Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat René Offersen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S af 1. september 2010 udbød indklagede, DSB, som udbud med forhandling efter direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhedsdirektivet) en rammeaftale vedrørende forsikringsmægler- og rådgivningsydelser. Udbuddet omfattede tre delaftaler om henholdsvis 1) pension, 2) sundhedsforsikring (healthcare) og 3) skadesforsikring. Klagen vedrører alle tre delaftaler. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 26. oktober 2010 havde følgende fire virksomheder afgivet tilbud: 1. Klageren, Willis Danmark delaftale 1, 2 og 3 2. Marsh A/S delaftale 3 3. Mercer Danmark A/S delaftale 1 og 2 4. Aon Denmark A/S delaftale 1, 2 og 3 I udbudsbetingelserne var første forhandlingsrunde fastsat til den 9. og 10. november Reviderede tilbud skulle afgives senest den 22. og 23. november Anden forhandlingsrunde var fastsat til den 25. november 2010, og fristen for afgivelse af andet revideret tilbud var fastsat til den 29. november 2010.

2 2. Den 2. december 2010 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Mercer Danmark A/S vedrørende delaftale 1 og 2 og Marsh A/S vedrørende delaftale 3. Kontrakt blev indgået med Mercer Danmark A/S den 20. januar 2011 og med Marsh A/S den 18. januar Den 12. december 2010 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 11. januar 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«uden at kvalificere, hvilken type oplysninger der ville blive lagt vægt på, og uden at have beskrevet nærmere, hvad der blev forstået herved. Påstand 2 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kompetence indenfor rådgivning af medarbejdere og beslutningstagere«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 3 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»tilgængelighed via personligt møde, telefonisk og hjemmeside«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er

3 3. egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 4 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at»kendskab til pensionsmarkedet«angår tilbudsgivernes egnethed, og»kendskab til lovgivning«er et minimumskrav, og delkriteriet er således under de foreliggende omstændigheder ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 5 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»eksisterende samarbejde med danske pensionsselskaber«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 6 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring med levering af mægler- og rådgivningsydelser«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 7 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 2» sundhedsforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende om-

4 4. stændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 8 ved for så vidt angår delaftale 2»sundhedsforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«uden at kvalificere, hvilken type oplysninger der ville blive lagt vægt på, og uden at have beskrevet nærmere, hvad der blev forstået herved. Påstand 9 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 2»sundhedsforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»tilgængelighed via personligt møde, telefonisk kontakt og hjemmeside/mail, herunder svartider«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 10 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 2»sundhedsforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»løbende udvikling og opdatering af kommunikationsplatforme«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 11 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt underkriteriet»dokumenteret evne til at forhandle og skaffe resultater i branchen for passagertransport eller sammenlignelige servicebrancher«uden at kvalificere, hvilken type dokumentation der ville blive lagt vægt på, og uanset at underkriteriet angår tilbudsgivernes egnet-

5 5. hed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 12 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 13 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»eksisterende samarbejde med danske, europæiske og til dels globale skadesforsikringsselskaber«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 14 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 15 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at del-

6 6. kriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 16 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»øvrige rådgivningskompetencer og - ydelser blandt andet inden for materiel og forretningsmæssig risikostyring«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 17 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 2. december 2010 om at indgå kontrakt med Marsh A/S om mægling og rådgivning vedrørende skadesforsikringer. Påstand 18 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 2. december 2010 om at indgå kontrakt med Mercer Danmark A/S om mægling og rådgivning vedrørende pension. Påstand 19 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 2. december 2010 om at indgå kontrakt med Mercer Danmark A/S om mægling og rådgivning vedrørende sundhedsforsikring. Påstand 20 Klagenævnet skal konstatere, at den afgivne begrundelse for tildelingsbeslutningen ikke opfylder kravet til»en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen«efter håndhævelsesloven 2, stk. 2, idet de relevante grunde for tildelingsbeslutningen ikke fremgår af begrundelsen. Påstand 21 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 1»pension«at have an-

7 7. vendt en ulige vægtning af delkriterierne til underkriteriet»kvalitet«ved evalueringen af tilbuddene uden at have oplyst dette i udbudsbetingelserne. Påstand 22 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 2»sundhedsforsikring«at have anvendt en ulige vægtning af delkriterierne til underkriteriet»kvalitet«ved evalueringen af tilbuddene uden at have oplyst dette i udbudsbetingelserne. Påstand 23 og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale 3»skadesforsikring«at have anvendt en ulige vægtning af delkriterierne til underkriteriet»kvalitet«ved evalueringen af tilbuddene uden at have oplyst dette i udbudsbetingelserne. Påstand 24 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede under evalueringen af tilbuddene på delaftalen 1»pension«har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne. Påstand 25 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede under evalueringen af tilbuddene på delaftalen 2»sundhedsforsikring«har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne. Påstand 26 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede under evalueringen af tilbuddene på delaftalen 3»skadesforsikring«har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne.

8 8. Påstand 27 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede under evalueringen af tilbuddene for delaftalen 1»pension«har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved at have anvendt en vilkårlig evalueringsmodel. Påstand 28 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede under evalueringen af tilbuddene for delaftalen 2»sundhedsforsikring«har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved at have anvendt en vilkårlig evalueringsmodel. Påstand 29 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede under evalueringen af tilbuddene for delaftalen 3»skadesforsikring«har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved at have anvendt en vilkårlig evalueringsmodel. Påstand 30 Klagenævnet skal konstatere, at den indgåede kontrakt vedrørende delaftale 1»pension«mellem indklagede og Mercer Danmark A/S er uden virkning, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 2, jf. 17, stk. 1, nr. 2. Påstand 31 (subsidiær til påstand 30) Klagenævnet skal konstatere, at den indgåede kontrakt vedrørende delaftale 1»pension«mellem indklagede og Mercer Danmark A/S er uden virkning, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 2, jf. 16, stk. 1, nr. 1. Påstand 32 Klagenævnet skal konstatere, at den indgåede kontrakt vedrørende delaftale 2»sundhedsforsikring«mellem indklagede og Mercer Danmark A/S er uden virkning, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 2, jf. 17, stk. 1, nr. 2. Påstand 33 (subsidiær til påstand 32) Klagenævnet skal konstatere, at den indgåede kontrakt vedrørende delaftale 2»sundhedsforsikring«mellem indklagede og Mercer Danmark A/S er uden virkning, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 2, jf. 16, stk. 1, nr. 1.

9 9. Påstand 34 Klagenævnet skal konstatere, at den indgåede kontrakt vedrørende delaftale 3»skadesforsikring«mellem indklagede og Marsh A/S er uden virkning, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 2, jf. 17, stk. 1, nr. 2. Påstand 35 (subsidiær til påstand 34) Klagenævnet skal konstatere, at den indgåede kontrakt vedrørende delaftale 3»skadesforsikring«mellem indklagede og Marsh A/S er uden virkning, jf. håndhævelseslovens 13, stk. 2, jf. 16, stk. 1, nr. 1. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har den 15. november 2011 meddelt indklagedes kontraktparter, Mercer Danmark A/S og Marsh A/S, at det er muligt at intervenere i sagen, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 6, stk. 5. Mercer Danmark A/S og Marsh A/S har ikke besvaret klagenævnets henvendelse. Sagens nærmere omstændigheder Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. I kravspecifikationen for delaftale 1»pension«var der fastsat følgende under- og delkriterier:»evalueringskriterier DSB vil i den forbindelse lægge nedenstående delkriterier til grund, med den angivne vægtning: Pris 30 % Kvalitet 70 % Der lægges vægt på følgende kvalitetskriterier: Proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere Kompetence indenfor rådgivning af medarbejdere og beslutningstagere Tilgængelighed via personligt møde, telefonisk og hjemmeside Kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning Eksisterende samarbejde med danske pensionsselskaber Erfaring med levering af mægler- og rådgivningsydelser«

10 10. Det fremgår af indklagedes evalueringsskema, at indklagede vægtede»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«med 100 %. Indklagede har dog oplyst, at delkriterierne til underkriteriet»kvalitet«ikke blev vægtet, og at indklagede foretog en samlet vurdering af delkriterierne. I kravspecifikationen for delaftale 2»sundhedsforsikring«var der bl.a. fastsat følgende:»kravspecifikation Hovedområde 2 Bistå ved etablering/implementering af leverandørkontrakt om Sundhedsforsikring. Sundhedsforsikringens indhold og vilkår og muligheder skal kommunikeres til medarbejderne, herunder o Opbygning af hjemmeside/portal (Interaktiv præsentation) med ovenstående indhold o Efter ønske fra DSB, udarbejde skriftligt præsentationsmateriale om sundhedsforsikringen såvel til målgruppen nyansatte som til nuværende ansatte o Udarbejde DSB-designet dækningskort til DSBs medarbejdere, efter ønske fra DSB. o Afholde informationsmøder i DSB (såvel større som mindre) i opstartsfase efter behov (5-10 stk) Evalueringskriterier DSB vil i udvælgelsen lægge nedenstående kriterier til grund, med den angivne vægtning. Pris 40 % Kvalitet 60 % Følgende kvalitetskriterier lægges til grund: Erfaring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang. Proaktiv rådgivning og service overfor medarbejdere og beslutningstagere. Tilgængelighed via personligt møde, telefonisk kontakt og hjemmeside/mail, herunder svartider. Løbende udvikling og opdatering af kommunikationsplatforme. For hovedområde 2 ønskes tilbud på fast pris.«det fremgår af indklagedes evalueringsskema, at indklagede vægtede»er-

11 11. faring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang«med 30 %,»Proaktiv rådgivning og service overfor medarbejdere og beslutningstagere«med 20 %,»Tilgængelighed via personligt møde, telefonisk kontakt og hjemmeside/mail, herunder svartider«med 30 % og»løbende udvikling og opdatering af kommunikationsplatforme«med 20 %. I kravspecifikationen for delaftale 3»skadesforsikring«var der fastsat følgende under- og delkriterier:»evalueringskriterier DSB vil i den forbindelse lægge nedenstående delkriterier til grund, med den angivne vægtning: Pris 35 % Dokumenteret evne til at forhandle og skaffe resultater i branchen for passagertransport eller sammenlignelige servicebrancher 15 % Kvalitet i rådgivningsydelser 50 % Der lægges vægt på følgende kvalitetskriterier: Kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked Eksisterende samarbejde med danske, europæiske og til dels globale skadesforsikringsselskaber Geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk Kompetencer i det serviceteam der stilles til rådighed til den daglige rådgivning Erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder Øvrige rådgivningskompetencer og -ydelser blandt andet inden for materiel og forretningsmæssig risikostyring«det fremgår af indklagedes evalueringsskema, at indklagede vægtede»kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked«med 20 %,»Eksisterende samarbejde med danske, europæiske og til dels globale skadesforsikringsselskaber«med 10 %,»Geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«med 15 %,»Kompetencer i det serviceteam der stilles til rådighed til den daglige rådgivning«med 20 %,»Erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder«med 20 % og»øvrige rådgivningskompetencer og -ydelser blandt andet inden for materiel og forretningsmæssig risikostyring«med 15 %.

12 12. I udbudsbetingelserne står der bl.a.:»5. Mindstekrav og forbehold Tilbud, der ikke overholder betingelserne i nærværende opfordringsskrivelse samt kravspecifikationens mindstekrav, vil ikke blive taget i betragtning. DSB vil prissætte tilbudsgivers eventuelle forbehold og tillægge prissætningen delkriteriet, der omhandler Pris. Dette gøres for at undgå at tilbudsgiveren som følge af forbehold opnår en fordel på de øvrige tilbudsgiveres bekostning. DSB vil afvise tilbud, der indeholder forbehold, som ikke kan prisfastsættes. Alle forbehold skal begrundes.«indklagede offentliggjorde sine svar på tilbudsgivernes spørgsmål den 14. oktober Under»Spørgsmål / Svar til Udbuds- og konsulenstandardbetingelser«er bl.a. anført: Spørgsmål 7:»Diverse spørgsmål til DSB standard betingelser for konsulenter«svar:»der er indkommet en del spørgsmål gående på DSBs standardbetingelser, generelt henvises tilbudsgiverne til i eventuelt i tilbuddet at tage forbehold for disse, disse forbehold vil derefter blive genstand for kapitalisering og indgå i et eventuel forhandlingsforløb«under»spørgsmål / Svar til kravspecifikation Healthcare«er bl.a. anført: Spørgsmål 9:»Hvorledes skal vi forstå dette kvalitetskriterium som foreneligt med udgangspunktet om, at underkriterier til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ikke må knytte sig til tilbudsgivernes kvalifikationer, men alene må relatere sig til beskaffenheden af den tilbudte ydelse?«svar:»set fra DSB af er beskaffenheden af den tilbudte ydelse bl.a. en sammensætning af tilbudsgivers erfaring, organisering, medarbejdere, kompetencer mv.«under»spørgsmål / Svar til kravspecifikation Pension«er bl.a. anført:

13 13. Spørgsmål 8:»Hvorledes skal vi forstå underkriterier for kvalitetskriterier der går på kendskab til markedet, og erfaring m.m. inden for områderne dette kvalitetskriterium som foreneligt med udgangspunkt om, at underkriterier til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ikke må knytte sig til tilbudsgivernes kvalifikationer, men alene må relatere sig til beskaffenheden af den tilbudte ydelse?«svar:»set fra DSB af er beskaffenheden af den tilbudte ydelse bl.a. en sammensætning af tilbudsgivers erfaring, organisering, medarbejdere, kompetencer mv.«under»spørgsmål / Svar til kravspecifikation Skadesforsikring«er bl.a. anført: Spørgsmål 22:»Hvorledes skal vi forstå dette tildelingskriterium (Dokumenteret evne til at forhandle og skaffe resultater i branchen for passagertransport eller sammenlignelige servicebrancher 15 %) som foreneligt med udgangspunktet om, at underkriterier til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ikke må knytte sig til tilbudsgivernes kvalifikationer, men alene må relatere sig til beskaffenheden af den tilbudte ydelse?«svar:»set fra DSB af er beskaffenheden af den tilbudte ydelse bl.a. en sammensætning af tilbudsgivers erfaring, organisering, medarbejdere, kompetencer mv.«i indklagedes underretning om beslutningen om at indgå rammeaftaler med Mercer Danmark A/S og Marsh A/S hedder det bl.a.:»tak for Deres tilbud. DSB har efter at have evalueret samtlige indkomne tilbud, valgt at indlede afsluttende forhandlinger, med henblik på tildeling, med Marsh for mægling og rådgivning omkring skadesforsikring og med Mercer for mægling og rådgivning indenfor pension og sundhedsforsikring. Baseret på de i udbudsmaterialet angivne delaftaler og herunder delkriterier, var tilbuddet fra Marsh og Mercer samlet set det tilbud, der stod stærkest. Tilbuddene er vurderet ud fra de skriftligt modtagne tilbud, reviderede tilbud samt de to forhandlingsrunder. Willis tilbud er per delaftale blevet evalueret som følger: Delaftale for mægling og rådgivning af pension

14 14. For delkriteriet pris har vurderingen været, at I var bedst. For delkriteriet kvalitet har vurderingen været, at det vindende bud var bedre. Ved en uddybning på de enkelte parametre er vurderingen, at I er på niveau med det vindende bud inden for»kompetence indenfor rådgivning af medarbejdere og beslutningstagere«,»eksisterende samarbejde med danske pensionsselskaber«og»erfaring med levering af mægler- og rådgivningsydelser«. DSB finder dog det vindende bud bedre inden for»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«,»tilgængelighed via personligt møde, telefonisk og hjemmeside«og»kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning«til orientering blev Deres tilbud for denne delaftale placeret samlet set som nr. 2. Delaftale for mægling og rådgivning af sundhedsforsikring For delkriteriet pris har vurderingen været, at det vindende bud var bedre. For delkriteriet kvalitet har vurderingen været, at I er bedst. I er blevet vurderet til samme kvalitet som det vindende bud på kvalitetsparametrene»erfaring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang«og»proaktiv rådgivning og service overfor medarbejdere og beslutningstagere«. Det vindende bud er vurderet til at have højere kvalitet i forhold til parameteret»tilgængelighed via personligt møde, telefonisk kontakt og hjemmeside/mail, herunder svartider«mens I er vurderet til at ligge højere end det vindende bud på parameteret»løbende udvikling og opdatering af kommunikationsplatforme«. Til orientering blev Deres tilbud for denne delaftale placeret samlet som nr. 3, men at alle tre tilbudsgivere lå meget tæt på denne delaftale. Delaftale for mægling og rådgivning af skadesforsikring For delkriteriet pris har vurderingen været, at det vindende bud var billigere, men I ligger bedre end nr. 3. For delkriteriet dokumenteret evne til at forhandle og skaffe resultater i branchen for servicetransport eller sammenlignelige brancher har vurderingen været, at det vindende bud var bedre. For delkriteriet kvalitet i rådgivningsydelser har vurderingen overordnet været, at det vindende bud var bedre. På parameterniveau er vurderingen følgende: På parametrene»eksisterende samarbejde med danske, europæiske og til dels globale Skadesforsikringsselskaber«,»Geografisk udbredelse af

15 15. tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«og»erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder«er I vurderet til at have samme kvalitet som det vindende bud. I forhold til parametrene»kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked«,»kompetencer i det serviceteam der stilles til rådighed til den daglige rådgivning«og»øvrige rådgivningskompetencer og ydelser blandt andet inden for materiel og forretningsmæssig risikostyring«er det vindende bud vurderet til at have en højere kvalitet. Til orientering blev Deres tilbud for denne delaftale placeret samlet som nr. 2 efter det vindende bud. DSB skal oplyse, at stand still perioden, jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 3, stk. 1 udløber 12. december 2010.«I 2. revideret tilbud fra Mercer Danmark A/S på delaftale 1»pension«står der bl.a.:»mercer rejser et forbehold omkring prissætningen, som skal ses i forhold til de 150 kontraktansattes fysiske placering, sammenholdt med DSB s eventuelle ønsker om særlig proaktivitet og hyppigheden af personlige rådgivninger.«i 2. revideret tilbud fra Mercer Danmark A/S på delaftale 2»sundhedsforsikring«står der bl.a.:»forbehold Der nævnes i tilbudsmaterialet, at det forventes at Mercer forestår skadesbehandlingen. Dette ligger sædvanligvis hos leverandøren af forsikringen, idet Mercer ikke har adgang til helbredsmæssige oplysninger om de enkelte forsikrede, og ej heller har lægefagligt personale ansat. Mercer bistår naturligvis i håndteringen og sparring i tvivlstilfælde og ved afslag, men foretager ikke selve skadesbehandlingen. Mercer er fortsat af den opfattelse, at DSB vil være bedst tjent med at benytte egne underleverandører til udstedelse af kort, med mindre at det kan aftales, at det valgte selskab skal stå for dette. Det er helt normalt i markedet, at selskabernes plastickort anvendes dog vil dette gå på kompromis med DSB s ønske om at brande DSB overfor de ansatte. Brochuremateriale etc. kan sikkert også med fordel udarbejdes internt i DSB hos egen marketing/kommunikationsafdeling.

16 16. Prisen for hovedområde 2 i tilbuddet fra Mercer omfatter derfor ikke udstedelse af plastickort samt udarbejdelse af informationsmateriale, idet vi vurderer at DSB ikke kan være tjent med en eventuel gevinst til Mercer på udstedelsen af plastickort samt og trykningen af diverse materialer. Mercer administrerer opgaven og sikrer forløbet omkring plastickort og informationsmateriale, udvikler tekster, etc. men vil blot viderefakturere den rene nettoomkostning direkte til DSB. Opbygningen af en interaktiv portal er ikke prissat i udbuddet, idet det skal afklares, hvilke konkrete ønsker DSB har til en sådan portal. Mercer har i dag en portal, MercerOnline, hvor DSB s ansatte kan få adgang til relevante informationer, herunder en præsentation af ordningen denne er som udgangspunkt en del af tilbuddet, og koster ikke ekstra. Såfremt Mercer Online anvendes, etablerer Mercer portalen uden omkostninger for DSB, ligesom det skal afklares, om de tekster m.m. der allerede er udarbejdet kan anvendes. Opsætning, struktur, faciliteter, etc. tilpasses naturligvis MercerNet, således at det bliver en ny DSB portal som ikke ligner den nuværende. Kan ovenstående accepteres, etableres portalen altså uden omkostninger for DSB.«I 2. revideret tilbud fra Marsh A/S på delaftale 3»skadesforsikring«står der bl.a. i afsnit E»Samlet gengivelse af forbehold til udbudsmaterialet«:»forbehold i relation til DSB s standardbetingelser vedr. konsulentbistand 7.1 Timebaseret opgave Detaljeringsniveauet som er beskrevet under punkt 7.1 leveres ikke som standard. Vi kan naturligvis levere en detaljeringsgrad som beskrevet i DSB s standardbetingelser, hvilket kan aftales fra opgave til opgave, men DSB skal så være opmærksomme på at dette vil kræve ekstra tid, hvilket vil gøre opgaven dyrere Opsigelse

17 17. I DSB s standardbetingelser vedr. konsulentbistand punkt 12.2 stipuleres det at:»dsb kan til enhver tid opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning«marsh standardopsigelsesperiode er 3 måneder, hvilket vi vil foreslå skal være gældende i en aftale imellem DSB og Marsh. Ønsker DSB at fastholde at aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning vil vi være indforståede med dette såfremt Marsh ligeledes kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. 13 Konsulentfirmaet I DSB s standardbetingelser vedr. konsulentbistand punkt 13 stipuleres det at:»konsulentfirmaet er ansvarligt efter dansk rets almindelige erstatningsregler uden nogen begrænsninger«marsh ansvar er i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed begrænset til et maksimalt beløb på EUR pr. opgave, dog således, at samlet erstatning til én kunde ikke kan overstige EUR i et kalenderår. Yderlige stipuleres det i punkt 13 at:»konsulentfirmaets eventuelle krav på erstatning fra DSB kan i intet tilfælde overstige det i denne konsulentaftale fastsatte honorar«en samarbejdsaftale vil efter vores opfattelse skulle indgås på lige vilkår, og en sådan fraskrivelse af Marsh eventuelle krav mod DSB kan derfor imødekommes såfremt DSB laver en lignende fraskrivelse den modsatte vej.«parternes anbringender Ad påstand 1 og 8 Klageren har gjort gældende, at det var i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 at fastsætte delkriteriet»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«uden at angive, hvad indklagede forstod herved.

18 18. Indklagede har gjort gældende, at delkriteriet»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«er gennemsigtigt, og at klageren i øvrigt under forhandlingerne fik oplyst, at delkriteriet angik spørgsmålet om, hvorvidt tilbudsgiverne af egen drift ville kontakte indklagedes medarbejdere. Ad påstand 2 3, 5 7, 9 10 og Klageren har gjort gældende, at kriterierne vedrører tilbudsgivernes generelle egnethed. Kriterierne er ikke forbundet med kontraktens genstand og er ikke egnet til at identificere det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Der er derfor tale om udvælgelseskriterier. Indklagede har gjort gældende, at kriterierne er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at de ikke var sammenfaldende med kravene i egnethedsvurderingen. Det var et minimumskrav i egnethedsvurderingen, at tilbudsgiverne havde samarbejde med danske pensionsselskaber. Udstrækningen af samarbejdet blev først vurderet under tilbudsevalueringen. Tilbudsgivernes erfaring og kendskab til markedet for sundhedsforsikringer udgjorde et minimumskrav i egnethedsbedømmelsen. Omfanget af kendskabet blev vurderet som et delkriterium til underkriteriet»kvalitet«. Jo større erfaring og kendskab, des højere kvalitet. Under delkriteriet»geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«foretog indklagede en vurdering af tilbudsgivernes praktiske muligheder for på en kosteffektiv måde at kunne deltage i en»on lokation«gennemgang m.m. rundt på indklagedes arbejdspladser i Danmark. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at delkriteriet»kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning«vedrører tilbudsgivernes generelle egnethed, og at der således er tale om et udvælgelseskriterium. Tilbudsgivernes kendskab til lovgivningen er et mindstekrav, som ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har gjort gældende, at det ikke er i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 og artikel 55 at foretage en kvalitetsvurdering af tilbudsgivernes kendskab til pensionsmarkedet. Delkriteriet er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, da der er forskelle i

19 19. kompetencen og dermed kvaliteten af indholdet af den tilbudte ydelse. Ad påstand 11 Klageren har gjort gældende, at underkriteriet»dokumenteret evne til at forhandle og skaffe resultater i branchen for passagertransport eller sammenlignelige servicebrancher«ikke er forbundet med kontraktens genstand, men vedrører tilbudsgivernes generelle egnethed. Det er ikke beskrevet, hvilken slags dokumentation indklagede vil lægge vægt på i bedømmelsen af kriteriet. Kriteriet er uigennemsigtigt og uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ved underkriteriet foretog en vurdering af tilbudsgiverne på baggrund af deres tilgang til markedet og opnåede resultater. Vurderingen blev foretaget på grundlag af tilbuddene. Ad påstand 20 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke gav en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen, jf. håndhævelseslovens 2, stk. 2. Af begrundelsen fremgik alene, hvorledes tilbuddene var vægtet i forhold til hinanden på de pågældende under- og delkriterier. Det fremgik ikke, på hvilken måde de vindende tilbud var bedre end klagerens tilbud. Indklagede har endvidere angivet en forkert dato for standstill-periodens udløb, idet indklagede har angivet den 12. december Indklagede har gjort gældende, at indklagedes underretning af 2. december 2010 var ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen om indgåelse af rammeaftaler. Det er korrekt, når det i underretningen er oplyst, at standstill-perioden udløber den 12. december Ad påstand 21 Klageren har gjort gældende, at det fremgår af indklagedes evalueringsskema, at delkriteriet»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«blev vægtet med 100 %. Indklagede har således ikke ladet alle de delkriterier, som blev oplyst i kravspecifikationen, indgå i evalueringen. Indklagede har gjort gældende, at det er korrekt, at det fremgår af evalue-

20 20. ringsskemaet, at delkriteriet»proaktiv service overfor medarbejdere og beslutningstagere«blev vægtet med 100 %. Der er imidlertid tale om en uklarhed i evalueringsskemaet, da samtlige delkriterier indgik i evalueringen af underkriteriet»kvalitet«. Indklagede fastsatte ikke en decideret vægtning af de enkelte delkriterier, men foretog en samlet vurdering. Indklagede har ikke handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet ved ikke at oplyse en vægtning af delkriterierne. Vægtningen beror på ordregiverens skøn. Ad påstand Klageren har gjort gældende, at en ordregiver har pligt til at oplyse delkriteriernes vægtning på forhånd, hvis ordregiveren vægter delkriterierne ved evalueringen. Hvis ordregiveren ikke har oplyst en vægtning, må tilbudsgiverne gå ud fra, at delkriterierne vil vægte lige. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke var forpligtet til at oplyse delkriterierne eller vægtningen af delkriterierne i udbudsbetingelserne. Indklagedes vægtning af delkriterierne har ikke ændret på kriterierne for tildelingen af rammeaftalen eller omfattet forhold, som hvis de havde været oplyst på forhånd kunne have haft indflydelse på tilbuddene. Indklagede var derfor ikke forpligtet til at anvende en lige vægtning af delkriterierne under evalueringen. Ad påstand 24 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke har vurderet forbeholdet fra Mercer Danmark A/S, ligesom indklagede ikke har prissat forbeholdet. Indklagede har gjort gældende, at forbeholdet blev afklaret under forhandlingsmøderne, og at Mercer Danmark A/S derfor frafaldt forbeholdet. Ad påstand 25 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke har vurderet forbeholdet fra Mercer Danmark A/S, ligesom indklagede ikke har prissat forbeholdet. Indklagede har gjort gældende, at udstedelse af plastickort og informationsmateriale ikke var omfattet af tilbuddet fra Mercer Danmark A/S. Da indklagede skønnede, at udgiften til levering af plastickort fra indklagedes

21 21. egen leverandør ville udgøre en ubetydelig del af det samlede kontraktbeløb, blev forbeholdet ikke prissat. Ad påstand 26 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke har vurderet forbeholdet fra Marsh A/S, ligesom indklagede ikke har prissat forbeholdet. Indklagede har gjort gældende, at eftersom indklagedes standardbetingelser ikke skulle besvares i tilbuddet, var DSB både berettiget og forpligtet til ikke at prissætte forbeholdene fra Marsh A/S. Ad påstand Klageren har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat sine udbudsretlige forpligtelser ved at gennemføre en uigennemsigtig, vilkårlig og udokumenteret evaluering. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har foretaget en gennemsigtig, dokumenteret og korrekt evaluering af tilbuddene. Ad påstand Klageren har gjort gældende, at indklagedes overtrædelser er væsentlige og af en sådan karakter, at udbuddet ikke kan danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Det bestrides, at de tre delaftaler kan betragtes som selvstændige opgaver, og at indklagede i tilfælde af annullation kan tildele kontrakterne uden genudbud af tjenesteydelserne. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere tildelingsbeslutningerne. De tre delaftaler må betragtes som selvstændige opgaver. Da alle tre delaftaler viste sig at være under tærskelværdien, kan indklagede i tilfælde af annullation lovligt tildele Mercer Danmark A/S og Marsh A/S kontrakterne uden forudgående udbud. Annullation savner derfor formål. Ad påstand Klageren har gjort gældende, at standstill-perioden ikke er begyndt at løbe, da der ikke er givet en korrekt begrundelse efter håndhævelseslovens 2,

22 22. stk. 2. Da rammeaftalerne herefter er indgået inden standstill-periodens udløb, skal rammeaftalerne erklæres for uden virkning. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har givet en fyldestgørende begrundelse for de relevante grunde for indklagedes beslutning om at indgå rammeaftaler med Mercer Danmark A/S og Marsh A/S. Hvis klagenævnet finder, at indklagede ikke har givet en redegørelse som opfylder kravet i håndhævelseslovens 2, stk. 2, løber standstill-perioden alligevel fra afsendelsen af underretningen om tildelingsbeslutningen, jf. håndhævelseslovens 3, stk. 1, nr. 1, jf. 2, stk. 1, nr. 3. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 2, 4 7, 12 og Det fremgår af udbudsbetingelserne, at indklagede ved delaftale 1»pension«bl.a. ville lægge vægt på»kompetence indenfor rådgivning af medarbejdere og beslutningstagere«,»kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning«,»eksisterende samarbejde med danske pensionsselskaber«og»erfaring med levering af mægler- og rådgivningsydelser«ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»kvalitet«. Ved delaftale 2»sundhedsforsikring«ville indklagede bl.a. lægge vægt på»erfaring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang«ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»kvalitet«. Ved delaftale 3»skadesforsikring«ville indklagede bl.a. lægge vægt på»kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked«,»geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«og»erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder«ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»kvalitet«. De anførte delkriterier er efter deres beskaffenhed udvælgelseskriterier, og da indklagede ikke har anført forhold, som kan medføre, at de kan anvendes og har været anvendt ved vurderingen af underkriteriet»kvalitet«, har delkriterierne ikke været egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men alene til at klarlægge tilbudsgivernes almindelige egnethed til at varetage opgaven. Indklagede har derfor handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 og artikel 55 ved at fastsætte disse delkriterier til underkriteriet»kvalitet«.

23 23. Klagenævnet tager derfor påstandene til følge. Ad påstand 1, 3, 8 11, 13 og 16 Klagenævnet kan efter fast praksis afgøre en sag helt eller delvis. Hvis klagenævnet alene afgør sagen delvis, tager klagenævnet ikke stilling til alle de påstande, som klageren har nedlagt. Under hensyn til det anførte ad påstand 2, 4 7, 12 og har klagenævnet besluttet ikke at træffe afgørelse vedrørende påstand 1, 3, 8 11, 13 og 16. Ad påstand 20 Indklagedes begrundelse for at indgå rammeaftaler med Mercer Danmark A/S og Marsh A/S opfylder kravet om en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen, jf. håndhævelseslovens 2, stk. 2. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge. Vedrørende beregningen af standstill-periodens længde bemærker klagenævnet, at standstill-perioden efter håndhævelseslovens 3, stk. 1, nr. 1, løber fra og med dagen efter den dag, hvor indklagede har afsendt underretningen efter 2, stk. 1, nr. 3. Indklagede har afsendt underretningen den 2. december 2010, og den sidste dag i standstill-perioden er derfor som udgangspunkt den 12. december Da den 12. december 2010 imidlertid var en søndag, udløb standstill-perioden ved udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time, jf. forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter artikel 3, stk. 4. Standstill-periode udløb således mandag den 13. december Ad påstand 21 Klagenævnet har lagt til grund, at samtlige delkriterier til underkriteriet»kvalitet«indgik i evalueringen af delaftale 1»pension«, og at indklagede ikke vægtede delkriterierne i forbindelse med evalueringen. Som det fremgår af klagenævnets kendelser af 2. marts 2011 og 25. august

24 indeholder de udbudsretlige regler ikke krav om, at det i udbudsbetingelserne er angivet, hvorledes delkriterierne til underkriterierne vil blive vægtet. Begge kendelser vedrører udbud efter udbudsdirektivet, men det samme gælder for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Indklagede har derfor ikke handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets og artikel 55 ved at fastsætte delkriterier til underkriteriet»kvalitet«uden samtidig at fastsætte, hvorledes delkriterierne relativt ville blive vægtet. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge. Ad påstand Som anført i klagenævnets kendelse af 25. august 2011 skal klagenævnet vurdere, om den vægtning af delkriterierne til underkriteriet»kvalitet«, som indklagede foretog i forbindelse med evalueringen, ændrer på kriterierne for tildeling af rammeaftalen indeholder forhold, som, hvis de havde været kendt på tidspunktet for forberedelsen af tilbuddene, kunne have haft indflydelse herpå, og blev vedtaget under hensyntagen til forhold, som kan virke diskriminerende over for en af tilbudsgiverne. Det er klagenævnets vurdering, at det ikke ville have haft betydning for tilbuddene, at indklagede havde oplyst vægtningen af delkriterierne, før tilbuddene blev afgivet. Klagenævnet har særligt lagt vægt på, at delkriterierne på delaftale 2 blev vægtet mellem 20 % og 30 %, mens delkriterierne på delaftale 3 blev vægtet mellem 10 % og 20 %. Der var således alene tale om en mindre spredning i vægtningen af delkriterierne. Indklagede har herefter ikke handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets og artikel 55 ved ikke at oplyse vægtningen af delkriterierne, før tilbudsgiverne afgav tilbud, og klagenævnet tager derfor ikke påstandene til følge.

25 25. Ad påstand 24 Da klagenævnet har modtaget dokumentation for, at indklagede har indgået rammeaftale med Mercer Danmark A/S til den pris, som Mercer Danmark A/S tilbød i sit 2. reviderede tilbud, tages påstanden ikke til følge. Ad påstand 25 Det fremgår af kravspecifikationen, at tilbudsgiverne skulle afgive en fast pris på hovedområde 2, som bl.a. omfattede udarbejdelse af skriftligt præsensationsmateriale og DSB-designet dækningskort. Tilbuddet fra Mercer Danmark A/S på hovedområde 2 omfattede ikke udarbejdelse af plastickort og informationsmateriale, og Mercer Danmark A/S tog derved forbehold for udbudsbetingelserne. Herefter og da det fremgår af udbudsbetingelserne, at forbehold vil blive prissat, tager klagenævnet påstanden til følge. Ad påstand 26 Da Marsh A/S tog forbehold over for nogle af bestemmelserne i indklagedes standardbetingelser for konsulenter, og da det fremgår af indklagedes svar på spørgsmål 7, at forbehold for indklagedes standardbetingelser ville blive kapitaliseret, tager klagenævnet påstanden til følge. Ad påstand Der er ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har anvendt en vilkårlig evalueringsmodel. Klagenævnet tager derfor ikke påstandene til følge. Ad påstand Det udbud, som indklagede iværksatte den 1. september 2010, kan efter karakteren af overtrædelserne i påstand 2, 4 7, 12 og ikke danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Klagenævnet tager derfor påstandene til følge.

26 26. Ad påstand Under hensyn til, at klagenævnet ikke har taget påstand 20 til følge, er der heller ikke grundlag for at tage påstand til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kompetence indenfor rådgivning af medarbejdere og beslutningstagere«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kendskab til pensionsmarkedet herunder produkter og lovgivning«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at»kendskab til pensionsmarkedet«angår tilbudsgivernes egnethed og»kendskab til lovgivning«er et minimumskrav, og således under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»eksisterende samarbejde med danske pensionsselskaber«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 6 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»pension«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring

27 27. med levering af mægler- og rådgivningsydelser«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 7 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»healthcare/sundhedsforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring og kendskab til markedet for Sundhedsforsikringer, herunder udvikling indenfor sundhedsforsikringsprodukter og dækningsomfang«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 12 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»kendskab til det danske såvel som det globale skadesforsikringsmarked«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 14 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»geografisk udbredelse af tilbudsgiver enten selvstændigt eller i netværk«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 15 Indklagede har handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed og artikel 55 ved for så vidt angår delaftale»skadesforsikring«at have fastlagt og anvendt delkriteriet»erfaring med store internationale service- og industrivirksomheder«til underkriteriet»kvalitet«, uanset at delkriteriet angår tilbudsgivernes egnethed og

28 28. under de foreliggende omstændigheder ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Ad påstand 25 Indklagede har under evalueringen af tilbuddene på delaftalen»healthcare/sundhedsforsikring«handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne. Ad påstand 26 Indklagede har under evalueringen af tilbuddene på delaftalen»skadesforsikring«handlet i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke at have prissat forbehold i overensstemmelse med indklagedes oplysninger i udbudsbetingelserne. Indklagedes beslutninger af 2. december 2010 om at indgå kontrakt med Mercer Danmark A/S vedrørende delaftale 1 og 2 og Marsh A/S vedrørende delaftale 3 annulleres. Klagen tages ikke til følge med hensyn til påstand og Klagenævnet træffer ikke afgørelse vedrørende påstand 1, 3, 8 11, 13 og 16. Indklagede, DSB, skal i sagsomkostninger til klageren, Willis Danmark, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 K E N D E L S E MCI Copenhagen A/S ICS A/S DIS Congress Service A/S og Congrex Sverige AB BDP A/S og Eventually

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023268 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Trine H. Garde) 16. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023268 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Trine H. Garde) 16. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023268 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Trine H. Garde) 16. marts 2011 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Ove Kristensen Viborg A/S (advokat Morten Færch, København)

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 4. oktober 2011 K E N D E L S E Remmer A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. marts 2015 K E N D E L S E ZENZO Group ApS (advokat Annacarina Staunstrup, Holte) mod Horsens Kommune (advokat Martin Stæhr,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 K E N D E L S E Birket Autotransport ApS (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Lolland Kommune (advokat Tina

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (selv) mod Københavns Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere