ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag"

Transkript

1 ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag

2 ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt en lang række muligheder med varierende sværhedsgrad. Såfremt du ikke er en erfaren gør det selv-håndværker, bør du overlade de mere komplicerede opgaver til erfarne og professionelle håndværkere eller tagdækkere. Icopal tilbyder en række gør det selv-egnede, selvklæbende tagpapprodukter, som kan bruges til de fleste opgaver. Vælger du at arbejde med produkter, der skal påsvejses med gasbrænder, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få accept af, at du udfører arbejde med denne på taget. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt din lokale Icopal-forhandler. Du kan også få mere at vide om vores produkter på icopal.dk. 2

3 Icopal Tagpapbogen Indholdsfortegnelse Icopal Montagevejledning Før du går i gang...4 Muligheder med Icopal Tagpap...6 Icopal Tagpap kvalitet og opbygning eller 2 lag Icopal Tagpap...10 Anbefalede løsninger...12 Underlag og 1. lag...14 Oplægning af 2. lag...26 Detaljer...28 Fugt og ventilation...36 Pas på med åben ild...42 Sikkerhedsforanstaltninger...44 Vedligeholdelse og drift...46 Tilbehør og værktøj...47 Materialeliste

4 Før du går i gang Skal du bygge et helt nyt tag, anbefales det først og fremmest at tage kontakt til kommunen for at få afklaret, om der kræves byggetilladelse, eller om der findes krav i lokalplaner om brug af bestemte typer tagmaterialer og/eller farver. Er der tale om et eksisterende tag, som skal renoveres, skal der tages højde for kvaliteten af den eksisterende tagbelægning, hældning en på taget samt tagets isoleringsevne. Genbrug det gamle tag Er det eksisterende tag egnet som underlag, eller bør det helt fjernes? Hvis taget har været utæt i længere tid, kan tagkonstruktionen have taget skade. Såfremt dette ikke kan vurderes ved besigtigelse af konstruktionen fra den indvendige side, bør tagbelægningen fjernes. Er belægningen meget nedslidt, ligger løst, eller har taget mange og store buler og revner, bør den fjernes. Fjernes den eksisterende belægning, gælder reglerne (mht. hældning og antal lag) for nye tage. Siden 1982 har der været krav om, at alle nye tage skal have en hældning på min. 1:40. Er hældningen på det eksisterende tag lavere, vil der typisk være lunker (vandansamlinger) på taget. Såfremt disse lunker, målt et par timer efter regn, er dybere end 20 mm, større end 6 m 2 i areal eller udgør mere end 15 % af tagfladen, skal taget rettes op, inden det renoveres. Skærpet krav til isolering I Bygningsreglement 2010 er kravene til isolering skærpet betydeligt. Tage i bl.a. boliger skal således have en U-værdi på 0,1 (0,15 i sommerhuse). Det svarer normalt til ca. 300 mm isolering (200 mm i sommerhuse). Kravene gælder også ved renoveringer og ombygninger. Mindre reparationer er dog undtaget fra kravet. Efterisolering er således kun et lovkrav, hvis reparationen af taget udgør 50 % eller mere af tagfladen. Der skal dog ikke isoleres, såfremt efterisoleringen er urentabel. Kan det betale sig? Rentabiliteten beregnes således: Årlig energibesparelse x 40 (levetid) = R Investeringen Såfremt R > 1,33 skal isoleringen foretages. Læs mere på byggeriogenergi.dk Udskiftes hele tagkonstruktionen, skal der uanset rentabilitet altid isoleres op til BR10- standard. 4

5 Icopal Tagpapbogen Hvor meget skal du bruge? Inden du går i gang med arbejdet, anbefales det at lave en tegning og måle taget præcist op. Når du kender tagarealet, kan du lave en cirkaberegning af rulle-forbruget. Generelt skal der regnes med et længdeoverlæg på min. 8 cm og min. 10 cm i tværsamlinger. En rulle på 1 x 8 m har således et dækareal på maks. 0,92 m x 7,9 m = 7,27 m 2. Øverste lag i 1-lagsløsninger, der fastgøres mekanisk, skal have et længdeoverlæg på min. 12 cm og min. 15 cm i tværsamlinger. En sådan rulle på 1 x 5 m har et dækareal på maks. 0,88 m x 4,85 m = 4,27 m 2. Vær opmærksom, hvis dit tag er synligt Specielt på synlige tage anbefales tagfladen udført så harmonisk som muligt. Det vil sige, hvis tagsiden ikke går op i hele banebredder, bør det tilstræbes at fordele restbredden med lige brede baner i hver side. Tilsvarende hvis tagfladen er så lang, at ruller skal samles på taget, og/eller hvis stumpruller ønskes anvendt. Her bør samlingerne placeres i et regelmæssigt mønster. Opnåelse af et pænt mønster, eller opbygning af taget uden tværsamlinger, kan betyde et større forbrug af baner. Husk inddækningsprofilerne Notér, hvilke inddækningsprofiler der skal bruges. Sternkapsler fås i mange forskellige mål og udformninger. Det samme gør sig gældende ved inddækninger mod mur eller skorsten. Skal der udfræses fuger i murværket, eller skal der anvendes fugeskinner? Tværstød i forbandt Tværstød med aftrapning Symmetrisk placering af tværstød. 5

6 Muligheder med ICOPAL Tagpap Icopal Tagpap kan anvendes til de fleste tagtyper og er utrolig nem at forme efter konstruktionen. Tagpap kan anvendes på både vandrette, skrå og lodrette flader, og rullernes føjelighed gør den ideel til både utraditionelle, buede og skæve tagformer. Derfor har den været meget anvendt de seneste år, hvor de traditionelle former er blevet udfordret. Icopal tilbyder desuden tagpap i mange farver og med forskellige markeringer til dem, der ønsker en særlig tagprofil. Markeringer kan laves både vandret og lodret som henholdsvis planke- eller listedækning, eller som mindre stykker i form af Shingles. 6

7 Icopal Tagpapbogen I denne vejledning er der udelukkende beskrevet udlægning af tagpap som glatdækning. For øvrige, specielle løsninger henvises til separate brochurer. 7

8 ICOPAL Tagpap kvalitet og opbygning Tagpap er et materiale, som har været brugt til tagdækning i over 150 år. Igennem tiden har det udviklet sig til et stærkt og højteknologisk kvalitetsprodukt med lang levetid. Det er opbygget omkring stærke polyesterfibre, der gør brud stort set umuligt. Icopals produktprogram består af to serier 400- og 500-serien. 500-serien består af produkter, der er tilsat maksimal mængde af SBS. Det giver optimal sikkerhed mod utætheder som følge af tagets bevægelser i kulde og varme. Icopals produkter i 500-serien anvendes typisk af professionelle tagdækkere. 400-serien kan anbefales til de mindre krævende opgaver. Produkterne er lettere Opbygning af tagpap Her vist Icopal TopSafe Sandbelagt underside 10 cm selvklæbende kant beskyttet med folie Skiferbelagt overside 10 cm selvklæbende kant beskyttet med folie Elastisk gummibitumen omkring en stærk kerne af polyester/glas På begge sider af fiberkernen er der et tykt lag bitumen, som sikrer vandtætheden. Tilsætningen af SBS (syntetisk gummi) giver produktet maksimal klæbestyrke og elasticitet og forlænger levetiden. 8

9 Icopal Tagpapbogen at anvende for den uøvede, men der opnås ikke helt samme elasticitet, klæbestyrke og levetid som ved brug af 500-produkter. Alle tagpapprodukter fra Icopal er naturligvis CE-mærkede efter den europæiske standard EN Da CE-mærkningen ikke i sig selv er et kvalitetsstempel, følger Icopal derudover TOR s (Tagpapbranchens Oplysningsråd) kvalitetskrav. Disse krav er tilpasset danske klimaforhold og den danske måde at udforme tagpaptage på. Brandgodkendte løsninger Tagmaterialer skal opfylde lovgivningens brandkrav. For de fleste bygninger er kravet til tagdækningens brandklassifikation B roof (t2). Icopals anviste løsninger er brandgodkendt på eksterne, anerkendte prøvningsinstitutter. Da godkendelserne er givet på baggrund af en specifik afprøvning på et bestemt underlag, må man ikke anvende produkterne på andre underlag eller i andre kombinationer, såfremt disse ikke er afprøvet. Følg derfor anvisningerne nøje. 9

10 1 eller 2 lag ICOPAL Tagpap Sikkerheden for et tæt tag afhænger groft sagt kun af, om overlæg og inddækninger er udført korrekt. Jo lavere hældning et tag har, jo større er belastningen på detaljerne i form af vandansamlinger og isbevægelser, og jo større er risikoen for eventuelle vandskader i tilfælde af utæthed. Tagpapbranchen (TOR) har derfor siden starten af firserne generelt anbefalet 2-lagsløsninger. Brugen heraf har været medvirkende til at øge tagdækningernes holdbarhed og levetid, så tagpap nu kan siges at have samme levetid som de fleste andre tagmaterialer. For at undgå byggefugt og efterfølgende indeklimaproblemer er det vigtigt at få taget lukket så hurtigt som muligt. Dette opnås bedst ved hurtigt at udlægge et lag underpap. Detaljerne er ikke så vigtige det skal bare blive hurtigt tæt. Når overpappen senere lægges på, er der et godt underlag i underpappen, og du kan lave en flot, færdig tagdækning. Billigere med 2 lag på sigt En 2-lagsløsning lyder som om, den er dobbelt så dyr som en 1-lagsløsning, men det viser sig i praksis, at der ikke er meget forskel på prisen. Når man så samtidig får større sikkerhed for tæthed og en levetid, der er væsentlig længere, skal der ikke mange totaløkonomiske beregninger til at vise, at det også er den mest økonomiske løsning. 10

11 Icopal Tagpapbogen En længere levetid betyder også en mindre samlet miljøbelastning, da det større materialeforbrug fordeles over en længere levetid. På tage med tilstrækkelig hældning og/ eller på sekundære bygninger med lavere forventninger til levetid kan der dog ofte med fordel anvendes en 1-lagsløsning. I vedlagte skema kan du se, hvor mange lag der min. skal anvendes: Taghældning 1:40 1:20 1:5 Nyt tag 2 lag 2 lag 1 lag Renovering 2 lag 1 lag 1 lag Hældningsoversigt: Hældning Fald i cm/m Grader 1:1 100,0 45,0 1:2 50,0 26,6 1:3 33,3 18,4 1:4 25,0 14,0 1:5 20,0 11,3 1:10 10,0 5,7 1:20 5,0 2,9 1:40 2,5 1,4 1:100 1,0 0,6 11

12 Anbefalede løsninger Hvilke produkter, der skal anvendes til et konkret tag, afhænger af flere forhold, herunder den ønskede kvalitet, taghældning, underlag og pålægningsmetode. Samtidig er der ofte ikke kun én men flere mulige kombinationer af de forskellige produktvarianter. I vedlagte skema fokuseres på de typiske løsninger. Antal lag fastlagt i forrige afsnit. Underlag Brædder Base / Top 500 Krydsfiner/ OSB Gammel tagpap 2 lag 1 lag Svejseløsningløsningløsning Selvklæber- Svejse- Selvklæber Mono TopSafe 2 Base 2 /Selvklæber Top Base 450/ Top 500 Base 450/ Top 500 Selvklæber Base 2 /Selvklæber Top Selvklæber 1, 2 Base/Selvklæber Top Mineraluld Base / Mono Top 500 Beton Base 450/ Mono 550 Top Sømbart underlag 2. Fastgøres med søm 3. Fastgøres med skruer og plugs Selvklæberløsning Mono 550 TopSafe 2 Mono 550 TopSafe 1, 2 12

13 Icopal Tagpapbogen Anvendelse Ved brug af selvklæber-løsninger skal temperaturen min. være +10 C, og alle overflader skal være rene og tørre. Selvklæber-løsninger er ikke egnet til oplægning i vinterhalvåret. Ved brug af 2-lags selvklæber på tage med hældning under 1:20 anbefales det at lune alle overlæg under oplægningen. Mindre bygninger På mindre, sekundære bygninger som legehuse, redskabsskure og lign., hvor der ikke stilles de samme krav til kvalitet og levetid, kan der anvendes et lag overpap som f.eks. Icopal Top 400 P, eller hvis taget har hældning over 1:20, Icopal Top 310 G skurpap. Disse løsninger kan dog kun anvendes til tage, der ikke kræver klasse B roof (t2) tagdækning. Vær opmærksom på, at byggelovgivningen stiller visse afstandskrav til bygning er med tage, der ikke er klasse B roof (t2). I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvordan de forskellige løsninger monteres. 13

14 Underlag og 1. lag Generelt Underlaget for tagdækningen har stor betydning for tagdækningens styrke og holdbarhed. Ifølge gældende anvisninger skal alle nye tagkonstruktioner opbygges med en hældning på min. 1:40, så skadelige vandansamlinger undgås. Den underliggende konstruktion skal også have tilstrækkelig jævnhed og stivhed, så udlægning af tagpap kan udføres korrekt og uden risiko for lunker i tagfladen. 14

15 Icopal Tagpapbogen Krydsfiner/OSB-plader Krav til underlag Krydsfiner Fugtindholdet bør ved oplægningen være % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 11 % skal pladerne udlægges med 2 mm fuge. Er fugtindholdet % udlægges med 1 mm fugeafstand. Der må ikke optræde spring på mere end 2 mm mellem plader. Maks. fugeafstand er 5 mm. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,6 m for 12 mmplader, 0,8 m for 15 mm-plader og 1,2 m for 18 mm-plader. Pladerne sømmes til underlaget med korrosionsbeskyttede kamsøm pr. 15 cm langs pladekanter og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger. Til og med 15 mm-plader sømmes med 26/45, og der anvendes 30/55 kamsøm til 18 mm-plader. Tilsvarende pistolsøm kan anvendes. For højde over 5 m og huse med særlig udsat beliggenhed skal fastgørelsen eftervises. OSB-plader OSB-plader anvendes principielt som krydsfiner. Plader skal minimum være OSB/3. Spændvidde, søm og sømafstande som under krydsfiner. Pladerne kan ikke anvendes til kolde, uventilerede eller dårligt ventilerede tage over fugtige rum eller i tage, hvor pladernes fugtindhold i kortere perioder overstiger 20 %. Pladernes fugtindhold bør ved oplægning være % og må ikke overstige 20 %. Pladerne skal ved et fugtindhold på 8-12 % oplægges med fugeafstand på 2 mm langs sider og 3 mm ved ender. Er fugtindholdet %, er fugeafstanden henholdsvis 1 og 2 mm. Ved mekanisk fastgørelse af tagpap med skiver/skruer skal der anvendes skruemaskine med moment-stop for at hindre overtrækning af skruerne i de ofte tynde plader. 15

16 Krav til underlag (fortsat) Både krydsfiner- og OSB-plader skal være CE-mærkede og overholde reglerne for tagplader i det danske annex. Plader skal være forsynet med fer og not på ikkeunderstøttede kanter i overensstemmelse med CE-mærkningen for tagplader. Pladerne må kun stødes over en understøtning og skal ligge i forbandt. Plader udlægges i henhold til leverandørens monteringsvejledning. Plader skal før, under og efter oplægning beskyttes mod nedbør og tilsmudsning. Ovenstående gælder generelt. Der kan være afvigelser, der i så fald vil fremgå af CE-mærkningen. Forbehandling Underlaget fejes/rengøres om nødvendigt. Før påsvejsning af første lag Icopal tagpap kan underlaget grundes med Icopal Asfaltgrunder for at forbedre vedhæftningen. Brug malerrulle eller kost med halvstive børster og beregn ca. 1/3 liter pr. m 2. 16

17 Icopal Tagpapbogen Pålægning Baner udlægges i tagets faldretning. Ved svejsning skal grunderen være helt tør. For at undgå dampbuler som følge af eventuel fugt i pladerne anbefales baner pålagt ved stribesvejsning. Striber skal smeltes, men må ikke gøres flydende. Alle overlæg skal dog fuldsvejses og efterfølgende trædes fast sammen. Første bane udlægges til kant af tag/stern. Inden påsvejsningen startes, rulles ca. halvdelen af rullen ud, så banen kan rettes ind. Den tilrettede bane rulles 1-2 m tilbage og svejses fast, uden at rullen forskubber sig. Når banen er svejset og fastgjort foroven, svejses resten fast under udrulning ned ad taget. Følgende baner rettes ind efter den ca. 10 cm brede overlægsfolie. Ved sømning: se under Brædder. 17

18 Beton Krav til underlag Underlaget kan være betonelementer, beton støbt på stedet eller letbetonelementer. Fælles for dem alle er, at de skal være afhærdede og tørre, inden tagdækningen udføres. Det gælder også for fugeudstøbninger, ud spartlinger og evt. udstøbninger af tagfald. Forbehandling Betonen skal være frostfri, jævnt afrevet med fast overflade samt fri for grater og slamansamlinger Ujævnheder med større højde/dybde end 5 mm må ikke forekomme Udsparinger og gennemføringer skal være tilstøbte og afhærdede Tykkelsen af beton støbt på stedet bør ikke være under 10 cm Hvis elementsamlinger ikke udstøbes, påsvejses tagpapstrimler over samlingerne, inden tagdækningen startes. Underlaget rengøres og grundes med asfaltgrunder. Brug malerrulle eller kost med halvstive børster og beregn ca. 1/3 liter pr. m 2. Pålægning af Icopal Udlægning af tagpap på beton foretages som på krydsfiner. 18

19 Icopal Tagpapbogen Eksisterende tagpap Krav til underlag Den gamle tagdækning skal have tilstrækkelig vedhæftning til underlaget og være tør, plan og jævn Folder og buler, der er højere end 10 mm, skal udbedres. Se side 46. Forbehandling Tagfladen rengøres med en stiv kost. Eventuelle begroninger vandes med algefjerner og kan efter et par dage fejes væk. Ved påsvejsning af første lag tagpap skal taget grundes med asfaltgrunder. Brug malerrulle eller kost med halvstive børster og beregn ca. 1/3 liter pr. m 2. Pålægning af Icopal Ved påsvejsning af første lag: Se under Krydsfiner. Ved sømning af første lag: Se under Brædder. 19

20 Brædder Krav til underlag Tagbrædder skal være af fyr eller gran og forsynet med fer og not De må ikke have større nyttebredde end 115 mm. Kvaliteten skal mindst være udskud Brædderne skal være plane og fri for løse knaster, revner og større bomkanter i oversiden Fugtindholdet bør ved oplægningen være % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 14 %, skal brædderne udlægges med fugeafstand på 2 mm. Er fugtindholdet %, udlægges med 1 mm fugeafstand. Brædder sømmes med kvadratiske korrosionsbeskyttede søm med mindst et søm pr. bræt pr. understøtning. Langs sider, gavle og større gennembrydninger anvendes dog to søm. Til 17 mm-brædder sømmes med 28/65 og til 23 og 25 mm-brædder med 31/80. Tilsvarende pistol-/kamsøm kan anvendes. Ved højder over 5 m og huse med særlig udsat beliggenhed skal fastgørelsen eftervises og sømning bør undgås. Rupløjede brædder kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,8 m for 17 mm-brædder, 1,0 m for 23 mm-brædder og 1,2 m for 25 mm-brædder. Flyvestød kan tillades i hvert 3. bræt, når spændvidden - c/c - er højst 0,6 m for 17 mm-brædder, højst 0,8 m for 23 mm-brædder og højst 1,0 m for 25 mm-brædder. Flyvestødet skal understøttes forsvarligt. 20

21 Icopal Tagpapbogen Forbehandling Underlaget fejes/rengøres om nødvendigt. Pålægning af Icopal Tagpappen udlægges på langs med brædder og sømmes forskudt pr. 6 cm i den øverste kant, 2 og 6 cm fra kant. Brug varmforzinkede 2,5 x 20/25/40 mm tagpapsøm. Banerne skal være udstrakt inden sømning. I koldt vejr kan dette opnås ved at lune overfladen med en gasbrænder. Der lunes til sandet mørkfarves. Vær opmærksom på, at det kan være svært at styre baner, så folder udgås, på tage med hældning. Overlæg svejses normalt, men kan også koldklæbes. Ved klæbning med Icopal Tagpapklæber skal baner udlægges, så sandoverflade vender mod sandoverflade. Klæber påføres med spartel. På hældningstage anbefales derfor udlægning i faldretningen. Icopal Base i 1,0 m bredde udlagt i faldretningen skal udover langs kant også sømmes pr. 6 cm midt i banen. Disse søm dækkes af en 20 cm Basestrimmel, som påsvejses. Det er vigtigt, at baner er udstrakt inden sømning. 21

22 Selvklæber Baner udlægges som beskrevet under Brædder med følgende afvigelser Trekantlister, 45 x 45 mm, påsømmes langs vindskeder, sternbrædder mv. 2. Første bane lægges med bagsidens klæbekant helt op til overkant af trekantliste. 3. I overlægget sømmes i den udstansede afrivningsfolie. 4. Når bane 1 og 2 er udlagt og fastgjort, trækkes begge baners overlægsfolie af samtidigt. 5. Der krydsømmes i den underste banes bagkant. Overlægget skal være 15 cm (20 cm ved hældning under 1:20). Tagklæber påføres i tre striber i hele banens bredde. 22

23 Icopal Tagpapbogen TopSafe Udlægges som Selvklæber med følgende tilføjelser Ved tagfod klæbes TopSafe til tagfoden med to striber tagklæber. 2. Når bane 1 og 2 er udlagt og fastgjort, trækkes begge baners overlægsfolie af samtidigt. Overlægget trædes godt til. 3. Ved vindskede beregnes et overlæg på min. 10 cm ud på tagfladen. Der påføres tre striber tagklæber. 4. Bagsidefolien på en passende længde TopSafe-strimmel (1-3 m) trækkes af, og strimlen trædes til på tagfladen og presses fast mod og sømmes til vindskeden pr. 6 cm. Strimlen renskæres og en Icopal Alukapsel monteres. 5. Langs tagryg afmærkes, hvor TopSafe-strimlen skal placeres, ca. 15 cm ned på tagfladen. På hver tagflade påføres tagklæber i to striber. Bagsidefolien på en passende længde TopSafestrimmel trækkes af, og strimlen pålægges og trædes fast, så tagklæber når frem til kant. Skråskær ved overlæg. Strimlen snittes i kip ved trekantliste, og snittet dækkes med et stykke TopSafe, der klæbes med tagklæber. 23

24 Mineraluld/Isolering På mindre byggerier udlægges isoleringen normalt under det bærende underlag. Ved renovering og efterisolering af eksisterende tage placeres isoleringen imidlertid ofte mellem den gamle og nye tagpapdækning, da der ikke er plads indvendigt. Der skal i disse tilfælde anvendes specielle, hårde tagisoleringsplader, typisk i form af mineraluld. På steder hvor der kræves ekstra stor trykstyrke, som f.eks. tagterrasser, skal der anvendes EPS-isolering (polystyren). Udvendig isolering øger tagets højde, hvorfor sternkanter, ovenlyskarme mv. normalt også skal forhøjes. På tage med ringe fald anbefales det at etablere et fald på min. 1:40 ved hjælp af kileskåret isolering. Ved udvendig efterisolering af et ventileret tag opnås ikke kun en forbedret isoleringsevne, men også en ændring af fugtforholdene. For at undgå fugtproblemer skal tykkelsen af den nye isolering afpasses dels tagets eksisterende isoleringsevne dels hvilken fugtbelastningsklasse bygningen tilhører. For boliger gælder normalt, at efterisoleringen min. skal udgøre 150 % af den eksisterende isolering for at undgå fugt problemer. Er taget således nu isoleret med 100 mm, skal der min. lægges 150 mm ovenpå. Når taget er renoveret, skal ventilationen i det eksisterende tag lukkes året efter. 24

25 Icopal Tagpapbogen Isolering og første lag tagpap fastgøres mekanisk med Icopal Fastgørelse, som er specielle plugs og skruer til formålet. Antal fastgørelser og deres placering skal beregnes i hvert enkelt tilfælde for at sikre tilstrækkelig vindsugstyrke. Bygningens dimensioner, højde og placering i landskabet er faktorer, som påvirker antallet af beslag. Icopal Entreprise udfører tageftersyn og giver gerne et tilbud. Se nærmeste selskab på icopal-tag.dk. Udlægning af tagpap på isolering anbefales foretaget af professionelle og uddannede tagentreprenører. 25

26 Oplægning af 2. lag Øverste lag tagpap lægges altid i tagets faldretning. Første bane lægges helt ind til trekantlisterne, men ikke op over. Inden pålægningen startes, rettes banen ind som beskrevet på side Gasflammen rettes mod det sted, hvor rulle og underlag mødes (ved udlægning på underpap med blå Syntanoverside skal flammen dog primært rettes mod overpappens svejsebagside). Hold ikke flammen mod samme sted for længe. Der skal dannes en lille bølge af flydende asfalt foran rullen, ligesom der skal komme en lille smule asfalt til syne langs kanten af banen (+ ca. 5 mm). 3. Baner udrulles i et jævnt, langsomt tempo og trædes godt til, særligt i overlæggene. Beskyt hænderne med handsker, og ret altid gasflammen bort fra allerede udlagte baner, så de ikke beskadiges. 4. Ved tværsamlinger skæres en trekant bort i den underste bane. På tage med hældning større end 1:10 krydssømmes underste bane i overlægget for at forhindre skridning af bane. 5. På synlige tage med hældning større end 1:10 kan der som øverste lag anvendes en stribesvejst Icopal Mono 550 P, så risikoen for dampbuler undgås. 26

27 Icopal Tagpapbogen Selvklæber Første bane Selvklæber Top udrulles, så overlægskanten stødes mod overlægget i Selvklæber Base. Ved bagkant vendes den sidste meter af rullen tilbage. Med forsigtighed skæres et snit i afrivningsfolien, som herefter trækkes af, samtidig med at banen trykkes fast. Den resterende del af banen rulles nu tilbage, hvorefter folien på bagsiden trækkes af, samtidig med at banen udrulles og tiltrædes omhyggeligt. 2. Næste rulle Selvklæber Top rulles ud, rettes ind og fastgøres i bagkant som beskrevet. Samtidig med at bagsidefolien på bane 2 fjernes, trækkes overlægsfolien på bane 1 af, og overlægget trædes godt til. Det er en fordel at være to personer ved udlægningen. Det er meget vigtigt, at rullerne er rettet omhyggeligt til, så banerne udlægges korrekt, da det er meget vanskeligt at rette en udlagt bane. Det er også vigtigt, at baner klæber 100 %, så der ikke indbygges luftlommer. 3. For at sikre en optimal klæbning presses alle Selvklæber Top-ruller godt til med en trykrulle. 27

28 Detaljer Generelt Ved samlinger af strimler skæres hjørner af for at sikre en pæn samling. Udvendigt hjørne Lavestliggende strimler (både Base og Top) tilskæres ved hjørne i tre flige som vist. Tilskæring ved trekantlistens bund og top. Strimler svejses fast til såvel murværk som tagdækning. 2. Skråtliggende strimler, som leder regnvandet ned langs muren, skal ligge øverst i den færdige hjørnesamling. Strimler tilpasses med to lige snit og et skråt ved trekantlisten og svejses fast. 28

29 Icopal Tagpapbogen Indvendigt hjørne Top-strimlen skal gå min. 10 cm ud på tagfladen, og min. 15 cm op ad mur. 2. Lavestliggende strimler (både Base og Top) tilskæres ved hjørne i to flige som vist. Tilskæring en er ved trekantlistens top. 3. Fligene foldes ind over hinanden, og strimlen svejses fast. 4. Øverstliggende strimler tilskæres med et lige snit (til top af trekantliste) og derefter et skråt, så den passer ind i hjørnet. Strimler svejses fast hen over lavereliggende strimmel. 29

30 Tagbrønd Tagbrønde monteres på Base. Der påføres Icopal Tagklæber omkring hullet svarende til brøndens flange. 2. Flangen trykkes fast, så der kommer lidt asfalt til syne hele vejen rundt ved kanten. Det fabrikspåsvejsede tagpap-skørt bukkes op, og flangen fastsømmes. Skørtet svejses til underpappen Efter påsvejsning af Top skæres hul over tagbrønden, og bladfang isættes. 30

31 Icopal Tagpapbogen Taghætter Hætter monteres oven på Base. Tagklæber påføres flangens underside. Hætten placeres, trykkes til og sømmes/skrues fast. Nederste bane Top udrulles og afskæres ved bagkant af hætte. Ved selvklæbende løsninger påføres tre striber Tagklæber i banens bredde. Øverste bane Top udrulles og tilskæres, så der fremkommer et overlæg på min. 15 cm (10 cm ved svejste løsninger). På Selvklæber Top fjernes bagsidefolien og bane trædes til. Til slut fuges omkring hætten med Tagklæber. Vindskede På tage med hældning større end 1:5 kan der i stedet for sternbræt anvendes et Alu.- Vindskedeprofil. Profilet krydssømmes pr. 6 cm, henholdsvis 2 og 6 cm fra kant. Udhæng maks. 20 mm. 2. Icopal Top udlægges frem til opkant. Langs kant fuges med tagklæber. 31

32 Stern Underste lag føres til kant af stern. Trekantlister monteres, og der påsvejses en strimmel (14 el. 20 cm) Base over trekantlisten. Øverste lag udlægges til kant af trekantliste og sternen inddækkes med en strimmel Top Først svejses Top-strimlen fast til sternbrættet med 2-3 cm af tagpappet ragende op over brættet. Derefter svejses strimlen fast til trekantliste og ud på taget. Til sidst sømmes pappen fast til sternens overkant pr. 6 cm. Inddækningen udføres, så der ikke opstår modfald ved evt. overlæg. 4. Ved sternbrættets nederste ende udskæres, så der dannes en trekant i strimlen. Stykket svejses fast, så det dækker enden af trekantlisten. 5. Der afsluttes på top af sternbræt med en Alu- Kapsel. Kapslen sømmes fast med et Alu-søm i den ene ende. Ved synlige søm anvendes søm med tætningsskive. Det næste stykke sternkapsel skydes ind over det forrige, så sømningen dækkes. Kapsler monteres fra tagfod og opefter. 32

33 Icopal Tagpapbogen Tagfod Eventuelle rendejern stemmes ned i underlaget, før det første lag tagpap lægges på Icopal Base føres ca. 3 cm ud over underlaget, eller så langt at kanten stopper 1 cm under tagrendens øverste kant. Der krydsømmes pr. 6 cm langs tagfod. 2. Alu-Tagfod 12A monteres med alu-søm, der krydssømmes pr. 6 cm. Udhæng maks. 20 mm. 3. Icopal Top føres ud til forkant af tagfod. Der skæres ved tagfod en trekant af i overlægskanten (se side 26). Tagryg Underste lag føres på den ene tagside til kant af tagryg. Fra den anden tagside føres underste lag over tagryg med et overlæg på min. 10 cm og svejses/klæbes fast. Øverste lag føres på begge sider til kant af tagryg. På tage med hældning over 1:10 krydssømmes baner ved tagryg pr. 6 cm for at undgå skridning (gælder også ved eventuelle samlinger af baner midt på taget). Tagryg afsluttes med en 33 cm strimmel Icopal Top. Det kan anbefales at dele strimler op i længder på 2-3 m for at lette håndtering/styring. 33

34 Murinddækning med løskant Fugemasse Løskant Strimmel, Icopal Top Tagdækning Mur inddækkes med trekantliste mm. som ved stern. Se opbygning på tegning. Den færdige inddækning skal have en højde på min. 15 cm. 2. I top udkradses/-fræses en fuge i ca. 3 cm dybde. 3. Icopal Zink-Løskant placeres i den udkradsede fuge, og der efterfuges med elastisk fugemasse. Murinddækning med Alu-Murklemskinne/-Fugeskinne Opbygning af inddækning er som nævnt oven for. Profiler skrues fast hen over strimmelkanten. Derefter udfyldes fugen mellem murværk og profil med elastisk fugemasse. Fugen glattes med fugepind, så der opnås en skrå vinkel på ca

35 Icopal Tagpapbogen 35

36 Fugt og ventilation De fleste mindre tagpaptage er opbygget som kolde tage. Dvs. det bærende træunderlag ligger over isoleringen. 2-lags tagdækning Tagunderlag Isolering Ventilation med udeluft bredde, dels af, om der er opsat fugle/ insektnet. Tidligere anvendtes i stor udstrækning specielle taghætter til sikring af den nødvendige ventilation. Byggeteknisk har disse hætter imidlertid i en række tilfælde vist sig at gøre mere skade end gavn. I dag frarådes hætter derfor på tage med hældning under 10. Dampspærre Spær pr. 0,6-1m Loftbeklædning For at hindre at varm og fugtig rumluft trænger op i tagkonstruktionen, skal der altid monteres en lufttæt dampspærre på den indvendige side af isoleringen. Da det, specielt i eksisterende bygninger, er så godt som umuligt at gøre dampspærren 100 % tæt, skal den kolde tagkonstruktion som hovedregel altid ventileres. Ventilationen sikres gennem en min. 45 mm høj ventilationsspalte mellem overside af isolering og underside af træunderlag. Denne spalte ventileres optimalt til det fri via udhæng ved stern. Spaltens højde ved udhæng afhænger dels af bygningens 36

37 Icopal Tagpapbogen Udluftning i tagryg På tage med hældning over 10 skal der, udover ved stern, også etableres ventilation ved kip. Dette kan ske ved montering af specielle hætter ( klipfisk ) eller deciderede rygningsudluftninger. Se afsnit om Tilbehør og værktøj. Overpap Underpap Træ 20mm Der ventileres via en min. 20 mm bred spalte i kip. Såvel Base som Top føres til kant af underlag. 2. Icopal Rygningsudluftning fastskrues. Stykkerne stødes sammen. Til sidst påsvejses en strimmel Top i hele kippens længde. 37

38 Tage med hældning >10 I de følgende eksempler er vist krav til ventilationsspalte og -arealer på bygninger med forskellige bredder. Ved større bredder skal der foretages en fugtteknisk vurdering og projektering. Tagfod, pr. side 100 cm² åbning pr. m Tagfod, pr. side 100 Kip, total cm² åbning pr. m max 6 m max 6 m 10 mm høj åbning pr. m Kip, ellertotal Ventilationsstuds: 1 stk. a 50 cm² 10 eller mm 2 stk. høj a åbning 25 cm² pr. pr. m eller Ventilationsstuds: 1 stk. a 50 cm² eller 2 stk. a 25 cm² pr. m Tagfod, pr. side 150 cm² åbning pr. m Tagfod, pr. side 150 Kip, total cm² åbning pr. m max 8 m max 8 m 10 mm høj åbning pr. m Kip, ellertotal Ventilationsstuds: 1 stk. a 50 cm² 10 eller mm 2 stk. høj a åbning 25 cm² pr. pr. m eller Ventilationsstuds: 1 stk. a 50 cm² eller 2 stk. a 25 cm² pr. m 38

39 Icopal Tagpapbogen Tage med hældning <10 Tagfod, pr. side 150 cm² åbning pr. m max 12 m Tagfod, pr. side 150 cm² åbning pr. m max 12 m Tagfod, pr. side 200 cm² åbning pr. m m Tagfod, pr. side 200 cm² åbning pr. m m 39

40 Tage med ensidig hældning >10 max 12 m max 12 m Tagfod Tagfod 150 cm² åbning pr. m 150 cm² åbning pr. m Kip Kip Ventilationsstuds: 1 stk. a 100 cm² pr. m eller 10 mm spalte pr. m Ventilationsstuds: 1 stk. a 100 cm² pr. m eller 10 mm spalte pr. m m m Tagfod Tagfod 200 cm² åbning pr. m 200 cm² åbning pr. m Kip Kip Ventilationsstuds: 1 stk. a 100 cm² pr. m eller 10 mm spalte pr. m Ventilationsstuds: 1 stk. a 100 cm² pr. m eller 10 mm spalte pr. m 40

41 Icopal Tagpapbogen Tage med hældning <10, mod mur I tagfod og mod væg 150 cm² åbning pr. m max 12 m I tagfod og mod væg 150 cm² åbning pr. m max 12 m I tagfod og mod væg 200 cm² åbning pr. m m I tagfod og mod væg 200 cm² åbning pr. m m 41

42 Pas på med åben ild Brandsikring Når du arbejder med gasbrænder på taget, er der risiko for, at du kommer til at antænde det, der ligger under taget. Svejseflammen kan komme ind gennem huller og sprækker og antænde støv, savsmuld eller træ. Derfor er det vigtigt, at du kigger taget godt efter, inden du går i gang, og følger nogle enkle sikkerhedsregler. Dansk Brandteknisk Institut har udgivet en Brandteknisk Vejledning 10A, der hedder Varmt arbejde Tagdækning. Denne vejledning skal du kende og følge. Vejledningen kan bestilles på dbi-net.dk. Brug din sunde fornuft Det er vigtigt, at du sikrer dig ved at dække huller og sprækker, inden du tænder gasbrænderen. Specielt ved inddækningerne omkring tagvinduer, skorsten og vindskeder kan der være revner i taget, som giver fri passage for ilden til træværket nedenunder. Ved inddækninger skal alle revner derfor først dækkes med en strimmel underpap, der fastgøres med koldklæber. Værktøjet Gasflasker skal stå sikkert og anbringes i sikker afstand fra arbejdsstedet du skal følge de brandtekniske forskrifter. Du skal samtidig sikre dig, at gasslangerne ikke er slidte, og at du bruger det rigtige størrelse brænderhoved. Brug 51 mm til fuldsvejsning og 45 mm til detaljer. Bevæg hele tiden brænderen og sluk den, når du lægger den fra dig. Husk pulverslukker Du skal altid have pulverslukker med på taget mindst en pr. brænder. Hvis underlaget er brændbart, skal du have en ekstra. Husk, aldrig at kaste vand på brændende asfalt! Medbring også en mobiltelefon i tilfælde af, at du får brug for brandvæsenet. Brug næse og øjne Gå aldrig fra taget uden at tjekke, at der ikke er ved at opstå brand. Se godt efter, om der kommer røg, eller om du kan lugte røg. Hvis du kan komme ned under tagfladen, så tjek også der. Gløder kan ligge længe, inden de bryder ud i lys lue så brug din næse og dine øjne. Se hellere efter én gang for meget end én gang for lidt. Er forsikringen i orden? Før du går i gang, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få accept af, at du udfører varmt arbejde på taget. Normalt sker denne accept ved en midlertidig påtegning til policen, men forsikringsselskaberne kan stille krav om særlige foranstaltninger. 42

43 Icopal Tagpapbogen Du må ikke svejse ved sprækker og revner - flammen vil gå igennem og kan antænde støv og træ, der ligger bagved. 2. Luk i stedet ved at koldklæbe trekantliste og/ eller en strimmel Base 400 P til underlaget. Strimlen vendes, så der klæbes mod den sandbestrøede side Ved eksempelvis tagudhæng skal du undgå at svejse uden først at dække af med en plade, der skal slutte helt tæt. Alternativt bruges koldklæber/selvklæber. 43

44 Sikkerhedsforanstaltninger Ved arbejde på tage er der nogle sikkerhedsforskrifter, der skal følges. De er beskrevet i Branchevejledning for tagpapdækning fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Vejledningen kan ses på bar-ba.dk under faggruppe Tagdækning. Se også sikkerhedsforskrifterne på tagpap-emballagen. Taghældning ,0 m > 5,0 m Blandt de vigtigste forskrifter kan nævnes, at der altid skal være to flugtveje, og at det ikke må blæse mere end frisk vind (det er når buske bevæger sig). Der skal tages hensyn til skridsikkerheden på taget. Huller og gennemføringer skal afdækkes, og endelig skal man sørge for ikke at kunne falde ned. Ved arbejde på flade tage (hældning under 15 ) og med skridsikkert underlag kan man under optimale forhold arbejde i højder på op til 5 m over terræn uden rækværk. Dog gælder skærpede regler ved arbejde i gavle. >2,0 m Hvis hældningen er 15-34, skal der etableres rækværk ved tagfod, når denne er mere end 2 m over terræn, og der skal arbejdes i større højde end 5 m over terræn. Hvis taget er glat, skal der bruges tagstiger. Hvis underlaget ikke er skridsikkert, eller der neden for taget ligger materialer, er kældernedgange eller lign., er den maksimale højde 3,5 m. 44

45 Icopal Tagpapbogen Taghældning ,0 m > 2,0 m Er taghældningen 34-60, skal der opsættes stillads/ rækværk ved tagfod, hvis denne er højere end 2 m, og der skal arbejdes i større højde end 5 m over terræn. Desuden skal der opsættes skærm på tagfladen, således at der målt lodret aldrig er større afstand end 5 m til nærmeste skærm/stilads. Du kan se på skitserne, hvordan der måles. Der skal i disse tilfælde altid arbejdes fra tagstiger. Hvis taget har en hældning på mere end 60, gælder særlige regler. Rækværk skal have en højde på mindst en meter vinkelret på tagfladen eller stillads. Anvendes stige for adgang til taget skal denne være høj nok. Stigen skal kunne nå 1,2 m over tagkanten. Sørg for, at stigen står sikkert og er fastholdt. I øvrigt henvises til gældende regler fra Arbejdstilsynet. Vi henviser til sikkerhedsdatabladet for Icopal tagpap. Se icopal.dk 45

46 Vedligeholdelse og drift Et Icopal-tag kræver normalt ikke den store vedligeholdelse. Taget skal dog besigtiges 1-2 gange årligt. Ved besigtigelsen skal: Tagbrønde og bladfang renses Fremmedlegemer og ophobet snavs fjernes Taget kigges igennem for kritiske forhold, f.eks. efterses fuger Hvis der er store træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense afløb mv. oftere. Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til belastningen. Hvis sneen alligevel fjernes, bør det ske med en kost. Tagbrønde skal altid holdes frostfrie. En række detaljer skal vedligeholdes med forebyggende reparationer: Elastiske fuger ved fugeskinner, brønde, hætter mv. eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år. Ovenlys eftergås for skader, som udbedres Eventuelle skader (revner, fraslag i overlæg, utætte gennemføringer og lign.) udbedres Strimling af mindre revner i overfladen Udskiftning af tagbrønde/hætter og inddækninger omkring disse Nye kantindækninger og inddækningsprofiler Mindre utætheder kan også udbedres med Icopal QuickSeal. Se separat brochure. Er taget blot nedslidt, kan en overstrygning med tagasfalt ofte forlænge levetiden. Det er vigtigt at overholde den beskrevne drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Dels fordi det forlænger tagets levetid, dels fordi det er en forudsætning for opretholdelse af produktgarantien. Ønsker man ikke selv at stå for eftersynet, tilbyder de fleste tagentreprenører at tegne en drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Tage kan undertiden plages af alger, mos og lign. I mindre omfang har det ikke betydning for tagets holdbarhed kun dets udseende. Er begroningen uønsket eller voldsom, kan taget behandles med belægningsrens og efterfølgende fejning. Behandlingen skal typisk gentages med passende mellemrum. Udbedring af mindre skader kan bestå i: Opskæring og nedklæbning af dampbuler 46

47 Icopal Tagpapbogen Tilbehør og værktøj For at få gjort en tagdækning helt færdig skal der monteres diverse tilbehørsdele ved kanter, taggennemføringer og lign. Icopal har et komplet tilbehørsprogram, som passer til tagdækningen, og som på sikreste måde løser de afsluttende detaljer og giver taget den rigtige finish. Alu-Murklemskinne til inddækning mod mur. Alu-Kapsel til afslutning ved stern. Alu-Vindskede til skrå tage. Alu-søm. Fås også med tætningsskive. Alu-Tagfod til afslutning mod tagrende. Zink-Løskant til inddækning ved mur. Ventilationshætte ( klipfisk ) i rustfrit stål til tage med hældning større end 10. Rygningsudluftning i alu-zink til tage ned hældning mellem 15 og 55. Kabelgennemføring ( Svanehals ) med flange og rør i rustfrit stål påsvejset skørt af tagpap. 47

48 Faldstammeinddækning i rustfrit stål. Flextagbrønd i rustfrit stål og med påsvejset tagpap-skørt. Fås til og 110 mm. Bladfang i rustfrit stål til tagbrønde. Aftrækshætte 20 x 20 cm i rustfrit stål, isoleret. Flexhætte 20 x 20 cm, isoleret i sortlakeret aluminium til tage med hældning op til 55. Icopal Asfaltgrunder Forbrug: Ca. 0,3 liter pr. m 2. Icopal Tagpapklæber Forbrug: Ca. 1,0 liter pr. 10 lbm overlæg. Icopal Tagklæber til klæbning og fugning. Afhængig af hvilken løsning du skal i gang med, kan der være behov for forskelligt værktøj. Normalt skal der altid bruges hammer, kniv med krumt blad, tommestok/ målebånd, pladesaks, fugepistol og kost. Herudover kan der eventuelt være behov for svejsebrænder, tandspartel, boremaskine, trykrulle og kridtsnor. 48

49 Icopal Tagpapbogen Materialeliste Mål (meter) Type og farve Meter / Rulle Strimmel Icopal Top 500 P 1,0 x 5,0 0,33 x 7,5 Sort, lys grå, grøn, teglrød, kulsort og titanhvid 1,0 x 7,5 0,6 x 7,5 Icopal Mono 550 P Sort og kulsort 1,0 x 5,0 0,6 x 7,5 Icopal TopSafe 1,0 x 7,0 0,33 x 7,0 Kulsort og titanhvid Icopal Selvklæber Top 1,0 x 5,0 0,33 x 5,0 Sort Icopal Top 400 P 1,0 x 5,0 Sort og lys grå Icopal Base 411 P 1,0 x 8,0 0,6 x 10,0 Icopal Base 450 P 1,0 x 8,0 Icopal Base 400 P 1,0 x 7,0 0,2 x 10,0 Icopal Selvklæber Base 1,0 x 7,5 ICOPAL flydende asfaltprodukter Icopal Asfaltgrunder 10 og 20 liter Forbrug, ca Icopal Tagklæber 0,3 liter patron 0,3 l/m 2 Icopal Tagpapklæber 2,5, 5 og 10 liter 4 m fugestreng Icopal Tagkit 2,5 og 5 liter 0,3 liter patron 1 l per 10 lbm overlæg 49

50 Materialeliste (fortsat) ICOPAL Alu-profiler Alu-Tagfod 12A, asfalt-coated Alu-Kapsel 4A, 22, 26 og 36 mm Alu-Kapsel 4S, 35 mm med skrå kant Zink-Løskant 11B Alu-Murklemskinne 11K Alu-Vindskede 15A, asfalt-coated Alu-Kamsøm 25x2,6 mm, med og uden tætningsskive Flextagbrønd, 62, 75, 90 og 110 mm Flexhætte 20 x 20 cm Aftrækshætte 20 x 20 cm Ventilationshætter ( klipfisk ) Rygningsudluftning 50

51 Icopal Tagpapbogen

52 Icopal Danmark a/s Lyskær Herlev Tlf: Fax: icopal.dk Oktober Tagpap montagevejled. 1013

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade er stærk og enkel at montere ICOPAL Fastsafe Plade er færdige tagplader til et fast undertag, et nyt koncept der kan reducere

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.2 Retningslinjer for bærende underlag Underlagets stabilitet og beskaffenhed er af afgørende betydning for en tagdæknings styrke og holdbarhed. Tagpapbranchen har derfor erkendt nødvendigheden af

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag ICOPAL IcoLight Ovenlys Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag Få naturligt dagslys ind i boligen IcoLight er et ovenlys til boliger og sekundære bygninger med fladt tag. Det kan bruges til

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Undertage. Arbejdsvejledning

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Undertage. Arbejdsvejledning ICOPAL Undertage Arbejdsvejledning Leverandør af den indre ro Sortiment Icopal Undertag Dimensioner Type DUKO* Undertags- Max. eksponeklasifikation ringsperiode Fast undertag Et lag Icopal FastSafe 1,0

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage icopal Tagpap Fornyelse af gamle bølge- og skifertage Leverandør af den indre ro Hold øje med taget Det kan godt betale sig at se efter faresignalerne i de ældre tage. Især de gamle bølge- og skifertagplader

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Til terrasser, udestuer og vinterhaver

Til terrasser, udestuer og vinterhaver Fastlock Multi Arbejdsvejledning SfB: (47)Nn6 Til terrasser, udestuer og vinterhaver Den første plade lægges op, fæstnes på yderspær med sidebeslag og på øvrige spær med aluspændskive som ovenfor. Næste

Læs mere

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag ICOPAL Grønne tage Det levende tag 2 Icopal Grønne tage Smukke, levende tage I Norden er land- og fritidshuse i århundreder blevet opført med beplantning på tagene i form af især græstørvstage. Og herfra

Læs mere

ICOPAL Undertage. Arbejdsvejledning

ICOPAL Undertage. Arbejdsvejledning ICOPAL Undertage Arbejdsvejledning Sortiment Icopal Undertag Dimensioner Type DUKO* Undertagsklassifikation Max. eksponeringsperiode FastsafePlade 15 og 18 mm krydsfinerplader med Fastsafe påsvejst 0,61

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti DECRA Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Lad Decra Tageksperten rådgive dig Decra Tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over hele landet. Få et tageftersyn

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere