HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 5 Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 5 Maj 2014 36. årgang"

Transkript

1 LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 5 Maj årgang Børn 3 4 år ledet af Lone Ingvartsen, Maria Bebe, Karina Madsen, Lotte Aarhus Fyhn, Stine Sørensen, Amanda Lutzen og Amalie Andersen

2 Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup Sogn. REDAKTION Alex Andersen Kirketoften 23 Tlf Mob Ole Madsen samt Henrik Uhrenholt Tlf Lis Andersen Hunderup Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening Formand Lars Søgård Ribevej 70 Tlf / Næstformand Claus Jæger Stratvej 7 Tlf / Kasserer Jens Hessellund Tlf : Bestyrelses-medlemmer Jette Brix Tlf: GYMNASTIKUDVALG Jette B Brix Maria Bebe Lange Nielsen FODBOLDUDVALG Lars Jensen Claus Schønwandt TENNISUDVALG Alex Andersen BADMINTONUDVALG Claus Jæger Dan Andersen LANDSBYFESTUDVALG Annette Knudsen, Claus Jæger, HSUG S REPRÆSENTANTER I H.S.I. IDRÆTSSAL Lars Søgård KIOSK I KLUBHUSET Pia Ebbesen Hunderup-Sejstrups hjemmeside Flemming Madsen Mail: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 20. MAJ Claus Schønwandt Nørlundvej 3 Tlf / Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. til eller 2

3 HUSKEKALENDEREN Ons. 30. apr Ons. 7. maj Fre 9. maj Lør. 10. maj 7.45 Man. 12. maj Tor. 15. maj Lør. 24. maj Tor. 29. maj Fre. 30. maj Lør. 31. maj 9.30 Tor. 12. juni 9.00 Tennisinstruktion Tennisinstruktion Familiepetanque. Introduktion Sogneudflugt til Horsensområdet Introduktion af petanque Salmesangsaften i kirken Hygge- og aktivitetsdag ved Købmanden Landsbyfest Landsbyfest Landsbyfest Seniorklubben. Udflugt til Ballumområdet HVER UGE Hver tirsdag Bogbussen holder ved kirken kl Hver tirsdag Fodboldtosser mødes på banen ved hallen Hver tirsdag Ungdomsklubben Bjælkehytten har åben Hver onsdag Petanque på de nye baner ÅRSKALENDER Her skal stå de begivenheder, der afholdes en gang om året. Husk at informere. Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside: SOGNEARKIVET v. Niels Hansen, Åbningstider Første mandag i hver måned fra kl til kl

4 Nyt fra lokalrådet: Angående gangsti langs Kjærgårdsvej fra Nørlundvej til Kirkevej: Vej og park oplyser, at der er mere presserende ønsker end vores sti, og at disse vil have højere prioritering end vores sti. Så vores ønsker er udskudt til Kommunen er dog gået med til at se på sagen, da vi skal have ny, slidstærk belægning på Kjærgårdvej, og i den forbindelse kan der være mulighed for farvet belægning ud for købmanden. Det er ikke et direkte sikkerhedsskabende projekt, men det kan få bilisterne til at sænke farten en smule. Angående energilandsby, så er Vejrup og Skads-Andrup de to landsbyer, der på nuværende tidspunkt fortsætter som energilandsbyer. Disse to landsbyer har nogle projekter i gang, hvilket vi ikke har, da vores solcelleanlæg faldt pga. nogle nye regler fra ministeriets side. Kommunen har dog gjort det klart, at vi stadig kan få vejledning og støtte, hvis vi ønsker det. HS-fremtis og lokalrådet arbejder videre på solcellerne, da der er ændrede betingelser. På foranledning af HS-fremtid er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af lokalrådene i Hunderup-Sejstrup og Darum, Hunderups Fremtid og Myrthuegård til at benytte Fransciska Handberg i forbindelse med en hytte/et shelter ved Kratskellet. Vi har takket kommunen for landsbypedellerne. På nuværende tidspunkt har de været i gang med at male i HSI Hallen, og når græsset gror, skal de stå for græsslåning i Anlægget og ved Vandværket. Vi skal mødes med kommunen, menighedsrådet og HS-fremtid om den Gamle Skoles fremtid. Da kommunen ikke vil tage sig af oprydning langs vejene, arrangerer vi en oprydningsdag, der ved blades omdeling gerne skulle være vellykket overstået, så der er pænt til foråret og til konfirmationssøndagen. Helle Hvitved 4

5 Fyringsolie og Diesel K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel. Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40 øre/ liter under OK s listepris. Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og dermed K-34. Hjælp med at holde liv i sognet. Ring til Johannes Clausen på På bestyrelsens vegne Ole Wind Landsbypedellerne udførte et flot arbejde i hallen. 5

6 NYT FRA FORSAMLINGSHUSET Marts var en travl måned for forsamlingshusets bestyrelse da vi afholdte både børnedisco og fællesspisning. BØRNEDISCO Vi inviterede klasser til disco fredag d. 21/3, og klasser lørdag d. 22/3. Desværre måtte vi aflyse disco for de store pga. manglende tilmelding, men vi var heldige, at 11 standhaftige 5. klasses børn trofast mødte op til disco om lørdagen i stedet for. Det blev en FEST af format med 126 skønne børn der dansede, sang og festede fra start til slut. Vi er glade for at kunne give børnene sådan en oplevelse, og det kan kun lade sig gøre pga. den flotte opbakning vi har med frivillige forældre til opsyn og pasning af kiosken, sponsorer til pizza og sodavand, samt et fantastisk diskotek. Vi vil gerne sige tak til: Bix Bygma Esbjerg Holm Træbyg ApS Murerfirmaet Egon Sørensen Min Købmand, Hunderup De frivillige hjælpere 6

7 7

8 FÆLLESSPISNING Fredag d. 28/3 flyttede foråret ind i Sejstrup forsamlingshus med hvide duge, lysegrønne servietter, de flotteste påskeliljer og fine hvidblomstrende mirabelle grene. I alt 70 voksne og 13 børn kom og nød en aften med familie, naboer og venner, en dejlig menu tryllet frem i køkkenet, og sang fra højskolesangbogen. Aftenens højdepunkt var da Stine og Gabriel tryllebandt alle gæster med deres dejlige musik og sang. Som perfekt afslutning fik Stine og Gabriel alle gæster til at synge med på jeg ved en lærkerede og så BLEV det forår. Tusind tak til Stine og Gabriel, vores frivillige køkkenpersonale, og alle gæster, der var med til at gøre denne aften til en succes. Vi vil gerne løfte sløret for, at vi planlægger en gentagelse i efteråret, og Stine og Gabriel vil gerne komme igen, så hold øje med LandsbyPosten.. Med venlig hilsen Sejstrup Forsamlingshus 8

9 9

10 Referat af generalforsamling i K-34 torsdag den 20. marts Lejf Jørgensen blev valgt til ordstyrer. 2. Det forløbne år har betydet afvikling af gæld, som følge af aftaler med kreditorer. Til dette formål har bestyrelsen benyttet sig af ekstern bistand. Brændstofsalget har været svagt faldende, og bestyrelsen blev opfordret til at tage initiativer til øget salg. Dette kunne være direkte henvendelse til erhvervsdrivende i området. Prissætningen på benzinen blev også diskuteret. 3. Årsrapporten viser et overskud på ca kr. Dette skyldes først og fremmest nedskrivning af gælden efter aftale med kreditorerne. Den langfristede gæld udgør kr. Kortfristet gæld udgør kr. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2014 er meget stramt, og bestyrelsen håber, at endnu flere beboere vil støtte tanken. 4. Generalforsamlingen besluttede at ændre navnet på Købmandsgården Aps til: KHS af Aps. Dette af hensyn til den nuværende købmandsbutik og for at undgå forvekslinger. 5. Der var genvalg af Jørgen Aage Hansen (bygningsansvarlig), Erik Helbo, Johannes Clausen (økonomichef) og Ole Wind (formand). 6. OL-revision v. Leif Mortensen fra OL-revision blev genvalgt som revisor. 7. Eventuelt. Formanden takkede den øvrige bestyrelse samt Leif Mortensen for et fremragende arbejde. Referent Ole Wind. KNALLERT 45 SÆLGES Peugeot Vivacity kun kørt km sælges for 1 kr. pr. kørt km, altså kr ,- Alex Andersen tlf

11 11

12 Kirke for de små Onsdag d. 9. april var mødre, dagplejere og børnehaven i Hunderup inviteret til kirke for de små, der er et led i projektet 'Dus med din kirke'. Det blev opstartet for at gøre børn og unge fortrolige med kirken. Kirke for de små afholdes fire gange årligt: til påske, pinse, høst og jul. Talrige børn myldrede ind i Hunderup kirke, så mødre, dagplejere og pædagoger fik deres at se til. Gudstjenesten handlede om påskens fortællinger, og vi sang forskellige salmer og børnesange (også nogle som børnene selv valgte), og præsten fortalte om, hvad der skete med Jesus i påsken. Vi gik omkring alteret, mens vi sang, og både organist og kirkesanger bidrog til musikken. Børn og voksne sang godt med, og kirken var i høj grad blevet et levende fællesskab. Da gudstjenesten var færdig, fik alle en påskelilje med sig hjem. Næste gang, vi inviterer til kirke for de små er omkring pinse (Pinsedag er søndag d. 8. juni). 12

13 Påskemåltid Torsdag d. 17. april var det Skærtorsdag. Menighedsrådet havde inviteret til traditionelt, jødisk påskemåltid, og før måltidet var der fælles gudstjeneste i Hunderup kirke for Vilslev-Hunderup pastorat. Et fint fremmøde sikrede en god salmesang og altergang. I prædikenen talte præsten om, at vi skal tjene hinanden, ligesom Jesus tjente sine disciple. Denne tjenerrolle viste Jesus konkret ved at vaske disciplenes fødder. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus indstiftede nadveren i forbindelse med et påskemåltid med sine disciple, så derfor var det oplagt med et påskemåltid i vort regi. Påsken fejres hos jøderne for at huske på dengang, de blev udfriet fra slaveriet i Egypten og blev ledt af Moses igennem Sinajs ørken til Israel. Da de flygtede, nåede de kun at tage de allermest nødvendige ting med, og derfor er maden ikke gourmet. For tredje år i træk trak påskemåltidet mange gæster i Samlingssalen, og menighedsråd og præst var meget glade for deltagelsen; så mon ikke vi kan se frem til noget lignende næste år? Måltidet bestod af påskelam, usyret brød, bitre urter og ovnbagte kartoffelbåde. Måltidet blev afrundet med en kop kaffe. Ved bordene blev maden krydret med en livlig og levende samtale. 13

14 St. Bededagsaften. Torsdag, d. 15. maj kl holder Hunderup Kirke -traditionen trosalmesangsarrangement. Vi begynder i kirken med at synge nogle af Hans Thimes`s salmer. Bagefter er der varme hveder i konfirmandstuen, hvor Egil Hvid-Olesen fortæller om Hans Thimes sange og salmer. Alle er meget velkomne! Gudstjenester i Hunderup Kirke i maj. 4. maj 2. s. e. Påske Kl maj 3. s. e. Påske Ingen 16. maj Store Bededag PTR Kl maj 4. s. e. Påske Kl maj 5. s. e. Påske Ingen 29. maj Kristi Himmelfart UMI Kl.11 Se mere på: 14

15 Sogneudflugt. Bustur til Horsensegnen. Lørdag, d. 10. maj. Besøg i en ny, moderne kirke, Østerhåb Kirke Statsfængslet (museum). Danmarks Industrimuseum. Menighedsrådet sørger for frokost. Middag på Skibelund Krat. Afgang Hunderup Kirke kl Hjemkomst ca Pris : 175 kr. Ang. tilmelding: Se Kirkebladet. INDSAMLING TIL LANDSBY-POSTEN Så er tiden inde til at bede om den lokale opbakning til Landsby-Posten. Sidste år indbragte husstandsindsamlingen næsten kr ,-. Tak for det. Landsby-Postens eneste udgifter er til trykning og distribution, og det løb sidste år op i godt kr ,-. Jo flere sider og jo flere eksemplarer, vi laver, jo større bliver udgifterne. Sidste måneds mammutnummer på 44 sider koster således en del. Det er HSUG, der finansierer bladet, og der medfølger derfor et girokort i denne måneds udgave af Landsby-Posten. Det er dyrt at betale med girokort, men langt de fleste kan klare det med netbanken. Der kan også overføres direkte til HSUG s konto, som er Endelig kan der betales kontant hos købmanden eller hos Alex Andersen, Kirketoften 23. På forhånd tak HSUG s bestyrelse og Alex Andersen 15

16 16

17 Bisættelse af Ove Christian Jensen Tirsdag d. 23. april 2014 kl blev Ove Christian Jensen bisat fra Hunderup Kirke. Han blev født d. 8. marts 1948 og sov stille ind om natten d. 17. april Christian fandt sammen med sin kommende hustru Lone i 1972, og de flyttede fra Allerød til gården på Lundagervej i Hunderup i Sammen fik de tre sønner og en datter. Christian var et afholdt menneske, og kirken var stuvende fuld. Han indgød en naturlig respekt og fik naturligt nogle opgaver som leder. Man vidste, hvad han stod for, og hvor man havde ham. Han var en sund og stærk mand, og derfor kom sygdommen bag på ham og hele familien. Efter tre ugers sygdom, hvor den sidste uge var på gården, sov han ind omgivet af sin familie. I kirken var alle bænke og stole i brug. Vi sang salme 192: Hil dig frelser og forsoner, salme 787: Du som har tændt millioner af stjerner, salme 770: Jeg er træt og går til ro, og et anlæg afspillede til sidst En sang til friheden, der betød meget for Christian. Efter bisættelsen var der kaffe på Kjærgård. 17

18 18 Landsbyfesten 20

19 maj 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Tryllekunstner til Landsbyfesten Jack The Hart lover en kanon oplevelse i form af et godt grin, måske en flot ballon eller en overraskelse i form af en magisk oplevelse. Jack the Hart er en Chicago gangster, der skyder med skarpt, både hvad tryl og balloner angår, han laver dels walk around og dels et show hvor tryl og ballon tricks går hånd i hånd, der er både spænding og dramatik når Jack han tryller. Tag ungerne i hånden og kom og oplev showet til landsbyfesten Lørdag den 31. maj. Showet starter kl

25 25

26 Det Vildeste Band er festorkestret, der oser af energi og spilleglæde! En sprængfarlig cocktail, der med stort musikalsk overskud og højt humør trækker det ene hit efter det andet op af hatten. Allerede fra første strofe virker Det Vildeste Band som en magnet på dansegulvet! Repertoiret spreder sig over alt lige fra rock n roll til pop, krydret med de største hits fra de sidste 5 årtier! 26

27 Lasse Høgh Opvarmning fredag aften til Landsbyfesten En mand, en guitar og de bedste pop og rock sange fra de sidste 5 årtier. Det er menuen, når Lasse Høgh går på scenen og spiller unplugged med sange af Rasmus Seebach, Bon Jovi, Oasis, Take That, CCR og mange mange flere. Lasse Høgh er normalt frontfigur i bandet Festoriginalerne (tidligere Prime) som før har spillet til Hunderup byfest. Der bliver denne aften rig mulighed for varme stemmerne op og skråle med. Sponsor cykelløb 2014 Der vil som tidligere år blive afholdt sponsorcykelløb, tilmeldingen sker i teltet fra torsdag eftermiddag Der kan som noget nyt kun køres faste beløb ind og ikke pr. omgang. kontrakter og girokort vil være at finde i teltet så det bliver lettere at lave aftaler. Tidspunktet er flyttet til lørdag kl da vi ønsker at arrangementet skal ha fuld opmærksomhed. 27

28 Hunderup-Sejstrup Karina og Anna Grethe Signe, Trine, Jens og Jesper Første kvartal 2014 meromsætning på kr ,96 hvilket svarer til en fremgang på 2,3% Vi har budgetteret med en meromsætning for 2014 på 3,0% Masser af udfordringer Købmandshuset som er vores herre og mester har mange meninger om, hvordan man driver en købmandsbutik som vores. Bl. a. hvilke varer vi skal have på vores hylder. De vil også gerne bestemme hvor i butikken vi placerer varerne, men her går vi vore egne vegne, selvfølgelig skal vi lytte til dem, men vi lytter nu mest til dig som vores kunde. Til driften af Købmandshuset er vi blevet pålagt et kontingent på ca kr. månedligt (afhænger af vores omsætning pågældende måned), hvilket svarer til ca kr. årligt. Vi har ikke disse penge i øjeblikket. Vi skal først tjene pengene, og det går for langsomt i øjeblikket. Vores bruttoavance skal stige med ca. 5%. Det er dog ikke noget du, som vores kunde, kommer til at mærke. Vore indkøbspriser er fra 1. januar 2014 ændret til nettoindkøbspriser, hvilket gør at vi i løbet af 2014 vil nå de ca. 5%. 28

29 Tilbudsavisen Det skal dog siges, at Købmandshuset gør også et godt stykke arbejde, bl.a. synes vi, at vi har fået en tilbudsavis med masser af gode tilbud på dagligvarer. SPOT-varerne som er noget nyt, er vi ikke helt tilfredse med personligt (Anna Grethe) tror jeg, at vi får vores lager fyldt med varer, som vi ikke kan sælge. Månedstilbudene har du taget rigtigt godt imod. Vi sælger mange kampagnevarer vi bestræber os hele tiden på at have de gode tilbud i vores butik. Butikkens andel af salg af kampagnevarer er ca. 3,5% over Købmandshuset s budget. Vi er ikke altid enige Der bliver af og til råbt højt i baglokalet (Karina og Anna Grethe) men det er sundt at få renset luften. Vi er pressede købmænd der sker så meget nyt og uforudsete ting, som gør at det er meget svært i perioder at overskue og at få vores hverdage til at hænge sammen. HUSK vi har selv valgt det, så du skal ikke have ondt af os. Vi er tilfredse med vores arbejde men vi kan altid gøre det endnu bedre Vi synes selv, at vi gør et godt stykke arbejde. Vi måler os i din tilfredshed med butikken og er der noget du synes, vi kan gøre bedre, ja så siger du jo din mening til os, så vi kan få en endnu bedre butik. 29

30 til Vil du ikke gå glip af denne dag, så er du og din familie hermed inviteret 24. maj 2014 Lørdag kl Hygge- og aktivitetsdag Hos Hunderup-Sejstrup Vi har kaffe/the på kanden vi serverer rundstykker vi har besøg af en lokal grillmester og meget, meget mere 30

31 PETANQUE Indbydelse til petanqueturnering for alle. I løbet af maj/juni måned vil der blive afviklet en forårsturnering for AL- LE. Der spilles alle mod alle, og man skal regne med 1 spilledag pr. uge. Kampene vil blive placeret uden for normal arbejdstid, dvs. sidst på eftermiddagen eller om aftenen. Oplys venligst ved tilmelding, hvilke dage og tider, der passer bedst. Turneringen afvikles med hold på 2 eller 3 personer. Har du ikke selv fundet en makker, så meld dig alligevel, så finder vi en løsning. Kugler kan lånes. Pris for at deltage er kr. 20,- pr. person. Tilmelding til Alex Andersen på tlf eller mail: senest den 8. maj. UGENTLIG PETANQUE Der spilles petanque hver onsdag kl på de nye baner. Der trækkes lod om makker og modstander, så kom bare. Der betales kr. 10,- for at deltage. Medbring kaffe. Familiepetanque er en oplagt mulighed for alle. Petanque kan spilles af alle uden særlig forudkendskab til spillet. Børn, forældre og bedsteforældre kan spille sammen. Man kan også tage naboen med. Der indbydes til introduktion af familiepetanque fredag den 9. maj kl Der indbydes til introduktion af petanque mandag den 12. maj kl Kom og vær med og få en præsentation af spillet. Med fornøden interesse og tilslutning kan der aftales en fast ugentlig spilleaften. DE NYE BANER Der arbejdes ihærdigt på anlæggelsen af de nye baner. I skrivende stund er de ikke færdige, men det forventes snart at ske. Vi har modtaget støtte til banerne fra Skjern bank (kr ,-), Sydbank (kr ,-) og DGI (kr ,-). Arbejdskraften er leveret af en stor flok energiske seniorer samt Tommy Ebbesens kran Der vil blive indbudt til en åbningsdag, når vi er klar, og der vil senere 31

32 blive tilbudt instruktion med DGI-instruktører. Medlemskab af HSUG-petanque vil andrage kr. 50,-. Mere herom, når vi er kommet godt i gang. Petanqueudvalget Jørgen Aage Hansen, Erik Madsen og Alex Andersen SPIL TENNIS I SOMMER Der har foreløbig været en fin tilslutning til tennis med en pæn medlemsfremgang, men der er plads til flere. Vi har spillere i flere kategorier let øvede, øvede og mere øvede og der er også plads til dig. Henvend dig bare, selv om du ikke har en makker, så søger vi en løsning. Om aftenen er der stadig ledige baner mandag, onsdag, torsdag og fredag, mens der er god plads i dagtimerne. Der er instruktion onsdag den 30. april og igen onsdag den 7. maj, begge gange kl Kontingentet er beskedent på kr. 450,- for voksne over 25 år, kr. 200,- for årige og kun kr. 100,- for resten. Tilmelding hos Jan Andersen på tlf eller Alex Andersen på tlf

33 Fantastisk gymnastikopvisning Gymnastiksæsonen blev rundet af med et brag af en opvisning, hvor forventningsfulde forældre, bedsteforældre mv. havde fundet vej til hallen d. 29. marts. Der skal lyde en stor tak til alle ledere, børn og hjælpere, som gjorde det muligt at holde en god og oplevelsesrig gymnastikopvisning. Også en stor tak til Anna- Grethe Madsen for blomster og pyntning på dagen, Bix for hjælp til styring af musik, redskabshjælperne og til sidst Jette Rasmussen, som præsenterede holdene. I år havde vi 2 gæstehold på opvisningsdagen. Først fik vi et lille rytmisk hold på gulvet, Bramming Unge Piger, og til sidst gik Jernved unge og øvede piger på. Her fik vi også en meget flot opvisning med ca. 118 gymnaster, deriblandt den lokale gymnast Stine Sørensen. I år skal vi desværre sige farvel til de tre medlemmer af gymnastikudvalget. Jette Brix stopper efter flere års indsats og giver dermed posten videre til Lotte Aarhus Fyhn. Karina Madsen og Jane Rødgaard Uhrenholt har også valgt at stoppe, og derfor mangler vi nye, friske kræfter til gymnastikudvalget. Hvis du kunne tænke dig at være aktiv i gymnastikudvalget, kan du kontakte gymnastikudvalgets medlemmer eller ringe / skrive til Jette Brix på tlf Vi skal være minimum 3 i udvalget så det er nu, vi gerne vil høre fra dig Til slut håber vi at se mange af jer i den kommende sæson, hvor vi arbejder på opstart af et danse-tilbud til børnene. Vi forventer at kunne vise den kommende sæsons hold på hjemmesiden i løbet af juni måned. Der vil ligeledes komme information i Landsbyposten. Skulle der være ønsker til nye hold eller vil du blot give en hånd med, så hører vi gerne fra dig. På gymnastikudvalgets vegne ønskes alle en god sommer. Mvh. Gymnastikudvalget 33

34 Sommerdans Så er Sommerdans startet op, og som I kan se, er der pt. 16 danseglade tøser, som svinger til MPG musik og funk. En forrygende start, og underviser Trine Wickmann ser også ud til at nyde de hoppende piger. Vi håber, at pigerne kan få lov at vise, hvad de har lært, måske til den lokale byfest eller et andet arrangement - giv endelig lyd, forældre, da Trine meget gerne møder op med pigerne. Holdet fortsætter frem til sommerferien og koster 250,- Sommerdans foregår fredag kl Du kan nå det endnu Mvh. Gymnastikudvalget 34

35 FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP BILLARDKLUB Palle Ebbesen FORSAMLINGSHUSET Formand: Jan Lautrup Bjerrum Udlejning: Pernille Jacobsen mail: H.S.I. IDRÆTSSAL Formand: H.C. Jochimsen Udlejning: Anette B Jørgensen Tlf HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID Knud Runge Kirkevej 37, Hunderup, tlf , mail: HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN Jørn Høeg LANDSBY SCENEN Dorthe Christensen Kjærgårdsvej 34B, Hunderup LOKALRÅDET Lejf Bjerrum Jørgensen Sejstrupvej 19, MENIGHEDSRÅD Lena Randrup, Ribevej 80, SENIOR-KLUBBEN Gerda Bjerrum Kirkevej 50, tlf , mail SOGNEARKIV Niels Hansen Birkealle 8, 6740 Bramming HUNDERUP SEJSTRUP CYKELMOTION Svend Aage Nissen Kirketoften Bramming PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN I lighed med sidste år vil der blive afviklet en petanqueturnering til årets landsbyfest. Der kan laves voksen-, børne- og seniorrække afhængig af tilmeldingen. Der satses på minimum 3-5 kampe pr. hold ( 2 el. 3 spillere), og det koster kr. 20,- pr. hold at deltage. Jeg vil være behjælpelig med regler og petanquekugler, hvis det ønskes. Tilmelding senest søndag den 25. maj. Alex Andersen på tlf el

36 Øverst: Forældre/barn holdet ledet af Lars Søgaard Nederst: Børn 5 år 0. klasse ledet af Bente Held, Annie Jochimsen, Sebastian Held og Line Holm Birk 36

HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 3 Marts 2015 37. årgang Fastelavnsbørnene fotograferet i kirken sammen med præsten

HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 3 Marts 2015 37. årgang Fastelavnsbørnene fotograferet i kirken sammen med præsten LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 3 Marts 2015 37. årgang Fastelavnsbørnene fotograferet i kirken sammen med præsten Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup Sogn.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

LandsbyPosten. Husk Juletræsfesten den 7. december i forsamlingshuset HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 11 December 2014 36. årgang

LandsbyPosten. Husk Juletræsfesten den 7. december i forsamlingshuset HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 11 December 2014 36. årgang LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 11 December 2014 36. årgang Husk Juletræsfesten den 7. december i forsamlingshuset Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup Sogn.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fantastisk sommerfest i Øster Alling!

Fantastisk sommerfest i Øster Alling! Øster Alling Idrætsforening Ø.A.I Bladets net-portal: www.oster-alling.dk/oai-bladet.html NR: 3 36. ÅRGANG august 2010 Fantastisk sommerfest i Øster Alling! UDLEJNING AF TELT til større og mindre arrangementer

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere