Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

2 Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats... 4 Ministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes... 4 Ministerens mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes... 5 Resultatmål for Rudersdal Kommune Arbejdsparate borgere i Rudersdal Kommune skal være i uddannelse eller job Rudersdal skal være en erhvervsvenlig kommune Rudersdal Kommune skal understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund... 6 Strategi og mål for indsatsen... 7 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 7 Ungeteam... 7 Uddannelsespålæg... 7 Tværfagligt samarbejde... 8 Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats... 8 Tværfagligt samarbejde... 8 Integrationsindsatsen... 9 Sygedagpenge... 9 Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes...10 Tidlig indsats...10 Virksomhedsrettet indsats...10 Særlig indsats for udfaldstruede ledige...10 Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes...11 Virksomhedsbesøg...11 Virksomhedsrettet aktivering...11 Service overfor virksomheder...11 Netværk

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for 2016 sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats for Rudersdal Kommune i Planen bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2016, som den tidligere beskæftigelsesminister har udsendt den 22. maj 2015, og dels på de langsigtede mål og delmål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område. Den tidligere beskæftigelsesministers mål adskiller sig ikke væsentligt fra de udmeldte mål for 2015 med henvisning til, at målene fortsat er aktuelle i forhold til de områder i beskæftigelsespolitikken, hvor der er behov for en styrket indsats i de kommende år. Videreførelsen af målene skal endvidere sikre kontinuitet i indsatsen for borgere og virksomheder. Beskæftigelsesindsatsen skal gavne både borgerne og erhvervsliv. De fire udmeldte ministermål understøtter, at flest mulige får en plads på arbejdsmarkedet og dermed bliver i stand til at forsørge sig selv samtidig med, at virksomhederne og arbejdsgiverne får de bedste rekrutteringsbetingelser gennem en tæt kontakt til job- og virksomhedskonsulenter. De fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2016 er: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes I Beskæftigelsesplanen skal de udmeldte ministermål omsættes til konkrete mål, der svarer til de forventede udfordringer i netop Rudersdal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede i oktober 2014 at fastlægge fire langsigtede mål Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde. De fire langsigtede mål modsvarer de særlige udfordringer, som Rudersdal står overfor. For at sikre størst mulig overskuelighed og fokus i indsatserne, er de beskæftigelsespolitiske mål indeholdt i kommunens langsigtede mål for perioden De fire langsigtede mål er opdelt i en række delmål, som muliggør tæt en opfølgning, og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget forelægges en kvartalsvis status på udviklingen sammen med en vurdering af resultatet. Målene er beskrevet på side 6 i Beskæftigelsesplanen. 3

4 Beskæftigelsesministerens mål for 2016 Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatsen for Målene er en videreførelse af målene fra 2014 og Dog præciseres det i mål to, at en styrket tværfaglig indsats ikke er et mål i sig selv, men en forudsætning for at give borgere på kanten af arbejdsmarkedet en mulighed for at få eller genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. I mål fire er der i tråd med den nye beskæftigelsesreform sat fokus på at sikre et bedre match mellem virksomheder og ledige, blandt andet for at forebygge fremtidige flaskehalsproblemer, og for at sikre at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet får en virksomhedsrettet indsats og derigennem et ordinært arbejde. Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. Ministerens mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt grupper af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Ministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at gen-vinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. 4

5 Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidelig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ministerens mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. 5

6 Resultatmål for Rudersdal Kommune Der er af Beskæftigelsesministeren ikke udmeldt krav for opstilling af kvantitative mål, som det har været tilfældet tidligere. Rudersdal Kommune fastlagde i 2014 en række langsigtede mål og delmål: 1. Arbejdsparate borgere i Rudersdal Kommune skal være i uddannelse eller job Ledighedsprocenten i Rudersdal Kommune skal være blandt landets fem laveste. Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere samt sygedagpengemodtagere over 52 uger skal i gennemsnit over de næste 5 år falde med følgende procentsatser om året: - Dagpengemodtagere: 7 procent - Kontanthjælpsmodtagere: 5 procent - Sygedagpenge: 10 procent Antallet af unge på uddannelseshjælp skal falde med 5 procent om året. 2. Rudersdal skal være en erhvervsvenlig kommune Antallet af beskæftigede på arbejdspladser lokaliseret i Rudersdal Kommune eksklusiv kommunalt ansatte skal stige med 10 % over de næste 5 år. Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med Beskæftigelses service øges. 3. Rudersdal Kommune skal understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft Rudersdal Kommune skal styrke og professionalisere samarbejdet med virksomheder om rekruttering og arbejdsfastholdelse med udarbejdelse af en servicestrategi. Antallet af ordinære job formidlet via den opsøgende virksomhedskontakt skal stige med 10 procent årligt. 4. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund Antallet af langtidsledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal falde med 2 procent årligt. 6

7 Strategi og mål for indsatsen Alle flygtninge skal tilbydes bistand til integration i det lokale foreningsliv eller at blive tilknyttet en frivillig indsats. Beskæftigelses kerneopgave er, at give Rudersdal Kommunes ledige og sygemeldte borgere den indsats, som kan bidrage til, at de kan vende tilbage til eller finde indpas på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet hurtigst muligt. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Flere unge skal have en uddannelse Ungeindsats Uddannelsespålæg Tværfagligt samarbejde Ungeteam Beskæftigelse har en ungeindsats for unge under 30 år. Ungeindsatsen skal sikre en sammenhængende og tværfaglig indsats for at unge ledige, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, begynder på en uddannelse så hurtigt som muligt eller gennemføre et opkvalificerende forløb. Hvis den unge har andre problemer end ledighed, eksempelvis misbrugsproblemer, skal dette håndteres inden studiestarten. Hvis den unge ikke har andre problemer end ledighed, vil de blive henvist til straksaktivering i perioden frem til studiestart. Der vil i 2016 være øget fokus på unge, der har været på uddannelseshjælp i en længerevarende periode, med henblik på at tilrettelægge en indsats, der forbereder de unge til at påbegynde en uddannelse. Uddannelsespålæg Beskæftigelse giver unge under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, et uddannelsespålæg ved første samtale. Det betyder, at den unge kun kan modtage offentlig forsørgelse, hvis den unge vælger en kompetencegivende uddannelse med et forsørgelsesgrundlag fx SU og begynder på uddannelsen på det tidspunkt, der aftales med jobkonsulenten. De unge støttes i afklaring af uddannelsesønsker, og det sikres, at de påbegynder og gennemfører en uddannelse. Unge for hvem påbuddet virker uoverskueligt tildeles den nødvendige støtte eksempelvis gennem mentorbistand. 7

8 Tværfagligt samarbejde Ungeindsatsen i Beskæftigelse arbejder tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), idet en vejleder fra UU er i Beskæftigelse hver 14. dag til fælles samtaler. Samarbejdet sikrer en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats for de unge i målgruppen. Beskæftigelse har i samarbejdet med UU særlig fokus på de unge, der ikke vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. Beskæftigelse tilbyder disse unge særlige forløb hos private udbydere, der motiverer og styrker deres muligheder for at blive uddannelsesparate. Beskæftigelse samarbejder med Skole og Familie omkring de unge, der er tilknyttet området. Samarbejdet begynder fra de unge er 16 ½ år gamle for at sikre en god overgang fra Skole og Familie til Beskæftigelse, når de bliver 18 år. Beskæftigelse deltager i Ungeforum, der har til opgave at koordinere og udvikle ungeindsatsen på tværs af kommunens områder. Unge Forum er sammensat af Skole, UU-Sjælsø, Ung i Rudersdal og Beskæftigelse. Der arbejdes i 2016 fortsat med udvikling af indsatsen for de unge for at sikre, at flere unge starter på en erhvervskompetence uddannelse, herunder at udvikle et tættere samarbejde med UU- Sjælsø, Ung i Rudersdal og SSP. Beskæftigelse har i samarbejde med Dansk Byggeri, Erhvervsskolen Nord og UU Sjælsø underskrevet en partnerskabsaftale, hvor partnerne forpligter sig til et tæt samarbejde der skal motivere de unge til, at tage en erhvervsuddannelse og etablerer flere praktikpladser. Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Ressourceforløb Fleksjobambassadører Tværfagligt samarbejde Integrationsindsatsen Sygedagpenge Tværfagligt samarbejde Alle kommuner har jævnfør Reform om førtidspension og fleksjob i 2013 etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet består af faste repræsentanter fra Beskæftigelse, Psykiatri og Handicap, Ældre og en sundhedskoordinator (læge) fra Region Hovedstaden og skal sikre, at der anlægges et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der har komplekse problemer ud over ledighed, har en varigt nedsat arbejdsevne eller er i risiko for at komme på førtidspension. 8

9 Derudover har Rudersdal Kommune også en hjerneskadekoordinator, der i samarbejde med sagsbehandlere fra relevante områder koordinerer sager, hvor borgere mellem 15 og 65 år har en erhvervet hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren er forankret i afdelingen for sygedagpenge og arbejdsfastholdelse i Beskæftigelse og arbejder på tværs af kommunen, i tværkommunalt samarbejde og med hospitaler i Region Hovestaden. Ressourceforløb Borgere, som er i risiko for at komme på førtidspension, kan gennem rehabiliteringsteamet tilbydes et ressourceforløb, der skal sikre en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats for den enkelte borger. Ressourceforløbene skal med en individuel og helhedsorienteret indsats understøtte en udvikling af arbejdsevnen og kompetencerne hos den enkelte, således at borgeren kan få en plads på arbejdsmarkedet og dermed undgå førtidspension. I ressourceforløbet har borgeren en koordinerende sagsbehandler, der på baggrund af rehabiliteringsteamets anbefalinger og i samarbejde med borgeren laver en indsatsplan. På tværs af områder koordineres der eksempelvis yderligere omkring helbredsmæssig afklaring, tilbud om genoptræning, socialpædagogisk støtte i hjemmet og afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Integrationsindsatsen Beskæftigelse arbejder for at få flygtninge hurtigt ud på arbejdsmarkedet, gennem et intensivt kombineret sprog og arbejdsmarkedsrettet forløb. Forløbet igangsættes umiddelbart efter ankomst til kommunen. Derefter arbejdes der med både offentlige og private praktikker og løntilskud samt en række indsatser, hvor sprog og praktik kombineres i forløb med jobgaranti. Beskæftigelse er desuden en del af projektet Lokalsamfundet Bygger Bro og får i den forbindelse hjælp fra frivillige til at finde relevante jobåbninger. Unge flygtninge under 30 år indgår som del af ungeindsatsen med henblik på uddannelse. Sygedagpenge Beskæftigelse ønsker at arbejde tættere sammen med virksomhederne i en tidlig indsats i sygedagpengeforløbet, hvor der er dialog med arbejdsgiver om fastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette gøres i to spor: Fast track eller tilbud til arbejdsgiver om kontakt til sagsbehandler og arbejdsfastholdelseskonsulent. Fast track giver mulighed for, at arbejdsgiver og arbejdstager kan få etableret en hurtig og kontakt til en arbejdsfastholdelseskonsulent fra Beskæftigelse. Arbejdsfastholdelseskonsulenten giver råd og vejledning om muligheder for kompenserende ordninger og ændringer i arbejdsopgaver. Tilbud til arbejdsgiver om kontakt til sagsbehandler og arbejdsfastholdelseskonsulent gives, når en sygedagpengesag modtages i Beskæftigelse, og hvor borgere er i ansættelsesforhold. Her er der også mulighed for, at sagsbehandler i samarbejde med en arbejdsfastholdelseskonsulent giver råd og vejledning om muligheder for kompenserende ordninger og ændringer i arbejdsopgaver. Endelig er der mulighed for at 9

10 virksomhedspraktik, for både ansatte og ledige sygedagpengemodtagere, også en del af den virksomhedsrettede indsats. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden skal bekæmpes Tidlig indsats Virksomhedsrettet indsats Særlig indsats for udfaldstruede ledige Tidlig indsats Det er afgørende med en tidlig indsats, hvis langtidsledigheden skal falde. Med den kortere dagpengeperiode er kravene til beskæftigelsesindsatsen skærpet, da der er kortere tid til at lykkes med indsatsen. Beskæftigelse vil derfor arbejde med en tidlig screening af de ledige, baseret på evidensbaserede risikofaktorer, så de ledige der er i risikogruppen for langtidsledighed, får en forebyggende, individuel indsats med vægten på personlig jobformidling. Virksomhedsrettet indsats Beskæftigelse har altid virksomhedsrettet aktivering som førsteprioritet det vil sige virksomhedspraktik og job med løntilskud da der er erfaring viser, at dette virker. Virksomhedsrettet aktivering giver den ledige nye kompetencer, erfaringer og et netværk, der kan hjælpe den ledige videre i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Særlig indsats for udfaldstruede ledige Langtidsledige kan have andre udfordringer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet end nyledige. Derfor er indsatsen overfor langtidsledige og udfaldstruede tilrettelagt, så de imødekommer deres behov. De langtidsledige og udfaldstruede tilbydes hyppige samtaler og med støtte fra en virksomhedskonsulent etableres der virksomhedspraktikker, nyttejob eller job med løntilskud, der støtter den ledige i at tænke i nye muligheder på baggrund af tidligere joberfaring og eventuel uddannelse. Samtidigt sikres en hurtigere tilbagevendende til arbejdsmarkedet, hvor Jobcentrets virksomhedskonsulenter bliver brugt aktivt i forhold til indsatsen for denne gruppe. 10

11 Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Virksomhedsbesøg Virksomhedsrettet aktivering Service overfor virksomheder Netværk Virksomhedsbesøg Beskæftigelses virksomhedskonsulenters opgave er, at imødekomme virksomhedernes behov gennem en tæt opsøgende dialog, skabe gode kontakter og åbne muligheder for job, virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser. Virksomhedskonsulenterne skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, samt fremtidige behov, så relevante ledige kan matches eller opkvalificeres både i forhold til det ordinære og det rummelige arbejdsmarked. Virksomhedsrettet aktivering Beskæftigelses virksomhedskonsulenter skal øge dialogen med virksomhederne i Rudersdal Kommune, så endnu flere virksomheder inddrages i arbejdet med virksomhedsrettet aktivering. Det gælder både private og offentlige virksomheder. Service overfor virksomheder Indsatser og aktiviteter målrettet virksomheder, skal i 2016 tilrettelægges med afsæt i et nyt erhvervsservicekoncept. Erhvervsservicekonceptet skal blandt andet indeholde nye metoder, som sikrer, at Rudersdal Kommune bliver en mere professionel rekrutteringspartner gennem tæt dialog, fokus på virksomhedernes behov og det gode match mellem den ledige og virksomheden. Der tilføres flere ressourcer til virksomhedskonsulenterne, der desuden samles i en særskilt enhed under Beskæftigelse. Netværk Der samarbejdes og koordineres med jobcentrene i de omkringliggende kommuner og med hovedstaden om professionel matchning og rekruttering på tværs af kommunegrænserne. 11

12

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2018 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2018... 4 Ministerens mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Juni 2014

Beskæftigelsesplan Juni 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Juni 2014 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune 2016 Beskæftigelsesplan Sønderborg Kommune 2016 Indhold 1. Forord... 2 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 4 4. Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Derudover beskriver planen hvordan der arbejdes med forenklingsreformen lokalt i Center for Arbejdsmarked.

Beskæftigelsesplan. Derudover beskriver planen hvordan der arbejdes med forenklingsreformen lokalt i Center for Arbejdsmarked. CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 13. november 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan skal

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2018 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2018... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2018... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job Bilag 2 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2019 - vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Sorø Indhold Oversigt over mål... 2 Indledning... 3 Reformer indenfor beskæftigelsesområdet... 3 Opbygning og opfølgning på beskæftigelsesplanen... 5 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

jobcenter Læsø Beskæftigelsesplan

jobcenter Læsø Beskæftigelsesplan jobcenter Læsø Beskæftigelsesplan 1 2016 Indhold Kapitel 1: Om Beskæftigelsesplan 2016... 1 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Kapitel 3: Læsø Kommunes samlede strategi på

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2016

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2016 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Faxe Kommune oktober 2015 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Planen fremsætter centrets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Sydjylland September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job Bilag 1 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2019 - vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere

FEBRUAR 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERIKSSUND

FEBRUAR 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERIKSSUND FEBRUAR 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERIKSSUND INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

MAJ 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MAJ 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MAJ 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AUGUST 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I BALLERUP

AUGUST 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I BALLERUP AUGUST 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I BALLERUP INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AUGUST 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

AUGUST 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM AUGUST 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2019 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse 22.11.2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse...

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ALLERØD

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ALLERØD FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ALLERØD Overblik og udvikling, ALLERØD FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 3 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芷 2 pladser bedre siden sidste opgørelse Reform

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere