Kursspænd på BRFkredits lange konverterbare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursspænd på BRFkredits lange konverterbare"

Transkript

1 Analyse Kursspænd på BRFkredits lange konverterbare obligationer BRFkredit Rating & IR Indhold 1 Indledning og opsamling Datagrundlag Kreditrisikoen Likviditet Udtræk i BRF-obligationer Seriestørrelser og investorkoncentration ,5% Appendix Indledning og opsamling Dette notat beskriver udviklingen i det kursspænd, der er imellem BRFkredits lange konverterbare obligationer og de tilsvarende obligationer hos Nykredit, Nordea Kredit (Nordea) og Realkredit Danmark (RD), samt undersøge, om der er nogen forklaring på, at BRFkredits konverterbare obligationer handler med et spænd til de øvrige realkreditinstitutters tilsvarende obligationer. BRFkredits konverterbare obligationer har før 2009 handlet med et marginalt spænd til de øvrige realkreditinstitutters tilsvarende obligationer. Dette kan ses i figur 1, som viser spændet mellem BRFkredits ledende 30 årige konverterbare serier i forhold til et gennemsnit af de tilsvarende serier hos Nykredit, Nordea og RD. Spændet har dog fra midten af 2009 udvidet sig grundet nogle kraftige udmeldinger fra ratingbureauet Moody s tilbage i Moody s ændringer i rating ramte hele den danske realkreditsektor, hvor især BRFkredits rating blev ramt hårdt. Spændet er siden januar 2016 indsnævret til et niveau på 0,10-0,15 kurspoint. I notatet beskrives flere mulige årsager til det nuværende spænd, blandt andet kreditkvaliteten af coverpoolen, likviditeten af obligationsserien, størrelsen af obligationsserierne, investorkoncentrationen og udtrækningsprocenter i de forskellige obligationsserier. 29. november 2016 Side 1 af 11

2 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 juli 2011 januar 2012 juli 2012 januar 2013 juli 2013 januar 2014 juli 2014 januar 2015 juli 2015 januar 2016 juli 2016 Figur 1: Historisk spænd BRFkredit vs. Gnst. (Nykredit, RD, Nordea) 1 Udstederrating downgrades. Review for Kursspænd (bps.) downgrade af 100 CB Kapitalcenter B og IØ downgrades Udsteder-rating downgrades. Obligationer downgrades. Bryder med Moody's Bliver en del af Jyske Bankkoncernen Kilde: Københavns Fondsbørs samt Moody s Investor Service. I notatet vises det, at kreditkvaliteten i BRFkredit-obligationerne ikke kan forklare spændet til de øvrige institutter. BRFkredits kapitalcenter E har siden 2012 forbedret sin kreditkvalitet og ligger nu, målt ud fra Standard & Poor s (S&P) Target Credit Enhancement, bedre end både Nordea og RD s kapitalcentre, hvorfra de udsteder lange konverterbare. Likviditeten i BRFkredits lange konverterbare serier har i perioden været under de øvrige institutters. Dette er målt på BRFkredits andel i omsætningen af de lange konverterbare obligationer sammenholdt med markedsandelen for konverterbare obligationer. Omsætningen og markedsandelen for BRFkredits har dog ligget i samme niveau siden 2015, hvilket tyder på, at BRFkredits konverterbare obligationer er lige så omsættelige som (gennemsnittet af) de øvrige institutters. Efter BRFkredit er blevet en del af Jyske Bank-koncernen, må det alt andet lige antages, at det er blevet nemmere at komme rundt i en position i BRFkredit-obligationer. BRFkredit har ikke nævneværdig større udtrækning end konkurrenterne. Ud fra et gennemsnit i udtrækninger i de lange konverterbare obligationer i perioden , har BRFkredit en udtrækning der er 0,10 procentpoint lavere end et gennemsnit af de øvrige institutter. Kigger man på det vægtede gennemsnit, har BRFkredit en 0,17 procentpoint større udtrækning end de øvrige institutter. BRFkredit har flere terminer, hvor udtrækningen er lavere end gennemsnittet end, hvor udtrækningen er højere. Seriestørrelsen i BRFkredits lange konverterbare er forbedret markant de seneste år. Alle BRFkredits aktive lange konverterbare serier er level 1B, og et godt stykke over grænsen på 500 mio. Euro. 1 Den røde linje i angiver et skøn over det gennemsnitlige observerede kursspænd af fondshandlen i BRFkredit a/s. 29. november 2016 Side 2 af 11

3 Som det ses i afsnittet om 1,5% 47 serien, hvor BRFkredits serie er større end Nykredit og RDs tilsvarende serier, handles der stadig med et spænd. Ejerkoncentrationen kan også have indflydelse på både likviditeten og mere direkte på prisen ved en knaphedspræmie. Der er dog ikke nævneværdig forskel i ejerkoncentrationen i BRFkredits serier i forhold til de øvrige institutters, som skulle kunne retfærdiggøre et spænd. Samlet set er der ud fra de undersøgte faktorer, ikke nogen åbenlys grund til at BRFkredits lange konverterbare obligationer bør handle med at spænd til de øvrige realkreditinstitutters tilsvarende udstedelser. Spændet til de øvrige institutters obligationer er i løbet af 2016 også blevet mindsket væsentligt og er i slutningen af 2016 tæt på samme niveau, som før downgrades fra Moody s. 2 Datagrundlag Til at opbygge historisk data for kursspændet imellem BRFkredits obligationer og de øvrige realkreditinstitutters, er der opsamlet data fra januar 2008 til november For hver periode baserer data sig på de dominerende serier i BRFkredit og de sammenlignelige serier i Nykredit, Nordea og RD. Der er således kun udvalgt observationer i perioder, hvor obligationsserierne bliver bygget op, og der udstedes i dem. Der vælges kun 30-årige konverterbare obligationer, og hvor det er muligt, er der også medtaget serier med mulighed for 10 års afdragsfrihed. Hos BRFkredit kigger vi på udstedelser fra Kapitalcenter E, og de tilsvarende obligationer hos de øvrige institutter er udstedt fra Nykredits Kapitalcenter E, RD s Kapitalcenter S og Nordeas Kapitalcenter 2. Obligationskurser er indsamlet fra Københavns Fondsbørs (Nasdaq OMX Nordic), og er den gennemsnitlige kurs for handler en given dag. Det er derfor kun dage, hvor der er handlet i den pågældende BRFkredit-obligation og i mindst én af de øvrige institutters tilsvarende obligationer, der er inkluderet i datagrundlaget. Da der ofte ikke handles meget i disse obligationsserier, er kursdata af denne slags ikke altid helt præcis. Kurserne der sammenlignes, kan komme fra handler på forskellige tidspunker af dagen. De giver dog et stabilt billede af et kursspænd mellem BRFkredit og de øvrige institutter. Udtræksdata er hentet fra de respektive institutters hjemmesider, og de historiske cirkulerende mængder er hentet fra Nordea Analytics. Omsætningen i de forskellige obligationer er hentet fra Nasdaq OMX Nordic. I appendix A er vist en liste over BRFkredits obligationsserier, og de tilsvarende fra de andre institutter. I nedenstående analyser er der set bort fra serier fra DLR Kredit, da deres lange konverterbare serier er for små til at være sammenlignelige med serier fra de fire store udstedere. 3 Kreditrisikoen Som det fremgår af figur 1, var spændet mellem BRFkredits lange konverterbare obligationer og de tilsvarende obligationer fra de øvrige danske institutter begrænset før slutningen af Men da BRFkredits udstederrating blev downgradet af Moody s d 8. september 2009 til BBB+/Baa1 og alle obligationer udstedt fra BRFkredits kapitalcentre kommer under Review for downgrade d 11. september 2009, opstår en usikkerhed om kreditkvaliteten bag BRFkredits obligationer. Spændet til de andre realkreditselskaber bliver derfor kørt ud til mellem 50 og 80 bps. Da to af BRFkredits ratede kapitalcentre bliver downgradet d 25. marts 2010 og udstederratingen igen bliver downgradet d. 1. juli 2011 til BBB-/Baa3 følger BRFkredit de øvrige realkreditinstitutter og bryder med Moody s. Siden er BRFkredit som institut og 29. november 2016 Side 3 af 11

4 2008 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 udstedte obligationer fra BRFkredit blevet rated af Standard & Poor s (S&P). Hos S&P har udstederratingen været stabil på A-, og tæt på udstederratingen af Nykredit og RD på A, samt Nordea på AA-. Kreditratingen af obligationer udstedt af BRFkredits kapitalcenter E, B og instituttet i øvrigt er AAA og er på niveau med de andre institutters udstedelser. Institutternes ratingprofil kan ses i figur 2. Som det ses af figur 2 blev BRFkredit hårdt ramt af Moody s downgrades i kølvandet på finanskrisen. BRFkredit og RD blev downgradet 4 notches fra start 2008 til midt 2011, mens Nykredit og Nordea blev downgradet 2 notches. BRFkredits kapitalcentre havde dog en kreditrating der lå under de øvrige institutters kapitalcentre. Både Nykredits, Nordeas og RD s lange konverterbare obligationer havde en AAA/Aaa-rating fra Moody s, mens BRFkredits obligationer fra Kapitalcenter E, havde en kreditrating på AA+/Aa1. Kapitalcenter E blev yderligere d 11. september 2009 sat på watch-list for en mulig downgrade. Dette falder sammen med at kursspændet udvides markant. Efter skiftet til S&P er ratingen af de fire største danske realkreditinstitutter stabiliseret og ligger mellem A- til AA-. Som det også ses af figur 2, er BRFkredit det institut der blev hårdest ramt af Moody s i forhold til S&P s rating. I det samme kvartal hvor Moody s downgrader BRFkredit til BBB-/Baa3, downgrader obligationerne udstedt fra Kapitalcenter E til AA/Aa2 og BRF bryder med dem, da de ikke mener de vurderer dansk realkredit rimeligt, rater S&P BRF s udstederrating til A-/A3 og obligationer udstedt fra Kapitalcenter E til AAA/Aaa. De downgrades, som BRFkredit oplevede i perioden , kan derfor synes at være for hårde i forhold til de øvrige institutter. Figur 2: Rating-historik for BRFkredit, Nykredit, RD og Nordea Q1-2011Q1 er Moody s. 2001Q2-2016Q2 er S&P. AAA/Aaa AA+/Aa1 AA/Aa2 AA-/Aa3 A+/A1 A/A2 A-/A3 BBB+/Baa1 BBB/Baa2 BBB-/Baa3 Moody's Standard & Poor's Kilde: S&P samt Moody s BRFkredit Nykredit RD Nordea I figur 3 ses, S&Ps beregnede Target Credit Enhancement (TCE) for hver af de kapitalcentre, som de lange konverterbare obligationer er udstedt fra. TCE angiver den overkollateral der ifølge S&P skal til for at dække kreditrisikoen og refinansieringsrisikoen i kapitalcentret i et AAA -stress scenarie hvor kapitalcentret er isoleret fra udstederen, som antages at være defaulted. TCE afhænger bla. af sammensætningen af coverpoolen (privat/erhverv), LTV, lånetyper og andre faktorer der kan have indflydelse på kredit- og refinansieringsrisikoen. Det endelige krav til overkollateral for at opnå AAA afhænger også af udstederratingen, hvor BRFkredit ligger lige under de øvrige institutter. Dette medfører, at BRFkredit har et højere krav til overkollateral i kapitalcentret, for at opnå en rating på AAA, på trods af en kreditrisiko på linie med de øvrige institutter. 29. november 2016 Side 4 af 11

5 Figur 3: Historisk TCE for BRFkredit, Nykredit, RD og Nordea. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 BRFkredit Nykredit RD Nordea Kilde: S&P s Global Covered Bond CharacteristicsAnd Rating Summary Q Q Q2 TCE for BRFkredits kapitalcenter E er forbedret væsentligt over de seneste år. Forbedringen skyldes blandt andet en forbedret kreditkvalitet i kapitalcenteret. S&P ser dermed i 2016 kvalitet af coverpoolen som er mindst lige så god som de øvriges institutters kapitalcentre, hvor BRFkredits TCE ligger under både RD og Nordea. Et udsnit af de nøgletal, som TCE dannes på baggrund af, kan ses i tabel 1. Ud fra disse nøgletal adskiller kreditkvaliteten i BRFkredits kapitalcenter E sig ikke negativt i forhold til de øvrige institutter. BRFkredits kapitalcenter E er hovedsageligt eksponeret mod ejendomme med boligformål, det har en lille andel af lån i restance, en gennemsnitlig LTV på linie med de øvrige institutter og en relativt høj eksponering mod geografiske områder med stigende huspriser og forventet befolkningstilvækst. Tabel 1: Udvalgte nøgletal for de kapitalcentre 2, hvor de lange konverterbare er udstedt fra. Tal pr. 30/ BRFkredit Nykredit RD Nordea Ejendomme med boligformål 87% 91% 88% 75% Erhverv 13% 9% 12% 25% Lån i restance (% af total) 0,27% 0,15% 0,55% 0,31% Gns. LTV 63% 65%* 60% 62% LTV (andel udover lånegrænsen) 4,3% 3,1%* 4,3% 4,3% Hovedstaden (% af total) 47% 23% 41% 39% *Nykredits Kapitalcenter E er blevet brugt som 1. lag i tolagsbelåning, og vil derfor alt andet lige have en lavere LTV end de øvrige. Kilde: De respektive institutters hjemmeside. 4 Likviditet Et andet muligt argument for at BRFkredit-obligationerne handler med et spænd til de øvrige kan være, at der skal tages en større likviditetspræmie for at holde dem. Det kan være sværere at komme af med en 2 BRFkredits Kapitalcenter E, Nykredits Kapitalcenter E, RD s Kapitalcenter S og Nordeas Kapitalcenter november 2016 Side 5 af 11

6 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 juli 2011 januar 2012 juli 2012 januar 2013 juli 2013 januar 2014 juli 2014 januar 2015 juli 2015 januar 2016 juli 2016 position i en lang konverterbar obligation fra BRFkredit, end de øvrige institutters tilsvarende obligationer. I nedenstående figur 4 ses omsætningen i BRFkredits lange konverterbare obligationer som andel af omsætningen i markedet 3 (60 dages centreret gennemsnit) som den blå linje og BRFkredits cirkulerende mængde i de lange konverterbare obligationer som andel af markedets som den røde linje. Omsætningen af BRFkredits obligationer har været lav i forhold til den cirkulerende markedsandel, men følger ellers meget godt udviklingen i den cirkulerende mængde. I perioden 2010 til midten af 2012 har både omsætningen og den cirkulerende mængde (som andel af markedets) været faldende. Fra 2013 og frem stiger begge, dog med en klar større vækst i omsætningen. På det seneste har der været et 1:1 forhold mellem andelen af omsætningen og andel af den cirkulerende mængde, hvilket er forventeligt, hvis BRFkredits obligationer er lige så omsættelige som de øvrige. Det forventes at denne udvikling fortsætter, eftersom der er en øget efterspørgsel efter lange konverterbare obligationer. Figur 4: Omsætningen af BRFkredits lange konverterbare obligationer som andel af markedet. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel af omsætning (BRF) Kilde: Københavns Fondsbørs samt Nordea Analytics. Andel af cirkulerende mængde (BRF) Da især Nordea og RD historisk har haft større mulighed for internt at afsætte obligationer, samt få stillet priser på serier, har det sandsynligvis været nemmere at likvidere en position i deres obligationer. Dette må alt andet lige betyde, at investorerne vil kræve en likviditetspræmie for at holde BRFkredits obligationer. Efter BRFkredit blev en del af Jyske Bank-koncernen kan det formodes, at Jyske Markets vil være mere villig til at aftage BRFkredit-obligationer i markedet, da Jyske Bank har en interesse i at sikre likviditeten i BRFkredit-obligationer. BRFkredit har desuden i 2016 indgået prisstiller aftaler med en række banker, som alt andet lige må gøre det nemmere at komme rundt i BRFkredits obligationer. Derudover er der i anden halvdel af 2016 observeret øget udenlandsk interesse i lange konverterbare obligationer, hvilket også har øget investorbasen og omsætteligheden. Implementeringen af Liquidity Coverage Ratio (LCR), der angiver mængden af meget likvide aktiver, et finansielle institutter skal holde, i forhold til instituttets kortsigtede forpligtigelser vil, alt andet lige, være 3 I dette tilfælde er markedet BRFkredits lange konverterbare obligationer samt de tilsvarende obligationer fra Nykredit, RD og Nordea. 29. november 2016 Side 6 af 11

7 med til at øge efterspørgslen efter BRFkredits obligationer. I beregningen af LCR tæller egne udstedte realkredit obligationer ikke på niveau med tilsvarende likvide obligationer fra andre institutter. Derved vil gevinsten ved at holde egne obligationer mindskes, for de danske realkreditinstitutter, og efterspørgslen efter andre institutters realkreditobligationer stige. 5 Udtræk i BRFkredit-obligationer Store udtrækninger i enkelte obligationsserier kan være en grund til, at investorer tager sig betalt for denne risiko. Om BRFkredit har større udtrækninger end de andre realkreditinstitutter er undersøgt ved at kigge på udtrækninger i BRFkredits serier (se appendix A for nærmere beskrivelse), i forhold til de tilsvarende serier fra Nykredit, RD og Nordea. Der er indsamlet observationer tilbage fra april-terminen 2008 og frem til juli-terminen 2016, hvilket løber op i 366 unikke udtrækninger, hvor man kan sammenligne BRFkredit med et gennemsnit af de 3 øvrige institutters tilsvarende obligationer. Et simpelt gennemsnit af disse udtræk viser, at BRFkredits konverterbare obligationer i gennemsnit har et 0,1 procentpoint lavere udtræk end gennemsnittet af de 3 øvrige institutter. Vægter man udtræk af en serie med den cirkulerende mængde 4 fås, at BRFkredit har et 0,17 procentpoint større udtræk end gennemsnittet af de øvrige institutter. Ved at bruge det vægtede gennemsnit sikrer man, at små serier med en lav cirkulerende mængde, som typisk kan have ekstreme udtræksprocenter, ikke mudrer billedet. Som det ses i nedenstående figur 5, er fordelingen af BRFkredits udtræk, i forhold til de andre institutter, nogenlunde normalfordelt. 186 af de 366 observationer har en afvigelse på mindre end +/- 1 procentpoint. Ser man på hele billedet, er der 201 observationer med en lavere udtrækningsprocent hos BRFkredit mod 165 observationer, hvor BRFkredit har en højere udtrækningsprocent. Derudover tegner der sig et billede af, at BRFkredit hyppigere har lavere udtrækninger end de øvrige indenfor et spænd på +/- 4 procentpoint, hvor serierne også vægter mest. Ser man på halerne, kan det være svært at konkludere, at fordelingen har tykkere haler mod højre. I 37 observationer har BRFkredit en udtrækningsprocent der er 5 procentpoint højere end de øvrige institutter. I 33 tilfælde har BRFkredit en udtrækningsprocent som er 5 procentpoint lavere. Men ser man på de serier, hvor BRFkredit har væsentlig højere udtrækning, er det dog mere markante serier, end de tilfælde hvor BRFkredit har væsentlig lavere udtrækning end de andre. For de 3 udtrækninger, hvor BRFkredit har en udtrækning på mere end 16 procentpoint over de øvrige, er det alle i serier med en cirkulerende mængde mellem mio. kr., på det pågældende tidspunkt. Disse vægter næsten ingenting. Kigger man på de 2 observationer, hvor BRFkredit har en udtrækning på mere end mellem 14 og 16 procentpoint, er der tale om 2 udtrækninger i juli 2015-termin. Dette er i forholdsvis store BRFkredit-serier, som også kan ses i den røde søjle i figur 5. Dette var en termin, der var præget af meget store konverteringer grundet store fald over hele rentekurven. 4 Det vægtede gennemsnit af udtræk er beregnet som den cirkulerende mængde i BRF-serien som andel af den cirkulerende mængde i alle BRFs lange konverterbare obligationer på det pågældende termin. 29. november 2016 Side 7 af 11

8 # Observationer Mia. kr. Figur 5: Observationer af differencen (procentpoint) mellem BRFkredits udtræk og et gennemsnit af tilsvarende serier fra Nykredit, RD og Nordea Juli 2015-termin Antal observationer Cirkulerende (BRF) (ha.) Kilde: De respektive institutters hjemmeside samt Nordea Analytics. 6 Seriestørrelser og investorkoncentration Størrelsen på obligationsserier har fået større og større betydning. Selvom de nye LCR-niveauer ikke har samme effekt på de lange konverterbare obligationer, som på de kortere serier, må det antages, at det spiller en rolle hos investorerne, hvor store obligationsserierne forventes at blive. Ud fra de LCRniveauer, som EBA har defineret som likvide seriestørrelser, er likviditeten i de lange konverterbare obligationsserier fra BRFkredit forbedret markant. Fra at 47% af obligationsgælden var level 1B og 23% level 2A i januar 2014, hedder disse tal nu hhv. 80% og 8%. Renteudviklingen i de senere år har gjort, at det har været nødvendigt, at åbne serier i nye 30-årige renteniveauer, hver gang de lange renter har slået ny bundrekord. Siden 2008 har den ledende 30-årige fastforrentede obligation gået fra at være med kupon på 8% og ned til 2% i starten af Denne renteudvikling har gjort det sværere at opbygge store serier, da der ikke nåede at blive fyldt særlig meget i serierne, inden den næste blev åbnet, hvilket gik stærkt i Alle BRFkredits 47 serier med en kupon på 1,5%-3% (både med og uden afdragsfrihed) har dog størrelser der overholder LCR-niveau 1B. Dvs. at alle lange konverterbare serier som er aktive nu, og som ligger til grund for det beregnede spænd i figur 1, er level 1B hos BRFkredit og et godt stykke over grænsen på 500 mio. Euro. Ejerkoncentrationen kan påvirke prisen, da der potentielt kan opstå en indlåsningseffekt i serien. I perioder hvor serien er opkøbsrelevant, kan investoren i en serie med en høj ejerkoncentration kræve en knaphedspræmie, da obligationerne er spredt ud over færre investorer, og dermed kan det blive sværere at indfri for låntager. For lange konverterbare obligationer er der et naturligt loft for knapshedspræmien i serier med en højere kupon, da låntager har en indfrielsesoption til kurs 100. Men for serier der er under 5 Der var endog perioder i første kvartal af 2015, hvor en 1,5% 30-årig handlede tæt på kurs november 2016 Side 8 af 11

9 kurs 100 kan en høj ejerkoncentration betyde at obligationsejeren vil prisfastsætte den højere end en tilsvarende obligation med lavere ejerkoncentration. I nedenstående tabel 2 ses, at BRFkredit ikke har en væsentlig anderledes ejerkoncentration i de lange konverterbare serier i forhold til de øvrige danske realkreditinstitutters. For de aktive serier i 2016 er det kun 3% 47, som har en højere koncentration end de øvrige institutter. Ellers ligger BRFkredit, Nykredit og RD ens, med Nordeas serier værende mere koncentrerede. Tabel 2: Ejerkoncentration på de lange konverterbare serier. 1 Maksimal ejerandel < 20% <= Maksimal ejerandel < 50%. 3 - Maksimal ejerandel >= 50 %. BRFkredit Nykredit RD Nordea 1,5% ' % ' % '47 IO ,5% ' ,5% '47 IO % ' % '44 IO % ' % '47 IO ,5% ' ,5% '44 IO % ' % '41 IO % ' % ' % '41 IO % ' % ' Kilde: Værdipapirstatistik på fondskodeniveau fra Nationalbanken. 7 1,5% ,5% 47 er interessant, da BRFkredits serie er større end de andre institutters 6. Den er blevet bygget op siden 1. halvår 2015, hvor den lange rente var nede omkring 2%. Debitorsammensætningen og ejerkoncentrationen er ens på tværs af institutterne, og vi ser også en høj omsætning i BRFkredit-serien i forhold til dens andel af markedet. Alligevel handler 1,5% 47 BRFkredit-serien med et markant spænd til de andre institutters tilsvarende serier, om end dette spænd også er indsnævret på det seneste, jf. figur 6 forneden. 6 Nordea har ikke en 1,5% 30-årig konverterbar obligation til sammenligning. Det er derfor kun muligt at sammenligne BRFkredit-serien med den tilsvarende serie fra Nykredit og RD. 29. november 2016 Side 9 af 11

10 Kursspænd, (bps.) Forklaringen på spændet i denne serie må derfor skulle findes et andet sted end dem diskuteret i dette notat. Det kunne være nærliggende at tro, at det alene er navnet på udsteder som skyldes spændet, da investorerne har vænnet sig til at handle BRFkredits lange konverterbare med et spænd. 29. november 2016 Side 10 af 11

11 8 Appendix Serier brugt til sammenligning af kurs, udtræk, seriestørrelser og omsætning. BRF (Kap. E) Nykredit (Kap. E) RD (Kap. S) Nordea (Kap. 2) 1,5% '47 DK DK DK * 2% '47 DK DK DK DK % '47 IO DK DK DK DK ,5% '47 DK DK DK DK ,5% '47 IO DK DK DK DK % '44 DK DK DK DK % '44 IO DK DK DK DK % '47 DK DK DK DK % '47 IO DK DK DK DK ,5% '44 DK DK DK DK ,5% '44 IO DK DK DK DK % '41 DK DK DK DK % '41 IO DK DK DK DK % '44 DK DK DK DK % '41 DK DK DK DK % '41 IO DK DK DK DK % '39 DK DK DK DK % '41 IO DK DK DK DK % '39 DK DK DK DK * Nordea har ikke en 1,5% 30-årig konverterbar obligation. Spørgsmål og kommentarer henvises til Christian Bech-Ravn Head of Rating & IR Niels Platz Bertelsen Rating & IR Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af BRFkredits Rating & IR til personlig orientering for investorer og analytikere, som BRFkredit har udleveret materialet til. BRFkredit påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger og vurderinger er alene udtryk for BRFkredits bedømmelse og må ikke opfattes som en opfordring til at foretage konkrete dispositioner, herunder køb og salg af værdipapirer og investeringer i øvrigt. BRFkredit kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme. 29. november 2016 Side 11 af 11

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres 22. juni 2011 Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres OC skal øges fra 10,1% til 18% for at bevare Moody's Aaa rating i kapitalcenter S Den manglende OC svarer umiddelbart til 35-40

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Finansforeningen 22. juni 2015

Finansforeningen 22. juni 2015 Finansforeningen 22. juni 215 Udvikling i L&P der har betydning for allokering til obligationer Generel vurdering af realkredittens udfordringer 2 Udviklingen i pensionsselskaberne i Danmark Pensionsproduktet

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare:

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare: Hovedpunkter Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Udlandets incitament til at købe korte flex er burde være intakt, men interessen er begrænset. Rul på flex-kurven er nu

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

I forhold til auktionen i 2014 er den samlede mængde af F1-lån til refinansiering på april terminen reduceret med mere end 70%.

I forhold til auktionen i 2014 er den samlede mængde af F1-lån til refinansiering på april terminen reduceret med mere end 70%. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 2. februar 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån på Nykreditkoncernens refinansieringsauktioner

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udtræk fortsætter i samme tempo i 2,5% 2047, men RD har fart på: Pas på konverteringsmaskinen hos RD. 2,5% RD 2047 kan ikke tåle flere udtræksoverraskelser før 2% 2047 giver bedre carry. Udlandets

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hovedpunkter. Obligationsanalysen

Hovedpunkter. Obligationsanalysen Hovedpunkter CK93-tal overrasker med høje udtræk i blandt andet 3% erne: Der kom overraskende mange indfrielser i gårsdagens CK93-tal. 3% ernes afkast tegner stadig til at kunne blive over nul, men de

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Udstedelse (navn, type 3, procent, udstedelsesår, kategori 4, størrelse)

Udstedelse (navn, type 3, procent, udstedelsesår, kategori 4, størrelse) Anmeldelse af nyudstedelse af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer, jf. bekendtgørelserne nr. 716 & 717 af 1. juni 007 WIFT-/ Non- WIFT- Code Udsteder Udstedelsen/ Udsteder

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver Status for HP Hedge ultimo januar 2011 I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Kilde: Egen produktion Afdelingen har i januar haft kurstab på sine lange

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af RenteMax-lån på

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

Særligt Dækkede Obligationer

Særligt Dækkede Obligationer Særligt Dækkede Obligationer Investor præsentation 19. november 2007 Program 10.00 10.15 Velkomst v/pernille Lohmann, Investor Relations Manager 10.15 10.45 Nykredits overgang til SDO v/henrik Hjortshøj-Nielsen,

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

STATUSRAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM LIGE KONKURRENCEVILKÅR MELLEM PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER

STATUSRAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM LIGE KONKURRENCEVILKÅR MELLEM PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER STATUSRAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM LIGE KONKURRENCEVILKÅR MELLEM PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Fundingstrukturer... 7 2.1 Pengeinstitutternes

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013 Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked 18. november 2013 Agenda Kort om PensionDanmark Hvilken rolle spiller realkreditobligationer i investeringsporteføljen Hvad

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 33,3 mia. kr. i DKK-denominerede og ca. 400 mio. kr. i EUR-denominerede tilpasningsobligationer.

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 33,3 mia. kr. i DKK-denominerede og ca. 400 mio. kr. i EUR-denominerede tilpasningsobligationer. Til Nasdaq Copenhagen 2. februar 2017 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån på Nykreditkoncernens refinansieringsauktioner bliver

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. april 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. april 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 17. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter Til Nasdaq Copenhagen 3. november 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit

Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit 10. juni 2011 Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit Kapitalcentre med mange rentetilpasningslån straffes Risiko for nedjustering af nuværende covered bond-ratings JCB'er nedjusteres yderligere,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere