København Hvidovre. Juni Gruppearbejde!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde!"

Transkript

1 Juni 2014 København Hvidovre Gruppearbejde! Ideen med grupper i Gildet er mere eller mindre taget med fra patruljesystemet hos spejderne. Jeg har dog også hørt de ældre gildebrødre fortælle, at grupperne blev startet under 2. verdenskrig, fordi det var vanskeligt, at mange gildebrødre skulle møde samtidig. (udgangsforbud) Gruppen kunne mødes i hjemmene. Meningen med gruppearbejdet er bl.a. at man her kan arbejde selvstændigt med emner som interesserer netop denne kreds. Gruppearbejde er under den ene eller anden form bærende for gildearbejdet, men det er ikke hele gildearbejdet. Ligesom en statues sokkel trods sin nødvendighed ikke er hele statuen. Samtidig opnår man at lære gruppemedlemmerne bedre at kende ved samarbejdet om de opgaver, gildet pålægger grupperne. Gildet skal bruge sit gruppearbejde, men ikke kun bestå af det. Hvis du gør - som du plejer at gøre - får du det - du plejer at få. Hvis du vil have noget andet - end du plejer at få, må du gøre noget andet - end du plejer at gøre. Birgit

2 Fødselsdage i juni: Vi ønsker tillykke. OBS Indlæg til næste nr. af gildenyt OBS Bedes tilsendt inden Nummeret er et dobbelt nr, (juli og august) Redaktøren vil gerne opfordre alle til at komme med aktuelle indlæg til bladet. Gildemester Birgit Bach Gl. Køge Landevej 2650 Hvidovre / B, st.3 Kansler Kirsten Harring Strandmarksvej 70, st tv 2650 Hvidovre Skatmester Birger Hansen Langstrupvej 3A 2650 Hvidovre Redaktør Lennart Knifström Selma Lagerløfs Alle 22A 2860 Søborg Tryk Bent Lantow Kongshaven Valby GILDEGÅRDEN Vanløse Alle Vanløse 2

3 Gildeåret 2014 andet halvår 12. august Bålaften 3. gruppe 23. september Gildehal 2. gruppe uge 41 gruppemix værter: Alice, Claus og Kirsten H 27. november Gildemøde 1. gruppe 16. december Julestue 2. gruppe Gildeåret 2015 andet halvår 14. januar Søvangsgården 3. gruppe 27. januar Nytårsgildehal 4. gruppe 10. februar Gilderådsmøde gildeledelsen 24. februar Gildemøde 3. gruppe 26. marts Gildeting 4. gruppe 21. april Sct. Georgs Gildehal 2. gruppe 19. maj Gilderådsmøde gildeledelsen 3

4 Forsider til 4. Gilde Nyt andet halvår skrives af : juli/ august deadline september deadline oktober deadline november deadline december/januar deadline GK GS 1. gruppe 2. gruppe 3. gruppe 4. gruppe. Gruppemøde 4 gruppe holdt sidste gruppemøde i Post & tele museum. Det var et spændende sted hvor 2 timer var for lidt. Vi kunne godt brugt flere timer der. Tak for 3 dejlige år i gruppe 4. jan Valdemarsdag d. 15. juni. Dagen starter ved Kastellet kl Festligheden med taler og uddeling af faner I Holmens kirke kl Good Turn Laugets lotteri serie : Til udbetaling i juni 2014 er trukket: 1. præmie kr. lod nr præmie kr. lod nr præmie - 50 kr. lod nr præmie - 25 kr. lod nr. 72 Vindere bedes kontakte Kirsten på mail og oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres. 4

5 Sct. Georgs Gildehal. 24. april april er dag nr. 114 i vor kalender. Dagens navn er Albertus, han var en Bömisk fyrstesøn, der blev biskop i Prag. Hvad skete bl.a. på denne dag: Haleyes komet ses som varsel om den kommende invasion af England der opdages olie i Mellemøsten. Den første kilde springer på den Ægyptiske bred ad Rødehavet mellemskoleeksamen indføres i Danmark skulpturen af den lille havfrue har i nattens mulm og mørke mistet hovedet Ericsson og Sony danner verdens største mobiltelefon alliance Pave Bennedikt d. 16. bliver formelt indsat som den katolske kirkes pave nr Folketinget godkender Lissabon traktaten. Dette var et udpluk af begivenheder på det vi også kalder Sct. Georgs dag. Når man sidder midt i vinterens mørke, kan man let komme til at synes, at alt er tungt og trist. Det er som om det manglende lys er lig med manglende energi og glæde. Meget bliver anderledes, når foråret melder sin ankomst. Lige her sidst i april hvor det er lyst fra tidlig morgen til ud på aftenen er det langt lettere at finde noget at glædes over. For nu er det forår det har vi mærket et stykke tid. Vi havemennesker har sået, lagt kartofler eller plantet nyt i haven. De første spirer er kommet op, stauderne er også vågnet, rabarberne er for længst kommet over jorden med saftige og sprøde stængler og frugttræerne blomstrer. Havemøblerne er kommet ud og indhyllet i tæpper har vi nydt solen på terrassen. Men noget i haven klarede ikke vinterens frost og storm, andet skal plantes om og man tænker mon de klarer denne omplantning? Omsorgen for det ny - og omplantede er i starten stor, man vander ekstra og iagttager om knopperne folder sig ud. Bliver det som vi forventede Senere bliver disse nye en del af det samlede billede af haven. 5

6 Dette kunne også være billedet på den nyoptagne gildebror. Som nyoptaget er man genstand for ekstra opmærksomhed og omsorg, de andre i gruppen og gildet sørger for oplysning om arbejdet i gildet og alle sørger for at den nye svend og væbner føler sig velkommen i gildet. Et andet billede på omsorg for omplantning er gruppedeling. I 4. gilde skal vi begynde i nye grupper efter sommeren. Nogen er kede af at skulle starte i en ny gruppe, for det er den bedste gruppe jeg er i lige nu. Og nu kender vi lige hinanden så godt. Andre glæder sig til nye udfordringer, gruppemøder nye steder og under andre former, hvor man måske kan besøge ikke kendte lokaliteter. I et gammelt gilde som vores har de fleste været i gruppe sammen for år tilbage, men vi udvikler os jo hele tiden og derfor kan vi hver især bringe nye sider af vore liv med i gruppen. Vi er med andre ord også plantede om fra efteråret og det vil nu være gildeledelsens opgave at følge de nye grupper i starten. Tilbage til de ny - eller omplantede planter, glemte vi dem lidt, for alt det andet i haven, regnede vi det for givet, at efter en god start så klarer de sig selv? Skulle man have vandet endnu mere eller måske gravet hullet dybere? Passer planten i sine nye omgivelser? Det vil tiden vise. Birgit. 6

7 Sct. Georgs gildehallen den 24. april (Sankt Georgs dag). En stor og festlig aften i selskab med næsten fyrre gildebrødre og gæster opfyldte vore høje forventninger til årets Sct. Georgsgildehal. Som flere gange tidligere fejrede vi aftenen sammen med 4. Gilde, der denne gang påtog sig størstedelen af forberedelserne, og 1. Gilde skulle til gengæld klare størstedelen af oprydningen. I sin velkomst gratulerede gildemester Birgit gildets 70-årsjubilar Karl Kæraa i anledning af jubilæet, som ville blive fejret i efterhallen. Mens vi sang en sang, byttede de to gilders gildemestre pladser, og Ole modtog Ritas væbnerløfte, efter hun havde besvaret sit væbnerspørgsmål, hvilket hun gjorde med stor overbevisning. Ritas væbnersvar ses et andet sted i bladet. Gildemestrene byttede diskret pladser igen under den næste sang, og Birgit holdt sin velforberedte gildemestertale, inden hun introducerede årets forfatter af Sct. Georgs-budskabet, Karl Otto Meyer, og læste budskabet, hvorefter vi bekræftede gildeløftet i kreds om højsædet. Ellen læste gildeloven, inden gildehallen lukkede, og vi gik ud til toner af orgelmusik optaget i Helligåndskirken i København fra samme koncert, som det vi hørte, da vi gik ind i gildehallen. Rita har mange gode minder om musikken i Helligåndskirken derfor orgelmusik. Efter en hurtig oprydning i salen blev vi budt til bords gerne blandet, og vi fik lækre hjemmelavede frikadeller og skinke med masser af friskt tilbehør dertil selvskænket vin til kun 5 kr. pr. glas. Der var naturligvis hilsner og gaver til Karl Kæraa fra Landsgildet, fra Stadsgildet og fra 4. Gilde. Derefter sang vi Alle gode spejderidealer, nr. 142 i sangbogen, som Karl Kæraa skrev for en masse år siden. Og så blev Rita budt velkommen som væbner med blomster, pæne ord og en lille gave fra Teenagerne. Vi fik også kaffe med hjemmebagt kage, inden vi sluttede med Nu er jord og himmel stille og et Tak for i aften. Efter sådan en herlig aften på en ellers ganske almindelig torsdag kniber jeg mig selv i armen og konstaterer, at endnu en gang skabte en flok flittige og dygtige gildebrødre fra begge gilder en festaften af høj karat og i gode venners kreds. Tusind tak, alle sammen! Ole. 7

8 Ritas væbnerspørgsmål og svar i gildehallen d. 24. april: Hvorledes mener du, at du kan vise respekt for det, der har værdi for andre, uden at du skal gå på akkord med dine egne tanker? Min tilgang til at besvare et spørgsmål som dette, er enten at vende det hele på hovedet, eller at begynde bagfra for bedre at forstå det. Så jeg begynder bagfra. Hvis jeg ikke skal gå på akkord/kompromis med mine egne tanker, så må jeg være klar over, hvad der er mine egne tanker. Med alderen har jeg erfaret, at mine tanker ændre sig, så dette er for mig, en vedvarende proces, og som Kaalund skriver i Jeg elsker den brogede verden er - evig stilstand død! I spørgsmålet indgår der to parter. Andre og mig! Hvis vi har de samme værdier, kan man billedligt sige, at vi står ved siden af hinanden. Har vi forskellige værdier, kan man ligeledes billedligt sige, at vi står over for hinanden. Om værdierne er de samme eller forskellige handler altså om, hvor enige vi er om værdierne. Respekt har ikke noget med enighed at gøre. Respekt er at give plads til andre og andres tanker på en ligeværdig måde, uden at glemme sig selv. Så respekt, er at give plads for forskellighed. Så JA, jeg mener godt, at jeg kan vise respekt for det, der har værdi for andre, uden at gå på kompromis med mine egne tanker, men hvordan? Jeg er opvokset med begrebet om næstekærlighed, og i mit voksenliv har jeg erfaret, at mennesker har de samme eksistentielle behov for at blive set som dem, de er, hverken mere eller mindre. Så hvis jeg møder andre, som jeg selv ønsker at blive mødt, med respekt, så behøver vi ikke at være enige om alt. I den diakonale verden, hvor jeg tjener min løn, kan det med, hvad der har værdi for andre - godt være en udfordring. F.eks. har det for nogen stor værdi, at kunne drikke sig fra sans og samling juleaften, for ikke at mærke det, man ikke har og ikke kan. I den verden er der rigeligt med manglende status, ulighed og mangel på muligheder, og derfor synes jeg også, at der er go hjælp at hente fra vores verdens kendte filosof Søren Kierkegaard, til at besvare mit væbnerspørgsmål. For han siger: For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå det, han forstår. Hvis jeg ikke kan det, hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. 8

9 Stadsgildepennen Vi byder Aktivitetslauget velkommen. Stadsgildets nye laug hedder De københavnske Sct. Georgs Gilders aktivitetslaug. Laugets bestyrelse på fem personer blev valgt på stadsgildetinget, og vi ønsker dem held og lykke med arbejdet. Hvis det nye laugs bestyrelse vælger at overtage alle de opgaver, som hidtil er blevet varetaget af Dispolauget, Spejder-Kontakt-Lauget og Good Turn Lauget, bliver der rigeligt at lave til både bestyrelsen og gildernes repræsentanter. Bestyrelsen kan også vælge at starte helt nye aktiviteter og udelade nogle af de tre gamle laugs aktiviteter. Det viser sig, når de gamle laug ophører pr. udgangen af Arbejdet i Københavns Stadsgilde er vigtigt for sammenholdet mellem gildebrødre på tværs af gilderne i København. Vi skal derfor støtte op om de gamle laug, mens vi har dem, og vi skal støtte op om det nye Aktivitetslaug og om GIM-kredsen, SeniorHoldet og Naverlauget, for en af de vigtigste ingredienser, som trivsel er lavet af, er samarbejde; og trivsel kan vi jo ikke nemt få for meget af. Københavns Stadsgildes kalender Ole Olesen, nyvalgt vicestadsgildeskatmester. Juni 2014 Tir. 3. GIM-møde hulen Tir. 17. Spejder-Kontakt-Laugets uddelingsgildehal salen Ons. 18. KT-Gildet, friluftsgildehal Holmen Fre. 20. Naverne salen + hulen Man Gilde, sankthansfest Fortvej, Rødovre Tir. 24. Dispolauget hulen Ons. 25. SeniorHoldet besøger Tøjhusmuseet Tøjhusgade 3 Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: 9

10 Indbydelse SPEJDER-KONTAKT-LAUGET uddelingsgildehal tirsdag den 17. juni 2014 Spejder-Kontakt-Lauget indbyder til gildehal og efterfølgende uddeling af dette års midler. Der er vandrehal fra kl og gildehal kl Gildehallen bliver ledet af stadsgildemester Hanne Borgstrøm Gildebrødre opfordres til at møde talstærkt op. Efter gildehallen vil der være et lettere traktement. Pris kr. 40,00 gratis for spejderne. Tilmelding senest 10. juni til Kurt Bjerretoft Espersen, tlf.: Mail: 10

11 Senior Holdet kommer i krigshumør Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3 Onsdag den 25. juni 2014, kl Vi besøger Tøjhuset, der er fra 1604, blev bygget som Chr. IV s våbenlager og blev i 1928 indrettet som museum, der nu indeholder en af verdens største våbensamlinger fra samuraivåben og til en tysk V-1 bombe fra 2. verdenskrig samt en stor samling uniformer. Vi vil få en rundvisning på ca. en time hovedsagelig omkring en udstilling om Danmarks 21 krige siden år Herunder om Svenske- og Englandskrigene og frem til krigen i Afghanistan, men også lidt om krigen mod Algier i 1769 og Tyttebærkrigen Til interesserede vil jeg bestille bord, så vi igen kan spise på Kanalcafeen - evt. nede på vandet. Prisen for rundvisningen er som sædvanlig 40 kr. pr. person. Tilmelding senest fredag den 20. juni til: Jørn H. Vinther, tlf (tlf. svarer). Mobiltlf.nr (Kun åben på dagen fra kl. 8) 11

12 Københavns Stadsgilde Et uformelt referat af stadsgildetinget den 6. maj 2014 Der var kun få kommentarer og spørgsmål til tingets mange beretninger og regnskaber, som alle blev godkendt med akklamation. Stadsgildetinget vedtog at oprette det nye Københavns Stadsgildes aktivitetslaug, og at Dispositionslauget, Spejder-Kontakt-Lauget og Good Turn Lauget ophører pr. udgangen af Til det nye laugs bestyrelse blev valgt (alfabetisk orden): Ellen M. Petersen, 4. Gilde, Finn-Erik Andreasen, KT-Gildet, Inge-Lise Hansen, 15. Gilde, Jane Steffensen, 18. Gilde, Kirsten Christensen, 15. Gilde. Københavns Stadsgildes budget for 2014 blev vedtaget med uændrede satser, således at den enkeltes gildebrors kontingent til stadsgildet, Spejder- Kontakt-Lauget og Gildegården er uændret i forhold til Til stadsgildeledelsen var der genvalg til 6 poster og nyvalg til 2: Stadsgildemester Hanne Borgstrøm, 15. Gilde, genvalgt Stadsgildekansler Fritse Rosendal, KT-Gilde, genvalgt Stadsgildeskatmester Anette Dornø, KT-Gilde, nyvalgt Vicestadsgildemester Ellen M. Petersen, 4. Gilde, genvalgt Vicestadsgildekansler Lidy Rosenquist, KT-Gilde, genvalgt Vicestadsgildeskatmester Ole Olesen, 1. Gilde, nyvalgt International Sekretær Edith Ridder 1. Gilde, genvalgt Uddannelsessekretær Jonna S. Christensen 4. Gilde, genvalgt Valgene til Gildegårdens bestyrelse er beskrevet under rubrikken Nyt fra Gildegården. Stadsgildenyts redaktør. 12

13 DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND GILDEGÅRDEN Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse Nyt fra Gildegården Gildegårdens bestyrelse blev genvalgt på stadsgildetinget den 6. maj, og den konstituerede sig således: Formand & udlejer Kurt B. Espersen, 1. Gilde, Kasserer Ole Olesen, 1. Gilde, Sekretær Gunnar Ytting, KT-Gildet, Tilsynsførende Ole Lind, 15. Gilde, Ad hoc opgaver Per S. Hald, 15. Gilde. Suppleanterne: Traktementer mv. Bitten Olesen, 1. Gilde, Glas, porcelæn, bestik mv. Jane Kristiansen, 1. Gilde, nyvalgt. Gunnar Ytting overtager således sekretærposten efter Ole Olesen. Jane Kristiansen afløser Jane Steffensen på den ene suppleantpost. Stor tak til Jane Steffensen for indsatsen i seks år - dels i bestyrelsen og dels som suppleant - med bl.a. at passe beholdningerne af glas, porcelæn, bestik og andet køkkenudstyr. Bestyrelsen. 13

14 DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND GILDEGÅRDEN Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse Navernyt. Traditioner er gode, men må nogle gange brydes. Det skete i maj. Traditionen er, at der er naveraften den første torsdag i måneden, men denne gang blev det den 2. torsdag. I juni holder vi navermøde fredag den 20. det er da utraditionelt. Vi var otte navere, og det var som altid en flittig og hyggelig aften. De sædvanlige ting blev udført: afløb, varme-, vand- og el-forbrug kontrolleret, skalstoledupper efterset, glas og porcelæn optalt og gardiner vasket. En træprop blev fremstillet og sat i hullet i målerrummets dør, hvor låsen var taget ud nogle måneder tidligere. På det store træ i skellet mod naboen var en stor gren blevet kvalt af efeuen, så den blev savet ned, og næste dag blev den kørt på genbrugspladsen. Under den dejlige middag fik to naverbrødre overrakt vingaver i anledning af, at de begge havde rundet deres 75-årsdag. Næste navermøde foregår rundt om grillen fredag den 20. juni kl. 18. Edith. 14

15 Ekstraordinært Distriktsgildemestermøde på Tydal 10. maj 2014 Som jeg fortalte på Stadsgildetinget, tog jeg til Tydal den 10. maj og deltog i det ekstraordinært indkaldte Distriktsgildemestermøde. LGM Helmut bød velkommen og takkede for opbakningen og det fine fremmøde (ca. 30 plus landsgildeledelsen), og LGUS Peter introducerede dagens program. LGK Johan gennemgik medlemsudviklingen gennem de seneste 5 år, hvor der med ca /- hvert år i alt har været 919 udmeldte. Dertil kommer i alt 799, der er afgået ved døden i alt har der således været en afgang på gildebrødre. I samme periode er der optaget 403 nye gildebrødre totalt er vi dermed blevet færre gildebrødre gennem de 5 år frem til 1. april i år. Desværre ser tendensen til udmeldinger ikke ud til at stoppe og den naturlige afgang ved dødsfald kan ingen gøre noget ved. LGS Paula orienterede om den økonomiske udvikling på grund af medlemstabet heldigvis holder det fastlagte budget, så vi ikke for nuværende kommer i økonomiske problemer. Men det siger sig selv, at hvis medlemstabet fortsætter i samme omfang som hidtil, skal der enten ske ændringer i aktiviteter eller i administrationsomkostninger. Vi fik udleveret diverse statistikker i papirform og blev lovet, at vi kunne få dem elektronisk sammen med referatet fra mødet. Kontakt mig, hvis I vil se statistikkerne, så skal jeg gerne videresende dem. På baggrund af disse oplæg arbejdede vi i tre grupper på at afdække mulige årsager til medlemsnedgangen og brainstormede på muligheder for at ændre udviklingen. Blandt de ideer, der fremkom i den gruppe, jeg var i, var muligheden for eventuelt at opdele Gildemesterstævnerne i f.eks. tre Endagsgildemesterstævner til afholdelse tre forskellige steder i landet inden for to weekender og med samme program og naturligvis med deltagelse af hele landsgildeledelsen ved alle tre Gildemesterstævner. Dette blev fremlagt i plenum og en arbejdsgruppe (uden medlemmer af landsgildeledelsen) blev nedsat til at arbejde videre med, hvad der var fremlagt, således at resultatet af dette arbejde kan indgå i den hvidbog, der vil blive behandlet på Gildemesterstævnet i september. Hanne, SGM 15

16 Hjælp til De Grønne Pigespejdere Jeg har fået nedenstående opfordring tilsendt fra Heidi Letting og håber bestemt, at der er nogle gildebrødre i Københavns Stadsgilde, der vil give en hjælpende hånd ved arrangementet det er i hvert fald en af de måder, vi kan synliggøre Gildebevægelsen især hvis alle husker at have gildenålen og evt. et gildetørklæde på ved afviklingen af arrangementet. Hej Alle Gildebrødre Hjælp Hjælp Hjælp :-) Lørdag den 13. september 2014 afholder De Grønne Pigespejdere et pigespejderevent i København og omegn. Der skal spilles et giga Matador spil med 40 poster rundt om i København. Vi søger derfor hjælpere til at stå på posterne, hvor pigerne vil komme forbi. Selve "spillet" vil omhandle Matadorspillet, men også om serien Matador, hvor pigerne skal lave forskellige opgaver undervejs, som de slår sig rundt på pladen. Jeg håber nogle af jer skulle få lyst til at hjælpe, og I må meget gerne skrive en mail til mig på eller ringe til mig på tlf. nr.: Mange spejderhilsner Heidi Letting

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Sct. Georgs Gildehal Torsdag den 16. april i Gildegården kl. 19.00

Sct. Georgs Gildehal Torsdag den 16. april i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Inge-Lise Hansen Birgitte Christensen Eggert Fransen Jette og Ole Lind 9. april 18. april 22. april 40 års jubilæum. Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have!

Liljen. 67. årg August 2015 Nr. 8. »Se mod lyset, så falder skyggerne bag. dig.« Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! Liljen 67. årg August 2015 Nr. 8 Stranden er sin egen! Der kan også ordnes have! dig.«anonym»se mod lyset, så falder skyggerne bag Lolland Falster Distrikt 2015-2016 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 1./7. GILDE. Mandag d. 23. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæskirkens lokaler. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag d. 23.

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere