nr Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret"

Transkript

1 Metronomen nr Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret Foto: Søren Dahl Pedersen

2 Kære læser Bladet, du sidder med i hånden nu, hedder Metronomen, fordi en metronom er et redskab til gavn for musikken. En metronom kigger skiftevis frem og tilbage. Metronomen giver dig læsestof om såvel musikskolens fortid som dens fremtid. En metronom måler musikkens puls. Metronomen tager pulsen på livet i musikskolen. Musikskolens Bestyrelse: Byrådsrepræsentanter: Marianne Wessmann, telefon Mette Jorsø Søndergaard, telefon En metronom sætter musikkens puls. Metronomen er med til at påvirke udviklingen. Forældrerepræsentanter: Benny Juhl Thaarup (Næstformand) telefon Anette Bruhn, telefon En metronom findes både i analog og i digital form. Metronomen kombineres med digital nyhedsformidling på Vennebestyrelsesrepræsentant: Gert Lukowski-Nielsen Lærerrepræsentanter: Anette Gervin, telefon Gitte Bjørnson, telefon Bladet udgives af Musikskolens Venner med støtte fra Musikskolen, og det afløser MusikNyt. Det er et større og fyldigere blad, som udkommer 1 gang årligt, mens de helt aktuelle nyheder kommer til at ligge på Musikskolens Venners Facebookside og på musikskolens hjemmeside. Folkeskolerepræsentant: Jakob Dalgas Rasmussen, telefon Musikskolens Venners Bestyrelse: Gert Lukowski-Nielsen (Formand) Telefon Marianne Viereck, kasserer Nina Haslund næstformand Jette Hansen medlem Anders Munk suppleant Marianne Grinsted suppleant Søren Mansa suppleant Se os også på her er nyheder, oplysninger om administration og undervisning. Red.: Per Dybro Sørensen Foto: Helle Bodi Bladdesign: SteenOlsson.dk Tryk: KLS Grafisk Hus God læselyst! Med venlig hilsen Per Dybro Sørensen, redaktør I dette nummer: 3 Vi skal videre 4 Fremtidens Musikskole Musikskolens fremtid 6 Kompagnon-undervisningen 7 Musikskolens Venneforening kontrabasser spillede i Tivoli 10 Borup Kulturhus 11 Violagilde 12 Foto-collage 14 Børnekor 16 Talenter i musikskolen Vi skal videre - der er brug for dig - kommer du med? v. Gert Lukowski, formand for Musikskolens Venner. Køges musik- og kulturliv er lige nu kastet højt op i luften, og ingen af os kan på nuværende tidspunkt sige hvor det lander. Men ET er sikkert aldrig har der været flere åbne muligheder for udvikling af et bredt musikliv i Køge. Tænk hvis vi i Køge kan gentage den succes de havde i 80 erne i Århus at skabe et massivt grundlag for udvikling af musikken til gavn for alle i Køge. Vi har i 2012 fået et nyt kulturhus i Borup musikskolen har nu fået egne lokaler i den vestlige del af kommunen og det endda med koncertsal, så det nu også er muligt at afholde koncerter i Borup en kæmpe styrkelse af Musikskolens aktiviteter i denne del af kommunen som vi skal forstå at udnytte. Lad os håbe at den rige onkel med de mange penge kommer forbi så der kan skabes grundlag for et vildt lækkert Venneforeningen står klar til at støtte op omkring disse muligheder og jeg håber, der rundt omkring vil være nuværende og kommende forældre der er klar til at hjælpe, for vi skal videre - der er brug for dig - kommer du med? Meld dig ind i Musikskolens Venner således: Ring til musikskolens kontor tlf.: , mail til eller mail til formanden Køge Musikskole Ved Stadion Køge 18 3 generationer spiller ud 20 Køge Skoleorkester 22 En dag på kontoret 24 Jul - jul - jul kulturhus i forbindelse med Køge Kyst. Et kulturcenter hvor vores børn i de kommende år kan være med til at udvikle Det nye musikliv i Køge. Metronomen nr

3 Fremtidens musikskole Musikskolens fremtid v. Musikskoleleder Asbjørn Keiding Da Musikloven blev født i 1976, var det kulminationen af mange års forarbejde af mange visionære musikalske ildsjæle, og samtidig startskuddet til en enorm udvikling af det danske musikliv. Musikskolerne kom også med i den nye lov, og det betød en kraftig opblomstring af musikskoler landet over. Køge kom med i 1979, og har siden været toneangivende omkring udviklingen af musikskoler i landet. Og med denne positive udvikling fulgte også en mere systematisk uddannelse af musikpædagoger. Både gennem private uddannelses institutioner og gennem konservatoriernes uddannelser. Den bærende vision har hele tiden været at give børn og unge i hele landet lige muligheder for at møde musikken, og give dem mulighed for at gøre musikken til en aktiv del af deres hverdag. Det har været en stor succes, og mange steder, helt op til folketingets kulturpolitikere, fremhæves musikskolerne som en af de største kulturpolitiske succeser i landet. Og så er den komplette musikskole vel så for længst udformet, og vi ved alt om hvordan en musikskole skal tilrettelægges, og hvilke kompetencer vores ansatte skal have? Hvis verden stod stille omkring os, så ville det måske være tilfældet. Men nu er det jo sådan, at vi i musikskolerne også, om end modvilligt nogen gange, må erkende at samfundsudviklingen også omfatter os, og at vi derfor hele tiden må være på tæerne og lades os udfordre til en konstant udvikling af vores produkt. Det er både på det musikpædagogiske område og på det driftmæssige område. En af de ting, der har fyldt meget i den musikpædagogiske udvikling, har været en udvikling af undervisningen for de mindste børn, og overgangen fra den undervisning til instrumentundervisningen. Det kaldes ofte grundskole, forskole, musik og bevægelse, karrusel eller værkstedsundervisning. Mange gode og kreative folk, har udviklet mængder af pædagogisk materiale, og har arbejdet seriøst med opbygning af læringsplaner og opbygning af selve undervisningstimen. På instrument undervisningsområdet er der også sket mange spændende ting. Og særligt omkring de pædagogiske koncepter bedst kendt er nok Suzuki metoden, som har stået fadder til en perlerække af meget dygtig klassiske musikere verden over. Andre er kommet til, og fælles er kombinationen af instrumenthåndtering, teoretisk forståelse og sammenspillet. Men slutmålet for alle disse koncepter er mere eller mindre, ønsket om at uddanne flyvefærdige musikere på et højt instrumentalt niveau. Musikskolerne har i høj grad levet højt på disse ambitioner, og har på mange måder arbejdet temmeligt fokuseret i den retning. Både i det praktiske arbejde, men også politisk når der skulle argumenteres for økonomi og eksistens generelt. Men det samfund vi har i dag, har på mange måder forandret sig markant fra hvordan det så ud i midten af halvfjerdserne. Der er større konkurrence om børnene, både fra andre fritidstilbud og fra andre aktører inden for musikundervisningen. Der er større fokus på money for value hos forældrene. Skolerne står overfor endnu en reform, som gør skoledagene længere. Og vi har en finanskrise og offentlige besparelser, der gør at vi i højere grad skal dokumentere vores samfundsnytte. De nyeste resultater fra kulturvaneundersøgelserne viser at det kun er omkring 10% af befolkningen, der selv spiller eller synger. Forskning i Norge (www.agderforskning.no) viser at nedgangen i elevtallet der, ikke handler om pris og pædagogisk indhold, men derimod om hvordan skolerne markedsfører sig, om at inkludere elever fra nye befolknings segmenter, samt at gøre skolerne til et sted, hvor de unge har lyst til at være sammen med andre unge uanset stedets primære formål. Den institution, der vinder de unge, er stedet hvor de har lyst til at være, og kender til. Så musikskolerne skal i sin fremtidige udvikling til at sprede sit fokus bredere ud, end til blot at dreje sig om en musikfaglig udvikling. Det har vi været rigtig gode til indtil nu, men nu skal det efter min mening suppleres med et fokus på hvad omverdenen forventer og ønsker af os. Vi skal til at lære af andre, der arbejder med beslægtede områder, og kigge på om vi kan udvikle nye undervisningsmiljøer. Vi skal udfordre vores egen vanetænkning, og åbne musikskolen for langt flere elever, der ikke traditionelt ville komme på besøg i en musikskole. Kigger man på undervisningsmiljøet i musikskolerne, så lægger det i dag op til, at eleverne begynder i en tidlig alder, og gradvist opbygger deres musikalitet og tekniske færdigheder. Altså mantraet det er godt at begynde tidligt. Men det er jo kun et fåtal, der få den mulighed, hvad med de unge, der får lyst til at gå til musik på et senere tidspunkt? De mødes ofte af ventelister, krav om hurtig instrumental udvikling eller manglende muligheder for sammenspil. Mange stopklodser når man nu lige gerne vil i gang her og nu, og søger en musikalsk oplevelse og et musikalsk fællesskab. På de indre linjer, skal musikskolerne finde ud af, at udvikle nye tilbud, så vi ikke udelukker de mange, som i virkeligheden ønsker at gå til musik, men som ikke nødvendigvis passer til den undervisningsform vi tilbyder nu. På det administrative område, har elever og forældre en forventning om at kunne finde klar og tydelig information om alle de mange tilbud, undervisningssteder og aktiviteter musikskolen tilbyder. De har forventninger om at tilmelding, betaling og administration er enkel og nem, og uden besværlige og firkantede regler. Musikskolerne bør også lade sig inspirere af hvordan de kan styrke de sociale relationer mellem eleverne. I folkeskolen skal klasserne fungere socialt, før der kan arbejdes med læring. Kan vi lægge vores musikalske ambitioner på hylden indtil vores hold fungere socialt lader vi os presse af vores egne musikalske ambitioner, og mister på den måde elever? Det må vi undersøge og arbejde med. Og endelig en af de store ømme punkter i musikskolerne - holdundervisning. Indtil videre har undervisning af elever på hold generelt været betragtet som et nødvendigt onde, styret af økonomiske og politiske hensyn. Kan man forestille sig læreren som coach for elevernes egen læring, at eleverne ikke begynder med et instrument, men at de i stedet begynder med at finde sammen efter kemi og sympati? Og at instrumentvalget og instrumentundervisningen først kommer i anden række? Vi kan måske på den måde åbne musikskolerne for flere og nye elevgrupper. Fremtidens musikskole skal under alle omstændigheder legitimere sin eksistens. I krisetider er der fokus på hvad offentlige skattekroner bliver brugt til, og her ligger musikskolerne højt i statistikken, og kan ikke undgå nærgående spørgsmål. Og sker der ingen fornyelse og udvikling på vores område, står vi svagt i kampen om skattekronerne. 4 5

4 Om Kompagnon-undervisningen Musikskolens Venneforening V. Rie Lundemark v. Marianne Viereck Da jeg blev ansat som børhehaveklasseleder på Hastrupskolen august 1996, havde jeg forinden været børnehaveklasse-leder i 15 år på Strøbyskolen i Vallø kommune. Jeg blev ganske positivt overrasket, da det viste sig, at der kom musikskolelærere og underviste vores elever 1 time ugentlig, på alle Køge kommunes skoler. De noget urolige og koncentrationssvage elever, ser jeg ofte blive fanget ind i fantasiens verden. Ved vores (børnehaveklasse-ledernes) hjælp fastholdes koncentrationen hos disse elever, og for det meste ender det også med, at disse elever går derfra glade og positive - efter en lektion :-)!! At jeg så også - helt personligt - bliver ganske barnligt begejstret og glad efter en lektion - ja under hele årets undervisning fra start til slut, smitter jo af på hele forløbet og giver alle en fællesskabsfølelse af stor værdi! Børnene lærer også at turde stå frem for en forsamling og give publikum en herlig oplevelse, bl.a. ved vores Fyraftenskoncerter, som slutter musikskoleåret på skolerne! Det gør noget ved os alle, når vi hører hele klassen optræde. At synge, spille rytmer, og den første nodelære i form af DA- DA og di-di`er giver vores børn i et kæmpe og tidligt spring ind i den aktive musikverden, - hvor er de heldige! - og for rigtig mange er det en øjenåbner for at gå videre i 1 kl. med musikkarrusellen og evt. videre senere. De senere år har vi udover den almindelige undervisning, fået en gratis koncertoplevelse oveni, i år var det Dyrene i Hakkebakkeskoven, som alle Køges børnehaveklassebørn havde lært div. tekster/ Efter de første par år med skiftende lærere blev det til gennemgående lærere, og dermed gav det mig som børnehaveklasse-leder større indlevelse/forståelse og begejstring for undervisningens form og indhold. Det betød bl.a., at jeg kunne forberede klassen på undervisningen og hjælpe med at give eleverne maximalt udbytte af lektionen. Det har igennem årene været spændende at følge udviklingen - både af undervisningens indhold, form og metode. Det har været og er en gave disse børn får; - de stille og reserverede elever finder ofte selvtillid og glæde ved at spille, hoppe, fantasere og synge sig med ind i musikkens verden. De sprogsvage børn finder ofte et frirum og en accept, som får dem til at få mere selvværd og lyst, når de oplever at de her kan deltage på lige fod med resten af klassen. musik og fagter til, - det forgik på Asgård skolen i deres stor sal, WAUV for en oplevelse, super koncert - hvor alle musikskoleunderviserne fra børnehaveklasserne - deltog!! - Sikke et indtryk der har sat sig i min klasse, der bliver stadig sunget og gjort fagter igen og igen! --- Endda fik vores klassefest endnu et løft, da vores underviser troppede op og spillede til børnenes sange, - TAK for det Inken! Mit motto har altid været: Du kan godt være sur og trist, men hvis du først har sunget, er det hele altid en del bedre. Det holder stadig :-) Så kære undervisere i børnehaveklasserne: TAK for Jeres energi, ildhu og engagement og enorme dygtighed, jeg håber I holder til vis af børn i mange år endnu! Mange taknemmelige hilsner fra Rie Lundemark Børn og musik Som så meget andet startede det med vore børns interesser. Vi bragte børnene til musiktimerne, sad og ventede på at de blev færdige, gav så lige en hånd med, når der skulle flyttes på et klaver eller gøres noget andet praktisk og fandt efterhånden ud af, at der skulle oprettes en Venneforening for Køge Musikskole. Formålet med foreningen er dels at hjælpe med praktiske opgaver som aflaster lærerne, dels at indsamle midler så der kan gives tilskud til fx. musikgrej, ture eller koncerter. Det er også en rigtig god undskyldning for at komme til mange gode små caféer og koncerter. En af de største oplevelser er dog at følge børnene fra den allerførste, spæde begynderkoncert og se den fantastiske udvikling de dygtige lærere hjælper børnene frem til. Og se at alle får udbytte af musiklivet. At se unge musikstuderende vende tilbage til skolen for at give flotte koncerter, det er en fantastisk oplevelse. Se, det er det rent egoistiske formål med at være med i Venneforeningen. Mere praktisk står vi for: l At servere kaffe og drikkevarer under koncerterne, sørge for en dug og lidt lys på bordene. l At være Julehjælpenisser med risengrøds servering l Hjælpe ved større arrangementer som f. eks Operakoncerten. l At være medudgiver af Musikskolens nyhedsbreve, både vedr. redaktionsmøder og også mht. finansiering. l Uddeling af gaver efter ansøgning fra Musikskolen, elever og lærere. l Kontakt til vore sponsorer l Musikskolens Venner har en plads i Musikskolens bestyrelse. For nogle af os har vore børn for længst forladt skolen, men vi kan ikke slippe, så når I nu har fået lyst til at deltage i arbejdet, så husk: der følger mange års koncerter og sjove oplevelser med et medlemskab i Venneforeningen. 6 7

5 123 kontrabasser spillede i Tivoli og i mellem dem var der 2 fra Køge musikskole Helle Bodi har talt med kontrabaslærer Karen Wetke Musikskolens kontrabaslærer Karen Wetke har brugt en uge af sin sommerferie der været lærere fra naturligvis Danmark, Til at undervise alle disse entusiaster har sammen med to af sine elever, nemlig men også fra Sverige, England, Tyskland, Luna og Luna og 121 andre kontrabasspillere fra det meste af verden. De unge taler: Det har givet mere på denne ene Israel og USA, og som Karen Wetke ud- bassister deltog i massebasorkester, børnebasorkester, ensembler, workshops og et halvt år. uge end almindelig undervisning giver på masterclasses samt lyttede til koncerter. Der vil med meget høj sandsynlighed De startede hele ugen igennem kl. 9 om blive afholdt baskonvent igen i 2014 i morgenen og arbejdede til kl og Amsterdam, så der er noget at se frem til. så var de godt trætte. I frokostpausen besøgte de basbyggere, afholdt bastegnekonkurence, købte basnoder og bascd er og lærte hinanden rigtig godt at kende. Selv om kontrabassen mest er kendt som et klassisk instrument, fik de undervisning i både klassisk og rytmisk musik. Foto: Patrick Fust 25 af musikerne var børn og af dem var de 15 fra Danmark. De spillede sammen med de voksne musikere, og selv om der var specielle opgaver og træninger for dem, har de også fået en stor oplevelse ved at spille sammen med alle de voksne, bl.a. da de i Tivoli skulle lave en koncert for at komme i Guinness Rekordbog som verdens største kontrabasorkester. MEDLEM AF SKAD Sædder Karrosseri & Autoreparation Finn M. Hansen Herfølge ApS Grønlandsvej Herfølge Tlf Fax Metronomen nr

6 Kulturhuset i Borup v. Helle Bodi Bratschlærer Marta Kocon skriver VIOLAGILDE Bratschisternes årlige fest En masse lyd kommer der også fra det store lokale, der er beregnet for den rytmiske musik og slagtøjet. Der bliver hevet i guitarstrengene og banket i trommesættene, men der bliver også blæst i saxofoner og spillet på xylofoner og marimbaer. Foto: Karsten S. Bjerrex Kulturhuset i Borup hed i gamle dage Rådhuset i Skovbo, men ved kommunesammenlægningen stod det pludselig tomt, og det var foreningerne i den gamle Skovbo kommune ikke sene til at udnytte, og efter en tiltrængt renovation, er rådhuset genopstået som Kulturhuset i Borup. Ud over dette store rum er der også en rytmiksal, hvor de helt små børn sammen med deres forældre eller bedsteforældre kan lære at udnytte musik og bevægelse i deres dagligdag. Det ser virkelig ud som om de hygger sig, når man lige stikker hovedet indenfor. Hygge sig gør de også i de mindre lokaler, hvor bl.a. Mikkel Andersen spiller med sine guitarelever både enkeltvis og sammen flere ad gangen. Det er ikke kun musik, der bliver dyrket på 2. sal, for også teaterskolen bruger lokalerne til deres aktiviteter. Fælles for alle dem, der spiller i Kulturhuset, er hyggerummet, hvor man kan sidde og vente på at komme til undervisning, eller vente på en veninde, der lige er i gang med sin undervisning, eller måske lige øve sig på sit instrument. Hoveddøren til Køge Musikskole svinger frem og tilbage med jævnemellemrum. Det er lørdag den 6 oktober. Uret viser, at klokken er kvart i 10. Ind træder børn, unge og voksne med instrumentkasser på ryggen. Kasserne ligner violin etuier. Det er i hvert fald, hvad folk på gaden tror. For det spørgsmål møder man tit, når forbipasserende spørger ind til instrumentet på ryggen. Men kendere vil vide, at det ikke er en violin, men en bratsch, som bliver båret ind i musikskolens koncertsal denne dag. For tredje år i træk fejres Violagilde, i år på Køge Musikskole. Formålet er at sætte bratschen i fokus. 30 deltagere har tilmeldt sig og kommer tilrejsende fra forskellige steder på Sjælland og fra Sverige. Eleverne fra musik- Heldigvis blev der også plads til at Køge musikskole kunne få lokaler på 2. sal. Der er en koncertsal, hvor der allerede nu blandt andet har været en teaterkoncert for de små elever, hvor de oplevede forestillingen Prinsessen, der ville være heks for en dag. I koncertsalen er der plads til omkring 100 tilskuere alt efter størrelse. Der er også mulighed for at lave cafekoncerter m.m. og når der ikke er koncert, bruger klaverlærerne lokalet til klaverundervisning. Det samme gør sig gældende for tværfløjtespillerne, der også har sit eget lokale sammen med Jørgen Hedegaard. Maj Berit har valgt at spille med sine trompetelever i rytmiksalen, hvor der ligesom er mere plads til al den lyd, der kommer fra trompeterne. De andre etager i huset bliver brugt af diverse meget forskellige foreninger for både børn og voksne. Der bliver dyrket yoga og spillet brassbandmusik. Der bliver kigget på frimærker og sunget i gospelkor. Der bliver syet og fortalt soldaterhistorier og der bliver set på kunst og lyttet til foredrag og koncerter. Der er også blevet plads til lokalhistorisk arkiv, der gemmer og passer på alle de mange minder, der er fra det gamle Skovbo. skolerne i Gladsaxe, Lejre, Albertslund og Køge samt fra Det Danske Suzuki Institut i Gentofte er mødt frem. Fra den anden side af Øresundsbroen er der ankommet bratschister som til daglig spiller på Kulturskolan i Lund

7

8 Anette Gervin-Andersen og Jeanette Hedegaard Frederiksen, som leder musikskolens børnekor, skriver. Kor på Køge Musikskole I vores musikkultur er der i dag stor fokus på den enkelte popstar ; om netop du har X-faktor, så du alene kan komme til tops og blive en berømt sanger. I et kor udvikler børnene sig både individuelt og i et fællesskab. Vi vil gerne vise at musikken virkelig lever og giver os noget både som musikere og mennesker når det er i fællesskab med andre. Omdrejningspunktet for alle vores kor er, at vi skal bruge kroppen, når vi synger, da det er kroppen der er instrumentet. Vi eksperimenterer med stemmen, vi arbejder med teksterne, så vi forstår hvad vi synger, vi øver solmisation for at træne ørene, vi synger flerstemmigt, vi laver rap og bodypercussion og meget, meget andet. Gratis prøvetime Vi glæder os til et forår med masser af korsang og har du fået lyst til at prøve at være med, så bare kom til en prøvetime Børnekor klasse: mandag kl i salen på musikskolen. Juniorkor klasse: mandag kl i salen på musikskolen Ungdomskor fra 7. klasse: Det er Køge Musikskoles børne- og ju- nesker, og det var med en energi som alle onsdag kl i lokale 20 på musikskolen niorkor, som virkelig går til den. Begge i salen kunne mærke. Juniorkoret havde Tiderne kan være anderledes efter sommerferien, Vi skal synge, vi skal danse Gi den gas med god musik Du skal vise ikke standse Gi af dig selv og så slår det klik! kor blev startet i efteråret 2012 og børnene kommer fra mange forskellige skoler i hele Køge kommune - og stemningen er høj, selvom børnene ikke nødvendigvis kender hinanden fra hverdagen. deres debut til musikskolens julecafé-koncert i salen. Der venter endnu en stor koroplevelse i foråret, da Børnekoret sammen med Juniorkoret skal optræde i Tivoli. se Kor er for alle der er vilde med at syn- Kom nu her se nu her Vi er jo gode ja vi er. Sent onsdag eftermiddag kan man også høre musikskolens nystartede ungdoms- ge og som gerne vil være en del af et musikalsk fællesskab. Kor er sjovt og in- kor på 1. sal. De er ikke lige så mange, teressant, fordi børnene investerer noget men arbejder allerede nu med 3-stemmi- energi, og er med på at arbejde med en ge satser og vi arbejder på at komme i sang mange gange med fokus på forskel- Hvis man en mandag aften ca bevæger sig forbi Salen på Køge musikskole, kan man bl.a. høre disse fraser blive sunget med en begejstring og energi, studie og indspille et par numre i løbet af foråret. Børnekoret har sammen med Ungdoms- lige musikalske parametre. Så opnår vi i fællesskab et resultat, som både blæser ud over scenekanten, men også at korsangerne individuelt udvikler sig både Hvorfor kor? Det spørgsmål har vi stillet sangerne i Børnekoret og Juniorkoret: man ikke troede var mulig en mørk vinteraften, hvor de fleste sidder og hygger sig derhjemme ved aftensmaden. Metronomen nr koret lige deltaget i en stor julekoncert med Køge Skoleorkester i Multihallen i Borup. Her sang de for mindst 200 men- musikalsk og personligt. Og en stor ekstra bonus er nye venskaber på tværs af Køge Kommune. Fordi det er sjovt at synge og fordi man får nye venner! Fordi jeg lærer en masse nye sange Fordi jeg elsker at synge Fordi jeg godt kan lide musik Fordi jeg elsker at synge og gerne vil være god til det 14

9 Talenter i musikskolen V. Helle Bodi En af de muligheder musikskolen byder på er talentpleje. Det betyder, at man får dobbeltundervisning på sit hovedinstrument. Talentudviklingen går over 3 år, hvor man undervejs har en masse muligheder for at lave noget sammen med andre, der er lige så bidt af musikken. Ud over undervisningen på sit eget instrument, får man også undervisning i hørelære og musikteori og klaverundervisning. Det lyder måske hårdt, men det er det slet ikke, for man får en masse nye venner blandt de andre, der også går talentvejen. Andre gange sidder man bare og snakker Musikskolen har også en facebookside, sammen, læser lektier eller checker lige hvor der ligger billeder og videoklip fra deltage med sit sammenspilshold i En gang i mellem er der ventetid, fra man sin facebookside. forskellige begivenheder på musikskolen. Blandt andet skal man også spille sammen med andre og det gælder både dem, der helst vil spille klassisk musik og dem, der hellere vil spille rytmisk musik. Det giver et mægtigt sammenhold, for Skru op konkurrencen. I begge tilfælde bliver man bedømt af nogle professionelle dommere, der fortæller, hvad man kan gøre for at forbedre sig. Man hører også en masse andre unge spille og får hørt og set hvordan man gør i andre musikskoler. f. eks. har eneundervisning til man skal have hørelære eller sammenspil. Så er det Det er godt, at man har en lærer til at hjælpe med sammenspillet. Det kan være svært at holde styr på tekster, akkorder og rytmer og få det til at lyde, som man gerne vil have det til. Hele talentforløbet slutter med en flot afgangskoncert, og der skal alting helst sidde lige i skabet. alle er afhængige af hinanden. Der er også weekendture, hvor der både bliver spillet og grinet en hel masse. Alle talentelever skal også deltage i SSB. Det står for sang, spil og bevægelse. Her lærer man at bruge hele kroppen, og man lærer at trampe og klappe hver sin Når man er talentelev skal man også spille koncerter og deltage i konkurrencer. Spiller man klassisk musik, skal man deltage i Unge spiller klassisk konkurrencen, hvor man enten stiller op som solist eller flere sammen i et ensemble. Spiller man rytmisk musik skal man rytme samtidig. Det er noget, man kan komme til at grine af. En gang i mellem kommer der nogen helt udefra og underviser f. eks. en hel lørdag, og så bliver der spillet på congas, klappet, trampet til den store guldmedalje. rart, at man kan sidde og spille lidt sammen med en af de andre fra talentholdet ude på gangen på musikskolen. Det er ikke altid man spiller på sit eget instrument - måske spiller man på jødeharpe eller mundharmonika, men man har det sjovt i ventetiden. Tritec Maskinteknik A/S Værkstedsvej Køge Telefon Fax Internet:

10 3 Generationer spiller ud Nikolaj fik lov at klimpre lidt på. Pigens far kunne ikke holde ud at se på Nikolajs private 2-fingersystem - han kunne nemlig spille klaver - så han lærte Nikolaj et par små stykker. Det var Nikolaj meget glad for, så Hans Erik tog Nikolaj med ud at besøge Otto Laust for at finde ud af, om der var fremtid i klaverspillet. Nikolaj husker ganske tydeligt besøget: Otto, som så meget venlig ud, hørte lidt på, at Nikolaj spillede sine musikstykker. Da så Otto kunne spille de samme numre, og oven i købet lege lidt med det og spille nogle krøller, der ikke stod der, fik Nikolaj tillid til ham og rigtig meget lyst til at gå til klaver. Han startede i 5. klasse og fik Otto som lærer. Senere fik han Inge Jochimsen og Dorte Hjelmholm. Da Ole Bo startede på konservatoriet, fik Nikolaj Jørn Rasmussen som slagtøjslærer. Ham havde han i 6 gode år. Da så Ole Bo var færdiguddannet, kom han tilbage til musikskolen, og Nikolaj fik ham igen. Nikolaj var også med i det legendariske kor, Danablues, hvor også hans søster Tenna deltog. Samtidig tog han til Bent Lylloff i København for at forberede sig til optagelsesprøven på konservatoriet. Han bestod og startede i 1992 med slagtøj som hovedfag. Han blev færdig i 1997, og da havde han allerede flere år undervist i klaver/ synthesizer på musikskolen. Senere kom der naturligvis slagtøjsundervisning til. Per Dybro Sørensen har talt med Hans Erik og Nikolaj Skaaning om familiens 3 generationer lange tilknytning til Musikskolen. Hans Erik Skaaning er en ivrig korsanger og fortæller, at han med tiden har sunget i de fleste kor i miles omkreds, Køge Folkekor, Rådhuskoret og Firklangen og Sommerkoret på Stevns. Lige nu gælder det Herfølge Koret. Da Nikolaj kom i skole, syntes Hans Erik, at sønnen skulle have del i musikglæden, så da Køge Musikskole blev oprettet, meldte han Nikolaj ind på musikskolens første hold i Dette år tilbød musikskolen nemlig som sin første aktivitet undervisning for børn i 1. klasse. Senere kom de andre klassetrin gradvis til, og sådan blev musikskolen sat i gang under ledelse af Otto Laust Hansen, som forblev leder indtil Hans Erik gik ind i Musikskolens Venner, da foreningen blev dannet midt i firserne, og han var med i bestyrelsesarbejdet, bl.a. da Musikaftenskolen blev etableret. Eleverne kunne ikke få undervisning, når de havde passeret de 18 år, og derfor blev musikaftenskolen løsningen, så køgeborgerne kunne få musikundervisning fra (næsten) vugge til grav. Han var også med til at skabe mulighed for, at byens mange kor og orkestre kunne lægges ind under musikaftenskolen, så de kunne få administrativ hjælp. Der har været mange gode arbejdsår, og han har nu snart været medlem af Vennerne i 30 år, de sidste år som revisor. Da Nikolaj havde gået til musik og bevægelse i 2 år og gik i 3. klasse, begyndte han til slagtøj hos Ole Bo sammen med 3 kammerater. Samtidig legede han med naboens pige, og i hendes hjem der stod et klaver, som Senere fulgte Nikolaj så i Oles fodspor: startede som underviser på musikskolen i det små fra 1990, kom på konservatoriet og tilbage igen til Køge Musikskole. Da han blev 18, som jo dengang var øvre grænse for musikskolens undervisning, gik han over på aftenskolen for at fortsætte. På klaverhold - i øvrigt sammen med sin mor Kirsten og hendes veninde Pia. Alle fik lært noget i nogle hyggelige år hos Dorte. Og nu går så Valdemar, Nikolajs søn, på musikskolen. Han er 5 år og har gået til Musik og Bevægelse hos Gitte Bjørnsson og Gitte Gregersen siden 3-årsalderen. Han går på et hold med 15 børn, og de synger, leger, lærer noder, og spiller xylofoner og andet slagtøj. De to første år var forældre velkomne, men det er de ikke i år, for nu kan børnene klare sig selv. Hans Erik fortæller afslutningsvis: Da Nikolaj øvede allermest hidsigt på lilletromme op til sin optagelsesprøve, Beslag til dansk industri opdagede han musikernes naboproblem : en af beboerne på nabovejen ringede en dag og spurgte, om ikke Nikolaj kunne holde en lille pause i øvningen, for hendes mand var kommet træt hjem, og han ville gerne hvile sig lidt. Det medførte, at Nikolaj blev noget flov, startede på sine lydløse øvetrommer, forviste lilletrommen til saunaen, som var godt lydisoleret, og begyndte i det hele taget at øve trommer andre steder end hjemme. Nu, hvor Nikolaj for længst er flyttet hjemmefra, er der igen en, som høres øve trommer i nabolaget 18 19

11 Køge Skoleorkester v. Arne Svendsen i nabobyen Wolkersdorf blev dagene afrundet med et storslået arrangement i Konzerthaus Wien, hvor ensemblerne med opnåede 1. og 2. priser blev præsenteret. Ved afslutningsfesten i salen på Wiens Rådhus, hvor også den danske ambassadør var tilstede, fik Køge Skoleorkester overrakt diplom for det opnåede resultat ved konkurrencen, nemlig en 3. pris med udmærkelse, der var det samme resultat som ved vor deltagelse i På hjemturen besøgte Køge Skoleorkesters 60 medlemmer og de 17 voksne ledere en af Europas største musikforretninger Thomann i Tyskland. Foto: Per Sørensenx I skrivende stund er der allerede gået 4 måneder af skoleåret 2012/2013. Af Køge Musikskoles undervisningsår er der gået 3 måneder, og af Køge Skoleorkesters årsforløb er gået 2 måneder. For at kunne få maksimal glæde også i alle sommermånederne af vinterarbejdet med enkeltundervisningen og orkesterprøver, afsluttes orkesteråret sidst i september med en koncert, hvor der siges farvel til orkestermedlemmerne, som ikke længere kan indpasse orkesterprøver og musiceringer i ugeskemaet på grund af studier eller anden uddannelse. Aktiviteter i perioden oktober 2011 til september 2012 bestod af et pænt antal marchture og forskellige koncerter. Af marchture kan nævnes nissemarcherne i november og december, marchture i forbindelse med afholdt loppemarked på Sct. Nicolai Skole den 11. og 12. maj, ved Danmarks samfundets arrangement i Køge Kirke og på Køge Torv den 15. juni og i Gørslev den 23. juni. Af koncerter var der bl.a. deltagelse i Cafe Koncerten på Ejby Skole den 28, marts, ved Musikskolernes dage i Tivoli den 29. april, ved VIKA Supermarked den 2. juni, Foreningernes Dag i Museumshaven den 9. juni, marchtur og koncert for Køge Revyen den 28. juni og ved Bregentved Dyrskue den 1. juli. Årets største oplevelse var deltagelsen i den internationale ungdomsmusikfestival og konkurrence Summa Com Laude i Wien i perioden den 7. til 10. juli, hvor der deltog 36 ensembler kor og orkestre både symfoniorkestre, strygeorkestre samt harmoniorkestre, der repræsenterede 18 forskellige lande fra hele kloden, og i alt var der aktive musikere og kormedlemmer. Det var en fantastisk musikalsk og kulturel oplevelse for alle. Med en åbningsceremoni i Sct. Stefan Domen, egne koncert- og konkurrencepræstationer i Den Gyldne Sal i Musikverein, udendørs koncert ved slottet Schönbrunn samt i en lille koncertsal I august havde orkestret en marchtur ved Køge Festuge og i september 2 musiceringer for Odd Fellow Logen Niels Juel i Køge samt en fælleskoncert på Køge Torv sammen med Odense Skole- og Ungdomsorkester Ved dette års afskedskoncert den 29. september på Asgårdskolen blev der sagt farvel til 9 medlemmer, som har været i Køge Skoleorkester fra 5 år til 10 år. En mangeårig tradition er, at koncertens program sammensættes af afgangsmedlemmerne. Ved samme arrangement blev resultatet af prøverne i månederne maj til september med KSO-Juniororkester præsenteret. Dette års juniororkester havde 15. medlemmer med en god instrumentsammensætning af blæseinstrumenter og slagtøj, hvoraf hovedparten sidelø- bende har været i KSO-Tambourkorps og resten fra de øvrige dele af Musikskolens instrumentalundervisning. Dermed var vi ved starten af det nye år i Køge Skoleorkester, hvor alle i juniororkestret blev overført til selve harmoniorkestret. Dette har givet en medlemssammensætning, hvor de nye udgør over 40 procent af hele orkestret. For at kunne løse de kommende opgaver med 6 nissemarcher fordelt i Herfølge, Solrød og Køge samt årets julekoncert i Multihallen i Borup den 1. december er årets øveweekend sidst i oktober en nødvendighed. Med 12 musiklæreres og en engageret forældrebestyrelses store indsats blev både det sociale samvær, den musikalske udvikling samt spilleglæden opbygget på bedste vis. Dette års julerepertoire på ca. 30 musikstykker af vekslende længde og sværhedsgrad er nu godt på plads, og efter fællesprøven mandag den 26. november med Musikskolens Børnekor og Ungdomskor tegner det til at blive en rigtig god koncert. Angående året 2013 er der på nuværende tidspunkt planer om standpunktsprøver i januar, i marts koncert ved Foreningen Køge Skoleorkesters årlige generalforsamling samt en aften med kammermusik i Boholte Kirke. I april/maj forventes forårskoncert, et loppemarked i maj, marchture og koncerter i juni. Årets sommerrejse bliver i begyndelsen af juli og er til Tyskland, hvor vi skal besøge vort venskabsorkester Schülerblasorchester des Gymansium Arnoldinum i Burgsteinfurt nær byen Münster. Der er planlagt et genbesøg hos os i slutningen af august. Som dirigent for Køge Skoleorkester vil jeg meget gerne takke ledelse og kollegaer ved Køge Musikskole samt Køge Skoleorkesters bestyrelse og hele forældrekreds for den store støtte til de mange frugtbare oplevelser, som alle de udøvende musikanter får, både indenfor og udenfor Musikskolens rammer. Hej musikere! husk at handle lokalt både stort og småt Kik ind i dit lokale musikcenter Nørregade 24i Køge

12 En dag på kontoret Af Marianne Grinsted Sørensen, medlem af Musikskolens Venners bestyrelse. En fredag i november besøger jeg skolens kontor for at høre om hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads, hvor synlighed er en del af hverdagen. I sekretariatet på Køge Musikskole er 3 sekretærer ansat til varetagelse af administrative arbejdsopgaver for Køge og Stevns musikskoler og MGK. Det er Lis Seidenfaden, Jane Schicki Pedersen og Maja Larsen. Ansatte på kontoret Lis har arbejdet på Køge Musikskole i over 20 år. I dag tager hun sig primært af skolens økonomi, dvs. regnskab og opkrævning af elevbetaling og instrumentleje. Lis har været med fra musikskolens start på Kirstinedalsskolen og har været med til at opbygge bogføringssystem, elevregistrering samt andre ad hoc opgaver i forbindelse med at musikskolen var nystartet. Samtidig med at være sekretær for Køge Musikskole havde hun også timer, hvor hun arbejde for den tidligere leder Otto Laust Hansen i en sekretærfunktion for Statens Musikråd. Lis fortæller, at hun igennem alle årene har været meget glad for at arbejde på en arbejdsplads, hvor dagene ikke er ens, og hvor der hele tiden er udfordringer og Hammershus Bageri Vordingborgvej 115, 4681 Herfølge Tlf Fax: nye spændende arbejdsopgaver i forbindelse med skolens store udvikling. Af nye tiltag kan nævnes sammenlægningen med Borup Musikskole, optag af MGK-elever fra hele Sjælland og administrerende opgaver for Stevns Kommune. Lis tager også skolens telefon og hjælper skolens elever, forældre, lærere og ledelse i en travl hverdag med oplysninger og praktiske opgaver. Jane har været ansat på skolen i 12 år og har elevadministration i Køge og Stevns Musikskole som hovedarbejdsområde. Det er primært hende, som har den direkte kontakt med skolens elever og forældre i Køge, Borup og på Stevns. Janes arbejdsopgaver er booking af elever på ledige hold, opstart af elevbetaling, kommunikation med elever og forældre samt PR. for musikskolen f.eks. udarbejdelse af annoncer til aviser, opslag og plakater samt info til eleverne om hvad der rører sig på skolen. Det er derfor ofte Jane som tager telefonen, når du ringer til skolen. Som noget forholdsvis nyt får forældre og elever besked om aflyst undervisning pr. sms. Jane skriver også informationer til elever og lærer via administrationssystemet. Hun tager sig også af alle indkøb til sekretariatet f.eks. kontorartikler og bestilling af mad og diverse til møder og receptioner i samarbejde med skolens serviceleder Niels Bent Petersen og skolens ledelse. Maja har været ansat i lidt over 5 år og har kendt Køge Musikskole som bruger inden hun blev ansat. Hun har i dag et barn som spiller fløjte på musikskolen. Hun står for lønudbetaling til alle lærere i både forskole, talentakademi og MGK på Køge Musikskole samt lærere på Stevns Musikskole og Køge Dramaskole. Desuden står hun for registrering af fravær etc.. Maja tager også telefon og varetager ad hoc opgaver på kontoret. Nye tiltag Det nye Speedadmin system blev indført først på skoleåret. Formålet er at forbedre den daglige kommunikation mellem skolen og elever/forældre. Alle elever oprettes ved indmelding i systemet. Det nye er bl.a., at tilmelding sker via skolens hjemmeside, og at allerede tilmeldte kan ændre adresser telefonnumre etc. i deres egne data. Det giver fordele i det daglige arbejde på sekretariatet og gør kommunikationen lettere mellem brugerne og skolen. Systemet kan med tiden også være med til at lette arbejdsgange og give mere synlighed over de enkelte undervisningsforløb. I systemet findes portalen med info fra skolen, som kan målrettes modtagergrupper f.eks. lærere, elever eller forældre. Systemet er nyt for forældrene, så mange møder stadig personligt op på kontoret og får hjælp. Sekretærernes arbejde er blevet lettere på den måde, at lærerne selv går ind og foretager ændringer i skemaet. Før skulle Juridisk rådgivning Til erhvervslivet og den offentlige sektor inden for alle specialområder der sendes en mail til kontoret, hvor sekretærerne så skulle ændre tidspunkter etc. Nu gør lærerne det selv. De kommunikerer også direkte med elever og forældre og indberetter dvs. dokumenterer deres undervisning direkte i systemet. Ved indførelsen af det nye system er der blevet brugt tid på at oplære brugerne af systemet både lærere og elev/forældre. Kontoret er stedet, hvor alle henvender sig. Når problemer opstår i hverdagen, agerer sekretærerne ofte akuthjælpere både for lærere, elever og forældre. Selv om sekretærerne har hver deres arbejdsområde, er der mange gråzoner, dvs. opgaver som den, der har tid, påtager sig. Opgaverne opstår hele tiden og i forskellige situationer, f.eks. er der pludselig en, som skal bruge et plaster, eller en skal bruge en nøgle eller et instrument - eller alarmen går. Der er ikke to dage, der er ens. Sodavand sidder fast i automaten, der er ikke mere kaffe I den daglige åbningstid er der også opgaver, som skal løses for lærerne. Arbejdsfunktioner i fremtiden Der er planer om, at Musikskolen på sigt måske skal flytte til et nyt kulturhus sammen med andre af kommunens kulturinstitutioner. Dette vil indebære en fælles administration og fælle lokaler. Om det vil komme til at ændre meget på hverdagen er ikke til at sige, men en sammenlægning kan blive vildt spændende med aktiviteter på tværs, siger de tre. Historier fra hverdagen på kontoret Indimellem sker der noget, der får smilet frem i en travl hverdag Historien om de revnede bukser: Lis øjne lyser og hun kan næsten ikke lade være med at grine. Der var engang en underviser, som lige havde fået nye bukser, men de var desværre revnet lige inden undervisningen skulle starte. Selvfølgelig havde Lis et rejse-sysæt i tasken og trådte til med en hjælpende hånd. Det hænder, at det kan være svært at komme til tiden for en travl mor eller far, og så hjælper sekretærerne med et bolsje eller en telefon. Jane tilføjer at: Kontoret må indimellem også hjælpe med en hovedpinepille eller måske en Tampax eller et hygiejnebind. Vi har også ørepropper. Kontorets glas med bolsjer giver også anledning til episoder. Jane fortæller: Nogen af børnene vimser rundt og tør næsten ikke komme ind og spørge om et bolsje, mens andre går ind og tager et og går hurtigt ud igen. Lis supplerer: og så kan det godt være, at Jane lidt skrapt siger værsgo med et smil på læben, for selvfølgelig må man få et bolsje. Jane fortæller: Det er hyggeligt, når daginstitutionerne om formiddagen kommer til musikundervisningen med deres pædagoger, og de små børn kommer i deres flyverdragter og står og kigger ind af døren til os eller trykker næserne flade mod vores vinduer. Og til jul sørger vi for hyggen med pebernødder og vi pynter juletræ. Børnene er meget optaget af træet, og ofte udbryder de i jubel: Juletræ!. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Telefon: mail: 22 23

13 Jul - jul - jul og atter jul i musikskolen! V. Helle Bodi Det vrimler med små og store nisser i hele december måned både i musikskolens egne lokaler i Køge, kulturhuset i Borup, alle folkeskoler, hvor musikskolen underviser og bibliotekerne, hvor musikskolen laver små koncerter og på gader og torve, hvor nisserne marcherer spillende rundt. tangentworkoutorkesteret og blæserorkestret De gyldne horn, der spillede for dem, og det er netop noget af det, musikskolen gerne vil prioritere nemlig vigtigheden af både at spille/synge for andre og lytte til det, de andre kan. Ind i mellem kan nogen så huske tilbage på dengang, man ikke kunne så meget, og andre kan glæde sig til at blive ligeså dygtige og meget vigtigt er det også Julen startede i Multihallen i Borup, hvor skoleorkestret optrådte sammen med børnekoret og ungdomskoret. Tamburkorpset startede hele koncerten ved at komme marcherende ind med fløjter og trommer. Derefter bød musikskoleleder Asbjørn Keiding velkommen, og så gik det løs med orkesterspil og korsang. Der blev også plads til at musikskolens yngste blæserorkester, der kalder sig selv for De gyldne horn og naturligvis gløgg og æbleskiver. Da først julen var skudt i gang, gik det slag i slag. Der var klaverkoncerter og bigbandkoncerter, der var små koncerter, hvor en lærer samlede alle sine elever og lod dem spille for hinanden og for forældre og søskende, og der var store koncerter som f.eks. i Køge kirke, hvor hele strygersektionen spillede, efter at souschef Lene Simonsen havde budt velkommen. Strygerorkestret er sammensat af elever fra Køge, Greve, Solrød og Stevns musikskoler. Ved denne koncert deltog også et blokfløjte ensemble, en messingkvintet, en tværfløjtekvartet og musikskolens store guitarorkester, og det blev en koncert med megen kvalitet i. Den kvalitet, der er i de koncerter, hvor det er musikskolens helt små elever deltager helt ned til 2-årige er anderledes, men ikke mindre af den grund. Både på musikskolen i Køge og i Kulturhuset i Borup, var der koncerter, hvor de helt små viste, hvad de kan lave. I Borup fik de små elever også mulighed for at høre, hvad store elever kan spille. Det var at vise respekt for det, andre kan. Det er jo ikke sjovt at ligge sidst i programmet og så opdage, at alle er gået undtagen dem, der skal rydde op! Og sådan blev det atter jul i Køge musikskole.

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007 DAMUSA NYT september 2007 Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris 2007... 2 Atten forskellige sprog... 4 I Odense svømmer de mod strømmen... 7 5250 børn og unge gav koncert i Tivoli... 12 Stribevis

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

DAMUSA NYT. december 2012

DAMUSA NYT. december 2012 DAMUSA NYT december 2012 16 år er der mellem disse to udgaver af DAMUSA Nyt. Fra 2013 er DAMUSAs kommunikation udelukkende digital Klummen... 2 Husk helheden og ikke bare den halve... 3 Når samarbejde

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

kapelmesteren Dansk Kapelmesterforening fylder 75 år d. 21. december

kapelmesteren Dansk Kapelmesterforening fylder 75 år d. 21. december Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening kapelmesteren Dansk Kapelmesterforening fylder 75 år d. 21. december Det fejres med et festligt jule-jubilæumsarrangement fredag d. 21. december kl. 17.00 i Grilleriet

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

25 år. Gentofte Musikskole

25 år. Gentofte Musikskole 25 år Gentofte Musikskole 1 Gentofte Musikskole er en selvejende institution i Gentofte Kommune 1988 Foreningen Gentofte Musikskole blev stiftet den 17. maj Kontoret lå på Ordrupvej 112 i HOF s lokaler

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2006

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2006 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2006 Galleri Efterår 2005 Indhold Forsidebilleder: Kongebrønden samt forstander Micheal Willemar-Svanøe i flot spring over skolen.

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

Danske Bygarder. Potsdam - Hier kommen wir...8 Når orange bliver en livsstil...10 Ikke så sort og hvidt...14

Danske Bygarder. Potsdam - Hier kommen wir...8 Når orange bliver en livsstil...10 Ikke så sort og hvidt...14 L a n d s g a r d e f o r e n i n g e n s o f f i c i e l l e m a g a s i n Danske Bygarder Potsdam - Hier kommen wir...8 Når orange bliver en livsstil...10 Ikke så sort og hvidt...14 2 J u n i 2 0 1 0

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole. Årsskrift 2002 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere