FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle"

Transkript

1 FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

2 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer (0,7 mia.). Højere afgifter på cigaretter, sodavand, sukker, mættet fedt, chokolade og slik (3,9 mia.). Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø (0,5 mia.). Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Verdens bedste sygehuse (3,1 mia. årligt) - Effektiv kræftbehandling. - Bedre behandling af hjertesygdomme og andre livstruende sygdomme. - Styrkelse af det medicinske område og psykiatrien. Forebyggelse til alle (2 mia. årligt) - Forebyggende sundhedstjek - Forebyggelsesstrategi for børn og unge. Vores mål er, at alle i Danmark altid kan komme gratis på sygehuset eller til lægen. Alle skal have den bedste behandling uden skelen til pengepungen. Og som fællesskab skal vi offensivt forebygge sygdomme og sikre alle et sundere liv. Men de sidste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Befolkningen deles op i et A- og et B-hold. Dem med sundhedsforsikringer kommer forrest i køen. Dem uden - må leve med et offentligt sundhedsvæsen, der har svært ved at følge med udviklingen selv når det gælder livstruende sygdomme. Samtidig halter forebyggelsen bagefter, middellevetiden er for lav og uligheden i sundhed er stigende. Derfor er der brug for nytænkning. Der er brug for højere afgifter på de produkter, der ødelægger danskernes helbred. Tobak, mættet fedt, slik, sodavand, chokolade. Der skal indføres en arbejdsskadeafgift, som betales af virksomheder med særlig mange arbejdsskader. Og fradragsretten for sundhedsforsikringer skal afskaffes. Så kan vi prioritere verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle. Det er fair forandring. Konkret vil et nyt flertal gennemføre følgende: Initiativer 1. Verdens bedste sygehuse Socialdemokraterne og SF vil vende udviklingen og gøre de danske sygehuse til verdens bedste. Vi vil reformere, investere og forbedre kvaliteten af det danske sygehusvæsen for at opnå tre ambitiøse mål:

3 Danskernes middellevetid skal øges mærkbart og komme på niveau med de øvrige nordiske lande. Markant færre danskere skal dø af kræft og andre livstruende sygdomme, end tilfældet er i dag. Medicinske patienter og kronisk syge skal behandles effektivt og værdigt. Et nyt flertal vil tilføre 3,1 mia. ekstra målrettet de områder, hvor sygehusene i dag ikke er gode nok. Så vi kan sikre danskerne verdens bedste sygehuse. Effektiv kræftbehandling En tredjedel flere danske mænd dør af kræft end svenske mænd, og en fjerdedel flere danske kvinder dør af kræft end svenske kvinder. Det skyldes både at flere danskere får kræft, og at chancen for at overleve kræft er ringere i Danmark end i Sverige. Socialdemokraterne og SF er parate til at prioritere de nødvendige midler og politiske tiltag, for at sikre at flere overlever kræftsygdom. For at virkeliggøre en effektiv kræftbehandling er særligt tre indsatsområder afgørende. - Bedre og hurtigere diagnose: Kræftsygdom skal opdages tidligere end i dag - ved at effektivisere og nytænke forløbet fra symptom til diagnose. - Moderne behandlingsmetoder: Danske sygehuse skal være i front med de nyeste behandlingsmetoder, medicin og udstyr. - Mindst mulig risiko for kræft: Målrettet forebyggelse, screening, vacciner og borgervejledning skal optimeres, så færrest mulige kommer i risikozonen Indsatsen vil øge overlevelseschancerne for kræftpatienter markant. De tre indsatsområder kan f.eks. medføre oprettelse af akutte diagnostiske centre, udvidet anvendelse af gratis kræftvacciner og screening, lettere procedurer for godkendelse af ny medicin samt aktiv brug af eksperimentel behandling. Bedre behandling af hjertesygdomme og andre livstruende sygdomme Der skal sikres bedre behandling af andre livstruende og alvorlige sygdomme. Omfanget af hjertekar-sygdomme er alarmerende og antallet af danskere med alvorlige livsstilssygdomme vil vokse drastisk de kommende år. Socialdemokraterne og SF vil derfor sætte ind på følgende områder: - Flere akutte udredninger og effektive diagnoseforløb: Fremover skal det være reglen, at patienter ved hvad de fejler indenfor en måned. Men hvis der er mistanke om en alvorlig sygdom, skal udredningen kunne ske akut. Øget ansvar til praktiserende læger: - De praktiserende læger skal have flere muligheder for at kunne sikre en patient hurtig diagnose og påbegyndelse af behandling. F.eks. skal praktiserende læger kunne henvise til akutte diagnostiske centre, hvis symptomerne er uklare. Eller henvise direkte til undersøgelser på sygehuset, hvis symptomerne er tydelige.

4 4 - Nye pakkeforløb til alvorlige sygdomme: Erfaringerne med pakkeforløb for livstruende hjerte- og kræftsygdomme skal udbredes til andre sygdomme. Det kunne for eksempel være alvorlige, men ikke-livstruende hjertesygdomme og gigt mv. - Omfattende efterbehandling: Det skal være slut med, at patienter efter endt behandling overlades til sig selv. Patienterne skal have ret til omfattende efterbehandling, ikke kun fysisk genoptræning. F.eks. i form af under visning, rygestopkurser, støtte til kostomlægning, psykosocial støt te, opti meret medi cinsk behandling efter lægefaglig vurdering. Det kan reducere dødeligheden af hjertesyg dom med 35 pct. og risikoen for ny blodprop med 29 pct. Styrkelse af det medicinske område og psykiatrien Ældre medicinske patienter udgør en af de mest udsatte patientgrupper i sundhedsvæsenet. Ældre lider typisk af kroniske sygdomme, og er længere tid om at blive raske. Uheldigvis har der længe manglet politisk fokus på patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter. Det har betydet, at der mangler penge til at udvikle de medicinske afdelinger, så behandlingerne bliver bedre, og så afdelingerne bliver attraktive arbejdspladser. Socialdemokraterne og SF vil vende udviklingen: - Ordentlige sengepladser til patienterne: Det er nødvendigt at øge kapaciteten, så ingen patienter skal ligge på gangene. Alle patienter skal have ordentlige sengepladser på moderne stuer. - Øget rekruttering og bedre fastholdelse af personale: En målrettet indsats med f.eks. tilbud om efteruddannelse, opkvalificering samt bedre personalevilkår skal sikre rekruttering af motiveret sundhedspersonale. - Mindre bureaukrati: Der skal gennemføres en egentlig afbureaukratisering af sygehuspersonalets arbejdsgange for at frigøre tid og ressourcer til patientbehandling. Om nødvendigt ansættes mere administrativt personale. - Ny teknologi: Danske sygehuse skal sikres midler og viden til at indkøbe medicinsk teknologi, der f.eks. gør det muligt for patienterne selv at overvåge deres sygdom. - Effektiv genoptræning: Ældre patienter skal genoptrænes hurtigt og umiddelbart efter endt behandling, så den enkelte hurtigt kan få en hverdag til at fungere. Ligestilling af psykiske og fysiske sygdomme: - Antallet af børn med psykiske lidelser, der henvises til sygehusbehandling vokser eksplosivt. Samtidig med at personalemanglen er akut. Psykiatrien er blevet kraftigt underprioriteret i årevis. Fremover vil vi sikre psykiatriske patienter hurtig og moderne behandling, akkurat som andre patientgrupper i sundhedsvæsenet.

5 5 2. Forebyggelse til alle Socialdemokraterne og SF vil sikre, at samfundet tager et stort ansvar for at forebygge kræft, livsstilssygdomme og andre livstruende sygdomme. Nutidens store epidemier som hjerte-kar-sygdomme, kræft og type 2 diabetes er sygdomme, der let kunne være forebygget, men som kun vanskeligt kan helbredes. Faktisk er usund levevis med dårlig kost, manglende motion, rygning og alkohol årsag til næsten halvdelen af al sygdom og tidlig død. Vi vil give alle danskere uanset uddannelsesniveau og indkomst mulighed for at forebygge sygdom. Og sørge for, at sundhedsvæsenet hurtigt opdager faretegn og hjælper til, førend sygdommen bryder ud. Et nyt flertal vil tilføre 2 mia. ekstra til forebyggelse og sundhedsfremme. Konkret i form af forebyggende sundhedstjek og en storstilet forebyggelsesstrategi for børn og unge. Forebyggende sundhedstjek Hundredetusinder af danskere har en kronisk tilstand uden at vide det. Mange sygdomme bliver mindre alvorlige, hvis de opdages og behandles tidligt. Derfor vil Socialdemokraterne og SF indføre et forebyggende sundhedstjek, som alle danskere tilbydes i 45 års-alderen og løbende herefter. Sundhedstjekket er en grundig undersøgelse, der følges op af vejledning og konkret opfølgning på eventuelle faretegn. Der skal gøres en særligt opsøgende indsats for, at de svageste i samfundet benytter tilbuddet. Det vil være af stor betydning for den enkelte, fordi smertefulde sygdomsforløb let kan forhindres, hvis de konstateres i tide. Samtidig vil tiltaget på lang sigt frigøre midler i sundhedsvæsenet, fordi de tunge behandlingsforløb mindskes. Forebyggelsesstrategi for på børn og unge. Socialdemokraterne og SF vil lancere en omfattende forebyggelsesstrategi for børn og unge. Det er særligt her, vi som samfund kan påvirke adfærd og forebygge alvorlige sygdomme. Særligt de mange børn, der tilbringer størstedelen af deres dagligdag i offentlige skoler, børnehaver og vuggestuer, skal sikres sundere betingelser. Det kan f.eks. være i form af sunde madordninger, mere motion i dagtimerne og gratis tandkontrol for unge og ældre. Målet for forebyggelsesstrategien skal være at give vores børn gode vaner resten af livet, sikre flest mulig sund kost og bryde den stigende kurve i livsstilssygdomme. Kommunerne spiller en central rolle i realiseringen af en sådan strategi. En samlet forebyggelses- og folkesundhedsplan vil blive fremlagt af Socialdemokraterne og SF inden næste valg. Indtægter 1. Afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer Siden 2001 er antallet af danskere med en sundhedsforsikring steget til over 1 mio. Det skaber et A- og B-hold, hvor de forsikrede kommer foran i køen til behandlinger på sygehusene, mens pensionister og arbejdsløse må vente længere. Den udvikling forstærkes oven i købet med et

6 6 skattefradrag for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, som i realiteten betyder, at pensionisten selv er med til at betale for at arkitekten kommer foran i køen til speciallægebehandling. En afskaffelse af fradraget for sundhedsforsikringer sikrer 700 mio. kr. til verdens bedste sygehuse og forebyggelse til alle. 2. Højere afgifter på cigaretter, sodavand, sukker, mættet fedt, chokolade og slik. Andelen af danskere der er overvægtige er fordoblet fra 1987 til Nu er 11,4 procent af danskerne overvægtige. Overvægt øger særligt risikoen for hjerte-kar-sygdomme samt risikoen for at udvikle sukkersyge. Det skyldes ikke mindst, at vi spiser for meget fedt. Vi ved samtidig, at mere end halvdelen af alle børn og mere end en tredjedel af alle voksne indtager mere sukker end anbefalet. Rygning koster hvert år danskere livet. Heraf som dør af passiv rygning. Svarende til næsten hvert fjerde dødsfald. Hvis danskerne slet ikke røg, ville den gennemsnitlige levetid være mere end 3 år længere. Der er altså ingen tvivl om, at vi burde leve sundere. Det vil altid være op til den enkelte at træffe den beslutning. Men som samfund er tiden inde til, at vi sender de rigtige signaler. Det skal være dyrere at leve usundt så vi samtidig kan få bedre råd til forebyggelse og ordentlig behandling af dem der bliver syge. Forslag Provenu, mia. kr. Cigaretter -10 kr. pr. pakke til en gennemsnitspris på 43 kr. 0,9 Sodavand med sukker 1 kr. pr. liter 0,2 Sukker 3 kr. pr. kg (eller tilsvarende ved omlægning af afgift) 0,7 Mættet fedt 25 kr. pr. kg. forhøjes til 50 kr. pr. kg. 1,0 Chokolade og slik 20 kr. pr. kg. 1,2 I alt 3,9 Note: Summen er afrundet 3. Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø. 10 procent af det samlede fravær på det danske arbejdsmarked skyldes arbejdsulykker. Erhvervssygdomme og arbejdsulykker koster på den måde samfundet og virksomhederne et stort produktionstab, ligesom alt for mange danskere rammes hårdt af farligt arbejdsmiljø. Arbejdsskadeafgiften opkræves fra forsikringsselskaber og selvforsikrede virksomheder, og vil øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker. Samtidig bidrager arbejdsskadeafgiften årligt med 500 mio. til forebyggelse, sundhedsfremme og bedre sygehuse.

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

De fem borgertopmøder

De fem borgertopmøder Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer De fem borgertopmøder Slutrapport borgertop-slutrapport forside.indd 1 30-03-2011 07:25:50 SLUTRAPPORT De 5 borgertopmøder Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Sundhedsforsikringer er ikke en skattesag

Sundhedsforsikringer er ikke en skattesag Lægeforeningen 6. november 2007 Vælg sundheden: Lægeforeningens oplæg Sundhedsforsikringer er ikke en skattesag Lægeforeningen mener ikke, at det er en samfundsopgave at begunstige de erhvervsaktive via

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf: 9966 7000 www.vesthimmerland.dk

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere