Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri"

Transkript

1 Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

2 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Udarbejdet af Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse på vegne af Regin Hvedstadens Psykiatri Evalueringsknsulent Malene Bjældager Evalueringsknsulent Cathrine Ørskv Kølbæk Studentermedhjælper Laura Glavind Enhedschef Marie Fuglsang Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse, Regin Hvedstaden, nvember 2014 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller g citater, er tilladt md tydelig kildeangivelse. Rapprten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Malene Bjældager Evalueringsknsulent Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nrdre Fasanvej Frederiksberg Telefn: Side 2

3 Indhld Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter 4 Baggrund 4 Frmål 4 Metde 4 Læsevejledning 4 Frkrtelser 5 Resumé 6 Resultater på tværs af de fire planmråder 9 Prces g rganisatriske frhld 9 Udbytte af udviklingsprjekter på tværs 10 Resultater pdelt på planmråder 13 Planmråde Byen 13 Samrdningsknsulentfunktinen 13 Udbytte 13 Planmråde Midt 15 Samrdningsknsulentfunktinen 15 Udbytte 15 Planmråde Nrd 18 Samrdningsknsulentfunktinen 18 Udbytte 18 Planmråde Syd 21 Samrdningsknsulentfunktinen 21 Udbytte 21 Samrdningsknsulentfunktinen fremadrettet 24 Bilag I: Metde 26 Bilag II: Oversigt ver planmråder 27 Side 3

4 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter Baggrund Regin Hvedstadens Psykiatri har i fråret 2013 ansat en samrdningsknsulent i hvert af reginens fire planmråder med henblik på at styrke det tværsektrielle samarbejde med kmmunerne g understøtte implementering af samarbejdsaftalerne. Prjektet afsluttes ved udgangen af Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse gennemfører en evaluering af prjektet på vegne af Regin Hvedstadens Psykiatri. Nærværende rapprt er den tredje g sidste leverance i evalueringen. Første leverance var indledende ntater m frventninger til prjektet, sm blev udarbejdet på baggrund af fire interview med centerchefer g ledende/krdinerende scialrådgivere fra de psykiatriske centre i planmråderne i periden juni august Anden leverance var en midtvejsevaluering med status prjektet, sm blev udarbejdet på baggrund af individuelle interview med de fire samrdningsknsulenter i januar Frmål Frmålet med den afsluttende evaluering er at vurdere udbyttet af prjektet med samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri i frhld til det tværsektrielle samarbejde, herunder kendskab til g implementering af samarbejdsaftalerne. Derudver indehlder evalueringen en vurdering af, hvilke elementer af prjektet der har fungeret gdt, g sm kunne tænkes videreført efter endt prjektperide, g hvilke elementer af prjektet der kan frbedres. Metde 1 Den afsluttende evaluering er baseret på i alt fjrten gruppe- g individuelle interview gennemført i periden september - ktber Interviewpersnerne er: Samrdningsknsulenterne 2. Medarbejdere på de fire psykiatriske centre, hvr samrdningsknsulenterne er frankret, herunder scialrådgivere, sygeplejersker g læger. Centerchefer på de fire psykiatriske centre, hvr samrdningsknsulenterne er frankret. 3 Ledende/krdinerende scialrådgivere på samtlige psykiatriske centre i Regin Hvedstaden. Læsevejledning Ntatet indehlder indledningsvist et resumé. Herefter følger resultaterne i en fælles del fr de fire planmråder samt en specifik del fr hvert af de fire planmråder. Afslutningsvist er et afsnit m interviewpersnernes vervejelser m samrdningsknsulentfunktinen fremadrettet. Bilag I er en beskrivelse af metden fr den afsluttende evaluering. Bilag II er en versigt ver planmråderne i Regin Hvedstaden. 1 En mere uddybende beskrivelse af metden findes i bilag 2. 2 Samrdningsknsulenten i Planmråde Syd deltg ikke pga. barselsrlv. 3 Centerchefen på Psykiatrisk Center Glstrup deltg ikke. Side 4

5 Frkrtelser Herunder er en versigt ver de frkrtelser, der er anvendt i evalueringen. SOK: CC: LSR: RHP: PC: PCA: PCB: PCF: PCG: PCH: PCK: PCN: PCSH: Samrdningsknsulent Centerchef Ledende/krdinerende scialrådgiver Regin Hvedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center PC Amager PC Ballerup PC Frederiksberg PC Glstrup PC Hvidvre PC København PC Nrdsjælland PC Sct. Hans Side 5

6 Resumé Regin Hvedstadens Psykiatri har i fråret 2013 ansat en samrdningsknsulent i hvert af reginens fire planmråder med henblik på at styrke det tværsektrielle samarbejde med kmmunerne. Prjektet afsluttes ved udgangen af Denne rapprt er tredje g afsluttende del af en evaluering af prjektet. Frmålet med den afsluttende evaluering er at vurdere udbyttet af prjektet med samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri i frhld til det tværsektrielle samarbejde, herunder kendskab til g implementering af samarbejdsaftalerne. Derudver indehlder evalueringen en vurdering af, hvilke elementer af prjektet der har fungeret gdt, g sm kunne tænkes videreført efter endt prjektperide, g hvilke elementer af prjektet der kan frbedres. Evalueringen er baseret på interview med centerchefer, ledende/krdinerende scialrådgivere, medarbejdere (scialrådgivere, sygeplejersker g læger) g samrdningsknsulenter. Prces g rganisatriske frhld Centerchefer g ledende scialrådgivere plever, at prjektpdraget har været løst bekrevet, hvrfr der har ligget et strt g tidskrævende arbejde i at definere g frme prjektet lkalt. Centerchefer g ledende scialrådgivere havde gerne set, at Regin Hvedstadens Psykiatri havde haft en tydeligere rlle i prjektet. En frdel ved det løse pdrag har dg været, at de enkelte planmråder har kunnet tilpasse prjektet efter deres egne ønsker. Samrdningsknsulenterne har haft vidt frskellige rammer i frhld til at udføre deres arbejde. Der er str frskel på de planmråder, sm samrdningsknsulenterne dækker, både med hensyn til antal g størrelse af psykiatriske centre g tilhørende kmmuner. Samrdningsknsulenterne refererer til hver deres ledende/krdinerende scialrådgiver, sm hver især har haft en betydelig rlle i frhld til at definere indhldet af prjektet. Derfr har samrdningsknsulenterne beskæftiget sig med frskelligartede udviklingsprjekter. På ngle centre har centerledelsen bakket mere p mkring prjektet g det tværsektrielle samarbejde generelt sammenlignet med andre centre. Dertil kmmer, at samrdningsknsulenterne har frskellige faglige baggrunde g dermed frskellige kmpetencemråder i frhld til at løse pgaven. Samrdningsknsulenterne er fysisk placeret på ét af centrene i deres planmråder. De centre, sm samrdningsknsulenterne har været fysisk placeret på, plever en frdel ved, at samrdningsknsulenterne har været tæt på driften, idet de har fået kendskab til aktuelle prblemstillinger i frhld til det tværsektrielle samarbejde. De centre, sm ikke har haft en samrdningsknsulent fysisk frankret, plever, at funktinen er blevet ulige frdelt mellem centrene, g at det har været en udfrdring at drage nytte af funktinen. Samrdningsknsulenternes intrduktin til feltet har ptaget en betydelig del af prjektperiden. Prjektets tidsbegrænsning har betydet, at samrdningsknsulenterne har måttet fravælge relevante prjekter, sm strækker sig ver længere tid, da det har været uvist, m der er ressurcer til at videreføre prjekterne efter prjektperiden. Side 6

7 Udbytte Overrdnet plever interviewpersnerne, at fire samrdningsknsulenter udgør en relativt lille ressurcetilførsel i det samlede tværsektrielle felt, g at prjektet derfr ikke kan frventes at gøre en markant frskel i det daglige tværsektrielle samarbejde. I løbet af prjektperiden har de fire samrdningsknsulenter gennemført frskellige udviklingsprjekter på tværs af planmråder g hver fr sig. Samrdningsknsulenterne har beskæftiget sig med frskellige individuelle udviklingsprjekter såsm afdækninger, evalueringspgaver, etablering af mødefra i det tværsektrielle samarbejde, afhldelse af wrkshps g deltagelse i øvrige prjekter. Alle samrdningsknsulenterne har undervist reginens medarbejdere, herunder scialrådgivere g klinikere, i samarbejdsaftalen. Medarbejderne har plevet undervisningen mest relevant de steder, hvr undervisningen har taget udgangspunkt i knkrete tværsektrielle prblemstillinger, sm har været aktuelle fr medarbejderne, frem fr en generel gennemgang af samarbejdsaftalen. Samrdningsknsulenterne har i fællesskab udviklet en side på Regin Hvedstadens Psykiatris intranet med kntaktplysninger på relevante kmmunale aktører i reginens ptagemråde. Medarbejdere plever, at siden gør det nemmere at finde de rette kntaktplysninger g reducerer tidsfrbruget i deres daglige arbejde. Planmråde Byen har ikke deltaget i udviklingen af kmmunekntaktsiden, blandt andet sm følge af at samrdningsknsulenten gik på barsel, hvilket flere interviewpersner finder ærgerligt, da der derfr mangler kntaktplysninger til ngle kmmuner. Samrdningsknsulenterne har i fællesskab udviklet en pjece m samarbejdsaftalen, sm beskriver de generelle frpligtelser i samarbejdet med kmmunerne. Flere ledende/krdinerende scialrådgivere plever, at pjecen er gd g kan være med til at sætte fkus på samarbejdsaftalen, fx ved intrduktin af nye medarbejdere. Flere centerchefer, ledende/krdinerende scialrådgivere, samrdningsknsulenter g medarbejdere plever, at der sm følge af samrdningsknsulentfunktinen er et øget fkus på samarbejdsaftalen blandt medarbejderne. Størstedelen af ledende/krdinerende scialrådgivere g medarbejdere plever dg ikke, at medarbejderne i højere grad efterlever prcedurerne i samarbejdsaftalen i deres daglige arbejde. Fremadrettet De fleste centerchefer g ledende/krdinerende scialrådgivere plever, at ressurcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt end ved at frtsætte samrdningsknsulentfunktinen i sin nuværende frm. Dette skyldes blandt andet, at de plever, at samrdningsknsulenternes pgaver indgår i de ledende/krdinerende scialrådgiveres funktiner. I Planmråde Midt ønsker både centerchef, ledende scialrådgivere g medarbejdere dg at bevare samrdningsknsulentfunktinen. Samrdningsknsulenterne plever, at der er et strt behv fr deres arbejde g ønsker, at funktinen skal bestå. Side 7

8 På tværs af planmråder mener centerchefer g ledende/krdinerende scialrådgivere, at der er behv fr mere tydelighed i pdraget fr prjektet fra Regin Hvedstadens Psykiatri, hvis samrdningsknsulentfunktinen frtsætter, g at der skal sikres pbakning fra centerledelserne. Fremadrettet er der ønske m, at samrdningsknsulenterne ikke skal dække fr stre mråder. Flere mener, at det vil være ptimalt med en samrdningsknsulent på hvert center i reginen, så samrdningsknsulenterne kan være fysisk placeret på de enkelte centre g få et indgående kendskab til det enkelte centers prblematikker. Samrdningsknsulenterne har psitive erfaringer med at referere til de ledende/krdinerende scialrådgivere g mener, at denne rganisering bør fasthldes. Ngle medarbejdere plever, at der er behv fr en samrdningsknsulentfunktin, sm i højere grad er bindeled g krdinatr mellem regin g kmmune, frem fr at have en afdækkende g frmidlende rlle, g sm kan være med til at løse tværsektrielle prblemer i knkrete sager. Hvis samrdningsknsulentfunktinen ikke frtsætter, plever samrdningsknsulenterne, at det er vigtigt, at kmmunekntaktsiden g pjecen m samarbejdsaftalen bliver pdateret, samt at undervisningen i samarbejdsaftalen bliver videreført. Centerchefer g ledende/krdinerende scialrådgivere plever, at der frtsat er behv fr fkus på at frbedre det tværsektrielle samarbejde. De ser gerne, at undervisningen i samarbejdsaftalen g andre udviklingsprjekter i frhld til kmmunesamarbejdet frtsætter. Side 8

9 Resultater på tværs af de fire planmråder Prces g rganisatriske frhld Løst pdrag fra Regin Hvedstadens Psykiatri Centerchefer (CC) g ledende/krdinerende scialrådgivere (LSR) plever, at prjektbeskrivelsen har været fr løst beskrevet. Prjektet har ikke været klart defineret fra starten, g derfr har det været p til de enkelte centre at finde ud af, hvilke pgaver samrdningsknsulenterne (SOK) skulle løfte. CC g LSR udtrykker ønske m, at Regin Hvedstadens Psykiatri (RHP) havde haft en tydeligere rlle i prjektet i frhld til pririteringer g frventninger. Prjektet har givet LSR på frankringscentrene en str g tidskrævende pgave i frhld til at frme indhldet af prjektet. LSR g SOK plever dg, at det har været en frdel ved det uklare pdrag, at der har været frihed fr de enkelte centre til at tilpasse indhldet i funktinen til lkale behv. Det er frskelligt fra center til center, hvad SOK har beskæftiget sig med. En LSR plever det sm en ulempe, at SOK ikke har løftet mange pgaver i fællesskab på tværs af planmråder i frhld til at frbedre samarbejdet med alle reginens 29 kmmuner. CC g LSR på frankringscentrene plever, at ressurcerne kunne være anvendt mere hensigtsmæssigt, hvis pdraget havde været mere klart defineret. SOK plever frustratiner ver, at der indledningsvist var uklarhed m, g relativt få frventninger til, hvilke pgaver SOK skulle løse. SOK plever ligeledes frustratiner ver, at SOK har haft frskellige frudsætninger fr deres arbejde i kraft af centrenes frskelligheder g i kraft af, at SOKfunktinen har været defineret lkalt. Ledelsespbakning til samrdningsknsulenternes arbejde Det er vigtigt fr SOK g LSR, at centerledelsen bakker p m SOKs arbejde, så SOK kan udføre funktinen. På ngle centre har udskiftning i centerledelsen i løbet af prjektperiden, været en udfrdring g medvirkende til at frsinke ngle prcesser fr SOK. En udfrdring, at prjektet er tidsbegrænset SOK, LSR g CC plever den tidsmæssige begrænsning af prjektet udfrdrende, idet feltet kræver en grundig intrduktin, hvilket derfr har ptaget en betydelig del af prjektperiden. Det har været nødvendigt fr SOK at fravælge relevante prjekter, sm strækker sig ver længere tid, da det har været uvist, m der er ressurcer til at videreføre prjekterne efter prjektperiden. Det har særligt i den sidste halvdel af prjektperiden været vanskeligt fr SOK at planlægge arbejdet grundet den uvisse fremtid fr deres ansættelser. Overlap mellem LSRs g SOKs funktin På ngle centre har CC, LSR g medarbejdere svært ved at se behvet fr en SOK, da de plever, at SOK i vid udstrækning udfylder samme funktin sm LSR. På ngle centre prblematiserer LSR g medarbejderne, at SOK repræsenterer centrene udadtil, uden at besidde LSRs beslutningskmpetence i frhld til det tværsektrielle samarbejde. Side 9

10 LSR plever, at SOK sm en ekstra ressurce har kunnet understøtte LSRs arbejde, idet deres funktiner ligger tæt p ad hinanden. Opdeling i planmråder SOK har primært haft fkus på de centre, hvr de har været frankret. Sm følge af, at SOK har været fysisk placeret her, er de blevet en del af centrene, g det har været psitivt, at funktinen har været så tæt på driften. SR på de centre, hvr SOK er fysisk frankret, har haft hyppig kntakt med SOK g sparret i frhld til prblematikker i det tværsektrielle samarbejde. På de øvrige centre plever LSR, at SOK-funktinen er blevet ulige frdelt, g at det har været en udfrdring at drage nytte af funktinen. LSR på ngle af centrene har været i tvivl m, hvrvidt de kunne trække på SOK, g de har plevet, at de selv skulle være psøgende i frhld til at gøre brug af SOK-funktinen. I de verlappende planmråder, har det givet anledning til frvirring fr LSR g medarbejdere, at t SOK har dækket samme mråde. Ngle steder plever CC, LSR g SOK, at SOK har dækket fr strt et mråde. En str pgave fr samrdningsknsulenterne Flere medarbejdere plever, at SOKs pgaver er mfattende, g at det er ambitiøst at frestille sig, at fire samrdningsknsulenter kan gøre en frskel i frhld til medarbejdernes daglige arbejde i et strt g kmplekst tværsektrielt felt. Ved de indledende frventningsinterview gav CC g LSR tilsvarende udtryk fr, at de ikke frventede, at SOK kunne gøre en markant frskel i frhld til at frbedre det tværsektrielle samarbejde, da SOK er en lille ressurcetilførsel i et strt system. Sm følge heraf prblematiserede CC g LSR muligheden fr at identificere en reel effekt af SOK g påpegede nødvendigheden i at have realistiske frventninger til udbyttet af prjektet. Udbytte af udviklingsprjekter på tværs SOK plever at have haft et gdt indbyrdes samarbejde på tværs af planmråder. På den baggrund har de udarbejdet ngle fælles udviklingsprjekter. Kendskab til g brug af samarbejdsaftalerne Flere CC, LSR, medarbejdere g SOK plever, at SOKs funktin har medvirket til et større fkus på samarbejdsaftalen på centrene. Overvejende plever medarbejderne ikke, at de i højere grad gør brug af samarbejdsaftalen i deres daglige arbejde sm følge af SOKs funktin. Ngle medarbejdere på PCB plever dg, at SOK har hjulpet dem til i højere grad at efterleve samarbejdsaftalen i deres daglige arbejde, ved at SOK har udarbejdet tjeklister ver ngle af de prcedurer, sm aftalen indehlder i frhld til ind- g udskrivelse af patienter. Undervisning i samarbejdsaftalen Alle SOK har undervist i samarbejdsaftalen, g målgruppen har været medarbejdere inden fr reginen, herunder scialrådgivere g klinikere. På ngle centre har undervisningen taget udgangspunkt i knkrete tværsektrielle prblemstillinger, der har været aktuelle fr medarbejderne, hvilket har givet an- Side 10

11 ledning til dialg g drøftelser. Her har medarbejderne fundet undervisningen relevant. Andre steder har undervisningen i højere grad båret præg af at være en gennemgang af samarbejdsaftalen. De knkrete prblemstillinger g spørgsmål, sm deltagerne har haft, er ikke blevet adresseret, hvrfr medarbejderne har plevet undervisningen sm mindre relevant. LSR på PCG har fravalgt SOKs undervisning på PCG. LSR trr ikke, at undervisningen har en effekt, da budskabet er i knkurrence med mange andre pgaver på afdelingerne. SOK plever, at muligheden fr at få adgang til at undervise i samarbejdsaftalen på centrene afhænger af centerledelsernes pbakning. Derfr er der ngle centre, hvr SOK ikke har undervist. SOK plever, at det kan være vanskeligt at få prettet aftaler med de frskellige afsnit mkring undervisningen, da den daglige drift ptager medarbejdernes tid. SOK plever derfr, at de i frbindelse med undervisningen er en ekstra ressurce, men at der ikke altid er ressurcer til at tage imd undervisningen. En mere detaljeret afrapprtering af udbyttet af undervisningen i samarbejdsaftalen findes under de enkelte planmråder, da undervisningen er frløbet frskelligt. Kmmunekntaktside på Regin Hvedstadens Psykiatris intranet SOK har i samarbejde udviklet en side på RHPs intranet med kntaktplysninger på relevante kmmunale aktører i reginens ptagemråde med det frmål at lette arbejdsgange fr RHPs medarbejdere i frhld til det tværsektrielle samarbejde. Flere medarbejdere g LSR plever, at kmmunekntaktsiden er en succes, da den skaber en direkte kmmunikatinsvej til relevante samarbejdsparter i kmmunerne. Medarbejderne plever, at kmmunekntaktsiden reducerer tidsfrbruget i det daglige arbejde. SOK har fået psitiv feedback på kmmunekntaktsiden fra medarbejderne, der plever siden sm et håndgribeligt værktøj, der skaber verblik, hvilket har været efterspurgt. I Planmråde Byen frapririterede CC g LSR, at SOK skulle deltage i prettelsen af kmmunekntaktsiden, da de vurderede, at det var en fr ressurcekrævende g administrativ pgave fr SOK-funktinen. De øvrige SOK plever, at det er ærgerligt g en mangel, at Planmråde Byen ikke deltager i kmmunekntaktsiden, da de øvrige planmråder gså samarbejder med kmmunerne i Planmråde Byen. En LSR stiller i den frbindelse spørgsmålstegn ved, m Planmråde Byen bør kunne melde sig ud af kmmunekntaktsiden SOK g LSR i Planmråde Syd plever, at det er ærgerligt, at kmmunekntaktsiden ikke er tilgængelig på centerets eksterne hjemmeside, da de mener, at det tværsektrielle samarbejde bør synliggøres fr patienter, pårørende g andre interessenter. Pjece m samarbejdsaftalen SOK g LSR har i samarbejde på tværs af planmråder udviklet en pjece m samarbejdsaftalen. Pjecen beskriver de generelle frpligtelser i samarbejdet med kmmunen g er henvendt til medarbejderne i RHP. Flere LSR plever, at pjecen er gd g kan være med til at sætte fkus på samarbejdsaftalen blandt medarbejderne, fx i frbindelse med intrduktin af nye medarbejdere. Side 11

12 Flere medarbejdere plever, at pjecen er rigtig gd g påpeger vigtigheden af, at kendskabet til pjecen udbredes blandt medarbejderne. Enkelte medarbejdere prblematiserer, at det kan være svært at pnå et reelt udbytte af en pjece i frhld til det daglige tværsektrielle samarbejde. SOK er glade fr at have lavet pjecen, da det er et fysisk prdukt, sm frtsat vil være tilgængeligt fr medarbejderne, hvis SOK-funktinen ikke frtsætter. Side 12

13 Resultater pdelt på planmråder I de næste afsnit følger resultaterne fr de enkelte planmråder. Når der i disse afsnit henvises til CC g LSR, er det den centerchef eller ledende/krdinerende scialrådgiver, sm er på det psykiatriske center, hvr samrdningsknsulenten har været fysisk placeret. Hvis der henvises til centerchefer g ledende scialrådgivere fra de øvrige centre i planmrådet, vil centret være angivet specifikt (fx LSR på PCF). Når det henvises til SOK, er det samrdningsknsulenten i det pågældende planmråde. Når der henvises til medarbejdere, er det medarbejdere på det center, hvr samrdningsknsulenten har været fysisk placeret. Planmråde Byen Samrdningsknsulentfunktinen SOK er fysisk placeret på PCK. Samrdningsknsulentens faglige baggrund SOK er bachelr i psyklgi g kandidat i scialt arbejde. SOK var relativt nyuddannet ved prjektets start. LSR finder det inspirerende, at SOK har en akademisk baggrund, g plever, at SOK i kraft af det har kunnet bidrage med ngle nye perspektiver g relevante spørgsmål i frhld til det tværsektrielle samarbejde. SOK på barselsrlv g LSRs tvhlderfunktin SOK har haft barselsrlv siden udgangen af Der er ikke ansat en barselsvikar, da CC g LSR vurderende, at det ville kræve fr mange ressurcer at intrducere en ny medarbejder. I stedet fr at genbesætte stillingen er LSR på PCK frikøbt 8 timer ugentligt til en tvhlderfunktin med henblik på at videreføre SOKs arbejde. Prjektets mfang er derfr tilsvarende blevet nedskaleret. LSR har i funktinen primært fkuseret på udbredelse af kendskab til samarbejdsaftalen, udvikling af pjecen m samarbejdsaftalen, etablering af nye mødefra med Københavns Kmmune samt prblematikker mkring hjemløse g frvarsling af færdigbehandlede patienter. LSR plever, at det kan være vanskeligt at skelne mellem de pgaver, der hører under LSR-funktinen, g de pgaver, der hører under SOK-funktinen. LSR på PCF finder det ærgerligt, at der ikke blev ansat en vikar, idet PCF dermed ikke fik løftet de pgaver, de havde håbet på i prjektet. De øvrige SOK finder det ligeledes ærgerligt, at Planmråde Byen ikke har fået samme indsats sm de øvrige planmråder pga. SOKs barselsrlv. SOK vender tilbage fr en krt peride, inden prjektets phør. Udbytte Kendskab til g brug af samarbejdsaftalerne LSR plever, at italesættelsen af samarbejdsaftalen har medvirket til, at der er kmmet fkus på aftalen. LSR på PCA plever, at samarbejdsaftalen i højere grad italesættes på centret sm følge af SOKs arbejde, g anvendes i argumentatinen ver fr kmmunen. Side 13

14 LSR på PCF plever ikke, at SOK funktinen har øget kendskabet til samarbejdsaftalen. LSR på PCH trr muligvis, at SOK funktinen har øget kendskabet til samarbejdsaftalen blandt scialrådgiverne, men ikke blandt plejepersnalet. Medarbejderne plever, at SOKs funktin har givet anledning til at genpfriske samarbejdsaftalen. Generelt m udbytte af samrdningsknsulentens arbejde CC plever, at SOKs indsats har åbnet døre til Københavns Kmmune g skabt en bedre kntaktflade til ledelseslaget i Københavns Kmmune. LSR supplerer, at det letter den tværsektrielle prblemløsning, at kmmunikatinen til Københavns Kmmune er frbedret. LSR på PCF plever ikke, at SOK-funktinen har gjrt en frskel i frhld til det tværsektrielle samarbejde, blandt andet pga. SOKs barselsrlv. LSR på PCSH plever ikke et udbytte af SOK-funktinen, da samarbejdet mellem LSR g SOK har været meget begrænset. Undervisning i samarbejdsaftalen LSR påpeger, at medarbejderne har meldt tilbage, at det var psitivt at få gennemgået samarbejdsaftalen g snitfladerne i det tværsektrielle samarbejde gennem SOKs undervisning. En medarbejder plever, at det primære udbytte af undervisningens er, at medarbejderne har fået mulighed fr at genpfriske samarbejdsaftalen. Flere medarbejdere plever, at undervisningen i samarbejdsaftalen ikke var tilpasset lkale behv på afsnittet. En medarbejder plever SOKs undervisning sm en gennemgang af samarbejdsaftalen, der ikke levnede rum til spørgsmål eller drøftelse af knkrete prblematikker, hvilket var frustrerende. En medarbejder plever, at SOK havde vanskeligt ved at besvare de spørgsmål, medarbejderne stillede ved undervisningen, da Københavns Kmmune g PCK er kmplekse rganisatiner. Medarbejderen tilføjer, at samarbejdsaftalen på flere mråder er frældet i frhld til virkelighedens praksis, hvilket medarbejderne bad SOK m at håndtere, uden dg at have fået en tilbagemelding på det. SOK har gså undervist på PCA g PCH. På PCA savnede LSR dg deltagelse fra kmmunale medarbejdere, der ville kunne bidrage til dialg på tværs af sektrgrænserne. Da medarbejdere på PCA g PCH ikke er blevet interviewet sm en del af den afsluttende evaluering, er det ikke muligt at knkludere på deres udbytte af undervisningen i samarbejdsaftalen i denne evaluering. Internt samarbejde LSR plever, at der har været gd mulighed fr sparring med SOK, da SOK har været fysisk placeret i nærheden af LSR. LSR plever gså et strt arbejdspres i frbindelse med SOK-funktinen i frhld til at være sparringspartner g leder fr SOK. En medarbejder plever, at SOK har haft en betydning i frhld til at pfange g følge p på knkrete samarbejdsprblematikker med kmmunen. Ngle medarbejdere plever frustratin ver, at SOK ikke har kunnet bistået med hjælp i frhld til kmplicerede tværsektrielle sager. Side 14

15 Planmråde Midt Samrdningsknsulentfunktinen SOK er fysisk placeret på PCB. Samrdningsknsulentens faglige baggrund SOK er uddannet scialrådgiver g kandidat i scialt arbejde g har praktisk erfaring fra distriktspsykiatrien. CC, LSR g medarbejderne plever, at det er værdifuldt, at SOK er scialrådgiver, idet SOK dermed har gdt kendskab til øknmiske g kulturelle frskelle mellem sektrer, det tværsektrielle samarbejde samt lvgivningen på mrådet. Både SOK, CC, LSR g medarbejdere plever frhåndskendskabet til reginen sm en frdel, idet SOK dermed selv kender til udfrdringerne g har en gd frståelse fr arbejdsmrådet. SOKs primære arbejdspgaver siden midtvejsevaluering Udvikling af pjecen m samarbejdsaftalen, sm SOK har været hvedansvarlig fr, herunder design g trykkeri. Undervisning i samarbejdsaftalen på alle afsnit g enheder på PCB samt på PCS. Oprettelse af samarbejdsnetværk med kmmunerne i Planmråde Midt g udarbejdelse af kmmissrium herfr. Prjekt Frebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats i samarbejde med Gladsaxe Kmmune, hvr SOK har siddet med i styregruppe g arbejdsgruppe g deltaget i evaluering. IMR prjekt (psykedukatin) i samarbejde med Gladsaxe Rusmiddelcenter. Et prjekt på PCS m rehabilitering, hvr SOK har stået fr evalueringen. Udbytte Kendskab til g brug af samarbejdsaftalerne LSR på PCS plever, at SOKs funktin har skabt fkus på samarbejdsaftalen. Medarbejderne på PCB plever, at SOKs funktin skabt større fkus på samarbejdsaftalen, g at samarbejdsaftalen er blevet mere tilgængelig fr medarbejderne. Ngle medarbejdere plever, at SOK har hjulpet dem til i højere grad at efterleve samarbejdsaftalen i deres daglige arbejde ved at lave tjeklister ver ngle af de prcedurer, sm aftalen indehlder i frhld til ind- g udskrivning af patienter. Generelt m udbytte af samrdningsknsulentens arbejde CC, LSR g medarbejderne plever, at SOK er gd til at se sin egen rlle i det tværsektrielle samarbejde g til at identificere g psøge de arbejdsmråder, hvr SOK-funktinen er meningsfuld. CC plever, at SOK er en ressurce i frhld til at frbedre det tværsektrielle samarbejde, da SOK er begavet g besidder gde sciale færdigheder i frhld til at indgå i tværsektrielle sammenhænge. CC plever ligeledes, at kvaliteten af SOKs arbejde er høj. LSR plever, at SOK har løftet pgaver sammen med LSR, sm LSR ikke kunne have løftet alene, hvilket har resulteret i en højere kvalitet i pgaveløsningen. LSR plever, at SOK har pnået en gd kntakt til kmmunerne gennem prjektperiden, g er blevet et kendt ansigt i kmmunalt regi. Side 15

16 SOK plever, at der er skabt et øget fkus på vigtigheden af det tværsektrielle samarbejde. Undervisning i samarbejdsaftalen En medarbejder plever, at frmidlingen af samarbejdsaftalen er blevet pkvalificeret sm følge af SOKs undervisning i aftalen på afsnittene, samt at der er skabt større fkus på SOKs funktin g samarbejdsaftalen blandt medarbejderne. En medarbejder mener, at SOK frmår at frmidle samarbejdsaftalen i et sprg, der giver mening fr medarbejderne, hvilket gør samarbejdsaftalen mere interessant g tilgængelig. En medarbejder plever, at SOKs frmidling af samarbejdsaftalen har været særlig gd i frhld til vejledning af medarbejderne mkring snitflader i samarbejdet mellem regin g kmmune. Medarbejderen tilføjer, at det giver større gennemslagskraft i det tværsektrielle samarbejde at kunne henvise til aftalen. En medarbejder plever, at SOK ngle gange har større legitimitet end medarbejderen selv i frhld til at vejlede medarbejderne i det tværsektrielle samarbejde. LSR plever, at det kan være vanskeligt at få lavet aftaler med afdelingerne i frhld til undervisningen i samarbejdsaftalen, g SOK plever, at undervisningen tager tid at arrangere g gennemføre. CC plever, at SOKs undervisning i samarbejdsaftalen på centret er vigtig g væsentlig at understøtte, da mange medarbejdere har begrænset kendskab til aftalerne, sm er kmplekse. Derfr understreger CC vigtigheden af at ledelsen bakker p m undervisningen særligt når SOK plever udfrdringer i frhld til at prette aftaler på afsnittene. CC plever, at den lkale intrduktin g uddannelse af medarbejderne i samarbejdsaftalen kræver en stadig større indsats, idet et lavt kendskab til samarbejdsaftalen blandt medarbejderne har knsekvenser i frhld til at pnå et tæt samarbejde med kmmunerne. Udviklingsprjekter Prjekt Frebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Prjektet er et samarbejdsprjekt mellem PCB g Gladsaxe Kmmune. Prjektsygeplejersken plever, at SOK har været en str støtte i prjektet i frhld til samarbejdet med Gladsaxe Kmmune. SOK har løbende deltaget i møder med kmmunen, g hjulpet med at håndtere aktuelle prblematikker, hvilket prjektsygeplejersken plever, har frbedret det tværsektrielle samarbejde. Prjektsygeplejersken plever gså, at SOK har været en str støtte i frhld til evalueringen af prjektet. SOK har fretaget kvantitative pgørelser af genindlæggelser g indlæggelsestid i frbindelse med prjektet. Piltprjekt samarbejde m udredning af rehabiliteringsbehv SOK har samarbejdet med LSR på PCS m piltprjektet, hvr SOK står fr evalueringen. LSR plever, at SOK har fungeret sm kmpetent sparrings- g samarbejdspartner i frhld til prjektet samt at SOKs akademiske arbejde har løftet prjektet. Udvikling af samarbejdsmøder mellem PCB g kmmuner SOK har deltaget i udviklingen af samarbejdsmøder fr alle syv kmmuner i PCBs ptagemråde. Der er afhldt udviklingsmøder med kmmunerne, hvr rganiseringen af samarbejdsmøderne fr hver enkelt kmmu- Side 16

17 ne er blevet drøftet, g på baggrund heraf udarbejdes der frtsat kmmissrier fr møderne. Scialrådgivere plever, at SOK i høj grad kvalificerer samarbejdsmøderne. SOK plever at have gd kntakt med kmmunerne i frbindelse med udviklingen af samarbejdsmøderne. SOK plever, at der både fra kmmunal g reginal side er et klart ønske m at mødes, g m at priritere samarbejdsmøderne. SOK plever, at kmmunerne er psitive ver fr samarbejdet, når rammerne fr samarbejdet er skabt på frhånd, men at det er udfrdrende g tidskrævende at få rganiseret det praktiske arbejde med kmmunerne. Internt samarbejde LSR plever, at have et gdt g tæt samarbejde med SOK. Medarbejderne plever, at SOK er en kmpetent sparringspartner i frhld til knkrete udfrdringer i det tværsektrielle samarbejde, da SOK har gd indsigt i g kmmunikatin med begge sektrer. SR plever, at SOK er behjælpelig i frhld til afklaring af det tværsektrielle samarbejde mkring specifikke patientfrløb, g generelt i frhld til snitflader mellem reginens g kmmunens kmpetenceflader. Medarbejderne plever, at SOK er psøgende i frhld til at pnå viden m, hvad der sker i kmmunerne samt i PCB generelt g på afsnitsniveau, hvilket giver SOK en str viden m g indsigt i mange mråder. Medarbejderne påpeger, at SOKs stre verblik ver systemet g samarbejdet med kmmunerne giver SOK kmpetence til at identificere udfrdringer i systemet, g til at se, hvrdan samarbejdet g kntakten bør struktureres, hvilket er nødvendigt fr medarbejderne g ligeledes psitivt fr udviklingen af det tværsektrielle samarbejde. Medarbejderne plever, at SOK i høj grad kvalificerer det tværsektrielle samarbejde ved at strukturere kmmunikatinen g selve rammen fr samarbejdet mellem regin g kmmune, hvilket har haft str betydning fr medarbejdernes arbejde. Flere medarbejdere plever, at SOKs frmidling af samarbejdsaftalerne styrker scialrådgiveres g andre medarbejderes rlle sm brbyggere på afdelingerne. SOK plever, at have et gdt samarbejde med scialrådgivergruppen g begge LSR i planmrådet, g plever at blive anset sm en ekstra ressurce. Side 17

18 Planmråde Nrd Samrdningsknsulentfunktinen SOK er fysisk placeret på PCN. Samrdningsknsulentens faglige baggrund SOK er uddannet scialrådgiver g kandidat i scialt arbejde g har arbejdet i børne- g ungdmspsykiatrien. LSR plever det sm en frdel, at SOK har en scialfaglig baggrund g frhåndskendskab til systemet. LSR vurderer, at dette har betydet, at SOK hurtigere har fået frståelse fr sine arbejdsmråder. Medarbejderne ser det ligeledes sm en frdel, at SOK er scialrådgiver g har praktisk erfaring, idet SOK dermed har en gd frståelse fr feltet. SOK plever, at det har givet SOK en afgørende legitimitet at være scialrådgiver g have praktisk erfaring fra psykiatrien. SOKs primære arbejdspgaver siden midtvejsevaluering Undervisning i samarbejdsaftalen på alle afsnit på PCNs tre matrikler. Præsentatin af pjecen m samarbejdsaftalen i alle afsnit. Præsentatin af kmmunekntaktsiden i alle afsnit g instruktin i brug af den. Spørgeskemaundersøgelse m eksterne samarbejdspartneres tilfredshed med samarbejdet med PCN, herunder analyse, afrapprtering g pfølgning på resultaterne. Udbytte Kendskab til g brug af samarbejdsaftalerne LSR plever at SOKs funktin har skabt fkus på samarbejdsaftalen i PCN. SOK plever, at der er skabt øget kendskab til samarbejdsaftalen gennem SOKfunktinen. Medarbejderne plever ikke, at de i højere grad gør brug af samarbejdsaftalen i deres daglige arbejde sm følge af SOKs funktin. Generelt m udbytte af samrdningsknsulentens arbejde CC plever, at SOK verrdnet har været en ekstra g kmpetent ressurce til at løfte pgaver, hvilket har været psitivt, gså i frhld til aflastning af LSR. LSR ser en frdel i, at SOK har været placeret fysisk hs scialrådgivergruppen, da SOK har stået til rådighed fr scialrådgiverne g LSR i frhld til at dele erfaringer g drøfte prblemstillinger vedrørende kmmunesamarbejdet. Flere medarbejdere plever, at SOK er fagligt kmpetent g har udført gdt et stykke arbejde, samt at SOK har en vigtig g gd funktin. SOK plever, at SOK-funktinen har bidraget med ekstra ressurcer i frhld til at løfte pgaver på PCN. Undervisning i samarbejdsaftalen LSR plever, at det har været psitivt, at få tilført SOK sm ekstra ressurce, da det har givet mulighed fr at priritere undervisningen, hvilket LSR ikke selv har haft tid til. Ngle medarbejdere finder SOKs undervisning gd g udbytterig. De plever, at der var gde diskussiner g drøftelser m arbejdsmråder, sm kan være vanske- Side 18

19 lige fr medarbejderne at navigere i. En medarbejder tilføjer, at SOK bidrager psitivt med et verblik ver feltet. En medarbejder finder SOKs undervisning psitiv, sjv g mtiverende, da SOK strukturerede undervisningen sm en knkurrence, hvr medarbejderne dystede md hinanden g kunne vinde chklade. Medarbejderen tilføjer, at medarbejderne igennem undervisningen kunne få påpeget deres svagheder i frhld til samarbejdsaftalen, sm de efterfølgende selv kunne følge p på. Flere medarbejdere plever, at de ikke har haft behv fr SOKs undervisning i samarbejdsaftalen, da de kender aftalen i frvejen. I stedet har de behv fr en drøftelse af de lkale prblematikker, der kan pstå i det tværsektrielle samarbejde, hvilket SOK ikke imødegik gennem undervisningen. SOK plever, at kvaliteten af undervisningen samt dialgen med medarbejderne i afsnittene er blevet pkvalificeret gennem prjektet i kraft af SOKs stigende kendskab til g frståelse fr, hvad der fregår i klinikken. Herunder hvad der ptager medarbejderne, g hvr der pstår knflikter. SOK tilføjer, at det er altafgørende at kunne henvise til praksiseksempler fra medarbejdernes virkelighed i undervisningen, fr at undervisningen bliver relevant. SOK plever, at det har været en udfrdring at få lavet aftaler med afdelingerne i frhld til at undervise i samarbejdsaftalen. Udviklingsprjekter Udvikling af plysningsskema til kmmunerne SOK har været tvhlder i en tværsektriel arbejdsgruppe, sm har udviklet et nyt plysningsskema på vksenmyndighedsmrådet til udveksling af plysninger m patienter mellem regin g kmmune. En medarbejder har pfattelsen af, at plysningsskemaet er blevet mere tidssvarende g lettere at anvende sm arbejdsredskab, men påpeger at det kan være vanskeligt at få tid til at udfylde skemaet i en travl hverdag. LSR plever, at SOKs arbejde i prjektet har været inspirerende, da SOK har kastet et nyt blik på prcessen. SOK har prettet arbejdsgruppen, kmmunikeret med g skabt mtivatin hs kmmunen samt udarbejdet det skriftlige prdukt. LSR plever dg, at det har krævet et strt frarbejde på trds af, at alle kmmuner har ønsket at deltage. Tilfredshedsundersøgelse m samarbejdet med PCN SOK har gennemført en kvantitativ måling hs PCNs eksterne samarbejdspartnere m tilfredsheden af samarbejdet med PCN. SOK plever, at pfølgningen på tilfredshedsmålingen har været tidskrævende. Prjektet har blandt andet mfattet analyse g afrapprtering samt pfølgning på resultaterne. Det drøftes frtsat, hvrdan der knkret skal følges p på resultaterne. Planlægning af temadag SOK har været tvhlder på planlægningen af en tværsektriel temaeftermiddag m børn sm pårørende fr medarbejderne på PCN, g de ni ptagekmmuner. En medarbejder plever, at temadagen var rigtig gd. Internt samarbejde Flere medarbejdere har plevet en gd sparring med SOK både i frhld til enkeltsager g generelle temaer. Side 19

20 Ngle medarbejdere plever, at SOK har været lydhør ver fr prblematikker, men at SOK ikke efterfølgende har fulgt p, hvrfr medarbejderne frtsat støder på de samme prblematikker. Ngle medarbejdere plever, at SOK ikke har haft en tilstrækkelig erfaring inden fr deres specifikke arbejdsmråder til at kunne bistå med relevant viden i frhld til det tværsektrielle samarbejde, hvrfr medarbejderne ikke har gjrt brug af SOK. Ngle medarbejdere har svært ved at se behvet fr SOK, da de plever, at LSR udfylder samme funktin sm SOK. Ngle medarbejdere har ønsket at få indflydelse på, hvad SOK skal beskæftige sig med, men har plevet, at det ikke har været muligt. Ngle medarbejdere har savnet, at SOK i højere grad har beskæftiget sig med knkret prblemløsning i frhld til samarbejdet med kmmunerne i sagsbehandlingen. SOK plever, at medarbejderne i ngle tilfælde har haft urealistiske frventninger til, hvad SOK har kunnet løse af prblemer i det tværsektrielle samarbejde. Hvis prjektet frtsætter, vil SOK fremadrettet gerne være tættere på det kliniske arbejde g beskæftige sig mere med tværsektrielle prblematikker i knkrete sager. SOK plever at have et rigtig gdt samarbejde med LSR, udviklingschefer g scialrådgivergruppen. Side 20

21 Planmråde Syd Samrdningsknsulentfunktinen SOK er fysisk placeret på PCG. Samrdningsknsulentens faglige baggrund SOK er uddannet antrplg g har erfaring fra vksenpsykiatrien. LSR g en medarbejder plever, at SOK har gde akademiske g metdiske kmpetencer. SOK plever, at SOKs styrke er den analytiske tilgang g evne til atitalesætte prblematikker på et verrdnet niveau samt at være prcesfaciliterende i samarbejdet mellem regin g kmmune. I kraft af at SOK ikke har scialrådgiverbaggrund, plever SOK at kunne være en frhldsvis neutral aktør i samarbejdet mellem regin g kmmune. Samtidig har SOK kendskab til mrådet sm følge af sin erfaring. SOKs primære arbejdspgaver siden midtvejsevaluering Kmmunekntaktsiden, sm SOK har været hvedansvarlig fr. Kmmunekntaktsiden blev prettet i fråret 2014 g pdateres en gang m måneden. Tre ens prjekter i hvert af de tre centre, sm hører under Planmråde Syd, i samarbejde med jbcentre g scialafdelinger i tre frskellige kmmuner. Prjekterne mhandler det tværsektrielle samarbejde på beskæftigelsesmrådet. Herunder har SOK blandt andet været med til at afhlde netværksmøder g wrkshps. Frskellige afdækninger i frhld til kmmunesamarbejdet. Udbytte Kendskab til g brug af samarbejdsaftalerne LSR plever ikke, at SOK-funktinen har haft str betydning i frhld til det daglige tværsektrielle samarbejde g brugen af samarbejdsaftalen. LSR på PCA plever, at samarbejdsaftalen i højere grad italesættes på centret sm følge af SOKs arbejde, g anvendes i argumentatinen ver fr kmmunen. LSR på PCH trr muligvis, at SOK funktinen har øget kendskabet til samarbejdsaftalen blandt scialrådgiverne, men ikke blandt plejepersnalet. Medarbejderne plever ikke, at SOK-funktinen har skabt øget fkus på samarbejdsaftalen, da LSR på PCG i frvejen rienterer medarbejderne herm på månedlig basis. Medarbejderne plever ikke, at de i højere grad gør brug af samarbejdsaftalen i deres daglige arbejde sm følge af SOKs funktin. Generelt m udbytte af samrdningsknsulentens arbejde LSR plever, at SOK har haft mulighed fr at afdække mråder, LSR ikke selv har haft tid til at afdække. LSR plever, at det er psitivt med den viden, sm er kmmet ud af dette. LSR plever, at SOK har gjrt den største frskel i frhld til de medarbejdere, sm SOK har samarbejdet med i de enkelte udviklingsprjekter, g at SOK har medvirket til at frmidle kendskab mellem medarbejdere på tværs af regin g kmmune. Side 21

22 Ngle medarbejdere plever, at SOK har haft tid g ressurcer til at følge med i mråder, sm medarbejderne ikke selv har haft mulighed fr følge med i, g har rienteret medarbejderne herm. En scialrådgiver plever, at SOK i høj grad har aflastet scialrådgiveren i frhld til møder g krdinering i det daglige arbejde. Undervisning i samarbejdsaftalen SOK har undervist medarbejdere på PCA g PCH, men ikke på PCG. LSR har fravalgt undervisning på PCG. LSR trr ikke, at undervisningen har en effekt, da budskabet er i knkurrence med mange andre pgaver på afdelingerne. LSR fra PCA plever, at SOKs undervisning i samarbejdsaftalen har været gd, g der deltg mange medarbejdere. LSR savnede dg deltagelse fra medarbejdere i kmmunen, sm ville kunne bidrage til dialg på tværs af sektrgrænserne. Da medarbejdere på PCA g PCH ikke er blevet interviewet sm en del af den afsluttende evaluering, er det ikke muligt at knkludere på deres udbytte af undervisningen i samarbejdsaftalen i denne evaluering. Udviklingsprjekter Øget fkus på samarbejde mellem jbcenter, scialcenter g psykiatri Prjektet kører sideløbende på PCG, PCH g PCA. SOK har faciliteret en række møder m det tværsektrielle samarbejde mellem centrene g kmmunerne i centrenes ptagemråder. SOK plever, at kmmunernes feedback på prjektet har været psitiv, g at det har frbedret kmmunikatinen g samarbejdet mellem regin g kmmune i sammenhænge, hvr kmmunikatinen tidligere har været en udfrdring. LSR på PCG plever, at møderne har skabt kendskab på tværs af sektrer, hvilket har øget fkus på betydningen af samarbejdet. LSR påpeger, at samarbejdet er tidskrævende fr aktørerne. LSR på PCH plever, at møderne med Hvidvre Kmmune har øget kendskabet mellem regin g kmmune, hvilket har haft en betydning fr samarbejdet. LSR på PCA plever, at møderne g diskussinerne på møderne mellem PCA g Tårnby Kmmune har bidraget til at frbedre det tværsektrielle samarbejde. LSR på PCA plever det frugtbart at mødes m de samme prblematikker på tværs af sektrer, da pgaverne derved kan løses i fællesskab. En medarbejder plever, at det på samarbejdsmøderne har været gdt at få sat ansigt på de kmmunale samarbejdspartnere, da et øget kendskab til hinanden gør det nemmere at tage telefnisk kntakt. Afdækning af det tværsektrielle samarbejde m psykisk syge børn g unge SOK har gennemgået de tillægsaftaler, sm er indgået med kmmunerne mkring børn g unge, g undersøgt deres betydning. Sm supplement har SOK talt med reginale g kmmunale medarbejdere, fr at afdække hvrdan samarbejdet fungerer. SOK har ligeledes faciliteret et antal afklarende møder med kmmunale aktører g reginale medarbejdere m samarbejdet. Medarbejderne plever det sm en aflastning af deres arbejde, at SOK har haft en krdinerende funktin på disse møder. Side 22

23 Medarbejderne plever endvidere, at det er værdifuldt, at SOK i frbindelse med møderne har afdækket aktørernes plevelse af samarbejdet, g dermed hvrdan samarbejdet kan rganiseres mere hensigtsmæssigt. SOK har udarbejdet en afdækningsrapprt, sm LSR plever, har bidraget med gd viden. Prjekt Bedre afrusning Prjektet har til frmål at sikre et bedre tværsektrielt samarbejde mkring afrusere mellem kmmune g ambulante behandlingssteder. SOK har været en aktiv del af det daglige arbejde i frbindelse med prjektet, hvilket LSR plever psitivt g sm en hjælp. Internt samarbejde LSR plever, at samarbejdet med SOK er psitivt. SOK plever et gdt samarbejde med LSR. SOK plever, at scialrådgiverne har anset SOK sm en ressurce g en udviklingsknsulent, de kunne gøre brug af. En scialrådgiver plever, at SOK har deltaget i ngle af de pgaver, sm scialrådgiveren sædvanligvis selv har været inddraget i sammen med LSR, g at SOK har været et bindeled, sm scialrådgiveren ikke tidligere har haft fx til reginen i øvrigt. En scialrådgiver plever, at SOK har gjrt et strt g gdt stykke arbejde i frhld til at krdinere tværsektrielle møder med kmmuner, g skabe dialg på tværs. scialrådgiveren plever dg ikke en frskel i sit daglige arbejde med kmmunerne, da udskiftningen i det kmmunale persnale er knstant, g kløften mellem sektrerne er str. LSR plever, at der har manglet pbakning fra centerledelsen på PCG til at sikre, at resultaterne af SOKs arbejde bliver anvendt. LSR påpeger, at det kan være udtryk fr manglende interesse fra centerledelsens side, at CC ikke valgte at stille p til et telefninterview, inden CC stppede i sin stilling. SOK plever ligeledes, at centerledelsen ikke har taget ansvar nk fr prjektet. Side 23

24 Samrdningsknsulentfunktinen fremadrettet CC g LSRs ønsker m at bevare samrdningsknsulentfunktinen De fleste CC g LSR plever, at ressurcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt end ved at frtsætte SOK-funktinen i sin nuværende frm. Planmråde Byen CC g LSR på PCK mener vervejende ikke, at SOK-funktinen bør frtsætte, da SOKs pgaver indgår i LSRs funktin. De reflekterer ver, at én SOK evt. kunne være relevant på et mere verrdnet niveau i reginen. Planmråde Midt CC g LSR på PCB ønsker, at SOK-funktinen skal bestå, da de plever, at SOKs pgaver skal løses, g at der skal findes en anden ressurce i rganisatinen, hvis ikke SOK-funktinen frtsætter. De vil savne funktinen, hvis den ikke består. Planmråde Nrd CC g LSR på PCN mener vervejende ikke, at SOK-funktinen bør frtsætte, da SOKs pgaver indgår i LSRs funktin, g PCN i frvejen nedlægger stillinger fr scialrådgivere. Hvis SOK-funktinen frtsætter, ser CC dg helst, at funktinen gøres permanent. Planmråde Syd LSR på PCG ønsker, at SOK-funktinen skal frtsætte under den frudsætning, at ejerskabet til SOK-funktinen bliver delt mellem regin g kmmune. Derved vil funktinen kunne tage udgangspunkt i både reginens g kmmunens målsætninger g indsatsmråder. LSR mener, at ved at gøre SOK-funktinen til en fælles pgave, vil den kunne give bedre mening i begge sektrer. Ngle LSR på de centre, hvr SOK ikke har været frankret, udtrykker ønske m, at SOK-funktinen frtsætter. Medarbejdernes ønsker m at bevare samrdningsknsulentfunktinen I Planmråde Midt plever medarbejderne, at der fremadrettet er behv fr en persn, der har fkus på begge sektrer i samarbejdet, g sm kan identificere mønstre i, hvrnår samarbejdet lykkes g ikke lykkes. I Planmråde Midt plever medarbejderne, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis SOK-funktinen ikke består. De plever, at der er kmmet en skærpet pmærksmhed på prblematikker i samarbejdet med kmmunerne, sm vil blive glemt, hvis prjektet afsluttes, således at de ikke vil pnå det fulde udbytte på sigt. De plever, at den kulturændring, der skal til fr at frbedre det tværsektrielle samarbejde, vil tage længere tid. SOKs ønsker m at bevare samrdningsknsulentfunktinen SOK ønsker, at SOK-funktinen fremadrettet skal bestå. SOK plever, at en SOK bør ikke dække fr strt et mråde. SOK plever, at det kan være vanskeligt at dække mange centre g have verblik ver dem særligt de steder, hvr der er verlap mellem planmråderne. SOK plever, at den fysiske placering på centrene er afgørende fr at have føling med aktuelle tværsektrielle prblemstillinger, g de ønsker, at dette skal fasthldes. De mener, at det er afgørende med lkalt kendskab til det mråde, sm SOK dækker både de psykiatriske centre g de tilhørende kmmuner. SOK mener, at det vil være ptimalt med en SOK på hvert psykiatrisk center i reginen. Side 24

25 SOK plever, at det er vigtigt, at der gså fremadrettet er flere SOK, da det er væsentligt at have sparingspartnere. SOK ønsker, at SOK-funktinen bliver permanentgjrt. De mener, at dette vil give mulighed fr, at SOK kan beskæftige sig med mere langstrakte prjekter, sm det kan være relevant, at alle SOK er fælles m at gennemføre. SOK har psitive erfaringer med at referere til LSR g mener, at denne rganisering bør fasthldes fremadrettet. En mere ligeværdig frdeling af SOK-funktinen blandt centrene LSR på de centre, hvr SOK ikke har været frankret, plever, at SOK-funktinen bør være mere ligeværdigt frdelt mellem de psykiatriske centre, så det tværsektrielle samarbejde kan blive frbedret på alle centre. Flere LSR på disse centre ønsker, at der fremadrettet skal være én SOK på hvert center i reginen, så SOK kan være fysisk placeret på de enkelte centre g få et indgående kendskab til det enkelte centers prblematikker. Andre LSR ønsker, at der skal være en mere ligelig frdeling af centre g kmmuner mellem SOK, end det har været tilfældet, sådan at én SOK ikke skal dække så strt et mråde, at SOK ikke får givet tilstrækkelig pmærksmhed til alle centre. Prjektpdraget g ledelsespbakning På tværs af planmråder mener CC g LSR, at der er behv fr mere tydelighed i prjektpdraget fra RHP med hensyn til frmål g klarhed ver rammerne, hvis SOK-funktinen frtsætter. En LSR påpeger, at det i denne type prjekter fremadrettet bør sikres, at der er pbakning fra centerledelserne, så de frpligter sig til at følge p på resultaterne. Den samme LSR så gså gerne, at RHP havde en rlle i frhld til at følge p på resultaterne af prjektet. SOK sm bindeled g prblemløser mellem regin g kmmune En række medarbejdere plever, at der er behv fr, at en SOK-funktin i højere grad er bindeled g krdinatr mellem regin g kmmune, frem fr at have en afdækkende g frmidlende rlle. De ser gerne, at en krdinatr har beføjelser i begge sektrer g er tættere på det praktiske arbejde frem fr det administrative. Ngle medarbejdere ønsker en SOK, der kan være med til at løse tværsektrielle prblemer i knkrete, kmplicerede sager, skabe kntakt til relevante aktører g facilitere kmmunikatin med kmmunen. Ngle steder plever LSR g SOK ikke, at SOK bør beskæftige sig med knkret sagsbehandling g prblemløsning, der hvr samarbejdet ikke fungerer, da det ligger under LSRs funktin. Hvis samrdningsknsulentfunktinen ikke frtsætter SOK plever, at det er vigtigt, at kmmunekntaktsiden g pjecen m samarbejdsaftalen bliver pdateret, hvis SOK-funktinen ikke består. SOK mener ligeledes, at det vil være vigtigt at videreføre undervisning i samarbejdsaftalen. CC g LRS plever, at der frtsat er behv fr fkus på at frbedre det tværsektrielle samarbejde. De ser gerne, at undervisningen i samarbejdsaftalen g andre udviklingsprjekter i frhld til kmmunesamarbejdet frtsætter. Side 25

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere