Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MILLES BAZAR (730) Indehaver: A/S PSE 17 NR. 1618, Poppelgårdvej 11, 2860 Søborg, (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ActionSportGames A/S, Bakkegårdsvej 304, 3050 Humlebæk, (740/750) Fuldmægtig: Rebernik & Schell Advokatanpartsselskab, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder apparater kun til brug med fjernsynsapparater og spillekonsoller med indbygget fjernsyns- eller fremvisningsskærm, tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning; magnetiske databærere; databehandlingsudstyr, herunder alle former for computerprogrammer og optaget computersoftware uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, computerspil, videospil og computersoftwareprogrammer til brug for apparater kun til brug med fjernsynsapparater; salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, herunder apparater og spillekonsoller tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning; beskyttelsesudstyr, beskyttelsesbriller. (511) Klasse 28: Gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser); beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ROSKILDE MUSEUM, Sankt Ols Gade 15, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Secher ApS, Grevetoften 4, 2670 Greve, (511) Klasse 16: Tryksager, herunder årbøger og diverse historiske og arkæologiske skrifter og rapporter; undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, kulturelle arrangementer, undervisning og kurser; forlagsvirksomhed med udgivelser af årbog og diverse historiske og arkæologiske skrifter og rapporter mv. (511) Klasse 42: Forskning; arkæologiske udgravninger og forskningsprojekter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASARU (730) Indehaver: R & M Enterprise AB, Box 3113, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: MASARU, Amiralsgatan 14, S Malmö, Sverige (511) Klasse 12: Knallerter og motorer, samt reservedele til foranstående. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ActionSportGames A/S, Bakkegårdsvej 304, 3050 Humlebæk, (740/750) Fuldmægtig: Rebernik & Schell Advokatanpartsselskab, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder apparater kun til brug med fjernsynsapparater og spillekonsoller med indbygget fjernsyns- eller fremvisningsskærm, tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning; magnetiske databærere; databehandlingsudstyr, herunder alle former for computerprogrammer og optaget computersoftware uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, computerspil, videospil og computersoftwareprogrammer til brug for apparater kun til brug med fjernsynsapparater; salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, herunder apparater og spillekonsoller tilpasset til brug med replica- eller modelskydevåben til virtuel skydning; beskyttelsesudstyr, beskyttelsesbriller. (511) Klasse 28: Gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser); beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). (500) Bemærkninger: Mærket er 3-dimensionalt (730) Indehaver: HELM, Nørregade 31, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, tasker, rygsække, punge, dokumentmapper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder bælter, tørklæder og handsker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, engros- og detailhandel med lædervarer. 1387

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONLY (730) Indehaver: Tage Møller Christiansen, Lahnsgade 35, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer gennem detailforretninger, engros salgssteder eller via elektroniske medier, nemlig briller, brillestel, farvede glas, solbriller, brilleetuier, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Semios I/S, Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, reklamebureauvirksomhed, markedsføringsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed, herunder logo design og webdesign. (591) Farvetekst: Mærket er udførst i rød (pantone 226) og mørkgrå (Pantone Warm Grey10). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Simply Tea v/alexis Elizabeth Kaae, Virupvej 49, 8530 Hjortshøj, (511) Klasse 35: Detailhandel med te og udstyr til brug ved opbevaring, brygning og drikning af te, iste, saft, syltetøj og pickles, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 43: Cafévirksomhed; tilvejebringelse af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og kobber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stones (730) Indehaver: Stones Invest A/S, Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder køb og salg af ejendomme samt administration, udvikling og udlejning af ejendomme samt køb og salg af virksomheder. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 39: Flytransport af personer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energy Leadership Programme (730) Indehaver: Vintovconsult v/anja Vintov, Marbjerg Byvej 9, Marbjerg, 2640 Hedehusene, (511) Klasse 41: Undervisning, afholdelse af foredrag og kurser. (730) Indehaver: Orango ApS, Nymøllevej 10, 4690 Haslev, (740/750) Fuldmægtig: Jesper Stilling Müller Hansen, Sallingvej 77, 1. th., 2720 Vanløse, (511) Klasse 09: Computersoftware. (511) Klasse 16: Tryksager, heriblandt logoer, visitkort, brochure, flyers. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, herunder grafisk reklamevirksomhed og digital reklamevirksomhed samt udvikling af reklametryksager, heriblandt, logoer, visitkort, brochure, flyers o.lign; reklamemæssig kampagnevirksomhed, udvikling af reklamekampagner, marketingskampagner, markedsanalyser, herunder segmentering. (511) Klasse 42: Udvikling af computerprogrammering samt computersoftware, herunder CRM-systemer (customer relationship management systemer), CMS (content management system), samt individuelle løsninger; udvikling af hjemmesider og webshops for andre, nemlig digital og grafisk fremstilling af hjemmesider og webshops; designvirksomhed i form af udvikling af tryksager, heriblandt logoer, visitkort, brochure, flyers o.lign. (591) Farvetekst: mærket udført i sort, hvid og orange (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Orango (730) Indehaver: Orango ApS, Nymøllevej 10, 4690 Haslev, (740/750) Fuldmægtig: Jesper Stilling Müller Hansen, Sallingvej 77, 1. th., 2720 Vanløse, (511) Klasse 09: Computersoftware. (511) Klasse 16: Tryksager, heriblandt logoer, visitkort, brochure, flyers. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, herunder grafisk reklamevirksomhed og digital reklamevirksomhed samt udvikling af reklametryksager, heriblandt, logoer, visitkort, brochure, flyers o.lign; reklamemæssig kampagnevirksomhed, udvikling af reklamekampagner, marketingskampagner, markedsanalyser, herunder segmentering. (511) Klasse 42: Udvikling af computerprogrammering samt computersoftware, herunder CRM-systemer (customer relationship management systemer), CMS (content management system), samt individuelle løsninger; udvikling af hjemmesider og webshops for andre, nemlig digital og grafisk fremstilling af hjemmesider og webshops; designvirksomhed i form af udvikling af tryksager, heriblandt logoer, visitkort, brochure, flyers o.lign. 1388

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: iadvice (730) Indehaver: IADVICE ApS, Sindalsvej 37, 8240 Risskov, (511) Klasse 42: Installation og implementering af software hos danske virksomheder, nemlig ERP-systemer og business intelligence systemer; rådgivning om installation og implementering af software hos danske virksomheder, nemlig ERP-systemer og business intelligence systemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexConsult (730) Indehaver: Flex Consult v/gert Hilleke Petersen, Sydtoften 11, 4040 Jyllinge, (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed herunder teknisk rådgivning, herunder vedrørende byggevirksomhed; design og udvikling af elektriske kredsløb, software udvikling og energiberegning af bolig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KAKOYA (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige AB, Smedbyvägen 8, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Tørrede, konserverede og kogte og stuvede frugter, geleer, syltetøj, marmelade, kakaosmør, mejeriprodukter, ost, mælkepulver, mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousse, fløde, flødecreme, flødebuddinger, hytteost, drikke hovedsageligt bestående af mælk og/eller med chokolade og kaffearoma, snackprodukter fremstillet på basis af kartofler, grøntsager eller frugt, ristede, tørrede, saltede og krydrede nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kakao, chokolade, kakaodrikke, chokoladedrikke og kaffedrikke samt præparater til disse drikke, te, bagervarer og konditorivarer, sukker og sødemidler, bagværk, biscuits og småkager, kager, vafler, oblater, konfekturevarer og slik, navnlig sukker- og chokoladevarer, dejvarer, næringsmidler fremstillet af cerealier, popcorn, spiseis, sorbetis, honning, buddinger, snackvarer i form af pop-corn og chips fremstillet af korn eller majs, samt snackvarer på basis af korn, majs, ris, byg, rug eller bagværk. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Quanzhou Qunfeng Machinery Manufacture Co.,Ltd., Zhitai Road, Qingmeng Science and Technology Industrial Zone, Quanzhou City,Fujian Province, , Kina (740/750) Fuldmægtig: Sobonn International Limited Company, Avenue Industrielle 4-6, 1st floor, CH-1227 Carouge, Geneva, Schweiz (511) Klasse 07: Løftekraner; pressere (vin -); loddeapparater (gasdrevne). (511) Klasse 35: On-line annoncering på et computernetværk; salgsfremmende foranstaltninger [for andre]; computerdatabaser (systematisering af oplysninger i -); rådgivning vedrørende personaleledelse; udlejning af salgsautomater; tilrettelæggelse af messer for kommercielle eller reklamemæssige formål; import-eksport agenturer. (511) Klasse 37: Bygge- og anlægsvirksomhed; møbelpolstring; installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner; reparation af biler; desinfektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BrygSelv (730) Indehaver: Steen Jensen, Skovgårdsvej 6, Kragelund, 5853 Ørbæk, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 36: Udlejning af erhvervslokaler til ølbrygning og til fremstilling af andre drikkevarer. (511) Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer, udlejning af lagerrum. (730) Indehaver: Viasat Broadcasting UK Ltd., Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Street, London W4 5Xr, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Optiske, elektroniske og magnetiske databærere; lyd- og billedebærere: compactdisks (lyd/billede), DVD er, belyste film, fjernsynsprogrammer (optagne), videobånd; elektroniske publikationer, som kan downloades; smartkort (kodede). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklameudsendelser, radioreklame og PR-virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio, fjernsyns- og kabel- TV-udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; radio- og fjernsynsunderholdning; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsprogrammer; nyhedsformidling. 1389

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TV3 PULS (730) Indehaver: Viasat Broadcasting UK Ltd., Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Street, London W4 5Xr, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Optiske, elektroniske og magnetiske databærere; lyd- og billedebærere: compactdisks (lyd/billede), DVD er, belyste film, fjernsynsprogrammer (optagne), videobånd; elektroniske publikationer, som kan downloades; smartkort (kodede). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklameudsendelser, radioreklame og PR-virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio, fjernsyns- og kabel- TV-udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; radio- og fjernsynsunderholdning; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsprogrammer; nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Resium (730) Indehaver: ABIGO PHARMA A/S, Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carsten Gjessing, Fruevej 14, 7900 Nykøbing M, (511) Klasse 03: Læbepomade. (511) Klasse 05: Plaster. (511) Klasse 25: Undertøj, boxershorts, trusser. (591) Farvetekst: Grøn (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYDRO BOOST (730) Indehaver: Neutrogena Corporation a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske ansigtsplejepræparater, nemlig fugtighedspræparater, rensepræparater, stangsæbe, tonere, astringerende præparater, rensemasker, eksfolierende masker; kosmetiske kropsplejepræparater, nemlig rensepræparater, vaskepræparater, fugtighedspræparater, lotioner, emulsioner, cremer. (300) Prioritetsoplysninger: AR Argentina CA Canada (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: carecotton (730) Indehaver: CAREcotton v/carsten Ohm Frederiksen, Vagtstien 16, 5800 Nyborg, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, sengetæpper, duge, samt øvrige former for boligtekstiler, vævede stoffer og tekstilvarer, som ikke er indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dinglab (730) Indehaver: JAUER DESIGNLAB ApS, Ejgårdsparken 11, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; musemåtter; tasker og etuier til bærbare computere; tilbehør til computere (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; industrielt design; designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANZA (730) Indehaver: ANZA AB, Tallvägen 6, S BANKERYD, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, inklusive arbejdstøj til industriel brug (andet end til beskyttelse mod ulykker eller skader); beklædning, som kan modstå vand, pletter, maling; beskyttelsesbeklædning til brug i dårligt vejr; beklædning (anden end til beskyttelse mod ulykker eller skader). (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nr. EU

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: One Hour Press (730) Indehaver: FATDUX ApS, c/o Eric Leo Reiss, Strandøre 15, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOPIN (730) Indehaver: ORIFARM GROUP A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Archilight. Bright Ideas For Work and living. (730) Indehaver: ARCHILIGHT S.M.B.A., Vordroffs Tværgade 15, kld. tv, 1909 Frederiksberg C, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CafeMælk (730) Indehaver: NATURMÆLK a.m.b.a., Gerrebækvej 24, Broderup, 6360 Tinglev, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERVAC PRRS (730) Indehaver: INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Vacciner til veterinære formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Totalleasing (730) Indehaver: NYKREDIT LEASING A/S, Gladsaxevej 363, 2., 2860 Søborg, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed og ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: outdoor living (730) Indehaver: Outdoor Living ApS, Bykærvej 14, 3600 Frederikssund, (511) Klasse 13: Sprængstoffer og fyrværkerigenstande. (511) Klasse 28: Julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMOPAIN (730) Indehaver: ORIFARM GROUP A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frøken Jensen (730) Indehaver: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 1391

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: playtimepark (730) Indehaver: Allan Hejsel, Pile Alle 1, 7430 Ikast, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STUDIO M HOTEL (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse af hoteller, moteller og anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder af hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; markedsføring af midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder, herunder annonce- og reklame virksomhed vedrørende førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering, udlejning af midlertidige boliger, cateringvirksomhed, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af ferielejligheder og servicerede lejligheder (midlertidig indkvartering); hoteller, forretningsadministration af hoteller og andet midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VP Securities (730) Indehaver: Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Alle 61, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Software, software til brug for kommunikation via computernetværk og mobiltelefoner; software til brug for indsamling og bearbejdning af data på en fælles database som er tilgængelig via lokale eller globale computernetværk eller via mobiltelefoner, software til brug for finansiel ledelse, projektledelse og generel styring af ledelsesinformation. (511) Klasse 16: Bøger, tidsskrifter og tryksager herunder nyhedsbreve og årsberetninger samt instruktions- og undervisningsmaterialer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder i form af systematisering, indsamling, redigering, arkivering, lagring og genfinding af informationer i databaser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder udstedelse og handel med værdipapirer, depotføring af værdipapirer, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, rådgivning vedrørende de anførte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af adgang til databaser; udleje af adgangstid til globale computernetværk; transmissioner af informationer og meddelelser via lokale og globale computernetværk. (511) Klasse 39: Fysisk opbevaring af data lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, nyhedsformidling via computer netværk, nyhedsformidling via e-post; uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Databehandlingsvirksomhed, nemlig rådgivning vedrørende software, udvikling herunder programmering af software, udlejning af webservere. (511) Klasse 45: Juridisk rådgivning, rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder, licensgivning af immaterielle rettigheder herunder software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MG Kombi (730) Indehaver: GC Rieber Salt AS, Postboks 990 Sentrum, 5808/ Bergen, Norge (511) Klasse 01: Magnesiumklorid til brug som afisningsmiddel. (511) Klasse 04: Støvbindemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: S-E-T A/S, Johann Gutenbergs Vej 15, Skejby, 8200 Århus N, (511) Klasse 07: Kompressorer (maskiner) og startere til motorer og maskiner. (511) Klasse 09: Nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; invertere (elektriske strømvendere); elektriske opladere; konvertere (elektriske omformere); tv-apparater; nødstrømsapparater (UPS). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ager Natur Energi (730) Indehaver: AGER NATUR ENERGI ApS, Sønderskovvej 7, 6900 Skjern, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder apparater til alternativ opvarmning i form af solfangere og solenergiovne, elektriske varmeapparater, apparater til opvarmning baseret på jordvarme eller varmegenvinding, varmepumper og splitanlæg (klimaanlæg). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skagen Flisen (730) Indehaver: LBB3 I/S, c/o Peter & Hanne Lind-Bonderup, Sørigvej 154, 9982 Ålbæk, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal). 1392

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Innovationsspillet (730) Indehaver: Konsulentgruppen INNOVATOR v/jens Fisker Carlsbæk, c/o Basement dep., Peter Fabers Gade 1, 2200 København N, (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rising Stars (730) Indehaver: Sidse Stausholm, Strindbergsvej 68, 2500 Valby, Julie Lagier, Strandvejen 638, 2930 Klampenborg, (511) Klasse 16: Bøger (coaching redskaber); undervisningsmateriale (coaching redskaber), herunder i form af skriftligt materiale, video, lydmateriale og redskaber til undervisning. (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 35: Bistand ved organisationsudvikling. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder kurser, workshops, teambuilding, personlig udvikling, både for private og firmaer (medarbejdere og ledere), mentoring af ledere, iværksættere, medarbejdere der vil være ledere, karriere kvinder, karrieremænd, startups, ejerledere; uddannelsesvirksomhed, herunder coaching i ledelse, ledelsesudvikling, executive coaching, team coaching, talentudvikling til ledere, medarbejdere der vil være ledere, teambuilding, ledelseskonsulenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dilemma tv (730) Indehaver: ACTORS INC. ApS, Adelgade 17, 3., 1304 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Filmproduktion herunder produktion af videofilm, dilemmafilm og interne fiktions tv-serier i flere afsnit, til brug for virksomheder på intranet, møder og konferencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FYSIQ (730) Indehaver: FYSIODANMARK ApS, Løjtegårdsvej 157, 2770 Kastrup, (511) Klasse 05: Energibarer til medicinsk brug; energidrikke til medicinsk brug, i pulver, flydende og fast form. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 29: Energibarer, hovedsageligt bestående af frugt. (511) Klasse 30: Energibarer, hovedsageligt bestående af kornprodukter, nødder og frø. (511) Klasse 32: Energidrikke i pulver, flydende og fast form. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til databaser, hvor brugere kan registrere deres træning. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder foredrag om sundhed, forebyggelse af livsstilsygdomme; aktiv træning og behandling; træning målrettet mod livsstilssygdomme; stillen sportsfaciliteter til rådighed i form af træningscentre; information om træning. (511) Klasse 44: Information om sundhed; fysioterapi-træning; sundhedspleje, nemlig i form af udførelse af sundhedstest, behandling af muskelskader og problemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRIESHABER MAXGRIP (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske oftalmiske apparater til instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAMININGHAM (730) Indehaver: Fleggaard GmbH, Industrieweg 27, DE Harrislee, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nervous Genious (730) Indehaver: N COMPANY ApS, Mejlgade 47, 8000 Århus C, (511) Klasse 14: Smykker, halskæder, armbånd, ringe, manchetknapper, pengeclips; alle førnævnte varer af ædle metaller og stål. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; sko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ordenes by (730) Indehaver: Oby v/ Paul Christian McNiece, Kødbyen, Kødboderne 20, 1714 København V, (511) Klasse 16: Papir, tidsskrifter, tryksager, materiale til bogbinding, malerlærred, bøger, fotografier, billeder, herunder malerier, grafiske fremstillinger og afbildninger, magasiner, typer til typografi. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder markedsføring og udarbejdelse af koncepter, brandingstrategi og slogans; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, organisering af udstillinger og arrangementer med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder litterære arrangementer, nyhedsformidling, oversættelse, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, filmproduktion, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, skrivning og redigering af tekster, udgivelse af tekster, manuskriptskrivning, redigering af videobånd, organisering af kunstudstillinger, ledelse og arrangering af workshops. 1393

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Halsens Originale (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: V H - AGENTUR V/VIGGO HANSEN, Lille Højbrøndsstræde 14, 4000 Roskilde, (511) Klasse 30: Sukkervarer, nemlig propolis pastiller, propolis sugetabletter, propolis drops og honning drops. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: De Små Engle (730) Indehaver: De Små Engle v/lisbeth Hansen og Annette Hansen, Maglebytorv 2, 2791 Dragør, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRINK CORPORATE ApS, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Rebernik & Schell Advokatanpartsselskab, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder telefonpasning og virtuelt kontor, herunder adresseservice og telefonpasning; udlejning af kontorudstyr og kontormaskiner. (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom, herunder til kontorfællesskaber; udlejning af fuldt udstyrede kontorlokaler og udlejning af mødelokaler, herunder kontorhotel. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder videokonferencer og telekonferencer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Michael Hørup Møller, Junker Stranges vej 29, 7100 Vejle, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, herunder saftpresser, som primært er beregnet til at presse saft ud af skiveskårne fødevarer, der indeholder saft, olie eller andet; kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRINK CORPORATE ApS, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Rebernik & Schell Advokatanpartsselskab, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder telefonpasning og virtuelt kontor, herunder adresseservice og telefonpasning; udlejning af kontorudstyr og kontormaskiner. (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom, herunder til kontorfællesskaber; udlejning af fuldt udstyrede kontorlokaler og udlejning af mødelokaler, herunder kontorhotel. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder videokonferencer og telekonferencer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: BRINK CORPORATE ApS, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Rebernik & Schell Advokatanpartsselskab, Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder telefonpasning og virtuelt kontor, herunder adresseservice og telefonpasning; udlejning af kontorudstyr og kontormaskiner. (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom, herunder til kontorfællesskaber; udlejning af fuldt udstyrede kontorlokaler og udlejning af mødelokaler, herunder kontorhotel. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder videokonferencer og telekonferencer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GN RESOUND: THE OPEN COMPANY (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Computerhardware og computersoftware til at måle hørelse og høretab, til at programmere høreapparater og til at justere og tilpasse høreapparater. (511) Klasse 10: Audiometre og høreapparater samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 40: Fremstilling af skaller til høreapparater for andre. (511) Klasse 44: Audiologivirksomhed, høreklinikker og konsulentbistand (ikke forretningsmæssig) i relation til høreklinikker og audiologi. 1394

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: waysup (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Susanne Wiese, Skovsyrevej 8, 8920 Randers NV, Trine Wiese, H.C.Ørstedsvej 14, 8920 Randers NV, (511) Klasse 38: Stille online fora til rådighed for at brugere kan kommunikere med hinanden i form af en blog, hvor mennesker der er ramt af sygdom kan søge støtte hos hinanden. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Emily (730) Indehaver: HOUSE OF DENMARK A/S, Stiftsvej 9, 7100 Vejle, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Nordisk Company A/S, Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 18: Rygsække, tasker. (511) Klasse 20: Soveposer til camping; luftmadrasser ikke til medicinske formål; liggeunderlag (madrasser); camping møbler. (511) Klasse 22: Telte, presenninger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kölln Havremøllen (730) Indehaver: Peter Kölln KGaA., Westerstrasse 22-24, D Elmshorn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, herunder yoghurt, kvark, kefir og kærnemælk, herunder med tilsætning af frugt, smagsstoffer, kornprodukter, müesli og cerealier; spiselige olier og fedtstoffer; erstatningsmælk lavet af sojabønner eller cerealier, herunder med tilsat frugt, smagsstoffer, vitaminer, mineraler. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, kornprodukter og cerealier, nemlig havreflager, müesli, müeslibarer og cerealier, alle med tilsat honning, nødder, frugter, tørrede frugter, majsflager, hvede, ris, sukker, chokolade- og kakaoprodukter; cerealier dækket med chokolade eller honning; brød, konditori- og konfekturevarer; honning; herunder alle de forannævnte varer med honning eller chokoladesmag; salatdressinger, mayonnaise; erstatningsmælk med tilsat chokolade- og kakaoprodukter; chokolade- og kakaoprodukter, herunder instant drikkevarer og næringsmidler. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESOUND CLIP (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. (511) Klasse 44: Høreklinikker, audiologivirksomhed, måling af høretab, fremstilling af øreaftryk, tilpasning og justering af høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nutidens Bedste Syngepiger (730) Indehaver: Arne Ravn, Ny Møllergade 1, 5960 Marstal, (740/750) Fuldmægtig: Dalgas Deleuran Advokater Jørgen (H) Flemming Deleuran (L), Jernbane Alle 54, 2720 Vanløse, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPINNING JEWELRY (730) Indehaver: Unika Design A/S, Fanøvej 4, 8382 Hinnerup, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed [ikke indeholdt i andre klasser]; juvelerarbejder; smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; amuletter [smykker]; armbånd [smykker]; brocher [smykker]; kæder [smykker]; vedhæng [smykker]; cloisonné smykker; diamanter; øreringe; smykkeskrin [æsker]; simili [bijouterivarer]; nøgleringe [nipsgenstande]; medaljoner [smykker]; halskæder [smykker]; pyntegenstande [smykker]; perler [smykker]; pyntenåle [smykker]; ringe [smykker]; berlokker [bijouterivarer]; specialfremstillede smykker; æsker til smykker [fremvisning]. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel herunder via internettet med ædle metaller og legeringer heraf og varer i ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, amuletter [smykker], armbånd [smykker], brocher [smykker], kæder [smykker], vedhæng [smykker], cloisonné smykker, diamanter, øreringe, smykkeskrin [æsker], simili [bijou-terivarer], nøgleringe [nipsgenstande], medaljoner [smykker], halskæder [smykker], pyntegenstande [smykker], perler [smykker], pyntenåle [smykker], ringe [smykker], berlokker [bijouterivarer]. 1395

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Foreningen for Energi & Miljø, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning om energi- og miljøspørgsmål, herunder at bidrage til et renere miljø gennem videndeling og åben debat om energiudnyttelse og deraf afledede miljøspørgsmål, også formidlet via et globalt netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HouseCover (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: fair fisk (730) Indehaver: Primafisk, c/o Jan E. Petersen, Boks 35, Kulibakki, FO 520 Leirvik, Færøerne (511) Klasse 29: Kød, fisk, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PAINT FACTORY EQUIPMENT A/S, Tværvej 8, 6640 Lunderskov, (740/750) Fuldmægtig: Hulgaard Advokater, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A-Clean (730) Indehaver: PAINT FACTORY EQUIPMENT A/S, Tværvej 8, 6640 Lunderskov, (740/750) Fuldmægtig: Hulgaard Advokater, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: SEED JUICE HOLDING ApS, c/o Henning Rosted, Skodsborg Strandvej 115 B, st.th, 2942 Skodsborg, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønne og orange nyancer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shit & Chalou (730) Indehaver: Lone Poulsen, Troldhøjvej 8A, Gjerrild, 8500 Grenaa, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig orkestervirksomhed og bandvirksomhed. 1396

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NANOK (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede eller kogte grøntsager og kartofler, konserverede, tørrede eller kogte frugter, frosne frugter og grøntsager, konserverede, tørrede eller kogte svampe; kød, fjerkræ, vildt, fisk og skaldyr, herunder også i form af ekstrakter, supper, geléer, pasta, konserves eller færdigretter, frosne eller tørrede; syltetøj; æg; mælk; fløde; smør, ost og andre fødevarer fremstillet på basis af mælk; mælkeerstatninger; mælkebaserede drikke; mælkebaserede og flødebaserede desserter; yoghurt; sojamælk (mælkeerstatninger); sojabaserede præparater; spiselige olier og fedtstoffer; proteinpræparater til næringsmidler til mennesker; flødeerstatninger, flydende eller som pulver; pølser; charcuterivarer; peanutsmør; supper, suppekoncentrater, kødkraft og -afkog; suppe- og sauceterninger, bouillon, consommé (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffebaserede præparater og drikke; iskaffe; kaffeerstatninger, ekstrakter af kaffeerstatninger, præparater og drikke baseret på kaffeerstatninger; cikorie (kaffeerstatning); te, te-ekstrakter, te-baserede præparater og drikke; iste; maltbaserede præparater; kakao og kakaobaserede præparater og drikke; chokolade, chokoladeprodukter; chokoladebaserede præparater og drikke; konfekturevarer, sukkervarer, slik; sukker, tyggegummi; naturlige sødemidler; bagerivarer, brød, gær, konditorivarer; biscuits, kager, småkager, vafler, toffees og karameller, buddinger; spiseis, iscreme, sodavandsis, sorbet, frossen konfekt; frosne kager, softice, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler til brug ved fremstilling af iscreme og/ eller sodavandsis og/eller sorbet og/eller frossen konfekt og/eller frosne kager og/eller softice og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; morgenmadskornprodukter; müsli, cornflakes, energibarer fremstillet på basis af korn; spiseklare kornprodukter; kornpræparater; ris, pasta, nudler; fødevarer baseret på ris, mel eller korn, også i form af færdigretter; pizzaer; sandwiches; blandinger af pastaprodukter og tilberedt, ovnklar dej; saucer (krydrede); sojasauce; ketchup; aromatiske stoffer og krydrede aromastoffer til næringsmidler, krydderier og krydrede saucer, salatdressinger, mayonnaise, sennep, vineddike. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexiBatts (730) Indehaver: Rockwool A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flexi A-Batts (730) Indehaver: Rockwool A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). 1397

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRITAX RÖMER KINDERSICHERHEIT GMBH, Postfach 3449, D ULM, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sonjan I/S, Centervej 2, Bramdrupdam, 6000 Kolding, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FORSIKRINGSSAMARBEJDE A/S, Hovedvejen 3C, 2600 Glostrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FASTTV.NET A/S, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Brix Jensen Havemann, Advokataktieselskab, Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laboratori Guidotti S.P.A., Via Livornese, 897, Loc. La Vettola, I S.Piero a Grado (Province of Pisa), Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arysta LifeScience S.A.S., Route d'artix, B.P. 80, F Nogueres, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SABIC Innovative Plastics IP B.V., Plasticslaan 1, NL-4612 PX Bergen op Zoom, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SABIC Innovative Plastics IP B.V., Plasticslaan 1, NL-4612 PX Bergen op Zoom, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SABIC Innovative Plastics IP B.V., Plasticslaan 1, NL-4612 PX Bergen op Zoom, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, Isenkram- og Sportsforretning, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, Isenkram- og Sportsforretning, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Foreningen Tele-Punkt F.M.B.A., Lokesvej 8, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Koch, Dresing & Falsner A/S, Kongensgade 70, 6701 Esbjerg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lyckeby Culinar AB, P.O. Box 45, S Fjälkinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, 1399

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dressmaster GmbH, Friedrich-der-Grosse 60, D Herne, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PATELEC CORDS AND CABLES S.P.A., Via Nazionale 6, Cerrina (AL), Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Farmcomp Oy, Jusslansuora 8, FI Tuusula, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eden Greenhouses Limited, The Distribution Centre, Stoke Road, Stoke Orchard Cheltenham, Gloucestershire, GL52 7RS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NUTRO PRODUCTS, INC., a corporation of the State of California, 445 Wilson Way, City of Industry, Californien 91744, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: E.I. du Pont de Nemours & Company, a corporation of the State of Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Great Lakes Chemical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 9025 North River Road, Suite 400, Indianapolis, Indiana 46240, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LIQUI-BOX Corporation, 6950 Worthington-Galena Road, P.O. Box 494, Worthington, Ohio 43085, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SmithKline Beecham Corporation, a corporation of the State of Pennsylvania, One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, 1400

17 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land), lejer (dele af maskiner), pumper (dele af maskiner og motorer), ventiler (dele af maskiner), oliepakninger, filtre, forstøvere, drivremme, dynamobørster, karburatorer, kølere til forbrændingsmotorer samt til maskiner, ventilatorer til motorer og maskiner, elektriske generatorer, cylindertopstykker, drivhjul og drivkæder (ikke til befordringsmidler til brug på land), drivremme til dynamoer, dynamoer; tændingsindretninger, tændingsindstillere og -timere (dele af maskiner eller motorer); injektorer (dele af maskiner eller motorer), indsprøjtningsindretninger (dele af maskiner eller motorer), lydpotter og -dæmpere til motorer og maskiner, ventilatorremme til motorer og maskiner, motorstempler, hastighedsregulatorer til maskiner og motorer, kompressorer (maskiner), tappe som dele af motorer; dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer og til motorkøretøjer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, navnlig lydanlæg og dele deraf, herunder radioer, forstærkere, højtalere, kassettebånd og CD afspillere; kommunikationsapparater og dele deraf, herunder telefoner, radiotelefoner, mobiltelefoner, radiosender-modtagere; batteriladere; fyrtøjsadaptere; elektriske batterier og akkumulatorer, amperemetre, advarselsanordninger til tyverisikring, samledåser til belysning, elektriske kabler og tråde, afbrydere, hastighedsmålere, elektriske døråbnere, elektriske spoler, tændspoler, elektriske klemmer og kontakter, vand-, væske- og brændstofmålere, gradientvisere og -metre; computere; microchips; styreapparater, termostater; navigationsapparater til motorkøretøjer; dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer og til motorkøretøjer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; air condition anlæg, luftkøleanlæg, luftvarmeapparater, lamper, pærer, reflektorer, apparater og installationer til belysning, ventilationsapparater, apparater til afrimning og affrostning af ruder; varmeveksler, radiatorer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordingsmidler til brug på land, i luften og i vandet, især motorkøretøjer; motorer, koblinger og transmissionsdele til motorkøretøjer; dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; design af og ingeniørmæssig rådgivning vedrørende motorkøretøjer, vedrørende dele til motorkøretøjer og vedrørende komponentsystemer til motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land), lejer (dele af maskiner), pumper (dele af maskiner og motorer), ventiler (dele af maskiner), oliepakninger, filtre, forstøvere, drivremme, dynamobørster, karburatorer, kølere til forbrændingsmotorer samt til maskiner, ventilatorer til motorer og maskiner, elektriske generatorer, cylindertopsstykker, drivhjul og drivkæder (ikke til befordringsmidler til brug på land), drivremme til dynamoer; tændingsindretninger, tændingsindsstillere og -timere (dele af maskiner eller motorer); injektorer (dele af maskiner eller motorer), indsprøjtningsindretninger (dele af maskiner eller motorer), lydpotter og -dæmpere til motorer og maskiner, ventilatorremme til motorer og maskiner, motorstempler, hastighedsregulatorer til maskiner og motorer, kompressorer (maskiner), tappe som dele af motorer; dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer og til motorkøretøjer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, navnlig lydanlæg og dele deraf, herunder radioer, forstærkere, højttalere, kassettebånd og CD afspillere; kommunikationsapparater og dele deraf, herunder telefoner, radiotelefoner, mobiltelefoner, radiosender-modtagere; batteriladere; fyrtøjsadaptere; elektriske batterier og akkumalatorer, amperemetre, advarselsanordninger til tyverisikring, samledåser til belysning, elektriske kabler og tråde, afbrydere, hastighedsmålere, elektriske døråbnere, elektriske spoler, tændspoler, elektriske klemmer og kontakter, vand-, væske- og brændstofmålere, gradientvisere og -metre; computere; microchips; styreapparater, termostater; navigationsapparater til motorkøretøjer; dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer til motorkøretøjer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; air condition anlæg, luftkøleanlæg, luftvarmeapparater, lamper, pærer, reflektorer, apparter og installationer til belysning, ventilationsapparater, apparater til afrimning og affrostning af ruder; varmeveksler, radiotorer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranævnte varer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, især motorkøretøjer; motorer, koblinger og transmissionsdele til motorkøretøjer; dele, komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; design af motorkøretøjer, vedrørende dele til motorkøretøjer og vedrørende komponentsystemer til motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Sprøjtepistoler til påføring af farver, lakker, imprægneringsmidler og bejdsemidler. (511) Klasse 08: Spartler til påføring af farver, lakker, imprægneringsmidler og bejdsemidler. (511) Klasse 16: Ruller og børster til påføring af farver, lakker, imprægneringsmidler og bejdsemidler. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Solceller; måleinstrumenter (ikke bestående af computere, computerhardware eller computersoftware). (511) Klasse 42: Forskning og design inden for udvikling af solceller. 1401

18 Licens Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Licens (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Howden Water Technology A/S, c/o Dreist Advokater, Søndre Alle 11, 4600 Køge, (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Howden Water Technology A/S, c/o Dreist Advokater, Søndre Alle 11, 4600 Køge, 1402

19 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

20 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 132. årgang. 2011-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 865 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 128. årgang. 2007-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2431 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere