IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE"

Transkript

1 natura natura envira envira IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

2 envira

3 IT S ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Klimaet er i evig forandring, og vores fokus er i særlig grad rettet mod CO 2 udslip, bæredygtighed og de forandringer, naturen kan påføre vores levevis. Det er i dag indlysende, at det kræver opmærksomhed og handling, hvis man vil følge med. Men hvis man vil gøre en forskel, så skal man tænke skridtet videre. Klodens ressourcer er begrænsede, og med respekt for vores globale klima og fremtidige generationer har Idealcombi skabt revolution med en helt ny vinduesserie. En højeffektiv produktserie, der ligger over alle kommende energikrav og sikrer arkitektonisk frihed langt ud i fremtiden. The climate is constantly changing, and our focus is largely directed at carbon emissions, sustainability and nature s impact on our way of living. Today it is clear that it demands attention and action to remain abreast of developments. However, if you want to make a difference, you have to think one step ahead. With limited resources on our planet and out of respect for our global climate and future generations, Idealcombi has revolutionised window design with a brand new range. A highly efficient product series that exceeds all imminent energy requirements and ensures architectural freedom far into the future.

4 Idealcombi har gennem generationer tænkt i vinduer. Futura + er vores nyeste skud på stammen, og vi er stolte over at have udviklet en ny og innovativ produktserie, som matcher enhver bygherres krav til kvalitet, holdbarhed, miljø og god totaløkonomi. Med Futura + slår vi for alvor fast, at det er muligt at tænke langsigtet i udviklingen af vinduer og dermed sikre de energimæssige standarder mange år frem. Futura + er fremstillet i kombinationen træ aluminium og med en kerne af polyurethan (PUR) - et miljøvenligt og højisolerende materiale, som opfylder det ultimative krav til holdbarhed, styrke og ensartet overflade, og som ikke kræver vedligeholdelse. Men også et materiale, som har de helt unikke isoleringsegenskaber, der skal til for at sikre minimal udveksling af energi mellem den indvendige og udvendige side af karm-/rammekonstruktionen. Seriens slanke profil sikrer de størst mulige glasflader med stort lysindfald. Glasarealet giver et ekstra energirigtigt lys og varmetilskud samt et elegant og moderne udtryk. Visionært byggeri Futura + giver arkitekten helt nye muligheder for sammensætningen af fleksible og unikke vinduesløsninger. Serien er specielt designet og udviklet til det moderne og visionære nybyggeri med fokus på slank funktionalitet og energirigtige løsninger. Serien vil også være et oplagt valg ved renoveringsopgaver af bygninger fra 1950 erne og fremefter, hvor det arkitektoniske design kræver et enkelt og tidstypisk udtryk. A NEW CONSTRUCTION AHEAD OF IT S TIME Idealcombi has been thinking windows for generations. Futura + is the latest addition, and we are proud to have developed a new and innovative product series that meets the requirements of developers and clients with regard to quality, lifetime, environment and cost-efficiency. Futura + demonstrates that it is possible to think long term when developing windows and thereby ensure high energy standards many years ahead. Futura + combines wood and aluminium with a core of polyurethane (PUR) an environmentally friendly, highly insulating material which meets the strictest possible requirements with regard to longevity, strength and a uniform surface requiring no maintenance. It is also a material with truly unique insulation properties, which are necessary to ensure the minimum transfer of energy between the interior and exterior sides of the frame/sash construction. The slim profiles of the series ensure the largest possible glass sections and allow in plenty of light. The large glass area also provides extra heat gain and an elegant and modern look. Visionary building Futura + offers architects a fresh opportunity to compose flexible and unique window solutions. The series has been specially designed and developed for modern and visionary new buildings, focusing on sleek functionality and energy-efficient solutions. The series is also the obvious choice for renovation projects involving buildings from the 1950s and later, where the architectural design calls for a simple and characteristic style.

5

6 ALU PUR

7 WOOD I Futura + mødes tradition og innovation. Konstruktionen er unik og materialevalget gennemtænkt. Karm og ramme er designet med vinduets velkendte udvendige side i pulverlakeret aluminium og den traditionelle indvendige side i fingerskarret kernetræ. Både træ og aluminium er bibeholdt i produktet, således at alle fordelene ved differentieret farvevalg indvendigt og udvendigt samt et minimum af vedligehold består. Mellem karmkonstruktionens udvendige og indvendige side har vi indbygget en højisolerende kerne af materialet PUR, der giver vinduet banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning. Materials chosen with care Futura + unites tradition and innovation. The construction is unique the materials carefully selected. Frames and sashes are designed with the exterior side finished in powder-coated aluminium and the traditional interior in finger-jointed heartwood. Both wood and aluminium are retained in the product to offer all the advantages of a differentiated choice of colours both inside and outside as well as minimum maintenance requirements. Between the interior and exterior sides of the frame construction we have incorporated a high-insulating PUR core which gives the window groundbreakingly low values in the overall energy performance calculation.

8

9 THE NEW INSULATING FACTOR PUR er et materiale, der på grund af sine unikke egenskaber i dag anvendes i et utal af sammenhænge. Materialets holdbarhed, fleksibilitet og varmeisoleringsevne har gjort PUR til et oplagt valg i udviklingen af Futura +. Ved at anvende en kombination af PUR-materialet og fine glasfibre har vi skabt en komposit-konstruktion, der sætter nye standarder for reduktion af kuldebroer og energitab. PUR en sikrer en exceptionel høj isoleringsværdi, og ved en normal relativ luftfugtighed i boligen elimineres problemet med kuldenedfald og kondens på den indvendige side af ruden. PUR ens egenskaber er også med til at sikre en bedre klimabalance, da den energimæssige gevinst gennem bedre isolering er langt højere end den forbrugte energi ved produktionen af materialet. Hvis vinduet mange år frem i tiden skal bortskaffes, kan PUR en forbrændes på linje med træ eller eventuelt genanvendes. De nye profiler til Futura + fremstilles naturligvis på vores egen fabrik i Hurup og i samme velkendte topkvalitet som vores øvrige vinduesprogram. Thanks to its unique properties, PUR is a material which is used in countless modern applications. The material s lifetime, flexibility and heat-insulating properties make PUR the obvious choice in developing Futura +. By combining PUR with fine glass fibres, we have created a composite construction that sets new standards for reducing cold bridges and energy loss. The PUR ensures an exceptionally high insulation value, and with an otherwise normal relative air humidity level in the home, it eliminates the problem with cold downdraughts and condensation forming on the inside of the window. The PUR s properties also help to improve the overall climate balance, as the energy benefits from better insulation far outweigh the energy consumed during the material s production. If the time eventually comes for the window to be replaced and disposed of, the PUR can be incinerated in the same way as wood, or even recycled. The new profiles for Futura + are, of course, manufactured at our own factory in Hurup in north-western Jutland and to the same high quality standards as the other windows in our product range.

10

11 UNIQUE ENERGY PERFORMANCE... Eref er den nye beregningsmodel, som i høj grad fremover vil blive anvendt til at vurdere vinduers samlede Energi Performance. Modellen modregner den passive solenergi, der kommer ind gennem ruden, med den varme, der forsvinder ud gennem karm-/rammekonstruktionen. Den tager desuden udgangspunkt i en typisk fyringssæson, hvor energigevinsten er målbar. Optimale værdier for vinduer opnås således i en kombination af slanke profiler med meget lave U-værdier og store glasflader. Uden at gå på kompromis med arkitektens valgfrihed inden for åbningstyper giver Futura + alene i sin konstruktion og materialevalg markedets hidtil bedste værdier i den nye Eref -model. It is the intention of the UK government 1) that all new homes in England and Wales will be carbon-neutral from To achieve this, the energy efficiency standards for new homes will be gradually improved by 25% in 2010 and by 44% in 2013, relative to 2006 standards. It is also the ambition that all new non-domestic buildings will be carbon-neutral from 2019, starting with a 25% improvement of the energy efficiency standard in Energy-efficient windows and doors are a very important element in achieving these objectives, but the use of energy-efficient windows is equally important when renovating existing buildings. In the revised Part L (2010), the Window Energy Rating scheme is being introduced as a tool to ensure that all aspects of the energy performance of windows are being assessed in a standardised way. The WER takes into account the thermal heat loss (U-value), the solar energy heat gain (g-value) and the ventilation heat loss (L-factor). The future requirement for replacement windows is expected to be WER band C. Idealcombi has designed Futura + with slim profiles, exceptionally low U-values and double weather seals to achieve the best possible rating. 1) Building a Greener Future: Towards Zero Carbon Development - Consultation, Department for Communities and Local Government, Crown Copyright, 2006

12 Eksempel på E ref og U-værdier : Gas U 1) w E 2) ref Futura + med 2-lags optimeret lav-energirude Argon 1,30-1 Futura + med 3-lags lav-energirude Argon 0,85 +5 Futura + med 3-lags lav-energirude Krypton 0, Futura + med 3-lags optimeret lav-energirude Argon 0, Futura + med 3-lags optimeret lav-energirude Krypton 0, Eksemplerne er baseret på et element i den definerede standardstørrelse: 1230 x 1480 mm. 1) Enheden er W/m2K. 2) Enheden er kwh/m2/år.

13 ...gives unique market values Med en almindelig standard rudetype ligger Futura + overlegent og endda væsentligt over mindstekravene i bygningsreglementet for både år 2010 og Som udgangspunkt behøver man derfor ikke at optimere værdierne i Futura + ved dyre glasvalg som eksempelvis ruder med krypton gasfyldning, jernfrit glas eller andre alternativer. Med alternative glasvalg eksempelvis med kryptongas kan man dog som rådgiver selv være med til at afgøre, hvor meget der skal optimeres yderligere på vinduet. Der er mange muligheder for optimering, men vigtigst er dog, at man som standard kan få et plus-energi vindue, der bidrager positivt til energirammen. Futura + produktserien kan således indgå som et aktiv i enhver bygnings samlede energiregnskab. Indvendige overfladetemperaturer I bygningsreglementet for 2010 og 2015 stilles der krav om minimum 9,3 C beregnet ved 0 C udvendigt og 20 C indvendigt - også her brillerer Futura +. I standard profilkombinationen på Futura + er mindste indvendige overfladetemperatur 14 C, hvilket sikrer, at selv ved kolde vintertemperaturer, som ligger væsentligt under 0 - og ved almindeligt indeklima - vil problemer med indvendig kondens ikke eksistere. There is basically no need to optimise the values in Futura + by choosing more expensive glazing such as krypton-filled windows, iron-free glass or other alternatives. Though, in the case of alternative glazing for example with krypton gas you can, in your role as consultant, help decide how much the window needs to be further optimised. This can be done in many ways, but what is most important is that, as standard, you get a plus energy window, which benefits the energy equation. The Futura + product series will thus be a significant asset in the total green accounts of any building. Example of E ref and U w-values: Gas WER *) U 1) w g w Futura + with optimized low-e DGU Argon Band A Futura + with low-e TGU Argon Band A Futura + with low-e TGU Krypton Band A Futura + with optimized low-e TGU Argon Band A Futura + with optimized low-e TGU Krypton Band A *) Based on the WER calculation model from BFRC (www. BFRC.org). Please note that at the present time Idealcombi A/S does not hold a valid certificate. The examples are based on one element in the defined standard size 1230 x 1480 mm. 1) Unit is W/m2K.

14 LIVING FOR...

15 ARCHITECT GRÖNING Arkitekter ApS LOCATION Havnestaden, KØBENHAVN S

16

17 ...BALANCED PERFECTION Den unge trendy surfer lever på udsøgt vis i balance med naturens kræfter og anvender erfarent og respektfuldt den mindste vind eller bølge til den perfekte naturoplevelse. På samme måde samler Futura + design, lys og funktionalitet i harmonisk balance med konstruktion og materialer. Futura + s slanke konstruktioner og store glasarealer lukker dagslyset ind og fuldender menneskets behov for varme, lys og energi til krop og sjæl. The young and trendy kite-surfer lives in delicate balance with nature s forces and respectfully uses his knowledge to capture the slightest breath of wind or wave for the perfect experience. In the same way, Futura + combines design, light and functionality in a harmonious balance with construction and materials. Futura + s slim construction and large window sections allow daylight to flood in and satisfy our needs for heat, light and energy for body and soul.

18 TRIPLE GLASS The outside design and glass effect Futura + er udviklet med fokus på fleksibilitet i anvendelse af både 2-lags- og 3-lags lavenergiruder. Med muligheden for at vælge mellem lavenergiruder med både 2- og 3-lags glas uden indflydelse på det udvendige design bliver paletten af energirigtige løsningsmuligheder pludselig langt større. Sammen med de slanke linjer i Futura + og med markedets bedste U-værdier kan man altid kombinere sig frem til branchens bedste Energy Performance.

19 DOUBLE GLASS Futura + has been developed to ensure flexibility when choosing between low-energy double glazing and triple glazing. Being able to choose between low-energy windows with either double or triple glazing without impacting the external design expands the palette of energy-friendly options in one fell swoop. With its sleek lines and the market s best U-values, Futura + allows you to devise a solution with the industry s best energy performance.

20 NATURAL LIVING...

21 Contractor Tine Hundrup ApS LOCATION Hals

22 ...WITH A SENSE FOR DETAIL Som lystfiskerens flue er Futura + skabt af perfekte materialer med en sans for enkelthed, detaljer og omhu, der gør anvendelsen af vinduet til en oplevelse af elegance og fuldkommenhed. Alt fra rullepaskviler med kravetap, antallet af lukkepunkter, cylinderlås og grebsbetjent bremse til to tætningsplan, frit farvevalg ude og inde samt solide sikkerhedsslutblik gør detaljeringsgraden i Futura + -konstruktionen helt unik. Futura + giver mulighed for store vinduesflader, som lukker lyset ind, giver rummet karakter og skaber en konkret fornemmelse af åbenhed. Like the angler s fly, Futura + is created from perfect materials with a sense for simplicity, detail and precision, which makes using the window an elegant and satisfying experience. Everything from mushroom bolts, the number of locking points, cylinder locks and handle-operated brakes to double seals, a wide choice of colours inside and outside as well as solid, adjustable keeps make the degree of detail in the Futura + design completely unique. Futura + offers the option of expansive window sections that allow sunlight to flood into the home, giving the room character and creating a clear sense of space.

23

24 Greb Grebet i Futura + er designet specielt til den oprindelige Futura-serie af designerduoen Smedegaard & Weiss. Grebet er i mat crom og tilfører vinduet et eksklusivt helhedsindtryk. Mange lukkepunkter Paskvilens mange lukkepunkter rundt i rammen betjenes med ét greb alene og sikrer tætte og indbrudssikrede vinduer og døre. De solide rullepaskviler med kravetap og sikkerhedsslutblikket giver ikke tyven mange chancer for hurtig adgang. Grebsbetjent bremse Det er muligt at vælge grebsbetjent bremse i Futura +, der sikrer rammen i en vilkårlig åbningsposition. Grebsbetjent ventilationsspærre Ventilationsstillingen på 1-2 cm er indbygget og betjenes nemt med grebet. Hyppig udluftning er essentiel for et godt indeklima og minimal kondensdannelse indvendigt på ruden, og ventilationsstillingen gør det let og behageligt at lufte ud. Aflåselig cylinder i ramme En aflåselig cylinder placeret indvendigt i rammen giver låsefunktionen et pænt udtryk, og idet den ikke - som traditionelt - er en integreret del af grebet, men monteret direkte i rullepaskvilen, åbnes mulighed for eftermontering af cylinderlås. PN sikringsbeslag Indbrudshæmmende beslag med tre positioner. Karmdybder Futura + produceres som standard med en karmdybde på 149 mm og med mulighed for at vælge 175 mm. Den dybe karm har den fordel ved renoveringsprojekter, at den dækker gamle fugeskader på muren, der opstår, når det gamle vindue fjernes. Dertil kommer muligheden for brugen af øget isoleringstykkelse i elementer med ventileret brystninger. Fugens placering Futura + er konstrueret med fordelen af, at fugeplaceringen er trukket frem i forhold til den traditionelle generation af Futura. Det er nemt at fuge og giver en flot finish. Pulverlakering De udvendige aluminiumsdele er pulverlakeret med en lagtykkelse, der sikrer en glat, smuk og yderst resistent overflade. Frit farvevalg ude og inde Med konstruktionen i kombineret træ aluminium er der mulighed for frit at vælge forskellige farver inde og ude. Vores 15 standardfarver er omhyggeligt udvalgt blandt markedets mest efterspurgte farver og kan kombineres, så boligen får det helt rigtige arkitektoniske udtryk. Udover standardfarver kan der vælges mellem 180 forskellige farver efter RAL-skalaen.

25 DESIGN ACCESSORIES Handle The Futura + handle was specially designed for the original Futura series by the designer duo Smedegaard & Weiss. The matt chrome handle adds an exclusive finishing touch. Numerous locking points The multi-point locking system around the frame is operated by a single handle and ensures tight and secure burglar-proof windows and doors. The solid mushroom bolts and adjustable keeps do not offer burglars much of a chance for quick break-ins. Handle-operated brake Futura + comes with a handle-operated brake option, which holds the frame in the chosen position. Handle with ventilation catch The 1-2 cm wide ventilation position is built in and easily operated with the handle. Frequent airing is essential for a healthy indoor climate and to prevent condensation forming on the inside of the window, something which the ventilation position greatly facilitates. Lockable cylinder in frame A lockable cylinder inside the frame gives the locking function an attractive appearance and, as it is not as conventionally an integrated part of the handle but fitted directly in the espagnolette, it opens up the possibility of retrofitting. Frame depths Futura + is manufactured with a standard frame depth of 149 mm and a 175 mm option. The deep frame is an advantage with renovation projects as it covers any pointing damage on the wall resulting from taking out the old windows. It also makes it possible to increase the thickness of the insulation in elements with ventilated panels. Sealing Another advantage of the Futura + design is that the positioning of the sealing compound is brought forward in relation to the original Futura range. This facilitates sealing and produces an attractive finish. Powder-coating The external aluminium parts are powder-coated in a thickness that ensures a smooth, beautiful and extremely durable surface. Free choice of colours both inside and out The combined wood aluminium construction makes it possible to choose different colours inside and out. Our fifteen standard colours are carefully selected from among the most popular colours on the market, and they can be combined to give the home the perfect architectural look. In addition to our standard colours, it is possible to choose among 180 colours in the RAL scale. PN safety catch Anti-theft fitting with three positions.

26 MORE THAN A WINDOW Futura + skaber god balance mellem vinduet og naturen i en livscyklus, der fra vugge til grav tager højde for klima, miljø og nedbringelse af energiforbrug. Klimaet er i højsædet for måden, vi arbejder på - fra bæredygtigt skovbrug, forbrænding af overskudstræ og PUR, vandbaserede kemikalier og genanvendelse af aluminium til vinduets unikke energimæssige egenskaber. Vi er vores grønne ansvar bevidst og anvender de mest miljøvenlige fremstillingsmetoder i en højteknologisk og moderne produktion. Futura + er mere end et vindue - Futura + er Idealcombi s svar på en grønnere vinduesverden i fremtiden. Futura + establishes a good balance between the window on the one hand and nature on the other in a product life cycle which, from start to finish, takes account of the climate, the environment and reducing energy consumption. From sustainable forestry, burning excess wood and PUR to water-based chemicals for surface treatment, recycling aluminium and the window s unique energy properties, the climate has pride of place in everything that we do. We are aware of our environmental responsibilities and use the most environmentfriendly manufacturing methods in a high-tech and modern production facility. Futura + is much more than just a window Futura + is Idealcombi s answer to a greener window on the world in the future.

27 Disposal Mounting Maintenance USE PRODUCTION Logistics Processing Wood Glass Aluminium MATERIALS DESIGN Design Construction

28 PERFECT DESIGN...

29 ARCHITECT baks arkitekter LOCATION Rønde

30

31 ...FOR FUTURE GENERATIONS Futura + er konstrueret med fokus på miljøet og på den energirigtige løsning - helt ned til mindste detalje. Dermed er Futura + Idealcombi s seneste bidrag til bevaring af jordens ressourcer for at sikre en bedre balance for de kommende generationer. Alle mennesker opnår mere energi og øget velvære, når de befinder sig i dagslys. Med Futura + som vinduesvalg strømmer der mest muligt dagslys ind i boligen til både gavn og glæde for det personlige velvære. Samlet set opnås der også et gratis varmetilskud og et mindre behov for brug af kunstig belysning i boligen. In designing Futura +, we have focused on environmentally friendly and energyefficient solutions down to the smallest detail. Futura + is thereby Idealcombi s latest contribution to preserving the world s natural resources to ensure a better balance for future generations. We all feel more energetic and have an increased sense of well-being when our surroundings are bathed in daylight. Choosing Futura + windows allows plenty of light to stream into the home, benefiting everyone. It also represents free heat gain and cuts the need for artificial lighting.

32 ARCHITECT VA Arkitektar LOCATION Ingunnarskoli Grafarholti, ICELAND

33 SECURITY IN THE DESIGN Futura + er i ramme-/karmkonstruktionen designet med solide beslag og flere lukkepunkter, der i høj grad sikrer boligen mod indbrud. Hele vejen rundt i vinduet griber rullepaskvilen med kravetapper og slutblik ind i hinanden, og de betjenes med et enkelt greb. Hermed dannes en meget tæt og homogen enhed, der gør det vanskeligt at tvinge værktøj ind mellem karm og ramme. Både vinduer og terrassedøre er således særdeles modstandsdygtige for indbrud. Idealcombi s produktserier er testet i henhold til europæiske standarder, hvor både vinduer og døre har bestået en række fysiske prøver baseret på almindelige indbrudsmetoder. Secured by Design Secured by Design is a UK police initiative which supports the principles of designing out crime by the use of effective crime prevention and security standards. Security performance will be a significant factor when it comes to selecting your windows and doors. Idealcombi s experience with Housing Associations, community developments and commercial projects, means that the security and safety of our windows is second to none. Idealcombi has a wide range of products available to Secured By Design specification which have been tested and marked according to several European standards and we always maintain the pace of change by keeping our accreditation fully up to date. To be certified under the initiative, a particular window frame or door frame and corresponding lock and hardware set has to withstand a series of physical tests based on common burglary methods.

34 Tophængt I topstyret Top hung I Top guided Sidehængt I sidestyret Side hung I Side guided Skydedøre Sliding door Dobbelt skydedør Double sliding door PSKD2-2 PSKD3-3 PSKD4-4-4 PSH1-1-1 PSH1-1-2 PSH2-2-2 PSH2-2-4 PSH3-3-6 PSH3-3-6 PTH1-1-1 PTH1-1-2 PTH1-2-2 PTH2-2-2 PTH3-3-3 PTH2-4-4 PTH3-6-6 PTH1-3-3 PTH2-6-6 PTH3-9-9 PTH1-1-4 PTH1-1-6 Faste vinduer Fixed light Vendbart Top swing Skoddeelement Louver panel PVBI1-1-1 PSKODDE PF2-SKV PTS1-3-3T2 PTS2-6-6T4 PTS3-9-9T5 PF1-1-8 PF1-1-4V PF1-1-3V PTS1-1-5 PF1-3-3 PF2-6-6 PF3-9-9 PF4-4-4 PF1-1-1 PF1-1-2V PF1-1-4 PF1-1-6 P2D-6GHU P2D-8GHU P2D-12GHU PF1-2-2 PF2-4-4 PTS1-2-2T1 PTS2-4-4T2 PTS3-6-6T3 Udadgående terrassedøre Outward opening terrace door P1D-2GHU P1D-2GVU P1D-3GVU P1D-4GVU P1D-6GVU P2D-12GHU P2D-2GHU P2D-4GHU

35 FUNCTIONS

36 Sidehængt sidestyret tophængt topstyret fast vindue terrassedør Side hung side guided top hung top guided fixed light terrace door Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Post Transom Vendbart Top swing Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Skydedør Sliding door Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Post Transom

37 TECHNICAL DRAWINGS

38 The FAMILY træ Natura Natura er den klassiske serie af vinduer og døre i kvalitetsoptimeret fyrretræ. Med sine klassiske profileringer har natura et smukt, dansk og originalt design. Frame Frame i træ aluminium er serien med det klassiske og tidløse design, der afspejler linjerne i den traditionelle træ-serie. træ aluminium Nation Nation i træ aluminium er specielt udviklet i samarbejde med Københavns Center for Bydesign og er udviklet specielt til renovering i den ældre boligmasse eller til nybyggeri, hvor facadearkitektur og ejendommens æstetik kræver udseende som de gamle originale kitfalsvinduer. træ aluminium Contura Contura er produktserien af indadgående kip-dreje vinduer og døre i træ aluminium. Serien er rent designmæssigt udviklet og samstemt med serierne Frame og Nation s udvendige profileringer. Den åbner derfor muligheder for et væld af kombinationer med udadgående elementer i samme udvendige design. træ aluminium Futura + Futura + er Idealcombi s svar på fremtidens energivindue. De helt unikke energimæssige egenskaber sikrer arkitektonisk frihed langt ud i fremtiden. Konstruktionen sætter for alvor fokus på innovation og energi. træ pur aluminium

39 Natura Natura is our classic range of quality-optimised pine windows and doors. With its classic profiles, Natura represents beautiful, Danish and original design. Frame The wood and aluminium Frame series features classic, timeless design reflecting the lines in the traditional wood series. Nation Nation in wood aluminium is specially developed in collaboration with Copenhagen s city architects, and is designed for renovation projects in older residential properties or for new buildings where the facade architecture and the aesthetics of the property demand a look that resembles traditional windows where the glazing was secured with putty. Contura Contura comprises inward opening tilt-turn wood aluminium windows and doors. The design of the series has been developed together with the external profiles of the Frame and Nation series. This opens up the possibility of numerous combinations with outward opening elements in the same exterior design. Futura + Futura + is Idealcombi s answer to tomorrow s energy window. Its unique energy properties ensure architectural freedom far into the future. The design strongly underlines the importance of innovation and energy.

40 IDEALCOMBI HURUPDENMARK Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi. Det har ført os til en ledende position blandt producenter på det europæiske vinduesmarked. Med det absolut bredeste produktprogram, bestående af 5 individuelle produktserier i meget høj kvalitet, tilbyder vi det europæiske vinduesmarked energirigtige løsninger til ethvert projekt stort og småt. Idealcombi er grundlagt i 1973 og er familieejet. Med et produktionsareal på m 2 og et højteknologisk, topmoderne og effektivt produktionsapparat, råder Idealcombi over den største samlede vinduesproduktion under ét tag i Danmark, og vi ønsker at tilbyde vores kunder de bedste designs og konstruktioner af vinduer og døre altid i den velkendte høje kvalitet. Et konstruktivt partnerskab Idealcombi har gennem generationer sat sit fingeraftryk på tidens vindueskonstruktioner og bistår i dag med stor erfaring, konstruktive løsningsmodeller og viden i en fælles målsætning for optimalt, bæredygtigt byggeri og god totaløkonomi. Vi opfatter os selv som langt mere end et vindue, og vores ambitioner og mål er klart: Vi ønsker at indgå aktivt i et byggeri s procesforløb - ikke blot som leverandør, men som aktiv partner. Classic, modern, simple or timeless. Idealcombi s approach has always been to combine solid Danish craftsmanship and tradition with state-of-the-art technology. This has earned us a position as one of the leading manufacturers on the European window market. With by far the widest product programme consisting of five individual high-quality product series, we are offering the European window market energy-friendly solutions for all kinds of projects, both large and small. Idealcombi was founded in 1973 and remains a family business. With an 88,000-square-metre high technological, top modern and efficient production facility, Idealcombi disposes of the largest window production under one roof in Denmark, and we want to offer our customers the best window and door designs and constructions as always to our usual high quality standards. A constructive partnership For generations, Idealcombi has been making its mark on window design and contributes today with great experience, constructive solution models and knowledge as part of a joint objective for sustainable building and good costefficiency. We see ourselves as far more than a window manufacturer, and our ambitions and goals are clear: We want to play an active role in the overall building process, not just as a supplier but as an active partner.

41

42 MORE ABOUT YOUR FUTURE WINDOW...

43 ISO 9001:2000 Certified mærket i henhold til DS/EN :2006 BS 7950:1997 Specification for enhanced security performance of casement and tilt/turn windows for domestic applications.

44 Idealcombi A/S Nørre Allé 51, Postbox 119, 7760 Hurup Tlf: Fax: Idealhuset Arnold Nielsens Boulevard 134, 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Idealcombi A/S - UK Carlton House 1, High Street, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5BJ, United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 Prisbelønnet, luksuriøse Stella Maris Kunsten af kobber Marie Louise Kold Kobberudsmykning og -arkitektur Helsinkis musikhus aktuel status Leder Velkommen

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41),

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn

Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Boligforeningen Ringgården Sustainable Youth Housing Aarhus Harbour It is important that ordinary social housing is built in the new quarter so that it doesn t become

Læs mere

KOBBER FORUM. Boligbebyggelser på Frederikskaj i København. Nyt kobber til Roskilde Domkirke. En stor sportsbygning i Budapest

KOBBER FORUM. Boligbebyggelser på Frederikskaj i København. Nyt kobber til Roskilde Domkirke. En stor sportsbygning i Budapest KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 26/2009 Boligbebyggelser på Frederikskaj i København Nyt kobber til Roskilde Domkirke En stor sportsbygning i Budapest Accordia Britisk boligprojekt Velkommen

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald Jørgen M. Schultz Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-028 2002 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-087-4 Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: +45 75 75 33 00 Fax: +45 75 75 35 19 post@braedstrup-fjernvarme.dk www.braedstrup-fjernvarme.dk 2 Indhold Bag om

Læs mere

EJ 5 Corona 6-11. EJ 8 A-Chair 12-13. EJ 11 Donna 14-17 EJ 20 18-21 EJ 40 22-25 EJ 56 26-29 EJ 60 30-35. EJ 70 80 Partner 36-43. EJ 96 Apollo 44-49

EJ 5 Corona 6-11. EJ 8 A-Chair 12-13. EJ 11 Donna 14-17 EJ 20 18-21 EJ 40 22-25 EJ 56 26-29 EJ 60 30-35. EJ 70 80 Partner 36-43. EJ 96 Apollo 44-49 EJ 5 Corona EJ 8 A-Chair EJ 11 Donna EJ 20 EJ 40 EJ 56 EJ 60 EJ 70 80 Partner EJ 96 Apollo EJ 100 Oxchair EJ Historie / EJ History EJ 150 EJ 205 Flamingo EJ 220 EJ 315 EJ 600 EJ 660 EJ 900 Pipeline, Cobra

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere