VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor.."

Transkript

1 1. INDSÆT FORSIDE

2

3 VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor.. VAT constitutes a major source of revenue for the Danish state 1, which is why it is essential to continuously control and monitor this area and to eliminate VAT fraud. In recent years, there have been several cases concerning VAT carousel fraud involving considerable amounts of money, in Denmark as well as in the EU. Basically, there are four parties which can potentially detect VAT carousel fraud. These are SKAT (the Danish tax authorities), the Public Prosecutor for Serious Economic Crime, the company which unintentionally becomes part of the VAT carousel (represented by the VAT expert) and the auditor (represented by FSR Danish Auditors and the authors). As the authors of this thesis have a background in auditing, the thesis focuses on the perspective of the auditor. The aim of this thesis is therefore to examine whether the auditor can counter the problem of VAT carousels. To answer this question, it has been necessary to look at the theory on the VAT system as well as former cases concerning VAT carousel fraud. The contact of the auditor with the companies in the VAT carousels has been examined in order to identify the current duties of the auditor, and to determine whether a change in regulations can counter VAT carousels. These duties were discussed with selected stakeholders in the field, namely SKAT, the Public Prosecutor for Serious Economic Crime, a VAT expert and FSR Danish Auditors, and a number of danger signals were identified at the same time. These danger signals have been reviewed in order to determine how the auditor should react to them in accordance with the accounting standards. It has been interesting to learn that SKAT, the Public Prosecutor for Serious Economic Crime and the VAT expert have very different views as to how important a role the auditor can play in countering VAT carousels. SKAT believes that the auditor should do a lot more to counter VAT carousel fraud, whereas the Public Prosecutor for Serious Economic Crime and the VAT expert do not think that the auditor can do much in this regard. More specifically, the VAT expert believe that SKAT in particular is in a position to counter VAT carousel fraud. It has therefore been examined how many times SKAT has filed a complaint against the auditor with Revisornævnet (the Danish accounting practices board). This was done in three cases concerning VAT fraud. However, none of the complaints were upheld. 1 Bilag 1 Budgetoversigt 2, August 2012 Side 4 af 219

4 Indholdsfortegnelse. Forfattererklæring...2! Afleveringsblanket...3! VAT.Carousels..The.role.of.the.auditor...4! 1.Indledende.afsnit...10! 1.1.Indledning...10! 1.2.Problemstilling...11! 1.3.Problemformulering...12! 1.4.Metode...13! 1.4.1!Målgruppe!...!15! 1.4.2!Interviews!...!15! 1.4.3!Udvælgelse!af!personer!der!interviewes!...!15! 1.4.4!Rækkefølge!af!interviews!...!16! 1.5.Afgrænsning...17! 1.6.Definitioner.og.forkortelser...18! 1.7.Kildekritik...19! 2.Teori...20! 2.1.Historisk.udvikling.af.moms...20! 2.2.Momsen.i.Danmark...21! 2.2.1!Afgiftspligtig!person!...!21! 2.2.2!Levering!mod!vederlag!...!22! 2.2.3!Ej!omfattet!af!momsfritagelse!...!22! 2.2.4!Erhvervsmæssig!afsætning!...!22! 2.3.Momsen.i.EU...23! 2.4.Varer...24! 2.4.1!EUGhandel!...!24! 2.4.2!Momsregistreret!køber!...!24! 2.4.3!Handel!med!3.!lande!...!25! 2.5.Tjenesteydelser...26! 2.6.Grænsen.mellem.brug.og.misbrug.af.systemet...27! 2.7.Hvordan.opbygges.en.momskarrusel...28! 3.Momskarruselsager...31! 3.1.Gul.Feber...31! 3.2.Skrotsagen.fra.Maribo...34! 3.3.Preben.Hollænder.Laugesen...35! 3.4.Hans.Christian.Hersom.Kold...36! 3.5.LSR.af.11/2V ! 3.6.Kvotesvindel...40! 3.7.Betydningsfulde.EU.domme...42! 3.7.1!Optigen!m.fl.!...!42! 3.7.2!Kittel!m.fl.!...!45! 3.7.3!Vigtige!afgørelser!i!dommene!...!46! Side 5 af 219

5 Side 6 af Tiltag.som.sager.om.momskarruselsvindel.har.medført...47! 3.8.1!CO2!kvote!og!kredit!svindel!...!47! 3.8.2!Quick!Reaction!...!47! 3.8.3!Handel!med!udlandet!...!49! 3.8.4!Notifikationsregler!...!50! 3.9.Delkonklusion...53! 4.Revisors.handlemuligheder.imod.momskarruseller...54! 4.1.Revisors.berøringsflader.i.et.selskabs.livscyklus...54! 4.1.1!Fravalg!af!revision!...!54! 4.1.2!Accept!af!kunden!...!54! 4.1.3!Konkurs!inden!revision!...!55! 4.1.4!Opløsning!af!selskab.!...!55! 4.2.Nuværende.opdagende.revisionshandlinger...56! 4.2.1!ISA!315!!Identifikation!og!vurdering!af!risici!for!væsentlig!fejlinformation!igennem!forståelse!af! virksomheden!og!dens!omgivelser!...!56! 4.2.2!ISA!320!!væsentlighed!ved!planlægning!og!udførelse!af!en!revision!...!56! 4.2.3!Kontrol!af!indberetning!af!moms!!Erklæringsbekendtgørelsen!...!57! 4.2.4!Omsætning!...!57! 4.2.5!Nuværende!reaktion!på!opdagelse!af!momskarrusel!...!58! 4.3.Diskussion.af.mulige.forslag.til.opdagende.handlinger...59! 4.3.1!Fratagelse!af!ret!til!at!stifte!selskaber!...!59! 4.3.2!Register!over!selskabsejere!...!59! 4.3.3!Udvidelse!af!momsangivelsen!...!60! 4.3.4!Andre!emner!til!diskussion!...!61! 4.4.Delkonklusion...62! 5.Interview.med.SKAT...63! 5.1.Gul.Feber...63! 5.2.Registrering.af.selskaber...64! 5.3.Faresignaler.jf..SKAT...64! 5.3.1!Faresignaler!i!missing!traderGselskabet!...!65! 5.3.2!Faresignaler!i!bufferGselskabet!...!65! 5.3.3!Faresignaler!i!brokerGselskabet!...!66! 5.3.4!Yderligere!faresignaler!for!SKAT!...!68! 5.4.Bedre.samarbejde.med.SKAT...69! 5.5.Svindelbehæftede.varegrupper...70! 5.5.1!Quick!reaction!...!71! 5.6.Lande.der.rammes.af.momssvindel...72! 5.7.Diskussion.af.interview.med.SKAT...73! 5.7.1!Registrering!af!selskaber!...!73! 5.7.2!Faresignaler!...!76! 5.7.3!Samarbejde!imellem!SKAT!og!revisorerne!...!76! 5.7.4!Revisors!rådgiveransvar!...!77! 5.7.5!Quick!Reaction!...!77! 6.Interview.med.SØK...79! 6.1.Gul.Feber...79! 6.2.Faresignaler.jf..SØK...81!

6 6.3.Erfaringer.fra.andre.EUVlande.V.Contra.trading...82! 6.4.Hæleri.paragraf...84! 6.5.Øvrige.tiltag.som.SØK.gerne.så.indført...84! 6.6.Anmeldere.af.momskarruseller.til.SØK...85! 6.7.Diskussion.af.interview.med.SØK...87! 6.7.1!Faresignaler!...!87! 6.7.2!Contra!trading!...!88! 6.7.3!Hæleri!paragraf!...!88! 6.7.4!Øvrige!tiltag!...!88! 7.Interview.med.momsekspert...90! 7.1.Faresignaler.jf..momsekspert...90! 7.2.Hvordan.kan.man.undgå.momskarruseller...92! 7.2.1!Momsregistrering!og!stiftelse!af!et!selskab!...!92! 7.2.2!Hurtigere!reaktionsevne!...!93! 7.2.3!Omvendt!betalingspligt!...!93! 7.2.4!Mere!åbenhed!hos!SKAT!...!93! 7.3.Diskussion.af.interview.med.momsekspert...94! 7.3.1!Faresignaler!...!94! 7.3.2!Momsregistrering!og!stiftelse!af!et!selskab!...!95! 7.3.3!Hurtigere!reaktionsevne!...!97! 7.3.4!Omvendt!betalingspligt!...!98! 7.3.5!Mere!åbenhed!hos!SKAT!...!98! 8.Delkonklusion.på.interviews...99! 9.Rækkevidden.af.revisors.arbejde.og.ansvar...102! 9.1.Omfanget.af.revisors.arbejde.ifølge.revisionsstandarderne...102! 9.1.1!Lav!avance!i!forhold!til!andre!selskaber!i!samme!branche!...!102! 9.1.2!Markante!ændringer!i!omsætningen!/!Urealistisk!høj!omsætning!pr.!medarbejder!...!103! 9.1.3!Faresignaler!der!kan!henføres!til!virksomhedens!strategi!...!105! 9.1.4!Hensyn!til!virksomhedens!likviditet!til!fortsættelse!af!driften!...!106! 9.1.5!Lagerstyring!og!kontorhoteladresse!...!107! 9.1.6!Beskrivelse!på!fakturaen!...!107! 9.1.7!Forholdene!er!for!gode!til!at!være!sande!...!108! 9.1.8!Opsummering!...!108! 9.2.Har.revisor.historisk.været.indklaget.i.Revisornævnet.om.momskarruselsager?...109! 9.2.1!Revisornævnets!opbygning!...!109! 9.2.2!Sagerne!...!111! 9.2.3!Sagen!47/2011!...!111! 9.2.4!Sagen!48/2011!...!112! 9.2.5!Sagen!88/2010!...!112! 9.2.6!Opsummering!...!113! 10.Hvordan.kan.momskarruseller.modarbejdes.i.fremtiden...114! 10.1.Hvilken.regulering.kan.modarbejde.momskarruseller?...114! 10.2.Hvordan.kan.revisor.fremadrettet.modarbejde.momskarruseller?...115! 11.FSRs.holdning.til.de.fremkomne.forslag...117! Side 7 af 219

7 11.1.Diskussion.af.FSRs.holdning.til.de.fremkomne.forslag...118! 12.Konklusion...119! 13.Perspektivering...122! 14.Litteraturliste...124! 14.1.Bøger...124! 14.2.Artikler.og.lignende...125! 14.3.Lovgivning.og.vejledninger...130! 14.4.Domme...131! 14.5.Hjemmesider...131! 14.6.Andet...131! 15.Bilag...132! Bilag!1!!Budgetoversigt!2,!August!2012!...!132! Bilag!2!!Operation!»Gul!Feber«!til!eksamen!i!byretten!...!136! Bilag!3!!Proposal!for!a!COUNCIL!DIRECTIVE,!amending!Directive!2006/112/EC!etc.!...!137! Bilag!4!!Martin!Matthiasen!G!sigtet!for!Gul!Feber!...!144! Bilag!5!!På!rejse!i!Europa!2012G13!...!146! Bilag!6!!Dansk!rekordmoms!tiltrækker!momssvindlere!...!147! Bilag!7!!EFGdomstolen!baner!vejen!for!nye!skattemuligheder!...!148! Bilag!8!!Plancher!fra!undervisning!i!moms!på!CBS!...!151! Bilag!9!!MomsGkarruselsvig!!en!svigsmetode,!der!eskalerer!...!153! Bilag!10!!"Gul!Feber"Gsagen!om!momssvig!for!184!mio.!kr.!(momskarrusel)!...!159! Bilag!11!!Operation!Gul!Feber!...!160! Bilag!12!!Interpol!har!efterlyst!denne!itGdansker!i!årevis!...!162! Bilag!13!!Momssvindler!i!fængsel!for!importfup!...!163! Bilag!14!!Hjertesvækket!momssvindler!skriver!historie:!Vil!benådes!i!retten!...!164! Bilag!15!!Momssvindler!fik!ingen!benådning!...!165! Bilag!16!!Momskarruselsvig!med!ydelser!!den!nye!svigtrend!!hvad!gør!myndighederne?!...!166! Bilag!17!!Lange!udsigter!til!domme!i!kæmpe!momssvindelsag!...!172! Bilag!18!!Svindlede!for 100 mio. kroner!...!173! Bilag!19!!Stadig!påvirket!af!forurening!...!174! Bilag!20!!Dømt!for!momssvindel!til!68!mio.!kroner!...!175! Bilag!21!!Fem!år!til!momssvindler!...!176! Bilag!22!!Cigaretsmuglere!idømt!fængselsstraffe!...!177! Bilag!23!!Smuglere!skal!betale!10!millioner!...!178! Bilag!24!!Momssvindel!sender!mand!tre!år!i!fængsel!...!179! Bilag!25!!Pallisbjerg:!SvindelGdømt!vil!frifindes!...!180! Bilag!26!!Strengere!straffe!i!PallisbjergGsag!...!181! Bilag!27!!Skat!kan!hente!penge!på!Pallisbjerg!...!182! Bilag!28!!Hele!kvotesystemet!vakler!derudad!...!183! Bilag!29!!Lykke!Friis!og!Troels!Lund!kulegraves!i!svindelsag!...!184! Bilag!30!!Svindel!via!Danmark!kan!være!brugt!til!terror!...!185! Bilag!31!!Snydt!for!en!halv!milliard!...!186! Bilag!32!!CONNIES!KVOTECIRKUS:!Seks!sigtet!for!milliardsvindel!...!187! Bilag!33!!Forslag!til!Lov!om!ændring!af!forskellige!skatteG!og!afgiftslove,!lov!om!næringsbrev!til! fødevarebutikker,!lov!om!restaurations!og!hotelvirksomhed!mv.!og!lov!om!miljøbeskyttelse!...!188! Side 8 af 219

8 Bilag!34!!Checkliste!fra!SKAT!...!189! Bilag!35!!Fravalg!af!revision!...!191! Bilag!36!!Vejledning!om!bekendtgørelsen!om!godkendte!revisorers!erklæringer! (Erklæringsbekendtgørelsen)!...!193! Bilag!37!!Netværksfunktion!på!www.BiQ.dk!...!195! Bilag!38!!Når!virksomheden!anmelder!sig!til!registrering!...!196! Bilag!39!!Beretning!til!statsrevisorerne!om!indsatsen!mod!momskarruselsvindel!...!200! Bilag!40!!Etik!&!Troværdighed,!Etiske!rammer!for!statsautoriserede!revisionsvirksomheder!og!deres! medarbejdere!...!211! Bilag!41!!Søgning!i!Revisornævnet!...!216! Bilag!42!!Plancher!fra!undervisning!i!revision2!på!CBS!...!217! Bilag!43!!Vejen!ud!af!forventningskløften:!Kommunikation!og!handling!...!218! Bilag!A!!Interview!med!SKAT!...!219! Bilag!B!!Interview!med!SØK!...!219! Bilag!C!!Interview!med!Momsekspert!...!219! Bilag!D!!Mailkorrespondance!med!FSR!...!219!! Side 9 af 219

9 1.Indledende.afsnit. 1.1.Indledning.. Hurtige biler, lækre hoteller og dyre vaner for skatteydernes penge. Dette er og har været hverdagen for momssvindlere rundt omkring i Europa. Lovgivere i EU prøver at lukke de huller i systemet, som muliggør momssvindel, og samtidig jagter SKAT og myndigheder i andre EU lande svindlerne. Alligevel dukker der gang på gang sager op, hvor svindlerne har fået sponsoreret deres millionforbrug ved at trække penge ud fra de europæiske statskasser. Grundet momssystemets opbygning, har svindlerne via momskarruseller fået udbetalt væsentlige beløb til at leve et luksusliv for. Momskarruseller involverer ofte meget store beløb. I 2006 opgjorde The Guardian EU-landenes tab på momskarruseller til EUR 50 milliarder årligt - det samme niveau som EU s samlede landbrugsstøtte. 2 Ifølge et Proposal for a Council Directive fremsat af Europa Kommissionen i 2012 udvikler momssvindelsager sig hurtigt, og medlemsstaterne konfronteres med situationer, hvor der ikke lovgivningsmæssigt er basis for de modaktioner, som de ønsker at tage. Alene i momssvindel vedr. CO2-afgifter fra juni 2008 til december 2009 har man i EU estimeret et tab på EUR 5 milliarder. 3 Ifølge SKATs udtalelser er der i Danmark siden midten af 90 erne opdaget svindel for gennemsnitligt kr millioner årligt, og intet tyder på, at der er en ende på momskarrusellerne. 4 Den mest kendte sag herhjemme blev døbt Gul Feber, og var den største momskarrusel, der har været i Danmark. Den var systematisk og professionelt tilrettelagt, og der blev svindlet for kr. 180 millioner i moms. 5 Samtidig var det en sag, som tiltrak opmærksomhed fra en bredere del af Danmarks befolkning end andre momskarruselsager, da der var et element af nærmest tilfældighed i opdagelsen af momskarrusellen, og sagen blev taget op i tv-programmet Operation X. 2 Bilag 2 Operation»Gul Feber«til eksamen i byretten 3 Bilag 3 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE, amending Directive 2006/112/EC etc. 4 Bilag A Interview med SKAT 5 Bilag 4 Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber Side 10 af 219

10 1.2.Problemstilling. Som det ses af figur 1, består en stor del af statens indtægter af moms, nærmere bestemt 28,9 % (opgjort i august 2012). 6 Grunden til den store indtægt på moms er bl.a., at Danmark har en høj momssats, hvilken gælder både på fødevarer og andre varer. I andre lande arbejder man ofte med differentieret moms, således at momsen på fødevarer er mindre end på andre varer. Dette er dog fravalgt i Danmark. 7 Figur 1: Statens indtægter Idet en så stor andel af statens indtægter kommer fra moms, er det vigtigt, at der er kontrol med dette område, så staten indkasserer, hvad der tilkommer den. Samtidig kan den høje momsprocent medvirke til, at det bliver fristende for visse svage eller pressede sjæle at svindle med moms. 8 Dette gælder både med småbeløb og i stor stil. Statens indtægter på momsområdet ville altså formentlig være endnu højere, hvis man kom al svindel til livs på området. Metoden, der historisk set er anvendt til svindel for helt store beløb, er momskarruseller. Der er selvfølgelig andre faktorer end høje momssatser, der spiller ind, når en svindler vælger, hvor vedkommende vil oprette en momskarrusel. Dette er bl.a. muligheden for at oprette selskaber hurtigt og med lav kapital, hvilket bl.a. er muligt i England, hvor der ikke er krav om selskabskapital. 9 Grunden til at der altid anvendes selskaber til momskarruseller er, at der i selskaber er et begrænset ansvar for ejerne. Trods de store beløb, som statskassen potentielt snydes for, er der efter forfatternes opfattelse ikke den store fokus på momskarruseller fra revisors side. Dette kan undre, og afhandlingen vil derfor sætte fokus på området og belyse idéer til at komme momskarrusellerne til livs. 6 Bilag 1 Budgetoversigt 2, August Bilag 5 På rejse i Europa Bilag 6 Dansk rekordmoms tiltrækker momssvindlere 9 Bilag 7 EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder Side 11 af 219

11 Det er forfatternes antagelse, at der umiddelbart er fire parter, der er potentielle opdagere af en momskarrusel. De fire parter er: SKAT Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) Firmaet, der utilsigtet bliver viklet ind i karrusellen Revisor Forfatterne af denne afhandling har revisorbaggrund og har ofte mødt en forventning om, at alle fejl og alt svindel opdages. Bl.a. derfor må man, uanset om dette er retfærdigt eller ej, spørge sig selv som revisor, hvad man kan gøre for at opdage og modarbejde bl.a. momskarruseller. Dette både som revisor for et firma, der utilsigtet bliver viklet ind i en karrusel, men også hvis man bliver revisor for et selskab, der tilsigtet er en del af svindelnummeret. Af samme årsag vil det være revisors vinkel, der fokuseres på i denne afhandling. Målet med afhandlingen vil derefter være at undersøge, hvilke faresignaler revisor bør reagere på og komme med forslag til andre redskaber, der kan tages i brug fremadrettet. 1.3.Problemformulering. På baggrund af ovenstående problemstilling er følgende problemformulering opstillet: Hvordan og i hvilket omfang kan revisor inddrage handlinger i sin revision rettet mod opdagelse og forebyggelse af momskarruseller? For at besvare problemformuleringen stilles følgende underspørgsmål: Hvilke faresignaler har været kendetegnene i tidligere sager om momskarruseller, og hvilke tiltag har disse medført? Hvilke handlinger foretager revisor på nuværende tidspunkt? Hvordan bør revisor ifølge gældende regulering reagere på faresignalerne? Kan ændret regulering i fremtiden modvirke momskarruseller og hvordan?. Side 12 af 219

12 1.4.Metode. For at løse problemformuleringen opbygges afhandlingen på følgende måde: 2!Teori! Til! løsning! af! problemformuleringen! er! baggrundsviden! nødvendig.! Derfor! indledes!akandlingen!med!at!klarlægge!momsens!historie!i!danmark!og!ll!dels!i! EU.!Ligeledes!beskrives!de!nugældende!regler!i!Danmark!og!ll!dels!i!EU.!Grænsen! mellem!brug!og!misbrug!af!systemet!beskrives!også!i!afsnimet,!som!afslumes!med! en!gennemgang!af!den!tekniske!opbygning!af!en!momskarrusel.! 3!Gamle!sager! For! at! forbedre! fremlden! er! det! nødvendigt! at! lære! af! forlden.! Derfor! er! relevante!sager!udvalgt!ll!analyse!med!formålet!at!forstå,!hvad!der!er!foregået!i! disse! sager,! og! hvilke! faresignaler! der! har! været! i! sagerne.! Hvis! faresignaler! i! ldligere! sager! kan! idenlficeres,! kan! det! angive! hvilke! faresignaler,! der! skal! reageres! på! i! fremlden! for! at! undgå! svindel.! Ligeledes! undersøges! det,! hvilke! lltag! disse! sager! allerede! har! medført.! Deme! afsnit! har! ll! hensigt! at! svare! på! problemformuleringens!første!underspørgsmål.! 4!Revisors!handleG muligheder! Under!handlemuligheder!undersøges!det,!hvilke!berøringsflader!revisor!har!med! selskaberne,! og! dermed! hvilke! handlemuligheder! revisor! umiddelbart! har! på! nuværende! ldspunkt! for! at! opdage! momskarruseller.! Deme! vil! svare! på! problemformuleringens!andet!underspørgsmål.!der!vil!i!deme!afsnit!også!komme! forslag! ll,! hvordan! momskarruseller! opdages! fremover,! således! at! disse! forslag! kan!inddrages!i!interviews.!!deme!ll!hjælp!for!at!svare!på!perde!underspørgsmål.! 5,!6,!7!Interviews! For! at! understøme! undersøgelsen! af! de! i! afsnit! 3! klarlagte! faresignaler! og! for! at! udvikle! forslag! ll! fremadremede! handlinger! opsllles! interviews! med! repræsentanter! for! de! i! problemslllingen! idenlficerede! opdagere! af! momskarruseller!med!undtagelse!af!revisor.!skat!repræsenteres!af!økokrim,!søk! af!ledende!ressourcemedarbejder!på!området!og!selskaberne!af!en!momsekspert! fra!big!four!med!indblik!i!flere!sager.!interviewafsnimene!har!ll!hensigt!at!besvare! problemformuleringens!første!og!perde!underspørgsmål.!!! 8!Opsamling!på! interviews! Deme! afsnit! har! ll! hensigt! at! samle! op! på! informalonerne,! der! er! fremkommet! under! interviewafsnimene,! samt! at! svare! på! problemformuleringens! første! underspørgsmål.! Side 13 af 219

13 9!Rækkevidde!af! revisors!arbejde!og! ansvar! For!at!idenlficere!forslag!ll!fremldige!handlinger!på!faresignalerne,!undersøges! det! hvilke! handlinger! Revisionsstandarderne! på! nuværende! ldspunkt! kræver! af! revisor.! Deme! afsnit! har! ll! formål! at! svare! på! problemformuleringens! tredje! underspørgsmål.!! 10!Fremlden! I!deme!afsnit!idenlficeres!forslag!ll!fremldige!handlinger!eller!lovændringer,!der! kan! modvirke! momskarruseller! med! revisors! rolle! som! primært! fokus.! Deme! afsnit!har!ll!formål!at!svare!på!problemformuleringens!perde!underspørgsmål.! 11!Interview!FSR! De! idenlficerede! forslag! i! afsnit! 10! forelægges! for! FSR.! FSR! og! forfamerne! repræsenterer!revisorerne!og!er!dermed!den!sidste!opdager!af!momskarruseller! som!klarlagt!i!problemslllingen.!! 12!Konklusion! Problemformuleringen!besvares!med!en!angivelse!af!hvordan'og'i'hvilket'omfang' revisor' kan' inddrage' handlinger' i' sin' revision' re2et' mod' opdagelse' og' forebyggelse'af'momskarruseller.! 13!Perspeklvering! I! perspeklveringen! berøres! forventningskløqen! for! at! diskutere,! hvilke! forventninger! de! forskellige! parter! har! ll! hinanden,! og! hvorvidt! disse! forventninger!indfries.!! Figur 2: Metode opbygning! Side 14 af 219

14 1.4.1!Målgruppe! Afhandlingen er henvendt til medstuderende på cand.merc.aud. og revisorer i bred forstand. Dette grunder i ønsket om større opmærksomhed omkring momskarruseller.! 1.4.2!Interviews! For at kunne lave et samspil mellem opgaveløser og dem der interviewes, anvendes personlige interviews til fordel for spørgeskemaer. Personlige interviews kritiseres ofte for det faktum, at interviewer kan influere på den interviewedes holdninger. 10 Dette anses ikke for at være et problem, da interviewet netop handler om sammen at finde faresignaler, som revisor bør reagere på og ikke nødvendigvis om at høre en uvildig holdning til, hvad revisor bør kigge efter. De spørgsmål, der stilles i interviewene, vil derfor hovedsagligt være åbne for at underbygge samspillet. De anvendte interviews kan derfor defineres som kvalitative interviews. 11! 1.4.3!Udvælgelse!af!personer!der!interviewes! Det er valgt at finde eksperterne indenfor de forskellige områder og dermed få de mest kvalitative input fremfor at få kvantitative input. Dette skyldes, at momskarruseller ikke er noget den gængse revisor/ skattemedarbejder/ SØK-medarbejder har tæt inde på livet i hverdagen, men derimod er noget, der ofte sendes videre til eksperter. Især hos SKAT og SØK er der få eksperter på området, og det vil derfor ikke bidrage til afhandlingen at interviewe andre end eksperterne. Hos SKAT og SØK er der rettet henvendelse til den relevante afdeling, og denne har formidlet kontakten til områdets eksperter, som i begge tilfælde har været villige til at stille op til interview. Hos SKAT var de tre førende eksperter fra Økonomisk kriminalitet Mia Hansen, Reino Nielsen og Shila Bøgelund med til interviewet. Hos SØK var det ligeledes deres førende ekspert Per Varnholst, der stillede op til et interview. Per Varnholst var efterforsker i Gul Feber sagen, hvilket anses for relevant, da det er den største sag i Danmark. De selskaber, der ufrivilligt inddrages i en momskarrusel, har ikke en umiddelbar repræsentant, men vil repræsenteres af momseksperten Flemming Lind Johansen. Momseksperten er udvalgt på baggrund af hans erfaring fra ansættelse hos SKAT og som partner i to af Big Four 10 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 9.1 Personlige interviews, side Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 9.1 Personlige interviews, side 167 Side 15 af 219

15 revisionsselskaberne. Ligeledes er han lektor på CBS, hvor han underviser i moms og har skrevet indtil flere anerkendte bøger om moms. 12 Der kan argumenteres for, at det ville give mere information at interviewe flere statsautoriserede revisorer, men FSR er revisorernes brancheforening og må antages at repræsentere revisorerne i bred forstand. Af denne grund er John Bygholm, formand for FSRs skatteudvalg udvalgt til interview.! 1.4.4!Rækkefølge!af!interviews! For at få mest muligt ud af interviewene vælges det, at de laves i følgende rækkefølge: SKAT SØK Momsekspert FSR Som opfølgning på interviewene med SØK og momseksperten har vi efterfølgende sendt spørgsmål til SKAT for at spørge om deres holdning til de diskuterede emner. Det har desværre ikke været muligt at få svar indenfor tidsrammerne for afhandlingen. FSR repræsenterer revisionshusene, som er den vinkel, der lægges på afhandlingen, og dermed dem det forsøges at udvikle redskaber til i arbejdet imod momskarruseller. Derfor udføres interviews med FSR efter interviews med SKAT, SØK og momseksperten. Dette for at input fra SKAT, SØK og momseksperten kan tages med i interviews med FSR. Dette sikrer, at der kommes bredest rundt om problemformuleringen i interviewene. FSR har overordnet svaret på det væsentligste spørgsmål. 12 Informationerne er indhentet på Side 16 af 219

16 1.5.Afgrænsning.. Umiddelbart kunne det være naturligt i en afhandling om momskarruseller at vurdere, hvor selskaberne, SKAT og bagmandspolitiet kunne øge indsatsten imod momskarruseller, men da den vinkel, der er lagt på afhandlingen, er revisors handlemuligheder, afgrænses der fra at gå i dybden med dette. Til trods for at momskarruseller går over landegrænser, tages der udgangspunkt i handlemuligheder for danske revisorer, hvorfor der ligeledes afgrænses fra at skrive om, hvilke muligheder revisorer i andre EU-lande har for at opdage momskarruseller. Et område indenfor moms, som ofte diskuteres i forbindelse med handel over landegrænser, er, om en transaktion kategoriseres som handel med en vare, en ydelse eller begge dele, når der kan være tvivl om dette. Sammensatte ydelser er ikke noget, der bearbejdes i dybden i afhandlingen, da der sjældent handles med disse i momskarruseller, og det derfor ikke vil være vigtigt for problemformuleringen. Momsregler for salg til private beskrives ikke, da svindlen allerede er foregået, på det tidspunkt transaktionerne når ud til private. Den viden, vi har omkring nogle af sagerne, stammer i høj grad fra avisartikler, hvor revisors rolle i sagen sjældent beskrives. Det kan derfor være svært at vide, hvilken rolle revisor har spillet i disse sager. Sagerne kan dog bidrage til besvarelse af andre dele af problemformuleringen. Det har ikke været anset væsentligt for problemformuleringen at følge op på udviklingen af sagerne efterfølgende for avisartiklerne. Et område, der ligger tæt op af momskarruseller, er leasingkarruseller, men da de ikke er opbygget efter helt samme metode, afgrænser vi os fra dette område. Der fokuseres hovedsagligt på revisors revision fremfor andre handlinger foretaget af revisor. Revisor kan ligeledes foretage review eller aftalte arbejdshandlinger, men dette vil ikke omtales i afhandlingen.! Side 17 af 219

17 1.6.Definitioner.og.forkortelser. Revisor: En person, der er ansat i et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma SØK: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet FSR: Foreningen af statsautoriserede revisorer Direktivet: Momssystemdirektivet ML: Momsloven RL: Revisorloven SEL: Selskabsloven VIES: VAT Information Exchange System Europol: Det europæiske politisamarbejde KINFO-register: SKATs kontrolinformationsregister Big Four: De fire førende revisionsselskaber i verden: Ernst & Young, Deloitte, PWC og KPMG Missing trader-selskab: Forklares i afsnittet Hvordan opbygges en momskarrusel på side 28. Buffer-selskab: Forklares i afsnittet Hvordan opbygges en momskarrusel på side 28. Broker-selskab: Forklares i afsnittet Hvordan opbygges en momskarrusel på side 28. Synonymer: Omvendt betalingspligt: Missing trader-selskab: SKAT Erhvervsstyrelsen Revisionsstandard Reverse charge Skraldespandsselskab Told & Skat Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S) ISA. Side 18 af 219

18 1.7.Kildekritik. I afhandlingen benyttes bl.a. sekundære kvalitative data, herunder artikler, bøger, tidsskrifter og anden tilgængelig litteratur. 13 Avisartiklerne er ikke førstehåndsdata ligesom dommene, hvilket gør dem mindre valide. Artiklerne anvendes dog hovedsagligt som inspiration til, hvad der er oppe i tiden. Sagerne er i nogle tilfælde beskrevet på baggrund af artikler i aviser, da det ikke har været muligt at få domme på alle sager udleveret, idet agtindsigten forældes efter 1 år 14. I avisartiklerne er der ikke så mange faktuelle oplysninger med som i dommene, men informationerne vurderes at være valide. EU-dommene anses derimod som særdeles valide, da de er gengivet nøjagtigt i forhold til dommernes udtalelser og er gennemgået af repræsentanter for EU landene inden publicering. Desuden benyttes primære kvalitative data i form af semistrukturerede interviews i forbindelse med afsnittene 5, 6 og 7. Interviewene er foretaget på de interviewedes arbejdspladser, således at de interviewede har følt sig godt tilpas og fri til at komme med sine uforbeholdne meninger. Interview med FSR er foregået via mailkorrespondance, da interview ikke var en mulighed. Interviewet med SKAT indeholdt tre medarbejdere frem for én. Det anses ikke for et problem, at disse medarbejdere havde mulighed for at influere på hinanden, men mere som en styrke at de kunne supplere hinanden. Interviewene er blevet optaget på lydfiler, hvilket kan have begrænset nogle interviewdeltagere i den information, de har stillet til rådighed for afhandlingen. Der er derimod mindre risiko for direkte urigtige oplysninger. Lydfilerne sikrer, at interviewene kan gennemgås nøjagtigt flere gange, hvilket minimerer risikoen for fejlciteringer. Ligeledes har de interviewede været begrænsede af kravet om tavshedspligt i deres respektive funktioner. Informationer indenfor tavshedspligten ville have været interessante for afhandlingen, men tavshedspligt kan ikke omgås. Validiteten af de primære og sekundære data, som benyttes i denne afhandling, vurderes i helhed som værende høj. 13 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, kapitel 8.2 En oversigt over dataindsamlingsteknikkerne, side Informationerne er indhentet på Side 19 af 219

19 2.Teori Historisk.udvikling.af.moms 15.. Nedenfor er vist en overordnet tidslinje over momsens udvikling i Danmark. Dette afsnit vil beskrive denne tidslinje. 3. Jul Momsen kommer til Danmark 1. Jan Danmark siger ja til EF 1. Okt EU s 6. momsdirektiv implementeres i Danmark 1. Jan Det indre marked bliver en realitet 1. Jul Den danske momslov tilpasses (i højere grad) til 6. momsdirektiv 1. Jan og 6. momsdirektiv erstattes af Momssystemdirektivet 1. Jan 2010 Momspakken ændrede regler for momsbeskatningsstedet for ydelser samt momsrefusion Momsen blev indført i Danmark i 1967 som erstatning for omsætningsafgiften. Omsætningsafgiften blev pålagt i engrosleddet som en enkeltledsafgift, hvorimod momsen i dag pålægges transaktioner. Grundideen med moms er, at denne beskatter det endelige forbrug, og det enkelte omsætningsled afregner kun moms af den merværdi, der skabes i selskabet, heraf navnet merværdiafgift. Herved opnås neutralitetsprincippet, som teoretisk betyder, at erhvervslivet holdes neutralt for så vidt angår moms. Da momsen blev indført, var det til at starte med udelukkende varer, der var omfattet af momsen, hvorimod det kun var tjenesteydelser, der specifikt var nævnt i loven, der var underlagt momspligt. Momsen var på dette tidspunkt udelukkende en nationalt fastsat afgift uden legale bindinger ud over Danmarks grænser. Det blev dog ændret, da danskerne i 1973 stemte ja til at være medlem af EF og dermed senere EU. I 1978 implementeredes EU s 6. momsdirektiv således i Danmark. 6. momsdirektiv havde til formål at harmonisere momsen indenfor EU. Ikke med hensyn til sats, da dette stadig skulle være op til de enkelte lande, men med hensyn til omfanget af momspligt og momsfritagelser. 6. momsdirektiv betød bl.a., at tjenesteydelser fremover som udgangspunkt blev momspligtige, og kun positivt nævnte tjenesteydelser kunne være momsfrie. Implementeringen af 6. momsdirektiv var dog ikke enden på ændringer i den danske moms, da skatteministeriet flere 15 Afsnittet bygger på Flemming Lind Johansen m.fl., Moms 1, Fradragsret, kapitel 1 Momsen i Danmark, side Side 20 af 219

20 gange har måttet konstatere, at momslovens indhold ikke stemte overens med 6. momsdirektiv i forhold til, hvordan eksempelvis EU-domstolen fortolkede direktivet. I 2007 indførte EU direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet) som erstatning for 6. momsdirektiv. Hvor 6. momsdirektiv var 38 artikler langt, var det nye og mere detaljerede direktiv hele 414 artikler og 118 sider langt. Det nye direktiv havde både til formål at opdatere sprogbruget fra 6. momsdirektiv og tydeliggøre dette, men der var også ændringer i det nye direktiv i forhold til det gamle. Direktivet indeholder fælles bestemmelser om momspligtens omfang, momspligtig værdi og momsfritagelser. 16!. 2.2.Momsen.i.Danmark. Moms er således i dag, som beskrevet i forrige afsnit, en afgift, der pålægges i hvert omsætningsled. Det er en transaktionsbaseret afgift, som pålægges, når transaktionen foretages. Hvis følgende 4 betingelser er opfyldt, skal der lægges moms på en transaktion: 1. Sælgeren skal jf. ML 3 være en afgiftspligtig person (drive selvstændig økonomisk virksomhed) 2. Der skal være foretaget levering mod vederlag jf. ML Den leverede vare eller tjenesteydelse må ikke være omfattet af en momsfritagelse i ML Der skal være tale om erhvervsmæssig afsætning Derudover er leveringsstedet jf. ML 14 afgørende for, om momsen skal afregnes i Danmark. Er leveringsstedet Danmark, skal momsen afregnes her, men mere herom i afsnittet Momsen i EU.! 2.2.1!Afgiftspligtig!person! Ved afgiftspligtig person forstås en juridisk eller fysisk person, som uanset stedet udøver selvstændig virksomhed (og dermed ikke er i lønmodtagerforhold). For at afgøre om der er tale om selvstændig økonomisk virksomhed, anvendes i Danmark som hovedregel personskattelovens regler, hvilket ikke er i modstrid med direktivets artikel 4 og ML 3 om afgiftspligtig person er en implementering af direktivets artikel 9. stk Flemming Lind Johansen, Momssystemsdirektivet 17 Søren Engers Pedersen m.fl., Moms 2, Fritagelser og lønsom, kapitel Selvstændig virksomhed, side Side 21 af 219

21 2.2.2!Levering!mod!vederlag! Der skal være sket levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Dette vil være et salg eller en overdragelse mod betaling. Levering vil være sket, når retten til at råde som ejer er overdraget jf. ML 11 stk. 2. Juridisk ejendomsret anvendes ikke, da dette forstås forskelligt i de forskellige EU lande. ML 4 om levering mod vederlag er en implementering af direktivets artikel 2. stk. 1.! 2.2.3!Ej!omfattet!af!momsfritagelse! Nogle former for omsætning er af forskellige grunde fritaget for moms jf. ML 13. Derfor skal der ikke afregnes moms på disse. Dette gælder bl.a. indenfor sundhedsområdet, uddannelse og forsikring. ML 13 modsvarer hovedsagligt artiklerne i direktivet. En række af fritagelserne i ML 13 er dog principielt momspligtige efter bestemmelserne i direktivet, men der er mulighed for, at medlemslandene kan opretholde fritagelserne for visse områder, hvilket Danmark altså har benyttet sig af. Dette gælder bl.a. personbefordring og bedemandsvirksomhed.! 2.2.4!Erhvervsmæssig!afsætning! I Danmark anvendes også en betingelse om erhvervsmæssig afsætning, som har lovhjemmel i ML 1. Dette udtryk anvendes dog ikke i direktivet, da dette her er knyttet op på begrebet afgiftspligtig person. En afgiftspligtig person kan godt have salg, der ikke er erhvervsmæssig afsætning jf. dansk definition. F.eks. er salg af privat bil ikke erhvervsmæssig afsætning. Formålet med og resultatet af den pågældende virksomhed er underordnet for, om aktiviteten er momspligtig. Der arbejdes dermed ikke med hobbybegrebet i momsens verden. Ved erhvervsmæssig afsætning forstås ikke selskaber med en omsætning under kr Disse kan dog vælge at lade sig frivilligt momsregistrere. Side 22 af 219

22 2.3.Momsen.i.EU.. Som beskrevet tidligere er der fælles og nogenlunde homogene regler vedrørende moms i EU. Der er nødt til at være fælles regler for, hvor en transaktion pålægges moms, når denne overskrider grænser. Dette sikrer, at der sker opkrævning af moms på alle transaktioner, og samtidig at der kun sker opkrævning ét sted. Den momsmæssige behandling af en transaktion/levering over grænser afhænger hovedsagligt af, om leverancen har karakter af en vare eller en ydelse. I direktivets artikel 14 (ML 4) defineres en vare som et materielt gode og levering af en vare som overdragelsen af retten til at råde over godet som ejer. Modsætningsvis vil en tjenesteydelse så være alt andet end et materielt gode. For simplificeringens skyld betegnes tjenesteydelser ofte som alt andet end det, man kan komme på en lastbil og køre væk. Hvis man er i tvivl, om man har at gøre med en vare eller en ydelse, må man se på, om der er flere elementer, der hver for sig kan være enten en vare eller en ydelse Hvis det er en sammensat vare/ydelse, vurderes det, hvad der er hovedydelsen. I de efterfølgende afsnit 2.4 Varer vil momsreglerne i EU gennemgås, oversigtsfigurerne i afsnittene vil anvende farvekoder jf. figur 3. EUGLand! Ikke!EUGland! Dansk!moms! Ingen!moms!! Anden!moms! Figur 3: Farvekoder! Side 23 af 219

23 2.4.Varer.. Momsbeskatningsstedet for en vare er der, hvor leveringsstedet forefindes. Momsbeskatningsstedet bestemmes derfor af det fysiske vareflow. Beskrivelsen af momsbeskatningsstedet for varer er i dansk lovgivning beskrevet i ML 14 og fra EU s side beskrevet i direktivets artikel 31. Hvis varen ikke forsendes eller transporteres, ses der på, hvilket land varen er i på leveringstidspunktet, altså tidspunktet hvor retten til at råde som ejer overgår. Der hvor varen befinder sig, skal den momsbeskattes. Hvis en vare forsendes eller transporteres, momsbeskattes den der, hvor den befandt sig ved forsendelsens eller transportens påbegyndelse jf. direktivets artikel 32 stk. 1. Der findes dog en undtagelse for dette i direktivets artikel 33 stk. 1 litra a og b vedrørende varehandel indenfor EU, når varen transporteres til et andet EU land af sælgeren, køberen eller for en af disses regning. 18! 2.4.1!EUEhandel! Hvis et dansk selskab køber en vare fra et andet EU-land, f.eks. et tysk selskab, vil påbegyndelsen af forsendelse eller transport oftest starte i Tyskland, hvorfor der jf. ovenstående umiddelbart ville skulle tysk moms på denne. Når transaktionen sker mellem 2 EU lande gælder det imidlertid jf. artikel 33, stk. 1 litra a og b i direktivet om nul-moms, at der ikke skal moms på denne, da det er mellem 2 lande i EU. Leveringsstedet er stadig Tyskland, men momsbeskatningsstedet vil være Danmark, og i stedet for tysk moms vil momsen være dansk erhvervelsesmoms jf. direktivets artikel 168 stk. 1. Pligten til at betale moms af transaktionen kan både påhvile sælger og køber og afhænger af købers momsmæssige status. Ved varer skelnes der mellem, om der sælges til en momsregistreret køber, en ikke-momsregistreret køber eller en privat.! 2.4.2!Momsregistreret!køber! Er køberen momsregistreret som følge af sin erhvervsaktivitet, fritages sælgeren jf. direktivets artikel 138 stk. 1 (ML 34 stk. 1 nr. 1) for pligten til at afregne moms. I stedet beregner køber erhvervelsesmoms jf. direktivets artikel 2 stk. 1, litra a, punkt i (ML 46 stk. 2). Såfremt køber opfylder sit lands betingelser for momsfradrag, vil denne kunne fradrage erhvervelsesmomsen. Erhvervelsesmomsen afregnes i så fald ikke, men angives på momsangivelsen både under EU-køb 18 Flemming Lind m.fl., Moms 4, International handel, kapitel Fastlæggelse f momsbeskatningsstedet ved varehandel i EU, side 29 Side 24 af 219

24 og købsmomsen. Dette giver samme effekt, som hvis varen var købt i Danmark, hvor der betales moms, men selskabet også havde fået fradrag for denne igen. EUGland! Eks.!Tyskland! EUGland! Eks.!Danmark! Dansk!!moms! Erhvervelsesmoms! Figur 4: Salg fra Tyskland til Danmark, momsregistreret køber Sælger har samtidig pligt til at oplyse myndighederne om hvilke kunder i andre EU-lande, der er solgt varer til uden moms. EU salgsangivelserne, der gælder både varer og tjenesteydelser, laves månedsvis og indeholder identifikation af kunder gennem disses momsnumre. Sælger angiver således, hvor meget denne har solgt til andre EU-lande (rubrik B). Køber angiver, hvor meget denne har købt fra andre EU-lande (rubrik A). 19 Selskaber i en momskarrusel vil være momsregistrerede.! 2.4.3!Handel!med!3.!lande!! Det følger af direktivets artikel 146 stk. 1 litra a og b (ML 34 stk. 1), at hvis varer føres ud af EU, lægges der ikke moms på disse, idet de ikke indgår i EU s økonomiske kredsløb. Dette gælder, når sælger, eller nogen for dennes regning, udfører varer til steder udenfor EU. Dette gælder ligeledes både for selskaber og for privatpersoner. EUGland! Eks.!Danmark! Ikke!EUGland! Eks.!Kina! Ingen!!moms! Figur 5: Salg fra Danmark til Kina Hvis der købes varer udenfor EU, og forsendelse eller transport starter her, vil der skulle afregnes dansk importmoms jf. direktivets artikel 70. Momspligten indtræder, når varen er indfortoldet til fri omsætning. Ikke!EUGland! Eks.!Kina! EUGland! Eks.!Danmark! Dansk!!moms! Importmoms! Figur 6: Salg fra Kina til Danmark 19 Månedlig listeindberetning træder i kraft 1. juli 2011 Side 25 af 219

25 2.5.Tjenesteydelser. Ydelser behandles i ML 15 til 21D. Tilsvarende regler findes i direktivets artikel 9. Indtil 1. januar 2010 var leveringsstedet for ydelser bestemt af, hvor sælger havde sit etableringssted eller bosættelsessted. Der gjaldt således en fællesregel for afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige personer. Eftersom samhandlen var stigende over en årrække, og teknologien udviklede sig, ændredes mønsteret for handel med ydelser, og der blev bl.a. bedre mulighed for levering af fjernydelser. Derfor blev der pr. 1. januar 2010 med EU s momspakke (direktiv 2008/8/EF) indført nye regler for salg til afgiftspligtige personer. For at sikre at en ydelse momsbelægges, der hvor den udnyttes, er det nu købers etableringssted, der er afgørende for momsen. For at undgå en omfattende administration ved at en sælger skal registrere sig i alle lande, der sælges til, har man indført pligt for køberen til at afregne momsen, i daglig tale omvendt betalingspligt. For at sikre at køberen rent faktisk afregnede momsen, indførte man en indberetningspligt for sælgerne via EU salgsangivelsen. 20 En af grundene, til at indføre nye regler i momspakken vedrørende omvendt betalingspligt på tjenesteydelser, var at modarbejde momskarruseller, idet dette medførte, at tidspunktet for købers afregning af moms og opnåelsen af fradrag var det samme. Leveringsstedet for ikke afgiftspligtige personer er uændret. Da tjenesteydelser ikke kan anvendes i momskarruselsager grundet omvendt betalingspligt, gennemgås disse regler ikke yderligere. 20 Bygger på Flemming Lind m.fl., Moms 4, International handel, kapitel 4 Leveringsstedet for tjenesteydelser, side Side 26 af 219

26 2.6.Grænsen.mellem.brug.og.misbrug.af.systemet. Af afsnit C.4 i momsvejledningen af 15. juli kan det læses at: Fordele som følger af momslovens bestemmelser, herunder reglerne om fradrag, kan ikke gøres gældende, når de transaktioner m.v. der begrunder denne ret udgør et misbrug Grænsen mellem brug og misbrug af momssystemet kan være flydende. Principielt er udnyttelse med henblik på at opnå en afgiftsfordel i orden, mens der kan være tale om svig, hvis hovedformålet er at opnå en afgiftsfordel, der strider imod normale forretningsmæssige dispositioner. Dette ses oftest ved transaktioner af kunstig karakter, eller når der er juridiske og/eller personlige forbindelser mellem aktørerne. I momskarruseller vil begge dele oftest være tilfældet. Det er altså okay at momsplanlægge, men ikke at momsunddrage eller lave fiktive eller kunstige transaktioner. 21 For at tydeliggøre grænsen mellem brug og misbrug kan der hentes hjælp i praksis fra EF domstolen. I C-255/02, også kaldet Halifax dommen, kan det læses, at for at konstatere et misbrug skal følgende betingelser være opfyldt 22 : De omhandlede transaktioner selvom de betingelser der er fastsat i de relevante bestemmelser er formelt overholdt ville indebære, at der blev opnået en afgiftsfordel, som det ville stride mod formålet med disse bestemmelser at tildele. Det skal tillige fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med de omhandlede transaktioner er opnåelsen af en afgiftsfordel. Der ses altså på, om hovedformålet med transaktionerne er afgiftsfordelen frem for at drive forretning. Afgiftsfordel som hovedformål strider mod opbygningen af momssystemet, hvorfor dette ikke accepteres. 21 Bilag 8 Plancher fra undervisning i moms på CBS 22 C-255/02, Præmis 74 og 75 Side 27 af 219

27 2.7.Hvordan.opbygges.en.momskarrusel. Det kan være større eller mindre beløb, der bliver svindlet for i en momskarrusel. Men det grundlæggende er, at denne handelskæde udelukkende er oprettet med svindel for øje. Momskarrusellerne fungerer grundlæggende på den måde, at det ene selskab i karrusellen får penge tilbage i moms, mens et andet selskab oparbejder en stor momsgæld for derefter at gå konkurs og aldrig indbetale momsen. Den moms et selskab skal afregne til SKAT er den udgående moms fratrukket den indgående moms. Så for at skabe et selskab, som lovlydigt skal have moms retur fra SKAT, og et selskab som kan oparbejde momsgæld, skal der skabes et selskab med hovedsagligt indgående moms og et andet selskab med hovedsagligt udgående moms. For at dette kan lade sig gøre, skal en momskarrusel oprettes således, at den krydser landegrænser. Nedenstående figur viser hvordan en momskarrusel fungerer. Hvis Selskab DK A havde betalt moms, som det burde, ville afregningen for de tre selskaber samlet gå i nul, som den burde. Figur 7: Momskarrusel Side 28 af 219

28 Selskab DK A køber varer fra et andet EU-land. Selskab DK A skal derfor i henhold til lovgivningen ikke afregne moms af dette køb (der skal dog angives erhvervelsesmoms). Selskab DK A pålægger moms på salget til Selskab DK B, men har ikke tænkt sig at indbetale momsen til SKAT. Selskab DK A kan derfor, idet de sælger varerne videre, sælge varerne billigere end evt. konkurrenter. Selskab DK A vil i en momskarrusel oftest betegnes som et missing trader-selskab. Selskab DK B sælger varerne videre til Selskab DK C med overskud og afregner momsen korrekt. Selskab DK B fungerer på denne måde som et helt normalt og legalt selskab og hjælper på denne måde med til at sløre momskarrusellen. I dette eksempel er der kun én mellemhandler, nemlig Selskab DK B, men der kunne sagtens være tale om flere mellemhandlere med det formål at sløre svindlen yderligere. Selskab DK B betegnes ofte i en momskarrusel som et buffer-selskab. Selskab DK C sælger varerne til et andet EU land og har dermed kun indgående moms. Selskab DK C angiver korrekt moms til SKAT og modtager på denne måde moms retur. Selskab DK C betegnes ofte som et broker-selskab og kan enten være vidende om intentionerne med transaktionerne eller være et legalt uvidende selskab. Køber i et andet EU land skal afregne erhvervelsesmoms. Man angiver i EU salgsangivelserne, hvem man har solgt til i EU uden moms. Idet både Selskab DK B og Selskab DK C afregner moms korrekt, er det beløb, som SKAT og dermed statskassen snydes for, den moms, som Selskab DK A ikke afregner. I dette eksempel bliver SKAT altså snydt for kr Denne handelskæde kan nå at blive gentaget mange gange og dermed bliver svindlen til særdeles store beløb. Typisk vil denne momskarrusel foregå mange gange i løbet af kort tid, da momskarrusellen vil være i fare for at blive opdaget i forbindelse med fristen for angivelse af moms. Selskab DK A vil derfor hurtigt gå konkurs, og et ny selskab vil tage dets plads i momskarrusellen. Selskab DK A vil typisk kun eksistere i kort tid helt ned til 2 mdr. Af samme årsag bliver Selskab DK A også kaldt skraldespands-selskabet eller missing trader-selskab. Ofte er disse selskaber oprettet af en stråmand, som ikke nødvendigvis kender den fulde sammenhæng i momskarrusellen, men som lægger navn til oprettelsen af selskabet Bilag 9 Moms-karruselsvig en svigsmetode, der eskalerer Side 29 af 219

29 En momskarrusel kan, som i dette tilfælde, være opbygget som en cirkel, hvor samme vare kører i ring op til flere gange. Dette kaldes en ægte momskarrusel. Momskarruseller kan også være uægte momskarruseller, hvis varerne ikke ender tilbage hos den oprindelige sælger. Dette vil være tilfældet, hvis Selskab DK C solgte til selskaber udenfor momskarrusellen eller til private forbrugere. Legale selskaber kan ufrivilligt blive en del af både ægte og uægte momskarruseller. Derudover findes også papirkarruseller, hvor der ikke sker en fysisk varetransport, men hvor det udelukkende er fakturaer, der sendes rundt. 24 De typiske varer, der florerer i en momskarrusel, er varer, der er dyre og lette at omsætte, såsom ITudstyr, ure og mobiltelefoner. Dette skyldes, at der skal handles hurtigt og for mange penge i en momskarrusel, inden den bliver opdaget. Desuden kan ikke-håndgribelige varer være nemmere at svindle med, og disse vil derfor kunne bruges i momskarruseller. CO2 kvoter er et eksempel på ikke håndgribelige varer, som tidligere har været benyttet i stort omfang i momskarruseller. At Danmark har en af de højeste momssatser i Europa på 25 % 25 gør Danmark til et attraktivt sted at oprette momskarruseller. 26 Selskab DK A, som ikke har tænkt sig at indbetale moms til SKAT, kan, jo højere momssatsen er, hurtigere skabe en stor fortjeneste. Hastigheden af handlerne er en meget vigtig faktor i momskarrusellerne. Et andet forhold, der har indflydelse på, hvor momskarruselsvindlere slår til, er adgangen til at åbne og lukke selskaber. Dette har sat England i fokus for svindel, da der her har været nem adgang til åbning og lukning af selskaber. 27 Momskarruseller kan være svære at opdage og stoppe pga. den korte levetid for skraldespandsselskabet og revisors begrænsede mulighed for at opdage dem. Det kan derfor være nemmest at prøve at undgå, at de bliver oprettet. Forslag til handlemuligheder for opdagelse af momskarruseller og bedre samarbejde mellem revisor og SKAT vil blive beskrevet i afsnit Bilag 9 Moms-karruselsvig en svigsmetode, der eskalerer 25 Bilag 5 På rejse i Europa Bilag 6 Dansk rekordmoms tiltrækker momssvindlere! 27 Bilag 7 EF-domstolen baner vejen for nye skattemuligheder Side 30 af 219

30 3.Momskarruselsager.. For at give et indblik i de sager, som er foregået i Danmark indtil nu, er de følgende sager udvalgt. Gul Feber er udvalgt, da det er den største sag om momskarruselsvindel i Danmark. Skrotsagen fra Maribo er udvalgt, idet det var den første momskarruselsag i Danmark. Sagen om Preben Hollænder Laugesen er udvalgt, da der her bliver nævnt noget om svindlerens forhold til revisor. Sagen om Hans Christian Hersom Kold og LSR af 11/2-11 er udvalgt, da dette er sager, hvor vi har fundet dommene på dem. Kvotesvindel er den type momssvindel, der senest har betydet store tab over Europa. EU dommene Optigen m.fl. og Kittel m.fl. er udvalgt, da de ved afsigelse af dommene var banebrydende på området. Sagerne er skrevet ud fra artikler og domme fra Danmark og EU og skal forsøge at give et indblik i, hvordan sagerne er foregået og finde eventuelle gennemgående træk ved momssvindlen. Dette for at undersøge hvordan de kan modvirkes i fremtiden Gul.Feber. Gul Feber er den største momskarruselsvindelsag i Danmark. I denne sag blev der svindlet for kr. 180 millioner i moms. 28 I løbet af 2003 og 2004 fungerede denne momskarrusel ved at importere og sælge mobiltelefoner, computerkomponenter (heriblandt CPU-processorer til computere) og lignende varer af høj værdi. Dermed typiske varer i en momskarrusel. Momskarrusellen foregik over flere lande i både EU og Asien, og den moms, man undlod at afregne, blev ført via banker i udlandet til egne konti. 29 Inden SKAT nåede at få sin moms, var selskabet altså blevet tømt for penge. Det var netop på grund af importen af varer fra Hong Kong, at denne momskarrusel blev døbt Gul Feber. 30 Yderligere var politiet af den opfattelse, at momskarrusellen havde sammenhæng med en stor sag i England, hvor der var et momstab på GBP 5 milliarder om året og mistanke om, at personer stod bag. 31 Momskarrusellens to hovedbagmænd, Martin Mathiasen fra Danmark og Patrick Major Lee fra Singapore, mødte hinanden i England, hvor de blev nære venner og sammen begyndte momssvindel i 2003 og Selskabet Comitel fungerede som broker-selskab i momskarrusellen og handlede med mobiltelefoner og it-komponenter. Klaus Ulrik Hansen, som var 28 Bilag 10 "Gul Feber"-sagen om momssvig for 184 mio. kr. (momskarrusel) 29 Bilag 2 Operation»Gul Feber«til eksamen i byretten 30 Bilag 4 Martin Matthiasen - sigtet for Gul Feber 31 Bilag 2 Operation»Gul Feber«til eksamen i byretten Side 31 af 219

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig?

Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2008 Copenhagen Business School 2008 Institut for revision og regnskabsvæsen Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Udarbejdet af: Lone Berthou Vejleder:

Læs mere

Ændring af EU s momsregler

Ændring af EU s momsregler Master Thesis, Cand.Merc.Aud, Aarhus University Business and Social Sciences Afleveringsdato: 2. marts 2015 Fag: Moms og afgiftsret Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Forfatter: Sanne Hoffmann Terkelsen

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

indsatsen mod momskarruselsvindel

indsatsen mod momskarruselsvindel Beretning til statsrevisorerne om indsatsen mod momskarruselsvindel September 2006 RB A303/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 12 A. Baggrund...

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere