VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor.."

Transkript

1 1. INDSÆT FORSIDE

2

3 VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor.. VAT constitutes a major source of revenue for the Danish state 1, which is why it is essential to continuously control and monitor this area and to eliminate VAT fraud. In recent years, there have been several cases concerning VAT carousel fraud involving considerable amounts of money, in Denmark as well as in the EU. Basically, there are four parties which can potentially detect VAT carousel fraud. These are SKAT (the Danish tax authorities), the Public Prosecutor for Serious Economic Crime, the company which unintentionally becomes part of the VAT carousel (represented by the VAT expert) and the auditor (represented by FSR Danish Auditors and the authors). As the authors of this thesis have a background in auditing, the thesis focuses on the perspective of the auditor. The aim of this thesis is therefore to examine whether the auditor can counter the problem of VAT carousels. To answer this question, it has been necessary to look at the theory on the VAT system as well as former cases concerning VAT carousel fraud. The contact of the auditor with the companies in the VAT carousels has been examined in order to identify the current duties of the auditor, and to determine whether a change in regulations can counter VAT carousels. These duties were discussed with selected stakeholders in the field, namely SKAT, the Public Prosecutor for Serious Economic Crime, a VAT expert and FSR Danish Auditors, and a number of danger signals were identified at the same time. These danger signals have been reviewed in order to determine how the auditor should react to them in accordance with the accounting standards. It has been interesting to learn that SKAT, the Public Prosecutor for Serious Economic Crime and the VAT expert have very different views as to how important a role the auditor can play in countering VAT carousels. SKAT believes that the auditor should do a lot more to counter VAT carousel fraud, whereas the Public Prosecutor for Serious Economic Crime and the VAT expert do not think that the auditor can do much in this regard. More specifically, the VAT expert believe that SKAT in particular is in a position to counter VAT carousel fraud. It has therefore been examined how many times SKAT has filed a complaint against the auditor with Revisornævnet (the Danish accounting practices board). This was done in three cases concerning VAT fraud. However, none of the complaints were upheld. 1 Bilag 1 Budgetoversigt 2, August 2012 Side 4 af 219

4 Indholdsfortegnelse. Forfattererklæring...2! Afleveringsblanket...3! VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor...4! 1.Indledende.afsnit...10! 1.1.Indledning...10! 1.2.Problemstilling...11! 1.3.Problemformulering...12! 1.4.Metode...13! 1.4.1!Målgruppe!...!15! 1.4.2!Interviews!...!15! 1.4.3!Udvælgelse!af!personer!der!interviewes!...!15! 1.4.4!Rækkefølge!af!interviews!...!16! 1.5.Afgrænsning...17! 1.6.Definitioner.og.forkortelser...18! 1.7.Kildekritik...19! 2.Teori...20! 2.1.Historisk.udvikling.af.moms...20! 2.2.Momsen.i.Danmark...21! 2.2.1!Afgiftspligtig!person!...!21! 2.2.2!Levering!mod!vederlag!...!22! 2.2.3!Ej!omfattet!af!momsfritagelse!...!22! 2.2.4!Erhvervsmæssig!afsætning!...!22! 2.3.Momsen.i.EU...23! 2.4.Varer...24! 2.4.1!EUGhandel!...!24! 2.4.2!Momsregistreret!køber!...!24! 2.4.3!Handel!med!3.!lande!...!25! 2.5.Tjenesteydelser...26! 2.6.Grænsen.mellem.brug.og.misbrug.af.systemet...27! 2.7.Hvordan.opbygges.en.momskarrusel...28! 3.Momskarruselsager...31! 3.1.Gul.Feber...31! 3.2.Skrotsagen.fra.Maribo...34! 3.3.Preben.Hollænder.Laugesen...35! 3.4.Hans.Christian.Hersom.Kold...36! 3.5.LSR.af.11/2V ! 3.6.Kvotesvindel...40! 3.7.Betydningsfulde.EU.domme...42! 3.7.1!Optigen!m.fl.!...!42! 3.7.2!Kittel!m.fl.!...!45! 3.7.3!Vigtige!afgørelser!i!dommene!...!46! Side 5 af 219

5 Side 6 af Tiltag.som.sager.om.momskarruselsvindel.har.medført...47! 3.8.1!CO2!kvote!og!kredit!svindel!...!47! 3.8.2!Quick!Reaction!...!47! 3.8.3!Handel!med!udlandet!...!49! 3.8.4!Notifikationsregler!...!50! 3.9.Delkonklusion...53! 4.Revisors.handlemuligheder.imod.momskarruseller...54! 4.1.Revisors.berøringsflader.i.et.selskabs.livscyklus...54! 4.1.1!Fravalg!af!revision!...!54! 4.1.2!Accept!af!kunden!...!54! 4.1.3!Konkurs!inden!revision!...!55! 4.1.4!Opløsning!af!selskab.!...!55! 4.2.Nuværende.opdagende.revisionshandlinger...56! 4.2.1!ISA!315!!Identifikation!og!vurdering!af!risici!for!væsentlig!fejlinformation!igennem!forståelse!af! virksomheden!og!dens!omgivelser!...!56! 4.2.2!ISA!320!!væsentlighed!ved!planlægning!og!udførelse!af!en!revision!...!56! 4.2.3!Kontrol!af!indberetning!af!moms!!Erklæringsbekendtgørelsen!...!57! 4.2.4!Omsætning!...!57! 4.2.5!Nuværende!reaktion!på!opdagelse!af!momskarrusel!...!58! 4.3.Diskussion.af.mulige.forslag.til.opdagende.handlinger...59! 4.3.1!Fratagelse!af!ret!til!at!stifte!selskaber!...!59! 4.3.2!Register!over!selskabsejere!...!59! 4.3.3!Udvidelse!af!momsangivelsen!...!60! 4.3.4!Andre!emner!til!diskussion!...!61! 4.4.Delkonklusion...62! 5.Interview.med.SKAT...63! 5.1.Gul.Feber...63! 5.2.Registrering.af.selskaber...64! 5.3.Faresignaler.jf..SKAT...64! 5.3.1!Faresignaler!i!missing!traderGselskabet!...!65! 5.3.2!Faresignaler!i!bufferGselskabet!...!65! 5.3.3!Faresignaler!i!brokerGselskabet!...!66! 5.3.4!Yderligere!faresignaler!for!SKAT!...!68! 5.4.Bedre.samarbejde.med.SKAT...69! 5.5.Svindelbehæftede.varegrupper...70! 5.5.1!Quick!reaction!...!71! 5.6.Lande.der.rammes.af.momssvindel...72! 5.7.Diskussion.af.interview.med.SKAT...73! 5.7.1!Registrering!af!selskaber!...!73! 5.7.2!Faresignaler!...!76! 5.7.3!Samarbejde!imellem!SKAT!og!revisorerne!...!76! 5.7.4!Revisors!rådgiveransvar!...!77! 5.7.5!Quick!Reaction!...!77! 6.Interview.med.SØK...79! 6.1.Gul.Feber...79! 6.2.Faresignaler.jf..SØK...81!

6 6.3.Erfaringer.fra.andre.EUVlande.V.Contra.trading...82! 6.4.Hæleri.paragraf...84! 6.5.Øvrige.tiltag.som.SØK.gerne.så.indført...84! 6.6.Anmeldere.af.momskarruseller.til.SØK...85! 6.7.Diskussion.af.interview.med.SØK...87! 6.7.1!Faresignaler!...!87! 6.7.2!Contra!trading!...!88! 6.7.3!Hæleri!paragraf!...!88! 6.7.4!Øvrige!tiltag!...!88! 7.Interview.med.momsekspert...90! 7.1.Faresignaler.jf..momsekspert...90! 7.2.Hvordan.kan.man.undgå.momskarruseller...92! 7.2.1!Momsregistrering!og!stiftelse!af!et!selskab!...!92! 7.2.2!Hurtigere!reaktionsevne!...!93! 7.2.3!Omvendt!betalingspligt!...!93! 7.2.4!Mere!åbenhed!hos!SKAT!...!93! 7.3.Diskussion.af.interview.med.momsekspert...94! 7.3.1!Faresignaler!...!94! 7.3.2!Momsregistrering!og!stiftelse!af!et!selskab!...!95! 7.3.3!Hurtigere!reaktionsevne!...!97! 7.3.4!Omvendt!betalingspligt!...!98! 7.3.5!Mere!åbenhed!hos!SKAT!...!98! 8.Delkonklusion.på.interviews...99! 9.Rækkevidden.af.revisors.arbejde.og.ansvar...102! 9.1.Omfanget.af.revisors.arbejde.ifølge.revisionsstandarderne...102! 9.1.1!Lav!avance!i!forhold!til!andre!selskaber!i!samme!branche!...!102! 9.1.2!Markante!ændringer!i!omsætningen!/!Urealistisk!høj!omsætning!pr.!medarbejder!...!103! 9.1.3!Faresignaler!der!kan!henføres!til!virksomhedens!strategi!...!105! 9.1.4!Hensyn!til!virksomhedens!likviditet!til!fortsættelse!af!driften!...!106! 9.1.5!Lagerstyring!og!kontorhoteladresse!...!107! 9.1.6!Beskrivelse!på!fakturaen!...!107! 9.1.7!Forholdene!er!for!gode!til!at!være!sande!...!108! 9.1.8!Opsummering!...!108! 9.2.Har.revisor.historisk.været.indklaget.i.Revisornævnet.om.momskarruselsager?...109! 9.2.1!Revisornævnets!opbygning!...!109! 9.2.2!Sagerne!...!111! 9.2.3!Sagen!47/2011!...!111! 9.2.4!Sagen!48/2011!...!112! 9.2.5!Sagen!88/2010!...!112! 9.2.6!Opsummering!...!113! 10.Hvordan.kan.momskarruseller.modarbejdes.i.fremtiden...114! 10.1.Hvilken.regulering.kan.modarbejde.momskarruseller?...114! 10.2.Hvordan.kan.revisor.fremadrettet.modarbejde.momskarruseller?...115! 11.FSRs.holdning.til.de.fremkomne.forslag...117! Side 7 af 219

7 11.1.Diskussion.af.FSRs.holdning.til.de.fremkomne.forslag...118! 12.Konklusion...119! 13.Perspektivering...122! 14.Litteraturliste...124! 14.1.Bøger...124! 14.2.Artikler.og.lignende...125! 14.3.Lovgivning.og.vejledninger...130! 14.4.Domme...131! 14.5.Hjemmesider...131! 14.6.Andet...131! 15.Bilag...132! Bilag!1!!Budgetoversigt!2,!August!2012!...!132! Bilag!2!!Operation!»Gul!Feber«!til!eksamen!i!byretten!...!136! Bilag!3!!Proposal!for!a!COUNCIL!DIRECTIVE,!amending!Directive!2006/112/EC!etc.!...!137! Bilag!4!!Martin!Matthiasen!G!sigtet!for!Gul!Feber!...!144! Bilag!5!!På!rejse!i!Europa!2012G13!...!146! Bilag!6!!Dansk!rekordmoms!tiltrækker!momssvindlere!...!147! Bilag!7!!EFGdomstolen!baner!vejen!for!nye!skattemuligheder!...!148! Bilag!8!!Plancher!fra!undervisning!i!moms!på!CBS!...!151! Bilag!9!!MomsGkarruselsvig!!en!svigsmetode,!der!eskalerer!...!153! Bilag!10!!"Gul!Feber"Gsagen!om!momssvig!for!184!mio.!kr.!(momskarrusel)!...!159! Bilag!11!!Operation!Gul!Feber!...!160! Bilag!12!!Interpol!har!efterlyst!denne!itGdansker!i!årevis!...!162! Bilag!13!!Momssvindler!i!fængsel!for!importfup!...!163! Bilag!14!!Hjertesvækket!momssvindler!skriver!historie:!Vil!benådes!i!retten!...!164! Bilag!15!!Momssvindler!fik!ingen!benådning!...!165! Bilag!16!!Momskarruselsvig!med!ydelser!!den!nye!svigtrend!!hvad!gør!myndighederne?!...!166! Bilag!17!!Lange!udsigter!til!domme!i!kæmpe!momssvindelsag!...!172! Bilag!18!!Svindlede!for 100 mio. kroner!...!173! Bilag!19!!Stadig!påvirket!af!forurening!...!174! Bilag!20!!Dømt!for!momssvindel!til!68!mio.!kroner!...!175! Bilag!21!!Fem!år!til!momssvindler!...!176! Bilag!22!!Cigaretsmuglere!idømt!fængselsstraffe!...!177! Bilag!23!!Smuglere!skal!betale!10!millioner!...!178! Bilag!24!!Momssvindel!sender!mand!tre!år!i!fængsel!...!179! Bilag!25!!Pallisbjerg:!SvindelGdømt!vil!frifindes!...!180! Bilag!26!!Strengere!straffe!i!PallisbjergGsag!...!181! Bilag!27!!Skat!kan!hente!penge!på!Pallisbjerg!...!182! Bilag!28!!Hele!kvotesystemet!vakler!derudad!...!183! Bilag!29!!Lykke!Friis!og!Troels!Lund!kulegraves!i!svindelsag!...!184! Bilag!30!!Svindel!via!Danmark!kan!være!brugt!til!terror!...!185! Bilag!31!!Snydt!for!en!halv!milliard!...!186! Bilag!32!!CONNIES!KVOTECIRKUS:!Seks!sigtet!for!milliardsvindel!...!187! Bilag!33!!Forslag!til!Lov!om!ændring!af!forskellige!skatteG!og!afgiftslove,!lov!om!næringsbrev!til! fødevarebutikker,!lov!om!restaurations!og!hotelvirksomhed!mv.!og!lov!om!miljøbeskyttelse!...!188! Side 8 af 219

8 Bilag!34!!Checkliste!fra!SKAT!...!189! Bilag!35!!Fravalg!af!revision!...!191! Bilag!36!!Vejledning!om!bekendtgørelsen!om!godkendte!revisorers!erklæringer! (Erklæringsbekendtgørelsen)!...!193! Bilag!37!!Netværksfunktion!på!www.BiQ.dk!...!195! Bilag!38!!Når!virksomheden!anmelder!sig!til!registrering!...!196! Bilag!39!!Beretning!til!statsrevisorerne!om!indsatsen!mod!momskarruselsvindel!...!200! Bilag!40!!Etik!&!Troværdighed,!Etiske!rammer!for!statsautoriserede!revisionsvirksomheder!og!deres! medarbejdere!...!211! Bilag!41!!Søgning!i!Revisornævnet!...!216! Bilag!42!!Plancher!fra!undervisning!i!revision2!på!CBS!...!217! Bilag!43!!Vejen!ud!af!forventningskløften:!Kommunikation!og!handling!...!218! Bilag!A!!Interview!med!SKAT!...!219! Bilag!B!!Interview!med!SØK!...!219! Bilag!C!!Interview!med!Momsekspert!...!219! Bilag!D!!Mailkorrespondance!med!FSR!...!219!! Side 9 af 219

9 1.Indledende.afsnit. 1.1.Indledning.. Hurtige biler, lækre hoteller og dyre vaner for skatteydernes penge. Dette er og har været hverdagen for momssvindlere rundt omkring i Europa. Lovgivere i EU prøver at lukke de huller i systemet, som muliggør momssvindel, og samtidig jagter SKAT og myndigheder i andre EU lande svindlerne. Alligevel dukker der gang på gang sager op, hvor svindlerne har fået sponsoreret deres millionforbrug ved at trække penge ud fra de europæiske statskasser. Grundet momssystemets opbygning, har svindlerne via momskarruseller fået udbetalt væsentlige beløb til at leve et luksusliv for. Momskarruseller involverer ofte meget store beløb. I 2006 opgjorde The Guardian EU-landenes tab på momskarruseller til EUR 50 milliarder årligt - det samme niveau som EU s samlede landbrugsstøtte. 2 Ifølge et Proposal for a Council Directive fremsat af Europa Kommissionen i 2012 udvikler momssvindelsager sig hurtigt, og medlemsstaterne konfronteres med situationer, hvor der ikke lovgivningsmæssigt er basis for de modaktioner, som de ønsker at tage. Alene i momssvindel vedr. CO2-afgifter fra juni 2008 til december 2009 har man i EU estimeret et tab på EUR 5 milliarder. 3 Ifølge SKATs udtalelser er der i Danmark siden midten af 90 erne opdaget svindel for gennemsnitligt kr millioner årligt, og intet tyder på, at der er en ende på momskarrusellerne. 4 Den mest kendte sag herhjemme blev døbt Gul Feber, og var den største momskarrusel, der har været i Danmark. Den var systematisk og professionelt tilrettelagt, og der blev svindlet for kr. 180 millioner i moms. 5 Samtidig var det en sag, som tiltrak opmærksomhed fra en bredere del af Danmarks befolkning end andre momskarruselsager, da der var et element af nærmest tilfældighed i opdagelsen af momskarrusellen, og sagen blev taget op i tv-programmet Operation X. 2 Bilag 2 Operation»Gul Feber«til eksamen i byretten 3 Bilag 3 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE, amending Directive 2006/112/EC etc. 4 Bilag A Interview med SKAT 5 Bilag 4 Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber Side 10 af 219

10 1.2.Problemstilling. Som det ses af figur 1, består en stor del af statens indtægter af moms, nærmere bestemt 28,9 % (opgjort i august 2012). 6 Grunden til den store indtægt på moms er bl.a., at Danmark har en høj momssats, hvilken gælder både på fødevarer og andre varer. I andre lande arbejder man ofte med differentieret moms, således at momsen på fødevarer er mindre end på andre varer. Dette er dog fravalgt i Danmark. 7 Figur 1: Statens indtægter Idet en så stor andel af statens indtægter kommer fra moms, er det vigtigt, at der er kontrol med dette område, så staten indkasserer, hvad der tilkommer den. Samtidig kan den høje momsprocent medvirke til, at det bliver fristende for visse svage eller pressede sjæle at svindle med moms. 8 Dette gælder både med småbeløb og i stor stil. Statens indtægter på momsområdet ville altså formentlig være endnu højere, hvis man kom al svindel til livs på området. Metoden, der historisk set er anvendt til svindel for helt store beløb, er momskarruseller. Der er selvfølgelig andre faktorer end høje momssatser, der spiller ind, når en svindler vælger, hvor vedkommende vil oprette en momskarrusel. Dette er bl.a. muligheden for at oprette selskaber hurtigt og med lav kapital, hvilket bl.a. er muligt i England, hvor der ikke er krav om selskabskapital. 9 Grunden til at der altid anvendes selskaber til momskarruseller er, at der i selskaber er et begrænset ansvar for ejerne. Trods de store beløb, som statskassen potentielt snydes for, er der efter forfatternes opfattelse ikke den store fokus på momskarruseller fra revisors side. Dette kan undre, og afhandlingen vil derfor sætte fokus på området og belyse idéer til at komme momskarrusellerne til livs. 6 Bilag 1 Budgetoversigt 2, August Bilag 5 På rejse i Europa Bilag 6 Dansk rekordmoms tiltrækker momssvindlere 9 Bilag 7 EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder Side 11 af 219

11 Det er forfatternes antagelse, at der umiddelbart er fire parter, der er potentielle opdagere af en momskarrusel. De fire parter er: SKAT Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) Firmaet, der utilsigtet bliver viklet ind i karrusellen Revisor Forfatterne af denne afhandling har revisorbaggrund og har ofte mødt en forventning om, at alle fejl og alt svindel opdages. Bl.a. derfor må man, uanset om dette er retfærdigt eller ej, spørge sig selv som revisor, hvad man kan gøre for at opdage og modarbejde bl.a. momskarruseller. Dette både som revisor for et firma, der utilsigtet bliver viklet ind i en karrusel, men også hvis man bliver revisor for et selskab, der tilsigtet er en del af svindelnummeret. Af samme årsag vil det være revisors vinkel, der fokuseres på i denne afhandling. Målet med afhandlingen vil derefter være at undersøge, hvilke faresignaler revisor bør reagere på og komme med forslag til andre redskaber, der kan tages i brug fremadrettet. 1.3.Problemformulering. På baggrund af ovenstående problemstilling er følgende problemformulering opstillet: Hvordan og i hvilket omfang kan revisor inddrage handlinger i sin revision rettet mod opdagelse og forebyggelse af momskarruseller? For at besvare problemformuleringen stilles følgende underspørgsmål: Hvilke faresignaler har været kendetegnene i tidligere sager om momskarruseller, og hvilke tiltag har disse medført? Hvilke handlinger foretager revisor på nuværende tidspunkt? Hvordan bør revisor ifølge gældende regulering reagere på faresignalerne? Kan ændret regulering i fremtiden modvirke momskarruseller og hvordan?. Side 12 af 219

12 1.4.Metode. For at løse problemformuleringen opbygges afhandlingen på følgende måde: 2!Teori! Til! løsning! af! problemformuleringen! er! baggrundsviden! nødvendig.! Derfor! indledes!akandlingen!med!at!klarlægge!momsens!historie!i!danmark!og!ll!dels!i! EU.!Ligeledes!beskrives!de!nugældende!regler!i!Danmark!og!ll!dels!i!EU.!Grænsen! mellem!brug!og!misbrug!af!systemet!beskrives!også!i!afsnimet,!som!afslumes!med! en!gennemgang!af!den!tekniske!opbygning!af!en!momskarrusel.! 3!Gamle!sager! For! at! forbedre! fremlden! er! det! nødvendigt! at! lære! af! forlden.! Derfor! er! relevante!sager!udvalgt!ll!analyse!med!formålet!at!forstå,!hvad!der!er!foregået!i! disse! sager,! og! hvilke! faresignaler! der! har! været! i! sagerne.! Hvis! faresignaler! i! ldligere! sager! kan! idenlficeres,! kan! det! angive! hvilke! faresignaler,! der! skal! reageres! på! i! fremlden! for! at! undgå! svindel.! Ligeledes! undersøges! det,! hvilke! lltag! disse! sager! allerede! har! medført.! Deme! afsnit! har! ll! hensigt! at! svare! på! problemformuleringens!første!underspørgsmål.! 4!Revisors!handleG muligheder! Under!handlemuligheder!undersøges!det,!hvilke!berøringsflader!revisor!har!med! selskaberne,! og! dermed! hvilke! handlemuligheder! revisor! umiddelbart! har! på! nuværende! ldspunkt! for! at! opdage! momskarruseller.! Deme! vil! svare! på! problemformuleringens!andet!underspørgsmål.!der!vil!i!deme!afsnit!også!komme! forslag! ll,! hvordan! momskarruseller! opdages! fremover,! således! at! disse! forslag! kan!inddrages!i!interviews.!!deme!ll!hjælp!for!at!svare!på!perde!underspørgsmål.! 5,!6,!7!Interviews! For! at! understøme! undersøgelsen! af! de! i! afsnit! 3! klarlagte! faresignaler! og! for! at! udvikle! forslag! ll! fremadremede! handlinger! opsllles! interviews! med! repræsentanter! for! de! i! problemslllingen! idenlficerede! opdagere! af! momskarruseller!med!undtagelse!af!revisor.!skat!repræsenteres!af!økokrim,!søk! af!ledende!ressourcemedarbejder!på!området!og!selskaberne!af!en!momsekspert! fra!big!four!med!indblik!i!flere!sager.!interviewafsnimene!har!ll!hensigt!at!besvare! problemformuleringens!første!og!perde!underspørgsmål.!!! 8!Opsamling!på! interviews! Deme! afsnit! har! ll! hensigt! at! samle! op! på! informalonerne,! der! er! fremkommet! under! interviewafsnimene,! samt! at! svare! på! problemformuleringens! første! underspørgsmål.! Side 13 af 219

13 9!Rækkevidde!af! revisors!arbejde!og! ansvar! For!at!idenlficere!forslag!ll!fremldige!handlinger!på!faresignalerne,!undersøges! det! hvilke! handlinger! Revisionsstandarderne! på! nuværende! ldspunkt! kræver! af! revisor.! Deme! afsnit! har! ll! formål! at! svare! på! problemformuleringens! tredje! underspørgsmål.!! 10!Fremlden! I!deme!afsnit!idenlficeres!forslag!ll!fremldige!handlinger!eller!lovændringer,!der! kan! modvirke! momskarruseller! med! revisors! rolle! som! primært! fokus.! Deme! afsnit!har!ll!formål!at!svare!på!problemformuleringens!perde!underspørgsmål.! 11!Interview!FSR! De! idenlficerede! forslag! i! afsnit! 10! forelægges! for! FSR.! FSR! og! forfamerne! repræsenterer!revisorerne!og!er!dermed!den!sidste!opdager!af!momskarruseller! som!klarlagt!i!problemslllingen.!! 12!Konklusion! Problemformuleringen!besvares!med!en!angivelse!af!hvordan'og'i'hvilket'omfang' revisor' kan' inddrage' handlinger' i' sin' revision' re2et' mod' opdagelse' og' forebyggelse'af'momskarruseller.! 13!Perspeklvering! I! perspeklveringen! berøres! forventningskløqen! for! at! diskutere,! hvilke! forventninger! de! forskellige! parter! har! ll! hinanden,! og! hvorvidt! disse! forventninger!indfries.!! Figur 2: Metode opbygning! Side 14 af 219

14 1.4.1!Målgruppe! Afhandlingen er henvendt til medstuderende på cand.merc.aud. og revisorer i bred forstand. Dette grunder i ønsket om større opmærksomhed omkring momskarruseller.! 1.4.2!Interviews! For at kunne lave et samspil mellem opgaveløser og dem der interviewes, anvendes personlige interviews til fordel for spørgeskemaer. Personlige interviews kritiseres ofte for det faktum, at interviewer kan influere på den interviewedes holdninger. 10 Dette anses ikke for at være et problem, da interviewet netop handler om sammen at finde faresignaler, som revisor bør reagere på og ikke nødvendigvis om at høre en uvildig holdning til, hvad revisor bør kigge efter. De spørgsmål, der stilles i interviewene, vil derfor hovedsagligt være åbne for at underbygge samspillet. De anvendte interviews kan derfor defineres som kvalitative interviews. 11! 1.4.3!Udvælgelse!af!personer!der!interviewes! Det er valgt at finde eksperterne indenfor de forskellige områder og dermed få de mest kvalitative input fremfor at få kvantitative input. Dette skyldes, at momskarruseller ikke er noget den gængse revisor/ skattemedarbejder/ SØK-medarbejder har tæt inde på livet i hverdagen, men derimod er noget, der ofte sendes videre til eksperter. Især hos SKAT og SØK er der få eksperter på området, og det vil derfor ikke bidrage til afhandlingen at interviewe andre end eksperterne. Hos SKAT og SØK er der rettet henvendelse til den relevante afdeling, og denne har formidlet kontakten til områdets eksperter, som i begge tilfælde har været villige til at stille op til interview. Hos SKAT var de tre førende eksperter fra Økonomisk kriminalitet Mia Hansen, Reino Nielsen og Shila Bøgelund med til interviewet. Hos SØK var det ligeledes deres førende ekspert Per Varnholst, der stillede op til et interview. Per Varnholst var efterforsker i Gul Feber sagen, hvilket anses for relevant, da det er den største sag i Danmark. De selskaber, der ufrivilligt inddrages i en momskarrusel, har ikke en umiddelbar repræsentant, men vil repræsenteres af momseksperten Flemming Lind Johansen. Momseksperten er udvalgt på baggrund af hans erfaring fra ansættelse hos SKAT og som partner i to af Big Four 10 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 9.1 Personlige interviews, side Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 9.1 Personlige interviews, side 167 Side 15 af 219

15 revisionsselskaberne. Ligeledes er han lektor på CBS, hvor han underviser i moms og har skrevet indtil flere anerkendte bøger om moms. 12 Der kan argumenteres for, at det ville give mere information at interviewe flere statsautoriserede revisorer, men FSR er revisorernes brancheforening og må antages at repræsentere revisorerne i bred forstand. Af denne grund er John Bygholm, formand for FSRs skatteudvalg udvalgt til interview.! 1.4.4!Rækkefølge!af!interviews! For at få mest muligt ud af interviewene vælges det, at de laves i følgende rækkefølge: SKAT SØK Momsekspert FSR Som opfølgning på interviewene med SØK og momseksperten har vi efterfølgende sendt spørgsmål til SKAT for at spørge om deres holdning til de diskuterede emner. Det har desværre ikke været muligt at få svar indenfor tidsrammerne for afhandlingen. FSR repræsenterer revisionshusene, som er den vinkel, der lægges på afhandlingen, og dermed dem det forsøges at udvikle redskaber til i arbejdet imod momskarruseller. Derfor udføres interviews med FSR efter interviews med SKAT, SØK og momseksperten. Dette for at input fra SKAT, SØK og momseksperten kan tages med i interviews med FSR. Dette sikrer, at der kommes bredest rundt om problemformuleringen i interviewene. FSR har overordnet svaret på det væsentligste spørgsmål. 12 Informationerne er indhentet på Side 16 af 219

16 1.5.Afgrænsning.. Umiddelbart kunne det være naturligt i en afhandling om momskarruseller at vurdere, hvor selskaberne, SKAT og bagmandspolitiet kunne øge indsatsten imod momskarruseller, men da den vinkel, der er lagt på afhandlingen, er revisors handlemuligheder, afgrænses der fra at gå i dybden med dette. Til trods for at momskarruseller går over landegrænser, tages der udgangspunkt i handlemuligheder for danske revisorer, hvorfor der ligeledes afgrænses fra at skrive om, hvilke muligheder revisorer i andre EU-lande har for at opdage momskarruseller. Et område indenfor moms, som ofte diskuteres i forbindelse med handel over landegrænser, er, om en transaktion kategoriseres som handel med en vare, en ydelse eller begge dele, når der kan være tvivl om dette. Sammensatte ydelser er ikke noget, der bearbejdes i dybden i afhandlingen, da der sjældent handles med disse i momskarruseller, og det derfor ikke vil være vigtigt for problemformuleringen. Momsregler for salg til private beskrives ikke, da svindlen allerede er foregået, på det tidspunkt transaktionerne når ud til private. Den viden, vi har omkring nogle af sagerne, stammer i høj grad fra avisartikler, hvor revisors rolle i sagen sjældent beskrives. Det kan derfor være svært at vide, hvilken rolle revisor har spillet i disse sager. Sagerne kan dog bidrage til besvarelse af andre dele af problemformuleringen. Det har ikke været anset væsentligt for problemformuleringen at følge op på udviklingen af sagerne efterfølgende for avisartiklerne. Et område, der ligger tæt op af momskarruseller, er leasingkarruseller, men da de ikke er opbygget efter helt samme metode, afgrænser vi os fra dette område. Der fokuseres hovedsagligt på revisors revision fremfor andre handlinger foretaget af revisor. Revisor kan ligeledes foretage review eller aftalte arbejdshandlinger, men dette vil ikke omtales i afhandlingen.! Side 17 af 219

17 1.6.Definitioner.og.forkortelser. Revisor: En person, der er ansat i et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma SØK: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet FSR: Foreningen af statsautoriserede revisorer Direktivet: Momssystemdirektivet ML: Momsloven RL: Revisorloven SEL: Selskabsloven VIES: VAT Information Exchange System Europol: Det europæiske politisamarbejde KINFO-register: SKATs kontrolinformationsregister Big Four: De fire førende revisionsselskaber i verden: Ernst & Young, Deloitte, PWC og KPMG Missing trader-selskab: Forklares i afsnittet Hvordan opbygges en momskarrusel på side 28. Buffer-selskab: Forklares i afsnittet Hvordan opbygges en momskarrusel på side 28. Broker-selskab: Forklares i afsnittet Hvordan opbygges en momskarrusel på side 28. Synonymer: Omvendt betalingspligt: Missing trader-selskab: SKAT Erhvervsstyrelsen Revisionsstandard Reverse charge Skraldespandsselskab Told & Skat Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S) ISA. Side 18 af 219

18 1.7.Kildekritik. I afhandlingen benyttes bl.a. sekundære kvalitative data, herunder artikler, bøger, tidsskrifter og anden tilgængelig litteratur. 13 Avisartiklerne er ikke førstehåndsdata ligesom dommene, hvilket gør dem mindre valide. Artiklerne anvendes dog hovedsagligt som inspiration til, hvad der er oppe i tiden. Sagerne er i nogle tilfælde beskrevet på baggrund af artikler i aviser, da det ikke har været muligt at få domme på alle sager udleveret, idet agtindsigten forældes efter 1 år 14. I avisartiklerne er der ikke så mange faktuelle oplysninger med som i dommene, men informationerne vurderes at være valide. EU-dommene anses derimod som særdeles valide, da de er gengivet nøjagtigt i forhold til dommernes udtalelser og er gennemgået af repræsentanter for EU landene inden publicering. Desuden benyttes primære kvalitative data i form af semistrukturerede interviews i forbindelse med afsnittene 5, 6 og 7. Interviewene er foretaget på de interviewedes arbejdspladser, således at de interviewede har følt sig godt tilpas og fri til at komme med sine uforbeholdne meninger. Interview med FSR er foregået via mailkorrespondance, da interview ikke var en mulighed. Interviewet med SKAT indeholdt tre medarbejdere frem for én. Det anses ikke for et problem, at disse medarbejdere havde mulighed for at influere på hinanden, men mere som en styrke at de kunne supplere hinanden. Interviewene er blevet optaget på lydfiler, hvilket kan have begrænset nogle interviewdeltagere i den information, de har stillet til rådighed for afhandlingen. Der er derimod mindre risiko for direkte urigtige oplysninger. Lydfilerne sikrer, at interviewene kan gennemgås nøjagtigt flere gange, hvilket minimerer risikoen for fejlciteringer. Ligeledes har de interviewede været begrænsede af kravet om tavshedspligt i deres respektive funktioner. Informationer indenfor tavshedspligten ville have været interessante for afhandlingen, men tavshedspligt kan ikke omgås. Validiteten af de primære og sekundære data, som benyttes i denne afhandling, vurderes i helhed som værende høj. 13 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 8.2 En oversigt over dataindsamlingsteknikkerne, side Informationerne er indhentet på Side 19 af 219

19 2.Teori Historisk.udvikling.af.moms 15.. Nedenfor er vist en overordnet tidslinje over momsens udvikling i Danmark. Dette afsnit vil beskrive denne tidslinje. 3. Jul Momsen kommer til Danmark 1. Jan Danmark siger ja til EF 1. Okt EU s 6. momsdirektiv implementeres i Danmark 1. Jan Det indre marked bliver en realitet 1. Jul Den danske momslov tilpasses (i højere grad) til 6. momsdirektiv 1. Jan og 6. momsdirektiv erstattes af Momssystemdirektivet 1. Jan 2010 Momspakken ændrede regler for momsbeskatningsstedet for ydelser samt momsrefusion Momsen blev indført i Danmark i 1967 som erstatning for omsætningsafgiften. Omsætningsafgiften blev pålagt i engrosleddet som en enkeltledsafgift, hvorimod momsen i dag pålægges transaktioner. Grundideen med moms er, at denne beskatter det endelige forbrug, og det enkelte omsætningsled afregner kun moms af den merværdi, der skabes i selskabet, heraf navnet merværdiafgift. Herved opnås neutralitetsprincippet, som teoretisk betyder, at erhvervslivet holdes neutralt for så vidt angår moms. Da momsen blev indført, var det til at starte med udelukkende varer, der var omfattet af momsen, hvorimod det kun var tjenesteydelser, der specifikt var nævnt i loven, der var underlagt momspligt. Momsen var på dette tidspunkt udelukkende en nationalt fastsat afgift uden legale bindinger ud over Danmarks grænser. Det blev dog ændret, da danskerne i 1973 stemte ja til at være medlem af EF og dermed senere EU. I 1978 implementeredes EU s 6. momsdirektiv således i Danmark. 6. momsdirektiv havde til formål at harmonisere momsen indenfor EU. Ikke med hensyn til sats, da dette stadig skulle være op til de enkelte lande, men med hensyn til omfanget af momspligt og momsfritagelser. 6. momsdirektiv betød bl.a., at tjenesteydelser fremover som udgangspunkt blev momspligtige, og kun positivt nævnte tjenesteydelser kunne være momsfrie. Implementeringen af 6. momsdirektiv var dog ikke enden på ændringer i den danske moms, da skatteministeriet flere 15 Afsnittet bygger på Flemming Lind Johansen m.fl., Moms 1, Fradragsret, kapitel 1 Momsen i Danmark, side Side 20 af 219

20 gange har måttet konstatere, at momslovens indhold ikke stemte overens med 6. momsdirektiv i forhold til, hvordan eksempelvis EU-domstolen fortolkede direktivet. I 2007 indførte EU direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet) som erstatning for 6. momsdirektiv. Hvor 6. momsdirektiv var 38 artikler langt, var det nye og mere detaljerede direktiv hele 414 artikler og 118 sider langt. Det nye direktiv havde både til formål at opdatere sprogbruget fra 6. momsdirektiv og tydeliggøre dette, men der var også ændringer i det nye direktiv i forhold til det gamle. Direktivet indeholder fælles bestemmelser om momspligtens omfang, momspligtig værdi og momsfritagelser. 16!. 2.2.Momsen.i.Danmark. Moms er således i dag, som beskrevet i forrige afsnit, en afgift, der pålægges i hvert omsætningsled. Det er en transaktionsbaseret afgift, som pålægges, når transaktionen foretages. Hvis følgende 4 betingelser er opfyldt, skal der lægges moms på en transaktion: 1. Sælgeren skal jf. ML 3 være en afgiftspligtig person (drive selvstændig økonomisk virksomhed) 2. Der skal være foretaget levering mod vederlag jf. ML Den leverede vare eller tjenesteydelse må ikke være omfattet af en momsfritagelse i ML Der skal være tale om erhvervsmæssig afsætning Derudover er leveringsstedet jf. ML 14 afgørende for, om momsen skal afregnes i Danmark. Er leveringsstedet Danmark, skal momsen afregnes her, men mere herom i afsnittet Momsen i EU.! 2.2.1!Afgiftspligtig!person! Ved afgiftspligtig person forstås en juridisk eller fysisk person, som uanset stedet udøver selvstændig virksomhed (og dermed ikke er i lønmodtagerforhold). For at afgøre om der er tale om selvstændig økonomisk virksomhed, anvendes i Danmark som hovedregel personskattelovens regler, hvilket ikke er i modstrid med direktivets artikel 4 og ML 3 om afgiftspligtig person er en implementering af direktivets artikel 9. stk Flemming Lind Johansen, Momssystemsdirektivet 17 Søren Engers Pedersen m.fl., Moms 2, Fritagelser og lønsom, kapitel Selvstændig virksomhed, side Side 21 af 219

21 2.2.2!Levering!mod!vederlag! Der skal være sket levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Dette vil være et salg eller en overdragelse mod betaling. Levering vil være sket, når retten til at råde som ejer er overdraget jf. ML 11 stk. 2. Juridisk ejendomsret anvendes ikke, da dette forstås forskelligt i de forskellige EU lande. ML 4 om levering mod vederlag er en implementering af direktivets artikel 2. stk. 1.! 2.2.3!Ej!omfattet!af!momsfritagelse! Nogle former for omsætning er af forskellige grunde fritaget for moms jf. ML 13. Derfor skal der ikke afregnes moms på disse. Dette gælder bl.a. indenfor sundhedsområdet, uddannelse og forsikring. ML 13 modsvarer hovedsagligt artiklerne i direktivet. En række af fritagelserne i ML 13 er dog principielt momspligtige efter bestemmelserne i direktivet, men der er mulighed for, at medlemslandene kan opretholde fritagelserne for visse områder, hvilket Danmark altså har benyttet sig af. Dette gælder bl.a. personbefordring og bedemandsvirksomhed.! 2.2.4!Erhvervsmæssig!afsætning! I Danmark anvendes også en betingelse om erhvervsmæssig afsætning, som har lovhjemmel i ML 1. Dette udtryk anvendes dog ikke i direktivet, da dette her er knyttet op på begrebet afgiftspligtig person. En afgiftspligtig person kan godt have salg, der ikke er erhvervsmæssig afsætning jf. dansk definition. F.eks. er salg af privat bil ikke erhvervsmæssig afsætning. Formålet med og resultatet af den pågældende virksomhed er underordnet for, om aktiviteten er momspligtig. Der arbejdes dermed ikke med hobbybegrebet i momsens verden. Ved erhvervsmæssig afsætning forstås ikke selskaber med en omsætning under kr Disse kan dog vælge at lade sig frivilligt momsregistrere. Side 22 af 219

22 2.3.Momsen.i.EU.. Som beskrevet tidligere er der fælles og nogenlunde homogene regler vedrørende moms i EU. Der er nødt til at være fælles regler for, hvor en transaktion pålægges moms, når denne overskrider grænser. Dette sikrer, at der sker opkrævning af moms på alle transaktioner, og samtidig at der kun sker opkrævning ét sted. Den momsmæssige behandling af en transaktion/levering over grænser afhænger hovedsagligt af, om leverancen har karakter af en vare eller en ydelse. I direktivets artikel 14 (ML 4) defineres en vare som et materielt gode og levering af en vare som overdragelsen af retten til at råde over godet som ejer. Modsætningsvis vil en tjenesteydelse så være alt andet end et materielt gode. For simplificeringens skyld betegnes tjenesteydelser ofte som alt andet end det, man kan komme på en lastbil og køre væk. Hvis man er i tvivl, om man har at gøre med en vare eller en ydelse, må man se på, om der er flere elementer, der hver for sig kan være enten en vare eller en ydelse Hvis det er en sammensat vare/ydelse, vurderes det, hvad der er hovedydelsen. I de efterfølgende afsnit 2.4 Varer vil momsreglerne i EU gennemgås, oversigtsfigurerne i afsnittene vil anvende farvekoder jf. figur 3. EUGLand! Ikke!EUGland! Dansk!moms! Ingen!moms!! Anden!moms! Figur 3: Farvekoder! Side 23 af 219

23 2.4.Varer.. Momsbeskatningsstedet for en vare er der, hvor leveringsstedet forefindes. Momsbeskatningsstedet bestemmes derfor af det fysiske vareflow. Beskrivelsen af momsbeskatningsstedet for varer er i dansk lovgivning beskrevet i ML 14 og fra EU s side beskrevet i direktivets artikel 31. Hvis varen ikke forsendes eller transporteres, ses der på, hvilket land varen er i på leveringstidspunktet, altså tidspunktet hvor retten til at råde som ejer overgår. Der hvor varen befinder sig, skal den momsbeskattes. Hvis en vare forsendes eller transporteres, momsbeskattes den der, hvor den befandt sig ved forsendelsens eller transportens påbegyndelse jf. direktivets artikel 32 stk. 1. Der findes dog en undtagelse for dette i direktivets artikel 33 stk. 1 litra a og b vedrørende varehandel indenfor EU, når varen transporteres til et andet EU land af sælgeren, køberen eller for en af disses regning. 18! 2.4.1!EUEhandel! Hvis et dansk selskab køber en vare fra et andet EU-land, f.eks. et tysk selskab, vil påbegyndelsen af forsendelse eller transport oftest starte i Tyskland, hvorfor der jf. ovenstående umiddelbart ville skulle tysk moms på denne. Når transaktionen sker mellem 2 EU lande gælder det imidlertid jf. artikel 33, stk. 1 litra a og b i direktivet om nul-moms, at der ikke skal moms på denne, da det er mellem 2 lande i EU. Leveringsstedet er stadig Tyskland, men momsbeskatningsstedet vil være Danmark, og i stedet for tysk moms vil momsen være dansk erhvervelsesmoms jf. direktivets artikel 168 stk. 1. Pligten til at betale moms af transaktionen kan både påhvile sælger og køber og afhænger af købers momsmæssige status. Ved varer skelnes der mellem, om der sælges til en momsregistreret køber, en ikke-momsregistreret køber eller en privat.! 2.4.2!Momsregistreret!køber! Er køberen momsregistreret som følge af sin erhvervsaktivitet, fritages sælgeren jf. direktivets artikel 138 stk. 1 (ML 34 stk. 1 nr. 1) for pligten til at afregne moms. I stedet beregner køber erhvervelsesmoms jf. direktivets artikel 2 stk. 1, litra a, punkt i (ML 46 stk. 2). Såfremt køber opfylder sit lands betingelser for momsfradrag, vil denne kunne fradrage erhvervelsesmomsen. Erhvervelsesmomsen afregnes i så fald ikke, men angives på momsangivelsen både under EU-køb 18 Flemming Lind m.fl., Moms 4, International handel, kapitel Fastlæggelse f momsbeskatningsstedet ved varehandel i EU, side 29 Side 24 af 219

24 og købsmomsen. Dette giver samme effekt, som hvis varen var købt i Danmark, hvor der betales moms, men selskabet også havde fået fradrag for denne igen. EUGland! Eks.!Tyskland! EUGland! Eks.!Danmark! Dansk!!moms! Erhvervelsesmoms! Figur 4: Salg fra Tyskland til Danmark, momsregistreret køber Sælger har samtidig pligt til at oplyse myndighederne om hvilke kunder i andre EU-lande, der er solgt varer til uden moms. EU salgsangivelserne, der gælder både varer og tjenesteydelser, laves månedsvis og indeholder identifikation af kunder gennem disses momsnumre. Sælger angiver således, hvor meget denne har solgt til andre EU-lande (rubrik B). Køber angiver, hvor meget denne har købt fra andre EU-lande (rubrik A). 19 Selskaber i en momskarrusel vil være momsregistrerede.! 2.4.3!Handel!med!3.!lande!! Det følger af direktivets artikel 146 stk. 1 litra a og b (ML 34 stk. 1), at hvis varer føres ud af EU, lægges der ikke moms på disse, idet de ikke indgår i EU s økonomiske kredsløb. Dette gælder, når sælger, eller nogen for dennes regning, udfører varer til steder udenfor EU. Dette gælder ligeledes både for selskaber og for privatpersoner. EUGland! Eks.!Danmark! Ikke!EUGland! Eks.!Kina! Ingen!!moms! Figur 5: Salg fra Danmark til Kina Hvis der købes varer udenfor EU, og forsendelse eller transport starter her, vil der skulle afregnes dansk importmoms jf. direktivets artikel 70. Momspligten indtræder, når varen er indfortoldet til fri omsætning. Ikke!EUGland! Eks.!Kina! EUGland! Eks.!Danmark! Dansk!!moms! Importmoms! Figur 6: Salg fra Kina til Danmark 19 Månedlig listeindberetning træder i kraft 1. juli 2011 Side 25 af 219

25 2.5.Tjenesteydelser. Ydelser behandles i ML 15 til 21D. Tilsvarende regler findes i direktivets artikel 9. Indtil 1. januar 2010 var leveringsstedet for ydelser bestemt af, hvor sælger havde sit etableringssted eller bosættelsessted. Der gjaldt således en fællesregel for afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige personer. Eftersom samhandlen var stigende over en årrække, og teknologien udviklede sig, ændredes mønsteret for handel med ydelser, og der blev bl.a. bedre mulighed for levering af fjernydelser. Derfor blev der pr. 1. januar 2010 med EU s momspakke (direktiv 2008/8/EF) indført nye regler for salg til afgiftspligtige personer. For at sikre at en ydelse momsbelægges, der hvor den udnyttes, er det nu købers etableringssted, der er afgørende for momsen. For at undgå en omfattende administration ved at en sælger skal registrere sig i alle lande, der sælges til, har man indført pligt for køberen til at afregne momsen, i daglig tale omvendt betalingspligt. For at sikre at køberen rent faktisk afregnede momsen, indførte man en indberetningspligt for sælgerne via EU salgsangivelsen. 20 En af grundene, til at indføre nye regler i momspakken vedrørende omvendt betalingspligt på tjenesteydelser, var at modarbejde momskarruseller, idet dette medførte, at tidspunktet for købers afregning af moms og opnåelsen af fradrag var det samme. Leveringsstedet for ikke afgiftspligtige personer er uændret. Da tjenesteydelser ikke kan anvendes i momskarruselsager grundet omvendt betalingspligt, gennemgås disse regler ikke yderligere. 20 Bygger på Flemming Lind m.fl., Moms 4, International handel, kapitel 4 Leveringsstedet for tjenesteydelser, side Side 26 af 219

26 2.6.Grænsen.mellem.brug.og.misbrug.af.systemet. Af afsnit C.4 i momsvejledningen af 15. juli kan det læses at: Fordele som følger af momslovens bestemmelser, herunder reglerne om fradrag, kan ikke gøres gældende, når de transaktioner m.v. der begrunder denne ret udgør et misbrug Grænsen mellem brug og misbrug af momssystemet kan være flydende. Principielt er udnyttelse med henblik på at opnå en afgiftsfordel i orden, mens der kan være tale om svig, hvis hovedformålet er at opnå en afgiftsfordel, der strider imod normale forretningsmæssige dispositioner. Dette ses oftest ved transaktioner af kunstig karakter, eller når der er juridiske og/eller personlige forbindelser mellem aktørerne. I momskarruseller vil begge dele oftest være tilfældet. Det er altså okay at momsplanlægge, men ikke at momsunddrage eller lave fiktive eller kunstige transaktioner. 21 For at tydeliggøre grænsen mellem brug og misbrug kan der hentes hjælp i praksis fra EF domstolen. I C-255/02, også kaldet Halifax dommen, kan det læses, at for at konstatere et misbrug skal følgende betingelser være opfyldt 22 : De omhandlede transaktioner selvom de betingelser der er fastsat i de relevante bestemmelser er formelt overholdt ville indebære, at der blev opnået en afgiftsfordel, som det ville stride mod formålet med disse bestemmelser at tildele. Det skal tillige fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med de omhandlede transaktioner er opnåelsen af en afgiftsfordel. Der ses altså på, om hovedformålet med transaktionerne er afgiftsfordelen frem for at drive forretning. Afgiftsfordel som hovedformål strider mod opbygningen af momssystemet, hvorfor dette ikke accepteres. 21 Bilag 8 Plancher fra undervisning i moms på CBS 22 C-255/02, Præmis 74 og 75 Side 27 af 219

27 2.7.Hvordan.opbygges.en.momskarrusel. Det kan være større eller mindre beløb, der bliver svindlet for i en momskarrusel. Men det grundlæggende er, at denne handelskæde udelukkende er oprettet med svindel for øje. Momskarrusellerne fungerer grundlæggende på den måde, at det ene selskab i karrusellen får penge tilbage i moms, mens et andet selskab oparbejder en stor momsgæld for derefter at gå konkurs og aldrig indbetale momsen. Den moms et selskab skal afregne til SKAT er den udgående moms fratrukket den indgående moms. Så for at skabe et selskab, som lovlydigt skal have moms retur fra SKAT, og et selskab som kan oparbejde momsgæld, skal der skabes et selskab med hovedsagligt indgående moms og et andet selskab med hovedsagligt udgående moms. For at dette kan lade sig gøre, skal en momskarrusel oprettes således, at den krydser landegrænser. Nedenstående figur viser hvordan en momskarrusel fungerer. Hvis Selskab DK A havde betalt moms, som det burde, ville afregningen for de tre selskaber samlet gå i nul, som den burde. Figur 7: Momskarrusel Side 28 af 219

28 Selskab DK A køber varer fra et andet EU-land. Selskab DK A skal derfor i henhold til lovgivningen ikke afregne moms af dette køb (der skal dog angives erhvervelsesmoms). Selskab DK A pålægger moms på salget til Selskab DK B, men har ikke tænkt sig at indbetale momsen til SKAT. Selskab DK A kan derfor, idet de sælger varerne videre, sælge varerne billigere end evt. konkurrenter. Selskab DK A vil i en momskarrusel oftest betegnes som et missing trader-selskab. Selskab DK B sælger varerne videre til Selskab DK C med overskud og afregner momsen korrekt. Selskab DK B fungerer på denne måde som et helt normalt og legalt selskab og hjælper på denne måde med til at sløre momskarrusellen. I dette eksempel er der kun én mellemhandler, nemlig Selskab DK B, men der kunne sagtens være tale om flere mellemhandlere med det formål at sløre svindlen yderligere. Selskab DK B betegnes ofte i en momskarrusel som et buffer-selskab. Selskab DK C sælger varerne til et andet EU land og har dermed kun indgående moms. Selskab DK C angiver korrekt moms til SKAT og modtager på denne måde moms retur. Selskab DK C betegnes ofte som et broker-selskab og kan enten være vidende om intentionerne med transaktionerne eller være et legalt uvidende selskab. Køber i et andet EU land skal afregne erhvervelsesmoms. Man angiver i EU salgsangivelserne, hvem man har solgt til i EU uden moms. Idet både Selskab DK B og Selskab DK C afregner moms korrekt, er det beløb, som SKAT og dermed statskassen snydes for, den moms, som Selskab DK A ikke afregner. I dette eksempel bliver SKAT altså snydt for kr Denne handelskæde kan nå at blive gentaget mange gange og dermed bliver svindlen til særdeles store beløb. Typisk vil denne momskarrusel foregå mange gange i løbet af kort tid, da momskarrusellen vil være i fare for at blive opdaget i forbindelse med fristen for angivelse af moms. Selskab DK A vil derfor hurtigt gå konkurs, og et ny selskab vil tage dets plads i momskarrusellen. Selskab DK A vil typisk kun eksistere i kort tid helt ned til 2 mdr. Af samme årsag bliver Selskab DK A også kaldt skraldespands-selskabet eller missing trader-selskab. Ofte er disse selskaber oprettet af en stråmand, som ikke nødvendigvis kender den fulde sammenhæng i momskarrusellen, men som lægger navn til oprettelsen af selskabet Bilag 9 Moms-karruselsvig en svigsmetode, der eskalerer Side 29 af 219

29 En momskarrusel kan, som i dette tilfælde, være opbygget som en cirkel, hvor samme vare kører i ring op til flere gange. Dette kaldes en ægte momskarrusel. Momskarruseller kan også være uægte momskarruseller, hvis varerne ikke ender tilbage hos den oprindelige sælger. Dette vil være tilfældet, hvis Selskab DK C solgte til selskaber udenfor momskarrusellen eller til private forbrugere. Legale selskaber kan ufrivilligt blive en del af både ægte og uægte momskarruseller. Derudover findes også papirkarruseller, hvor der ikke sker en fysisk varetransport, men hvor det udelukkende er fakturaer, der sendes rundt. 24 De typiske varer, der florerer i en momskarrusel, er varer, der er dyre og lette at omsætte, såsom ITudstyr, ure og mobiltelefoner. Dette skyldes, at der skal handles hurtigt og for mange penge i en momskarrusel, inden den bliver opdaget. Desuden kan ikke-håndgribelige varer være nemmere at svindle med, og disse vil derfor kunne bruges i momskarruseller. CO2 kvoter er et eksempel på ikke håndgribelige varer, som tidligere har været benyttet i stort omfang i momskarruseller. At Danmark har en af de højeste momssatser i Europa på 25 % 25 gør Danmark til et attraktivt sted at oprette momskarruseller. 26 Selskab DK A, som ikke har tænkt sig at indbetale moms til SKAT, kan, jo højere momssatsen er, hurtigere skabe en stor fortjeneste. Hastigheden af handlerne er en meget vigtig faktor i momskarrusellerne. Et andet forhold, der har indflydelse på, hvor momskarruselsvindlere slår til, er adgangen til at åbne og lukke selskaber. Dette har sat England i fokus for svindel, da der her har været nem adgang til åbning og lukning af selskaber. 27 Momskarruseller kan være svære at opdage og stoppe pga. den korte levetid for skraldespandsselskabet og revisors begrænsede mulighed for at opdage dem. Det kan derfor være nemmest at prøve at undgå, at de bliver oprettet. Forslag til handlemuligheder for opdagelse af momskarruseller og bedre samarbejde mellem revisor og SKAT vil blive beskrevet i afsnit Bilag 9 Moms-karruselsvig en svigsmetode, der eskalerer 25 Bilag 5 På rejse i Europa Bilag 6 Dansk rekordmoms tiltrækker momssvindlere! 27 Bilag 7 EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder Side 30 af 219

30 3.Momskarruselsager.. For at give et indblik i de sager, som er foregået i Danmark indtil nu, er de følgende sager udvalgt. Gul Feber er udvalgt, da det er den største sag om momskarruselsvindel i Danmark. Skrotsagen fra Maribo er udvalgt, idet det var den første momskarruselsag i Danmark. Sagen om Preben Hollænder Laugesen er udvalgt, da der her bliver nævnt noget om svindlerens forhold til revisor. Sagen om Hans Christian Hersom Kold og LSR af 11/2-11 er udvalgt, da dette er sager, hvor vi har fundet dommene på dem. Kvotesvindel er den type momssvindel, der senest har betydet store tab over Europa. EU dommene Optigen m.fl. og Kittel m.fl. er udvalgt, da de ved afsigelse af dommene var banebrydende på området. Sagerne er skrevet ud fra artikler og domme fra Danmark og EU og skal forsøge at give et indblik i, hvordan sagerne er foregået og finde eventuelle gennemgående træk ved momssvindlen. Dette for at undersøge hvordan de kan modvirkes i fremtiden Gul.Feber. Gul Feber er den største momskarruselsvindelsag i Danmark. I denne sag blev der svindlet for kr. 180 millioner i moms. 28 I løbet af 2003 og 2004 fungerede denne momskarrusel ved at importere og sælge mobiltelefoner, computerkomponenter (heriblandt CPU-processorer til computere) og lignende varer af høj værdi. Dermed typiske varer i en momskarrusel. Momskarrusellen foregik over flere lande i både EU og Asien, og den moms, man undlod at afregne, blev ført via banker i udlandet til egne konti. 29 Inden SKAT nåede at få sin moms, var selskabet altså blevet tømt for penge. Det var netop på grund af importen af varer fra Hong Kong, at denne momskarrusel blev døbt Gul Feber. 30 Yderligere var politiet af den opfattelse, at momskarrusellen havde sammenhæng med en stor sag i England, hvor der var et momstab på GBP 5 milliarder om året og mistanke om, at personer stod bag. 31 Momskarrusellens to hovedbagmænd, Martin Mathiasen fra Danmark og Patrick Major Lee fra Singapore, mødte hinanden i England, hvor de blev nære venner og sammen begyndte momssvindel i 2003 og Selskabet Comitel fungerede som broker-selskab i momskarrusellen og handlede med mobiltelefoner og it-komponenter. Klaus Ulrik Hansen, som var 28 Bilag 10 "Gul Feber"-sagen om momssvig for 184 mio. kr. (momskarrusel) 29 Bilag 2 Operation»Gul Feber«til eksamen i byretten 30 Bilag 4 Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber 31 Bilag 2 Operation»Gul Feber«til eksamen i byretten Side 31 af 219

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Summary... 1

Indholdsfortegnelse. Summary... 1 Summary Since the introduction of the internal market, the European countries, including Denmark, have been struggling with VAT carousel fraud. The most recent attempt to eliminate the VAT carousels is

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 75 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 75 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 75 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-448452 Udkast 15. januar 2015 Forslag til Lov om ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0511 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0511 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0511 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2009 KOM(2009) 511 endelig 2009/0139 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Momskarruselsvig Solidarisk hæftelse

Momskarruselsvig Solidarisk hæftelse Forord Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med fjerde og sidste semester på studiet Master i Moms og Afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Afhandlingen omhandler indførelsen af solidarisk

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål U-X om Kvoteregisteret i Folketingets Energipolitiske Udvalg den 27. maj 2010 åbent samråd

Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål U-X om Kvoteregisteret i Folketingets Energipolitiske Udvalg den 27. maj 2010 åbent samråd Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget 2009-10 EPU alm. del Bilag 292, SAU alm. del Bilag 214 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål U-X om Kvoteregisteret i Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog om momssystemets

Læs mere

Grænsehandelskoncepter

Grænsehandelskoncepter Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Moms- og Afgiftsret Opgaveløser: Heidi Lindskov Kusk Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Grænsehandelskoncepter i en Momsretlig Belysning Aarhus School

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 302 Offentligt. Notat. J.nr. 2010-713-0035. Dato: 18. maj 2010

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 302 Offentligt. Notat. J.nr. 2010-713-0035. Dato: 18. maj 2010 Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 302 Offentligt Notat J.nr. 2010-713-0035 Dato: 18. maj 2010 Redegørelse om SKATs initiativer vedrørende forebyggelse af momssvig med CO 2 -kvoter og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt moms-system [SEK (2010) 1455]

Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt moms-system [SEK (2010) 1455] Til: EUkommissionen pr. mail (taxudvatgreenpaper@ec.europa.eu) Fra: Dansk Erhverv Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt momssystem [SEK (2010) 1455] EuropaKommissionen har i december 2010 offentliggjort en

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Supplerende Grundnotat om

Supplerende Grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. marts 2009 9. marts 2009 J.nr. 2008-251-0115 Supplerende Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode...

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode... 2008 Byggemoms Vejleder: John Engsig Laura Venborg Aalborg Universitet 17-12-20082008 Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School - 2015

Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School - 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School - 2015 KÆDEHANDLER I MOMSMÆSSIGT PERSPEKTIV CHAIN TRANSACTIONS IN A VAT PERSPECTIVE Vejleder: Casper Bjerregaard Eskildsen Udarbejdet af: Louise

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere