Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/ Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter"

Transkript

1 Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/ Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni, som desværre måtte melde forfald. I stedet foreslog bestyrelsen Jørgen Visti, der blev valgt med akklamation. Dirigenten kunne med 20 minutters forsinkelse på grund af stort fremmøde konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Pkt. 2. Valg af stemmetællere. Fire stemmetællere blev valgt. Pkt. 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse. Ved den ordinære generalforsamling 2008 blev der kort omtalt en kommende lejeaftale med Dansk Beredskabskommunikation denne aftale er i 2008 kommet på plads og er etableret. I løbet af 2008 har bestyrelsen desuden arbejdet med med en normalisering af lejeaftalen med Radio Køge idet den hidtidige aftales konstruktion medførte at Antenneforeningen i bedste fald ikke havde et tab. Radio Køge betaler nu en mere rimelig leje og betaler desuden for den strøm der bruges af sendeudstyret. Side 1 af 5 27/

2 Elselskaberne har meldt deres ankomst i området og det har affødt en række spørgsmål vedr. mulighederne for at melde sig ud af foreningen. På denne baggrund har bestyrelsen undersøgt de juridiske forudsætninger meget grundigt. Konklusionen er, at man i de områder hvor der er foreskrevet tilslutning til antenneanlægget (i lokalplanen eller på anden måde) kan fravælge at modtage signaler via anlægget, men man er fortsat pligtig til at betale administrationsomkostningerne til anlægget. På denne baggrund har vi tilføjet et punkt på prisbladet, der dækker for denne situation. Digital TV er et interessant emne og der er mange muligheder. Det var oprindeligt bestyrelsens intention, at der på generalforsamlingen skulle være en diskussion omkring dette emne. I lyset af de mange indkomne forslag har bestyrelsen imidlertid valgt ikke at tage dette emne op på generalforsamlingen, men agter i stedet at afholde et medlemsmøde. Medlemsmødet kan forhåbentligt afholdes i maj eller juni måned. Arne har i en årrække varetaget hvervet som kasserer, men meddelte i god tid sidste år at han ikke ønskede at genopstille i år. I den tid har han siddet tungt på kassen et stort plus som kasserer. Jeg vil gerne rette en stor tak til Arne for hans store indsats på posten igennem de mange år. Det er altid dejligt at opleve aktivitet hos medlemmerne og i år har det givet sig udtryk i en række forslag fra medlemmerne. Det er dog bestyrelsens opfattelse at nogle af de stillede forslag ikke er til fordel for en stor del af medlemmerne og på den baggrund er bestyrelsen imod visse af forslagene. Der bliver sikkert lejlighed til at komme ind på dette senere på aftenen. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt. Pkt. 4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisorer og bestyrelse. Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet. Efter opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt. Side 2 af 5 27/

3 Pkt. 5. Rettidigt indkomne forslag. Grundet de mange forslag, hvoraf flere minder om hinanden, valgte dirigenten at slå nogle forslag sammen, samt at bytte om på rækkefølgen i behandlingen af forslagene. Der var en til tider heftig debat om indhold af og baggrund for forslagene, samt om eventuelle konsekvenser af disse. a) Forslag fra bestyrelsen vedrørende kanalvalg 2009 Forslaget bortfaldt, da datoangivelsen på forslaget var efter fristen for indsendelse af forslag til bestyrelsen. Følgende to forslag blev behandlet samlet: e) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes 5 stk. 1 og g) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes 6 stk. 2 Forslagene blev forkastet med kun 8 stemmer for. f) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes 5 stk. 2 Forslaget blev forkastet med kun 16 stemmer for. h) Forslag vedrørende ændring af vedtægternes 10 stk. 3 Forslaget blev trukket, da vi er forsikret mod svig op til 2 mio. kr. i) Forslag vedrørende ændring af vedtægterne Det blev besluttet at indføre ændringerne som foreslået, når der i fremtiden alligevel skal foretages ændringer og omskrivninger af vedtægterne. j) Forslag vedrørende udformning af prisblad Forslaget vedtaget: Der indføres en kolonne med ordlyden inkl. moms. d) Forslag vedrørende udformning af regnskabet Forslaget blev trukket, da det er ufordelagtigt for foreningen at sprede oplysninger om diverse forhandlede kanalafgifter Side 3 af 5 27/

4 k) Forslag vedrørende kontingent for 2009 Forslaget blev af forslagsstillerne ændret til: Forslag om forhøjelse af kontingent for 2009 til kr. inkl. moms. Forslaget blev vedtaget med 54 stemmer for. b) Forslag vedrørende kontingent for 2009 Forslaget om at sænke kontingentet til 1500 kr. bortfaldt da kun 6 stemte for. m) Forslag vedrørende kanalvalg Det blev vedtaget, at bestyrelsen i løbet af maj 2009 vil foretage et kanalvalg. Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen får en vis frihed til at vælge antallet af kanaler, så der kan en ske tilpasning indenfor de økonomiske rammer. Desuden lovede bestyrelsen at kikke på muligheden for at dele udbuddet op i en stor og en lille pakke. Om der er stemning for dette, skal også undersøges ved kanalvalget. l) Forslag vedrørende kanalvalg Forslaget bortfaldt. c) Forslag vedrørende kanalvalg Forslaget bortfaldt. Pkt. 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af takstblad. Punktet blev ikke behandlet i detaljer, idet generalforsamlingen netop under pkt. 5.k, havde besluttet at hæve kontingentet. Bestyrelsen lovede at arbejde efter et budget, der indeholder så mange kanaler som muligt, men som samtidigt holder et lille plus på bundlinjen. Side 4 af 5 27/

5 Pkt. 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Følgende var på valg: Kasserer Jørgen Visti blev valgt for perioden frem til 2011 Bestyrelsesmedlem Allan Bruhn Andersen blev valgt for perioden frem til 2011 Michael Kristiansen var fejlagtigt sat på til genvalg, men han blev i 2008 valgt for perioden frem til Som suppleanter for et år blev to nye personer valgt: Michael Schou og Even Abrahamsen Pkt. 8 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og revisorsuppleant for et år. Jørgen Larsen blev genvalgt som revisor frem til Hans Drøscher blev genvalgt som intern revisor frem til Arne Ipsen blev valgt som revisorsuppleant frem til Pkt. 9 Eventuelt. Der var her spørgsmål fra salen om, hvad der vil ske i forbindelse med digitaliseringen til efteråret. Formanden henviste til sin beretning (se pkt. 3), hvori det slås fast, at emnet vil blive behandlet på det annoncerede orienteringsmøde. Referent: Henrik Roar Petersen Side 5 af 5 27/

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere