små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008"

Transkript

1 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 28

2 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser over for politikere og øvrige myndigheder både i Danmark og EU. Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 2. små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri, industri, auto, service og butiksfag. Medlemsskaren repræsenterer en stor og mangfoldig del af dansk erhvervsliv. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og helt nye fagområder, som IT, design og grafiske fag. Og de bidrager alle til at skabe nye arbejds- og uddannelsespladser. HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 28 ISSN: Håndværksrådets SMV-konjunkturvurdering udgives af Håndværksrådet 4 gange årligt. SMV-konjunkturvurderingen kan hentes gratis på Håndværksrådets hjemmeside. Redaktionen af nærværende udgave er afsluttet 12. december 28. Henvendelse vedrørende analysen: Håndværksrådet Islands Brygge København S Tlf Fax Ansv. red.: Søren Nicolaisen Redaktion: Chris Nielsen Layout: Katja Petersen

3 indhold De små og mellemstore virksomheder mangler ordre og lånemuligheder... 4 SMV erne mener, at den danske økonomi bliver forbedret det næste halve år... 5 Butiksbranchen forventer negativt resultat... 5 Manglende efterspørgsel har afløst mangel på arbejdskraft... 6 Finanskrise og konjunkturtilbagegang har påvirket SMV erne... 7 Tilbagegangen rammer alle virksomhedsstørrelser... 9 Hovedstaden igen hårdest ramt...1 Bilag

4 De små og mellemstore virksomheder mangler ordre og lånemuligheder Nedgangen fortsætter for de små og mellemstore virksomheder (SMV er) i det hver anden virksomhed siden finanskrisens start har haft nedgang i omsætningen. Da virksomhederne er særdeles usikre på fremtiden og samtidig oplever, at kunderne bliver færre og mindre købestærke, er hver femte begyndt at afskedige medarbejdere. I det sidste år har SMV erne vurderet, at det er gået nedad i økonomien, men det har ikke været nødvendigt i nævneværdigt omfang at afskedige medarbejderne før efter finanskrisen udbrud. Derfor ser vi også først stigninger i arbejdsløsheden nu, og det må forventes, at arbejdsløsheden stiger mærkbart de kommende måneder. Hver fjerde virksomhed forventer at afskedige folk i de kommende måneder. Derudover har over 3 % af SMV erne siden bankkrisen startede været nødt til at opgive eller udskyde nye investeringer, og det viser sig, at manglende finansiering nu er en klart større produktionsbegrænsning end mangel på arbejdskraft for små og mellemstore virksomheder. Værst er dog manglen på efterspørgsel Håndværksrådets konjunkturbarometer for små og mellemstore virksomheder er nu faldet fra 5 % siden 3. kvartal 26 til -29 % i 4. kvartal 28. Det er en nedgang på 79 procentpoint og en nedgang på 8 procentpoint siden sidste kvartal. Figur 1: Udviklingen i SMV-konjunkturbarometeret,8,6,4,2 -,2 -, Bedre Dårligere Samlet Note: Information om udregningen af SMV-barometeret findes i bilag 1 Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemabesvarelse udsendt til ca. 2. respondenter, hvoraf godt 1. små og mellemstore virksomheder har svaret ultimo november. Virksomhederne beskæftiger sig indenfor byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation samt beslægtede servicefag. Konjunkturbarometeret er udregnet på baggrund af spørgsmål om virksomhedens generelle situation, virksomhedens forventede resultat, investeringsfordelagtigheden, og Danmark økonomiske situation, i forhold til samme tid sidste år. Hovedårsagen til det store fald i SMV-barometeret er stadig den manglende tiltro til Danmarks økonomiske situation, der igen er faldet i dette kvartal. Denne gang er faldet på 6 procentpoint. På baggrund af bankkrise og generel økonomisk afmatning er det naturligt, at virksomhederne endnu engang nedjusterer forventninger til dansk økonomi, men det skaber samtidig stærkt aftagende forventninger til deres egne driftmæssige muligheder. For første gang siden 24 vurderer et flertal af SMV er, at virksomhedens generelle økonomiske situation er dårligere nu end for et år siden. 31 % af SMV erne mener, at virksomhedens generelle økonomiske situation er bedre nu end for et år siden, mod 37 % der mener den er dårligere, hvilket giver et netto tal på -6 %. 4

5 På trods af at det ser slemt ud for virksomhedens generelle situation og dansk økonomi, er der stadig 37 % af virksomhederne, som forventer et bedre resultat end sidste år, og 25 % forventer et uændret resultat. Tallene viser, at selvom der er konjunkturtilbagegang, har mange af SMV er tjent godt først på året, og dermed opnår de et positivt resultat i år. Hvis konjunkturen fortsætter sin negative udvikling kan forventningerne til næste års resultat dog være dystre. SMV erne mener, at den danske økonomi bliver forbedret det næste halve år SMV erne ser lidt mere positivt på fremtiden. Når de bliver spurgt om, hvordan Danmarks økonomiske situation vil udvikle sig det kommende halve år, mener 12 %, at den vil udvikle sig mere fordelagtigt mod 58 %, som mener den vil udvikle sig mindre fordelagtig i fremtiden. Samlet set betyder det, at hvis SMV erne har ret i deres forudsigelser, så vil SMV-konjunkturbarometeret om 6 måneder være på - 2 % mod - 29 % i dette kvartal. Figur 2: Forventninger for de næste 6 måneder,1 Virksomhedens generelle situation Resultat % Investerings fordelagtigthed Danmarks økonomiske situation -,1-6% -3% -4% -,2 -,3 -,4-29% -34% -,5-45% -,6 -,7 -,8-76% Ultimo 28 Medio 29 Som det fremgår af figur 2, mener SMV erne, at udviklingen i overskud det næste halve år vil falde netto 4 %. Den samme tendens har været gældende i hele 28, hvor SMV erne generelt har nedjusteret deres forventninger til årets resultat. Generelt er der sket en nedjustering til dette kvartal med netto 9 procentpoint. Virksomhederne har heller ikke stor tiltro til, at det bliver mere fordelagtigt at investere i virksomheden de kommende 6 måneder. Mange virksomheder har udskudt investeringer, og som det ses senere i analysen, er mange begrænset af adgang til finansiering. Derfor må det forventes at vedtagelse af en bankpakke, som reelt styrker virksomhedernes adgang til finansiering, vil kunne få væsentlig positiv betydning for mange virksomheders vurdering af fremtiden. Butiksbranchen forventer negativt resultat Specielt ses nedjusteringerne blandt de små og mellemstore specialbutikker. Netto 12 % forventer et dårligere resultat i 28 end i 27. Tal fra Danmarks Statistik viser en nedgang i detailhandlen på 6 % fra oktober 27 til oktober 28. Samtidig viser Håndværksrådets undersøgelse, at 21 % af virksomhederne inden for butiksbranchen har sat priserne ned på flere varer, hvilket er betydelig mere end gennemsnittet på 14 % for alle brancher. Mindre salg og lavere priser betyder altså dårligere resultat i år end sidste år for butiksbranchen. 5

6 Figur 3: SMV erne forventninger til et bedre årsresultat,4,3,2,1 -,1 butik byggeri industri service SMVerne samlet 2. kvt kvt kvt. 8 -,2 I Byggeriet har mange virksomheder også nedjusteret deres forventninger til årets resultat. Det gælder med 1 procentpoint i dette kvartal. Der er dog stadig netto 6 %, som mener, at de vil få et bedre resultat i år end sidste år. Det viser sig, at 14 % af byggevirksomhederne har sat prisen ned på flere af deres ydelser. De relativt positive forventninger til årets resultat for byggebranchen vidner om en større efterspørgsel først på året, hvor indtjeningen var klart bedre end nu. Manglende efterspørgsel har afløst mangel på arbejdskraft For bare nogle få kvartaler siden var mangel på arbejdskraft det absolut største problem for SMV erne. Sådan er det ikke mere. I dag er det største problem, at kunderne efterspørger mindre end før, og det viser sig ved, at hele 38 % af de adspurgte virksomheder er begrænset eller meget begrænset i deres produktion af manglende efterspørgsel. Hertil kommer 37 %, som er lidt begrænsede af mangel på efterspørgsel. Når virksomhederne mangler efterspørgsel eller ordrer og kunder, så går virksomhederne ned i gear. Det er netop, hvad der er udsigt til i de kommende måneder. Finanskrisen rammer kundernes efterspørgsel, og det rammer virksomhedernes afsætning. Figur 4: Produktionsbegrænsninger 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Meget begrænset Begrænset Lidt begrænset Slet ikke begrænset 3% 2% 1% % Manglende efterspørgsel Manglende arbejdskraft Manglende finansiering 6

7 Det rammer også efterspørgslen, at virksomhederne venter med eller opgiver at investere. Det rammer i første omgang de maskinproducenter og byggevirksomheder, som skulle levere investeringerne. Også de må på et tidspunkt afskedige folk, hvilket igen rammer efterspørgslen. Det fremgår også af analysen, at manglende finansiering kan betragtes som et større problem end manglende arbejdskraft. Man kan undre sig over, at der er mangel på arbejdskraft samtidig med, at der er mangel på efterspørgsel. Sådan vil det altid være, for selv under en lavkonjunktur kan det være et problem at finde folk med helt specifikke kvalifikationer. Men problemet med at skaffe arbejdskraft er klart aftagende. For 2 år siden var det næste hver anden virksomhed i hele landet, der var begrænset eller meget begrænset pga. mangel på arbejdskraft. Nu er det kun 21 %. Til gengæld er der et klart stigende problem med at få finansiering. Hver fjerde af de adspurgte SMV er føler sig begrænset eller meget begrænset af manglende finansiering, og halvdelen er virksomhederne er berørt af finansielle problemer. Normalt er det langt færre virksomheder, der oplever denne begrænsning. Finansieringens store betydning for produktionen skyldes bl.a. den nuværende situation, hvor bankerne har klare incitamenter til at slanke udlånsporteføljen. Derfor er der et klart behov for en politisk løsning, der sikrer virksomhederne bedre adgang til låntagning. Som det ses nedenfor udskyder og opgiver mange virksomheder investeringer i disse måneder. Finanskrise og konjunkturtilbagegang har påvirket SMV erne I denne konjunkturanalyse har Håndværksrådet spurgt SMV erne konkret om den seneste tids finansielle uro og konjunkturtilbagegang. Svarerne viser, at en meget stor del af de små og mellemstore virksomheder har kunnet mærke tilbagegangen. Det er på omsætningen, hvor SMV erne tydeligst har kunnet mærke den økonomiske krise, hvor næsten 45 % har oplevet nedgang i omsætningen i større eller mindre grad. Næsten en 3 % har mistet konkrete ordrer, og 14 % har mistet fastekunder som følge af den økonomiske krise. Der har også i den seneste tid været et stærkt stigende antal virksomhedskonkurser, og virksomhederne investerer mindre. Begge dele kan have forårsaget en del af problemerne for de virksomheder, der har mange erhvervskunder. De SMV er, der har mange privatkunder, mærker, at der i stigende grad kun bliver købt det mest nødvendige. Forbrugernes tillidsindikator viser, at tilliden er i bund. Pengene bliver i borgernes lommer. Figur 5: Hvilket af følgende har ramt din virksomhed siden finanskrisen start?,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Mistet konkrete ordrer Mistet faste kunder Nedgang i omsætningen Som det fremgår ovenfor er mangel på arbejdskraft et stadig mindre problem, hvilket passer med, at ca. 21 % af SMV erne har afskediget medarbejdere, og yderligere 25 % forventer at gøre det pga. af den økonomiske krise se figur 6. På kort sigt vil mange afskedigede sikkert kunne finde nyt arbejde, da en del virksomheder stadig søger flere hænder. En anden årsag til, at ledigheden ikke for alvor er steget før nu, er ifølge Finansministeriets Økonomiske Redegørelse (dec. 8), at mange udlændige er taget hjem. Antallet af aktive arbejdstilladelser er faldet drastisk siden i sommer fra over 4 til knap 15. 7

8 Specielt byggebranchen ser ud til at blive ramt hårdt. Her siger 29 %, at de har afskediget en eller flere medarbejdere, og 31 % forventer at gøre det. Figur 6: Hvilket af følgende har ramt din virksomhed siden finanskrisen start?,3,25,2,15,1,5 Nedgang i medarbejder arbejdstid Har afskediget medarbejdere Forventer at afskedige medarbejder Finanskrisen og konjunkturtilbagegangen har medført, at 33 % af SMV erne har udskudt eller opgivet planlagte investeringer som konsekvens af bankernes strammere udlånspolitik og stigende renter. Som det fremgår af figur 7, har yderligere 22 % oplevet konkrete tab eller afskrivninger. Figur 7: Hvilket af følgende har ramt din virksomhed siden finanskrisen start?,35,3,25,2,15,1,5 Udskudt/opgivet nye investeringer Konkrete tab/afskrivninger Sat priserne ned Bankkrisen slår også igennem, når SMV erne spørges til deres låneydelser og husleje. Over 3 % har allerede oplevet, at deres låneydelser er steget, og 31 % forventede ultimo november, at ydelserne vil stige yderligere i den kommende tid. Nogle af de virksomheder, der forventer stigende låneydelser/husleje, kan stå med en flexlånsomlægning i december 28 og vil derfor vide, at låneydelserne stiger. Se figur 8. 8

9 Figur 8: Hvilket af følgende har ramt din virksomhed siden finanskrisen start?,31,38,36,34,32,3,298,296,294 Har fået dyrere låneydelser/husleje Forventer dyrere låbeydelser/husleje Stigende omkostnniger til markedsføring Tilbagegangen rammer alle virksomhedsstørrelser Nedjusteringen af årets resultat findes for alle størrelser af virksomheder. For virksomheder med 1 til 19 ansatte er tendensen, at der er næsten lige så mange, som mener de vil få et dårligere resultat i år, end de der mener, de vil få et bedre resultat i forhold til sidste år. SMV er med 2 til 49 ansatte er den virksomhedsstørrelse, som netto vurderer, at der er flest, som vil få et bedre resultat i år end sidste år på trods af, at der er nedjusteret med 12 procentpoint siden sidste kvartal. Virksomheder med mere end 5 ansatte, har nedjusteret med hele 3 procentpoint. Tallene viser, at der er meget lidt aktivitet at spore hos de virksomheder med mere end 5 ansatte. Det kan skyldes, at der blandt disse er mange større byggevirksomheder, som er ramt af faldende nybyggeri. De større virksomheder er også med større sandsynlighed afhængig af eksportmarkederne, hvor efterspørgslen er stærkt vigende. Figur 9: Forventninger om et bedre årsresultat,5,4,3,2,1 -, ,2 2. kvt kvt kvt. 8 9

10 Hovedstaden igen hårdest ramt Som det har været gældende hele året, vurderer SMV erne i Region Hovedstaden, at de er hårdest ramt af konjunkturtilbagegangen. SMV erne i Hovedstanden har et konjunkturbarometer på -39 %, som er 1 procentpoint under landsgennemsnittet. Det er specielt vurderingen af årets resultat, der trækker ned for SMV erne i Region Hovedstaden, hvor der er netto 16 %, der mener de vil få et dårligere resultat i år end sidste år. På landsplan er der lige så mange, der mener, at de vil få et bedre resultat i år i forhold til de, som mener, at de vil få et dårligere, altså et netto tal på %. Figur 1: Udviklingen i det regionale konjunkturbarometer,2,1 -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Hele landet 1. kvt kvt kvt kvt. 8 Region Sjælland har det relativt bedste konjunkturbarometer tal på 23 %, men har oplevet det største fald med 12 procentpoint de seneste måneder. Hovedårsagen til det store fald for virksomhederne i Region Sjælland skyldes et fald på 16 procentpoint i fordelene ved at investere i forhold til sidste kvartal. Det viser sig, at 38 % af SMV erne i Region Sjælland har opgivet eller udskudt nye investeringer, hvilket er over gennemsnittet på 33 %. Figur 11: Uskudt eller opgivet investeringer som følge af finanskrisen,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 1

11 Bilag 1 Beregning af SMV-konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret viser virksomhedens relative vurdering af udviklingen gennem svar på 4 spørgsmål. Virksomhederne svarer på, hvordan situationen har udviklet sig siden sammen tidspunkt året før. Er situationen i dag, som den var for et år siden, vil indikatoren være netto. Det samlede barometer står på netto -29 % i 4. kvartal 28. Det er fremkommet ved, at de virksomheder, der venter fremgang (21 %) fratrukket de virksomheder, der venter tilbagegang (5 %), hvilket giver et netto tal på -29 %. Ved beregning af SMV-indikatoren er gennemsnittet fundet for virksomhedernes svar på følgende 4 spørgsmål: 1. Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 2. Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet for sidste år? 3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? Der er foretaget en vejning af svarene, så hver af de hovedbrancher, der indgår i panelet, får den samme vægt, som branchen har på landsplan. Service indeholder kun udvalgte servicefag. Se tallene for de enkelte tabeller på næste side. 1. Hvordan vurderer du at virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 2. Hvordan forventer du på nuværende tidpunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet sidste år?,8,8,7,6,5,4,3,2,1,7,6,5,4,3,2 -,1, Bedre Dårligere Samlet Bedre Dårligere Samlet 3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år?,45,3,15 -,15 -,3,7,45,2 -,5 -,3 -,55 -, Bedre Dårligere Samlet Bedre Dårligere Samlet B d Då li S l t 11

12 Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et år siden? % 27 % 38 % 4 % 39 % 45 % 51 % 6 % 51 % 51 % 56 % 58 % 47 % 36 % 4 % 39 % 23 % 23% 4% -6% Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat/overskud for 28 bliver i forhold til resultatet for 27? % 2% 48% 43% 48% 47% 54% 56% 58% 54% 57% 55% 5% 44% 41% 4% 32% 3% 9% % Hvor fordelagtigt mener du, det er at investere produktionsudvidelser på nuværende i forhold til samme tidspunkt sidste år? % 6% 22% 23% 2% 21% 31% 32% 22% 24% 26% 24% 14% 5% 4% 2% -9% -11% -27% -34% Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt Danmarks økonomiske situation på nuværende i forhold til samme tidspunkt sidste år? % 42% 55% 54% 43% 53% 7% 76% 44% 49% 61% 56% 18% 2% 16% 2% -37% -46% -68% -76% 12

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN: DECEMBER 2012 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Håndværksrådets Konjunkturvurdering

Håndværksrådets Konjunkturvurdering Håndværksrådets Konjunkturvurdering Om Håndværksrådet Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Negativ vækst i 4. kvartal

Negativ vækst i 4. kvartal Negativ vækst i Nedtur over hele linjen det er det billede dansk erhvervsliv tegner af fremtiden. Landets topchefer spår fald i væksten, forbruget, beskæftigelsen, ordrerne og i overskuddet. Dermed ser

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

GREENS EXECUTIVE SUMMARY. Opsvinget er slut

GREENS EXECUTIVE SUMMARY. Opsvinget er slut Opsvinget er slut Afkølingen af dansk økonomi tager til i styrke, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i fire år. Landets topchefer vurderer, at væksten i det kommende

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Resultat Investering Salgspriser. Faktisk udvikling kv. Forventet udvikling kv.

Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Resultat Investering Salgspriser. Faktisk udvikling kv. Forventet udvikling kv. Nordjysk Konjunkturbarometer Virksomhedsindikatorer Resultater 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003. 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 3. kvartal 2003 ift. 2. kvartal 2003 og forventet i 4. kvartal 2003

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over små og mellemstore virksomheder, heraf over indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over små og mellemstore virksomheder, heraf over indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JUNI 2006 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Fortsat positiv udvikling i malerfaget (side 2) Analysen viser, at der fortsat er en positiv udvikling i malerfaget. Forventninger blev mere end indfriet (side

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 2 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen spor af optimisme i agroindustrien De agroindustrielle virksomheders forventninger

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

157.500 job tabt på et år

157.500 job tabt på et år Januar 2010 157.500 job tabt på et år Historisk jobtab i 2009 Mere end hvert tiende private job er forsvundet på et enkelt år Udviklingen fortsætter i 2010 Virksomheder fyrer flere end de selv forventer

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere