Strategisk TEMA. Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03. Outsourcing. Det handler om tillid og kemi S06.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk TEMA. Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03. Outsourcing. Det handler om tillid og kemi S06."

Transkript

1 Det handler om tillid og kemi S06 Kraftig vækst i offentlig outsourcing S08 Brug outsourcing optimalt S10 Håndplukket outsourcing S14 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING FOR COOR SERVICE MANAGEMENT, PwC & VISMA TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Strategisk Outsourcing annoncetillæg August 2012 Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03

2 02 Annoncetillæg august 2012 LEDER Outsourcingkunder er blevet mere erfarne Siden Margaret Thatcher i starten af 1980 erne, med stor modstand fra både befolkning og offentlige instanser, ved lov indførte outsourcing af visse ydelser hos de offentlige organisationer i Storbritannien er der mildest talt sket en rivende udvikling på området. Hvor danske virksomheder i de første mange år gik målrettet efter de lavthængende frugter på outsourcingtræet, ser vi i dag to meget forskellige tendenser: enten vælger man uhyre specifikke processer og ydelser til outsourcing, eller også outsourcer man alt, som giver mening. For udbyderne af outsourcing er der ingen tvivl om at sidstnævnte tilgang der eksempelvis kaldes for integreret facilities management giver begge parter i en outsourcingaftale de bedste kort på hånden for at optimere udbyttet, og skabe størst shareholder value. Her på bagkanten af den økonomiske finanskrise er det interessant at betragte outsourcingbranchens udvikling både retrospektivt og i krystalkuglen. Det er en branche, som stort set ikke kender til nedgangstider, uanset om erhvervslivet generelt er i økonomisk krise eller ej. For i opgangstider outsourcer man ofte på grund af manglende produktionskapacitet, og i krisetider outsourcer man typisk for at spare omkostninger. Hvor det traditionelt har været industrien, som går forrest med outsourcing af produktion, har vi gennem de seneste år i stigende grad set outsourcing af administration samt vedligeholdelse og drift af bygninger og andre produktionsaktiver. Samtidigt har nogle af de virksomheder, som har arbejdet med outsourcing gennem længst tid, høstet så megen erfaring at de i dag håndplukker enkelte processer og ydelser, og tilsvarende håndplukker den outsourcingpartner, som skal stå for leverancen. Strategisk outsourcing er kommet højt op på dagsordenen i mange virksomheder både private og offentlige. Hvor outsourcing i form af integrerede serviceløsninger tidligere hyppigst fandt vej til private virksomheder, er offentlige organisationer nu ved at komme godt med. I denne udgave af Strategisk outsourcing kan du blandt andet læse om, hvordan store offentlige virksomheder som Danmarks Radio og politiet har taget outsourcing til sig på det strategiske plan. Når outsourcing bliver et strategisk element hænger det blandt andet sammen med at mange virksomheder traditionelt har haft for lidt fokus på discipliner som serviceniveau og realisering af synergieffekter på tværs af faggrænser. I store offentlige organisationer kan sidstnævnte være vanskeligt at opnå, men når der kommer en privatdrevet outsourcingpartner på banen kan denne ofte formå at optimere medarbejdernes indsats. Det handler naturligvis ikke om at fjerne uddannelseskrævende faggrænser, men om at skabe en arbejdsplads, hvor service i den grad er i fokus. Det skaber gode arbejdspladser med tilfredse medarbejdere som løser spændende opgaver. At man samtidigt er i stand til at reducere omkostningsniveauet betragteligt er blot til gavn for begge parter. God fornøjelse med læsningen STRATEGISK OUTSOURCING AUGUST 2012 Denne Partner Publishing udgivelse er tænkt som en inspirationsguide, der skal inspirere ledere i dansk erhvervsliv til proaktivt at anskue outsourcing, som en vigtig del af virksomhedens strategi for øget fokus på kernekompetencer og konkurrenceevne. GOD LÆSELYST Projektleder: STIAN FABER LARSEN Partner Publishing, Berlingske Media, Tlf , Skribent: MICHAEL FAHLGREN Design & Layout: MARKETSQUARE Distribueret med: BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE PARTNER PUBLISHING arbejder på at skabe målrettet værdi for vore læsere og samarbejdspartnere. En udgivelse er handlingsorienteret og består af informationsjournalistik, der omhandler udfordringer og handlingsalternativer inden for et tema. Af Michael Fahlgren

3 03 Annoncetillæg august 2012 Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi Af Michael Fahlgren Samarbejderne betyder, at Coor Ser vice Management skal levere ser vice til over DR-medarbejdere og over en halv million årlige gæster hos DR samt politi-medarbejdere rundt i Danmark. Foto: Bjarne Bergius Hermansen I forbindelse med DR s udflytning til Ørestaden primo 2006 valgte ledelsen at outsource en række opgaver som kantinedrift, rengøring og vagttjeneste. Ved udgangen af 2010 besluttede man imidlertid at udvide outsourcingaktiviteterne med bl.a. bygningsdrift, sikkerhed, brandberedskab, reception og omstilling, hvorved mængden af outsourcede aktiviteter omtrent fordobles. Den udbudsrunde, som fulgte beslutningen om udvidelse af outsourcingaktiviteterne, blev vundet af Coor, og gik i luften den 1. januar Den 5-årige aftale, som omfatter én kontrakt på Teknik & Service samt én på Catering inklusiv Koncerthuset, lyder på et årligt Kontaktchef Geert Vilhelmsen Coor 3-cifret millionbeløb og omfatter DR-Byen i København og Aarhus, samt distriktskontorer rundt om i landet. Åben kommunikation skaber tilfredse medarbejdere. I forbindelse med den indgåede IFM-aftale overtog Coor omkring 250 medarbejdere fra DR og tidligere underleverandører. For at sikre en smidig og hensigtsmæssig overdragelse, havde Coor stort fokus på at informere de kommende medarbejdere om, hvad der skulle ske og hvornår, samt hvad fremtiden kom til at bringe. Som udgangspunkt blev samtlige berørte servicemedarbejdere overtaget på samme vilkår som tidligere, hvad angår løn, pension og arbejdstid men med den væsentlige ændring, at de gik fra at udføre arbejde, som ikke vedrørte DR s kerneydelse og fokus, til at blive kernemedarbejdere hos deres nye arbejdsgiver. At servicere og vedligeholde er vores kernekompetence, hvorfor de nye medarbejdere bliver en del af vores kerneforretning, og kommer til at indgå i vores udvikling. Meget få medarbejdere valgte at søge andet job i forbindelse med skiftet. Har en medarbejder ønske om et lignende job et andet sted i landet, kan vi ofte tilgodese det på grund af vores størrelse, forklarer kontraktchef Geert Afdelingen Ejendomme og Service (ES) i DR virker som styringsorganisation og står for drift og vedligeholdelse beskæftiger cirka medarbejdere fordelt på 12 lokationer, hvoraf de fem er lejemål og resten er ejet af DR. I alt ca m2 ES er den styrende organisation i forhold til alt byggeteknisk, ejendomsportefølje, udendørsarealer, FM- ydelser og den teknologiske udvikling ES består af 11 medarbejdere, som har forskellige ansvarsområder og faglige kompetencer ES har et budget på ca. 200 mio. kr. hvoraf FM-kontrakten udgør lidt under halvdelen. DR Afdelingen Afdelingen Afdelingen Vilhelmsen, Coor Service Management A/S. Skaber både besparelse og øgede karrieremuligheder og jobtilfredshed I kraft af de stordriftsfordele, som en IFMudbyder i Coors størrelse kan realisere, er det både muligt at øge effektiviteten, sænke kundens omkostningsniveau og øge medarbejdertilfredsheden. Det skyldes blandt andet, at man gennem en øget anvendelse af teamwork på tværs af faggrænser skaber en række synergieffekter mellem forskellige tjenester og ydelser. F.eks. kan en rengøringsmedarbejder tage frisk frugt og mælk med rundt til de små decentrale tekøkkener, ligesom en vagt kan tage post med rundt - uden det går ud over hans eller hendes primære funktion. I det hele taget gælder det om at nyttiggøre den fulde arbejdstid og den fulde arbejdskraft, uddyber Geert Vilhelmsen. Outsourcing hjælper politiet til ønskede besparelser Efter en omfattende udbuds- og evalueringsrunde har politiet for nyligt valgt Coor som servicepartner. Posthåndtering, snerydning, bygningsvedligeholdelse, hittegodshåndtering samt drift af kantine og rengøring er nogle af de opgaver, Coor kommer til at levere til politiet de kommende fem år. Coor har stor erfaring inden for servicemanagement i store komplekse virksomheder og har vist, at de kan løse disse opgaver tilfredsstillende til en konkurrencedygtig pris, udtaler koncernservicechef Bettina Jensen, Rigspolitiet og tilføjer: Derudover glæder vi os over, at vi får en innovativ leverandør, der i lighed med flere af de øvrige markedsaktører øger deres andel af opgaver løst med egne medarbejdere. Med Coor får politiet en leverandør, som sikrer, at evt. underleverandører lever op til de høje krav, som politiet som offentlig instans stiller. Outsourcingaftalen er en del af politiets effektiviseringsprogram, som samtidig er med til at realisere etatens ambitiøse mål om at nedbringe udgifterne til dens omfattede serviceopgaver med ca. 30 %. Aftalen med DR omfatter: af alle interne services i DR fra 1. januar 2011 af ca. 250 servicemedarbejdere omfatter bygningsdrift, reception, omstilling, vagt og sikkerhed, brandberedskab, parkeringsservice, rengøring samt café og kantinedrift varetager Coor leverancen til DR s koncerthus inklusiv restaurant- og bardrift samt foyerservice for ca gæster per år reception og omstilling, kantiner og cafeer, restauranter og barer, kaffeautomater, rengøring, parkering, foyerassistenter(garderobe, billettering, gæstesupport etc.), sparring ved planlægning af koncerthusarrangementer, affaldshåndtering, planteservice, skadedyrsbekæmpelse, gartnerservice og snerydning, bygningsvedligehold, VA-, VVS-, Køle- og procesmediesystem inkl. jordvarme og solceller, elektriske systemer, transportsystemer (elevatorer), styre- og overvågningssystemer og sikkerhedsinstallationer. Levering Overtagelse Leverancen Derudover Eksempler: Koncernservicechef Bettina Jensen Rigspolitiet

4 04 Annoncetillæg august 2012 Af Michael Fahlgren Fra 35 til 1 Da GN Store Nord primo 2011 gik i luften med forberedelser til sit helt store strategiske outsourcingprojekt på Facility Management Services var det ikke mindst for at reducere antallet af ser viceleverandører. Projektet lykkedes! Historisk set har de forskellige forretningsenheder i GN Store Nord A/S haft frie muligheder for at indgå samarbejde med hvem som helst de måtte ønske med hensyn til service providers inden for Facility Management Services. Det første til en samlet pulje på 35 forskellige serviceleverandører, med alt hvad det indebærer af administrative ulemper og økonomiske udfordringer. Ændret strategi gav besparelser og økonomisk fleksibilitet For fire år siden indgik GN Store Nord sin første FM-aftale med Coor vedrørende hovedkontoret i Ballerup. Som en lidt speciel variant over FM-temaet omfattede denne aftale både GN Store Nord og naboen Fujitsu. Da denne aftale begynder at nærme sig sin afslutning, valgte Jan Møller, i sin egenskab som Director of GN Group Indirect Procurement, i tæt samarbejde med andre kolleger, at overveje hele den måde man på koncernniveau arbejdede med outsourcing og facilities management. Samlet set havde vi 35 samarbejdspartnere. Det medførte, at vi ændrede vores Director Jan Møller GN Group Indirect ProcurementStore Nord strategi ganske drastisk, og påtænkte at gå i FM-udbud på vegne af GN inklusive vores nabo Fujitsu og deres filial i Århus. Ønsket var at nedbringe antallet af leverandører radikalt; gerne til kun én. Men vi ønskede også at realisere en række synergieffekter og besparelser, og tillige at opnå en fleksibel og gennemskuelig økonomi, hvor vi kun betaler for det vi får, og ikke binder store faste omkostninger, forklarer Jan Møller. Store forskelle på behov og volumen Hos GN Store Nord var man godt klar over, at ønsket om en så markant reducering af serviceleverandører ville give udfordringer på,, mange områder. Det lykkedes at få nedfældet alle vores krav og behov i et samlet udbudsmateriale. Imidlertid havde vi en eksisterende kontrakt med Coor vedrørende hovedkontoret i Ballerup, og vi var meget tilfredse med den service, vi mødte dér. Derfor besluttede vi, inden Jan Møller har følgende gode råd til virksomheder, som ønsker at gå i gang med tilsvarende IFM-projekter: Lav et solidt forarbejde, og brug den nødvendige tid. Sæt en realistisk tidsplan, og lav et virkeligt gennemarbejdet udbudsmateriale. Sørg for klare måltal samt en effektiv implementering. Følg op på tingene. GN s store fokus på shareholder value gælder ikke kun på vores kerneforretning, men også ved støtteprocesserne. Outsourcing af vores FM-ydelser er et glimrende eksempel på, hvordan vi har efterlevet vores strategi og opnået store besparelser - uden at gå på kompromis med serviceniveauet og kvaliteten. Mikkel Danvold, Vice President, IR, Communications, Treasury & Risk Mgmt., GN Store Nord. vi gik i et massivt udbud, at give Coor en eksklusivret til at byde ind på baggrund af det allerede udarbejdede udbudsmateriale. Vores klare budskab var, at hvis vi ikke opnåede betragtelige forbedringer i form af bl.a. øget service, kvalitet i det leverede og forbedrede økonomiske betingelser ift. de nuværende, ville vi gennemføre et massivt udbud på området. Bl.a. ved at invitere 4 5 potentielle tilbudsgivere til at afgive tilbud. Efter modtagelse af tilbuddet fra Coor, sammenlignede vi det indkomne tilbud med det eksisterende, og fokuserede især på service, serviceniveauer samt kvalitet og måden denne måles. Det endte med en samlet og længerevarende storaftale med Coor, som vi betragter som en strategisk vigtig partner, fortæller Jan Møller. Ved at have outsourcet mange FM-ydelser til Coor har vi også gjort faste omkostninger til variable, og kan hurtigt opnå en effekt, når vi f.eks. indskrænker bygningsarealet, uddyber Vice President, IR, Communications, Treasury & Risk Mgmt., Mikkel Danvold, GN Store Nord. Store besparelser uden at gå på kompromis Som udgangspunkt var målet med IFM-aftalen ikke nødvendigvis at spare penge, men få en fleksibel økonomi, som afspejler de reelle behov, og at opnå en nem budgetlægning. Alligevel kan GN Store Nord konstatere en pæn besparelse. Coor Service Management har udover besparelserne også vist sig at være en FMpartner, som har en helt rigtig tilgang til god service, fleksibilitet og ikke mindst konstant fokus på forbedringsforslag. F.eks. har vi opnået besparelser på kantineområdet på 25 % - og fået sundere mad på samme kvalitetsniveau, tilføjer Mikkel Danvold.

5 Annoncetillæg august Flere ser fordelene ved integreret facilities management Slut med tidligere outsourcingbølgers manglende overblik, urealiserede besparelser og savnede synergieffekter Af Michael Fahlgren Adm. Direktør Jørgen Utzon Coor Service Management A/S Hvad har Danmarks Radio tilfælles med politiet ud over at være meget store offentlige organisationer? Svaret er strategisk outsourcing i den helt tunge klasse, hvor man taler om IFM - integreret facilities management. En disciplin, der i disse år breder sig mere og mere; godt hjulpet på vej af politiske krav om yderligere effektiviseringer i den offentlige sektor. Der er en klar tendens til, at der i mellemstore og store virksomheder og organisationer i øget grad opstår behov for,, Mange virksomheder har i dag høstet de lavthængende frugter ved outsourcing, og ønsker nu at gå bredere ud, og samtidigt samle alle services hos én udbyder. Jørgen Utzon, adm. direktør Coor Service Management A/S løsninger inden for kompleks outsourcing, som omfatter mange forskellige interne services. Og dermed taler vi om integreret facilities management, forklarer adm. direktør Jørgen Utzon, Coor Service Management A/S indledningsvis. IFM næste bølge Mange danske virksomheder har gennem flere år arbejdet med at outsource enkeltelementer som eksempelvis rengøring, bygningsdrift, vagt og sikkerhed, postomdeling og catering, og arbejder i dag typisk sammen med flere udbydere af sådanne services. Dermed har man også gjort sig en række erfaringer med hensyn til, hvad der kan og bør outsources. Men der kan i dag være yderligere fordele ved at samle sine outsourcingaktiviteter og endda udvide outsourcingen til også at omfatte aktiviteter, man måske ikke umiddelbart finder egnede til at outsource. I forhold til tidligere tiders outsourcingbølger handler integreret facilities management i højere grad om at realisere komplekse ydelsers fulde værdi. Danske virksomheder har været relativt gode til at outsource bølge 1, der består af de store enkeltydelser såsom rengøring og catering. Det har man gjort gennem mange år, og det er de danske virksomheder og organisationer dygtige til at håndtere; både inden for det offentlige og i private virksomheder. Nu står man i mange virksomheder med spørgsmålet: Hvordan kommer vi videre? Og her er integreret facilities management det indlysende svar, fastslår Jørgen Utzon og tilføjer, at IFM uden tvivl bliver den næste bølge i den danske outsourcinghistorie. IFM skaber overblik Ofte mangler virksomhederne et klart overblik over deres interne serviceniveauer og serviceomkostninger. Dermed mistes også muligheden for at navigere efter finansielle nøgletal. I virksomheder med interne serviceorganisationer kan overblikket mangle, særligt hvis ansvaret ligger fordelt flere steder i organisationen og på flere geografiske lokationer, konstaterer direktør for forretningsudvikling Jacob Dohn, Coor Service Management A/S. Et af målene med en samlet outsourcing er for de fleste virksomheder at opnå et bedre overblik over den leverede service og de tilknyttede omkostninger i form af konsolideret ledelsesrapportering. Ved at outsource alle de forskellige services til én leverandør får man overblik over den samlede serviceleverance inklusiv omkostninger og kan foretage en intelligent tilpasning af serviceniveauer og omkostninger på tværs af lokationer. Man kan også realisere ledelsesmæssige og operationelle synergier mellem de forskellige services, hvilket yderligere bidrager til en attraktiv løsning, forklarer Jacob Dohn. Ved at vælge en serviceleverandør, der er i stand til at løfte samtlige outsourcingopgaver, inklusiv dokumentation, servicetilpasning, ledelsesrapportering og tværgående optimering, realiseres et optimalt udbytte af outsourcingen. Dette muliggør samtidig, at virksomheden for alvor kan fokusere på sine kernekompetencer. Fordele ved IFM: Dokumenterede serviceniveauer Ledelsesrapportering med samlet økonomisk overblik Ét kontaktpunkt for alle services Mere attraktivt for de ansatte, da organisationen holdes sammen + karrieremuligheder for de ansatte på samme lokalitet Fakta Samtlige udbydere af facilities management er etableret med basis i én af disciplinerne inden for outsourcing. Enten med en baggrund inden for rengøring, catering, bygningsteknik, vagttjeneste el. lign. og har efterfølgende opbygget en palet af services.

6 06 Annoncetillæg august 2012 Det handler om tillid og kemi Hvor går grænsen for virksomhedens kernekompetencer? Hvad kan lægges i hænderne på andre virksomheder? Hos Sodexo A/S, der selv leverer outsourcing-ydelser inden for Facility Management, valgte man i 2009 at outsource lønadministrationen til Visma Services Danmark A/S på en et-årig aftale. Den er siden gjort permanent. Foto: lindskov.com En af verdens førende servicevirksomheder inden for facility management samt drift af personalerestauranter og rengøring hos private og offentlige virksomheder har selv outsourcet noget af det mest følsomme i en virksomhed til en anden virksomhed. Det drejer sig om Sodexo A/S, der i slutningen af 2009 besluttede at outsource sin lønadministration til Visma Services Danmark A/S. Knap tre år efter kan HR Manager Christian Thyssen gøre status over samarbejdet, og han er ikke i tvivl om, at det var en rigtig beslutning, Sodexo foretog i sin tid, såvel strategisk som operationelt.,, Vi har fået adgang til en viden, vi ikke ville have mulighed for at have in-house, da vi ikke har et fagmiljø inden for løn. Christian Thyssen, HR-Manager, Sodexo A/S Fra sårbarhed til holdbarhed Da jeg startede hos Sodexo havde vi en lønbogholder, der tog sig af lønadministrationen. Hun gjorde det rigtig godt, men da hun skulle på barsel, gik det op for os, hvor sårbare vi var på området. Flere muligheder blev overvejet, og den mest holdbare løsning blev at lave en et-årig aftale med Visma om at håndtere lønnen, fortæller Christian Thyssen. Uanset hvilken opgave, man beslutter at lade andre virksomheder håndtere, så er der en vis nervøsitet ved, om den pågældende virksomhed nu kan løse det stabilt og sikkert. Det mærker vi også, når vi drøfter opgaver for vores kunder, siger Christian Thyssen. Kompetence er en forudsætning Men det handler jo først og fremmest om tillid til den anden part. Vismas konsulenter og medarbejdere er utvivlsomt mere kompetente til at håndtere løn end os. De gør det jo hver dag for flere hundrede virksomheder med i alt flere tusinde medarbejdere. Så samarbejdspartnerens kompe- Visma Ser vices Danmark A/S HR Manager Christian Thyssen Sodexo A/S Visma er Nordens førende leverandør inden for outsourcing af HR-, løn-, økonomifunktionen samt inkasso og forretningskritiske it-løsninger. Fælles for alle Vismas løsninger er, at de effektiviserer arbejdsprocesserne og gør virksomhederne mere konkurrencedygtige. Virksomhedens kunder er alt fra små enkeltmandsvirksomheder til mellemstore og store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Omsætningen passerede i 2011 godt 5,1 mia. NOK. I Danmark er Visma repræsenteret i Herlev, Hellerup, Odense og Kolding med flere end 400 medarbejdere. På nordisk plan beskæftiger Visma flere end ansatte fordelt på 90 kontorer i 70 nordiske byer samt selskaber i Holland og Rumænien.

7 Annoncetillæg august Sodexo A/S tence er en forudsætning for outsourcing. Med deres viden fra mange andre kunder og brancher kan de jo bedre vide, hvilke af mine krav og ønsker, der kan indfries end jeg selv har mulighed for at undersøge. Når tilliden og kompetencerne åbenlyst er til stede, drejer det sig jo primært om at få defineret opgaven og målene samt fastlagt procedurerne for det daglige samarbejde, fastslår Christian Thyssen, der i forbindelse med den etårige aftales udløb gjorde samarbejdet med Visma permanent. Fagligheden stiger og omkostningerne falder Hos Visma oplever man en støt stigende interesse for outsourcing af administrative funktioner. Især mange mellemstore firmaer går i overvejelse om at outsource lønadministration og bogholderi, men gennem det seneste år har Visma fået flere og flere henvendelser om at byde ind på store dele af virksomhedernes HR-funktion. Når en ledelse begynder at vise interesse for outsourcing af for eksempel lønadministrationen, så er der oftest to overordnede årsager, siger June Mejlgaard Jensen, der er administrerende direktør i Visma Services Danmark A/S, og uddyber: For det første bliver reglerne om lønindberetning og håndtering af sygedagpenge og overenskomster mere og mere komplekse. Det er meget svært for en enkelt eller ganske få medarbejdere at være fagligt opdaterede. For det andet bliver omkostningen til lønadministrationen gjort fleksibel og som oftest bliver den også billigere for virksomheden, idet vi konstant kan og skal optimere processer både internt hos os samt mellem os og kunden, fastslår June Mejlgaard Jensen. Større sikkerhed og tryghed Sodexos erfarne HR Manager konstaterer, at den internationale virksomhed, der i Danmark omsætter for godt 200 millioner kroner og har 400 ansatte, har opnået adskillelige fordele ved at vælge Visma som partner til at håndtere lønadministrationen. Vi har fået større sikkerhed og tryghed. Vi ved at der altid Sodexo er en af verdens førende servicevirksomheder. Hovedforretningsområderne er drift af personalerestauranter, rengøring og Facility Management. Koncernen har ansatte i 80 lande, heraf cirka 400 i Danmark, hvilket gør koncernen til verdens 22. største arbejdsgiver. Den årlige omsætning er på mere end 110 mia. DKK, heraf ca. 200 mio. DKK i Danmark. Det danske hovedkontor ligger i Høje-Taastrup. står kræfter parat til at tage over ved sygdom, ferier og lignende. Derudover har vi fået adgang til en viden vi ikke ville have mulighed for at have in-house, da vi ikke har et fagmiljø inden for løn. Og det vil være alt for dyrt at opbygge selv. Vi ved jo også, at vi kan få hurtig hjælp, hvis vi har spørgsmål, siger Christian Thyssen, der har lagt samarbejdet med Visma i faste rammer. Samarbejde på flere niveauer I hverdagen har vi en fast kontakt i Visma, der håndterer de praktiske opgaver. Det svarer egentlig til, at jeg havde en intern medarbejder, der sad på en anden adresse, så med mail og telefon fungerer håndteringen af de lønadministrative opgaver fuldstændig som om det var en intern funktion. På møder hvert kvartal drøfter jeg så det generelle samarbejdet med vedkommende og dennes leder og her evaluerer vi det overordnede samarbejde, forklarer Christian Thyssen og uddyber: Det kan være, at vores behov har ændret sig, så vi skal have løst flere eller færre eller andre opgaver end vi fastlagde ved sidste kontraktforhandling. Eller der kan være forslag til forbedringer af arbejdsgangene hos en af os eller hos begge parter. Det er lidt forskelligt, men resultatet er altid, at vi bliver mere og mere effektive, der opstår færre og færre fejl. Dermed kan jeg som leder koncentrere mig om de mere udviklingsorienterede opgaver i min funktion, end jeg ellers kunne, hvis jeg selv skulle være teknisk ekspert i lønadministration og lønsystemer, konkluderer Christian Thyssen. Mere effektivt med en ekstern partner Christian Thyssen har flere gange oplevet, at Visma har ydet proaktiv rådgivning og kommet med forslag til forbedringer og optimering af opgaver, hvilket han finder særdeles værdifuldt. Der udover har Visma sparet en del af deres honorar hjem selv. Ikke alene ved en effektivitetsstigning, men også ved at opdage en systemfejl i Sodexos lønsystem, som Sodexo ikke selv havde opdaget. Ved at få den pågældende fejl rettet sparede Sodexo allerede første år over kroner, som går direkte til forbedring af det økonomiske resultat. Hvert år! Et andet godt eksempel på den effektivisering vi har opnået med Visma er, at de også har overtaget udarbejdelse af ansættelsesbeviser, så de nu også opretter medarbejderne og udbetaler lønnen. Det er ganske enkelt mere effektivt, hvilket i øvrigt er et godt argument for outsourcing generelt, siger Christian Thyssen. Nøgleord i samarbejdet Generelt er der en holdning i samarbejdet til, at vi altid finder en løsning på udfordringerne. Her er nøgleordene ikke alene kompetence og tillid, men også kemi. Så længe partnerskabet med Visma forløber konstruktivt og ikke mindst på et højt fagligt og professionelt niveau, kan jeg ikke se, at der er nogen som helst saglig begrundelse for at skulle tage lønadministrationen tilbage, konkluderer Christian Thyssen.,, Når en ledelse begynder at vise interesse for outsourcing af for eksempel lønadministrationen, så er der oftest to overordnede årsager øget faglighed og reduktion af omkostninger. June Mejlgaard Jensen, administrerende direktør i Visma Services Danmark A/S Foto: Pia Tromborg

8 08 Annoncetillæg august 2012 Kraftig vækst i offentlig outsourcing Det er ikke alene i Danmark at man i outsoursingbranchen taler om et offentligt outsourcing-boom. Den offentlige sektor tager i stigende grad integreret facility management til sig. Af Michael Fahlgren OPP offentligt privat partnerskab kan være en genvej til at opnå besparelser uden det går ud over kvaliteten: OPP Offentligt Privat Partnerskab handler om mere end et udvidet samarbejde Offentligt Privat Samarbejde dækker det fulde spektrum, spændende fra udbud af en simpel ydelse, som er klart beskrevet, til privatisering I og med at der i OPP-konceptet også ligger finansiering, kommer der nye partnere til i et OPP-projekt, som kan tilbyde langsigtet finansiering Selv om udbudsreglerne skal overholdes, er det en myte, at der findes en række juridiske barrierer, som forhindrer udbredelse af OPP Mange kommuner støder på administrative barrierer, når de giver sig i kast med Offentlig Private Partnerskaber Uden for landets grænser bruges Offentligt Privat Partnerskab inden for en lang række forskellige områder - eksempelvis infrastruktur, uddannelse, sport, sundhed, militær, fængselsdrift og offentlige administrationsbygninger Herhjemme er der aktuelt etableret projekter inden for skoleområdet og infrastrukturområdet Riget fattes penge, og de offentlige pengekasser skal i stigende omfang på slankekur. Men samtidigt arbejder mange offentlige virksomheder med specifikke og ufravigelige krav til kvaliteten af de ydelser eller services de er sat i verden for at tilbyde borgerne. En voksende anvendelse af outsourcing er for mange statslige og kommunale organisationer svaret på det helt naturlige dilemma dette giver anledning til. Det handler om økonomi, ressourcer og fleksibilitet Når økonomien strammer til stiger incitamentet for at vurdere hele organisationens omkostningsstruktur naturligvis, og det gælder både for offentlige og private organisationer. Selv om markedet for outsourcing gennem facility management aldrig har oplevet revolutioner i hverken op- eller nedadgående retning oplever man i branchen en stigende interesse især fra offentlige organisationer. Den hyppigste årsag til mange offentlige organisationers indgåelse af en facility management-aftale er typisk begrundet i et eller flere af tre motiver: økonomi, adgang til ekspertressourcer, eller ønsket om en fleksibilitet i bemandingen både i op- og nedadgående retning. Spar penge med funktionskontrakter Hos Københavns Kommune har man med succes arbejdet målrettet med at etablere og opretholde gode kontakter til leverandørerne. Én af modellerne til opnåelse af dette hedder funktionskontrakter, hvor Facility Management-partneren pålægges at udføre/opretholde en bestemt funktion til en på forhånd aftalt pris, og i et på forhånd aftalt tidsrum. I den idylliske by Wakefield beliggende i engelske West Yorkshire, hvor den berømte Wars of the Roses udspandt sig i 1500-tallet, er en ny om end mere fredelig revolution på vej. Her har byrådet besluttet sig for at sætte turbo på outsourcing af offentlige services ikke mindst ansporet af krav om opnåelse af besparelser på 67 mio. GBP (omkring 637 mio. kroner). Det skal ske gennem større outsourcingaftaler inden for it og integreret facilities management. Offentligt indkøb for 270 mia. Den offentlige sektor indkøber årligt varer og tjenesteydelser hos private virksomheder for sammenlagt ca. 270 mia. kroner. Men indtil for nylig har markedet for offentlig outsourcing af integreret facility management været meget trægt. Det billede har tre store aftaler ændret radikalt på og i dag har den offentlige sektor overhalet den private på service management-området. De i artiklen nævnte tre store aftaler inden for offentlig outsourcing gennem integreret facility management handler om: Danmarks Radio (DR) outsourcer en lang række serviceydelser, som siden januar sidste år er blevet leveret af Coor. I starten af 2012 underskrev Forsvaret og Forenede Service den hidtil største facility service aftale i Danmark Og Coor har netop vundet endnu større aftale om servicering af Politiet, efter af aftalen havde været i EU-udbud Hver kontrakt er på trecifrede millionbeløb årligt og med disse tre aftaler har den offentlige sektor lavet et kvantespring inden for outsourcing af integrerede serviceløsninger. Dermed har det offentlige i rekordfart overhalet den private sektor. (Kilde: Coor)

9 Annoncetillæg august Hallo? dut, dut, dut, dut Er du omstillingsparat? Giv dine kunder den bedste modtagelse, når de ringer: Lad TDC stå for drift, backup og opgradering af din omstillingsløsning og brug tiden på kunderne. Vidste du, at næsten 20 procent af alle opkald til virksomheder går tabt? Nøglen til god service ligger derfor i en effektiv håndtering af opkald med minimal administration. Outsourcer du driften til TDC, får du adgang til en af markedets bedste omstillingsløsninger via PC en, mens hardware og vedligeholdelse ligger hos os. Til gavn for medarbejderne. Til glæde for kunderne. Ring eller læs mere på tdc.dk/scale 73% af alle danske virksomheder er kunder hos os, fordi de har en forretning, der skal køre.

10 10 Annoncetillæg august 2012 Af Michael Fahlgren Brug outsourcing optimalt og fokuser på jeres kernekompetencer Især kan mange mindre og mellemstore virksomheder have vanskeligt ved at skulle håndtere alle de administrative processer. Fuldser vice outsourcing giver mulighed for at fokusere kræfterne optimalt. Selv nogle af verdens største koncerner gør det outsourcer opgaver og processer til andre, som i højere grad har optimeret løsning af de specifikke opgavetyper. Specielt i finansielle krisetider, som dem vi netop har været igennem, vokser markedet for outsourcing med tocifrede rater. Og især er markedet for outsourcing af administrative processer gennem fuldservice outsourcing i stærk vækst. Og det er der mange gode grunde til, indleder director Morten Bille, PwC. Kommer med it-platformen Tid er for stort set alle små og mindre virksomheder en knap ressource. Derfor er der Fra brandslukning til outsourcing Når en virksomhed står i den kedelige situation, at en nøglemedarbejder af forskellige årsager forlader virksomheden meget hurtigt, kan PwC s Interim Services rykke ud, og løse de akutte opgaver inden for 24 timer. Ofte danner denne for kunden yderst tilfredsstillende brandslukning grundlaget for et langvarigt strategisk partnerskab, hvor PwC s mangeartede outsourcingydelser bringes i spil. måske ikke helt styr på, hvilke internetbaserede økonomisystemer, som aktuelt er bedst gearet til at håndtere dette segments behov optimalt. Eller få opdateret de seneste revisioner af de mange love og regler, som regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Er der tale om virksomheder under opstart stiller vi også den nødvendige it-platform til rådighed. Enhver outsourcingpartner er nødt til at arbejde smartere, og det gør vi primært ved at give vores kunder de samme stordriftsfordele som store virksomheder har mulighed for at opnå. Det gør vi ved hjælp af en værktøjskasse, som rummer teknologier, der både stiller gode interne kontroller til rådighed, og kører den enkelte proces mere administrativt enkelt igennem, ved at følge en række best-practice-principper. Værktøjskassen gør det også muligt at strømline de administrative processer, som den mindre og mellemstore virksomhed godt selv kunne gøre, men hvor fokus på kerneforretningen ikke giver tid til dette. Vi bruger eksempelvis megen tid på at holde os opdateret om, hvad der findes af internetbaserede økonomisystemer, HR-portaler og andre it-systemer i skyen, fastslår Morten Bille. Administration er ikke en kerneydelse Det er vel kun de færreste ejer-ledere, som selv står i kantinen for at stege frikadeller til de ansatte de mest indlysende funktioner (kantine og rengøring) har mange virksomheder allerede outsourcet. Ofte vil administration grundlæggende ikke være en kerneydelse for virksomheden. I mange virksomheder fokuseres der lige nu på kerneforretningen, for hvor man tidligere opbyggede de nødvendige hjælpefunktioner in-house, har mange med finanskrisens hjælp indset at det ikke længere er nødvendigt selv at råde over ressourcer til at løse disse opgaver. Hvorimod der fokuseres på udvikling af produkter og services samt markedsføring og salg, forklarer Morten Bille. Outsourcing skaber værdi Der kan være mange årsager til at en virksomhed starter med at outsource. Fra et pludseligt tab af en nøglemedarbejder til resultatet af en længerevarende analyse med tilhørende business case. Under alle omstændigheder er det en god ide at sikre den optimale funktionsadskillelse (eksempelvis mellem de medarbejdere, som bestiller en vare/service, som godkender ordren, samt godkender og foretager betalingen) samt en tilfredsstillende rapporteringsfunktionalitet ting som kun en stor og seriøs outsourcingpartner kan løfte. De fleste outsourcinger starter med en optimeringsdel, og hvis man konverterer processerne 1-1, får man nogenlunde den samme kvalitet som før, men outsourcingens

11 Annoncetillæg august Alene økonomifunktionen består af følgende opgaver: Finansbogholderi Likviditet Kreditorer Rapportering Medarbejdere og løn Administrativ IT Økonomistyring Eksternt regnskab Koncernregnskab Anden administration Ad hoc-opgaver Ejendomsmægler Stefan Skafdrup LokalBolig Hørsholm Hvornår kan outsourcing af administrative processer være en god idé? Når virksomheden ikke ønsker at bruge ressourcer på at have fastansatte til at løse opgaver, der ikke er relateret til kerneområderne Når de administrative opgaver fordeler sig ujævnt over året Når virksomheden ønsker en økonomifunktion med maksimal effektivitet og viden tiden anvendes bedre på at udvikle virksomheden i stedet for at lave regnskab fulde værdiskabelse realiseres ikke. Man er altid begrænses at den viden man har, hvorfor man altid bør gøre sig nogle overvejelser omkring, hvad man mangler. For det er svært at stille ønsker om noget man ikke ved eksisterer. Derfor er det vigtigt at involvere outsourcingpartneren så tidligt i processen som muligt, lyder rådet fra Morten Bille. Outsourcing sætter fokus på vækst For ejendomsmægler Stefan Skafdrup, LokalBolig i Hørsholm, blev outsourcing redningen for virksomhedens fortsatte vækst og udvikling. Vi startede op 1. februar sidste år, hvor alt var relativt overskueligt og hvor vi fra starten selv stod for bogføring, udarbejdelse af regnskaber m.v. Men ved årets udgang var vi ikke én, men 5 medarbejdere og vi var blevet en af byens tre største mæglere. For at sikre at der fortsat kunne være fokus på vækst og for mit vedkommende at have så meget tid som overhovedet muligt til det det handler om for mig, nemlig at kommissionere og sælge boliger - valgte jeg at overdrage såvel revisionsdelen som den løbende bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v. til PwC. I tillæg hertil har jeg kunnet trække på PwC s kompetence i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter til nye medarbejdere, hvilket har været en stor lettelse., fastslår Stefan Skafdrup og tilføjer: - I dag fungerer PwC nærmest som en del af virksomheden, og vi har en løbende og tæt dialog med vores folk hos PwC. Er egen ekspertise nødvendig? Ved outsourcing er der virksomheder, som foretrækker at slippe tøjlerne fuldstændigt og dem, som gerne fortsat vil have egne ressourcer med ekspertise inden for de enkelte outsourcingområder til at holde lidt øje med tingene. Begge muligheder rummer fordele og ulemper. Som outsourcingpartner kan vi naturligvis Director Morten Bille PwC tilbyde begge løsningsformer. Fx hvor vi løser alle opgaver på det operationelle niveau, og klargør materiale til kundens egen controller/økonomichef, der efterfølgende tager over. Eller løsninger, hvor vi varetager hele processen. Det er altid en fordel at have en person, som kan medvirke til at udarbejde en kravspecifikation til outsourcingpartneren, i virksomheden. Det vigtigste er at beskrive sit nuværende behov, men ikke glemme de muligheder man har, hvis der var frit valg på alle hylder. Hvad en seriøs outsourcingpartner sagtens kan tilbyde, uddyber Morten Bille.

12 12 Annoncetillæg august 2012 Farvel til stive kontrakter,, Den agile metode at samarbejde på skaber mere gennemsigtighed. Vi ser det som en fordel, at vi er tættere på leverandøren end med de tidligere kontrakter, hvor man først så resultaterne efter tre måneder eller et halvt år. Nu sammensætter vi et hold, der skal samarbejde med et hold fra Visma Consulting Knud de Place, chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen Hastige forandringer er næsten daglig kost i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Derfor har man valgt en ny type kontrakt og arbejdsform med Visma Consulting. At benytte den agile metode til udvikling af it-projekter vinder hastigt indpas. Men hvad dækker metoden egentlig over, og hvorfor vælge den? For Arbejdsmarkedsstyrelsen, som netop har indgået en stor kontrakt med Visma Consulting, var det egentlig såre simpelt. Det handler om i et tæt samarbejde med leverandøren løbende at kunne prioritere og ændre på processen undervejs. Så udviklingen af it-projektet følger udviklingen i styrelsen. Chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Knud de Place, fortæller, at de politiske reformer naturligvis har stor indflydelse Fakta om Visma Consulting A/S Visma Consulting leverer kundespecifikke og forretningskritiske it-løsninger til den offentlige sektor, liv & pension samt udvalgte brancher i den private sektor. Virksomhedens ydelser spænder lige fra at hjælpe organisationer og virksomheder med at analysere deres behov over design af it-løsningerne til at integrere, implementere, vedligeholde, supportere og stå for den videre udvikling af applikationerne. I den statslige sektor har Visma Consulting mere end 15 års erfaring med at udvikle og vedligeholde eksempelvis selvbetjeningsløsninger og fagsystemer, der understøtter den komplekse og foranderlige lovgivning, statslige myndigheder er en del af. Inden for liv & pension har Visma Consulting en afdeling med flere end 50 medarbejdere, der har mange års erfaring med at agere den eksterne it-afdeling for kunder i liv- og pensionsbranchen. Derfor kender Visma Consulting til bunds de særlige krav og behov, der gør sig gældende og sørger for, at kundernes it-systemer til hver en tid lever op til gældende lovkrav og almindelig udvikling på området. Visma Consulting A/S indgår i Visma-koncernen, der beskæftiger flere end medarbejdere fordelt over hele Norden. Visma Consulting har kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Litauen og beskæftiger 420 medarbejdere. på de opgaver, Arbejdsmarkedsstyrelsen skal løse: Vi ved af erfaring, at der løbende sker forandringer på beskæftigelsesområdet i form af de reformer, der bliver vedtaget. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt for os at lave en kontrakt, som man gjorde tidligere, hvor man nemt kommer til at bruge alt for meget tid på at diskutere kunde og leverandør imellem, hvad der er inden- eller udenfor kravspecifikationerne, når ændringerne finder sted. Det er, om man så må sige, for stift for os. Så i stedet for en it-kontrakt, hvor næsten alt er fastlagt på forhånd, er der nu dannet et hold af medarbejdere i henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen og Visma Consulting, der skal arbejde tæt sammen i korte forløb, så processen ofte bliver evalueret. Nu kan vi i stedet løbende prioritere, hvad vi skal have kodet i takt med, at forandringerne finder sted. Det er bygget op på den måde, at vi kører i 14 dages perioder, hvor vi så vurderer, om det er det rigtige, der bliver kodet. Altså om vi er på rette spor. Og hvis ikke, er det relativt overkommeligt at ændre på, siger chefkonsulenten, og fortæller, at det handler om at skabe den størst mulige transparens: Vi mener, at den agile metode at samarbejde på skaber mere gennemsigtighed, og ser det som en fordel, at vi er tættere på leverandøren end med de tidligere kontrakter, hvor man først så resultaterne efter tre måneder eller et halvt år. Nu sammensætter vi et hold, der skal samarbejde med et hold fra Visma Consulting. Vi har prøvet det en gang før med en anden leverandør, så vi har erfaringer fra sommeren 2011, og vi ser det som den rigtige måde at gøre det på. Hos Visma Consulting er agil udvikling et meget vigtigt område. Adm. direktør Carsten Boje Møller ser da også projektet med Arbejdsmarkedsstyrelsen som et af de mest interessante i markedet i år. Det er især arbejdsformen og de forgreninger projektet har i hele den offentlige sektor, som gør, at opgaven er en særdeles vigtig brik i digitaliseringsbølgen i den offentlige forvaltning. Denne opgave er det hidtil største agile itprojekt, vi har stået for. Det er et strategisk vigtigt område for os. Vi har allerede flere års erfaring med at benytte den agile metode i de it-projekter, vi leverer til den statslige sektor. Metoden er mere fleksibel og skalerbar, den fremmer et tæt samarbejde, it-projekterne kan løbende tilpasses kundernes reelle behov og derfor i højere grad sikre den til enhver tid optimale it-understøttelse af deres forretning. Adm. direktør Carsten Boje Møller Visma Consulting

13 Annoncetillæg august ER UDVIKLING VIGTIG FOR DIN FORRETNING? Det er det for os og vores kunder. Vi udvikler ikke kun vores egen forretning men er i høj gad med til at hjælpe med at udvikle vores kunders forretning. Her er lidt af, hvad du kan forvente: Konica Minolta hjælper dig med et unikt overblik over forbruget på dine printere og giver dig anbefalinger til, hvordan din fremtidige maskinpark kan sammensættes. Det kalder vi Optimized Print Services (OPS) Styrk din forretning og øg indtjeningen med vores gratis forretningsudviklingsprogram Digital1234 (www.digital1234.biz), som sætter fokus på anvendelsen af digitaltryk Ring og hør mere om hvorfor du skal vælge Konica Minolta som samarbejdspartner eller scan QR-koden og bestil vores onlinemagasin, hvor du kan blive klogere på vores OPS. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej Albertslund

14 14 Annoncetillæg august 2012 Håndplukket Foto: Colorbox outsourcing Mange små og mellemstore virksomheder har i dag så stort erfaringsgrundlag at trække på, at de håndplukker outsourcingpartnerne. Fakta om outsourcing Rengøring, kantinedrift, administration, it, bilpark, kundeservice, postservice, telefoni, rejseplanlægning og meget mere kan med fordel outsources. Ofte nævnes den amerikanske producent af sportstøj og -sko Nike som et lysende eksempel på en virksomhed, der har outsourcet alt. Hovedkontoret i Beaverton, Oregon, varetager således udelukkende brandet Nike, og sidder tungt på design, udvikling og markedsføringsaktiviteter. Alt andet, inklusive selve produktionen, er outsourcet til underleverandører. Af Michael Fahlgren Siden den første outsourcingbølge ramte de danske kyster for 30 år siden, er der, med en forslidt frase, løbet meget vand i åen. Tages vandet metaforisk for erfaring holder sammenligningen med mange danske virksomheders erfaringer med outsourcing ganske godt. For hvor mange virksomheder gennem de første outsourcingbølger manglede viden til at fastsætte parametre som ansvarsplacering, omfang, serviceniveau og egen involvering med henblik på at få det Fakta optimale ud af outsourcing-anstrengelserne, er rigtigt mange kommet langt bedre med på vognen i dag. In- eller outsourcing? Med denne solide erfaringsbalast er mange små og mellemstore virksomheder i disse år begyndt at trække eksisterende outsourcingopgaver tilbage. Ikke alene for at løse dem selv, men i lige så høj grad fordi man i virksomheden har samlet så meget erfaring, at man selv går ud for at håndplukke de outsourcingpartnere man ønsker at arbejde sammen med. Og her er det værd at bemærke, at man ikke er bange for at vælge flere partnere så længe man tror på at hver enkelt er den bedste inden for sit felt. Outsourcing er ikke længere forbeholdt erhvervslivets kæmper. Faktisk vokser outsourcing blandt små og mellemstore danske virksomheder nu igen hurtigere end outsourcing blandt store virksomheder. Og mange mindre virksomheder håndplukker flere outsourcingpartnere, hvor de store virksomheder typisk går efter én, som kan håndtere samtlige behov. Tidligere realiseres de ønskede besparelser ikke ved outsourcing ikke i fuldt omfang. I dag er der langt større fokus på ansvarsfordeling, serviceniveau, omfang/afgrænsning samt eventuel egen involvering. Finanskrisen har medført, at mange virksomheder tager deres strategi på outsourcing-området op til fornyet revision. Hvilke opgaver virksomheden selv skal løse, og hvilke ressourcer, energi, teknologi og ledelseskompetencer der skal afsættes til det, er dybest set spørgsmålet ved enhver overvejelse om in- eller outsourcing. Det er et strategisk, eksistentielt spørgsmål for virksomheden også selv om det der in- eller outsources operationelt er forholdsvis teknisk simpelt. Det vil altid handle om virksomhedens eksistens og karaktertræk. Værditilvækst gennem outsourcing Outsourcing er pr. definition et alvorligt tema, der skal omgås med varsomhed og omtanke, og den forudgående analyse er umådelig vigtig uanset hvilken form for outsourcing virksomheden efterfølgende vælger. Ligesom virksomhedens topledelse konstant må have spørgsmålet om outsourcing/ insourcing med ind i en større problemstilling, der handler om virksomhedens videre udvikling på længere sigt. For i enhver virksomhed vil der være aktivitets- og procestyper, som er nødvendige og interessante, men som der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved, hvem skal løse. Det handler ikke mindst om at afgøre, hvorvidt virksomheden gennem anvendelse af ledelsesmæssige kompetencer og tid på disse i virkeligheden bruger tiden, energien og kompetencerne fornuftigt. Produktivitet - en ledelsesudfordring Finanskrisen har givetvis betydet, at hvor mange danske virksomheder under krisen fokuserede ensidigt på omkostninger i relation til outsourcing og i væsentligt omfang var tilbageholdende med langsigtede produktivitetsmæssige, og dermed også ledelsesmæssige overvejelser og innovationer betyder mulighederne med håndplukket outsourcing at man i højere grad ønsker samarbejdspartnere, hvis forretningsstrategi ligner ens egen.

15 Outsourcing giver dig frihed til at fokusere på din kerneforretning Du får mange fordele: Vedligeholdelse af dine tekniske installationer overdrages til YIT. Optimering og drift af vedligeholdelsesprocesser, underleverandører, projektafvikling m.m. drives 100 % af YIT. Dine medarbejdere får nye udviklingsmuligheder. Din handlekraft og fleksibilitet bliver styrket, fordi du hurtigere kan op- og nedjustere dine omkostninger. YIT har erfaringen, værktøjerne, processen og kompetencerne. Vi kalder det Teknisk Oursourcing - fordi det er nøglen til effektivisering og optimering. YIT A/S Tlf yit.dk

16 16 Annoncetillæg august 2012 Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære 102 VÆRELSER & RESTAURANT 102 dobbeltværelser alle med bad, tv og der er gratis WiFi. Hovedbygningen, hvorfra der er en flot udsigt over sø og voldgrav, rummer den hyggelige restaurant og store terrasse. KONFERENCER 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer. Priser fra kr ,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse. Dagsmøde fra kr. 525,- Der er gratis WIFI på hele hotellet. FIRMAFEST 8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale. Helaftensarrangement fra kr. 855,- Natmad 78,- JULEBAL Julebord med musik og dans alle fredage og lørdage fra den 17. november til med den 14. december Kr. 455,- (Inkl. natmad) Overnatning i forbindelse med julearrangement pr. person i dobbelværelse kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet. AKTIVITETER Indendørs billard, airhockey og bordfodbold. Indendørs saltvands pool og sauna. Udendørs 2 petanquebaner og 12 hullers minigolf. Parken, haverne, søen, voldgraven og de 700 tdr. land giver mange muligheder for udendørs aktiviteter. Stor lade med mulighed for temafester, receptioner, teambuilding, udstillinger, og meget andet. Sørupvej Ringsted Tlf.:

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere