Gymnastikforeningen Køge Bugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastikforeningen Køge Bugt"

Transkript

1 Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober marts marts marts maj 2015

2 Navn, hjemsted og medlemmer 1. Foreningens navn er Gymnastikforeningen Køge Bugt. Foreningen er hjemmehørende i Køge Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark og DGI. 2. Gymnastikforeningen Køge Bugts formål er at virke for udøvelse af gymnastik for hele familien - alle generationer inden for konkurrence, motion og motorik. Dertil kommer, at vi lægger vægt på et godt og positivt miljø for både trænere, gymnaster og forældre. 3. Stk. 1: Alle med interesse for gymnastik, motion og motorik kan optages som medlem. Stk. 2: Bestyrelsen kan efter motiveret indstilling beslutte at optage personer, der har gjort et stort og nyttigt arbejde for foreningen som æresmedlemmer. Bestyrelsen 4. Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formanden og yderligere 3-6 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 5. Stk. 1: Såvel formand som bestyrelsesmedlemmer vælges ved direkte valg. Formanden vælges ved separat valg. Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 1-2 medlem er på valg i lige år. De 1-4 øvrige medlemmer er på valg i ulige år. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig i forhold til foreningens opgaver men minimum med en økonomiansvarlig, der ikke kan være samme person som formanden. Stk. 4. Formanden er udpeget til bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter jf. dennes vedtægter. Stk. 5. Bestyrelsen udpeger tre personer til bestyrelsen i Køge Bugt Gymnastikcenter jf. dennes vedtægter. Disse tre personer må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen i gymnastikforeningen.

3 stk. 6: Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg og udpege medlemmer hertil. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for de enkelte udvalg. 6. Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol, hvori bestyrelsens beslutninger skal indføres på lige fod med generalforsamlingens. Ethvert stemmeberettiget medlem, instruktør og udvalgsmedlem har ret til at gennemlæse protokollerne. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som det skønnes nødvendigt, dog mindst hver anden måned. Såfremt én afstemning slutter med lige mange stemmer for og imod, gælder formandens stemme for to. Generalforsamling 7. Stk. 1: Generalforsamlingen er gymnastikforeningens øverste myndighed. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj. Indkaldelsen sker skriftligt i lokalpressen, senest 14 dage før mødets afholdelse. Stk. 3: Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at opstille til valgbare poster skal skriftligt meddele deres kandidatur til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 4: Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Et medlem af bestyrelsen fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Den økonomiansvarlige aflægger revideret regnskab til godkendelse, samt forelægger budget for næste regnskabsperiode. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter. (Se stk. 5) 6. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant. 7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter. 8. Eventuelt. Stk. 5: Generalforsamlingen vælger et af foreningens medlemmer til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter jf. dennes vedtægter. Personen kan ikke være medlem af bestyrelsen i

4 gymnastikforeningen. Pågældende indtræder i Køge Bugt Gymnastikcenters bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen. 1. periode er for et år. Herefter hvert andet år. Stk. 6: Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre en tredjedel af forsamlingen ønsker skriftlig afstemning. Alle valg undtagen opløsning og eksklusion afgøres ved simpelt flertal. Stk. 7: Følgende er stemmeberettigede på generalforsamlingen: Bestyrelsesmedlemmer, kritisk revisor, suppleanter, udvalgsmedlemmer, trænere over 15 år med samarbejdsaftale, æresmedlemmer og andre med tillidsposter samt medlemmer over 15 år, som er tilmeldt et hold i seneste sæson og har betalt kontingent. Medlemmer under 15 år kan stemme gennem en forældre/værge. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max én fuldmagt pr. tilstedeværende stemmeberettigede. Skriftlig fuldmagt skal ved generalforsamlingens start afleveres til dirigenten. Stk. 8: Formanden er forpligtet til, at bestyrelsen senest 8 dage efter generalforsamlingen har konstitueret sig. Stk. 9: En ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 50 stemmeberettigede, skriftligt har fremsendt en motiveret anmodning herom til formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én måned efter anmodningen er modtaget. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og indeholde en dagsorden. Valg af revisor og regnskab 8. Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant. Stk. 2: Kritiskrevisor vælges for to år ad gangen. Suppleanten vælges for et år. Stk. 3: Kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Stk. 4: Regnskabsperioden følger kalenderåret.

5 Ændringer af vedtægter 9. Stk. 1: Ændringer af vedtægterne kan foretages på enhver lovlig generalforsamling, når ændringsforslaget er synlig gjort på foreningens hjemmeside 8 dage inden generalforsamlingen. Stk. 2: 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede eller ved fuldmagt, stemmer for vedtægtsændringerne. Eksklusion 10 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra foreningen, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, hvor eksklusion kan stadfæstes når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede, eller ved fuldmagt, stemmer for eksklusionen. Opløsning af foreningen 11. Gymnastikforeningen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst to og højest fire ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for gymnastikforeningens opløsning. 12. Ved opløsning af gymnastikforeningen tildeles den eventuelle formue Køge Bugt Gymnastikcenter. Formand Niels Juul-Olsen Næstformand Gitte Hansen Charlotte Chabert Jesper Andreassen

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere