Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A"

Transkript

1 Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Manual de instalação e funcionamento Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας S Monterings- och skötselinstruktioner FIN Asennus- ja käyttöohje DK Monterings- og driftsvejledning H Beépítési és üzemeltetési utasítás PL Instrukcja montażu i obsługi CZ Návod k montáži a obsluze RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации Ed. 01 / Wilo

2 Fig.1: Typ a b c d TS 40/10 TS 40/10A TS 40/14 TS 40/14A ½" 13 kg ½" 15 kg Fig.2a: Fig.2b:

3 D Einbau- und Betriebsanleitung 3 GB Installation and operating instructions 8 F Notice de montage et de mise en service 13 NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften 18 E Instrucciones de instalación y funcionamiento 23 I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 28 P Manual de instalação e funcionamento 33 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 38 S Monterings- och skötselinstruktioner 44 FIN Asennus- ja käyttöohje 49 DK Monterings- og driftsvejledning 54 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 59 PL Instrukcja montażu i obsługi 64 CZ Návod k montáži a obsluze 69 RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 74

4 Dansk 1 Generelt 1.1 Om dette dokument Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal altid opbevares i nærheden af produktet. Korrekt brug og betjening af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje. Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejledningen blev trykt. 2 Sikkerhed Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation og under drift. Monterings- og driftsvejledningen skal derfor læses af montøren og den ansvarlige bygherre før montering og ibrugtagning. Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i følgende afsnit om faresymboler. 2.1 Markering af anvisninger i monterings- og driftsvejledningen Symboler: Generelt faresymbol Fare på grund af elektrisk spænding NOTE:... Signalord: FARE! Akut farlig situation. Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader. ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. 'Advarsel' betyder, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges. FORSIGTIG! Der er fare for at beskadige pumpen/anlægget. 'Forsigtig' henviser til mulige skader på produktet, hvis anvisningen ikke følges. NOTE: Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på mulige problemer. 2.2 Kvalifikationer for personalet Det personale, der skal foretage monteringen, skal opfylde de relevante kvalifikationer for dette arbejde. 2.3 Farer ved overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne Overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne kan være til fare for personer og pumpen/anlægget samt medføre bortfald af ethvert krav om skadeserstatning. I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medføre følgende farlige situationer: svigt af vigtige funktioner på pumpen/anlægget, svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger. Skade på ejendom. 2.4 Sikkerhedsforskrifter for bygherren De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes. Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes. 2.5 Sikkerhedsforskrifter for inspektion og montering Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og montering udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- og driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den fornødne viden om pumpen/anlægget. Arbejder på pumpen/anlægget må kun foretages ved stilstand. 2.6 Egne ændringer og egen fremstilling af reservedele Ændringer på pumpen/anlægget må kun foretages efter aftale med producenten. Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Anvendelse af andre dele kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på den baggrund bortfalder. 2.7 Ikke-tilladt anvendelse Driftssikkerheden for den leverede pumpe/det leverede anlæg opretholdes kun ved korrekt brug i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller overskrides. 3 Transport og oplagring Ved modtagelsen skal produktet straks efterses for transportskader. Hvis der konstateres transportskader, skal de nødvendige tiltag iværksættes hos speditøren inden for de relevante frister. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen! Uprofessionel håndtering under transport og oplagring kan forårsage skader. Pumpen kun ophænges/bæres i den dertil indrettede bøjle under transport. Aldrig i kablet! 54 Wilo AG 05/2006

5 Dansk Pumpen skal under transport og oplagring beskyttes mod fugt, frost og mekanisk beskadigelse. 4 Anvendelse FARE! Fare for elektrisk stød! Pumpen må ikke anvendes til tømning af svømmebassiner / havedamme eller lignende, mens der opholder sig mennesker i vandet. ADVARSEL! Fare for personskade Materialerne er ikke beregnet til drikkevandsforsyning. Pumperne må ikke anvendes til drikkevand. Pumperne må ikke anvendes til fækalieholdigt, ubehandlet spildevand. anvendes i rum, hvor der er risiko for eksplosion De lokale forskrifter skal overholdes. Wilo-Drain TS 40 pumper er beregnet til transport af afløbsvand og rene væsker med fedtstoffer på maks. 10 mm Ø fra skakter, gruber og beholdere. De anvendes til dræning af huse og grunde, inden for spildevands- og vandforvaltning, inden for miljø- og vandrensningsteknik, inden for industri- og procesteknik. Pumperne består af rustfrit stål (motor) (1.4301) og kunststof (hydraulik). arbejder normalt i oversvømmet tilstand (neddykket), kan kun opstilles vertikalt - ved både stationær og transportabel anvendelse. 5 Oplysninger om produktet 5.1 Typenøgle Eksempel: TS 40/10 A M KA, TS 40/ M KA TS Serie: dykpumpe-spildevand 40 Nominel diameter: 40 = Rp 1½ /10 Maks. pumpehøjde [m]: 10, 14 A A = med flydekontakt, tilslutningskabel med stik - = Intet angivet: uden flydekontakt, tilslutningskabel med fri kabelende ved 3 ~ motor Netspænding: 1 ~ 230 V, vekselstrømsmotor, 3 ~ 400 V, trefasemotor -50 Netfrekvens [Hz] -2 Antal poler 2-10M KA Tilslutningskablets længde [m]: 5, Tekniske data Tilladte bestanddele i pumpemedierne: svagt sure / svagt alkaliske, chloridindhold maks. 150 mg/l (for / AISI 304), Maks. tilladt partikelstørrelse: 10 mm Netspænding: 1 ~ 230 V, ± 10 %, 3 ~ 400 V, ± 10 % Netfrekvens: 50 Hz Sikringsgrad: IP 68 Hastighed: maks /min (50 Hz) Maks. strømforbrug: se typeskilt Nominel indgangseffekt P1: se typeskilt Nominel motoreffekt P2: se typeskilt Maks. pumpeeffekt: se typeskilt Maks. pumpehøjde: se typeskilt Driftstype S1: 200 driftstimer årligt Driftstype S3 (optimal): periodisk drift, 25% (2,5 min drift, 7,5 min pause). Anbefalet startfrekvens: 20 1 / h Maks. startfrekvens: 50 1 / h Trykstudsens nominelle diameter: se typenøgle Tilladt temperaturområde for pumpemediet: +3 til 35 C Maks. neddykningsdybde: 5 m Påfyldningsolie: ELFOLNA DS 22 eller tilsvarende, 410 ml 5.3 Leverancens omfang Alle pumper leveres med 5/10 m tilslutningskabel, jordstik (ved vekselstrøm), integreret klapventil, tilsluttet flydekontakt (A-version), slangetilslutning 1 ½", rørtilslutning med udvendigt gevind 1 ½", Monterings- og driftsvejledning. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain TS 40 55

6 Dansk 6 Beskrivelse og funktion 6.1 Beskrivelse af pumpen (Fig. 1) Pos. Komponentbeskrivelse Pos. Komponentbeskrivelse 1 kabel, komplet 14 kondensator 2 dæksel med håndtag 15 dækselpakning 3 dækselholder 16 lejekappe foroven 4 motorhus 17 rotor, komplet 5 klapventil 18 stator 6 rørtilslutning 1 ½" 19 lejekappe forneden 7 trykstudsflange 20 glideringspakning 8 flangepakning 21 olieaftapningsskrue med pakning 9 pumpehusets overdel 22 spændeskive 10 pumpehus 23 løbehjul 11 flydekontakt 24 huspakning 12 kabelholder 25 si 13 tætning af kabelindføring 26 slangestuds R1½ (udvendigt gevind) Dykpumpen drives af en trykvandtæt indkapslet motor. Pumpe og motor har fælles aksel. Pumpemediet trænger op gennem den centrale sugeåbning og ud af den vertikale trykstuds. Pumpen har integreret klapventil (Pos. 5). TS 40-pumperne leveres med halvåbent løbehjul (Pos. 23). Det transporterer faste materialer op til 10 mm Ø (ingen fibermaterialer som græs, blade eller klude). Ved stationær opstilling skrues pumpen på en fast trykledning (R 1½), mens den ved transportabel opstilling skrues på en slangeforbindelse. For begge typers vedkommende er motoren på både mediumsiden og motorsiden forsynet med en glideringstætning (Pos. 20) mod pumperummet. For at sikre smøring og køling af glideringstætningerne ved tørløb er glideringstætningskammeret oliefyldt. Forsigtig! Risiko for utæthed! Ved beskadigelse af glideringstætningen kan der trænge små mængder olie ud i pumpemediet. Motorerne er udstyret med termisk motorbeskyttelse (1 ~ : termosikringskontakt, 3 ~ : termisk motorovervågning), som automatisk frakobler motoren ved overophedning og tilkobler den igen, når den er afkølet. For at skabe rotationsfeltet er der indbygget en kondensator i 1 ~ motoren. 7 Installation og elektrisk tilslutning Installation og elektrisk tilslutning skal udføres i overensstemmelse med de lokale forskrifter og må kun udføres af fagfolk! ADVARSEL! Risiko for personskade! De eksisterende forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes. ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød! Fare på grund af elektrisk energi skal udelukkes. Anvisningerne i lokale eller generelle forskrifter [fx IEC, VDE osv.] og fra det stedlige energiforsyningsselskab skal overholdes. 7.1 Installation Pumpen er beregnet til både stationær og transportabel vådopstilling. FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af pumpen! Pumpen må kun hænges i håndtaget ved hjælp af en kæde eller et tov, aldrig i det elektriske kabel eller i rør- / slangetilslutningen. Ved nedsænkning af pumpen i skakten eller gruben må tilslutningskablet ikke beskadiges Pumpens opstillingssted skal være frostfrit. Før pumpen opstilles og opstartes, skal skakten være fri for grove faste materialer (fx byggeaffald o.lign.). Montagemål findes i kataloget. Trykledningen skal svare til pumpens nominelle diameter (R 1½, udvidelsesmulighed) Stationær vådopstilling Ved stationær vådopstilling af TS 40-pumperne med trykledningen skal pumpen placeres og fastgøres således, at: trykledningstilslutningen ikke bærer pumpens vægt, belastningen af trykledningen ikke påvirker tilslutningsstudsen Transportabel vådopstilling Ved transportabel vådopstilling skal det sikres, at pumpen ikke kan vælte eller bevæge sig i skakten. (Kæden kan fx fastgøres med let forbelastning). NOTE: Ved anvendelse i gruber uden fast bund skal pumpen stilles på en tilstrækkeligt stor plade eller ophænges i en passende position i et reb eller en kæde. 7.2 Elektrisk tilslutning ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød! Den elektriske tilslutning skal udføres af en elinstallatør, som er autoriseret af det stedlige energiforsyningsselskab, og i overensstem- 56 Wilo AG 05/2006

7 Dansk melse med de gældende stedlige forskrifter [fx VDE's forskrifter]. Strømarten og nettilslutningens spænding skal svare til angivelserne på typeskiltet. Sikring på netsiden: 16 A, træg, anlægget jordforbindes forskriftsmæssigt, der anvendes et fejlstrømsrelæ, 30 ma, der anvendes adskillelsesanordning til netadskillelse med min. 3 mm kontaktåbning, Pumpen er tilslutningsklar. Pumpe med trefasemotor (3 ~ 400V): Til trefasemotoren skal lederne i den frie kabelende forbindes som følger: Tilslutningskabel med 4 ledere: 4 x 1,0 2 leder brun sort blå grøn/gul klemme U V W PE Den frie kabelende skal forbindes i afbryderskabet (se afbryderskabets monterings- og driftsvejledning). 8 Opstart FARE! Risiko for elektrisk stød! Pumpen må ikke anvendes til tømning af svømmebassiner / havedamme eller lignende, mens der opholder sig mennesker i vandet. FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af pumpen Før opstart skal skakten og tilløbsledningerne først og fremmest renses for faste materialer som byggeaffald. Ved fyldning af skakten eller nedsænkning af pumpen i gruben skal det sikres, at flydekontakterne kan bevæge sig frit. Tænd for pumpen. 9 Vedligeholdelse Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af faguddannede! ADVARSEL! Infektionsrisiko! Ved vedligeholdelsesarbejder skal der arbejdes med passende beskyttelsespåklædning (beskyttelseshandsker) for at forebygge en eventuel infektionsfare. ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød! Risici på grund af elektrisk energi skal udelukkes. Ved alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal pumpen være spændingsfri og sikres mod tilslutning uden tilladelse. Skader på tilslutningskablet må principielt kun repareres af en uddannet elektroinstallatør. Olien i glidetætningskammeret udskiftes 1 gang årligt. Olieudtømningsskruen med tætningsring (Fig. 1, Pos. 21) løsnes. Pumpen lægges på siden, indtil olien løber ud (opsamles i en egnet beholder og bortskaffes fagligt korrekt). Der påfyldes ny olie (se afsnit 5.2). Olieudtømningsskruen med tætningsring strammes til. 8.1 Kontrol af rotationsretning (gælder kun trefasemotorer) Før pumpen neddykkes i pumpemediet, skal det kontrolleres, at pumpens rotationsretning er korrekt. Den korrekte rotationsretning er angivet med en pil på oversiden af motorhuset. Pumpen holdes i hånden, og der tændes kortvarigt for pumpen. Pumpen rykker nu i modsat retning (venstredrejning) af motorrotationen. Ved forkert rotationsretning skal der byttes om på 2 faser i nettilslutningen. 8.2 Indstil niveaustyringen! FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af pumpen! Glideringstætningen må ikke løbe tør! Tørløb reducerer motorens og glideringstætningens levetid. Som beskyttelse mod, at glideringstætningen løber tør, er motoren udstyret med et oliefyldt adskillelseskammer. Vandspejlet må ikke synke til under pumpens laveste neddykningsdybde. Niveaustyringen skal indstilles til følgende minimumsniveau: Fig. 2 Fig. 2a: Driftstype S3: se tilslutnings- og effektdata Fig. 2b: Driftstype S1: se tilslutnings- og effektdata Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain TS 40 57

8 Dansk 10 Fejl, årsager og afhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning Pumpen går ikke i gang Ingen spænding Ledninger og sikringer kontrolleres, og sikringsautomater i fordelingsstationen tilkobles igen. Rotor blokeret Hus og løbehjul renses; hvis rotoren stadig er blokeret, udskiftes pumpen. Kabelsvigt Kontroller modstanden i kablet. Om nødvendigt udskiftes kablet. Anvend kun et originalt specialkabel fra WILO! Sikkerhedsafbryderen har slået fra Vand i motorrummet Henvend Dem til Kundeservice Pumpen har ingen effekt Fremmedlegeme i pumpen; termosikringskontakten er udløst Pumpen suger luft ind, fordi væskespejlet er sunket for meget. Sluk for anlægget, og sørg for, at det ikke kan tændes uden tilladelse. Pumpen løftes op af sumpen, og fremmedlegemet fjernes. Kontroller niveaustyringens funktion/indstilling Trykledningen er tilstoppet. Ledningen afmonteres og renses. Hvis driftsafbrydelsen ikke kan afhjælpes, bedes De henvende Dem til en faglært håndværker eller til Wilos nærmeste serviceværksted eller nærmeste repræsentant. 11 Reservedele Reservedele bestilles via lokale håndværkere og/ eller Wilos Kundeservice. For at sikre effektiv bestilling og undgå fejltagelser skal samtlige data på typeskiltet opgives ved alle bestillinger. Med forbehold for tekniske ændringer! 58 Wilo AG 05/2006

9 D EG - Konformitätserklärung GB EC Declaration of conformity F Déclaration de conformité CEE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : TS 40 / 10 Herewith, we declare that this product: TS 40 / 14 Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directives CEE relatives aux machines Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive 98/37/EG 89/336/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG 92/31/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Low voltage directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Direction basse-tension Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Directive de produit de construction Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN EN EN EN EN EN Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Document:

10 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os aditamentos seguintes Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shod EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnicím EU strojní za ízení 98/37/EG Sm rnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, Sm rnicím EU nízké nap tí 73/23/EWG ve sledu Sm rnicím stavebních produkt 89/106/EWG ve sledu Použité harmoniza ní normy, zejména: 1) GR.. : EG 98/37/EG EG- 89/336/EWG 91/263/EWG 92/31/EWG, EG 73/23/EWG 89/106/EWG, : 1) I S Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PL Deklaracja Zgodno ci CE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest zgdony z nast puj cymi dokumentami: EC dyrektywa dla przemys u maszynowego 98/37/EG Odpowiednio elektromagnetyczna 89/336/EWG ze zmian 91/263/EWG, 92/31/EWG, Normie niskich napi 73/23/EWG ze zmian Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian Wyroby s zgodne ze szczegó owymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden, Kısmen kullanılan standartlar: 1) E N Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) H EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt kiváltó Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) RUS, : EC 98/37/EG 89/336/EWG 91/263/EWG, 92/31/EWG, 73/23/EWG 89/106/EWG, : 1) 1) EN 809, EN , EN , EN , EN EN , EN , EN Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund

11 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Sinstorfer Kirchweg Hamburg T F G3 Sachsen/Thüringen Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Südwest Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Südost Vertriebsbüro München Landshuter Straße Unterschleißheim T F G6 Rhein-Main Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F G8 Nordwest Vertriebsbüro Hannover Ahrensburger Straße Hannover-Lahe T F Zentrale Auftragsbearbeitung für den Fachgroßhandel Auftragsbearbeitung Nortkirchenstraße Dortmund T F Wilo-Kompetenz-Team Antworten auf alle Fragen rund um das Produkt, Lieferzeiten, Versand, Verkaufspreise Abwicklung Ihrer Aufträge Ersatzteilbestellungen mit 24-Stunden-Lieferzeit für alle gängigen Ersatzteile Versand von Informationsmaterial T R U F W I L O* F Werktags erreichbar von 7 18 Uhr Wilo-Kundendienst Wilo-Service-Center Nortkirchenstraße Dortmund Kundendienststeuerung Wartung und Inbetriebnahme Werksreparaturen Ersatzteilberatung T W I L O K D* F Werktags erreichbar von 7 17 Uhr. Wochenende und Feiertags 9 14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbh Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien & Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA Die Adressen finden Sie unter oder Stand Januar 2006 * 12 Cent pro Minute

12 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Austria WILO Handelsges. m.b.h Wien T F Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T F Belarus WILO Bel OOO Minsk T F Belgium WILO NV/SA 1083 Ganshoren T F Bulgaria WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T F Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A5L4 T/F China WILO SALMSON (Beijing) Pumps System Ltd Beijing T F Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T F Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T F Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T F Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T F Finland WILO Finland OY Espoo T F France WILO S.A.S Coignières T F Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-on-Trent T F Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T F Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T F Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T F Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T F Kazakhstan WILO Central Asia TOO Almaty T F Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnarn T F Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T F Lebanon WILO SALMSON Lebanon s.a.r.l El Metn T F Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T/F The Netherlands WILO Nederland b.v RC Beverwijk T F Norway WILO Norge A/S 0901 Oslo T F Poland WILO Polska Sp. z.o.o Janki k/warszawy T F Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Porto T F Romania WILO Romania s.r.l Bucuresti T F Russia WILO Rus o.o.o Moskau T F Serbia & Montenegro WILO Beograd d.o.o Belgrade T F Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T F Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T F Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T F Sweden WILO Sverige AB Växjö T F Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T F Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T F Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T F USA WILO-EMU LLC Thomasville, Georgia T F Wilo International (Representation offices) Bosnia and Herzegovina Sarajevo T F Georgia 0177 Tbilisi T/F Macedonia 1000 Skopje T/F Moldova 2012 Chisinau T/F Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Taschkent T/F March 2006

Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/...

Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/... Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/... D GB F NL E I P TR GR S FIN DK Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ DK Monterings- og driftsvejledning TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (DK_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN DK PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Læs mere

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65 D GB F NL E I S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes!

Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes! Wilo-Drain TS/TSW D GB F NL E I P TR GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Læs mere

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet 2 109 485-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet DK Monterings- og driftsvejledning www.wilo.com/automation Fig. 1: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Læs mere

Wilo-IF-moduler Stratos

Wilo-IF-moduler Stratos Wilo-IF-moduler Stratos 2 105 384-Ed.-01/2009-12 DK Monterings- og driftsvejledning Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0 P0021IVZ.fm TP 19000 S Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16 Manual de uso......................21

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Wilo-Star-Z 15 TT. Pioneering for You. en fr nl es it pt el sv. da hu pl cs ru lv sl

Wilo-Star-Z 15 TT. Pioneering for You. en fr nl es it pt el sv. da hu pl cs ru lv sl Pioneering for You Wilo-Star-Z 15 TT en fr nl es it pt el sv Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe 190135 Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem Instruction manual Thermo jug 5L with pump system Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe Manuale di utilizzo Thermos 5L a pompa Instrucciones

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Wilo-Rexa PRO. Monterings- og driftsvejledning US. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- og driftsveiledning fr

Wilo-Rexa PRO. Monterings- og driftsvejledning US. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- og driftsveiledning fr Wilo-Rexa PRO de Einbau- und Betriebsanleitung da Monterings- og driftsvejledning US Installation and operating instructions no Monterings- og driftsveiledning fr Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung Toplock Indoor Aquasoft D GB F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos ECO S N FIN DK Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning 4 131 019-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Fig.1: E.../1-3 auto 1

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS P1 auto reset P2 P1 P2 P1 auto reset P2 P1 P2 reset off reset off auto auto Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS DK Monterings- og driftsvejledning 2525836 Ed.01/2009.02 Kothes! Fig. 1 13 12 11 10 9 8 14 P1 reset

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Wilo-CC-System. Monterings- og driftsvejledning. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo

Wilo-CC-System. Monterings- og driftsvejledning. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Wilo-CC-System DK Monterings- og driftsvejledning 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Fig. 1.1: Fig. 1.2: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning Montering og opstart må kun foretages

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Danmarks top 8-placeringer ved VM i svømning i OL-discipliner rank Country 2003 rank(2015) Country 2015 1 United States 38 2 China 25 3 Great Britain

Læs mere

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc PRO 600 Dsc Brugervejledning for DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc 1. BESKRIVELSE Vægophæng Motor Blenderrør af levnedsmiddelgodkendt rustfrit stål Rustfri knivfod BESKRIVELSE Forsyningsspænding 115/230

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere