nr Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret"

Transkript

1 Metronomen nr Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret Foto: Søren Dahl Pedersen

2 Kære læser Bladet, du sidder med i hånden nu, hedder Metronomen, fordi en metronom er et redskab til gavn for musikken. En metronom kigger skiftevis frem og tilbage. Metronomen giver dig læsestof om såvel musikskolens fortid som dens fremtid. En metronom måler musikkens puls. Metronomen tager pulsen på livet i musikskolen. Musikskolens Bestyrelse: Byrådsrepræsentanter: Marianne Wessmann, telefon Mette Jorsø Søndergaard, telefon En metronom sætter musikkens puls. Metronomen er med til at påvirke udviklingen. Forældrerepræsentanter: Benny Juhl Thaarup (Næstformand) telefon Anette Bruhn, telefon En metronom findes både i analog og i digital form. Metronomen kombineres med digital nyhedsformidling på Vennebestyrelsesrepræsentant: Gert Lukowski-Nielsen Lærerrepræsentanter: Anette Gervin, telefon Gitte Bjørnson, telefon Bladet udgives af Musikskolens Venner med støtte fra Musikskolen, og det afløser MusikNyt. Det er et større og fyldigere blad, som udkommer 1 gang årligt, mens de helt aktuelle nyheder kommer til at ligge på Musikskolens Venners Facebookside og på musikskolens hjemmeside. Folkeskolerepræsentant: Jakob Dalgas Rasmussen, telefon Musikskolens Venners Bestyrelse: Gert Lukowski-Nielsen (Formand) Telefon Marianne Viereck, kasserer Nina Haslund næstformand Jette Hansen medlem Anders Munk suppleant Marianne Grinsted suppleant Søren Mansa suppleant Se os også på her er nyheder, oplysninger om administration og undervisning. Red.: Per Dybro Sørensen Foto: Helle Bodi Bladdesign: SteenOlsson.dk Tryk: KLS Grafisk Hus God læselyst! Med venlig hilsen Per Dybro Sørensen, redaktør I dette nummer: 3 Vi skal videre 4 Fremtidens Musikskole Musikskolens fremtid 6 Kompagnon-undervisningen 7 Musikskolens Venneforening kontrabasser spillede i Tivoli 10 Borup Kulturhus 11 Violagilde 12 Foto-collage 14 Børnekor 16 Talenter i musikskolen Vi skal videre - der er brug for dig - kommer du med? v. Gert Lukowski, formand for Musikskolens Venner. Køges musik- og kulturliv er lige nu kastet højt op i luften, og ingen af os kan på nuværende tidspunkt sige hvor det lander. Men ET er sikkert aldrig har der været flere åbne muligheder for udvikling af et bredt musikliv i Køge. Tænk hvis vi i Køge kan gentage den succes de havde i 80 erne i Århus at skabe et massivt grundlag for udvikling af musikken til gavn for alle i Køge. Vi har i 2012 fået et nyt kulturhus i Borup musikskolen har nu fået egne lokaler i den vestlige del af kommunen og det endda med koncertsal, så det nu også er muligt at afholde koncerter i Borup en kæmpe styrkelse af Musikskolens aktiviteter i denne del af kommunen som vi skal forstå at udnytte. Lad os håbe at den rige onkel med de mange penge kommer forbi så der kan skabes grundlag for et vildt lækkert Venneforeningen står klar til at støtte op omkring disse muligheder og jeg håber, der rundt omkring vil være nuværende og kommende forældre der er klar til at hjælpe, for vi skal videre - der er brug for dig - kommer du med? Meld dig ind i Musikskolens Venner således: Ring til musikskolens kontor tlf.: , mail til eller mail til formanden Køge Musikskole Ved Stadion Køge 18 3 generationer spiller ud 20 Køge Skoleorkester 22 En dag på kontoret 24 Jul - jul - jul kulturhus i forbindelse med Køge Kyst. Et kulturcenter hvor vores børn i de kommende år kan være med til at udvikle Det nye musikliv i Køge. Metronomen nr

3 Fremtidens musikskole Musikskolens fremtid v. Musikskoleleder Asbjørn Keiding Da Musikloven blev født i 1976, var det kulminationen af mange års forarbejde af mange visionære musikalske ildsjæle, og samtidig startskuddet til en enorm udvikling af det danske musikliv. Musikskolerne kom også med i den nye lov, og det betød en kraftig opblomstring af musikskoler landet over. Køge kom med i 1979, og har siden været toneangivende omkring udviklingen af musikskoler i landet. Og med denne positive udvikling fulgte også en mere systematisk uddannelse af musikpædagoger. Både gennem private uddannelses institutioner og gennem konservatoriernes uddannelser. Den bærende vision har hele tiden været at give børn og unge i hele landet lige muligheder for at møde musikken, og give dem mulighed for at gøre musikken til en aktiv del af deres hverdag. Det har været en stor succes, og mange steder, helt op til folketingets kulturpolitikere, fremhæves musikskolerne som en af de største kulturpolitiske succeser i landet. Og så er den komplette musikskole vel så for længst udformet, og vi ved alt om hvordan en musikskole skal tilrettelægges, og hvilke kompetencer vores ansatte skal have? Hvis verden stod stille omkring os, så ville det måske være tilfældet. Men nu er det jo sådan, at vi i musikskolerne også, om end modvilligt nogen gange, må erkende at samfundsudviklingen også omfatter os, og at vi derfor hele tiden må være på tæerne og lades os udfordre til en konstant udvikling af vores produkt. Det er både på det musikpædagogiske område og på det driftmæssige område. En af de ting, der har fyldt meget i den musikpædagogiske udvikling, har været en udvikling af undervisningen for de mindste børn, og overgangen fra den undervisning til instrumentundervisningen. Det kaldes ofte grundskole, forskole, musik og bevægelse, karrusel eller værkstedsundervisning. Mange gode og kreative folk, har udviklet mængder af pædagogisk materiale, og har arbejdet seriøst med opbygning af læringsplaner og opbygning af selve undervisningstimen. På instrument undervisningsområdet er der også sket mange spændende ting. Og særligt omkring de pædagogiske koncepter bedst kendt er nok Suzuki metoden, som har stået fadder til en perlerække af meget dygtig klassiske musikere verden over. Andre er kommet til, og fælles er kombinationen af instrumenthåndtering, teoretisk forståelse og sammenspillet. Men slutmålet for alle disse koncepter er mere eller mindre, ønsket om at uddanne flyvefærdige musikere på et højt instrumentalt niveau. Musikskolerne har i høj grad levet højt på disse ambitioner, og har på mange måder arbejdet temmeligt fokuseret i den retning. Både i det praktiske arbejde, men også politisk når der skulle argumenteres for økonomi og eksistens generelt. Men det samfund vi har i dag, har på mange måder forandret sig markant fra hvordan det så ud i midten af halvfjerdserne. Der er større konkurrence om børnene, både fra andre fritidstilbud og fra andre aktører inden for musikundervisningen. Der er større fokus på money for value hos forældrene. Skolerne står overfor endnu en reform, som gør skoledagene længere. Og vi har en finanskrise og offentlige besparelser, der gør at vi i højere grad skal dokumentere vores samfundsnytte. De nyeste resultater fra kulturvaneundersøgelserne viser at det kun er omkring 10% af befolkningen, der selv spiller eller synger. Forskning i Norge (www.agderforskning.no) viser at nedgangen i elevtallet der, ikke handler om pris og pædagogisk indhold, men derimod om hvordan skolerne markedsfører sig, om at inkludere elever fra nye befolknings segmenter, samt at gøre skolerne til et sted, hvor de unge har lyst til at være sammen med andre unge uanset stedets primære formål. Den institution, der vinder de unge, er stedet hvor de har lyst til at være, og kender til. Så musikskolerne skal i sin fremtidige udvikling til at sprede sit fokus bredere ud, end til blot at dreje sig om en musikfaglig udvikling. Det har vi været rigtig gode til indtil nu, men nu skal det efter min mening suppleres med et fokus på hvad omverdenen forventer og ønsker af os. Vi skal til at lære af andre, der arbejder med beslægtede områder, og kigge på om vi kan udvikle nye undervisningsmiljøer. Vi skal udfordre vores egen vanetænkning, og åbne musikskolen for langt flere elever, der ikke traditionelt ville komme på besøg i en musikskole. Kigger man på undervisningsmiljøet i musikskolerne, så lægger det i dag op til, at eleverne begynder i en tidlig alder, og gradvist opbygger deres musikalitet og tekniske færdigheder. Altså mantraet det er godt at begynde tidligt. Men det er jo kun et fåtal, der få den mulighed, hvad med de unge, der får lyst til at gå til musik på et senere tidspunkt? De mødes ofte af ventelister, krav om hurtig instrumental udvikling eller manglende muligheder for sammenspil. Mange stopklodser når man nu lige gerne vil i gang her og nu, og søger en musikalsk oplevelse og et musikalsk fællesskab. På de indre linjer, skal musikskolerne finde ud af, at udvikle nye tilbud, så vi ikke udelukker de mange, som i virkeligheden ønsker at gå til musik, men som ikke nødvendigvis passer til den undervisningsform vi tilbyder nu. På det administrative område, har elever og forældre en forventning om at kunne finde klar og tydelig information om alle de mange tilbud, undervisningssteder og aktiviteter musikskolen tilbyder. De har forventninger om at tilmelding, betaling og administration er enkel og nem, og uden besværlige og firkantede regler. Musikskolerne bør også lade sig inspirere af hvordan de kan styrke de sociale relationer mellem eleverne. I folkeskolen skal klasserne fungere socialt, før der kan arbejdes med læring. Kan vi lægge vores musikalske ambitioner på hylden indtil vores hold fungere socialt lader vi os presse af vores egne musikalske ambitioner, og mister på den måde elever? Det må vi undersøge og arbejde med. Og endelig en af de store ømme punkter i musikskolerne - holdundervisning. Indtil videre har undervisning af elever på hold generelt været betragtet som et nødvendigt onde, styret af økonomiske og politiske hensyn. Kan man forestille sig læreren som coach for elevernes egen læring, at eleverne ikke begynder med et instrument, men at de i stedet begynder med at finde sammen efter kemi og sympati? Og at instrumentvalget og instrumentundervisningen først kommer i anden række? Vi kan måske på den måde åbne musikskolerne for flere og nye elevgrupper. Fremtidens musikskole skal under alle omstændigheder legitimere sin eksistens. I krisetider er der fokus på hvad offentlige skattekroner bliver brugt til, og her ligger musikskolerne højt i statistikken, og kan ikke undgå nærgående spørgsmål. Og sker der ingen fornyelse og udvikling på vores område, står vi svagt i kampen om skattekronerne. 4 5

4 Om Kompagnon-undervisningen Musikskolens Venneforening V. Rie Lundemark v. Marianne Viereck Da jeg blev ansat som børhehaveklasseleder på Hastrupskolen august 1996, havde jeg forinden været børnehaveklasse-leder i 15 år på Strøbyskolen i Vallø kommune. Jeg blev ganske positivt overrasket, da det viste sig, at der kom musikskolelærere og underviste vores elever 1 time ugentlig, på alle Køge kommunes skoler. De noget urolige og koncentrationssvage elever, ser jeg ofte blive fanget ind i fantasiens verden. Ved vores (børnehaveklasse-ledernes) hjælp fastholdes koncentrationen hos disse elever, og for det meste ender det også med, at disse elever går derfra glade og positive - efter en lektion :-)!! At jeg så også - helt personligt - bliver ganske barnligt begejstret og glad efter en lektion - ja under hele årets undervisning fra start til slut, smitter jo af på hele forløbet og giver alle en fællesskabsfølelse af stor værdi! Børnene lærer også at turde stå frem for en forsamling og give publikum en herlig oplevelse, bl.a. ved vores Fyraftenskoncerter, som slutter musikskoleåret på skolerne! Det gør noget ved os alle, når vi hører hele klassen optræde. At synge, spille rytmer, og den første nodelære i form af DA- DA og di-di`er giver vores børn i et kæmpe og tidligt spring ind i den aktive musikverden, - hvor er de heldige! - og for rigtig mange er det en øjenåbner for at gå videre i 1 kl. med musikkarrusellen og evt. videre senere. De senere år har vi udover den almindelige undervisning, fået en gratis koncertoplevelse oveni, i år var det Dyrene i Hakkebakkeskoven, som alle Køges børnehaveklassebørn havde lært div. tekster/ Efter de første par år med skiftende lærere blev det til gennemgående lærere, og dermed gav det mig som børnehaveklasse-leder større indlevelse/forståelse og begejstring for undervisningens form og indhold. Det betød bl.a., at jeg kunne forberede klassen på undervisningen og hjælpe med at give eleverne maximalt udbytte af lektionen. Det har igennem årene været spændende at følge udviklingen - både af undervisningens indhold, form og metode. Det har været og er en gave disse børn får; - de stille og reserverede elever finder ofte selvtillid og glæde ved at spille, hoppe, fantasere og synge sig med ind i musikkens verden. De sprogsvage børn finder ofte et frirum og en accept, som får dem til at få mere selvværd og lyst, når de oplever at de her kan deltage på lige fod med resten af klassen. musik og fagter til, - det forgik på Asgård skolen i deres stor sal, WAUV for en oplevelse, super koncert - hvor alle musikskoleunderviserne fra børnehaveklasserne - deltog!! - Sikke et indtryk der har sat sig i min klasse, der bliver stadig sunget og gjort fagter igen og igen! --- Endda fik vores klassefest endnu et løft, da vores underviser troppede op og spillede til børnenes sange, - TAK for det Inken! Mit motto har altid været: Du kan godt være sur og trist, men hvis du først har sunget, er det hele altid en del bedre. Det holder stadig :-) Så kære undervisere i børnehaveklasserne: TAK for Jeres energi, ildhu og engagement og enorme dygtighed, jeg håber I holder til vis af børn i mange år endnu! Mange taknemmelige hilsner fra Rie Lundemark Børn og musik Som så meget andet startede det med vore børns interesser. Vi bragte børnene til musiktimerne, sad og ventede på at de blev færdige, gav så lige en hånd med, når der skulle flyttes på et klaver eller gøres noget andet praktisk og fandt efterhånden ud af, at der skulle oprettes en Venneforening for Køge Musikskole. Formålet med foreningen er dels at hjælpe med praktiske opgaver som aflaster lærerne, dels at indsamle midler så der kan gives tilskud til fx. musikgrej, ture eller koncerter. Det er også en rigtig god undskyldning for at komme til mange gode små caféer og koncerter. En af de største oplevelser er dog at følge børnene fra den allerførste, spæde begynderkoncert og se den fantastiske udvikling de dygtige lærere hjælper børnene frem til. Og se at alle får udbytte af musiklivet. At se unge musikstuderende vende tilbage til skolen for at give flotte koncerter, det er en fantastisk oplevelse. Se, det er det rent egoistiske formål med at være med i Venneforeningen. Mere praktisk står vi for: l At servere kaffe og drikkevarer under koncerterne, sørge for en dug og lidt lys på bordene. l At være Julehjælpenisser med risengrøds servering l Hjælpe ved større arrangementer som f. eks Operakoncerten. l At være medudgiver af Musikskolens nyhedsbreve, både vedr. redaktionsmøder og også mht. finansiering. l Uddeling af gaver efter ansøgning fra Musikskolen, elever og lærere. l Kontakt til vore sponsorer l Musikskolens Venner har en plads i Musikskolens bestyrelse. For nogle af os har vore børn for længst forladt skolen, men vi kan ikke slippe, så når I nu har fået lyst til at deltage i arbejdet, så husk: der følger mange års koncerter og sjove oplevelser med et medlemskab i Venneforeningen. 6 7

5 123 kontrabasser spillede i Tivoli og i mellem dem var der 2 fra Køge musikskole Helle Bodi har talt med kontrabaslærer Karen Wetke Musikskolens kontrabaslærer Karen Wetke har brugt en uge af sin sommerferie der været lærere fra naturligvis Danmark, Til at undervise alle disse entusiaster har sammen med to af sine elever, nemlig men også fra Sverige, England, Tyskland, Luna og Luna og 121 andre kontrabasspillere fra det meste af verden. De unge taler: Det har givet mere på denne ene Israel og USA, og som Karen Wetke ud- bassister deltog i massebasorkester, børnebasorkester, ensembler, workshops og et halvt år. uge end almindelig undervisning giver på masterclasses samt lyttede til koncerter. Der vil med meget høj sandsynlighed De startede hele ugen igennem kl. 9 om blive afholdt baskonvent igen i 2014 i morgenen og arbejdede til kl og Amsterdam, så der er noget at se frem til. så var de godt trætte. I frokostpausen besøgte de basbyggere, afholdt bastegnekonkurence, købte basnoder og bascd er og lærte hinanden rigtig godt at kende. Selv om kontrabassen mest er kendt som et klassisk instrument, fik de undervisning i både klassisk og rytmisk musik. Foto: Patrick Fust 25 af musikerne var børn og af dem var de 15 fra Danmark. De spillede sammen med de voksne musikere, og selv om der var specielle opgaver og træninger for dem, har de også fået en stor oplevelse ved at spille sammen med alle de voksne, bl.a. da de i Tivoli skulle lave en koncert for at komme i Guinness Rekordbog som verdens største kontrabasorkester. MEDLEM AF SKAD Sædder Karrosseri & Autoreparation Finn M. Hansen Herfølge ApS Grønlandsvej Herfølge Tlf Fax Metronomen nr

6 Kulturhuset i Borup v. Helle Bodi Bratschlærer Marta Kocon skriver VIOLAGILDE Bratschisternes årlige fest En masse lyd kommer der også fra det store lokale, der er beregnet for den rytmiske musik og slagtøjet. Der bliver hevet i guitarstrengene og banket i trommesættene, men der bliver også blæst i saxofoner og spillet på xylofoner og marimbaer. Foto: Karsten S. Bjerrex Kulturhuset i Borup hed i gamle dage Rådhuset i Skovbo, men ved kommunesammenlægningen stod det pludselig tomt, og det var foreningerne i den gamle Skovbo kommune ikke sene til at udnytte, og efter en tiltrængt renovation, er rådhuset genopstået som Kulturhuset i Borup. Ud over dette store rum er der også en rytmiksal, hvor de helt små børn sammen med deres forældre eller bedsteforældre kan lære at udnytte musik og bevægelse i deres dagligdag. Det ser virkelig ud som om de hygger sig, når man lige stikker hovedet indenfor. Hygge sig gør de også i de mindre lokaler, hvor bl.a. Mikkel Andersen spiller med sine guitarelever både enkeltvis og sammen flere ad gangen. Det er ikke kun musik, der bliver dyrket på 2. sal, for også teaterskolen bruger lokalerne til deres aktiviteter. Fælles for alle dem, der spiller i Kulturhuset, er hyggerummet, hvor man kan sidde og vente på at komme til undervisning, eller vente på en veninde, der lige er i gang med sin undervisning, eller måske lige øve sig på sit instrument. Hoveddøren til Køge Musikskole svinger frem og tilbage med jævnemellemrum. Det er lørdag den 6 oktober. Uret viser, at klokken er kvart i 10. Ind træder børn, unge og voksne med instrumentkasser på ryggen. Kasserne ligner violin etuier. Det er i hvert fald, hvad folk på gaden tror. For det spørgsmål møder man tit, når forbipasserende spørger ind til instrumentet på ryggen. Men kendere vil vide, at det ikke er en violin, men en bratsch, som bliver båret ind i musikskolens koncertsal denne dag. For tredje år i træk fejres Violagilde, i år på Køge Musikskole. Formålet er at sætte bratschen i fokus. 30 deltagere har tilmeldt sig og kommer tilrejsende fra forskellige steder på Sjælland og fra Sverige. Eleverne fra musik- Heldigvis blev der også plads til at Køge musikskole kunne få lokaler på 2. sal. Der er en koncertsal, hvor der allerede nu blandt andet har været en teaterkoncert for de små elever, hvor de oplevede forestillingen Prinsessen, der ville være heks for en dag. I koncertsalen er der plads til omkring 100 tilskuere alt efter størrelse. Der er også mulighed for at lave cafekoncerter m.m. og når der ikke er koncert, bruger klaverlærerne lokalet til klaverundervisning. Det samme gør sig gældende for tværfløjtespillerne, der også har sit eget lokale sammen med Jørgen Hedegaard. Maj Berit har valgt at spille med sine trompetelever i rytmiksalen, hvor der ligesom er mere plads til al den lyd, der kommer fra trompeterne. De andre etager i huset bliver brugt af diverse meget forskellige foreninger for både børn og voksne. Der bliver dyrket yoga og spillet brassbandmusik. Der bliver kigget på frimærker og sunget i gospelkor. Der bliver syet og fortalt soldaterhistorier og der bliver set på kunst og lyttet til foredrag og koncerter. Der er også blevet plads til lokalhistorisk arkiv, der gemmer og passer på alle de mange minder, der er fra det gamle Skovbo. skolerne i Gladsaxe, Lejre, Albertslund og Køge samt fra Det Danske Suzuki Institut i Gentofte er mødt frem. Fra den anden side af Øresundsbroen er der ankommet bratschister som til daglig spiller på Kulturskolan i Lund

7

8 Anette Gervin-Andersen og Jeanette Hedegaard Frederiksen, som leder musikskolens børnekor, skriver. Kor på Køge Musikskole I vores musikkultur er der i dag stor fokus på den enkelte popstar ; om netop du har X-faktor, så du alene kan komme til tops og blive en berømt sanger. I et kor udvikler børnene sig både individuelt og i et fællesskab. Vi vil gerne vise at musikken virkelig lever og giver os noget både som musikere og mennesker når det er i fællesskab med andre. Omdrejningspunktet for alle vores kor er, at vi skal bruge kroppen, når vi synger, da det er kroppen der er instrumentet. Vi eksperimenterer med stemmen, vi arbejder med teksterne, så vi forstår hvad vi synger, vi øver solmisation for at træne ørene, vi synger flerstemmigt, vi laver rap og bodypercussion og meget, meget andet. Gratis prøvetime Vi glæder os til et forår med masser af korsang og har du fået lyst til at prøve at være med, så bare kom til en prøvetime Børnekor klasse: mandag kl i salen på musikskolen. Juniorkor klasse: mandag kl i salen på musikskolen Ungdomskor fra 7. klasse: Det er Køge Musikskoles børne- og ju- nesker, og det var med en energi som alle onsdag kl i lokale 20 på musikskolen niorkor, som virkelig går til den. Begge i salen kunne mærke. Juniorkoret havde Tiderne kan være anderledes efter sommerferien, Vi skal synge, vi skal danse Gi den gas med god musik Du skal vise ikke standse Gi af dig selv og så slår det klik! kor blev startet i efteråret 2012 og børnene kommer fra mange forskellige skoler i hele Køge kommune - og stemningen er høj, selvom børnene ikke nødvendigvis kender hinanden fra hverdagen. deres debut til musikskolens julecafé-koncert i salen. Der venter endnu en stor koroplevelse i foråret, da Børnekoret sammen med Juniorkoret skal optræde i Tivoli. se Kor er for alle der er vilde med at syn- Kom nu her se nu her Vi er jo gode ja vi er. Sent onsdag eftermiddag kan man også høre musikskolens nystartede ungdoms- ge og som gerne vil være en del af et musikalsk fællesskab. Kor er sjovt og in- kor på 1. sal. De er ikke lige så mange, teressant, fordi børnene investerer noget men arbejder allerede nu med 3-stemmi- energi, og er med på at arbejde med en ge satser og vi arbejder på at komme i sang mange gange med fokus på forskel- Hvis man en mandag aften ca bevæger sig forbi Salen på Køge musikskole, kan man bl.a. høre disse fraser blive sunget med en begejstring og energi, studie og indspille et par numre i løbet af foråret. Børnekoret har sammen med Ungdoms- lige musikalske parametre. Så opnår vi i fællesskab et resultat, som både blæser ud over scenekanten, men også at korsangerne individuelt udvikler sig både Hvorfor kor? Det spørgsmål har vi stillet sangerne i Børnekoret og Juniorkoret: man ikke troede var mulig en mørk vinteraften, hvor de fleste sidder og hygger sig derhjemme ved aftensmaden. Metronomen nr koret lige deltaget i en stor julekoncert med Køge Skoleorkester i Multihallen i Borup. Her sang de for mindst 200 men- musikalsk og personligt. Og en stor ekstra bonus er nye venskaber på tværs af Køge Kommune. Fordi det er sjovt at synge og fordi man får nye venner! Fordi jeg lærer en masse nye sange Fordi jeg elsker at synge Fordi jeg godt kan lide musik Fordi jeg elsker at synge og gerne vil være god til det 14

9 Talenter i musikskolen V. Helle Bodi En af de muligheder musikskolen byder på er talentpleje. Det betyder, at man får dobbeltundervisning på sit hovedinstrument. Talentudviklingen går over 3 år, hvor man undervejs har en masse muligheder for at lave noget sammen med andre, der er lige så bidt af musikken. Ud over undervisningen på sit eget instrument, får man også undervisning i hørelære og musikteori og klaverundervisning. Det lyder måske hårdt, men det er det slet ikke, for man får en masse nye venner blandt de andre, der også går talentvejen. Andre gange sidder man bare og snakker Musikskolen har også en facebookside, sammen, læser lektier eller checker lige hvor der ligger billeder og videoklip fra deltage med sit sammenspilshold i En gang i mellem er der ventetid, fra man sin facebookside. forskellige begivenheder på musikskolen. Blandt andet skal man også spille sammen med andre og det gælder både dem, der helst vil spille klassisk musik og dem, der hellere vil spille rytmisk musik. Det giver et mægtigt sammenhold, for Skru op konkurrencen. I begge tilfælde bliver man bedømt af nogle professionelle dommere, der fortæller, hvad man kan gøre for at forbedre sig. Man hører også en masse andre unge spille og får hørt og set hvordan man gør i andre musikskoler. f. eks. har eneundervisning til man skal have hørelære eller sammenspil. Så er det Det er godt, at man har en lærer til at hjælpe med sammenspillet. Det kan være svært at holde styr på tekster, akkorder og rytmer og få det til at lyde, som man gerne vil have det til. Hele talentforløbet slutter med en flot afgangskoncert, og der skal alting helst sidde lige i skabet. alle er afhængige af hinanden. Der er også weekendture, hvor der både bliver spillet og grinet en hel masse. Alle talentelever skal også deltage i SSB. Det står for sang, spil og bevægelse. Her lærer man at bruge hele kroppen, og man lærer at trampe og klappe hver sin Når man er talentelev skal man også spille koncerter og deltage i konkurrencer. Spiller man klassisk musik, skal man deltage i Unge spiller klassisk konkurrencen, hvor man enten stiller op som solist eller flere sammen i et ensemble. Spiller man rytmisk musik skal man rytme samtidig. Det er noget, man kan komme til at grine af. En gang i mellem kommer der nogen helt udefra og underviser f. eks. en hel lørdag, og så bliver der spillet på congas, klappet, trampet til den store guldmedalje. rart, at man kan sidde og spille lidt sammen med en af de andre fra talentholdet ude på gangen på musikskolen. Det er ikke altid man spiller på sit eget instrument - måske spiller man på jødeharpe eller mundharmonika, men man har det sjovt i ventetiden. Tritec Maskinteknik A/S Værkstedsvej Køge Telefon Fax Internet:

10 3 Generationer spiller ud Nikolaj fik lov at klimpre lidt på. Pigens far kunne ikke holde ud at se på Nikolajs private 2-fingersystem - han kunne nemlig spille klaver - så han lærte Nikolaj et par små stykker. Det var Nikolaj meget glad for, så Hans Erik tog Nikolaj med ud at besøge Otto Laust for at finde ud af, om der var fremtid i klaverspillet. Nikolaj husker ganske tydeligt besøget: Otto, som så meget venlig ud, hørte lidt på, at Nikolaj spillede sine musikstykker. Da så Otto kunne spille de samme numre, og oven i købet lege lidt med det og spille nogle krøller, der ikke stod der, fik Nikolaj tillid til ham og rigtig meget lyst til at gå til klaver. Han startede i 5. klasse og fik Otto som lærer. Senere fik han Inge Jochimsen og Dorte Hjelmholm. Da Ole Bo startede på konservatoriet, fik Nikolaj Jørn Rasmussen som slagtøjslærer. Ham havde han i 6 gode år. Da så Ole Bo var færdiguddannet, kom han tilbage til musikskolen, og Nikolaj fik ham igen. Nikolaj var også med i det legendariske kor, Danablues, hvor også hans søster Tenna deltog. Samtidig tog han til Bent Lylloff i København for at forberede sig til optagelsesprøven på konservatoriet. Han bestod og startede i 1992 med slagtøj som hovedfag. Han blev færdig i 1997, og da havde han allerede flere år undervist i klaver/ synthesizer på musikskolen. Senere kom der naturligvis slagtøjsundervisning til. Per Dybro Sørensen har talt med Hans Erik og Nikolaj Skaaning om familiens 3 generationer lange tilknytning til Musikskolen. Hans Erik Skaaning er en ivrig korsanger og fortæller, at han med tiden har sunget i de fleste kor i miles omkreds, Køge Folkekor, Rådhuskoret og Firklangen og Sommerkoret på Stevns. Lige nu gælder det Herfølge Koret. Da Nikolaj kom i skole, syntes Hans Erik, at sønnen skulle have del i musikglæden, så da Køge Musikskole blev oprettet, meldte han Nikolaj ind på musikskolens første hold i Dette år tilbød musikskolen nemlig som sin første aktivitet undervisning for børn i 1. klasse. Senere kom de andre klassetrin gradvis til, og sådan blev musikskolen sat i gang under ledelse af Otto Laust Hansen, som forblev leder indtil Hans Erik gik ind i Musikskolens Venner, da foreningen blev dannet midt i firserne, og han var med i bestyrelsesarbejdet, bl.a. da Musikaftenskolen blev etableret. Eleverne kunne ikke få undervisning, når de havde passeret de 18 år, og derfor blev musikaftenskolen løsningen, så køgeborgerne kunne få musikundervisning fra (næsten) vugge til grav. Han var også med til at skabe mulighed for, at byens mange kor og orkestre kunne lægges ind under musikaftenskolen, så de kunne få administrativ hjælp. Der har været mange gode arbejdsår, og han har nu snart været medlem af Vennerne i 30 år, de sidste år som revisor. Da Nikolaj havde gået til musik og bevægelse i 2 år og gik i 3. klasse, begyndte han til slagtøj hos Ole Bo sammen med 3 kammerater. Samtidig legede han med naboens pige, og i hendes hjem der stod et klaver, som Senere fulgte Nikolaj så i Oles fodspor: startede som underviser på musikskolen i det små fra 1990, kom på konservatoriet og tilbage igen til Køge Musikskole. Da han blev 18, som jo dengang var øvre grænse for musikskolens undervisning, gik han over på aftenskolen for at fortsætte. På klaverhold - i øvrigt sammen med sin mor Kirsten og hendes veninde Pia. Alle fik lært noget i nogle hyggelige år hos Dorte. Og nu går så Valdemar, Nikolajs søn, på musikskolen. Han er 5 år og har gået til Musik og Bevægelse hos Gitte Bjørnsson og Gitte Gregersen siden 3-årsalderen. Han går på et hold med 15 børn, og de synger, leger, lærer noder, og spiller xylofoner og andet slagtøj. De to første år var forældre velkomne, men det er de ikke i år, for nu kan børnene klare sig selv. Hans Erik fortæller afslutningsvis: Da Nikolaj øvede allermest hidsigt på lilletromme op til sin optagelsesprøve, Beslag til dansk industri opdagede han musikernes naboproblem : en af beboerne på nabovejen ringede en dag og spurgte, om ikke Nikolaj kunne holde en lille pause i øvningen, for hendes mand var kommet træt hjem, og han ville gerne hvile sig lidt. Det medførte, at Nikolaj blev noget flov, startede på sine lydløse øvetrommer, forviste lilletrommen til saunaen, som var godt lydisoleret, og begyndte i det hele taget at øve trommer andre steder end hjemme. Nu, hvor Nikolaj for længst er flyttet hjemmefra, er der igen en, som høres øve trommer i nabolaget 18 19

11 Køge Skoleorkester v. Arne Svendsen i nabobyen Wolkersdorf blev dagene afrundet med et storslået arrangement i Konzerthaus Wien, hvor ensemblerne med opnåede 1. og 2. priser blev præsenteret. Ved afslutningsfesten i salen på Wiens Rådhus, hvor også den danske ambassadør var tilstede, fik Køge Skoleorkester overrakt diplom for det opnåede resultat ved konkurrencen, nemlig en 3. pris med udmærkelse, der var det samme resultat som ved vor deltagelse i På hjemturen besøgte Køge Skoleorkesters 60 medlemmer og de 17 voksne ledere en af Europas største musikforretninger Thomann i Tyskland. Foto: Per Sørensenx I skrivende stund er der allerede gået 4 måneder af skoleåret 2012/2013. Af Køge Musikskoles undervisningsår er der gået 3 måneder, og af Køge Skoleorkesters årsforløb er gået 2 måneder. For at kunne få maksimal glæde også i alle sommermånederne af vinterarbejdet med enkeltundervisningen og orkesterprøver, afsluttes orkesteråret sidst i september med en koncert, hvor der siges farvel til orkestermedlemmerne, som ikke længere kan indpasse orkesterprøver og musiceringer i ugeskemaet på grund af studier eller anden uddannelse. Aktiviteter i perioden oktober 2011 til september 2012 bestod af et pænt antal marchture og forskellige koncerter. Af marchture kan nævnes nissemarcherne i november og december, marchture i forbindelse med afholdt loppemarked på Sct. Nicolai Skole den 11. og 12. maj, ved Danmarks samfundets arrangement i Køge Kirke og på Køge Torv den 15. juni og i Gørslev den 23. juni. Af koncerter var der bl.a. deltagelse i Cafe Koncerten på Ejby Skole den 28, marts, ved Musikskolernes dage i Tivoli den 29. april, ved VIKA Supermarked den 2. juni, Foreningernes Dag i Museumshaven den 9. juni, marchtur og koncert for Køge Revyen den 28. juni og ved Bregentved Dyrskue den 1. juli. Årets største oplevelse var deltagelsen i den internationale ungdomsmusikfestival og konkurrence Summa Com Laude i Wien i perioden den 7. til 10. juli, hvor der deltog 36 ensembler kor og orkestre både symfoniorkestre, strygeorkestre samt harmoniorkestre, der repræsenterede 18 forskellige lande fra hele kloden, og i alt var der aktive musikere og kormedlemmer. Det var en fantastisk musikalsk og kulturel oplevelse for alle. Med en åbningsceremoni i Sct. Stefan Domen, egne koncert- og konkurrencepræstationer i Den Gyldne Sal i Musikverein, udendørs koncert ved slottet Schönbrunn samt i en lille koncertsal I august havde orkestret en marchtur ved Køge Festuge og i september 2 musiceringer for Odd Fellow Logen Niels Juel i Køge samt en fælleskoncert på Køge Torv sammen med Odense Skole- og Ungdomsorkester Ved dette års afskedskoncert den 29. september på Asgårdskolen blev der sagt farvel til 9 medlemmer, som har været i Køge Skoleorkester fra 5 år til 10 år. En mangeårig tradition er, at koncertens program sammensættes af afgangsmedlemmerne. Ved samme arrangement blev resultatet af prøverne i månederne maj til september med KSO-Juniororkester præsenteret. Dette års juniororkester havde 15. medlemmer med en god instrumentsammensætning af blæseinstrumenter og slagtøj, hvoraf hovedparten sidelø- bende har været i KSO-Tambourkorps og resten fra de øvrige dele af Musikskolens instrumentalundervisning. Dermed var vi ved starten af det nye år i Køge Skoleorkester, hvor alle i juniororkestret blev overført til selve harmoniorkestret. Dette har givet en medlemssammensætning, hvor de nye udgør over 40 procent af hele orkestret. For at kunne løse de kommende opgaver med 6 nissemarcher fordelt i Herfølge, Solrød og Køge samt årets julekoncert i Multihallen i Borup den 1. december er årets øveweekend sidst i oktober en nødvendighed. Med 12 musiklæreres og en engageret forældrebestyrelses store indsats blev både det sociale samvær, den musikalske udvikling samt spilleglæden opbygget på bedste vis. Dette års julerepertoire på ca. 30 musikstykker af vekslende længde og sværhedsgrad er nu godt på plads, og efter fællesprøven mandag den 26. november med Musikskolens Børnekor og Ungdomskor tegner det til at blive en rigtig god koncert. Angående året 2013 er der på nuværende tidspunkt planer om standpunktsprøver i januar, i marts koncert ved Foreningen Køge Skoleorkesters årlige generalforsamling samt en aften med kammermusik i Boholte Kirke. I april/maj forventes forårskoncert, et loppemarked i maj, marchture og koncerter i juni. Årets sommerrejse bliver i begyndelsen af juli og er til Tyskland, hvor vi skal besøge vort venskabsorkester Schülerblasorchester des Gymansium Arnoldinum i Burgsteinfurt nær byen Münster. Der er planlagt et genbesøg hos os i slutningen af august. Som dirigent for Køge Skoleorkester vil jeg meget gerne takke ledelse og kollegaer ved Køge Musikskole samt Køge Skoleorkesters bestyrelse og hele forældrekreds for den store støtte til de mange frugtbare oplevelser, som alle de udøvende musikanter får, både indenfor og udenfor Musikskolens rammer. Hej musikere! husk at handle lokalt både stort og småt Kik ind i dit lokale musikcenter Nørregade 24i Køge

12 En dag på kontoret Af Marianne Grinsted Sørensen, medlem af Musikskolens Venners bestyrelse. En fredag i november besøger jeg skolens kontor for at høre om hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads, hvor synlighed er en del af hverdagen. I sekretariatet på Køge Musikskole er 3 sekretærer ansat til varetagelse af administrative arbejdsopgaver for Køge og Stevns musikskoler og MGK. Det er Lis Seidenfaden, Jane Schicki Pedersen og Maja Larsen. Ansatte på kontoret Lis har arbejdet på Køge Musikskole i over 20 år. I dag tager hun sig primært af skolens økonomi, dvs. regnskab og opkrævning af elevbetaling og instrumentleje. Lis har været med fra musikskolens start på Kirstinedalsskolen og har været med til at opbygge bogføringssystem, elevregistrering samt andre ad hoc opgaver i forbindelse med at musikskolen var nystartet. Samtidig med at være sekretær for Køge Musikskole havde hun også timer, hvor hun arbejde for den tidligere leder Otto Laust Hansen i en sekretærfunktion for Statens Musikråd. Lis fortæller, at hun igennem alle årene har været meget glad for at arbejde på en arbejdsplads, hvor dagene ikke er ens, og hvor der hele tiden er udfordringer og Hammershus Bageri Vordingborgvej 115, 4681 Herfølge Tlf Fax: nye spændende arbejdsopgaver i forbindelse med skolens store udvikling. Af nye tiltag kan nævnes sammenlægningen med Borup Musikskole, optag af MGK-elever fra hele Sjælland og administrerende opgaver for Stevns Kommune. Lis tager også skolens telefon og hjælper skolens elever, forældre, lærere og ledelse i en travl hverdag med oplysninger og praktiske opgaver. Jane har været ansat på skolen i 12 år og har elevadministration i Køge og Stevns Musikskole som hovedarbejdsområde. Det er primært hende, som har den direkte kontakt med skolens elever og forældre i Køge, Borup og på Stevns. Janes arbejdsopgaver er booking af elever på ledige hold, opstart af elevbetaling, kommunikation med elever og forældre samt PR. for musikskolen f.eks. udarbejdelse af annoncer til aviser, opslag og plakater samt info til eleverne om hvad der rører sig på skolen. Det er derfor ofte Jane som tager telefonen, når du ringer til skolen. Som noget forholdsvis nyt får forældre og elever besked om aflyst undervisning pr. sms. Jane skriver også informationer til elever og lærer via administrationssystemet. Hun tager sig også af alle indkøb til sekretariatet f.eks. kontorartikler og bestilling af mad og diverse til møder og receptioner i samarbejde med skolens serviceleder Niels Bent Petersen og skolens ledelse. Maja har været ansat i lidt over 5 år og har kendt Køge Musikskole som bruger inden hun blev ansat. Hun har i dag et barn som spiller fløjte på musikskolen. Hun står for lønudbetaling til alle lærere i både forskole, talentakademi og MGK på Køge Musikskole samt lærere på Stevns Musikskole og Køge Dramaskole. Desuden står hun for registrering af fravær etc.. Maja tager også telefon og varetager ad hoc opgaver på kontoret. Nye tiltag Det nye Speedadmin system blev indført først på skoleåret. Formålet er at forbedre den daglige kommunikation mellem skolen og elever/forældre. Alle elever oprettes ved indmelding i systemet. Det nye er bl.a., at tilmelding sker via skolens hjemmeside, og at allerede tilmeldte kan ændre adresser telefonnumre etc. i deres egne data. Det giver fordele i det daglige arbejde på sekretariatet og gør kommunikationen lettere mellem brugerne og skolen. Systemet kan med tiden også være med til at lette arbejdsgange og give mere synlighed over de enkelte undervisningsforløb. I systemet findes portalen med info fra skolen, som kan målrettes modtagergrupper f.eks. lærere, elever eller forældre. Systemet er nyt for forældrene, så mange møder stadig personligt op på kontoret og får hjælp. Sekretærernes arbejde er blevet lettere på den måde, at lærerne selv går ind og foretager ændringer i skemaet. Før skulle Juridisk rådgivning Til erhvervslivet og den offentlige sektor inden for alle specialområder der sendes en mail til kontoret, hvor sekretærerne så skulle ændre tidspunkter etc. Nu gør lærerne det selv. De kommunikerer også direkte med elever og forældre og indberetter dvs. dokumenterer deres undervisning direkte i systemet. Ved indførelsen af det nye system er der blevet brugt tid på at oplære brugerne af systemet både lærere og elev/forældre. Kontoret er stedet, hvor alle henvender sig. Når problemer opstår i hverdagen, agerer sekretærerne ofte akuthjælpere både for lærere, elever og forældre. Selv om sekretærerne har hver deres arbejdsområde, er der mange gråzoner, dvs. opgaver som den, der har tid, påtager sig. Opgaverne opstår hele tiden og i forskellige situationer, f.eks. er der pludselig en, som skal bruge et plaster, eller en skal bruge en nøgle eller et instrument - eller alarmen går. Der er ikke to dage, der er ens. Sodavand sidder fast i automaten, der er ikke mere kaffe I den daglige åbningstid er der også opgaver, som skal løses for lærerne. Arbejdsfunktioner i fremtiden Der er planer om, at Musikskolen på sigt måske skal flytte til et nyt kulturhus sammen med andre af kommunens kulturinstitutioner. Dette vil indebære en fælles administration og fælle lokaler. Om det vil komme til at ændre meget på hverdagen er ikke til at sige, men en sammenlægning kan blive vildt spændende med aktiviteter på tværs, siger de tre. Historier fra hverdagen på kontoret Indimellem sker der noget, der får smilet frem i en travl hverdag Historien om de revnede bukser: Lis øjne lyser og hun kan næsten ikke lade være med at grine. Der var engang en underviser, som lige havde fået nye bukser, men de var desværre revnet lige inden undervisningen skulle starte. Selvfølgelig havde Lis et rejse-sysæt i tasken og trådte til med en hjælpende hånd. Det hænder, at det kan være svært at komme til tiden for en travl mor eller far, og så hjælper sekretærerne med et bolsje eller en telefon. Jane tilføjer at: Kontoret må indimellem også hjælpe med en hovedpinepille eller måske en Tampax eller et hygiejnebind. Vi har også ørepropper. Kontorets glas med bolsjer giver også anledning til episoder. Jane fortæller: Nogen af børnene vimser rundt og tør næsten ikke komme ind og spørge om et bolsje, mens andre går ind og tager et og går hurtigt ud igen. Lis supplerer: og så kan det godt være, at Jane lidt skrapt siger værsgo med et smil på læben, for selvfølgelig må man få et bolsje. Jane fortæller: Det er hyggeligt, når daginstitutionerne om formiddagen kommer til musikundervisningen med deres pædagoger, og de små børn kommer i deres flyverdragter og står og kigger ind af døren til os eller trykker næserne flade mod vores vinduer. Og til jul sørger vi for hyggen med pebernødder og vi pynter juletræ. Børnene er meget optaget af træet, og ofte udbryder de i jubel: Juletræ!. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Telefon: mail: 22 23

13 Jul - jul - jul og atter jul i musikskolen! V. Helle Bodi Det vrimler med små og store nisser i hele december måned både i musikskolens egne lokaler i Køge, kulturhuset i Borup, alle folkeskoler, hvor musikskolen underviser og bibliotekerne, hvor musikskolen laver små koncerter og på gader og torve, hvor nisserne marcherer spillende rundt. tangentworkoutorkesteret og blæserorkestret De gyldne horn, der spillede for dem, og det er netop noget af det, musikskolen gerne vil prioritere nemlig vigtigheden af både at spille/synge for andre og lytte til det, de andre kan. Ind i mellem kan nogen så huske tilbage på dengang, man ikke kunne så meget, og andre kan glæde sig til at blive ligeså dygtige og meget vigtigt er det også Julen startede i Multihallen i Borup, hvor skoleorkestret optrådte sammen med børnekoret og ungdomskoret. Tamburkorpset startede hele koncerten ved at komme marcherende ind med fløjter og trommer. Derefter bød musikskoleleder Asbjørn Keiding velkommen, og så gik det løs med orkesterspil og korsang. Der blev også plads til at musikskolens yngste blæserorkester, der kalder sig selv for De gyldne horn og naturligvis gløgg og æbleskiver. Da først julen var skudt i gang, gik det slag i slag. Der var klaverkoncerter og bigbandkoncerter, der var små koncerter, hvor en lærer samlede alle sine elever og lod dem spille for hinanden og for forældre og søskende, og der var store koncerter som f.eks. i Køge kirke, hvor hele strygersektionen spillede, efter at souschef Lene Simonsen havde budt velkommen. Strygerorkestret er sammensat af elever fra Køge, Greve, Solrød og Stevns musikskoler. Ved denne koncert deltog også et blokfløjte ensemble, en messingkvintet, en tværfløjtekvartet og musikskolens store guitarorkester, og det blev en koncert med megen kvalitet i. Den kvalitet, der er i de koncerter, hvor det er musikskolens helt små elever deltager helt ned til 2-årige er anderledes, men ikke mindre af den grund. Både på musikskolen i Køge og i Kulturhuset i Borup, var der koncerter, hvor de helt små viste, hvad de kan lave. I Borup fik de små elever også mulighed for at høre, hvad store elever kan spille. Det var at vise respekt for det, andre kan. Det er jo ikke sjovt at ligge sidst i programmet og så opdage, at alle er gået undtagen dem, der skal rydde op! Og sådan blev det atter jul i Køge musikskole.

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole.

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til en ny sæson med musikalske oplevelser. Instrumentalundervisningen

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN i skoledagen Med reformen sker der ændringer i den praktisk-musiske fagrække. Bl.a. vil elever i 1. og 5. klasse få flere undervisningstimer i musik. I dette kapitel kan du læse om 17 skolers erfaringer

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015.

Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015. Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015. Velkommen til sæson 2015-2016- Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer. Musikskolen er klar til undervisning fra d. 24. august (soloundervisning) og fra d. 7. september

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere