Bygningsfornyelse den vestlige del af Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune"

Transkript

1 Bygningsfornyelse den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger

2 Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender i zink, nye gavle, nye vinduer i gavle, nye ovenlysvinduer ,75 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1935 som et mindre byhus. Det oprindelige arkitektoniske udtryk vil ændres betydeligt med en tagbeklædning af sorte, ædelengoberede vingefalstagsten, som er langt fra husets originale fremtræden. Det vurderes, at en ny tagbeklædning med røde vingetagsten i lille dansk model vil være det arkitektonisk korrekte valg med henblik på at få et tagmateriale, som harmonerer med husets arkitektur. Tagrender udføres i zink som ansøgt. Der kan ikke gives tilskud til udskiftning af tagvinduer, gavlvinduer og gavle, da dette ikke vurderes at retablere bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk. Forvaltningen har i oktober 2012 vurderet ejendommens bevaringsværdi til 7. Det anbefales, at ansøger indhenter nyt tilbud på røde vingetegl, og at der meddeles tilsagn på 25% af det samlede istandsættelsesbeløb for udskiftning af tag og tagrender i henhold til regninger.

3 Bygningsfornyelse den vestlige del af Herning Kommune Holstebrovej 1, Vind, 7500 Holstebro omfugning af facader ,00 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1927 og fungerede frem til 1972 som andelsmejeri. Omfugningen er tiltrængt og vil højne bygningens arkitektoniske fremtræden. Det vurderes, at det arkitektonisk korrekte valg vil være fuger udført i lys mørtel og som flade skrabefuger. Forvaltningen har i oktober 2012 vurderet ejendommens bevaringsværdi til % af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr. inkl. moms.

4 Bygningsfornyelse den vestlige del af Herning Kommune Horslundvej 8, 7550 Sørvad fornyelse af stråtag samt mønning, facadeistandsættelse af samtlige facader på den firelængede gård ,00 kr. inkl. moms. Stuehuset er opført i 1857, mens de tre udlænger er opført i 1910 og Udskiftningen af den sidste del af det nedslidte stråtag samt facaderenovering vil højne stuehusets arkitektoniske fremtræden. Stråtaget skal udføres som det eksisterende tag og med mønning i lyng. Stråtagets kviste skal fastholdes i den nu- værende størrelse samt formsprog. Stuehusets facade renoveres som ansøgt. Der kan ikke ydes tilskud til renovering af udlængernes facader. Afslaget begrundes med, at bygningsfornyelsesmidler gives til beboelseshuse, og at udlængernes facaderenovering ikke bevarer eller retablerer det oprindelige arkitektoniske udtryk. Længerne fremstår ombyggede med store, nye portåbninger. Forvaltningen har i september 2012 vurderet ejendommens bevaringsværdi til % af det samlede istandsættelsesbeløb på stuehuset i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr. inkl. moms.

5 Lysgårdvej 25, 7480 Vildbjerg udskiftning af tag, herunder nyt undertag, rekonstruktion af kvartvalm og uden udhæng, nye tagrender, nye skorstenspiber, reparation af kviste, reparation af gesims ,00 kr inkl. moms. Huset er opført i Det ansøgte projekt vil tilføre huset et arkitektonisk løft, idet huset vil blive ført tilbage til noget nær sit originale udtryk. I forbindelse med udskiftningen af taget skal tagkonstruktionen udføres med kvartvalm som oprindeligt. Tagbeklædningen skal som ansøgt udføres i røde vingetegl (lille dansk model). Tagudhænget ved gavle og langs facader reduceres, så taget fremtræder som ved opførelsestidspunktet. Murede gesimser retableres til oprindelig højde. Skorstenspiberne retableres i oprindeligt udtryk med sokkel, skaft og gesims. Tagsten indmures i skorstenspibens sokkel, således zinkafdækninger undgås. Gesimsudkragninger på skorstene bør udføres som 1/8 stens udkragning, mens indtrapninger i basen kan udføres med 1/4 stens spring. Kviste repareres, og flunker beklædes med naturskifer som ansøgt. Tagrender skal udføres i zink som ansøgt. Forvaltningen vurderer, at huset med de ansøgte ændringer kan opnå en bevaringsværdi på % af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr. inkl. moms.

6 Nyt termovindue Oprindeligt enkeltlags vindue Romvigvej 11, 7480 Vildbjerg udskiftning af vinduer på syd- og vestside (nye vinduer fra KPK Døre & Vinduer) ,00 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1873 som stuehus på gården Store Romvig. Husets oprindelige vinduer er dannebrogsvinduer med buet overkarm og et enkelt lag glas i kitfals. For ca. 10 år siden er der påbegyndt en vinduesudskiftning, hvor der er valgt torammede vinduer monteret med 2 x 3 termoruder. Det arkitektonisk korrekte valg vil være et koblet vindue for at opnå et så oprindeligt udtryk som muligt. Koblede vinduer består af to sammenkoblede rammer, hvor der sidder et enkelt lag glas i den yderste ramme. mens den inderste ramme kan monteres med en termorude. Da vinduesudskiftningen er påbegyndt, kan man for helhedens skyld argumentere for løsningen med termoruder, selv om især sprosserne i termovinduer er mere klodsede grundet den større højde og dybde, og de energimæssigt set ikke er så gode som det koblede vindue med termorude i den inderste ramme. De nye vinduer fra KPK Døre & Vinduer skal udføres som de oprindelige dannebrogsvinduer med hensyn til formsprog og proportioner; dvs. buet overkarm, tvær- og lodpost samt fire rammer, hvoraf de øverste rammer har buet toprammestykke og de nederste rammer opdeles af en sprosse. Forvaltningen har i oktober 2012 vurderet ejendommens bevaringsværdi til 4. 33% af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr.

7 Røjkærvej 21, 7500 Holstebro nyt stråtag med brandhæmmer og nye lægter, mønning udført i lyng ,50 kr. inkl. moms. Ejendommen er opført i Udskiftningen af det slidte stråtag vil højne bygningens arkitektoniske udtryk. Stråtaget skal udføres med halvvalmede gavle som eksisterende tag og uden udhæng over yderdøre, som ikke er i tråd med bygningens oprindelige, arkitektoniske fremtræden. I henhold til egnsbyggeskikken skal mønningen udføres af lyng som ansøgt. Skotrender kan udføres i rør. Kvistenes tagflade skal holde sig under mønningen, dvs cm under tagets rygning. Foran kvistvinduer lægges 4-5 brædder på klink som afdækning. Forvaltningen har i oktober 2012 vurderet ejendommens bevaringsværdi til % af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr. inkl. moms.

8 Jyllandsgade 40, 7480 Vildbjerg fjernelse af uoriginale kviste, nyt tag, herunder efterisolering, nyt undertag mm., nye velux ovenlysvinduer, udskiftning af synligt træværk, udskiftning af plast-tagrender til ståltagrender kr. inkl. moms. Ejendommen er opført i Det vurderes, at istandsættelsen har bragt huset nærmere dets oprindelige arkitektoniske udtryk. Dog harmonerer de mørke tagsten, tagvinduerne og de bræddebeklædte gavle med brædder på klink ikke med husets oprindelige arkitektoniske karakter. Det ansøgte er udført i september 2012 og således påbegyndt og afsluttet, inden der er meddelt ejeren tilsagn om støtte. Istandsættelsen opfylder dermed ikke byfornyelseslovens krav om, at istandsættelsen ikke må påbegyndes, før der er meddelt ejeren skriftligt tilsagn om støtte. Ansøgningsrunden til støtte til bygningsfornyelse 2012 blev annonceret medio august 2012 med ansøgningsfrist primo oktober Der kan ikke meddeles tilsagn.

9 Stenbjergparken 6, 7400 Herning reparation af fuger, udskiftning af overligger, vandskuring af facade, reparation af trappe kr. inkl. moms. Ejendommen er opført i 1922 som stuehus på Stenbjerggård. Istandsættelsen af ejendommen er påbegyndt og højner eller bevarer ikke husets oprindelige arkitektoniske udtryk. Der er blandt andet påført kviste samt ændret på tagets og gavlenes udformning. Istandsættelsen opfylder dermed ikke byfornyelseslovens krav om, at istandsættelsen ikke må påbegyndes, før der er meddelt ejeren skriftligt tilsagn om støtte, ligesom kravet om, at bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk skal bevares eller højnes ved istandsættelsen heller ikke er opfyldt. Ejendommen er registreret med en bevaringsværdi på 5 i Herning Kommuneatlas fra Forvaltningen har i september 2012 vurderet ejendommens bevaringsværdi til 7 grundet bygningsændringer, der ligger langt fra husets oprindelige arkitektoniske udtryk i formsprog såvel som materialevalg. Der kan ikke meddeles tilsagn.

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Projektbeskrivelse til Kulturravsstyrelsen Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Hen over byens tage en håndsrækning om bevaring og vedligeholdelse af ældre beboelseshuse i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Kære medborger Før projektet Det er en kendsgerning,

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE...

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE... STUDIEBYENS BESTYRELSE Januar 2005 Revideret maj 2013 Indholdsfortegnelse: 1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN.... 3 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER.... 3 OVERDRAGELSE AF GRUNDFONDSBEVISET.... 3 BOLIGERNE....

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Forord. En levende by

Forord. En levende by Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING SLETTENHUS 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as Indholdsfortegnelse Historik og baggrund side 3 Lokalplan side

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse KLITGÅRDE i HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse Den vestjyske byggeskik / 2 Murede og pudsede facader / 5 Tækkede tage / 9 Belægninger / 12 Smedejern / 14 Nye

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere