Faglig udvikling er afgørende. Nærvær i den sidste tid. Seje kvinder udfordres. Hele mennesker i skæve eksistenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig udvikling er afgørende. Nærvær i den sidste tid. Seje kvinder udfordres. Hele mennesker i skæve eksistenser"

Transkript

1 Nr Faglig udvikling er afgørende Mette Gammelgaard, sygeplejerske og mor til tre 6 Hele mennesker i skæve eksistenser 12 Nærvær i den sidste tid 18 Seje kvinder udfordres

2 Leder Indhold MidtNyt 6 Baggrund Hele mennesker i skæve eksistenser Interview med sygeplejerskerne Iben Grosen Sørensen og Pia Hansen, Psykiatrisk Afdeling E2, Regionshospitalet Randers 10 Vores Midt Svært at gå på kompromis med idealer Portræt af sygeplejerske Mette Gammelgaard 12 Øjeblikke Nærvær i den sidste tid Billedreportage fra Hospice Djursland, Rønde Taleboblen Hvad er din holdning til sundhedsforsikringer? 18 Stafetten Seje kvinder udfordres Interview med sygeplejestuderende og formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning i Århus, Judit Kyed Jensen 20 FagNyt 22 MidtNyt 23 Kalender Hvad mener sygeplejestuderende Christian Haurdahl Jentz om sundhedsforsikringer? 16 DSR midt magasin for medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland Nr. 4, december 2008 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Mindegade Århus C Tlf Redaktion Ditte Scharnberg (ansvh. redaktør), Marie Adelstorp (DJ) Fotos Jonna Fuglsang Keldsen Skriv til redaktionen Design og tryk Datagraf DSR midt udkommer 4 gange årligt Oplag Forside Mette Gammelgaard, sygeplejerske, Hospice Djursland, og mor til tre (Foto: Jonna Fuglsang Keldsen) Holdninger, der tilkendegives i artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DSR, Kreds Midtjyllands synspunkter. 2 DSR midt

3 Leder Året der gik, og året der kommer Det er et på mange måder udfordrende år, der nærmer sig sin afslutning - et år, som i DSR vil gå over i historien. Overenskomstsituationen bragte sygeplejersker og alle i Sundhedskartellet ud i en 60 dage lang konflikt. Vi fik for alvor sat sygeplejerskers løn- og ansættelsesvilkår på dagsordenen først og fremmest spørgsmålet om ligeløn. Udfordringen er at fastholde denne dagsorden både i fagbevægelsen og på den politiske arena, men også indadtil i Dansk Sygeplejeråd. I øjeblikket oplever vi internt i organisationen lidt af et stormvejr i forhold til at få afrundet konflikten såvel politisk som administrativt ikke mindst hvad angår den endelig afregning af konfliktunderstøttelsen. I Hovedbestyrelsen havde og har vi den klare opfattelse, at ingen skulle mangle penge under konflikten. Derfor blev der fortløbende udbetalt beløb a conto til de strejkende sygeplejersker med henblik på at sikre sædvanlig løn med afsæt i første kvartal i Den afsluttende beregning har været en større øvelse end forudset. Den oprindelige indtastning, arbejdsgivernes udbetalinger og DSRs beregninger alt skal kontrolleres, og fejl kan være opstået i flere led. I DSR centralt og også lokalt i kredsen er alle kræfter sat ind for at understøtte den bedst tænkelige medlemsservice. Jeg vil opfordre alle, der oplever problemer med beregningen til at kontakte enten hotline centralt eller kredsen. Jeg vil også opfordre til, at I som medlemmer aktivt bidrager til en fælles løsning, frem for at I i vrede melder jer ud, hvilket ikke rykker noget, men tværtimod bærer afmagten i sig. Det mener jeg ikke, den fælles gennemførte konflikt fortjener, og konsekvensen af udmeldelser vil blive en svækkelse af den fortsatte kamp for at opnå ligeløn. Et stærkt DSR og en samlet stærk fagbevægelse kan derimod bidrage til, at vi i fællesskab kan forfølge mange af de urimeligheder, som vi oplever i udviklingen af det nuværende social- og sundhedsvæsen. Vi kan frygte, at den faglighed, som vi ønsker at sikre borgerne og patienterne, langsomt undermineres. Aktuelt har Dansk Sygeplejeråd valgt aktivt at sætte fokus på ældreområdet og den svage medicinske patient og her påpege mangler og svagheder, samtidig med at vi fremlægger forslag til forbedringer og løsninger. Et initiativ som vil blive fulgt op af initiativer på det psykiatriske område. Forbedringer opnås ikke hen over natten men ved fælles indsats af medlemmer, tillidsvalgte og organisation i et langt, sejt træk. En opgave i det nye år bliver, at vi bringer forholdene på både det medicinske og psykiatriske område til debat op til kommunal- og regionsvalgene og her kommer i dialog med de kommende politikere om deres bud på fremtiden. Vores opgave er at bidrage med forslag til fagligt begrundende løsninger til gavn for fremtidens patienter og borgere. Med dette vil jeg ønske alle medlemmer i Kreds Midtjylland en glædelig jul og et godt nytår. Forbedringer opnås ikke hen over natten men ved fælles indsats af medlemmer, tillidsvalgte og organisation i et langt, sejt træk. Else Kayser Kredsformand DSR midt 3

4 MidtNyt Kom til foredrag om den medicinske patient DSR, Kreds Midtjylland arrangerer en foredragsrække med den medicinske patient i centrum. I de første tre måneder af 2009 kan du møde en række foredragsholdere, som med et både teoretisk og praktisk udgangspunkt vil lægge op til debat om den medicinske patient. Dato Emne Oplægsholder Sted Sygeplejeprofiler Konsulent i DSR, Bodil Ludvigsen. Sygeplejefaglig udvik lingskonsulent i Århus Kommune, Ingrid Lysholt Sygeplejeprofiler Konsulent i DSR, Bodil Ludvigsen Den medicinske patient patienten ingen vil have Den medicinske patient patienten ingen vil have Etiske overvejelser i det offentlige sundhedsvæsen, herunder sundhedsforsikringer Etiske overvejelser i det offentlige sundhedsvæsen, herunder sundhedsforsikringer Sygeplejefaglig udviklings konsulent i Århus Kommune, Ingrid Lysholt Oversygeplejerske Kirsten Rakbek, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Oversygeplejerske Kirsten Rakbek, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Udviklings- og kvali tetskoordinator, Randi Blisgaard, Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling. Sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen, Lemvig Kommune Udviklings- og kvalitetskoordinator, Randi Blisgaard, Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling. Sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen, Lemvig Kommune Århus MarselisborgCentret P.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C Holstebro Foredragssal 2, Regionshospital Holstebro Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Holstebro HK-huset Fredericiagade 27, 7500 Holstebro Århus Auditorium A, Århus Universitets- Hospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Holstebro HK-huset Fredericiagade 27, 7500 Holstebro Århus MarselisborgCentret P.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C Tovholder: Mette Bille, Chefkonsulent i DSR, Kreds Midtjylland. Hun kan kontaktes på eller Tilmelding: Til DSR, Kreds Midtjylland. Send en mail til med dit navn, medlemsnummer og oplysninger om dato og emne for det eller de arrangementer, som du ønsker at tilmelde dig. Ønsker du at vide mere? Følg med på kredsens hjemmeside Klik på Information for Medlemmer og derefter på Medlemsaktiviteter. 4 DSR midt

5 Der blev stemt og livligt diskuteret på kredsens første generalforsamling. 1 år i den nye kreds 221 sygeplejersker var samlet til kredsens første generalforsamling 22. oktober 2008 i Silkeborg. Den nye fane blev indviet, og så gik det løs med debat om kredsbestyrelsens beretning og forslag til fire satsningsområder for det kommende år: Nærhed og demokrati, Arbejdsmiljø, Løn og Sundhedspolitik. Diskussionerne og stemningen var livlig. Beretningen og to udtalelser blev enstemmigt vedtaget og satsningsområderne besluttet. I gruppearbejde beskrev deltagerne en lang række ideer til kredsens virke det næste år. De indgår nu i kreds bestyrelsens prioriteringer af det kommende års indsats. Du finder udtalelser, materiale om de fire satsningsområder og kreds bestyrelsens beretning på Indvielsen af fanen var det største. Desuden var jeg spændt på at se og høre en for mig ny kredsformands Doris Bisgaard, Glyngøre beretning, og det klarede Else Ældrecenter, Skive Kommune Kayser udmærket. Debatten efter beretningen var spændende. Jeg bliver altid inspireret af at være sammen med sygeplejersker, og jeg har altid brugt generalforsamlingerne til at mødes med nuværende og gamle kolleger. I år blev generalforsamlingen holdt langt fra min bopæl, og så var der jo rig mulighed for at få snakket til og fra Silkeborg. Formen var god; den indeholdt hvad jeg forbinder med en generalforsamling: status og hvad arbejder vi hen imod? Arbejdet i grupper var der for lidt tid til. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis generalforsamlingen flytter rundt i kredesen, måske tre-fire forskellige steder. Den gode stemning var det, som gjorde mest indtryk på mig under generalforsamlingen. Jeg synes, kredsbestyrelsen skal have ros for en vellykket første generalforsamling i den nye kreds. Beslutningen om de fire satsningsområder var god at få med sig det er bestemt noget, jeg kan bruge i min dagligdag. Vi kan nok alle blive enige om, at de områder vil vi gerne kæmpe for også mange år frem. Ideen med at behandle satsningsområderne som gruppearbejde var god. Det gav os mulighed for at gå dybere ind i områderne og grobund for mange gode diskussioner, som nok ikke havde været mulig, hvis alle under generalforsamlingen havde skullet diskutere alle emner. Jette Sandberg Blomgren, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade Under generalforsamlingen blev kredsens nye fane indviet. Fanebærer er Poul Engholm, tidligere formand for DSR, Viborg Amtskreds. DSR midt 5

6 Baggrund Tekst Ditte Scharnberg Hele mennesker i skæve eksistenser 6 DSR midt

7 Besparelser i psykiatrien Regionens budget 2009 medfører besparelser på 30 mio. kr. i psykiatrien. Der er tale om konkrete besparelser på alle driftsområder, henvisningsfrekvensen i børne- og ungdomspsykiatrien sættes ned, og flere unge flyttes over i voksenpsykiatrien. Der oprettes ikke nye senge som erstatning for lukning af senge i Silkeborg, og døgnhuse nedlægges i Distrikt Vest. Psykiatrisk sygepleje kræver bredde i kompetencerne. Altid tid til et knus. Udviklingssygeplejerske Pia Hansen (th), Psykiatrisk Sengeafsnit, E2, Randers. Forslag om sygeplejeprofiler DSR, Kreds Midtjylland har foreslået, at der udarbejdes sygeplejerskeprofiler i psykiatrien. Profilerne er et redskab til at træffe bevidste valg om sygeplejen i psykiatrien. De skal udvikles i et samarbejde mellem sygeplejersker, tillidsrepræsentanter og ledelse. Vil du vide mere, så kontakt kredsnæstformand Gert Petersen eller faglig sekretær Conny Nygaard Rasmussen et handler om at finde ind til Dmennesket og værdierne bag diagnosen. Sådan lyder det fra udviklingssygeplejerske Pia Hansen, 46 år, når hun skal sætte ord på, hvad der er kernen i psykiatrisk sygepleje. Hun har arbejdet på det psykiatriske sengeafsnit på Regionshospitalet Randers i 9 år. Det lå ellers ikke i kortene, at psykiatrien ville blive Pias arbejdsliv. Hun mindes med et smil, at hun som sygeplejestuderende efter praktik i psykiatrien tænkte: Aldrig mere. Arbejdet var frygteligt tungt, syntes hun, og hun havde svært ved at få øje på, hvad den psykiatriske sygepleje egentlig var. Stort når det lykkes Pia prøvede såvel medicinske som kirurgiske afdelinger, men synes, vilkårene slet ikke gav mulighed for en tilstrækkelig sygepleje. Arbejdet på socialpsykiatriske døgninstitutioner åbnende hendes øjne for mulighederne i psykiatrien. Al sygepleje handler om relationer, respekt, etik og faglig viden, men i psykiatrien er det noget af et detektivarbejde at komme dertil. Det tager tid at få patienterne til at kunne mestre deres liv. Til gengæld er det stort, når det lykkes. Pia fremhæver, at uvidenhed og fordomme præger mange opfattelser af psykiatrien. Det gør mig stadig så ondt, at man kan finde på at sige om et menneske, der lider af skizofreni: Han er skizofren. Et menneske ér jo ikke sin sygdom. Og værre endnu, når patienter om sig selv siger: Jeg er skizofren. Så der er meget at arbejde med i forståelser og relationer. Pia har taget den 1-årige specialuddannelse som psykiatrisk sygeplejerske, har arbejdet som klinisk vejleder og er nu udviklingssygeplejerske for hele afdelingen. Man vokser fagligt Mødet med psykiatrien har været helt afgørende for sygeplejerske Iben Grosen Sørensen, 28 år. Jeg var på et tidspunkt meget tæt på helt at opgive sygeplejestudiet. Jeg syntes, meget i sygeplejen var for overfladisk ofte koncentrerer man sig jo kun om dele af et menneske. Men da jeg så kom i praktik på afdeling E1, skete der noget. Her mødte jeg skæve eksistenser DSR midt 7

8 Vidste du at: I behandlingspsykiatrien i Kreds Midtjylland er der 580,98 normerede sygeplejerskestillinger (pr ) 27,22 ubesatte sygeplejerskestillinger Psykiatriledelsen har udarbejdet en strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Patienternes involvering i arbejdet med deres behandlingsplaner er det helt afgørende. Udviklingssygeplejerske Pia Hansen, Psykiatrisk Afdeling E2, Regionshospitalet Randers I kommunerne arbejder 50 sygeplejersker på psykiatriske plejehjem 106 i psykiatriske dag- og døgnforanstaltninger Overbelægning er et stort problem i psykiatrien. Den ene af opholdsstuerne på E2 må ofte inddrages til patientstue. og skulle netop arbejde med dem som hele mennesker. Iben fortsatte med at arbejde som afløser på afdelingen resten af studietiden, og i dag har hun arbejdet tre år på E2, først i natte- og nu i dagvagt. Som nyuddannet har man virkelig mulighed for fagligt at vokse, når man arbejder i psykiatrien. På nattevagterne er der meget tæt kontakt med patienterne; mange af dem har jo døgnrytmer med vågne nattetimer. Nu i dagvagten arbejder jeg mere med koordinering og er tættere på beslutningsprocesserne om patientforløbene. Både Iben og Pia fremhæver den tætte dialog med lægerne som et kendetegn for den psykiatriske sygepleje. Lægerne lægger i deres vurderinger af patienterne meget stor vægt på vores observationer, siger de. Aktiviteter frem for røg Den psykiatriske sengeafdeling, beregnet til 14 patienter, består af et åbent og et skærmet afsnit. For nogle af patienterne på den skærmede afdeling kan udgangsdørene være låst; andre kan ifølge med personale gå ind på det åbne afsnit. Det åbne afsnit rummer udover patientstuer to dagligstuer og et aktivitetsrum. Aktivitetsrummet var tidligere rygerum, men efter rygelovens ikrafttrædem besluttede patienterne, at rummet skulle bruges til kreative aktiviteter. Mange vil gerne male eller tegne eller lave andre former for håndarbejde, fortæller Iben, og det er fint, vi nu har et fællesrum, det kan foregå i. Det er et utroligt gode i hverdagen, at patienterne i samarbejde med en medarbejder har mulighed for at være aktive. E2 er det første psykiatriske sengeafsnit, der har gennemført rygeforbud. Nu er der indrettet et udendørs ryge rum takket være et særligt tilskud fra regionen. Patienterne involveres Når Pia kigger tilbage på årene i psykiatrien, er hun ikke i tvivl, når det største fremskridt skal fremhæves. Patienternes involvering i arbejdet med deres behandlingsplaner er det helt afgørende, siger hun. Det tager tid, men den er i det lange perspektiv givet rigtig godt ud. Pia fremhæver også arbejdet med at inddrage pårørende, herunder børn, og netværk, når patienterne skal forsøge at få greb om livet. Iben supplerer: Jeg bliver stadigvæk dybt overrasket over, hvor meget patienter vil og kan gå med ind i arbejdet med deres behandling. Også i hverdagen på afdelingen er involvering og åbenhed vigtig. Afsnittets største dagligstue er hver morgen kl. 9 ramme om et fælles morgenmøde for patienter og repræsentanter for personalet. Her orienteres om dagens 8 DSR midt

9 Patienterne inddrages aktivt i udformningen af behandlingsplaner Sygeplejerske Iben Grosen Sørensen i gang med en samtale. Fremtidsplaner Iben er sikker på, hun også om fem år arbejder med psykiatrisk sygepleje. Sygepleje og psykiatri er den helt rigtige cocktail for mig, siger hun og tilføjer, at hun rigtig gerne vil i gang med specialuddannelsen som psykiatrisk sygeplejerske. Måske vil hun senere prøve at arbejde i socialpsykiatrien, ligesom hun ser arbejdet på en skadestue som en mulighed. For Pia trækker tanken om at komme til at undervise. I psykiatrien har jeg lært så meget om betydningen af det kommunikative og pædagogiske. Så måske bliver næste udfordring at gå i gang med en master i pædagogik aktiviteter, og stort og småt i hverdagen på afdelingen vendes. Køkken, linned- og vaskerum er åbne, så patienterne kan være så selvhjulpne som muligt. Besparelserne rammer På minussiden nævner både Iben og Pia besparelserne. Der er skåret hårdt nu, siger Pia, og Iben understreger, at normeringerne er for dårlige, pladsen for trang og tiden for kort til den optimale sygepleje. Det er tit som at slukke ildebrande, siger hun. Og det er altså ikke i orden, når vi ikke kan følge vores arbejde helt til dørs. Overbelægning er også et gennemgående problem på afdelingen, fortæller Pia. Det betyder, at flere må bo to og to sammen på enkeltmandsstuerne. Og en af det åbne afsnits dagligstuer er ofte inddraget til patientstue. Det er fuldstændig urimeligt, at så syge mennesker skal bydes de vilkår, siger Pia. Ny psykiatriledelse Regionsrådet har 24. september 2008 godkendt forslag til ny organisering af ledelsen af psykiatrien. De nuværende driftsledelser i tre distrikter nedlægges, og der bliver fremover tale om en fælles psykiatri- og socialledelse. Heri indgår direktøren, cheflægen, socialchefen og chefsygeplejerske Claus Graversen. Han var tidligere psykiatrichef i Viborg Amt. 9

10 Vores Midt Tekst Marie Adelstorp Svært at gå på kompromis med idealer Sygeplejerske Mette Gammelgaard har stået i dilemmaet mellem at vælge arbejde i det offentlige eller private sundhedsvæsen. Når et familieliv med mindre børn skal hænge sammen, kan de private vikarbureauer tilbyde mere gunstige vilkår end det offentlige sundhedsvæsen. Desværre, mener sygeplejerske Mette Gammelgaard, der selv har arbejdet i private vikarbureauer, men nu har fast arbejde på Hospice Djursland. Jeg vil allerhelst arbejde i det offentlige sundhedsvæsen, da min grundlæggende holdning er, at vores sundhedsvæsen skal være lige for alle. Omvendt har jeg måttet erkende, at det var private vikarbureauer, der kunne tilbyde mig den løn og de arbejdsvilkår, der skulle til, for at jeg, min mand og vores tre børn på nu 3, 9 og 13 år kunne trives bedst muligt. Mette Gammelgaard pointerer, at hun langt hen ad vejen, på trods af sin overbevisning, har været glad for arbejdsårene i de private bureauer. Jeg har haft særdeles favorable vilkår som vikar. Det har været nogle fede år, hvor jeg har haft meget medindflydelse på tilrettelæggelsen af mit eget arbejde. År som både jeg og min familie har nydt godt af. Ønske om faglige udfordringer Som færdiguddannet sygeplejerske i 1996 blev Mette Gammelgaard ansat på Hæmatologisk Afdeling på Amtssygehuset i Århus. Mette blev på afdelingen indtil julen 2000 og gik herefter på forældreorlov, da barn nummer to var kommet til verden. Fra år 2000 bestred Mette Gammelgaard adskillige faste jobs kombineret med vagter i private vikarbureauer. I visse perioder som fuldtidsvikar. I længden var fordelene ved et vikarjob dog ikke nok til at udfordre Mette Gammelgaard. Jeg kunne ikke længere holde til livet som vikar, fortæller hun om sensommerens beslutning om at finde et job i det offentlige. 10 DSR midt

11 Viste du at: Fra 2005 er antallet af private vikarbureauer fordoblet fra 53 til 103 medio 2008 på landsplan. I samme periode er de offentlige sygehuses forbrug af sygeplejerskevikarer steget med 26 procent. Som vikar møder man ind klokken syv-nul-nul-dut og gør, hvad man kan. Hverken mere eller mindre. Godt nok slipper man også for at forholde sig til, om man kan enes med ledelsen eller ej. Man skal heller ikke bruge tid på at diskutere, om frokoststuen nu er for stor eller lille. Man møder op, gør sit arbejde, og går hjem igen. Men det er ikke nok for mig. Derfor trængte jeg til at udfordre mig selv. Jeg havde lyst til at udvikle mig og lære noget nyt. Den udvikling mener Mette Gammelgaard, at hun bedst kan opnå i det offentlige. En daglig gave Siden 1. november har hun arbejdet på Hospice Djursland i Rønde. Jeg er stadig benovet hver dag, jeg møder på arbejde. Og jeg nyder de sygeplejefaglige diskussioner, som mine kollegaer og jeg har. Det er noget, som jeg har savnet i de perioder, hvor jeg har haft løse vagter for vikarbureauer. Som offentlig ansat føler Mette Gammelgaard, at hun nu for alvor kan være med til at udvikle sit fag. Et fag som hun brænder for. Jeg elsker mit job, selvom lønnen ikke er den bedste. Til gengæld føler jeg, at det er en gave at gå på arbejde hver dag. Hver dag kan jeg gøre en forskel for andre mennesker. Det er der ikke mange mennesker, der kan sige, mener hun. Ærgerlig udvikling Sundhedssystemets udvikling har altid optaget den nu 45 år gamle sygeplejerske, som synes, at det er tragisk, at der bliver mere og mere ulighed i sundhedsvæsenet. Jeg går ind for et offentligt sundhedsvæsen, og derfor kan det virke paradoksalt, at jeg har arbejdet så meget i det private. Så ja, det har været at gå på kompromis med mine egne idealer. Selvom jeg har været glad for mit vikararbejde, så har jeg også haft kvaler over, at dette arbejde på sin vis har medvirket til, at der ikke har været så mange kroner til det offentlige sundhedssystem. Det er godt nok mit eget lille regnestykke, men jeg mener, at den milliard kroner, som regionen benytter på private vikarbureauer kunne bruges langt bedre, så lønnen for de offentligt ansatte sygeplejersker i stedet kunne stige. Fleksibiliteten, som Mette Gammelgaard oplevede som vikar i private bureauer, oplever hun til dels også på Hospice Djursland, hvor hun selv er med til at planlægge, hvornår hun vil og kan arbejde. Netop selvbestemmelse på eget arbejde fremhæver hun som et vigtigt kriterium, hvis jobtilfredsheden skal forbedres. DSR midt 11

12 Øjeblikke Tekst Ditte Scharnberg Foto Jonna Fuglsang Keldsen, 12. november 2008 Nærvær i den sidste tid På en bakke i Rønde med udsigt over landskab og hav ligger Hospice Djursland. Her er rum for 15 mennesker, hvis sidste tid i livet kræver særlig omsorg og pleje. Den selvejende institution Hospice Djursland blev indviet i efteråret Masser af lys og luft alle vegne præger bygningen. Også naturen udenfor er tænkt med. Det giver en egen form for lethed og ro i hver dagens og livsafslutningens øjeblikke. Sygeplejerske Birthe Stendorff Hansen serverer morgenmad for Rigmor efter eget ønske bl.a. øllebrød med flødeskum. Muntre replikker bliver det også til. 12 DSR midt

13 Laura (forrest) og Julie med familie på besøg hos farmor. DSR midt 13

14 Øjeblikke Hospice betyder herberg. Og til at skabe den bedst tænkelige hverdag for de uhelbredeligt syge og døende er en bred vifte af mennesker ansat: sygeplejersker, læger, fysioterapeut, servicemedarbejdere, psykolog og præst. En musikterapeut vil også snarest blive ansat. Det særlige ved at arbejde som sygeplejerske på hospice er, at her har vi mulighed for at yde det, der er selve essensen i sygeplejen, siger sygeplejerske Birthe Stendorff Hansen. Hun har været ansat på Hospice Djursland siden åbningen. Vi skal tage vare på både den fysiske, psykiske og åndelige om - sorg alt sammen i nært samarbejde med de andre personalegrupper. Med lægerne har vi tæt dialog vedrørende medicin og den palliative, den lindrende, pleje. Vi skal hver dag have fat i alle dele i forhold til alle patienter, og det er for mig at se den egentlige sygepleje. Mange meter at tilbagelægge og meget at koordinere i løbet af arbejdsdagen. Her udvekslinger mellem sygeplejerskerne Birthe Stendorff Hansen og Vibeke Trillingsgaard (th). Hospice Djursland har et netværk af frivillige, der hjælper og støtter patienterne. 14 DSR midt

15 Otilia har en svær dag. Ro og tid til samtale lindrer lidt. Djurslands smukke natur er tæt på også i køkken-alrummet, der fungerer som samlingssted for personale, patienter og pårørende. DSR midt 15

16 Taleboblen Hvad er din mening? På kan du under linket Debat give din mening til kende. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig kredsens nyhedsbrev. Umiddelbart er jeg bekymret over udviklingen hvad angår sundhedsforsikringer. Jeg synes, den repræsenterer en uheldig tendens i samfundet, som jeg ikke tør tænke på, hvor ender henne. Vi bevæger os mere og mere væk fra det folkelige sundhedsvæsen, som vi har brystet os af og været stolte over i mange år. Solidariteten forsvinder, og i værste tilfælde er det kun de bedrestillede, som i fremtiden bliver behandlet efter de standarder, som alle bør blive behandlet efter. Et privat sundhedsvæsen er absolut ikke optimalt i mit ideelle samfund. Jeg har ikke selv en sundhedsforsikring, og umiddelbart forestiller jeg mig ikke, at jeg nogensinde vil få én. Men omvendt. Tilbyder min arbejdsgiver at betale for en sundhedsforsikring, så vil jeg dog ikke afvise at tage imod den. Men man kan vel næppe forestille sig nogen i dette samfund sige nej tak til en sundhedsforsikring, hvis de får én tilbudt. Børn har jeg endnu ikke, men der er ingen tvivl om, at jeg vil mine nærmeste det bedste, og derfor vil jeg passe så godt på dem som overhovedet muligt. Derfor håber jeg ikke, at det er ensbetydende med, at jeg i fremtiden skal tegne en privat sundhedsforsikring for dem. Christian Haurdahl Jentz, sygeplejerskestuderende, medlem af SLS-Århus Hvad er din holdning til sundhedsforsikringer? Tekst Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg 16 DSR midt

17 Jeg har ikke selv en sundhedsforsikring, og min arbejdsplads har ikke tilbudt mig en. Hvis jeg fik en sundhedsforsikring tilbudt, ville det sætte mig i et dilemma, da jeg endnu ikke har gjort op med mig selv, om jeg vil sige ja eller nej tak. Principielt synes jeg, det er forkert med sundhedsforsikringer, da de tilgodeser de ressourcestærke i samfundet. De ressourcestærke kan så springe køen over og dermed blive behandlet hurtigere end de mindre bemidlede. Jeg synes også, det er forkert, at vi alle indirekte betaler til sundhedsforsikringerne gennem skatten. Jeg læste at, i 2007 var værdien af dette fradrag på 340 mil. kr. Disse penge synes jeg bør tilføres det offentlige sundhedsvæsen. Pengene skal blandt andet bruges til at fokusere på behandlingsgarantien, så folk ikke skal vente så lang tid på undersøgelser og andre behandlinger. Jeg ønsker et effektivt offentligt sundhedsvæsen i verdensklasse. Hanne Jørgensen, sundhedsplejerske, tillidsrepræsentant, Viborg Kommune Spørgsmålet om sundhedsforsikringer er et stort dilemma. På den ene side tænker jeg ligesom DSR og ønsker lighed i sundhed, og sundhedsforsikringer vil fremme uligheden. På den anden side er sundhedsforsikringer en del af den aktuelle udvikling - kan og skal vi stoppe den? Tja... Hånden på hjertet hvis jeg blev tilbudt en sundhedsforsikring, ville jeg nok sige ja, men det svar synes jeg er problematisk. Det er vigtigt, at vi som organisation fortsætter med at gøre opmærksom på forholdene i sundhedsvæsenet og konsekvenserne af udviklingen, for det er svært for mange at gennemskue. Men det er en stor kamp at kæmpe, og indimellem kan jeg selv gå lidt død i det. Vi er nødt til at få flere til at kæmpe med. Diskussionerne skal ikke bare føres af tillidsrepræsentanter alle medlemmer bør gå ind i det og være med til at påpege ulighederne. Tænk, hvor mange vi er, hvis alle engagerer sig! Så kan vi nå langt. Jeg tror, at der er ved at ske noget i befolkningen. Der dukker jo forskellige initiativer op, hvor ganske almindelige mennesker begynder at interessere sig for nødvendigheden af lighed i sundhedsvæsenet. Mette Nedergaard Sørensen, sygeplejerske, tillidsrepræsentant, Geriatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus DSR midt 17

18 stafetten Stafetten stiller skarpt på centrale spørgsmål om fag og organisation i Kreds Midtjylland. Den går på skift mellem medlemmer, tillidsvalgte og politikere. Seje kvinder udfordres 18 DSR midt

19 Den 23-årige sygeplejestuderende og formand for de studerendes organisation i Århus, Judit Kyed Jensen, håber på en fremtid, hvor faget, hun repræsenterer, er mere anerkendt. Tekst Marie Adelstorp r du tosset?! E Sådan var reaktionen for to år siden blandt nogle af Judit Kyed Jensens nærmeste veninder og dele af omgangskredsen, da hun fortalte dem, at hun ville være sygeplejerske. Det undrer formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) i Århus, der nu læser på fjerde semester. Hvorfor anser nogle mig for at være en særling, fordi jeg uddanner mig til sygeplejerske? Jeg er glad for uddannelsen og stolt over mit fag. Det er dog kun den ældre generation, der nikker anerkendende, når de hører, hvad jeg studerer, fortæller Judit. Hun mener derfor, at sygeplejestanden må stå sammen for at få vendt billedet af faget ikke mindst ved at være bedre til at fortælle om fagets mange positive sider, så alt ikke kun handler om dårlige arbejdsvilkår og dårlige lønninger. Et naturligt valg Judit Kyed Jensens mor er præst, og allerede som barn var Judit med sin mor rundt på plejehjem og hospitaler. Jeg synes simpelthen, at de sygeplejersker, jeg mødte, var indbegrebet af seje kvinder. Sådan en kvinde ville jeg også gerne være. I folkeskolen valgte hun at komme i praktik som sygeplejerske, hvilket kun gav mere næring til drømmen om den hvide kittel. Det faldt mig naturligt at vælge sygeplejestudiet, da jeg skulle videreuddanne mig. Jeg elsker at arbejde med mennesker, og derfor har jeg aldrig tvivlet på, at det var lige det, jeg ville. Dette har intet ændret på, selvom hun synes, at faget i disse tider udfordres fra flere kanter. Løn ikke afgørende Judit fortæller, at der skal rigtig meget til, hvis hun skal skifte fag. Jeg synes, jeg er privilegeret. Allerede nu ved jeg, at jeg kan få et job, når jeg er færdiguddannet. Og det er indenfor mange områder. Mine to søstre er humanister, og de er frustrerede, fordi de har svært ved at få job. Denne situation kommer jeg ikke i, og derfor er jeg sikker på, at jeg kan finde et job, som jeg rigtig gerne vil have. Lønnen er i denne forbindelse ikke det afgørende for Judit Kyed Jensen. Derimod vægter hun arbejdsmiljøet højt. Da jeg søgte ind som sygeplejerske, vidste jeg udmærket, at min løn ikke vil blive den højeste. Men for mig er det vigtigere at arbejde i et godt miljø med en god ledelse. Hun understreger dog, at hun fortsat, som det også var tilfældet under forårets konflikt, vil kæmpe for, at sygeplejersker får en højere løn. Hvis man ønsker at uddanne flere sygeplejersker, må man skabe nogle vilkår, der gør, at de bliver tiltrukket af faget. Fabelagtigt fællesskab Judit Kyed Jensen har altid ønsket at være aktiv i de sammenhænge, hun er en del af. I gymnasiet var hun med i elevrådet. Og på sygeplejeskolen blev hun allerede på første semester medlem af SLS, selvom hun knapt nok vidste, hvad det var for en størrelse. Dette fik hun dog hurtigt lært. Men mange af hendes medstuderende er stadig usikre på, hvad SLS og DSR står for. Mange er ikke klar over, hvad en fagforening er lig med. De synes, at fagforeningsarbejde lyder gammeldags og kedeligt. Men det er først, når man bliver en del af en forening, at man forstår, hvor vigtigt det er, at vi står sammen. Vores fællesskab i SLS er fantastisk. Ser frem til 2010 Med et nyerhvervet 12-tal i sygepleje i bagagen er Judit Kyed Jensen i disse dage i praktik i Regionspsykiatrien i Risskov nær Århus. En praktik hun har set frem til. Faget er bredt, så jeg er glad for, at vi gennem studiet får prøvet kræfter med forskellige genrer indenfor sygeplejefaget. Det er derfor en fortrøstningsfuld studerende, der ser frem til at blive færdiguddannet i år Til den tid håber hun ikke, at hendes titel vil medføre skepsis og undren. Jeg synes simpelthen, at de sygeplejersker, jeg mødte, var indbegrebet af seje kvinder. Sådan en kvinde ville jeg også gerne være. Spørgsmålet fra sidste nummer af DSR midt lød: Hvordan ser jeg på fag og organisation nu og i fremtiden? Sygeplejestuderende og formand for SLS-Århus, Judit Kyed Jensen DSR midt 19

20 fagnyt Tekst Ditte Scharnberg og Marie Adelstorp Projekt Kontrolfri Zone i Århus Kommune Rådmand Dorthe Laustsen under præsentationen af Min dag som hjemmesygeplejerske. Min dag som hjemmesygeplejerske hed en bog, som DSR, Århus Amtskreds udgav i Til præsentationen af bogen lovede rådmand Dorthe Laustsen (SF) fra Århus Kommune at kigge på, hvordan man i fremtiden skulle undgå det dokumentationshelvede i hjemmesygeplejen, som mange af bogens medvirkende fremhævede. I februar 2008 har sundhedsrådmanden lanceret projekt Kontrolfri Zone i Århus Kommune, da hun mener, at det skal være slut med kontrol, mistillid og unødig dokumentation for ansatte i ældreområdet. 90 forslag om forenklinger Tanken med projektet er, at de århusianske plejecentre skal fritages for så meget dokumentation som muligt. Dermed får medarbejderne mere tid til at være sammen med borgerne og løse kerneopgaver, hvilket samtidig styrker de ansattes arbejdsglæde. Pr. 1. november er 90 forenklingsforslag havnet hos Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Områdechef for Lokalcenter Tranbjerg i Århus, Bente Wenborg, forklarer, at man løbende arbejder med at begrænse dokumentationsbyrden for de ansatte. Vores menige medarbejdere kan højst sandsynlig ikke mærke den store forskel endnu. Men projektet bliver en succes. Det er der ingen tvivl om. For os er det allerede blevet en tankegang at have Kontrolfri Zone i baghovedet, når vi sætter noget nyt i gang. Medarbejdere stiller forslag I 2009 bliver projektet en driftsopgave, så medarbejdere også fremover har mulighed for at pege på områder, hvor de synes, KONTROL KONTROLFRI ZONE at papirarbejdet har taget overhånd. Afskaffelsen af unødig dokumentation og kontrol tager nemlig afsæt i medarbejdernes egne ønsker og erfaringer. Alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg har mulighed for at pege på områder, hvor dokumentationskravene ikke giver mening, eller hvor reglerne er for komplicerede. Læs mere om Kontrolfri Zone på under Sundhed og Omsorg. Ny bog om kræftsygeplejens historie Det vidunderlige stof erindringer fra Radiumstationen i Århus er titlen på en ny, rigt illustreret bog om de skiftende vilkår patienter og personale på Radiumstationen har været underlagt siden grundlæggelsen. Bogens forfattere er Anne-Lise Roager, pensioneret afdelingssygeplejerske, efter 36 arbejdsår på Radiumstationen, og Birgitte T. Espersen, cand. cur. og ansat som klinisk sygeplejespecialist, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. I bogen berettes om den udvikling, behandlingen af kræftsygdomme og kræftsygeplejen har gennemgået. Og så rummer bogen først og fremmest beretninger om og af patienter, pårørende og personale, der levende fortæller om deres oplevelser på Radiumstationen.. Behandling med kulbuelys, Lysklinikken 1929 (Foto fra Det vidunderlige stof ) 20 DSR midt

21 Misvisende meldinger om sygefravær Danskernes sygefravær er hverken højt eller stigende. Det siger sociolog Tage Søndergård Kristensen, der har forsket i psykisk arbejdsmiljø i 30 år. Dermed ønsker han at gøre op med blandt andet beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og regeringens melding om, at danskernes sygefravær både er for højt og stigende. En melding der i september 2008 resulterede i en trepartsaftale, der skal nedbringe sygefraværet med 20 procent. Ingen ændring i år Danskernes sygefravær i 2004 var i gennemsnit 10 dage om året. En del lavere end de lande, som vi normalt sammenligner os med, påpeger Tage Søndergård Kristensen. Han gør samtidig opmærksom på, at omfattende analyser fra fraværsprojektet ASUSI (www.asusi.dk) peger på, at danskernes fravær er stabilt og øjensynligt har været det de sidste år. Vi har et arbejdsmarked, hvor folk arbejder flere og flere timer, hvor arbejdspresset stiger, og hvor folk går på job, selvom de er syge. Danmark har altså ikke et højt sygefravær, men derimod et stramt arbejdsmarked med stigende krav og meget lille rummelighed, skriver Tage Søndergård Kristensen i sin artikel Stop hysteriet om fravær. En kritik af trepartsaftalen om sygefravær. Hele artiklen kan læses på kredsens hjemmeside, Bedre pleje af medicinske patienter Dansk Sygeplejeråd har netop udsendt pjecen Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter. Her stilles skarpt på en række problemfelter fx: Flere medicinske patienter, men langt færre medicinske senge. Fra er antallet af indlagte medicinske patienter steget med 7 %, i samme periode er antallet af senge blevet reduceret med 9 %. Belægningsprocenter langt over 100 på landets medicinske afdelinger. 4 % af de medicinske afdelinger har belægningsprocent på over % af de medicinske sygehusafdelinger har en belægningsprocent på over % af de medicinske afdelinger har belægningsprocent på over 90. Færdigbehandlede patienter optager tusindvis af sengedage på landets medicinske afdelinger. Færdigbehandlede patienter optager årligt patienter på landets medicinske afdelinger. Den demografiske udvikling øger presset på det medicinske område. Antallet af ældre danskere vokser eksplosivt de kommende år. I 2020 forventes der at være næsten 60 % flere 90+-årige end i dag. En af de væsentligste årsager til problemerne er, at ressourcerne ikke står mål med de medicinske patienters sundhedsfaglige behov. Dansk Sygeplejeråd foreslår derfor en national redningsplan for det medicinske område dvs. en national indsats, hvor Folketinget bevilger de nødvendige ressourcer, ca. 1 mia. kr., som regionerne og kommunerne skal anvende til at opruste på de sundhedsfaglige tilbud, nemlig: Opret flere medicinske senge. Der skal oprettes 365 senge på kort sigt. Investering ca. 450 mio. kr. Styrk de kommunale sundhedstilbud. De kommunale sundhedstilbud til den medicinske patient skal styrkes gennem bedre hjemmesygepleje og en oprustning på sundhedsfremme og forebyggelse. Inve stering ca. 500 mio. kr. Mere efter- og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle. Sundhedsprofessionelles efter- og videreuddannelse skal styrkes. Investering ca. 50 mio. kr. Du finder pjecen på dsr.dk. Den kan også afhentes på kredskontoret. Læs også om kredsens foredragsrække om den medicinske patient (s.4) DSR midt 21

22 MidtNyt Tekst Ditte Scharnberg og Marie Adelstorp Er medlemmerne tilfredse med Dansk Sygeplejeråd? DSR er i gang med at gennemføre en medlemstilfredshedsundersøgelse, der skal belyse medlemmernes syn på DSR. Godt 6000 tilfældigt udvalgte medlemmer er inviteret til at deltage. I den elektroniske undersøgelse spørges medlemmerne om deres oplevelse af DSR generelt og om deres oplevelse af kvaliteten i forhold til DSRs indsatser, tilbud, rådgivning og vejledning. Rundspørgen gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, som i en årrække har specialiseret sig i at måle tilfredshed. Undersøgelsen er et led i projekt Fastholdelse og rekruttering af medlemmer, hvor der er fokus på, hvorledes DSR kan fastholde eksisterende medlemmer, rekruttere nye samt sikre tilfredse medlemmer. Planen er, at resultaterne fra medlemsundersøgelsen skal indgå i Hovedbestyrelsens beslutningsgrundlag for den fremtidige indsats. Fest for kredsens jubilarer i foråret 2009 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har en stor og aktiv kreds af medlemmer. Mange har været autoriserede sygeplejersker i både 40, 50 og 60 år. Jubilæerne har tidligere i Dansk Sygeplejeråd, Århus Amtskreds været markeret med en festlig sammenkost. Den tradition vil vi gerne videreføre i Kreds Midtjylland har dog været præget af omstilling med ny struktur og konflikt i foråret, så det har ikke været muligt at invitere til fejring af jubilarerne. Det råder vi bod på i det nye år. Kredsen inviterer derfor i det sene forår 2009 til sammenkomster i Holstebro, Viborg og Århus. Datoer er endnu ikke fastsat, men der vil blive udsendt personlig invitation til alle jubilarer, ligesom arrangementerne vil blive annonceret på Kredsen tilbyder vejledning om konfliktunderstøttelse DSR centralt har i begyndelsen af december sendt de sidste opgørelser ud til de medlemmer, der ventede på den endelige beregning af deres konfliktunderstøttelse. Opgørelserne kan kræve en uddybende forklaring, og derfor er DSR klar med vejledning og hjælp såvel i Kvæsthuset som i kredsene. I Kreds Midtjylland har vi nu adgang til data vedrørende konfliktberegningen, og fem faglige sekretærer er oplært i at håndtere beregningssystemet. Vi kan derfor tilbyde hjælp til at gennemgå din beregning med særligt fokus på den oprindelige indtastning, på udbetalingerne fra din arbejdsgiver og på DSRs beregninger. Er I flere kolleger på arbejdspladsen, der har problemer med beregningerne, kan vi også tilbyde besøg på arbejdspladsen med sagsbehandling eller at deltage i et fyraftensmøde. Ønsker du at få hjælp i kredsen, så ring (mandag-torsdag kl ; fredag kl ) eller send os en mail og opgiv medlemsnummer og telefonnummer og tidspunkt, hvor vi kan kontakte dig. 22 DSR midt

23 kalender Aktiviteter i Midt Du kan løbende holde dig orienteret om nye aktiviteter i Kreds Midtjylland på Møder og temadage TR Introduktion til kredsen for nye TR ere og SR ere 16. februar 2008 kl i Viborg. (Nærmere information følger på hjemmesiden) TR Sundhedsplejersker 25. marts 2009 kl (Nærmere information følger på hjemmesiden) SR Introduktion til kredsen for nye SR ere og TR ere 16. februar 2009 kl i Viborg. (Nærmere information følger på hjemmesiden) SR sekundær og psykiatri, Øst: 14. januar, 31. marts og 11. juni 2009 Mindegade 10, Århus SR primær og sundhedsplejen, Øst: 13. januar, 2. april og 9. juni 2009 Mindegade 10, Århus SR primær og sekundær, Vest: 15.januar, 30.marts og 10. juni 2009 Fredericiagade 27-29, Holstebro Informationer om tidspunkt og dagsorden følger på hjemmesiden FTR Primær: 18. december 2008, 29. januar, 5. marts 2009 Sekundær: 18. december 2008, 27. januar, 24. februar, 24. marts 2009 Ledere Alle ledende sygeplejersker i kommunerne indbydes i januar 2009 til møder med kredsen. Læs mere på hjemmesiden Seniorer Der afholdes Højskole august 2009 på Pensionisthøjskolen i Nørre Nissum. Emnet er Folk, kultur og natur i det vestjyske. (Faglig Dag er torsdag den 13. august.) Tilmelding inden 31. januar 2009 til højskolen (Tlf ). Materiale kan rekvireres på højskolen. Ringkøbing og Viborg Informationer om arrangementer følger i Sygeplejersken og på Kontaktperson, Viborg: Edna Mølgaard, Kontaktperson, Ringkøbing: Karen Termansen, Århus Tirsdag 2. februar 2009: Det vidunderlige stof - Erindringer fra Radiumstationen v. pensioneret afdelingssygeplejerske Anne-Lise Roager og klinisk sygeplejespecialist Birgitte T. Espersen Tirsdag 3. marts: Program følger Tirsdag 7. april: Forfatteren Johs. V. Jensen - oplæg til sommerudflugten Tirsdag 26. maj: Program følger Alle møder afholdes i Mindegade 10 kl Kontaktperson, Århus: Hanne Kristensen, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) 26. januar og 26. marts 2009 kl Mindegade 10, Århus. Møde med repræsentanter fra kredsbestyrelsen. Alle SLS ere i kredsen er velkomne. Transportudgifter dækkes. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens møder er åbne for medlemmer og foregår kl Oplysninger om tid og sted, dagsorden og referater finder du på wwww.dsr.dk/midtjylland Møderne afholdes: 8. december januar marts 2009 Der planlægges seminar for kredsbestyrelsen februar 2009 Åbningstider i julen De tre kredskontorer holder åbent som normalt til og med tirsdag den 23. december Kontorerne er derimod lukkede mellem jul og nytår og indtil den 5. januar Ønsker man kontakt med Kreds Midtjylland den december 2008 eller den 2. januar 2009, kan man kontakte kredsen telefonisk på kl DSR midt 23

24 Åbningstider i julen De tre kredskontorer holder åbent som normalt til og med tirsdag den 23. december Kontorerne er derimod lukkede mellem jul og nytår og indtil den 5. januar Ønsker du kontakt med Kreds Midtjylland den december 2008 eller den 2. januar 2009, kan du kontakte kredsen telefonisk på kl Kontorernes åbningstider Kontorerne i DSR, Kreds Midtjylland i Viborg og Århus er åbne: Mandag-torsdag kl og fredag kl Bemærk: Kontoret i Holstebro har fremover ikke faste åbningstider, men vi er stort set altid til rådighed. Du skal bare ringe i forvejen og aftale tid. DSR, Kreds Midtjylland Fredericiagade Holstebro DSR, Kreds Midtjylland Gl. Aalborgvej Viborg DSR, Kreds Midtjylland Mindegade Århus C Du kan kontakte DSR, Kreds Midtjylland på flere måder: Telefon DSR, Kreds Midtjylland Telefonen er åben mandag-torsdag kl og fredag kl Du kan også kontakte os via Fax Drejer dine spørgsmål sig om forhold på arbejdspladsen, skal du i første omgang kontakte din tillidsrepræsentant. Mail Du kan maile til DSR, Kreds Midtjylland: Post DSR, Kreds Midtjylland har postadresse: Mindegade 10, 8000 Århus C Herfra bliver posten distribueret til relevante medarbejdere og politikere.

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer. Nr. 4 2009 Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET NR. 1 2014 OMKREDS H 01 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Politiske sygeplejersker KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE OmKreds H NR. 1/2014 7. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN 5. Sygeplejersker tør ikke yde åndelig omsorg 48-58. Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4

SYGEPLEJERSKEN 5. Sygeplejersker tør ikke yde åndelig omsorg 48-58. Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4 Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4 Ekstraordinær kongres: Begge strukturforslag bortfaldt 12 DSR støtter sundhedscenter for hiv-smittede sygeplejersker i Swaziland 18 Insulininfiltrater

Læs mere

Sygehuse smider guldet ud SYGEPLEJERSKEN. Seniorpolitik. Protester over spareplaner i Århus 4. Fælledgården to uger i mediestorm 11

Sygehuse smider guldet ud SYGEPLEJERSKEN. Seniorpolitik. Protester over spareplaner i Århus 4. Fælledgården to uger i mediestorm 11 Protester over spareplaner i Århus 4 Fælledgården to uger i mediestorm 11 Gravides drikkeri er ikke en privatsag 22 Patientsikkerhed på sengekanten 34 SYGEPLEJERSKEN 16. j u n i 2 0 0 6 10 6. å r g a n

Læs mere

Det sidste farvel til patienten. Sprogstimulering af tosprogede småbørn. Tosprogede børn er blevet bedre til dansk

Det sidste farvel til patienten. Sprogstimulering af tosprogede småbørn. Tosprogede børn er blevet bedre til dansk Familiens historie på dvd kontaktsygepleje også i akut regi Danish Journal of Nursing nr. 15 27. juli 2007 107. årgang Klinisk sygepleje Sprogstimulering af tosprogede småbørn KORT NYT Tosprogede børn

Læs mere

Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008

Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008 Tanker om psykiatriplanen Sygeplejeoplevelser i Østeuropa Kredsbestyrelsen - anno 2008 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2008 MARTS 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds

Læs mere

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed Et nyt kapitel De forestående valg i foreningen lægger rammerne, men der skal ny dynamik og bevægelse til. Når jeg lukker bogen i efter generalforsamlingen

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21 16 68 www.dsr.dk/syddanmark E-mail: syddanmark@dsr.dk

Læs mere

STUDIESTART ALT HVAD DU SKAL VIDE SOM NY SYGEPLEJESTUDERENDE SIDE 33-43. Revalidering søg hjælp i tide. 400 tomme pladser på sygeplejeskolerne

STUDIESTART ALT HVAD DU SKAL VIDE SOM NY SYGEPLEJESTUDERENDE SIDE 33-43. Revalidering søg hjælp i tide. 400 tomme pladser på sygeplejeskolerne EN SYGEPLEJESTUDERENDES LIV PÅ DEN LUKKEDE AFDELING VI SKAL VÆNNE OS TIL SKEMAER Revalidering søg hjælp i tide DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 17 24. AUGUST 2007 107. ÅRGANG KORT NYT 400 tomme pladser på

Læs mere

Sådan håndterer patienter svær åndenød

Sådan håndterer patienter svær åndenød Fra kaos til markant fald i sygefravær Hver tredje afbrydelse kan undgås Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 9 16. august 2013 113. årgang VIDENSKAB & SYGEPLEJE Sådan håndterer patienter svær

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles?

Læs mere

Tema. Sex. krænkelser side 4

Tema. Sex. krænkelser side 4 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n m a r t s - 2 0 1 3 Tema Sex krænkelser side 4 a b Gæt en gang Arbejdsredskaber som vi

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Seniorerne har været i Prag - læs reportage på side 12. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Seniorerne har været i Prag - læs reportage på side 12. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 4 - OKTOBER 2011 Seniorerne har været i Prag - læs reportage på side 12. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober 1 Vingefanget

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere