INTERBUILD. Limtræs-vingerne er landet. magasinet. nr. 2 juni Kundeinformation fra:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERBUILD. Limtræs-vingerne er landet. magasinet. nr. 2 juni 2007. Kundeinformation fra:"

Transkript

1 INTERBUILD nr. 2 juni 2007 magasinet Limtræs-vingerne er landet Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af Direktør Bjarne Lund Hansen, Træbranchens Oplysningsråd Høeg Hagen 1

2 UDSYN CE-mærkning åbner nye markeder Det går alt for langsomt med at få CE-mærkningen i gang for en række træprodukter, så dansk træindustri kan høste fordelene af et større europæisk marked Af direktør, arkitekt maa Bjarne Lund Johansen, Træbranchens Oplysningsråd 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, bl.a. styrke og stivhed 2. Brandsikring 3. Sundhed og miljø, f.eks. formaldehyd 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Støj 6. Energi en vanskelig, fjern og næsten uovervindelig opgave. Det nemmeste er at vende ryggen til og håbe, at andre laver arbejdet. Men virkeligheden er reelt, at de, der kan få størst indflydelse på standarderne for netop dine produkter, kan være dine Den fælles europæiske CE-mærkning af byggevarer drejer sig først og fremmest om at åbne det fælles indre marked mellem landene. Har du et CE-mærket produkt, er det muligt at eksportere til praktisk taget hele Europa. Tidligere var det besværligt på grund af meget forskellige produktregler og normer i de enkelte lande. Men CE-mærkning er ikke blot et spørgsmål om eksport. Det er også en simpel nødvendighed for at kunne fortsætte med at sælge produkterne på hjemmemarkedet. De spilleregler, som gælder for CE-mærkning, styres af Byggevaredirektivet og dermed af de europæiske byggemyndigheders beslutning om at opstille ensartede krav til et udvalg af byggeprodukter. Det sker ved hjælp af produktstandarder, som tager udgangspunkt i 6 væsentlige krav til produkterne og deres holdbarhed: Det tager mindst 5-6 år at udarbejde en harmoniseret standard, før der kan CEmærkes. Herefter er der en 1-årig overgangsperiode, hvor både CE-mærkning er muligt, og hvor eksisterende nationale regler udfases. Men sådan har det ikke fungeret i de sidste par år, fordi overgangsperioden for flere af de annoncerede produktstandarder på træområdet er blevet forlænget i ét eller flere år, blot fordi enkelte medlemslande har sovet i timen og ikke var klar til at CE-mærke. Det har foreløbig ramt CE-mærkningen af spær, konstruktionstræ og limtræ til skade for den danske træindustris afsætning. En kamp om markedsandele For mange virksomheder står den europæiske standardisering og dermed udarbejdelsen af produktstandarder, som» Den danske træbranche har sat et kraftigt fingeraftryk på de væsent ligste træstand arder i kraft af brancheorganisationer og enkeltvirksom heders deltagelse«værste konkurrenter. Derfor er det vigtigt for byggevareproducenter at være med, både når standarder udformes, og ikke mindst senere når de skal revideres. Den danske træbranche har sat et kraftigt fingeraftryk på de væsentligste træstandarder i kraft af brancheorganisationer og» 2

3 »»Produktstandarder og CE-mærkning er løftestangen for et stort, åbent og konkurrencepræget europæisk marked«enkeltvirksomheders deltagelse, og fordi vi har haft dygtige eksperter fra institutter og læreanstalter til at præge arbejdet. Indflydelsen har gjort det muligt at gennemføre en løbende tilpasning af de danske normer og standarder, så det er blevet nemmere for danske trævirksomheder at tilpasse sig til de nye krav. CE-mærket åbner ikke alle døre Der hersker af og til den opfattelse blandt producenter og importører, at CE-mærket er en godkendelse af produktet, så det generelt kan anvendes overalt i Europa. Det er væsentligt at være opmærksom på, at CE er en mærkning af overensstemmelse med produktstandarden. Det er ikke samtidig en godkendelse af, at produktet overholder gældende byggelovgivning eller særlige forhold i det enkelte europæiske land. Produktstandarderne er udformet, så mange af produktegenskaberne er angivet i klasser. De enkelte EU lande refererer i deres byggelovgivning til hvilken klasse (krav), der gælder. Det giver forskelle fra land til land, f.eks. refererer vi i den danske byggelovgivning til formaldehyd-klassen E1 (laveste emission), hvorimod mange sydeuropæiske lande ikke stiller noget krav. Tilsvarende kan være udarbejdet et nationalt tilpasningsdokument til produktstandarden en såkaldt NA der refererer til krav i landets byggelovgivning, det gælder f.eks. for træbaserede plader i Danmark. Det er værd at bemærke, at det er et krav i CE-standarderne, at der er udarbejdet nødvendige og tilstrækkelige følge- eller referencedokumenter for produkters anvendelse, f.eks. en lægningsvejledning modsvarende en brugsvejledning til en CE-mærket hårtørrer. Producenter kan udarbejde referencedokumentation som produktblade eller på brancheniveau i form af håndbøger og byggeblade, f.eks. fra Træbranchens Oplysningsråd (TOP). Det vil ofte være en fordel som branche, at gå sammen om en dokumenteret produktanvendelse for at sikre brugernes valg af det rette produkt til den rette anvendelse. Mange virksomheder er sent ude Spånplader, krydsfiner, OSB og tilsvarende træbaserede træplader til konstruktionsbrug var de første træprodukter, der skulle være CE-mærket (1. april 2005). Både limtræ, konstruktionstræ, spær og trægulve kan allerede nu CE-mærkes, men kun et fåtal af virksomheder har mærkede produkter, fordi de tidligere nævnte udsættelser betyder, at det først er et krav fra 2008 eller 2009 afhængig af produkttypen. Men det kan godt betale sig at være tidligt ude. For eksempel er alle danskproducerede spær CE-mærket og tilsvarende for førende trægulvproducenter. Det giver både en markedsføringsfordel, et tidsmæssigt forspring i forhold til ny byggelovgivning (BR 07) og kommende konstruktionsnormer, og det giver en sikkerhed for ikke at blive tvunget til at trække sit produkt ud af markedet pga. manglende mærkning. Det har en række udenlandske firmaer allerede erkendt. Masser af konkurrence på byggematerialer I den aktuelle og noget overdrevne debat om manglende konkurrence på byggematerialer og for høje priser, er det værd at forstå, at produktstandarder og CE-mærkning netop er løftestangen for et stort, åbent og konkurrencepræget europæisk marked.» Det kan vel ikke være kritikernes mening, at vi skal importere bygge varer, som er i strid med de fælles EU-krav?«Derfor er det paradoksalt at høre organisationer og politikere opfordre til øget import, når de på den anden side ikke gør noget for at forhindre de gentagne udsættelser af nødvendige CE standarder, der kan medvirke til et mere konkurrencepræget og gennemsigtigt marked. Det kan vel ikke være kritikernes mening, at vi skal importere byggevarer, som er i strid med de fælles EU-krav? Udtalelser om, at danske love og bestemmelser forhindrer den frie konkurrence, tyder mest af alt på manglende kendskab til CE-mærkningens betydning for den frie markedsdannelse, samt en manglende erkendelse af, at man fortsat ikke i EU er parat til en fælles byggelovgivning. FAKTA Yderligere oplysninger om CE-mærkningsdatoer for træ produkter findes på: Info om Byggevaredirektivet, produktstandarder og CE-mærkning findes på: og 3

4 Limtræsspærene giver terminalen vinger Ålborg Lufthavns udvidede terminalbygning bliver 200 meter lang og står klar til oktober Hvert spær vejer seks tons De 10 nye boomerangformede limtræsspær fra Lilleheden er landet i Ålborg Lufthavn, hvor de udgør den bærende konstruktion i udvidelsen af den sær prægede og elegante terminalbygning. Terminalen i Ålborg Lufthavn blev bygget for seks år siden og flere flyruter, flere charterfly og flere passagerer har gjort det nødvendigt at udvide allerede nu. Der er tale om en tilbygning til den eksisterende terminal, der bygges i nøjagtig samme stil. Limtræskonstruktionen med de svungne boomerangspær giver bygningen vinger og efterlader et indtryk af, at taget svæver kvadratmeter under 31 spær Den oprindelige bygning havde 21 spær. De dækkede med ovenliggende åse og tag et areal på 6000 kvadratmeter. Udvidelsen omfatter 10 spær, hvilket betyder, at der kommer yderligere 2500 kvadratmeter under tag. Bygningen bliver» Team Lilleheden 4 Christian Esbensen Direktør Tlf Carsten Lund Madsen Salgschef Tlf.: Dorthe Sprøgel Salgsleder Tlf Mobil: Hanne Gammelgaard Salgsassistent Tlf Tove Christiansen Salgsassistent Tlf Bettina B. Olsen Salgselev Tlf.: Jytte Andersen Sekretær/Salgsassistent Tlf Klaus B. Thomsen Projektchef Tlf Camilla Nielsen Projektingeniør Tlf Palle Fuglsang Bygningskonstruktør Tlf:

5 Montagen af de 50 meter lange spær forløb perfekt.» for længet med 60 meter, så den bliver i alt 200 meter lang. Imponerende Vi har igennem årene fået mange positive tilkendegivelser om, hvor flot terminalen er. Især de store, elegante limtræsspær kombineret med lysindfaldet fra den store glasfacade giver et flot indtryk. Leverancen og montagen er forløbet perfekt, og det er imponerende, at det kan lade sig gøre at fremstille og håndtere så store komponenter med så stor præcision. Byggeriet skrider planmæssigt frem, og vi glæder os meget til at kunne tilbyde vores kunder endnu bedre forhold i ter minalen, siger lufthavnschef William Bluhme. Danmarks længste Hvert spær vejer seks tons og er med en længde på 50 meter Danmarks længste limtræsspær fremstillet i et stykke. De 10 nye spær er næsten identiske med de første 21, men også kun næsten. Øgede krav til isolering gør taget tungere, og det stiller naturligvis større krav til bæreevne. Det har medført mindre ændringer i dimensionerne. Spærene er gjort fem mm bredere og måler 215 mm x 1400 mm på midten, og 215 x 600 mm i enderne, siger projektchef Klaus B. Thomsen, Lilleheden. Udvidelsen af terminalbygningen i Ålborg Lufthavn set fra luften. Lilleheden A/S Den eneste leverandør af CE-mærket limtræ Henrik Rasmussen Projektingeniør Tlf Thomas Otto Nielsen Projektingeniør Tlf

6 Presset tidsplan men færdig til tiden Lillehedens storordre til det nye Premier Outlets Center i Ringsted er monteret og forretningslandsbyen er klar til indvielse og åbning til efterårsferien Der var god stemning ved rejsegildet. Tidsplanen er presset, men den holder, og det bliver spændende at se det færdige resultat. Vores edderkoppelignende og specielle limtræsspær udgør den bærende konstruktion i seks bygninger, der tilsammen skal huse en helt ny type butikscenter i Danmark. Sådan siger projektchef Klaus B. Thomsen om afleveringen af en af de hidtil største ordrer i Lillehedens historie. Det nye forretningscenter i Ringsted op bygges som en lille landsby af forretninger på hver side af en gennemgående hesteskoformet gågade med torv og sidegader. Speciel konstruktion Lillehedens ordre på 600 kubikmeter limtræsrammer er en speciel konstruktion, hvor rammerne indvendigt fremstår som traditionelle krumme limtræsbuer, men udvendig er skåret lige for at følge bygningernes specielle geometri. Buerne er lige op i 3,30 meters højde. Herefter slår de et knæk og fortsætter yderligere 2,30 meter i 45 grader. Dette stykke belægges med tegl, hvorefter konstruktionen går over i et vandret stykke på 16 meter. Her lægges et ståltrapeztag med tagpap. Konstruktionens samlede spænd bliver 22 meter. Nyt butikskoncept Brandet Premier Outlets Center er en moderne europæisk variant af Factory Outlet butikskonceptet, hvor producenter og detailhandlere sælger varemærkeprodukter direkte til forbrugeren til nedsatte priser. Det nye forretningscenters mål - gruppe er mærkevarebevidste kunder og turister fra både ind og udland. Det samlede butiksareal bliver på kvadratmeter med butikker i forskellige størrelser. Butikscentret er resultatet af et joinventure-samarbejde mellem Miller Developments og TK Development. Den vandrette del af konstruktionen belægges med ståltrapeztag med tagpap. Konstruktionen belægges med tegl på den skrå del af taget. De specielt udformede limtræsbuer fra Lilleheden udgør den bærende konstruktion i det nye butikscenter. 6

7 Køb limtræ på netauktion! Lilleheden vil hver uge sætte forskellige produkter under hammeren til favorabel minimumspris Lilleheden sætter limtræ under hammeren på Nu får trælaster og byggemarkeder muligheder for at købe limtræ på net auktion via Lillehedens hjemmeside Netauktioner er blevet populære inden for en række områder, hvor den elektroniske hammer har erstattet de velkendte hammerslag på de traditionelle auktioner. Lilleheden vil hver uge sætte forskellige produkter på auktion til en favorabel minimumspris. Kunder med adgang til e-handel på hjemmesiden kan herefter afgive bud på de enkelte varer. Man kan vælge at afgive et enkelt bud ad gangen, men man kan også vælge at afgive et maksimumsbud. Det indebærer, at man automatisk vil komme til at ligge øverst i budafgivningen sålænge ens maksimumsbud er det højeste, men man kommer aldrig til at give mere end ét bud højere end det sidst afgivne. En auktion på en vare vil typisk løbe over nogle dage, og man kan altid se, hvor lang tid, der er tilbage af auktionen. Vinderen får automatisk og direkte besked om hammerslaget, og varen bliver efterfølgende frit leveret til kundens eget lager på Lillehedens næste tur. Vores kunder benytter sig i stigende grad af vores e-handelstilbud. Handelen via nettet er støt stigende, og vores nye initiativ er et led i bestræbelserne på at understøtte denne udvikling og rette endnu mere fokus på mulighederne. Via auktionen får vores kunder mulighed for at gøre en rigtig god handel, siger salgsleder Dorthe Sprøgel. Informationer om hvornår, der starter ny auktion vil blive udsendt pr. nyhedsbrev få dage før auktionen starter. Udnævnelser i salgsorganisationen Lilleheden har gennemført en række udnævnelser i salgsafdelingen med henblik på at skabe en endnu mere slagkraftig og serviceorienteret organisation. Carsten Lund Madsen er udnævnt som salgschef. for markederne Danmark, Holland, Norge og Sverige. Han har ansvaret for salg af standardbjælker til de mange faste kunder og skal desuden have konstant fokus på mulighederne for at få nye kunder. Dorthe Sprøgel bliver intern salgsleder på det danske marked og skal bistå Carsten Lund Madsen med at få de daglige opgaver prioriteret og fordelt. Hun har desuden ansvaret for markedsføring, e-handel og CRM-system. Fra venstre ses direktør Chr. Esbensen, salgschef Carsten Lund Madsen, intern salgsleder Dorthe Sprøgel og key account-sælger Camilla Nielsen. Camilla Nielsen bliver key account-projektsælger for Skandinavien. Det indebærer blandt andet opsøgende kundebesøg i forbindelse med opfølgning på projektsager. Hun vil desuden fortsat løse opgaver i projektafdelingen i Hirtshals. 7

8 Ind på gipsmarkedet Nyt samarbejde med Xella betyder dag-til-dag leverance af fibergipsplader Opsætning af Fermacell fibergipsplader. De anvendes i stort omfang til beklædning af såvel ydervægge som skillevægge ved renovering og nybyggeri. For første gang udvider Høeg Hagen nu sit sortiment med ikke-træprodukter. Xella Byggesystemer vil fremover forhandle Fermacell fibergipsplader gennem Høeg Hagen, og konsulent Søren Dyhm, Xella, ser frem til det nye samarbejde: For Høeg Hagen er det jo et skridt videre i forhold til udelukkende at handle med træprodukter, når de nu begynder at forhandle vore plader i fibergips. Men samtidig kan vore Fermacell-produkter sammenlignes med det øvrige sortiment hos Høeg Hagen. De sælger i forvejen rene produkter, og vores fibergips er også et rent produkt, fremstillet af gips og papirfibre fra genbrugspapir. For os er det en fordel, at Høeg Hagen så at sige kommer Plader på internettet Stærke tilbud på Fermacell fibergipsplader ud i alle afkroge til alle tømmerhandlere i deres distribution, og at det er med levering fra dag til dag. Høeg Hagen kan stå for salg og levering, og hvor der er behov for noget mere teknisk i form af instruktion og undervisning, tager vi over. Natur- og genbrugsmaterialer Når Søren Dyhm betegner fibergipspladerne som et lige så rent produkt som for eksempel sibirsk lærk, skyldes det, at pladerne er fremstillet af natur- og genbrugsmaterialer, og at de er 100 procent genanvendelige. Papirfibrene er det bindemateriale, der binder pladerne sammen, og der er således ikke tilsat nogle former for bindemidler. Det gør fibergipspladerne til et biologisk neutralt produkt. Pladerne er velegnet til beklædning af vægge ved såvel renovering som nybyggeri, og de kan anvendes til beklædning af både ydervægge og skillevægge. 12,5 x 900 x 2500 mm = 36 kr/m2 15,0 x 900 x 2500 mm = 49 kr/m2 Frit leveret ved 8 m3 HØEG HAGEN & CO. A/S Havnen 10, 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Fibergipspladerne har været kendt i 30 år i det øvrige Europa og bliver nu også mere og mere anvendt i Danmark. Det er et stærkt produkt. Hvis man i forbindelse med ophængning af for eksempel reoler skruer en 4.5 mm spunskrue i pladen, kan den holde 30 kilo i lodret træk, uden at skruen giver sig, vel at mærke uden plugs. Det er virkeligt noget, kunderne kan forholde sig til, fortæller Søren Dyhm.» 8

9 »Vores fibergips er et rent produkt, fremstillet af gips og papirfibre fra genbrugspapir«flere og flere bestiller via nettet Carsten Lundgaard fra BYGMA i Horsens besigtiger reglar fra lageret i Vejen. Det store udvalg på Høeg Hagens & CO s lager giver os bedre muligheder for at tilfredsstille kundernes behov her og nu, siger Carsten Lundgaard fra BYGMA i Horsens Nye samarbejdspartnere fra Xella: Projektkonsulent Søren Dyhm (til højre) og teknisk konsulent Henrik Villum. En tredjedel af Høeg Hagens lagervarer bliver i dag bestilt over nettet, og andelen har været stigende i kølvandet på de mange kundebesøg på træcentret i Vejen. Carsten Lundgaard fra BYGMA i Horsens besøgte centret sammen med en gruppe kolleger, og han bruger lageret og nettet til at imødekomme specifikke ønsker fra sine kunder. Hvis jeg for eksempel har en forespørgsel på 200 stk. i en bestemt længde og dimension, som jeg ikke har på lager, kan jeg hurtigt gå på nettet og tjekke om Høeg Hagen & Co. har varen eller noget tilsvarende, se hvad den koster og tage stilling. Jeg kigger ofte efter varer på nettet, og det er i den forbindelse en fordel, at jeg har set lageret i forvejen og ved, at der er noget at tage af og vælge imellem, som jeg kan få leveret hurtigt. Det store udbud skærper helt klart appetitten til at tjekke tilbuddene på nettet, siger Carsten Lundgaard.» Vigtig samarbejdspartner Også Høeg Hagen er glade for det nye samarbejde, der er med til at udbrede buketten af tilbud til kunderne yderligere: Det er jo et vigtigt led i udviklingen af vort pladeprogram. Vi går nu ind på gipsmarkedet, og vi gør det vel at mærke med et pro dukt, der er kendt af mange som det bedste produkt på markedet, siger salgs- og indkøbschef Ricki Kjeldsen, Høeg Hagen. Han betragter Xella som en stor og vigtig samarbejdspartner. Xella International er da også én af de førende virksomheder på det europæiske byggemateriale- og råvaremarked, og på det danske marked hører Xella til blandt de førende leverandører af byggematerialer. Trælast på internettet Stærke tilbud på malet klink Klinkbeklædning: kr./m3 Leveres grundmalede på fire sider plus 1 x overfladebehandling på tre sider. Lagerføres i sort og hvid. HØEG HAGEN & CO. A/S Havnen 10, 7620 Lemvig Tlf.: Fax:

10 350 forskellige dimensioner i nåletræ under samme tag Et læs lægter på vej ind i trykimprægneringsanlægget Oppindingsanlægget Klinkbrædder kløves Høeg Hagen & Co. inviterer landets tømmerhandlere på rundvisning og orientering i det store distributions- og servicecenter i Vejen Indtil nu har et halvt hundrede af Danmarks tømmerhandlere besøgt Høeg Hagen & Co. s nye store træcenter, og i løbet af efteråret og vinteren vil flere hundrede få mulighed for gruppevis at lægge vejen forbi Vejen og se, hvor meget centret har at tilbyde. Centret er opbygget for at kunne tilbyde lige nøjagtig det, kunderne ønsker, og yde den bedste service til en fordelagtig pris. Med de store arealer, vi har til rådighed i Vejen, kan vi nu distribuere 350 forskellige dimensioner i nåletræ fra 150 forskellige savværker, siger salgskonsulent Per Fisker, der forestår en stor del af rundvisningerne på træcentret. Mange serviceydelser Det unikke ved Høeg Hagens nye træcenter er imidlertid ikke mængderne, men den lange række af serviceydelser, centret kan tilbyde. Det drejer sig blandt andet om ompakning, afkortning, profilhøvling, opskæring, eftertørring, imprægnering og maling. Effektiv logistik Det indebærer, at kunderne ikke længere behøver at sende træ til videreforarbejdning, trykimprægnering og tørring flere steder. Vi har opbygget træcentret, så vi kan tilbyde hele paletten af serviceydelser i et forløb, og dertil kommer, at vi ofte har råvarerne på lager. Det betyder en effektiv proces og logistik, siger Per Fisker og oplyser, at Høeg Hagen & Co. hele tiden ændrer indholdet af råvarelageret i takt med trenden og efterspørgslen. Udviklingen går i retning af få længder, små pakker, lav kapitalbinding, lagerføring i Danmark og hurtig levering. Malede brædder er blevet et hit Et eksempel herpå er den stigende efterspørgsel på grundmalede og dæk malede profilbrædder i sort og hvid i små pakker. Vi tilbyder pakker med 72 stk., der plastemballeres og bundtes med fire i hver. De pakker er blevet et hit. Vi lagerfører dem i én længde, og det betyder, at tømmerhandlerne ikke behøver yderligere lagerbinding for at kunne tilbyde varerne, siger Per Fisker. De mange forskellige produkter og muligheder betyder, at Høeg Hagen & Co. kan spare kunderne for meget besvær og lagerbinding og tilbyde dem en effektiv distribution af varer i høj kvalitet til en skarp pris. 10 Et kig ud over færdigvarelageret med trykimprægnerede varer.

11 Oversigt TRÆCENTRET NTR-godkendt trykimprægneringsanlæg To høvlelinier med hydro-ophængte cuttere Kløvsav Oppindingsanlæg Tørrestue Afkortningsanlæg Lager- og logistikfunktion Maleanlæg LÆRK Savfaldende og kvarta sidebrædder Savfaldende og kvarta planker Klinkbeklædning 25x125/150 mm + fer/not Terrassebrædder 25/100 mm og 32x125 mm Reglar 50x50/75/100/125/150 Sternbrædder/Profilbrædder Stolper 75x75 mm og 100x100 mm TRYKIMPRÆGNEREDE VARER Høeg Hagen & Co. er lagerførende i følgende trykimprægnerede varer: Kvinta og seksta sidebrædder alle dimensioner Kvinta og seksta planker alle dimensioner Reglar 50x100/125/150/200 mm Skillerumslægter 38x57 mm Terrassebrædder 32x125 mm, 32x150 mm/ril Sternbrædder (over/under/mellem) 25x125/150 mm 25x125/150 mm klinkprofiler 25x125 TGU profilbrædder Stolper 75x75 mm og 100x100mm ru og høvlet Udskud 19/25x100/125 mm Klemlister 25x50 mm Hegnsbrædder 16/19x100 mm Per Fisker besigtiger trykimprægnerede lægter MALEDE PRODUKTER 25x125 mm malet klink pakket i bundter med fire i hver i 72 stk. pakker 25x125 mm gran klink med fer og not, grund- og dækmalede sort/hvid 25x125 mm mellemstern grund- og dækmalede sort/hvid 25x150 mm nordlandspanel grundog dækmalede sort/hvid 19x100 mm grundmalede dæk - brædder 22x100 mm grundmalede underbrædder Team Høeg Hagen Henrik M. Skou Direktør Mobil: Lars Thorlund Salgschef Mobil: Torben Rokkjær Lagerchef Tlf Mobil: Kjeld Kristensen Sælger Tlf Mobil: Per Fisker Sælger Mobil: Rasmus Greve Sælger Mobil: Beata Anna Górna Salgskonsulent Mobil: Ricki Kjeldsen Salgs- og indkøbschef plader Mobil:

12 Det ultimative typehus Precon leverede tagelementerne, da Bülow & Nielsen opførte specialdesignede Henning Larsen Architects huse for de virkelig kræsne Det er et hus for dem, der ved, hvad de vil have. Dem, der lægger vægt på design, kvalitet, sunde materialer og det rustikke. Et hus for dem, der vil betale for at få noget ganske særligt. Og et hus, hvor kvadratmeterprisen er kroner eller næsten dobbelt så stor som ved et almindeligt parcelhus. Det er Danmarks største typehusfirma, Bülow & Nielsen, der har opført husene, der hele vejen igennem er designet af det verdenskendte firma Henning Larsen Architects. Vi har opført ni huse i to modeller, og heraf skal de syv sælges, mens de to skal være udstillingshuse, fortæller tegnestuechef Lars Rex Olsen, Bülow & Nielsen. Precon Træindustri er fast leverandør for os og har været det i seks-otte år, først og fremmest når det gælder spær, men i dette tilfælde har de leveret taget i form af kassetter. Vi fremsendte skitsetegninger til, hvordan vi mente, kassetterne kunne bygges op, og det har Precon så arbejdet videre med, så resultatet er blevet til i et samspil. Zig-zag grundform Husene er med en zig-zag grundform, og de kan vendes på en måde, så der tages hensyn til beliggenheden og dermed til vind» Precon skulle løse en kompleks opgave med blandt andet skjulte bæringer, tynde udhæng og mange varianter ved levering af tagkassetterne til Henning Larsen-husene. Der er kælet for hver eneste detalje i fremtidens typehus. Team Palsgaard HAMPEN: EGERNSUND: 12 Gert Nordingsgaard Direktør Tlf Mobil: Cartsen Kildevang Produktchef elementer Tlf Mobil: Peter J. Terp Konstruktionschef spær Tlf Mobil: Klaus S. Berthelsen Salgschef spær Tlf Mobil: Joachim Rasmussen Tegnestue leder Tlf Mobil: Helle Meldgaard Jensen Sælger HQL Limtræ Tlf Mobil: Karina Kammersgård Salgsassistent elementer Tlf Michael R. Madsen Sælger kviste Tlf Mobil: Ronni Morel Sælger spær Tlf Niels Peter Beck-Hansen Afdelingsleder Tlf Mobil:

13 Der har været og er fortsat stor interesse for de meget specielle typehuse, og to af dem skal foreløbig stå som udstillingshuse.» og sol. Ude og inderum spiller sammen, så grænserne mellem inde- og udeliv kan være mere flydende end det opleves i de mere traditionelle huse. De syv huse er præget af store vinduespartier og et væld af detaljer. De betragtes som et bud på fremtidens typehus, fordi de tager højde for de nyeste behov og krav til boligen i modsætning til de typehuse, der blev formet i halvfjerdserne og firserne. Kanaler til ventilation For os har det været en anderledes spændende opgave at tegne, producere og levere tagelementerne, fortæller Torben Hansen, Precon Træindustri. De er bygget op med 1 lag tagpap, krydsfinér, isolering, dampspærre og via indbyggede kanaler forberedt til ventilation, installationer m.v. Der har som vanligt været meget opmærksomhed omkring de synlige overflader som zink, mursten, fliser og vinduer m.m. og mange spændende detaljer. Men også det, der ikke kan ses, er der blevet arbejdet meget med. Det var en kompleks opgave, der skulle løses, mht. husets stabilitet, forskellige og skjulte bæringer, tynde udhæng og mange varianter. For os var det interessant og meget udfordrende, også selvom det næppe er denne form for projekter, der kommer til at fylde vores produktion fremover. Men det var vigtigt for os at vise, at vi også kan løse sådanne opgaver. Fast koncept Der forventes højest opført Hennings Larsen-huse årligt, og de vil ikke blive opført overalt. Det er tegnet til en bestemt beliggenhed, og vil derfor ikke fremover kunne findes klemt inde blandt andre huse i tæt bebyggede områder. Trods det særdeles eksklusive er huset dog et typehus. Det kan leveres i flere variationer og størrelser fra 145 til 211 kvadratmeter, men derudover er der ikke mulighed for individuelle løsninger. Henning Larsen konstaterede efter indvielsen, at der ikke var noget, han havde ønsket gjort anderledes. Dermed ligger konceptet fast. Det er et hus for dem, der ved, hvad de vil have. Dem, der lægger vægt på design, kvalitet, sunde materialer og det rustikke. TAASINGE TRÆ: PRECON: BISCO: GÆRUM: Lauritz Rasmussen Direktør Tlf Per Bo Larsen Salgschef Tlf Per Hollænder Salgskonsulent Tlf Torben Hansen Afd. chef Ingeniør sælger Tlf Torben Nielsen Sælger spær Bygningskonstruktør Tlf Per Stenberg Sælger spær Tlf Per Orris Direktør Dipl.-ing Tlf Mobil: Henning Christiansen Salg Tyskland og Danmark Tlf Mobil: Flemming Andreasen Afdelingsleder Tlf Steen Aaen Pedersen Sælger Tlf

14 180 huse til Lalandia Billund Ny stor ordre til det ambitiøse ferieprojekt får Palsgaard Træ til at udvide kapaciteten De kommende par år tager Lalandia Billund for alvor form. I alt skal der bygges ikke færre end 1500 feriehuse plus det meget store oplevelsescenter med vandland, skøjtebane, snelandskab og meget mere. Palsgaard Træ havde leveret dele af trækonstruktionen til et af de fire prøvehuse, fire forskellige firmaer havde opført. Herefter var det meningen, at Palsgaard skulle levere til 126 huse, opført af tømrerfirmaet Kurt Kirkegaard A/S, Grindsted. 180 kviste Men det er nu udvidet til 180 huse, og hvor vi før kun skulle levere en del af tagkonstruktionen, skal vi nu levere det hele. Dertil kommer, at kvistafdelingen skal levere 180 kviste. Samlet set er det den hidtil største ordre både for element- og kvistafdelingen fortæller afdelingschef Carsten Kildevang, Palsgaard Træ. Der er i forhold til prøvehuset sket nogle ændringer i konstruktionen. I prøvehuset indgik såkaldte bokse der er færdigsamlede moduler bestående af gulv, facader, vægge og tag. Dette gav problemer med gulvhøjdens placering i forhold til terræn, derfor er konstruktionsprincippet ændret til støbte gulve kombineret med tag- og facadeelementer. Det betyder, at vores andel faktisk er fordoblet. Samtidigt medfører dette, at vi må udvide kapaciteten, og at ordren derfor vil få positiv betydning for beskæftigelsen. Forskudt sammenbyggede huse Feriehusene ved Landia Billund skal opføres fra i år og de næste godt halvandet år frem. Det betyder, at Palsgaard Træ skal levere tagelementer og kviste til de 180 huse fra sidst i september 2007 til april De 180 huse opføres som 90 dobbelthuse med forskudte grundplaner. Hvert hus, der er helt i træ, har samtalekøkkenet som en form for centrum, tre soveværelser og stort badeværelse med spa. Hvert af husene er på 88 kvadratmeter og et tegnet af Juul Arkitekterne. Konsortiet består af Kurt Kirkegaard A/S, arkitektfirmaet samt ingeniørfirmaet Hundbæk & Henriksen. De 180 huse, Skovhuset, får følgeskab af huse fra de andre konsortier, og det er i alt 720 af de 1500 huse, der hermed bygges nu. Med flere ansatte og større kapacitet kan Palsgaard Træ klare ordren, uden at det går ud over leveringstiden for andre kunder. Skovhuset. Konstruktionsprincippet er ændret i forhold til prøvehuset, og det betyder væsentlig større leveringsordre til Palsgaard. 14

15 > > Spær og gitterdrager på staldbygning. Bisco kommer ofte med flere modeller til effektiv sikring i en rådgivning, der bygger på erfaring og viden. Gitterdrager i tagkonstruktion stabiliserer og styrker hele konstruktionen. Sikret mod stormskade bisco har stor erfaring med projektering af vindafstivning for bygninger med store spændvidder Det er set flere gange de seneste år: Dagen efter en voldsom storm har der i tv og aviser været fotos af stalde og andre bygninger, hvor taget er så godt som blæst af. Det er måske én af grundende til, at interessen for at stormsikre bygningerne mere effektivt er blevet større. Desuden er spændvidder for store bygninger generelt øget fra ca. 20 meter til 30 meter frit spænd, og det betyder meget for stabiliteten og stormsikkerheden, siger ingeniør Finn Ehmsen, rådgiver hos bisco. bisco har stor erfaring i at levere vindafstivning til store bygninger, såvel til Danmark som til Tyskland. By, land, hede eller ved hav? Når vi skal rådgive om hvilken løsning, der er bedst, starter jeg altid med at undersøge hvor bygningen skal ligge, således at vi kan beregne den efter den rette vindhastighed. Vi har forskellige kategorier, og det er afgørende for, hvor stor vindbelastningen kan blive. Der benyttes kategorier som bymæssig bebyggelse, byudkant, landbrugsland samt på hede og ved hav. Derudover skal der i en del tilfælde tages yderligere hensyn, som for eksempel hvis bygningen ligger meget tæt på Vesterhavet, hvor vindpåvirkningen er meget kraftig. Faktisk kan det være et stort arbejde at få folk til at indse, hvor meget der skal til, for at det gøres rigtigt. Men i min rådgivning vil jeg altid sikre mig, at vi får bygningen klassificeret i den rette vindkategori, siger Finn Ehmsen. Gitterdrager på langs eller tværs Ved vindafstivning indbygges der gitterdrager i spærkonstruktionen for at stabilisere den. De såkaldte vindtræksbånd benyttes desuden fortsat, hvor det er nødvendigt. Der kommer oftest gitterdrager i tagfladen, loftfladen og som gangbro på langs af bygningen. Hvor bygninger har større spændvidder, end træspærene kan spænde over, kan der f.eks. indbygges lodretstående gitterdrager eller stålbjælker til bæring af spærene. Ofte kommer vi med flere modeller for, hvordan vindafstivningen kan foretages, siger Finn Ehmsen. En løsning kan for eksempel være en langsgående gitterdrager midt i tagkonstruktioner, en langsgående ståldrager eller to langsgående gitterdrager. Vi giver pris på det, vi leverer, altså uden ståldrage, hvis det er det, der ønskes. Det kræver en del viden og erfaring at kunne rådgive rigtigt i vindafstivning ved store spærkonstruktioner, og i bisco er ekspertisen først og fremmest blevet opbygget gennem de mange opgaver af vidt forskellig art, samt et tæt samarbejde med tømrere og entreprenører. Selv om mange stalde ligner hinanden, er der næsten altid individuelle forhold, der skal tages højde for, hvis landmanden skal sove trygt, mens vinden suser på langs eller på tværs af bygningen og dermed udsætter tagkonstruktionen for voldsomt pres. 15

16 Den nye spærhal hos Palsgaard Træ er 5000 kvadratmeter stor. Gæsterne fik blandt andet demonstreret de nye pressemaskiner med moderne laserudstyr. Festdag hos Palsgaard Træ Den nye spærhal blev indviet med 150 gæster, der blev serviceret og underholdt af de crazy-komiske tjenere fra Café Kølbert I forbindelse med indvielsen blev der sagt farvel til tidligere adm. direktør Mogens Bonfils, t.v. Han ses her i samtale med sin efterfølger Gert Nordingsgaard i midten og adm. direktør Henrik Skou, Høeg Hagen & Co. Indvielsen af den nye spærhal på 5000 kvadratmeter hos Palsgaard Træ blev både en festdag og festlig dag for de mange besøgende gæster og forretningsforbindelser. Byggeriet er den største investering i Palsgaards 115-årige historie. Den ny spærhal har skabt grundlag for en omlægning af arbejdsgangene mellem plankelager, opskæring, mellemlager og presning. Der er desuden foretaget betydelige investeringer i nyt maskineri, blandt andet nye pressemaskiner med moderne laserudstyr, som blev demonstreret for de mange gæster. Spærhallen er vort nye flagskib rent produktionsmæssigt. Vi har med den taget et kvantespring og er meget glade for og stolte over de nye faciliteter, der giver os et unikt produktionflow og et godt arbejdsmiljø, sagde adm. direktør Gert Nordingsgaard i sin tale ved indvielsen. Han benyttede samtidig lejligheden til at sige tidligere direktør Mogens Bonfils tak for hans store indsats for Palsgaard Træ A/S. 16 De crazy-komiske tjenere under ledelse af Fr. Svennevig sørgede for forrygende underholdning. Der var feststemning ved indvielsen af den nye spærhal. Underholdningen ved indvielsen var lagt i hænderne og munden på det århusianske serveringsteater Café Kølbert, der har skabt deres helt egen afart af dansk komik. De kombinerede vanen tro høflig og korrekt optræden med tvivlsom servering og forklædte uforskammetheder i en lind strøm, der bragte stemningen i top rundt omkring ved bordene.

17 Malerafdeling et ekstra PLUS PLUS har brugt både tid, kræfter og penge på at udvikle en effektiv grundbehandling og det kommer nu kunderne til gode Et er at sætte et hegn op. Men skal vi så også gå og male på det? Nok er danskere gør-det-selv folk, men der er dog grænser. Og de fleste vil gerne slippe for at skulle gå og male på et hegn i tide og utide: Derfor er der mange, der sætter pris på vores grundbehandling, og vi sælger flere og flere grundbehandlede produkter i både Danmark og det øvrige Norden, fortæller direktør Lars Højsgaard, PLUS. Når det gælder effektiv grundbehandling, adskiller vi os væsentlig fra vore konkurrenter, og vi har da også brugt mange ressourcer på at komme så langt, som vi er i dag. Når der skal findes frem til en god grundbehandling, er der flere ting, der skal tages hensyn til, og her har vi haft et godt samarbejde med Gori i udviklingsarbejdet. Vedhæftningsevne Nogle af faktorerne i jagten på den mest effektive grundbehandling var evnen til at trænge ind i træet samt vedhæftningsevnen. Derudover skulle der arbejdes med konsistensen, altså hvor flydende, materialet skulle være. Der sprøjtemales på hængende elementer, og der skal jo helst ikke være løbere, der kan skæmme udseendet. Alle disse forhold er der taget højde for i den grundbehandling, vi nu giver produkterne, siger Lars Højsgaard. To behandlinger I malerafdelingen er der to ansatte, der stort set ikke skal andet end hænge elementer op og tage dem ned igen. Alt andet foregår automatisk i et specialfremstillet sprøjteanlæg: Når vi modtager hegnene fra Letland, er de ubehandlede. I første behandling får træet en grundolie, der er tilsat midler mod svamp og råd. Derefter tørres elementerne, og så får det en gang maling, før det til sidst tørres igen. Det foregår i ét flow gennem anlægget, fortæller Lars Højsgaard. Den effektive grundbehandling sikrer såvel udseendet som holdbarheden, uden at det går ud over miljøet. Malerafdelingen er automatiseret og de to ansatte skal kun hænge elementerne op og tage dem ned igen. 17

18 Brænderum med jalousibeklædning > PLUS har svaret på stigende pladsmangel PLUS giver en række svar på de danske haveejeres pladsproblemer. Her ses modeller af de nye typer redskabsrum og brænderum. Introducerer en række nye, enkle og praktiske redskabs rum og brænderum til de danske haveejere Det stærkt stigende antal redskaber, havemøbler, og andre haveprodukter giver mange haveejere grå hår i hovedet. Det er svært at finde plads, når efteråret sætter ind. PLUS har svaret på haveejernes pladsproblemer og præsenterer samtidig en god løsning til opbevaring af brændet til pejs og brændeovn. Når sommeren går på hæld er det tid til at tænke over, hvordan man bedst opbevarer sine ting i vinterhalvåret. Behovene er forskellige, og derfor har vi satset på at udvikle fleksible og praktiske løsninger, der kan tilpasses ethvert behov, siger salgschef Hanne Larsen om de redskabsrum og brænderum, der i efteråret bliver tilbudt havejerne i de danske tømmerhandlere og trælaster. Produkterne fra PLUS bliver produceret i trykimprægneret nåletræ og solgt som komplette byggesæt med beslag og stolper til nedgravning. Regntæt med ventilation PLUS tilbyder to forskellige nye typer brænde rum med jalousibeklædning på specialliste. Beklædningen er opbygget med 15 mm mellemrum mellem brædderne. På den måde er der sikret ventilation i skuret, så træet ikke rådner, og samtidig er det regntæt på grund af opbygningen. Det ene brænderum har fladt tag med pvc trapeztagplader, det andet har pyramide-» Kombineret redskabsrum og brænderum Team Plus 18 Lars Højsgaard Direktør Tlf

19 PLUS til leg PLUS er på vej med en udvidelse af sit produkt sortiment til børn. Der bliver tale om en række udvalgte spændende indendørs legeredskaber.» formet tag af krydsfiner, der er belagt med tagpap og zinktop. Det pyramidedeformede tag kan også fås til det nye redskabsrum, der har dobbeltdør og beklædning af brædder med listeprofil. Børnene har fået mere plads at udfolde sig på i den moderne bolig. Vi satser på at udvikle produkter, der er farverige, spændende og udfordrende at lege med, og som samtidig kan være en naturlig del af indretningen af børneværelset, siger salgschef Hanne Larsen. De nye indendørs legeredskaber fra PLUS omfatter i første omgang legebord, tavle, værkstedsbord med træværktøj, legehus og ridderborg. Kombination PLUS tilbyder endvidere et kombineret redskabsrum og brænderum. Det kan fås med traditionel bræddebeklædning 1 på 2, bræddebeklædning med listeprofil eller facadegrå eternit med listeprofil. PLUS er på vej med en række spændende legeredskaber til børn. Brænderum og redskabsrum fås i forskellige størrelser, og yderligere specifikationer vil blive præsenteret for vore forhandlere i august/september. Hanne Larsen Salgschef Forhandlersalg DK Tlf Tina Svendsen Salgsassistent Sælger Jylland DK Tlf Jens Schumacher Sælger Fyn/Sjælland/ Sverige Mobil: Lis Toft Salgsassistent Tlf Lene F. Stærmose Salgsassistent Tlf Mona Ravn Salgsassistent Tlf Lis Fog Salg & Support Tlf Jesper Hansen Carport salg DK Tlf Dianna Andersen Vikar - Salg DK Tlf Pia Bangsbo Konceptsalg/Marketing Tlf

20 Et hav af muligheder WWW En sejlads i InterBuild-selskabernes elektronisk farvand åbner et hav af muligheder, og det er både let og overskueligt at navigere rundt og finde frem til det, man er på udkig efter. Design og opbygning af hjemmesiderne ligner hinanden og vidner om, at selskaberne er medlem af den samme koncern. På selskabernes forsider kan man hurtigt danne sig et overblik og komme videre i sin søgen. Foruden miniportrætter af de enkelte virksomheder og deres forretningsområder finder den besøgende grundig og relevant information om produkter, fremstilling, specifikationer, distribution og salg. Tre af selskaberne i InterBuild-koncernen har desuden udviklet enkle og velfungerende løsninger inden for nethandel til stor glæde for et stærk stigende antal kunder. Hos Høeg Hagen & Co. kan kunder med brugernummer og adgangskode fra overskriften Tjek prisen klikke sig direkte ind i lagerlisterne med specifikationer og priser og bestille sine varer. Det benytter hundredesvis af tømmerhandlere og trælaster sig af. Lilleheden har udviklet et stort lagersalg af kappebjælker og runde søjler over nettet. Her kan godkendte forhandlere bestille døgnet rundt uden ventetid og opnå gode rabatter. Klik på lagersalg og bliv guidet igennem forløbet. Det er let at købe limtræ over nettet. Seneste nye tiltag er muligheden for at byde på gode tilbud på Lillehedens nye netauktion. Det samme gælder for hegn og pavilloner fra PLUS. Her kan man i ro og mag finde, beregne og bestille sit nye PLUShegn hjemme fra computeren og vælge en forhandler til at effektuere ordren. ONLINE INFORMATION Nethandel Produkter Specifikationer Lagerlister Priser Tilbud Produktion Distribution Hvem er vi Sidste nyt Velkommen på hjemmesiderne hos selskaberne i InterBuild-koncernen! Udgiver: InterBuild Postboks Silkeborg Tlf Internet: Redaktion: Pressebureauet Silkeborg Torvet 9, 8600 Silkeborg Tlf Internet: Tryk: 20

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen INTERBUILD nr. 4 december 2007 magasinet Utzon i limtræ Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen Høeg Hagen 1 Byggeriet i fremtiden det går ned og op Af

Læs mere

INTERBUILD. Bæredygtig fremtid. magasinet. nr. 1 marts 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. Plus. Høeg Hagen

INTERBUILD. Bæredygtig fremtid. magasinet. nr. 1 marts 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. Plus. Høeg Hagen INTERBUILD nr. 1 marts 2007 magasinet Bæredygtig fremtid Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus Høeg Hagen 1 UDSYN Velkommen i InterBuild magasinet Af koncerndirektør H. C. Esbensen Udsyn handler

Læs mere

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk BYG ROUST med :: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: Energi Nytænkning Koncept Løsning DESIGNJOB Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK Arkitekttegnet og økonomisk FRA A TIL

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion JUNI 2014 Træets verden Gulve i kilometervis Trægulve var et af de store produkter på messen der var et meget stort og bredt udbud på de mange stande, der viste flotte gulve i alle tænkelige træsorter.

Læs mere

Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Virksomheder tøver med import af byggematerialer Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i

Læs mere

Elevtur 2004. Byggeteknik for trælastfolk. - trælastbranchens naturlige mødested! Læs referatet fra side 4

Elevtur 2004. Byggeteknik for trælastfolk. - trælastbranchens naturlige mødested! Læs referatet fra side 4 - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - Maj 2004 Elevtur 2004 Læs referatet fra side 4 Byggeteknik for trælastfolk FUT præsenterer i samarbejde med

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Europatur. Vær med når FUT besøger branchevirksomheder, oplever Nürburgring og ølfest i München Læs mere på side 8.

Europatur. Vær med når FUT besøger branchevirksomheder, oplever Nürburgring og ølfest i München Læs mere på side 8. MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - maj 2011 - trælastbranchens naturlige mødested! Riv plakaten ud i midten af bladet og hæng den op på opslagstavlen, og få et endnu større netværk...

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m.

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. En række artikler skrevet af journalist Merete Holm i samarbejde med LO, april 2000 Indholdsfortegnelse Farvel til det vante interview med redaktør

Læs mere

...læs referatet side 4

...læs referatet side 4 - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - Maj 2005 FUT-stortur til Kina...program og tilmelding side 18 Spændende elevtur til Sverige...læs referatet

Læs mere

FUT generalforsamling. Mød Anja Andersen på

FUT generalforsamling. Mød Anja Andersen på MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 3 september 2014 - trælastbranchens naturlige mødested! Mød Anja Andersen på FUT generalforsamling 2014 Hør Anja Andersen fortælle om coaching fra et

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13 Håkan Kronlund startede hos Viega i Sverige for tre år siden. Siden har han hver eneste dag glædet sig til at gå på arbejde. I fritiden kører han i Corvette og rygtet siger, han løber marathon, når familien

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri

magasin for byggeri, anlæg og industri 8. årgang nr 5 september 2010 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 EUROPAS SKÆVESTE BYGNING 2 FORTIDEN ER FREMTIDENS BYGGERI 2 NYE ADVARSELS-SYMBOLER PÅ VEJ UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER INDENFOR BYGGERI

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

MedByggeren. byg med højt til loftet. kalmar-huse.dk

MedByggeren. byg med højt til loftet. kalmar-huse.dk MedByggeren frihedshusethuset byg med højt til loftet kalmar-huse.dk Vi lægger facts på bordet! 19.800 kr. er fuldt ud tilstrækkelig udbetaling, når du selv er med til at bygge dit Kalmar-hus. Den månedlige

Læs mere

FOCUS på Langeland. Bang & Olufsen Svendborg. STM Vinduer A/S: STM udvider produktionen. Side 4-5

FOCUS på Langeland. Bang & Olufsen Svendborg. STM Vinduer A/S: STM udvider produktionen. Side 4-5 www.erhverv-fyn.dk NR. 9 26. ÅRGANG SEPTEMBER 2007 Niras Svendborg Side 6 Dalsgaard s Have og Anlæg Side 7 Jens Schultz A/S Side 11 STM Vinduer A/S: STM udvider produktionen Side 4-5 FOCUS på Langeland

Læs mere