Referat af generalforsamling torsdag 29. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling torsdag 29. januar 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamling torsdag 29. januar 2015 Køge, 29. januar 2015 Morten Holtze Kryger Sted Dagsorden Ravnsborghallens cafeteria 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Thomas Elm Kampman, som blev valgt. 2. Beretning om foreningens virke i 2014 Køge Kyst er faldet på plads dagbladet 29/01 Ved EU-valget blev Bendt Bendtsen genvalgt, og vores egen kandidat, Christian Wedell-Neergaard fik et godt valg, men dog ikke nok stemmer til et ekstra mandat. Vi fik ny politisk leder og landsformand i form af Søren Pape Poulsen. Skiftet har endnu ikke betydet den store fremgang i meningsmålingerne, men det kan komme endnu. Lokalt har vi nu haft et år med konservativ borgmester efter 92 års socialdemokratisk styre. Overalt får Flemming Christensen ros for håndtering af borgmesterposten og sin evne til at holde sammen på byrådet, hvilket blandt andet afspejler sig i, at årets budgetaftale blev indgået med alle 27 byrådsmedlemmers tilslutning. Også Mads klarer det godt som formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og gruppeformand. Bestyrelsen har gennem året støttet op om byråds arbejdet, ved deltagelse formøder og i temamøder i flertalsgruppen. Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 1 af 10

2 Der har gennem året været fem velbesøgte medlemsaktiviteter: generalforsamlingen, stormøde med Connie Hedegaard og Christian, bustur i Køge med borgmesteren og julearrangement på Svenstrup Gods. Gennem året har der været udsendt seks nyhedsbreve samt diverse orienterende mails. Der opfordres desuden til at følge facebookgruppen Konservative i Køge, og der arbejdes på forbedring af hjemmesiden med hyppigere indlæg. Der blev holdt nytårskur for alle der havde været aktive i forbindelse med kommunalvalget. Ved Lokalforeningernes netværksdag, hvor der blev drøftet hvervning og fastholdelse af medlemmer, deltog Morten Kryger og formanden. Der ha været afholdt ti bestyrelsesmøder, og der er blevet nedsat et aktivitetsudvalg for at fastholde niveauet af medlemsaktiviteter. Det meste af bestyrelsen deltog i årets Landsrådsmøde. Der har været afholdt fire Storkredsmøder foruden storkredsens generalforsamling. Næste generalforsamling er 24. marts. Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Der er blevet nedsat et idepolitisk udvalg bestående af både bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer. Udvalget formål er udvikling af klare konservative budskaber, handlinger og mål. Dette både lokalt og nationalt. Bestyrelsesmedlem Per Stryhn fortalte om planlagte aktiviteter: - Tur til Christianborg for medlemmer af lokalforeningen. - Bustur rundt i den vestlige del af Køge kommune. - Virksomhedsbesøg med Borgmesteren for medlemmer og andre interesserede. - Politisk drøftelse med udgangspunkt i arbejdet fra idepolisk udvalg. Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 2 af 10

3 3. Godkendelse af det reviderede regnskab Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Kasseren oplyste, at vi fortsat er godt 100 medlemmer i lokalforeningen. CWR: Storkredsen har bevilget kr , Roskilde vælgerforening kr så kampagnen ind til videre er oppe på kr Private donationer modtages gerne. 4. Fastsættelse af kontingent for 2015 Kontingentet er uændret kr. 400 for voksne, kr. 350 for unge, 300 for pensionister og kr. 700 for ægtepar. 5. Indkomne forslag Medlemskab ungkonservativ til kr. 100 årligt blev vedtaget. 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik Borgmester Flemming Christinsen indledte sin beretning med at vise et videointerview med ham selv, hvor han fortæller om det politiske år i Køge kommune. Året huskes blandt andet for den nye konstellation i byrådet og ny skolestruktur, at der er kommet gang i Køge Kyst og stationsområdet samt Campus og projekterne Sygehus og Køge Nord Station, som er på tegnebrættet. Flemming Christen forventer at 2015 bliver mindst lige så spændende og travl. Der vil komme en del gravearbejde, som kan være til gene for borgerne. Der er planlagt dialogmøder med borgere i de små lokalsamfund for at lytte til deres ønsker. Der vil ske yderligere forbedringer af erhvervsservice. Flemming glæder sig over alle de store projekter, som realiseres over de næste 4 5 år. Flemming Christensen havde på bordene lagt en folder omhandlende de store projekter i Køge. De kommer til at fylde meget i de kommende år, ligesom det har fyldt meget de sidste fem år. Der har været stor tvivl om hvorvidt betingelserne for udbygningen af stationsområdet kunne overholdes. Dette er Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 3 af 10

4 netop faldet på. Denne etape 2 omhandler bl.a. tunnel under jernbanen til forbindelse af havnen og byen, ny biograf, udvidelse af rådhuset samt butikker og genoptræningscenter, ny stationsplads og gangbro til Colstrupgrunden. Udbygningen styrker Køges handelsliv, da der kommer store konceptvarebutikker til centrum, som vil give større kundegrundlag for bymidtens forretninger. Sygehuset: Lokalplan og ny cykelsti vedtaget. Ny Køge nord Station med lukket gangbro vedtaget. Banedanmark betaler for station og gangbro, mens kommunen skal betale for den omkringliggende infrastruktur. Havnen: Udvidelsen kører som det skal, og jorddepotet forventes opfyldt inden for syv år. Det sydlige felt er ved at blive taget i brug. Ligeledes er sønder strands kystlinje blevet flyttet 100 meter ud i vandet for at flytte kystbeskyttelseslinjen da denne var til hinder for det kommende byggeri på sønder havn. De første byggefelter på Sønder havn er reserveret af investorer. Campus: SOSU-uddannelsen åbner til april. Handelsskolen og VUC har udvidet, og området bliver hele tiden udvidet. Byrådet: Nogle gange kan der være heftig debat på byrådmøderne, men generelt er der god stemning. Nogle gange kan man blive overrasket over hvem man kan have godt samarbejde med. Der er vægt på hård økonomisk styring, hvilket betyder at de enkelte udvalg som udgangspunkt skal overholde det udstukne budget. Samling af rådhuset giver alene driftsbesparelse på 3,4 mio. kr. Herudover mener forvaltning, at der ved effektivisering kan spares 10 mio.kr. årligt. Selvom borgmesterposten optager meget tid er det sjovt og givtigt. Mads Andersen, som er formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget berettede, at han også har også travlt, blandt andet i kraft af den store fokus udvalget har lagt på erhvervsservice og effektivisering på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet har givet store besparelser i forvaltningen, hvilket Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 4 af 10

5 er kommet andre områder til gode. Køge skal være forlystelsesland for virksomheder. Der er oprettet et nyt erhvervskoncept, som går på at forkorte sagsbehandlingstiden, give ordentlig information til virksomheden og graduere sagers kompleksitetsniveau for at give virksomheder et praj om hvor lang tid en sag kan vare. Der er etableret døgnservice for virksomheder og åbent hus på kommunen ugentligt. Der forventes betydelig stigning på Dansk Industris og Dansk Byggeris ranglister over erhvervsvenlige kommuner. Flemming og Mads er de to politikere i Køge med mest taletid i pressen. Mads Andersen fortalte om nogle igangværende tiltag: Projekter, vækst og jobs: Sammenkobling af byggeprojekter, virksomheder og arbejdstagere. Bygmed.dk: Virksomhedskartotek, hvor bygherrer kan se hvilke virksomheder der er i Køge. Flygtninge: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har koordinationsansvar vedrørende integration og flygtninge. Køge har ligesom resten af landet fået væsentligt forhøjede flygtningekvoter. Der forventes flere hundrede nye flygtninge i , primært fra Syrien. Der er planlagt screening af flygtningene allerede inden de kommer til Køge, og der gennemføres et treårigt integrationsforløb for de nye borgere på baggrund af deres kompetencer og udfordringer, og der vil blive arrangeret erhvervspraktik. Der vil blive udfordringer med at huse alle de kommende flygtninge. Spørgsmål og kommentarer til beretningerne: Spørgsmål til FC: Køge Park er ikke nævnt? FC: Kun de sikre er nævnt. Der er dog ikke noget, som tyder på, at det ikke bliver gennemført. Der forventes private midler til opførelse af byggeriet. Kommunen skal så leje faciliteterne. Pengene fra salg af grund svarer formentlig til det der skal deponeres i forbindelse med byggeriet. Forventes godkendt i oktober i faldt private partnere er fundet. Forventet færdig i Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 5 af 10

6 Alle foreningerne i området er vilde med projektet. Opfordring: Kan den store interesse i Køge Park ikke udnyttes af aktivitetsudvalget til at kapre nye medlemmer. Opfordringen blev vel modtaget at bestyrelsen. SPG: Vi er ved at drukne i trafik specielt transittrafikken fra Stevns. Hvordan løses dette. Specielt tænkes på gener for beboerne langs hovedtrafikårerne. Den foreslåede omfartsvej synes for sydlig. Desuden ønskes forklaring på hvordan der tænkes sikring mod ekstreme vejrsituationer. SVAR: Der foregår løbende forbedring af trafiklysstyringen. Der er langt om længe fundet fælles løsning vedrørende omfartsvejen, som både Køge og Stevns kan bakke op om at gå til staten med. Staten vil formentlig først gå med, hvis omfartsvejen kan tage 1/3 af transittrafikken. Der kan måske opnås synergieffekt med en sammenkobling af Syd- og Vestmotorvej. I havneudvidelsen er nye ydermoler til sikring af bymidten. Der undersøges hvordan der sammen med de andre kommuner i Køge bugt kan udføres kystsikring af hele området. Kommentar: Kort efter registrering af fuldtidsbeskæftigelse i egen virksomhed modtages opringning fra kommunen, med tilbud om hjælp, hvilket var en glædelig overraskelse. 7. Valg af formand (Arne T. Hansen er på valg) Arne T. Hansen blev genvalgt til posten som formand. 8. Valg af næstformand (Søren Andersen er på valg) Bestyrelsen forslår nyvalg af Per Stryhn og at Søren Andersen fortsætter som bestyrelsesmedlem på den post, der bliver ledig efter Per. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Kim Lemming Sørensen, Finn von Bülow og Morten Holtze Kryger blev genvalgt. Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 6 af 10

7 10. Valg af suppleanter Lykke Outzen og Mogens Illum Hansen blev genvalgt 11. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4,stk. 2. pkt. 4, stk.2, pkt. 11 og 12 samt suppleanter for disse Søren Andersen, Finn von Bülow, Kim Lemming Søren og Morten Holtze Kryger blev valgt som delegerede Birgit von Bülow, Heidi Lemming Sørensen, Lykke Outzen og Mogens Illum Hansen blev valgt som suppleanter. 12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse Harry Nielsen og Bruno Juul blev genvalgt. 13. Valg af 2 revisorer suppleanter Søren Mathiesen og Torben Hansson blev genvalgt. 14. Politisk drøftelse, ved folketingskandidat Christian Wedell-Neergaard og Borgmester Flemming Christensen CWN havde medbragt forhandlingsprotokol for generalforsamlingen af 21. januar 1970, hvor Jens Wedell-Neergaard var formand. Han ønskede hurtig sammentømring af den ny Skovbo storkommune. Han modtog, som 42 årig genvalg som formand for femtende og sidste gang. Han gik af som sognerådsformand men modtog valg til amtsråd. JWN indgik aftale med svenskerne om opførsel af nyt storsygehus i Køge, men havde ikke mandat hertil og måtte gå af. Sygehuset blev først opført ti år senere. CWN har været med til at beslutte både udvidelse med ny stor sengefløj og nu storsygehuset (universitetssygehus). Det er besluttet at udbyde i 30 fagentrepriser i forhåbning om, at få lokale håndværkere til at byde på opgaven. CWN om sit kandidatur til folketinget: Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 7 af 10

8 Slogan for K: Arbejder for øget frihed under ansvar. Ønsker at den enkelte i videst muligt omfang kan varetage beslutninger om eget liv, men hermed følger også ansvaret for sig selv og sine nærmeste. Først herefter skal staten træde til med hjælp. Vi ønsker at støtte op om det der virker og reparere det der ikke fungerer. Vi skal ikke stå i vejen for dem der kan selv, men hjælpe dem, som har problemer med at klare sig. Hermed også forstået at såfremt man begår forbrydelser, som influerer på andres muligheder for at føre det liv de ønsker, skal det straffes hårdt. Man skal skabe nye løsninger for at opretholde en sund livsførelse. Vi støtter op om og værner om familien. Konservativt princip: Pengene skal passe. For at forbedre den personlige frihed nedsættes skatten, beskæftigelsesfradraget øges, topskat nedsættes og afgifter nedsættes. Den offentlige sektor skal effektiviseres og rationaliseres og ikke vokse. Ved nedlæggelse af regionerne fjernes et fordyrende mellemled. Der er allerede i regionen skabt mere effektive processer, blandt andet på sygehusområdet, hvor der er blevet effektiviseret med 5 % om året. Vi skal bære det med til en kommende borgerlig regering, som vi dog ikke skal være en del af. Vi skal have genskabt forståelsen for, hvad Det Konservative Folkeparti har at tilbyde, og hvad vi kan gøre for samfundet, familien og den enkelte. Dette kan ikke opnås hvis vi er bundet af et regeringssamarbejde. CWN ønsker at arbejde for kristne værdier med åbenhed. Bedre vilkår for virksomheder => flere arbejdspladser => vækst i samfundet. CWN ønsker en bedre folkeskole uden tvungen lektiecafe, og vil også arbejde for bedre sygehuspolitik og turisme med udgangspunkt i Køge. Forventer opbakning om den konservative politik. Der skal desuden være en markant nedsættelse af registreringsafgiften på biler. Flemming Christensen: Det bør være konservativ dyd at kæmpe for, at sunde fødevarer er dyrere end usunde fødevarer. CWN: dette kan ikke gennemføres nu, da det vil give hul i kassen. Kan måske gøres om et par valgperioder, når den offentlige sektor er blevet effektiviseret. FC: Der skal kæmpes for, at det private erhvervsliv får mulighed for, at hjælpe Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 8 af 10

9 med bekæmpelse af arbejdsløsheden herunder flygtninge i virksomhedspraktik, løntilskudsjob m.v. CWN: Det skal gøres billigere og nemmere for virksomheder at have lærlinge. Der skal også stilles krav til arbejdsløse og folk under uddannelse. Mads Andersen: Der er god dialog med virksomhederne om bl.a. nyttejobs, praktikpladser m.v. Spørgsmål: Kan vi ikke lægge vægt på, at effektiviseringen i sygehusene består af afbureaukratisering? CWN: Der arbejdes på at nedsætte antallet af registreringer for at lempe arbejdet. Den største effekt er opnået ved, at hjemtage behandlinger fra sygehusene i hovedstaden. Der opføres nyt sygehus i Slagelse i offentligt privat samarbejde OPP. Her lægger regionen grund til medens en privat aktør opfører og driver sygehuset. Kommentar: Det er ikke det offentlige der skaber arbejdspladser. Det offentlige skal skabe gode rammer for private aktører til at skabe arbejdspladser. CWN: Har Køge kommune planer for udlicitering? FC: Der er planer for udlicitering af hjemmepleje i enkelte områder. Det skal ikke forstås som en spareøvelse, men der skal være forventning om bedre service for samme eller om muligt færre midler. Kommentar: Udenlandske varer er billigere end danske på grund af høje udgifter på arbejde i Danmark. Konservativ politik bør slå ned på dette problem. Det konservative Folkeparti har brug for en god sælger, men også en tydelig varedeklaration. Spørgsmål: Hvor mange stemmer kræver et mandat for CWN? CWN: personlige stemmer vil give et direkte mandat. Det er Sorø og Køge der skal give flest stemmer, da det er borgmesterkommunerne. Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 9 af 10

10 FC: Det skal ikke nødvendigvis forventes, at der hvert år opnås fuld enighed i byrådet om budgetforlig. Der ønskes stadig bredt funderet forlig, men ikke for en hver pris. Der skal dog også tænkes taktisk frem mod næste valg. 15. Eventuelt Sasia, KU-repræsentant, berettede om aktiviteter i KU Køge Bugt det seneste år samt om fremtidige aktiviteter: Har støttet Nicklas Vind til EP-valg. Vil støtte Mikkel Lundemand og CWN ved folketingsvalget. Der har været afholdt julefrokost. Ved generalforsamlingen er Sasia blevet valgt til formand for KU Køge Bugt. Ny KU-repræsentant er Peter Christensen. Formanden takkede for stort fremmøde og en livlig debat. Konservative Køge - Generalforsamling - Referat Side 10 af 10

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Formandshåndbogen 2011

Formandshåndbogen 2011 Formandshåndbogen 2011 Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1 Kære KU er, Du sidder nu med lokalforeningshåndbogen, som er tiltænkt dig, der er formand eller blot aktiv i lokalforeningens organisatoriske

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere