Task: 3.3 Interimsresultat 2 - Koncept Overblik over metodegrundlaget for markedsanalysetilbud til regionens fødevaresektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Task: 3.3 Interimsresultat 2 - Koncept Overblik over metodegrundlaget for markedsanalysetilbud til regionens fødevaresektor"

Transkript

1 Task: 3.3 Interimsresultat 2 - Koncept Overblik over metodegrundlaget for markedsanalysetilbud til regionens fødevaresektor

2 Indholdsfortegnelse 1. Opgave 2. Hidtidige resultater 3. Kriterier for indhold og struktur 4. Organisationsmodel 5. Finansieringsbehov

3 Opgave I løbet af to workshops har man afdækket det potentielle behov for tjenesteydelser inden for markedsresearch i levnedsmiddelsektoren i Femernbælt-regionen, undersøgt forskellige typer for mulige samarbejder og skitseret hovedpunkterne i et fremtidigt tilbud til regionens erhvervsliv. Mulighederne for et tværfagligt samarbejde var et af hovedpunkter i diskussionerne tillige med de eventuelle "kunders" specifikke behov og krav. Nærværende koncept er en sammenfattende skitse af hovedpunkterne: - teknisk mulighed for opbygning af et dansk-tysk kompetencecenter - udvikling af et researchkoncept - udvikling af en tilbudsvifte - ressourcer og rådighed Som supplement til de indledende tiltag under projektets tasks 3.1 og 3.2 fokuserer dette papir på mandatet og strukturen for et eventuelt kommende dansk-tysk kompetencecenter for levnedsmiddelsektoren med markedsreserach som et af dette centers fokusområder. Hidtidige resultater Nedenstående tabel er en sammenfatning af de indholdsmæssige hovedpunkter, som de allerede eksisterende institutter og institutioner i regionen har fokuseret på, for såvidt de relaterer til ernæring og levnedsmidler. Bemærk, at der på dansk side også er medtaget institutter og organisationer i København og hovedstadsområdet, da de har indholdmæssig relevans, selv om de ikke er beliggende i den her undersøgte region.

4 Institutes and Fields of Research Research for Academic (A) or Business (B) Purposes Laboratory and Sensory Research for A/B Qualitative Research Copenhagen Business School Center for Decision Neuroscience (CDN) Dept. of Marketing Copenhagen University Institute for Food and Resource Economy (IFRO) Tabel 1: Kompetencer, metoder og eksisterende tilbud Danish Technological Institute Idea & Growth/Life Science Dept. of Business Copenhagen University Department of Food Science, Section for Sensory and Consumer Science (FOOD) DTU Food National Food Institute + Dept. of nutrition Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie University of Applied Sciences Lübeck (KIMBA Kompetenzbereich für internationale Markt- und Branchenanalysen) A+B A A+B A A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A A+B interactive group discussions, in depth interviews, PeerPairs, professional interviews -interactive group discussions -in depth interviews, PeerPairs, professional interviews - Netnography/Social Media Monitoring - Online Co-Creation - Incubator = Online Research Communities -interactive group discussions -interactive group discussions focus group tests -in depth interviews, PeerPairs, professional interviews -Online focus groups - Netnography / Social Media Monitoring -Online Co-Creation - Incubator = Online Research Communities -interactive group discussions -in depth interviews, PeerPairs, professional interviews Fraunhofer Institute Marine Biotechnology

5 Institutes and Fields of Research Consumer Observation Real Life Survey Ethnography Copenhagen Business School Center for Decision Neuroscience (CDN) Dept. of Marketing -Participant observation in real-life settings - Experience Mapping In-store manipulation and use of prototyping Copenhagen University Institute for Food and Resource Economy (IFRO) Danish Technological Institute Idea & Growth/Life Science Dept. of Business -Participant observation in real-life settings -Onsite in-depth interviews -Video Ethnography and Documentaries -Photo, audio and written journals or diaries -Affinity group interviews -Experience Mapping Copenhagen University Department of Food Science, Section for Sensory and Consumer Science (FOOD) -Participant observation in reallife settings -Video Ethnography and Documentaries DTU Food National Food Institute + Dept. of nutrition -Participant observation in real-life settings - portable Noldus system and observations lab Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie University of Applied Sciences Lübeck (KIMBA Kompetenzbereich für internationale Markt- und Branchenanalysen) - Participant observation in reallife settings -Onsite in-depth interviews -Affinity group interviews Fraunhofer Institute Marine Biotechnology Retail and Shopper Insights -Eye-tracking / eye registration: Lab based as well as portable -Skin resistance measurement - Elektroencephalografi EEG in combination with eye-tracking -Eye-tracking / eye registration -Usability Testing Facial emotions -Skin resistance measurement EDA equipment -EEG lab - EMG: Electromyogram measuring tension of facial muscles - consumer observation Consumer emotions research -Brain -Body -Body -Taste and odour perception -Chewing -Brain -Body -Taste and odour perception -Chewing -Taste and odour perception

6 Institutes and Fields of Research Copenhagen Business School Center for Decision Neuroscience (CDN) Dept. of Marketing Copenhagen University Institute for Food and Resource Economy (IFRO) Danish Technological Institute Idea & Growth/Life Science Dept. of Business Copenhagen University Department of Food Science, Section for Sensory and Consumer Science (FOOD) DTU Food National Food Institute + Dept. of nutrition Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie University of Applied Sciences Lübeck (KIMBA Kompetenzbereich für internationale Markt- und Branchenanalysen) Fraunhofer Institute Marine Biotechnology Innovation and product development -Prototype testing prototypes of packaging design -Testing food processing machinery - Testing of new preparation methods - Prototype testing - Home use testing -Testing of new preparation methods -Prototype testing - Home use testing -Testing food processing machinery - Testing of new preparation methods - Prototype testing -Home use testing - development and analysis of new dietary supplement, ingredients, food and feed products - development of new applications - development of new innovative processes - fabrication of food prototypes - cooperation and contract research Sensory Evaluation Eye-tracking EEG scanning Not available in house. Use external analysis companies such as GfK, Userneeds and ACNielsen -Fully equipped -24 booths -Accredited test facilities with number of assessors according to assignment -IFST PFSG professional code of conduct for sensory professionals - Assessors trained according to ISO - Esomar standards - Data recorded on paper and computer -FIZZ software -Fully equipped testing facility -10 sensory booths + further 10 booths to come trained external assessors - Assessors trained according to ISO members of consumer panel - Data recorded on paper and computer -FIZZ and Eyequestion software -Fully equipped testing facility -12 booths -18 trained assessors - Assessors trained according to ISO -Data recorded on paper and computer - Fully equipped testing facility - 15 sensory booths - 2 trained assessors - Data recorded on paper and computer, only for teaching purposes available - development of sensory evaluation facilities are currently in planned

7 Institutes and Fields of Research Copenhagen Business School Center for Decision Neuroscience (CDN) Dept. of Marketing Copenhagen University Institute for Food and Resource Economy (IFRO) Danish Technological Institute Idea & Growth/Life Science Dept. of Business Copenhagen University Department of Food Science, Section for Sensory and Consumer Science (FOOD) DTU Food National Food Institute + Dept. of nutrition Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie University of Applied Sciences Lübeck (KIMBA Kompetenzbereich für internationale Markt- und Branchenanalysen) Fraunhofer Institute Marine Biotechnology Market Methods and Competitive Analysis -Difference / discrimination test - Attribute specific tests -Similarity tests - Descriptive analysis tests -Affective / consumer studies - Ideal Profile Method - Rapid descriptive methods -Projective Mapping -Napping - Partial Napping - Sorting -Multiple Free Sorting -Consensus profiling -Difference discrimination tests - Attribute specific tests -Descriptive analysis tests -Affective consumer studies -Difference / discrimination tests - Attribute specific tests -Descriptive analysis tests - Affective consumer studies -Difference / discrimination tests -Attribute specific tests - Similarity tests - Descriptive analysis tests - Affective / consumer studies - Industrial analysis in the regional and international context, - market selection decisions and positioning strategies on the basis of data research and data analysis - Accompanying economic policy research, cluster research and location quality Tabel 1: Kompetencer, metoder og hidtidige tilbud

8 Nedenfor opridses indholdet af diskussionerne i de afholdte workshops og essensen af kontakterne til enkeltvirksomheder i regionens levnedsmiddelbranche: Udmeldinger fra markedsanalyse- og researchinstitutter og -institutioner: De specifikke fokuspunkter i arbejde og forskning udgør tilsammen og som helhed betragtet et bredt og i praksis dækkende udbud af ydelser, som står til rådighed i regionen Samarbejdet mellem organisationer og institutter i regionen kan etableres som et netværk, men det vil dog være nødvendigt at oprette et "centralt" netværksmanagement De her undersøgte institutter og organisationer, som i reglen er (delvist) offentligt finansierede, råder kun over ringe eller ingen "afsætnings"- kompetencer med henblik på at "markedsføre" deres ydelser til erhvervslivet. Der er brug for støtte på det punkt. Udmeldinger fra levnedsmiddelvirksomhederne: Virksomhederne skal betragtes differentieret ud fra deres strukturelle tilhørsforhold. o SMV er uden egne research- og markedsanalysekapaciteter o Mellemstore og store virksomheder i regionen med egne muligheder for at udføre markedsresearch og analyse i øvrigt o Virksomheder, som allerede er aktive i netværk (fx. foodregio), og samarbejder mere eller mindre intensivt Virksomhederne har brug for hurtig respons og klare strukturer, når de henter "fremmed researchkapacitet" ind i form af eksterne bureauer og agenturer. Det er uattraktivt at skulle lede blandt et uoverskueligt antal tilbud, og der ønskes klare strukturer og en enkelt! kontaktmulighed, når spørgsmål om markedsforskning skal besvares Virksomhedsinterne kapaciteter stilles kun i begrænset omfang til rådighed for "eksterne" kunder (kapaciteter og konkurrence) Mange virksomheder i regionen og navlig de mindre har indtil nu ikke udført systematisk markedsanalyse/-undersøgelser, men interessen er der. Det kommer an på kvaliteten, og de potentielle finansielle rammer må anses for at være snævre.

9 Kriterier for indhold og struktur På grundlag af resultaterne fra de to workshops, de udarbejdede studier og diverse samtaler er det tydeligt at se, at et regionalt orienteret og fokuseret tilbud om markedsforskning er en afgørende forudsætning for at kunne øge regionens attraktivitet for levnedsmiddelindustrien. Der kan derfor afledes følgende indholdsmæssige kriterier for et evt. kommende dansk-tysk kompetencecenter for fødevaresektoren: Koordinerer et Netværk for dansk-tysk Markedsanalyse i Femernbæltregionen Afstemmer og konsoliderer de tilbudte analyse- og researchydelser Påtager sig funktionen som centralt kontaktpunkt for virksomheder og institutter/organisationer Udvikler og koordinerer diffentierede tilbudspakker (differentieret efter virksomhedernes struktur og specificerede behov) Fungerer som indholdsmæssig brobygger dansk-tysk/tysk-dansk ved konkrete gensidige introduktioner og undersøgelser Tager initiativ til nye analysetilbud og -metoder i regionen, skaber og forsyner netværket med content, udvider/plejer netværket Sørger for pleje af kontakter til partner-, kunde- og potentielle nye virksomheder i regionen Ledsager nye virksomheder/iværksættere i branchen, dette i samarbejde med egentlig iværksætterrådgivning Tager initiativ til kvalificeringsprogrammer for medarbejdere i partnervirksomhederne Formidler og afvejer interesser mellem involverede partnere, både på virksomhedssiden og researchsiden med udgangspunkt i den pågældende, specifikke konkurrencesituation Sikrer den nødvendige forankring ud over regionen med repræsentation fra dansk og tysk side.

10 Organisationsmodel De foreliggende analyseresultater og evalueringerne viser, at der er behov for en entydig organistorisk integration. De ovennævnte kriterier kan kun opfyldes gennem et "centralt analysemanagement". Det bør ideelt set være en bestanddel af et dansk-tysk kompetencecenter for fødevareindustrien og være institutionelt til stede på både den danske og den tyske side i regionen. De påkrævede analyse- og undersøgelsesmetoder afdækkes i tilstrækkeligt omfang og dybde af partnerne. Det er ikke nødvendigt at opbygge egne kapaciteter. Faglig integration og også kundeintegration bør styres via konsulentgrupper, der ledsager udviklingen med rådgiverfunktion og også sikrer markedsduelighed, gennemfører behovsanalyse og -evaluering, og støtter innovation. Det er ikke formålstjenligt at koble sig på eller integrere sig i en af de tilknyttede analyse-/forskningsinstitutioner, heller ikke de offentligt finansierede. Ellers er interesseafvejning og det nødvendige "frie udsyn" ikke sikret godt nok. Ud fra tilbagemeldingerne fra virksomhederne og til dels også analyse- /forskningsinstitutterne ser vi, at aktørerne ikke har realistiske forventninger om finansiel startstøtte fra denne kreds. Analyse-/forskningsinstitutterne vil i bedste fald kunne stille begrænsede kapaciteter til rådighed, men oftest og hovedsageligt af faglig karakter og ikke i form af et "management" for kompetenceområdet. Den principielle organisationsmodel fremgår af diagrammet nedenfor:.

11 Kosumenten Unternehmer Beirat 3 Mitglieder Projektmanagement 0,5 VK + 0,5 VK Forschungs Beirat 3 Mitglieder Märkte Forschung Netz Unternehmen Fig.: Skematisk organisationsmodel (projektmanagement 50/50 dansk/tysk ) (Konsumenten: Forbrugere; Unternehmen: Virksomheder; Märkte: Markeder; Forschung Netz: Forskningsnetværk; Unternehmerbeirat: Rådgivende gruppe virksomheder; Forschungsbeirat: Rådgivende forskergruppe (Analyse/forskning); VK: Fuldtidsansat) Ovenstående figur visualiserer den organisatoriske model af et tysk-dansk kompetencecenter for fødevareindustrien. Forskningsnetværket får en central tyskdansk projektlederrolle, da forskningen i begge lande allerede eksisterer i institutionelle rammer. Det faglige input samt involvering af kunderne foregår via rådgivende grupper. En virksomhedsgruppe med 3 medlemmer samt en forskergruppe med 3 medlemmer. Fokus områderne for forskernetværket er fødevarevirksomheder, forbrugere og markedet.

12 Finansieringsbehov Et kompetenceområde af denne type bør på mellemlang sigt kunne finansiere sig selv. Der vil dog ikke kunne realiseres egne indtægter under netværksopbygning og tilbudsudvikling, som skønnes at vare et år, og heller ikke under den derpå følgende markedsopbygning, som også skønnes at vare et år. Personaleudgifter, projektmanagement (0,5 plus 0,5 fuldtidsansat), rejseomkostninger, infrastruktur og markedsføring vil derfor skulle finansieres fra ekstern side i en periode på 2 år. Beløbet udgør efter et første skøn /år. Derefter må det afventes, hvorvidt der kan realiseres eksternt afkast, og om en medfinansiering på 50% er tilstrækkelig. Erfaringerne viser, at det ikke kan lade sig gøre at finansiere en koordinering af en analyse-/forskningsindsats alene med midler fra regionens eget erhvervsliv. Denne opgave bør derfor integreres i et mere overordnet kompetencenter, som kan tage initiativ til nye (evt. støtteberettigede) projekter og tiltag til videreudvikling af regionen.

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship -kurser ved de 8 danske universiteter Efterårssemestret 2007 < Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship-kurser ved de 8 danske universiteter

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Innovation i Danmark. - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet.

Innovation i Danmark. - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet. Efteråret 2011 Innovation i Danmark 2011 - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet Speciale afleveret på IT- universitetet i København. A f I v a n

Læs mere

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 Jørn Johansen, DELTA Maria Nedersee Andersen, DELTA November 2014 En undersøgelse af danske virksomheders evne til produkt og serviceudvikling. Undersøgelsen

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 2015 Udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200 E-mail: fi@fi.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation Caretech Innovation Midtvejsevaluering af Caretech Innovation - Region Midtjyllands satsning på innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds-it. Januar 2012. Indholdsfortegnelse Forord...3 Sammenfatning

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Vækst gennem videndeling

Vækst gennem videndeling Vækst gennem videndeling Udgivet: Oktober 2009 ISBN: 9788790772215 TÆNKETANK OG SEKRETARIAT MEDLEMMER AF DEAs TÆNKETANK FOR VIDENDELING Partner Henrik Morgen, Morgen Consult (formand) Direktør Helle Bechgaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole Fra plan til udvikling Svendborg Erhvervsskole Ekstern evaluering Oktober 2014 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning og perspektivering 5 Kort om projektets struktur og indhold 7 Opnåede resultater og erfaringer

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Best practice i cluster management

Best practice i cluster management Best practice i cluster management - seks casestudier af klyngeorganisationer Rapport udarbejdet af Copenhagen Cleantech Cluster Kontakt: Michael Johansen mjo@cphcleantech.com www.cphcleantech.com Disclaimer

Læs mere

GTS-nettet i internationalt perspektiv

GTS-nettet i internationalt perspektiv GTS-nettet i internationalt perspektiv En analyse af GTS-nettets bidrag til international videnhjemtagning, juni 2010. GTS-nettet i internationalt perspektiv - En analyse af GTS-nettets bidrag til international

Læs mere