IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE"

Transkript

1 natura natura envira envira IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

2 envira

3 IT S ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Klimaet er i evig forandring, og vores fokus er i særlig grad rettet mod CO 2 udslip, bæredygtighed og de forandringer, naturen kan påføre vores levevis. Det er i dag indlysende, at det kræver opmærksomhed og handling, hvis man vil følge med. Men hvis man vil gøre en forskel, så skal man tænke skridtet videre. Klodens ressourcer er begrænsede, og med respekt for vores globale klima og fremtidige generationer har Idealcombi skabt revolution med en helt ny vinduesserie. En højeffektiv produktserie, der ligger over alle kommende energikrav og sikrer arkitektonisk frihed langt ud i fremtiden. The climate is constantly changing, and our focus is largely directed at carbon emissions, sustainability and nature s impact on our way of living. Today it is clear that it demands attention and action to remain abreast of developments. However, if you want to make a difference, you have to think one step ahead. With limited resources on our planet and out of respect for our global climate and future generations, Idealcombi has revolutionised window design with a brand new range. A highly efficient product series that exceeds all imminent energy requirements and ensures architectural freedom far into the future.

4 Idealcombi har gennem generationer tænkt i vinduer. Futura + er vores nyeste skud på stammen, og vi er stolte over at have udviklet en ny og innovativ produktserie, som matcher enhver bygherres krav til kvalitet, holdbarhed, miljø og god totaløkonomi. Med Futura + slår vi for alvor fast, at det er muligt at tænke langsigtet i udviklingen af vinduer og dermed sikre de energimæssige standarder mange år frem. Futura + er fremstillet i kombinationen træ aluminium og med en kerne af polyurethan (PUR) - et miljøvenligt og højisolerende materiale, som opfylder det ultimative krav til holdbarhed, styrke og ensartet overflade, og som ikke kræver vedligeholdelse. Men også et materiale, som har de helt unikke isoleringsegenskaber, der skal til for at sikre minimal udveksling af energi mellem den indvendige og udvendige side af karm-/rammekonstruktionen. Seriens slanke profil sikrer de størst mulige glasflader med stort lysindfald. Glasarealet giver et ekstra energirigtigt lys og varmetilskud samt et elegant og moderne udtryk. Visionært byggeri Futura + giver arkitekten helt nye muligheder for sammensætningen af fleksible og unikke vinduesløsninger. Serien er specielt designet og udviklet til det moderne og visionære nybyggeri med fokus på slank funktionalitet og energirigtige løsninger. Serien vil også være et oplagt valg ved renoveringsopgaver af bygninger fra 1950 erne og fremefter, hvor det arkitektoniske design kræver et enkelt og tidstypisk udtryk. A NEW CONSTRUCTION AHEAD OF IT S TIME Idealcombi has been thinking windows for generations. Futura + is the latest addition, and we are proud to have developed a new and innovative product series that meets the requirements of developers and clients with regard to quality, lifetime, environment and cost-efficiency. Futura + demonstrates that it is possible to think long term when developing windows and thereby ensure high energy standards many years ahead. Futura + combines wood and aluminium with a core of polyurethane (PUR) an environmentally friendly, highly insulating material which meets the strictest possible requirements with regard to longevity, strength and a uniform surface requiring no maintenance. It is also a material with truly unique insulation properties, which are necessary to ensure the minimum transfer of energy between the interior and exterior sides of the frame/sash construction. The slim profiles of the series ensure the largest possible glass sections and allow in plenty of light. The large glass area also provides extra heat gain and an elegant and modern look. Visionary building Futura + offers architects a fresh opportunity to compose flexible and unique window solutions. The series has been specially designed and developed for modern and visionary new buildings, focusing on sleek functionality and energy-efficient solutions. The series is also the obvious choice for renovation projects involving buildings from the 1950s and later, where the architectural design calls for a simple and characteristic style.

5

6 ALU PUR

7 WOOD I Futura + mødes tradition og innovation. Konstruktionen er unik og materialevalget gennemtænkt. Karm og ramme er designet med vinduets velkendte udvendige side i pulverlakeret aluminium og den traditionelle indvendige side i fingerskarret kernetræ. Både træ og aluminium er bibeholdt i produktet, således at alle fordelene ved differentieret farvevalg indvendigt og udvendigt samt et minimum af vedligehold består. Mellem karmkonstruktionens udvendige og indvendige side har vi indbygget en højisolerende kerne af materialet PUR, der giver vinduet banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning. Materials chosen with care Futura + unites tradition and innovation. The construction is unique the materials carefully selected. Frames and sashes are designed with the exterior side finished in powder-coated aluminium and the traditional interior in finger-jointed heartwood. Both wood and aluminium are retained in the product to offer all the advantages of a differentiated choice of colours both inside and outside as well as minimum maintenance requirements. Between the interior and exterior sides of the frame construction we have incorporated a high-insulating PUR core which gives the window groundbreakingly low values in the overall energy performance calculation.

8

9 THE NEW INSULATING FACTOR PUR er et materiale, der på grund af sine unikke egenskaber i dag anvendes i et utal af sammenhænge. Materialets holdbarhed, fleksibilitet og varmeisoleringsevne har gjort PUR til et oplagt valg i udviklingen af Futura +. Ved at anvende en kombination af PUR-materialet og fine glasfibre har vi skabt en komposit-konstruktion, der sætter nye standarder for reduktion af kuldebroer og energitab. PUR en sikrer en exceptionel høj isoleringsværdi, og ved en normal relativ luftfugtighed i boligen elimineres problemet med kuldenedfald og kondens på den indvendige side af ruden. PUR ens egenskaber er også med til at sikre en bedre klimabalance, da den energimæssige gevinst gennem bedre isolering er langt højere end den forbrugte energi ved produktionen af materialet. Hvis vinduet mange år frem i tiden skal bortskaffes, kan PUR en forbrændes på linje med træ eller eventuelt genanvendes. De nye profiler til Futura + fremstilles naturligvis på vores egen fabrik i Hurup og i samme velkendte topkvalitet som vores øvrige vinduesprogram. Thanks to its unique properties, PUR is a material which is used in countless modern applications. The material s lifetime, flexibility and heat-insulating properties make PUR the obvious choice in developing Futura +. By combining PUR with fine glass fibres, we have created a composite construction that sets new standards for reducing cold bridges and energy loss. The PUR ensures an exceptionally high insulation value, and with an otherwise normal relative air humidity level in the home, it eliminates the problem with cold downdraughts and condensation forming on the inside of the window. The PUR s properties also help to improve the overall climate balance, as the energy benefits from better insulation far outweigh the energy consumed during the material s production. If the time eventually comes for the window to be replaced and disposed of, the PUR can be incinerated in the same way as wood, or even recycled. The new profiles for Futura + are, of course, manufactured at our own factory in Hurup in north-western Jutland and to the same high quality standards as the other windows in our product range.

10

11 UNIQUE ENERGY PERFORMANCE... Eref er den nye beregningsmodel, som i høj grad fremover vil blive anvendt til at vurdere vinduers samlede Energi Performance. Modellen modregner den passive solenergi, der kommer ind gennem ruden, med den varme, der forsvinder ud gennem karm-/rammekonstruktionen. Den tager desuden udgangspunkt i en typisk fyringssæson, hvor energigevinsten er målbar. Optimale værdier for vinduer opnås således i en kombination af slanke profiler med meget lave U-værdier og store glasflader. Uden at gå på kompromis med arkitektens valgfrihed inden for åbningstyper giver Futura + alene i sin konstruktion og materialevalg markedets hidtil bedste værdier i den nye Eref -model. It is the intention of the UK government 1) that all new homes in England and Wales will be carbon-neutral from To achieve this, the energy efficiency standards for new homes will be gradually improved by 25% in 2010 and by 44% in 2013, relative to 2006 standards. It is also the ambition that all new non-domestic buildings will be carbon-neutral from 2019, starting with a 25% improvement of the energy efficiency standard in Energy-efficient windows and doors are a very important element in achieving these objectives, but the use of energy-efficient windows is equally important when renovating existing buildings. In the revised Part L (2010), the Window Energy Rating scheme is being introduced as a tool to ensure that all aspects of the energy performance of windows are being assessed in a standardised way. The WER takes into account the thermal heat loss (U-value), the solar energy heat gain (g-value) and the ventilation heat loss (L-factor). The future requirement for replacement windows is expected to be WER band C. Idealcombi has designed Futura + with slim profiles, exceptionally low U-values and double weather seals to achieve the best possible rating. 1) Building a Greener Future: Towards Zero Carbon Development - Consultation, Department for Communities and Local Government, Crown Copyright, 2006

12 Eksempel på E ref og U-værdier : Gas U 1) w E 2) ref Futura + med 2-lags optimeret lav-energirude Argon 1,30-1 Futura + med 3-lags lav-energirude Argon 0,85 +5 Futura + med 3-lags lav-energirude Krypton 0, Futura + med 3-lags optimeret lav-energirude Argon 0, Futura + med 3-lags optimeret lav-energirude Krypton 0, Eksemplerne er baseret på et element i den definerede standardstørrelse: 1230 x 1480 mm. 1) Enheden er W/m2K. 2) Enheden er kwh/m2/år.

13 ...gives unique market values Med en almindelig standard rudetype ligger Futura + overlegent og endda væsentligt over mindstekravene i bygningsreglementet for både år 2010 og Som udgangspunkt behøver man derfor ikke at optimere værdierne i Futura + ved dyre glasvalg som eksempelvis ruder med krypton gasfyldning, jernfrit glas eller andre alternativer. Med alternative glasvalg eksempelvis med kryptongas kan man dog som rådgiver selv være med til at afgøre, hvor meget der skal optimeres yderligere på vinduet. Der er mange muligheder for optimering, men vigtigst er dog, at man som standard kan få et plus-energi vindue, der bidrager positivt til energirammen. Futura + produktserien kan således indgå som et aktiv i enhver bygnings samlede energiregnskab. Indvendige overfladetemperaturer I bygningsreglementet for 2010 og 2015 stilles der krav om minimum 9,3 C beregnet ved 0 C udvendigt og 20 C indvendigt - også her brillerer Futura +. I standard profilkombinationen på Futura + er mindste indvendige overfladetemperatur 14 C, hvilket sikrer, at selv ved kolde vintertemperaturer, som ligger væsentligt under 0 - og ved almindeligt indeklima - vil problemer med indvendig kondens ikke eksistere. There is basically no need to optimise the values in Futura + by choosing more expensive glazing such as krypton-filled windows, iron-free glass or other alternatives. Though, in the case of alternative glazing for example with krypton gas you can, in your role as consultant, help decide how much the window needs to be further optimised. This can be done in many ways, but what is most important is that, as standard, you get a plus energy window, which benefits the energy equation. The Futura + product series will thus be a significant asset in the total green accounts of any building. Example of E ref and U w-values: Gas WER *) U 1) w g w Futura + with optimized low-e DGU Argon Band A Futura + with low-e TGU Argon Band A Futura + with low-e TGU Krypton Band A Futura + with optimized low-e TGU Argon Band A Futura + with optimized low-e TGU Krypton Band A *) Based on the WER calculation model from BFRC (www. BFRC.org). Please note that at the present time Idealcombi A/S does not hold a valid certificate. The examples are based on one element in the defined standard size 1230 x 1480 mm. 1) Unit is W/m2K.

14 LIVING FOR...

15 ARCHITECT GRÖNING Arkitekter ApS LOCATION Havnestaden, KØBENHAVN S

16

17 ...BALANCED PERFECTION Den unge trendy surfer lever på udsøgt vis i balance med naturens kræfter og anvender erfarent og respektfuldt den mindste vind eller bølge til den perfekte naturoplevelse. På samme måde samler Futura + design, lys og funktionalitet i harmonisk balance med konstruktion og materialer. Futura + s slanke konstruktioner og store glasarealer lukker dagslyset ind og fuldender menneskets behov for varme, lys og energi til krop og sjæl. The young and trendy kite-surfer lives in delicate balance with nature s forces and respectfully uses his knowledge to capture the slightest breath of wind or wave for the perfect experience. In the same way, Futura + combines design, light and functionality in a harmonious balance with construction and materials. Futura + s slim construction and large window sections allow daylight to flood in and satisfy our needs for heat, light and energy for body and soul.

18 TRIPLE GLASS The outside design and glass effect Futura + er udviklet med fokus på fleksibilitet i anvendelse af både 2-lags- og 3-lags lavenergiruder. Med muligheden for at vælge mellem lavenergiruder med både 2- og 3-lags glas uden indflydelse på det udvendige design bliver paletten af energirigtige løsningsmuligheder pludselig langt større. Sammen med de slanke linjer i Futura + og med markedets bedste U-værdier kan man altid kombinere sig frem til branchens bedste Energy Performance.

19 DOUBLE GLASS Futura + has been developed to ensure flexibility when choosing between low-energy double glazing and triple glazing. Being able to choose between low-energy windows with either double or triple glazing without impacting the external design expands the palette of energy-friendly options in one fell swoop. With its sleek lines and the market s best U-values, Futura + allows you to devise a solution with the industry s best energy performance.

20 NATURAL LIVING...

21 Contractor Tine Hundrup ApS LOCATION Hals

22 ...WITH A SENSE FOR DETAIL Som lystfiskerens flue er Futura + skabt af perfekte materialer med en sans for enkelthed, detaljer og omhu, der gør anvendelsen af vinduet til en oplevelse af elegance og fuldkommenhed. Alt fra rullepaskviler med kravetap, antallet af lukkepunkter, cylinderlås og grebsbetjent bremse til to tætningsplan, frit farvevalg ude og inde samt solide sikkerhedsslutblik gør detaljeringsgraden i Futura + -konstruktionen helt unik. Futura + giver mulighed for store vinduesflader, som lukker lyset ind, giver rummet karakter og skaber en konkret fornemmelse af åbenhed. Like the angler s fly, Futura + is created from perfect materials with a sense for simplicity, detail and precision, which makes using the window an elegant and satisfying experience. Everything from mushroom bolts, the number of locking points, cylinder locks and handle-operated brakes to double seals, a wide choice of colours inside and outside as well as solid, adjustable keeps make the degree of detail in the Futura + design completely unique. Futura + offers the option of expansive window sections that allow sunlight to flood into the home, giving the room character and creating a clear sense of space.

23

24 Greb Grebet i Futura + er designet specielt til den oprindelige Futura-serie af designerduoen Smedegaard & Weiss. Grebet er i mat crom og tilfører vinduet et eksklusivt helhedsindtryk. Mange lukkepunkter Paskvilens mange lukkepunkter rundt i rammen betjenes med ét greb alene og sikrer tætte og indbrudssikrede vinduer og døre. De solide rullepaskviler med kravetap og sikkerhedsslutblikket giver ikke tyven mange chancer for hurtig adgang. Grebsbetjent bremse Det er muligt at vælge grebsbetjent bremse i Futura +, der sikrer rammen i en vilkårlig åbningsposition. Grebsbetjent ventilationsspærre Ventilationsstillingen på 1-2 cm er indbygget og betjenes nemt med grebet. Hyppig udluftning er essentiel for et godt indeklima og minimal kondensdannelse indvendigt på ruden, og ventilationsstillingen gør det let og behageligt at lufte ud. Aflåselig cylinder i ramme En aflåselig cylinder placeret indvendigt i rammen giver låsefunktionen et pænt udtryk, og idet den ikke - som traditionelt - er en integreret del af grebet, men monteret direkte i rullepaskvilen, åbnes mulighed for eftermontering af cylinderlås. PN sikringsbeslag Indbrudshæmmende beslag med tre positioner. Karmdybder Futura + produceres som standard med en karmdybde på 149 mm og med mulighed for at vælge 175 mm. Den dybe karm har den fordel ved renoveringsprojekter, at den dækker gamle fugeskader på muren, der opstår, når det gamle vindue fjernes. Dertil kommer muligheden for brugen af øget isoleringstykkelse i elementer med ventileret brystninger. Fugens placering Futura + er konstrueret med fordelen af, at fugeplaceringen er trukket frem i forhold til den traditionelle generation af Futura. Det er nemt at fuge og giver en flot finish. Pulverlakering De udvendige aluminiumsdele er pulverlakeret med en lagtykkelse, der sikrer en glat, smuk og yderst resistent overflade. Frit farvevalg ude og inde Med konstruktionen i kombineret træ aluminium er der mulighed for frit at vælge forskellige farver inde og ude. Vores 15 standardfarver er omhyggeligt udvalgt blandt markedets mest efterspurgte farver og kan kombineres, så boligen får det helt rigtige arkitektoniske udtryk. Udover standardfarver kan der vælges mellem 180 forskellige farver efter RAL-skalaen.

25 DESIGN ACCESSORIES Handle The Futura + handle was specially designed for the original Futura series by the designer duo Smedegaard & Weiss. The matt chrome handle adds an exclusive finishing touch. Numerous locking points The multi-point locking system around the frame is operated by a single handle and ensures tight and secure burglar-proof windows and doors. The solid mushroom bolts and adjustable keeps do not offer burglars much of a chance for quick break-ins. Handle-operated brake Futura + comes with a handle-operated brake option, which holds the frame in the chosen position. Handle with ventilation catch The 1-2 cm wide ventilation position is built in and easily operated with the handle. Frequent airing is essential for a healthy indoor climate and to prevent condensation forming on the inside of the window, something which the ventilation position greatly facilitates. Lockable cylinder in frame A lockable cylinder inside the frame gives the locking function an attractive appearance and, as it is not as conventionally an integrated part of the handle but fitted directly in the espagnolette, it opens up the possibility of retrofitting. Frame depths Futura + is manufactured with a standard frame depth of 149 mm and a 175 mm option. The deep frame is an advantage with renovation projects as it covers any pointing damage on the wall resulting from taking out the old windows. It also makes it possible to increase the thickness of the insulation in elements with ventilated panels. Sealing Another advantage of the Futura + design is that the positioning of the sealing compound is brought forward in relation to the original Futura range. This facilitates sealing and produces an attractive finish. Powder-coating The external aluminium parts are powder-coated in a thickness that ensures a smooth, beautiful and extremely durable surface. Free choice of colours both inside and out The combined wood aluminium construction makes it possible to choose different colours inside and out. Our fifteen standard colours are carefully selected from among the most popular colours on the market, and they can be combined to give the home the perfect architectural look. In addition to our standard colours, it is possible to choose among 180 colours in the RAL scale. PN safety catch Anti-theft fitting with three positions.

26 MORE THAN A WINDOW Futura + skaber god balance mellem vinduet og naturen i en livscyklus, der fra vugge til grav tager højde for klima, miljø og nedbringelse af energiforbrug. Klimaet er i højsædet for måden, vi arbejder på - fra bæredygtigt skovbrug, forbrænding af overskudstræ og PUR, vandbaserede kemikalier og genanvendelse af aluminium til vinduets unikke energimæssige egenskaber. Vi er vores grønne ansvar bevidst og anvender de mest miljøvenlige fremstillingsmetoder i en højteknologisk og moderne produktion. Futura + er mere end et vindue - Futura + er Idealcombi s svar på en grønnere vinduesverden i fremtiden. Futura + establishes a good balance between the window on the one hand and nature on the other in a product life cycle which, from start to finish, takes account of the climate, the environment and reducing energy consumption. From sustainable forestry, burning excess wood and PUR to water-based chemicals for surface treatment, recycling aluminium and the window s unique energy properties, the climate has pride of place in everything that we do. We are aware of our environmental responsibilities and use the most environmentfriendly manufacturing methods in a high-tech and modern production facility. Futura + is much more than just a window Futura + is Idealcombi s answer to a greener window on the world in the future.

27 Disposal Mounting Maintenance USE PRODUCTION Logistics Processing Wood Glass Aluminium MATERIALS DESIGN Design Construction

28 PERFECT DESIGN...

29 ARCHITECT baks arkitekter LOCATION Rønde

30

31 ...FOR FUTURE GENERATIONS Futura + er konstrueret med fokus på miljøet og på den energirigtige løsning - helt ned til mindste detalje. Dermed er Futura + Idealcombi s seneste bidrag til bevaring af jordens ressourcer for at sikre en bedre balance for de kommende generationer. Alle mennesker opnår mere energi og øget velvære, når de befinder sig i dagslys. Med Futura + som vinduesvalg strømmer der mest muligt dagslys ind i boligen til både gavn og glæde for det personlige velvære. Samlet set opnås der også et gratis varmetilskud og et mindre behov for brug af kunstig belysning i boligen. In designing Futura +, we have focused on environmentally friendly and energyefficient solutions down to the smallest detail. Futura + is thereby Idealcombi s latest contribution to preserving the world s natural resources to ensure a better balance for future generations. We all feel more energetic and have an increased sense of well-being when our surroundings are bathed in daylight. Choosing Futura + windows allows plenty of light to stream into the home, benefiting everyone. It also represents free heat gain and cuts the need for artificial lighting.

32 ARCHITECT VA Arkitektar LOCATION Ingunnarskoli Grafarholti, ICELAND

33 SECURITY IN THE DESIGN Futura + er i ramme-/karmkonstruktionen designet med solide beslag og flere lukkepunkter, der i høj grad sikrer boligen mod indbrud. Hele vejen rundt i vinduet griber rullepaskvilen med kravetapper og slutblik ind i hinanden, og de betjenes med et enkelt greb. Hermed dannes en meget tæt og homogen enhed, der gør det vanskeligt at tvinge værktøj ind mellem karm og ramme. Både vinduer og terrassedøre er således særdeles modstandsdygtige for indbrud. Idealcombi s produktserier er testet i henhold til europæiske standarder, hvor både vinduer og døre har bestået en række fysiske prøver baseret på almindelige indbrudsmetoder. Secured by Design Secured by Design is a UK police initiative which supports the principles of designing out crime by the use of effective crime prevention and security standards. Security performance will be a significant factor when it comes to selecting your windows and doors. Idealcombi s experience with Housing Associations, community developments and commercial projects, means that the security and safety of our windows is second to none. Idealcombi has a wide range of products available to Secured By Design specification which have been tested and marked according to several European standards and we always maintain the pace of change by keeping our accreditation fully up to date. To be certified under the initiative, a particular window frame or door frame and corresponding lock and hardware set has to withstand a series of physical tests based on common burglary methods.

34 Tophængt I topstyret Top hung I Top guided Sidehængt I sidestyret Side hung I Side guided Skydedøre Sliding door Dobbelt skydedør Double sliding door PSKD2-2 PSKD3-3 PSKD4-4-4 PSH1-1-1 PSH1-1-2 PSH2-2-2 PSH2-2-4 PSH3-3-6 PSH3-3-6 PTH1-1-1 PTH1-1-2 PTH1-2-2 PTH2-2-2 PTH3-3-3 PTH2-4-4 PTH3-6-6 PTH1-3-3 PTH2-6-6 PTH3-9-9 PTH1-1-4 PTH1-1-6 Faste vinduer Fixed light Vendbart Top swing Skoddeelement Louver panel PVBI1-1-1 PSKODDE PF2-SKV PTS1-3-3T2 PTS2-6-6T4 PTS3-9-9T5 PF1-1-8 PF1-1-4V PF1-1-3V PTS1-1-5 PF1-3-3 PF2-6-6 PF3-9-9 PF4-4-4 PF1-1-1 PF1-1-2V PF1-1-4 PF1-1-6 P2D-6GHU P2D-8GHU P2D-12GHU PF1-2-2 PF2-4-4 PTS1-2-2T1 PTS2-4-4T2 PTS3-6-6T3 Udadgående terrassedøre Outward opening terrace door P1D-2GHU P1D-2GVU P1D-3GVU P1D-4GVU P1D-6GVU P2D-12GHU P2D-2GHU P2D-4GHU

35 FUNCTIONS

36 Sidehængt sidestyret tophængt topstyret fast vindue terrassedør Side hung side guided top hung top guided fixed light terrace door Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Post Transom Vendbart Top swing Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Skydedør Sliding door Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Post Transom

37 TECHNICAL DRAWINGS

38 The FAMILY træ Natura Natura er den klassiske serie af vinduer og døre i kvalitetsoptimeret fyrretræ. Med sine klassiske profileringer har natura et smukt, dansk og originalt design. Frame Frame i træ aluminium er serien med det klassiske og tidløse design, der afspejler linjerne i den traditionelle træ-serie. træ aluminium Nation Nation i træ aluminium er specielt udviklet i samarbejde med Københavns Center for Bydesign og er udviklet specielt til renovering i den ældre boligmasse eller til nybyggeri, hvor facadearkitektur og ejendommens æstetik kræver udseende som de gamle originale kitfalsvinduer. træ aluminium Contura Contura er produktserien af indadgående kip-dreje vinduer og døre i træ aluminium. Serien er rent designmæssigt udviklet og samstemt med serierne Frame og Nation s udvendige profileringer. Den åbner derfor muligheder for et væld af kombinationer med udadgående elementer i samme udvendige design. træ aluminium Futura + Futura + er Idealcombi s svar på fremtidens energivindue. De helt unikke energimæssige egenskaber sikrer arkitektonisk frihed langt ud i fremtiden. Konstruktionen sætter for alvor fokus på innovation og energi. træ pur aluminium

39 Natura Natura is our classic range of quality-optimised pine windows and doors. With its classic profiles, Natura represents beautiful, Danish and original design. Frame The wood and aluminium Frame series features classic, timeless design reflecting the lines in the traditional wood series. Nation Nation in wood aluminium is specially developed in collaboration with Copenhagen s city architects, and is designed for renovation projects in older residential properties or for new buildings where the facade architecture and the aesthetics of the property demand a look that resembles traditional windows where the glazing was secured with putty. Contura Contura comprises inward opening tilt-turn wood aluminium windows and doors. The design of the series has been developed together with the external profiles of the Frame and Nation series. This opens up the possibility of numerous combinations with outward opening elements in the same exterior design. Futura + Futura + is Idealcombi s answer to tomorrow s energy window. Its unique energy properties ensure architectural freedom far into the future. The design strongly underlines the importance of innovation and energy.

40 IDEALCOMBI HURUPDENMARK Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi. Det har ført os til en ledende position blandt producenter på det europæiske vinduesmarked. Med det absolut bredeste produktprogram, bestående af 5 individuelle produktserier i meget høj kvalitet, tilbyder vi det europæiske vinduesmarked energirigtige løsninger til ethvert projekt stort og småt. Idealcombi er grundlagt i 1973 og er familieejet. Med et produktionsareal på m 2 og et højteknologisk, topmoderne og effektivt produktionsapparat, råder Idealcombi over den største samlede vinduesproduktion under ét tag i Danmark, og vi ønsker at tilbyde vores kunder de bedste designs og konstruktioner af vinduer og døre altid i den velkendte høje kvalitet. Et konstruktivt partnerskab Idealcombi har gennem generationer sat sit fingeraftryk på tidens vindueskonstruktioner og bistår i dag med stor erfaring, konstruktive løsningsmodeller og viden i en fælles målsætning for optimalt, bæredygtigt byggeri og god totaløkonomi. Vi opfatter os selv som langt mere end et vindue, og vores ambitioner og mål er klart: Vi ønsker at indgå aktivt i et byggeri s procesforløb - ikke blot som leverandør, men som aktiv partner. Classic, modern, simple or timeless. Idealcombi s approach has always been to combine solid Danish craftsmanship and tradition with state-of-the-art technology. This has earned us a position as one of the leading manufacturers on the European window market. With by far the widest product programme consisting of five individual high-quality product series, we are offering the European window market energy-friendly solutions for all kinds of projects, both large and small. Idealcombi was founded in 1973 and remains a family business. With an 88,000-square-metre high technological, top modern and efficient production facility, Idealcombi disposes of the largest window production under one roof in Denmark, and we want to offer our customers the best window and door designs and constructions as always to our usual high quality standards. A constructive partnership For generations, Idealcombi has been making its mark on window design and contributes today with great experience, constructive solution models and knowledge as part of a joint objective for sustainable building and good costefficiency. We see ourselves as far more than a window manufacturer, and our ambitions and goals are clear: We want to play an active role in the overall building process, not just as a supplier but as an active partner.

41

42 MORE ABOUT YOUR FUTURE WINDOW...

43 ISO 9001:2000 Certified mærket i henhold til DS/EN :2006 BS 7950:1997 Specification for enhanced security performance of casement and tilt/turn windows for domestic applications.

44 Idealcombi A/S Nørre Allé 51, Postbox 119, 7760 Hurup Tlf: Fax: Idealhuset Arnold Nielsens Boulevard 134, 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Idealcombi A/S - UK Carlton House 1, High Street, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5BJ, United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

DØRE. Facadedøre. Terrassedøre Pladedøre Skydedøre Dobbeltdøre Halvdøre Kip-drejedøre Kip-skydedøre

DØRE. Facadedøre. Terrassedøre Pladedøre Skydedøre Dobbeltdøre Halvdøre Kip-drejedøre Kip-skydedøre DØRE Facadedøre Terrassedøre Pladedøre Skydedøre Dobbeltdøre Halvdøre Kip-drejedøre Kip-skydedøre 2 Lad kvaliteten skinne igennem Det rigtige dørvalg Din dør byder velkommen Helt bogstaveligt er døren

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

PRO TEC udvikler skræddersyede vinduesløsninger, der gør bygningsvisioner

PRO TEC udvikler skræddersyede vinduesløsninger, der gør bygningsvisioner 7 PRO TEC has recreated the window by utilising the latest processes and technologies. PRO TEC 7 offers architects unrivalled opportunities for design, and sets the standard for thermal insulation at

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

MODO by Skovby your personal ideas

MODO by Skovby your personal ideas MODO by Skovby your personal ideas Endless possibilities MODO has a simple and exclusive design that contributes with both form and flexibility. The MODO line comprises a number of modules, which you can

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed DFM KONFERENCEN 2010 28-29 JANUAR 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House Fremtidens helhedsorienterede byggeri Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

INNOVATION med FuTurA+

INNOVATION med FuTurA+ INNOVATION 360 med Futura+ o futura+ Samme design ARKITEKTONISK FRIHED Futura+i er en ny innovativ og indadgående vindues- og dørserie og en videreudvikling af vores traditionelle udadgående produktserie

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 46 cm Arm width: 20, 30 and 40 cm Total depth (frame): 105 cm Seat depth: 50 cm Seat height: 39 cm Total height (frame): 66 cm 120 x 105 cm 1 180 x 105 cm 190 x 105 cm 130 x 165 cm 140 x 165

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS VINDUER OG DØRE AF HIGH TECH-MATERIALET RAU-FIPRO Nordic Design Plus

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape.

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape. NONUFORM Nonuform is the place for products where technology and design go hand in hand cutting edge products that combine design, function and respect for the environment. Working in aluminium allows

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere