HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 5 Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 5 Maj 2014 36. årgang"

Transkript

1 LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 5 Maj årgang Børn 3 4 år ledet af Lone Ingvartsen, Maria Bebe, Karina Madsen, Lotte Aarhus Fyhn, Stine Sørensen, Amanda Lutzen og Amalie Andersen

2 Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup Sogn. REDAKTION Alex Andersen Kirketoften 23 Tlf Mob Ole Madsen samt Henrik Uhrenholt Tlf Lis Andersen Hunderup Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening Formand Lars Søgård Ribevej 70 Tlf / Næstformand Claus Jæger Stratvej 7 Tlf / Kasserer Jens Hessellund Tlf : Bestyrelses-medlemmer Jette Brix Tlf: GYMNASTIKUDVALG Jette B Brix Maria Bebe Lange Nielsen FODBOLDUDVALG Lars Jensen Claus Schønwandt TENNISUDVALG Alex Andersen BADMINTONUDVALG Claus Jæger Dan Andersen LANDSBYFESTUDVALG Annette Knudsen, Claus Jæger, HSUG S REPRÆSENTANTER I H.S.I. IDRÆTSSAL Lars Søgård KIOSK I KLUBHUSET Pia Ebbesen Hunderup-Sejstrups hjemmeside Flemming Madsen Mail: DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER 20. MAJ Claus Schønwandt Nørlundvej 3 Tlf / Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. til eller 2

3 HUSKEKALENDEREN Ons. 30. apr Ons. 7. maj Fre 9. maj Lør. 10. maj 7.45 Man. 12. maj Tor. 15. maj Lør. 24. maj Tor. 29. maj Fre. 30. maj Lør. 31. maj 9.30 Tor. 12. juni 9.00 Tennisinstruktion Tennisinstruktion Familiepetanque. Introduktion Sogneudflugt til Horsensområdet Introduktion af petanque Salmesangsaften i kirken Hygge- og aktivitetsdag ved Købmanden Landsbyfest Landsbyfest Landsbyfest Seniorklubben. Udflugt til Ballumområdet HVER UGE Hver tirsdag Bogbussen holder ved kirken kl Hver tirsdag Fodboldtosser mødes på banen ved hallen Hver tirsdag Ungdomsklubben Bjælkehytten har åben Hver onsdag Petanque på de nye baner ÅRSKALENDER Her skal stå de begivenheder, der afholdes en gang om året. Husk at informere. Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside: SOGNEARKIVET v. Niels Hansen, Åbningstider Første mandag i hver måned fra kl til kl

4 Nyt fra lokalrådet: Angående gangsti langs Kjærgårdsvej fra Nørlundvej til Kirkevej: Vej og park oplyser, at der er mere presserende ønsker end vores sti, og at disse vil have højere prioritering end vores sti. Så vores ønsker er udskudt til Kommunen er dog gået med til at se på sagen, da vi skal have ny, slidstærk belægning på Kjærgårdvej, og i den forbindelse kan der være mulighed for farvet belægning ud for købmanden. Det er ikke et direkte sikkerhedsskabende projekt, men det kan få bilisterne til at sænke farten en smule. Angående energilandsby, så er Vejrup og Skads-Andrup de to landsbyer, der på nuværende tidspunkt fortsætter som energilandsbyer. Disse to landsbyer har nogle projekter i gang, hvilket vi ikke har, da vores solcelleanlæg faldt pga. nogle nye regler fra ministeriets side. Kommunen har dog gjort det klart, at vi stadig kan få vejledning og støtte, hvis vi ønsker det. HS-fremtis og lokalrådet arbejder videre på solcellerne, da der er ændrede betingelser. På foranledning af HS-fremtid er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af lokalrådene i Hunderup-Sejstrup og Darum, Hunderups Fremtid og Myrthuegård til at benytte Fransciska Handberg i forbindelse med en hytte/et shelter ved Kratskellet. Vi har takket kommunen for landsbypedellerne. På nuværende tidspunkt har de været i gang med at male i HSI Hallen, og når græsset gror, skal de stå for græsslåning i Anlægget og ved Vandværket. Vi skal mødes med kommunen, menighedsrådet og HS-fremtid om den Gamle Skoles fremtid. Da kommunen ikke vil tage sig af oprydning langs vejene, arrangerer vi en oprydningsdag, der ved blades omdeling gerne skulle være vellykket overstået, så der er pænt til foråret og til konfirmationssøndagen. Helle Hvitved 4

5 Fyringsolie og Diesel K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel. Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40 øre/ liter under OK s listepris. Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og dermed K-34. Hjælp med at holde liv i sognet. Ring til Johannes Clausen på På bestyrelsens vegne Ole Wind Landsbypedellerne udførte et flot arbejde i hallen. 5

6 NYT FRA FORSAMLINGSHUSET Marts var en travl måned for forsamlingshusets bestyrelse da vi afholdte både børnedisco og fællesspisning. BØRNEDISCO Vi inviterede klasser til disco fredag d. 21/3, og klasser lørdag d. 22/3. Desværre måtte vi aflyse disco for de store pga. manglende tilmelding, men vi var heldige, at 11 standhaftige 5. klasses børn trofast mødte op til disco om lørdagen i stedet for. Det blev en FEST af format med 126 skønne børn der dansede, sang og festede fra start til slut. Vi er glade for at kunne give børnene sådan en oplevelse, og det kan kun lade sig gøre pga. den flotte opbakning vi har med frivillige forældre til opsyn og pasning af kiosken, sponsorer til pizza og sodavand, samt et fantastisk diskotek. Vi vil gerne sige tak til: Bix Bygma Esbjerg Holm Træbyg ApS Murerfirmaet Egon Sørensen Min Købmand, Hunderup De frivillige hjælpere 6

7 7

8 FÆLLESSPISNING Fredag d. 28/3 flyttede foråret ind i Sejstrup forsamlingshus med hvide duge, lysegrønne servietter, de flotteste påskeliljer og fine hvidblomstrende mirabelle grene. I alt 70 voksne og 13 børn kom og nød en aften med familie, naboer og venner, en dejlig menu tryllet frem i køkkenet, og sang fra højskolesangbogen. Aftenens højdepunkt var da Stine og Gabriel tryllebandt alle gæster med deres dejlige musik og sang. Som perfekt afslutning fik Stine og Gabriel alle gæster til at synge med på jeg ved en lærkerede og så BLEV det forår. Tusind tak til Stine og Gabriel, vores frivillige køkkenpersonale, og alle gæster, der var med til at gøre denne aften til en succes. Vi vil gerne løfte sløret for, at vi planlægger en gentagelse i efteråret, og Stine og Gabriel vil gerne komme igen, så hold øje med LandsbyPosten.. Med venlig hilsen Sejstrup Forsamlingshus 8

9 9

10 Referat af generalforsamling i K-34 torsdag den 20. marts Lejf Jørgensen blev valgt til ordstyrer. 2. Det forløbne år har betydet afvikling af gæld, som følge af aftaler med kreditorer. Til dette formål har bestyrelsen benyttet sig af ekstern bistand. Brændstofsalget har været svagt faldende, og bestyrelsen blev opfordret til at tage initiativer til øget salg. Dette kunne være direkte henvendelse til erhvervsdrivende i området. Prissætningen på benzinen blev også diskuteret. 3. Årsrapporten viser et overskud på ca kr. Dette skyldes først og fremmest nedskrivning af gælden efter aftale med kreditorerne. Den langfristede gæld udgør kr. Kortfristet gæld udgør kr. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2014 er meget stramt, og bestyrelsen håber, at endnu flere beboere vil støtte tanken. 4. Generalforsamlingen besluttede at ændre navnet på Købmandsgården Aps til: KHS af Aps. Dette af hensyn til den nuværende købmandsbutik og for at undgå forvekslinger. 5. Der var genvalg af Jørgen Aage Hansen (bygningsansvarlig), Erik Helbo, Johannes Clausen (økonomichef) og Ole Wind (formand). 6. OL-revision v. Leif Mortensen fra OL-revision blev genvalgt som revisor. 7. Eventuelt. Formanden takkede den øvrige bestyrelse samt Leif Mortensen for et fremragende arbejde. Referent Ole Wind. KNALLERT 45 SÆLGES Peugeot Vivacity kun kørt km sælges for 1 kr. pr. kørt km, altså kr ,- Alex Andersen tlf

11 11

12 Kirke for de små Onsdag d. 9. april var mødre, dagplejere og børnehaven i Hunderup inviteret til kirke for de små, der er et led i projektet 'Dus med din kirke'. Det blev opstartet for at gøre børn og unge fortrolige med kirken. Kirke for de små afholdes fire gange årligt: til påske, pinse, høst og jul. Talrige børn myldrede ind i Hunderup kirke, så mødre, dagplejere og pædagoger fik deres at se til. Gudstjenesten handlede om påskens fortællinger, og vi sang forskellige salmer og børnesange (også nogle som børnene selv valgte), og præsten fortalte om, hvad der skete med Jesus i påsken. Vi gik omkring alteret, mens vi sang, og både organist og kirkesanger bidrog til musikken. Børn og voksne sang godt med, og kirken var i høj grad blevet et levende fællesskab. Da gudstjenesten var færdig, fik alle en påskelilje med sig hjem. Næste gang, vi inviterer til kirke for de små er omkring pinse (Pinsedag er søndag d. 8. juni). 12

13 Påskemåltid Torsdag d. 17. april var det Skærtorsdag. Menighedsrådet havde inviteret til traditionelt, jødisk påskemåltid, og før måltidet var der fælles gudstjeneste i Hunderup kirke for Vilslev-Hunderup pastorat. Et fint fremmøde sikrede en god salmesang og altergang. I prædikenen talte præsten om, at vi skal tjene hinanden, ligesom Jesus tjente sine disciple. Denne tjenerrolle viste Jesus konkret ved at vaske disciplenes fødder. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus indstiftede nadveren i forbindelse med et påskemåltid med sine disciple, så derfor var det oplagt med et påskemåltid i vort regi. Påsken fejres hos jøderne for at huske på dengang, de blev udfriet fra slaveriet i Egypten og blev ledt af Moses igennem Sinajs ørken til Israel. Da de flygtede, nåede de kun at tage de allermest nødvendige ting med, og derfor er maden ikke gourmet. For tredje år i træk trak påskemåltidet mange gæster i Samlingssalen, og menighedsråd og præst var meget glade for deltagelsen; så mon ikke vi kan se frem til noget lignende næste år? Måltidet bestod af påskelam, usyret brød, bitre urter og ovnbagte kartoffelbåde. Måltidet blev afrundet med en kop kaffe. Ved bordene blev maden krydret med en livlig og levende samtale. 13

14 St. Bededagsaften. Torsdag, d. 15. maj kl holder Hunderup Kirke -traditionen trosalmesangsarrangement. Vi begynder i kirken med at synge nogle af Hans Thimes`s salmer. Bagefter er der varme hveder i konfirmandstuen, hvor Egil Hvid-Olesen fortæller om Hans Thimes sange og salmer. Alle er meget velkomne! Gudstjenester i Hunderup Kirke i maj. 4. maj 2. s. e. Påske Kl maj 3. s. e. Påske Ingen 16. maj Store Bededag PTR Kl maj 4. s. e. Påske Kl maj 5. s. e. Påske Ingen 29. maj Kristi Himmelfart UMI Kl.11 Se mere på: 14

15 Sogneudflugt. Bustur til Horsensegnen. Lørdag, d. 10. maj. Besøg i en ny, moderne kirke, Østerhåb Kirke Statsfængslet (museum). Danmarks Industrimuseum. Menighedsrådet sørger for frokost. Middag på Skibelund Krat. Afgang Hunderup Kirke kl Hjemkomst ca Pris : 175 kr. Ang. tilmelding: Se Kirkebladet. INDSAMLING TIL LANDSBY-POSTEN Så er tiden inde til at bede om den lokale opbakning til Landsby-Posten. Sidste år indbragte husstandsindsamlingen næsten kr ,-. Tak for det. Landsby-Postens eneste udgifter er til trykning og distribution, og det løb sidste år op i godt kr ,-. Jo flere sider og jo flere eksemplarer, vi laver, jo større bliver udgifterne. Sidste måneds mammutnummer på 44 sider koster således en del. Det er HSUG, der finansierer bladet, og der medfølger derfor et girokort i denne måneds udgave af Landsby-Posten. Det er dyrt at betale med girokort, men langt de fleste kan klare det med netbanken. Der kan også overføres direkte til HSUG s konto, som er Endelig kan der betales kontant hos købmanden eller hos Alex Andersen, Kirketoften 23. På forhånd tak HSUG s bestyrelse og Alex Andersen 15

16 16

17 Bisættelse af Ove Christian Jensen Tirsdag d. 23. april 2014 kl blev Ove Christian Jensen bisat fra Hunderup Kirke. Han blev født d. 8. marts 1948 og sov stille ind om natten d. 17. april Christian fandt sammen med sin kommende hustru Lone i 1972, og de flyttede fra Allerød til gården på Lundagervej i Hunderup i Sammen fik de tre sønner og en datter. Christian var et afholdt menneske, og kirken var stuvende fuld. Han indgød en naturlig respekt og fik naturligt nogle opgaver som leder. Man vidste, hvad han stod for, og hvor man havde ham. Han var en sund og stærk mand, og derfor kom sygdommen bag på ham og hele familien. Efter tre ugers sygdom, hvor den sidste uge var på gården, sov han ind omgivet af sin familie. I kirken var alle bænke og stole i brug. Vi sang salme 192: Hil dig frelser og forsoner, salme 787: Du som har tændt millioner af stjerner, salme 770: Jeg er træt og går til ro, og et anlæg afspillede til sidst En sang til friheden, der betød meget for Christian. Efter bisættelsen var der kaffe på Kjærgård. 17

18 18 Landsbyfesten 20

19 maj 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Tryllekunstner til Landsbyfesten Jack The Hart lover en kanon oplevelse i form af et godt grin, måske en flot ballon eller en overraskelse i form af en magisk oplevelse. Jack the Hart er en Chicago gangster, der skyder med skarpt, både hvad tryl og balloner angår, han laver dels walk around og dels et show hvor tryl og ballon tricks går hånd i hånd, der er både spænding og dramatik når Jack han tryller. Tag ungerne i hånden og kom og oplev showet til landsbyfesten Lørdag den 31. maj. Showet starter kl

25 25

26 Det Vildeste Band er festorkestret, der oser af energi og spilleglæde! En sprængfarlig cocktail, der med stort musikalsk overskud og højt humør trækker det ene hit efter det andet op af hatten. Allerede fra første strofe virker Det Vildeste Band som en magnet på dansegulvet! Repertoiret spreder sig over alt lige fra rock n roll til pop, krydret med de største hits fra de sidste 5 årtier! 26

27 Lasse Høgh Opvarmning fredag aften til Landsbyfesten En mand, en guitar og de bedste pop og rock sange fra de sidste 5 årtier. Det er menuen, når Lasse Høgh går på scenen og spiller unplugged med sange af Rasmus Seebach, Bon Jovi, Oasis, Take That, CCR og mange mange flere. Lasse Høgh er normalt frontfigur i bandet Festoriginalerne (tidligere Prime) som før har spillet til Hunderup byfest. Der bliver denne aften rig mulighed for varme stemmerne op og skråle med. Sponsor cykelløb 2014 Der vil som tidligere år blive afholdt sponsorcykelløb, tilmeldingen sker i teltet fra torsdag eftermiddag Der kan som noget nyt kun køres faste beløb ind og ikke pr. omgang. kontrakter og girokort vil være at finde i teltet så det bliver lettere at lave aftaler. Tidspunktet er flyttet til lørdag kl da vi ønsker at arrangementet skal ha fuld opmærksomhed. 27

28 Hunderup-Sejstrup Karina og Anna Grethe Signe, Trine, Jens og Jesper Første kvartal 2014 meromsætning på kr ,96 hvilket svarer til en fremgang på 2,3% Vi har budgetteret med en meromsætning for 2014 på 3,0% Masser af udfordringer Købmandshuset som er vores herre og mester har mange meninger om, hvordan man driver en købmandsbutik som vores. Bl. a. hvilke varer vi skal have på vores hylder. De vil også gerne bestemme hvor i butikken vi placerer varerne, men her går vi vore egne vegne, selvfølgelig skal vi lytte til dem, men vi lytter nu mest til dig som vores kunde. Til driften af Købmandshuset er vi blevet pålagt et kontingent på ca kr. månedligt (afhænger af vores omsætning pågældende måned), hvilket svarer til ca kr. årligt. Vi har ikke disse penge i øjeblikket. Vi skal først tjene pengene, og det går for langsomt i øjeblikket. Vores bruttoavance skal stige med ca. 5%. Det er dog ikke noget du, som vores kunde, kommer til at mærke. Vore indkøbspriser er fra 1. januar 2014 ændret til nettoindkøbspriser, hvilket gør at vi i løbet af 2014 vil nå de ca. 5%. 28

29 Tilbudsavisen Det skal dog siges, at Købmandshuset gør også et godt stykke arbejde, bl.a. synes vi, at vi har fået en tilbudsavis med masser af gode tilbud på dagligvarer. SPOT-varerne som er noget nyt, er vi ikke helt tilfredse med personligt (Anna Grethe) tror jeg, at vi får vores lager fyldt med varer, som vi ikke kan sælge. Månedstilbudene har du taget rigtigt godt imod. Vi sælger mange kampagnevarer vi bestræber os hele tiden på at have de gode tilbud i vores butik. Butikkens andel af salg af kampagnevarer er ca. 3,5% over Købmandshuset s budget. Vi er ikke altid enige Der bliver af og til råbt højt i baglokalet (Karina og Anna Grethe) men det er sundt at få renset luften. Vi er pressede købmænd der sker så meget nyt og uforudsete ting, som gør at det er meget svært i perioder at overskue og at få vores hverdage til at hænge sammen. HUSK vi har selv valgt det, så du skal ikke have ondt af os. Vi er tilfredse med vores arbejde men vi kan altid gøre det endnu bedre Vi synes selv, at vi gør et godt stykke arbejde. Vi måler os i din tilfredshed med butikken og er der noget du synes, vi kan gøre bedre, ja så siger du jo din mening til os, så vi kan få en endnu bedre butik. 29

30 til Vil du ikke gå glip af denne dag, så er du og din familie hermed inviteret 24. maj 2014 Lørdag kl Hygge- og aktivitetsdag Hos Hunderup-Sejstrup Vi har kaffe/the på kanden vi serverer rundstykker vi har besøg af en lokal grillmester og meget, meget mere 30

31 PETANQUE Indbydelse til petanqueturnering for alle. I løbet af maj/juni måned vil der blive afviklet en forårsturnering for AL- LE. Der spilles alle mod alle, og man skal regne med 1 spilledag pr. uge. Kampene vil blive placeret uden for normal arbejdstid, dvs. sidst på eftermiddagen eller om aftenen. Oplys venligst ved tilmelding, hvilke dage og tider, der passer bedst. Turneringen afvikles med hold på 2 eller 3 personer. Har du ikke selv fundet en makker, så meld dig alligevel, så finder vi en løsning. Kugler kan lånes. Pris for at deltage er kr. 20,- pr. person. Tilmelding til Alex Andersen på tlf eller mail: senest den 8. maj. UGENTLIG PETANQUE Der spilles petanque hver onsdag kl på de nye baner. Der trækkes lod om makker og modstander, så kom bare. Der betales kr. 10,- for at deltage. Medbring kaffe. Familiepetanque er en oplagt mulighed for alle. Petanque kan spilles af alle uden særlig forudkendskab til spillet. Børn, forældre og bedsteforældre kan spille sammen. Man kan også tage naboen med. Der indbydes til introduktion af familiepetanque fredag den 9. maj kl Der indbydes til introduktion af petanque mandag den 12. maj kl Kom og vær med og få en præsentation af spillet. Med fornøden interesse og tilslutning kan der aftales en fast ugentlig spilleaften. DE NYE BANER Der arbejdes ihærdigt på anlæggelsen af de nye baner. I skrivende stund er de ikke færdige, men det forventes snart at ske. Vi har modtaget støtte til banerne fra Skjern bank (kr ,-), Sydbank (kr ,-) og DGI (kr ,-). Arbejdskraften er leveret af en stor flok energiske seniorer samt Tommy Ebbesens kran Der vil blive indbudt til en åbningsdag, når vi er klar, og der vil senere 31

32 blive tilbudt instruktion med DGI-instruktører. Medlemskab af HSUG-petanque vil andrage kr. 50,-. Mere herom, når vi er kommet godt i gang. Petanqueudvalget Jørgen Aage Hansen, Erik Madsen og Alex Andersen SPIL TENNIS I SOMMER Der har foreløbig været en fin tilslutning til tennis med en pæn medlemsfremgang, men der er plads til flere. Vi har spillere i flere kategorier let øvede, øvede og mere øvede og der er også plads til dig. Henvend dig bare, selv om du ikke har en makker, så søger vi en løsning. Om aftenen er der stadig ledige baner mandag, onsdag, torsdag og fredag, mens der er god plads i dagtimerne. Der er instruktion onsdag den 30. april og igen onsdag den 7. maj, begge gange kl Kontingentet er beskedent på kr. 450,- for voksne over 25 år, kr. 200,- for årige og kun kr. 100,- for resten. Tilmelding hos Jan Andersen på tlf eller Alex Andersen på tlf

33 Fantastisk gymnastikopvisning Gymnastiksæsonen blev rundet af med et brag af en opvisning, hvor forventningsfulde forældre, bedsteforældre mv. havde fundet vej til hallen d. 29. marts. Der skal lyde en stor tak til alle ledere, børn og hjælpere, som gjorde det muligt at holde en god og oplevelsesrig gymnastikopvisning. Også en stor tak til Anna- Grethe Madsen for blomster og pyntning på dagen, Bix for hjælp til styring af musik, redskabshjælperne og til sidst Jette Rasmussen, som præsenterede holdene. I år havde vi 2 gæstehold på opvisningsdagen. Først fik vi et lille rytmisk hold på gulvet, Bramming Unge Piger, og til sidst gik Jernved unge og øvede piger på. Her fik vi også en meget flot opvisning med ca. 118 gymnaster, deriblandt den lokale gymnast Stine Sørensen. I år skal vi desværre sige farvel til de tre medlemmer af gymnastikudvalget. Jette Brix stopper efter flere års indsats og giver dermed posten videre til Lotte Aarhus Fyhn. Karina Madsen og Jane Rødgaard Uhrenholt har også valgt at stoppe, og derfor mangler vi nye, friske kræfter til gymnastikudvalget. Hvis du kunne tænke dig at være aktiv i gymnastikudvalget, kan du kontakte gymnastikudvalgets medlemmer eller ringe / skrive til Jette Brix på tlf Vi skal være minimum 3 i udvalget så det er nu, vi gerne vil høre fra dig Til slut håber vi at se mange af jer i den kommende sæson, hvor vi arbejder på opstart af et danse-tilbud til børnene. Vi forventer at kunne vise den kommende sæsons hold på hjemmesiden i løbet af juni måned. Der vil ligeledes komme information i Landsbyposten. Skulle der være ønsker til nye hold eller vil du blot give en hånd med, så hører vi gerne fra dig. På gymnastikudvalgets vegne ønskes alle en god sommer. Mvh. Gymnastikudvalget 33

34 Sommerdans Så er Sommerdans startet op, og som I kan se, er der pt. 16 danseglade tøser, som svinger til MPG musik og funk. En forrygende start, og underviser Trine Wickmann ser også ud til at nyde de hoppende piger. Vi håber, at pigerne kan få lov at vise, hvad de har lært, måske til den lokale byfest eller et andet arrangement - giv endelig lyd, forældre, da Trine meget gerne møder op med pigerne. Holdet fortsætter frem til sommerferien og koster 250,- Sommerdans foregår fredag kl Du kan nå det endnu Mvh. Gymnastikudvalget 34

35 FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP BILLARDKLUB Palle Ebbesen FORSAMLINGSHUSET Formand: Jan Lautrup Bjerrum Udlejning: Pernille Jacobsen mail: H.S.I. IDRÆTSSAL Formand: H.C. Jochimsen Udlejning: Anette B Jørgensen Tlf HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID Knud Runge Kirkevej 37, Hunderup, tlf , mail: HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN Jørn Høeg LANDSBY SCENEN Dorthe Christensen Kjærgårdsvej 34B, Hunderup LOKALRÅDET Lejf Bjerrum Jørgensen Sejstrupvej 19, MENIGHEDSRÅD Lena Randrup, Ribevej 80, SENIOR-KLUBBEN Gerda Bjerrum Kirkevej 50, tlf , mail SOGNEARKIV Niels Hansen Birkealle 8, 6740 Bramming HUNDERUP SEJSTRUP CYKELMOTION Svend Aage Nissen Kirketoften Bramming PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN I lighed med sidste år vil der blive afviklet en petanqueturnering til årets landsbyfest. Der kan laves voksen-, børne- og seniorrække afhængig af tilmeldingen. Der satses på minimum 3-5 kampe pr. hold ( 2 el. 3 spillere), og det koster kr. 20,- pr. hold at deltage. Jeg vil være behjælpelig med regler og petanquekugler, hvis det ønskes. Tilmelding senest søndag den 25. maj. Alex Andersen på tlf el

36 Øverst: Forældre/barn holdet ledet af Lars Søgaard Nederst: Børn 5 år 0. klasse ledet af Bente Held, Annie Jochimsen, Sebastian Held og Line Holm Birk 36

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDEBLADET Nr. 70 marts 2015 24. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26

Læs mere

Vejrup Endrup. Fane hils fane ved fod! For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Fane hils fane ved fod! For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Fane hils fane ved fod! Vejrup Idrætsforenings årlige Gymnastikopvisning var en sandt overflod af hygge og arrangement, både børn og voksne viste hvad

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 31. årgang nr. 1 marts 2013 Det meste af flokken til aktivitetsdag på Wellings Landsbymuseum Bestyrelsen I skrivende stund, kendes den nye bestyrelse og dens sammensætning

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne. Tillykke med den nye multihal

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne. Tillykke med den nye multihal Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Tillykke med den nye multihal 18. årgang Nr. 1 2009 Foreningsregister: Endrup Borgerforening Carsten Ladefoged 7519 1360 Endrup Idrætsforening Søren

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

RUNDT I SOGNET. Vi står jo sammen i Jernved/Jernvedlund!!! Lokalbladet for Jernved og Omegn. Nr. 8. December 2007 8. årgang

RUNDT I SOGNET. Vi står jo sammen i Jernved/Jernvedlund!!! Lokalbladet for Jernved og Omegn. Nr. 8. December 2007 8. årgang RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 8. December 2007 8. årgang Torsdag den 19. nov. blev det officielt børn og forældres samlingspunkt - Jernved Skole skal fra august 2008 iflg. politikerne

Læs mere

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014 Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter

Læs mere

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden.

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. 24. årgang Nr. 2 2015 Foreningsregister:

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 1 April 2014 Svaleholdet klar til gymnastikopvisningen Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene N. Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup

Læs mere

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn

RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn FORENINGER og INSTITUTIONER i JERNVED OG OMEGN Forening/ Institution Formand/leder/kontaktperson Telefon AK Aktivitetshuset Per Lauridsen 75 43 51 54 Aktivitetsudvalget Hanne Bjerre Petersen 75 43 52 53

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

15. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE

15. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE 2 2006 15. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE VIF BADMINTON DRENGE De fem drenge blev vindere i badminton i række C under 11 år i Ribe Amt. Fra venstre Nichlas L. Jensen, Jonas

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Gymnastikopvisning 22. marts 2014 Her er det forældre/barn der er på banen ved det årlige Gymnastik opvisning. 23. årgang Nr. 2 2014 Foreningsregister:

Læs mere

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Glædelig Jul Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Så er der dømt efterår og vinter - og det indebærer også at vi skal have de indendørs hobbyer fundet frem.

Læs mere