STOKVIS. - the right connection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOKVIS. - the right connection"

Transkript

1 STOKVIS - the right connection STOKVIS

2 Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product our customers ask for. The challenge is to deliver the product that our customers do not ask for

3 The right connection Velkommen til Stokvis 3 Stokvis Aps er grundlagt i Den oprindelige forretnings-idé var lige til at skabe en virksomhed bygget på god og kundevenlig service. Efter få år opstod behovet for mere plads. Både til personalet og i høj grad til at kunne vise de mange, interessante produkter og løsninger frem, som vi løbende udarbejdede for vores kunder. Derfor flyttede virksomheden i 2001 til de nuværende lokaler i Hedehusene vest for København. Siden da er det for alvor gået stærkt. Kundeporteføljen er vokset betragteligt og vi er blevet udfordret på vores service, viden og lysten til at skabe de mest attraktive løsninger for vores kunder. Og med stor succes. I dag er Stokvis en levende og innovativ virksomhed, som er med til at sætte dagsordenen i branchen. Der er sket meget siden vi åbnede i 1998, men servicen er stadig i højsædet. Stokvis Aps was founded in The original Stokvis Aps was founded in The original business idea was straight-forward to create a company based on good and customer friendly service. After a few years there was a need for more space. Both for the staff and also to show of the many interesting products and solutions that we continuously made for our customers. So in 2001 the company moved to the current location in Hedehusene west of Copenhagen. Since then things have really started happening. The customer base has grown considerably and we have been challenged on our service, our knowledge and our desire to create the most attractive solutions for our customers. And with ensuing success. Today Stokvis is a living, innovative company which participates in setting the agenda in the business. A lot has happened since we started in 1998, but the service is still paramount. Page Content 4 Promotion 6 I have a present for you 8 What you see is what you get 10 Magic of The Far East 12 Golf at any level 14 Printing - no problem 16 Your online supplier 18 Lindpro all the way 20 Our know how is yours Costumer Stokvis Stokvis Martin Stokvis - Founder and CEO Supplier

4 Den bedste måde at få en god ide på er ved at få en masse ideer. OKVIS The best way to get a good idea is to get a lot of ideas.

5 Promotion Promotion 5 STOKVIS Promotionartikler er en enestående måde at komme i dialog med dine kunder. Du har muligheden for at kommunikere budskaber og samtidig forære dine kunder og kontakter en anvendelig ting. Det kan være i forbindelse med kampagner, produktlanceringer eller som en naturlig del af den løbende kontakt. Vi har stort kendskab til, hvilke muligheder der findes på markedet. Samtidig har vi altid fingeren på pulsen og kan servicere vores kunder med nyeste trends og viden. Vores mange års erfaring på området er med til at sikre, at du som kunde altid får den optimale sparring og service fra idé til levering. Promotional articles are a unique way to open a dialogue with your customers. You can communicate messages and at the same time give your customers and contacts a usable thing. It may be in connection with campaigns, product launches or as a natural part of the continuous contact. We have a vast knowledge of the options that are available. At the same time we have our fingers on the pulse and can service our customers with the latest trends and knowledge. Our many years of experience in the area helps ensure that you as a customer always get the optimum sparring and service from idea to delivery.

6 Du kan lige så godt lære af andres fejl, for du kan alligevel ikke nå at lave dem alle sammen selv. OKVIS You may as well learn from the mistakes of others because you will never have enough time to make them all yourself.

7 I have a present for you! Firmagaver 7 En gave viser en relation mellem dig som giver og modtageren. Samtidig er gaven med til at tegne et billede af din virksomhed. For at opnå størst mulig effekt, er det vigtigt at målrette firmagaven til den eller de grupper af kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere du ønsker at forære en gave. Stokvis rådgiver dig og giver dig sparring omkring mulighederne og hjælper dig med at finde den rette sammensætning af produkter uanset om det gælder glas, tekstiler, vin og chokolade eller noget helt femte. Samtidig har vores produktion i Østen åbnet for en lang række muligheder omkring firmagaver. Læs mere om produktionen i Østen på side 11. Julegaver er en verden for sig. Også her vil du opleve, at du kan bruge vores ekspertise og at vi i fællesskab vil kunne sammensætte den mest optimale løsning for din virksomhed. A gift shows a relation between you and the recipient. At the same time the gift helps create an image of your company. In order to achieve as big an effect as possible it is important to target the company gift to the one or the group of customers, employees or partners that you want to give the gift to. Stokvis advises you and gives you feedback concerning the possibilities and helps you find the right combination of products whether it be glass, textiles, wine and chocolate or something completely different. Meanwhile our production in the Far East has opened up a wide range of possibilities concerning company gifts. Read more about the production in the Far East on page 11. Christmas gifts are in a league of their own. Here you will also see that you can use our expertise, and together we can find the optimum solution for your company.

8 Hvis du gør det, du altid har gjort, får du de resultater du altid har fået. Hvis du vil have nye resultater skal du gøre noget nyt. OKVIS If you do what you have always done you will continue to get the same results. If you want new results you have to do something new.

9 What you see is what you get Profilbeklædning 9 Med vores tøjvalg sender vi signaler om, hvem vi er og hvilke værdier vi repræsenterer. Derfor er det også vigtig, at duhar fokus på profilbeklædningen. Jo mere gennemtænkt og detaljeret jo tydeligere budskaber. Uanset om tøjet er arbejdsrelateret eller til brug i fritiden. Hos Stokvis arbejder fagfolk og designere side om side for at sikre den optimale kombination af mode, design, funktionalitet og branding i den beklædningen. Vores produktion i Østen har åbnet op for specialproduktioner i høj kvalitet til en lav pris. Læs mere om produktion i Østen på side 11 Stokvis hjælper med at styre gennem hele processen omkring profilbeklædning. Vi hjælper med alt fra at udvælge kvalitet og sikre de rette mål og størrelser til kreativt arbejde og bestillingssystemer. With our choice of clothing we send signals about who we are and what values we represent. That is why it is important that you also focus on the workwear. The more though out and detailed, the clearer the message. No matter if the clothes are work related or for use in your spare time. At Stokvis specialists and designers work side by side to ensure the optimum combination of fashion, design, functionality and branding in the clothes. Our production in the East has opened up for special productions with high quality at low costs. Read more about the production in the Far East on page 11. Stokvis helps guide you through the entire process concerning workwear. We help with everything from choosing the quality and ensuring the correct measurements and sizes to creative work and ordering systems.

10

11 Magic of The Far East Stokvis - custom made 11 Gennem mange år har vi opbygget et netværk af gode samarbejdspartnere og producenter i Østen. Vi stiller store krav til vores samarbejdspartnere, som vi kvalitetschecker ud fra vores Coce Of Conduct - vores etiske retningsliner er beskrevet. Det giver tryghed for at service og kvalitet er i orden og timelines overholdes. Samtidig er priserne meget konkurrencedygtige i forhold til det danske marked. Specielt profilbeklædning og promotionartikler kan med fordel produceres i Østen, men også golfartikler, elektronik og eksempelvis skindvarer er produkter som er relevante at producere i Østen. Vores erfaring viser, at en normal leveringstid er ca. 3 måneder, men vores stærke netværk at gode samarbejdsaftaler gør, at vi ofte har mulighed for at nedjustere leveringstiden til gavn for vores kunder. For many years we have built up a network of good partners and manufacturers in the Far East. We put a lot of demands on our partners which we quality control based on our Code of Conduct our ethical guidelines. That ensures that the service and quality are in order and that deadlines are met. At the same time the prices are very competitive compared to the Danish market. Especially workwear and promotional articles can be manufactured in the Far East at an advantage, but also golf articles, electronics and for example skins and furs are products that are relevant to manufacture in the Far East. Our experience shows that a normal delivery time is about 3 months, but our strong network of good partner agreements means that we can often make the delivery shorter for the benefit of our customers.

12 TOKVIS Den bedste måde at få succes på er ved at rette sig efter alle de råd, vi giver andre. The best way to get success is to follow all the advice that you give to others.

13 Golf at any level Golf 13 Golf bliver af mange betragtet som virksomhedens eksterne mødelokale. Mange virksomheder benytter sig af golfarrangementer som en kombination af kundepleje, netværk og markedsføring. Stokvis har mange års erfaring omkring produktion af golfudstyr på alle niveauer. Og vi ved hvad der skal til både på og uden for banen for at give dig synlighed. Vi er totalleverandør af golfartikler med produkter som tees, pitchfork, handsker, håndklæder, paraplyer, briller, covers, skilte og meget mere. Alt sammen i førende mærker. Stokvis har høstet stor erfaring som sponsor ved nogle af Danmarks største golfbegivenheder. Blandt andet Ecco Touren. Det har været medvirkende til at sikre os den berømte finger på pulsen og en styrket forståelse af, hvilke produkter der giver dig mest værdi for pengene. By many people golf is seen as the company s external meeting room. Many companies use golf events as a combination of customer care, networking and marketing. Stokvis has many years of experience in the manufacture of golf equipment at all levels. And we know what it takes both on and off the course to give you visibility. We are a full-line supplier of golf articles like tees, pitchfork, gloves, towels, umbrellas, glasses, covers, signs and much, much more. All of it from leading brands. Stokvis has got a lot of experience as a sponsor of some of Denmark s largest golf events. Among others the Ecco Tour. It has been a contributing factor in giving us the all-important finger on the pulse and an increased understanding of which products give you most value for money. STOKVIS

14 Med os som leverandør er din profil sikret... Sigt efter månen, og rammer du ikke, er du sikker på at lande blandt stjernerne. OKVIS Aim for the moon, and if you miss, then you are sure to end up among the stars.

15 Print & production no problem Grafiske løsninger af enhver art 15 For at fuldende vores spændende totalløsninger, tilbyder vi koordinering af enhver form for trykopgaver. Det kan f.eks. være kataloger, flyers, foldere, posters, streamers, bannere, standard in house tryksager som brevpapir og konvolutter. Materialer i karton, pap, plast, acryl, metal kan naturligvis også leveres i form af eksempelvis æsker, indpakning, poser, skilte, pos materiale og ringbind/mapper. Vores velfungerende koordinering in house, kombineret med det bedste netværk af leverandører sikrer, at vi altid kan levere grafiske opgaver til konkurrence dygtige priser leveret til aftalt tid. To complete our exciting total solutions we offer coordination of all kinds of print assignments. It could be e.g. catalogues, flyers, leaflets, posters, streamers, banners, standard in-house printed matters like stationary and envelopes. Materials made from board, cardboard, plastic, acrylics, metal are naturally also available in the shape of e.g. boxes, wrapping, bags, signs, POS material and ring binders/folders. Our efficient coordination in-house combined with the best network of suppliers ensures that we can always deliver graphic assignments at competitive prices delivered at the agreed-upon time.

16 STOKVIS

17 Your online supplier Online 17 PartnerStore er first mover inden for udvikling af digitale handelsløsninger. Vi leverer e-shops der er skabt efter hver enkelt kundes behov. Det indbefatter blandt andet medarbejdershops med fordele for personalet, Loyalitets-shops der belønner tilknyttede brugere og LogistikShops der administrerer vores kunders merchandise. PartnerStore er unik på sit felt. Vi leverer alt fra mærkevare til specielproducerede artikler. Dertil kommer, at vi både udvikler og ejer den software som administrerer det hele. Fra vores m 2 store Logistik- Center lagerfører og pakker vi alle forsendelser, der med avanceret track and trace funktion kan følges i hele verden. Også her har vi fokus på service og alle vores shops er således tilknyttet ServiceCenteret under Stokvis. Her kan brugeren enten via LiveSupport eller CallCenter kontakte os. Under navnet PartnerStore.dk supporterer vi over 1,5 millioner brugere globalt og er i dag blandt de førende udbyder af E-shops i Europa. PartnerStore is a first mover in the development of digital trade solutions. We supply e-shops that are created according to the individual customer s needs. Among others that includes employee shops with benefits for the staff, loyalty shops that reward connected users, and Logistics shops that administer our customers merchandise. PartnerStore is unique in its field. We deliver everything from brand articles to specially produced articles. Besides that we also develop and own the software that manages everything. From our 1,800 m2 Logistics Centre we stock and package all shipments that can be followed all over the world with an advanced track & trace functionality. Here we also focus on service, and so all our shops are connected to the Service Centre under Stokvis. Here the user can contact us either via Live Support or Call Centre. Under the name PartnerStore.dk we support more than 1.5 million users on a global scale and today we are one of the leading suppliers of e-shops in Europe.

18 Lindpro all the way Lindpro fra A-Z Når en opgave skal løses fra A-Z er kunsten at sætte sig i kundens sted, afkode behov og ønsker for til sidst at tilføre opgaven viden og kreativitet. Stokvis har mange års erfaring i den diciplin, og det blev omsat til succes med virksomheden Lindpro. Udfordringen bestod i at levere promotionartikler med ny linie. Efter en indledende dialog hos Lindpro, leverede Stokvis grafisk oplæg på de ønskede produkter. Det grafiske arbejde blev justeret og materialet blev løbende godkendet. Herefter blev produktionen sat i gang. Sikker projektledelse og tæt samarbejde med leverandøren, sikrede produkter til tiden og inden for budget. Resultatet blev leveret i emballage efter Lindpros ønske til lageret hos Stokvis. Lindpro kan fremover styre lageret via online-værktøjer udviklet af Stokvis. Alt originalmateriale opbevares hos Stokvis, så genbestilling ikke er nogen udfordring. When a task has to be solved from A-Z the art is to put yourself in the customer s shoes, decode needs and requests and then add knowledge and creativity. Stokvis has many years experience in that area and that was successfully put into practice with the company Lindpro. The challenge was to supply promotional articles with a new line. After the initial dialogue at Lindpro, Stokvis delivered graphic proposals for the requested products. The graphic work was adjusted and the material was continuously approved. Then production started. Secure project management and close collaboration with the supplier ensured products on time and within budget. The result was delivered at the warehouse at Stokvis in packaging requested by Lindpro. Lindpro can then control the stock with online tools developed by Stokvis. All original material is stored at Stokvis, so a reorder is no challenge.?

19 ! Forløbet med kundens øjne Lindpro har et net af afdelinger rundt om i landet og udgangspunktet var at finde en leverandør, som kunne kombinere kvalitet, kreativitet og effektivitet med en brugervenlig webshop, sådan at Lindpros afdelinger fik en løsning, der var lige til at gå til. Det lykkedes med Stokvis, hvor vi fik opfyldt alle vores ønsker og siden har nydt godt af det høje serviceniveau Lindpro has a number of departments around the country, and the starting point was finding a supplier that could combine quality, creativity and efficiency with a user-friendly web shop, so that Lindpro s departments would get a solution that was easy to use. We got that at Stokvis where all our wishes were fulfilled and we have enjoyed the high level of service ever since. Lisette Zangger Nilsson, marketingchef Lindpro

20 STOKVIS Visdom består i at vide, hvad man gør med det, man ved. Wisdom is; knowing what to do with the things you know..

21 Our know how is yours Viden og kompetencer 21 Hos Stokvis har vi stærke kompetencer på alle poster. Det styrker vores forretning og samtidig er det din garanti for, at du får den bedste service, hver gang du handler med Stokvis. Innovation er et kernebegreb for vores måde at drive forretning på. Vi arbejder kontinuerligt på at kombinere vores kompetencer med det innovative og det har på mange områder givet os rollen som first mover i en udfordrende branche. På samme måde har fairtrade og recycling stor betydning for valget af produkter, når vi vejleder vores kunder. At Stokvis we have strong competences on all fronts. It strengthens our business and at the same time it is your guarantee that you get the best service every time you do business with Stokvis. Innovation is a key term for our way of doing business. We continuously work to combine our competences with the innovative and in many areas that has given us the role as first mover in a challenging business. In the same way fair trade and recycling is very important for our choice of products when we advise our customers. STOKVIS

22 STOKVIS Baldersbuen 27 DK Hedehusene Lind Hansens Vej 9 DK Odense Tel Denmark

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Emballage Packaging 2013

Emballage Packaging 2013 Emballage Packaging 2013 Emballage Packaging Emballage Pak dit produkt i den rigtige emballage og styrk den visuelle side af din identitet. Og forbrugerne vil stimuleres til at vælge netop dit unikke produkt.

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Login til DOLL Visitor Center kalender

Login til DOLL Visitor Center kalender Log Ind C: Hjælp Venligst log ind Login til DOLL Visitor Center kalender Bruger Login Email: [din@email-adresse.dk Adgangskode:.,.. FILL IN TO LOGIN Hold mig logget ind O Husk min e-mail 0 Spørg mig hver

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere