Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose."

Transkript

1 SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005 Operation næsehorn Flamingoen - en langbenet skønhed Natur i parken: Rynket rose TEMA - Javaaber

2 SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af Givskud Zoo Løveparkvej 3, 7323 Give Tlf.: , Fax E mail: Vi er på internettet på adressen: Bladet udkommer 4 gange om året og er udsendes til alle, der har købt et årskort til Givskud Zoo Løveparken. Årskortet giver tillige gratis adgang til Aalborg Zoo, Odense Zoo og København Zoo. Kortet giver adgang til de øvrige medlemmer af DAZA (Danske akvarier og zoologiske anlæg) til gruppepris. Nordsømuseet (Hirtshals) Randers Regnskov Kattegatcentret (Grenå) Aqua Ferskvandsakvariet (Silkeborg) Fiskeri- og Søfartsmuseet (Esbjerg) Fjord- og Bæltcentret (Kerteminde) Danmarks Akvarium (Charlottenlund) Øresundsakvariet (Helsingør) Årskort: Voksne: Børn: 270,- kr. 130,- kr. Redaktør: Gerda Vest Hansen Leder 3 Tema: Javaaber 4 EAZA kampagner 7 Flamingoen en langbenet skønhed 8 Vinterarrangement for årskortindehavere 9 Under overfladen i javaabernes anlæg 10 Naturen i parken: Rynket rose på godt og ondt 11 Kort nyt 12 Mest for børn 14 Forsiden: Javaabe Bagsiden: Berberaber i sol og sne Tryk: Jelling Bogtrykkeri A S ISO certificeret 2

3 SIMBA leder Vi modtog 14 konfiskerede kappapegøjer i 1989 Det er muligt at få mere information om dette ved at læse de etiske regler på vores fælles DAZA hjemmeside: Af Richard Østerballe, direktør Der har i den senere tid været en del medieopmærksomhed omkring illegal handel med truede dyr i Danmark, og jeg synes, det ville være rimeligt her at understrege Givskud Zoo s holdninger til dette. Givskud Zoo s dyrebestandpolitik dikterer, at vi ikke må købe eller importere illegale dyr eller dyr fanget i naturen. Vi må ligeledes ikke modtage eller afsætte dyr via dyrehandlere. Denne politik deler vi med vore kollegaer i den Danske Forening af Zoologiske Anlæg og Akvarier (DAZA), og det er også en del af regelsættet for vores medlemskab i den Europæiske Forening af Zoologiske anlæg og Akvarier (EAZA). Men Givskud Zoo er faktisk et af de få zoologiske anlæg i Europa, der støtter et forslag om generelt forbud mod import af dyr fra naturen til EU. Vi mener, at vi skal være selvforsynende med de dyr, vi har i de zoologiske anlæg. Dyr, hvor der er behov for en løbende supplering fra naturen, bør ikke holdes i fangenskab. Her har vi dog et lille forbehold: Det kan blive nødvendigt for de dyr, vi har i avlsprogrammer med nogle generationers mellemrum at tilføre nogle få individer fra naturen. Dette kan selvfølgelig kun ske med de rette tilladelser og med maksimalt hensyn til de indfangne individers trivsel. Paradoksalt nok så har vi rigtig mange illegale dyr i Givskud Zoo. Dette skyldes et nært samarbejde med de danske myndigheder i Skov & Naturstyrelsen og toldvæsenet. Givskud Zoo modtager således en del af de illegale dyr, myndighederne konfiskerer hos private og ved grænseovergangene. Dyrene forbliver statens ejendom, men forvaltes herefter af Givskud Zoo og er der f.eks. tale om truede dyr, der kan indgå i internationale avlssamarbejder, må Givskud Zoo, gerne lade dem indgå i disse programmer. Vi har i Danmark en udmærket lovgivning omkring hold og import af dyr, men desværre er den politiske vilje til at finansiere kontrollen ikke overbevisende i forhold til mange andre lande. Vi kan kun håbe, at medieomtalen kan være med til at sætte fokus på problemerne, så vi kan få strammet yderligere op om reglerne. Med dette vil jeg gerne ønske alle vores trofaste årskortholdere og alle de nye en rigtig glædelig jul og et godt nytår med en masse spændende dyre- og naturoplevelser. 22 beostære modtog vi fra Skovog Naturstyrelsen 3

4 TEMA Vidste du at ungen bliver født med en sort pels Javaaber Af Gerda Vest Hansen, lærer og formidler Laban ankom til Givskud Zoo i efteråret 1986 Javaaber ved et tilfælde! Egentlig var det ikke med i planerne for dyrebestanden, at vi skulle have javaaber. I 1986 blev en javaabe konfiskeret i København. Den var indsmuglet og havde været holdt som kæledyr i en lejlighed i et par år. Ejeren blev idømt en betragtelig bøde, og vi måtte træde til og passe aben. Et stort bur blev rigget til i skolestuen, og dette blev abens første opholdssted hos os. Aben var en han og vi regnede med, at den på det tidspunkt var 4 til 6 år. Hurtigt blev den tamme abe alles favorit, og han fik navnet Laban, da han var utrolig pilfingret. Når han fik lov at færdes i hele skolestuen, ville han rode i alt. Tilværelsen som aleneabe var ikke god. Der blev derfor bygget et lille anlæg i tilknytning til stalden for kappebavianer. Stalden er den nuværende javaabe-stald. Kappebavianburet blev efter et par år revet ned, og bavianerne blev sendt til Knuthenborg Safaripark. Et meget større anlæg med 3 øer blev bygget til javaaberne i I det første anlæg blev Laban sat sammen med en han og 2 hunner fra Limburg Zoo i Belgien. Laban ville i starten slet ikke se på de øvrige aber, og han lod som om, de slet ikke var til stede, men efter 14 dage fandt han meget behag i at få pelsen renset af de 2 hunner. Hurtigt opførte han sig som dem, og efter få måneder reagerede han ikke længere på sit navn. Laban blev far til flere unger,og gruppen blev flyttet til det nyanlagte store anlæg. Her fik de selskab af andre javaaber 6 hanner og 9 hunner fra Amersfoort i Holland. I mange år var Laban lederhannen. Alderen begyndte at trykke, og kræfterne svigtede. En ny han overtog lederrollen, og Laban holdt sig i baggrunden. Hans underkastende adfærd sikrede ham en lang pensionisttilværelse. I maj 2005 var Laban dog så svækket, at dyrlægen var nødt til at bedøve ham og derefter give han en overdosis af et bedøvelsesmiddel. Laban sov ind i en høj alder. Endnu en javaabe blev konfiskeret for 3 år siden i 4

5 København hos den samme person! Det var en forskræmt voksen hun. Dyrepasseren forsøgte at få hende ind i vores flok, men det mislykkedes. Hun var så fejlpræget på mennesker, at hendes adfærd udløste aggressiv reaktion hos de øvrige javaaber, så dyrlægen var nødt til at aflive hende. Høj rang = mange unger Javaaber lever i flokke af varierende størrelse. Gruppen består af næsten lige mange hanner og hunner. Den dominerende han er far til de fleste unger, men de øvrige hanner parrer sig nu også med hunnerne dog altid i en passende afstand fra lederhannen. Hunnerne har en fast rangorden. De højtrangerende hunner får en unge næsten hvert år. De lavestrangerende i flokken får hvert andet år. Unger født af en højt placeret hun har større chance for at overleve, da moderen har fortrinsret til maden foran en lavere rangerende, og dermed får ungen også mere og bedre mad. En højtrangerende hun er ikke så udsat for aggressiv adfærd fra de andre, så ungen kommer godt fra start, vokser hurtigere og bliver tidligt uafhængig af moderens omsorg. Den højtrangerende er hurtig klar til at tage sig af den efterfølgende unge. Den markante rangorden kan tydeligt ses hos vores flok ved fodringerne. De fleste fødsler finder sted i regntiden, der falder mellem maj og juli. Vi har ikke en speciel regntid her i Danmark, men vores javaaber føder stadig i de tidlige forårsmåneder og i forsommeren.. Ungen bliver næsten udelukkende passet af moderen. Hun sørger for ernæring, pelspleje, beskyttelse og oplæring. Hunnerne forbliver i flokken, mens hannerne for det meste søger til andre flokke, når de er kønsmodne. Flokstørrelsen varierer meget. Der er observeret flokke fra 6 til 100 individer. I en almindelig flok er der 2 til 3 hunner for hver han og ca. 30 individer. Hannerne forlader den flok, de er født i, og opsøger en anden blandet flok eller tilslutter sig en ungkarlegruppe. Når hannen har forladt flokken, er den mere udsat for rovdyrangreb, sygdomme og anden svækkelse end individer, der forbliver i flokken. Vil hannen ind i en ny flok, skal han kæmpe sig til en position. Kampen om at overvinde den nye floks lederhan er meget aggressiv, og ofte bliver en af dem alvorligt såret. Flokke af javaaber prøver at undgå hinanden. De holder sig til hvert sit territorium. Der er dog observeret sammenstød mellem to flokke, og det går bestemt ikke stille af. Det gælder om at jage den indtrængende flok ud af eget område. Det foregår ret larmende. Både hanner og hunner skriger og for at understrege styrken ruskes grene voldsomt. De åbner munden, blotter fortænder og hjørnetænder er blottet og ørerne lægges tilbage. Trækker den ene flok sig ikke ud af striden, kommer det til fysiske sammenstød og resultatet kan blive, at aberne påfører hinanden skader i form af bid. Blandt hannerne i flokken er der en rangorden, og det er der bestemt også blandt hunnerne. Denne rangorden kan ændre sig gennem årene. Hunner, der er beslægtede, knytter livsvarige bånd. Vidste du at javaaber kan svømme? De kan sågar dykke for at få fat på krabber. Hvad er mangrove? Mangroveskoven findes i tropisk klima nær havet. Mangroveskoven består af stedsegrønne buske og træer. Højden varierer fra forkrøblede træer på et par meter til højder på 30 meter. Det specielle ved træerne er, at de har ånderødder, der vokser op over vandoverfladen. Igennem de hule rødder optages ilt. Derfor kan disse træers rødder vokse i iltfri jord og vand. De talrige rødder holder på dyndet og derfor kan skoven brede sig ud i havet. Lige efter fødslen holder ungen sig selv fast i morens pels med hænder og fødder Fakta: Drægtig: 160 til 170 dage Antal unger: 1 - sjældent tvillinger Kønsmodne: Han: 6 år Hun: 4 år Levealder: 20 til 30 år. Levealderen i fangenskab kan blive højere. Rekorden er 37 år og 1 måned. Kropslængde: cm. Vægt: hun: 3 til 4 kg Han: 5 til 7 kg Levested: Sydvestlige Myanmar (tidligere Burma), sydlige Thailand, og Indokina, Sumatra, Java, Borneo, Phillippinerne og mange andre øer deromkring. Foretrækker kystnære mangroveskove. Javaaber er dagaktive. De færdes ofte i trækronerne, men er også at finde på jorden især ved flodbredder og kyster. Anlægget blev bygget i

6 Javaaber er meget sociale dyr En unge af en højtrangerende hun får en plads øverst i hierarkiet som voksen. Pelspleje er en vigtig aktivitet blandt hunnerne. Det styrker deres sociale bånd, og rangordenen kan kortlægges ved at registrere pelsplejen i flokken. En lavere rangerende hun bruger mere tid på at ordne en højere rangerende huns pels end omvendt. Den lavere rangerende hun sikrer sig derved støtte i aggressive situationer og bedre adgang til føden. Gennem studier af javaaber i naturen har man konstateret kulturelle forskelle fra egn til egn. Nogle flokke vasker deres føde i vand. Andre steder har aberne ikke tilegnet sig denne færdighed. Altædende Javaabernes menu er alsidig. De spiser frugter, krabber, blomster, insekter, blade, svampe og græs. Man har også observeret aber, der spiser ler! Måske spiser aberne leret for at få mineralet kalium. Den største andel af foderet består dog af frugter. Når tidevandet trækker sig tilbage, finder aberne strandede krebsdyr og skaldyr. Javaaber er blevet sat ud i Florida USA og på Mauritius i det Indiske Ocean. De trives på disse lokaliteter, selv om de ikke oprindeligt levede der. Tempelaber I visse egne af Asien er javaaberne ikke særligt populære. De søger ind på de opdyrkede arealer og spiser afgrøderne. Andre steder bliver de jagtet for at ende som menneskeføde. Det sker f. eks. på Borneo. På Bali er de derimod fredet. Javaaberne bliver ved hindutemplerne betragtet som hellige dyr, der indgår i den hinduisme, som praktiseres på Bali. Der er javaaber ved alle 11 templer og i særlige fredede skove. Befolkningen ofrer bl.a. mad til guderne, og aberne spiser den. Aberne ved templerne har været genstand for adfærdsundersøgelser. Primatolog Bruce Wheatley fra University of California har brugt 7 år på at studere abernes adfærd og sammenlignet den med menneskers adfærd. Hans bog The Sacred Monkeys of Bali er et resultat af denne forskning. Vidste du, at javaaber kan svømme? De kan sågar dykke for at få fat på krabber. Vidste du, at javaaber på engelsk hedder krabbeædende makaker? Forsøgsdyr Javaaber bruges i stor stil som forsøgsdyr. Da vaccinen mod polio blev udviklet, var javaaber forsøgsdyr, før vaccinen blev brugt på mennesker. Efter rhesusaber er javaaber de mest almindelige forsøgsdyr. Aberne bruges ofte til undersøgelser af immunforsvaret og medicindosering. Vidste du at javaaber på engelsk hedder krabbeædende makaker? Richard Østerballe og Signe Andre konfiskerede dyr vi har passet Gibbonabeunge, der gav mange røde ører! I efteråret 1992 modtog vi en lille hvidhåndet gibbonabeunge fra Skov- og Naturstyrelsen. Ungen var konfiskeret. En dansker havde indsmuglet den direkte fra Thailand, men han blev opdaget, da han forsøgte at sælge den på et værtshus. Retssagen trak i langdrag, da han også var anklaget for at indsmugle stoffer og thaikvinder. Abeungen var bevismateriale, og derfor måtte vi ikke sende den tilbage til naturen, før der var faldet dom. Planen var at sende ungen til et genudsætningscenter ude i junglen i Thailand. Abeungen blev passet i chimpansehuset. Dyrepasseren her gav den sutteflaske den første tid. Den havde et utroligt behov for kropslig kontakt, og derfor hang den på dyrepasseren, mens han forberedte maden ved køkkenbordet. Dens suttebehov blev ikke opfyldt ved sutteflasken. Dette behov sørgede den selv for at få opfyldt. Den sad på dyrepasserens skulder og suttede på hans øreflipper. Man kunne altid ved arbejdsdagens ophør se, hvem der den dag havde arbejdet i chimpansehuset - vedkommende havde røde øreflipper! Endelig i foråret 1994 kunne vi sende aben til centret i Thailand. En biolog fra Skov- og Naturstyrelsen var samme efterår på besøg i Thailand, hvor hun besøgte centret, og hun kunne fortælle os, at aben trivedes fint. Den var, sammen med andre gibbonaber, der også var konfiskeret, ved at bevæge sig ud i junglen igen. Javaaber ved et tilfælde! 6

7 EAZA kampagner netop nu Af Susanne Toft Henriksen, biolog I år 2000 afholdt EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) den første i rækken af kampagner, med fokus på bevarelse af truede dyrearter og deres habitater. Den gang handlede det om jagt på menneskeaber i Afrika, og nogle vil huske underskriftsindsamlingen mod denne jagt, som på europæisk plan gav 1,9 millioner underskrifter. Den første kampagne afslørede en vilje både blandt de zoologiske haver og deres besøgende til at yde en ekstra indsats for bevarelse af natur og dyreliv. De efterfølgende kampagner omhandlede henholdsvis tigeren og kyst-regnskoven i Sydamerika, og i 2005 blev der sat fokus på skildpadder. Denne kampagne med tilnavnet Shellshock blev officielt afsluttet i september på årets EAZAkonference. Endnu engang havde mange ydet en stor indsats og i mere end 120 zoologiske haver var der blevet indsamlet Euro i alt. arters vedkommende hænger i en tynd tråd næsten halvdelen af de godt 265 arter er på randen af udryddelse. Udstillingen var i en af hytterne i gorillaanlægget, og her blev der også samlet penge ind til kampagnen. Mange af vores gæster valgte at bidrage, og i alt blev der indsamlet kr. Dette er et flot resultat, som I alle skal have tak for. Sammen med kr. fra Givskud Zoo s naturfond er pengene blevet overrakt de bevarelsesprojekter, som skildpaddekampagnen støtter. Krybskytter skyder næsehorn for at få fat i selve hornet I forbindelse med afslutningen af skildpaddekampagnen, blev den næste kampagne for 2005/2006 sat i søen. Denne gang handler det om næsehorn, og kampagnen Save the Rhinos (eller Operation næsehorn, som vi kalder kampagnen) er derfor særdeles relevant for vores dyrehold og indsatsområde. Derfor har vi også involveret os mere end tidligere, idet jeg som repræsentant for zooformidlerne har været med til at planlægge kampagnen og skrive det materiale, som er blevet uddelt til alle EAZA s medlemmer. I Givskud Zoo arbejder vi nu på at styrke formidlingen omkring savannen med næsehorn, og vi er ved at lave nye undervisningstilbud til de mange skoleklasser, som besøger os. Som noget helt nyt planlægger vi også en daglig fodring af næsehornene på savannen. Hvis du allerede nu vil vide mere om, hvad der truer næsehorn og deres status i naturen, kan du blandt andet finde mange interessante informationer på de to hjemmesider og Vidste du at der findes 5 arter af næse-horn. Foruden de hvide og sorte næsehorn i Afrika, lever det indiske næsehorn samt java og sumatra næsehornene i Asien. Alle næsehornsarterne er truede pga. jagten efter deres horn. I Givskud Zoo har vi kun et par rødørede terrapiner i vandgraven ved tipilejren, men i forbindelse med kampagnen lavede vi en mindre udstilling om skildpaddernes liv, som for mange Bemærk de arabiske dolke, hvis skæft er udskåret horn fra næsehorn 7

8 De chilenske flamingoer i Givskud Zoo har fået unger Flamingoen en langbenet skønhed Af Susanne Toft Henriksen, biolog Hvor længe kan du stå på et ben? De langbenede flamingoer kan stå på et ben i flere timer og så får de den smukke farve fra det de spiser! Flamingoer sier vandet for alger og krebsdyr med næbbet Afrikanske fugle? De fleste kommer til at tænke på Afrika, når de ser en flamingo, men der lever flamingoer i både Sydamerika, Asien og Afrika. I alt findes der fem arter, hvoraf kun dværg flamingoen og den store flamingo lever i Afrika. Den store flamingo har et stort udbredelsesområde og lever på alle tre kontinenter, mens den chilenske flamingo, andes flamingo og james flamingo kun findes i Sydamerika. Salt til maden Flamingoer lever i forbindelse med søer og laguner, som kun få andre dyr kan leve i. Vandet kan have en ph på op til 10? og en saltholdighed på op til det dobbelte af, hvad der er i havvand. Flamingoer kan desuden drikke vand tæt på kogepunktet f.eks. ved gejsere og varme kilder. De eneste organismer, der kan leve sådanne steder er alger og hvirvelløse dyr så som små krebsdyr. Det er præcist, hvad flamingoerne lever af. Af samme grund holder flamingoerne ofte til i søer, hvor der ikke er fisk, idet mange fiskearter og flamingoer konkurrerer om føden. Næb med filter Flamingoer sier føden fra vandet vha. hår og lameller i næbbet. De pumper vand ind og ud af næbbet, mens de svinger hovedet fra side til side. I alt skal flamingoen filtrere op imod 20 l vand i døgnet for at få føde nok. Hvis flere arter af flamingoer lever tæt sammen, udnytter de forskellige dele af vandsøjlen. I Afrika kan den store flamingo f.eks. leve af krebsdyr tæt ved bunden, mens dværgflamingoen spiser mikroalger tæt ved overfladen. Skønhed kommer indefra De fem flamingoarter ser ikke ens ud, men de har alle sammen lyserøde eller orangerøde fjer i dragten. Farven skyldes karoten, et farvestof vi kender fra gulerødder. I naturen får flamingoerne farvestoffet fra alger og krebsdyr, mens de i zoologiske haver får foderpiller tilsat karoten. Det er vigtigt, at flamingoerne bevarer deres farve, idet den er helt afgørende for deres ynglesucces. Hvis fjerdragten bliver hvidlig, er fuglen ganske enkelt mindre attraktiv som partner. En mudret start Flamingoer bygger mudderreder eller alternativt stenreder. En rede er ca. 50 cm bred og 20 cm dyb og har en opbygning som bevirker, at temperaturen i reden kan holdes på grader, selv om der er grader udenfor. Reden bygges af parret i fællesskab. Hunnen lægger et enkelt æg, som udruges i løbet af dage. Efter 5-12 dage forlader ungen reden og kommer i en fælles børnehave, der passes af flere voksne. Kun ca. 40 % af æggene bliver til flyvefærdige unger. Resten går til, hvis der er for lidt vand og dermed for lidt føde eller for meget vand, som giver oversvømmelser. Krager, måger og rovfugle tager også sin del. Flamingoerne bliver typisk år i naturen, men de kan blive op til 50 år. Vidste du at i en ynglekoloni kan der være mere end 1 million par. Når flamingoer er mange sammen kan de lettere koordinere parringsadfærden. Det giver desuden en øget sikkerhed at være mange, og ynglekolonier på mindre end 50 par ses sjældent. 8

9 Vinterarrangement for årskortindehavere Besøg Givskud Zoo om vinteren Lørdag den 4. februar er der en rundvisning kl til samt søndag den 5. februar kl til Medbring kvittering for betalingen, hvis vi ikke har registreret det på hjemmesiden. Undervejs holder vi en pause, hvor den medbragte kaffe/te nydes. Da vi skal gå og opholde os meget udendørs, er det vigtigt, at deltagerne er iført varmt overtøj og robust fodtøj. Tilmeldingen begynder tirsdag den 17. januar klokken Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside - vælg info-menuen og herefter årskort. Hvis man ikke har adgang til Internettet, kan man ringe til os fra klokken 9.00 den 17. januar, og vi indskriver jer på tilmeldingslisten på vores hjemmeside. Ved tilmeldingen skal man oplyse navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer. Tilmeldingen er først gældende, når betalingen har fundet sted. Prisen er 50 kr. pr. deltager. Betalingen skal ske i billetsalget (hverdage kl. 9 til 15) eller ved indbetaling til Sydbank reg.nr.: 7030 og kontonr.: Ved nogle homebank-programmer skal kontonummeret skrives: Husk at oplyse dato, alle medlemsnumre og navne. Wapitihjorte hannen forrest Idé til gave? Vi udsteder mange gavekort. Gavekortet kan lyde på entre, mad i cafeteriet ZoOasen eller i mange tilfældet årskort. For at få et gavekort tilsendt skal man e til eller blot ringe til os Gavekortet tilsendes sammen med et girokort. 9

10 Under overfladen i javaabernes anlæg Javaaberne er her meget interesseret i karperne i vandet Af Morten Andersen, marketingschef Måske er du ligesom aberne blevet overrasket, når en af de store karper er dukket frem af den grumsede vand i javababernes anlæg. Koikarper Da anlægget åbnede i 1996 blev der udsat 25 koikarper og nogle få almindelige karper i vandgraven. I dag er de få fisk blevet til rigtig mange, og vi skønner, at der er over 500 karper i vandgraven. Selv om aberne deler anlæg med karperne, ser vi tit, at de bliver meget forskrækket, når en af karperne pludselig dukker op. Specielt ungerne holder et vågent øje med de store fisk, hvoraf de største efterhånden måler op til 60 cm og vejer op til 7 kg. Oprindeligt stammer karpen (Cyprinus carpio) fra områderne ved Sortehavet, Det Kaspiske Hav, Aralsøen og fra Kina, hvor fisken er omtalt første gang ca. 550 år før vor tidsregning. Herfra er fisken spredt til Europa. Det er katolske munke, der før reformationen har indført fisken til Danmark, og den blev hurtigt en yndet spise i fasteperioderne. Karperne er i dag udbredt og meget almindelige i det meste af Europa, men de mangler i det nordligste Skandinavien, da karperne skal have vandtemperaturer over 20 grader for at yngle. Karper har mange fordele: De smager godt, er meget robuste, de kan transporteres i levende live over store afstande, og de regnes af mange lystfiskere som et særdeles attraktivt bytte. Ud fra den oprindelige vildkarpe har man gennem flere hundrede år fremavlet tre varianter af fisken: Spejlkarpen, radkarpen og læderkarpen. I starten af 1800-tallet blev der i det nordvestlige Japan opdaget en farvet karpemutation. Dette blev begyndelsen til avl af prydkarper - de såkaldte koi-karper, som i dag er en stor videnskab og en kæmpe forretning. I 1914 blev koi-karper for første gang præsenteret på en stor udstilling i Tokyo, men først i 1980erne er Koi-karpen for alvor blevet udbredt som prydfisk - også til mange danske havedamme. Der findes omkring 100 forskellige farvevarianter, og nye kommer til hele tiden. Japanerne har lavet en standardisering, som vi kender fra andre dyrearter f.eks. racehunde og racekatte. Der afholdes udstillinger, hvor de bedste fisk præmieres, og de rigtige fisk forhandles til skyhøje priser. De mest værdifulde koi karper er helt hvide med en rød cirkel midt på ryggen, så de ligner det japanske flag. Ifølge en koikarpe side på internettet blev den dyreste koi-karpe solgt for ikke mindre end 1,7 mio. dollar svarende til 10,6 danske kroner. Næste gang du kommer i Givskud Zoo, skulle du prøve om du kan få øje på de smukke karper. De er mest aktive, når vandtemperaturen er høj, og i forbindelse med fodringen af javaaberne fodres karperne samtidigt. 10

11 Rynket rose på godt og ondt Af Gerda Vest Hansen, formidler Naturen I P A R K E N Invasiv plante Rynket rose blev indført til Danmark i 1800-tallet fra det nordøstlige Asien som haveplante. I 1875 blev den første gang observeret i den danske natur. Den trives i al slags jord fra ler- og kalkjord til sandede og stenede strandområder. Da den er lyskrævende, gror den dog ikke godt under tætte trækroner. Den formerer sig ved frøspredning og rodudløbere. Et krat af rynket rose kan have en tilvækst på op til 5 meter pr. år. Frøene er ret hårdføre. Mange fugle spiser hyben, og frøene kan tåle en tur gennem fuglens tarmsystem. Frøene kan også tåle at ligge i saltvand i 40 uger uden at tabe spireevnen. Rynket rose er en invasiv art det vil sige, at den er indført til landet, breder sig på store områder og fortrænger de naturligt hjemmehørende plantesamfund. Ved de store sommerhusudstykninger i 1950erne blev den hyppigt brugt som hækbeplantning. Derfra har den bredt sig til bl. a. strandog klitområder, hvor den flere steder har fortrængt den oprindelige plantevækst. Sortlistet Rynket rose står på listen over aggressive arter, der skal sættes ind overfor. Listen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen og her finder man også kæmpe-bjørneklo, rød hestehov og blankbladet hæg. Rynket rose er svær at bekæmpe. Den mest effektive men også besværligste måde er opgravning. Det er svært at sikre sig, at man får fjernet alle rødderne. Visse steder har man forsøgt sig med slåning af buskene. Slåningen skal gentages mange gange, da en enkelt slåning virker som en foryngelsesproces på planten. Når buskene er svækket af gentagne slåninger, skal rødderne graves op, hvis man vil af med planten. Græsningsforsøg i bekæmpelse af den uønskede rynket rose har vist, at kun geder kan holde den nede. Struttende af vitaminer Rynket rose har store, saftige og røde hyben. De er velegnede til at lave marmelade af. Man kan også lave gelé, saft, te og suppe af frugterne. Hyben indeholder ca. 5 gange så meget c- vitamin som citrusfrugter. Også a-vitamin og kalcium er til stede i hyben. Gigtpatienter har taget hyben som kosttilskud i mange år. Det skulle give færre smerter og større bevægelighed i de gigtplagede led. Et forskningssamarbejde mellem Rigshospitalet, Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Farmaceutiske Højskole resulterede i 2002 i, at man fik det virksomme stof isoleret. Stoffet reducer betændelsesfunktioner i cellekulturer. Hybenpulver er betydeligt billigere end den almindelige syntetiske medicin til gigtplagede personer. Frugtkødet i hyben er vældigt sundt - frøene indeni kan derimod ikke spises Rynket rose (Rosa rugosa) - også kaldet hyben rose findes flere steder i Givskud Zoo. Man møder den allerede på parkeringspladsen ved indgangen. Dens blomster og den næringsrige hyben sætter vi pris på, men da den breder sig på bekostning af andre plantearter, bliver den mange steder betragtet som uønsket i den danske natur. Vidste du at der går 3 ton roser til at udvinde 1 liter ægte rosenolie? Rosenolie bruges den dag i dag til parfumefremstilling. Rosenvand opskrift fra år 1550 Indsaml roser om morgenen, mens duggen stadig sidder på dem og kog roserne i lidt vand. Stil rosenvandet ud i solen et par timer, hvorefter vandet filtreres og rosenvandet er klar til brug. Rosenvand blev bl. a. brugt i bade, på kompres til trætte øjne og stænket i boliger for at overdøve uønskede lugte! Duftpose med roser opskrift fra år 1606 En skålfuld tørrede rosenblomster blandes med en håndfuld tørrede mynteblade og 1 spsk. kryddernellike i en stofpose. Posen lægges under puden. Det skulle tage bekymringer og sikre en god søvn. Rynket rose har fået navnet efter de krøllede kronblade 11

12 KORT NYT Sally fik denne unge i en høj alder Gorilla død Sally en af hun-gorillaerne - døde uden forudgående tegn på svaghed. Obduktionen viste, at hendes dødsfald nok skyldtes nyresvigt. Sally blev født i april 1969 i Frankfurt Zoo og senere overflyttet til Dublin Zoo. Den 1. december 1999 ankom hun til Givskud Zoo. Hun har på det tidspunkt for år tilbage født 3 unger, hvoraf kun den ene overlevede. Ungen er nu voken, lever i Budapest Zoo og har fået 3 unger. Da Sally ankom hertil, forventede ingen, at hun var i stand til at få en unge mere på grund af sin høje alder. Hun var jo 30 år, og det er en høj alder for en gorilla. I naturen bliver gorillaer 30 til 40 år, mens de i zoologiske haver ofte bliver lidt ældre. Hun overraskede os, da en rutineprøve viste, at hun var drægtig. Den fødte Sally, og ungen en han - fik navnet Kipenzi. På det tidspunkt var Sally blandt de 20 ældste fødende gorillaer i europæiske zoologiske haver. Sally overraskede os også ved at være en særdeles omsorgsfuld moder. Gorillaunger er afhængige af deres mor indtil 3 til 4 års alderen. Kipenzi var lidt over 3 år gammel, da hans mor døde. Den første dag var ungen lidt stille og gik lidt søgende rundt. Heldigvis har den en 2 år Ny nilgai ældre halvbror, og de har altid leget utroligt meget sammen. En af de voksne hunner Armani har nu mere kropskontakt med Kipenzi end tidligere, og det vil hjælpe ungen til en harmonisk opvækst. Platin til DVD om dyrene i zoo Dyrene i 5 zoologiske haver Randers Regnskov, Odense Zoo, Aalborg Zoo, Knuthenborg Safaripark og Givskud Zoo er hovedpersonerne i DVD-en Dyrene i Zoo. Sebastian Klein fortæller om store og små begivenheder. Kameraet filmer bag kulisserne, og her kan man opleve løver, gorillaer, ulve og næsehorn. På mindre end 4 uger rundede salget DVD-er, og det udløser en platinplade. DVD-en, der varer ca. 2 1 /2 time, kan købes over hele landet fra en række dagligvarebutikker - Fakta, Alta, SuperBest, SuperBrugsen og Kvickly, og derudover er den også til salg i Expert, 2Tal og hos Elgiganten. DVD-en kom på markedet den 17. oktober og mon ikke den havner under juletræet i mange hjem. 12

13 Skestorkeunger? Det varme efterårsvejr skabte forstyrrelser i den danske natur. Anemoner blomstrede og solsortene sang territoriesange, der hører foråret til. Om det samme har været skyld i vores afrikanske skestorkes adfærd, ved vi ikke. De lagde imidlertid æg i 3 reder i Fritflyvningshallen. Unger blev klækket lige før kulden satte ind. Da rederne befinder sig 4 meter oppe i træerne godt indflettet i grenene, kunne man ikke bare bære dem indendørs. Dyrepassere kravlede op på ydersiden af fritflyvningshallen og anbragte 2 presenninger over rederne for at beskytte ungerne mod regn og slud. Chimpanserne i anlægget lige ved siden af fritflyvningshallen fulgte meget interesseret med i, hvad der foregik. Om alle skestorekungerne overlever i denne kolde tid, ved vi ikke. Det er første gang, vores skestorke har ynglet. I vores klima vil det nok være mest succesfyldt, hvis skestorkene begynder ynglesæsonen i foråret eller sommeren. I 3 højtliggende reder var der æg og unger Den afrikanske skestork findes i store dele af Afrika. Her svinger ynglesæsonen en del. I Sydafrika yngler de i perioden fra vinter til tidligt forår. Andre steder er perioden knyttet til tørtiden, mens fuglene yngler andre steder i regntiden. Begge forældre passer ungerne, som forlader reden efter 4 uger. De er flyvefærdige i 8 ugers alderen. Skestorkene i Afrika lever i kolonier, der kan tælle 500 individer. Fuglene foretrækker at holde til ved ferske søer, men træffes også ved saltsøer og i kystnære områder. De lever af insekter, larver, krebsdyr, bløddyr og andet i vandet bl.a. fiskeæg (rogn). Selv om vi kalder fuglen en skestork, er den ikke i tæt familie med storkene. Deres nærmeste slægtning er ibisen. I Fritflyvningshallen lever skestorkene sammen med bl.a. hellig ibis. Den europæiske skestork har bredt sig nordpå fra sit naturlige udbredelsesområde i Mellemeuropa og har slået sig ned i Danmark. Disse skestorke har endda ynglet flere gange her i landet. Den voksne europæiske skestork har lidt andre farver på næb og fødder end den afrikanske. Den afrikanske har røde ben, mens den europæiske har sorte ben. Henrik og Jette lægger pressinger ud på fritflyvningshallen for at beskytte ungerne mod regn og slud I anlægget overfor friflyvningshallen fulgte chimpanserne nysgerrigt med i arbejdet på højt plan 13

14 MEST F O R B Ø R N Af Iben Esborg, marketingkoordinator En vild god dag Billedserien i nr. 71 blev vundet af Vibeke og Henrik Nygaard, Fredericia. Tillykke. Se forslag til tekster på vores hjemmeside Vi har i denne udgave af Simba valgt at vise disse 2 flotte tegninger af en vild god dag i Givskud Zoo. En dyrebog er på vej til Maja og Jonathan som tak for tegningerne. Den første tegning er fra Maja i Vejle. Hun har tegnet løver - en hanløve, en hunløve og deres lille unge. Hele løvefamilien ser tilfredse ud, sikkert fordi de lige har spist og skal hen og finde et godt sted, hvor de kan hvile sig. Maja har også tegnet en giraf. Den står lige bag hunløven. Du kan sagtens se den, for dens lange hals rager så højt op, at den er lige så høj som træerne i Givskud Zoo. Vidste du, at en giraf kan blive ca. 6 meter høj? Sultne løver Maja s tegning af løver og en giraf Hos os i Givskud bliver løverne fodret en gang om ugen. Hannen kan spise mellem 20 og 30 kg kød på en gang, og hunløven spiser ca. 20 kg. Ungerne spiser naturligvis en del mindre. Foderet bliver lagt ud til løverne om morgenen, hvorefter de bruger resten af dagen på at spise det. Det tager lang tid at fordøje så meget kød, så løverne sover og slapper af i flere dage efter, de har spist. Jonathan på 6 år er fra Vorring ved Thisted. Han har også sendt os en flot tegning. Det er en giraf og en zebra, der er ude at gå tur på savannen. Ved vandhullet har de fået øje på aben og en lille fugl i det høje træ. Jonathan s tegning af en giraf og en zebra. Han har også tegnet en abe der er klatret op i træet til fuglen. Jeg tror, at aben er kommet lidt på afveje. Dyrepasseren, som hedder Jette, har fortalt, at en dag havde Ceres, en af hunchimpanserne, fundet en pind, som den havde brugt som springstang til at komme op i træet med. Pludseligt sad der 3 chimpanser i træet, og de smed blade og kviste ned i hovedet på de andre. Det kan nok være, at Jette blev vred. Men hun kunne nu heller ikke lade være med at grine lidt. Kloge aber Aber er faktisk meget intelligente dyr. Vidste du, at lidt over 98 % af chimpansens gener er magen til menneskets? Du kan lære meget mere om alle dyrene i Givskud Zoo ved at klikke ind på vores hjemmeside. Men du kan også benytte vores Skoletjeneste, der har åbent hele året rundt. Besøg løverne, elefanterne og næsehornene Vores skoletjeneste tilbyder en anderledes undervisning til alle klasser - fra børnehaveklasser til de ældste gymnasieklasser. I kan komme med bag kulisserne og f.eks. besøge løverne, elefanterne eller næsehornene i stalden. Under alle programmerne får I en af vores formidlingsmedarbejdere med, som ved en masse om dyrene. Læs om de enkelte tilbud på Eller kontakt Skoletjenesten på tlf Vi glæder os til at høre fra Jer.

15 Lav din egen Zoologisk have! Har du og dine kammerater et par gamle sko, gummistøvler eller måske nogle fodboldstøvler, der er blevet for små, kan I med lidt fantasi og fingersnilde skabe jeres egen zoologiske have. Her ser du en flot zoologisk have skabt af mange forskellige sko og støvler. Det er børnene fra Børnekæret i Uldum, som har haft en temauge omkring dyrene i hmm - ja, vi tror det er fra Givskud Zoo. Flotte er de i hvert fald. Se her hvordan du og dine kammerater i fællesskab kan lave jeres egen zoologiske have. 1. I skal bruge: En saks, lim, papir eller stofrester, garn, fjer, knapper eller øjne (kan købes i hobbyforretninger), pensler og maling. Husk forklæde! 2. Vælg jeres dyr! Så skal I finde et dyr I kunne tænke jer at lave. F.eks. en giraf, en løve, en zebra eller et af alle de andre sjove og flotte dyr, vi har i Givskud Zoo. I kan se flere dyr her i Simba eller på vores hjemmeside: 3. Se på dyret! Når I har valgt hvert jeres dyr, skal I se nøje på det. Farvevalg: Hvilken farve har dit dyr? Karakteristiske træk: Har dit dyr store øjne, lang hals eller måske en lang næse eller noget helt andet? 4. Klar-parat-start! Nu er I klar til at gå i gang husk forklædet - det kan godt gå vildt for sig med alle de dyr. Der er et par flotte dyrebøger på vej til Børnekæret i Uldum som tak for den sjove ide. Rigtig elefantastisk god fornøjelse! Børnekæret i Uldum Øv.venstre: Mikkel, Emma, Isabella Siddende: Josefine og Simon På sporet af ZOODOKU? Udfyld de tomme felter. Hver række - lodret og vandret må indeholde 1 af hvert fodspor. = løvepote = giraf = fugl = næsehorn 15

16 Givskud Zoo Løveparkvej Give ID. NR Magasinpost B Vinter i Givskud Zoo Godt nytår til alle vores læsere! Berberaber i sol og sne

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne

Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne Her kan du se nogle af dem vi hjælper: Koala Elefanter Pandaerne Den røde panda Rød panda Rød Panda Rød Panda (Ailurus fulgens) er

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y På mange rejsedestinationer bugner de lokale markeder med produkter fremstillet af vilde dyr og planter. Men de er ofte lavet af truede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Indholdsfortegnelses: Side 3 Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

75 år med dyrebare oplevelser. Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter

75 år med dyrebare oplevelser. Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter 75 år med dyrebare oplevelser Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter www.aalborgzoo.dk - Dyrebare oplevelser Den første sommer i Aalborg Zoo Aalborg Zoo åbnede dørene

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

U-Turn Uganda i Hedeland

U-Turn Uganda i Hedeland U-Turn Uganda i Hedeland Tid/Sted: 2 timer inkl. opstart og afslutning. Spejdergrunden og området rundt om pladsen på ydersiden. Deltagere: Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. Opdeles i klassehold (4 hold

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Event: Farverige Asien 14 GIVSKUD ZOO rykker 15 ind på din mobil. GIVSKUD ZOOs sponsorer

Event: Farverige Asien 14 GIVSKUD ZOO rykker 15 ind på din mobil. GIVSKUD ZOOs sponsorer SIMBA G I V S K U D Z O O I N D H O L D Udgives af GIVSKUD ZOO Løveparkvej 3, 7323 Give Tlf.: 75 73 02 22, Fax: 75 73 03 21 e-mail: info@givskudzoo.dk www.givskudzoo.dk Bladet udkommer 4 gange om året

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning.

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Dyreliv TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Truede dyr Tal med eleverne om truede dyr. I kan eksempelvis tale om:

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

SIMBA. Afrikansk struds. Afrikansk syn på Givskud Zoo. Vilde dyr i menneskehænder. Da Givskud Zoo blev statsanerkendt. Givskud Zoo Nr.

SIMBA. Afrikansk struds. Afrikansk syn på Givskud Zoo. Vilde dyr i menneskehænder. Da Givskud Zoo blev statsanerkendt. Givskud Zoo Nr. SIMBA Givskud Zoo Nr.88 Vinter 2009 Afrikansk struds Afrikansk syn på Givskud Zoo Vilde dyr i menneskehænder Da Givskud Zoo blev statsanerkendt SIMBA Givskud Zoo INDHOLD Udgives af Givskud Zoo Løveparkvej

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica.

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica. Redaktørens klumme Jeg er på mine lidt ældre dage blevet hjemmemenneske. Det forhindre mig ikke i at drømme. Den drøm, jeg her beskriver er en tur til Costa Rica. Selv om det er en drøm / et håb, så er

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Flyt undervisningen ud af skolen

Flyt undervisningen ud af skolen Flyt undervisningen ud af skolen Odense ZOOs Skoletjeneste tilbyder i det nye skoleår, en unik mulighed for at flytte undervisningen ud i et eksternt læringsmiljø, i særudstillingen Planet Shark på Odense

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere