Referat. Dagsorden. Møde for de RegionH ansatte TR Sted: Danske Fysioterapeuter i mødelokale A19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Dagsorden. Møde for de RegionH ansatte TR 22.11.2012. Sted: Danske Fysioterapeuter i mødelokale A19"

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Møde for de RegionH ansatte TR Sted: Danske Fysioterapeuter i mødelokale A19 Deltagere: Anders Jæger Nielsen (Herlev Hospital), Nina Sandholdt (Glostrup Hospital), Pernille Hoppe (Gentofte Hospital, medicinsk), Tine Juhl Pedersen (PC Amager), Inge Bjerregaard (Glostrup i Hornbæk), Tilde Randsborg (RH), Tina Lunding Olsen (Helsingør Hospital), Mette Guldbrandsen (PC Ballerup), Line Schiellerup (Hvidovre Hospital), Rune Fuglsang (Amager Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital), Tine Hage (Hillerød hospital), Leif Egede Christiansen (Bispebjerg Hospital), Tine Nielsen (Formand) Afbud: Benja Sonne Schmidt (Gentofte Hospital, ortopædisk), Elizabeth Heindorff (PC Stolpegård), Elise Brink Vestergaard, (Glostrup på Hvidovre), Anne Marie Eriksen (PTU), Lene Jæger (Hillerød ort. kir.), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden, prioritering af dagsorden 2. Evt. præsentationsrunde 3. Repræsentantskabsmødet (Tine, Tilde, Line, og eventuelle tilskuere) 4. Nyt fra TR-råd (Tilde, Pernille) 5. Nyt fra Regionsbestyrelsen (Tine, Line) 6. Nyt fra Region H MED (Line) 7. Etiske Retningslinjer reviderede, og hvad nu? 8. OK 13 Hvor er vi nu? 9. Nyt fra arbejdspladserne 10. Workshopliste revidering og emner til (se nedenfor) 11. Mødedatoer i 2013 (Lines RegH-MED-møder er skelettet) 12. Eventuelt 13. Nedsættelse af ny ansvarsgruppe til første møde i 2013

2 Workshopliste Tavshedspligt/oplysningpligt Fastholdelse og hvervning af medlemmer Fremtidens fysioterapeutiske arbejdsplads/den alternative fysioterapeutansættelse Ikke fagligt relevante opgaver til fysioterapeuter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden, prioritering af dagsorden 2. Præsentationsrunde ikke nødvendig, men vi tog 2013 mødedatoerne i stedet for, da det er vigtigt, at de er på plads: Mødedatoer i 2013 (afventer besked om lokaler fra Marita, er bestilt for de 3 første møder Ordinært møde (eftermiddag) med valgspørgsmål. Derefter direkte videre til valgmøde på RH Line deltager ikke i R-Med denne måned (mandag) (torsdag) (afventer R-MED) her ligger der ofte en spareplan (mandag) her er spareplanen vedtaget fredag Opfordring fra Anders til at alle møder op til de fælles netværksmøder i regionen, da det kvalificerer møderne, at der både deltager gamle og nye TR, kommunale og regionale. Line arbejder på at få fællesnetværksmøde i marts og oktober 3. Repræsentantskabsmødet (Tine, Tilde, Line, og eventuelle tilskuere) Tilde: Spændende at være rigtigt med og ikke kun fra sidelinjen som tidligere. Stor debat om Faglige Selskaber og Åbne Hovedbestyrelsesmøder. Regionsbestyrelsen i hovedstaden havde 3 forslag med: Iværksætterpris blev vedtaget. Kontingent for 2/6

3 folkepensionister blev nedsat. Arbejdsmiljømæssige interesser kom ind i formålsparagraffen. Alle vedtægter skal gennemarbejdes med henblik på at få dem ført up to date og fremlagt på næste Repræsentantskab om 2 år. Johnny kom forbi og deltog i frokost og fik taler mm se mere om repræsentantskabet: Formandsvalget: der er valgmøder og præsentation af kandidater 14. januar på RH, se også hjemmesiden: 4. Nyt fra TR-råd (Tilde, Pernille) Forslagene til Rep.mødet blev vendt. Udvalget konstituerede sig. Den nye uddannelse lanceres. Uddannelsespakker som tilbydes til netværksmøderne er ved at blive udarbejdet (f.eks. bisidderrollen). 5. Nyt fra Regionsbestyrelsen (Tine, Line) I forlængelse af Den politiske bølge arbejdes der med at få den udviklet og udrullet (emnerne er bla: psykiatri, mindre kniv mere træning, opgaveglidning) Dialogmøde om psykiatri er på vej er generalforsamlingsår. Trainee-ordningen tegner til at fungere. Langtidsledige fysioterapeuter skal vi være obs på, når de begynder at vise sig. 6. Nyt fra Region H MED (Line) Vær meget opmærksom på vores rekrutteringsprocesser i al almindelighed og nu også aftalen om akutjobs. Reg H har forpligtet sig til 256 akutjob fra I forbindelse med omstruktureringer og personale i overtal afsøges først om der i organisationen og siden i regionh er en vakant stilling (koordinering af vakante stillinger sker ved HRU). Hvis der er fyringstruede fysioterapeuter, skal en ledig stilling først slås op internt (dette gælder også i forhold til akut-jobs). Først herefter kan man lave et eksternt opslag, hvorpå der skrives akut-job m.v (se vejledning om dette). Debat om ansættelsesprocedurer i almindelighed. 3/6

4 Tine har været på besøg hos modul 14 om arbejdsmarkedsorientering. Generel debat om ansøgninger og hvad der fremmer, at man kommer til samtale. TR s adgang til information i forbindelse med nyansættelser. Debat om hvordan det fungerer på de forskellige hospitaler: hvornår tales der løn ved nyansættelser, hvordan får TR fat i aftaler, dokumentation, persondata på ansøgere til decentrale stillinger, så de kan sikre at ansatte får en relevant løn. Line drøfter det videre med de øvrige organisationer i RegH. 7. Etiske Retningslinjer reviderede, og hvad nu? Udsættes til næste møde. 8. OK 13 Hvor er vi nu? Kravene har været oppe i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg. Vores krav om akademikerlønninger kommer formentlig ikke med som et fælles krav. Generel debat om løn til akademikere. 9. Nyt fra arbejdspladserne: Herlev På Herlev har vi afsluttet forhandlinger om at bringe vores tilbageløbsmidler i spil igen. Vi oplever en åben ledelse, der kun har interesse i at beholde lønsummen og få "ledige tillægskroner" i spil igen. Vi har nu, grundet enkelte opsigelser og op-normeringer, ledige stillinger som er slået op. En tilgang er blandt andet en stilling til palliation, som skal betjene hele huset. Glostrup - Helsingør - Hillerød - Hornbæk - RH Flere og flere decentrale ansatte fysioterapeuter på RH. Problematisk i forhold til samtaler, forhandlinger, flere ledelser etc. Snart færdig med lønstrategi ift. tilbageløbsmidler og evt. andre midler. Bornholm Vores forgiftningsulykke har fyldt rigtig meget den sidste 1½ md. Hvad personalet blev forgiftet af, fandt man aldrig helt ud af. Nu er alle afdelinger tilbage i deres egne lokaler. 4/6

5 Vores næstformand i V-MED har haft en alvorlig diskussion med hospitalschefen om, hvad man må sige til pressen. Det bliver der nok fulgt op på. Angående TR.s manglende underskrift på nyansattes lønindplacering, så bliver det nu undersøgt af vores personalejurist - så tak kære netværk for hjælpen. Hvidovre Erfaringer herfra om problemer med at få relevante oplysninger i forbindelse med lønforhandling ved nyansættelser. Hvilket besværliggør den administrative proces, der igen bevirker, at TR bruger sin tid på at finde frem til den nyansatte og som kan forhindre at løn er på plads ved tiltrædelse. Amager Amager er kommet igennem en lang proces, hvor man har sammenlignet fremmødeplaner med Hvidovre Hospital, i et forsøg på at få en ide om at kunne tilbyde den samme service på Hospitalerne, da vi nu er ét. Spareplanerne blev udmeldt i august, vedtaget i september, og nu er man klar til udmeldinger om omorganiseringen, som foregår i skrivende stund. Overall på sygehuset er det talt op, at vi til sammenligning med Hvidovre Hospital har 12 sygeplejersker for lidt, 7 Sosu'er for meget og tre terapeuter for meget. Regionen har pålagt os, at ingen må fyres, men skal ansættes i overtallighed på afsnit, der inden for et års tid vil kunne indsluse det personale. Rent faktuelt betyder det, at man skal omplacere 5 sosu'er og ansætte nogle sygeplejersker. For terapien betyder det, at vi mister en sekretær (ved sammenlægningen af to matrikler (HBA og ITA)) i juni De tre terapeutstillinger bliver fundet af to, der har sagt op, og én der er på orlov i to år (men som er sikret en stilling, når hun kommer tilbage). Desuden er terapien blevet pålagt at omlægge ressourcer fra den medicinske behandling til et geriatrisk team i akutmodtagelsen (1,8 stilling). Og vi skal ikke i weekendvagt (som vi heller ikke er nu). 5/6

6 Gentofte, medicinsk Vores leder har været hurtig og skaffet de tiloversblevne midler fra et 5 i 12 - sygefraværsprojekt i en sengeafdeling til et trivselsforløb i vores medicinske Ergo-Fysioterapi. En startgruppe bestående af 2 TR, 1 AMIR og 3 medarbejdere er interviewet af en psykolog fra Teknologisk Institut med henblik på temaer. Dernæst har vi 4 fokusgruppe interviews, efterfølgende opsamling med startgruppen og endelig en samlet fremlæggelse for hele personalet i starten af det nye år. Processen skal hjælpe os til at screene problemstillinger indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet skal munde ud i et bedre psykisk arbejdsmiljø og dermed en større koncentration om patientopgaverne og tankevirksomhed frigjort til at tænke innovative og effektive løsninger på hverdagens udfordringer (kerneopgaveforbedringer, de gode patientforløb?). Det næste, der rammer os, er, at vi skal flytte ud af halvdelen af vores lokaler. Der kommer 3 reumatologer til lænde-ryg forløbsprogrammerne (og 4 fysioterapeutopnormeringer) og overtager den ene etage. Vi har haft behandling af ambulante, træningssal, grupperum etc. for fysio- og ergoterapeuter fordelt på to etager. Al ambulant behandling skal samles i underetagen, som er en høj kælder. Kontorer/grupperum skal over i en anden opgang på 2. sal med skrå vægge. Heldigvis er lokalerne helt nedslidte, så vi kan ikke anvende dem, før de er sat i stand. Helsingør Frederikssund PC Ballerup 10. Workshopliste revidering og emner til (udsættes til fremtidigt møde). 11. Mødedatoer i 2013 (Lines RegH-MED-møder er skelettet) se ovenfor. 12. Eventuelt 13. Nedsættelse af ny ansvarsgruppe til første møde i 2013 Anders, Tilde og Pernille fortsætter. Dagsordenforslag til Etiske retningslinjer er revideret OK-13 Formandskandidaterne. Anders skema til at holde overblik over tilbageløbsmidler Workshopliste revidering og emner til 6/6

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde d. 4. februar 2015. 1) Velkommen og kort nyt fra HB,TRR, RB. 2) Planlægning af næste møde EVT. 3) Kort nyt fra arbejdspladserne Dagsorden 4) Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET NR. 1 2014 OMKREDS H 01 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Politiske sygeplejersker KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE OmKreds H NR. 1/2014 7. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere