Flere er klar til at købe bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere er klar til at købe bolig"

Transkript

1 NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer over det danske boligmarked ser ud til at lette lidt. Klart flere danskere end for et kvartal siden er parat til at sætte en underskrift på købsaftale. Det viser Realkreditforeningens nye prognose for købelysten, Køberbarometeret. Selv om der traditionelt altid er flest på boligjagt i foråret, er stigningen i køberinteressen fra marts til og med maj alligevel så markant, at det giver anledning til en smule optimisme og det er der sandelig også behov for på boligmarkedet! Der er langt mellem de gode nyheder på boligmarkedet, så lad os endelig glæde os, når der er en positiv nyhed," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Mens det i marts var 3,3 pct. af den voksne befolkning, der tilkendegav, at de agtede at købe hus eller lejlighed inden for det næste halve år, er det nu 5,5 pct. I runde tal betyder det, at knapt danskere overvejer at købe bolig i perioden frem til efteråret. Da Køberbarometeret sidst tog temperaturen på købsinteressen, var det knapt , der tilkendegav, at de var på vej ud på boligmarkedet. Figur 1: Realkreditforeningens Køberbarometer 6,0 Andel af voksne danskere (pct.) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 marts 2012 maj 2012 Overvejer Overvejer måske

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Det er værd at bemærke, at der ikke blot er tale om en ganske stor stigning i interessen for at købe bolig. Der er samtidig sket en forskydning således at andelen af "måske" er nede på 0,9 pct., hvor den i marts var 1,4 pct." Med det lunere vejr ser det ellers dybfrosne sommerhusmarked ud til at være tøet en anelse op. Ved den foregående barometermåling var interessen for at blive fritidshusejer så lille, at den næsten ikke kunne måles. Nu er det 12 pct. af dem, der overvejer at købe en ejerbolig, der går efter et sommerhus. 48 pct. kigger efter parcelhus, og resten er på udkig efter en lejlighed. Geografisk er det fortsat Region Hovedstaden, der trækker boligmarkedet. 7 pct. af den voksne befolkning i Storkøbenhavn vil ud og kigge på hus eller lejlighed inden for det næste halvår. Det tilsvarende tal for henholdsvis Nordjylland, Sjælland og Midtjylland er 3 pct. Som figur 2 viser, er stigningen specielt udtalt i regionerne Sjælland, Syddanmark og Midtjylland. 8,0 Figur 2: Realkreditforeningens Køberbarometer, opdelt på regioner Andel af voksne danskere (pct.) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Hovedstad Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland mar-12 maj-12

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Sommerferie Ikke på boligmarkedet! Kender du tommelfingerreglen om, at det ikke nytter at sætte sit hus til salg i sommermånederne? Fordi alle er på ferie? Så glem den. Nye tal viser, at handelsaktiviteten faktisk er over gennemsnittet, når danskerne holder sommerfri. Myten lyder helt rigtig: At man ikke kan sælge huse og ejerlejligheder, mens køberne er på sommerferie. Selvfølgelig kan man ikke det. For naturligt nok holder køberne fri fra at læse salgsopstillinger og studere boligannoncer, når solen skinner, ferielandet kalder og dagene kan dases væk i familiens skød. Myten passer bare ikke. Realkreditforeningen har fået foretaget beregninger af handelsaktiviteten på månedsbasis ved hjælp af data for ejendomssalg fra Danmarks Statistik 1. Og tallene, som er beregnet ud fra handelsmønstrene siden år 2000, er meget klare: Juli er lige så god som alle andre måneder at sælge bolig i, og august er endog bedre end gennemsnittet. Først bliver resultaterne for parcelhuse gennemgået, hvorefter resultaterne for ejerlejligheder bliver analyseret. Parcelhuse Den gængse opfattelse er, at danskerne primært køber parcelhus i foråret og ikke køber bolig i juli og august måned, hvor opfattelsen er, at mange er på ferie, og derfor er forhindret i at underskrive en købsaftale. Figur 1 viser fordelingen i antallet af handler på månedsbasis for parcelhuse. De historiske hushandler er fordelt på de måneder, hvor købskontrakten er underskrevet. Hvis man forestillede sig, at hushandlerne var ligeligt fordelt ud over årets 12 måneder, ville hver måned have 8,3 pct. af handlerne (100 pct./12 måneder). 1 Realkreditforeningen udgiver Boligmarkedsstatistikken i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. Data til denne undersøgelse stammer fra handelstal på månedsbasis fra Danmarks Statistik, der anvender Statens Vurderings Register (SVUR), der har data tilbage til år 1992.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Figur 1 Januar Februar Fordeling af handelsaktiviteten for parcelhuse ud over året 8,33 = 1/12 del salg 7,2 7,8 1. kvartal (24,1) Marts 9,1 April 8,5 Maj 9,6 2. kvartal (28,2) Juni 10,2 Juli 8,4 August 8,7 3. kvartal (25,6) September 8,5 Oktober 8,3 November 7,5 4. kvartal (22,1) December 6,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Procent af årlig handel I januar (7,2) og februar (7,8) sælges der mindre end i en gennemsnitlig måned, som er på 8,3 pct. Marts måned topper salget for 1. kvartal med 9,1 pct. I 2. kvartal sælges flest parcelhuse, da der samlet set bliver solgt over 28 pct. af det årlige salg. Specielt maj (9,6) og juni (10,2) er de to måneder, hvor handelsaktiviteten er størst. I 3. kvartal bliver der solgt tæt på 25 pct. af boligerne. I sommermånederne juli (8,4) og august (8,7) bliver der faktisk solgt flere boliger end i en gennemsnitlig måned. 4. kvartal falder handelsaktiviteten igen, og her bliver der solgt 22 pct. af boligerne, hvor salget aftager, jo nærmere vi kommer på årsskiftet. December måned har det laveste salg, hvor der bliver solgt 6,3 pct., hvilket er 2 pct.-point under gennemsnittet. Ejerlejligheder Resultaterne for parcelhuse viste, at handelsaktiviteten i løbet af sommeren er forholdsvis høj. Det er nærliggende at undersøge, hvordan salget udvikler sig hen over året for ejerlejligheder. Figur 2 viser fordelingen i antallet af handler på månedsbasis for ejerlejligheder.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Figur 2 Januar Februar Marts April Fordeling af handelsaktiviteten for ejerlejligheder ud over året 8,33 = 1/12 del salg 8,0 8,3 8,3 9,5 1. kvartal (25,8) Maj 8,9 2. kvartal (26,7) Juni 9,4 Juli 8,1 August 8,9 3. kvartal (25,2) September 8,2 Oktober November 7,6 8,1 4. kvartal (22,3) December 6,6 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Procent af årlig handel I figuren ser man, at salget i januar er under gennemsnittet, hvor februar er på gennemsnittet. I marts måned stiger handlen markant til 9,5 pct., hvilket er den måned, hvor handelsaktiviteten er størst. Alt i alt sælges der i 1. kvartal for 26 pct. I 2. kvartal fra april-juni bliver der solgt fra 8,3 pct. op til 9,4 pct. i juni, som giver et salg på 27 pct. i 2. kvartal. I 3. kvartal bliver der solgt 25 pct. af ejerlejlighederne. I juli (8,1) bliver der solgt en smule under landsgennemsnittet på 8,3. Derimod bliver der i august måned solgt 8,9 pct., som rent handelsmæssigt er blandt de bedst sælgende måneder for ejerlejligheder. I 4. kvartal aftager handelsaktiviteten, og der bliver solgt 22 pct. af ejerlejlighederne, hvor salget aftager, desto tættere vi kommer på juleaften. December måned har det laveste salg, hvor der bliver solgt 6,6 pct. Det skal bemærkes, at udsvingene i salget for ejerlejligheder er mindre end udsvingene for parcelhuse, og det viser, at handelsaktiviteten er mindre følsom overfor, hvilken måned man sætter boligen til salg i.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Beltoft: Salget er overraskende højt i sommerperioden specielt ejerlejligheder købes før studiestart i september "Hvis man går med overvejelser om at sælge boligen, kan man godt sætte boligen til salg, selvom sommerferien står for døren. Realkreditforeningens beregninger viser, at der bliver handlet mange boliger i juli og august måned. Sommerperioden kan man ikke betragte som "stille måneder", da der bliver handlet ganske pænt med boliger i løbet af sommeren. En forklaring kunne være, at vi faktisk har tiden til at se på bolig i sommermånederne, hvilket måske kan knibe lidt til hverdag," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Det er også interessant at se på ejerlejlighedsmarkedet, hvor handelsaktiviteten er over gennemsnittet i august måned. Det kan blandt andet skyldes, at de unge bliver optaget på de højere læreanstalter i en af de større studiebyer. For der er mere rift om ejerlejligheder i august måned op til studiestart," siger Karsten Beltoft. Boligejerne indkasserer rentebesparelser i stor stil Boligejernes gæld er steget siden 2009 men deres rentebetalinger er faldet milliarder kroner har de sparet om året, fordi renteniveauet har været næsten uafbrudt faldende. Sammenholdt med 2008 sparer husholdningerne mia. kr. om året på det faldende renteniveau. Til sammenligning indebærer den skattereform, der tales så meget om for øjeblikket, besparelser for nogle få milliarder kroner over en ret lang årrække.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Figur 1. Husholdningernes renteudgifter på realkreditlån mia. kr K1 To forhold har været afgørende for den store besparelse. For det første er renten faldet i Danmark, og det er ingen selvfølge. Mens manglende tillid giver høje renter i Sydeuropa, regner investorer Danmark for en "sikker havn". Dansk økonomi er relativt sund, og der er en tiltro til, at krisen kan overvindes. Sådanne investeringsmuligheder er for tiden knappe, og det kommer Danmark til gode. For det andet har Danmark et realkreditsystem, der giver boligejerne en meget direkte adgang til at drage fordel af udviklingen på kapitalmarkederne. Uens rentefald Rentefaldet, som er indtrådt siden 2008, har ikke påvirket de lange og de korte renter lige meget. Mens de var relativt tæt på hinanden i 2008, faldt de korte renter mest i løbet af 2009, og forskellen nåede op på ca. 3 pct.-point p.a., jf. figur 2. Det benyttede låntagerne sig af, og den gennemsnitlige rente på nyoptagne lån fulgte med ned. Siden hen er også den lange rente blevet reduceret, så de fastforrentede lån er blevet mere attraktive. Den gennemsnitlige rente på nye lån har derfor i et par år ligget nogenlunde midt imellem den lange og den korte rente. Den gennemsnitlige rente for alle lån er også blevet reduceret, men i en mere jævn bevægelse, fordi hele udlånet indgår, også de lån der ikke bliver ændret. Faldet er

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 kommet af tre grunde. For det første er renten på de gamle lån, der betales tilbage typisk højere end renten på de nye lån, der optages. For det andet er eksisterende rentetilpasningslån blevet refinansieret til stadig lavere renter, og for det tredje er der sket en omlægning fra fastforrentede lån med en relativt høj rente til enten billigere, fastforrentede lån eller til rentetilpasningslån. Med det tilgængelige talgrundlag er det ikke muligt at sige præcist, hvor stort et bidrag, hver enkelt effekt har givet. Men hvis man forestillede sig, at alle variabelt forrentede lån i dag skulle omlægges til fastforrentede lån, så ville renteudgiften stige med ca. 16 mia. kr. Havde boligejerne slet ikke haft adgang til de variabelt forrentede lån, ville merudgiften dog have været større, fordi lånene ville have været optaget over et længere tidsrum, til renter der er højere end dagens. Et forsigtigt skøn er, at renteudgiften ville have været mindst 20 mia. kr. større uden rentetilpasningslånene. Selv i makroøkonomisk perspektiv er dette et meget betydeligt beløb, og den positive effekt er måske endda større, fordi besparelserne formentlig muliggør, at mange tvangsauktioner og konkurser kan undgås, hvorved man undgår yderligere tab. pct. p.a M M M M07 Figur 2. Renteudviklingen på realkreditlån 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Lang rente Gennemsnitlig rente, nye lån Gennemsnitlig rente, alle lån Kort rente pct. p.a.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 JUNI 2012 Beltoft: Rentetilpasningslånene har haft stor positiv effekt De nye lånetyper har været genstand for megen debat og megen kritik, men at husholdningerne har kunnet hente store besparelser i en vanskelig konjunktursituation er uden for enhver tvivl. Det pointerer Karsten Beltoft, der er direktør i Realkreditforeningen. "Vi er ikke blinde for, at de nye lånemuligheder giver nye typer risici. Det har vi også selv påpeget, og det skal håndteres. Men i en vanskelig tid dominerer de skeptiske holdninger måske lidt for meget, så man overser, hvor positiv en effekt, rentetilpasningslånene har haft," siger Karsten Beltoft. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Karsten Beltoft Flemming Dengsø Nielsen Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig NR. 7 SEPTEMBER 2012 En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig Frem mod sommeren kom der tegn på bedring på boligmarkedet, og bedringen ser ud til at have bidt sig fast. Klart flere overvejer

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere