Energimærke. Adresse: Longelsevej 16 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Longelsevej 16 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 23 Adresse: Longelsevej 16 Postnr./by: 5900 Rudkøbing BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: 0 kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: ,03 Kilo 7.196,6 Liter Træpiller, blæst: Fyringsgasolie: B C D E F G F Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Musikhus: 1 Isolering af varmefordelingsrør 1.043,30 Kilo kr kr. 3,6 år 2 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm ,53 Kilo kr kr. 9,8 år 3 Udskiftning af yderdør til ny isoleret. 119,59 Kilo træpiller, blæst 400 kr kr. 17,2 år 4 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm ,52 Kilo kr kr. 36,8 år

2 SIDE 2 AF 23 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 7 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg kwh el kr kr. 1,5 år 8 Montering af nye cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 9 Skole - Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat 10 Etablering af bevægelsesfølere i kælder 11 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 549 kwh el 2.684,54 Kilo kwh el ,99 Kilo kwh el -416,49 Kilo 14 kwh el 305,15 Kilo træpiller, blæst kr kr. 1,8 år kr kr. 8,0 år kr kr. 2,3 år 900 kr kr. 3,5 år 12 Efterisolering af varmefordelingsrør 9 kwh el 327,84 Kilo træpiller, blæst 900 kr kr. 3,5 år 13 Efterisolering af varmtvandsbeholder 14 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 14 kwh el 496,91 Kilo træpiller, blæst 116 kwh el 3.342,27 Kilo kr kr. 3,9 år kr kr. 4,4 år 15 Varmtvandsbeholder:Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 474 kwh el 900 kr kr. 5,3 år 16 Indvendig isolering af kælderydervæg med 100 mm 493 kwh el 3.531,96 Kilo kr kr. 21,4 år 17 Kedelshunt 2: Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 347 kwh el 700 kr kr. 7,2 år 18 Skole - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 300 mm kwh el ,36 Kilo kr kr. 17,1 år

3 SIDE 3 AF 23 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Mælkebøtten: 28 Montering af termostatventil på radiator i kælder 29 Mælkebøtten, eks. bygning - Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat 30 Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) 31 Etablering af udekompenseringsanlæg 32 Indvendig isolering af kælderydervæg med 100 mm 33 Mælkebøtten, eks. bygning - Udvendig efterisolering af flade tag med 300 mm. 26 kwh el 58,4 Liter 249 kwh el 1.048,5 Liter -30 kwh el 1.182,2 Liter 272 kwh el 584,2 Liter 398 kwh el 1.660,4 Liter 196 kwh el 834,7 Liter 500 kr. 800 kr. 1,7 år kr kr. 5,9 år kr kr. 4,7 år kr kr. 3,2 år kr kr. 13,9 år kr kr. 27,4 år Fagbygninger: 37 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat 38 Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) 39 Montering af forsatsrude (1 lag) på vinduer med 1 lag glas 40 Etablering af udekompenseringsanlæg. Bemærk: 41 kwh el 748,5 Liter 167 kwh el 1.403,0 Liter 2 kwh el 34,7 Liter 19 kwh el 335,6 Liter kr kr. 13,2 år kr kr. 7,7 år 300 kr kr. 14,2 år kr kr. 8,2 år

4 SIDE 4 AF 23 Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

5 SIDE 5 AF 23 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Musikhus: 5 Udførelse af nyt terrændæk 560,82 Kilo træpiller, blæst 6 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer/døre 331,96 Kilo træpiller, blæst kr. 900 kr. 19 Skole - Udførelse af nyt terrændæk i gymnastiksal 378 kwh el 2.711,34 Kilo 20 Skole - Fugning af vægåbninger og isætning af tætningslister. 516 kwh el 3.696,91 Kilo 21 Etablering af bevægelsesfølere i undervisningslokaler kwh el -206,19 Kilo kr kr kr. 22 Kedelshunt 1: Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 156 kwh el 300 kr. 23 Udskiftning af vinduer med 1 lag glas 234 kwh el 1.680,41 Kilo 24 Skole - Efterisolering af lette ydervægge med 100 mm. 3 kwh el 18,56 Kilo træpiller, blæst 25 Etablering af bevægelsesfølere i faglokaler og kontorer kwh el -224,74 Kilo kr. 52 kr kr. 26 Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på ovenlys med 2 lags termorude 33 kwh el 237,11 Kilo træpiller, blæst 700 kr.

6 SIDE 6 AF 23 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 27 Udskiftning af vinduer med termoruder / koblet rammer. 399 kwh el 2.876,29 Kilo kr. Mælkebøtten: 34 Udskiftning af kælderdørsparti med 1 lag glas 28 kwh el 121,8 Liter 35 Mælkebøtten, eks. bygning - Udførelse af nyt terrændæk 79 kwh el 342,6 Liter 36 Etablering af bevægelsesfølere i kælder 175 kwh el -10,9 Liter kr kr. 300 kr. Fagbygninger: 41 Udvendig efterisolering af flade tag med 200 mm. 37 kwh el 659,4 Liter 42 Efterisolering af varmefordelingsrør 12 kwh el 222,8 Liter kr kr. 43 Fagbygninger - Udskiftning af eksisterende vinduer med termoruder / koblet rammer 20 kwh el 362,4 Liter kr. 44 Etablering af bevægelsesfølere 454 kwh el -20,8 Liter 45 Efterisolering af lette ydervægge med 100 mm. 3 kwh el 56,4 Liter 46 Udførelse af nyt terrændæk 15 kwh el 269,3 Liter 700 kr. 500 kr kr.

7 SIDE 7 AF 23 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen består af 6 bygninger i varierende størrelse. Energimærket omfatter følgende bygninger nummeret efter BBR: Bygn. 001: Musikhus, bygning fra 1905, samlet erhvervsareal 73 m². Opført som tung ydervæg i tegl og tag som saddeltag skiffer/eternit tag. Bygn. 002: Skole, bygning fra 1960, samlet erhvervsareal 1522 m² m² opvarmet kælder. Opført primært som tung ydervæg i tegl og med tag som "built-up" beklædt med tagpap. Bygn. 003: SFO kaldet Mælkebøtten, bygning fra 1961, samlet erhvervsareal 228 m² + 81 m² opvarmet kælder. Renoveret i 1993 og opført primært som tung tung ydervæg af tegl. Tag delvist som fladt tag beklædt med tagpap og saddeltag med listedækning. Bygn : Fagbygninger (håndarbejde og sløjd), bygninger fra 1961, samlet erhvervsareal 218 m². Renoveret i henholdsvis '87 og '74 og opført som tung ydervæg af tegl og med fladt tag beklædt med tagpap. Bygn. 007: Bygningen er ikke omfattet af dette mærke, da bygningen opvarmes ved anden varmeforsyning. Kælderetager i bygning 2 og 3 er registreret med faste radiatorer og disse vurderes opvarmet, da der er åben forbindelse mellem rum iht. Håndbog for Energikonsulenter. Bygningerne anvendes til undervisning og regnes i drift 45 timer pr. uge. Ved energisynet havde energikonsulenten adgang til alle rum i bygninger. Energikonsulenten kunne således registrere og kontrollere såvel klimaskærm som tekniske installationer. De registrerede arealer svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Det har ikke været muligt at indhente driftsjournal over varmeanlæg. Det skal bemærkes, at det er et krav, at der føres driftsjournal over varmeanlæg i større bygninger. Herved kan evt. fejl i varmeanlægget som regel opdages på et tidligere tidspunkt og unødvendige energiudgifter kan reduceres. Generelt anbefales det, at der fremover føres driftsjournal over ejendommens forbrug af varmt brugsvand evt. ved installering af måler med pulsudtag. Således kan energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand bedre bestemmes. Det skal bemærkes, at det er nødvendigt, at gennemføre nærmere undersøgelser i form af projektforslag, for med større sikkerhed at fastsætte omkostninger og samlet omfang på besparelsesforslag. Det skal endvidere bemærkes at hvis der foretages efterisolering omkring tekniske installationer kan eksisterende isoleringslag indeholde asbest. Der henvises til arbejdstilsynets asbestvejledning. Energimærkets beregningsresultat for varmeforbrug på ejendommen har vist sig at være større end det faktiske oplyste forbrug. Dette kan som oftest skyldes at zoner eller enkelte rum ikke er opvarmet til 20ºC som anvendt i beregningen. Eller at faktiske ventilationsværdier ikke møder nuværende gældende ventilationskrav som er anvendt i beregningen jf. Håndbogen for energikonsulenter.

8 SIDE 8 AF 23 Musikhus: Bygningens klimaskærm er generelt i medtaget stand. Isoleringsgrad vurderes værende i mindre dimension og er tildels grundlag for mærkets udfald.. Bygningens tekniske installationer er i tilfredstillende stand Det opvarmede bygningsareal og klimaskærm er opmålt under energisynet. Isoleringstykkelser for bygningsdele er vurderet i forhold til daværende gældende bygningsreglement. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse. Musikbygningen vurderes, at være opvarmet til en indetemperatur under de normale 20 grader, samt med mindre driftstid end øvrige bygninger på ejendommen. Bygningens klimaskærm er generelt i tilfredsstillende stand hvor der dog er utætheder ved adgangspartier og vinduer. Isoleringsgrad vurderes værende i mindre dimension. Bygningens tekniske installationer er delvis tilfredstillende hvor enkelte dele er energikrævende og er tildels grundlag for mærkets udfald. Det opvarmede bygningsareal er opmålt på udleveret tegningsmateriale og der er taget kontrolopmåling af udvalgte arealer og facader under energisynet. Isoleringstykkelser for bygningsdele er vurderet under energisynet og vurderes at stemme overens med de på tegningsmaterialet angivne tykkelser. Mælkebøtten: Bygningens klimaskærm er generelt i tilfredsstillende stand. Isoleringsgrad vurderes værende i delvis mindre dimension. Bygningens tekniske installationer er energikrævende og er tildels grundlag for mærkets udfald. Det opvarmede bygningsareal er opmålt på udleveret tegningsmateriale og der er taget kontrolopmåling af udvalgte arealer og facader under energisynet. Isoleringstykkelser for bygningsdele er vurderet i forhold til daværende gældende bygningsreglement. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse. Fagbygninger: Bygningens klimaskærm er generelt i tilfredsstillende stand. Isoleringsgrad vurderes værende i mindre dimension. Bygningens tekniske installationer er energikrævende og er tildels grundlag for mærkets udfald. Det opvarmede bygningsareal er opmålt på udleveret tegningsmateriale og der er taget kontrolopmåling af udvalgte arealer og facader under energisynet.

9 SIDE 9 AF 23 Isoleringstykkelser for bygningsdele er vurderet i forhold til daværende gældende bygningsreglement. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse. Fagbygningerne vurderes, at være opvarmet til en indetemperatur under de normale 20 grader, samt med mindre driftstid end øvrige bygninger på ejendommen. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Musikhus: Forslag 2: Loft mod uopvarmet tagrum regnes som uisoleret. Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Tag opbygget som "Built-up" med loft mod uopvarmet tagrum vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Forslag 18: Skole - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 300 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. hultagning af eksisterende beklædning og ny tagbeklædning, samt udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Mælkebøtten: Forslag 33: Mælkebøtten, eks. bygning - Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Mælkebøtten, ny tilbygning - tag med loft til kip vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Mælkebøtten, eks. bygning - Efterisolering af det eksisterende flade tag med 300 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Fagbygninger: Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Forslag 41: Efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2- lags tagpapdækning. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng.

10 SIDE 10 AF 23 Ydervægge Musikhus: Forslag 4: Ydervægge vurderes bestående af 36 cm massiv teglvæg jf. bygningens opførelsestidspunkt. Udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Ved denne efterisolering vil kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for brugen af bygningen under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering anbefales jf. BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn. Der regnes med udvendig efterisolering og dermed et mindre linjetab ved sokkel. Forslag 9: Forslag 24: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet vurderes til at være uisoleret jf. opførelses år. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med ca. 50 mm mineraluld. Kælderydervægge er udført som 36 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret under jord jf. tegningsmateriale. Skole - Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Skole - Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering. Montering af indvendig isoleringsvæg på lette udvendige massive mure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Mælkebøtten: Mælkebøtten, eks. bygning - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Mælkebøtten, Ny tilbygning - 35 cm hulmur med bagmur i letbeton og vurderet isoleret med ca. 100 mm isolering. Ydervæggens isolering skønnes at svare til kravet i

11 SIDE 11 AF 23 bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Mælkebøtten - Lette ydervægge er udført som let konstruktion med træ beklædning udog indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Kælderydervægge mod jord er udført som 36 cm massiv beton. Kældervægge vurderes ikke isoleret. Mælkebøtten - Ydervægge i kælder (over jord) består af 36 cm massiv betonvæg. Forslag 29: Mælkebøtten, eks. bygning - Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Fagbygninger: Forslag 37: Forslag 45: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Ydervægge er udført som let konstruktion med træ beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 50 mm mineraluld. Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Fjernelse af eksisterende beklædning og efterisolering med 150 mm mineraluld, afsluttes med effektiv dampspærre og med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.

12 SIDE 12 AF 23 Vinduer, døre og ovenlys Musikhus: Forslag 3: Forslag 6: Vinduer er med termoruder fabrikeret i Karm og ramme er indvendigt og udvendigt af træ. Fuger er renoveret og vurderes tætte og i tilfredstillende stand. Vinduer er fabrikeret uden friskluftsventiler. Dør i nordfacade er massiv og i medtaget stand. Vinduer er med termoruder fabrikeret i Karm og ramme er indvendigt og udvendigt af træ. Fuger er renoveret og vurderes tætte og i tilfredstillende stand. Vinduer er fabrikeret uden friskluftsventiler. Udskiftning af massiv yderdør mod nord til ny med isoleret fyldning. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer/døre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 23: Forslag 26: Forslag 27: Vinduer er generelt med termoruder eller med koblet rammer. Karm og ramme er indvendigt og udvendigt af træ. Fabrikations år er varierende hvor de ældre vinduer er fra '82. Der er registreret flere tilfælde i ældre vinduer af beskadiget træ i vinduesramme som kan medvirke til forøget varmetab. Fuger er generelt tætte og i tilfredstillende stand. Vinduer er generelt fabrikeret uden friskluftsventiler. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. I bygningens facade mod vest, ekskl. kælderetage, samt i gymnastiksal er vinduer registreret udskiftet til energivinduer. Endvidere er registret enkelte ældre vinduer med 1 lag glas og karm og ramme i træ i ifbm. kælder samt facade mod nord. Vinduer med 1 lag glas er i dårlig stand og døre slutter ikke tæt pga. lukkemekanismen. Udskiftning af vinduer med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på ovenlys med 2 lags termorude. Udskiftning af vinduer med ældre termovinduer / koblet rammer til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Mælkebøtten: Vinduer er generelt med termoruder. Karm og ramme er indvendigt og udvendigt af træ. Der er registreret enkelte tilfælde af beskadiget træ i vinduesramme som kan medvirke til forøget varmetab. Fuger er generelt tætte og i tilfredstillende stand. Vinduer er fabrikeret uden friskluftsventiler. Der er registret døre med 1 lag glas og karm og ramme i træ i kælder.

13 SIDE 13 AF 23 Forslag 34: Udskiftning af yderdørsparti med 1 lag glas i kælder til nyt dørparti monteret med 2 lags energirude med varm kant. Fagbygninger: Forslag 39: Forslag 43: Vinduer er generelt med termoruder eller koblet rammer. Karm og ramme er indvendigt og udvendigt af træ. Der er registreret flere tilfælde af beskadiget træ i vinduesramme som kan medvirke til forøget varmetab. Fuger er generelt tætte og i tilfredstillende stand. Vinduer er fabrikeret uden friskluftsventiler. Der er registret enkelte ældre delpartier med 1 lag glas og karm og ramme i træ i ifbm. vinduer i syd facade. Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på vinduer med 1 lag glas Fagbygninger - Udskiftning af eksisterende vinduer og døre med termoruder / koblet rammer og montering af vinduer med energiruder. Gulve og terrændæk Musikhus: Forslag 5: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet vurderes opført uisoleret. Linjetab ved samling mellem ydervæg og sokkel regnes som uden adskillende isoleringslag. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Forslag 19: Terrændæk er udført jf. tegninger i 120mm lecabeton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk i gymnastiksal er med gulvvarme og er udført jf. tegninger som beton og gulv på strøer. Gulvet er isoleret med 30 mm mineraluld mellem strøer. Linjetab ved samling mellem ydervæg og sokkel regnes som uden adskillende isoleringslag. Skole - Fjernelse af eksisterende terrændæk i gymnastiksal og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med betonplade og gulvvarme, samt belægning. Mælkebøtten: Mælkebøtten, eks. bygning - Terrændæk vurderes udført i beton og slidlagsgulv og uden isolering. Mælkebøtten, ny tilbygning -Terrændæk vurderes udført i beton og slidlagsgulv med 150 mm isolering under betonen.

14 SIDE 14 AF 23 Mælkebøtten - kælderdæk vurderes udført i beton og slidlagsgulv og uden isolering. Linjetab ved samling mellem ydervæg og sokkel regnes som uden adskillende isoleringslag. Linjetab ved overgang mellem kældervæg og fundament regnes som uden adskillende isoleringslag. Forslag 35: Mælkebøtten, eks. bygning - Fjernelse af eksisterende terrændæk og der udgraves til ny isolering og isoleres med 300mm fast mineraluld eller ekspanderet polystyrenplader afsluttet med ny betonplade og gulvbelægning. Ombygning af terrændæk kan ske, eventuelt i forbindelse med etablering af gulvvarme. Fagbygninger: Forslag 46: Fagbygninger - Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet vurderes uisoleret. Linjetab ved samling mellem ydervæg og sokkel regnes som uden adskillende isoleringslag. Efterisolering mellem strøer med 50-75mm isolering. Kælder Forslag 16: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Mælkebøtten: Forslag 32: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret under terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.

15 SIDE 15 AF 23 Ventilation Ventilation Musikhus: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i toiletrum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Forslag 20: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er lettere utæt, da fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er medtaget. Eksisterende ventilationsanlæg er lukket af og er ikke længere i brug. Skole - Fugning af vægåbninger ved vinduer og døre, samt isætning af nye tætningslister. Samtidig udskiftes/ justere eksisterende defekte dørpumper. Mælkebøtten: Der er mekanisk indblæsning af varm luft fra varmepumpe til ældre bygningsafsnit og udskiftning i form af oplukkelige vinduer. I det nye bygningsafsnit er der monteret seperat ventilator til udsugning. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Fagbygninger: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Musikhus: Bygningen, Musikhuset, forsynes med varme fra bygning 2, skole. Ejendommen opvarmes med træpiller. Der er installeret 2 ens BAXI træpillekedler type Multi heat 4,0 i kælder. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlerne er en nyere kompakt solokedel uden akkumuleringstank og der er automatisk fyring fra pillemagesin ved gavl.. Der er ikke integreret varmvandsbeholder i kedlen.

16 SIDE 16 AF 23 Som fælles reservekedel er der installeret en ældre Tasso Oliekedel med en Danheat oliebrænder. Kedlen står med varme på under tilstand. Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiator i et enkelt kontorlokale. Elradiator indgår i beregning sammen med pillefyr. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. Mælkebøtten: Forslag 30: Mælkebøtten opvarmes med olie. Kedel er indbygget i unit med integreret varmtvandbeholder. Unit er mærket med Parca Norrahammar og er af ældre dato med mindre isolering. Der regnes med forholdsvis stort tab i kedlen. Der er monteret pumpe til cirkulation af fabr. Grundfos type UPS 15-35x20 på 65 W. Den ældre oliekedel udskiftes til ny kondensenrende solo oliekedel. Ved udskiftning til kondenserende kedel opnås den højeste besparelse, da denne har energimærke A. Kondenserende kedler er dog samtidig ca. 50 % dyrere end traditionelle kedler, så hvad der er mest økonomisk fordelagtig i den pågældende situation bør vurderes nøjere. Det mest afgørende for valget er driftsforholdene, herunder brugsmønster, driftstemperaturer og radiatorkapacitet. Ved et overdimensioneret radiatoranlæg, hvilket typisk er tilfældet hvor der er foretaget energimæssige forbedringer af klimaskærmen, vil det typisk være optimal at skifte til en kondenserende oliekedel. Fagbygninger: Forslag 38: Fagbygninger opvarmes med olie. Kedeler er indbygget i unit med integreret varmtvandbeholder. I håndarbejde er unit af fabr. HS Tarm type BK fra år Unit i sløjd er mærket med KTK. Units er delvis isoleret med ældre oliebrænder. Der regnes med et større tab i units. Den ældre oliekedel udskiftes til ny kondensenrende solo oliekedel. Ved udskiftning til kondenserende kedel opnås den højeste besparelse, da denne har energimærke A. Kondenserende kedler er dog samtidig ca. 50 % dyrere end traditionelle kedler, så hvad der er mest økonomisk fordelagtig i den pågældende situation bør vurderes nøjere. Det mest afgørende for valget er driftsforholdene, herunder brugsmønster, driftstemperaturer og radiatorkapacitet. Ved et overdimensioneret radiatoranlæg, hvilket typisk er tilfældet hvor der er foretaget energimæssige forbedringer af klimaskærmen, vil det typisk være optimal at skifte til en kondenserende oliekedel.

17 SIDE 17 AF 23 Varmt vand Musikhus: Varmt brugsvand produceres i 30 l varmtvandsbeholder, isoleret med ca. 30 mm skumisolering. Fabrikant Metro, type 903 fra år Varmt brugsvand produceres i 1500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som gns. 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe med 2 trinregulering med en effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmtvandsrør og cirkulationsledning er der yderligere monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UM Af beregningsmæssige grunde er pumperne samlet som en pumpe. Forslag 8: Forslag 11: Forslag 13: Forslag 14: Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos ALPHA med rustfri pumpehus, samt en Alpha2. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Mælkebøtten: Varmt brugsvand produceres i unit i ca. 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm skumisolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i unit vurderes udført som 3/4" uisoleret stålrør. Fagbygninger:

18 SIDE 18 AF 23 Varmt brugsvand produceres i unit med ca. 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm skumisolering. Der er ikke monteret cirkulation på det varme brugsvand. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i unit regnes med varmetab som udført i 1" stålrør isoleret med 30 mm isolering. Fordelingssystem Musikhus: Varmefordelingsrør i jord til forsyning af bygning regnes udført som præisoleret 1 1/2" stålrør. Rørene vurderes isoleret med 30 mm isoleringskappe. Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Forslag 1: Isolering af uisolerede varmefordelingsrør hvor muligt med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Kedelschunt 1: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE F. Kedelshunt 2: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS Varmtvandsbeholder: Varmtvandbeholder forsynes via en en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 330 W. Pumpen er af fabrikat Wilo type TOP -s50/4. Der er monteret en ælder Smedgaard pumpe som reserve. Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Forslag 7: Forslag 12: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Efterisolering af varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred.

19 SIDE 19 AF 23 Forslag 15: Forslag 17: Forslag 22: Varmtvandsbeholder:Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos ALPHA Kedelshunt 2: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos ALPHA Kedelshunt 1: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos ALPHA Mælkebøtten: Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er efterisoleret med ca. 20 mm isolering og afsluttet med isogenopak. Fagbygninger: Forslag 42: Varmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er flere rørstrækninger i fyrrum som er uisoleret. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Isolering og efterisolering af varmefordelingsrør hvor det er muligt med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Musikhus: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Mælkebøtten: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostat ventil på 1 radiator i kælderetage. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.

20 SIDE 20 AF 23 Forslag 28: Forslag 31: På radiator i kælder uden termostat ventil monteres termostatisk fremløbsventil til regulering af korrekt rumtemperatur. Etablering af udetemperaturstyret fremløbsstyring. Fagbygninger: Forslag 40: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Etablering af udetemperaturstyret fremløbsstyring. Vedvarende energi Varmepumper Mælkebøtten: Der er monteret ældre varmepumpe til opvarmning af bygningen. Varmepumpen har luftindtag i sydvendt facade og indblæsning af varm luft i ældre bygningsafsnit. Fabrikant Genvex type 800VP fra år Anlægs maks. effekt 4740 W. El Belysning Musikhus: Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne består af nyere 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 10: Der er generelt ingen styring ved bevægelsesfølere eller dagslysstyring på belysningsanlæg. Belysningen ved hovedindgang består af armaturer med sparepærer. Belysningen i gangarealer består af ældre rør armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen i badrum i kælder består af armaturer med sparepærer. Belysningen i kælder består generelt af ældre rør armaturer med glim tænding. Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne består af ældre armaturer med kompaktrør. Belysningsanlæggene i faglokaler og kontorer består af tildls af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, samt kompaktrør. Etablering af bevægelsesfølere i kælderrum

21 SIDE 21 AF 23 Forslag 21: Forslag 25: Etablering af bevægelsesfølere i undervisningslokaler Etablering af bevægelsesfølere i faglokaler og kontorer. Mælkebøtten: Forslag 36: Belysningen i kælderetagen består generelt af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i mælkebøtten består overordnet af nyere rør armaturer med højfrekvente forkoblinger, samt spots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Etablering af bevægelsesfølere i kælder Fagbygninger: Forslag 44: Belysningsanlæggene i fagbygningerne består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Etablering af bevægelsesfølere Vand Toiletter Der er installeret nyere toiletter med vandbesparende to-skyls funktion. Armaturer Vandarmaturer i bad er vandbesparende med 1-grebs betjening og er tætte, vandarmaturer i toiletrum er med to-grebsfunktion.

22 SIDE 22 AF 23 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1905, 1960 og 1961 År for væsentlig renovering: 1993 og 1987 Varme: Kedel, Træpiller, blæst og Kedel, Fyringsgasolie Supplerende opvarmning: El og Varmepumpe Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 2056 m² Opvarmet areal: 2473 m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Træpiller, blæst: 2,55 kr. pr. Kilo Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fyringsgasolie: 7,20 kr. pr. Liter El: 1,80 kr. pr. kwh Fast afgift: 0,00 kr. pr. år

23 SIDE 23 AF 23 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Damgaard Rådgivende Adresse: Algade Roskilde Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

24 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Longelsevej 16A 5900 Rudkøbing BBR-nr.: Energimærkning nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: 0 kr./år Energimærke A B C D E Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. F G G Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Luftvarme, (luft/luft), nyt anlæg, omdrejningsreguleret kwh el kr kr. 5,1 år 2 Etablering af vandbåren varmefordelingssystem kwh el ,7 Liter kr kr. 8,5 år 3 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer kwh el kr kr. 13,6 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

25 SIDE 2 AF 7 Energimærkning nr.: Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning -81 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen består af 6 bygninger i varierende størrelse. Energimærket omfatter følgende bygninger nummeret efter BBR:

26 SIDE 3 AF 7 Energimærkning nr.: Bygn. 007: Pavilion bygning kaldet Frøet, bygning fra 2003, samlet erhvervsareal 120 m². Opført som let væg i træ med bræddebekædning og med fladt tag med tagpap beklædning. Resterende bygninger er ikke omfattet af dette mærke, da bygninger opvarmes ved anden varmeforsyning. Bygningerne anvendes til undervisning og regnes i drift 45 timer pr. uge. Ved energisynet havde energikonsulenten adgang til alle rum i bygninger. Energikonsulenten kunne således registrere og kontrollere såvel klimaskærm som tekniske installationer. De registrerede arealer svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Generelt anbefales det, at der fremover føres driftsjournal over ejendommens forbrug af varmt brugsvand evt. ved installering af måler med pulsudtag. Således kan energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand bedre bestemmes. Det skal bemærkes, at det er nødvendigt, at gennemføre nærmere undersøgelser i form af projektforslag, for med større sikkerhed at fastsætte omkostninger og samlet omfang på besparelsesforslag. Det skal endvidere bemærkes at hvis der foretages efterisolering omkring tekniske installationer kan eksisterende isoleringslag indeholde asbest. Der henvises til arbejdstilsynets asbestvejledning. Det har ikke været muligt at indhente forbrugsoplysninger til el opvarmning af bygning 7. Det anbefales at føre driftsjournal over opvarmning af bygning evt. ved montering af seperat måler. Bygningens klimaskærm er generelt i tilfredsstillende stand. Isoleringsgrad vurderes værende i tilfredstillende dimension. Bygningens tekniske installationer er energikrævende og er grundlag for mærkets udfald. Det opvarmede bygningsareal er opmålt på udleveret tegningsmateriale og der er taget kontrolopmåling af udvalgte arealer og facader under energisynet. Isoleringstykkelser for bygningsdele er vurderet i forhold til daværende gældende bygningsreglement. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Det flade tag (built-up tag) vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 200 mm mineraluld jf. daværende bygningsreglement.

27 SIDE 4 AF 7 Energimærkning nr.: Vinduer, døre og ovenlys Vinduer er med termoruder. Karm og ramme er indvendigt og udvendigt af træ. Fuger er generelt tætte og i tilfredstillende stand. Vinduer er fabrikeret uden friskluftsventiler. Forslag 3: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Gulve og terrændæk Terrændæk regnes udført som let konstruktion og isoleret med 100 mm ekspanderet polystyren plader. Ventilation Ventilation Der er monteret to nyere ventilationsanlæg der tilsammen ventilerer hele bygningen. Aggregat er af fabrikat Airmaster 400 og regnes med krydsvarmeveksler. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er monteret mekanisk udsugning fra toiletter. Varme Varmeanlæg Forslag 2: Frøet opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum. Etablering af vandbåren varme tilsluttet til anlæg i bygningen kaldet Mælkebøtten. Opsætning af radiatorer og isolering af nye varmefordelingsrør. Forslaget tænkes udført i forbindelse med udskiftning af olie kedel i Mælkebøtten. Omkostninger omfatter kun etablering af vandbårent varmesystem i Frøet og ikke kedel. Varmt vand Varmt brugsvand produceres i 30 l varmtvandsbeholder, isoleret med ca. 30 mm skumisolering. Varmt vandsbeholder er installeret i tilstødende bygning (Mælkebøtten) og er af fabrikant Vølund type Qme quattro 30 N. fra år Automatik Der er ikke monteret regulering af el radiatorer ved central styring. Vedvarende energi

28 SIDE 5 AF 7 Energimærkning nr.: Varmepumper Forslag 1: Montering af varmepumpe til opvarmning af bygningen. Varmepumpen udføres omdrejningsreguleret i typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedele forsyner alle rum med varme. El Belysning Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne består af nyere rør armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vand Armaturer Håndvaske er forsynet med 2 grebsarmaturer og toiletter er forsynet med 2 skyls funktion. Det anbefales at udskiftes håndvask armaturer til nye med bevægelsesføler.

29 SIDE 6 AF 7 Energimærkning nr.: Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 2003 År for væsentlig renovering: Varme: El Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 120 m² Opvarmet areal: 120 m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fyringsgasolie: El: Fast afgift: 7,20 kr. pr. Liter 1,80 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. år

30 SIDE 7 AF 7 Energimærkning nr.: Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Damgaard Rådgivende Adresse: Algade Roskilde Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Erik Menveds Plads 002 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-010358-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Slotsherrens vænge 14 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063803-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skolevang 3 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skolevang 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevang 3 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-004347-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Næsgårdvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080604-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Højgade 004 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019208-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Bøsbrovej 1A 8940 Randers SV BBR-nr.: 730-017390-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Aldersrogade 37A 2200 København N BBR-nr.: 101-015696-007 Energimærkning nr.: 200027603 Gyldigt 5 år fra: 03-02-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Aldersrogade 37A 2200 København N BBR-nr.: 101-015696-007 Energimærkning nr.: 200027603 Gyldigt 5 år fra: 03-02-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Aldersrogade 37A 2200 København N BBR-nr.: 101-015696-007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 614 kwh el 490 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 614 kwh el 490 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Valdemarsgade 81 Postnr./by: 1665 København V BBR-nr.: 101-605965-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Rabensvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008641-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 044 A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009016-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

76.780 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

76.780 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Herslevvej 025 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Herslevvej 025 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Herslevvej 025 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009248-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevej 6 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinghøjvej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 707-004657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Knud Albæks Vej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101804-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Oehlenschlægersgade 77 Postnr./by: 1663 København V BBR-nr.: 101-414388-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Stadionparken 38 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-112463-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åstruphegnet 23 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-002247-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkmosevej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-004262-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Østergade 10 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001626-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Udbyhøjvej 116 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Holbækvej 323 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-020808-001 Energikonsulent: Lars Bentzen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Mågevænget 24 Postnr./by: 8340 Malling BBR-nr.: 751-323972-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere