Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt"

Transkript

1 Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj

2 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af Naturfagskonsulent Flemming S. Hansen Redaktion og tryk Pædagogisk Center Hvidovre. Maj 2009 Grafisk tilrettelæggelse Flemming S. Hansen Forsidefoto: Flemming S. Hansen 2

3 Projekt Hvidovre som Science-kommune Science-kommune Hvidovre Kommune har politisk vedtaget i lighed med 22 andre kommuner i Danmark at melde sig til at blive Science-kommune. Dette indebærer, at Hvidovre kommune skal udarbejde en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling. Erfaringerne fra Science Team K-projektet fra Kalundborg kommune viser, at det er muligt at øge børn og unges interesse for naturfag og teknik via en langsigtet indsats. I en Science kommune skal der skabes sammenhæng imellem de mange forskellige tiltag og ressourcer med relationer til udvikling af naturfagsområdet og erhvervsliv. De formelle læringsmiljøer i skolerne skal lære at udnytte mulighederne i de uformelle læringsmiljøer. Målet er at børn og unge skal opleve en rød tråd omkring naturfagene fra førskolealderen til ungdomsuddannelsen. Udgangspunktet er børn og unges potentialer og den daglig naturfagsundervisning i skolerne. Denne undervisning skal udvikles omkring en formidling, der samarbejdes med andre lokale naturfaglige aktører, så der skabes et kreativt, innovativt læringsmiljø, der medvirker til, at eleverne oplever science som relevant, spændende og meningsfuldt. Læs definition beskrivelsen fra Science-kommune projektet bilag 1. Tid Samlet afsæt og foreløbig tidsramme bliver i skoleåret Projektet tænkes videre udviklet, og det er op til idé og visions gruppen (styregruppen) at tage stilling til projektets videreførelse Strategier Med afsæt i de opstillede mål er det Hvidovre Kommunes strategi at få skabt en Science platform. Hvor skoleforvaltningen, Teknisk forvaltning, gymnasiet og erhvervslivet i kommunen sætter fokus på naturfagsformidling med fokus på børn og unge fra børnehaveklasser til 3.g i ungdomsuddannelsen. Omdrejningspunktet er i projektets to grupper: vision og idé og projekt grupperne. Grupperne skal være med til at udvikle og koordinere den samlede indsats omkring større og mindre naturfaglige projekter lige fra den enkelte skole til større kommunale events. Derudover skal et antal naturfagskurser for lærere, specifikke naturfaglige materialeudlån fra PC, nyudviklede tilbud fra Quark, et innovativt energiundervisningsprojekt, nyudviklede materialer til brug i de kommunale miljøanlæg samt meget andet være med til at støtte op om Hvidovre som Science-kommune. Vision Hvidovre Kommune skal være kendt for at have skabt og udviklet en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring science området. Samtidig 3

4 med, der er skabt et samarbejde og en platform i kommunen, hvor Forvaltningen og skolerne arbejder sammen om at styrke naturfagene. Mål At flere unge interesserer sig for naturfag At styrke elevernes naturfaglige kompetencer. At styrke undervisningen i naturfagene, så alle børn og unge får mulighed for at opleve science som spændende og meningsfuldt bl.a. gennem eksperimenter og undersøgende aktiviteter i det omgivende samfund. At udnytte og udvikle de uformelle læringsmiljøer inden for det naturfaglige område i kommunen, som f.eks. den lokale brevdueforening Vido eller Vej og Parks gartneriafdeling. At tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere inden for det naturfaglige område på skolerne. At udvikle naturfaglige kulturer med en aktiv faglig og fagdidaktisk dialog mellem naturfagslærerne. At styrke samarbejdet mellem naturfagene på langs og på tværs med henblik på bedre faglig progression og læring. At koordinere og fremme samarbejdet mellem det naturfaglige område inden for institutioner, skoler, Avedøre gymnasium og erhvervsvirksomheder i kommunen. At øge mulighederne for at erhvervslivet i Hvidovre har mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft fra borgere i kommunen, der kan skabe viden, innovation og vækst At udvikle naturfagsundervisningen i kommunen, så den kommende generation af borgere i Hvidovre i fremtiden har stor indsigt i de miljøanlæg, der ligger i kommunen. At forbedre karakterergennemsnittet i elevernes afgangsprøver i naturfagene 4

5 5

6 Model 1 Aktører i Hvidovre som Science-kommune de 11 folkeskoler Pædagogisk Center Quark Centeret Skole og kultur forvaltningen Avedøre gymnasium Hvidovre som Science-kommune Teknisk forvaltning Klima kommune Avedøre Spildevands center Avedøre Kraftværk DONG Hvidovre Vindmølle Laug Erhvervs virksomheder Erhvervs virksomheder Erhvervs virksomheder 6

7 Model 2 Projektorganisering Idé og visionsgruppe (styregruppen) Naturfagskonsulenten Projektgruppe Eksempler på undergrupper Lokale miljøanlæg på dagsordenen til afgangsprøven Planlægning af Naturfagsmaraton Innovativ energiundervisning Samarbejde imellem gymnasiet og folkeskolen 7

8 Komisorium for ide og visionsgruppen (styregruppe) Idé og visionsgruppens overordnede opgave er at opstille en naturfagsstrategi. Denne strategi skal styrke den naturfaglige dimension i Hvidovre Kommune ved at inspirere og skabe sammenhæng samt sørge for, at kursen for projektet bliver fastholdt. Gruppen skal: Beskrive strategien for de hovedområder, der skal arbejdes med og angive tidsrammer, milepæle for arbejdet samt ressourceforbrug. Med udgangspunkt i visionerne realiseres en implementering af projektet i Hvidovre Kommune. Synliggøre projektet. Udarbejde handleplan for projektet efter Evaluere projektet. Gruppen består af flg. deltagere: Skolekonsulenten for naturfag. Repræsentant fra skoleledelsen fra to af kommunens folkeskoler. Repræsentant fra Avedøre gymnasiums ledelse. Repræsentant fra flere erhvervsvirksomheder i kommunen. Repræsentant fra skole og kultur forvaltningens ledelse. Repræsentant fra teknisk forvaltnings ledelse. Politisk repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Det er konsulentens opgave at facilitere gruppens arbejde med at udarbejde dagsordener og referater til møderne. Derudover er det konsulentens opgave at være bindeleddet imellem visions - og projektgruppen. Komisorium for projektgruppen Projektgruppens overordnede opgave er at tage initiativ til at gennemføre tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet: Hvidovre som Science-kommune. Gruppen skal: Organisere og planlægge event og undervisning omkring Dansk Naturvidenskabsfestivals tilbud og aktiviteter. Sørge for, at de beliggende miljøanlæg i kommunen bliver en del af undervisningen i den daglige naturfaglige undervisning på skolerne. Skabe sammenhæng og progression fra børnehaveklassen til ungdomsuddannelserne. Bidrage til videndeling af projektet. Udvikle rammer for samarbejde mellem folkeskolen og gymnasiet. Udvikle forskellige evalueringsværktøjer omkring naturfaglige aktiviteter. Udvikle initiativer der kan fremme videndeling på naturfagsområdet. Sikre helheden i projektet for den enkelte lærer og skolen. Gruppen består af flg. deltagere: Skolekonsulenten for naturfag. 8

9 To lærere fra hver skole (en natur/teknik lærer og en naturfagslærer fra overbygningen) To lærere fra Avedøre Gymnasium. En medarbejder fra teknisk forvaltning. En medarbejder fra Centralforvaltningen. Evaluering af projektet Projektet skal evalueres i forhold til de opstillede mål. Dette skal ske løbende i forbindelse med skolernes årlige kvalitetsrapport. Efter 2009 udarbejdes en mere detaljeret evalueringsplan i forhold til kvalitetsrapporten. Derudover udarbejdes der en evalueringsrapport af selve projektet. Danmarks Pædagogiske Universitets skole vil fremstille en evalueringsrapport af projektet i forhold til alle de deltagende kommuner. De forskellige interessenters rolle i projektet Skolelærerne Lærerne er drivkraften i projektet. Det er dem der skal få projektet til at hænge sammen fra visioner og ideer til konkret undervisning. De er de udførende i naturfagskæden på den enkelte skole. Derudover skal de samarbejde om organiseringen af de forskellige events og tiltag, som skal gennemføres i kommunen. Lærerne skal indgå i et samarbejde med gymnasiet og sørge for at inddrage de uformelle naturfaglige miljøer og kulturer i den daglige naturfagsundervisning. Den naturfaglige indsats med de øgede flerfaglige projekter og inddragelsen af de uformelle miljøer skal medvirke til at styrke samspillet imellem naturfagene. Gymnasielærerne Gymnasielærerne er som lærerne i skolen en drivkraft, der skal få projektet til at hænge sammen til konkret undervisning og formidling omkring naturfaglige temaer. Gymnasielærerne skal sørge for at etablere forbindelse imellem gymnasiet og de deltagende erhvervsvirksomheder. De faglige ressourcer, som virksomhederne kan tilbyde skal lærerne være med til at tænke ind i konkret undervisning. Dette vil betyde, at udviklingen af naturfagsundervisningen på skolen sker på grundlag af erfarings og forskningsmæssig indsigt. Gymnasielærerne skal i deres naturfagsmetodik få gymnasieeleverne til at formidle omkring naturfaglige begreber og metoder til folkeskoleelever, så både gymnasieeleverne og folkeskoleeleverne får styrket deres naturfaglige niveau. Avedøre spildevandscenter Centerets rolle i projektet bliver at udbyde deres formidlingsdel omkring spildevandsrensning til en større del af Hvidovres folkeskoleklasser og Avedøre gymnasium. Målet er, at det lokale spildevandsanlæg bliver en fast del af den naturfaglige undervisningen fra 3. til 9. klasse. Der vil på skolerne via projektgruppen blive sat fokus på at udarbejde materialer, så spildevandsrensning bliver sat på dagsordenen til den mundtlige afgangsprøve i fysik/kemi i 9. klasse. Derved vil centeret opleve, at det er eleversom er mere 9

10 fokuserede omkring besøget på spildevandsanlægget. Dette skal derfor medføre en øget faglighed ved et klassebesøg. Disse tiltag vil betyde, at den kommende generation af borgere i Hvidovre vil have en stor indsigt i anlægget. DONG Avedøre kraftværk Hensigten er, at det lokale kraftværk gerne skal blive en del af den naturfaglige undervisning i folkeskolens overbygning og Gymnasiets naturfagsundervisning. Der vil på skolerne via projektgruppen blive sat fokus på at udarbejde materialer, så Avedøre kraftværk bliver sat på dagsordenen til den mundtlige afgangsprøve i Fysik/kemi i 9. klasse. Derved vil DONGS formidlings og informationsafdeling opleve, at det er elever, som er mere fokuserede omkring besøget på kraftværket. Dette skal derfor medføre en øget faglighed ved et klassebesøg. Disse tiltag vil betyde, at den kommende generation af borgere i Hvidovre vil have en stor indsigt i anlægget. Erhvervsvirksomhederne Virksomhederne vil få mulighed for at brede deres viden og formidling ud til en bredere del af befolkningen - samtidig vil virksomhederne få indsigt i, hvad der sker i naturfag på skoleområdet. Det vil være muligt for den enkelte virksomhed, at give input fra deres verden omkring den naturfaglige udvikling og bistå med forslag til, hvad naturfaglig undervisning også kan være til Hvidovres folkeskoler og Avedøre gymnasium. Virksomhederne kan være med til at sikre, at udviklingen af naturfagsundervisningen sker på grundlag af erfarings og forskningsmæssig indsigt. På sigt kan den enkelte virksomhed få fordel af, at flere unge er mere motiverede for at tage en uddannelse inden for teknik, natur, IT og sundhed. Derudover vil en øget interesse kunne tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere inden for det naturfaglige område i kommunen og derved i fremtiden skabe unge kreative, innovative og tekniske medarbejdere til virksomheden. Hvidovre Vindmøllelaug Vindmøllelauget vil hurtigt få skabt interesse for deres projekt. Der vil kunne skabes en naturfaglig formidling omkring vindmøllernes el-produktion, der samtidigt kan sættes i et klima og miljømæssigt perspektiv. Via projektgruppen udarbejdes undervisningsmateriale omkring vindmøllerne, så den lokale alternative energiproduktion i fremtiden kan sættes på dagsordenen i den mundtlige fysik/kemi afgangsprøve i 9. klasse. Formidlingen omkring de 3 nye vindmøller vil i fremtiden kunne sættes i en progression i forhold til den alternative energiundervisning, der i dag sker omkring vindenergi på Hvidovre Kommunes Byøkologiske Naturcenter Quark. Disse tiltag vil betyde, at den kommende generation af borgere i Hvidovre kommune i fremtiden vil have indsigt i de store fordele, den alternative el produktion med vindmøllerne giver i forhold til klimaet. 10

11 Andre Derudover vil Skole og kulturforvaltningen ved Pædagogisk Center og Teknisk Forvaltning og Central Forvaltningen være interessenter i projektet. Status Baggrund Kurser. Hvidovre har i de sidste fire år haft naturfag som kommunalt indsatområde: Skoleforvaltningen har med centralt styrede midler finansieret kurser for skolernes naturfagslærere fra indskoling til udskoling Den nye fælles prøve i naturfagene Det naturfaglige område herunder geografi og den nye naturfaglige prøve samt mål og evaluering i naturfagene Natur/teknik den grundlæggende naturfaglige indlæring Risiko, sikkerhed og laboratorieindretning i naturfagene Dansk som andetsprog - en dimension i faget natur/teknik Konsulent. Siden 1994 har der været ansat en konsulent på Pædagogisk Center, der har haft naturfag som fagområde. Hvidovre Kommunes Byøkologiske Naturcenter Quark. Centeret, der er under Pædagogisk Center, har eksisteret siden 1995, er et dagligt tilbud til skolernes naturfagsundervisning med over 60 forskellige naturfaglige aktivitetstilbud. Kapaciteten er på over 230 skoleklassebesøg om året, og med åbent-hus-arrangementerne og klasse/forældre aktiviteterne er der årligt 7000 besøgende. Møderækker Der har i flere år været gennemført en møderække i naturfagene. Naturfagsmøderækken er et aktivt netværk omkring PC s naturfagskonsulent, hvor der deltager lærere fra hver skole. Indholdet er refleksion og videndeling inden for den daglige undervisning, de nyeste tanker og erfaringer inden for naturfagene. Science gange på skolerne. Der er blevet igangsat en plan for at etablere sciencegange på kommunens skoler med 48 laboratoriearbejdspladser, som er finansieret med ekstra midler fra Indenrigs ministeriet. Langhøjskolen, Gungehusskolen, Præstemoseskolen, Sønderkærskolen og Dansborgskolen har i skoleåret fået etableret sciencegange, der alle er indrettet til undervisning i natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi. Materialer 11

12 I skoleårene og har skolerne søgt Undervisnings ministeriets naturfagspulje. Der er blevet indkøbt for over kr. til naturfags bog materialer til skoleklasserne i kommunen til naturfagene natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi og matematik. Skolerne fik 50% af udgifterne betalt af ministeriet. Pædagogisk Center indkøbte til fælles udlån for kr. Læseplan for naturfag 9 ud af Hvidovres 11 skoler har haft en gruppe naturfagslærere til at udarbejde en lokal læseplan for natur/teknik fra 1. til 6. klassetrin. De 9 skoler har alle afsat tid (35 timer) til 5 lærere der repræsenterede naturfagene fra indskolingen til overbygningen. Disse lærere har i samarbejde med fagkonsulenten udarbejdet en plan for den enkelte skoles naturfag fra 1. til 6. klasse. Prioritering af området Flere skoler har sat fokus på naturfagene og har bevilget øgede midler til fagområdet. På flere skoler er det ofte naturfagene der bliver sat på dagsordenen i forhold til temauger. Der er skoler der har arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole. Der bliver sat ekstra lærertimer til naturfagene i overbygningen. Indsatsområde på Pædagogisk Center PC har i mange år produceret et natur/teknik miljøkatalog, der har været til inspiration for lærerne omkring lærerige naturfaglige forløb uden for skolen i de uformelle læringsmiljøer. Igangværende projekter og områder under udvikling Naturfagsmarathon for 5. og 6. klasserne I samarbejde med Skolevisioner I/S er det blevet besluttet at afholde en naturfagsmaraton for 5. og 6. klasserne i skoleåret Klasserne bliver udfordret til at udarbejde løsningsforslag til forskellige naturfaglige problemstillinger. Klasserne mødes sammen og konkurrerer om de bedste løsninger omkring nogle åbne tekniske problemstillinger, som de bliver stillet. Dette sker efter at klasserne har arbejdet med naturfaglige arbejdsmetoder i 10 uger omkring konkrete åbne problemstillinger i den daglige natur/teknik undervisning. Alle opgaverne er stillet, så eleverne får muligheder for at blive styrket i at være kreative, innovative og kunne samarbejde. Datalogning i undervisningen Pædagogisk Center har indkøbt datalogningsudstyr til udlån til klasserne, så det er muligt at højne og kvalificere forskellige naturfaglige målinger i det eksperimentelle arbejde i den daglige undervisning. Der vil fremover blive indkøbt flere censorer, så viften af muligheder kan imødekomme såvel elever, lærere og ministeriets krav og forventninger. Agenda 21 målsætning, hvor klima og affald skal sættes på skemaet Quark har i 2008 til 2010 forpligtiget sig via Hvidovres Agenda 21 plan til at udvikle 3 undervisningsaktivitetstilbud i temaerne klima og affald, der skal målrettes indskolingen, mellemtrinet og overbygningens naturfag. Målet er, at 60 skoleklasser arbejder med temaerne i de tre år. 12

13 Grønt flag Grøn skole omkring affald Præstemoseskolen har i skoleåret arbejdet med Grønt flag Grøn skole, hvor alle afdelinger på skolen har arbejdet med emnet affald. Det er en del af en naturfaglig strategi på skolen, hvor eleverne bl.a. skal lære at blive bevidste om ressourceforbruget med de økonomiske og globale konsekvenser, det kan have. Quark Centrets naturfagsaktivitetstilbud til kommunens skoleklasser Centeret tilbyder over 60 forskellige aktiviteter, der alle har til formål at styrke fagligheden i naturfagene. Naturfagsmøderække for lærerne Aktivt naturfagsnetværk med lærere fra hver skole og PC s naturfagskonsulent. Innovativ Energiundervisning med henblik på adfærdsændring. Et Projekt for 8. klasserne Et ungdomsprojekt under Danmarks Pædagogiske Universitets skole, hvor målet er at afprøve effekten af innovative undervisningsforløb med henblik på energirelaterede adfærdsændringer. Projektet er ude efter at afdække, hvilke oplevelsesbaserede læringsplatforme der har størst appel og virkning hos forskellige elevgrupper med hensyntagen til køn, faglig baggrund og de lokale skolers naturfaglige kulturer. Man vil teste fire forskellige læringsplatforme med 16 klasser i Hvidovre og Helsingørkommune. OBS natur - lokalt forankret i Hvidovre (Agenda 21 målsætning), hvis formål er at gøre Hvidovres skoleelever og den enkelte borger mere bevidst og medansvarlig omkring den natur vi har i Hvidovre. Lærerkurser i naturfag i skoleåret Faglig læsning i natur/teknik Fokus på naturfagene i overbygningen Hvordan bruges Interaktive Whiteboards i naturfagene MetodeLAB, lærerkursus fra Eksperimentariet omkring naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange for natur/teknik lærere. 13

14 Tidsplan og milepæle for projektet Projektbeskrivelse forår efterår forår efterår Science idé og visions gruppen Science projektgruppen Naturfagsmøderække for lærerne Dansk Naturvidenskabsfestival Naturfagsmarathon for 5. og 6. klasserne Datalogning i undervisningen Agenda 21 målsætning, hvor Klima og affald skal sættes på skemaet. Grønt Flag Grøn Skole omkring affald på Præstemoseskolen Quark Centrets naturfagsaktivitetstilbud til skoleklasser Innovativ Energiundervisning med henblik på adfærdsændring. OBS natur - lokalt forankret i Hvidovre Faglig læsning i natur/teknik (lærerkursus) Fokus på naturfagene i overbygningen (lærerkursus) Hvordan bruges Interaktive Whiteboards i naturfagene (lærerkursus) MetodeLAB lærerkursus fra Eksperimentariet 14

15 15

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

ISI Oplæg til kickoff-arrangement Den 26. september 2010 Ole Jacobsen, Provstegårdskolen

ISI Oplæg til kickoff-arrangement Den 26. september 2010 Ole Jacobsen, Provstegårdskolen ISI 2015 Oplæg til kickoff-arrangement Den 26. september 2010 Ole Jacobsen, Provstegårdskolen Grønt Flag Grøn Skole Provstegårdskolen Provstegårdskolen Præsentation af skolen Opført i 1966 sammen med Odense

Læs mere

Sciencekommune Assens

Sciencekommune Assens Sciencekommune Assens Projektnavn Baggrund Assens Kommune en innovativ science kommune I et globalt og nationalt perspektiv udtrykkes bekymring over den utilstrækkelige tilgang til de naturfaglige og tekniske

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen August 2006 Indhold: Indledning... 2 Projektets økonomi... 3 Deltagere i projektet og deres intentioner med projektet... 3 Viborg Kommune:... 3 Silkeborg

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Udkast til Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Udkast til Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Udkast til Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Tidspunkt: Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 21.00. Sted: Scandic Bygholm Parkhotel, Horsens Tilmeldingsfrist: Den 9. oktober 2009 på e-mail: buahg@horsens.dk Inviterede: Medlemmer

Læs mere

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er:

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er: ScienceKommune Assens Projektskitse Projektet Assens Kommune som ScienceKommune Afdeling Børn og Kultur Projektejer Direktør Vilhelm Halgreen Projektleder Udviklingskonsulent Anette Lauridsen, Udvikling

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Til inspiration og diskussion

Til inspiration og diskussion Til inspiration og diskussion Skema til analyse af/ refleksion over læring fra Tønders Science-strategi m.h.t. 1) interessenter, 2) med/modspil og 3) Effekt/virkning Planlagt/forudset under formulering

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er:

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er: ScienceKommune Assens 2011 Assens Kommune som ScienceKommune Afdeling Børn og Undervisning Projektejer Direktør Vilhelm Halgreen Koordinator Konsulent Anette Lauridsen, Stab - Børn og Undervisning Baggrund

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? UBU er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi for en GRØN GENERATION i Fredericia Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia kommune oktober 2016 1 Strategi for en Grøn Generation i Fredericia

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk Tårnby Kommune Pædagogisk Center Information om kommunale netværk MØDERÆKKER 2010/ Forord Hermed udsendes information om møderækker for de kommunale udvalg og netværk i skoleåret 2010/. Formålet med møderækkerne

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013 Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler Foråret 2013 Fælles for alle skolerne: Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning

Læs mere

Skolens naturfag. en hjælp til omverdensforståelse HENRIK NØRREGAARD (RED.) JENS BAK RASMUSSEN

Skolens naturfag. en hjælp til omverdensforståelse HENRIK NØRREGAARD (RED.) JENS BAK RASMUSSEN Skolens naturfag en hjælp til omverdensforståelse HENRIK NØRREGAARD (RED.) JENS BAK RASMUSSEN Henrik Nørregaard (red.) Jens Bak Rasmussen Skolens naturfag en hjælp til omverdensforståelse Henrik Nørregaard

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

8900 Randers C Af Charlotte Marianne Buchhave og Janus Halkier Telefon +8915 4750

8900 Randers C Af Charlotte Marianne Buchhave og Janus Halkier Telefon +8915 4750 Randers Kommune Statusrapport August 2010 Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 Randers Kommune (RK) som Sciencekommune (SK) 8900 Randers C Af Charlotte Marianne Buchhave og Janus Halkier Telefon +8915

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed Vision Vores vision er at alle børn og unge får handlekompetencer inden for science, så de kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere. Astra arbejder for: at alle unge får indsigt i og handlekompetencer

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Baggrund 2014 Elevernes faglige niveau blandt de laveste i regionen Dækningsgrad af: Naturfagsvejledere 17% Natur - teknologi lærere 46%

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Naturfag. (Matematik medtænkes her som en del af det naturfaglige område.)

Naturfag. (Matematik medtænkes her som en del af det naturfaglige område.) Naturfag Skolens navn: Provstegårdskolen Skoleår: 28-9 Indledning Formålet med denne selvevaluering er at undersøge status og visioner for skolens indsats på det naturfaglige område og at understøtte en

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Science-strategi for Langeland Kommune

Science-strategi for Langeland Kommune Science-strategi for Langeland Kommune 1 Vision Langeland kommune ønsker via udarbejdelse og implementering af en kommunal sciencestrategi at udvikle og løfte undervisningen i naturfag, samt det tekniske

Læs mere

Den grønne læseplan. Indhold

Den grønne læseplan. Indhold Den grønne læseplan Indhold Den grønne læseplan... 2 Baggrund, motivation og mål med læseplanen... 2 Grundlag for skolen... 2 Overordnede målsætninger... 3 Læseplanen... 4 Indskoling... 4 Mellemtrin...

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling Fredericia STRATEGI FOR EN grøn generation Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling November 2016 2 FORORD Verden har i 2016 vedtaget 17 mål for at skabe en mere bæredygtig

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Indsatser affødt af kvalitetsrapporten I lighed med sidste år: tingene hænger sammen og i den gode gænge som arbejdet med kvalitetsrapporterne er kommet, er

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Velkommen til regional workshop i Jylland i projekt

Velkommen til regional workshop i Jylland i projekt Velkommen til regional workshop i Jylland i projekt Program: 1. Frokost 2. Velkomst, deltagere og program 3. Smagsprøve på spillet "Grøn Industrisymbiose" 4. Workshop: UBU-fremme-strategier og skolernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Naturfag. Økonomiske ressourcer i 2008: Natur/teknik Biologi Geografi Fysik/kemi Matematik I alt kr.

Naturfag. Økonomiske ressourcer i 2008: Natur/teknik Biologi Geografi Fysik/kemi Matematik I alt kr. Naturfag Skolens navn: TARUP SKOLE Skoleår: 28/9 Indledning Formålet med denne selvevaluering er at undersøge status og visioner for skolens indsats på det naturfaglige område og at understøtte en refleksions-

Læs mere