ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns"

Transkript

1 ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sommer 2012

2 ParkinsonPosten Sommer 2012 Redaktion Frank Ward tlf / mail: Signe Hemmingsen tlf / mail: ParkinsonPosten udkommer 4 gange årligt (vinter, forår, sommer og efterår) og sendes til alle medlemmer af Sjællands Østkreds. Ansvarshavende redaktør: Ingrid Dybvad Andersen Produktion: Fila Offset ApS, epost: laoffset.dk Forside Forside: Sommer 2012 Foto Signe Hemmingsen Nr. 3, årgang 12 Udgives af Indhold Referat af general forsamlingen Temamøde Torsdag d. 13. sept Klub Roskilde... 5 Caféen i Tune-Greve... 5 Cafeen i Køge... 5 Patientgruppen... 6 Pårørendemøde... 6 Om vores stavgangsture... 6 Sundhedsdag i Roskilde... 7 Nyt bestyrelsesmedlem... 7 Sommertur til Hedeland den 8. juli... 8 Efterårstur til Køge den 2. september 8 Parkinson Unity Walk... 9 Referat fra tur til Zoologisk Have... 9 Kalender Skovtur i Boserup skov Annonce Roskilde Svane Apotek Ferietur til Sønderjylland Parkinsonskolen Sjælland Annonce fra Fysiocenter Støden Indlæg modtaget af Anni Idorn Frølich 17 Bestyrelse og kontakter Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Indlæg fra læserne modtages med stor glæde - gerne sendt til redaktionen ved brug af e-post. Deadline for indlæg til efterårsnummeret er 1. september Side 2

3 Sommer 2012 ParkinsonPosten Referat Dansk Parkinsonforening, Sjælland Østkreds GENERALFORSAMLINGEN Der var mødt 34 medlemmer og LANDSNÆSTFORMANDEN og dennes kone. Dagsorden. 1) Valg af dirigent: JAN SVEND- SEN forslået af bestyrelsen og valgt. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen og dagsorden var sket efter foreningens vedtægter og generalforsamlingen var derfor lovlig. 2) Valg af referent: TONNI NIEL- SEN forslået af bestyrelsen og valgt. 3) Kredsformandens beretning: Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. I den mundtlige beretning oplyste formanden, at der i året 2011 havde været ekstra ordinært mange administrative opgaver i bestyrelsen, bl.a. ny kasserer nyt regnskabs system ny bank ny blad redaktør. Problemer mødelokalerne (skimmelsvamp i væggene) i frivilligheds center(fvc). Som medlem af centeret (kontingent 100 kr. pr. år) får vi stillet kaffe og te gratis til rådighed. Ligesom centeret har lavet rabataftaler om bustransport og kontorartikler. Formanden efterlyste flere deltagere til foreningens udflugt til Sønderjylland. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 4) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for kredsen. Kassereren gennemgik regnskabet, som viste en indtægt på kr. og en udgift på kr. altså et underskud på kr. som tages af formuen, som herefter er på kr. Der var ingen bemærkninger fra Den Statsautoriseret Revisor. Landsforeningens næstformand orienterede om det nye regnskabssystem. Side 3

4 ParkinsonPosten Sommer 2012 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lis Hansen ønsker ikke genvalg og Gitte Petersen, Stevns kommune blev nyvalgt Frank Ward genvalgt Clara Jensen genvalgt. 6) Valg af suppleanter: vælges hvert år for 1 år: Britta Hermansen, 1. genvalgt. Ingrid Andersen, Gershøj, ønskede ikke at genopstille. Lone Rask, 2. nyvalgt 7) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. 8) Eventuelt: Herunder fortalte Landsforenin- Underskrevet af: gens næstformand, Erling Olsen om arbejdet i Hovedbestyrelsen og om stormødet med politikerne, der var afholdt den 11. april i LANDSTINGSALEN. Kredsformanden takkede LIS for mange års arbejde i bestyrelsen. Kredsformanden takkede dirigenten for veludført arbejde. Valg til klubledelse: Roskilde-klubben og café Tonni Nielsen, Signe Hemmingsen, Britta Hermansen & Gertie Ward. Greve/Tune klubben og cafe Karin, Søren & Lone. Køge klubben: Inge-Bente Jan Svendsen, Ingrid Dybvad Andersen, Tonni Nielsen, Dirigent Kredsformand Referent Side 4

5 Sommer 2012 ParkinsonPosten Temamøde Torsdag den 13. september kl til Temamøde med neuropsykolog Irene Kring Mortensen fra neurologisk afdeling Roskilde Sygehus. Irene vil fortælle om de psykiske aspekter, der kan komme i forbindelse med sygdommen. Vi kender Irene fra tidligere og ved hun er en kapacitet på sit område og god til at formidle det til os. Kom og bliv lidt klogere på sygdommen og stil de spørgsmål du måtte have. Mødet foregår i Bibliotekssalen i Ølbycentret og læg mærke til mødetidspunktet! Vi starter med foredraget kl og spiser bagefter kl. ca. 18. Tilmelding Clara, tlf eller Ingrid tlf inden 9.september Klub Roskilde Frivilligheds Centeret(FVC) er fortsat under reparation og vi forventer at kunne bruge den igen efter sommeren. Derfor er der ingen møder i caféen i sommer. Det er sommer og derfor er der ingen cafe igen før torsdag den 6. september, hvor vi skyder efterårssæsonen i gang i Tune Borgerhus. Der er planlagt 2 cafemøder mere i efteråret. Det er torsdagene den 18. oktober og den 29. november. Alle ønskes en rigtig god sommer og på gensyn i september. Vi starter op efter sommerferien med at mødes fredag den 31. august i Solgårdsparken, Stevnsvej i Strøby Egede på parkeringspladsen kl.14. CAFE en sørger for kaffe og kage derfor tilmelding til Elly Der er café i ÆBLEKØKKENET, plejehjemmet MØLLEBO, Nørre Boulevard 101, Køge d.28-9 og fra kl På gensyn og god sommer Inge Bente Søren og Karin Side 5

6 ParkinsonPosten Sommer 2012 Møde for pårørende Det næste pårørendemøde bliver den 20. september kl Pårørendemøder er for alle kredsens medlemmer. Mødet foregår denne gang igen i Roskilde i Frivilligcentret, Sct. Maria, Frederiksborgvej 2, i kælderen lokale 1 eller 2. Tilmelding til Clara på tlf Patientgruppen Om vores stavgangsture Der er ingen møder i Patientgruppen før vi kan vende tilbage til Frivilligcentret, og det kan vi til oktober, hvor vi vender frygtelig tilbage onsdag d.10 oktober fra kl. 14 til 16. I næste blad vil der stå lidt mere om dette. Tonni Det har i bestyrelsen været drøftet, om vi skal ændre vores annoncering af ture og udflugter, så vi fremover ikke længere kalder dem for Stavgangsture men blot beskriver dem som forårstur, sommertur, efterårstur osv. Det har aldrig været betingelsen, at man skal kunne gå rundt med stave, og det har heller ikke været en betingelse, at man behøver at kunne gå ret langt,- bliver man kørt af sted i kørestol er det selvfølgelig også i orden. Det vigtigste er at man har lyst til det sociale samvær, som knytter sig til det vi foretager os sammen. Signe og Frank Side 6

7 Sommer 2012 Sundhedsdag i Roskilde Igen i år afholdes der sundhedsdag på Hestetorvet i Roskilde. Dagen er lørdag den 25. august fra kl ParkinsonPosten Vi vil have et telt stående på torvet, så vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer til en hyggelig snak. Det plejer at være en god dag sammen med mange andre foreninger, så kom op og hils på os. Frank, Gunnar, Britta, og Clara Nyt bestyrelsesmedlem Som pårørende til en Parkinsonramt, blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsen, og ved generalforsamlingen i april blev jeg valgt ind. Min mand Niels og jeg er nytilflyttere til kredsen. Vi kommer fra København, har bygget hus på Stevns, og flyttede hertil i december Vi er blevet glade for egnen. Til hverdag arbejder jeg med bogholderi og regnskab - nogle timer om ugen hos en tandlæge, jeg er for nylig også startet nogle timer om ugen i Parkinson foreningens sekretariat. I forhold til Parkinson går jeg meget op i, at både Parkinsonramte og pårørendes hverdag skal være så god som muligt. Jeg har bl.a. været med i en inspirationsgruppe, da foreningen skulle udarbejde den nye pjece for pårørende. Min mand Niels har tilbudt at være yngrekontakt i kredsen, og både mine og Niels kontaktoplysninger kan ses andet sted i bladet. Jeg håber, at kunne være med til at gøre en forskel for os alle med mit arbejde i bestyrelsen. Gitte Frank Pedersen Side 7

8 ParkinsonPosten Sommer 2012 Sommertur til Hedeland den 8. juli. Vi mødes ved Veteranbanen kl og regner med, at vi bliver kørt med toget kl. 11. Billetter a 40 kr. købes i den lille bod ved banens start, hvor I også kan tage en oversigt over afgangstider. Når vi har gennemført sådan en tur mere end 3 gange, må det vel nok kaldes en tradition, så det er det altså blevet, bl.a. fordi vi har 2 erfarne turguider, der kender Hedeland rigtig godt. Vi medbringer selv mad og drikke og finder et godt sted, hvor vi kan sidde og spise hyggeligt sammen. Efter vi har spist, går vi en lille tur, men man behøver ikke at gå, hvis man helst vil blive og sludre er det også en mulighed. Ydermere har vi et gæstfrit medlem, Arne, som lægger hus og have til, og serverer kaffe og kage, når turen er slut. Husk at den del af traktementet koster 20 kr. pr. person. Hvor langt vi kører denne gang planlægger Britta og Gunnar på forhånd. Vi glæder os og håber at der kommer rigtig mange. Besked gives til Britta eller Gunnar på tlf.: mail: Clara og Signe Efterårstur den 2. september til Køge Miniby, Modelbyen på Strandvejen 101 ligger tæt ved hotel Hvide Hus. Det skulle være nemt at finde et sted at parkere. Vi mødes ved Minibyen kl. 11 medbringende godt humør. Indgangen koster 40 kr. Sammen går vi en tur rundt og kigger på den spændende model af den gamle Køge by. Herefter kører vi sammen tættere ind i Køge og vi finder et rigtig hyggeligt sted i indre Køge, hvor vi kan gå en tur se på kirken, og den gamle bydel og for eksempel nogle af de smukke gårde og spise et let måltid. Det behøver ikke at koste en herregård! Det vil selvfølgelig afhænge lidt af vejret hvad vi finder på, men vi aftaler turens forløb i samråd. Vi glæder os til at se jer og modtager gerne besked et par dage før. Clara og Signe Side 8

9 Sommer 2012 Parkinson Unity Walk ParkinsonPosten af kredsens medlemmer var blandt de 300 deltagere i denne tur, som beskrives i den seneste udgave af Parkinsons Nyt. Grevinde Alexandra åbnede begiveheden og sammen med sin hund gik turen med os til Fælledparken hvor der var underholdning nogle timer. Vejret var bestemt ikke sommervejr men vi hyggede os. Udvalget bag Walken er ved at gå i gang med planlægning af næste års walk. Frank Ward Referat fra stavgangstur til Zoologisk Have den 22. april. Den 22. april var vi en flok på 8 personer, som havde en rigtig dejlig tur sammen til Zoo. Forårsvejret har været en gang blandede bolcher. I en periode i marts var vejret næster sommeragtigt, i april var vejret som så ofte i den måned engang imellem sol, engang imellem koldt og engang imellem med regn. Ingen undtagelse i år. På dagen var det lidt sol, lidt regn (men ikke meget) og vi kan vidst nok betegne det som halvkøligt. Men ikke mere end at vi kunne nyde turen og vores humør fejlede ikke noget. Og vi fik gået en rigtig tilpas runde i haven og spiste vores madpakker i det fri. Vi så de store pattedyr, løverne, tigerne, aberne og elefanterne i deres flotte reservat. Og vi så søpattedyrene og opdagede at Søren har en ganske særlig interesse i pingvinerne. Da vi trængte til at varme os på et tidspunkt, gik vi ind i regnskovafdelingen, men der var godt nok fugtigt. Vi var også i den nye afdeling med klovdyrene, flodhestene mm. og i den nyanlagte safariafdeling. Dejlig tur og hyggelige mennesker at være sammen med. Signe Side 9

10 ParkinsonPosten Sommer 2012 Sommertur til Hedeland Veteranbanen søndag den 8. jul Sundhedsdag i Roskilde Hestetorvet lørdag den 25. au Cafeen i Køge Solgårdsparken fredag den 31. au Efterårstur Køge Miniby søndag den 2. sep Caféen i Tune-Greve Tune Borgerhus torsdag den 6. sep Temamøde Ølby Bibliotek torsdag den 13. se Pårørendemøde Frivilligcenter torsdag den 20. se Cafeen i Køge Møllebo fredag den 28. sep Klub Roskilde Ingen møder Patientgruppen Ingen møder Skovtur i Boserup Skov Vi var tre fra vor forening der tog imod FVC s invitation til skovture i Boser Skov, ledet af en naturvejleder./skovfoged Gunnar som fortalte om skovens træer, og at der var så meget kvas således at insekterne havde noget at kravl og gemme sig i.på den ene tur så vi Kattinge værk som i gamle dage var cel lulose fabrik men nu er der kurser i bygningerne derude. Det var et par dejlige dage med kaffe og kage inden vi blev kørt til Roskild igen. Skam der ikke var flere med men det har nok været annonceringen de ikke var udbredt nok. Bedre held næste gang. Britta Side 10

11 Sommer 2012 i kl side7 gust kl til side 7 gust kl til side 5 tember kl side 8 tember kl til side 5 ptember kl til side 5 ptember kl side 6 tember kl til side 5 ParkinsonPosten K A L E N D E R up e - r S O M M E R 2012 Side 11

12 ParkinsonPosten Sommer 2012 Roskilde Svane Apotek Skomagergade 12, 4000 Roskilde Tlf Side 12

13 Sommer 2012 Ferieturen til Sønderjylland ParkinsonPosten Vi ankom tirsdag d. 29. maj, kl. 15, hvor vi indtog kaffen med en god kringle og blev så indlogerede på Rudbøl Kro. Derefter hvilede vi os efter den lange køretur. Senere fik vi en Wienerschnitzel, så stor som et toiletbræt. Vi var 13 til bords så krofatter havde sat en ekstra kuvert med en sød sælunge dukke. Man er vel ikke overtroisk, syv-ni-tretten! Næste dag blev vi hentet kl.10 og kørte til Marsken og Højersluse, der er et enormt område med et rigt fugleliv og en masse får. Vi havde, som chauffør en meget vidende fortæller. Vi var også i Møgeltønder og så kirken, som nok er et besøg værd. Når man har set den i TV er det jo altid i forbindelse med kongelige ting, og der ser man jo mest på personerne. På hjemmevejen besøgte ca. halvdelen af os Nolde Museet. Det skal man, når man er på disse kanter. En stor tak til Ingrid og Tonni, som gad ha mig med. Tonni blev nød til at sidde bag i bilen, grundet mine tossede ben. Tak igen. Det var en gode tur, og vi var et tilpas selskab på 13, så vi kunne få talt med alle. Pia Nielsen Side 13

14 ParkinsonPosten Sommer 2012 Parkinsonskolen Sjælland - e erår 2012 For Parkinsonramte, deres nærmeste netværk - ægtefæller, voksne børn samt andre interesserede. Kurset a oldes over 3 lørdage, hvor der formidles viden om Parkinsons sygdom og konsekvenser af det at leve med en kronisk fremadskridende sygdom. 1. Mødedag lørdag den 27. oktober 2012 Kl Stamcelleterapi, v/lektor Morten Meyer, Syddansk universitet. Foredraget tager afsæt i eksisterende erfaringer med celletransplanta on som eksperimentel behandling af Parkinsons sygdom. Det vil belyse såvel posi ve erfaringer som problemer ved brug af fostervæv. Forventninger og perspek ver der kny er sig l stamcelleforskning vil blive belyst. Der vil blive rig lejlighed l, at s lle spørgsmål. Kl Frokost Kl Genterapi, ved Lektor David Woldbye, Københavns universitet. Foredragsholderen vil fortælle om en ny type behandling, som muligvis kunne blive frem dens behandling: Genterapi. Ved denne metode kan arveanlæg, der kan modvirke Parkinsons sygdom, indsæ es i specifikke hjerneregioner. Foreløbige resultater fra både dyremodeller og mennesker ser umiddelbart lovende ud. Endnu mangler det dog at blive bekræ et. Sted: Knud Lavard centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Prisen pr. person er kr. 175,- og dækker én kursusdag i Ringsted, inkl. Forplejning, morgen- og e ermiddagskaffe samt frokost. 2. Mødedag lørdag den 3. november 2012 Kl Søvnproblemer ved professor Poul Jennum. Dansk Center for søvnmedicin, Københavns universitet, Glostrup Sygehus. Mange mennesker med Parkinsons sygdom oplever i varierende grad søvnforstyrrelser, De hyppigste forstyrrelser omfa er, natlige drømme, bevægeak vitet, vejrtræknings- Side 14

15 Sommer 2012 ParkinsonPosten problemer, der giver øget træthed og søvnanfald om dagen. Der findes visse søvnsygdomme, som særlig rammer Parkinson pa enter. De seneste års viden har givet et godt indblik i de mekanismer der regulerer søvnen og som særlig påvirker Parkinson pa enter. Kl Frokost Kl Vandladningsproblemer v/sygeplejerske Anders Clausen, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Mange Parkinsonramte, får vandladningsproblemer, som er l stor gene i dagligdagen. Foredraget vil belyse de mekanismer der forårsager vandladningsproblemerne, samt hvad der kan gøres for at a jælpe problemerne. Sted: De gamles By, Festsalen Bygning V, Nørre Allé 41, 2200 Kbh. Ø 3. Mødedag lørdag den 1. december 2012 Kl Parkinson en forandring i livet. ved psykolog specialist i sundhedspsykologi Susanne Ohrt. Parkinsons sygdom er en sygdom der udvikler sig over mange år. De forandringer der med den opstår, kan være forskellig fra person l person og kan have forskellig betydning for både den ramte og pårørende. Der eksisterer ikke kun en måde at håndterer forandring på. Det er vig gt for den enkelte familie at finde sin helt egen måde at få livet l, at gå videre på og tage vare på sig selv og hinanden. Denne temadag byder på oplæg, erfaringsudveksling og gruppediskussion med udgangspunkt i ovennævnte temaer, med henblik på, at stø e den enkelte deltager i at finde frem l deres helt egne behov og strategier Kl Frokost Sted: De gamles By, Festsalen Bygning V, Nørre Allé 41, 2200 Kbh. Ø Prisen pr. person er kr. 350,- og dækker to kursusdage i København, inkl. Forplejning, morgen- og e ermiddagskaffe samt frokost. Tilmelding l kursusdagene: AOF Sydvest Sjælland på Tlf.: mandag l torsdag mellem eller senest 14 dage før kursusstart. Tilmeldingen er bindende. E er lmeldingen vil du få lsendt et betalingskort. Programmet kan også ses på Parkinsonforeningens hjemmeside Side 15

16 ParkinsonPosten Sommer 2012 Annonce Side 16

17 Sommer 2012 ParkinsonPosten Indlæg modtaget af Anni Idorn Frølich Vi ved det godt Det er vigtigt for os med Parkinson at vi bruger kroppen så meget som muligt. Jeg har før skrevet om specialholdet på Københavnsvej til bladet her, det er OGSÅ rigtig god træning, men som supplement kan jeg varmt anbefale træning hos Flemming på Gråbrødreskole. Jeg har det altid bedre når jeg går derfra. På hans hjemmesiden kan bl.a læses : Vi træner Ichuan standing meditation, som er et kinesisk helse og kampsystem. Det har mange ligheder med qigong. Dog er ichuan mere end det, da vi arbejder med energien på flere niveauer. Vi arbejder med kroppens struktur og energien inde i kroppen. I Roskilde fokuserer vi mest på helseaspekterne i Ichuan, men træner også kamp-aspektet, da det giver bedre helse. Udover glæde og bedre velvære styrker det også krop og sind. Balance og harmoni er nøgleord. At træne Ichuan standing meditation er som at gå forbi et hus med nedrullede gardiner, man er nødt til at begive sig indenfor for at se og forstå hvad det indeholder. Det kan måske lyde frelst det her, men det er på ingen måde fanatisk, der er rigtig god stemning på holdet, og vi bliver guidet igennem øvelserne på en positiv måde..og det foregår for det meste LANG- SOMT, så alle kan følge med og ellers opfordres man til at følge sit eget tempo at træne der hvor man er. Det er så heldigt at man kan komme for at få en gratis prøvetime, for at fornemme om det er noget man kan bruge. Gør det!! Læs mere og se nedenstående fra hjemmesiden Side 17

18 ParkinsonPosten Sommer 2012 Bestyrelsen Kredsformand Ingrid Dybvad Andersen Næstformand Kurt Brovil Smedegårdsparken Roskilde epost: Hovedgaden 54B 4140 Borup epost: Kasserer Lilla Svendsen Sekretær Gitte Frank Pedersen Redaktør Frank Ward Best. medlem Tonni Nielsen Best. medlem Clara Jensen Stærevænget Havdrup epost: Stivangen Store Heddinge epost: Galpestykket Roskilde epost: Smedegårdsparken Roskilde epost: Helligkorsvej Roskilde epost: Side 18

19 Sommer 2012 Suppleanter til Bestyrelsen ParkinsonPosten Britta Hermansen Eget Bo 53, st. th Roskilde epost: Lone Rask Lone Rask Elkærparken 94, 4030 Tune epost: Kontaktpersoner i Sjællandskreds Klubformand Tune/Greve Karin Nielsen Tune Parkvej 9, 4030 Tune epost: Klubformand Roskilde Tonni Nielsen Helligkorsvej Roskilde epost: Klubformand Køge Kontaktperson Inge Bente Mosevænget Køge e-post: Yngre kontaktperson Niels Frank Pedersen Stivangen 8, 4660 Store Heddinge epost: Side 19

20 ParkinsonPosten Sommer 2012

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador.

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador. ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Køge Kirke er med i Matador. Vinter 2014 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sommer 2013 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Indhold Dansk

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Efterår 2011 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Signe Hemmingsen

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Kunst på Greve Museum

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Kunst på Greve Museum ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Kunst på Greve Museum Vinter 2015 ParkinsonPosten Vinter 2015 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Sundhedsdag på Hestetorvet Roskilde 2014

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Sundhedsdag på Hestetorvet Roskilde 2014 Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sundhedsdag på Hestetorvet Roskilde 2014 Efterår 2014 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654 e-mail: nfp@post9.tele.dk

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 3 Juli 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 3 Juli 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 3 Juli 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Sommerhilsen fra formanden Siden generalforsamlingen har vi mistet to personer fra bestyrelsen, Kirsten Hasfeldt fra

Læs mere

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen:

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Formand, Ulla Buhl Peter Damsvej 50, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 34 64/24 63 28 09 E-mail: u.buhl@mail.dk Næstformand, Kurt Grundahl Fasanalle 12, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Januar kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere