IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE"

Transkript

1 natura natura envira envira IT S NOT ABOUT KEEPING UP WITH THE FUTURE

2 envira

3 IT S ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Klimaet er i evig forandring, og vores fokus er i særlig grad rettet mod CO 2 udslip, bæredygtighed og de forandringer, naturen kan påføre vores levevis. Det er i dag indlysende, at det kræver opmærksomhed og handling, hvis man vil følge med. Men hvis man vil gøre en forskel, så skal man tænke skridtet videre. Klodens ressourcer er begrænsede, og med respekt for vores globale klima og fremtidige generationer har Idealcombi skabt revolution med en helt ny vinduesserie. En højeffektiv produktserie, der ligger over alle kommende energikrav og sikrer arkitektonisk frihed langt ud i fremtiden. The climate is constantly changing, and our focus is largely directed at carbon emissions, sustainability and nature s impact on our way of living. Today it is clear that it demands attention and action to remain abreast of developments. However, if you want to make a difference, you have to think one step ahead. With limited resources on our planet and out of respect for our global climate and future generations, Idealcombi has revolutionised window design with a brand new range. A highly efficient product series that exceeds all imminent energy requirements and ensures architectural freedom far into the future.

4 Idealcombi har gennem generationer tænkt i vinduer. Futura + er vores nyeste skud på stammen, og vi er stolte over at have udviklet en ny og innovativ produktserie, som matcher enhver bygherres krav til kvalitet, holdbarhed, miljø og god totaløkonomi. Med Futura + slår vi for alvor fast, at det er muligt at tænke langsigtet i udviklingen af vinduer og dermed sikre de energimæssige standarder mange år frem. Futura + er fremstillet i kombinationen træ aluminium og med en kerne af polyurethan (PUR) - et miljøvenligt og højisolerende materiale, som opfylder det ultimative krav til holdbarhed, styrke og ensartet overflade, og som ikke kræver vedligeholdelse. Men også et materiale, som har de helt unikke isoleringsegenskaber, der skal til for at sikre minimal udveksling af energi mellem den indvendige og udvendige side af karm-/rammekonstruktionen. Seriens slanke profil sikrer de størst mulige glasflader med stort lysindfald. Glasarealet giver et ekstra energirigtigt lys og varmetilskud samt et elegant og moderne udtryk. Visionært byggeri Futura + giver arkitekten helt nye muligheder for sammensætningen af fleksible og unikke vinduesløsninger. Serien er specielt designet og udviklet til det moderne og visionære nybyggeri med fokus på slank funktionalitet og energirigtige løsninger. Serien vil også være et oplagt valg ved renoveringsopgaver af bygninger fra 1950 erne og fremefter, hvor det arkitektoniske design kræver et enkelt og tidstypisk udtryk. A NEW CONSTRUCTION AHEAD OF IT S TIME Idealcombi has been thinking windows for generations. Futura + is the latest addition, and we are proud to have developed a new and innovative product series that meets the requirements of developers and clients with regard to quality, lifetime, environment and cost-efficiency. Futura + demonstrates that it is possible to think long term when developing windows and thereby ensure high energy standards many years ahead. Futura + combines wood and aluminium with a core of polyurethane (PUR) an environmentally friendly, highly insulating material which meets the strictest possible requirements with regard to longevity, strength and a uniform surface requiring no maintenance. It is also a material with truly unique insulation properties, which are necessary to ensure the minimum transfer of energy between the interior and exterior sides of the frame/sash construction. The slim profiles of the series ensure the largest possible glass sections and allow in plenty of light. The large glass area also provides extra heat gain and an elegant and modern look. Visionary building Futura + offers architects a fresh opportunity to compose flexible and unique window solutions. The series has been specially designed and developed for modern and visionary new buildings, focusing on sleek functionality and energy-efficient solutions. The series is also the obvious choice for renovation projects involving buildings from the 1950s and later, where the architectural design calls for a simple and characteristic style.

5

6 ALU PUR

7 WOOD I Futura + mødes tradition og innovation. Konstruktionen er unik og materialevalget gennemtænkt. Karm og ramme er designet med vinduets velkendte udvendige side i pulverlakeret aluminium og den traditionelle indvendige side i fingerskarret kernetræ. Både træ og aluminium er bibeholdt i produktet, således at alle fordelene ved differentieret farvevalg indvendigt og udvendigt samt et minimum af vedligehold består. Mellem karmkonstruktionens udvendige og indvendige side har vi indbygget en højisolerende kerne af materialet PUR, der giver vinduet banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning. Materials chosen with care Futura + unites tradition and innovation. The construction is unique the materials carefully selected. Frames and sashes are designed with the exterior side finished in powder-coated aluminium and the traditional interior in finger-jointed heartwood. Both wood and aluminium are retained in the product to offer all the advantages of a differentiated choice of colours both inside and outside as well as minimum maintenance requirements. Between the interior and exterior sides of the frame construction we have incorporated a high-insulating PUR core which gives the window groundbreakingly low values in the overall energy performance calculation.

8

9 THE NEW INSULATING FACTOR PUR er et materiale, der på grund af sine unikke egenskaber i dag anvendes i et utal af sammenhænge. Materialets holdbarhed, fleksibilitet og varmeisoleringsevne har gjort PUR til et oplagt valg i udviklingen af Futura +. Ved at anvende en kombination af PUR-materialet og fine glasfibre har vi skabt en komposit-konstruktion, der sætter nye standarder for reduktion af kuldebroer og energitab. PUR en sikrer en exceptionel høj isoleringsværdi, og ved en normal relativ luftfugtighed i boligen elimineres problemet med kuldenedfald og kondens på den indvendige side af ruden. PUR ens egenskaber er også med til at sikre en bedre klimabalance, da den energimæssige gevinst gennem bedre isolering er langt højere end den forbrugte energi ved produktionen af materialet. Hvis vinduet mange år frem i tiden skal bortskaffes, kan PUR en forbrændes på linje med træ eller eventuelt genanvendes. De nye profiler til Futura + fremstilles naturligvis på vores egen fabrik i Hurup og i samme velkendte topkvalitet som vores øvrige vinduesprogram. Thanks to its unique properties, PUR is a material which is used in countless modern applications. The material s lifetime, flexibility and heat-insulating properties make PUR the obvious choice in developing Futura +. By combining PUR with fine glass fibres, we have created a composite construction that sets new standards for reducing cold bridges and energy loss. The PUR ensures an exceptionally high insulation value, and with an otherwise normal relative air humidity level in the home, it eliminates the problem with cold downdraughts and condensation forming on the inside of the window. The PUR s properties also help to improve the overall climate balance, as the energy benefits from better insulation far outweigh the energy consumed during the material s production. If the time eventually comes for the window to be replaced and disposed of, the PUR can be incinerated in the same way as wood, or even recycled. The new profiles for Futura + are, of course, manufactured at our own factory in Hurup in north-western Jutland and to the same high quality standards as the other windows in our product range.

10

11 UNIQUE ENERGY PERFORMANCE... Eref er den nye beregningsmodel, som i høj grad fremover vil blive anvendt til at vurdere vinduers samlede Energi Performance. Modellen modregner den passive solenergi, der kommer ind gennem ruden, med den varme, der forsvinder ud gennem karm-/rammekonstruktionen. Den tager desuden udgangspunkt i en typisk fyringssæson, hvor energigevinsten er målbar. Optimale værdier for vinduer opnås således i en kombination af slanke profiler med meget lave U-værdier og store glasflader. Uden at gå på kompromis med arkitektens valgfrihed inden for åbningstyper giver Futura + alene i sin konstruktion og materialevalg markedets hidtil bedste værdier i den nye Eref -model. It is the intention of the UK government 1) that all new homes in England and Wales will be carbon-neutral from To achieve this, the energy efficiency standards for new homes will be gradually improved by 25% in 2010 and by 44% in 2013, relative to 2006 standards. It is also the ambition that all new non-domestic buildings will be carbon-neutral from 2019, starting with a 25% improvement of the energy efficiency standard in Energy-efficient windows and doors are a very important element in achieving these objectives, but the use of energy-efficient windows is equally important when renovating existing buildings. In the revised Part L (2010), the Window Energy Rating scheme is being introduced as a tool to ensure that all aspects of the energy performance of windows are being assessed in a standardised way. The WER takes into account the thermal heat loss (U-value), the solar energy heat gain (g-value) and the ventilation heat loss (L-factor). The future requirement for replacement windows is expected to be WER band C. Idealcombi has designed Futura + with slim profiles, exceptionally low U-values and double weather seals to achieve the best possible rating. 1) Building a Greener Future: Towards Zero Carbon Development - Consultation, Department for Communities and Local Government, Crown Copyright, 2006

12 Eksempel på E ref og U-værdier : Gas U 1) w E 2) ref Futura + med 2-lags optimeret lav-energirude Argon 1,30-1 Futura + med 3-lags lav-energirude Argon 0,85 +5 Futura + med 3-lags lav-energirude Krypton 0, Futura + med 3-lags optimeret lav-energirude Argon 0, Futura + med 3-lags optimeret lav-energirude Krypton 0, Eksemplerne er baseret på et element i den definerede standardstørrelse: 1230 x 1480 mm. 1) Enheden er W/m2K. 2) Enheden er kwh/m2/år.

13 ...gives unique market values Med en almindelig standard rudetype ligger Futura + overlegent og endda væsentligt over mindstekravene i bygningsreglementet for både år 2010 og Som udgangspunkt behøver man derfor ikke at optimere værdierne i Futura + ved dyre glasvalg som eksempelvis ruder med krypton gasfyldning, jernfrit glas eller andre alternativer. Med alternative glasvalg eksempelvis med kryptongas kan man dog som rådgiver selv være med til at afgøre, hvor meget der skal optimeres yderligere på vinduet. Der er mange muligheder for optimering, men vigtigst er dog, at man som standard kan få et plus-energi vindue, der bidrager positivt til energirammen. Futura + produktserien kan således indgå som et aktiv i enhver bygnings samlede energiregnskab. Indvendige overfladetemperaturer I bygningsreglementet for 2010 og 2015 stilles der krav om minimum 9,3 C beregnet ved 0 C udvendigt og 20 C indvendigt - også her brillerer Futura +. I standard profilkombinationen på Futura + er mindste indvendige overfladetemperatur 14 C, hvilket sikrer, at selv ved kolde vintertemperaturer, som ligger væsentligt under 0 - og ved almindeligt indeklima - vil problemer med indvendig kondens ikke eksistere. There is basically no need to optimise the values in Futura + by choosing more expensive glazing such as krypton-filled windows, iron-free glass or other alternatives. Though, in the case of alternative glazing for example with krypton gas you can, in your role as consultant, help decide how much the window needs to be further optimised. This can be done in many ways, but what is most important is that, as standard, you get a plus energy window, which benefits the energy equation. The Futura + product series will thus be a significant asset in the total green accounts of any building. Example of E ref and U w-values: Gas WER *) U 1) w g w Futura + with optimized low-e DGU Argon Band A Futura + with low-e TGU Argon Band A Futura + with low-e TGU Krypton Band A Futura + with optimized low-e TGU Argon Band A Futura + with optimized low-e TGU Krypton Band A *) Based on the WER calculation model from BFRC (www. BFRC.org). Please note that at the present time Idealcombi A/S does not hold a valid certificate. The examples are based on one element in the defined standard size 1230 x 1480 mm. 1) Unit is W/m2K.

14 LIVING FOR...

15 ARCHITECT GRÖNING Arkitekter ApS LOCATION Havnestaden, KØBENHAVN S

16

17 ...BALANCED PERFECTION Den unge trendy surfer lever på udsøgt vis i balance med naturens kræfter og anvender erfarent og respektfuldt den mindste vind eller bølge til den perfekte naturoplevelse. På samme måde samler Futura + design, lys og funktionalitet i harmonisk balance med konstruktion og materialer. Futura + s slanke konstruktioner og store glasarealer lukker dagslyset ind og fuldender menneskets behov for varme, lys og energi til krop og sjæl. The young and trendy kite-surfer lives in delicate balance with nature s forces and respectfully uses his knowledge to capture the slightest breath of wind or wave for the perfect experience. In the same way, Futura + combines design, light and functionality in a harmonious balance with construction and materials. Futura + s slim construction and large window sections allow daylight to flood in and satisfy our needs for heat, light and energy for body and soul.

18 TRIPLE GLASS The outside design and glass effect Futura + er udviklet med fokus på fleksibilitet i anvendelse af både 2-lags- og 3-lags lavenergiruder. Med muligheden for at vælge mellem lavenergiruder med både 2- og 3-lags glas uden indflydelse på det udvendige design bliver paletten af energirigtige løsningsmuligheder pludselig langt større. Sammen med de slanke linjer i Futura + og med markedets bedste U-værdier kan man altid kombinere sig frem til branchens bedste Energy Performance.

19 DOUBLE GLASS Futura + has been developed to ensure flexibility when choosing between low-energy double glazing and triple glazing. Being able to choose between low-energy windows with either double or triple glazing without impacting the external design expands the palette of energy-friendly options in one fell swoop. With its sleek lines and the market s best U-values, Futura + allows you to devise a solution with the industry s best energy performance.

20 NATURAL LIVING...

21 Contractor Tine Hundrup ApS LOCATION Hals

22 ...WITH A SENSE FOR DETAIL Som lystfiskerens flue er Futura + skabt af perfekte materialer med en sans for enkelthed, detaljer og omhu, der gør anvendelsen af vinduet til en oplevelse af elegance og fuldkommenhed. Alt fra rullepaskviler med kravetap, antallet af lukkepunkter, cylinderlås og grebsbetjent bremse til to tætningsplan, frit farvevalg ude og inde samt solide sikkerhedsslutblik gør detaljeringsgraden i Futura + -konstruktionen helt unik. Futura + giver mulighed for store vinduesflader, som lukker lyset ind, giver rummet karakter og skaber en konkret fornemmelse af åbenhed. Like the angler s fly, Futura + is created from perfect materials with a sense for simplicity, detail and precision, which makes using the window an elegant and satisfying experience. Everything from mushroom bolts, the number of locking points, cylinder locks and handle-operated brakes to double seals, a wide choice of colours inside and outside as well as solid, adjustable keeps make the degree of detail in the Futura + design completely unique. Futura + offers the option of expansive window sections that allow sunlight to flood into the home, giving the room character and creating a clear sense of space.

23

24 Greb Grebet i Futura + er designet specielt til den oprindelige Futura-serie af designerduoen Smedegaard & Weiss. Grebet er i mat crom og tilfører vinduet et eksklusivt helhedsindtryk. Mange lukkepunkter Paskvilens mange lukkepunkter rundt i rammen betjenes med ét greb alene og sikrer tætte og indbrudssikrede vinduer og døre. De solide rullepaskviler med kravetap og sikkerhedsslutblikket giver ikke tyven mange chancer for hurtig adgang. Grebsbetjent bremse Det er muligt at vælge grebsbetjent bremse i Futura +, der sikrer rammen i en vilkårlig åbningsposition. Grebsbetjent ventilationsspærre Ventilationsstillingen på 1-2 cm er indbygget og betjenes nemt med grebet. Hyppig udluftning er essentiel for et godt indeklima og minimal kondensdannelse indvendigt på ruden, og ventilationsstillingen gør det let og behageligt at lufte ud. Aflåselig cylinder i ramme En aflåselig cylinder placeret indvendigt i rammen giver låsefunktionen et pænt udtryk, og idet den ikke - som traditionelt - er en integreret del af grebet, men monteret direkte i rullepaskvilen, åbnes mulighed for eftermontering af cylinderlås. PN sikringsbeslag Indbrudshæmmende beslag med tre positioner. Karmdybder Futura + produceres som standard med en karmdybde på 149 mm og med mulighed for at vælge 175 mm. Den dybe karm har den fordel ved renoveringsprojekter, at den dækker gamle fugeskader på muren, der opstår, når det gamle vindue fjernes. Dertil kommer muligheden for brugen af øget isoleringstykkelse i elementer med ventileret brystninger. Fugens placering Futura + er konstrueret med fordelen af, at fugeplaceringen er trukket frem i forhold til den traditionelle generation af Futura. Det er nemt at fuge og giver en flot finish. Pulverlakering De udvendige aluminiumsdele er pulverlakeret med en lagtykkelse, der sikrer en glat, smuk og yderst resistent overflade. Frit farvevalg ude og inde Med konstruktionen i kombineret træ aluminium er der mulighed for frit at vælge forskellige farver inde og ude. Vores 15 standardfarver er omhyggeligt udvalgt blandt markedets mest efterspurgte farver og kan kombineres, så boligen får det helt rigtige arkitektoniske udtryk. Udover standardfarver kan der vælges mellem 180 forskellige farver efter RAL-skalaen.

25 DESIGN ACCESSORIES Handle The Futura + handle was specially designed for the original Futura series by the designer duo Smedegaard & Weiss. The matt chrome handle adds an exclusive finishing touch. Numerous locking points The multi-point locking system around the frame is operated by a single handle and ensures tight and secure burglar-proof windows and doors. The solid mushroom bolts and adjustable keeps do not offer burglars much of a chance for quick break-ins. Handle-operated brake Futura + comes with a handle-operated brake option, which holds the frame in the chosen position. Handle with ventilation catch The 1-2 cm wide ventilation position is built in and easily operated with the handle. Frequent airing is essential for a healthy indoor climate and to prevent condensation forming on the inside of the window, something which the ventilation position greatly facilitates. Lockable cylinder in frame A lockable cylinder inside the frame gives the locking function an attractive appearance and, as it is not as conventionally an integrated part of the handle but fitted directly in the espagnolette, it opens up the possibility of retrofitting. Frame depths Futura + is manufactured with a standard frame depth of 149 mm and a 175 mm option. The deep frame is an advantage with renovation projects as it covers any pointing damage on the wall resulting from taking out the old windows. It also makes it possible to increase the thickness of the insulation in elements with ventilated panels. Sealing Another advantage of the Futura + design is that the positioning of the sealing compound is brought forward in relation to the original Futura range. This facilitates sealing and produces an attractive finish. Powder-coating The external aluminium parts are powder-coated in a thickness that ensures a smooth, beautiful and extremely durable surface. Free choice of colours both inside and out The combined wood aluminium construction makes it possible to choose different colours inside and out. Our fifteen standard colours are carefully selected from among the most popular colours on the market, and they can be combined to give the home the perfect architectural look. In addition to our standard colours, it is possible to choose among 180 colours in the RAL scale. PN safety catch Anti-theft fitting with three positions.

26 MORE THAN A WINDOW Futura + skaber god balance mellem vinduet og naturen i en livscyklus, der fra vugge til grav tager højde for klima, miljø og nedbringelse af energiforbrug. Klimaet er i højsædet for måden, vi arbejder på - fra bæredygtigt skovbrug, forbrænding af overskudstræ og PUR, vandbaserede kemikalier og genanvendelse af aluminium til vinduets unikke energimæssige egenskaber. Vi er vores grønne ansvar bevidst og anvender de mest miljøvenlige fremstillingsmetoder i en højteknologisk og moderne produktion. Futura + er mere end et vindue - Futura + er Idealcombi s svar på en grønnere vinduesverden i fremtiden. Futura + establishes a good balance between the window on the one hand and nature on the other in a product life cycle which, from start to finish, takes account of the climate, the environment and reducing energy consumption. From sustainable forestry, burning excess wood and PUR to water-based chemicals for surface treatment, recycling aluminium and the window s unique energy properties, the climate has pride of place in everything that we do. We are aware of our environmental responsibilities and use the most environmentfriendly manufacturing methods in a high-tech and modern production facility. Futura + is much more than just a window Futura + is Idealcombi s answer to a greener window on the world in the future.

27 Disposal Mounting Maintenance USE PRODUCTION Logistics Processing Wood Glass Aluminium MATERIALS DESIGN Design Construction

28 PERFECT DESIGN...

29 ARCHITECT baks arkitekter LOCATION Rønde

30

31 ...FOR FUTURE GENERATIONS Futura + er konstrueret med fokus på miljøet og på den energirigtige løsning - helt ned til mindste detalje. Dermed er Futura + Idealcombi s seneste bidrag til bevaring af jordens ressourcer for at sikre en bedre balance for de kommende generationer. Alle mennesker opnår mere energi og øget velvære, når de befinder sig i dagslys. Med Futura + som vinduesvalg strømmer der mest muligt dagslys ind i boligen til både gavn og glæde for det personlige velvære. Samlet set opnås der også et gratis varmetilskud og et mindre behov for brug af kunstig belysning i boligen. In designing Futura +, we have focused on environmentally friendly and energyefficient solutions down to the smallest detail. Futura + is thereby Idealcombi s latest contribution to preserving the world s natural resources to ensure a better balance for future generations. We all feel more energetic and have an increased sense of well-being when our surroundings are bathed in daylight. Choosing Futura + windows allows plenty of light to stream into the home, benefiting everyone. It also represents free heat gain and cuts the need for artificial lighting.

32 ARCHITECT VA Arkitektar LOCATION Ingunnarskoli Grafarholti, ICELAND

33 SECURITY IN THE DESIGN Futura + er i ramme-/karmkonstruktionen designet med solide beslag og flere lukkepunkter, der i høj grad sikrer boligen mod indbrud. Hele vejen rundt i vinduet griber rullepaskvilen med kravetapper og slutblik ind i hinanden, og de betjenes med et enkelt greb. Hermed dannes en meget tæt og homogen enhed, der gør det vanskeligt at tvinge værktøj ind mellem karm og ramme. Både vinduer og terrassedøre er således særdeles modstandsdygtige for indbrud. Idealcombi s produktserier er testet i henhold til europæiske standarder, hvor både vinduer og døre har bestået en række fysiske prøver baseret på almindelige indbrudsmetoder. Secured by Design Secured by Design is a UK police initiative which supports the principles of designing out crime by the use of effective crime prevention and security standards. Security performance will be a significant factor when it comes to selecting your windows and doors. Idealcombi s experience with Housing Associations, community developments and commercial projects, means that the security and safety of our windows is second to none. Idealcombi has a wide range of products available to Secured By Design specification which have been tested and marked according to several European standards and we always maintain the pace of change by keeping our accreditation fully up to date. To be certified under the initiative, a particular window frame or door frame and corresponding lock and hardware set has to withstand a series of physical tests based on common burglary methods.

34 Tophængt I topstyret Top hung I Top guided Sidehængt I sidestyret Side hung I Side guided Skydedøre Sliding door Dobbelt skydedør Double sliding door PSKD2-2 PSKD3-3 PSKD4-4-4 PSH1-1-1 PSH1-1-2 PSH2-2-2 PSH2-2-4 PSH3-3-6 PSH3-3-6 PTH1-1-1 PTH1-1-2 PTH1-2-2 PTH2-2-2 PTH3-3-3 PTH2-4-4 PTH3-6-6 PTH1-3-3 PTH2-6-6 PTH3-9-9 PTH1-1-4 PTH1-1-6 Faste vinduer Fixed light Vendbart Top swing Skoddeelement Louver panel PVBI1-1-1 PSKODDE PF2-SKV PTS1-3-3T2 PTS2-6-6T4 PTS3-9-9T5 PF1-1-8 PF1-1-4V PF1-1-3V PTS1-1-5 PF1-3-3 PF2-6-6 PF3-9-9 PF4-4-4 PF1-1-1 PF1-1-2V PF1-1-4 PF1-1-6 P2D-6GHU P2D-8GHU P2D-12GHU PF1-2-2 PF2-4-4 PTS1-2-2T1 PTS2-4-4T2 PTS3-6-6T3 Udadgående terrassedøre Outward opening terrace door P1D-2GHU P1D-2GVU P1D-3GVU P1D-4GVU P1D-6GVU P2D-12GHU P2D-2GHU P2D-4GHU

35 FUNCTIONS

36 Sidehængt sidestyret tophængt topstyret fast vindue terrassedør Side hung side guided top hung top guided fixed light terrace door Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Post Transom Vendbart Top swing Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Skydedør Sliding door Topkarm Head Sidekarm Jamb Bundkarm Sill Post Transom

37 TECHNICAL DRAWINGS

38 The FAMILY træ Natura Natura er den klassiske serie af vinduer og døre i kvalitetsoptimeret fyrretræ. Med sine klassiske profileringer har natura et smukt, dansk og originalt design. Frame Frame i træ aluminium er serien med det klassiske og tidløse design, der afspejler linjerne i den traditionelle træ-serie. træ aluminium Nation Nation i træ aluminium er specielt udviklet i samarbejde med Københavns Center for Bydesign og er udviklet specielt til renovering i den ældre boligmasse eller til nybyggeri, hvor facadearkitektur og ejendommens æstetik kræver udseende som de gamle originale kitfalsvinduer. træ aluminium Contura Contura er produktserien af indadgående kip-dreje vinduer og døre i træ aluminium. Serien er rent designmæssigt udviklet og samstemt med serierne Frame og Nation s udvendige profileringer. Den åbner derfor muligheder for et væld af kombinationer med udadgående elementer i samme udvendige design. træ aluminium Futura + Futura + er Idealcombi s svar på fremtidens energivindue. De helt unikke energimæssige egenskaber sikrer arkitektonisk frihed langt ud i fremtiden. Konstruktionen sætter for alvor fokus på innovation og energi. træ pur aluminium

39 Natura Natura is our classic range of quality-optimised pine windows and doors. With its classic profiles, Natura represents beautiful, Danish and original design. Frame The wood and aluminium Frame series features classic, timeless design reflecting the lines in the traditional wood series. Nation Nation in wood aluminium is specially developed in collaboration with Copenhagen s city architects, and is designed for renovation projects in older residential properties or for new buildings where the facade architecture and the aesthetics of the property demand a look that resembles traditional windows where the glazing was secured with putty. Contura Contura comprises inward opening tilt-turn wood aluminium windows and doors. The design of the series has been developed together with the external profiles of the Frame and Nation series. This opens up the possibility of numerous combinations with outward opening elements in the same exterior design. Futura + Futura + is Idealcombi s answer to tomorrow s energy window. Its unique energy properties ensure architectural freedom far into the future. The design strongly underlines the importance of innovation and energy.

40 IDEALCOMBI HURUPDENMARK Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi. Det har ført os til en ledende position blandt producenter på det europæiske vinduesmarked. Med det absolut bredeste produktprogram, bestående af 5 individuelle produktserier i meget høj kvalitet, tilbyder vi det europæiske vinduesmarked energirigtige løsninger til ethvert projekt stort og småt. Idealcombi er grundlagt i 1973 og er familieejet. Med et produktionsareal på m 2 og et højteknologisk, topmoderne og effektivt produktionsapparat, råder Idealcombi over den største samlede vinduesproduktion under ét tag i Danmark, og vi ønsker at tilbyde vores kunder de bedste designs og konstruktioner af vinduer og døre altid i den velkendte høje kvalitet. Et konstruktivt partnerskab Idealcombi har gennem generationer sat sit fingeraftryk på tidens vindueskonstruktioner og bistår i dag med stor erfaring, konstruktive løsningsmodeller og viden i en fælles målsætning for optimalt, bæredygtigt byggeri og god totaløkonomi. Vi opfatter os selv som langt mere end et vindue, og vores ambitioner og mål er klart: Vi ønsker at indgå aktivt i et byggeri s procesforløb - ikke blot som leverandør, men som aktiv partner. Classic, modern, simple or timeless. Idealcombi s approach has always been to combine solid Danish craftsmanship and tradition with state-of-the-art technology. This has earned us a position as one of the leading manufacturers on the European window market. With by far the widest product programme consisting of five individual high-quality product series, we are offering the European window market energy-friendly solutions for all kinds of projects, both large and small. Idealcombi was founded in 1973 and remains a family business. With an 88,000-square-metre high technological, top modern and efficient production facility, Idealcombi disposes of the largest window production under one roof in Denmark, and we want to offer our customers the best window and door designs and constructions as always to our usual high quality standards. A constructive partnership For generations, Idealcombi has been making its mark on window design and contributes today with great experience, constructive solution models and knowledge as part of a joint objective for sustainable building and good costefficiency. We see ourselves as far more than a window manufacturer, and our ambitions and goals are clear: We want to play an active role in the overall building process, not just as a supplier but as an active partner.

41

42 MORE ABOUT YOUR FUTURE WINDOW...

43 ISO 9001:2000 Certified mærket i henhold til DS/EN :2006 BS 7950:1997 Specification for enhanced security performance of casement and tilt/turn windows for domestic applications.

44 Idealcombi A/S Nørre Allé 51, Postbox 119, 7760 Hurup Tlf: Fax: Idealhuset Arnold Nielsens Boulevard 134, 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Idealcombi A/S - UK Carlton House 1, High Street, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5BJ, United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014 Marts VINDUER TIL ALLE PROJEKTER Designvinduer til nybyggeri og renovering VELFAC sortimentet

Læs mere

VELFAC Classic En moderne FortoLkning AF kitfalsvinduet

VELFAC Classic En moderne FortoLkning AF kitfalsvinduet VELFAC Classic En moderne fortolkning af kitfalsvinduet Et energivindue til udskiftning af kitfalsvinduer VELFAC Classic er et nyt vinduessystem i træ/alu specielt til vinduesudskiftninger i ældre etagebyggeri.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt?

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT Valg af entreprenør Lovgivning Sikkerhed Kuldenedfald Pris Indeklima Valg af entreprenør Brandredning

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

VELFAC Ribo - vinduer og døre

VELFAC Ribo - vinduer og døre VELFAC Ribo - vinduer og døre Titel Side VELFAC Ribo 01 Sidehængt vindue 66 VELFAC Ribo 07 Sidestyret vindue 67 VELFAC Ribo 10 Fast vindue 68 VELFAC Ribo 12 Topstyret vindue 69 VELFAC Ribo 29 Vendevindue

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere