Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding."

Transkript

1 K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r

2 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev en solid succes for DR- og det blev det også for skolen, idet den ofte bringes frem i forbindelse med elevoptagelser. Den var god, fordi Anders Agger havde næse for både det sublime ved skole, men også fandt kant og udfordringer, men derudover også skabte rum for at skolen fik plads til at udtale sig om den udvikling, som skolen naturligt har befundet sig i de sidste årtier. En skole med respekt for de gamle og gode traditioner, samtidig med at det har været en skole der har udviklet sig i takt med tiden og i nogle sammenhænge foran tidsånden. I dette sene efterår og i vinter starter DR på 2. omgang: Det er igen Anders Agger, der står for instruktion, og det er film og TV-fotograf Peter Palm, der igen står for optagelserne. Målet er 4-5 udsendelser af godt ½ times varighed, og det er målet, at de skal udsendes omkring det sene forår eller det tidlige efterår Igen er der dybe forhandlinger om mål og tema, men lad det være sagt med det samme: Fra skolens ledelses side er der opbakning til denne enestående mulighed for dokumentation af, hvad skolen står for nu år senere. Og det er vigtige skridt vi igen har taget i udviklingens navns tjeneste: IGSCE i grundskolens 8. og 9. klasse, medlemskab af Duke of Edinburgh og ikke mindst af Round Square men derudover en formidabel fremdrift på det faglige niveau: Det er med stolthed jeg kan fortælle, at skolen indtager en 18. plads mellem landets 155 gymnasieskoler og en 18. plads mellem landets 1565 grundskoler. Der er tale om så væsentlige fremskridt at det er bemærkelsesværdigt og bliver bemærket andre steder end hos os selv. Nye tiltag vil være en sommerskole, og ikke mindst den nye studieretning Samfund og Business, som introduceres til næste år (se artikler herom i bladet). En ny TV-serie vil også finde plads til dette, men også til en fordybelse i de menneskelige mål, vi har sat os - og i det store hele har nået. At der så også kommer de mere spektakulære sider og kanter frem, det betragter jeg som både naturligt og troværdigt. p God fornøjelse til os alle. Klaus Eusebius Jakobsen rektor 2 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

3 Indhold Leder Dimission Fugleskydning Destination: Bornholm klasse på Bornholm Exchange students from Czech Republic Rugby at Herlufsholm Sommerskole Does it Make a Difference? Sovesalslærer på Lassengården Herlufsholm til Flekke Projekt Forskerspirer efterår Samfund & Business Blebal Da elektriciteten blev tæmmet Ondskab og Etik RS conference oktober Goddag og farvel Jubilæum Støt Herlufsholm! Kontakt udgives af Herlufsholm Skole. Det udkommer halvårligt, i juni og december, førstnævnte er samtidig skolens årsskrift. Bladets væsentligste formål er at være en af kontaktfladerne mellem forældrekredsen og skolen. Det er overvejende af retrospektiv karakter, idet dets artikler og billeder forsøger at give et indtryk af væsentlige forhold og begivenheder i skolens liv. Det bestræber sig derudover på at bringe artikler, som skønnes at være af interesse for læserkredsen, herunder såvel artikler om pædagogik, som af kulturhistorisk karakter. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Jonas Cohen Damgaard, Caroline Remmen, Frederik Hãrle, Emma Frausing Christensen og Joachim Grøfte Ulfkjær. Fotografierne i dette nummer er taget af: Louis Nielsen, Martin Arvedlund, Ingrid Sinding, Henrik Schnack-Petersen, Jacob Normann Jørgensen, Steen Brogaard, Brit Hovgaard jensen, Christiane La Cour, Ann Hansen, Hans Peter Geisler, Lisa Christensen, Jim Bushby og Jocelyn Pedersen. Design og tryk: npctryk as Herlufsholm Kostskole Kontakt

4 Dimission 2011 Dimission 2011 I overensstemmelse med traditionen afholdtes på den sidste eksamensdag dimission. I kirken overrakte Heis eksamensbeviserne til årets studenter efterfulgt af dimissionsmiddagen i Helenhallen. Under middagen uddeles legater og eksamenspræmier til nogle af de dimittender, der på forskelligvis har udmærket sig. Rektor kunne i sin tale glæde sig over, at netop denne årgang i særlig grad har udmærket sig, idet den opnåede et imponerende gennemsnit. Rektor hilste indledningsvis årgangen med følgende ord: Kære studenter Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen, hjertelig tillykke til jeres familie, jeres lærere og for kosteleverne: til lykke til jeres sovesalslærere. Årets studenter fik et gennemsnit på 7,5 hvilket er bedre end sidste års superårgang. Så en ny superårgang er født: Årgang 2011 Tiden er kommet til at I nu - iført jeres nys erhvervede studenterhuer - og med studentereksamens- og IB-beviset fastklemt under armen, kan drage videre ud i verden; som studerende, i militæret, som praktikant, som oplever af nye tilbud, som verdensborger, der kan det hele og alligevel skal starte på det nye igen og igen. Det er både det værste og det bedste. For sådan er livet for os alle. Et smukt, men undertiden vanskeligt sammensurium af det, der er det bedste og det, der er det værste. Nogle gang kan vi selv være med til at bestemme, om det nu er eller bliver det ene eller det andet andre gange er vi blot et lille fnug mellem himmel og jord, som slet ikke kan påvirke om dét, der nu sker, bliver det værste eller det bedste. Digteren Søren Ulrik Thomsen skrev allerede i 1980 digtet om det bedste og det værste: Mønttelefoner og Billeder af gamle kærester Det er det bedste Småhandlende, villaer og vi andre skal jo også være her Er det værste Det bedste er Kaffebar, natradio og Piger der lugter af skyllemiddel Det værste er Folk der skriver mig op i deres kalender og Folk der siger at Jesus elsker mig At køre fuld i taxi Og får det hele gratis fordi jeg kender ekspedienten Er det bedste Årets studentertaler Caroline Aamodt modtager af Gnistens Legat Banker, gågader og provinsbyer Er det værste Afdankede hoteller og popmusik i bilen er det bedste Det bedste er lufthavne og overfyldte banegårdshaller Internationale tog Det er det bedste For mig. Hvad mon var det bedste og det værste for jer, der nu sidder her i kirken i de år i var her og hvor meget kunne I selv styre, hvad der var det bedste og hvad der var det værste? Rektor overrækker eksamensbeviser i kirken Var det bedste morgensang i kirken, når vi sang End lyser Skovklosterets mure? Eller 4 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

5 Dimission 2011 En glad student; Josefine Præst Pedersen var det værste at skulle på SUS? Eller var det indimellem i virkeligheden det bedste? Helt sikkert så er det bedste, når der er burgere til bordet og at timer bliver aflyst i sidste øjeblik - det er det bedste. At skulle til samtale med Heis er det værste indtil man får at vide, at det er fordi man skal have ros Rejseweekender, læsedage, dage med mere frihed end man lige havde regnet med - det det bedste - og at komme tilbage fra rejseweekend - det er det bedste. Regnvejr er det værste især når man skal til bordet eller til morgensang men ikke snevejr, for så man kan komme til at give den, man er forelsket i en vasker - det er det bedste. Fugleskydning, vildtaften, nissebal, rygeområdet, det det bedste. En dobbelttime er det værste. At få 12 i AT det er det bedste - at få 2 i kemi det er det værste og man bliver ked af det. Det værste er ensomhed, længsel og at være ked af det og savne sin familie er klart det værste men så bliver det morgen og solen skinner, og der er grønt og smukt og den nærmeste er sød og smiler - og så er det bedste at være discipel på Herluf. Herefter pegede Rektor på, at ungdommen og livet på mange måder består i en afvejning af delvist modsatrettede hensyn og henviste her til Søren Kierkegaard. Med Herluf Trolles berømte ord mindede Rektor dimittenderne om, at de, som en privilegeret gruppe, har et ganske særligt ansvar for deres omverden, når de skal foretage deres valg. Rektor sagde: Ved Herluf Trolles begravelse i 1565 fortalte professor i teologi, Niels Hemmingsen, om det svar, Herluf Trolle havde givet ham just før han begav sig ud på sin skulle det vise sig sidste færd, for at tjene sin herre kongen i kamp for fædrelandet og dermed udsætte sig selv for dødsfare. Mister jeg mit liv, jeg får vel liv igen. Vide I hvorfor vi hedde herremænd, hvorfor vi bærer guldkæder og har jordegods og vil være yderligere og højere agtet end andre, at når vor konge og herre, land og rige har det behov, da skulle vi rigets fjender affeje, beskytte og beskærme med magt og al formue, vor fædrenes rige, at vore undersåtter må bo og være i fred og ro: Ja ville vi have det søde, så må vi også have det sure med. Nu er alle I, der sidder her jo ikke automatisk i familie med Herluf Trolle og Birgitte Gøye, få af jer har aner i den danske adel, men I kommer fra familier, der har tænkt over, hvorfor I skulle have jeres uddannelsestid her på Herlufsholm og I er derfor alligevel tæt forbundet Herlufsholm Kostskole Kontakt

6 Dimission 2011 til jeres forstermoder og - fader. Begge ville de tilslutte sig, at den opdragelse og indlæring, I skulle have fra jeres forældre og fra skolen her - skal have det udgangspunkt, at man som menneske bør yde før end man kan nyde. Undertiden er det svært for mig at se, at vi faktisk også selv lever op til denne tese: med det liv vi sikrer jer her med farver og fest og traditioner, krydret med omsorg og kærlighed, kunne det komme til at kæntre, men jeg tror nu fuld og fast på, at den underliggende værdi i det lange løb vil skinne så meget igennem, at I som borgere vil huske vor grundlæggers ord og også leve efter dem. Husk mine ord: Herlufsholm vil uddanne til eliten, I var ikke elite, da I kom hertil, men det er mit håb, at hver især af jer nu er klar til at blive til elite, med det grundlag, I nu har fået, hvor i livet I nu skal sætte jeres aftryk. Der er mange år endnu, før I står på egne ben med færdige uddannelser, med familie: men jeg har store forventninger til, at I kommer til at bære vores samfund den rette vej. Så hjertelig tillykke endnu engang med jeres eksamen. Det er det bedste, jeg kan sige til jer - og det værste er, at I nu forlader os. Men vi ses jo snart igen - vi ses til Fugleskydning. Næste år: I Jerusalem som jøderne siger. Næste år til Fugleskydningen. Med disse ord dimitterer jeg årets studenter, årgang Som faste programpunkter under dimissionsmiddagen indgår en række taler, herunder ikke mindst årets studentertale, der blev holdt af Caroline Aamodt. Caroline udtalte bl.a. følgende: Det er med blandede følelser at stå her og se ud over så mange huer og vide at bag hver hue er en kammerat som har et gennemlevet eventyr her på skolen. Mit eventyr startede for 7 år siden. Det var en varm, lidt blæsende sommerdag i august 2004, da jeg som 12 årig kom her til skolen og skulle starte som dagelev i 6.b. Jeg vidste ikke, hvad det ville bringe, og jeg var ligeså spændt i maven som jeg er lige nu i mine sidste timer som herlovianer. Jeg vidste jeg var trådt ind på et område omgærdet af respekt. Et område, hvor man bliver taget seriøst, og hvor der er plads til at blomstre! Jeg tog af sted på eventyr et eventyr som har gjort mig stærkere og klar til den næste opgave nemlig livet efter endt skolegang! Vi i den 207. Regering er i dag dimitteret fra Herlufsholm skole. Vi har udviklet os siden vi i 1.g lærte hinanden at kende. Vi har gennemgået gode og mindre gode tider. Og vi har slidt i det for at nå vore mål. Vi har siddet mange gange i mausen, til aftensborde, morgenborde og i lal og diskuteret det evige spørgsmål: Jamen hvad skal vi bruge alle de forsøg, beregninger og diskussioner til når vi kommer ud i det virkelige liv?? Caroline fremsatte herefter nogle bemærkninger om nødvendigheden af at kombinere arbejdsomheden med omtanken og evnen til at være til stede i nuet. Caroline fortsatte: Mange af jer sidder sikkert i dette øjeblik og tænker: Ej, hvorfor nød jeg det ikke noget mere??? Og denne følelse er kun god at have, for det viser at vi stopper op, og reflekterer over vores tilværelse, og det er vigtigt, for at kunne udvikle sig! Herlufsholm forsvinder ikke, men man skal også kunne se i øjnene at opgaven nu er skrevet, og vi skal kunne sætte et punktum. For det at komme ud i den virkelige verden som gammelherlovianer er jeg sikker på vil blive mærkeligt for os alle! Vi vil igen stå alene som da, vi kom. Vi har alle her på skolen bevidst og ubevidst tilegnet os en form for stolthed ved at have været en del af en skole med så stærke traditioner og værdier. Vi har alle gået i den samme lyseblå skjorte, som nu skal syes om til en helt ny individuel skjorte i MANGE forskellige udskæringer og farver, afhængigt af hvad vi finder ud af, klæder os bedst i livet. Men jeg er sikker på at vi altid vil ha skjoldet tilfælles! Efter at have opholdt sig ved det stærke fællesskab blandt diplene fortsatte Caroline: Vi lever i et samfund, hvor vi unge bruger enorm meget tid på at fokusere på fremtiden: At tage lækre nye billeder så vi ser bedre ud på vores profilbillede på facebook i morgen, sammenligne os kosmetisk og materielt med hinanden, vi tænker konstant på fremtiden og spørger os selv?? Hvor er jeg i mit liv om 10, 20, 30 år. Det er GODE overvejelser. Men vi skal også huske nutiden, og nutiden er ikke at sidde fast i den, men at være til stede i den! Derfor mener jeg, at 3. Gs sidste skoledag, som vi kender den aldrig nogensinde må fjernes. Følte I ikke også der, at nutiden overhalede tanken om fremtiden?? Bussens døre havde først lige lukket og så var der ellers fest. Vi smed alle hæmninger, vi grinede, dansede og festede og lignede ikke mindst noget katten havde slæbt ind, men vi slappede af og levede i nuet og holdt sammen - alle sammen! Denne aften beviste, at der ikke nødvendigvis skal det fineste skrud og de dyreste kjoler til, for at man kan have den mest uforglemmelige aften, som jeg ved størstedelen af os havde! Man skal huske at det vigtigste er, at man kan ses med hinanden, også selvom det er spontant og ikke indebærer det helt store set-up. Lige om lidt forlader vi skolen. Vi vil igen stå alene som da vi kom, men denne gang stærkere! Det er vores opgave at holde sammen fremover, men et godt kammeratskab indebærer også at man kan give slip, og bakke hinanden op i en fremtidig ny og spændende verden, hvor man lukker op for nye muligheder. Skolen løber ingen vegne. Vi lever i en tid, hvor vi føler at der forventes enormt meget af os, Vi er virkelig bange for at tabe ansigt! Og denne tanke skal nedbrydes! Det er vigtigt at vi tør gå den vej, som vi mener gør os lykkelige, også selvom den bare skal prøves af. Hvis man er tro overfor sig selv, og ikke går den vej som glæder andre, men den vej, som glæder en selv, så vil viljen styre en i den rigtige retning! For ja det kan være hårdt, at det man ønsker, ikke stemmer over ens med det man drømmer om! Men vi i den 207. regering skal bevise at vi godt kan stå imod denne tendens i samfundet og udleve vore drømme! 6 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

7 Dimission 2011 På billedet fra Venstre: Amalie Thalund, modtager af Næstved Museuems historielegat Josephine Daniel Hansen, Elise Josephine Moltke-Huitfeldt, Helene Højlund Rasmussen, Klara Linnet og Christiane La Cour Herlufsholm Kostskole Kontakt

8 Dimission 2011 På studenternes vegne takkede Caroline skolens personale og sluttede af med følgende ord: Tak til dig, Herlufsholm for at lade os komme igennem mange forskellige oplevelser, der har været med til at bygge stærke bånd imellem en gruppe unge mennesker! Derudover vil jeg selvfølgelig sige tak til hver og en i den 207. Regering for at have gjort disse tre år uforglemmelige! Og lad os så tage ud på nye eventyr, men denne gang med en rygsæk som indeholder endnu mere end da vi kom! Den forløsning af glæde vi sidder med nu skal vi bruge til at bygge videre på vores drømme og visioner! Jeg ønsker alle rigtig meget held og lykke fremover! Og lad os så komme ud og fejre den hue helt igennem meget!! Anette og Carsten Følsgaard holdt årets forældretale. De tog udgangspunkt i deres erfaringer som forældre til 4 kostelevpiger, hvoraf den sidste dimitteredes i år. I talen fremhævedes skolens balancegang mellem tradition og fornyelse og det blev understreget, hvordan netop traditionerne, kan være medvirkende til at skabe et fællesskab og en klar identitet. Det blev desuden påpeget, at Herlufsholm i særlig grad formår at forene faglighed med en aktiv fritid og en tryg base på elevgårdene. Afslutningsvis opfordredes studenterne til drage fuld nytte af det de har fået med sig og huske på, at dette også indebærer ro og tid til fordybelse og eftertanke. Talerrækken afsluttedes traditionen tro af Herlovianersamfundets formand Christian de Jonquiéres. Hvert år byder formanden studenterne velkommen i Herlovianersamfundet og benytter samtidig lejligheden til med sit aldrig svigtende vid og humoristiske sans at give studenterne et par eftertænksomme ord med på vejen. Formanden sagde bl.a. Nu afdøde og tidligere socialminister og justitsminister K.K. Steincke har engang sagt Et godt indfald garanterer ikke et godt udfald. Jeg har virkelig gjort mig umage med indfaldet og håber på et godt udfald, men det er helt op til jer efterfølgende at afgøre. Udgangspunktet for mit budskab her i dag er et udsagn af den store nobelpristager Albert Einstein, der engang blev spurgt om han kunne sætte en formel på begrebet succes. Han sagde, det kan jeg sagtens og fremkom så med formlen: A = X + Y + Z, hvor svaret er, at A står for SUCCES, X for FLID, Y for TALENT og Z for at HOLDE MUND. Naturligvis kan man ikke leve af at holde mund, men det der ligger i Albert Einsteins formel er, at man for at få succes skal tænke sig rigtig godt om, inden man udtrykker sig. Ludvig von Wittgenstein, der var Østrigsk filosof og som levede fra har sagt: Grænserne for mit sprog sætter grænserne for min verden. Den der behersker sproget og som kender sproget, herunder fremmedsprogets nuancer, får et større udsyn end de, der ikke gør, og bliver således mere velforberedt til at begå sig i, hvad man kan kalde for globaliseringsdanmark, og her er det, tror jeg, vigtigt at holde sig Albert Einsteins formel for øje. Den kinesiske vismand Lau Tse har blandet andet sagt Hvor en god vandrer er draget forbi, bærer jorden ingen mærker, eller sagt på en anden måde En dygtig ordets mand krænker ikke med sin tale. Den virkelig vise fører et jævnt og varsomt sprog. Det er selvsagt vigtigt, at man er i stand til i en given sammenhæng at slå hårdt i bordet og udtrykke sig klart og koncist. Men man må aldrig gøre det på en sådan måde, at bordet knækker uden efterfølgende at kunne repareres. I relation til det at holde mund, har Abraham Lincoln som bekendt sagt: Hellere holde mund og blive mistænkt for at være idiot end at åbne munden og borteliminere enhver tvivl. Winston Churchill, der primo maj 1940 sad til møde med lord Halifax og premierminister Neville Chamberlain med henblik på at drøfte, hvem der skulle være ny premierminister sagde under mødet ikke et ord, hvilket Winston Churchill med bemærkningen tale er sølv, tavshed er guld angav som den væsentligste grund til, at det var ham, der blev premierminister og altså ikke lord Halifax. Den Schweiziske digter J.K. Lavater har sagt, og det er jeg helt enig i: Sig ikke noget ondt om et menneske, især hvis du ikke med sikkerhed ved, om det er sandt. Og hvis du ved det, spørg da først dig selv: hvorfor skulle jeg sige det?. Piet Hein har sagt Hvis du ingen tanker har, da gør da ej din tale klar. Det er altså her bedre at sige noget uklart end noget dumt og sårende. Jeg tror vi alle på et eller andet tidspunkt har sagt til os selv Bare vi dog kunne holde kæft med tilbagevirkende kraft. Forleden dag var jeg til et kursus i kommunikation, hvor jeg blev belært om et nyt ord, nemlig netikette, der står for net-etikette. I disse tider med Facebook og s er det vigtigt, at man undlader at kommandere i s. En kan blive for kort. Tænk over tonen. Vær venlig: Det koster ikke ekstra. Brug aldrig ironi. Det er alt for let at misforstå. Undgå personlig kritik. Lad være med at skrive noget, der ikke kan tåle dagens lys. Send aldrig en , når I er vrede. Tæl til ti. Jeg har i mit virke som advokat set et utal af eksempler på dårlig netikette og det er hændt, at jeg også selv er faldet i, om end jeg virkelig gør mig umage, for ikke at risikere at sende mails, når jeg er vred. En klog mand har sagt: Døm ikke i vrede, for vreden går over, men dommen står ved magt. Landsretssagfører Carl Madsen, der var noget af en provokatør fik en gang af dommeren en påtale, idet dommeren sagde De skal have respekt for retten, hvortil Carl Madsen svarede tilbage lidt halvfrækt men 8 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

9 Dimission 2011 ganske rigtigt Hr. retsformand det skal jeg bestemt ikke. Omvendt skal jeg vise respekt for retten. Det er her vigtigt, at vi viser respekt for andre mennesker. Vi står i dag, når vi tager en tur rundt i den globale horisont, som jeg ser det, i en konflikt mellem den irrationelle blinde tro og det moderne rationelle logiske sind. Vi står overfor konflikten mellem moderniteten og det anti-moderne, hvor nogen prøver at gå fremad og andre prøver at gå tilbage. Vi står overfor konflikten mellem de, der har løsningen som mål og de, der har nedbruddet som mål. Vi står overfor konflikten mellem fremtiden og fortiden, mellem fornyelse og stagnation og mellem de, der værdsætter friheden og de, der ikke gør det. Frederik Kocheise modtog hædrende omtale og et stik for sin altid positive og imødekommende indstilling. Det er vigtigt, at vi holder os begreber som individualisme, humanisme og civilation for øje, når vi skal løse de konflikter, jeg har forsøgt at beskrive og udvise dømmekraft og vi opfører os som anstændige mennesker og vi prøver at udvise indlevelsesevne og vi prøver at være nyttige mennesker til gavn for det omgivende samfund. Respekt for individet, respekt for anderledes tænkende, opmærksom, anstændig og velovervejet tale er her vigtige elementer, mener Albert Einstein og jeg. Hvis I prøver at have disse bemærkninger for øje og hvis I prøver på at bestræbe jer på at være nyttige mennesker og hvis I prøver på at udvise indlevelsesevne og forsøge at styre jeres dømmekraft og jeres sunde sans, så er jeg sikker på, at I med den bagage, I har med her fra skolen, har de bedste muligheder for at få en rigtig god og spændende tilværelse. Når jeg står her på talerstolen og ser på jer, kan jeg se, at jeg står overfor et meget stærkt potentiale af unge dynamiske dimittender. I har slet og ret alle mulighederne. Inge-Lis Otteskov modtager af Carlsen Langes legat. Inge-Lis blev fremhævet for sin empati og store arbejdsindsats. Efter Christian de Jonquéres tale afsluttedes dimissionsmiddagen med fællessang og kaffe, hvorefter studenterne drog ud i natten for at feste videre. I det foregående er kun en del af legatmodtagerne nævnt. En komplet liste vil blive bragt i skolens årsskrift. p Studenterne defilerer forbi stifternes gravmæle Herlufsholm Kostskole Kontakt

10 Fugleskydning Fugleskydning 2011 Der var engang for længe siden mere præcist, for 208 år siden en skole, som fandt på at holde en stor fest, nærmere betegnet Fugleskydning! Det blev en kæmpe succes og man valgte derfor at gøre det til en tradition! Det blev til en god tradition, som alle elskede meget højt, og især skolens ældste klasse var vilde med festen. De anså den for at være en fejring af, at de nu var den ældste klasse og det var dem man skulle fejre! Det hele startede med, at alle skolens mange elever skulle stille op foran skolen, og det skulle gøres ordentlig med statsministeren i front, men ham kommer vi tilbage til senere. Man skulle stå i klasser og oven i købet efter højde! De lave forrest og de høje bagerst! De gik ruten op forbi Heis og Mia, skolens rektorpar, som de skulle hilse på, og hvor sekretær og sandstryger skulle udbede et leve for rektorparret! Derefter fik eleverne udleveret fuglene, som man skulle skyde efter. Man fortsatte ruten ned til den store grønne eventyrlige have, hvor alle fremmødte og eleverne sang så flot den sang, som de kaldt fugleskydningsmarch! Og så kunne man ellers skyde efter fuglene og om den store ære som fuglekonge, som den ene gang blev den unge Prins Hadsbjerg! Han blev hyldet og belønnet med gaver, men også sjov blev der lavet med ham af alle de andre unge prinser og prinsesser gjorde, som traditionen sagde, de kastede ham i den store flod, hvor der levede alle de forunderligste dyr! Men den modige prins vidste hvordan han skulle gøre! Alle mennesker, der var samlet, var glade, og de morede sig på trods af de små dryp, der dalede ned fra det høje, måske var det Vorherre, der var trist over, at han ikke var inviteret? Dette vides dog ikke med sikkerhed. Et andet stort højdepunkt på dagen var statsministerens tale se på denne skole havde man det, der hed en regering og på denne dag var det den 208. regering, der var i centrum. Talen var begavet, vittig og umådelig veltalt! Statsministeren var dog også verdenskendt for sine retoriske evner! Og regeringsmedlemmerne glædede sig over, at han tænkte så meget på resten af skolen med alle sine løfter. F.eks. løftet om mere sovs til bordene. se det er der noget ved! 10 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

11 Fugleskydning Om aftenen efter den lange dejlige dag kom både lærere og gamle elever fra nær og fjern for at være med til det store bal, som satte kronen på værket som afslutning på den dejlige dag. Alle dansede så yndigt og morede sig. Nogle så deres gamle kammerater. Denne tradition var noget meget specielt! En dag som var elsket både af store og små, unge og gamle og særligt den nye 208. regering. Se det er et rigtigt eventyr. p MILLE KOCK JAKOBSEN & PERNILLE STEEN CHRISTENSEN Herlufsholm Kostskole Kontakt

12 Destination: Bornholm Destination: Bornholm The destination for this year s field trip for 8a, 8b, 8c and 8i was Bornholm. Pupils from 8c, who attend English for Native Speakers, have written about their experiences. We hope readers of Kontakt will enjoy the contributions. JOCELYN CHAPMAN PEDERSEN Svaneke A few weeks ago the whole 8th grade went to Bornholm. One of they places we visited was a small town called Svaneke. We spent several hours there walking around looking at everything from chocolate and sweet factories, to glass blowing. My friends and I started at the harbour where we looked at the ducks seeking cover from the rain. We then went into a café where they made their own ice cream, but it was too expensive, so we headed on further into Svaneke. Next we visited a chocolate factory where you could watch people make the famous Svaneke Chocolates. They were also very expensive, but the smell in the store made them irresistible, so we all invested in some chocolate each. Just across the road was a shop where they made boiled sweets. They looked delicious so we also went in there to get some. As it got on to the afternoon, the sun showed up and put a smile on our faces. We went to get an ice cream and a soda before going back towards the harbour. On our way we passed a shop where they were blowing glass and shaping it into art. It was all very beautiful and we were fascinated by the way they did it and how little time they had to blow. The oven they used for warming the glass was small, but the heat was intense and made the glass melt.just beside the glass shop was a liquorice factory. We went inside to taste some of the different flavours, and soon we all fell in love with the store. We stayed there for a while until everyone had bought some before boarding the bus to head home to Gudhjem. NICOLAI 8C Svaneke Want to go on a fun shopping trip? Try out Svaneke, it is an amazing town, read about our trip! On the Wednesday of our school trip, the class and I arrived in Svaneke, a town on the southwest of the Danish island of Bornholm.. The boys and I started at the Svaneke Bolche (Sweet) Shop, In the shop we were handed free candy. We learned how they made their famous Danish sweets. The men in the shop cut the very warm candy mixture into small pieces with a type of metal scissors machine. Then it was all pushed down into a big metal bowl where the candy was stored. Later after we had finished lunch, we went to a little glass shop, where they engraved names inside glass and I bought a glass ring for my mom. After being in Svaneke for two hours, the class I and took a bus back to Gudhjem. It had been a fun experience and I learned a lot from the visit. CHRISTIAN 8C Hammershus Pupils of the entire 8th grade of Herlufsholm Boarding School attended a five-day student field trip to Bornholm, which took place from September 11th to 16th This event allowed the students to experience socializing with the other pupils and learning to take responsibility in a nonparent situation. Many activities took place during the field trip but my personal best was our journey to Hammershus. We were supposed to go there by bike, but due to the hard blustery weather and the number of accidents on the bike journey on the first day, we went there by bus instead. Hammershus is a prehistoric ruin of the largest medieval fortress in the Northern Europe, situated on the cliffs of Hammeren on the edge of northern coast of Bornholm. Hammershus was established in 1255 by the archbishop Jakob Erlandsen, where it was a royal residence for King Valdemar II and a base for the Danish Crusades. Since that time it had been held as Bornholm s stronghold. The fortress was partially demolished around I myself thought that it was incredible to be there, because it was surprising to see the size of the fortress and to know that the walls still stand to date. RASMUS 8C Christiansø A healthy, adventurous, experience is always nice. Try discovering the wonders of Christiansø. The 8th grade had a pleasant time on the small, peaceful island. A small boat took us from Bornholm to Christiansø and there was an open deck where most people enjoyed the sunshine and each other s company. The trip took around an hour. On arrival, 8th grade was split up by class and because we did not know what to expect, we mostly walked around bonding with our classmates. We discovered that Christiansø is a fortress island. This is because it has a large number of cannons, brick walls, etc. On the north coast line of Christiansø there is a view known as the world s end. This is because you cannot see the coast line from this point. It was a very unbelievable sight, and it made you realise how big the world actually is. Another thing it made us realize was how important it is to take care of our vulnerable world. We continued around the small island and ended up back at the harbour where we went across the small bridge leading over to Frederiksø, an even smaller island. There were high winds. However sunshine was still visible. We took a rest a grass field and reflected on the past couple of days on Bornholm. Following an hour s wait, the ferry arrived and we got aboard. Most of the students sat outside as the weather was good to begin with, but we could see waves further ahead. 12 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

13 Destination: Bornholm All of a sudden the boat began to rock back and forth because of the five meter high waves crashing against the side of the boat. Some people found it fun to begin with, as they got at bit wet. However, others found it less amusing. As the waves got more severe, some individuals felt seasick. The boat ride felt a lot longer than it actually was and was certainly an experience. We did not think it a nice one, but unquestionably an experience to remember. p CHRISTINA, NATASCHA, MAGNUS 8C Herlufsholm Kostskole Kontakt

14 8. klasserne på Bornholm 8. klasse på Bornholm Vi fra 8. årgang har været en uge på Bornholm, for at styrke fællesskabet og lære hinanden bedr at kende. Vi mødtes søndag d. 11. september, om aftenen, på Næstved station. Vi tog toget til Køge, hvorfra vi skulle sejle til Rønne med nattefærgen og ankom til Rønne cirka klokken 06:00 næste morgen. Færgeturen var rigtig hyggelig, og man kunne mærke hvor spændte folk var. Der var ikke mange der fik sovet igennem den nat, og det gjorde lærerne en smule frustrerede, da de gerne ville have vi skulle være friske til den lange cykeltur der ventede os. Turen til Gudhjem Da vi udmattede ankom til Rønne, fik vi afleveret vores bagage og skulle derefter over at hente cykler. Man valgte selv sin cykel, så der var ikke nogle problemer. Vi cyklede klassevis op til en bager, som lå i nærheden, for at spise morgenmad. Nu ventede den lange cykeltur, på 25 kilometer, til Gudhjem. Under turen var der mange som styrtede, pga. den voldsomme vind, men ikke noget videre alvorligt. Selvom det var hårdt, gik turen fint og vi ankom til Gudhjem omkring middagstid. Vi fik udleveret vores huse som der var kæmpe stor forskel på. Nogle havde fladskærm og lædersofaer, og andre havde ikke engang en ovn. Folk fandt sig til rette i deres huse, og fik handlet ind til aftensmad, som vi selv skulle stå for hver aften. Ellers stod resten af aftenen på hygge og afslapning, da alle stadig var meget trætte. Hammershus Næste dag var det meningen vi skulle have cyklet 50 kilometer og gået ti, men dag vejret ikke var blevet bedre og pga. de mange styr dagen før, valgte lærerne at vi skulle bringes i bus til Hammershus og derefter gå den lange vej hjem. På Hammershus måtte vi bare gå rundt og se os omkring, indtil det aftalte tidspunkt hvor vi skulle hjemad. Turen var lang 14 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

15 8. klasserne på Bornholm og hård, men samtidigt var det hyggeligt og der var en masse tid til at snakke og fjolle. Da vi var hjemme efter cirka fem timers gang var alle meget trætte og udmattede. Igen skulle der handles ind til aftensmad, men da alle ikke var nået hjem, var det lidt problematisk. Alle fik dog noget mad. Resten af aftenen gik ligesom dagen før, med afslapning og hygge på tværs af husene. Busturen Næste dag blev vi fragtet rundt på Bornholm i bus, hvilket var tiltrængt efter to hårde dage. Vi så en masse seværdigheder som Øster Lars Rundkirke og Ekkodalen. Ekkodalen var nok det folk fandt mest spændende, og der havde vi en hyggelig oplevelse. Ekkodalen er en sprækkedal, og man siger det bedste ekko skulle kunne høres, hvis man råber fra dets centrum. Derefter blev vi kørt til Svaneke, hvor vi fik lov at gå selv omkring og kigge i butikker osv. De fleste var også på bolsjekogeri og glaspusteri. Det var en meget afslappende dag, uden så meget stress over aftensmaden, da vi kom tidligt hjem. Og som alle dage før det havde vi en hyggelig aften på tværs af husene. Christiansø Om torsdagen skulle vi til Christiansø og Frederiksø. Vi skulle sejle fra Gudhjem havn om formiddagen. Turen tog cirka en time. Det var en lidt voldsom sejltur pga. store bølger og sådan. Da vi gik i land på Christiansø, blev vi vist rundt på øen klassevis. Det var hyggeligt og spændende, og vi havde en god tur. Sejlturen hjemad var dog ikke så sjov. Sad man nedenunder vippede båden uudholdeligt meget, og folk blev søsyge, og sad man ovenpå blev man gennemblødt af bølgerne som sprøjtede ind. Vi kom endelig hjem og folk var på deres sædvanlige handletur i Super Brugsen. Denne aften var dog lidt speciel da de fleste så folketingsvalg. Sjovt nok var det Christiansø, som vi lige havde været på, der havde stemmerne klar først. Da det var sidste aften, sørgede alle for at gøre det ekstra hyggeligt. Hjemturen Nu blev det fredag og vi skulle hjemad. Om morgenen blev der ryddet op og gjort rent i husene, og folk pakkede deres ting. Da alle var klar tog vi en bus til Rønne, hvorfra vi tog hurtigfærgen til Ystad. Fra Ystad af tog vi en bus til København. På Københavns hovedbanegård skulle folk en masse forskellige steder hen. Nogle blev hentet, andre tog toge forskellige steder hen, så der blev taget afsked på banegården, og til sidst kom alle sikkert hjem. Det var en fantastisk tur, som styrkede vores sammenhold og fællesskab. Det var også spændende og lærerigt selv at skulle styre alt i huset, uden nogle voksne til at hjælpe en. Det var en tur som vi havde set meget frem til, og opfyldte alle vores forventninger. p 8. KLASSE Herlufsholm Kostskole Kontakt

16 Exchange students Exchange students from Czech Republic Som led i et udvekslingsforløb havde 2Y besøg af en tjekkisk klasse i uge 38. I ugens løb dystede eleverne blandt andet i en robotkonkurrence med selvkonstruerede robotter. Derudover var der indlagt ekskursioner til Møn, Københavns Universitet og Frihedsmuseet. Mette Kamper Ahlgreen beretter her om sine indtryk fra ugen. It was a foggy night, and you could feel the uneasiness in the air as we awaited our guests. They were arriving from their school Gymnázium Boženy Němcové in Hradec Králové, Czech Republic. We weren t exactly certain of what to expect. We were a class that was equipped to deal with a tight schedule, like the one that was panned for us, and we had plenty of experience with work under pressure, but could our exchange mates handle that as well? We would soon know. Our class of 20 people was patiently awaiting our visitors. When they finally arrived in their large double-decker bus we all silenced and watched them enter in a less than symmetrical manner and find a seat in the teachers room in which we were waiting. There was a large table put together by many smaller tables. Napkins and refreshments were set on the surfaces to welcome our company, and to refresh them of course, they had come a long way. The braver of us engaged in conversation, but for the most part it was an awkward feeling as we all stared at each other like monkeys in a cage. Then finally, our teacher Henrik Schnack-Petersen got up to introduce us and the thick tension in the air was relieved. We were introduced to the students who would be living with us. After the introduction and the pleasure of refreshments we continued on home with our exchange mates. The day-students went home and relaxed and met up with family, but as for the boarding students we had to show them around first. I am a boarding student and I had to care for 7 individuals along with my neighbor Maya. We have a semi-strict dorm teacher, so naturally the first thing she would ask of us is to share all the rules of boarding life with the exchange students. They seemed a bit overwhelmed, considering the amount of rules, and the pace at which both Maya and I spoke Eng- lish. It was evident that there was a large lingual difference. We made it work, but it was still not optimal communication. They seemed very shy to speak English, but I do not blame them, Maya and I have an unfair advantage, which can be very intimidating. We showed them the way we do our beds, and in our house, there is no such thing as less than perfect. Maya and I had a laugh, as they struggled to make their beds, but at the same time felt enormous sympathy and we finally helped them out. After a long night, we all escaped to the world of dreams. Next morning (Day 2) we all gathered in our gym for an assembly. An engineer came and lectured about ideas (Jan Lindholt from the University of Southern Denmark, Faculty of technology): How one develops ideas and the stages to engage an idea that can become a great invention. We sat down in our groups (a couple of our Czech exchange mates and ourselves.)we had to first jot down all of our thoughts on a piece of paper - it was just random thoughts. Then we had to connect them in any way possible, and then finally find a way to use them and make a plan for an invention. It was quite inspiring, we all learned very much from him. At noon around we got on a bus to visit Geocenter Møn a geologic site at the coast. Here We engaged in teambuilding exercises. We were divided into teams, and we had to go on expeditions. Some had to find their way in a forest to certain posts with the help of a GPS; others had to go mountain biking and find posts which had questions that we would then answer. After that we ventured home and enjoyed our nights with our exchange students, attempted to get to know them. Day 3 was an exciting day, possibly the one many enjoyed the most, because that day we got to build robots! Well, first we solved each other s math problems (Ones we had created for our partners and then sent, they did the same for us. It was a math exchange.) Then finally we got to build the robots and race them. This was by instruction and under the supervision of Jørgen Chr. Larsen, from the University of Southern Denmark, Faculty of technology. It was to say the least AW- ESOME! My group s robot won of course No not really, we were close to last, but I like to believe we won in spirit. Day 4, the day we were to visit the University of Copenhagen. We were going to explore the Meissner effect which is when a material transitions from the normal to the superconducting state. This means that is actively excludes magnetic fields from its exterior. This then allows the magnet to float above the superconductor s surface. It was great fun. We all felt a bit telekinetic. After our magical adventures, we all took a stroll in Copenhagen. We went to go see the Little Mermaid and a World War 2 museum that dealt with the Danish occupation. After that we had time of our own to do with what we wished. We ended the day with eating at a restaurant called Riz Raz. I must admit that it wasn t the greatest food we had ever had, but it certainly was a lovely time spent with our exchange mates. Day 5 was my class day to shine. We started off with presentations about the occupation of Denmark that we had prepared for them in advance. Then we worked on ideas for a science project that we would engage in with our international groups. We will eventually present these projects during our visit to Hradec Kralove next year. We then took them to the city of Næstved and gave them a tour. Finally we met up back home for dinner and a farewell party at the school. Time to say goodbye. We were all sad to see them leave. Our exchange started off awkward and hard, I think all of us doubt 16 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

17 Exchange students how easy the week would be to get through with people you can t communicate with, but in the end it was sad to see them leave. Despite cultural differences and barriers of communication we made it work and all became great friends. Some of us still talk on a daily basis. It was a very interesting exchange and I loved every minute of it, even the rough patches. I m glad I did participate, and I know my class is as well. We all enjoyed learning from someone else and through firsthand experience. We all have more respect for cultural differences, and we know more about the world around us than we did before. Every international cooperation has its difficulties, it s hard to avoid, but exchanges are always an amazing experience to be a part of, and I can vouch for this one. I think all exchanges should be as successful as this one. p METTE KAMPER AHLGREEN 2.Y Herlufsholm Kostskole Kontakt

18 RUGBY RUGBY AT HERLUFSHOLM It s hard. It s competitive. It s not for the faint-hearted but anyone witness to the game against Sigtuna would have seen a great advert for our sport; ability mixed with enthusiasm and guts, played out in true sportsmanship. With the visit of our neighbour school from Sweden, Herlufsholm was celebrating its inaugural rugby match. For two years we have been building a club and to see that process come to fruition was a huge success for players and spectators alike. Fifteen players from 3g down to 9th grade got the chance to flex their rugby muscles to the delight of the home support, many of whom saw this sport for the first time. I hope our players proved that you do not need to be built like Sylvester Stallone to play rugby and enjoy it. We have a mixture of experience and a few who have the bare essentials but they made a real spectacle. One is going to take a few knocks in this game but there s more pleasure in dishing them out too! Just ask those that play! Despite playing more able opponents, our lads fought to the very end with a commendable geist, merely enjoying the opportunity of playing together as a team. That spirit was clear to see and has had the added effect of enticing new players to the club which can only be good for competition. The aim is that this will become a regular fixture - so, old and new players alike, we can only see progress from here! We train once a week and the onset of winter will not stop us; we can always make use of new players to play indoors. In the spring we will be aiming to arrange new games with clubs in Copenhagen to play 7 or 10 a-side so new players are always welcome - willingness is all that s needed! p JIM BUSHBY 18 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

19 RUGBY Sommerskole Fra den 20. juli til den 3. august tilbyder Herlufsholm sommerskole for op til 40 børn mellem 13 og 15 år. Sommerskolen er først og fremmest rettet mod børn af danske forældre bosiddende i udlandet. Målet for sommerskolen er primært at lære deltagerne dansk og give dem indsigt i dansk kultur og danske forhold. Det er skolens erfaring, at mange elever vil kunne have glæde af en sådan introduktion inden et egentligt skoleophold i Danmark. Udover egentlig undervisning, vil der indgå sportsaktiviteter og udflugter til skov og strand samt en række seværdigheder, blandt andet Tivoli. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rektorkontoret. p Herlufsholm Kostskole Kontakt

20 Does it Make a Difference? Does it Make a Difference? En vigtig del af Round Square arbejdet er deltagelse i såkaldte service aktiviteter. En del af disse er tilrettelagt som udviklingsprojekter i den 3. verden. Kontakt har bedt fritidskoordinator Jacob Normann Jørgensen om at viderebringe sine indtryk fra deltagelsen i et af disse projekter I wonder, does it make a difference? Is there a point in sending 20 young people to Peru - thousands of miles away - from home to Peru to build greenhouses and see the country? I have no guarantee that the greenhouses are there a year from now, or if the vegetables are cared for and harvested, or whether the vegetables fall into the right hands. Perhaps, a year from now the greenhouses are used for storage or maybe they are rundown and empty. The question is; is the work of 20 young people wasted? As I think about this question, I also remember the joy in the Peruvian children s eyes when our students were playing with them. I remember the pride of our students once they had climbed a 300m vertical cliff and then repelled down. I remember the hard work, creativity and enthusiasm of our students when they worked with one of the projects. I remember the curiosity of the Peruvian children. I remember the selfconfidence of our students at the end of the project. So the answer to my opening question is a clear and resounding - yes, it makes a difference. To experience other cultures and their way of living together broadens your horizon. To acknowledge that we may not always have the recipe for a happy life is healthy. Breaking boundaries provides an understanding of one s own physical and mental capability. To be inspired to do something for others is life-affirming. We can all make a difference; we must choose to do so. The 20 young people on this trip will with a guarantee make that choice in the future. p JACOB NORMANN JØRGENSEN 20 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2011

Kære studenter, årgang 2011, den 207. regering udi Fugleskydningen,

Kære studenter, årgang 2011, den 207. regering udi Fugleskydningen, Dimissionstalen onsdag den 22. juni 2011 Kære studenter, årgang 2011, den 207. regering udi Fugleskydningen, Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen, hjertelig tillykke til jeres familie, jeres lærere

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Visible Learning James Nottingham

Visible Learning James Nottingham Visible Learning / Synlig læring www.jamesnottingham.co.uk facebook.com/challenginglearning Professor John Hattie Director, Melbourne Education Research Institute Chair, Board of the Australian Institute

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere