Referat fra Skolebestyrelsesmødet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013"

Transkript

1 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg x Kim Bøgeskov x Malte Sauerland x Jensen Poulsen Ditte Wedel Pape x Søren Tarp x Kenneth Andersen x Lis Apitz x Vivian Plesner x Tania Kristiansen x Andet: Dagsordenens Referat pkt. 1. Elevrådet (fast punkt) Elevrådsrepræsentanterne fremlægger aktuelle emner. Det indstilles, at de fremlagte emner drøftes. Elevrådet har afholdt møde. Rådet har nedsat diverse udvalg (f.eks.dataudvalg, grøn-dag-udvalg)og er i gang med at planlægge årets elevrådstur. 2. Tilbagemelding fra udvalg (fast punkt) Under dette faste punkt har nedsatte udvalg løbende mulighed for at orientere skolebestyrelsen om sit arbejde. Det indstilles, at skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der er pt. ingen udvalg. 3. Høring: Kvalitetsrapport for Risbjergskolen skoleåret 2012/13 Skoleledelsen har d. 13. september afleveret Kvalitetsrapport for Risbjergskolen for skoleåret 2012/13 til skoleafdelingen. Forinden den politiske behandling sendes rapporten nu til høring i skolebestyrelsen. Kvalitetsrapport for Risbjergskolen skoleåret 2012/13 Det indstilles, at skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar Søren Tarp orienterede om udarbejdelsen af kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten er en opsamling på arbejdet, resultater mv. skoleåret 2012/2013.

2 Skolebestyrelsen drøftede i hvilke sammenhænge kvalitetsrapporten kunne understøtte skolens udvikling og hvorvidt der er sammenhæng mellem arbejdet og udbyttet. Mette Dietz udfærdiger et forslag til høringssvar. 4. Høring: Ny fritidshjemsstruktur Den kommende folkeskolereform medfører en række ændringer af organisatorisk og praktisk karakter på fritidshjemsområdet. Skoleudvalget har derfor besluttet, at sende et forslag om ny fritidshjemsstruktur til høring til høring i blandt andet alle fritidshjemsbestyrelser og skolebestyrelser. Anmodning om høringssvar til ny fritidshjemsstruktur Høringsmateriale ændring af fritidshjemsstruktur Udtalelse fra Risbjergskolens udviklingsråd Det indstilles, at skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar Søren Tarp orienterede om nogle af de ændringer folkeskolereformen medfører blandt andet længere skoledage, understøttende undervisning og pædagogernes ændrede arbejdsopgaver. Der er udarbejdet tre forslag angående ændringer i fritidshjem og klubbers struktur. Skolens MED-udvalg har udarbejdet et forslag til høringssvar angående forslag 2 på baggrund af udtalelsen fra Risbjergskolens udviklingsråd. Skolebestyrelsen finder et tættere samarbejde mellem skole og fritidshjem/fritidsordning hensigtsmæssigt der vil dermed blive større mulighed for at kombinere pædagogers og læreres kompetencer, således at eleverne får større udbytte af undervisningen. På baggrund af drøftelsen angående muligheder og begrænsninger i forslag 2 i høringsmateriale og MED-udvalgets forslag til høringssvar udarbejder Skolebestyrelsen høringssvar. Kenneth Andersen udfærdiger det endelige høringssvar. 5. Sikker skolevej På skolebestyrelsesmødet d. 3. september fremlagde Per Jensen, Byog Teknikforvaltningen, et forslag til øget sikring af skolevejen omkring Risbjergskolen. Et af forslagene omhandlede trafikken ud for skolen kl Skolebestyrelsen har tidligere fremsat ønske om en løsning på den uhensigtsmæssige trafik ud for skolen i morgentimerne. Per Jensen fremlagde et forslag, hvor der er områder foran skolen med standsning forbudt, andre med Kys og kør-zoner og indkørsel forbudt fra begge sider til den del af Risbjergvej, der ligger foran skolen. Det blev aftalt, at skolebestyrelsen på sit møde d. 3. oktober drøfter

3 det fremlagte forslag og de afledte konsekvenser og giver derefter en tilbagemelding til Per Jensen Forslag til omlægning af trafik foran skolen fra By og Teknikforvaltningen Skitse m forslag til trafikomlægning foran skolen fra By og Teknikforvaltningen Det indstilles, at skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar Skolebestyrelsen mener, de foreslåede trafikomlægninger vil medføre en mere sikker skolevej, men ønsker at involvere kontaktforældrene, inden den endelige beslutning tages. Trafikomlægningsforslaget tages op på mødet med forældrene efter bestyrelsens fremlæggelse af årsberetningen d. 13. november. Kim Bøgeskov Jensen udarbejder en beskrivelse af ændringerne, Ditte Wedel Pape udfærdiger indbydelsen til mødet d. 13. november. 6. Trafikpolitik for Risbjergskolen På skolebestyrelsesmødet d. 3. september blev det aftalt, at skolebestyrelsen på indeværende møde skal drøfte holdninger og formål med en trafikpolitik. Der hentes inspiration fra andre skoler, som har udarbejdet en trafikpolitik. Det indstilles, at skolebestyrelsen drøfter holdninger og formål i forhold til en trafikpolitik for Risbjergskolen. Trafikpolitikken skal omhandle, at det er sikkert at færdes i skoledistriktet, at skolens elever bliver sikre og hensynsfulde trafikanter/cyklister/fodgængere og at de bliver motiveret til at bevæge sig det skal beskrives hvordan skolen understøtter disse områder. Ditte Wedel Pape og Rikke Munkholm udarbejder et forslag til skolens trafikpolitik. 7. Temaer til orientering og drøftelse i skolebestyrelsen 2013/14 Der ønskes en drøftelse af hvilke temaer, der ønskes behandlet på SB møderne i skoleåret 2013/14. På skolebestyrelsesmødet d. 3. September blev foreløbig følgende temaer nævnt: folkeskolereformen (sættes på mødet med kontaktforældrene d. 13. nov.), skolens struktur, brug af ipad i undervisningen. Det blev aftalt at fortsætte drøftelsen af ønskede temaer på indeværende møde. Det indstilles, at skolebestyrelsen aftaler hvilke temaer, der ønskes behandlet på SB-møderne i skoleåret 2013/14. Flg. temaer ønskes behandlet: Rundvisning på skolen Folkeskolereformen f.eks. angående o Formålet med reformen

4 o Den understøttende undervisning o Samarbejdet mellem pædagoger og lærere o Øget inklusionsgrad o Tidligere start/øget timetal i udvalgte fag o Lærernes arbejdstid Skolens struktur f.eks. angående o Afdelings- og teamopdelingen o Div. råd og fora ipads i undervisningen 8. Skolemadsordningen På skolebestyrelsesmødet d. 3. september blev det aftalt, at Skolebestyrelsen på indeværende møde skal drøfte, hvem der skal være skolens leverandør af skolemad fremover. Årsagen hertil er, at firmaet Dagens Mad, som hidtil har leveret skolemad til Risbjergskolen og tre andre skoler i Hvidovre, lukker pr. 1. november Efterfølgende er vi blevet orienteret om, at det er lykkedes at Rekonstruere den hidtidige madlevering under nyt navn, Livets køkken, fra et nyt køkken, men med samme ledelse, personale, udvalg, priser og kvalitet som hidtil. I den forbindelse er skolen blevet spurgt, om vi ønsker, at Livets Køkken skal være Risbjergskolens fremtidige leverandør af skolemad. De tre øvrige skoler i Hvidovre, som får leveret skolemad fra Dagens Mad er Frydenhøjskolen, Holmegårdskolen og Præstemoseskolen. Sammen med disse skoler, har Risbjergskolen deler udgiften til en vognmand, der dagligt kører maden ud til de fire skoler fra Frederiksberg, hvor Dagens Mad har til huse. Brev fra Livets Køkken Mail fra Livets køkken Det indstilles, at skolebestyrelsen tager stilling til, om Livets Køkken skal være skolens fremtidige leverandør af skolemad og hvis ja, om der skal tages kontakt til firmaet vedr. vareudbuddet. Skolebestyrelsen ønsker at Livets Køkken fremover leverer mad til skolen. Når det endelige menukort foreligger, overvejes det, om der skal tages kontakt ang. vareudbuddet. 9. Risbjergskolens budget kommende budgetår: a) evaluering økonomiske indsatsområder 2013 b) fastlæggelse af økonomiske indsatsområder 2014 ad a) Indsatsområderne i 2013 er: - Skabe til fysik færdiggørelse af sciencegang og elevborde/elevstole til naturcenter. - Supplering af bærbare i vogne, således at der er en computer til hver elev.

5 - Ekstra vogne med bærbare til udskoling og indskoling. - Begyndende udskiftning af elevmøbler Der gives en orientering om udmøntningen af indsatsområderne. ad b) Følgende indsatsområder foreslås for Ekstra vogne med bærbare til udskoling og indskoling - Begyndende udskiftning af elevmøbler Det indstilles, at skolebestyrelsen evaluerer indsatsområderne for 2013 og fastsætter indsatsområder for I 2013 er der indkøbt skabe til fysiklokalet og møbler til naturcenteret, en computervogn indeholdende 25 bærbare pc er til udskolingen samt løse bærbare til skolebiblioteket mv. I 2014 foreslås flg. indsatsområder: Ekstra vogne med bærbare til udskoling og indskoling Appel-tv-bokse Begyndende udskiftning af elevmøbler 10. Fritagelse for badning efter idræt efter sidste lektion En del elever ønsker ikke at bade på skolen efter idræt, når de har fri efterfølgende. Årsagerne er flere, men hyppigt er det fordi, de skal til fodbold, håndbold eller anden sport lige efter skole. Andre vil hellere gå hjem og bade. Skoleledelsen skal derfor foreslå, at der gives forældrene mulighed for at bede deres barn fri for badning efter idræt, når timerne ligger sidst på dagens i elevens skema. Forslag til fritagelse for badning efter idræt ved skoledagens afslutning Det indstilles, at skolebestyrelsen godkender forslaget Søren Tarp orienterede om baggrunden for forslaget. Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget. 11. Meddelelser a) Formanden: Intet b) Skoleledelsen: Skolens samarbejdspartnere fra Norge ang. Newtonprojektet har været i Hvidovre to dage i oktober. Det videre forløb ang. implementeringen og ombygning er planlagt. Skoleledelsens Mød til tiden kampagne Klasserne i spor a er flyttet over i hovedbygningen pga. tagrenoveringen. Arbejdet forventes færdiggjort i slutningen af november.

6 c) Pædagogisk råd/rur: Intet d) MED-udvalget: Intet e) Skolekontaktrådet: Intet f) Andre: Intet 12. Eventuelt Intet Denne del af mødet sluttede kl

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Årsberetning 2012/13

Årsberetning 2012/13 Årsberetning 2012/13 Vi har sagt farvel til 2012 - et meget spændende år med nogle store udfordringer - og er dermed klar til at aflægge årsberetning. Vi har haft valg i det forgangne år og har dermed

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere