Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: John Flarup Tlf Knuds Alle Lyngby Suppleant: Bente Henriksen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til Tlf / havnekontoret i kontortiden Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Lis Villadsen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps.

3 Formanden har ordet Nogle har været på langfart, andre på kortere udflugter og for alle gælder det, at jeg håber, I har lyst til at fortælle om jeres oplevelser her i bladet, så vi, der ikke har fået sejlet så meget, kan blive misundelige og håbe på godt vejr og mere tid til at sejle ud næste år. Hvad vinteren bringer af klubaftener vides ikke helt endnu, men sikkert er det, at vi mødes lørdag den 10. november til årets hyggelige afriggerfest, mandag den 31. december klokken for at ønske godt nytår, og i januar måned skulle vi meget gerne smage lidt af de sild, drengene forhåbentlig fanger på deres årlige fisketur. Nærmere følger om alle arrangementerne. Kære sejlere Så går endnu en sommer på hæld efter en sæson, hvor mange har fået sejlet rigtig meget, mens andre har fået sejlet knap så meget. Jeg håber, vejret bliver fint til afrigning af bådene, så vi får mere lyst til ekstra hygge på havnen, samt at vi ses til vinterens arrangementer. Venlige sejlerhilsner Marianne Velkommen til nye medlemmer Vi skal denne gang ønske hjertelig velkommen til Jørgen Schlosser, Thomas Wilhelmsen, Jonatan Edga, Jacob Rasmussen Hilleke og Erik Lykkeberg. Alle i sejlklubben SHS ønsker jer velkommen og håber, I får meget gavn og glæde af at være med i SHS. På klubbens vegne Marianne Deadline for stof til næste blad 23. november

4 S/I Hundige Havn Havnebestyrelsen informerer - Juni 2012 Generalforsamling På generalforsamlingen var det skiftedag for to af bestyrelsens medlemmer: Svend Röttig SHS og Benny Andersen GS valgte ikke at fortsætte i bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse takker for et godt samarbejde og et hyggeligt samvær. Nye medlemmer i bestyrelsen er: Peter Karlshøj HBK og Jan Engel GS Referatet kan ses ved henvendelse på et af havnekontorerne. Konstituering Efter den ordinære generalforsamling har havnebestyrelsen og ø-udvalgene på bestyrelsesmødet den 30. maj 2012 konstitueret sig således: Formand Næstformand Kasserer Sekr./information Hejren Torben Petersen Renè Christensen Mågen Ole Pedersen Kjeld Pico Larsen Kurt Palmqvist Ole Pedersen Torben Petersen Kjeld Pico Larsen Økonomi Drift/anlæg Drift/anlæg Økonomi Færdselsskilte På Hundige Havnevej lidt før vejen ind til Havneøen Mågen er opsat færdselstavler vedrørende hastighed, arbejdskørsel og havneområde. Havnebestyrelsen opfordrer til at hastighedsbegrænsningen overholdes. Badestiger For at øge sikkerheden på havnen, vil vi bede jer om ikke at sætte jeres badestiger fast når båden ligger i havn. Dette vil betyde at vi med et slag vil få yderligere stiger og dermed større sikkerhed for let at kunne redde sig op igen, hvis man falder i vandet. Fortøjninger Vi har i år haft agterpæle der er knækket. Vi vil opfordre jer til at placere jeres agterfortøjninger midt på pælen og ikke i toppen af pælen. Ved at placere fortøjningen i toppen af pælen, påføres pælen en uforholdsmæssig belastning, som kan medføre at den knækker. Når I kommer på land til vinter, skal I huske at afmontere fortøjninger og indhalerliner. Havneuddybning Der vil blive fortaget uddybning af havneindsejlingen i juni måned. Tag højde for at uddybningsfartøjet arbejder i området omkring havnens indsejling. MÅGEN Reparationsarbejder Vinterens skader på broer og agterpæle er udbedret. Mastekran Mastekranen er blevet forsynet med en eltalje, så det er blevet lettere at få masten på plads. 4

5 Oprydning på landpladsen I forbindelse med søsætning er der udleveret vejledning vedrørende oprydning ved bådstativ, samt regler for anvendelse af indhalerliner på bådpladsen. Vejledningen kan ses på Hundige Havns hjemmeside Mågen. Renovering af landarealer I løbet af sommeren vil der ske en gennemgribende opretning/ændring af landpladsen, således der bliver bedre plads til bådene om vinteren. Der må påregnes lidt byggerod i en periode. HEJREN Optaget/Ledig skilte. De fleste har nok bemærket at vi har fået nye RØD/GRØN Optaget/Ledig skilte. Husk at vende skiltet på GRØN, hvis I er væk fra havnen i mere end et døgn. Er man væk i en længere periode feks. på sommerferie, kan man på havnekontoret hente et speciel skilt til at sætte på det grønne skilt der fortæller forventet hjemkomstdato. Skulle man komme hjem før tiden kan man, dagen før bådens anløb, ringe til havnekontoret, i kontorets åbningstid, og meddele sin hjemkomst. Havnens personale vil så være behjælpeligt med at vende ens skilt til RØD dagen før bådens anløb. Vedr. strømstanderne på broerne. I sommerperioden får vi mange gæstesejlere, der gerne vil have strøm på deres både mens de besøger vores havn. Da der ikke er strømstik til alle på broerne, skal I huske at fjerne jeres strømstik og tømme strømbeholdning, når I forlader havnen i en kortere eller længere periode. Parkering foran maste huset. Vær opmærksom på at det er forbudt at parkere foran mastehuset. Der er flere masteejere der har haft svært ved at få deres master ud af huset på grund af parkerede biler. Dette kan i værste fald påføre de parkerede biler ridser og buler, hvis masteejeren har svært ved at få sin mast ud af huset. o o o o O O O O o o o o Årsmærke på båd. Selvom de fleste er gode til at sætte nye årsmærker på deres båd, er der desværre stadig nogen der ikke har fået det gjort. Skulle I mangle årsmærket kan i hente det på havnekontoret. Oprydning på landpladser Nu har de fleste fået klargjort og søsat deres både. Husk at rydde op efter jer og fjerne alt affald og løse genstande som træbukke og stiger. Der vil inden længe ske en oprydning af stativer på landpladserne og alle løse genstande vil blive fjernet Husk tilmelding til Afriggerfest. Lis: eller Marianne: Senest 4. november

6 Regulering af havnepladsen Samtidigt hermed får plantevoldene, der omslutter øen, en ordentlig omgang. Bredden af voldene bliver kraftigt begrænset, og gammel, udslidt vegetation bliver fjernet. En del at de efterhånden store, selvsåede træer bliver fjernet med rod og hele molevitten. Endelig bliver der etableret en meget bredere indkørsel ved adgangsvejen. Endelig sænkes her den eksisterende kantsten på en ca. 30 meter lang strækning. Alt i alt vil dette betyde, at vi kan opstille bådene meget mere hensigtsmæssigt om vinteren. Der bliver også plads til flere både. Et blik på luftfotografiet viser, hvor dårligt vi i øjeblikket udnytter arealet. Svend. Den store plads på havneøen er i øjeblikket ved at undergå visse forandringer. Vi skal have bedre plads til at vinteropbevare bådene på land. Derfor sløjfes de gamle jordvolde og den gamle beplantning indtil den gamle legeplads. Den gamle legeplads er det areal, hvor teltene i øjeblikket er opstillet. Tillykke Vores havnefoged Jørgen har rundet de 60 år. Vi siger hjertelig tillykke med fødselsdagen, og ønsker det bedste for årene fremover. Redaktionen. 6

7 Bådoptagning Tidspunkt Fra Fredag den 12. oktober Torsdag den 18. oktober Fredag den 26. oktober Lørdag den 27. oktober Lørdag den 3. november Fredag den 9. november Lørdag den 17. november Tirsdag den 27. november Fredag den 30. november Lister opsættes i klubhuset ca. 14 dage før bådoptagning Husk Navn, bådnavn, bro og pladsnummer samt telefonnummer anføres på listen for bådoptagning for den ønskede dato senest 5 dage før bådoptagningen. Oplysning om placering af bådstativ/bukke fås ved henvendelse til havnefogeden 2 dage før bådoptagningen. Indhalerliner skal fjernes fra bro og agterpæle inden bådoptagning. 7

8 Hyggekap Sommeren igennem fra slutningen af maj til udgangen af oktober har der hver torsdag aften været afviklet Hundige Havns uformelle Hyggekap på en fast bane uden for havnen. hvor godt man har sejlet og diskutere sejladsstrategierne med de andre. Sidste sejlads er sidste søndag i september, og her afsluttes med præmieuddeling, fælles spisning og hygge. Der har typisk været både på vandet hver gang, og deltagerne har kunnet nyde såvel stille herlige sejladser med pragtfulde solnedgange som sejladser med rebede sejl og skumsprøjt. Fælles for dem alle har været, at en lille gruppe af sejlere fra Hejren og Mågen har haft nogle dejlige timer på vandet og efterfølgende hygget sig udenfor Mågens klubhus, når sejltiderne skulle tastes ind på komputeren. Det er altid spændende at se, Hyggekap en er således et godt eksempel på, hvordan man får skabt et godt samarbejde mellem alle klubberne i Hundige Havn. Jørgen Præmieuddelingen foregik under hyggelige former med skipperlabskovs og vittige kommentarer til præstationerne på vandet. Den endelige resultatliste forelå ikke ved redaktionens slutning. 8

9 Svær at besejle Det var Hundige Havn, som blev nævnt både i TV- avisen og i aviserne i forbindelse med den meget omtalte speedbåds ulykke ved høfden, som ligger midtvejs mellem havnene Hundige og Ishøj. Der er altså ikke tale om, at det er Hundige Havns moler, der er blevet påsejlet. SHS har imidlertid flere medlemmer, som har givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at finde Hundiges Havns indsejling, idet de to moler kan være svære at se, såvel om dagen som når det er mørkt. En midlertidig mørklægning af havnemolerne p.gr. sikringer, der springer, gør det just ikke nemmere. Det ville være en stor forbedring, hvis træværket på molerne blev opfrisket med hvid, reflekterende maling og belysningen forstærket. Sikkerheden bør være optimal i Hundige Havn. Den gamle redaktør Aktiviteter i vintersæsonen Hans Kofoed har foreslået er besøg på Diesel House, hvor man kan opleve de store diesel-motorer og se en blive startet. Ligeledes påtænkes at genoptage møder med udveksling af IT erfaringer i lighed med sidste sæson. Følg løbende med på hjemmesiden og vær opmærksom på kommende nyhedsmail Redaktionen 9

10 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr. 99 Mødedeltagere: John Bo Christensen, formand, HBK Svend Röttig, SHS referent 24. april 2012 i klubhuset Hans Kofoed, kasserer, SHS Torben Simonsen, HBK 1. Forrige referat Godkendt 2. Ny organisation Arbejdsgruppen, der blev nedsat for at vurdere mulige organisatoriske ændringer vedrørende Trivsel, har besluttet at indstille til det kommende fællesmøde mellem klubbestyrelserne og Trivsel, at klubhusudvalget bliver nedlagt, og at administration og drift af klubhuset bliver lagt ind under Ø-udvalget. Fællesmødet er berammet til den 9. oktober Forpagtningsaftale Forpagtningsaftale med Lis Villadsen. Aftalen er trådt i kraft, den 15. marts De to klubformænds underskrifter mangler, ligesom bilag1: Inventarfortegnelse mangler. På mødet enedes man om at foreslå følgende mindre ændringer i forpagtningsaftalen. Paragraf 1, punkt 4: Teksten Forpagteren må ikke være medlem af en af Havneø Mågens klubber. Punktet stryges Paragraf 3, punkt 1: Kantine med tilhørende inventar, jvf. par.1 (optællingsliste medunderskrives af forpagteren som kvittering) stilles til forpagterens rådighed. Inventarlisten skal alene omfatte væsentlige items: -- Store inventargenstande i køkkenet, nemlig: køleskab, frituregryde, gaskomfur og lignende -- Borde, stole i klublokalet samt udvendige borde og bænke. Den ændrede kontrakt underskrives af de to klubformænd, kantinebestyreren og formanden for klubhusudvalget 10

11 4. Regnskab Hans udleverede a jour ført regnskab pr. 1. maj - det blev godkendt. Der blev endvidere udleveret bankfuldmagter til formanden og kassereren. 5. Elforbrug Der var enighed om, at man vil søge at begrænse det store elforbrug i klubhuset, idet der installeres en varmepumpe i hvert af toiletterne. Det skønnes af koste omkring kr , at installere 2 stk. Panasonic CU-CE9LKE pumper (svarende til typen, der er installeret i havnekontoret). COP-værdien angives til ca. 3 i temperaturområdet: Udvendig temperatur på +2 grader og indvendig temperatur på +20 grader. Dette svarer til, at man får 3 gange så meget energi ud i toiletrummene i form af varm luft i forhold til pumpens elforbrug. Udvalget vil foranledige varmepumperne installeret efter sommerferien. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest 1. oktober 2012, således, at det kan behandles på fællesmødet den 9. oktober Diverse John Flarup ville gerne have mere liv i klubhuset, og han ventilerede muligheden for at afholde musik arrangementer eller lignende. John Bo fastslog, at udvalget alene har en vicevært-funktion at varetage. Skal der holdes særlige arrangementer, er det forpagteren, efter tilladelse fra udvalget, der står for sådanne, også økonomisk. Næste møde Tirsdag den 18. september, kl på Køge Bugt Kro.. 11

12 SHS Infomøde Infomøde 18. september 2012 (hos Jørgen) Deltagere: Ib, Svend, John og Jørgen Referent: Jørgen Louis er flyttet til Sverige og er indtil videre passivt medlem af udvalget. 1. Evaluering af sidste nummer. Ingen kritiske kommentarer 2. Stof til næste nr. Billede til forsiden. Jørgen har fundet en skibshund, godkendt Marianne har sendt Formanden har ordet og Nye medlemmer Svend har 3 af de sædvanlige lystige og orienterende artikler Orientering fra HH og Trivsel mødereferater. Ib skriver om Cafe Mågen, Jørgen Havnefoged (60), afriggerfest og molelys John skriver om at bruge IPAD som GPS plotter Jørgen skriver om Hyggekap og fregatten Jylland 3. Kalender Klubaftener fortsætter september ud. Beklageligt at aflysning af Tordenskjold ikke blev annonceret. 4. Diverse Der blev snakket om emner til vinterens aktiviteter: Udveksling af PC erfaringer, demo af søkortplotter, firmabesøg og søndagsgåturene. Hjemmesidens forside skal gøres mere brugerforståelig specielt omkring log ind og registrering. 5. Næste møde: Næste møde er den 27. november Tidspunkt og sted aftales. 12

13 Afriggerfest 2012 Årets afriggerfest holdes lørdag den 10. november i klubhuset. Vi mødes ved standeren kl 16.00, og efter at have fået standeren ned på behørig vis, går vi ind i klubhuset, hvor vi kl. ca. 17 vil nyde en dejlig buffet lavet af Lis. I løbet af dagen og aftenen vil der, som sædvanen byder, være lotteri, kaffe- og kagebord, sang og god stemning, hvilket der altid er, når SHS holder fest. Cafe Mågen I SHS har vi mange lovord og ros til Lis Villadsen, som har sat sit personlige præg på Café Mågen. Allerede i foråret skiftede Lis gardinerne ud med fine hvide. Der kom også nye duge og dæk servietter, og køkkenet fik en omfattende hovedrengøring. Siden er der kommet friske blomster i altankasserne og blomsterkrukker, som pynter i indgangspartiet. Café Mågen har således fået et frisk look. Alt dette for blot 125,- kroner, der betales på dagen. Tilmelding til årets fest i SHS skal ske til Lis i caféen ( ) eller til undertegnede senest søndag den 4. november. Husk tilmeldingen er bindende, så hvis du udebliver efter tilmelding, skal du alligevel betale. Venlige sejlerhilsner på udvalgets vegne Marianne Apropos forside Skibshunden Ginni venter tålmodigt i Bogense Set i mågeperspektiv Maden den har været god, veltillavet og pæne portioner. Tilløbsstykket med stegt flæsk og persillesovs har givet så meget arbejde, at Lis måtte have familien til at hjælpe i køkkenet for at klare efterspørgslen. Vi siger tak til Lis som trofast er mødt op og har sikret, at sultne sejlere og besøgende gæster har kunne få tørsten og den værste sult stillet. Ib Det er godt at være i sikkerhed, når der er hunde i farvandet 13

14 Kan en ipad bruges som en søkort plot- Mange mennesker har i dag en ipad, som giver nye muligheder for at blive underholdt og hente informationer af forskellig art igennem de mange smarte Apps der kan loades fra Appels hjemmeside. købes en ekstern GPS. Mit valg faldt på den lille GPS, der hedder XGPS150 fra Dual, fordi jeg fandt mange anbefalinger på nettet om denne lille trådløse GPS med indbygget batteri. En XGPS150 kan købes på nettet for små 1000 kr. Jeg mener, at den er alle pengene værd, da den også kan benyttes som GPS til bilen og div. løbe apps. Der findes en lille app, som skal installeres på din ipad for at kunne læse GPS data, og den downloades gratis fra App store og hedder Bluetooth GPS Status Tool Men først skulle jeg vælge en søkorts plotter app, og der er flere af dem i forskellige prislejer. Jeg valgte den app der hedder Transas isailor, den er gratis at downloade fra App store. Dog skal man betale for kortene, og det er ganske billigt: 149 kr. for alle søkort til hele Skandinavien. Opdateringer hentes automatisk og koster ikke noget. Der findes nu rigtig mange apps, som understøtter de informationer, som en fritids sejler har brug for. Det kan være alt fra div. Navigations apps som kompas, fartmåler og søkorts plotter til havne informations apps. Jeg besluttede mig for at undersøge om en søkorts plotter virkede i praksis på min sommertur, som blandt andet gik gennem Bøgestrømmen. Jeg har en ipad 3 uden sim kort, og i dag koster den ca kr. Det er sådan, at en ipad har indbygget en GPS, men den virker desværre kun, når man er på et netværk. Det er jo ikke alle, der har et trådløst net i deres båd, og så er det jo heller ikke alle steder ude på vandet, man kan få fat i et netværk. Så der skulle Herefter skulle jeg forbinde min lille GPS med min ipad, og her kan du se en lille video demo om, hvordan du gør dette : h t t p : / / w w w. y o u t u b e. c o m / w a t c h? v=l7mfvp7ebg0&nr=1&feature=ends creen Og så af sted på sejltur for at se om det hele virker. Jeg passerede de først bøjer og kontrollerede, om min ipad viste rigtigt set i forhold til virkeligheden og min egen søkort plotter. Det så godt ud. Min lille GPS kører 8 timer på det indbyggede batteri, før jeg må oplade dette via den medfølgende oplader til cigaret tænderen. GPS ligger bare nede på mit kortbord og hiver GPS signalerne fint ned og sender dem trådløst via bluetooth til min ipad, som jeg 14

15 sidder med oppe i cockpittet. På min apps isailor kan jeg nu følge min sejlads lige som på en søkorts plotter. isailor appen har selvfølgelig mange af de samme funktioner som en søkorts plotter, fart, position og kurs. Funktioner som trekking, indlæg af router med mere findes også i isailor appen. Min ipad med GPS bestod prøven, og jeg kan varmt anbefale denne konfiguration. Man kan få forskellige cover, som beskytter din ipad imod slag og fugt og fine beslag, så den kan sidde fast i din båd. Så kan ipad også bruges til mange andre ting. Jeg har alt mit musik med mig, og der er faktisk en god lyd i en ipad, når den ligger på bordet. Men en gadget fan som mig, har selvfølgelig købt en trådløs højtaler til min ipad, så der kan spilles høj musik i cockpitet. Det var alt fra mig denne gang, håber at der stadig er et par gode sejler dage tilbage af året. Skærmbillede fra isailor Appen John Flarup Søndagsturen Gåturen fra parkeringspladsen i Strandparken ved Hejren starter igen efter Afriggerfesten. Vi starter kl. 12,00 og går så langt vi orker afhængig af vejret. Alle er velkomne. Redaktionen 15

16 Besøg på Stevnsfortet I sommer besøgte en del SHS- medlemmer Stevns fortet, som blev omtalt i Søforklarings maj nr.. Vi fik en meget fin rundvisning af en kvindelig guide, som havde været ansat i flyvevåbnet som major og gjort tjeneste i Vedbæk. Der havde man koordineret de indkomne varslinger. Vi fik at vide, at den vagthavende besætning kunne opholde sig 35 dage inde i klinten i en nødsituation. Normalt skiftede de hver 3. dag. Vi fik oplyst, at selv om fortet havde været meget hemmeligholdt, viste det sig, at man havde været velorienteret bag jerntæppet, også om den ledende chef og dennes familie. Ved evt. angreb ville han være en af de første, der ville blive pacificeret. Uhyggelige perspektiver i forbindelse med den kolde krig. Vi vandrede i de dybe gange inde i klinten og så de små rum med primitive køjer, som de vagthavende soldater havde brugt. Computerrummet og meldecentralen var udstyret med store og nu forældede PCèr. Utroligt som IT ændrer sig med storm skridt. Det blev et informativt og spændende besøg. Vi afsluttede dagen på cafeteriet i Rødvig med et solidt måltid. Tak til Svend og Claus, som havde lavet research, for et besøg på fortet til glæde for os andre. Ib 16

17 Don Quijotes kamp mod vejrmøller Om det gode udfald for den tapre ridder Don Quijote i det fortræffelige og uhørte eventyr med vejrmøllerne til ihukommelse: Derpå fik de øje på tredive til fyrretyve vejrmøller af den art, som findes på egnen. Så snart Don Quijote så dem, sagde han til sin våbendrager: Vi har sandfærdigt lykken med os, og den føjer det bedre for os, end vi turde håbe og ønske, thi her, min ven Sancho Panza, opdager vi nu på en gang tredive, om ikke flere, af de allergræsseligste kæmper, med hvilke det er min agt at give mig i strid med og dræbe dem alle til hobe. Hvilke kæmper?, spurgte Sancho Panza. Dem du ser hist henne, svarede hans herre, dem med de lange arme. -- Og så sporede Don Quijote den stolte ganger Rosinante, sænkede lansen, og stormede til angreb mod vejrmøllerne. Citatet ovenfor stammer fra historien om den sindrige herremand Don Quijote af Mancha, skrevet i slutningen af tallet af Miguel de Cervantes. 17 Vores egen havnebestyrelse, vore nabohavne, byrådet og flere andre, har protesteret kraftigt mod planen - brudt lansen så at sige - om at anlægge en vindmøllepark lige uden for vores havn kun få sømil fra kysten. Det har båret frugt, protesterne har gjort indtryk, vi kan trække Rosinante i stald. Selveste landets minister for vejrmøller med meget mere, har nu bekræftet, at det ikke bliver til noget med en vindmøllepark i Køge Bugt. Vi har altså, nu som før, kun de mange bundgarnsstader i bugten at tage os i agt for. Svend.

18 Hvorfor stormer og regner det altid hos os? Det er solen, der har skylden! Solen leverer som bekendt alt lys og energi til jorden. Ved ækvator bliver jorden varmet kraftigst op, og ved polområderne mindst. Heri ligger kimen til balladen. Vi ved, at Moder Natur altid vil sørge for, at der sker en temperaturudligning, og som følge heraf foregår der hele tiden en varmetransport mod polområderne. Prøv lige et øjeblik at tænke på et beboelseshus her på vore breddegrader. Lige meget, hvor meget rockwool, det bliver pakket ind i, vil varmen trænge fra huset og ud i den kolde, mørke vinternat. Det store, globale vejrsystem er meget kompliceret, men grundlæggende er det naturens forsøg på varmeudligning, der er den drivende kraft. Kort og godt, varmen bliver sendt fra ækvator mod polområderne. Figuren ovenfor viser et lodret snit i atmosfæren langs med en længdegrad. Nordpolen vises til venstre i figuren og ækvator 18 til højre. Jordoverfladen er vist flak som en pandekage for forenklingens skyld. Varmetransporten fra ækvator og mod polerne foregår på en temmelig snørklet facon. I princippet dannes der tre kredsløb eller celler mellem pol og ækvator. Ved ækvator opvarmes luften kraftigt og stiger til vejs, afbøjer i højden mod polerne for så at synke ned mod jordoverfladen omkring den 30.te breddegrad, for så ved jordoverfladen, at bevæge sig tilbage til ækvator. På lignende måde dannes en celle mellem breddegraderne 30.te og den 60.sindstyvende. Sluttelig dannes en celle mellem 60.sindstyvende breddegrad og polen.. Omkring den 60.sindstyvende breddegrad - hvor netop Danmark er beliggende - befinder der sig året igennem en frontzone, eller med et andet ord: polarfronten, som adskiller den varme, tropiske luftmasse mod syd og den kolde, polarluft mod nord.

19 I et samspil med atmosfærens overordnede tryk- og vindsystemer slynger og bugter denne polarzone sig rundt om jorden som en guirlande. Oven over polarfronten finder vi oppe i op til 10 kilometers højde en kraftig jetstrøm, der blæser fra vest mod øst med en hastighed på op til 500 kilometer i timen. Polarfronten slynger sig som en guirlande rundt om polen Når sommeren hos os føles kold og elendig, skyldes det altså at polarfronten har slået et sving hen over Danmark, så vi kommer på den kolde side af polarfronten. Til gengæld når varmen i år helt op til det sydlige Grønland. Her har man målt op til 24 varmegrader. Ak ja, verden er af lave men det er altså grundlægende solens skyld. Svend. Tid for afrigning, Efterårsstormene er begyndt 19

20 Fingeren ud af fænghullet Vi ved sikkert alle, hvad der menes med udtrykket at få fingeren ud, men hvor stammer udtrykket fra og hvorfor lige fænghullet. Jeg blev inspireret til at undersøge lidt om dette ordsprog under et besøg på Fregatten Jylland, der som bekendt ligger i Ebeltoft. Under rundgangen på skibet fik vi bl.a. demonstreret, hvordan kanonerne blev ladet og afskudt under kamp. Jylland deltog i 1864 i et søslag ved Helgoland, hvor det lykkedes at jage fjenden, 5 østrigske skibe, på flugt. På det tidspunkt hvor ladningen føres ind i kanonløbet kunne den risikere at selvantænde på grund af varmen. For at reducere risikoen, sættes en finger over hullet, så der ikke trækkes luft ind i løbet, og dermed øge risikoen for antændelse. Når krudt og kugler er på plads, og lunten skal tændes, er det om at få fingeren ud og komme væk - for nu sker der ting og sager. Når der affyres mange skud af en kanon, bliver den selvfølgelig varm. Efter et skud skal løbet først renses, derefter lægges krudtet ind i løbet, forfra, og skubbes på plads, derefter lægges kuglen ind. Ovenpå den bageste ende af kanonløbet er der et lille hul, fænghullet, ind til krudtladningen. Her anbringes lunten, som skal antænde krudtladningen. 20

21 Dette kunne være en god forklaring på ovennævnte ordsprog. Et kanonløb bliver jo udsat for en hård behandling og skal kunne tåle lidt af hvert. Det siges, at fabrikanten, ham der havde støbt kanonen, blev bedt om at sætte sig overskrævs på løbet første gang det skulle affyres. Det må være datidens kvalitetsafprøvning. Denne og at hav af andre barske historier bliver man fyldt med under en rundvisning på museet. Det kan kun anbefales at benytte næste års sommersejlads til et par dage i Ebeltoft marina. Jørgen Hjertestarter! I Søforklaring maj nummer omtalte vi den nye hjertestarter, som er ophængt i klubhuset. Det er rigtig betryggende, hvis man er så uheldig at få et hjertestop. Det er dog fortsat uundværligt at kunne yde førstehjælp. Mange i SHS har været på kursus og blev i den forbindelse opfordret til at få det repeteret hver 3. år. Kan I stadig huske hvordan man gør? Skal vi have et opfriskningskursus i denne sæson, så alle er opdateret? Ib 21

22 Aktivitetskalender oktober Fisketur til Hven 4. november Sidste tilmelding til afriggerfest, se side november Stander ned, afriggerfest 31. december Klokken 12 ønsker vi hinanden godt nytår med et glas i klubhuset 2013? Januar Fiskefrokost (dato følger) 22.marts SHS generalforsamling. 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (webmaster) Jørgen Lind Tlf Louis Svane Tlf Svend Röttig Tlf John Flarup Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Klubhusudvalg Svend Röttig Tlf Trivsel: Hans Kofoed Tlf John Flarup Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf (Suppleant) John Flarup (SHS) Tlf SHS s hjemmeside: Søforklaring s mail: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND December 2012 SØFORKLARING Glædelig Jul MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Rolstrup Tidende. Juni 2013 54. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. Juni 2013 54. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende Juni 2013 54. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Prøv lige at se forsiden af avisen! Vores nye indgangsparti, - er det ikke blevet flot? Det pynter på facaden, og det er og bliver forhåbentlig

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere