Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: John Flarup Tlf Knuds Alle Lyngby Suppleant: Bente Henriksen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til Tlf / havnekontoret i kontortiden Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Lis Villadsen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps.

3 Formanden har ordet Nogle har været på langfart, andre på kortere udflugter og for alle gælder det, at jeg håber, I har lyst til at fortælle om jeres oplevelser her i bladet, så vi, der ikke har fået sejlet så meget, kan blive misundelige og håbe på godt vejr og mere tid til at sejle ud næste år. Hvad vinteren bringer af klubaftener vides ikke helt endnu, men sikkert er det, at vi mødes lørdag den 10. november til årets hyggelige afriggerfest, mandag den 31. december klokken for at ønske godt nytår, og i januar måned skulle vi meget gerne smage lidt af de sild, drengene forhåbentlig fanger på deres årlige fisketur. Nærmere følger om alle arrangementerne. Kære sejlere Så går endnu en sommer på hæld efter en sæson, hvor mange har fået sejlet rigtig meget, mens andre har fået sejlet knap så meget. Jeg håber, vejret bliver fint til afrigning af bådene, så vi får mere lyst til ekstra hygge på havnen, samt at vi ses til vinterens arrangementer. Venlige sejlerhilsner Marianne Velkommen til nye medlemmer Vi skal denne gang ønske hjertelig velkommen til Jørgen Schlosser, Thomas Wilhelmsen, Jonatan Edga, Jacob Rasmussen Hilleke og Erik Lykkeberg. Alle i sejlklubben SHS ønsker jer velkommen og håber, I får meget gavn og glæde af at være med i SHS. På klubbens vegne Marianne Deadline for stof til næste blad 23. november

4 S/I Hundige Havn Havnebestyrelsen informerer - Juni 2012 Generalforsamling På generalforsamlingen var det skiftedag for to af bestyrelsens medlemmer: Svend Röttig SHS og Benny Andersen GS valgte ikke at fortsætte i bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse takker for et godt samarbejde og et hyggeligt samvær. Nye medlemmer i bestyrelsen er: Peter Karlshøj HBK og Jan Engel GS Referatet kan ses ved henvendelse på et af havnekontorerne. Konstituering Efter den ordinære generalforsamling har havnebestyrelsen og ø-udvalgene på bestyrelsesmødet den 30. maj 2012 konstitueret sig således: Formand Næstformand Kasserer Sekr./information Hejren Torben Petersen Renè Christensen Mågen Ole Pedersen Kjeld Pico Larsen Kurt Palmqvist Ole Pedersen Torben Petersen Kjeld Pico Larsen Økonomi Drift/anlæg Drift/anlæg Økonomi Færdselsskilte På Hundige Havnevej lidt før vejen ind til Havneøen Mågen er opsat færdselstavler vedrørende hastighed, arbejdskørsel og havneområde. Havnebestyrelsen opfordrer til at hastighedsbegrænsningen overholdes. Badestiger For at øge sikkerheden på havnen, vil vi bede jer om ikke at sætte jeres badestiger fast når båden ligger i havn. Dette vil betyde at vi med et slag vil få yderligere stiger og dermed større sikkerhed for let at kunne redde sig op igen, hvis man falder i vandet. Fortøjninger Vi har i år haft agterpæle der er knækket. Vi vil opfordre jer til at placere jeres agterfortøjninger midt på pælen og ikke i toppen af pælen. Ved at placere fortøjningen i toppen af pælen, påføres pælen en uforholdsmæssig belastning, som kan medføre at den knækker. Når I kommer på land til vinter, skal I huske at afmontere fortøjninger og indhalerliner. Havneuddybning Der vil blive fortaget uddybning af havneindsejlingen i juni måned. Tag højde for at uddybningsfartøjet arbejder i området omkring havnens indsejling. MÅGEN Reparationsarbejder Vinterens skader på broer og agterpæle er udbedret. Mastekran Mastekranen er blevet forsynet med en eltalje, så det er blevet lettere at få masten på plads. 4

5 Oprydning på landpladsen I forbindelse med søsætning er der udleveret vejledning vedrørende oprydning ved bådstativ, samt regler for anvendelse af indhalerliner på bådpladsen. Vejledningen kan ses på Hundige Havns hjemmeside Mågen. Renovering af landarealer I løbet af sommeren vil der ske en gennemgribende opretning/ændring af landpladsen, således der bliver bedre plads til bådene om vinteren. Der må påregnes lidt byggerod i en periode. HEJREN Optaget/Ledig skilte. De fleste har nok bemærket at vi har fået nye RØD/GRØN Optaget/Ledig skilte. Husk at vende skiltet på GRØN, hvis I er væk fra havnen i mere end et døgn. Er man væk i en længere periode feks. på sommerferie, kan man på havnekontoret hente et speciel skilt til at sætte på det grønne skilt der fortæller forventet hjemkomstdato. Skulle man komme hjem før tiden kan man, dagen før bådens anløb, ringe til havnekontoret, i kontorets åbningstid, og meddele sin hjemkomst. Havnens personale vil så være behjælpeligt med at vende ens skilt til RØD dagen før bådens anløb. Vedr. strømstanderne på broerne. I sommerperioden får vi mange gæstesejlere, der gerne vil have strøm på deres både mens de besøger vores havn. Da der ikke er strømstik til alle på broerne, skal I huske at fjerne jeres strømstik og tømme strømbeholdning, når I forlader havnen i en kortere eller længere periode. Parkering foran maste huset. Vær opmærksom på at det er forbudt at parkere foran mastehuset. Der er flere masteejere der har haft svært ved at få deres master ud af huset på grund af parkerede biler. Dette kan i værste fald påføre de parkerede biler ridser og buler, hvis masteejeren har svært ved at få sin mast ud af huset. o o o o O O O O o o o o Årsmærke på båd. Selvom de fleste er gode til at sætte nye årsmærker på deres båd, er der desværre stadig nogen der ikke har fået det gjort. Skulle I mangle årsmærket kan i hente det på havnekontoret. Oprydning på landpladser Nu har de fleste fået klargjort og søsat deres både. Husk at rydde op efter jer og fjerne alt affald og løse genstande som træbukke og stiger. Der vil inden længe ske en oprydning af stativer på landpladserne og alle løse genstande vil blive fjernet Husk tilmelding til Afriggerfest. Lis: eller Marianne: Senest 4. november

6 Regulering af havnepladsen Samtidigt hermed får plantevoldene, der omslutter øen, en ordentlig omgang. Bredden af voldene bliver kraftigt begrænset, og gammel, udslidt vegetation bliver fjernet. En del at de efterhånden store, selvsåede træer bliver fjernet med rod og hele molevitten. Endelig bliver der etableret en meget bredere indkørsel ved adgangsvejen. Endelig sænkes her den eksisterende kantsten på en ca. 30 meter lang strækning. Alt i alt vil dette betyde, at vi kan opstille bådene meget mere hensigtsmæssigt om vinteren. Der bliver også plads til flere både. Et blik på luftfotografiet viser, hvor dårligt vi i øjeblikket udnytter arealet. Svend. Den store plads på havneøen er i øjeblikket ved at undergå visse forandringer. Vi skal have bedre plads til at vinteropbevare bådene på land. Derfor sløjfes de gamle jordvolde og den gamle beplantning indtil den gamle legeplads. Den gamle legeplads er det areal, hvor teltene i øjeblikket er opstillet. Tillykke Vores havnefoged Jørgen har rundet de 60 år. Vi siger hjertelig tillykke med fødselsdagen, og ønsker det bedste for årene fremover. Redaktionen. 6

7 Bådoptagning Tidspunkt Fra Fredag den 12. oktober Torsdag den 18. oktober Fredag den 26. oktober Lørdag den 27. oktober Lørdag den 3. november Fredag den 9. november Lørdag den 17. november Tirsdag den 27. november Fredag den 30. november Lister opsættes i klubhuset ca. 14 dage før bådoptagning Husk Navn, bådnavn, bro og pladsnummer samt telefonnummer anføres på listen for bådoptagning for den ønskede dato senest 5 dage før bådoptagningen. Oplysning om placering af bådstativ/bukke fås ved henvendelse til havnefogeden 2 dage før bådoptagningen. Indhalerliner skal fjernes fra bro og agterpæle inden bådoptagning. 7

8 Hyggekap Sommeren igennem fra slutningen af maj til udgangen af oktober har der hver torsdag aften været afviklet Hundige Havns uformelle Hyggekap på en fast bane uden for havnen. hvor godt man har sejlet og diskutere sejladsstrategierne med de andre. Sidste sejlads er sidste søndag i september, og her afsluttes med præmieuddeling, fælles spisning og hygge. Der har typisk været både på vandet hver gang, og deltagerne har kunnet nyde såvel stille herlige sejladser med pragtfulde solnedgange som sejladser med rebede sejl og skumsprøjt. Fælles for dem alle har været, at en lille gruppe af sejlere fra Hejren og Mågen har haft nogle dejlige timer på vandet og efterfølgende hygget sig udenfor Mågens klubhus, når sejltiderne skulle tastes ind på komputeren. Det er altid spændende at se, Hyggekap en er således et godt eksempel på, hvordan man får skabt et godt samarbejde mellem alle klubberne i Hundige Havn. Jørgen Præmieuddelingen foregik under hyggelige former med skipperlabskovs og vittige kommentarer til præstationerne på vandet. Den endelige resultatliste forelå ikke ved redaktionens slutning. 8

9 Svær at besejle Det var Hundige Havn, som blev nævnt både i TV- avisen og i aviserne i forbindelse med den meget omtalte speedbåds ulykke ved høfden, som ligger midtvejs mellem havnene Hundige og Ishøj. Der er altså ikke tale om, at det er Hundige Havns moler, der er blevet påsejlet. SHS har imidlertid flere medlemmer, som har givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at finde Hundiges Havns indsejling, idet de to moler kan være svære at se, såvel om dagen som når det er mørkt. En midlertidig mørklægning af havnemolerne p.gr. sikringer, der springer, gør det just ikke nemmere. Det ville være en stor forbedring, hvis træværket på molerne blev opfrisket med hvid, reflekterende maling og belysningen forstærket. Sikkerheden bør være optimal i Hundige Havn. Den gamle redaktør Aktiviteter i vintersæsonen Hans Kofoed har foreslået er besøg på Diesel House, hvor man kan opleve de store diesel-motorer og se en blive startet. Ligeledes påtænkes at genoptage møder med udveksling af IT erfaringer i lighed med sidste sæson. Følg løbende med på hjemmesiden og vær opmærksom på kommende nyhedsmail Redaktionen 9

10 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr. 99 Mødedeltagere: John Bo Christensen, formand, HBK Svend Röttig, SHS referent 24. april 2012 i klubhuset Hans Kofoed, kasserer, SHS Torben Simonsen, HBK 1. Forrige referat Godkendt 2. Ny organisation Arbejdsgruppen, der blev nedsat for at vurdere mulige organisatoriske ændringer vedrørende Trivsel, har besluttet at indstille til det kommende fællesmøde mellem klubbestyrelserne og Trivsel, at klubhusudvalget bliver nedlagt, og at administration og drift af klubhuset bliver lagt ind under Ø-udvalget. Fællesmødet er berammet til den 9. oktober Forpagtningsaftale Forpagtningsaftale med Lis Villadsen. Aftalen er trådt i kraft, den 15. marts De to klubformænds underskrifter mangler, ligesom bilag1: Inventarfortegnelse mangler. På mødet enedes man om at foreslå følgende mindre ændringer i forpagtningsaftalen. Paragraf 1, punkt 4: Teksten Forpagteren må ikke være medlem af en af Havneø Mågens klubber. Punktet stryges Paragraf 3, punkt 1: Kantine med tilhørende inventar, jvf. par.1 (optællingsliste medunderskrives af forpagteren som kvittering) stilles til forpagterens rådighed. Inventarlisten skal alene omfatte væsentlige items: -- Store inventargenstande i køkkenet, nemlig: køleskab, frituregryde, gaskomfur og lignende -- Borde, stole i klublokalet samt udvendige borde og bænke. Den ændrede kontrakt underskrives af de to klubformænd, kantinebestyreren og formanden for klubhusudvalget 10

11 4. Regnskab Hans udleverede a jour ført regnskab pr. 1. maj - det blev godkendt. Der blev endvidere udleveret bankfuldmagter til formanden og kassereren. 5. Elforbrug Der var enighed om, at man vil søge at begrænse det store elforbrug i klubhuset, idet der installeres en varmepumpe i hvert af toiletterne. Det skønnes af koste omkring kr , at installere 2 stk. Panasonic CU-CE9LKE pumper (svarende til typen, der er installeret i havnekontoret). COP-værdien angives til ca. 3 i temperaturområdet: Udvendig temperatur på +2 grader og indvendig temperatur på +20 grader. Dette svarer til, at man får 3 gange så meget energi ud i toiletrummene i form af varm luft i forhold til pumpens elforbrug. Udvalget vil foranledige varmepumperne installeret efter sommerferien. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest 1. oktober 2012, således, at det kan behandles på fællesmødet den 9. oktober Diverse John Flarup ville gerne have mere liv i klubhuset, og han ventilerede muligheden for at afholde musik arrangementer eller lignende. John Bo fastslog, at udvalget alene har en vicevært-funktion at varetage. Skal der holdes særlige arrangementer, er det forpagteren, efter tilladelse fra udvalget, der står for sådanne, også økonomisk. Næste møde Tirsdag den 18. september, kl på Køge Bugt Kro.. 11

12 SHS Infomøde Infomøde 18. september 2012 (hos Jørgen) Deltagere: Ib, Svend, John og Jørgen Referent: Jørgen Louis er flyttet til Sverige og er indtil videre passivt medlem af udvalget. 1. Evaluering af sidste nummer. Ingen kritiske kommentarer 2. Stof til næste nr. Billede til forsiden. Jørgen har fundet en skibshund, godkendt Marianne har sendt Formanden har ordet og Nye medlemmer Svend har 3 af de sædvanlige lystige og orienterende artikler Orientering fra HH og Trivsel mødereferater. Ib skriver om Cafe Mågen, Jørgen Havnefoged (60), afriggerfest og molelys John skriver om at bruge IPAD som GPS plotter Jørgen skriver om Hyggekap og fregatten Jylland 3. Kalender Klubaftener fortsætter september ud. Beklageligt at aflysning af Tordenskjold ikke blev annonceret. 4. Diverse Der blev snakket om emner til vinterens aktiviteter: Udveksling af PC erfaringer, demo af søkortplotter, firmabesøg og søndagsgåturene. Hjemmesidens forside skal gøres mere brugerforståelig specielt omkring log ind og registrering. 5. Næste møde: Næste møde er den 27. november Tidspunkt og sted aftales. 12

13 Afriggerfest 2012 Årets afriggerfest holdes lørdag den 10. november i klubhuset. Vi mødes ved standeren kl 16.00, og efter at have fået standeren ned på behørig vis, går vi ind i klubhuset, hvor vi kl. ca. 17 vil nyde en dejlig buffet lavet af Lis. I løbet af dagen og aftenen vil der, som sædvanen byder, være lotteri, kaffe- og kagebord, sang og god stemning, hvilket der altid er, når SHS holder fest. Cafe Mågen I SHS har vi mange lovord og ros til Lis Villadsen, som har sat sit personlige præg på Café Mågen. Allerede i foråret skiftede Lis gardinerne ud med fine hvide. Der kom også nye duge og dæk servietter, og køkkenet fik en omfattende hovedrengøring. Siden er der kommet friske blomster i altankasserne og blomsterkrukker, som pynter i indgangspartiet. Café Mågen har således fået et frisk look. Alt dette for blot 125,- kroner, der betales på dagen. Tilmelding til årets fest i SHS skal ske til Lis i caféen ( ) eller til undertegnede senest søndag den 4. november. Husk tilmeldingen er bindende, så hvis du udebliver efter tilmelding, skal du alligevel betale. Venlige sejlerhilsner på udvalgets vegne Marianne Apropos forside Skibshunden Ginni venter tålmodigt i Bogense Set i mågeperspektiv Maden den har været god, veltillavet og pæne portioner. Tilløbsstykket med stegt flæsk og persillesovs har givet så meget arbejde, at Lis måtte have familien til at hjælpe i køkkenet for at klare efterspørgslen. Vi siger tak til Lis som trofast er mødt op og har sikret, at sultne sejlere og besøgende gæster har kunne få tørsten og den værste sult stillet. Ib Det er godt at være i sikkerhed, når der er hunde i farvandet 13

14 Kan en ipad bruges som en søkort plot- Mange mennesker har i dag en ipad, som giver nye muligheder for at blive underholdt og hente informationer af forskellig art igennem de mange smarte Apps der kan loades fra Appels hjemmeside. købes en ekstern GPS. Mit valg faldt på den lille GPS, der hedder XGPS150 fra Dual, fordi jeg fandt mange anbefalinger på nettet om denne lille trådløse GPS med indbygget batteri. En XGPS150 kan købes på nettet for små 1000 kr. Jeg mener, at den er alle pengene værd, da den også kan benyttes som GPS til bilen og div. løbe apps. Der findes en lille app, som skal installeres på din ipad for at kunne læse GPS data, og den downloades gratis fra App store og hedder Bluetooth GPS Status Tool Men først skulle jeg vælge en søkorts plotter app, og der er flere af dem i forskellige prislejer. Jeg valgte den app der hedder Transas isailor, den er gratis at downloade fra App store. Dog skal man betale for kortene, og det er ganske billigt: 149 kr. for alle søkort til hele Skandinavien. Opdateringer hentes automatisk og koster ikke noget. Der findes nu rigtig mange apps, som understøtter de informationer, som en fritids sejler har brug for. Det kan være alt fra div. Navigations apps som kompas, fartmåler og søkorts plotter til havne informations apps. Jeg besluttede mig for at undersøge om en søkorts plotter virkede i praksis på min sommertur, som blandt andet gik gennem Bøgestrømmen. Jeg har en ipad 3 uden sim kort, og i dag koster den ca kr. Det er sådan, at en ipad har indbygget en GPS, men den virker desværre kun, når man er på et netværk. Det er jo ikke alle, der har et trådløst net i deres båd, og så er det jo heller ikke alle steder ude på vandet, man kan få fat i et netværk. Så der skulle Herefter skulle jeg forbinde min lille GPS med min ipad, og her kan du se en lille video demo om, hvordan du gør dette : h t t p : / / w w w. y o u t u b e. c o m / w a t c h? v=l7mfvp7ebg0&nr=1&feature=ends creen Og så af sted på sejltur for at se om det hele virker. Jeg passerede de først bøjer og kontrollerede, om min ipad viste rigtigt set i forhold til virkeligheden og min egen søkort plotter. Det så godt ud. Min lille GPS kører 8 timer på det indbyggede batteri, før jeg må oplade dette via den medfølgende oplader til cigaret tænderen. GPS ligger bare nede på mit kortbord og hiver GPS signalerne fint ned og sender dem trådløst via bluetooth til min ipad, som jeg 14

15 sidder med oppe i cockpittet. På min apps isailor kan jeg nu følge min sejlads lige som på en søkorts plotter. isailor appen har selvfølgelig mange af de samme funktioner som en søkorts plotter, fart, position og kurs. Funktioner som trekking, indlæg af router med mere findes også i isailor appen. Min ipad med GPS bestod prøven, og jeg kan varmt anbefale denne konfiguration. Man kan få forskellige cover, som beskytter din ipad imod slag og fugt og fine beslag, så den kan sidde fast i din båd. Så kan ipad også bruges til mange andre ting. Jeg har alt mit musik med mig, og der er faktisk en god lyd i en ipad, når den ligger på bordet. Men en gadget fan som mig, har selvfølgelig købt en trådløs højtaler til min ipad, så der kan spilles høj musik i cockpitet. Det var alt fra mig denne gang, håber at der stadig er et par gode sejler dage tilbage af året. Skærmbillede fra isailor Appen John Flarup Søndagsturen Gåturen fra parkeringspladsen i Strandparken ved Hejren starter igen efter Afriggerfesten. Vi starter kl. 12,00 og går så langt vi orker afhængig af vejret. Alle er velkomne. Redaktionen 15

16 Besøg på Stevnsfortet I sommer besøgte en del SHS- medlemmer Stevns fortet, som blev omtalt i Søforklarings maj nr.. Vi fik en meget fin rundvisning af en kvindelig guide, som havde været ansat i flyvevåbnet som major og gjort tjeneste i Vedbæk. Der havde man koordineret de indkomne varslinger. Vi fik at vide, at den vagthavende besætning kunne opholde sig 35 dage inde i klinten i en nødsituation. Normalt skiftede de hver 3. dag. Vi fik oplyst, at selv om fortet havde været meget hemmeligholdt, viste det sig, at man havde været velorienteret bag jerntæppet, også om den ledende chef og dennes familie. Ved evt. angreb ville han være en af de første, der ville blive pacificeret. Uhyggelige perspektiver i forbindelse med den kolde krig. Vi vandrede i de dybe gange inde i klinten og så de små rum med primitive køjer, som de vagthavende soldater havde brugt. Computerrummet og meldecentralen var udstyret med store og nu forældede PCèr. Utroligt som IT ændrer sig med storm skridt. Det blev et informativt og spændende besøg. Vi afsluttede dagen på cafeteriet i Rødvig med et solidt måltid. Tak til Svend og Claus, som havde lavet research, for et besøg på fortet til glæde for os andre. Ib 16

17 Don Quijotes kamp mod vejrmøller Om det gode udfald for den tapre ridder Don Quijote i det fortræffelige og uhørte eventyr med vejrmøllerne til ihukommelse: Derpå fik de øje på tredive til fyrretyve vejrmøller af den art, som findes på egnen. Så snart Don Quijote så dem, sagde han til sin våbendrager: Vi har sandfærdigt lykken med os, og den føjer det bedre for os, end vi turde håbe og ønske, thi her, min ven Sancho Panza, opdager vi nu på en gang tredive, om ikke flere, af de allergræsseligste kæmper, med hvilke det er min agt at give mig i strid med og dræbe dem alle til hobe. Hvilke kæmper?, spurgte Sancho Panza. Dem du ser hist henne, svarede hans herre, dem med de lange arme. -- Og så sporede Don Quijote den stolte ganger Rosinante, sænkede lansen, og stormede til angreb mod vejrmøllerne. Citatet ovenfor stammer fra historien om den sindrige herremand Don Quijote af Mancha, skrevet i slutningen af tallet af Miguel de Cervantes. 17 Vores egen havnebestyrelse, vore nabohavne, byrådet og flere andre, har protesteret kraftigt mod planen - brudt lansen så at sige - om at anlægge en vindmøllepark lige uden for vores havn kun få sømil fra kysten. Det har båret frugt, protesterne har gjort indtryk, vi kan trække Rosinante i stald. Selveste landets minister for vejrmøller med meget mere, har nu bekræftet, at det ikke bliver til noget med en vindmøllepark i Køge Bugt. Vi har altså, nu som før, kun de mange bundgarnsstader i bugten at tage os i agt for. Svend.

18 Hvorfor stormer og regner det altid hos os? Det er solen, der har skylden! Solen leverer som bekendt alt lys og energi til jorden. Ved ækvator bliver jorden varmet kraftigst op, og ved polområderne mindst. Heri ligger kimen til balladen. Vi ved, at Moder Natur altid vil sørge for, at der sker en temperaturudligning, og som følge heraf foregår der hele tiden en varmetransport mod polområderne. Prøv lige et øjeblik at tænke på et beboelseshus her på vore breddegrader. Lige meget, hvor meget rockwool, det bliver pakket ind i, vil varmen trænge fra huset og ud i den kolde, mørke vinternat. Det store, globale vejrsystem er meget kompliceret, men grundlæggende er det naturens forsøg på varmeudligning, der er den drivende kraft. Kort og godt, varmen bliver sendt fra ækvator mod polområderne. Figuren ovenfor viser et lodret snit i atmosfæren langs med en længdegrad. Nordpolen vises til venstre i figuren og ækvator 18 til højre. Jordoverfladen er vist flak som en pandekage for forenklingens skyld. Varmetransporten fra ækvator og mod polerne foregår på en temmelig snørklet facon. I princippet dannes der tre kredsløb eller celler mellem pol og ækvator. Ved ækvator opvarmes luften kraftigt og stiger til vejs, afbøjer i højden mod polerne for så at synke ned mod jordoverfladen omkring den 30.te breddegrad, for så ved jordoverfladen, at bevæge sig tilbage til ækvator. På lignende måde dannes en celle mellem breddegraderne 30.te og den 60.sindstyvende. Sluttelig dannes en celle mellem 60.sindstyvende breddegrad og polen.. Omkring den 60.sindstyvende breddegrad - hvor netop Danmark er beliggende - befinder der sig året igennem en frontzone, eller med et andet ord: polarfronten, som adskiller den varme, tropiske luftmasse mod syd og den kolde, polarluft mod nord.

19 I et samspil med atmosfærens overordnede tryk- og vindsystemer slynger og bugter denne polarzone sig rundt om jorden som en guirlande. Oven over polarfronten finder vi oppe i op til 10 kilometers højde en kraftig jetstrøm, der blæser fra vest mod øst med en hastighed på op til 500 kilometer i timen. Polarfronten slynger sig som en guirlande rundt om polen Når sommeren hos os føles kold og elendig, skyldes det altså at polarfronten har slået et sving hen over Danmark, så vi kommer på den kolde side af polarfronten. Til gengæld når varmen i år helt op til det sydlige Grønland. Her har man målt op til 24 varmegrader. Ak ja, verden er af lave men det er altså grundlægende solens skyld. Svend. Tid for afrigning, Efterårsstormene er begyndt 19

20 Fingeren ud af fænghullet Vi ved sikkert alle, hvad der menes med udtrykket at få fingeren ud, men hvor stammer udtrykket fra og hvorfor lige fænghullet. Jeg blev inspireret til at undersøge lidt om dette ordsprog under et besøg på Fregatten Jylland, der som bekendt ligger i Ebeltoft. Under rundgangen på skibet fik vi bl.a. demonstreret, hvordan kanonerne blev ladet og afskudt under kamp. Jylland deltog i 1864 i et søslag ved Helgoland, hvor det lykkedes at jage fjenden, 5 østrigske skibe, på flugt. På det tidspunkt hvor ladningen føres ind i kanonløbet kunne den risikere at selvantænde på grund af varmen. For at reducere risikoen, sættes en finger over hullet, så der ikke trækkes luft ind i løbet, og dermed øge risikoen for antændelse. Når krudt og kugler er på plads, og lunten skal tændes, er det om at få fingeren ud og komme væk - for nu sker der ting og sager. Når der affyres mange skud af en kanon, bliver den selvfølgelig varm. Efter et skud skal løbet først renses, derefter lægges krudtet ind i løbet, forfra, og skubbes på plads, derefter lægges kuglen ind. Ovenpå den bageste ende af kanonløbet er der et lille hul, fænghullet, ind til krudtladningen. Her anbringes lunten, som skal antænde krudtladningen. 20

21 Dette kunne være en god forklaring på ovennævnte ordsprog. Et kanonløb bliver jo udsat for en hård behandling og skal kunne tåle lidt af hvert. Det siges, at fabrikanten, ham der havde støbt kanonen, blev bedt om at sætte sig overskrævs på løbet første gang det skulle affyres. Det må være datidens kvalitetsafprøvning. Denne og at hav af andre barske historier bliver man fyldt med under en rundvisning på museet. Det kan kun anbefales at benytte næste års sommersejlads til et par dage i Ebeltoft marina. Jørgen Hjertestarter! I Søforklaring maj nummer omtalte vi den nye hjertestarter, som er ophængt i klubhuset. Det er rigtig betryggende, hvis man er så uheldig at få et hjertestop. Det er dog fortsat uundværligt at kunne yde førstehjælp. Mange i SHS har været på kursus og blev i den forbindelse opfordret til at få det repeteret hver 3. år. Kan I stadig huske hvordan man gør? Skal vi have et opfriskningskursus i denne sæson, så alle er opdateret? Ib 21

22 Aktivitetskalender oktober Fisketur til Hven 4. november Sidste tilmelding til afriggerfest, se side november Stander ned, afriggerfest 31. december Klokken 12 ønsker vi hinanden godt nytår med et glas i klubhuset 2013? Januar Fiskefrokost (dato følger) 22.marts SHS generalforsamling. 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (webmaster) Jørgen Lind Tlf Louis Svane Tlf Svend Röttig Tlf John Flarup Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Klubhusudvalg Svend Röttig Tlf Trivsel: Hans Kofoed Tlf John Flarup Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf (Suppleant) John Flarup (SHS) Tlf SHS s hjemmeside: Søforklaring s mail: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer.

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Bådoptagning efteråret 2006

Bådoptagning efteråret 2006 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november.

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge.

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. Så er SHS 25 års jubilæum godt overstået.. Herefter var det Strandparkens tur til at fejre 25 år. Der har været et godt samarbejde mellem SHS og HBK i

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Oversigt over årets arrangementer!!!

Oversigt over årets arrangementer!!! Oversigt over årets arrangementer!!! Redaktion Hugo Svendsen Mail adresse: hws@ishoejby.dk Annoncer: Anette Monrad Mail adresse abmonrad@mail.tele.dk Havnekontoret Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve Mail:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. M A R T S 2 0 1 2 N U M M E R 2 2 N Y T F R A K. A. S. Invitation til Reception Onsdag den 4. april Vores allesammens formand Niels Erik Andersen

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere