CONTENT SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT BASICO. Vol RISICI OG COMPLIANCE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT FINANCE BUSINESS PARTNERING 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONTENT SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT BASICO. Vol. 2-2015 RISICI OG COMPLIANCE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT FINANCE BUSINESS PARTNERING 2."

Transkript

1 BASICO CONTENT Vol SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT SIDE 3 SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT Et nyt strategisk fokus hos SDC førte til outsourcing af Facility Management - en løsning som har skabt mere værdi og bidraget positivt til bundlinjen. SIDE 6 SIDE 8 RISICI OG COMPLIANCE Vi bringer første artikel i Tør du-serien, hvor Basico sætter fokus på, om du tør undlade at fokusere på risici og compliance. SIDE 10 MÅL OG MÅLING FINANCE BUSINESS PARTNERING 2.0 Formålet med at sætte mål og gennemføre resultatmåling burde være at bidrage til, at virksomhedens fulde performance-potentiale udnyttes. Men er det tilfældet? Og virker det? Spændende artikel af Anders Liu-Lindberg fra Mærsk Line. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 1

2 AF ANDERS OLESEN LEDER NY INSPIRATION SOM SKABER VÆRDI I dette nummer af Basico Content tager vi igen en række aktuelle emner op. Udgangspunktet for vores rådgivning og dermed også for vores artikler er at hjælpe vores kunder med at skabe langsigtet værdi. Jeg håber, at dette er tydeligt for alle omkring os; og at du kan genkende dette her i vores nyhedsbrev. Med henblik på at fremme værdiskabelsen er der i mange virksomheder et stigende fokus på kerneaktiviteterne og med god grund. Det fører logisk til, at der bliver set mindre på, hvordan ikke-kerneaktiviteter gennemføres. Et eksempel herpå er Facility Management. I artiklen på side 3 beskriver vi, hvordan SDC med assistance fra Basico opnåede både et kvalitetsløft og en besparelse på over 25 % på denne post. Vi fortsætter med artiklen Mål og måling. Artiklen indeholder en række vigtige refleksioner over meningen med den omsiggribende fastsættelse af mål og den medfølgende resultatmåling. Det er vores opfattelse, at de traditionelle metoder, som de fleste anvender, har den stik modsatte effekt af det ønskede: De forringer virksomhedernes performance. Læs artiklen og vores anbefalinger på side 6. BASICO CONTENT ANSV. REDAKTØR: ANDERS OLESEN OPLAG: BASICO CONTENT ER BASICOS NYHEDSBREV, SOM UDKOM- MER 3-4 GANGE ÅRLIGT. FORSIDEFOTO: SDC UDGIVES AF: BASICO PHILIP HEYMANS ALLÉ 3, HELLERUP SØREN FRICHS VEJ 42B 8230 ÅBYHØJ TLF: Vi oplever generelt stigende regulering og øget kompleksitet. Sammenholdt med en stigende non-compliance-tolerance er der god grund til at sætte compliance på dagsordenen. Vi har derfor for nylig lanceret Tør du-serien, hvor vi spørger vores kunder, om de tør lade være med at fokusere på risici og compliance. I dette nyhedsbrev kan du læse det første brev, som vi har stilet til bestyrelsen; se side 8. Finance Business Partnering er på agendaen i mange virksomheder. Tendensen og konceptet har vi tidligere skrevet om her i bladet ikke mindst vigtigheden af at have en vision, et koncept og en plan for at få succes. Synspunkter og erfaringer deler vi dagligt med vores kunder. Vi har fornøjelsen at bringe Anders Liu-Lindbergs erfaringsartikel Finance Business Partnering 2.0, som vi synes rigtig godt om og som underbygger mange af de erfaringer, vi har med Finance Business Partnering hos Basico. Vi håber, at dette nummer af Basico Content giver dig inspiration, som kan bidrage med at skabe langsigtet værdi for din virksomhed. God læselyst! 2 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

3 YDERLIGERE INSPIRATION AF LISBETH BAU-MADSEN HVIS DU ER INTERESSERET I AT FINDE UD AF, HVORDAN BASICO KAN HJÆLPE DIG OG DIN VIRKSOMHED MED AT OPTIMERE JERES FACILITY MANAGEMENT, SÅ KONTAKT DIRECTOR LISBETH BAU-MADSEN PÅ TLF / FOR MERE INFOR- MATION ELLER ET UFORPLIGTENDE MØDE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT ET NYT STRATEGISK FOKUS HOS SDC FØRTE TIL OUTSOURCING AF FACILITY MANAGEMENT EN LØSNING SOM HAR SKABT MERE VÆRDI OG BIDRAGET POSITIVT TIL BUNDLINJEN. SDC har de seneste år oplevet en god omsætningsvækst, og forretningen bliver mere og mere nordisk, hvorfor den primære opgave for Henrik Buchholt Bach siden hans tiltrædelse i 2013 har været at opbygge en tidssvarende og forretningsorienteret finance og business support organisation. Fokus har således været rettet mod etableringen af nye teams, som har fokus på de opgaver, som understøtter forretningen og er værdiskabende. Dette arbejde har blandt andet medført redesign af organisationen i Finance & Business Support, redefinering af opgaver og processer og heraf afledt re-prioritering af fokusområder og opgaver. På denne baggrund valgte SDC i foråret 2014 at starte en proces, der skulle lede frem til en outsourcing af deres Facility Management-område (FM) inden udgangen af FACILITY MANAGEMENT HOS SDC Facility Management-afdelingen er organisatorisk forankret i Finance & Business Support-funktionen og blev primært drevet af egne medarbejdere. Der var aftaler med en række forskellige leverandører og 17 egne medarbejdere med opgaver inden for bl.a. kantine, mødeforplejning, rengøring, intern service og reception. Disse opgaver er ikke SDC s kerneforretning, og Henrik Buchholt Bach ville derfor gerne se på muligheden for at outsource dem, men på grund af de mange nye tiltag og det høje aktivitetsniveau i organisationen havde der ikke været tid til at komme i gang med denne opgave. Jeg har som CFO fokus på at understøtte SDC s kerneforretning optimalt og bad derfor Basico om at assistere SDC s Facility Manager med at etablere et datagrundlag, der kunne ligge til grund for et udbud omkring outsourcing af SDC s Facility Management-område. EN STRUKTURERET TILGANG ER ALFA OMEGA FOR EN GOD OG EFFEKTIV UDBUDSPROCES Det er vigtigt at arbejde struktureret og have stor fokus på detaljerne, når man skal udarbejde et godt og solidt udbudsmateriale, siger Henrik Buchholt Bach. Derfor bad jeg i juni 2014 Basico om hjælp, da Basico kom med den struktur og faglige viden, som vi havde brug for. Basico arbejdede tæt sammen med SDC s Facility Manager Claus Bach og fik på relativ kort tid kortlagt, struktureret og dokumenteret omkostninger, frekvenser, kvalitets- og serviceniveau mv. på Facility Management-området, dvs. kantine, rengøring, vinduespolering, måtter, reception, intern service, vicevært, bygningsvedligehold, tekniske anlæg, udendørsarealer, sikkerhed mm. Der er tale om et samlet bygningsareal på næsten kvm, hvoraf ca. halvdelen er udlejet til tredje part. Tidsplanen for udarbejdelse af udbudsmaterialet strakte sig fra medio juni til primo august. I denne periode blev såvel den baseline, som skulle være rammen for arbejdet samt de nødvendige servicebeskrivelser fastlagt, og der blev udarbejdet et egentligt udbudsmateriale. Dette materiale blev præsenteret for fem potentielle leverandører i slutningen af august måned. Sammen med udbudsmaterialet havde SDC valgt selv at udforme den kontrakt, som skulle regulere de fremtidige leverancer. Dette for at sikre SDC det bedst mulige grundlag for benchmark, når de indkomne tilbud skulle leveres og forhandles. SDC havde udvalgt fem potentielle leverandører, som blev inviteret til møde hos SDC, således at de kunne se lokationerne og få udleveret og gennemgået udbudsmaterialet. Medio september modtog vi indikative bud fra fire leverandører og valgte derefter at gå videre med to leverandører, som afgav et detaljeret tilbud. Herudfra valgte SDC Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 3

4 SDC SDC ER EN FULL-SERVICE IT-PARTNER FOR DEN FINANSIELLE SEK- TOR I NORDEN. KUNDEKREDSEN OMFATTER MERE END 120 PENGEIN- STITUTTER PÅ TVÆRS AF DE NORDISKE GRÆNSER. SDC OMSÆTTER FOR CA. 1,5 MIA. KR. OG HAR LIDT OVER 600 MEDARBEJDERE SAMT TÆT PÅ 100 OFF SHORE RESSOURCER I POLEN & INDIEN. HENRIK BUCHHOLT BACH HENRIK BUCHHOLT BACH TILTRÅDTE STILLINGEN SOM CFO HOS SDC A/S 1. MAJ HAN HAR TIDLIGERE VÆ- RET CFO I FUJITSU, LOGICA (CGI) OG ESKO. HENRIK BUCHHOLT BACH S VÆSENTLIGSTE FOKUS ER at gå i detailforhandlinger med en leverandør, fortæller Henrik Buchholt Bach. Vi var på udkig efter en leverandør, som modsat SDC har Facility Management som kerneområde, og som kunne formå at løse opgaven, så alle følte en forskel og et kvalitetsløft i hverdagen. Dermed kan vi selv i endnu højere grad koncentrere os om vores kunder og levere gode IT-løsninger til dem til konkurrencedygtige priser. For ud over kvalitetsløftet har vi opnået en umiddelbar besparelse på over 25 % årligt. NYT SETUP MED EKSTRA YDELSER Coor Service Management vandt opgaven og startede op pr. 1. november Vi har lavet en 4-årig aftale med Coor, der har overtaget 15 af vores 17 medarbejdere på FM-området. SDC s baseline var på knap 23 mio. kr. årligt og med outsourcingen har SDC reelt opnået en besparelse i niveau % pa. målt i forhold til deres baseline. Endvidere har SDC fået en partner/leverandør, der har Facility Managementområdet som sin kerneforretning. Vi har fastholdt det eksisterende kvalitets- og serviceniveau, men har samtidig øget servicetilbuddet til vores medarbejdere med mulighed for at få vasket bil, afleveret rensetøj, købe takeaway i kantinen mm. Alt sammen noget der gør hverdagen lettere for vores medarbejdere, fortsætter Henrik Buchholt Bach. FOKUS PÅ HØJ BRUGERTILFREDSHED KRÆVER STRUKTUR OG LØBENDE OPFØLGNING SDC s Facility Manager, som også er ansvarlig for ombygninger og andre projekter, har den daglige dialog med Coor, siger Henrik Buchholt Bach. Det er væsentligt for os at have en tæt dialog med Coor, da Facility Management-området hele tiden er i udvikling, og det er vigtigt at tilpasse samarbejdet løbende. Dels hvis det skal udvides med flere opgaver til Coor, men i særdeleshed også for at sikre en høj brugertilfredshed hos vores medarbejdere i hverdagen. SDC har et godt samarbejde med Coor, men vi har fokus på, at det skal udvikles, og at der er behov for øget fokus på de mere bløde KPI er. Så vi har bedt Basico om input til det videre arbejde med implementeringen og den fortsatte udvikling, da Basico har erfaringer og viden, som vi kan have glæde af og ikke mindst, så vi ikke bare kan fastholde, men også forøge vores besparelse på sigt, fortæller Henrik Buchholt Bach. OUTSOURCING ELLER EGET REGI? SDC har valgt en høj grad af outsourcing for selv at kunne fokusere på udviklingen i kerneforretningen, hvor koncernens omsætning vokser, og da væksten i stigende grad ligger i de øvrige nordiske lande, giver dette projekt mulighed for rent ledelsesmæssigt at fokusere mindre på FM og mere på forretningen. Jeg er meget tilfreds med vores beslutning om outsourcing af Facility Management-området, dels på grund af besparelsen, men også fordi det har givet Finance & Business Support mulighed for i stigende grad at fokusere på en lang række andre opgaver, som giver stor værdi i koncernen på mange områder, siger Henrik Buchholt Bach. Det kan betale sig at alliere sig med en professionel partner med fokus på detaljen tidligt i processen. Det er svært at nå det hele på én gang, og vi var tæt på at udskyde outsourcing-udbuddet, men beslutningen om at inddrage Basico i processen har betydet, at vi fik en væsentlig bedre og mere styret udbudsproces og ikke mindst et mere detaljeret udbudsmateriale, hvilket i sidste ende har betydet langt bedre priser fra leverandørerne og mere transparens i forhold til tilbuddene. Derfor har det i den grad tjent sig ind, så mit råd til andre er: investér gerne i detaljering og dokumentation ift. udbud. Det kan betale sig at have gjort et godt og professionelt forarbejde, siger Henrik Buchholt Bach. 4 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

5 I TRÅD MED SDC S OVERORDNEDE STRATEGI AT OPBYGGE EN TIDS- SVARENDE OG EFFEKTIV FINANCE & BUSINESS SUPPORT-ORGANI- SATION, DER UNDERSTØTTER SDC S FORRETNING I DE NORDISKE LANDE. DETTE HAR BL.A. BETYDET EN NY STRATEGI FOR FINANCE & BUSINESS SUPPORT, SOM HAR SAT FOKUS PÅ DE SERVICEOMRÅ- DER, DER DIREKTE UNDERSTØTTER SDC S OVERORDNEDE STRATEGI OG VISION OM AT SKABE EN POSITIV BANKOPLEVELSE. DERUDOVER HAR MAN VALGT AT AUTOMATISERE EN LANG RÆKKE PROCESSER, SAMT OUTSOURCE SERVICEYDELSER, DER ER MERE PERIFERE I FOR- HOLD TIL SDC S KERNEYDELSE. OPTIMÉR FACILITY MANAGEMENT-OMRÅDET Det er Basicos erfaring, at man typisk kan opnå besparelser på % gennem en optimering af Facility Managementområdet, samtidig med at kvaliteten øges. Nogle gange er det mest optimalt at outsource, og andre gange er det mest optimalt at insource opgaver fra leverandører eller fastholde og procesoptimere disse i eget regi. Basico kan hjælpe med opgaven, og et forløb kan se ud som følger: Fase 1: Kortlægning af As Is; afdækning af potentialet Fase 2: Evt. udbud og kontraktforhandling Fase 3: Implementering, transformation Vi tilbyder bl.a. Analyse af optimeringspotentialet med fokus på såvel outsourcing som insourcing af opgaver Forslag til procesoptimering gennem service- og kvalitetsforbedringer samt økonomiske besparelser Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter Udarbejdelse af nye funktions- og procesbeskrivelser på opgaver i eget regi Implementering af ny løsning Opfølgning på ny løsning Skab en dynamisk virksomhed med en forenklet styring og kontrol Praktiske erfaringer og cases fra det internationale Beyond Budgeting-netværk Deltag på Økonomiforums todages Beyond Budgeting Uddannelse den 4. & 5. november 2015 i København Tilmeld dig på Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 5

6 CITAT AF ANDERS OLESEN IF YOU DRIVE ANY ARBITRARY TARGET NUMBER DOWN A HIERARCHY YOU WILL ENGAGE PEOPLE S INGENUITY IN FINDING WAYS TO MEET THE TARGET AND MAKE THE NUMBERS, WHICH IS NOT THE SAME AS IMPROVING PERFORMANCE. THE PROBLEM IS NOT ONLY UBIQUITOUS, IT IS SYSTEMIC. ON THE OTHER HAND, WHEN MEASURES ARE DERIVED FROM THE PURPOSE (FROM THE CUSTOMER S POINT OF VIEW) AND ARE USED WHERE THE WORK IS DONE, METHOD IS LIBERATED. THE WHITEHALL EFFECT, JOHN SEDDON (2014) MÅL OG MÅLING FORMÅLET MED AT SÆTTE MÅL OG GENNEMFØRE RESULTATMÅLING BURDE VÆRE AT BIDRAGE TIL, AT VIRKSOMHEDENS FULDE PERFORMANCE-POTENTIALE UDNYTTES. MEN ER DET TILFÆLDET? OG VIRKER DET? DET ER VORES OPLEVELSE, AT DER FORTSAT ER ALT FOR MANGE VIRKSOMHEDER, SOM KOMMER GALT AFSTED BÅDE MED AT SÆTTE MÅL OG MED DEN EFTERFØLGENDE MÅLING. Der er desværre blandt finansfolk en udbredt tendens til at se stort på ovennævnte formål og kaste sig ud i at sætte mål for - og efterfølgende måle - alskens KPI er. Dette fører ofte til det modsatte resultat (dvs. til dårligere performance); ikke mindst pga. spildte ressourcer. Denne artikel indeholder nogle centrale refleksioner over meningen med målstyring og måling, samt råd til hvordan begge kan gribes bedre an. Bemærk at mål/målstyring og måling netop er forskellige ting. Måske er det fordi, at ordene ligner hinanden så meget på dansk, at vi glemmer den væsentlige forskel. På engelsk er det nok tydeligere, at Targets (og Target Setting) er noget helt andet end Measurements. Dette emne er ganske omfattende, og denne artikel er langt fra udtømmende. Hvis du ønsker mere information eller inspiration, så kontakt meget gerne undertegnede direkte. Der er i øvrigt mange eksempler og en masse litteratur, som bakker denne artikel op; en del heraf kan findes ved at besøge Beyond Budgeting netværkets hjemmeside: Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles Dette berømte citat af Albert Einstein er nok de fleste økonomer bekendt. Udover at være en finurlig leg med ord, så indeholder det en stor sandhed, som alt for ofte ignoreres. I rigtig mange virksomheder er det finansfunktionen, som har ansvar for - eller er tovholder for - alt der har med performance management at gøre. Da vores gebet jo er tal og måling m.v., ja så kommer alt til at dreje sig om det, der kan måles. Så på trods af det helt åbenlyse i at mange af de forhold, som har størst betydning for en virksomhed kun meget vanskeligt og ofte slet ikke lader sig måle, så omfatter mange virksomheders performance management proces kun det, som kan måles. Forhold som kvaliteten af kunderelationer, samarbejde, omdømme, ledelse (og listen er meget længere) og udviklingen heri er desværre ofte fraværende, når virksomhedens ledelse sætter sig mål og løbende vurderer virksomhedens resultater og udvikling. MÅLSTYRING (TARGET SETTING) En stærk performancekultur anses generelt som værende forudsætningen for opnåelse af gode resultater (god performance). Desværre er der en udbredt misforståelse af, at mål (targets) er nødvendige for at kunne opnå gode resultater. Dette medfører, at der sættes mål for stort set alle nøgletal (KPI er), som der måles på. Dette gøres meget ofte på et års sigt, så det passer med budgettet. Der er imidlertid en række væsentlige bivirkninger ved målstyring (særligt når der er bonus involveret), som faktisk hæmmer performance og fjerner fokus fra virksomhedens reelle og langsigtede mål (ofte udtrykt i dens formål eller strategi). Her er nogle eksempler: Fokus flyttes fra selve opgaven til måltallet (jvf. ovenstående citat fra John Seddon) Ved fastsættelse af mål opstår der spil (gaming) og interne forhandlinger For at nå målene tages der kortsigtede beslutninger, som kan være skadelige på længere sigt Suboptimering mellem dele af virksomheden 6 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

7 BEYOND BUDGETING INSTITUTE BASICO ER DET INTERNATIONALE BEYOND BUDGETING NETVÆRKS REPRÆSENTANT I DANMARK. NETVÆRKET BESKÆFTIGER SIG INDGÅENDE MED DETTE TEMA: HVORDAN MAN BEDST INDRETTER SIN LEDELSESMODEL HERUN- DER PERFORMANCE MANAGEMENT-PROCES MED HENBLIK PÅ AT FREMME DEN LANGSIGTEDE VÆRDISKABELSE. SE FOR MERE INFORMATION OM NETVÆRKET, ANBEFALET LÆSNING OG PRAKTISKE CASES, SOM UNDERSTØTTER DENNE ARTIKEL. KONTAKT PARTNER ANDERS OLESEN PÅ TLF / MAIL: HVIS DU ØNSKER HJÆLP TIL AT IMPLEMEN- TERE ANBEFALINGERNE I DIN VIRKSOMHED. Hvad enten man er langt over eller langt under sit mål i slutningen af målperioden, er der en tendens til at holde igen af hensyn til egen målopnåelse året efter Spild af tid, som kunne være brugt langt bedre på værdiskabende aktiviteter Husk: De mål, som defineres typisk på et års sigt er jo ikke virksomhedens reelle mål... de er allerhøjest delmål på vej mod noget større og mere langsigtet (virksomhedens formål og/eller dens strategi). MÅLING (MEASUREMENTS) Det som skaber værdi er virksomhedens aktiviteter. Måling i sig selv skaber (ligesom fastsættelse af mål) ingen værdi. Det er ligesom at hoppe op på en badevægt, hvis man ønsker at tabe sig. Når det er sagt, så er det selvfølgelig vigtigt at foretage en lang række målinger. Det skaber ny viden om, hvordan man performer (på et givet tidspunkt), og hvordan performance har udviklet sig (over en periode); og denne viden kan hjælpe med at træffe kvalificerede, fremadrettede og værdiskabende beslutninger. Så længe man holder sig dette formål for øje, så er det helt fint med måling; men det er desværre langt fra altid tilfældet. Alt for ofte bruges måling til topstyring af virksomheden; formålet er i disse tilfælde at sikre, at virksomheden bevæger sig i den ønskede retning (dvs. kontrol). Dette gøres ofte ved at sammenholde de realiserede tal med tilhørende mål (sidstnævnte ofte i form af budget eller seneste forecast), og specificere og årsagsforklare afvigelserne. Der er flere problemer med denne tilgang; bl.a. følgende: De opstillede mål (ofte i form af budgetter) er ikke nødvendigvis udtryk for god performance, jf. ovenstående. Herudover kan væsentlige forudsætninger have ændret sig, hvilket gør sammenligningen helt meningsløs. Selv i den utænkelige situation at budgettet holder, så vil der altid være afvigelser op og ned: fra dag til dag og fra måned til måned osv. Pointen er, at der bruges tid på at identificere og forklare helt naturlige (og uundgåelige) afvigelser fra de lagte mål; det giver ingen mening. Da afvigelser behandles som noget negativt (de skal jo begrundes og forklares), så medfører dette et incitament til at lave resultatudjævning, hvilket (ud over spild af tid) kan sløre den underliggende reelle udvikling. ANBEFALINGER Her er nogle overordnede anbefalinger, som adresserer de fremhævede problemer: Husk også at tale om og fokusere på de vigtige forhold, som ikke kan sættes på formel og måles. Disse skal være en del af virksomhedens Performance Management -system / -proces. Tag udgangspunkt i virksomhedens formål og langsigtede strategi og sæt nogle få langsigtede mål, som kan virke som ledestjerner og give inspiration; også selvom man måske aldrig opnår dem. Mål kun det som giver mening (dvs. de aktiviteter som understøtter virksomhedens langsigtede mål); og ikke alt som lader sig måle. Husk at formålet med måling bør være læring (ikke kontrol); således at der kan træffes bedre beslutninger. Del viden og uddeleger ansvar, således at der kan ageres korrekt og hurtigt på ny viden. Stop den kortsigtede (typisk månedlige) måling af afvigelser mellem faktisk resultat og budget/forecast. Løft i stedet blikket og se på trends over længere perioder. Hvis retningen og niveauet er acceptabelt, så gør ikke yderligere. Er dette imidlertid ikke tilfældet, så er det en ledelsesopgave at forstå årsagerne og adressere disse. Efterlevelse af disse anbefalinger er et lille men vigtigt skridt hen imod at realisere virksomhedens fulde performance-potentiale. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 7

8 RISICI OG COM PLIANCE DENNE ARTIKEL ER ET LED I TØR DU-SERIEN, HVOR BASICO SÆT- TER FOKUS PÅ, OM DU TØR LADE VÆREMED AT FOKUSERE PÅ RISICI OG COMPLIANCE. AF HENRIK KOFOED August 2015 Kære Bestyrelsesmedlem Jeg håber, alt er vel, og at du sover trygt om natten. Vi har talt med en del af dine bestyrelseskollegaer, som desværre ikke altid får otte timers tryg søvn. De fortæller os, at dette skyldes, at de er blevet bevidste om, at risikoen ved ikke at være i compliance med den stigende regulering er øget. Samtidig er der en øget nul-tolerance over for ikke at overholde regler mv., herunder etiske kodekser. Jeg skriver til dig for at høre, om du er bevidst om dette? Det, dine bestyrelses kollegaer fortæller os er, at de oplever en konstant stigende regulering og dermed øget kompleksitet på næsten alle de områder, virksomheden operer indenfor. Samtidig er der en stigende non-compliance-tolerance, således at manglende overholdelse er ødelæggende for virksomhedens omdømme. Dette kan illustreres således: Tolerance for non-compliance Lav Høj Før Nu Compliance er kommet for at blive. Omfanget af reguleringen af virksomheder er i dag omfattende og fortsat stigende. Tendensen mod nul-tolerance medfører, at konsekvenserne af ikke at være i compliance er store og omkostningskrævende. Compliance-funktioner ses derfor i stigende grad etableret som selvstændige funktioner i virksomheden, og de er således ikke længere blot en integreret del af økonomifunktionen eller den juridiske afdeling. Formålet er at få fokus på compliance. Funktionen er dedikeret hertil det vil sige, den er motiveret, besidder evnerne, har tiden og processerne samt systemunderstøttelsen. Philip Heymans Allé 3, 5. DK-2900 Hellerup Tlf CVR-nr Lav Høj Compliance-funktionens ansvarsområde er virksomhedsspecifikt og varierer derfor fra virksomhed til virk- Omfanget af regulering somhed. Kompetencerne i compliance-funktionen er typisk juridiske, procesorienterede og fokuseret på interne kontroller mv. De varetages typisk af personer med baggrund i den specifikke branche, og/eller juridiske brancher og revisionsbranchen. UDFORDRINGER Nogle af de udfordringer, virksomheden står over for er: Konstant stigende regulering og dermed øget kompleksitet Manglende agilitet til at respondere hurtigt på ændringer i risici Organisatorisk silotankegang, som hæmmer transparens, fleksibilitet og handlekraft Manglende klare politikker og effektive processer (Etisk) ansvarlighed for om samhandelsparterne overholder reguleringen Stigende non-compliance-tolerance, således at manglende overholdelse er ødelæggende for virksomhedens omdømme 8 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

9 BASICO HJÆLPER DIG HAR DU BEHOV FOR ASSISTANCE MED AT FASTLÆGGE DEN RETTE COMPLIANCE-LØSNING FOR DIN VIRKSOMHED? HAR DU SPØRGSMÅL OM COMPLIANCE-STRATEGI, PROCESSER OG GOVERNANCE-STRUK- TUR? VORES KONSULENTER ER SPECIALISTER I GOVERNANCE, RISK OG COMPLIANCE. VI HJÆLPER MED AT UDVIKLE EN FREMADRET- TET STRUKTUR SAMT IMPLEMENTERE OG VEDLIGEHOLDE DEN. KONTAKT PARTNER HENRIK KOFOED PÅ TLF / FOR EN SNAK OM, HVORDAN DIN VIRKSOM- HED BLIVER BEDRE RUSTET TIL AT STYRE DE ØGEDE COMPLIANCE- KRAV OG TILHØRENDE RISICI. OVERREGULERING En af dine bestyrelseskollegaer, Michael Pram Rasmussen, har udtalt: Herhjemme har corporate governanceanbefalingerne om god selskabsledelse skærpet interessen for visse emner og skabt en sund proces, der har givet mening. På samme måde kan regulering være et plus. Problemet er blot, at der altid er nogen, der vil have mere regulering uden at de grundigt overvejer årsagen. Hvorfor ikke stoppe op og se på, om det aktuelle niveau er godt nok. Vi oplever en klar tendens til overregulering og bureaukratisering på alle fronter. Det er vi enige i hos Basico. Udfordringen er blot, at tendensen mod øget regulering, der er politisk drevet, er overordentlig vanskelig at ændre. Samtidig giver nul-tolerancen for ikke at være i compliance ikke virksomheden et valg: Compliance er kommet for at blive. Det eneste valg, virksomheden reelt har, er: Hvordan skal compliance-løsningen optimeres? OPTIMERING AF COMPLIANCE-LØSNINGEN En effektiv compliance-løsning kræver, at virksomheden har: En klar governance-struktur (hvem tildeler roller og ansvar samt passende personadskillelse) Processer Transparens og dermed intern og ekstern rapportering De spørgsmål du som bestyrelsesmedlem skal stille til compliance-løsningen er: Hvad skal din virksomhed gøre yderligere for at identificere og forstå effekten af risici og compliance-krav? Har virksomheden en risikostrategi og -politik? Adresserer risikostrategien virksomhedens risikoappetit? Er du tryg ved, at risikoprocessen sikrer, at der ikke er et gap mellem de reducerede risici og de fastlagte risikotolerancer? Er der transparens i risikoprocessen og rapporteringen? Du bør overveje: Hvilket niveau af viden og forståelse du som bestyrelsesmedlem skal have for at kunne udfordre den information, du modtager fra den daglige ledelse Hvor tryg du er med virksomhedens offentlige udtalelser om de forhold, der kan have effekt på virksomhedens omdømme Vi håber, du stadig kan sove trygt om natten. Venlig hilsen Basico Henrik Kofoed Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 9

10 AF ANDERS LIU-LINDBERG REGIONAL FINANCE BUSINESS PARTNER NORTH EUROPE MÆRSK LINE FINANCE BUSINESS PARTNERING 2.0 DENNE ARTIKEL ER SKREVET AF ANDERS LIU-LINDBERG FRA MÆRSK LINE. ANDERS HAR DELTAGET I MANGE FINANSPROJEKTER, HERUNDER FROM BEAN-COUNTERS TO BUSINESS PARTNERS, IMPLEMEN- TERING AF BEYOND BUDGETING ETC. In practically all mid-size or large companies these days you will find finance business partners or business finance functions with the purpose of bringing Finance closer to the business. However, despite all these functions and teams have been created with good intentions many of them are not yet yielding the value that was expected. The main reason for this is that there is no clear definition of what activities a business partner should engage in. Therefore, the position becomes a free for all to put whatever job content in it a company or manager wants. So in many of these positions you will find tasks like reporting, budgeting or even accounting related tasks. None of those should be at the core of what a finance business partner does though. We therefore need Business Partnering Transformation and while it might be something different depending on what function you work in I will share my views on what a Finance Business Partner should be doing: 1. All activities of the business partner must pass the value added test meaning are they related to adding value to the bottom line? 2. The business partner should be connecting strategy with execution - meaning involvement with or driving major strategic or tactical initiatives such as cost savings or revenue optimization projects 3. The business partner should be the focal point between the support function and the business critical functions meaning that the business critical functions should have one point of contact into Finance 4. The business partner will also be the one to present the numbers to the business in order to ensure that there is one ultimate owner of the story which Finance is sharing with the business Above provides a high level of framework for what a finance business partner should do and what the company should expect from the function. Before moving on to making a very clear job description for the finance business partner 2.0, let s first take a look at what skills and attributes are needed to be an effective finance business partner. 1. Ability to work with strategic concepts that can drive a company forward or even change the direction setting of the company 2. Clearly measure and articulate the value they bring to the business 3. Excellent communicator 4. Be a facilitator of finance in the business to make sure all levels understand how they create value 5. Savvy with technology and use intelligent tools to analyze financial and operational information 6. Recognized top finance talent as this is the finance position with the highest potential impact Having now defined the requirements to finance business partnering and the skills needed to be a finance business partner, let s take a look at how you should then write the job description or job ad for your future finance business partners. 10 Basico. AFP Exchange. Indhold Gengivet må gengives med med tilladelse kildeangivelse. fra rettighedshaveren.

11 INSPIRATION HVIS DU ØNSKER AT MODTAGE TIDLIGERE BASICO-ARTIKLER OM FINANCE BUSINESS PARTNERING KAN DU KONTAKTE LONE BRYDE NIELSEN PÅ ELLER DU KAN OGSÅ KONTAKTE LONE, HVIS DU ØNSKER KONKRET OG YDERLIGERE SPAR- RING MED AT FÅ UDARBEJDET ET KONCEPT OG ROADMAP FOR FBP. BASICO KAN LIGELEDES HJÆLPE MED TIDLIGERE ARTIKLER AF ANDERS LIU-LINDBERG OM FINANCE BUSINESS PARTNERING OG FINANCE TRANSFORMATION, HERUNDER DEN SENESTE ARTIKEL HOW FINANCE BUSINESS PARTNERS IMPROVE COMPANY PERFOR- MANCE. THE JOB As a finance business partner you will work with top management and functional leaders to create alignment between strategy and execution. Depending on the size of the company you might work across functions or specialize in one or two functions i.e. Sales, Operations etc. You will act as a facilitator who, with the company or functional strategy in hand, works with functional leaders to translate strategy into concrete actions. You will help the functional leader measure the impact of the actions taken and report back to management how the company or function is tracking on executing the strategy. You report to the CFO or Business Finance Director yet your physical location is in the middle of the business you are supporting. Your main responsibilities include, but are not limited to: Participate in strategy meetings with management to understand the direction setting of the company Participate in target setting and ensure that both shortand long-term strategic priorities are catered for Arrange and facilitate workshops with functional leaders to create action plans on how to succeed with the strategy Performance management of agreed upon actions to ensure that each action can be measured on a concrete outcome be it growth, savings etc. Communicate performance throughout the organization to ensure one set of numbers rather than each function and management team making their own assumptions Share best practices across the company, functions and locations PERSONALITY AND EXPERIENCE As a person you are a natural communicator and find it easy to engage with people no matter if they are senior leaders or front line staff. You know your way around numbers and know how to use latest technology and IT to present the data in an easy to understand way. You cope very well with change and people look to you as someone who is always on top of the situation. You understand that you are there to support your stakeholders and make them win. When they win you win and the company will perform very well. Your previous experiences include stints in other finance roles such as business controller, financial analyst or even finance manager. However, you can also come out of the frontline as having experience from the business is equally important to that of financial experience. FUTURE CAREER OPPORTUNITIES The finance business partner is a very senior position in the finance organization in the specialist track, but is typically a last step before taking on a senior leadership role in finance or for finance professionals to move into the frontline. Therefore, there is a wide range of career opportunities open to the finance business partner and this is also where the company tests its top finance talents. Now try and compare this job description / job ad with the people you currently have in your finance business partner roles. Also, use it to take a good look at who you are recruiting in the future. Most likely you will have a match with some of the characteristics, but only very few companies have managed to fully nail it when it comes to setting up and developing their business finance teams. Your finance business partners are the key to Finance adding value to your company and now is the time to start transforming your business finance team before they are deemed irrelevant by the rest of the organization and retreats back into the corner where finance professionals usually come from. AFP Exchange. Basico. Gengivet Indhold med må tilladelse gengives fra med rettighedshaveren. kildeangivelse. 11

12 ONBOARDING TJEKLISTE KONTAKT OS PÅ FOR AT MODTAGE ET ELLER FLERE GRA- TIS EKSEMPLARER AF VORES ONBOARDING TJEKLISTE. Rådgivning Interimsløsninger REKRUTTERING BASICOS MISSION ER AT HJÆLPE JURISTER OG ØKONOMIFOLK MED AT FÅ SUCCES Basicos Kerneydelser Rekruttering Dine behov er forskellige alt efter, hvilke opgaver du har brug for at få løst. Hvis opgaven for eksempel er midlertidig, er dit behov en interimsmedarbejder; hvis du har brug for indspark udefra, har du behov for rådgivning eller et godt netværk; og hvis opgaven er permanent, har du behov for at fastansætte en medarbejder. Hos Basico vil vi mere end bare at finde en dygtig medarbejder til dig. Vi vil finde den rigtige. Vi vil finde den medarbejder, som har kvalifikationerne, som passer ind i din organisation, og som bliver glad for jobbet. Når vi skal finde den rigtige medarbejder til dig, er det vigtigt for os, at vi forstår, hvorfor du søger en ny medarbejder, hvilken profil der har siddet i stillingen før, hvordan du forestiller dig, at stillingen skal udvikle sig ja, at vi forstår hele din organisation. I SKAL VÆRE RIGTIGE FOR HINANDEN Lige så grundige vi er, når vi sammen med dig skal afdække dine behov, lige så grundige er vi, når vi taler med mulige kandidater. Du og din virksomhed skal naturligvis være tilfredse med medarbejderen, men medarbejderen skal i lige så høj grad være tilfreds i sit nye job. For både dig og kandidaten er det væsentligt at få afdækket, om kandidaten kan udfylde jobbet viden, erfaring og talent, hvad kandidatens langsigtede karrieremål er, hvad der giver/ikke giver kandidaten arbejdsglæde, hvad der fungerer/ikke fungerer i kandidatens nuværende job og, ikke mindst, om kandidaten passer ind i din organisation og dens kultur. Du er altid sikret ansættelsesgaranti hos Basico. Hvis du mod forventning ikke synes, at den valgte kandidat fungerer i jobbet, så vil vi i op til et halvt år efter ansættelsen finde en anden medarbejder til dig kvit og frit. ERFARING TÆLLER Vores rekrutteringsopgaver løses af erfarne headhuntere og researchere i kombination med en partner. Det betyder, at du og kandidaterne altid kommer til at tale med en, som kan sætte sig ind i jobbet, forstå profilen og yde supervision og sparring fra første møde til afsluttende kundetilfredshedssamtale og gennem hele interviewprocessen. Dette er din garanti for, at du får den rigtige fastansatte medarbejder. KONTAKT OS Kontakt Gitte Hjortskov Larsen på tlf eller Bente Helring på tlf , hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige nye medarbejder. Du kan også skrive til os for at modtage en fuld beskrivelse af vores rekrutteringsydelse og -proces. Basico leverer rådgivning, interimsløsninger og rekruttering indenfor områderne CFO Services, Legal Services, og Finance IT IT. Services Kernen i Basico er og vores Governance, konsulenters Risk & store Compliance erfaring Services. med drift Kernen og ledelse i Basico af økonomifunktioner vores konsulenters i både store Danmark erfaring og med udlandet. drift, projekter og ledelse fra Står virksomheder din virksomhed i både i Danmark en situation, og udlandet. der kalder på rådgivning, interimsløsninger eller rekruttering, så står vores erfarne konsulenter parat til at Læs hjælpe mere dig. på basico.dk Læs mere eller på basico.dk ring eller 71. ring Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 1 C20+ Regnskabspriserne 2017 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Kris,an Bilenberg. Joachim Allerup

Kris,an Bilenberg. Joachim Allerup Digital strategi 1 Kris,an Bilenberg Web Editor, Teamleder, Online Servicechef og Op;miza;on Manager hos TDC Digital Strategy Manager hos Novicell fra januar 2014. Joachim Allerup Konsulent i +10 år fra

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Emne: Salg og Kunderelationer E-materiale fra FIF projektet Fase 6: The Pitch Pitch værktøjer på engelsk

Emne: Salg og Kunderelationer E-materiale fra FIF projektet Fase 6: The Pitch Pitch værktøjer på engelsk Emne: Salg og Kunderelationer E-materiale fra FIF projektet Fase 6: The Pitch Pitch værktøjer på engelsk Anbefalet af Helle Winding, VIA University College, hewi@via.dk 6: The Pitch også som forberedende

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere