COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S"

Transkript

1 COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S

2 Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er tredje gang vi udarbejder en rapport med konkrete tiltag og mål til at forbedre vores indsats inden for de fire hovedprincipper. Vi har altid haft det som en underliggende del af vores forretningsgange, at vi lever op til kravene inden for områderne: Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Antikorruption. Det er jeg sikker på, gælder for alle virksomheder i Danmark. Alligevel har det for os været nyt at arbejde så målrettet ud fra de fire principper efter vi tiltrådte FN Global Compact. I denne rapport beskriver vi, hvordan Moment overordnet overholder og respekterer de 10 Global Compact-principper. Derefter gennemgår vi udviklingen i forhold til sidste års indsatsområde principperne 3-6: labour standards. Til slut beskriver vi målene for 2012, hvor vi denne gang sætte fokus på princip 10 Anticorruption. Ved at være en del af FN s Global Compact-program får vi sat ord, handlinger og mål på vores CSR-tiltag. Derved bliver de endnu tydeligere i de beslutninger, vi træffer i vores hverdag. Jeg kan derfor kun anbefale andre virksomheder at deltage og være med til at støtte op om de 10 principper. København, juni 2012 Morten T. Højberg Adm. direktør Moment A/S Moment består af: Moment Students: Danmarks største udbyder af studiejob og vikariater. Moment Students varetager hele jobprocessen fra annoncering til administration af løn og feriepenge. Moment Professionals: Rekrutteringsbureau med fokus på specialister og ledere, som vi rekrutterer til attraktive virksomheder i hele landet. Moment Talent: Netværk for Danmarks dygtigste talenter.

3 CSR i Moment I Moment er ansvarlighed, passion og samarbejdsglæde de centrale virksomhedsværdier. For os betyder ansvarlighed både at tage ansvar for hinanden i hverdagen og det samfund, vi er en del af. Uanset om man er kunde, jobsøger, vikar, samarbejdspartner eller medarbejder i Moment, er det vores mål, at man skal mærke, at vi tager ansvar for vores handlinger og udvikling. Som en naturlig del af dette tager vi et samfundsmæssigt ansvar. Dér hvor vi primært tager ansvar på samfundsplan er ved at forbedre samspillet mellem landets studerende og erhvervsliv. Moment spiller en væsentlig rolle ved at tilbyde de studerende og nyuddannede job hos landets virksomheder og offentlige institutioner og bidrager derigennem til Danmark som videnssamfund ved at skabe bedre jobvilkår for landets studerende og nyuddannede kandidater. Moment varetager hele jobprocessen fra annoncering til administration af løn og feriepenge. Vores systemer og konsulenter er specialister indenfor studiejob og jobadministration, og som vikar i Moment er man derfor sikret grundlæggende arbejdstagerrettigheder og god vejledning. Det at være vikar ved siden af studiet adskiller sig fra at have vikarjob som primær indtægtskilde. Det er derfor vigtigt for os at kunne vejlede om denne situation og tilbyde de vilkår, der er mest attraktive for de studerende. Global Compact Som en naturlig forlængelse af vores værdier og allerede påbegyndte arbejde med fx reduktion af print mv. tilmeldte vi os i 2009 FN s Global Compact. Medlemskabet har ført til, at vi har oprettet et CSR-udvalg bestående af personer både fra ledelsen og afdelingerne. Det er muligt for alle medarbejdere at melde sig som CSR-ambassadør og dermed blive en del af udvalget. CSRudvalget informerer via intranettet både om gode råd og vejledninger og med nyheder på baggrund af møder i udvalget. CSR-udvalget vælger indsatsområder og gennemfører kampagner, som er med til at udvikle Moments standarder inden for rammerne af de 10 principper. Moment og de 10 principper Nedenstående er en gennemgang af, hvordan Moment lever op til de 10 Global Compactprincipper. Human Rights Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses. Moment respekterer og overholder de internationale menneskerettigheder og overholder den danske lovgivning på området. Siden stiftelsen i 1997 har Moment haft fokus på arbejdstagerrettigheder og på at skabe bedre arbejdsvilkår for vores vikarer og kandidater.

4 Labour Standards Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour. Principle 5: The effective abolition of child labour. Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Moment respekterer og overholder de internationale menneskerettigheder og overholder den danske lovgivning på området. Siden stiftelsen i 1997 har Moment haft fokus på arbejdstagerrettigheder og på at skabe bedre arbejdsvilkår for vores vikarer og kandidater. Moment tager afstand fra alle former for forskelsbehandling foretaget på baggrund af alder, nationalitet, religion, handicap og lignende faktorer. Moments personalepolitik fokuserer bl.a. på et sundt arbejdsmiljø. Desuden gennemfører vi to gange om året en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvori en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø indgår. Environment Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility. Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. Moment har altid haft et mål om at skabe intelligente teknologiske løsninger, der også gavner bæredygtigheden. Fx har vi nedsat papirforbruget ved at al timeregistrering, vagtskemaplanlægning og udsendelse af ansættelsesdokumenter foregår elektronisk. I Moment anvender vi miljøvenlige løsninger såsom energivenlige computerskærme og elsparepærer, ligesom alle nye firmabiler er dieselbiler. Anti-Corruption Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. Moment tager afstand fra alle former for korruption og overholder den danske lovgivning på området.

5 Status på indsatsområdet i 2011 I 2010 valgte vi i Moment at fokusere på princip nr. 3-6 labour standars. I dette afsnit gennemgår vi kort, hvilke tiltag vi har gennemført, samt de overordnede resultater. Vi har lagt fokus på både at forbedre forholdene for medarbejdere i moment og de vikarer, som er ansat gennem os. Fysisk arbejdsmiljø for vores internt ansatte Moments hovedkontor flyttede i oktober 2011 til ny adresse. Fokus har fra starten været at forbedre de fysiske rammer for vores medarbejdere. Det har afledt en række fordele for vores medarbejdere: Bedre pladsfordeling til gavn for den enkelte medarbejder Vores tidligere lokaler havde et areal på m 2, mens de nye er på m 2. Det er en forøgelse på ca. 50 % eller 10 m 2 mere per ansat. Ligeledes havde vi tidligere en meget skæv fordeling af kvadratmeter per person. Det skyldtes, at enkelte lokaler som fx vores daværende reception med ganske få medarbejdere optog en meget stor procentdel af det samlede areal. I de nye lokaler er antallet af m2 mere ligeligt fordelt blandt afdelingerne, hvilket betyder at den enkelte medarbejder har fået mere plads. Bedre indeklima og ventilation I vores tidligere lokaler har især vores reception været præget af problemer med træk og dårlig ventilation. Da vi boede til leje i en fredet bygning, var det ikke muligt at gennemføre en ombygning for at løse problemerne. Dette problem er løst i vores nuværende lokaler, hvor der er indbygget ventilationssystem, der sikrer ensartet luftfornyelse i alle lokaler. Bedre akustik Vores nuværende lokaler har lydisolering i loftet i alle lokaler og tæpper på gulvene i alle zoner med arbejdsstationer. Dermed er de indrettet til, at mange personer kan arbejde og interagere til dagligt. Opdateret APV fysisk arbejdsmiljø I forbindelse med flytningen har vi foretaget en intern analyse for at afdække medarbejdernes holdning til de fysiske arbejdsvilkår. Resultaterne er pt under behandling af vores arbejdsmiljøorganisation (med repræsentanter fra hhv medarbejdere og direktion). Da vi har taget et nyt og mere fyldestgørende analyseværktøj i brug, er der ikke mulighed for egentlig sammenligning af resultater, men det er tydeligt, at tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø er steget markant. Regional afdeling - Aarhus Moment har en mindre afdeling i Aarhus, hvor der er truffet afgørelse om flytning til nye lokaler, der bedre understøtter afdelingens sammensætning og behov. Medarbejderne har haft en aktiv rolle i udvælgelse af lokaler og prioritering af ønsker. Da afdelingen er meget lille med kun 2 ansatte, har der fx været ønske om at flytte til kontorhotel, der giver mulighed for især socialt samvær med medarbejdere fra andre virksomheder i erhvervsfællesskabet. Dette ønske er efterkommet. Flytningen gennemføres juni 2012.

6 Psykisk arbejdsmiljø for vores internt ansatte I forbindelse med den fysiske flytning er der også sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En mere integreret organisation Den organisatoriske Indretning i vores nye lokaler har været vigtig i forandringsprocessen. Med indretningen af de nuværende lokaler, har vi haft mulighed for at placere afdelinger med stor faglig berøringsflade i umiddelbar nærhed af hinanden, hvilket gør samarbejde og sparring nemmere i dagligdagen. Vores lokaler er fordelt på 2 etager (mod tidligere 4 etager), hvilket samler afdelingerne og modvirker at enkelte medarbejdergrupper bliver isoleret fra kollegerne. Medarbejderinddragelse Inddragelse af medarbejdere har været højt prioriteret i hele processen omkring flytning af hovedkontor. På afdelingsniveau er medarbejderne således blevet bedt komme med input og ønsker til inventar, organisatorisk placering og særlige behov. På individniveau har der været opstillet en postkasse, hvor man kunne komme med enten anonyme eller underskrevne forslag, som er forsøgt imødekommet. Desuden har flytteudvalget inkluderet medarbejderrepræsentanter, og der er informeret løbende om processen og beslutninger primært via vores intranet. Som en vigtig del af medarbejderinvolvering har der været gennemført en workshop for alle medarbejdere, hvor fokus var på i fællesskab at forme, den kultur, vi gerne vil have til at være kendetegnende for Moment i de nye omgivelser. Workshoppen er blevet fuldt op efter flytningen med en mindre workshop, hvor medarbejderne gav udtryk for, at de synes forandringsprocessen i det store hele har været succesfuld, og at vi er nået langt ift. at forme en forbedret kultur, som medarbejderne har ejerskab af. Medarbejdertilfredshedsanalyse Moments første medarbejdertilfredshedsanalyse efter flytning til nye lokaler viser tydeligt, at den generelle medarbejdertilfredshed er steget til højeste niveau, siden vi startede analyseformen i Den samlede score er 4,38 på en skal fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds. I perioden fra 2007 har resultatet ellers ligget mellem 4,03 og 4,24. Uddrag af Moments medarbejdertilfredshedsanalyse overordnet om Moment

7 Arbejdsvilkår for vikarer ansat gennem Moment Som vikarbureau har vi årligt over personer ansat, som vi sender i arbejde hos vores kunder. Vi sikrer os, at de kun arbejder for kunder, hvis arbejdsmiljø og lønforhold lever op til de gældende love og regler på området. Implementering af vikardirektiv Målet i 2011 var at have implementeret EU s direktiv om arbejdsforhold for løsarbejdere. Målet er ikke nået, da arbejdsmarkedets parter i Danmark ikke har kunnet enes om omsættelse af EU-direktivet til dansk lov. Det forventes pt at Beskæftigelsesministeriet fremsætter lovforslag om ny vikarlov efter sommerferien Moment følger løbende udviklingen og har allerede opdateret vores it- og lønudbetalingssystemer, så de kan håndtere de nye krav, så snart de bliver besluttet. Udbetaling af pension Moment udbetaler pension til vikarer ansat i brugervirksomheder, der følger en overenskomst, hvor pension er en del af lønnen. Måling af vikarers tilfredshed Det er besluttet, at vi vil måle vikarernes tilfredshed med ansættelsen gennem Moment. Målemetoden Net Promoter Score vil blive benyttet. Vikarerne får desuden mulighed for kvalitativ besvarelse, hvilket giver os en unik mulighed for kontinuerligt at forbedre både vores service overfor vikarerne og deres arbejdsvilkår. Den generelle måling af vikarernes tilfredshed med Moment vil blive suppleret af en mere specifik måling, hvor den enkelte vikar angiver tilfredshed med brugervirksomheden; får en brugervirksomhed kontinuerligt dårlige bedømmelser af vikarerne, vil vores konsulenter drøfte det med de ansvarlige, og hvis forholdene ikke forbedres, kan vi vælge at afbryde samarbejdet. Medlemskab af Dansk Erhverv Moment er blevet meldt ind i Dansk Erhverv, hvilket giver alle ansatte i Moment nem og sikker mulighed for at få juridisk rådgivning i forbindelse med vikaransættelser. På denne måde sikrer vi os, at vi altid følger gældende lovgivning.

8 Indsatsområder 2012 I 2012 har vi valgt at arbejde med Princip 10 Anti-corruption Moment tager afstand fra alle former for korruption og overholder den danske lovgivning på området. Korruption er et meget lille problem i Danmark, hvilket skyldes en stringent lovgivning med et velfungerende kontrolapparat. Transparency International Danmark vurderer korruptionsniveauet i Danmark således: Danmark er efter alt at dømme et af de mindst korrupte lande i verden. Hvert år udgiver Transparency International et indeks over opfattelsen af, hvor megen korruption der er i forskellige lande (Corruption Perceptions Index). I alle de år, Danmark har optrådt på den liste, har vi ligget helt i toppen som et af de lande i verden med mindst korruption sammen med de øvrige nordiske lande. Danmark opfattes internationalt som så lidt korrupt, at det er blevet fremhævet af nogen som en slags rollemodel for andre lande med større problemer med korruption. Alt tyder på, at det danske embedsapparat er særdeles hæderligt og at danskerne ikke er synderligt villige til at betale bestikkelse. På den anden side har der de seneste år været en række offentlige sager, som har involveret korruption, eller det der ligner. Korruption er altså ikke fremherskende i Danmark, og da Moment stort set udelukkende samarbejder med danske virksomheder eller danske afdelinger af internationale virksomheder, sørger lovgivningen og almindelig praksis i Danmark stort set for, at vi ikke bliver involveret i korruption. Dog kan vennetjenester og personlige behov influere på vores forretning, og vi har derfor valgt at have fokus på dette i Tiltag Controller-funktion Vi opretter en controller-funktion inhouse, der sikrer at alle priser til kunder og lønninger til vikarer efterlever Moments generelle prissætninger. Afvigelser skal godkendes af nærmeste leder. Vi sikrer dermed, at ingen konsulenter kan sætte en unaturligt lav pris for selv at opnå fordele hos en brugervirksomhed, eller at en vikarløn kan sættes for højt for at gøre en ven eller bekendt en tjeneste. Leverandør-gaver Eventuelle gaver fra leverandører tilfalder ikke den medarbejder, der har bestilt en given leverance, men indsamles i en samlet pulje, som uddeles til hele medarbejdergruppen fx ved lodtrækning. Især julegaver er almindelige blandt leverandører. Ved at lade gaven tilfalde den samlede medarbejdergruppe, sikrer vi, at en leverandør ikke vælges ud fra en medarbejders personlige behov.

9 Moment A/S Vester Farimagsgade København V Toldboden Nordhavnsgade Aarhus C

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Denmark Mogens Larsen CEO Date: 10. august 2014 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

Social ansvarlighed - et tveægget sværd

Social ansvarlighed - et tveægget sværd DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Social ansvarlighed - et tveægget sværd Sine Nyhold Jochumsen & Lise Sørensen Nr. 223/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 1 Indholdsfortegnelse Feedback sendes til Forord...4 Om Siteimprove...6 Menneskerettigheder...8 Arbejdstagerrettigheder...12 Klima og Miljø...18 Anti-korruption...20

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere