Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af konkurrencebidragene (Midterm)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af konkurrencebidragene (Midterm)"

Transkript

1 FredericiaC Kastelsvej Fredericia att.: Dommerkomitéen 18. marts 2011 Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af konkurrencebidragene (Midterm) Fredericia Erhvervsforening deltager med sin Arbejdsgruppe vedr. byudvikling og bosætning i processen frem mod realiseringen af FredericiaC. Arbejdsgruppen har påtaget sig en opgave med at yde konstruktive bidrag til ejernes og de vindende holds arbejde frem mod en udviklingsplan. Erhvervsforeningen glæder sig over muligheden for at bidrage til ideudviklingen og de aktuelle strategier for byudvikling, som fremlægges i de vindende holds konkurrencebidrag til anden fase. Samtidig skal foreningen udtrykke sin intense og fortsatte interesse i processen og den måde som involveringen tilrettelægges på. Arbejdsgruppen ser frem til at blive inddraget som helhed i den endelige evaluering. Arbejdsgruppens bidrag er på grund af de givne omstændigheder blevet til i en kort møderække, hvor medlemmerne på grund af de af FredericiaC opstillede vilkår for deltagelse ikke har haft fuld adgang. Ikke desto mindre har gruppen deltaget og bidraget: Per Nielsen, ID Arkitekter (fmd.) Niels Henry Andersen, Domisil (afg. fmd.) Preben Lyngsø, LI-FA Bjarne Dueholm, Dueholm Finn Muus, Boligkontoret Hans Henrik Albrechtsen, Danline Henning Bøgh, Mo&Brødsgaard Henrik Lomholt Jessen, P.L. Jessen Lars Bo Ottesen, LBO Invest Jørn Limann, BluelimeSolar Ole Mogensen, Davidsen Partnere Søren Møller, Fredericia Teater, Musicalakademiet Knud Erik Serup, FE (ref.) I arbejdsgruppens vedlagte notat er bidragene grupperet i emner, herunder Hovedgrebet som begreb, Involvering, markedsvurdering og branding, Byudviklingsstrategier, Bidrag til de fysiske/funktionelle koncepter, Bæredygtighed Med venlig hilsen f. Per Nielsen Michael Sønderskov (fmd. Arbejdsgruppen) (fmd. Fredericia Erhvervsforening)

2 Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af konkurrencebidragene Midtvejsseminar NOTAT Indledning Arbejdsgruppens notat er på grund af de givne omstændigheder blevet til i og samlet efter en kort møderække, som havde udviklingen af FredericiaC som ét af sine fokusområder, samt en mail-dialog med korresponderende medlemmer af gruppen. Bidragene kan ikke forventes at have samme detaljeringsniveau som konkurrencebidragene. Arbejdsgruppen forholder sig til følgende emner, som foreningen af vinderholdene blev udspurgt om: - Generelt erhvervsmæssigt mix - Incubators - vedvarende og interim - Storskala investorer som drivere - Detailhandel Alle kan bidrage til erhvervsmæssig vækst i Fredericia og specifikt til vækst i særliinteressante vækstsektorer. Udover analysen neden for peger denne på erhvervsforeningens vegne specifikt på nogle emner, som kan skabe kontroverser i forhold til de øjeblikkelige aktører og den endelige instrumentering af indsatser områderne.

3 Erhvervsmix Alle former for moderne videnerhverv og forretningsservice - Generelt erhvervsmæssigt mix - Incubators - vedvarende og interim - Storskala investorer som drivere - Detailhandel Incubator s vedvarende og interim Sælge videnparken og lave ny citynær incubator fleksibelt kontorhotel. Eksperimentarium for for new-bizz (no-rent/low-rent på væftsgrunden Driver investorer Det forekommer at F har jaget dem væk Retail Livsstilsbutikker, fancy cafes, Personlig service og pleje. Kan kun virke i form af forlængelse af aksen og selv det vil blive svært, Der er et gap mellem egentlig city, pladsen og FC. Hafen City ikke god model, Århus model god. Kan måske bringes til at fungere. Detailhandel i city skrøbelig. Udtyndes konstant af nye decentral centre Trusler Fredericia vil gerne bevare sin trafikhavn og fødevareindustri der. Konflikt med beboere. Kendt omringning. Romantiseret forhold til pot. Samlivsproblemer mellem industri og bosættelse. Ser ingen synergi mellem FC og bymidte med mindre der investeres kraftigt i byomdannelse i Oldenborggade indkørslen og området nord for Oldenborggade Generelt Hovedgrebet som begreb Arbejdsgruppen glæder sig over, at internationalt renommerede specialist-teams ser på Fredericia udefra. Arbejdsgruppen opfordrer dommerkomitéen til medtage provokerende bidragydere i den videre proces. Arbejdsgruppen opfordrer Realdania og Fredericia Kommune til hurtigt at søge dialog med investorer på alle niveauer.

4 Arbejdsgruppen ser det som meget lovende, at internationalt renommerede specialist-teams for første gang i nyere tid ser på Fredericia udefra og tvinger Fredericia til at kigge på sig selv udefra. Arbejdsgruppen opfordrer dommerkomitéen til slippe provokerende bidragydere løs i de kombinerede vinder-teams i den videre proces i det håb at det kan medvirke til at få Fredericias erhvervliv, civilsamfund og offentlige myndigheder til fortsat at løfte blikket ud over voldkronen. Konkurrencebidragene skal etablere et hovedgreb. Det er i planlægningstraditionen primært fysisk/funktionelt. Arbejdsgruppen bifalder stærkt, at flertallet af konkurrencebidragene udvider hovedgrebet til i høj grad at omfatte omverdenens indflydelse og interesser eller med andre ord de rammebetingelser, som projektet skal arbejde under - som i et så langt planlægnings- og investeringsforløb næppe kan forudsiges med stor sikkerhed. Derfor er hovedgrebets fleksibilitet og robusthed nøgleord i planprocessen. Vi kan dertil tiføje nøgleordet dialog. De tre tilgange kan måske tilsammen udgøre det, som et konkurrencebidrag kalder smart planning. FredericiaC kan som projekt ikke alene leve af kraften i den lokale forstadsbefolkning. Da Fredericia ikke via kommunalreformen har fået et nyt opland støder Fredericia ind i den regionale bykonkurrence allerede ved bygrænsen. Det indebærer en risiko. Projektet er fra start underkastet regionale og nationale konkurrencekræfter, og i forhold til disse er Fredericia kommet meget sent i gang. Projektet må markere sig nationalt og internationalt for at vinde fodfæste hos kommende investorer. Arbejdsgruppen finder det derfor forfriskende, at flere af konkurrencebidragene anbefaler, at der 1) tidligt bør sættes ind med hensyn til at involvere det eksisterende erhvervslivs og civilsamfunds organisationer og ildsjæle som interessenter, og at der 2) i der Fredericia udvikles sammenhængende bystrategier, der kan matche Vejles og Koldings på det regionale niveau, det østjyske bybånds (Århus) på det mellemregionale niveau og metropolernes (Øresundsregionen, Hamburg) på det europæiske niveau i konkurrence og samarbejdende arbejdsdeling. Konkurrencebidragene fremfører mange kendte og en del nye ideer til branding af FredericiaC, men ikke ret mange konkrete bud på den tvingende nødvendige forhåndsvise markedsvurdering. Det er rigtigt set, at innovative ideer om nye fysisk/funktionelle koncepter (herunder fx eksklusivt havnemiljø og udnyttelse af vand, kulturhistorisk kant som fæstningsby, kreative miljøer, uddannelsesmiljøer, erhvervsmæssige klynger, bæredygtighed) kan have en vis ekstra tiltrækningskraft, men arbejdsgruppens vurdering er, at grundlaget skal være i orden for, at man kan bygge ovenpå. Der skal på forhånd være attraktive, high-end arbejdspladser, bosætningsmuligheder og et velkendt, oplevelsesrigt bycenter, Det er der ifølge flere konkurrencebidrags foranalyser ikke nok af. Som også Fredericia Erhvervsforenings mange bidrag til erhvervsudviklingsanalysen, herunder til kommuneplanen, til branding-indsatsen og til vækstpolitikken har antydet: 1) Der findes en hel del gode delstrategier; 2) Der er for mange ukoordinerede og måske endog modstridende delstrategier; 3) FredericiaC kan lykkes, hvis det lykkes for Fredericia Kommune at forene politik og delstrategier vedrørende byudvikling, bosætning og erhvervsudvikling, samt branding af de opnåede, gode resultater; 4) Byen og Kommunen gør ikke nok for systematisk at samle og forfølge en éntydig byudviklingsstrategi. I det lys anbefaler foreningen desuden, at den af Fredericia Kommune netop igangsatte socioøkonomiske analyse og de forhold, der har givet Fredericia KLs pris for at være den mest innovative kommune, rettes mod og nyttiggøres til at belyse baggrund og barrierer for at udnytte Fredericias vækstpotentialer meget bedre. Det gælder både FredericiaC, DanmarkC

5 og kommunen som helhed. Eksempelvis har DanmarkC tilført kommunen mange nye arbejdspladser, men nærmest ingen nye tilflyttere.

6 Involvering, markedsvurdering og branding Arbejdsgruppen mener, at FredericiaC ikke bare vil få indflydelse på midtbyens udvikling, men også på hele byens og dermed kommunens udvikling. Hvis det lykkes at forene interesserne ved at involvere borgerne, erhvervslivet og det offentlige i en løbende intens dialog, kan FredericiaC blive vækstmotoren i Fredericias omstilling fra industriby til viden- og oplevelsesby. I den sammenhæng er det vigtigt i mange år at gøre sig forestillinger om hvem der skal bo i den nye bydel og om hvordan nye borgere og virksomheder modtages af det eksisterende Fredericia. Dertil hører at Fredericia ikke blot markedsføres som et attraktivt at bo og leve og drive virksomhed. Men i endnu højere grad, at Fredericia virker og kan dokumentere det. Med en mødedeltagers ord kan det udtrykkes sådan, at FredericiaCs ambition om at skabe et moderne byliv i Fredericia forudsætter, at byen selv bestræber sig på straks og undervejs i processen først at skabe liv mellem husene, dernæst at skabe liv i byen. På det område, som for tiden er middelklassens og især den kreative klasses domæne, halter Fredericia langt efter sine naboer og konkurrenter. At opbygge dette moderne byliv er en ambition hos alle byerne i Trekantområdet. Middelfart, Vejle og Kolding har været i gang i nogle år, og det er en svær konkurrencesituation, som projektet må bearbejde. Erhvervsforeningen ønsker ikke en ny byørken a la Ørestaden som følge af en énsporet planproces. Ørestaden er netop på det punkt ikke et eksempel til efterfølgelse. Så vidt foreningen kan bedømme ønsker heller ikke FredericiaC at at låse sig fast på en detaljeret udviklingsplan med et 25-årigt sigt. Forudsætningen for en vellykket planproces er bl.a. at det eksisterende civilsamfund og dets borgere ændrer holdninger og adfærd over tid, og at mange, nye borgere med andre baggrunde føler sig tiltrukket af og motiveret til at flytte til Fredericia og FredericiaC. Fredericia har for byer af sin størrelsesorden et usædvanligt boligmønster (med et overgennemsnitligt antal af almene boliger. Mange af dem endog bestående af små lejligheder. Det afspejler og fastholder en bestemt befolkningssammensætning, som til dels og historisk set er baseret på etater og forsvar altså mange indbyggere uden historisk tilknytning til byen. Boliger som i den nuværende krise nu virker økonomisk overkommelige for mennesker uden fast til knytning til arbejdsmarkedet. Denne konstatering blot for at nævne, at man udover den direkte berørte befolkning i Midtbyen og må involvere byens rige foreningsliv, de lokale og regionale investorer, forstadsbefolkningen og landsbyerne i et fælles projekt, hvor Midtbyen og FredericiaC skal gøres til motor for byudviklingen i Fredericia. Ellers opnår man ikke den magnetiske tiltrækningskraft på tilflyttere udefra. Fredericia kan ikke selv fylde FredericiaC med indbyggere (supply) og virksomheder. Vejle, Kolding og Middelfart vil rigtig nødigt slippe deres. De må komme udefra (demand). Hvor skal de ønskværdige nye indbyggere og virksomheder komme fra? Hvad karakteriserer dem? Hvad skal overbevise dem om, at FredericiaC er det bedste valg? Hvordan finder Fredericia frem til dem? Og hvordan modtager Fredericia dem, når/hvis de kommer? Fredericia Erhvervsforening ser frem til en grundig vurdering af markedspotentialet såvel umiddelbart som i hele projektets etableringsmæssige tidshorisont - med løbende opdateringer. Med hensyn til branding-indsatsen har Fredericia Erhvervsforening gennem længere tid peget på, at markedsføring alene gør det ikke. Det skal synlige attraktioner og jævnlige events til for at Fredericia ved hjælp af by-branding kan afsætte positive prægninger i potentielle tilflytteres bevidsthed og i bevidstheden hos tilflyttende virksomheders beslutningstagere, sådan at de kan motivere deres nøglemedarbejdere.

7 I den sammenhæng er det glædeligt at så mange af konkurrencebidragene slår fast, at unikke by-kvaliteter som nærheden til vand og som fæstningsbyens historik som potentialer er væsentlige udgangspunkter for FredericiaC. En tredje styrke burde være projektets krav til mangespektret bæredygtighed, herunder den miljø- og energimæssige og den sociale. Kan den tænkning bruges andre steder i Fredericia? De eksisterende holdninger og adfærdsmønstre bør udfordres. Som disse potentielle styrker foreligger nu er de ikke udnyttet systematisk, men er underbelyst og ikke forbundet af nogen sammenhængende byudviklingsstrategi.

8 Byudviklingsstrategier historie og modernitet Der er mange givne og snærende rammer i Fredericia. Konkurrencebidragene forholder sig ret ensartet til rammerne, men deres måde at åbne fæstningsbyen ud mod omverdenen på er ganske mangfoldig og spændende. Allerede nu bør projektets ejere gå i dialog med mulige investorer på alle planer. Arbejdsgruppen advarer, at der med den nuværende kommuneplan kan opstå en diffus centerstruktur, som ikke vil være til fordel for midtbyen og FredericiaC. Arbejdsgruppen anerkender det forhold, mange konkurrencebidrag understreger det historiske afsæt for en styrkelse af byens identitet, men påpeger at dette bør være en sidegevinst sammenlignet med opfyldelsen af de krav der stilles til moderne byliv. Her spiller det grønne og det blå og livet mellem husene og byen en meget stor rolle. Der er mange ensartede træk i de vindende bidrags hovedgreb (voldanlæggets cirkelslag, gade-griddets forlængelse ud i FredericiC, nord-syd aksen med gå-gader og detailhandel med overgangen til havneløbet, den diagonale akse til banegården, den øst-vestgående akse med Oldenborggade som adgang fra det overordnede trafiksystem, badestranden, barrieren som afskærmning mod industrianlæg, havnefronten). Der er alligevel mange originale løsningsideer. Arbejdsgruppen anbefaler, at projektets ejere allerede nu går i dialog med potentielle investorer både dem med international erfaring og finansiel styrke og dem, som har et mere regionalt eller lokalt tilsnit evt. med henblik på at facilitetere konsortiedannelser. Intelligent koordinering af offentlige og private investeringer er et must, da kommunekassen ikke kan bære dette alene. 6 private investeringskroner pr 1 kommunal krone kunne være et mål. Projektet bør også allerede nu optage en dialog med offentlige myndigheder på alle planer om placering af offentlige institutioner og arbejdspladser. Det ville være naturligt at starte med at tænke på statsinstitutioner, der passer ind i projektets profil, herunder kultur, sport og sundhed. Arbejdsgruppen peger på, at man med den nuværende kommuneplan risikerer at få en diffus centerstruktur med op til fire jævnbyrdige centre i kommunen. Der bør ikke kunne herske tvivl om, at det vigtigste center ligger i midtbyen med FredericiaC som udvidelse. Arbejdsgruppen mener, at man ikke uden videre kan sammenføje projektet med den eksisterende midtby. Samtidig med udviklingen af FredericiaC må der investeres ambitiøst i byomdannelse i og fortætning af den nedslidte midtby. Dette påpegede erhvervsforeningerne allerede i deres bidrag til kommuneplandebatten i For nuværende er der for lidt by og for få indbyggere i midtbyen til at skabe den diversitet, der gør bymidter attraktive for shoppere, turister og tilflyttere. Ansporet af at flere af de vindende konsortier slår ned på, at den historiske fæstningsbys potentiale som identitetsskaber, attraktion og brand slet ikke udnyttes, forslår arbejdsgruppen, at det i fase 2 i detaljer undersøges, hvordan voldanlæggene kan bruges langt mere aktivt i henhold til koncepter udviklet i andre fæstningsbyer. Det passer godt ind i en brandingstrategi, som erhvervsforeningen præsenterede for byrådet allerede i Hvordan kan man trods nationale bevaringsbestemmelser, lokal veneration og hensynet til bygningshøjder gøre fæstningsbyen til en attraktiv oplevelse for udefrakommende? Der er ikke i de præsenterede hovedgreb anvist metoder til, hvordan beboelse, erhverv og institutioner kan sameksistere. Hvilke konsekvenser har 40 % til andre formål end beboelse for arealudnyttelse for dagparkering og service. Vil det betyde store øde arealer ved aften- og nattetide? Hvilket mix af erhverv (udvalgsvare- og dagligvarehandel, kiosker, cafeer, kontorer) vil være hensigtsmæssigt og hvordan skal de placeres og indpasses? Som integreret del i hele bygningsmassen eller i særlige områder?

9 Erfaringer fra Malmø kunne tyde på at fleksible lokalplanrammer også på dette punkt kan være en fordel, sådan at anvendelserne kan ændres fra boligformål til erhvervsformål og vice versa. I det det hele taget bør lokalplanrammerne præges af samme fleksibilitet og robusthed som den, der karakteriserer planprocessen. Arbejdsgruppen hæfter sig ved at flere konkurrencebidrag har fokus på FredericiaC som center for viden- og oplevelseserhverv. Det anser arbejdsgruppen for at være en god ide. Det indebærer dog at byen udarbejder en strategi for at tiltrække disse erhverv, som lægger vægt på nærhed til videnmiljøer, netværksaktiviteter og byoplevelser. I forvejen er profilerne for de eksisterende erhvervsområder ikke klare, men projektet kunne give anledning til at bearbejde dette forhold. Klarest står vel zoningen af transport- og logistikerhvervene i i DanmarkC. Arbejdsgruppen peger på at man også bør se på mangfoldighed i form af bygningshøjder. Et enkelt sigte- og udsigtspunkt lunne udgøre det visuelle vartegn for området. Det kunne fx være et stort hotel eller en markant kulturinstitution. I hvert fald bør projektet visualisere Fredericias skyline fra vand og land og bro med sådan en installation

10 Bidrag til de fysiske/funktionelle koncepter Arbejdsgruppen finder det vanskeligt på nuværende tidspunkt at forholde sig konkret til de ideer, der som illustration anvendes af bidragyderne til at anspore fantasierne, men kan dog pege på en række temaer i retning af inddragelse af værftsområdet, trafikale forhold, trafikhavnen, skæve byggefelter, det blå Fredericia (kanaler, havnefront, badestrande) og det grønne Fredericia (volde, grønne akser, stier). Arbejdsgruppen finder det positivt, at bidragene i deres infrastrukturovervejelser lægger stor vægt på stier for gående og cyklister. Til gengæld er adgangsforhold og parkeringsforhold for biltrafik ikke velbelyst. Oldenborgaksen er i dag en hovedfærdelsåre ind i området fra det nationale vejnet, der omgiver Fredericia. Hvis der fortsat skal kunne køre biler ind i området og de skal kunne parkere der, bl.a. under hensyn til detailhandelen, de offentlige institutioner og store events, så må disse forhold belyses. Alle scenarier peger på fortsat vækst i privat bilkørsel uanset fremtidigt brændstof. I fase 2 må der desuden lægges vægt på at beskrive trafikale løsninger i overgangsfasen. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at værftsområdet inddrages fuldgyldigt i fase 2 som mere detaljeret oplæg til udviklingsplanen. at anvendelighed af og sikkerhedsafstande på de arealer, der grænser op udskibningsfaciliteten på Skanseodden afklares endeligt i løbet af fase 2, før udviklingsplanen udarbejdes. at det samlede FredericiaC planlægningsområdes forhold til trafikhavn og industrien på disse arealer afklares endeligt i løbet af fase, før udviklingsplanen udarbejdes. at der arbejdes med mangfoldighed i anlæggelsen af byggefelter. De behøver ikke følge karrépricippet, hvis de overordnede sigtelinjer bevares. at kanaltemaet forfølges kreativt ikke blot i selve FredericiaC, men også gerne med et indslag op i det eksisterende bycenter - med respekt for det forhold at det vil være vanskeligt at skabe naturlig gennemstrømning. at der lægges endnu mere vægt på den maritime dimension, fx i form af mulighed for anløb af lystsejlere, vand-taxis, regional turistfart og internationale cruise-fartøjer. at temaet den grønne by forfølges kreativt, fx i stil med regnskovstanken. Det giver mulighed for mange boliger med facade mod det grønne. at der arbejdes med beplantning, læbeplantning og overdækkede arkader i det forlængede grid under hensyn til bevarelse af de visuelle sigtelinjer. De lige gadeforløb har den konsekvens, at det ofte er koldt og blæsende i de åben gaderum, hvilket fx ikke befordrer udeog cafélivet mellem husene.

11 Bæredygtighed input fra energikonference Fredericia Erhvervsforenings energikonference behandlede på forkant nogle emner, som bør indgå i dommerkommitéens overvejelser på bæredygtighedsområdet. Det drejede sig bl.a. om fleksibilitet i rammer for lokalplaner, om rammer for til den kommende energiplan og om fremtidige nye affaldssystemer. Arbejdsgruppen har set på de forslag som Fredericia Erhvervsforenings energikonference har produceret. Konferencens gruppe 3 behandlede Byens energiplan og Fredericia Cs rolle i omstillingsprocessen Herunder drøftede gruppen de kommend lokalplaner for området, som gruppen anført ikke måtte blive for deltaljerede og snærende). Gruppen noterede sig følgende fremgangsmåde, beskrevet af teknisk direktør: - Først udfærdiges et kommuneplantillæg for området - Dernæst opdeles arealet i små lokalplaner (nærmest fastlagt efter det enkelte projekt) således disse ikke er snærende og byggeriet kan gennemføres som oprindeligt planlagt. - Lokalplaner må ikke blive for gamle således de bliver utidssvarende for udviklingen - Der lukkes op for eksperimentelt byggeri og alternative energiforsyningsformer Den kommende energiplan for Fredericia kommune vil selvsagt også omfatte FredericiaC. Her vil en række principper komme i anvendelse: - Der er mange udfordringer på området, men den gammelsdags varmeplan baseret på fjernvarme og fossile brændsler vil blive erstattet af en energiplan, hvor den røde tråd vil være: bæredygtighed og grøn energi (vind, biomasse, solceller m.v.) samt intelligente og besparende energisystemer. - For FredericiaCs vedkommende kunne man stille det krav at bydelen skal være selvforsynende med energi, og at den måske alene skal baseres på el. Det kunne være kravet til de projekterende konsortier, at der i projektet er detaljeret udspil på energi ud fra placering i byen og i samspil med dennes energiplan. - Måske er en fjernvarmekomponent nødvendig i kombination med anden energi - Alle installation baseres fremadrettet på markedets bedste teknologier - FredericiaC må gerne blive frontløber på området som internationalt demonstrationsprojekt På samme måde må de projekterende konsortier tage stilling til anvendelsen af den nyeste og bedste teknologi på affaldsområdet. - Kunne man på tilsvarende vis udvikle et nyt, bæredygtigt affaldssystem for husholdninger og mindre erhvervs i Fredericia C En undersøgelse af mulighederne for at samordne teknologiske initiativer og udviklingsprojekter kunne efter arbejdsgruppens vurdering med Fredericia Kommunes Smart Energy Denmark initiativ, som Fredericia Erhvervsforening forventes inddraget i. På det finansielle område foreslog gruppen, at pengeinstitutter kunne arbejde med at udstede grønne energiobligationer (i stil med de tidligere kendte krigsobligationner ) som lån til industriens omstilling. Det kan forbindes med almennyttige fonde, skattebegunstigelser eller andre økonomiske fordele, fx som dele af kapitalpensionsindbetalinger.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af de endelige konkurrenceforslag

Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af de endelige konkurrenceforslag FredericiaC Kastelsvej 5 7000 Fredericia att.: Dommerkomitéen 8. maj 2011 Fredericia Erhvervsforenings bidrag til vurdering af de endelige konkurrenceforslag Fredericia Erhvervsforening deltager med sin

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

konference Fra forsyning baseret på 80% fossil energi til 80% grøn energi i løbet af 30 år Indbydelse Intelligente grønne energisystemer

konference Fra forsyning baseret på 80% fossil energi til 80% grøn energi i løbet af 30 år Indbydelse Intelligente grønne energisystemer energi fredericia c konference Indbydelse Intelligente grønne energisystemer Tema: Fokus på fremtiden med grøn energi, set i forhold til virksomhedens vilkår, udfordringer og muligheder. Fra forsyning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Udvikling af Fredericia bymidte FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet og projektet har stor betydning for udviklingen af

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling DAC og Naturstyrelsen, Sorø, 8. marts 2012 Detailhandel og bymidteudvikling to sider af samme sag Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Tekniske energianlæg i landskabet

Tekniske energianlæg i landskabet Miljø- og Fødevareministeriet Tekniske energianlæg i landskabet Hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? 1 Tekniske energianlæg i landskabet - hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? Smukke energianlæg

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere