Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt"

Transkript

1 Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj

2 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af Naturfagskonsulent Flemming S. Hansen Redaktion og tryk Pædagogisk Center Hvidovre. Maj 2009 Grafisk tilrettelæggelse Flemming S. Hansen Forsidefoto: Flemming S. Hansen 2

3 Projekt Hvidovre som Science-kommune Science-kommune Hvidovre Kommune har politisk vedtaget i lighed med 22 andre kommuner i Danmark at melde sig til at blive Science-kommune. Dette indebærer, at Hvidovre kommune skal udarbejde en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling. Erfaringerne fra Science Team K-projektet fra Kalundborg kommune viser, at det er muligt at øge børn og unges interesse for naturfag og teknik via en langsigtet indsats. I en Science kommune skal der skabes sammenhæng imellem de mange forskellige tiltag og ressourcer med relationer til udvikling af naturfagsområdet og erhvervsliv. De formelle læringsmiljøer i skolerne skal lære at udnytte mulighederne i de uformelle læringsmiljøer. Målet er at børn og unge skal opleve en rød tråd omkring naturfagene fra førskolealderen til ungdomsuddannelsen. Udgangspunktet er børn og unges potentialer og den daglig naturfagsundervisning i skolerne. Denne undervisning skal udvikles omkring en formidling, der samarbejdes med andre lokale naturfaglige aktører, så der skabes et kreativt, innovativt læringsmiljø, der medvirker til, at eleverne oplever science som relevant, spændende og meningsfuldt. Læs definition beskrivelsen fra Science-kommune projektet bilag 1. Tid Samlet afsæt og foreløbig tidsramme bliver i skoleåret Projektet tænkes videre udviklet, og det er op til idé og visions gruppen (styregruppen) at tage stilling til projektets videreførelse Strategier Med afsæt i de opstillede mål er det Hvidovre Kommunes strategi at få skabt en Science platform. Hvor skoleforvaltningen, Teknisk forvaltning, gymnasiet og erhvervslivet i kommunen sætter fokus på naturfagsformidling med fokus på børn og unge fra børnehaveklasser til 3.g i ungdomsuddannelsen. Omdrejningspunktet er i projektets to grupper: vision og idé og projekt grupperne. Grupperne skal være med til at udvikle og koordinere den samlede indsats omkring større og mindre naturfaglige projekter lige fra den enkelte skole til større kommunale events. Derudover skal et antal naturfagskurser for lærere, specifikke naturfaglige materialeudlån fra PC, nyudviklede tilbud fra Quark, et innovativt energiundervisningsprojekt, nyudviklede materialer til brug i de kommunale miljøanlæg samt meget andet være med til at støtte op om Hvidovre som Science-kommune. Vision Hvidovre Kommune skal være kendt for at have skabt og udviklet en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring science området. Samtidig 3

4 med, der er skabt et samarbejde og en platform i kommunen, hvor Forvaltningen og skolerne arbejder sammen om at styrke naturfagene. Mål At flere unge interesserer sig for naturfag At styrke elevernes naturfaglige kompetencer. At styrke undervisningen i naturfagene, så alle børn og unge får mulighed for at opleve science som spændende og meningsfuldt bl.a. gennem eksperimenter og undersøgende aktiviteter i det omgivende samfund. At udnytte og udvikle de uformelle læringsmiljøer inden for det naturfaglige område i kommunen, som f.eks. den lokale brevdueforening Vido eller Vej og Parks gartneriafdeling. At tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere inden for det naturfaglige område på skolerne. At udvikle naturfaglige kulturer med en aktiv faglig og fagdidaktisk dialog mellem naturfagslærerne. At styrke samarbejdet mellem naturfagene på langs og på tværs med henblik på bedre faglig progression og læring. At koordinere og fremme samarbejdet mellem det naturfaglige område inden for institutioner, skoler, Avedøre gymnasium og erhvervsvirksomheder i kommunen. At øge mulighederne for at erhvervslivet i Hvidovre har mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft fra borgere i kommunen, der kan skabe viden, innovation og vækst At udvikle naturfagsundervisningen i kommunen, så den kommende generation af borgere i Hvidovre i fremtiden har stor indsigt i de miljøanlæg, der ligger i kommunen. At forbedre karakterergennemsnittet i elevernes afgangsprøver i naturfagene 4

5 5

6 Model 1 Aktører i Hvidovre som Science-kommune de 11 folkeskoler Pædagogisk Center Quark Centeret Skole og kultur forvaltningen Avedøre gymnasium Hvidovre som Science-kommune Teknisk forvaltning Klima kommune Avedøre Spildevands center Avedøre Kraftværk DONG Hvidovre Vindmølle Laug Erhvervs virksomheder Erhvervs virksomheder Erhvervs virksomheder 6

7 Model 2 Projektorganisering Idé og visionsgruppe (styregruppen) Naturfagskonsulenten Projektgruppe Eksempler på undergrupper Lokale miljøanlæg på dagsordenen til afgangsprøven Planlægning af Naturfagsmaraton Innovativ energiundervisning Samarbejde imellem gymnasiet og folkeskolen 7

8 Komisorium for ide og visionsgruppen (styregruppe) Idé og visionsgruppens overordnede opgave er at opstille en naturfagsstrategi. Denne strategi skal styrke den naturfaglige dimension i Hvidovre Kommune ved at inspirere og skabe sammenhæng samt sørge for, at kursen for projektet bliver fastholdt. Gruppen skal: Beskrive strategien for de hovedområder, der skal arbejdes med og angive tidsrammer, milepæle for arbejdet samt ressourceforbrug. Med udgangspunkt i visionerne realiseres en implementering af projektet i Hvidovre Kommune. Synliggøre projektet. Udarbejde handleplan for projektet efter Evaluere projektet. Gruppen består af flg. deltagere: Skolekonsulenten for naturfag. Repræsentant fra skoleledelsen fra to af kommunens folkeskoler. Repræsentant fra Avedøre gymnasiums ledelse. Repræsentant fra flere erhvervsvirksomheder i kommunen. Repræsentant fra skole og kultur forvaltningens ledelse. Repræsentant fra teknisk forvaltnings ledelse. Politisk repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Det er konsulentens opgave at facilitere gruppens arbejde med at udarbejde dagsordener og referater til møderne. Derudover er det konsulentens opgave at være bindeleddet imellem visions - og projektgruppen. Komisorium for projektgruppen Projektgruppens overordnede opgave er at tage initiativ til at gennemføre tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet: Hvidovre som Science-kommune. Gruppen skal: Organisere og planlægge event og undervisning omkring Dansk Naturvidenskabsfestivals tilbud og aktiviteter. Sørge for, at de beliggende miljøanlæg i kommunen bliver en del af undervisningen i den daglige naturfaglige undervisning på skolerne. Skabe sammenhæng og progression fra børnehaveklassen til ungdomsuddannelserne. Bidrage til videndeling af projektet. Udvikle rammer for samarbejde mellem folkeskolen og gymnasiet. Udvikle forskellige evalueringsværktøjer omkring naturfaglige aktiviteter. Udvikle initiativer der kan fremme videndeling på naturfagsområdet. Sikre helheden i projektet for den enkelte lærer og skolen. Gruppen består af flg. deltagere: Skolekonsulenten for naturfag. 8

9 To lærere fra hver skole (en natur/teknik lærer og en naturfagslærer fra overbygningen) To lærere fra Avedøre Gymnasium. En medarbejder fra teknisk forvaltning. En medarbejder fra Centralforvaltningen. Evaluering af projektet Projektet skal evalueres i forhold til de opstillede mål. Dette skal ske løbende i forbindelse med skolernes årlige kvalitetsrapport. Efter 2009 udarbejdes en mere detaljeret evalueringsplan i forhold til kvalitetsrapporten. Derudover udarbejdes der en evalueringsrapport af selve projektet. Danmarks Pædagogiske Universitets skole vil fremstille en evalueringsrapport af projektet i forhold til alle de deltagende kommuner. De forskellige interessenters rolle i projektet Skolelærerne Lærerne er drivkraften i projektet. Det er dem der skal få projektet til at hænge sammen fra visioner og ideer til konkret undervisning. De er de udførende i naturfagskæden på den enkelte skole. Derudover skal de samarbejde om organiseringen af de forskellige events og tiltag, som skal gennemføres i kommunen. Lærerne skal indgå i et samarbejde med gymnasiet og sørge for at inddrage de uformelle naturfaglige miljøer og kulturer i den daglige naturfagsundervisning. Den naturfaglige indsats med de øgede flerfaglige projekter og inddragelsen af de uformelle miljøer skal medvirke til at styrke samspillet imellem naturfagene. Gymnasielærerne Gymnasielærerne er som lærerne i skolen en drivkraft, der skal få projektet til at hænge sammen til konkret undervisning og formidling omkring naturfaglige temaer. Gymnasielærerne skal sørge for at etablere forbindelse imellem gymnasiet og de deltagende erhvervsvirksomheder. De faglige ressourcer, som virksomhederne kan tilbyde skal lærerne være med til at tænke ind i konkret undervisning. Dette vil betyde, at udviklingen af naturfagsundervisningen på skolen sker på grundlag af erfarings og forskningsmæssig indsigt. Gymnasielærerne skal i deres naturfagsmetodik få gymnasieeleverne til at formidle omkring naturfaglige begreber og metoder til folkeskoleelever, så både gymnasieeleverne og folkeskoleeleverne får styrket deres naturfaglige niveau. Avedøre spildevandscenter Centerets rolle i projektet bliver at udbyde deres formidlingsdel omkring spildevandsrensning til en større del af Hvidovres folkeskoleklasser og Avedøre gymnasium. Målet er, at det lokale spildevandsanlæg bliver en fast del af den naturfaglige undervisningen fra 3. til 9. klasse. Der vil på skolerne via projektgruppen blive sat fokus på at udarbejde materialer, så spildevandsrensning bliver sat på dagsordenen til den mundtlige afgangsprøve i fysik/kemi i 9. klasse. Derved vil centeret opleve, at det er eleversom er mere 9

10 fokuserede omkring besøget på spildevandsanlægget. Dette skal derfor medføre en øget faglighed ved et klassebesøg. Disse tiltag vil betyde, at den kommende generation af borgere i Hvidovre vil have en stor indsigt i anlægget. DONG Avedøre kraftværk Hensigten er, at det lokale kraftværk gerne skal blive en del af den naturfaglige undervisning i folkeskolens overbygning og Gymnasiets naturfagsundervisning. Der vil på skolerne via projektgruppen blive sat fokus på at udarbejde materialer, så Avedøre kraftværk bliver sat på dagsordenen til den mundtlige afgangsprøve i Fysik/kemi i 9. klasse. Derved vil DONGS formidlings og informationsafdeling opleve, at det er elever, som er mere fokuserede omkring besøget på kraftværket. Dette skal derfor medføre en øget faglighed ved et klassebesøg. Disse tiltag vil betyde, at den kommende generation af borgere i Hvidovre vil have en stor indsigt i anlægget. Erhvervsvirksomhederne Virksomhederne vil få mulighed for at brede deres viden og formidling ud til en bredere del af befolkningen - samtidig vil virksomhederne få indsigt i, hvad der sker i naturfag på skoleområdet. Det vil være muligt for den enkelte virksomhed, at give input fra deres verden omkring den naturfaglige udvikling og bistå med forslag til, hvad naturfaglig undervisning også kan være til Hvidovres folkeskoler og Avedøre gymnasium. Virksomhederne kan være med til at sikre, at udviklingen af naturfagsundervisningen sker på grundlag af erfarings og forskningsmæssig indsigt. På sigt kan den enkelte virksomhed få fordel af, at flere unge er mere motiverede for at tage en uddannelse inden for teknik, natur, IT og sundhed. Derudover vil en øget interesse kunne tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere inden for det naturfaglige område i kommunen og derved i fremtiden skabe unge kreative, innovative og tekniske medarbejdere til virksomheden. Hvidovre Vindmøllelaug Vindmøllelauget vil hurtigt få skabt interesse for deres projekt. Der vil kunne skabes en naturfaglig formidling omkring vindmøllernes el-produktion, der samtidigt kan sættes i et klima og miljømæssigt perspektiv. Via projektgruppen udarbejdes undervisningsmateriale omkring vindmøllerne, så den lokale alternative energiproduktion i fremtiden kan sættes på dagsordenen i den mundtlige fysik/kemi afgangsprøve i 9. klasse. Formidlingen omkring de 3 nye vindmøller vil i fremtiden kunne sættes i en progression i forhold til den alternative energiundervisning, der i dag sker omkring vindenergi på Hvidovre Kommunes Byøkologiske Naturcenter Quark. Disse tiltag vil betyde, at den kommende generation af borgere i Hvidovre kommune i fremtiden vil have indsigt i de store fordele, den alternative el produktion med vindmøllerne giver i forhold til klimaet. 10

11 Andre Derudover vil Skole og kulturforvaltningen ved Pædagogisk Center og Teknisk Forvaltning og Central Forvaltningen være interessenter i projektet. Status Baggrund Kurser. Hvidovre har i de sidste fire år haft naturfag som kommunalt indsatområde: Skoleforvaltningen har med centralt styrede midler finansieret kurser for skolernes naturfagslærere fra indskoling til udskoling Den nye fælles prøve i naturfagene Det naturfaglige område herunder geografi og den nye naturfaglige prøve samt mål og evaluering i naturfagene Natur/teknik den grundlæggende naturfaglige indlæring Risiko, sikkerhed og laboratorieindretning i naturfagene Dansk som andetsprog - en dimension i faget natur/teknik Konsulent. Siden 1994 har der været ansat en konsulent på Pædagogisk Center, der har haft naturfag som fagområde. Hvidovre Kommunes Byøkologiske Naturcenter Quark. Centeret, der er under Pædagogisk Center, har eksisteret siden 1995, er et dagligt tilbud til skolernes naturfagsundervisning med over 60 forskellige naturfaglige aktivitetstilbud. Kapaciteten er på over 230 skoleklassebesøg om året, og med åbent-hus-arrangementerne og klasse/forældre aktiviteterne er der årligt 7000 besøgende. Møderækker Der har i flere år været gennemført en møderække i naturfagene. Naturfagsmøderækken er et aktivt netværk omkring PC s naturfagskonsulent, hvor der deltager lærere fra hver skole. Indholdet er refleksion og videndeling inden for den daglige undervisning, de nyeste tanker og erfaringer inden for naturfagene. Science gange på skolerne. Der er blevet igangsat en plan for at etablere sciencegange på kommunens skoler med 48 laboratoriearbejdspladser, som er finansieret med ekstra midler fra Indenrigs ministeriet. Langhøjskolen, Gungehusskolen, Præstemoseskolen, Sønderkærskolen og Dansborgskolen har i skoleåret fået etableret sciencegange, der alle er indrettet til undervisning i natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi. Materialer 11

12 I skoleårene og har skolerne søgt Undervisnings ministeriets naturfagspulje. Der er blevet indkøbt for over kr. til naturfags bog materialer til skoleklasserne i kommunen til naturfagene natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi og matematik. Skolerne fik 50% af udgifterne betalt af ministeriet. Pædagogisk Center indkøbte til fælles udlån for kr. Læseplan for naturfag 9 ud af Hvidovres 11 skoler har haft en gruppe naturfagslærere til at udarbejde en lokal læseplan for natur/teknik fra 1. til 6. klassetrin. De 9 skoler har alle afsat tid (35 timer) til 5 lærere der repræsenterede naturfagene fra indskolingen til overbygningen. Disse lærere har i samarbejde med fagkonsulenten udarbejdet en plan for den enkelte skoles naturfag fra 1. til 6. klasse. Prioritering af området Flere skoler har sat fokus på naturfagene og har bevilget øgede midler til fagområdet. På flere skoler er det ofte naturfagene der bliver sat på dagsordenen i forhold til temauger. Der er skoler der har arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole. Der bliver sat ekstra lærertimer til naturfagene i overbygningen. Indsatsområde på Pædagogisk Center PC har i mange år produceret et natur/teknik miljøkatalog, der har været til inspiration for lærerne omkring lærerige naturfaglige forløb uden for skolen i de uformelle læringsmiljøer. Igangværende projekter og områder under udvikling Naturfagsmarathon for 5. og 6. klasserne I samarbejde med Skolevisioner I/S er det blevet besluttet at afholde en naturfagsmaraton for 5. og 6. klasserne i skoleåret Klasserne bliver udfordret til at udarbejde løsningsforslag til forskellige naturfaglige problemstillinger. Klasserne mødes sammen og konkurrerer om de bedste løsninger omkring nogle åbne tekniske problemstillinger, som de bliver stillet. Dette sker efter at klasserne har arbejdet med naturfaglige arbejdsmetoder i 10 uger omkring konkrete åbne problemstillinger i den daglige natur/teknik undervisning. Alle opgaverne er stillet, så eleverne får muligheder for at blive styrket i at være kreative, innovative og kunne samarbejde. Datalogning i undervisningen Pædagogisk Center har indkøbt datalogningsudstyr til udlån til klasserne, så det er muligt at højne og kvalificere forskellige naturfaglige målinger i det eksperimentelle arbejde i den daglige undervisning. Der vil fremover blive indkøbt flere censorer, så viften af muligheder kan imødekomme såvel elever, lærere og ministeriets krav og forventninger. Agenda 21 målsætning, hvor klima og affald skal sættes på skemaet Quark har i 2008 til 2010 forpligtiget sig via Hvidovres Agenda 21 plan til at udvikle 3 undervisningsaktivitetstilbud i temaerne klima og affald, der skal målrettes indskolingen, mellemtrinet og overbygningens naturfag. Målet er, at 60 skoleklasser arbejder med temaerne i de tre år. 12

13 Grønt flag Grøn skole omkring affald Præstemoseskolen har i skoleåret arbejdet med Grønt flag Grøn skole, hvor alle afdelinger på skolen har arbejdet med emnet affald. Det er en del af en naturfaglig strategi på skolen, hvor eleverne bl.a. skal lære at blive bevidste om ressourceforbruget med de økonomiske og globale konsekvenser, det kan have. Quark Centrets naturfagsaktivitetstilbud til kommunens skoleklasser Centeret tilbyder over 60 forskellige aktiviteter, der alle har til formål at styrke fagligheden i naturfagene. Naturfagsmøderække for lærerne Aktivt naturfagsnetværk med lærere fra hver skole og PC s naturfagskonsulent. Innovativ Energiundervisning med henblik på adfærdsændring. Et Projekt for 8. klasserne Et ungdomsprojekt under Danmarks Pædagogiske Universitets skole, hvor målet er at afprøve effekten af innovative undervisningsforløb med henblik på energirelaterede adfærdsændringer. Projektet er ude efter at afdække, hvilke oplevelsesbaserede læringsplatforme der har størst appel og virkning hos forskellige elevgrupper med hensyntagen til køn, faglig baggrund og de lokale skolers naturfaglige kulturer. Man vil teste fire forskellige læringsplatforme med 16 klasser i Hvidovre og Helsingørkommune. OBS natur - lokalt forankret i Hvidovre (Agenda 21 målsætning), hvis formål er at gøre Hvidovres skoleelever og den enkelte borger mere bevidst og medansvarlig omkring den natur vi har i Hvidovre. Lærerkurser i naturfag i skoleåret Faglig læsning i natur/teknik Fokus på naturfagene i overbygningen Hvordan bruges Interaktive Whiteboards i naturfagene MetodeLAB, lærerkursus fra Eksperimentariet omkring naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange for natur/teknik lærere. 13

14 Tidsplan og milepæle for projektet Projektbeskrivelse forår efterår forår efterår Science idé og visions gruppen Science projektgruppen Naturfagsmøderække for lærerne Dansk Naturvidenskabsfestival Naturfagsmarathon for 5. og 6. klasserne Datalogning i undervisningen Agenda 21 målsætning, hvor Klima og affald skal sættes på skemaet. Grønt Flag Grøn Skole omkring affald på Præstemoseskolen Quark Centrets naturfagsaktivitetstilbud til skoleklasser Innovativ Energiundervisning med henblik på adfærdsændring. OBS natur - lokalt forankret i Hvidovre Faglig læsning i natur/teknik (lærerkursus) Fokus på naturfagene i overbygningen (lærerkursus) Hvordan bruges Interaktive Whiteboards i naturfagene (lærerkursus) MetodeLAB lærerkursus fra Eksperimentariet 14

15 15

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune

Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune En del af den samlede indsats for at styrke naturfagene NTS-CENTERET 1 Opbygning, udvikling og opretholdelse af en stærk naturfaglig kultur

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte Design: Deloitte Fotografi: Colourbox, Ulrik

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere