MENNESKE FØRST MENNESKE FØRST IDEOPLÆG OM HØJSKOLEÅND OG ARBEJDSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD IDEOPLÆG OM HØJSKOLEÅND OG ARBEJDSLIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKE FØRST MENNESKE FØRST IDEOPLÆG OM HØJSKOLEÅND OG ARBEJDSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD IDEOPLÆG OM HØJSKOLEÅND OG ARBEJDSLIV"

Transkript

1 MENNESKE FØRST IDEOPLÆG OM HØJSKOLEÅND OG ARBEJDSLIV Denne genudgivelse af rapporten Menneske Først fra august 1997 giver en belysning af højskolens idegrundlag og udfordringer, som kan have såvel historisk og teoretisk interesse som aktuel skolepolitisk betydning. Rapporten præsenterer grundlagdebatten i højskolekredsen og den offentlige debat om højskolens rolle. Der tegnes et tidsbillede af en kriseramt højskole, der kæmpede med en omfattende elevtilbagegang efter de store arbejdsmarkedsreformer i 1995 og en svækket legitimitet i den bredere offentlighed. Det var en periode præget af anfægtelser og forsøg på at gentænke sin opgave. Denne nytænkning blev præget af den nye managementtænkning, der besmykkede sig med begreber som videnssamfund, den lærende organisation, human capital, bløde kompetencer og livslang læring. Indslaget fra den nye markedsøkonomiske dagsorden betød, at man- sige sigte om livsoplysning og folkelig oplysning. HANS JØRGEN VODSGAARD MENNESKE FØRST HANS JØRGEN VODSGAARD MENNESKE FØRST IDEOPLÆG OM HØJSKOLEÅND OG ARBEJDSLIV Interfolks Forlag Interfolks Forlag Menneske først OMSLAG A4 nr. 2.indd :59:41

2 Hans Jørgen Vodsgaard Menneske først. Ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv Interfolks Forlag

3 Menneskeførst.Ideoplægomhøjskoleåndogarbejdsliv InterfolksForlag

4 Indhold FORORDTIL2.UDGAVE...5 FORORD...7 PRESSEMEDDELELSE TIDENSUDFORDRINGER Fællesskabetsfraværkopperneeriudbrud Højskolensmedansvar Besindelsepådefællesværdier Gensynmedtraditionen Dagliglivetsmoralskekapital Arbejdslivetsomtraditionensblindeplet HØJSKOLENSIDEER Højskolelovensåndogformaliarytteriet Kerneydelserdetuudsigeligeiverdsligtlys Højskolenshegnspæleogandreuddannelser AserogjætteristridomFUU ØstforParadis LøgstrupiNoahsark HØJSKOLENOGARBEJDSLIVET Vidensøkonomiogblødekvalifikationer Deoverindividuellearbejdsfællesskaber Åndensbedrifterogvirksomhedskulturen Densamstemtekulturogdetudviklendearbejde Idepolitikogalliancemuligheder MARKEDOGSTRATEGI Tendenserforelevtallet Målgruppepyramiderogimagepleje Produktmarkedmodeller Omstrategiskplanlægning SAMMENFATNINGNYPROFIL Analyseafstrategiskemuligheder Skitsetilnystrategiskprofil OmHandlingsplaner...74 BILAGA:HØJSKOLENOGETNYTKOMPETENCESYSTEM Genereltomdetdanskeuddannelsessystem Mulighederveddetparallellekompetencesystem Højskolensplaceringogmuligheder Produktudviklingogevalueringskultur HøjskoleniSoer Forslagettiletnytparalleltkompetencesystem...84 BILAGB:AMTSLIGEDIALOGMØDERIAPRILMAJ

5

6 Forord til 2. udgave 5

7 6 asernesjætternes

8 Forord 7

9 8 Pressemeddelelse

10 9

11 10 1. Tidens udfordringer 1.1 Fællesskabets fravær - kopperne er i udbrud

12 1. Tidens udfordringer 11 ikke

13 12

14 1. Tidens udfordringer 13 mig, 1.2 Højskolens medansvar Svigt

15 14

16 1. Tidens udfordringer 15 Højskolelovensåndogformaliarytteriet

17 Besindelse på de fælles værdier

18 1. Tidens udfordringer 17 hvilkenretning

19 Gensyn med traditionen restaurative tendens

20 1. Tidens udfordringer 19 Kommu nitarisme.

21 20

22 1.5 Dagliglivets moralske kapital 1. Tidens udfordringer 21

23 Arbejdslivet som traditionens blinde plet Som tidligere nævnt mener Frederik Christensen, "at meget tyder på, at kopperne er i udbrud". En af forklaringerne kan, som han nævner, være:

24 1. Tidens udfordringer 23

25 24

26 2. Højskolens ideer 2. Højskolens ideer Højskolelovens ånd og formalia rytteriet

27 26

28 2. Højskolens ideer 27 i." 38

29 28 direkteindirekte indirekte i

30 2. Højskolens ideer Kerneydelser - det uudsigelige i verdsligt lys Folkehøjskolen , udvikling og vilkår, 40 folkeligoplysninglivs oplysning.

31 30

32 2. Højskolens ideer 31 Bragesnak og managementjargon 42 Ånd Individ: Oplivendeog oplysende samtale Fællesskab: Gerning: ordentlig

33 32 Kerneydelsen: Periferiydelser: grænseydelserne

34 2. Højskolens ideer 33 første andet tredje 2.3 Højskolens hegnspæle og andre uddannelser

35 34 ide (eller kernemission) 2.4 Aser og jætter i strid om FUU

36 2. Højskolens ideer 35

37 36 Højskolens anvendelighed

38 2. Højskolens ideer 37

39 Øst for Paradis

40 2. Højskolens ideer Løgstrup i Noahs ark

41 40 MidtiHøj skolen i

42 2. Højskolens ideer 41 NoahsArk,

43 42

44 3. Højskolen og arbejdslivet 3.1 Vidensøkonomi og bløde kvalifikationer 3. Højskolen og arbejdslivet 43

45 44 særligedanskeværdier,

46 3. Højskolen og arbejdslivet 45 danske 3.2 De overindividuelle arbejdsfællesskaber "personlige kompetencer og kvalifikationer".

47 46 almendannelse. "beåndning",

48 3. Højskolen og arbejdslivet Åndens bedrifter og virksomhedskulturen

49 48 Ritualer Helte Myter ikke

50 3. Højskolen og arbejdslivet 49

51 Den samstemte kultur og det udviklende arbejde

52 3. Højskolen og arbejdslivet 51

53 Idepolitik og alliancemuligheder

54 3. Højskolen og arbejdslivet 53

55 54

56 3. Højskolen og arbejdslivet 55

57 56 4. Marked og strategi 4.1 Tendenser for elevtallet 78

58 Skema:Procentvisfordelingafelevsøgningi199597ifølgeHS'sopgørelse 4. Marked og strategi 57 I. AKASSE ,3 5,2 6,3 8,4 4, BISTANDSHJÆLP 21 14' 9,3 4,7 15,8 11 4,8 14 9,9 4,1 Ialtoffentligstøtte ,3 13, ,1 3. ANDENSTØTTE 0, ,5 5,2 1,3 6,9 5,3 1,6 4. EGNEMIDLER , ,5 59,1 5,4 5. ANDRE 5,7 5,3 7,3 5 2,3 5,4 3,2 2,2 Procentvisfordeling ,8 24,2 99,9 79,4 20,7 99,2 81,9. 17,3 Totaltelevtalpr.år*)

59 58 Elever med offentlig støtte: Elever, som selv betaler opholdet 82 Elever med anden type støtte Foreløbig konklusion på elevtallet

60 4. Marked og strategi Målgruppepyramider og imagepleje

61 60 Model: Målgruppepyramiden: Købere Målgrupper Segmenter Alle forbrugere alleforbru gere segmenter, mål grupper 1. Aldersfordelingen

62 4. Marked og strategi 61 enfolkehøjskole, 2. De unge selvbetalere: 3. De voksne selvbetalere:

63 62 4. Elever på offentlig støtte 5. Lange og korte kurser:

64 4.3 Produkt-marked modeller Bilag Salgsudvikling: 2. Markedsudvikling:

65 64 3. Produktudvikling: 4. Diversifikation:

66 Bilag 65 en model for højskolens produktmarked kombinationer:

67 Om strategisk planlægning

68 Bilag 67

69 68 5. Sammenfatning - ny profil 5.1 Analyse af strategiske muligheder Ide og ønsker Trusler og svage sider

70 5. Ny profil 69 Muligheder og stærke sider Mulige strategivalg 5.2 Skitse til ny strategisk profil 1. Ide og ønsker - revurdering

71 70 2. Nye hovedmål Måliforholdtilkunderne

72 5. Ny profil 71 Måliforholdtiloffentligheden Måliforholdtilbeslutningstagerne

73 72 Måliforholdtilsamarbejdspartnerne 3. Politikker Politikformarkedsføring

74 5. Ny profil 73 Politikforimagepleje Politikforlobbyismeogalliancepolitik Politikforudviklingsogsamarbejdsprojekter Politikforinternideogproduktudvikling Politikforinternorganisationsudvikling

75 Om Handlingsplaner Eksempel I: Produktudvikling af nyt linjefag i arbejdslivskundskab Målsætninger:

76 5. Ny profil 75 Planskitse 1.trin: 2.trin: 3.trin:

77 76 Forår1999: Efterår2000:

78 Bilag A: Højskolen og et nyt kompetencesystem Bilag Generelt om det danske uddannelsessystem

79 78

80 Bilag Muligheder ved det parallelle kompetencesystem

81 80 3. Højskolens placering og muligheder

82 Bilag 81

83 82 4. Produktudvikling og evalueringskultur 5. Højskolen i Soer

84 Bilag 83

85 84 6. Forslaget til et nyt parallelt kompetencesystem o o o o

86 Bilag 85 1.GrundlæggendeVoksenuddannelse(GVU): 2.VideregåendeVoksenuddannelse(VVU): 3.Diplomuddannelse: 4.Masteruddannelse: Systemetsamletset

87 86

88 Bilag B: Amtslige dialogmøder i april-maj 1997 Bilag 87

89 88

Menneske først. ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv

Menneske først. ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv Menneske først ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv Hans Jørgen Vodsgaard August 1997 Indhold PRESSEMEDDELELSE... 3 FORORD... 5 1. TIDENS UDFORDRINGER... 6 1.1 Fællesskabets fravær - kopperne er i udbrud...

Læs mere

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde Finn Thorbjørn Hansen Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde - om den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning Udgivet af FFD Folkehøjskolernes Forening

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne www.folkeskolen.dk opdateret februar 2009 1/16 Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne Folkeskolens formålsformuleringer har skiftet tyngdepunkt gennem tiderne. Fra vægt på at danne kristne, nyttige

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Hvorfor kræver det personlig udvikling at opnå faglig udvikling?

Hvorfor kræver det personlig udvikling at opnå faglig udvikling? THINK ABOUT IT Hvorfor kræver det personlig udvikling at opnå faglig udvikling? De fleste medarbejdere anvender blot 80 % af deres faglige og menneskelige kapaciteter. De faglige kapaciteter dækker fx

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

læringspraksis i 9. til 12. klasse

læringspraksis i 9. til 12. klasse Niels Rosendal Jensen Jesper Boding Christian Christrup Kjeldsen Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse resume af forskningsrapport AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet Alle taler om ledelse..... Denne artikel hævder, at de gamle ledelsesdyder stadigvæk har deres berettigelse, måske oven i købet i styrket anvendelse. Som

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere