Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013"

Transkript

1 Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Fredag den 4. og lørdag den 5. oktober på Med henvisning til 6 i vedtægterne for henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation, 9 i vedtægterne for Ansatte Dyrlægers Støtteforening, 5 i vedtægterne for sektionerne samt fundatsen for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings Fond indkaldes hermed til generalforsamlinger fredag den 4. og lørdag den 5. oktober 2012 på ved Vejle. Den Danske Dyrlægeforening Lørdag den 5. oktober 2013 kl. 13 på Vingsted hotel & konference center, Bredsten 2. Hovedbestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for 3. Forslag fra medlemmer og bestyrelser. 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastlæggelse af kontingentsatser. 7. Opstilling af kandidater til formandsvalg. Arne Skjoldager afgår efter vedtægterne og kan ikke 8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsesmedlemmer og godkendelse af valggruppetilhør, jf. 8, stk. 1, og bemærkningerne hertil. Der skal vælges et medlem fra det kliniske område, et medlem fra det ikke-kliniske område og herudover endnu et medlem. Peter Høgedal Jørgensen (kliniker) afgår efter vedtægterne og kan ikke Bente Lindholdt Nielsen (ikke-kliniker) afgår efter vedtægterne og kan Øyvind Runge Jepsen (ikke-kliniker) afgår efter vedtægterne og kan ikke 9. Valg af suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer og godkendelse af valggruppetilhør, jf. 8, stk. 1 i vedtægterne. Der skal ske direkte valg på generalforsamlingen af 6 suppleanter. Der skal vælges 3 suppleanter fra det kliniske område og 3 suppleanter fra det ikke-kliniske område. Inge Casper (ikke-kliniker) afgår efter vedtægterne og kan Lene Thorup (kliniker) afgår efter vedtægterne og kan Sara Luise Lading Dalsgaard (ikke-kliniker) afgår efter vedtægterne og kan Bjarne Ellegaard (valgt som kliniker) afgår efter vedtægterne og ønsker ikke genvalg. Iben Strøm (ikke-kliniker) afgår efter vedtægterne og kan Peter M. Busk (kliniker) afgår efter vedtægterne og kan 10. Opstilling af kandidater til Etisk Nævn og godkendelse af valggruppetilhør, jf. 14 i vedtægterne. 11. Opstilling af kandidater til Overvoldgiftsretten. 12. Eventuelt. 34 DVT

2 Ansatte Dyrlægers Organisation Lørdag den 5. oktober 2013 kl på 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingenter. Lars Schmidt Hansen afgår efter vedtægterne og kan ikke Marianne Munk Holler afgår efter vedtægerne og kan Bente Ø. Nielsen (suppleant) har skiftet valggruppe og kan ikke genopstille. 1 vakant. Støtteforeningen for Ansatte Dyrlægers Organisation Lørdag den 5. oktober 2013 (i forlængelse af ADOs generalforsamling) 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af revideret regnskab. 4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og medlemsbidrag. 5. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer. Lars Schmidt Hansen afgår efter vedtægterne og kan ikke Marianne Munk Holler afgår efter vedtægterne og kan 6. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer. Bente Ø. Nielsen (suppleant) har skiftet valggruppe og kan ikke genopstille. 1 vakant. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Lørdag den 5. oktober 2013 kl på for 7. Opstilling af kandidater til valg af 1 bestyrelsesmedlem. Lene Trier afgår efter vedtægterne og kan Christina Jespersen afgår efter vedtægterne og kan Karen Enevoldsen afgår efter vedtægterne og kan PDAs Fond Lørdag den 5. oktober 2013 (i forlængelse af PDAs generalforsamling) 2. Beretning ved formanden. 3. Fondens regnskab og økonomi ved kassereren. 4. Eventuelt. Sektion vedrørende Kvæg for Line Fruergaard Pedersen afgår efter vedtægterne og kan ikke Thorkild Kristoffersen afgår efter vedtægterne og kan Katja Bang Mikkelsen afgår efter vedtægterne og kan > DVT

3 Henrik Bruun Schmidt afgår efter vedtægterne og kan Sektion vedrørende Svin Thomas Hansen afgår efter vedtægterne og kan Sten Axel Larsen afgår efter vedtægterne og ønsker ikke genvalg. Sektion vedrørende Heste Eva Biehl afgår efter vedtægterne og kan Johanne Cæsar Juul afgår efter vedtægterne og kan Julie Fjeldborg afgår efter vedtægterne og kan Ginnie Holmes Hørning afgår efter vedtægterne og kan Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr Helle Johansen afgår efter vedtægterne og kan Annebeth Abrahamsen afgår eftervedtægterne og kan Lizette Sloth afgår efter vedtægterne og kan Niels Filtenborg-Barnkob afgår efter vedtægterne og kan ikke Sektion vedrørende Fødevarer og Miljø Inge Casper afgår efter vedtægterne og kan Randi Stub Petersen afgår efter vedtægterne og kan ikke Lise-Lotte Nielsen afgår efter vedtægterne og kan ikke Elena Clausen afgår efter vedtægterne og kan Farid H. Mohamed afgår efter vedtægterne og kan Karen Charlotte B. Østergaard afgår efter vedtægterne og kan 36 DVT

4 Sektion vedrørende Veterinær Administration, Forskning og Undervisning for Hans Henrik Dietz afgår efter vedtægterne og kan Annelise Paarup Pallesen afgår efter vedtægterne og kan Bente Pedersen afgår efter vedtægterne og kan ikke Anne Sofie Grove afgår efter vedtægterne og ønsker ikke genvalg. Anne Marie Lasse-Nielsen afgår efter vedtægterne og kan Sektion vedrørende Forsøgsdyr, Lægemidler & Toksikologi 7. Opstilling af kandidater til valg af to bestyrelsesmedlemmer. Nils Jessen afgår efter vedtægterne og kan Otto Meyer afgår efter vedtægterne og kan Anders Permin afgår efter vedtægterne og kan Dorte Windeløv afgår efter vedtægterne og kan Hans Jørgen Skovgaard afgår efter vedtægterne og kan Louise Stab Bryndum afgår efter vedtægterne og kan Mads Pårup Nielsen afgår efter vedtægterne og kan > DVT

5 For ADO, ADOs støtteforening, DDD, PDA samt samtlige sektioner gælder følgende: Alle medlemmer er opstillingsberettigede og valgbare. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem og suppleant, såfremt kandidaten vælges til formand og af valghandlingen som suppleant, såfremt kandidaten vælges til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen eller mindst fem aktive medlemmer i forening kan opstille kandidater. For ADO og Støtteforeningen for ADO dog således, at de fem stillere skal være fra samme valggruppe, som den opstillede kandidat. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af, hvilke poster den opstillede søger valg til, ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet opstilling af kandidater påbegyndes. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. Endelig dagsorden, herunder bestyrelsens skriftlige beretning og budgetforslag offentliggøres i DVT nr. 11, der udkommer torsdag 8. august Det reviderede årsregnskab uddeles ved generalforsamlingen og kan også hentes på hvor det vil være tilgængeligt fra 1. september. Medlemsforslag Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen, det vil sige: for DDD senest lørdag den 10. august 2013 for PDA senest lørdag den 10. august 2013 for ADO senest lørdag den 10. august 2013 for sektionerne senest fredag den 9. august 2013 Vel mødt til generalforsamling Bestyrelserne faglig inspiration socialt samvær fagpolitiske udfordringer networking DYRLÆGERNES DAG OG GENERALFORSAMLINGER Dyrlægernes Dag og foreningens generalforsamlinger afholdes i år fredag den 4. og lørdag den 5. oktober 2013 på VINGSTED hotel & konferencecenter. Der lægges op til et varieret og spændende program, hvor det overordnede tema er»parat til fremtiden nye udviklingsmuligheder for dyrlæger«. Hovedindlægget leveres af dansk-britiske Tania Ellis, der er én af Skandinaviens førende social businesseksperter. Som prisbelønnet forfatter, efterspurgt foredragsholder og erhvervsinnovatør formidler og rådgiver hun om betydningen af sociale business-trends, der bygger på værdier som etik, social ansvarlighed, bæredygtighed og mening. Tanias indlæg vil handle om, hvad der karakteriserer»det gode arbejdsliv«, hvad der fastholder medarbejdere og på, hvordan der skabes innovation i dyrlægefaget. I programmet, der består af flere parallelle spor, vil der også blive fokuseret på emnerne: Life Science, dyrlæger og job. Hvad siger potentielle arbejdsgivere? Livslang læring og karriereudvikling - hvilke kompetencer vil blive efterspurgt i fremtiden? Antibiotikaresistens - diagnostik og sammenhæng med behandlingsform Håndtering af resistente bakterier i praksis i smådyrsklinikken Dyrlæge med hele verden som arbejdsplads Beredskab i et internationalt perspektiv Læs mere om arrangementet i de kommende numre af DVT og på 38 DVT

Generalforsamling i ADO

Generalforsamling i ADO GENERALFORSAMLINGER Generalforsamling i ADO Omkring 40 var mødt op til Ansatte Dyrlægers Organisations generalforsamling i Svendborg [ Børge Jørgensen ] Torben Kjeldsen blev uden modkandidater valgt til

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere