Bestyrelsen for VUC Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for VUC Roskilde"

Transkript

1 Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune, Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland, Niels Benn Sørensen, University College Sjælland Svend Holm, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP Afbud: Marc Gustavsen, kursistrådet Lotte Nowack, Roskilde kommune. Sekretær: Dorthe Jensen Lundqvist (RLU), rektor Referent: Lars Bretlau (RBL), souschef Administrationschef Niels Strunge deltog i mødet under punkterne 3 4. Statsautoriseret revisor Søren Jensen, Deloitte deltog i mødet under punkt 4 via vodcast. 1. Godkendelse af dagsordenen. Astrid Dahl bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 2. Underskrivelse af referat fra mødet den 10. december Referatet blev underskrevet. 3. Aktivitetsopfølgning 1. kvartal RNS redegjorde for aktivitetsopfølgning for 1. kvartal 2015 og oplyste, at den samlede aktivitet var forøget i forhold til det budgetterede. Følgende blev fremhævet: Aktivitetsstigning på AVU- og HF-uddannelsesområderne i forhold til det budgetterede. Væksten var denne gang lokaliseret i Roskilde. Bestyrelsen får præsenteret OBU-tallene på næste møde. Disse tælles først, når de afsluttes i 2. kvartal. Udviklingen er positiv. Og væksten vil slå igennem i budgetrevisionen, som forelægges bestyrelsen på dennes møde i juni måned. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 1

2 4. Godkendelse af Årsrapport 2014 og Revisionsprotokollat til Årsrapport. Søren Jensen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet med tilhørende nøgletal. Det samlede indtryk var særdeles tilfredsstillende og Søren Jensen lagde vægt på, at revisionen igen var foregået anmærkningsfrit og i et fint samarbejde med VUC Roskildes ledelse og administration. Endelig bemærkede Søren Jensen, at VUC Roskilde står finansielt stærkt, når skolen skal investere i til- og ombygninger i Roskilde/Køge, nye lejede lokaler i Greve og i undervisning. Astrid Dahl og den øvrige bestyrelse udtrykte tilfredshed med resultatet og med skolens ledelse. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet. 5. Bygninger. Greve, Køge og Roskilde. RLU redegjorde kortfattet for hovedpunkter i det udleverede statusnotat. Roskilde: Ledelsen havde lagt op til, at der gennemføres to byggerier, en ny bygning D2 og en ny bygning B, som tidligere er besluttet i bestyrelsen. Hertil kommer, at det er nødvendigt at gennemføre en udgravning af kælder til nybygning D2 til et nyt musiklokale. Baggrunden for dette er, at der fortsat er problemer med støjgener fra nuværende musikkælder på trods af de gennemførte forbedringer det er blevet bedre men ikke godt nok. Hertil kommer i øvrigt et behov for ekstra investeringer. Dorthe Jensen Lundqvist havde forud for mødet indstillet en udvidelse af byggerammen til i alt 35 mio. kr. Indstillingen blev godkendt. Til orientering: Køge: Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for, hvor langt man var kommet i processen i henhold til det udleverede bilag om Campus Køge. Indflytning påregnes at ske i sommeren Niels Benn Sørensen foreslog, at ledelsen skulle præsentere et skitseforslag med hensyn til bygninger, beliggenhedsmuligheder og øvrige oplysninger i forbindelse med det kommende byggeri i Campus Køge til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kunne tiltræde forslaget. Greve. Dorthe Jensen Lundqvist kunne oplyse, at der har været forhandlinger med ejerne af SOSU-skolen. Disse er ikke afsluttede, hvorfor der kommer en redegørelse på næste bestyrelsesmøde. 2

3 6. Driftsoverenskomster. Dorthe Jensen Lundqvist informerede om hovedpunkterne i det udleverede bilag: Udbudsmaterialet var blevet skærpet med hensyn til det pædagogiske tilsyn. 12. marts 2015 har der været afholdt et informationsmøde om driftsoverenskomsterne på VUC Roskilde. 26. marts 2015 er sidste dag for ansøgning. 6. maj 2015 skal uddannelsesudvalget orienteres og senere Region Sjælland. 4. juni 2015 skal bestyrelsen tage stilling til ansøgningerne. Videre kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at VUC Roskilde har ansat en ny leder på området, Marie Wolter Bertelsen med henblik på et forøget pædagogisk tilsyn. 7. Tilbudsplan for Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedtræk de nye tiltag på uddannelsesretningerne. Efter nogle afklarende spørgsmål godkendte bestyrelsen tilbudsplanen. 8. ETU de overordnede resultater og opfølgning. På baggrund af det udleverede ETU-materiale kunne Dorthe Jensen Lundqvist fastslå, at resultaterne generelt lå på et lavere niveau i forhold til ETU-undersøgelsen fra Der var dog enkelte lyspunkter, hvilket også blev fremhævet. Resultaterne viste, at OBU-kursisterne fortsat er de mest tilfredse, mens HF2 i Roskilde de mindst tilfredse. En lang række årsager til tilbagegangen blev diskuteret og drøftet. Dorthe Jensen Lundqvist kunne oplyse, at skolen var i gang med at udarbejde handleplaner i forhold til de udpegede problemfelter. Disse handlingsplaner vil blive en del af VUC Roskildes samlede indsatsområdeplan, der tager udgangspunkt i de nyligt vedtagne strategipapirer og indsatsområder, med henblik på nye tiltag for det kommende skoleår. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning med bemærkning om, at ledelsen præsenterer handleplanerne på næste bestyrelsesmøde. 9. Meddelelser. Dorthe Jensen Lundqvist kunne meddele følgende: Uddannelsesleder i Greve og chefkonsulent for VUC Erhverv, Hanne Leegaard har fået nyt job og er fratrådt sin stilling. Stillingen er opslået og der er samtaler i denne uge. Nanna Lund er tiltrådt som HF-uddannelsesleder for e-learning og digitalisering. Nanna Lund overtager også HF2 pr. 1. august Marie Wolter Bertelsen er tiltrådt som uddannelsesleder for OBU. Skolen indviede Studieservice den 27. februar 2015, hvor borgmester fra Roskilde Joy Mortensen skar snoren over og holdt tale. Mange var mødt op til indvielsen og pressedækningen har været god. 10. Eventuelt. 3

4 Astrid Dahl forslog, at emnet/temaet på næste bestyrelsesseminar kunne være fokus på kvalitet i uddannelserne, herunder en afklaring af måltal i form af eksempelvis fremmøde og gennemførselsprocenter etc. Videre ønskede Astrid Dahl en drøftelse af kvalitetssikringssystemer på VUC Roskilde og ikke mindst, hvilke forudsætninger der skal til for at levere en god undervisning. Endelig kunne næste seminar omhandle et input/output aspekt forstået på den måde, hvilken baggrund har VUC Roskilde kursister, når de tilmelder sig og hvor går de hen, når de har gennemført uddannelserne. Niels Benn Sørensen, Bjarne Andersen og Ulla Skårup supplerede med, at man også ønskede en uddannelsespolitisk diskussion om, hvordan VUC sektoren kommer til at ligge i fremtiden. En ekstern foredragsholder blev foreslået i denne sammenhæng. Bestyrelsen godkendte forslagene. 11. Møderække. Seminar 2015: Heldagsseminar den 4. juni Bestyrelsesmøder 2015: September: Oktober: December: Bestyrelsesmøder 2016: 17. marts, kl Seminar 2016: Heldagsseminar den xxx 4

5 Roskilde, den 2015 Formand Astrid Dahl Svend Holm Bjarne Andersen Peter Friis Simone Wrona Niels Benn Sørensen Marc Gustavsen Ulla Skaarup Lotte Nowack 5

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere