INTERBUILD. Limtræs-vingerne er landet. magasinet. nr. 2 juni Kundeinformation fra:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERBUILD. Limtræs-vingerne er landet. magasinet. nr. 2 juni 2007. Kundeinformation fra:"

Transkript

1 INTERBUILD nr. 2 juni 2007 magasinet Limtræs-vingerne er landet Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af Direktør Bjarne Lund Hansen, Træbranchens Oplysningsråd Høeg Hagen 1

2 UDSYN CE-mærkning åbner nye markeder Det går alt for langsomt med at få CE-mærkningen i gang for en række træprodukter, så dansk træindustri kan høste fordelene af et større europæisk marked Af direktør, arkitekt maa Bjarne Lund Johansen, Træbranchens Oplysningsråd 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, bl.a. styrke og stivhed 2. Brandsikring 3. Sundhed og miljø, f.eks. formaldehyd 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Støj 6. Energi en vanskelig, fjern og næsten uovervindelig opgave. Det nemmeste er at vende ryggen til og håbe, at andre laver arbejdet. Men virkeligheden er reelt, at de, der kan få størst indflydelse på standarderne for netop dine produkter, kan være dine Den fælles europæiske CE-mærkning af byggevarer drejer sig først og fremmest om at åbne det fælles indre marked mellem landene. Har du et CE-mærket produkt, er det muligt at eksportere til praktisk taget hele Europa. Tidligere var det besværligt på grund af meget forskellige produktregler og normer i de enkelte lande. Men CE-mærkning er ikke blot et spørgsmål om eksport. Det er også en simpel nødvendighed for at kunne fortsætte med at sælge produkterne på hjemmemarkedet. De spilleregler, som gælder for CE-mærkning, styres af Byggevaredirektivet og dermed af de europæiske byggemyndigheders beslutning om at opstille ensartede krav til et udvalg af byggeprodukter. Det sker ved hjælp af produktstandarder, som tager udgangspunkt i 6 væsentlige krav til produkterne og deres holdbarhed: Det tager mindst 5-6 år at udarbejde en harmoniseret standard, før der kan CEmærkes. Herefter er der en 1-årig overgangsperiode, hvor både CE-mærkning er muligt, og hvor eksisterende nationale regler udfases. Men sådan har det ikke fungeret i de sidste par år, fordi overgangsperioden for flere af de annoncerede produktstandarder på træområdet er blevet forlænget i ét eller flere år, blot fordi enkelte medlemslande har sovet i timen og ikke var klar til at CE-mærke. Det har foreløbig ramt CE-mærkningen af spær, konstruktionstræ og limtræ til skade for den danske træindustris afsætning. En kamp om markedsandele For mange virksomheder står den europæiske standardisering og dermed udarbejdelsen af produktstandarder, som» Den danske træbranche har sat et kraftigt fingeraftryk på de væsent ligste træstand arder i kraft af brancheorganisationer og enkeltvirksom heders deltagelse«værste konkurrenter. Derfor er det vigtigt for byggevareproducenter at være med, både når standarder udformes, og ikke mindst senere når de skal revideres. Den danske træbranche har sat et kraftigt fingeraftryk på de væsentligste træstandarder i kraft af brancheorganisationer og» 2

3 »»Produktstandarder og CE-mærkning er løftestangen for et stort, åbent og konkurrencepræget europæisk marked«enkeltvirksomheders deltagelse, og fordi vi har haft dygtige eksperter fra institutter og læreanstalter til at præge arbejdet. Indflydelsen har gjort det muligt at gennemføre en løbende tilpasning af de danske normer og standarder, så det er blevet nemmere for danske trævirksomheder at tilpasse sig til de nye krav. CE-mærket åbner ikke alle døre Der hersker af og til den opfattelse blandt producenter og importører, at CE-mærket er en godkendelse af produktet, så det generelt kan anvendes overalt i Europa. Det er væsentligt at være opmærksom på, at CE er en mærkning af overensstemmelse med produktstandarden. Det er ikke samtidig en godkendelse af, at produktet overholder gældende byggelovgivning eller særlige forhold i det enkelte europæiske land. Produktstandarderne er udformet, så mange af produktegenskaberne er angivet i klasser. De enkelte EU lande refererer i deres byggelovgivning til hvilken klasse (krav), der gælder. Det giver forskelle fra land til land, f.eks. refererer vi i den danske byggelovgivning til formaldehyd-klassen E1 (laveste emission), hvorimod mange sydeuropæiske lande ikke stiller noget krav. Tilsvarende kan være udarbejdet et nationalt tilpasningsdokument til produktstandarden en såkaldt NA der refererer til krav i landets byggelovgivning, det gælder f.eks. for træbaserede plader i Danmark. Det er værd at bemærke, at det er et krav i CE-standarderne, at der er udarbejdet nødvendige og tilstrækkelige følge- eller referencedokumenter for produkters anvendelse, f.eks. en lægningsvejledning modsvarende en brugsvejledning til en CE-mærket hårtørrer. Producenter kan udarbejde referencedokumentation som produktblade eller på brancheniveau i form af håndbøger og byggeblade, f.eks. fra Træbranchens Oplysningsråd (TOP). Det vil ofte være en fordel som branche, at gå sammen om en dokumenteret produktanvendelse for at sikre brugernes valg af det rette produkt til den rette anvendelse. Mange virksomheder er sent ude Spånplader, krydsfiner, OSB og tilsvarende træbaserede træplader til konstruktionsbrug var de første træprodukter, der skulle være CE-mærket (1. april 2005). Både limtræ, konstruktionstræ, spær og trægulve kan allerede nu CE-mærkes, men kun et fåtal af virksomheder har mærkede produkter, fordi de tidligere nævnte udsættelser betyder, at det først er et krav fra 2008 eller 2009 afhængig af produkttypen. Men det kan godt betale sig at være tidligt ude. For eksempel er alle danskproducerede spær CE-mærket og tilsvarende for førende trægulvproducenter. Det giver både en markedsføringsfordel, et tidsmæssigt forspring i forhold til ny byggelovgivning (BR 07) og kommende konstruktionsnormer, og det giver en sikkerhed for ikke at blive tvunget til at trække sit produkt ud af markedet pga. manglende mærkning. Det har en række udenlandske firmaer allerede erkendt. Masser af konkurrence på byggematerialer I den aktuelle og noget overdrevne debat om manglende konkurrence på byggematerialer og for høje priser, er det værd at forstå, at produktstandarder og CE-mærkning netop er løftestangen for et stort, åbent og konkurrencepræget europæisk marked.» Det kan vel ikke være kritikernes mening, at vi skal importere bygge varer, som er i strid med de fælles EU-krav?«Derfor er det paradoksalt at høre organisationer og politikere opfordre til øget import, når de på den anden side ikke gør noget for at forhindre de gentagne udsættelser af nødvendige CE standarder, der kan medvirke til et mere konkurrencepræget og gennemsigtigt marked. Det kan vel ikke være kritikernes mening, at vi skal importere byggevarer, som er i strid med de fælles EU-krav? Udtalelser om, at danske love og bestemmelser forhindrer den frie konkurrence, tyder mest af alt på manglende kendskab til CE-mærkningens betydning for den frie markedsdannelse, samt en manglende erkendelse af, at man fortsat ikke i EU er parat til en fælles byggelovgivning. FAKTA Yderligere oplysninger om CE-mærkningsdatoer for træ produkter findes på: Info om Byggevaredirektivet, produktstandarder og CE-mærkning findes på: og 3

4 Limtræsspærene giver terminalen vinger Ålborg Lufthavns udvidede terminalbygning bliver 200 meter lang og står klar til oktober Hvert spær vejer seks tons De 10 nye boomerangformede limtræsspær fra Lilleheden er landet i Ålborg Lufthavn, hvor de udgør den bærende konstruktion i udvidelsen af den sær prægede og elegante terminalbygning. Terminalen i Ålborg Lufthavn blev bygget for seks år siden og flere flyruter, flere charterfly og flere passagerer har gjort det nødvendigt at udvide allerede nu. Der er tale om en tilbygning til den eksisterende terminal, der bygges i nøjagtig samme stil. Limtræskonstruktionen med de svungne boomerangspær giver bygningen vinger og efterlader et indtryk af, at taget svæver kvadratmeter under 31 spær Den oprindelige bygning havde 21 spær. De dækkede med ovenliggende åse og tag et areal på 6000 kvadratmeter. Udvidelsen omfatter 10 spær, hvilket betyder, at der kommer yderligere 2500 kvadratmeter under tag. Bygningen bliver» Team Lilleheden 4 Christian Esbensen Direktør Tlf Carsten Lund Madsen Salgschef Tlf.: Dorthe Sprøgel Salgsleder Tlf Mobil: Hanne Gammelgaard Salgsassistent Tlf Tove Christiansen Salgsassistent Tlf Bettina B. Olsen Salgselev Tlf.: Jytte Andersen Sekretær/Salgsassistent Tlf Klaus B. Thomsen Projektchef Tlf Camilla Nielsen Projektingeniør Tlf Palle Fuglsang Bygningskonstruktør Tlf:

5 Montagen af de 50 meter lange spær forløb perfekt.» for længet med 60 meter, så den bliver i alt 200 meter lang. Imponerende Vi har igennem årene fået mange positive tilkendegivelser om, hvor flot terminalen er. Især de store, elegante limtræsspær kombineret med lysindfaldet fra den store glasfacade giver et flot indtryk. Leverancen og montagen er forløbet perfekt, og det er imponerende, at det kan lade sig gøre at fremstille og håndtere så store komponenter med så stor præcision. Byggeriet skrider planmæssigt frem, og vi glæder os meget til at kunne tilbyde vores kunder endnu bedre forhold i ter minalen, siger lufthavnschef William Bluhme. Danmarks længste Hvert spær vejer seks tons og er med en længde på 50 meter Danmarks længste limtræsspær fremstillet i et stykke. De 10 nye spær er næsten identiske med de første 21, men også kun næsten. Øgede krav til isolering gør taget tungere, og det stiller naturligvis større krav til bæreevne. Det har medført mindre ændringer i dimensionerne. Spærene er gjort fem mm bredere og måler 215 mm x 1400 mm på midten, og 215 x 600 mm i enderne, siger projektchef Klaus B. Thomsen, Lilleheden. Udvidelsen af terminalbygningen i Ålborg Lufthavn set fra luften. Lilleheden A/S Den eneste leverandør af CE-mærket limtræ Henrik Rasmussen Projektingeniør Tlf Thomas Otto Nielsen Projektingeniør Tlf

6 Presset tidsplan men færdig til tiden Lillehedens storordre til det nye Premier Outlets Center i Ringsted er monteret og forretningslandsbyen er klar til indvielse og åbning til efterårsferien Der var god stemning ved rejsegildet. Tidsplanen er presset, men den holder, og det bliver spændende at se det færdige resultat. Vores edderkoppelignende og specielle limtræsspær udgør den bærende konstruktion i seks bygninger, der tilsammen skal huse en helt ny type butikscenter i Danmark. Sådan siger projektchef Klaus B. Thomsen om afleveringen af en af de hidtil største ordrer i Lillehedens historie. Det nye forretningscenter i Ringsted op bygges som en lille landsby af forretninger på hver side af en gennemgående hesteskoformet gågade med torv og sidegader. Speciel konstruktion Lillehedens ordre på 600 kubikmeter limtræsrammer er en speciel konstruktion, hvor rammerne indvendigt fremstår som traditionelle krumme limtræsbuer, men udvendig er skåret lige for at følge bygningernes specielle geometri. Buerne er lige op i 3,30 meters højde. Herefter slår de et knæk og fortsætter yderligere 2,30 meter i 45 grader. Dette stykke belægges med tegl, hvorefter konstruktionen går over i et vandret stykke på 16 meter. Her lægges et ståltrapeztag med tagpap. Konstruktionens samlede spænd bliver 22 meter. Nyt butikskoncept Brandet Premier Outlets Center er en moderne europæisk variant af Factory Outlet butikskonceptet, hvor producenter og detailhandlere sælger varemærkeprodukter direkte til forbrugeren til nedsatte priser. Det nye forretningscenters mål - gruppe er mærkevarebevidste kunder og turister fra både ind og udland. Det samlede butiksareal bliver på kvadratmeter med butikker i forskellige størrelser. Butikscentret er resultatet af et joinventure-samarbejde mellem Miller Developments og TK Development. Den vandrette del af konstruktionen belægges med ståltrapeztag med tagpap. Konstruktionen belægges med tegl på den skrå del af taget. De specielt udformede limtræsbuer fra Lilleheden udgør den bærende konstruktion i det nye butikscenter. 6

7 Køb limtræ på netauktion! Lilleheden vil hver uge sætte forskellige produkter under hammeren til favorabel minimumspris Lilleheden sætter limtræ under hammeren på Nu får trælaster og byggemarkeder muligheder for at købe limtræ på net auktion via Lillehedens hjemmeside Netauktioner er blevet populære inden for en række områder, hvor den elektroniske hammer har erstattet de velkendte hammerslag på de traditionelle auktioner. Lilleheden vil hver uge sætte forskellige produkter på auktion til en favorabel minimumspris. Kunder med adgang til e-handel på hjemmesiden kan herefter afgive bud på de enkelte varer. Man kan vælge at afgive et enkelt bud ad gangen, men man kan også vælge at afgive et maksimumsbud. Det indebærer, at man automatisk vil komme til at ligge øverst i budafgivningen sålænge ens maksimumsbud er det højeste, men man kommer aldrig til at give mere end ét bud højere end det sidst afgivne. En auktion på en vare vil typisk løbe over nogle dage, og man kan altid se, hvor lang tid, der er tilbage af auktionen. Vinderen får automatisk og direkte besked om hammerslaget, og varen bliver efterfølgende frit leveret til kundens eget lager på Lillehedens næste tur. Vores kunder benytter sig i stigende grad af vores e-handelstilbud. Handelen via nettet er støt stigende, og vores nye initiativ er et led i bestræbelserne på at understøtte denne udvikling og rette endnu mere fokus på mulighederne. Via auktionen får vores kunder mulighed for at gøre en rigtig god handel, siger salgsleder Dorthe Sprøgel. Informationer om hvornår, der starter ny auktion vil blive udsendt pr. nyhedsbrev få dage før auktionen starter. Udnævnelser i salgsorganisationen Lilleheden har gennemført en række udnævnelser i salgsafdelingen med henblik på at skabe en endnu mere slagkraftig og serviceorienteret organisation. Carsten Lund Madsen er udnævnt som salgschef. for markederne Danmark, Holland, Norge og Sverige. Han har ansvaret for salg af standardbjælker til de mange faste kunder og skal desuden have konstant fokus på mulighederne for at få nye kunder. Dorthe Sprøgel bliver intern salgsleder på det danske marked og skal bistå Carsten Lund Madsen med at få de daglige opgaver prioriteret og fordelt. Hun har desuden ansvaret for markedsføring, e-handel og CRM-system. Fra venstre ses direktør Chr. Esbensen, salgschef Carsten Lund Madsen, intern salgsleder Dorthe Sprøgel og key account-sælger Camilla Nielsen. Camilla Nielsen bliver key account-projektsælger for Skandinavien. Det indebærer blandt andet opsøgende kundebesøg i forbindelse med opfølgning på projektsager. Hun vil desuden fortsat løse opgaver i projektafdelingen i Hirtshals. 7

8 Ind på gipsmarkedet Nyt samarbejde med Xella betyder dag-til-dag leverance af fibergipsplader Opsætning af Fermacell fibergipsplader. De anvendes i stort omfang til beklædning af såvel ydervægge som skillevægge ved renovering og nybyggeri. For første gang udvider Høeg Hagen nu sit sortiment med ikke-træprodukter. Xella Byggesystemer vil fremover forhandle Fermacell fibergipsplader gennem Høeg Hagen, og konsulent Søren Dyhm, Xella, ser frem til det nye samarbejde: For Høeg Hagen er det jo et skridt videre i forhold til udelukkende at handle med træprodukter, når de nu begynder at forhandle vore plader i fibergips. Men samtidig kan vore Fermacell-produkter sammenlignes med det øvrige sortiment hos Høeg Hagen. De sælger i forvejen rene produkter, og vores fibergips er også et rent produkt, fremstillet af gips og papirfibre fra genbrugspapir. For os er det en fordel, at Høeg Hagen så at sige kommer Plader på internettet Stærke tilbud på Fermacell fibergipsplader ud i alle afkroge til alle tømmerhandlere i deres distribution, og at det er med levering fra dag til dag. Høeg Hagen kan stå for salg og levering, og hvor der er behov for noget mere teknisk i form af instruktion og undervisning, tager vi over. Natur- og genbrugsmaterialer Når Søren Dyhm betegner fibergipspladerne som et lige så rent produkt som for eksempel sibirsk lærk, skyldes det, at pladerne er fremstillet af natur- og genbrugsmaterialer, og at de er 100 procent genanvendelige. Papirfibrene er det bindemateriale, der binder pladerne sammen, og der er således ikke tilsat nogle former for bindemidler. Det gør fibergipspladerne til et biologisk neutralt produkt. Pladerne er velegnet til beklædning af vægge ved såvel renovering som nybyggeri, og de kan anvendes til beklædning af både ydervægge og skillevægge. 12,5 x 900 x 2500 mm = 36 kr/m2 15,0 x 900 x 2500 mm = 49 kr/m2 Frit leveret ved 8 m3 HØEG HAGEN & CO. A/S Havnen 10, 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Fibergipspladerne har været kendt i 30 år i det øvrige Europa og bliver nu også mere og mere anvendt i Danmark. Det er et stærkt produkt. Hvis man i forbindelse med ophængning af for eksempel reoler skruer en 4.5 mm spunskrue i pladen, kan den holde 30 kilo i lodret træk, uden at skruen giver sig, vel at mærke uden plugs. Det er virkeligt noget, kunderne kan forholde sig til, fortæller Søren Dyhm.» 8

9 »Vores fibergips er et rent produkt, fremstillet af gips og papirfibre fra genbrugspapir«flere og flere bestiller via nettet Carsten Lundgaard fra BYGMA i Horsens besigtiger reglar fra lageret i Vejen. Det store udvalg på Høeg Hagens & CO s lager giver os bedre muligheder for at tilfredsstille kundernes behov her og nu, siger Carsten Lundgaard fra BYGMA i Horsens Nye samarbejdspartnere fra Xella: Projektkonsulent Søren Dyhm (til højre) og teknisk konsulent Henrik Villum. En tredjedel af Høeg Hagens lagervarer bliver i dag bestilt over nettet, og andelen har været stigende i kølvandet på de mange kundebesøg på træcentret i Vejen. Carsten Lundgaard fra BYGMA i Horsens besøgte centret sammen med en gruppe kolleger, og han bruger lageret og nettet til at imødekomme specifikke ønsker fra sine kunder. Hvis jeg for eksempel har en forespørgsel på 200 stk. i en bestemt længde og dimension, som jeg ikke har på lager, kan jeg hurtigt gå på nettet og tjekke om Høeg Hagen & Co. har varen eller noget tilsvarende, se hvad den koster og tage stilling. Jeg kigger ofte efter varer på nettet, og det er i den forbindelse en fordel, at jeg har set lageret i forvejen og ved, at der er noget at tage af og vælge imellem, som jeg kan få leveret hurtigt. Det store udbud skærper helt klart appetitten til at tjekke tilbuddene på nettet, siger Carsten Lundgaard.» Vigtig samarbejdspartner Også Høeg Hagen er glade for det nye samarbejde, der er med til at udbrede buketten af tilbud til kunderne yderligere: Det er jo et vigtigt led i udviklingen af vort pladeprogram. Vi går nu ind på gipsmarkedet, og vi gør det vel at mærke med et pro dukt, der er kendt af mange som det bedste produkt på markedet, siger salgs- og indkøbschef Ricki Kjeldsen, Høeg Hagen. Han betragter Xella som en stor og vigtig samarbejdspartner. Xella International er da også én af de førende virksomheder på det europæiske byggemateriale- og råvaremarked, og på det danske marked hører Xella til blandt de førende leverandører af byggematerialer. Trælast på internettet Stærke tilbud på malet klink Klinkbeklædning: kr./m3 Leveres grundmalede på fire sider plus 1 x overfladebehandling på tre sider. Lagerføres i sort og hvid. HØEG HAGEN & CO. A/S Havnen 10, 7620 Lemvig Tlf.: Fax:

10 350 forskellige dimensioner i nåletræ under samme tag Et læs lægter på vej ind i trykimprægneringsanlægget Oppindingsanlægget Klinkbrædder kløves Høeg Hagen & Co. inviterer landets tømmerhandlere på rundvisning og orientering i det store distributions- og servicecenter i Vejen Indtil nu har et halvt hundrede af Danmarks tømmerhandlere besøgt Høeg Hagen & Co. s nye store træcenter, og i løbet af efteråret og vinteren vil flere hundrede få mulighed for gruppevis at lægge vejen forbi Vejen og se, hvor meget centret har at tilbyde. Centret er opbygget for at kunne tilbyde lige nøjagtig det, kunderne ønsker, og yde den bedste service til en fordelagtig pris. Med de store arealer, vi har til rådighed i Vejen, kan vi nu distribuere 350 forskellige dimensioner i nåletræ fra 150 forskellige savværker, siger salgskonsulent Per Fisker, der forestår en stor del af rundvisningerne på træcentret. Mange serviceydelser Det unikke ved Høeg Hagens nye træcenter er imidlertid ikke mængderne, men den lange række af serviceydelser, centret kan tilbyde. Det drejer sig blandt andet om ompakning, afkortning, profilhøvling, opskæring, eftertørring, imprægnering og maling. Effektiv logistik Det indebærer, at kunderne ikke længere behøver at sende træ til videreforarbejdning, trykimprægnering og tørring flere steder. Vi har opbygget træcentret, så vi kan tilbyde hele paletten af serviceydelser i et forløb, og dertil kommer, at vi ofte har råvarerne på lager. Det betyder en effektiv proces og logistik, siger Per Fisker og oplyser, at Høeg Hagen & Co. hele tiden ændrer indholdet af råvarelageret i takt med trenden og efterspørgslen. Udviklingen går i retning af få længder, små pakker, lav kapitalbinding, lagerføring i Danmark og hurtig levering. Malede brædder er blevet et hit Et eksempel herpå er den stigende efterspørgsel på grundmalede og dæk malede profilbrædder i sort og hvid i små pakker. Vi tilbyder pakker med 72 stk., der plastemballeres og bundtes med fire i hver. De pakker er blevet et hit. Vi lagerfører dem i én længde, og det betyder, at tømmerhandlerne ikke behøver yderligere lagerbinding for at kunne tilbyde varerne, siger Per Fisker. De mange forskellige produkter og muligheder betyder, at Høeg Hagen & Co. kan spare kunderne for meget besvær og lagerbinding og tilbyde dem en effektiv distribution af varer i høj kvalitet til en skarp pris. 10 Et kig ud over færdigvarelageret med trykimprægnerede varer.

11 Oversigt TRÆCENTRET NTR-godkendt trykimprægneringsanlæg To høvlelinier med hydro-ophængte cuttere Kløvsav Oppindingsanlæg Tørrestue Afkortningsanlæg Lager- og logistikfunktion Maleanlæg LÆRK Savfaldende og kvarta sidebrædder Savfaldende og kvarta planker Klinkbeklædning 25x125/150 mm + fer/not Terrassebrædder 25/100 mm og 32x125 mm Reglar 50x50/75/100/125/150 Sternbrædder/Profilbrædder Stolper 75x75 mm og 100x100 mm TRYKIMPRÆGNEREDE VARER Høeg Hagen & Co. er lagerførende i følgende trykimprægnerede varer: Kvinta og seksta sidebrædder alle dimensioner Kvinta og seksta planker alle dimensioner Reglar 50x100/125/150/200 mm Skillerumslægter 38x57 mm Terrassebrædder 32x125 mm, 32x150 mm/ril Sternbrædder (over/under/mellem) 25x125/150 mm 25x125/150 mm klinkprofiler 25x125 TGU profilbrædder Stolper 75x75 mm og 100x100mm ru og høvlet Udskud 19/25x100/125 mm Klemlister 25x50 mm Hegnsbrædder 16/19x100 mm Per Fisker besigtiger trykimprægnerede lægter MALEDE PRODUKTER 25x125 mm malet klink pakket i bundter med fire i hver i 72 stk. pakker 25x125 mm gran klink med fer og not, grund- og dækmalede sort/hvid 25x125 mm mellemstern grund- og dækmalede sort/hvid 25x150 mm nordlandspanel grundog dækmalede sort/hvid 19x100 mm grundmalede dæk - brædder 22x100 mm grundmalede underbrædder Team Høeg Hagen Henrik M. Skou Direktør Mobil: Lars Thorlund Salgschef Mobil: Torben Rokkjær Lagerchef Tlf Mobil: Kjeld Kristensen Sælger Tlf Mobil: Per Fisker Sælger Mobil: Rasmus Greve Sælger Mobil: Beata Anna Górna Salgskonsulent Mobil: Ricki Kjeldsen Salgs- og indkøbschef plader Mobil:

12 Det ultimative typehus Precon leverede tagelementerne, da Bülow & Nielsen opførte specialdesignede Henning Larsen Architects huse for de virkelig kræsne Det er et hus for dem, der ved, hvad de vil have. Dem, der lægger vægt på design, kvalitet, sunde materialer og det rustikke. Et hus for dem, der vil betale for at få noget ganske særligt. Og et hus, hvor kvadratmeterprisen er kroner eller næsten dobbelt så stor som ved et almindeligt parcelhus. Det er Danmarks største typehusfirma, Bülow & Nielsen, der har opført husene, der hele vejen igennem er designet af det verdenskendte firma Henning Larsen Architects. Vi har opført ni huse i to modeller, og heraf skal de syv sælges, mens de to skal være udstillingshuse, fortæller tegnestuechef Lars Rex Olsen, Bülow & Nielsen. Precon Træindustri er fast leverandør for os og har været det i seks-otte år, først og fremmest når det gælder spær, men i dette tilfælde har de leveret taget i form af kassetter. Vi fremsendte skitsetegninger til, hvordan vi mente, kassetterne kunne bygges op, og det har Precon så arbejdet videre med, så resultatet er blevet til i et samspil. Zig-zag grundform Husene er med en zig-zag grundform, og de kan vendes på en måde, så der tages hensyn til beliggenheden og dermed til vind» Precon skulle løse en kompleks opgave med blandt andet skjulte bæringer, tynde udhæng og mange varianter ved levering af tagkassetterne til Henning Larsen-husene. Der er kælet for hver eneste detalje i fremtidens typehus. Team Palsgaard HAMPEN: EGERNSUND: 12 Gert Nordingsgaard Direktør Tlf Mobil: Cartsen Kildevang Produktchef elementer Tlf Mobil: Peter J. Terp Konstruktionschef spær Tlf Mobil: Klaus S. Berthelsen Salgschef spær Tlf Mobil: Joachim Rasmussen Tegnestue leder Tlf Mobil: Helle Meldgaard Jensen Sælger HQL Limtræ Tlf Mobil: Karina Kammersgård Salgsassistent elementer Tlf Michael R. Madsen Sælger kviste Tlf Mobil: Ronni Morel Sælger spær Tlf Niels Peter Beck-Hansen Afdelingsleder Tlf Mobil:

13 Der har været og er fortsat stor interesse for de meget specielle typehuse, og to af dem skal foreløbig stå som udstillingshuse.» og sol. Ude og inderum spiller sammen, så grænserne mellem inde- og udeliv kan være mere flydende end det opleves i de mere traditionelle huse. De syv huse er præget af store vinduespartier og et væld af detaljer. De betragtes som et bud på fremtidens typehus, fordi de tager højde for de nyeste behov og krav til boligen i modsætning til de typehuse, der blev formet i halvfjerdserne og firserne. Kanaler til ventilation For os har det været en anderledes spændende opgave at tegne, producere og levere tagelementerne, fortæller Torben Hansen, Precon Træindustri. De er bygget op med 1 lag tagpap, krydsfinér, isolering, dampspærre og via indbyggede kanaler forberedt til ventilation, installationer m.v. Der har som vanligt været meget opmærksomhed omkring de synlige overflader som zink, mursten, fliser og vinduer m.m. og mange spændende detaljer. Men også det, der ikke kan ses, er der blevet arbejdet meget med. Det var en kompleks opgave, der skulle løses, mht. husets stabilitet, forskellige og skjulte bæringer, tynde udhæng og mange varianter. For os var det interessant og meget udfordrende, også selvom det næppe er denne form for projekter, der kommer til at fylde vores produktion fremover. Men det var vigtigt for os at vise, at vi også kan løse sådanne opgaver. Fast koncept Der forventes højest opført Hennings Larsen-huse årligt, og de vil ikke blive opført overalt. Det er tegnet til en bestemt beliggenhed, og vil derfor ikke fremover kunne findes klemt inde blandt andre huse i tæt bebyggede områder. Trods det særdeles eksklusive er huset dog et typehus. Det kan leveres i flere variationer og størrelser fra 145 til 211 kvadratmeter, men derudover er der ikke mulighed for individuelle løsninger. Henning Larsen konstaterede efter indvielsen, at der ikke var noget, han havde ønsket gjort anderledes. Dermed ligger konceptet fast. Det er et hus for dem, der ved, hvad de vil have. Dem, der lægger vægt på design, kvalitet, sunde materialer og det rustikke. TAASINGE TRÆ: PRECON: BISCO: GÆRUM: Lauritz Rasmussen Direktør Tlf Per Bo Larsen Salgschef Tlf Per Hollænder Salgskonsulent Tlf Torben Hansen Afd. chef Ingeniør sælger Tlf Torben Nielsen Sælger spær Bygningskonstruktør Tlf Per Stenberg Sælger spær Tlf Per Orris Direktør Dipl.-ing Tlf Mobil: Henning Christiansen Salg Tyskland og Danmark Tlf Mobil: Flemming Andreasen Afdelingsleder Tlf Steen Aaen Pedersen Sælger Tlf

14 180 huse til Lalandia Billund Ny stor ordre til det ambitiøse ferieprojekt får Palsgaard Træ til at udvide kapaciteten De kommende par år tager Lalandia Billund for alvor form. I alt skal der bygges ikke færre end 1500 feriehuse plus det meget store oplevelsescenter med vandland, skøjtebane, snelandskab og meget mere. Palsgaard Træ havde leveret dele af trækonstruktionen til et af de fire prøvehuse, fire forskellige firmaer havde opført. Herefter var det meningen, at Palsgaard skulle levere til 126 huse, opført af tømrerfirmaet Kurt Kirkegaard A/S, Grindsted. 180 kviste Men det er nu udvidet til 180 huse, og hvor vi før kun skulle levere en del af tagkonstruktionen, skal vi nu levere det hele. Dertil kommer, at kvistafdelingen skal levere 180 kviste. Samlet set er det den hidtil største ordre både for element- og kvistafdelingen fortæller afdelingschef Carsten Kildevang, Palsgaard Træ. Der er i forhold til prøvehuset sket nogle ændringer i konstruktionen. I prøvehuset indgik såkaldte bokse der er færdigsamlede moduler bestående af gulv, facader, vægge og tag. Dette gav problemer med gulvhøjdens placering i forhold til terræn, derfor er konstruktionsprincippet ændret til støbte gulve kombineret med tag- og facadeelementer. Det betyder, at vores andel faktisk er fordoblet. Samtidigt medfører dette, at vi må udvide kapaciteten, og at ordren derfor vil få positiv betydning for beskæftigelsen. Forskudt sammenbyggede huse Feriehusene ved Landia Billund skal opføres fra i år og de næste godt halvandet år frem. Det betyder, at Palsgaard Træ skal levere tagelementer og kviste til de 180 huse fra sidst i september 2007 til april De 180 huse opføres som 90 dobbelthuse med forskudte grundplaner. Hvert hus, der er helt i træ, har samtalekøkkenet som en form for centrum, tre soveværelser og stort badeværelse med spa. Hvert af husene er på 88 kvadratmeter og et tegnet af Juul Arkitekterne. Konsortiet består af Kurt Kirkegaard A/S, arkitektfirmaet samt ingeniørfirmaet Hundbæk & Henriksen. De 180 huse, Skovhuset, får følgeskab af huse fra de andre konsortier, og det er i alt 720 af de 1500 huse, der hermed bygges nu. Med flere ansatte og større kapacitet kan Palsgaard Træ klare ordren, uden at det går ud over leveringstiden for andre kunder. Skovhuset. Konstruktionsprincippet er ændret i forhold til prøvehuset, og det betyder væsentlig større leveringsordre til Palsgaard. 14

15 > > Spær og gitterdrager på staldbygning. Bisco kommer ofte med flere modeller til effektiv sikring i en rådgivning, der bygger på erfaring og viden. Gitterdrager i tagkonstruktion stabiliserer og styrker hele konstruktionen. Sikret mod stormskade bisco har stor erfaring med projektering af vindafstivning for bygninger med store spændvidder Det er set flere gange de seneste år: Dagen efter en voldsom storm har der i tv og aviser været fotos af stalde og andre bygninger, hvor taget er så godt som blæst af. Det er måske én af grundende til, at interessen for at stormsikre bygningerne mere effektivt er blevet større. Desuden er spændvidder for store bygninger generelt øget fra ca. 20 meter til 30 meter frit spænd, og det betyder meget for stabiliteten og stormsikkerheden, siger ingeniør Finn Ehmsen, rådgiver hos bisco. bisco har stor erfaring i at levere vindafstivning til store bygninger, såvel til Danmark som til Tyskland. By, land, hede eller ved hav? Når vi skal rådgive om hvilken løsning, der er bedst, starter jeg altid med at undersøge hvor bygningen skal ligge, således at vi kan beregne den efter den rette vindhastighed. Vi har forskellige kategorier, og det er afgørende for, hvor stor vindbelastningen kan blive. Der benyttes kategorier som bymæssig bebyggelse, byudkant, landbrugsland samt på hede og ved hav. Derudover skal der i en del tilfælde tages yderligere hensyn, som for eksempel hvis bygningen ligger meget tæt på Vesterhavet, hvor vindpåvirkningen er meget kraftig. Faktisk kan det være et stort arbejde at få folk til at indse, hvor meget der skal til, for at det gøres rigtigt. Men i min rådgivning vil jeg altid sikre mig, at vi får bygningen klassificeret i den rette vindkategori, siger Finn Ehmsen. Gitterdrager på langs eller tværs Ved vindafstivning indbygges der gitterdrager i spærkonstruktionen for at stabilisere den. De såkaldte vindtræksbånd benyttes desuden fortsat, hvor det er nødvendigt. Der kommer oftest gitterdrager i tagfladen, loftfladen og som gangbro på langs af bygningen. Hvor bygninger har større spændvidder, end træspærene kan spænde over, kan der f.eks. indbygges lodretstående gitterdrager eller stålbjælker til bæring af spærene. Ofte kommer vi med flere modeller for, hvordan vindafstivningen kan foretages, siger Finn Ehmsen. En løsning kan for eksempel være en langsgående gitterdrager midt i tagkonstruktioner, en langsgående ståldrager eller to langsgående gitterdrager. Vi giver pris på det, vi leverer, altså uden ståldrage, hvis det er det, der ønskes. Det kræver en del viden og erfaring at kunne rådgive rigtigt i vindafstivning ved store spærkonstruktioner, og i bisco er ekspertisen først og fremmest blevet opbygget gennem de mange opgaver af vidt forskellig art, samt et tæt samarbejde med tømrere og entreprenører. Selv om mange stalde ligner hinanden, er der næsten altid individuelle forhold, der skal tages højde for, hvis landmanden skal sove trygt, mens vinden suser på langs eller på tværs af bygningen og dermed udsætter tagkonstruktionen for voldsomt pres. 15

16 Den nye spærhal hos Palsgaard Træ er 5000 kvadratmeter stor. Gæsterne fik blandt andet demonstreret de nye pressemaskiner med moderne laserudstyr. Festdag hos Palsgaard Træ Den nye spærhal blev indviet med 150 gæster, der blev serviceret og underholdt af de crazy-komiske tjenere fra Café Kølbert I forbindelse med indvielsen blev der sagt farvel til tidligere adm. direktør Mogens Bonfils, t.v. Han ses her i samtale med sin efterfølger Gert Nordingsgaard i midten og adm. direktør Henrik Skou, Høeg Hagen & Co. Indvielsen af den nye spærhal på 5000 kvadratmeter hos Palsgaard Træ blev både en festdag og festlig dag for de mange besøgende gæster og forretningsforbindelser. Byggeriet er den største investering i Palsgaards 115-årige historie. Den ny spærhal har skabt grundlag for en omlægning af arbejdsgangene mellem plankelager, opskæring, mellemlager og presning. Der er desuden foretaget betydelige investeringer i nyt maskineri, blandt andet nye pressemaskiner med moderne laserudstyr, som blev demonstreret for de mange gæster. Spærhallen er vort nye flagskib rent produktionsmæssigt. Vi har med den taget et kvantespring og er meget glade for og stolte over de nye faciliteter, der giver os et unikt produktionflow og et godt arbejdsmiljø, sagde adm. direktør Gert Nordingsgaard i sin tale ved indvielsen. Han benyttede samtidig lejligheden til at sige tidligere direktør Mogens Bonfils tak for hans store indsats for Palsgaard Træ A/S. 16 De crazy-komiske tjenere under ledelse af Fr. Svennevig sørgede for forrygende underholdning. Der var feststemning ved indvielsen af den nye spærhal. Underholdningen ved indvielsen var lagt i hænderne og munden på det århusianske serveringsteater Café Kølbert, der har skabt deres helt egen afart af dansk komik. De kombinerede vanen tro høflig og korrekt optræden med tvivlsom servering og forklædte uforskammetheder i en lind strøm, der bragte stemningen i top rundt omkring ved bordene.

17 Malerafdeling et ekstra PLUS PLUS har brugt både tid, kræfter og penge på at udvikle en effektiv grundbehandling og det kommer nu kunderne til gode Et er at sætte et hegn op. Men skal vi så også gå og male på det? Nok er danskere gør-det-selv folk, men der er dog grænser. Og de fleste vil gerne slippe for at skulle gå og male på et hegn i tide og utide: Derfor er der mange, der sætter pris på vores grundbehandling, og vi sælger flere og flere grundbehandlede produkter i både Danmark og det øvrige Norden, fortæller direktør Lars Højsgaard, PLUS. Når det gælder effektiv grundbehandling, adskiller vi os væsentlig fra vore konkurrenter, og vi har da også brugt mange ressourcer på at komme så langt, som vi er i dag. Når der skal findes frem til en god grundbehandling, er der flere ting, der skal tages hensyn til, og her har vi haft et godt samarbejde med Gori i udviklingsarbejdet. Vedhæftningsevne Nogle af faktorerne i jagten på den mest effektive grundbehandling var evnen til at trænge ind i træet samt vedhæftningsevnen. Derudover skulle der arbejdes med konsistensen, altså hvor flydende, materialet skulle være. Der sprøjtemales på hængende elementer, og der skal jo helst ikke være løbere, der kan skæmme udseendet. Alle disse forhold er der taget højde for i den grundbehandling, vi nu giver produkterne, siger Lars Højsgaard. To behandlinger I malerafdelingen er der to ansatte, der stort set ikke skal andet end hænge elementer op og tage dem ned igen. Alt andet foregår automatisk i et specialfremstillet sprøjteanlæg: Når vi modtager hegnene fra Letland, er de ubehandlede. I første behandling får træet en grundolie, der er tilsat midler mod svamp og råd. Derefter tørres elementerne, og så får det en gang maling, før det til sidst tørres igen. Det foregår i ét flow gennem anlægget, fortæller Lars Højsgaard. Den effektive grundbehandling sikrer såvel udseendet som holdbarheden, uden at det går ud over miljøet. Malerafdelingen er automatiseret og de to ansatte skal kun hænge elementerne op og tage dem ned igen. 17

18 Brænderum med jalousibeklædning > PLUS har svaret på stigende pladsmangel PLUS giver en række svar på de danske haveejeres pladsproblemer. Her ses modeller af de nye typer redskabsrum og brænderum. Introducerer en række nye, enkle og praktiske redskabs rum og brænderum til de danske haveejere Det stærkt stigende antal redskaber, havemøbler, og andre haveprodukter giver mange haveejere grå hår i hovedet. Det er svært at finde plads, når efteråret sætter ind. PLUS har svaret på haveejernes pladsproblemer og præsenterer samtidig en god løsning til opbevaring af brændet til pejs og brændeovn. Når sommeren går på hæld er det tid til at tænke over, hvordan man bedst opbevarer sine ting i vinterhalvåret. Behovene er forskellige, og derfor har vi satset på at udvikle fleksible og praktiske løsninger, der kan tilpasses ethvert behov, siger salgschef Hanne Larsen om de redskabsrum og brænderum, der i efteråret bliver tilbudt havejerne i de danske tømmerhandlere og trælaster. Produkterne fra PLUS bliver produceret i trykimprægneret nåletræ og solgt som komplette byggesæt med beslag og stolper til nedgravning. Regntæt med ventilation PLUS tilbyder to forskellige nye typer brænde rum med jalousibeklædning på specialliste. Beklædningen er opbygget med 15 mm mellemrum mellem brædderne. På den måde er der sikret ventilation i skuret, så træet ikke rådner, og samtidig er det regntæt på grund af opbygningen. Det ene brænderum har fladt tag med pvc trapeztagplader, det andet har pyramide-» Kombineret redskabsrum og brænderum Team Plus 18 Lars Højsgaard Direktør Tlf

19 PLUS til leg PLUS er på vej med en udvidelse af sit produkt sortiment til børn. Der bliver tale om en række udvalgte spændende indendørs legeredskaber.» formet tag af krydsfiner, der er belagt med tagpap og zinktop. Det pyramidedeformede tag kan også fås til det nye redskabsrum, der har dobbeltdør og beklædning af brædder med listeprofil. Børnene har fået mere plads at udfolde sig på i den moderne bolig. Vi satser på at udvikle produkter, der er farverige, spændende og udfordrende at lege med, og som samtidig kan være en naturlig del af indretningen af børneværelset, siger salgschef Hanne Larsen. De nye indendørs legeredskaber fra PLUS omfatter i første omgang legebord, tavle, værkstedsbord med træværktøj, legehus og ridderborg. Kombination PLUS tilbyder endvidere et kombineret redskabsrum og brænderum. Det kan fås med traditionel bræddebeklædning 1 på 2, bræddebeklædning med listeprofil eller facadegrå eternit med listeprofil. PLUS er på vej med en række spændende legeredskaber til børn. Brænderum og redskabsrum fås i forskellige størrelser, og yderligere specifikationer vil blive præsenteret for vore forhandlere i august/september. Hanne Larsen Salgschef Forhandlersalg DK Tlf Tina Svendsen Salgsassistent Sælger Jylland DK Tlf Jens Schumacher Sælger Fyn/Sjælland/ Sverige Mobil: Lis Toft Salgsassistent Tlf Lene F. Stærmose Salgsassistent Tlf Mona Ravn Salgsassistent Tlf Lis Fog Salg & Support Tlf Jesper Hansen Carport salg DK Tlf Dianna Andersen Vikar - Salg DK Tlf Pia Bangsbo Konceptsalg/Marketing Tlf

20 Et hav af muligheder WWW En sejlads i InterBuild-selskabernes elektronisk farvand åbner et hav af muligheder, og det er både let og overskueligt at navigere rundt og finde frem til det, man er på udkig efter. Design og opbygning af hjemmesiderne ligner hinanden og vidner om, at selskaberne er medlem af den samme koncern. På selskabernes forsider kan man hurtigt danne sig et overblik og komme videre i sin søgen. Foruden miniportrætter af de enkelte virksomheder og deres forretningsområder finder den besøgende grundig og relevant information om produkter, fremstilling, specifikationer, distribution og salg. Tre af selskaberne i InterBuild-koncernen har desuden udviklet enkle og velfungerende løsninger inden for nethandel til stor glæde for et stærk stigende antal kunder. Hos Høeg Hagen & Co. kan kunder med brugernummer og adgangskode fra overskriften Tjek prisen klikke sig direkte ind i lagerlisterne med specifikationer og priser og bestille sine varer. Det benytter hundredesvis af tømmerhandlere og trælaster sig af. Lilleheden har udviklet et stort lagersalg af kappebjælker og runde søjler over nettet. Her kan godkendte forhandlere bestille døgnet rundt uden ventetid og opnå gode rabatter. Klik på lagersalg og bliv guidet igennem forløbet. Det er let at købe limtræ over nettet. Seneste nye tiltag er muligheden for at byde på gode tilbud på Lillehedens nye netauktion. Det samme gælder for hegn og pavilloner fra PLUS. Her kan man i ro og mag finde, beregne og bestille sit nye PLUShegn hjemme fra computeren og vælge en forhandler til at effektuere ordren. ONLINE INFORMATION Nethandel Produkter Specifikationer Lagerlister Priser Tilbud Produktion Distribution Hvem er vi Sidste nyt Velkommen på hjemmesiderne hos selskaberne i InterBuild-koncernen! Udgiver: InterBuild Postboks Silkeborg Tlf Internet: Redaktion: Pressebureauet Silkeborg Torvet 9, 8600 Silkeborg Tlf Internet: Tryk: 20

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen INTERBUILD nr. 4 december 2007 magasinet Utzon i limtræ Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen Høeg Hagen 1 Byggeriet i fremtiden det går ned og op Af

Læs mere

INTERBUILD. Bæredygtig fremtid. magasinet. nr. 1 marts 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. Plus. Høeg Hagen

INTERBUILD. Bæredygtig fremtid. magasinet. nr. 1 marts 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. Plus. Høeg Hagen INTERBUILD nr. 1 marts 2007 magasinet Bæredygtig fremtid Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus Høeg Hagen 1 UDSYN Velkommen i InterBuild magasinet Af koncerndirektør H. C. Esbensen Udsyn handler

Læs mere

INTERB. Udsyn UILD. magasinet. nr. 5 marts 2008. Af direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden.

INTERB. Udsyn UILD. magasinet. nr. 5 marts 2008. Af direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. INTERB UILD magasinet nr. 5 marts 2008 Udsyn Af direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus Høeg Hagen 1 Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri Byggeerhverv

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

maskulint drømmehus i luksus

maskulint drømmehus i luksus maskulint drømmehus i luksus Danish Smart House Eco er et nyt svanemærket hus tegnet af de unge, visionære arkitekter maa Eva Kristine Brørup og Stefan Valbæk fra Valbæk Brørup Arkitekter. Stilen er firkantet,

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK.

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK. Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 www.cedral.dk 1 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Projekt- og fliserådgivning

Projekt- og fliserådgivning Projekt- og fliserådgivning Hotel D angleterre, København 2 Din specialist i fliser, klinker og mosaik Showroom, Glostrup Mosaikhjørnet har mere end 50 års erfaring i flisebranchen. Med så mange år i branchen

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Stålbygninger. www.llentab.dk

Stålbygninger. www.llentab.dk Stålbygninger www.llentab.dk Velkommen til LLENTAB! LLENTAB har leveret stålbygninger i næsten 35 år. I den tid har vi leveret over 7.000 stålbygninger i Sverige og Europa. Det faktum, at vi selv styrer

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT BUILDING POSSIBILITIES NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium. NG

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

tidløs facadebeklædning

tidløs facadebeklædning tidløs facadebeklædning Stærke fibercementplanker med minimalt vedligehold! ivarplank ivarclick Cedral Board www.cedral.dk August 2015 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Udnyt mulighederne

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Kunderne skal kunne finde dine produkter

Kunderne skal kunne finde dine produkter Kunderne skal kunne finde dine produkter De fleste af dine kunder finder frem til dine produkter via nettet. Her gælder den simple junglelov, at dem, der bliver fundet, er dem, der løber med salget. Hfb.dk

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING Århus Akademi: Phønix Tag havde den helt rigtige og ideelle løsning på overbygningen af Århus Akademi på et fladt tag.

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere