København Hvidovre. Juni Gruppearbejde!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde!"

Transkript

1 Juni 2014 København Hvidovre Gruppearbejde! Ideen med grupper i Gildet er mere eller mindre taget med fra patruljesystemet hos spejderne. Jeg har dog også hørt de ældre gildebrødre fortælle, at grupperne blev startet under 2. verdenskrig, fordi det var vanskeligt, at mange gildebrødre skulle møde samtidig. (udgangsforbud) Gruppen kunne mødes i hjemmene. Meningen med gruppearbejdet er bl.a. at man her kan arbejde selvstændigt med emner som interesserer netop denne kreds. Gruppearbejde er under den ene eller anden form bærende for gildearbejdet, men det er ikke hele gildearbejdet. Ligesom en statues sokkel trods sin nødvendighed ikke er hele statuen. Samtidig opnår man at lære gruppemedlemmerne bedre at kende ved samarbejdet om de opgaver, gildet pålægger grupperne. Gildet skal bruge sit gruppearbejde, men ikke kun bestå af det. Hvis du gør - som du plejer at gøre - får du det - du plejer at få. Hvis du vil have noget andet - end du plejer at få, må du gøre noget andet - end du plejer at gøre. Birgit

2 Fødselsdage i juni: Vi ønsker tillykke. OBS Indlæg til næste nr. af gildenyt OBS Bedes tilsendt inden Nummeret er et dobbelt nr, (juli og august) Redaktøren vil gerne opfordre alle til at komme med aktuelle indlæg til bladet. Gildemester Birgit Bach Gl. Køge Landevej 2650 Hvidovre / B, st.3 Kansler Kirsten Harring Strandmarksvej 70, st tv 2650 Hvidovre Skatmester Birger Hansen Langstrupvej 3A 2650 Hvidovre Redaktør Lennart Knifström Selma Lagerløfs Alle 22A 2860 Søborg Tryk Bent Lantow Kongshaven Valby GILDEGÅRDEN Vanløse Alle Vanløse 2

3 Gildeåret 2014 andet halvår 12. august Bålaften 3. gruppe 23. september Gildehal 2. gruppe uge 41 gruppemix værter: Alice, Claus og Kirsten H 27. november Gildemøde 1. gruppe 16. december Julestue 2. gruppe Gildeåret 2015 andet halvår 14. januar Søvangsgården 3. gruppe 27. januar Nytårsgildehal 4. gruppe 10. februar Gilderådsmøde gildeledelsen 24. februar Gildemøde 3. gruppe 26. marts Gildeting 4. gruppe 21. april Sct. Georgs Gildehal 2. gruppe 19. maj Gilderådsmøde gildeledelsen 3

4 Forsider til 4. Gilde Nyt andet halvår skrives af : juli/ august deadline september deadline oktober deadline november deadline december/januar deadline GK GS 1. gruppe 2. gruppe 3. gruppe 4. gruppe. Gruppemøde 4 gruppe holdt sidste gruppemøde i Post & tele museum. Det var et spændende sted hvor 2 timer var for lidt. Vi kunne godt brugt flere timer der. Tak for 3 dejlige år i gruppe 4. jan Valdemarsdag d. 15. juni. Dagen starter ved Kastellet kl Festligheden med taler og uddeling af faner I Holmens kirke kl Good Turn Laugets lotteri serie : Til udbetaling i juni 2014 er trukket: 1. præmie kr. lod nr præmie kr. lod nr præmie - 50 kr. lod nr præmie - 25 kr. lod nr. 72 Vindere bedes kontakte Kirsten på mail og oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres. 4

5 Sct. Georgs Gildehal. 24. april april er dag nr. 114 i vor kalender. Dagens navn er Albertus, han var en Bömisk fyrstesøn, der blev biskop i Prag. Hvad skete bl.a. på denne dag: Haleyes komet ses som varsel om den kommende invasion af England der opdages olie i Mellemøsten. Den første kilde springer på den Ægyptiske bred ad Rødehavet mellemskoleeksamen indføres i Danmark skulpturen af den lille havfrue har i nattens mulm og mørke mistet hovedet Ericsson og Sony danner verdens største mobiltelefon alliance Pave Bennedikt d. 16. bliver formelt indsat som den katolske kirkes pave nr Folketinget godkender Lissabon traktaten. Dette var et udpluk af begivenheder på det vi også kalder Sct. Georgs dag. Når man sidder midt i vinterens mørke, kan man let komme til at synes, at alt er tungt og trist. Det er som om det manglende lys er lig med manglende energi og glæde. Meget bliver anderledes, når foråret melder sin ankomst. Lige her sidst i april hvor det er lyst fra tidlig morgen til ud på aftenen er det langt lettere at finde noget at glædes over. For nu er det forår det har vi mærket et stykke tid. Vi havemennesker har sået, lagt kartofler eller plantet nyt i haven. De første spirer er kommet op, stauderne er også vågnet, rabarberne er for længst kommet over jorden med saftige og sprøde stængler og frugttræerne blomstrer. Havemøblerne er kommet ud og indhyllet i tæpper har vi nydt solen på terrassen. Men noget i haven klarede ikke vinterens frost og storm, andet skal plantes om og man tænker mon de klarer denne omplantning? Omsorgen for det ny - og omplantede er i starten stor, man vander ekstra og iagttager om knopperne folder sig ud. Bliver det som vi forventede Senere bliver disse nye en del af det samlede billede af haven. 5

6 Dette kunne også være billedet på den nyoptagne gildebror. Som nyoptaget er man genstand for ekstra opmærksomhed og omsorg, de andre i gruppen og gildet sørger for oplysning om arbejdet i gildet og alle sørger for at den nye svend og væbner føler sig velkommen i gildet. Et andet billede på omsorg for omplantning er gruppedeling. I 4. gilde skal vi begynde i nye grupper efter sommeren. Nogen er kede af at skulle starte i en ny gruppe, for det er den bedste gruppe jeg er i lige nu. Og nu kender vi lige hinanden så godt. Andre glæder sig til nye udfordringer, gruppemøder nye steder og under andre former, hvor man måske kan besøge ikke kendte lokaliteter. I et gammelt gilde som vores har de fleste været i gruppe sammen for år tilbage, men vi udvikler os jo hele tiden og derfor kan vi hver især bringe nye sider af vore liv med i gruppen. Vi er med andre ord også plantede om fra efteråret og det vil nu være gildeledelsens opgave at følge de nye grupper i starten. Tilbage til de ny - eller omplantede planter, glemte vi dem lidt, for alt det andet i haven, regnede vi det for givet, at efter en god start så klarer de sig selv? Skulle man have vandet endnu mere eller måske gravet hullet dybere? Passer planten i sine nye omgivelser? Det vil tiden vise. Birgit. 6

7 Sct. Georgs gildehallen den 24. april (Sankt Georgs dag). En stor og festlig aften i selskab med næsten fyrre gildebrødre og gæster opfyldte vore høje forventninger til årets Sct. Georgsgildehal. Som flere gange tidligere fejrede vi aftenen sammen med 4. Gilde, der denne gang påtog sig størstedelen af forberedelserne, og 1. Gilde skulle til gengæld klare størstedelen af oprydningen. I sin velkomst gratulerede gildemester Birgit gildets 70-årsjubilar Karl Kæraa i anledning af jubilæet, som ville blive fejret i efterhallen. Mens vi sang en sang, byttede de to gilders gildemestre pladser, og Ole modtog Ritas væbnerløfte, efter hun havde besvaret sit væbnerspørgsmål, hvilket hun gjorde med stor overbevisning. Ritas væbnersvar ses et andet sted i bladet. Gildemestrene byttede diskret pladser igen under den næste sang, og Birgit holdt sin velforberedte gildemestertale, inden hun introducerede årets forfatter af Sct. Georgs-budskabet, Karl Otto Meyer, og læste budskabet, hvorefter vi bekræftede gildeløftet i kreds om højsædet. Ellen læste gildeloven, inden gildehallen lukkede, og vi gik ud til toner af orgelmusik optaget i Helligåndskirken i København fra samme koncert, som det vi hørte, da vi gik ind i gildehallen. Rita har mange gode minder om musikken i Helligåndskirken derfor orgelmusik. Efter en hurtig oprydning i salen blev vi budt til bords gerne blandet, og vi fik lækre hjemmelavede frikadeller og skinke med masser af friskt tilbehør dertil selvskænket vin til kun 5 kr. pr. glas. Der var naturligvis hilsner og gaver til Karl Kæraa fra Landsgildet, fra Stadsgildet og fra 4. Gilde. Derefter sang vi Alle gode spejderidealer, nr. 142 i sangbogen, som Karl Kæraa skrev for en masse år siden. Og så blev Rita budt velkommen som væbner med blomster, pæne ord og en lille gave fra Teenagerne. Vi fik også kaffe med hjemmebagt kage, inden vi sluttede med Nu er jord og himmel stille og et Tak for i aften. Efter sådan en herlig aften på en ellers ganske almindelig torsdag kniber jeg mig selv i armen og konstaterer, at endnu en gang skabte en flok flittige og dygtige gildebrødre fra begge gilder en festaften af høj karat og i gode venners kreds. Tusind tak, alle sammen! Ole. 7

8 Ritas væbnerspørgsmål og svar i gildehallen d. 24. april: Hvorledes mener du, at du kan vise respekt for det, der har værdi for andre, uden at du skal gå på akkord med dine egne tanker? Min tilgang til at besvare et spørgsmål som dette, er enten at vende det hele på hovedet, eller at begynde bagfra for bedre at forstå det. Så jeg begynder bagfra. Hvis jeg ikke skal gå på akkord/kompromis med mine egne tanker, så må jeg være klar over, hvad der er mine egne tanker. Med alderen har jeg erfaret, at mine tanker ændre sig, så dette er for mig, en vedvarende proces, og som Kaalund skriver i Jeg elsker den brogede verden er - evig stilstand død! I spørgsmålet indgår der to parter. Andre og mig! Hvis vi har de samme værdier, kan man billedligt sige, at vi står ved siden af hinanden. Har vi forskellige værdier, kan man ligeledes billedligt sige, at vi står over for hinanden. Om værdierne er de samme eller forskellige handler altså om, hvor enige vi er om værdierne. Respekt har ikke noget med enighed at gøre. Respekt er at give plads til andre og andres tanker på en ligeværdig måde, uden at glemme sig selv. Så respekt, er at give plads for forskellighed. Så JA, jeg mener godt, at jeg kan vise respekt for det, der har værdi for andre, uden at gå på kompromis med mine egne tanker, men hvordan? Jeg er opvokset med begrebet om næstekærlighed, og i mit voksenliv har jeg erfaret, at mennesker har de samme eksistentielle behov for at blive set som dem, de er, hverken mere eller mindre. Så hvis jeg møder andre, som jeg selv ønsker at blive mødt, med respekt, så behøver vi ikke at være enige om alt. I den diakonale verden, hvor jeg tjener min løn, kan det med, hvad der har værdi for andre - godt være en udfordring. F.eks. har det for nogen stor værdi, at kunne drikke sig fra sans og samling juleaften, for ikke at mærke det, man ikke har og ikke kan. I den verden er der rigeligt med manglende status, ulighed og mangel på muligheder, og derfor synes jeg også, at der er go hjælp at hente fra vores verdens kendte filosof Søren Kierkegaard, til at besvare mit væbnerspørgsmål. For han siger: For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå det, han forstår. Hvis jeg ikke kan det, hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. 8

9 Stadsgildepennen Vi byder Aktivitetslauget velkommen. Stadsgildets nye laug hedder De københavnske Sct. Georgs Gilders aktivitetslaug. Laugets bestyrelse på fem personer blev valgt på stadsgildetinget, og vi ønsker dem held og lykke med arbejdet. Hvis det nye laugs bestyrelse vælger at overtage alle de opgaver, som hidtil er blevet varetaget af Dispolauget, Spejder-Kontakt-Lauget og Good Turn Lauget, bliver der rigeligt at lave til både bestyrelsen og gildernes repræsentanter. Bestyrelsen kan også vælge at starte helt nye aktiviteter og udelade nogle af de tre gamle laugs aktiviteter. Det viser sig, når de gamle laug ophører pr. udgangen af Arbejdet i Københavns Stadsgilde er vigtigt for sammenholdet mellem gildebrødre på tværs af gilderne i København. Vi skal derfor støtte op om de gamle laug, mens vi har dem, og vi skal støtte op om det nye Aktivitetslaug og om GIM-kredsen, SeniorHoldet og Naverlauget, for en af de vigtigste ingredienser, som trivsel er lavet af, er samarbejde; og trivsel kan vi jo ikke nemt få for meget af. Københavns Stadsgildes kalender Ole Olesen, nyvalgt vicestadsgildeskatmester. Juni 2014 Tir. 3. GIM-møde hulen Tir. 17. Spejder-Kontakt-Laugets uddelingsgildehal salen Ons. 18. KT-Gildet, friluftsgildehal Holmen Fre. 20. Naverne salen + hulen Man Gilde, sankthansfest Fortvej, Rødovre Tir. 24. Dispolauget hulen Ons. 25. SeniorHoldet besøger Tøjhusmuseet Tøjhusgade 3 Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: 9

10 Indbydelse SPEJDER-KONTAKT-LAUGET uddelingsgildehal tirsdag den 17. juni 2014 Spejder-Kontakt-Lauget indbyder til gildehal og efterfølgende uddeling af dette års midler. Der er vandrehal fra kl og gildehal kl Gildehallen bliver ledet af stadsgildemester Hanne Borgstrøm Gildebrødre opfordres til at møde talstærkt op. Efter gildehallen vil der være et lettere traktement. Pris kr. 40,00 gratis for spejderne. Tilmelding senest 10. juni til Kurt Bjerretoft Espersen, tlf.: Mail: 10

11 Senior Holdet kommer i krigshumør Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3 Onsdag den 25. juni 2014, kl Vi besøger Tøjhuset, der er fra 1604, blev bygget som Chr. IV s våbenlager og blev i 1928 indrettet som museum, der nu indeholder en af verdens største våbensamlinger fra samuraivåben og til en tysk V-1 bombe fra 2. verdenskrig samt en stor samling uniformer. Vi vil få en rundvisning på ca. en time hovedsagelig omkring en udstilling om Danmarks 21 krige siden år Herunder om Svenske- og Englandskrigene og frem til krigen i Afghanistan, men også lidt om krigen mod Algier i 1769 og Tyttebærkrigen Til interesserede vil jeg bestille bord, så vi igen kan spise på Kanalcafeen - evt. nede på vandet. Prisen for rundvisningen er som sædvanlig 40 kr. pr. person. Tilmelding senest fredag den 20. juni til: Jørn H. Vinther, tlf (tlf. svarer). Mobiltlf.nr (Kun åben på dagen fra kl. 8) 11

12 Københavns Stadsgilde Et uformelt referat af stadsgildetinget den 6. maj 2014 Der var kun få kommentarer og spørgsmål til tingets mange beretninger og regnskaber, som alle blev godkendt med akklamation. Stadsgildetinget vedtog at oprette det nye Københavns Stadsgildes aktivitetslaug, og at Dispositionslauget, Spejder-Kontakt-Lauget og Good Turn Lauget ophører pr. udgangen af Til det nye laugs bestyrelse blev valgt (alfabetisk orden): Ellen M. Petersen, 4. Gilde, Finn-Erik Andreasen, KT-Gildet, Inge-Lise Hansen, 15. Gilde, Jane Steffensen, 18. Gilde, Kirsten Christensen, 15. Gilde. Københavns Stadsgildes budget for 2014 blev vedtaget med uændrede satser, således at den enkeltes gildebrors kontingent til stadsgildet, Spejder- Kontakt-Lauget og Gildegården er uændret i forhold til Til stadsgildeledelsen var der genvalg til 6 poster og nyvalg til 2: Stadsgildemester Hanne Borgstrøm, 15. Gilde, genvalgt Stadsgildekansler Fritse Rosendal, KT-Gilde, genvalgt Stadsgildeskatmester Anette Dornø, KT-Gilde, nyvalgt Vicestadsgildemester Ellen M. Petersen, 4. Gilde, genvalgt Vicestadsgildekansler Lidy Rosenquist, KT-Gilde, genvalgt Vicestadsgildeskatmester Ole Olesen, 1. Gilde, nyvalgt International Sekretær Edith Ridder 1. Gilde, genvalgt Uddannelsessekretær Jonna S. Christensen 4. Gilde, genvalgt Valgene til Gildegårdens bestyrelse er beskrevet under rubrikken Nyt fra Gildegården. Stadsgildenyts redaktør. 12

13 DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND GILDEGÅRDEN Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse Nyt fra Gildegården Gildegårdens bestyrelse blev genvalgt på stadsgildetinget den 6. maj, og den konstituerede sig således: Formand & udlejer Kurt B. Espersen, 1. Gilde, Kasserer Ole Olesen, 1. Gilde, Sekretær Gunnar Ytting, KT-Gildet, Tilsynsførende Ole Lind, 15. Gilde, Ad hoc opgaver Per S. Hald, 15. Gilde. Suppleanterne: Traktementer mv. Bitten Olesen, 1. Gilde, Glas, porcelæn, bestik mv. Jane Kristiansen, 1. Gilde, nyvalgt. Gunnar Ytting overtager således sekretærposten efter Ole Olesen. Jane Kristiansen afløser Jane Steffensen på den ene suppleantpost. Stor tak til Jane Steffensen for indsatsen i seks år - dels i bestyrelsen og dels som suppleant - med bl.a. at passe beholdningerne af glas, porcelæn, bestik og andet køkkenudstyr. Bestyrelsen. 13

14 DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND GILDEGÅRDEN Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse Navernyt. Traditioner er gode, men må nogle gange brydes. Det skete i maj. Traditionen er, at der er naveraften den første torsdag i måneden, men denne gang blev det den 2. torsdag. I juni holder vi navermøde fredag den 20. det er da utraditionelt. Vi var otte navere, og det var som altid en flittig og hyggelig aften. De sædvanlige ting blev udført: afløb, varme-, vand- og el-forbrug kontrolleret, skalstoledupper efterset, glas og porcelæn optalt og gardiner vasket. En træprop blev fremstillet og sat i hullet i målerrummets dør, hvor låsen var taget ud nogle måneder tidligere. På det store træ i skellet mod naboen var en stor gren blevet kvalt af efeuen, så den blev savet ned, og næste dag blev den kørt på genbrugspladsen. Under den dejlige middag fik to naverbrødre overrakt vingaver i anledning af, at de begge havde rundet deres 75-årsdag. Næste navermøde foregår rundt om grillen fredag den 20. juni kl. 18. Edith. 14

15 Ekstraordinært Distriktsgildemestermøde på Tydal 10. maj 2014 Som jeg fortalte på Stadsgildetinget, tog jeg til Tydal den 10. maj og deltog i det ekstraordinært indkaldte Distriktsgildemestermøde. LGM Helmut bød velkommen og takkede for opbakningen og det fine fremmøde (ca. 30 plus landsgildeledelsen), og LGUS Peter introducerede dagens program. LGK Johan gennemgik medlemsudviklingen gennem de seneste 5 år, hvor der med ca /- hvert år i alt har været 919 udmeldte. Dertil kommer i alt 799, der er afgået ved døden i alt har der således været en afgang på gildebrødre. I samme periode er der optaget 403 nye gildebrødre totalt er vi dermed blevet færre gildebrødre gennem de 5 år frem til 1. april i år. Desværre ser tendensen til udmeldinger ikke ud til at stoppe og den naturlige afgang ved dødsfald kan ingen gøre noget ved. LGS Paula orienterede om den økonomiske udvikling på grund af medlemstabet heldigvis holder det fastlagte budget, så vi ikke for nuværende kommer i økonomiske problemer. Men det siger sig selv, at hvis medlemstabet fortsætter i samme omfang som hidtil, skal der enten ske ændringer i aktiviteter eller i administrationsomkostninger. Vi fik udleveret diverse statistikker i papirform og blev lovet, at vi kunne få dem elektronisk sammen med referatet fra mødet. Kontakt mig, hvis I vil se statistikkerne, så skal jeg gerne videresende dem. På baggrund af disse oplæg arbejdede vi i tre grupper på at afdække mulige årsager til medlemsnedgangen og brainstormede på muligheder for at ændre udviklingen. Blandt de ideer, der fremkom i den gruppe, jeg var i, var muligheden for eventuelt at opdele Gildemesterstævnerne i f.eks. tre Endagsgildemesterstævner til afholdelse tre forskellige steder i landet inden for to weekender og med samme program og naturligvis med deltagelse af hele landsgildeledelsen ved alle tre Gildemesterstævner. Dette blev fremlagt i plenum og en arbejdsgruppe (uden medlemmer af landsgildeledelsen) blev nedsat til at arbejde videre med, hvad der var fremlagt, således at resultatet af dette arbejde kan indgå i den hvidbog, der vil blive behandlet på Gildemesterstævnet i september. Hanne, SGM 15

16 Hjælp til De Grønne Pigespejdere Jeg har fået nedenstående opfordring tilsendt fra Heidi Letting og håber bestemt, at der er nogle gildebrødre i Københavns Stadsgilde, der vil give en hjælpende hånd ved arrangementet det er i hvert fald en af de måder, vi kan synliggøre Gildebevægelsen især hvis alle husker at have gildenålen og evt. et gildetørklæde på ved afviklingen af arrangementet. Hej Alle Gildebrødre Hjælp Hjælp Hjælp :-) Lørdag den 13. september 2014 afholder De Grønne Pigespejdere et pigespejderevent i København og omegn. Der skal spilles et giga Matador spil med 40 poster rundt om i København. Vi søger derfor hjælpere til at stå på posterne, hvor pigerne vil komme forbi. Selve "spillet" vil omhandle Matadorspillet, men også om serien Matador, hvor pigerne skal lave forskellige opgaver undervejs, som de slår sig rundt på pladen. Jeg håber nogle af jer skulle få lyst til at hjælpe, og I må meget gerne skrive en mail til mig på eller ringe til mig på tlf. nr.: Mange spejderhilsner Heidi Letting

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Gildemøde Tirsdag den 11. februar kl. 19,00 i Gildegården

Gildemøde Tirsdag den 11. februar kl. 19,00 i Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Birthe Bergsby 10 februar Per Hald rund 24 februar Willy Borgstrøm 26 februar Hanne Christensen 28 februar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre februar

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Gildemøde. Tirsdag den 12 februar kl. 19,00 i Gildegården.

Gildemøde. Tirsdag den 12 februar kl. 19,00 i Gildegården. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Birthe Bergsby Per Hald Willy Borgstrøm Hanne Christensen 10. februar. 24. februar. 26. februar 28. februar. 52. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre feb. 2015

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg 1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg Gildeting tirsdag d. 3 marts 2015 kl. 19.15 i Gildeborgen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Henning Nielsen Begge blev valgt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gildeting I Gildegården Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18,30

Gildeting I Gildegården Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18,30 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hans Kjer Margit Rasmussen Kirsten Chrristensen Inga Harritsø 1. marts 9. marts 18. marts 27. marts 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre marts 2014 Kontingent

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere