Å-DALEN. 16. årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å-DALEN. 16. årgang nr. 1 2010"

Transkript

1 Å-DALEN 16. årgang nr

2 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge tryggevaelde.com Naturpleje, Planter Næstformand Svend Bjørn Keil Varpelev Bygade 3, Varpelev 4652 Hårlev tryggevaelde.com Geologi, Foto Historie, Arkæologi, Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem Kirstine Ø. Madsen Medlem Claus Nielsen Medlem Dineke Ritzema Suppleant Jens Jørgensen Cypresvej 15, Strøby Egede Møllemarken 46, Vallø Skolevangen 15, Hellested 4600 Køge tryggevaelde.com Folkeminder Historie, Arkæologi, Folkeminder, Planter 4600 Køge Naturpleje tryggevaelde.com 4652 Hårlev Botanik, tryggevaelde.com Naturpleje Bakkehældet Køge tryggevaelde.com Hovedgaden Hårlev tryggevaelde.com Elverhøjen 2, Vallø 4600 Køge tryggevaelde.com Historie, Foto Trafikproblemer Revisorer: Anne Jørgensen og Kai Damgaard Revisorsuppleant: Sten Sjølund Redaktion: Ella Pedersen (ansvarshavende), Inge Ambus og Kirstine Ø. Madsen Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller dele artikler til flere numre. Hjemmeside: 2

3 Nu må det da snart blive lunere Vi har haft en rigtig vinter med masser af sne og frost igennem lang tid, men det er som om kulden stadig ligger over os. Engene har ikke været så oversvømmede i vinter, men til gengæld har sneen tynget megen af den høje vegetation ned, så der kan komme lys til jordoverfladen. Nu blomstrer de gule engkabbelejer og efterligner den gode forårssol. Engkarsen og baldrian er også så småt kommet i gang. På Odden ved Tryggevælde Å s udløb i Køge Bugt blomstrer den nikkende kobjælde, selv om den ikke er så talrig som flere andre år. Svømmefuglene har i vinter måttet søge andre steder hen, da ådalen ikke har været så oversvømmet, men vi har da set dem på træk, og også store flokke af de vældige traner er kommet hen over os. I år har storken desværre ikke været observeret nogen steder i området. Jægerne kan dog glæde sig, idet råvildtet har klaret sig godt i vinter, og meget snart kommer der jo nye små rålam. Sommeren er snart over os, og vi har en del arrangementer (se andet sted i bladet), så vi håber, at rigtig mange af vore medlemmer vil deltage her i. På foreningens årlige generalforsamling blev det vedtaget at bibeholde kontingentet på 125 kr, og vi medsender girokort, men man kan også betale via nettet. Vi i bestyrelsen vil på forhånd sige mange tak for din støtte til Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelses arbejde for natur- og kulturværdierne i Ådalens område. Rigtig god sommer. Ella Pedersen 3

4 Elbækengen Vi havde næsten opgivet håbet om, at Danmarks Naturfond også ville erhverve de højtliggende områder, der går ned til Elbækengen, da der endelig omkring juletid kom skub i forhandlingerne om købet. Danmarks Naturfond kunne kort efter meddele, at nu var handelen endelig gået i orden. Bedre julegave kunne vi ikke få. Nu er der endelig et stort højtliggende areal, midt i Tryggevælde Ådal der bliver lagt ud med græs. Det er fantastisk. Marken ned til Elbækengen er nu ejet af Danmarks Naturfond. Det betyder, at adgangen til Elbækengen vil blive ændret på det første stykke, men det vil blive tydeligt at se, hvor man skal gå ned til engen. Vinteren bragte så meget sne, at der ikke var meget at gøre med hensyn til naturpleje den første lange tid. Det eneste, der var muligt, var at indhente tilbud på fældningen af de mange elle- og grantræer, der stod i en lavning lige i den sydlige kant af Elbækengen. Vi har ellers glædet os over udsigten til at få fældet elletræerne, da det vil betyde udsigten til mindre opvækst af elletræer ude på engen i fremtiden. Det ville være dejligt. Men nu er det jo et meget rigt kær, og elletræerne elsker at vokse i netop den jordbund, så udsigten til mindre arbejde med at rydde elletræer ligger nok langt ud i fremtiden. Håbet ligger nok mere i, at vi får flere og flere interesserede med til at rydde træerne, så det i stedet bliver en festlig årligt tilbagevendende begivenhed sidst på sommeren. Sneen forsvandt jo sidst i marts og dermed lykkedes det alligevel for naturplejeren at komme ned i tide og fælde alle træerne. På det høje areal ligger nu store bunker af træer, mens der nede ved den gamle lund blot er stubbene tilbage. Fældningen har endelig givet udsigt til det oprindelige hegn, som snart skal vokse til og skabe læ, men da træerne står meget tyndt bliver det nok alligevel nødvendigt at plante enkelte nye træer og buske ind, hvor hullerne er alt for store. Vi har været nede i området et par gange i år sammen med Danmarks Naturfredningsforening, der gerne vil være med til at arrangere dagen, 4

5 hvor vi skal klippe elleopvækst på engen. Det så bart ud dér, hvor granplantagen havde stået. Rådyrene søgte tilflugt i solbærrene i stedet, men da de også er væk nu, løber de nok over til naboen. Det er han sikkert ikke ked af. Selv om området ser lidt kedeligt ud med de mange stubbe, vil det i løbet af sommeren hurtigt vokse sig op til at blive en dejlig solrig plet, og vi håber, der kan komme et par borde, hvor aftenkaffen kan nydes. Hernede er der ikke bare en fin udsigt over engen, der er også den samme stilhed, da bakken er ret stejl og tager næsten al støj fra vejen, så man kan nyde både lærken fra den åbne mark og nattergalene senere på aftenen inde fra krattet, som der stadig er noget tilbage af. Det er et koldt forår, men alligevel varer det nok ikke længe, før de første maj-gøgeurter begynder at farve engen lilla. Vi kan varmt anbefale at nyde engen her sidst i maj, hvor blomsterfloret er enestående. Når du ikke derud sidst i maj, så har vi en tur igen i år på De vilde Blomsters Dag, hvor foreningen vil vise engen med det store blomsterflor frem på en guidet tur. Den er omtalt andetsteds i bladet. God fornøjelse. Inge Ambus Ellekogler 5

6 Omfartsvejen ved Strøby Egede Stevns Kommune har lånt mange millioner kr., hvoraf Kommunen vil bruge 12,7 mill. kr. på start af omfartsvejen ved Strøby Egede. Det er dog stadig uvist, hvor resten af pengene til anlægget skal komme fra. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse vil kæmpe imod en omfartsvej ved Strøby Egede over Tryggevælde Ådal. Vi mener, at siden emnet var oppe sidst, er der kommet endnu mere fokus på naturen og dens værdier. Natura 2000 områder, som Tyggevælde Ådal er udpeget som en del af, har fået endnu mere opmærksomhed fra EU. Danmark har rygte for, at man misligholder mange af sine Natura 2000 områder, og mon ikke EU vil ytre sig negativt, når der bliver gjort opmærksom på, at man vil overskære et af de smukkeste steder på Tryggevælde Ådals ellers ubrudte strækninger med enge, græssende dyr og fugle. En vejdæmning over ådalen vil helt sikkert virke standsende på engens underjordiske vandstrømninger, der har så stor betydning for floraen i hele ådalen. Floraen er netop det, som Ådalen er blevet udpeget efter, og Danmark har til opgave at beskytte og bevare denne flora. De underjordiske vandstrømninger er ikke blevet undersøgt ved den tidligere VVM- redegørelse. Vi har i bestyrelsen med interesse læst i Forslag til Stevns Kommuneplan, punkt 4.8, hvor Cowi beskriver planen for omfartsvejen ved Strøby Egede. Cowi fastslår, at der skal laves en ny VVMredegørelse (VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet) fra 2005, eller en opdatering af redegørelsen fra 2005, da den er forældet. Cowi påviser flere mangler i tilladelsen, og Cowi fremhæver desuden de rigtig mange negative forhold for naturen og kulturværdierne samt de rekreative værdier, der vil komme som følge af en omfartsvej over ådalen ved Strøby Egede. Cowi nævner desuden, at det hovedsagelig er borgerne i Strøby Egede, der får glæde af omfartsvejen. I Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse undrer vi os over, at Stevns Kommune i disse tider, hvor Kommunen skærer ned på mange ting 6

7 f.eks. skoleområdet, virkelig vil bruge mange millioner kr. på en omfartsvej til glæde for Strøby Egedes borgere og en gældsætning af alle Kommunens borgere. Vil Stevns Kommune låne mange penge, så kunne den f.eks bruge dem til at udbygge den kollektive trafik, gøre Hårlev til et aktivt erhvervsområde med jernbane og vej direkte til motorvejen. Dette kunne styrke erhvervslivet i vores udkantskommune, således at Stevns ikke udhules med fraflytninger til følge. Ella Pedersen, formand Helhedsplan for Tryggevælde Ådal Stevns Kommune er via Absolut Landskab ved at få udarbejdet en helhedsplan for Tryggevælde Ådal ( dog desværre kun den del, der går fra Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev). Vi har i vores bestyrelse været inviteret til et møde med Anja Boserup fra Absolut Landskab, hvor vi har fodret hende med alle de oplysninger, som foreningen ligger inde med. Vi pointerede, at der er stærkt brug for hjælp til slet og/eller afgræsning af engene, da mange ellers vil gro helt til i tagrør, krat eller lignende. Derfor skal der hurtigt bruges plejeplaner for området, da mange lodsejere ikke magter at få plejet deres enge, de har hverken kræfter eller økonomi til det. Foreningen har klandret Stevns Kommune for, at Kommunen (som tidligere Amterne gjorde) ikke har været behjælpelig med at få plejet ådalen. Kommunen har henholdt sig til, at Miljøcenteret først skulle udarbejde vand- og naturplaner, inden Kommunen kunne lave sin plan. Disse vand- og Naturplaner er nu på vej, og imens gror meget af ådalen til! Det glæder dog foreningen meget, at en hel del lodsejere har magtet at få engene afgræsset eller slået sidste år, og det er vores håb, at det også vil lykkes i år. Held og lykke med det. Ella Pedersen 7

8 Liv langs kyst og klint på Stevns D. 19. og 20. juni 2010 Kulturelt Samråd på Stevns har påtaget sig at arrangere ovenstående projekt, der er et arrangement, hvor kommunens foreninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner har påtaget sig at vise kommunens rigtig mange dejlige områder for kommunens borgere, turister og andre interesserede. Der er 2 arrangementer, som knytter sig specielt til Ådalen (se nedenstående), hvor Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse sammen med DN-Stevns afholder det ene arrangement på Elbækengen. Vi håber rigtig mange vil komme og være med. Det andet er Amatørarkæologerne, der viser Maglehøj frem. Er man interesseret i, hvad der ellers er af arrangementer under projektet Liv langs kyst og klint på Stevns kan man gå ind på nettet: Amatørarkæologerne på Stevns Lørdag den 19. juni Kl. 14:00-17:00 Maglehøj jættestue Amatørarkæologerne fremviser og fortæller en lang historie om Danmark ældste bygningsværker, der blev bygge i bondestenalderen for omkring år siden. Danmark største jættestuefund blev udgravet 1991 i Varpelev. Den blev udgravet af Køge Museum, med hjælp fra amatørarkæologerne fra Vallø. Dette store oldtidfund som ligger et bøsseskud nord for Maglehøj, vil vi også fortælle om. Omkring fundgenstande blev udgravet. 8

9 Elbækengen Søndag den 20. juni Kl Blomster- og naturoplevelse Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse og Danmarks Naturfredningsforening Stevns afholder blomster- og naturoplevelse. Kl Plante- og blomstertur ned i Tryggevælde Ådals mest værdifulde blomstereng. Et arrangement i samarbejde med Dansk Botanisk Forening under temaet: De vilde blomsters Dag Kl Forfriskning lavet på bl.a. naturens produkter Kl Tur på eng, langs holmrender og å, hvor engens øvrige dyreliv iagttages og diskuteres. Evt. udfører vi en smule naturpleje undervejs. Kl. 19 ca.? Indtagelse af egen mad og smagsprøver på produkter lavet af naturens køkken og en enkelt snaps krydret med naturens flora. Gratis adgang (muligvis flyttes sidste del kl. 19 til det fælles afslutningsarrangement i Solgårdsparken i Strøby Egede) Danmarks Naturfredningsforening-Stevns ved Inge Ambus Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse ved Ella Pedersen. 9

10 Vandrefestival Sjælland 2010 Tyggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse deltager i år med et arrangement under Vandrefestival Sjælland 2010 Festivalen foregår i perioden 4. til 12. september 2010 og løber fra Odsherred til Lolland og Kalundborg til Greve, hvor alle kan komme med ud at vandre på en 2-4 timers gåtur. Turene er arrangeret således, at alle kan være med. På Stevns Kommunes hjemmeside kan ses, hvor og hvornår det foregår i Stevns Kommune, og hele Vandrefestivalen 2010 kan ses på www. Vandrefestival.dk Vel mødt til en dejlig tur i ådalen. Ella Pedersen Vandring i Ådalen d. 8. september Den 8. september kl er Ådalsforeningen guide ved en vandring i ådalen. Der er to mødesteder for vandringen. Det ene mødested er på p-pladsen ved Strøby Kirke i Strøby, hvor man går ned ad Kirkestien og over broen og tværs over engen til Engvejen på den anden side af åen. Det andet mødested er pladsen ved St. Tårnby kirke. Herfra vandres fra kirken og ned ad Engvejen. Her mødes begge grupper og sammen går man mod syd ad markvejen og hen til det gamle fugletårn. Vejen tilbage kan man selv vælge med en guide fra Ådalsforeningen, enten til Stolpehuse ad Sporet i landskabet og derfra tilbage til St. Tårnby kirke, eller tilbage ad Engvejen til kirken. Flokken fra Strøby må gå samme vej tilbage til Strøby kirke. Husk: Kikkert, fuglebog, flora samt drikkelse m.v. Mødested: P-pladsen ved Strøby Kirke i Strøby og P-pladsen ved St. Tårnby kirke 10

11 TIL TRYGGEVÆLDE ÅDAL Fra Kirkestien, over broen, til ådalens eng, Jeg vandrer dertil, hvor jeg som barn laved' seng, Jeg hører lærken i det fjerne kvidre sin sang, Det minder mig om alt det, der var engang, Jeg ser mange fugle, hvis navne jeg har glemt, Men husker dem alle, i deres flugt og skæmt Midt ude i den stille å svømmer en and, Som pludselig dykker i det mudrede vand, Ser mod Strøby Kirke som skimtes bag træer, Og intet synes forandret i de tres år nær, Meget er gemt, og noget er glemt, i årenes løb, Det ligger lige under dagsbevidsthedens svøb, Jeg aner trolddom i luften, som solen går i glød, Og takker for minder og hvad livet mig bød. Erik Schou Hammerum Vancouver, B.C. Canada 11

12 Har du lyst til at slå med le?? Prøv det d. 4. juli kl på engen bag Strøby Sportsplads Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse har adopteret Kommunes lille eng bag sportspladsen i Strøby. Engen blev sidste år slået af Kommunen, efter den havde været afgræsset af får. Engen vil derfor i år stå med frisk græs, blomster og andre planter. Mellem selve græsmarken og de høje moseplanter nede ved åen er der et flot lille stykke rigtig eng med masser af engblomster og forhåbentlig også orchideer. For at bevare arealet med blomster og fugle skal vegetationen holdes lavt, og en af metoderne er - fra gammel tid - at slå området med le. Det er det, foreningen gerne vil være vært for d. 4. juli kl. 14. Vi har et antal leer, men tag gerne din egen le samt en rive med. Vi skiftes så til at slå med le og rive materialet sammen. Al plantematerialet skal samles sammen, da vi ikke har mulighed for at få det til tørret til hø. Kommunen vil sørge for, at det bliver kørt væk og bliver til brændsel eller bioenergi. Der vil også blive tid til at studere blomsterne og fuglene på de øvrige enge langs Kirkestien. Vi kan også beundre de nystynede pile og popler, som de så ud i Martin A. Hansens barndom i begyndelsen af forrige århundrede. Alle kan være med, og vi vil lave det til en festlig dag, hvor vi bagefter sammen kan spise vores medbragte mad. Foreningen vil stå for kage og drikkelse samt kaffe og te i løbet af dagen og aftenen. Kom og vær med til gavn for naturen. Ella Pedersen. 12

13 Foredrag ved generalforsamlingen Som appetitvækker ved årets generalforsamling, var det lykkedes os at få Kirsten Føns, ny naturvejleder ved Stevns Naturcenter, til at komme og holde foredrag. Kirsten er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 2005, men arbejdede allerede i studietiden med naturvejledning på Naturcenter Vestamager. Efter afsluttet studium ventede en stilling som naturvejleder i Dansk Vandrelaug og en sideløbende uddannelse til naturvejleder. I 2007 flyttede Kirsten med familie til Grønnedal i Sydvest-Grønland, hvor hun som nybagt mor brugte en del af sin tid på at arbejde som naturvejleder. I 2009 flyttede familien tilbage til Danmark, og Kirsten var den heldige, der fik ansættelsen som naturvejleder ved Stevns Naturcenter, hvor hun startede 1. december. Kirsten fortalte først om uddannelsen til naturvejleder, der som reglerne er, kun kan søges af personer, der allerede har en ansættelse som naturvejleder. Uddannelsen har formidling og naturvejlederformål i focus og gennemføres over to år, samtidig med at den studerende passer sit arbejde. Naturvejlederuddannelsen varetages nu af Skov og Landskab, som er en del af Københavns Universitet. Den er resultat af et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet og startede i Derefter fortalte Kirsten om sin spændende tid i Grønland og viste nogle dejlige billeder med naturvejledning, skiture, vandreture, jagt og fiskeri. Kirsten sluttede sit foredrag med at fortælle lidt om, hvad der venter hende på Stevns Naturcenter. Der skal laves ture for naturcentrets besøgende og Stevns Klint skal sættes på UNESCO's verdensarvsliste. De lokale skoler skal have tilbud om hjælp til at udnytte deres nærområder i undervisningen, der skal laves naturvejledning for skoleklasser og der skal holdes offentlige ture i hele kommunen. Endelig skal der samarbejdes med de lokale grønne organisationer (bl.a. vores forening). Vi glæder os til det kommende samarbejde med Kirsten Føns og ønsker 13

14 hende held og lykke med arbejdet på Stevns Naturcenter. Kirstine Ø. M adsen Kirsten Føns og Ella ved aftenens foredrag. Foto Svend Bjørn Keil. Betaling af kontingent Hvis du har adgang til Netbank, behøver du ikke gå på posthuset. Du vælger Betale regninger (indbetalingskort) når du er logget ind på din Netbank og har valgt den konto du vil betale fra. Vælg korttype +01 og udfyld kortet. Det er vigtigt, at det er dit navn og din adresse, der står i Indbetaler-feltet og det er en lettelse for os hvis du i M eddelelse til beløbsmodtager skriver dit medlemsnummer. På Kodelinien er det kun boksen længst mod højre, der skal udfyldes med cifrene

15 Referat fra generalforsamlingen Referat af foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 9. marts 2010 på Mødestedet, Bredgade 1, Hårlev. 30 medlemmer deltog. 1) Valg af dirigent og referent: August Hansen Strøby Borgerforening blev valgt til dirigent og Sine Hald til referent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Blev fremlagt af formanden Ella Pedersen. Beretning for 2009 Foreningen har i det forløbne år Afholdt 9 bestyrelsesmøder Et utal af arbejdsgruppemøder i de 10 interne fungerende grupper Udgivet 2 medlemsblade siden sidste generalforsamling Afholdt 1 arrangement selv og 3 sammen med andre foreninger Samarbejdet med andre om 2 store projekter. Udført praktisk arbejde på 3 steder i ådalen Samarbejdet med DN- Stevns, Strøby Borgerforening Landsforeningen Martin A. Hansen Stevns Kommune Kulturelt Samråd Brinkholm og flere andre Elbækengen ved St. Tårnby. Foreningen har et samarbejde og grønt partnerskab med DN- Stevns om Elbækengen. LAG midler er brugt til et flot borde/bænkesæt i eg samt faldlåge og 2 broer over de bundløse holmrender. Vi har afholdt et offentligt arrangement med DN i efteråret for at få ryddet elletræsopvækst. Et godt stykke arbejde med forholdsvis mange mennesker i regn og blæst. Vi havde god gavn af kratrydderen, som Stevns Kommune har bevilget. Senere oprydning af grene ved de 2 bestyrelser. Vi har haft en god dialog med kvægholder Gunner og Merethe Nielsen, hvis kvæg lavede en flot afgræsning i sommer. 15

16 Kirkestien ved Strøby. Projekt Kirkestien er et samarbejde med DN-Stevns, Strøby Borgerforening og Stevns Kommune. Det er et projekt til kr som kommer fra LAG, EU, Friluftsrådet, DN, Stevns Kommune og Handicaprådet. I 2009 blev udført renovering af broen, hævning af stien og etablering af grødeopsamlings- og handikapfiskeplads samt udgivelse af en ny - og revideret udgave af DN s. folder Kirkestien og vores folder: Gå en tur i landskabet ved Tryggevælde- og Stevns Ådal Der blev afholdt et fælles offentligt arrangement med klipning af den røde snor ved daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget Lene Madsen. Der var 60 personer til kaffe og kage d. 7- november. I februar/marts blev de pile og popler stynet, som står på Strøbysiden af Kirkestien og langs engen bag sportspladsen. Liv langs Stevns Kyst og Klint Fælles kommunalt projekt under Kulturelt Samråd. Vores arrangement blev afholdt d. 27. juni på Odden ved Tryggevældeåens udløb i Bugten sammen med DN-Stevns. Der var fortællinger om historie, havets og strandens liv og planternes anvendelse samt smagsprøver af produkter lavet på planter fra naturen De vilde blomsters dag Foreningen afholdt 14. juni en blomstertur i Elbækengen sammen med DN-Stevns. Fugletur med nattergale. Blev afholdt d. 28. maj i Strøbyengene Dejligt ledet af Niels Knudsen, en blæsende dag, men mindst 11 nattergale lod sig høre. Maglehøj. Maglehøj, som foreningen har adopteret, er slået 2 gange (i juni og oktober) med le og kratrydder. Høet blev fjernet, så de mange blomstrende overdrevsplanter kan få lys og luft. Ejeren er gået med til, at vi opsætter et informationsskilt ved højen. Stevns Kommune har bevilget 5000 kr hertil. Skiltet kommer op i begyndelse af Engblommetælling. Der blev talt 4 blomstrende planter, Vi ryddede området manuelt 3 gange i 2009, men voldsom tilgroning af tagrør og pil er ved at kvæle alt andet. Yderligere rydning og afgræsning skal til for at holde væksten nede. 16

17 Vandreudstillingen om Gå en tur i ådalen. Stod på Naturcenteret i weekenden under arrangementet Liv langs Stevns Kyst og Klint. Stod i Strøby Kirkelade til Martin A. Hansens 100 års jubilæum, og menighedsrådet beholdt den i Kirkeladen 2 mdr. mere. Storkereder Der blev observeret 3 storke i omegnen og 1 i ådalen i sommer. Storkereden på Strøby Præstegård renoverede vi i år i anledning af Martin A. Hansens 100 års dag og der blev sat en plastikstork op i reden bare denne dag. Billesborgreden er foræret til DN- Køge, da den er placeret i Køge Kommune. Stevns Kommune har besluttet, at den ikke vil være behjælpelig med renovering af rederne, så de blev ikke renoveret i 2009, som de skulle. Vi har ikke selv materiale eller midler til det. Svend Bjørn Keil er med i den landsdækkende forening: Storkene. DK, men heller ikke de har mulighed for at hjælpe os. Hjemmesiden Kører fint og administreres af Kirstine Madsen. Samarbejde i øvrigt. Landsforeningen Martin A. Hansen:.Ella Pedersen og Svend Bjørn Keil er med i bestyrelsen Kulturelt Samråd: Dineke Ritzema er med i bestyrelsen. Grønt Råd i Stevns Kommune: Ella Pedersen Strøby Borgerforenings udvalg om Strøby Fælled : Ella Pedersen Brinkholm ved Lille Linde: Her er aftalt samarbejde om offentlige ture lang Tryggevælde Å. Studietur. I maj afholdt bestyrelsen med påhæng en studietur i egne biler og egen medbragt mad til Engene langs Tude å og til det velholdte afgræssede middelalderlignende overdrev Kulebjerg på Midtsjælland. Helhedsplan for Tryggevælde Å: Foreningen er af Stevns Kommune blevet opfordret til at komme med udtalelse om foreningens ønskede mål for ådalen. Vi skrev derfor et brev i oktober Vi har endnu ikke hørt noget, men forventer dog snart at blive inviteret med af projektleder Anja Boserup. 17

18 Kommuneplan. Foreningen har udarbejdet kommentarer til denne. Vi har givet ros for en god gennemarbejdet plan; rejst spørgsmål om regnvand, der ikke bør ledes direkte til det stigende havniveau i Køge Bugt; protesteret mod planen om omfartsvejen ved Strøby Egede, og påpeget at der må være andre muligheder; set med tilfredshed, at hvis vejen kommer på tale, skal der udføres en ny VVM-redegørelse, da den gamle er forældet. Ved nærlæsning i Kommuneplanen af COWIs bedømmelse, har vi vurderet, at det kan blive svært, at få ny VVM- redegørelse til at anbefale en omfartsvej over ådalen. Cykelsti mellem Hellested og Hårlev Forslag fra sidste års generalforsamling. Vi er positivt indstillede til, at der skal etableres en cykelsti Vi har tænkt over placeringen, men vi har ikke nået at lave et forslag endnu. Pressen Foreningen har haft pressen og især Dagbladets bevågenhed. De har bragt nogle virkelige gode artikler med masser af fotos om foreningens arbejde. Det er vi taknemlig for. Tak til bestyrelsen og alle vores samarbejdspartnere for et godt og frugtbart 3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse: Inge Ambus fremlagde det reviderede regnskab, hvor hun redegjorde for det ret store beløb kr til møder og arrangementer, som var en stor del for generalforsamlingen i 2009 i Kirkeladen med foredrag af Martin A. Hansen s søn og med kaffebord, som var en del dyrere end sædvanlig. Bagefter giv raslebøssen rundt, hvor der indkom mange bidrag og gaver. Annonceringen har også været dyr, men omdelingen af bladene er sket med frivillige og derved er portoen faldet. 4) Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed i det kommende år: Blev fremlagt af Ella Pedersen Hovedlinierne for foreningens arbejde i det kommende år Foreningen vil fortsætte det arbejde, som vi er i gang med. Fugletur afholdes i maj måned. D. 20. juni på De vilde blomsters dag som ligger i weekenden med 18

19 arrangementet Liv langs Stevns kyst og klint vil foreningen i samarbejde med DN-Stevns afholde et arrangement med Blomstertur ned i Elbækengen og senere på dagen hyggetur med fortællinger fra området, smagsprøver fra naturen m.v. Leslåning af Strøbyengen bag sportspladsen i Strøby i juli måned med efterfølgende spisning. Kirkestiprojektet skal færdiggøres i Bord/bænkesæt, shelter, bålplads og fugletårn skal etableres og der skal holdes indvielse af dette i samarbejde med Strøby Borgerforening, Handicaprådet, DN-Stevns og Stevns Kommune. Elbækengen. Der skal foretages rydning af elleopvækst på engen samt holdes opsyn med fældning af el og gran i skel mellem engen og solbærmarken. Solbærmarken er nu også opkøbt af Danmarks Naturfond, og skal omdannes til græsmark til kreaturer samt vandhul. Her vil der være mulighed for, at kvæget kan søge op, når der er oversvømmet på engene (Grønt partnerskab med DN- Stevns). Græsningsgruppen i kommunen. Vi vil deltage i en genoptagelse af samarbejdet og evt. dannelse af et græsningslaug. Desuden vil foreningen. Samarbejde med kommune og lodsejere om evt. sti fra Hellested til Hårlev. Finde en løsning på renovering af storkerederne. Samarbejde videre med Landsforeningen Martin A. Hansen Kulturelt Samråd Borgergruppe under Strøby Borgerforening om Strøby Fælled Brinkholm Kodriverstien Vi vil gå i gang med at udarbejde folderen Kodriverstien 2 - sydpå fra Mor Karens Hus til åens udspring i syd og vest. (Tilskud hertil fra den nedlagte forening Gunulv ). Bagefter spurgte Kai Damgaard om det nye fugletårn skal stå på St. Tårnby siden, hvorpå Ella Pedersen svarede at det skal det og at det gamle fugletårn bliver stående. Svend Bjørn oplyste at kommunen ikke kan være med til at renovere storkerederne. Vi (og storkene.dk) kan evt. samarbejde med biolog Lars Malmborg fra Næstved Kommune, som har været med til at renovere 2 reder. 19

20 Merete Jensen spurgte, om der også er sheltre på tegnebrættet til pladsen ved Kirkestien. Ella oplyste at alt nede ved Kirkestien (også sheltre) er handicapvenligt og måske bliver fugletårnet det også med tiden. Der er 3 foreninger, som holder området ved Kirkestien og der kommer også handicaptoilet. Herluf Jensen spurgte hvor høet fra høslettet kommer hen det kommer til et biogasanlæg i København. 5) Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag. 6) Budget for det kommende regnskabsår: Inge Ambus fremlagde budgettet for det kommende år. 7) Fastsættelse af kontingentet: Vi bevarer medlemskontingentet til kr. 125,- 8) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: På valg er Svend Bjørn Keil, Inge Ambus og Kirstine Madsen, som alle 3 blev genvalgt. 9) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret orden efter stemmetal: Jens I. Jørgensen blev genvalgt som suppleant, men der kunne ikke findes yderligere 1 suppleant, hvorefter det blev besluttet på generalforsamlingen at bestyrelsen kan fortsætte med kun 1 suppleant. Vi bryder vedtægterne, men det er OK iflg. Generalforsamlingen. 10) Valg af 2 revisorer: Anne Jørgensen og Kai Damgaard blev genvalgt. 11) Valg af revisorsuppleant: Sten Sjølund blev genvalgt. 12) Eventuelt: August Hansen takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Inge Ambus gav en stor tak til Ella Pedersen for hendes store arbejde for foreningen. Ella Pedersen takkede August Hansen for at ville være dirigent. Referent Sine Hald 20

21 21

22 22

23 23

24 Nattergale- og fugletur Mandag d. 31. maj kl fra Strøby Kirke I år igen er det en glæde for bestyrelsen, at ornitolog Niels Knudsen, vil lede en nattergale- og fugletur ned i ådalen ved Strøby. Turen vil starte fra p-pladsen ved Strøby Kirke og gå ad den nyrenoverede Kirkesti over Ådalen. Der har sidste år været græssende højlandskvæg på nordsiden af stien, så det skulle være muligt, at flere engfugle såsom vibe og rødben, vil være at se og høre i år. Alle sangerne vil glæde os med deres dejlige sang, og måske får vi græshoppesangerens og engsnarens helt specielle stemme at høre. Det vil dog være helt sikkert, at alle nattergalene vil forskønne vores vandring tilbage fra fugletårnet gennem det tiltagende tusmørke. Alle er velkommen, men er man ikke medlem af vores forening, må man betale 25 kr. Medbring gerne kikkert, gummistøvler, varmt tøj samt evt. kaffe/te eller anden drikkelse. Tidspunkt: D. 31. maj kl. 20- godt 22. Start og slut: P-pladsen ved Strøby Kirke Turleder: ornitolog Niels Knudsen Arrangør: Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Pris: Gratis for medlemmer, andre 25 kr. 24

Jungshoved Nr. 2 Juni 2014 Årgang 10

Jungshoved Nr. 2 Juni 2014 Årgang 10 Jungshoved Nr. 2 Juni 2014 Årgang 10 INDHOLD Løst og fast... 4 Jungshovedvisen... 7 Planter på Jungshoved (23)... 8 Nyt fra biblioteket... 10 Ud vil jeg! Ud! (18)... 11 Status over bladets økonomi... 12

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Jungshoved Nr. 1 Marts 2015 Årgang 11

Jungshoved Nr. 1 Marts 2015 Årgang 11 Jungshoved Nr. 1 Marts 2015 Årgang 11 INDHOLD Løst og fast... 4 Nyt fra biblioteket... 6 Jungshoved fuglebænke... 7 Planter på Jungshoved... 8 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 11 På den anden side

Læs mere

Jungshoved Nr. 3 September 2012 Årgang 8

Jungshoved Nr. 3 September 2012 Årgang 8 Jungshoved Nr. 3 September 2012 Årgang 8 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (10)... 8 Planter på Jungshoved (16)... 10 Et sted på Jungshoved (6)... 11 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 13

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering Vandrefestival Sjælland 2011 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Kolofon Forfattere: Foto: Stine Bukh Bjerager, Anne-Marie C. Bürger og Laura Emilie

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 2008 har i høj grad været præget af samarbejde med andre foreninger og organisationer. Det har været meget positivt og har

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE August 2008, 17. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark

Læs mere

34. årgang nr. 131 Sept. 2011

34. årgang nr. 131 Sept. 2011 34. årgang nr. 131 Sept. 2011 Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Ældre oplysninger kan også findes på www.herskindsigt.dk

Læs mere

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning Borgerbladet Vindere af byfestoptoget 2012 Side 9: Andespil Side 23: Spejdernytl Side 33: Generalforsamling Side 51: Snerydning Nr. 4 34. årgang September 2012 Borgerforeningens flagregler for Tofterup

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere