Å-DALEN. 16. årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å-DALEN. 16. årgang nr. 1 2010"

Transkript

1 Å-DALEN 16. årgang nr

2 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge tryggevaelde.com Naturpleje, Planter Næstformand Svend Bjørn Keil Varpelev Bygade 3, Varpelev 4652 Hårlev tryggevaelde.com Geologi, Foto Historie, Arkæologi, Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem Kirstine Ø. Madsen Medlem Claus Nielsen Medlem Dineke Ritzema Suppleant Jens Jørgensen Cypresvej 15, Strøby Egede Møllemarken 46, Vallø Skolevangen 15, Hellested 4600 Køge tryggevaelde.com Folkeminder Historie, Arkæologi, Folkeminder, Planter 4600 Køge Naturpleje tryggevaelde.com 4652 Hårlev Botanik, tryggevaelde.com Naturpleje Bakkehældet Køge tryggevaelde.com Hovedgaden Hårlev tryggevaelde.com Elverhøjen 2, Vallø 4600 Køge tryggevaelde.com Historie, Foto Trafikproblemer Revisorer: Anne Jørgensen og Kai Damgaard Revisorsuppleant: Sten Sjølund Redaktion: Ella Pedersen (ansvarshavende), Inge Ambus og Kirstine Ø. Madsen Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller dele artikler til flere numre. Hjemmeside: 2

3 Nu må det da snart blive lunere Vi har haft en rigtig vinter med masser af sne og frost igennem lang tid, men det er som om kulden stadig ligger over os. Engene har ikke været så oversvømmede i vinter, men til gengæld har sneen tynget megen af den høje vegetation ned, så der kan komme lys til jordoverfladen. Nu blomstrer de gule engkabbelejer og efterligner den gode forårssol. Engkarsen og baldrian er også så småt kommet i gang. På Odden ved Tryggevælde Å s udløb i Køge Bugt blomstrer den nikkende kobjælde, selv om den ikke er så talrig som flere andre år. Svømmefuglene har i vinter måttet søge andre steder hen, da ådalen ikke har været så oversvømmet, men vi har da set dem på træk, og også store flokke af de vældige traner er kommet hen over os. I år har storken desværre ikke været observeret nogen steder i området. Jægerne kan dog glæde sig, idet råvildtet har klaret sig godt i vinter, og meget snart kommer der jo nye små rålam. Sommeren er snart over os, og vi har en del arrangementer (se andet sted i bladet), så vi håber, at rigtig mange af vore medlemmer vil deltage her i. På foreningens årlige generalforsamling blev det vedtaget at bibeholde kontingentet på 125 kr, og vi medsender girokort, men man kan også betale via nettet. Vi i bestyrelsen vil på forhånd sige mange tak for din støtte til Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelses arbejde for natur- og kulturværdierne i Ådalens område. Rigtig god sommer. Ella Pedersen 3

4 Elbækengen Vi havde næsten opgivet håbet om, at Danmarks Naturfond også ville erhverve de højtliggende områder, der går ned til Elbækengen, da der endelig omkring juletid kom skub i forhandlingerne om købet. Danmarks Naturfond kunne kort efter meddele, at nu var handelen endelig gået i orden. Bedre julegave kunne vi ikke få. Nu er der endelig et stort højtliggende areal, midt i Tryggevælde Ådal der bliver lagt ud med græs. Det er fantastisk. Marken ned til Elbækengen er nu ejet af Danmarks Naturfond. Det betyder, at adgangen til Elbækengen vil blive ændret på det første stykke, men det vil blive tydeligt at se, hvor man skal gå ned til engen. Vinteren bragte så meget sne, at der ikke var meget at gøre med hensyn til naturpleje den første lange tid. Det eneste, der var muligt, var at indhente tilbud på fældningen af de mange elle- og grantræer, der stod i en lavning lige i den sydlige kant af Elbækengen. Vi har ellers glædet os over udsigten til at få fældet elletræerne, da det vil betyde udsigten til mindre opvækst af elletræer ude på engen i fremtiden. Det ville være dejligt. Men nu er det jo et meget rigt kær, og elletræerne elsker at vokse i netop den jordbund, så udsigten til mindre arbejde med at rydde elletræer ligger nok langt ud i fremtiden. Håbet ligger nok mere i, at vi får flere og flere interesserede med til at rydde træerne, så det i stedet bliver en festlig årligt tilbagevendende begivenhed sidst på sommeren. Sneen forsvandt jo sidst i marts og dermed lykkedes det alligevel for naturplejeren at komme ned i tide og fælde alle træerne. På det høje areal ligger nu store bunker af træer, mens der nede ved den gamle lund blot er stubbene tilbage. Fældningen har endelig givet udsigt til det oprindelige hegn, som snart skal vokse til og skabe læ, men da træerne står meget tyndt bliver det nok alligevel nødvendigt at plante enkelte nye træer og buske ind, hvor hullerne er alt for store. Vi har været nede i området et par gange i år sammen med Danmarks Naturfredningsforening, der gerne vil være med til at arrangere dagen, 4

5 hvor vi skal klippe elleopvækst på engen. Det så bart ud dér, hvor granplantagen havde stået. Rådyrene søgte tilflugt i solbærrene i stedet, men da de også er væk nu, løber de nok over til naboen. Det er han sikkert ikke ked af. Selv om området ser lidt kedeligt ud med de mange stubbe, vil det i løbet af sommeren hurtigt vokse sig op til at blive en dejlig solrig plet, og vi håber, der kan komme et par borde, hvor aftenkaffen kan nydes. Hernede er der ikke bare en fin udsigt over engen, der er også den samme stilhed, da bakken er ret stejl og tager næsten al støj fra vejen, så man kan nyde både lærken fra den åbne mark og nattergalene senere på aftenen inde fra krattet, som der stadig er noget tilbage af. Det er et koldt forår, men alligevel varer det nok ikke længe, før de første maj-gøgeurter begynder at farve engen lilla. Vi kan varmt anbefale at nyde engen her sidst i maj, hvor blomsterfloret er enestående. Når du ikke derud sidst i maj, så har vi en tur igen i år på De vilde Blomsters Dag, hvor foreningen vil vise engen med det store blomsterflor frem på en guidet tur. Den er omtalt andetsteds i bladet. God fornøjelse. Inge Ambus Ellekogler 5

6 Omfartsvejen ved Strøby Egede Stevns Kommune har lånt mange millioner kr., hvoraf Kommunen vil bruge 12,7 mill. kr. på start af omfartsvejen ved Strøby Egede. Det er dog stadig uvist, hvor resten af pengene til anlægget skal komme fra. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse vil kæmpe imod en omfartsvej ved Strøby Egede over Tryggevælde Ådal. Vi mener, at siden emnet var oppe sidst, er der kommet endnu mere fokus på naturen og dens værdier. Natura 2000 områder, som Tyggevælde Ådal er udpeget som en del af, har fået endnu mere opmærksomhed fra EU. Danmark har rygte for, at man misligholder mange af sine Natura 2000 områder, og mon ikke EU vil ytre sig negativt, når der bliver gjort opmærksom på, at man vil overskære et af de smukkeste steder på Tryggevælde Ådals ellers ubrudte strækninger med enge, græssende dyr og fugle. En vejdæmning over ådalen vil helt sikkert virke standsende på engens underjordiske vandstrømninger, der har så stor betydning for floraen i hele ådalen. Floraen er netop det, som Ådalen er blevet udpeget efter, og Danmark har til opgave at beskytte og bevare denne flora. De underjordiske vandstrømninger er ikke blevet undersøgt ved den tidligere VVM- redegørelse. Vi har i bestyrelsen med interesse læst i Forslag til Stevns Kommuneplan, punkt 4.8, hvor Cowi beskriver planen for omfartsvejen ved Strøby Egede. Cowi fastslår, at der skal laves en ny VVMredegørelse (VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet) fra 2005, eller en opdatering af redegørelsen fra 2005, da den er forældet. Cowi påviser flere mangler i tilladelsen, og Cowi fremhæver desuden de rigtig mange negative forhold for naturen og kulturværdierne samt de rekreative værdier, der vil komme som følge af en omfartsvej over ådalen ved Strøby Egede. Cowi nævner desuden, at det hovedsagelig er borgerne i Strøby Egede, der får glæde af omfartsvejen. I Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse undrer vi os over, at Stevns Kommune i disse tider, hvor Kommunen skærer ned på mange ting 6

7 f.eks. skoleområdet, virkelig vil bruge mange millioner kr. på en omfartsvej til glæde for Strøby Egedes borgere og en gældsætning af alle Kommunens borgere. Vil Stevns Kommune låne mange penge, så kunne den f.eks bruge dem til at udbygge den kollektive trafik, gøre Hårlev til et aktivt erhvervsområde med jernbane og vej direkte til motorvejen. Dette kunne styrke erhvervslivet i vores udkantskommune, således at Stevns ikke udhules med fraflytninger til følge. Ella Pedersen, formand Helhedsplan for Tryggevælde Ådal Stevns Kommune er via Absolut Landskab ved at få udarbejdet en helhedsplan for Tryggevælde Ådal ( dog desværre kun den del, der går fra Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev). Vi har i vores bestyrelse været inviteret til et møde med Anja Boserup fra Absolut Landskab, hvor vi har fodret hende med alle de oplysninger, som foreningen ligger inde med. Vi pointerede, at der er stærkt brug for hjælp til slet og/eller afgræsning af engene, da mange ellers vil gro helt til i tagrør, krat eller lignende. Derfor skal der hurtigt bruges plejeplaner for området, da mange lodsejere ikke magter at få plejet deres enge, de har hverken kræfter eller økonomi til det. Foreningen har klandret Stevns Kommune for, at Kommunen (som tidligere Amterne gjorde) ikke har været behjælpelig med at få plejet ådalen. Kommunen har henholdt sig til, at Miljøcenteret først skulle udarbejde vand- og naturplaner, inden Kommunen kunne lave sin plan. Disse vand- og Naturplaner er nu på vej, og imens gror meget af ådalen til! Det glæder dog foreningen meget, at en hel del lodsejere har magtet at få engene afgræsset eller slået sidste år, og det er vores håb, at det også vil lykkes i år. Held og lykke med det. Ella Pedersen 7

8 Liv langs kyst og klint på Stevns D. 19. og 20. juni 2010 Kulturelt Samråd på Stevns har påtaget sig at arrangere ovenstående projekt, der er et arrangement, hvor kommunens foreninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner har påtaget sig at vise kommunens rigtig mange dejlige områder for kommunens borgere, turister og andre interesserede. Der er 2 arrangementer, som knytter sig specielt til Ådalen (se nedenstående), hvor Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse sammen med DN-Stevns afholder det ene arrangement på Elbækengen. Vi håber rigtig mange vil komme og være med. Det andet er Amatørarkæologerne, der viser Maglehøj frem. Er man interesseret i, hvad der ellers er af arrangementer under projektet Liv langs kyst og klint på Stevns kan man gå ind på nettet: Amatørarkæologerne på Stevns Lørdag den 19. juni Kl. 14:00-17:00 Maglehøj jættestue Amatørarkæologerne fremviser og fortæller en lang historie om Danmark ældste bygningsværker, der blev bygge i bondestenalderen for omkring år siden. Danmark største jættestuefund blev udgravet 1991 i Varpelev. Den blev udgravet af Køge Museum, med hjælp fra amatørarkæologerne fra Vallø. Dette store oldtidfund som ligger et bøsseskud nord for Maglehøj, vil vi også fortælle om. Omkring fundgenstande blev udgravet. 8

9 Elbækengen Søndag den 20. juni Kl Blomster- og naturoplevelse Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse og Danmarks Naturfredningsforening Stevns afholder blomster- og naturoplevelse. Kl Plante- og blomstertur ned i Tryggevælde Ådals mest værdifulde blomstereng. Et arrangement i samarbejde med Dansk Botanisk Forening under temaet: De vilde blomsters Dag Kl Forfriskning lavet på bl.a. naturens produkter Kl Tur på eng, langs holmrender og å, hvor engens øvrige dyreliv iagttages og diskuteres. Evt. udfører vi en smule naturpleje undervejs. Kl. 19 ca.? Indtagelse af egen mad og smagsprøver på produkter lavet af naturens køkken og en enkelt snaps krydret med naturens flora. Gratis adgang (muligvis flyttes sidste del kl. 19 til det fælles afslutningsarrangement i Solgårdsparken i Strøby Egede) Danmarks Naturfredningsforening-Stevns ved Inge Ambus Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse ved Ella Pedersen. 9

10 Vandrefestival Sjælland 2010 Tyggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse deltager i år med et arrangement under Vandrefestival Sjælland 2010 Festivalen foregår i perioden 4. til 12. september 2010 og løber fra Odsherred til Lolland og Kalundborg til Greve, hvor alle kan komme med ud at vandre på en 2-4 timers gåtur. Turene er arrangeret således, at alle kan være med. På Stevns Kommunes hjemmeside kan ses, hvor og hvornår det foregår i Stevns Kommune, og hele Vandrefestivalen 2010 kan ses på www. Vandrefestival.dk Vel mødt til en dejlig tur i ådalen. Ella Pedersen Vandring i Ådalen d. 8. september Den 8. september kl er Ådalsforeningen guide ved en vandring i ådalen. Der er to mødesteder for vandringen. Det ene mødested er på p-pladsen ved Strøby Kirke i Strøby, hvor man går ned ad Kirkestien og over broen og tværs over engen til Engvejen på den anden side af åen. Det andet mødested er pladsen ved St. Tårnby kirke. Herfra vandres fra kirken og ned ad Engvejen. Her mødes begge grupper og sammen går man mod syd ad markvejen og hen til det gamle fugletårn. Vejen tilbage kan man selv vælge med en guide fra Ådalsforeningen, enten til Stolpehuse ad Sporet i landskabet og derfra tilbage til St. Tårnby kirke, eller tilbage ad Engvejen til kirken. Flokken fra Strøby må gå samme vej tilbage til Strøby kirke. Husk: Kikkert, fuglebog, flora samt drikkelse m.v. Mødested: P-pladsen ved Strøby Kirke i Strøby og P-pladsen ved St. Tårnby kirke 10

11 TIL TRYGGEVÆLDE ÅDAL Fra Kirkestien, over broen, til ådalens eng, Jeg vandrer dertil, hvor jeg som barn laved' seng, Jeg hører lærken i det fjerne kvidre sin sang, Det minder mig om alt det, der var engang, Jeg ser mange fugle, hvis navne jeg har glemt, Men husker dem alle, i deres flugt og skæmt Midt ude i den stille å svømmer en and, Som pludselig dykker i det mudrede vand, Ser mod Strøby Kirke som skimtes bag træer, Og intet synes forandret i de tres år nær, Meget er gemt, og noget er glemt, i årenes løb, Det ligger lige under dagsbevidsthedens svøb, Jeg aner trolddom i luften, som solen går i glød, Og takker for minder og hvad livet mig bød. Erik Schou Hammerum Vancouver, B.C. Canada 11

12 Har du lyst til at slå med le?? Prøv det d. 4. juli kl på engen bag Strøby Sportsplads Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse har adopteret Kommunes lille eng bag sportspladsen i Strøby. Engen blev sidste år slået af Kommunen, efter den havde været afgræsset af får. Engen vil derfor i år stå med frisk græs, blomster og andre planter. Mellem selve græsmarken og de høje moseplanter nede ved åen er der et flot lille stykke rigtig eng med masser af engblomster og forhåbentlig også orchideer. For at bevare arealet med blomster og fugle skal vegetationen holdes lavt, og en af metoderne er - fra gammel tid - at slå området med le. Det er det, foreningen gerne vil være vært for d. 4. juli kl. 14. Vi har et antal leer, men tag gerne din egen le samt en rive med. Vi skiftes så til at slå med le og rive materialet sammen. Al plantematerialet skal samles sammen, da vi ikke har mulighed for at få det til tørret til hø. Kommunen vil sørge for, at det bliver kørt væk og bliver til brændsel eller bioenergi. Der vil også blive tid til at studere blomsterne og fuglene på de øvrige enge langs Kirkestien. Vi kan også beundre de nystynede pile og popler, som de så ud i Martin A. Hansens barndom i begyndelsen af forrige århundrede. Alle kan være med, og vi vil lave det til en festlig dag, hvor vi bagefter sammen kan spise vores medbragte mad. Foreningen vil stå for kage og drikkelse samt kaffe og te i løbet af dagen og aftenen. Kom og vær med til gavn for naturen. Ella Pedersen. 12

13 Foredrag ved generalforsamlingen Som appetitvækker ved årets generalforsamling, var det lykkedes os at få Kirsten Føns, ny naturvejleder ved Stevns Naturcenter, til at komme og holde foredrag. Kirsten er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 2005, men arbejdede allerede i studietiden med naturvejledning på Naturcenter Vestamager. Efter afsluttet studium ventede en stilling som naturvejleder i Dansk Vandrelaug og en sideløbende uddannelse til naturvejleder. I 2007 flyttede Kirsten med familie til Grønnedal i Sydvest-Grønland, hvor hun som nybagt mor brugte en del af sin tid på at arbejde som naturvejleder. I 2009 flyttede familien tilbage til Danmark, og Kirsten var den heldige, der fik ansættelsen som naturvejleder ved Stevns Naturcenter, hvor hun startede 1. december. Kirsten fortalte først om uddannelsen til naturvejleder, der som reglerne er, kun kan søges af personer, der allerede har en ansættelse som naturvejleder. Uddannelsen har formidling og naturvejlederformål i focus og gennemføres over to år, samtidig med at den studerende passer sit arbejde. Naturvejlederuddannelsen varetages nu af Skov og Landskab, som er en del af Københavns Universitet. Den er resultat af et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet og startede i Derefter fortalte Kirsten om sin spændende tid i Grønland og viste nogle dejlige billeder med naturvejledning, skiture, vandreture, jagt og fiskeri. Kirsten sluttede sit foredrag med at fortælle lidt om, hvad der venter hende på Stevns Naturcenter. Der skal laves ture for naturcentrets besøgende og Stevns Klint skal sættes på UNESCO's verdensarvsliste. De lokale skoler skal have tilbud om hjælp til at udnytte deres nærområder i undervisningen, der skal laves naturvejledning for skoleklasser og der skal holdes offentlige ture i hele kommunen. Endelig skal der samarbejdes med de lokale grønne organisationer (bl.a. vores forening). Vi glæder os til det kommende samarbejde med Kirsten Føns og ønsker 13

14 hende held og lykke med arbejdet på Stevns Naturcenter. Kirstine Ø. M adsen Kirsten Føns og Ella ved aftenens foredrag. Foto Svend Bjørn Keil. Betaling af kontingent Hvis du har adgang til Netbank, behøver du ikke gå på posthuset. Du vælger Betale regninger (indbetalingskort) når du er logget ind på din Netbank og har valgt den konto du vil betale fra. Vælg korttype +01 og udfyld kortet. Det er vigtigt, at det er dit navn og din adresse, der står i Indbetaler-feltet og det er en lettelse for os hvis du i M eddelelse til beløbsmodtager skriver dit medlemsnummer. På Kodelinien er det kun boksen længst mod højre, der skal udfyldes med cifrene

15 Referat fra generalforsamlingen Referat af foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2010 på Mødestedet, Bredgade 1, Hårlev. 30 medlemmer deltog. 1) Valg af dirigent og referent: August Hansen Strøby Borgerforening blev valgt til dirigent og Sine Hald til referent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Blev fremlagt af formanden Ella Pedersen. Beretning for 2009 Foreningen har i det forløbne år Afholdt 9 bestyrelsesmøder Et utal af arbejdsgruppemøder i de 10 interne fungerende grupper Udgivet 2 medlemsblade siden sidste generalforsamling Afholdt 1 arrangement selv og 3 sammen med andre foreninger Samarbejdet med andre om 2 store projekter. Udført praktisk arbejde på 3 steder i ådalen Samarbejdet med DN- Stevns, Strøby Borgerforening Landsforeningen Martin A. Hansen Stevns Kommune Kulturelt Samråd Brinkholm og flere andre Elbækengen ved St. Tårnby. Foreningen har et samarbejde og grønt partnerskab med DN- Stevns om Elbækengen. LAG midler er brugt til et flot borde/bænkesæt i eg samt faldlåge og 2 broer over de bundløse holmrender. Vi har afholdt et offentligt arrangement med DN i efteråret for at få ryddet elletræsopvækst. Et godt stykke arbejde med forholdsvis mange mennesker i regn og blæst. Vi havde god gavn af kratrydderen, som Stevns Kommune har bevilget. Senere oprydning af grene ved de 2 bestyrelser. Vi har haft en god dialog med kvægholder Gunner og Merethe Nielsen, hvis kvæg lavede en flot afgræsning i sommer. 15

16 Kirkestien ved Strøby. Projekt Kirkestien er et samarbejde med DN-Stevns, Strøby Borgerforening og Stevns Kommune. Det er et projekt til kr som kommer fra LAG, EU, Friluftsrådet, DN, Stevns Kommune og Handicaprådet. I 2009 blev udført renovering af broen, hævning af stien og etablering af grødeopsamlings- og handikapfiskeplads samt udgivelse af en ny - og revideret udgave af DN s. folder Kirkestien og vores folder: Gå en tur i landskabet ved Tryggevælde- og Stevns Ådal Der blev afholdt et fælles offentligt arrangement med klipning af den røde snor ved daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget Lene Madsen. Der var 60 personer til kaffe og kage d. 7- november. I februar/marts blev de pile og popler stynet, som står på Strøbysiden af Kirkestien og langs engen bag sportspladsen. Liv langs Stevns Kyst og Klint Fælles kommunalt projekt under Kulturelt Samråd. Vores arrangement blev afholdt d. 27. juni på Odden ved Tryggevældeåens udløb i Bugten sammen med DN-Stevns. Der var fortællinger om historie, havets og strandens liv og planternes anvendelse samt smagsprøver af produkter lavet på planter fra naturen De vilde blomsters dag Foreningen afholdt 14. juni en blomstertur i Elbækengen sammen med DN-Stevns. Fugletur med nattergale. Blev afholdt d. 28. maj i Strøbyengene Dejligt ledet af Niels Knudsen, en blæsende dag, men mindst 11 nattergale lod sig høre. Maglehøj. Maglehøj, som foreningen har adopteret, er slået 2 gange (i juni og oktober) med le og kratrydder. Høet blev fjernet, så de mange blomstrende overdrevsplanter kan få lys og luft. Ejeren er gået med til, at vi opsætter et informationsskilt ved højen. Stevns Kommune har bevilget 5000 kr hertil. Skiltet kommer op i begyndelse af Engblommetælling. Der blev talt 4 blomstrende planter, Vi ryddede området manuelt 3 gange i 2009, men voldsom tilgroning af tagrør og pil er ved at kvæle alt andet. Yderligere rydning og afgræsning skal til for at holde væksten nede. 16

17 Vandreudstillingen om Gå en tur i ådalen. Stod på Naturcenteret i weekenden under arrangementet Liv langs Stevns Kyst og Klint. Stod i Strøby Kirkelade til Martin A. Hansens 100 års jubilæum, og menighedsrådet beholdt den i Kirkeladen 2 mdr. mere. Storkereder Der blev observeret 3 storke i omegnen og 1 i ådalen i sommer. Storkereden på Strøby Præstegård renoverede vi i år i anledning af Martin A. Hansens 100 års dag og der blev sat en plastikstork op i reden bare denne dag. Billesborgreden er foræret til DN- Køge, da den er placeret i Køge Kommune. Stevns Kommune har besluttet, at den ikke vil være behjælpelig med renovering af rederne, så de blev ikke renoveret i 2009, som de skulle. Vi har ikke selv materiale eller midler til det. Svend Bjørn Keil er med i den landsdækkende forening: Storkene. DK, men heller ikke de har mulighed for at hjælpe os. Hjemmesiden Kører fint og administreres af Kirstine Madsen. Samarbejde i øvrigt. Landsforeningen Martin A. Hansen:.Ella Pedersen og Svend Bjørn Keil er med i bestyrelsen Kulturelt Samråd: Dineke Ritzema er med i bestyrelsen. Grønt Råd i Stevns Kommune: Ella Pedersen Strøby Borgerforenings udvalg om Strøby Fælled : Ella Pedersen Brinkholm ved Lille Linde: Her er aftalt samarbejde om offentlige ture lang Tryggevælde Å. Studietur. I maj afholdt bestyrelsen med påhæng en studietur i egne biler og egen medbragt mad til Engene langs Tude å og til det velholdte afgræssede middelalderlignende overdrev Kulebjerg på Midtsjælland. Helhedsplan for Tryggevælde Å: Foreningen er af Stevns Kommune blevet opfordret til at komme med udtalelse om foreningens ønskede mål for ådalen. Vi skrev derfor et brev i oktober Vi har endnu ikke hørt noget, men forventer dog snart at blive inviteret med af projektleder Anja Boserup. 17

18 Kommuneplan. Foreningen har udarbejdet kommentarer til denne. Vi har givet ros for en god gennemarbejdet plan; rejst spørgsmål om regnvand, der ikke bør ledes direkte til det stigende havniveau i Køge Bugt; protesteret mod planen om omfartsvejen ved Strøby Egede, og påpeget at der må være andre muligheder; set med tilfredshed, at hvis vejen kommer på tale, skal der udføres en ny VVM-redegørelse, da den gamle er forældet. Ved nærlæsning i Kommuneplanen af COWIs bedømmelse, har vi vurderet, at det kan blive svært, at få ny VVM- redegørelse til at anbefale en omfartsvej over ådalen. Cykelsti mellem Hellested og Hårlev Forslag fra sidste års generalforsamling. Vi er positivt indstillede til, at der skal etableres en cykelsti Vi har tænkt over placeringen, men vi har ikke nået at lave et forslag endnu. Pressen Foreningen har haft pressen og især Dagbladets bevågenhed. De har bragt nogle virkelige gode artikler med masser af fotos om foreningens arbejde. Det er vi taknemlig for. Tak til bestyrelsen og alle vores samarbejdspartnere for et godt og frugtbart 3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse: Inge Ambus fremlagde det reviderede regnskab, hvor hun redegjorde for det ret store beløb kr til møder og arrangementer, som var en stor del for generalforsamlingen i 2009 i Kirkeladen med foredrag af Martin A. Hansen s søn og med kaffebord, som var en del dyrere end sædvanlig. Bagefter giv raslebøssen rundt, hvor der indkom mange bidrag og gaver. Annonceringen har også været dyr, men omdelingen af bladene er sket med frivillige og derved er portoen faldet. 4) Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed i det kommende år: Blev fremlagt af Ella Pedersen Hovedlinierne for foreningens arbejde i det kommende år Foreningen vil fortsætte det arbejde, som vi er i gang med. Fugletur afholdes i maj måned. D. 20. juni på De vilde blomsters dag som ligger i weekenden med 18

19 arrangementet Liv langs Stevns kyst og klint vil foreningen i samarbejde med DN-Stevns afholde et arrangement med Blomstertur ned i Elbækengen og senere på dagen hyggetur med fortællinger fra området, smagsprøver fra naturen m.v. Leslåning af Strøbyengen bag sportspladsen i Strøby i juli måned med efterfølgende spisning. Kirkestiprojektet skal færdiggøres i Bord/bænkesæt, shelter, bålplads og fugletårn skal etableres og der skal holdes indvielse af dette i samarbejde med Strøby Borgerforening, Handicaprådet, DN-Stevns og Stevns Kommune. Elbækengen. Der skal foretages rydning af elleopvækst på engen samt holdes opsyn med fældning af el og gran i skel mellem engen og solbærmarken. Solbærmarken er nu også opkøbt af Danmarks Naturfond, og skal omdannes til græsmark til kreaturer samt vandhul. Her vil der være mulighed for, at kvæget kan søge op, når der er oversvømmet på engene (Grønt partnerskab med DN- Stevns). Græsningsgruppen i kommunen. Vi vil deltage i en genoptagelse af samarbejdet og evt. dannelse af et græsningslaug. Desuden vil foreningen. Samarbejde med kommune og lodsejere om evt. sti fra Hellested til Hårlev. Finde en løsning på renovering af storkerederne. Samarbejde videre med Landsforeningen Martin A. Hansen Kulturelt Samråd Borgergruppe under Strøby Borgerforening om Strøby Fælled Brinkholm Kodriverstien Vi vil gå i gang med at udarbejde folderen Kodriverstien 2 - sydpå fra Mor Karens Hus til åens udspring i syd og vest. (Tilskud hertil fra den nedlagte forening Gunulv ). Bagefter spurgte Kai Damgaard om det nye fugletårn skal stå på St. Tårnby siden, hvorpå Ella Pedersen svarede at det skal det og at det gamle fugletårn bliver stående. Svend Bjørn oplyste at kommunen ikke kan være med til at renovere storkerederne. Vi (og storkene.dk) kan evt. samarbejde med biolog Lars Malmborg fra Næstved Kommune, som har været med til at renovere 2 reder. 19

20 Merete Jensen spurgte, om der også er sheltre på tegnebrættet til pladsen ved Kirkestien. Ella oplyste at alt nede ved Kirkestien (også sheltre) er handicapvenligt og måske bliver fugletårnet det også med tiden. Der er 3 foreninger, som holder området ved Kirkestien og der kommer også handicaptoilet. Herluf Jensen spurgte hvor høet fra høslettet kommer hen det kommer til et biogasanlæg i København. 5) Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag. 6) Budget for det kommende regnskabsår: Inge Ambus fremlagde budgettet for det kommende år. 7) Fastsættelse af kontingentet: Vi bevarer medlemskontingentet til kr. 125,- 8) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: På valg er Svend Bjørn Keil, Inge Ambus og Kirstine Madsen, som alle 3 blev genvalgt. 9) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret orden efter stemmetal: Jens I. Jørgensen blev genvalgt som suppleant, men der kunne ikke findes yderligere 1 suppleant, hvorefter det blev besluttet på generalforsamlingen at bestyrelsen kan fortsætte med kun 1 suppleant. Vi bryder vedtægterne, men det er OK iflg. Generalforsamlingen. 10) Valg af 2 revisorer: Anne Jørgensen og Kai Damgaard blev genvalgt. 11) Valg af revisorsuppleant: Sten Sjølund blev genvalgt. 12) Eventuelt: August Hansen takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Inge Ambus gav en stor tak til Ella Pedersen for hendes store arbejde for foreningen. Ella Pedersen takkede August Hansen for at ville være dirigent. Referent Sine Hald 20

21 21

22 22

23 23

24 Nattergale- og fugletur Mandag d. 31. maj kl fra Strøby Kirke I år igen er det en glæde for bestyrelsen, at ornitolog Niels Knudsen, vil lede en nattergale- og fugletur ned i ådalen ved Strøby. Turen vil starte fra p-pladsen ved Strøby Kirke og gå ad den nyrenoverede Kirkesti over Ådalen. Der har sidste år været græssende højlandskvæg på nordsiden af stien, så det skulle være muligt, at flere engfugle såsom vibe og rødben, vil være at se og høre i år. Alle sangerne vil glæde os med deres dejlige sang, og måske får vi græshoppesangerens og engsnarens helt specielle stemme at høre. Det vil dog være helt sikkert, at alle nattergalene vil forskønne vores vandring tilbage fra fugletårnet gennem det tiltagende tusmørke. Alle er velkommen, men er man ikke medlem af vores forening, må man betale 25 kr. Medbring gerne kikkert, gummistøvler, varmt tøj samt evt. kaffe/te eller anden drikkelse. Tidspunkt: D. 31. maj kl. 20- godt 22. Start og slut: P-pladsen ved Strøby Kirke Turleder: ornitolog Niels Knudsen Arrangør: Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Pris: Gratis for medlemmer, andre 25 kr. 24

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 2008 har i høj grad været præget af samarbejde med andre foreninger og organisationer. Det har været meget positivt og har

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere