INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig modelportefølje henter yderligere ind på sit efterslæb Analyser: Bavarian Nordic Københavns Lufthavne Carlsberg Migatronic Djurslands Bank MolsLinien DLH Nuna Minerals Euroinvestor.com Rella Holding Formuepleje LimitTellus SCF Technologies Greentech Energy System Smallcap Danmark Green Wind Energy Topdanmark Grønlandsbanken Tryg Hvidbjerg Bank Össur

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet Aktiemarkederne er ramt af en fornyet og opblussende frygt over velkendte temaer, om end måske kun delvist erkendte, og den tiltagende nervøsitet har sendt aktiekurserne yderligere ned i juni og den første del af juli. De tre væsentligste temaer er en fuldbyrdet gældskrise i Europa, hvor flere af de større sydeuropæiske økonomier nu følger Grækenlands kamp mod statsbankerot med fare for euro en overlevelse, udsigten til et dobbeltdip i USA, hvor de seneste jobtal har skabt yderligere frygt, og endelig spøger i baggrunden risikoen for en hård landing i Kina, som i stigende grad har tiltaget sig rollen som lokomotiv for den globale vækst... side 3 Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Thrane & Thrane, Flügger, Roblon, TK Development og Chr. Hansen side 5 Risikovillig modelportefølje henter ind på sit efterslæb fra årsskiftet Modelporteføljen for den risikovillige investor hentede yderligere ind på sit efterslæb efter den lidt svage start på året, og selv om alle modelporteføljer blev ramt af den negative udvikling i juni, lå de dog pænt bedre end markedet. Modelporteføljen for den risikovillige investor leverede et afkast på 3,03 pct. mod sammenligningsindeksets 5,73 pct. og ligger herefter 0,67 pct. efter markedet siden årsskiftet, og 0,57 pct. foran på et års sigt, men der er dog langt op til den konservative porteføljes massive forspring..... side 8 ANALYSER Bavarian Nordic 3520C.BAVA Københavns Lufthavne 2030B.KØLU Carlsberg 3020A.CARL Migatronic 2010D.MIGA Djurslands Bank 4010D.DJUR MolsLinien 2030C.MOLS DLH 2010D.DLHB Nuna Minerals 1510D.NUNA Euroinvestor.com 4510D.EURO Rella Holding 2540C.RELL Formuepleje LimitTellus 4020C.FPLI SCF Technologies 4510D.SCFT Greentech Energy System 5510C.GREE Smallcap Danmark 4020D.SMAL Green Wind Energy 2520D.GREW Topdanmark 4030A.TOPD Grønlandsbanken 4010C.GRØN Tryg 4030A.TRYG Hvidbjerg Bank 4010D.HVID Össur 3510C.OSSR

4 MARKEDSKOMMENTAR FORNYET URO OM KENDTE TEMAER SKABER TVIVL OM NIVEAUET Aktiemarkederne er ramt af en fornyet og opblussende frygt over velkendte temaer, om end måske kun delvist erkendte, og den tiltagende nervøsitet har sendt aktiekurserne yderligere ned i juni og den første del af juli. De tre væsentligste temaer er en fuldbyrdet gældskrise i Europa, hvor flere af de større sydeuropæiske økonomier nu følger Grækenlands kamp mod statsbankerot med fare for euro en overlevelse, udsigten til et dobbeltdip i USA, hvor de seneste jobtal har skabt yderligere frygt, og endelig spøger i baggrunden risikoen for en hård landing i Kina, som i stigende grad har tiltaget sig rollen som lokomotiv for den globale vækst Målt i lokal valuta faldt MSCI AC World 1,80 pct. i juni og er dermed faldet 3,39 pct. siden årsskiftet. De europæiske markeder klarede sig samlet set nogenlunde som de globale i juni, men i den forgangne del af juli (frem til 13/7) er MSCI Europe faldet hele 3,14 pct., hvor det globale indeks kun er faldet 0,60 pct., hvilket illustrerer det fokus, som bl.a. Italiens gældsproblemer har fået. De danske aktier har været blandt de hårdest ramte, og C20indekset faldt i juni hele 5,52 pct., mens eksempelvis tyske DAX steg 1,13 pct. og de to ledende amerikanske indeks Nasdaq og S&P500 faldt mere beskedent hhv. 2,18 pct. og 1,83 pct. De aktuelle udsving illustrerer, at der grundlæggende vil være relativ høj usikkerhed på aktiemarkederne en længere årrække endnu, måske 5 10 år, primært som følge af gældsproblemerne i en række lande og i høj grad også på grund af balanceproblemerne i USA. På den korte bane vil det være jobskabelsen og i nogen grad udviklingen i ejendomspriserne i USA og i den vestlige verden i øvrigt, som vil være på dagsordenen sammen med udviklingen i Grækenlands, Irlands, Portugals, Italiens og andre sydeuropæiske landes gældskrise. På lidt længere sigt vil det være refinansieringen af de enorme stimuli og bankpakkeprogrammer, som blev etableret under kreditkrisen 2008/2009, som såvel kan sætte USA og flere af PIIGS landene under fornyet pres, hvilket vil have en mærkbart destabiliserende indvirkning på de internationale aktiemarkeder. Aktiemarkedernes niveau genskabtes kunstigt hurtigt oven på kreditkrisen, ved at der blev tilført likviditet fra regeringer og centralbanker i rigelige mængder, og det er tilbagebetalingen af disse udlån, som skal absorberes på en kontrolleret måde, som nødvendigvis vil strække sig over en længere årrække. Det vil lægge beslag på de offentlige finanser og øge skattetrykket, hvilket vil have en negativ indvirkning på såvel offentligt som privat forbrug (og investeringer), som igen vil lægge en dæmper på den økonomiske vækst i samfundet, især i den udviklede del af verden. På sektorniveau er det oplagt, at bankerne vil blive yderligere presset, og de vil i forvejen være belastede af de fortsatte fald i ejendomspriserne, som vi forventer (trods hyppigt fremførte holdninger fra bl.a. bankøkonomer og ejendomsmæglere om, at bunden er ved at være nået) samt de øgede kapitalkrav fra Basel III. Tilpasningen i ejendomspriserne vil dels ske i form af 3

5 fortsatte nominelle fald, men en højere inflation drevet af øgede råvarepriser kan med årene også bidrage, når de nominelle priser blot ikke følger med det generelle forbrugerprisniveau. Regionalt vil der være betydelige forskelle, hvor der er et udbredt håb om, at vi vil se en fortsættelse af Kinas og den øvrige asiatiske verden samt de råvaretunge emerging marketslandes højere økonomiske vækst og vægt i verdensøkonomien. Kinas dominans bliver sandsynligvis forstærket, bl.a. ved at kineserne vil anvende en større del af betalingsbalanceoverskuddet til direkte equityinvesteringer i den vestlige verden frem for placering i amerikanske statsobligationer, ligesom Kina også vil øge sine direkte investeringer i en række emerging markets bl.a. for at sikre sine råvareleverancer. Valutakrigen mellem USA og Kina, som senest har ført til svækkelsen af den amerikanske dollar over for euro en og dermed den danske krone, vil fortsat være et tema, hvor europæerne kun kan stå på sidelinien og se til. Europa vil samlet set blive bremset af de successive redningsaktioner for de mest gældstyngede lande, mens Danmark kan prise sig lykkelig af at have de to stærkeste økonomier, Tysklands og Sveriges, som vore naturlige primære samhandelspartnere. En positiv konsekvens af den stigende frygt for en økonomisk opbremsning er, at det modvirker de kraftige råvareprisstigninger, som vi har oplevet. Amerikanernes salg fra olielagrene fik tilmed olieprisen presset betydeligt ned, hvilket isoleret set kan stimulere den økonomiske vækst, eller i hvert fald reducere den negative udvikling, som de højere råvarepriser har. Sommermånederne er traditionelt tynde, hvad selskabsspecifikke meddelelser angår, men de få, der har rapporteret giver forhåbninger om, at den forestående halvårssæson også vil byde på ganske pæne regnskaber. Der er dog en vis spredning i feltet, og hvor Thrane & Thrane samt Chr, Hansen leverede hhv. et historiskt stærkt resultat og endnu en opjustering, hvar Flüggers indtjening belastet af lidt svagere markeder end ventet og en bevist satsning på at udnytte krisen til at vinde markedsandele. Cimber Sterling derimod kæmper en sand dødskamp, men synes reddet i 11. time af en russisk rigmand, som i forvejen har kastet penge i svenske Skyways og City Airlines, hvorefter det er forhåbningen, at Cimber kan indgå i et nordisk netværk. Dog næppe med nogen stor økonomisk rolle for de eksisterende aktionærer. Både Maersk Line og NKT har været anklaget for deltagelse i konkurrenceforvridende aftaler, hvilket er et nyt og alvorligt risikoelement, som man som investor må forholde sig til. Et andet tema, som man investeringstaktisk må forholde sig til, er kapitalfondenes rolle i de selskaber, de har ført på børsen. Pandora er genstand for heftig spekulation om, at de tidligere ejere via internationale investeringsbanker skulle have hedget deres tilbageværende eksponering i Pandoraaktien, hvilket skulle være medvirkende til aktiens frie fald, og Chr. Hansenaktien var ved den flotte kvartalsrapportering mere påvirket af spekulationerne om hovedaktionæren PAI s eventuelle aktiesalg end af selve resultatudviklingen. Den kommende tid vil sandsynligvis byde på overvejende stærke regnskaber, mens det ligeledes er sandsynligt, at de makroøkonomiske nyheder vil overdøve de selskabsspecifikke. BRIEFING PÅ JUNI MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER 4

6 Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Thrane & Thrane, Flügger, Roblon, TK Development og Chr. Hansen Thrane & Thranes leverer historiskt stærkt resultat Vi fastholder vores vurdering af Thrane & Thranes kurspotentiale på 2 (Overvægt), efter at selskabet har laveret sit historisk stærkeste regnskab. Alligevel vil vi skærpe vores opmærksomhed, da Inmarsat i foråret har valgt en konkurrent til Thrane, Cobham Plc, til at udvikle teknologien til det nye Global Xpress maritime satellit kommunikations system. Dels vil de betydelige indtægter ved systemudviklinge og salg gå til anden side, dels vil konkurrenten have en stærkere udgangsposition i salget af terminaler. Alligevel finder vi momentum i Thrane & Thranes udvikling stærk, og vi vurderer at den nye generation pga. højere frekvens ikke fuldstændig vil erstatte de hidtidige teknologier, men supplere dem. Motivationen for at bringe positionere sig stærkere på alternative platforme til Inmarsat er således øget. Den primære drift udviste en resultatfremgang på ikke mindre end 7 til 194 mio. kr. i EBIT, hvilket bragte EBITmargin op på 17,8% mod 10,8% året før. Koncernens omsætning steg 4% til mio. kr., idet den stærkeste udvikling blev realiseret på det aeronautiske område med 62% vækst, mens det landmobile område øgede omsætningen med 18% og det maritime område med blot 3%. Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt fra 302 mio. kr. til 262 mio. kr., hvilket fortsat er et højt niveau, som endda er belastet af en stigning pengebinding i arbejdskapitalen. Det aeronautiske marked har taget godt mod de nye Aviatorbredbåndsprodukter, hvor der er solgt mere end 200 terminaler siden Inmarsat introducerede sin SwiftBroadband tjeneste. På det landmobile marked er det især highend Explorerterminalerne, som har trukket fremgangen. Ledelsen venter for 2011/12 at nå en omsætning i niveauet mio. kr. og at realisere en overskudsgrad i niveauet 17%. De nye produkter, som blev introduceret i 2010/11, samt planlagte lanceringer ventes fortsat at trække væksten. Flüggers investering i vækst koster på lidt på den korte bane Flügger løftede i 2010/11 omsætningen med 1 til mio. kr., men indtjeningen fulgte ikke med, bl.a. pga. valutaeffekten af produktionsomkostningerne i Sverige, men også fordi det blev besluttet at udnytte markedsforholdene til en offensiv satsning på at vinde markedsandele. Alligevel må udviklingen betegnes som skuffende, men vi fastholder dog vores langsigtede anbefaling af aktien på Overvægt (Kurspotentiale 2), idet vi tillægger de vækstorienterede initiativer stor værdi. Omsætningen var sammensat af en flad udvikling på det danske hjemmemarked, mens væksten var pæn i Sverige og Norge, tilmed hjulpet af udviklingen i valutakursen på SEK, ligesom der på de øvrige udenlandske markeder oplevedes en ganske stærk vækst. Væksten i Polen var på 32% og i Kina på 58%. Selv om finansnetto var begunstiget af en positiv udvikling på beholdningen af porteføljeaktier, faldt resultatet efter skat samlet set med 32,6% fra 94,2 mio. kr. til 63,5 mio. kr. Alligevel hæves udbyttet fra 12 kr. til 15 kr. pr. aktie. Pengestrømme fra driftsaktivitet er faldet fra 240 mio. kr. til 97 mio. kr., hvilket forklares af den øgede aktivitet og den offensive vækststrategi. Der sker bl.a. en 5

7 udvidelse af butiksnettet i Sverige, Norge, Polen og Kina, og der er budgetteret med en salgsfremgang på 8% i 2011/12, +/2% afhængigt af valutakurserne. Koncernens primære driftsresultat ventes i størrelsesorden 100 mio. kr. og finansnetto på ca. 5 mio. kr. afhængigt af kursudviklingen på aktiebeholdningen. Den langsigtede målsætning er at nå en omsætning i 2013/14 på over 2 mia. kr. med en EBITmargin på 81 og en soliditet på mindst 5. Den stærke position i Skandinavien skal befæstes yderligere, mens den store vækst skal hentes i Østeuropa med afsæt i Polen og i Kina. Roblon fastholder trods stærkere end ventet EBITfremgang Ledelsen fastholder fortsat efter 1. halvår udmeldingerne for 2010/11 om at nå en omsætning på 210 mio. kr. og et resultat før skat på 2327 mio. kr. 1. halvårs omsætning steg marginalt fra 97,5 mio. kr. til 99,2 mio. kr., men EBIT udviste en stærkere end ventet fremgang fra 11,5 mio. kr. til 14,5 mio. kr. Vi fastholder derfor også vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 2 (Overvægt), da den ud over den gode underliggende udvikling handler til fornuftige multipler på P/E og K/I, hhv. 10,5 og 1,2. Det er især området Industri, som trækker op, mens Lighting udvikler sig lidt svagere end ventet. For 2009/10 blev realiseret et overskud før skat på 31 mio. kr., hvilket var en forbedring på hele 127%, og omsætningen viste en fremgang fra 186 mio. kr. til 202 mio. kr., mens omkostningerne har været holdt på niveau med det foregående år, hvorved EBIT blev forbedret med 132% til 28 mio. kr. Roblons ny strategiplan indebærer at de 3 divisioner ændres til 2 nye forretningsenheder, hhv. Industri og Lighting. Det langsigtede mål er en omsætning på mindst 300 mio. kr. i 2014/15 og et resultat før skat på mindst 1. Positive toner fra TKledelsen om fremtiden Trods et mindre underskud i 1. kvartal, oplever TK Development generelt en positiv udvikling både i kundetilstrømning til butikscentrene, udlejningsgrad og investorinteresse, og vi fastholder på basis af den lave værdiansættelse i forhold til indre værdi vores anbefaling af aktien på Neutral vægt (Kurspotentiale 3), idet de fortsatte udfordringer for det internationale finansielle system indvirker negativt på vores bedømmelse af ejendomsmarkedet generelt. Omsætningen var i 1. kvartal beskeden med 110,7 mio. kr. mod 158,7 mio. kr. i samme periode det foregående år. Resultatet af den primære drift, EBIT, faldt fra 34,5 mio. kr. til 16,5 mio. kr., og netto udviste bundinien et underskud på 5,1 mio. kr. mod et overskud på 19,5 mio. kr. i sammenligningskvartalet sidste år og vores estimat på 15 mio. kr. Den svage indtjening ses ikke som en tendens, da der helt naturligt er store udsving mellem kvartalerne afhængigt af større projektsalg. Ledelsen fastholder da også sine udmeldinger for hele 2011/12, hvor man stiller et nettoresultat på ca. 100 mio. kr. i udsigt, og samtidig melder man, at resultatet forventes at stige til "et andet og højere indtjeningsniveau de efterfølgende år". Koncernens samlede projektportefølje udgjorde pr. 30/ mio. kr., hvoraf de færdigopførte projekter udgør mio. kr., som genererer et direkte afkast på 7% p.a. I areal udgør projektporteføljen kvm, en stigning på kvm i kvartalet. Der pågår salgsforhandlinger, som understøtter ledelsens udmeldninger om resultatfremgangen. Pengestrømme fra driften var positive med 23,0 mio. kr., og den netto rentebærende gæld udviser en faldende tendens og udgjorde pr. 30/ mio. kr., mens likvider er faldet med 34,8 mio. kr. til 61,5 mio. kr., hvilket ikke anses for alarmerende. 6

8 Aktien handler til en K/I på 0,4, hvilket er lavt, mens P/Eniveauet på 10 er rimeligt. Det er primært de generelle udfordringer i det finansielle system, som hindrer en højere værdiansættelse af aktien. Chr. Hansen opjusterer nærmest pr. tradition Chr. Hansen leverede i årets første 9 mdr en fortsat stærk toplinievækst på hele 19%, hvoraf 16% organisk og en EBITmargin på 24%, hvilket vidner om, at markedet er kommet godt igen samt om koncernens stærke position. Det fører da også til årets 3. opjustering, og vi har stor tillid til den underliggende driftsudvikling, men finder den dog reflekteret i værdiansættelsen efter den mest vellykkede børsintroduktion i nyere tid, hvorfor vi fastholder anbefalingen på Neutral vægt. (Kurspotentiale 2). Omsætningen steg isoleret i 3. kvartal med 11% (organisk 12%) og altså mindre end for årets første 9 mdrs samlede vækst på hhv. 19% og 16% organisk. Kvartalets omsætning steg således fra EUR 153,5m til EUR 169,8m, hvilket var lavere end konsensusestimatet på EUR 175m. EBIT blev realiseret på EUR 43,5m mod EUR 39,6m i sammenligningsperioden (før særlige poster), hvilket mere var på niveau med markedets forventninger på EUR 44m, mens kvartalets nettoresultat blev forbedret fra EUR 4,6m til EUR 30,9m, lidt bedre end konsensusestimatet på EUR 30. Ledelsen forventer nu for hele 2010/11 en organisk vækst på 1415% og en EBITmargin på over 25%. Det er udpræget Natural Colors Division, som trækker fremgangen med en organisk vækst på 54%, mens Cultures & Enzymes kun voksede 8% organisk. Det afspejler en positiv tendens i anvendelsen af naturlige farvestoffer samt tillige den markante råvareprisstigning, som er overvæltet på salgspriserne. Væksten har geografisk været stærkest med 25% i årets første 9 mdr. i Sydamerika og i APMEAregionen, mens det Nordamerikanske marked lå svagest med 12%. Pengestrømme fra driften steg fra EUR 54m til EUR 63. Aktien handler til krævende nøgletal medet P/Eniveau på 21 og K/I på 4, men vi finder det velbegrundet og rimeligt, og vores DCFvaluation understøtter da også anbefalingen, idet fair værdi er på 129 kr. pr. aktie. Et aktiesalg fra PAI kan presse kursen periodevis. KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 32,43%, 3 år 33,3 (frem til og med den 30. juni 2011) 7

9 Aktie Antal Aktuel Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings kurs anbefaling dato A. P. Møller Mærsk ,1% 11,7% 17,6% 11/2005 Carlsberg ,6% 7,1% 63,7% 06/2009 Coloplast ,8% 2, 21,2% 09/2010 G4S ,4% 5,1% 79, 12/2008 Novo Nordisk ,6% 0,9% 181,2% 09/2003 Ringkjøbing Landbobank ,5% 8,5% 10,8% 04/2011 Rockwool International ,5% 1,4% 57,7% 07/2005 Satair , 13, 42,9% 10/2007 Topdanmark ,9% 0,4% 47,5% 05/2010 UP ,6% 3,2% 225,1% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Selv om et afkast på 3,40 pct. ikke kan siges at være attraktivt, klarede modelporteføljen for den konservative investor sog dog igen i juni væsentligt bedre end markedet, som mistede 5,73 pct.. Dermed ligger den konservative portefølje for 1. halvår 10,76 pct. foran sammenligningsindekset, som er totalindekset OMXC GI (inkl. reinvesterede udbytter), og på 1 hhv. 3 års sigt har porteføljen leveret 32,43 pct. hhv. 33,30 pct. mod markedets 8,31 pct. og 2,02 pct. Den relativt gode præstation i juni i forhold til markedet er opnået trods betydelig negative bidrag fra især tre vigtige aktiepositioner, A. P. Møller Mærsk (11,7 pct.), Carlsberg (7,1 pct.) Satairs fald på 13% skyldes en ekstraordinærudbyttebetaling på 50 kr. pr. aktie. Carlsberg blev ramt af frygten for en negativ effekt af et forslag til lovændring om salg af alkoholiske drikke i Rusland, men vi har tidligere set, at sådanne initiativer kun har kortvarig effekt, og at markedet har tendens til at overreagere. APM er cyklisk en følsom aktie, og Maersk Lines kartelbeskyldninger har også haft negativ effekt. Rinkjøbing Landbobank starter også sin karriere i porteføljen med et fald, nemlig på hele 8,5 pct., men vi mener fortsat at det er det mindst ringe alternativ for en eksponering mod den danske banksektor. Vi ændrer derfor ikke yderligere ved porteføljens sammensætning. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /062011) Portefølje 33,3 OMXC 2,02% , RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE 8

10 Afkast 1 år 7,74 % 3 år 14,37 % (frem til og med den 30. juni 2011) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello , 2,8% 72,1% 11/2006 Ambu ,7% 7,1% 87,6% 12/2008 Arkil Holding ,4% 7,4% 24,3% 04/2009 Auriga ,7% 7,6% 5,9% 06/2008 SP Group ,8% 6,5% 17, 12/2010 FLSmidth & Co ,1% 0,7% 412,3% 12/2004 Flügger ,9% 4,1% 0,2% 01/2010 Lastas , 17,3% 2, 04/2011 Novozymes ,9% 3,9% 230,3% 02/2005 SimCorp ,6% 4,7% 104,6% 07/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 3 ændringer (Køb 2, Salg 1) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor hentede også i juni måned lidt ind på sit efterslæb siden årsskiftet, idet afkastet på 3,03 pct. var noget bedre end indeksets 5,73 pct., og siden årsskiftet ligger porteføljen nu kun 0,67 pct. efter markedet og på et års sigt 0,57 pct. efter. Lastas, som vi igen har taget med i porteføljen har mistet hele 17,3 pct. i juni, men vi vurderer stadig, at salget af lastbiler vil aflejre sig i en solid fremgang for selskabet i Kun to af porteføljens positioner, SimCorp og FLSmidth & Co. har leveret positive afkast i juni, nemlig på hhv. 4,7 pct. og 0,7 pct., men de vægter tilsammen over 40 pct., så det tæller godt ind i den samlede afkastudvikling. Det er kun i en risikovillig portefølje, man kan acceptere at lade en aktie som FLS have så stor en vægt, men vi vurderer, at den både er veldrevet og fundamentalt har et stort potentiale, og så giver den mest interessante eksponering mod emerging markets. Vi ændrer ikke for nærværende i porteføljens sammensætning.. DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /062011) Portefølje 14,37% OMXC 2,02% , INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE 9

11 Afkast 1 år 24,11% Afkast 3 år 23,35% (frem til og med den 30. juni 2011) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk ,8% 11,7% 9,8% 07/2004 Arkil Holding ,8% 7,4% 23,7% 04/2009 Carlsberg ,8% 7,1% 30,3% 03/2010 Coloplast ,9% 2, 21,3% 09/2010 FLSmidth & Co ,7% 0,7% 415,6% 12/2004 G4S ,6% 5,1% 0,8% 03/2010 Novo Nordisk ,5% 0,9% 360,7% 07/2004 Novozymes ,7% 3,9% 220,9% 07/2004 Ringkjøping Landbobank ,3% 8,5% 10,8% 04/2011 Rockwool International ,1% 1,4% 36,8% 03/2007 Satair ,3% 13, 42,9% 10/2007 SimCorp , 4,7% 112, 07/2005 Topdanmark ,6% 0,4% 47,5% 05/2010 Ændringer: Som følge af tvangsindløsningen er Danisco med virkning fra den 17. juni udtrådt af porteføljen Seneste 12 mdr. 5 ændringer (Køb 2, Salg 3) Vores indeksbaserede modelportefølje leverede i juni det bedste af de tre modelporteføljers afkast, hvilket dog satdig var negativt med 2,53 pct., men markant bedre end sammenligningsindeksets 5,73 pct. Tre positioner leverede positive bidrag, nemlig SimCorp med 4,7 pct., Coloplast med 2,0 pct. og FLSmidth & Co. med 0,7 pct. Det kunne ikke opveje, men dog modvirke, de negative bidrag fra især positonerne A.P. Møller Mærsk (11,7 pct.) og porteføljens indskiftede Ringkjøbing Landbobank (8,5 pct.). Satairs fald på 13% skyldes en ekstraordinærudbyttebetaling på 50 kr. pr. aktie. Danisco blev tvangsindløst, og vi har valgt umiddelbart at stille os på sidelininen, men vi vil erstatte eksponeringen mod fødevareingredienser ved United Plantations, som vi i forvejen har investeret i via vores konservative modelportefølje. Vi er i øvrigt ganske trygge ved porteføljens sammensætning, selv om uroen rammer især de mere cyklisk følsomme aktier, så vi foretager ikke andre omlægninger for nærværende. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /062011) , Portefølje 23,35% OMXC 2,02% HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE 10

12 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato BoConcept Holding 154,0 0, 21,56% 06/2009 Danionics 1,9 19,1% 12,49% 07/2004 DLH 11,6 12,2% 48,38% 09/2009 InterMail 26,4 1,6% 31,96% 06/2009 Netop Solutions 8,7 8,2% 19,18% 06/2009 NeuroSearch 45,6 11,5% 57,77% 10/2009 Royal Unibrew 339,0 5,8% 74,79% 07/2009 Sanistål 52,1 15,7% 57,27% 06/2009 Sjælsø Gruppen 7,3 12,3% 15,29% 09/2009 Århus Elite 1,7 3,1% 38,26% 12/2006 High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Victoria Properties 5,59 8,53% Vinderup Bank 3,79 10,75% Vordingborg Bank 3,49 1,28% Formuepleje Pareto 3,34 2,38% Vestjysk Bank 2,94 11,94% Totalbanken 2,87 25,38% Vestfyns Bank 2,86 4,35% Trifork 2,78 13,05% Max Bank 1,97 43,24% Formuepleje Optimum 1,93 0,88% 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 6.juli Sparekassen Lolland har gennmført en fortegningsemission til sparekassens eksisterende aktionærer. Aktiekapital udgør herefter nominelt kr fordelt på aktier a nominelt kr juni Norden besluttede på generalforsamlingen at nedsætte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier. Aktiekapitalen er nedsat fra kr. til kr fordelt på aktier 24. juni FormueEvolution II besluttede på selskabets generealforsamling at nedsætte aktiekapitalen ved ændring af stykstørrelsen. Mængde før ændring udgjorde stk. á kr. Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapital kr. fordelt på svarende til en stykstørrelse på 500 kr. 24. juni FormueEvolution I besluttede på selskabets generealforsamling at nedsætte aktiekapitalen ved ændring af stykstørrelsen. Mængde før ændring udgjorde stk. á kr. Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapital kr. fordelt på svarende til en stykstørrelse på kr. 16. juni Sanistål har forhøjet aktiekapitalen til kr. fra kr. Aktiestørrelsen er som hidtil på 1 kr. pr. stk. Ændringen sker som følge af gældskonvertering samt sammenlægning af aktieklasser, hvorefter den hidtil unoterede Aaktieklasse vil blive optaget til handel og officiel notering 16. juni Land & Leisure besluttede på generalforsamlingen at nedsætte aktiekapitalen ved annulering af selskabets egne aktier. Herefter udgør selskabet Aaktier kr. fordelt på aktier. Baktierne udgør kr. fordelt på aktier. Ændringer af noteringer den seneste måned. Danisco er slettet fra handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen med virkning fra den 17. juni Danske Andelskassers Bank vil blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen med virkning fra den 7. juli 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 INDUSTRI OMX KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS FORBRUGSGODER jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun 150 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun OMXCB KONSUMENTVARER KFMX SUNDHEDSPLEJE maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun MIDCAP FINANS SMALLCAP IT maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun 100 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun OMXCGI TELEKOMMUNIKATION MATERIALER MATERIALER FORSYNING MATERIALER jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun 200 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI INDUSTRI FORBRUGSGODER KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS FORBRUGSGODER jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun 200 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun KONSUMENTVARER KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE SUNDHEDSPLEJE maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr FINANS FINANS IT IT maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun 200 jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun TELEKOMMUNIKATION TELEKOMMUNIKATION jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun FORSYNING MATERIALER FORSYNING MATERIALER jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun

16 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juli 2011 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse AFFITECH 12/ D.AFFI ALKABELLÓ 2/ C.ALKB ALM. BRAND 4/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 1/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 2/ D.ALMP AMBU 1/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 11/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 3/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD GROUP 1/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 1/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 2/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 2/ C.BANG BANKNORDIK 3/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 7/ C.BAVA BERLIN III 6/ D.BERI BERLIN IV 6/ D.BERL BIOPORTO 2/ D.BIOP BLUE VISION 12/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 5/ D.BOCO F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 4/ D.BRØN CARLSBERG B 7/ A.CARL CBRAIN 9/ D.CBRA CHEMOMETEC 3/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 2/ B.CHRH CIMBER STERLING GROUP 1/ D.CIMB COLOPLAST B 2/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 12/ D.COLU COMENDO 11/ D.COME DANEJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 10/ D.DACA DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 3/ D.DANG DANTHERM 3/ D.DANM DELTAQ 6/ D.DELT DFDS 1/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 7/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 7/ D.DLHB DSV 6/ A.DSVB EGETÆPPER B 6/ D.EGET ERRIA 8/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 7/ D.EURO EXIQON 3/ D.EXIQ EXPEDIT B 11/ D.EXPE FIRSTFARMS 5/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 1/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 6/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 9/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 6/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 7/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 4/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 5/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 6/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 10/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 3/ A.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 10/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 2/ D.GLUN GN STORE NORD 6/ C.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 7/ D.GREE GREEN WIND ENERGY 7/ D.GREW G4S 6/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 7/ C.GRØN GYLDENDAL B 3/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 4/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 5/ D.HART H+H INTERNATIONAL 2/ D.HENB HOLDINGSELSKABET AF / D.HOLD

17 HVIDBJERG BANK 7/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 6/ D.HØJG IC COMPANYS 3/ C.ICCO INTERMAIL 5/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 5/ D.JENS JEUDAN 2/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 5/ D.JOHA JYSKE BANK 3/ B.JYBA BRD. KLEE 1/ D.KLEE KLIMAINVEST 5/ D.KLIM KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 4/ D.LALE LASTAS 5/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 5/ C LIPH H. LUNDBECK 3/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOLLANDS BANK 9/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MAX BANK 1/ D.MAXB MIGATRONIC B 7/ D.MIGA MOLSLINIEN 7/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB FJORDBANK MORS 9/ D.MORS MØNS BANK 1/ D.MØNS NETOP SOLUTIONS 10/ D.NETO NEUROSEARCH 2/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 12/ D.NEWC NKT HOLDING 4/ A.NKTH NORDEA BANK 2/ A.NORE D/S NORDEN 5/ A.NORD NORDIC TANKERS 8/ D.NOTA NORDICOM 8/ D.NORI NORDJYSKE BANK 3/ C.NOJY NORDFYNS BANK 8/ D.NORF NORTH MEDIA 6/ D.NORT NOVO NORDISK B 2/ A.NOVO NOVOZYMES 2/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NUNA MINERALS 7/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 9/ C.NØRR PANDORA 12/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 1/ C.PARK PRIME OFFICE 6/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RIAS B 2/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 5/ C.RINL ROBLON B 1/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 4/ B.ROCK ROVSING 1/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 6/ D.ROYA RTX TELECOM 2/ D.RTXT SALLING BANK 9/ D.SALL SANISTÅL B 4/ D.SANI SAS 4/ C.SASA SATAIR 6/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCANDINAVIAN PROPERTIES 5/ D.SCAP SCF TECHNOLOGIES 7/ D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 12/ C.SCHA SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 5/ D.SIFB SIMCORP 4/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 4/ C.SJÆL SKJERN BANK 12/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 7/ D.SMAL SOLAR 1/ C.SOLA SP GROUP 6/ D.SPGR SPARBANK 4/ D.SPBA SPAREKASSEN FAABORG 10/ C.FÅBO SPAREKASSEN HIMMERLAND 9/ C.HIMM SPAREKASSEN HVETBO 4/ D.HVET SPAREKASSEN LOLLAND 12/ C.SPLO SPAR NORD 3/ C.SPNO SPAR NORD FORMUEINVEST 1/ D.SPFO SPEAS 11/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 3/ A.SYDS TDC 9/ B.TELE THRANE & THRANE 12/ C.THRA TIVOLI 1/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 1/ C.TKDE TOPDANMARK 7/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ D.TOPO TOPSIL B 5/ D.TOPS TORM 4/ A.TORM TOTALBANKEN 3/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRIFORK 12/ D.TRIF TRYG 7/ A.TRYG TØNDER BANK 6/ D.TØND U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 1/ C.UPBE USEA BULK SHIPPING 11/10 11/ D.USEA VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 10/ D.VESF VESTJYSK BANK 3/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 5/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/ D.VIPR VINDERUP BANK 11/ D.VIND VORDINGBORG BANK 12/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 6/ A.WILD ZEALAND PHARMA 3520C.ZEAL ÖSSUR 7/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 4/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 8/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AAB 4/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 9/ D.ÅRHU PER AARSLEFF B 6/ C.ÅRSL

18 DAA BAVARIAN NORDIC STK 10 DAGSKURS 68,23 DATO C.BAVA MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E ,6 2011e Neg 2012e Neg P/CE ,3 2011e Neg 2012e Neg PEG 2010 N/M 2011e N/M 2012e N/M EV/EBITDA 2010 Neg 2011e Neg 2012e 0,0 YIELD ROE 27,9 K/I 2,18 BETA (3år) 1, RELATIVE Bavarian Nordic A/S blev etableret i 1994 via en personkreds tilknyttet det børsnoterede selskab Neurosearch. Selskabet udvikler terapeutiske produkter baseret på nye teknologier og delivery systemer anvendt til genterapi og vaccination. Selskabet har endnu ikke fuldført klinisk udvikling af nogen af sine udviklingskandidater. Der arbejdes specifikt på at udvikle produkter mod fire sygdomme: bugspytkirtelkræft, ondartet modermærkekræft, HIVinfektion og Orthopoxvira. Alle fire områder er i en fase af kliniske undersøgelser. Til førstnævnte produkt anvendes selskabets indkapslingsteknologi, hvori der via genetisk modificerede celler produceres et prodrukkonverterende enzym. I programmet vedrørende ondartet modermærkekræft og terapeutisk HIVvaccination spiller den såkaldte MVA f6 vektor en central rolle. Denne er en levende men svækket koppevirusvektor, som er velegnet til vaccinationsformål. Orthopox er en gruppe af relaterede vira, der bl.a. omfatter kopper. Selvom kopper officielt er erklæret udryddet, er efterspørgslen efter koppevaccinen stigende pga. frygt for biologisk terrorisme. Gennemsnitlig antal medarbejdere i 2010: 377. GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 17,34 % 12 MDR 59,54 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 18 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 13,08 % 12 MDR 40,94 % GRUPPENS P/E 23,42 GRUPPENS K/I 5,31 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 12,16 % 12 MDR 61,19 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2012e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,38 7,04 13,88 31,04 51,49 71,96 70,26 59,70 55,40 55,24 25,61 5,86 12,86 22,13 25,84 10,82 1,55 23,74 2,35 8,84 17,96 29,15 10,91 Årsafslutning: Aktier Maj 2011: stk. nye aktier til kurs 54 kr. med forteg Generalforsamling: ningsret for eksisterendeaktionærer. Nettoprovenu 653 mio.kr. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Anders Hedegaard, Paul Chaplin, Reiner Laus, Asger J. Aamund, Erling Johansen, Claus Bræstrup, Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen ATP 12,62%, A.J. Aamund A/S 6,97%, BB Biotech AG 5,35%, LD FONDSKODE RIC BAVA.CO Som annonceret i årsrapporten ville 2011 byde på endnu en fortegningsemission. Denne blev succesfuld gennemført i maj måned, og som følge heraf styrkede Bavarian Nordic sit kapitalberedskab, der ultimo maj udgjorde 825 mio. kr. Bavarian Nordic generede i 1. kvartal en omsætning på 29 mio. kr. mod 13,5 mio. kr. i samme periode året før. Periodens resultat før skat udviste et underskud på 134,5 mio. kr. mod 115,8 mio. kr. året før. I kvar talsmeddelelsen fastholdes forventningerne til en omsætning i størrelsesorden 500 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 350 mio. kr. Ved årets udgang forventes kapitalberedskabet at ligge omkring 525 mio. kr. I 2010 kunne selskabet meddele et udvidet samarbejdet med den amerikanske regering om udviklingen af en frysetørret version af koppevaccinen IMVAMU NE fra ca. 210 mio. kr. til knap 500 mio. kr. Udvidelsen vil finansiere yderli gere studier og produktionsaktiviteter frem mod Kontrakten var godt nyt for selskabet, der i 2010 realiserede et resultat før skat på 483 mio. kr. mod 331 mio. kr. i I 2010 blev genereret en omsætning på 314 mio. kr. mod en omsætning året inden på 75 mio. kr. Omsætningen stammer primært fra leverancer af 2 millioner doser af føromtalte IMVAMUNE til den amerikanske regering, mens den resterende omsætning er indtægter på udviklingskontrakter. Produktionsomkostningerne udgjorde 444 mio. kr., hvilket medførte et bruttoresultat på 130 mio. kr. Forsknings og udviklingsomkostningerne udgjorde 211 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 2009, og resultat af primær drift, EBIT, blev på 474 mio. kr. mod 331 mio. kr. i 2009.

19 DAA CARLSBERG STK 20 DAGSKURS 542,44 DATO A.CARL MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E ,5 2011e 12,7 2012e 11,3 P/CE ,1 2011e 8,6 2012e 7,3 PEG ,3 2011e 0,7 2012e 0,9 EV/EBITDA ,5 2011e 7,5 2012e 7,0 YIELD 0,92 ROE 10,0 K/I 1,31 BETA (3år) 1, RELATIVE GRUPPE: FØDE, DRIKKEVARER OG TOBAK AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 5,10 % 12 MDR 12,29 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 1 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 18,82 % 12 MDR 7,42 % GRUPPENS P/E 14,88 GRUPPENS K/I 1,53 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 0,85 % 12 MDR 7,73 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2012e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,50 18,00 25,00 10,59 12,68 7,10 6,53 8,99 30,11 30,42 38,74 40,76 44,54 19,94 24,31 20,29 23,61 35,08 42,77 48,16 51,72 51,93 107,00 75,50 66,65 68,99 74,38 Årsafslutning: A Aktier Maj 2008: Notering af nom kr. Baktier til kurs Generalforsamling: B Aktier 400 franko med forteg ningsret i forholdet 1:1 Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Carlsberg A/S er blandt de førende europæiske bryggerier med en stærkt dominerende markedsposition i Danmark og en betydende andel på flere europæiske og asiatiske markeder. Carlsberg A/S ejer 10 af Carlsberg Breweries, der blev etableret i 2001 ved en fusion af bryggeriaktiviteterne med norske Orklas. Carlsberg Breweries omfatter bl.a. Carlsberg Bryggerierne, Tuborgs Bryggerier, samt en række datter og associerede virksomheder. Carlsberg fik fuldt ejerskab over Baltic Beverages Holding (BBH) via opkøbet af Scottish & Newcastle, der blev gennemført sammen med Heineken. Desuden ejes 51% af CocaCola Nordic Beverage (CCNB) og 28% af Royal Scandinavia. Af Carlsbergs ølsalg på 114,2 mio. hl. afsættes 57% uden for Nord og Vesteuropa. Omsætningen er geografisk fordelt med 6 i Nord og Vesteuropa, 3 i Østeuropa og 9% i Asien. De største enkeltmarkeder i Europa er Rusland, Storbritannien, Polen, Portugal, Ukraine, Sverige og Schweiz samt, uden for Europa: Sydkorea, Malaysia, Thailand og Kina. I Danmark er markedsandelen på øl 56,3%. Antal ansatte i 2010: Jørgen Buhl Rasmussen, Jørn P. Jensen Povl KrogsgaardLarsen, J. Søderberg, P. Øhrgaard, F. Besenbacher, R. Burrows,, Kees Van Der Graaf, N. Kærsgård, 4 mv. rep. Carlsberg Fondet 30,33% (74,2), AllianceBernstein L.P 4,94% (1,65%), Franklin Resources FONDSKODE RIC CARLB.CO Kvartalsmeddelelsen indeholdt flere positive elementer, især en bekræftelse af at det vigtige russiske marked igen udviser vækst og at råvareprisstigningerne ikke har haft en negativ effekt, da Carlsberg har været i stand til at hæve sine salgspriser. Faktisk steg både omsætning, driftsresultat og over skudsgrad i kvartalet. Nettoomsætningen steg i 1. kvartal 14% til 12,5 mia. kr. svarende til en organisk vækst på 1. Den høje vækst skal dog ses i lyset af at 1. kvartal 2010 var et usædvanligt svagt kvartal pga lageropbygningen i Rusland i det forgående kvartal. Korrigeret for dette forhold lå den organiske vækst i Østeuropa dog stadig på et hæderligt niveau, nemlig 6%. I Nord og Vesteuropa betød den sene påske, at omsætningsudviklingen var flad, mens Asien fortsat vokser kraftigt: 3 i kvartalet omend fra et lavt niveau. Det primære driftsresultat voksede 38% til mio. kr., stort set på linie med konsensusforventningerne, og overskudsgraden steg dermed 1,4 pct.point til 8,. Valutakursudsving medførte et svagere finansnetto end forventet og resultatet på 353 mio. kr. før skat lå dermed under konsensustallet på 495 mio. kr. Den frie pengestrøm udviste et minus på 1,4 mia. kr., hvilket dog er normalt pga den sæsonbetingede lave omsætning. Ledelsen venter fortsat en høj encifret procentvis EBITvækst og en 2 vækst i nettoresultatet. Trenden i Rusland og råvarepriserne er fortsat de vigtigste fokusområder. Et stigende renteniveau vil medføre fornyet opmærksomhed på den rentebærende gæld, der per 31/3 udgør 34,6 mia. kr.

20 DAA DJURSLANDS BANK STK 10 DAGSKURS 139,22 DATO D.DJUR MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,2 2011e 7,2 2012e 5,0 P/CE ,0 2011e 2,5 2012e 2,0 PEG 2010 N/M 2011e 0,2 2012e 0,2 COST RATIO ,4 2011e 72,7 2012e 66,7 YIELD ROE 8,0 K/I 0,59 BETA (3år) 0, RELATIVE Djurslands bank er en selvstændig lokalbank på Djursland og i Århus med rødder tilbage fra Banken er fullservice bank overfor privatkunder, små og mellemstore virksomheder samt offentlige institutioner. Banken har 19 afdelinger, en balance på 6,6 mia. kroner og 194 medarbejdere ultimo Inden for de senere år er banken vokset gennem åbning af 5 nye filialer i Århusområdet. AKTIVER Kasse & tilgodehavender (2%) Bankgæld (16%) Udlån (58%) Indlån (68%) Andre aktiver (17%) Andre passiver (3%) Fondsbeholdning (23%) Ansvarlig kapital (13%) Ole Bak GRUPPE: BANKER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 16,43 % 12 MDR 3,12 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 17 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 12,99 % 12 MDR 40,85 % GRUPPENS P/E 23,17 GRUPPENS K/I 1,70 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 11,19 % 12 MDR 1,07 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2012e NETTO RENTE OG GEBYRINDT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 35,00 15,80 13,29 2,91 6,53 5,59 10,42 10,03 9,02 10,10 10,39 29,75 28,45 6,47 14,80 13,63 19,44 27,78 63,25 61,68 24,03 51,12 46,29 56,48 70,37 Årsafslutning: Aktier November 1993: kr. nye aktier til kurs 175 med for Generalforsamling: tegningsret i forholdet 5:2. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Erik Nymann, Ole Fast, Jacob Arendt, Mikael Lykke Sørensen, Poul Erik Sørensen, Uffe Vithen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Wellington Management Company 5,0, Egne aktier 4,9 FONDSKODE RIC DJUR.CO Djurslands Bank måtte efter 1. kvartal konstatere en tilbagegang i res. før skat, der beløb sig til 4,0 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. i samme periode året før. I forbindelsen med krakket af Amagerbanken måtte banken udgiftsføre 10,3 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket sammen med negative kursreguleringer på 1,3 mio. kr., er kraftigt medvirkende til det lave resultat. Banken kunne ellers rapportere om en mindre fremgang i forretningen, hvilket kommer til udtryk i stigende nettorente og gebyrindtægter, der i perioden beløb sig til 61,2 mio. kr. mod 60,8 mio. kr. året før. Ledelsen forventer fortsat et resultat før skat, nedskrivninger og kursreguleringer i niveauet 6075 mio. kr. For hele 2010 generede banken et resultat før skat blev 49 mio. kr. mod 51 mio. kr. i De samlede renteindtægter er faldet fra 194 mio. kr. i 2009 til 187 mio. kr. i 2010 som følge af et lavere renteniveau. Det tabte hentes stort set ind på øgede gebyrindtægter, der er steget med knap 11%. Således er netto renteog gebyrindtægter på 254 mio. kr. næsten identisk med tallet fra Kurs reguleringer bidrager med 24 mio. kr., et fald på 21% i forhold til året før, mens udgifter til personale og administration er øget fra 166 mio. kr. til 173 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender har vist faldende tendenser, og er i 2010 på 39 mio. kr. mod 47 mio. kr. året før. Årets skattebetaling andrager 12 mio. kr. så det samlede resultat bliver 37 mio. kr. Bankens samlede indlån er faldet med 2% til mio. kr., mens indlån er øget med 6% til mio. kr. Som følge af resultatet er egenkapitalen øget fra 636 mio. kr. til 681 mio. kr.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2010 Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2010 Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår LimiTTellus Formuepleje LimiTTellus A/S: Den, som handler uden teori, er som kaptajnen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2011. fra uro i Libyen og Mellemøsten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2011. fra uro i Libyen og Mellemøsten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2011 Markedskommentar Naturkatastrofer overtager dagsorden fra uro i Libyen og Mellemøsten Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2009 Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stigende risikovillighed

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2010 Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne overhalet

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere