Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt"

Transkript

1 Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1

2 Indledning og formål Kræftens Bekæmpelse modtager i stigende grad henvendelser fra kræftpatienter eller deres pårørende vedrørende behandlingsmuligheder i udlandet. Ét af de steder patienterne på egen hånd søger hen er Universitetsklinikken i Frankfurt (Goethe Universität). Her har ca. 100 danske patienter været i behandling og ca. 30 patienter er i øjeblikket i et behandlingsforløb på klinikken (Professor Thomas J. Vogl, personlig kommunikation). På klinikken behandles kræftpatienter primært med forskellige former for regional kemoterapi. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er således at indsamle viden om danske kræftpatienter og pårørendes oplevelser og erfaringer i forbindelse med behandling hos Professor Thomas J. Vogl på Universitetsklinikken i Frankfurt. Kræftens Bekæmpelse ønsker at belyse følgende hovedpunkter: 1) Hvad er baggrunden for, at danske kræftpatienter søger behandling i Frankfurt 2) Hvordan oplever danske patienter behandlingen i Frankfurt 3) Hvordan modtages patienterne efterfølgende i det danske sygehusvæsen Spørgeskemaundersøgelsen er ikke en repræsentativ undersøgelse blandt patienter behandlet i Frankfurt. Den skal ses som en erfaringsopsamling, der kan skabe interesse for yderligere afdækning af patienternes motiver og for fremskaffelse af den fornødne dokumentation i forhold til at afklare effekten af behandlingstilbuddet i Frankfurt. Initiativet skal også ses som en del af den aftale Kræftens Bekæmpelse har indgået med ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen om at bidrage til Sundhedsstyrelsens vidensformidling til danske kræftpatienter om behandlingsmuligheder i udlandet. Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret ved et dialogmøde i Kræftens Bekæmpelse den 27. maj Til mødet er inviteret tidligere og nuværende patienter, som har været behandlet i Frankfurt og deres pårørende. Formålet med dialogmødet er at præsentere resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt at give de deltagende patienter og pårørende mulighed for at viderebringe og diskutere deres erfaringer med behandlingen i Frankfurt. København Maj

3 1. Metode Spørgeskemaet er sendt per brev til danske patienter og pårørende, som Kræftens Bekæmpelse og/eller Marie Fjellerup har kendskab til, er blevet behandlet i Frankfurt. Desuden har spørgeskemaet været offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med henblik på, at flest mulige patienter og pårørende skulle have mulighed for at svare. Deltagerne i undersøgelsen har sendt det udfyldte spørgeskema til Kræftens Bekæmpelse med post. Deltagerne i undersøgelsen havde mulighed for enten at være anonyme eller angive navn og adresse for eventuelle opfølgende spørgsmål. Deltagernes svar bliver holdt fortrolige og resultaterne af undersøgelsen offentliggøres kun i anonymiseret form. 2. Resultater Spørgeskemaundersøgelsens resultater opsummeres i det følgende. Det udsendte spørgeskema kan findes bagerst i rapporten (bilag 1). Inden for tidsfristen blev der modtaget i alt 24 svar på undersøgelsen, heraf 17 patienter, 6 pårørende (der svarer på vegne af patienter) samt ét svar, hvor det ikke fremgår, om deltager var patient eller pårørende. Spørgeskemaet var sendt med posten til 33 patienter og pårørende, men da spørgeskemaet også har været lagt ud på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, og nogle patienter kan have videresendt skemaet, er det ikke muligt at give en nøjagtig svarprocent. Nogle af deltagerne i undersøgelsen har ikke svaret på alle spørgsmål, og derfor er der spørgsmål, som er besvaret af færre end 24 respondenter Patienternes alder og diagnose Patienternes gennemsnitlige alder var 56 år og medianalderen 57 år (den yngste var 31 og den ældste 71 år). I alt 20 patienter havde angivet deres primære diagnose, hvoraf brystkræft var hyppigst repræsenteret med 7 patienter (tabel 1). Som det fremgår af afsnit 2.8., er patienterne primært blevet behandlet for metastaser af deres kræftsygdom. 3

4 Tabel 1. Kræftformer repræsenteret i undersøgelsen Diagnose Antal patienter Brystkræft 7 Adenocarcinom 1 3 Lungekræft 2 Primær leverkræft 1 Tarmkræft 1 Spiserørskræft 1 Blærekræft 1 Sarkom 1 Modermærkekræft 1 Bugspytkirtelkræft 1 Galdevejskræft (Klatskin tumor) 1 Besvarelser i alt 20 1 Adenocarcinom kan opstå i mange forskellige organer, f.eks. bryst Første orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt Alle 24 respondenter svarede på spørgsmål om, hvor fra de første gang fik orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt. Respondenterne fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem pressen (9) og andre patienter (10) (tabel 2). Desuden var respondenterne blevet orienteret af Kræftens Bekæmpelse (3), på internettet (3) eller via andre kilder (5) herunder pårørende/bekendtskabskreds og den tyske kræftforening. Tabel 2. Første kilde til orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt Første kilde til orientering Antal svar 1 Procent Pressen, herunder TV 9 38% Andre patienter 10 42% Egen læge 0 0% Behandlende læge 0 0% Kræftens Bekæmpelse 3 13% Internettet 3 13% Andre 5 21% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 24 og den samlede procent større end 100%. 4

5 2.3. Rådgivning om kræftbehandling i Frankfurt Ud af de 24 respondenter var 17 blevet rådet til at rejse til Frankfurt. De fleste havde fået råd fra andre patienter (10) eller pårørende (10) (tabel 3). Enkelte oplyste, at de var blevet rådet af Kræftens Bekæmpelse (1), egen læge (1) eller andre (2). I ingen tilfælde kom rådet fra behandlende kræftlæge. Tabel 3. Rådgivning om kræftbehandling i Frankfurt Rådgivning fra Antal svar 1 Procent Pårørende 10 59% Andre patienter 10 59% Egen læge 1 6% Behandlende kræftlæge 0 0% Kræftens Bekæmpelse 1 6% Andre 2 12% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 17 og den samlede procent større end 100% Henvisning til behandling i Frankfurt Kun én patient var blevet henvist til behandling Frankfurt (fig. 1). Denne patient var henvist af egen læge. De resterende 23 patienter havde ikke fået en henvisning, hverken fra egen læge, praktiserende speciallæge eller behandlende kræftlæge. Egen læge Ingen henvisning Fig. 1. Henvisning til behandling i Frankfurt 2.5. Begrundelser for behandling i Frankfurt Den helt overvejende begrundelse for at søge behandling i Frankfurt var, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder med helbredelse som sigte. 5

6 Mange respondenter oplyste, at behandlingen med kemoterapi ikke havde virket, og at de derfor måtte søge alternativer i håb om længere levetid. Flere patienter oplevede, at de fik tilbudt lindrende behandling, og at den behandlende læge kun gav patienten få måneder at leve i. Enkelte patienter angav manglende tiltro til det danske sundhedssystem som den primære grund til at søge behandling i udlandet Pårørende og lægers holdning til beslutning om behandling i Frankfurt Alle respondenter havde oplevet, at de pårørende var positive over for beslutningen om at blive behandlet i Frankfurt (fig. 2). Ligeledes har mange oplevet, at egen læge havde en positiv holdning til beslutningen om at søge behandling i Frankfurt. Behandlende læge blev oftest oplevet som værende negativ. Nogle patienter oplevede dog, at behandlende læge først var negativ, men skiftede til en mere positiv holdning undervejs i patientens behandlingsforløb i Frankfurt. En enkelt patient angav, at være blevet truet af behandlende læge med ikke at få lov til at fortsætte sit behandlingsforløb i Danmark, hvis patienten valgte at blive behandlet i Frankfurt. Pårørende Egen læge Behandlende læge Fig.2. Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Frankfurt 2.7. Patienter og pårørendes oplevelse af behandlingen i Frankfurt Langt de fleste respondenter havde oplevet behandlingen i Frankfurt som meget tilfredsstillende (19) eller tilfredsstillende (4) (fig. 3). En enkelt patient har svaret ved ikke, mens ingen patienter har oplevet behandlingen som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. 6

7 Fig. 3. Oplevelse af behandlingen i Frankfurt 2.8. Antal og type af behandlinger i Frankfurt De fleste patienter var blevet behandlet mellem én og 7 gange på klinikken i Frankfurt (fig. 4). Enkelte patienter var behandlet 8, 10 og 12 gange. Antal patienter Antal behandlinger Fig. 4. Antal behandlinger i Frankfurt De fleste patienter havde fået kombinationer af flere typer af behandling. Regional kemoterapi i leveren var hyppigst anvendt (tabel 4). I alt 12 patienter havde fået denne behandling. Otte patienter havde fået regional kemoterapi andre steder, heraf 6 patienter i lungerne, én patient i bugspytkirtlen og én patien i lysken. Andre anvendte 7

8 behandlingsformer var kemoembolisation (8), laserbehandling LITT (6) samt generel kemoterapi (6). Tabel 4. Type behandlinger modtaget i Frankfurt Type behandling Antal svar 1 Procent Regional kemoterapi i leveren 12 57% Regional kemoterapi 8 38% Kemoembolisation 8 38% Laserbehandling LITT % Generel kemoterapi 6 29% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 24 og den samlede procent større end 100% 2 Laser Induced interstitial thermotherapy (LITT) I alt 8 patienter oplyste, hvilken medicin de havde fået som regional kemoterapi i leveren. Det fremgik, at der var anvendt forskellige kombinationer af stofferne mitomycin, gemcitabine, cisplatin og irinotecan. Ud af de 6 patienter, der havde modtaget laserbehandling LITT, svarede tre, at de havde fået behandlingen i leveren. De seks patienter, der havde fået generel kemoterapi havde alle fået stoffet capecitabine (Xeloda tabletter) Periode for behandling i Frankfurt Deltagerne i undersøgelsen var behandlet i Frankfurt i perioden De fleste havde påbegyndt behandlingen i 2008 og 2009 og behandlingsforløbene strakte sig fra 1 til 12 måneder. Flere af deltagerne var på tidspunktet for undersøgelsen stadig i behandling hos Professor Vogl, og 15 ud af 18 respondenter gik stadig til kontrol (fig. 5). Fig. 5. Patienter i kontrolforløb 8

9 2.10. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under behandling i Frankfurt Alle respondenter havde været i kontakt med det danske sundhedsvæsen under behandlingen i Frankfurt (22 ud af 24 havde svaret på spørgsmålet) (tabel 5). De fleste havde været i kontakt med behandlende læge (16), men også egen læge (14) og/eller anden læge (8). Tabel 5. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under behandling i Frankfurt Lægekontakt under behandling i Frankfurt Antal svar 1 Procent Egen læge 14 64% Behandlende læge 16 73% Anden læge 8 36% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 22 og den samlede procent større end 100% Forhold til det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst Ud af 23 respondenter havde 13 haft problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst. Ni patienter havde ikke oplevet problemer, mens én patient svarede ved ikke (fig. 6). Tre respondenter nævnte, at de havde problemer med at modtage behandling eller gå til kontrol på et dansk sygehus, efter de havde valgt at modtage behandling i Frankfurt. Desuden oplevede flere en manglende interesse og afstandtagen til behandlingen i Frankfurt blandt de danske læger. Fig. 6. Problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst 9

10 2.12. Information om muligheden for at søge second opinion Tre-fjerdedele af respondenterne (18 ud af 24) var blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Panelets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Fig. 7. Information om muligheden for at søge second opinion Respondenterne var blevet informeret om muligheden for at søge second opinion af behandlende læge (13), Kræftens Bekæmpelse (7), andre patienter (3), pårørende (2), egen læge (1) eller andre (3) (tabel 6). Tabel 6. Kilde til information om muligheden for at søge second opinion Kilder til information om second opinion Respondenter Procent Behandlende kræftlæge 13 72% Egen læge 1 6% Pårørende 2 11% Andre patienter 3 17% Kræftens Bekæmpelse 7 39% Andre 3 17% 1 Det var muligt at angive mere end ét svar på spørgsmålet, og derfor er det samlede antal svar højere end 18 og den samlede procent større end 100% Ansøgning om Second Opinion Panelets vurdering af behandlingstilbud i Frankfurt Nitten respondenter har søgt om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Frankfurt, mens 5 ikke har søgt (fig. 8). 10

11 Fig. 8. Ansøgning til Second Opinion Panelet med henblik på vurdering af behandlingstilbud i Frankfurt Én patient har fået tilsagn om betaling, 14 patienter har fået afslag, mens 4 sager endnu ikke er afgjort (fig. 9). Flere respondenter skev, at de havde søgt Second Opinion Panelet flere gange, og hver gang fået afslag på deres ansøgning. Nogle respondenter oplevede, at få uklare svar, hvor det ikke var gennemskueligt, på hvilken baggrund Sundhedsstyrelsen foretog deres behandling af ansøgningen om second opinion. Fig. 9. Tilsagn fra Second Opinion Panelet om betaling for behandling i Frankfurt 11

12 2.14. Ansøgning om betaling hos regionen i henhold til EU-regler om speciallægebehandling Tre respondenter har søgt deres region om betaling for behandling i Frankfurt, mens 21 ikke har søgt (fig. 10). To patienter har fået afslag, mens én afventer en afgørelse i sagen. Fig. 10. Søgt om betaling hos regionen i henhold til EU-regler om speciallæge-behandling Ansøgning om betaling via privat sundhedsforsikring To patienter har søgt om betaling af behandlingstilbud i Frankfurt via privat sundhedsforsikring, men 16 ikke har søgt (fig. 11). Én patient har fået udbetalt et engangsbeløb ved kritisk sygdom fra sin private sundhedsforsikring, mens én afventer afgørelse i sagen. Fig. 11. Søgt om betaling via privat sundhedsforsikring Pris for behandling i Frankfurt I alt 19 respondenter har svaret på prisen for behandlingsforløbet i Frankfurt. Prisen afhænger af antallet af behandlinger, og ligger på mellem kr. og kr. Den gennemsnitlige pris var ca kr. 12

13 Sammenfatning og konklusion Kræftens Bekæmpelse har i denne spørgeskemaundersøgelse forsøgt at få svar på, hvorfor danske kræftpatienter søger behandling hos Prof. Thomas J. Vogl på Universitetsklinikken i Frankfurt, hvordan de oplever behandlingen, samt hvordan deres valg bliver modtaget af det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst. Der var i alt 24 deltagere i undersøgelsen, repræsenteret med 11 forskellige kræftdiagnoser. Medianalderen for patienterne i undersøgelsen var 57 år, hvilket er væsentligt yngre end for den typiske danske kræftpatient, hvor medianalderen er 65 år for kvinder og 69 år for mænd. Patienter og pårørende fik første gang orientering om behandlingsmuligheden i Frankfurt gennem andre patienter og pressen. Den helt overvejende bevæggrund for at søge behandling i Frankfurt var, ifølge deltagerne i undersøgelsen, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder eller, at der kun blev tilbudt lindrende behandling. Flere patienter havde fået oplyst, at tidshorisonten i forhold til levetid var begrænset. Derfor oplevede patienterne, at det var nødvendigt, at søge alternativer i håbet om længere levetid. Enkelte angav manglende tillid til det danske sundhedssystem som årsag til at søge behandling i udlandet. Der var stor forskel på omgivelsernes reaktion på beslutningen om at søge behandling i Frankfurt. De pårørende var positive, egen læge til dels positiv, mens behandlende læge overvejende havde en negativ eller neutral holdning til patientens valg af behandling i Frankfurt. Flere patienter oplevede en mere positiv holdning fra de behandlende læger, efterhånden som behandlingen i Frankfurt skred frem. Patienter og pårørende oplevede behandlingen i Frankfurt som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Ingen gav udtryk for at være utilfreds med behandlingen. Kun én patient var henvist af egen læge til behandling i Frankfurt. De resterende 23 respondenter havde ikke fået en henvisning, og rejste altså til Frankfurt på egen hånd. Langt de fleste patienter havde kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens de var i behandlingsforløb i Frankfurt. De fleste af deltagerne i undersøgelsen var blevet informeret om muligheden for at søge second opinion, og 13 ud af 24 respondenter havde fået informationen fra behandlende kræftlæge. En fjerdedel var ikke blevet orienteret fra nogen side om muligheden for at søge second opinion panelets vurdering af behandlingstilbuddet i Frankfurt. De fleste respondenter har søgt second opinion panelet om betaling, mens meget få har søgt deres region eller private sundhedsforsikring om betaling for behandlingen i Frankfurt. Én patient har fået tilsagn om betaling via second opinion ordningen, mens 14 har fået afslag. Mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen oplevede at have problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst. I særlig grad nævnes manglende interesse og 13

14 afstandtagen til behandlingen i Frankfurt, og for enkeltes vedkommende, at de ikke kunne fortsætte behandling eller komme til kontrol på sygehuset. Udgifterne for den enkelte patient har været betydelige. Udgiften angives at have ligget mellem kr. og kr. 14

15 Kære patient eller pårørende Bilag 1 Spørgeskema Kræftens Bekæmpelse ønsker at beskrive baggrunden for at danske kræftpatienter søger behandling i BB Du Frankfurt samt deres oplevelser og erfaringer. den bedes 8. maj sende det udfyldte spørgeskema til speciallæge Edith Raffn i den frankerede svarkuvert senest Resultatet dialogmøde af den spørgeskemaundersøgelse 27. maj 2009, undersøgelsen, som du inviteres vil blive til at offentliggjort deltage i. i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses Vi Hvis Dine beder du svar ønsker dig i spørgeskemaet om det, at skrive kan du under bliver skrive på, holdt navn at du fuldt og er adresse fortrolige orienteret nedenfor. og herom. offentliggøres Det giver kun os mulighed i anonymiseret for at form. opfølgende spørgsmål. kontakte dig med Venlig Edith Kræftens Raffn, hilsen Strandboulevarden Bekæmpelse speciallæge, læge, 49 ph.d København Ø Dato: Patient: Underskrift: For Navn: patienter: Alder: Adresse: Pårørende: Diagnose: tlf.nr.: 15

16 1 Hvorfra Fra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Frankfurt (sæt kun et kryds) Andre Egen pressen, herunder TV Behandlende patienter læge læge Fra Kræftens Internettet Bekæmpelse Andre, fra hvilke: 2 Er du/i blevet rådet til at tage til Frankfurt for at modtage behandling Hvis ja, Ja Nej Pårørende af hvem Andre Egen Behandlende patienter Kræftens læge Andre, hvilke: Bekæmpelse kræftlæge... Egen 3 Blev Praktiserende læge du/i henvist af en læge til behandlingen i Frankfurt Behandlende kræftlæge speciallæge 16

17 4 Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til behandling i Frankfurt 5 behandling Hvordan har i Frankfurt du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om Behandlende Egen læges: læges: Positiv. Positiv. Neutral. Neutral. Negativ. Negativ. Eventuelle Pårørendes: kommentarer:. Positiv. Neutral. Negativ. 6 Hvordan har du/i oplevet behandlingen i Frankfurt. Meget Tilfredsstillende Utilfredsstillende tilfredsstillende Meget Ved ikke utilfredsstillende 17

18 7 Hvor Antal mange gange er du blevet behandlet i Frankfurt og hvilke behandlinger Regional i leveren, hvilke stoffer: Kemoembolisation kemoterapi andre steder, hvor hvilke.. Generel Laserbehandling kemoterapi, LIT, hvilke hvor stoffer: 8 I hvilken periode er du blevet behandlet i Frankfurt? Første Sidste dato:.. Stadig Ja til kontrol: Nej 9 Frankfurt Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været til behandling i Hvis ja, Ja Nej Egen med hvem Behandlende Anden læge læge læge 18

19 10 efter Har hjemkomsten du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt Hvis ja, Ja Nej Ved ikke problemer: hvilke 11 behandlingsmuligheder Er du/i blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Panelet vurdering af Hvis ja, Ja Behandlende af: Nej Egen læge kræftlæge Andre Pårørende Kræftens patienter Andre Bekæmpelse 12 Hvis Er ja, Ja der har du søgt fået om tilsagn Nej Second om betaling Opinion Panelets vurdering af behandlingstilbuddet i Frankfurt 19

20 Eventuelle Ja kommentarer: Nej. Ikke afgjort 13 Hvis Har ja, Ja har du du søgt fået din tilsagn Nej region om betaling om betaling i henhold til EU reglerne om speciallægebehandling Eventuelle Ja kommentarer: Nej. Ikke afgjort Hvis ja, Ja har du fået tilsagn Nej om betaling 14 Har du søgt betaling via din eventuelle private sundhedsforsikring Eventuelle Ja kommentarer: Nej. Ikke afgjort Beløb: 15 Hvad har behandlingerne i Frankfurt kostet alt inkl. 20

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 3 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 3: Danske kræftpatienters behandling i Kina - Kræftens Bekæmpelses initiativer i forhold til danske kræftpatienters behandling på kinesiske hospitaler April

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Rapport Danish Cancer Society Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen - en interviewundersøgelse blandt brugere af Kræftlinjen, Kræftens bekæmpelses telefonrådgivning November 2009 Dokumentation

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer. med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer. med Second opinion ordningen Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftens Bekæmpelse Patientstøtteafdelingen Maj 2005 2 3 Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009 Refer Kræftens Bekæmpelse Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt - Refer fra mødet den 27. maj 2009 Juni 2009 Refer af dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt Onsdag den 27. maj 2009 kl. 17.00 20.00

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Metode Periode Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Dataindsamling Indsamlingen er foregået via webpanel, som er repræsentativt i forhold til den danske befolkning Der

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion DPCG 6. november 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Vi har via sygehusets edb-system fået oplyst, at dit barn inden for de seneste år har fået konstateret en kræftsygdom.

Vi har via sygehusets edb-system fået oplyst, at dit barn inden for de seneste år har fået konstateret en kræftsygdom. Først beder vi dig hjælpe os med at sikre, at vore oplysninger er korrekte. Dernæst spørger vi om lov til at måtte sende et lægespørgeskema og om evt. at måtte hente oplysninger fra dit barns sygehusjournal.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hjernetumorpatienter og pårørende

Spørgeskemaundersøgelse blandt hjernetumorpatienter og pårørende Spørgeskemaundersøgelse blandt hjernetumorpatienter og pårørende på vegne af HjernetumorForeningen og Initiativgruppen bag Hjernetumordagen v/ Charlotte Haslund læge og onkolog, Aalborg Sygehus Formål

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft hos børn

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft hos børn Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft hos børn PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere