STOKVIS. - the right connection

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOKVIS. - the right connection"

Transkript

1 STOKVIS - the right connection STOKVIS

2 Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product our customers ask for. The challenge is to deliver the product that our customers do not ask for

3 The right connection Velkommen til Stokvis 3 Stokvis Aps er grundlagt i Den oprindelige forretnings-idé var lige til at skabe en virksomhed bygget på god og kundevenlig service. Efter få år opstod behovet for mere plads. Både til personalet og i høj grad til at kunne vise de mange, interessante produkter og løsninger frem, som vi løbende udarbejdede for vores kunder. Derfor flyttede virksomheden i 2001 til de nuværende lokaler i Hedehusene vest for København. Siden da er det for alvor gået stærkt. Kundeporteføljen er vokset betragteligt og vi er blevet udfordret på vores service, viden og lysten til at skabe de mest attraktive løsninger for vores kunder. Og med stor succes. I dag er Stokvis en levende og innovativ virksomhed, som er med til at sætte dagsordenen i branchen. Der er sket meget siden vi åbnede i 1998, men servicen er stadig i højsædet. Stokvis Aps was founded in The original Stokvis Aps was founded in The original business idea was straight-forward to create a company based on good and customer friendly service. After a few years there was a need for more space. Both for the staff and also to show of the many interesting products and solutions that we continuously made for our customers. So in 2001 the company moved to the current location in Hedehusene west of Copenhagen. Since then things have really started happening. The customer base has grown considerably and we have been challenged on our service, our knowledge and our desire to create the most attractive solutions for our customers. And with ensuing success. Today Stokvis is a living, innovative company which participates in setting the agenda in the business. A lot has happened since we started in 1998, but the service is still paramount. Page Content 4 Promotion 6 I have a present for you 8 What you see is what you get 10 Magic of The Far East 12 Golf at any level 14 Printing - no problem 16 Your online supplier 18 Lindpro all the way 20 Our know how is yours Costumer Stokvis Stokvis Martin Stokvis - Founder and CEO Supplier

4 Den bedste måde at få en god ide på er ved at få en masse ideer. OKVIS The best way to get a good idea is to get a lot of ideas.

5 Promotion Promotion 5 STOKVIS Promotionartikler er en enestående måde at komme i dialog med dine kunder. Du har muligheden for at kommunikere budskaber og samtidig forære dine kunder og kontakter en anvendelig ting. Det kan være i forbindelse med kampagner, produktlanceringer eller som en naturlig del af den løbende kontakt. Vi har stort kendskab til, hvilke muligheder der findes på markedet. Samtidig har vi altid fingeren på pulsen og kan servicere vores kunder med nyeste trends og viden. Vores mange års erfaring på området er med til at sikre, at du som kunde altid får den optimale sparring og service fra idé til levering. Promotional articles are a unique way to open a dialogue with your customers. You can communicate messages and at the same time give your customers and contacts a usable thing. It may be in connection with campaigns, product launches or as a natural part of the continuous contact. We have a vast knowledge of the options that are available. At the same time we have our fingers on the pulse and can service our customers with the latest trends and knowledge. Our many years of experience in the area helps ensure that you as a customer always get the optimum sparring and service from idea to delivery.

6 Du kan lige så godt lære af andres fejl, for du kan alligevel ikke nå at lave dem alle sammen selv. OKVIS You may as well learn from the mistakes of others because you will never have enough time to make them all yourself.

7 I have a present for you! Firmagaver 7 En gave viser en relation mellem dig som giver og modtageren. Samtidig er gaven med til at tegne et billede af din virksomhed. For at opnå størst mulig effekt, er det vigtigt at målrette firmagaven til den eller de grupper af kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere du ønsker at forære en gave. Stokvis rådgiver dig og giver dig sparring omkring mulighederne og hjælper dig med at finde den rette sammensætning af produkter uanset om det gælder glas, tekstiler, vin og chokolade eller noget helt femte. Samtidig har vores produktion i Østen åbnet for en lang række muligheder omkring firmagaver. Læs mere om produktionen i Østen på side 11. Julegaver er en verden for sig. Også her vil du opleve, at du kan bruge vores ekspertise og at vi i fællesskab vil kunne sammensætte den mest optimale løsning for din virksomhed. A gift shows a relation between you and the recipient. At the same time the gift helps create an image of your company. In order to achieve as big an effect as possible it is important to target the company gift to the one or the group of customers, employees or partners that you want to give the gift to. Stokvis advises you and gives you feedback concerning the possibilities and helps you find the right combination of products whether it be glass, textiles, wine and chocolate or something completely different. Meanwhile our production in the Far East has opened up a wide range of possibilities concerning company gifts. Read more about the production in the Far East on page 11. Christmas gifts are in a league of their own. Here you will also see that you can use our expertise, and together we can find the optimum solution for your company.

8 Hvis du gør det, du altid har gjort, får du de resultater du altid har fået. Hvis du vil have nye resultater skal du gøre noget nyt. OKVIS If you do what you have always done you will continue to get the same results. If you want new results you have to do something new.

9 What you see is what you get Profilbeklædning 9 Med vores tøjvalg sender vi signaler om, hvem vi er og hvilke værdier vi repræsenterer. Derfor er det også vigtig, at duhar fokus på profilbeklædningen. Jo mere gennemtænkt og detaljeret jo tydeligere budskaber. Uanset om tøjet er arbejdsrelateret eller til brug i fritiden. Hos Stokvis arbejder fagfolk og designere side om side for at sikre den optimale kombination af mode, design, funktionalitet og branding i den beklædningen. Vores produktion i Østen har åbnet op for specialproduktioner i høj kvalitet til en lav pris. Læs mere om produktion i Østen på side 11 Stokvis hjælper med at styre gennem hele processen omkring profilbeklædning. Vi hjælper med alt fra at udvælge kvalitet og sikre de rette mål og størrelser til kreativt arbejde og bestillingssystemer. With our choice of clothing we send signals about who we are and what values we represent. That is why it is important that you also focus on the workwear. The more though out and detailed, the clearer the message. No matter if the clothes are work related or for use in your spare time. At Stokvis specialists and designers work side by side to ensure the optimum combination of fashion, design, functionality and branding in the clothes. Our production in the East has opened up for special productions with high quality at low costs. Read more about the production in the Far East on page 11. Stokvis helps guide you through the entire process concerning workwear. We help with everything from choosing the quality and ensuring the correct measurements and sizes to creative work and ordering systems.

10

11 Magic of The Far East Stokvis - custom made 11 Gennem mange år har vi opbygget et netværk af gode samarbejdspartnere og producenter i Østen. Vi stiller store krav til vores samarbejdspartnere, som vi kvalitetschecker ud fra vores Coce Of Conduct - vores etiske retningsliner er beskrevet. Det giver tryghed for at service og kvalitet er i orden og timelines overholdes. Samtidig er priserne meget konkurrencedygtige i forhold til det danske marked. Specielt profilbeklædning og promotionartikler kan med fordel produceres i Østen, men også golfartikler, elektronik og eksempelvis skindvarer er produkter som er relevante at producere i Østen. Vores erfaring viser, at en normal leveringstid er ca. 3 måneder, men vores stærke netværk at gode samarbejdsaftaler gør, at vi ofte har mulighed for at nedjustere leveringstiden til gavn for vores kunder. For many years we have built up a network of good partners and manufacturers in the Far East. We put a lot of demands on our partners which we quality control based on our Code of Conduct our ethical guidelines. That ensures that the service and quality are in order and that deadlines are met. At the same time the prices are very competitive compared to the Danish market. Especially workwear and promotional articles can be manufactured in the Far East at an advantage, but also golf articles, electronics and for example skins and furs are products that are relevant to manufacture in the Far East. Our experience shows that a normal delivery time is about 3 months, but our strong network of good partner agreements means that we can often make the delivery shorter for the benefit of our customers.

12 TOKVIS Den bedste måde at få succes på er ved at rette sig efter alle de råd, vi giver andre. The best way to get success is to follow all the advice that you give to others.

13 Golf at any level Golf 13 Golf bliver af mange betragtet som virksomhedens eksterne mødelokale. Mange virksomheder benytter sig af golfarrangementer som en kombination af kundepleje, netværk og markedsføring. Stokvis har mange års erfaring omkring produktion af golfudstyr på alle niveauer. Og vi ved hvad der skal til både på og uden for banen for at give dig synlighed. Vi er totalleverandør af golfartikler med produkter som tees, pitchfork, handsker, håndklæder, paraplyer, briller, covers, skilte og meget mere. Alt sammen i førende mærker. Stokvis har høstet stor erfaring som sponsor ved nogle af Danmarks største golfbegivenheder. Blandt andet Ecco Touren. Det har været medvirkende til at sikre os den berømte finger på pulsen og en styrket forståelse af, hvilke produkter der giver dig mest værdi for pengene. By many people golf is seen as the company s external meeting room. Many companies use golf events as a combination of customer care, networking and marketing. Stokvis has many years of experience in the manufacture of golf equipment at all levels. And we know what it takes both on and off the course to give you visibility. We are a full-line supplier of golf articles like tees, pitchfork, gloves, towels, umbrellas, glasses, covers, signs and much, much more. All of it from leading brands. Stokvis has got a lot of experience as a sponsor of some of Denmark s largest golf events. Among others the Ecco Tour. It has been a contributing factor in giving us the all-important finger on the pulse and an increased understanding of which products give you most value for money. STOKVIS

14 Med os som leverandør er din profil sikret... Sigt efter månen, og rammer du ikke, er du sikker på at lande blandt stjernerne. OKVIS Aim for the moon, and if you miss, then you are sure to end up among the stars.

15 Print & production no problem Grafiske løsninger af enhver art 15 For at fuldende vores spændende totalløsninger, tilbyder vi koordinering af enhver form for trykopgaver. Det kan f.eks. være kataloger, flyers, foldere, posters, streamers, bannere, standard in house tryksager som brevpapir og konvolutter. Materialer i karton, pap, plast, acryl, metal kan naturligvis også leveres i form af eksempelvis æsker, indpakning, poser, skilte, pos materiale og ringbind/mapper. Vores velfungerende koordinering in house, kombineret med det bedste netværk af leverandører sikrer, at vi altid kan levere grafiske opgaver til konkurrence dygtige priser leveret til aftalt tid. To complete our exciting total solutions we offer coordination of all kinds of print assignments. It could be e.g. catalogues, flyers, leaflets, posters, streamers, banners, standard in-house printed matters like stationary and envelopes. Materials made from board, cardboard, plastic, acrylics, metal are naturally also available in the shape of e.g. boxes, wrapping, bags, signs, POS material and ring binders/folders. Our efficient coordination in-house combined with the best network of suppliers ensures that we can always deliver graphic assignments at competitive prices delivered at the agreed-upon time.

16 STOKVIS

17 Your online supplier Online 17 PartnerStore er first mover inden for udvikling af digitale handelsløsninger. Vi leverer e-shops der er skabt efter hver enkelt kundes behov. Det indbefatter blandt andet medarbejdershops med fordele for personalet, Loyalitets-shops der belønner tilknyttede brugere og LogistikShops der administrerer vores kunders merchandise. PartnerStore er unik på sit felt. Vi leverer alt fra mærkevare til specielproducerede artikler. Dertil kommer, at vi både udvikler og ejer den software som administrerer det hele. Fra vores m 2 store Logistik- Center lagerfører og pakker vi alle forsendelser, der med avanceret track and trace funktion kan følges i hele verden. Også her har vi fokus på service og alle vores shops er således tilknyttet ServiceCenteret under Stokvis. Her kan brugeren enten via LiveSupport eller CallCenter kontakte os. Under navnet PartnerStore.dk supporterer vi over 1,5 millioner brugere globalt og er i dag blandt de førende udbyder af E-shops i Europa. PartnerStore is a first mover in the development of digital trade solutions. We supply e-shops that are created according to the individual customer s needs. Among others that includes employee shops with benefits for the staff, loyalty shops that reward connected users, and Logistics shops that administer our customers merchandise. PartnerStore is unique in its field. We deliver everything from brand articles to specially produced articles. Besides that we also develop and own the software that manages everything. From our 1,800 m2 Logistics Centre we stock and package all shipments that can be followed all over the world with an advanced track & trace functionality. Here we also focus on service, and so all our shops are connected to the Service Centre under Stokvis. Here the user can contact us either via Live Support or Call Centre. Under the name PartnerStore.dk we support more than 1.5 million users on a global scale and today we are one of the leading suppliers of e-shops in Europe.

18 Lindpro all the way Lindpro fra A-Z Når en opgave skal løses fra A-Z er kunsten at sætte sig i kundens sted, afkode behov og ønsker for til sidst at tilføre opgaven viden og kreativitet. Stokvis har mange års erfaring i den diciplin, og det blev omsat til succes med virksomheden Lindpro. Udfordringen bestod i at levere promotionartikler med ny linie. Efter en indledende dialog hos Lindpro, leverede Stokvis grafisk oplæg på de ønskede produkter. Det grafiske arbejde blev justeret og materialet blev løbende godkendet. Herefter blev produktionen sat i gang. Sikker projektledelse og tæt samarbejde med leverandøren, sikrede produkter til tiden og inden for budget. Resultatet blev leveret i emballage efter Lindpros ønske til lageret hos Stokvis. Lindpro kan fremover styre lageret via online-værktøjer udviklet af Stokvis. Alt originalmateriale opbevares hos Stokvis, så genbestilling ikke er nogen udfordring. When a task has to be solved from A-Z the art is to put yourself in the customer s shoes, decode needs and requests and then add knowledge and creativity. Stokvis has many years experience in that area and that was successfully put into practice with the company Lindpro. The challenge was to supply promotional articles with a new line. After the initial dialogue at Lindpro, Stokvis delivered graphic proposals for the requested products. The graphic work was adjusted and the material was continuously approved. Then production started. Secure project management and close collaboration with the supplier ensured products on time and within budget. The result was delivered at the warehouse at Stokvis in packaging requested by Lindpro. Lindpro can then control the stock with online tools developed by Stokvis. All original material is stored at Stokvis, so a reorder is no challenge.?

19 ! Forløbet med kundens øjne Lindpro har et net af afdelinger rundt om i landet og udgangspunktet var at finde en leverandør, som kunne kombinere kvalitet, kreativitet og effektivitet med en brugervenlig webshop, sådan at Lindpros afdelinger fik en løsning, der var lige til at gå til. Det lykkedes med Stokvis, hvor vi fik opfyldt alle vores ønsker og siden har nydt godt af det høje serviceniveau Lindpro has a number of departments around the country, and the starting point was finding a supplier that could combine quality, creativity and efficiency with a user-friendly web shop, so that Lindpro s departments would get a solution that was easy to use. We got that at Stokvis where all our wishes were fulfilled and we have enjoyed the high level of service ever since. Lisette Zangger Nilsson, marketingchef Lindpro

20 STOKVIS Visdom består i at vide, hvad man gør med det, man ved. Wisdom is; knowing what to do with the things you know..

21 Our know how is yours Viden og kompetencer 21 Hos Stokvis har vi stærke kompetencer på alle poster. Det styrker vores forretning og samtidig er det din garanti for, at du får den bedste service, hver gang du handler med Stokvis. Innovation er et kernebegreb for vores måde at drive forretning på. Vi arbejder kontinuerligt på at kombinere vores kompetencer med det innovative og det har på mange områder givet os rollen som first mover i en udfordrende branche. På samme måde har fairtrade og recycling stor betydning for valget af produkter, når vi vejleder vores kunder. At Stokvis we have strong competences on all fronts. It strengthens our business and at the same time it is your guarantee that you get the best service every time you do business with Stokvis. Innovation is a key term for our way of doing business. We continuously work to combine our competences with the innovative and in many areas that has given us the role as first mover in a challenging business. In the same way fair trade and recycling is very important for our choice of products when we advise our customers. STOKVIS

22 STOKVIS Baldersbuen 27 DK Hedehusene Lind Hansens Vej 9 DK Odense Tel Denmark

Thomsen Wine Consult

Thomsen Wine Consult Thomsen Wine Consult Agent med fingeren på vinpulsen Wine agency with its finger on the pulse Velkommen til TWC Wine Welcome to TWC Wine TWC er en forkortelse af Thomsen Wine Consult og er, som navnet

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk Højteknologiske automations- og maskinløsninger High tech automation and machine solutions www.gibotech.dk 2 GIBOTECH moving technology GiboteCH A/s Gibotech A/S er en af de førende leverandører i Danmark

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Activities, shows & events

Activities, shows & events Read all about Copenhagen Fashion Week Activities, shows & events What s up at CIFF/CIFFKIDS, CPH Vision, Terminal-2, Gallery and CPH Kids? Danish Fashion in Autumn/Winter 2012/13 - headlines from the

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

En guide til større succes med dine internationale partnere.

En guide til større succes med dine internationale partnere. En guide til større succes med dine internationale partnere. Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være.

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897

International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897 International Software Innovation HALVÅRSRAPPORT 1. JAN - 30. JUN 2012 CVR: 20921897 CEO-letter Trifork i et internationalt perspektiv Triforks ledelse finder de opnåede resultater for første halvår af

Læs mere

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK DANSK SUPERMARKED RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK Logistikkens dag, 3. december 2014 DANSK SUPERMARKED 0 9 MIO. SHOPPING TRIPS EVERY WEEK 1,250+ discount stores (in 4 countries) 88 large supermarkets

Læs mere

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm When? 9-12 August 2012 Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm Where? Bella Center Center Boulevard 5 2300 Copenhagen S Organiser Bella Center Website www.ciff.dk

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere