Boligselskabet BSB Ørbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet BSB Ørbæk"

Transkript

1 Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl , Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på byggeri ved Ørbæk Gamle Rådhus 3. Fremtidigt servicecenter 4. Udlejning og drift 5. Energimærkning, energisyn og driftsjournaler 6. Eventuelt 7. Næste møde Deltagere fra bestyrelsen: Søren Svendsen, formand Hans J. Henriksen, næstformand Anne Grethe Schwensen, medlem Bernhard Bonde, medlem Lars Henriksen, udpeget af Domea Øvrige deltagere: Kim Hybel, driftschef Pkt. 1: Orientering fra formanden Intet. Pkt. 2: Status på byggeri ved Ørbæk Gamle Rådhus Formand Søren Svendsen orienterede om status på byggeri ved Ørbæk Gamle Rådhus. BSB Ørbæk ønsker at anvende Bygherrerådgiver Erik Weber til projektet og der arbejdes med at få økonomien på plads - således der snarest kan udarbejdes skema A. Lokalplan forventes godkendt 7. marts Der er indsendt høringssvar til lokalplan omkring mulighed for anvendelse af vedligeholdelsesvenlige materialer på vinduer til bygningen på Banestien. Boligcenter Svendborg Mølmarksvej Svendborg Tlf Fax

2 Der er påregnet følgende størrelser i selve byggeriet på grunden ved Ørbæk Gamle Rådhus. 6*2 vær á 65 m2 4*3 vær á 85 m2 6*4 vær á 125 m2 I alt 1480 m2 (brutto) Inkl. trappe og altangang Hertil 3 til 4 lejemål i bygningen på Banestien. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med byggesagen. Pkt. 3: Fremtidigt servicecenter Fremtidigt servicecenter herunder beregninger, struktur og administrationsbidrag. Bestyrelsen fik vist 5 film som bl.a. beskriver Domea 2015 om hvorfor, hvornår og hvordan. Kim Hybel viste efterfølgende via projektor servicecenterberegninger med selskabets forholdsmæssige andel til servicecenter, estimeret/prognose for besparelse ved effektivisering ved bl.a. koordinering af større tilbudsarbejder på tværs af selskaberne, ændring af funktion for Mesterassistent, Ejendomsmester, tilpasning af løn i forhold til arbejdsfunktion (nedvarsling af Mesterassistent), tilpasning af personaleressource i forhold til årstiderne og arbejdsmængde, effektivisering af arbejdsgange blandt ejendomspersonalet. Driftsleder skal bl.a. finkæmme alle udgifter for besparelser og samling af varekøb i større aftaler/udbud herunder serviceaftaler på eftersyn af f.eks. elevator, gasfyr, brandalarmanlæg, ventilationsanlæg, nøgleservice, køb/service af maskiner, renovation, brandmateriel m.m. Kim Hybel nævnte, at der i beregningen bliver skåret ind til benet og ingenting er fredet. I fremtiden skal der graves to spadestik dybere for optimering af driften, f.eks. skal der også ses på muligheden for anvendelse af robot-plæneklipper, hvor det tyder på en givtig effekt i andet selskab på Nordfyn. Kim Hybel oplyste om ordning med firmaet SSG, hvor han har til hensigt, at aftale vagtordning, således beboere kun skal ringe til ét telefonnummer ved driftsproblemer uden for ejendomspersonalets arbejdstid. Denne ordning med aftalt forholdsordre er gratis efter forhandling mellem Domea og SSG. Grunden til at SSG måske ser en mulighed for indtjening kan være ved brug af yderligere køb af tjenesteydelser f.eks. skadesbegrænsning ved forsikringsskader m.m. Det estimerede beløb/prognose for besparelse ved effektivisering udgør kr ,-. Herfra skal trækkes udgifter til servicecenter, IT m.m. Søren Svendsen gav udtryk for, at han var bekymret for, hvis der skulle komme en ny Driftsleder og lave om på det hele i BSB Ørbæk i forhold til ejendomspersonalets arbejdsrytme. Kim Hybel forklarede, at en Driftsleder skal lede og organisere på samme måde,

3 som Kim Hybel gør i dag, hvor der påpeges hvis nogle arbejdsgange, rutiner eller indkøb m.m. er uhensigtsmæssige alt selvfølgelig i god og ordentlig dialog. Fremover bliver det Ejendomsmester som syner lejligheder og Driftsleder som er backup på tværs af alle selskaber som er tilknyttet servicecenteret. Mesterassistent skal således ikke syne lejligheder i fremtiden. Organisationsbestyrelsen fik fremvist beregninger på besparelser ved sammenlægning af afdelinger. Fremtidig besparelse på administrationsbidrag med fordeling af afdelinger i sin nuværende form udgør kr ,00. Hvis f.eks. alle afdelinger blev sammenlagt udgør den samlede besparelse kr ,00. Kim Hybel oplyste om placering for Servicecenter, som pt. tænkes placeret på L. Frandsensvej 2L, Faaborg. Kim Hybel fremviste foto via projektor og viste en oversigtstegning. Forventet driftsstart for servicecenter er pt. 1. juli Kim Hybel gav udtryk for, at han har brug for ansættelse af driftsleder før driftsstart af servicecenter bl.a. fordi der for tiden bruges mange ressourcer i forhold til servicecenter, beregninger og møder m.v. Selve den praktiske etablering af servicecenter vil også tage tid samtidig med, at den daglige drift med servicering af beboerdemokrati, ledelse af ejendomspersonale skal opretholdes. Bestyrelsen tilkendegav, at de finder det i orden at forsøge ansættelse af driftsleder pr. 1. april Bestyrelsen besluttede, at delegere Formand og Næstformand for Organisationsbestyrelsen kompetence til, at træffe beslutninger om alle forhold i forbindelse med etablering af servicecenter og samdrift. Kim Hybel lovede at undersøge 2 spørgsmål og indskrive disse svar i referatet. Spørgsmål 1 I beregning for BSB Ørbæks driftsbesparelse ved etablering af servicecenter, nedsættes jf. beregning 0,10 årsværk på kundechef, som kompensation for, at selskaberne fremover selv skal stå for organisationsbestyrelsesmøde, repræsentantskabsmøde, afdelingsmøde, styringsdialog med kommune m.m. I beregningen står der tilgang af 0,14 årsværk for Kundechef. Hvilket arbejde udføres i differencen på 0,04 årsværk som udgør kr ,-?. Svar til spørgsmålet er, at nogle regnskabsopgaver og byggeopgaver løses af Domea og ikke Kundechef. En del opgaver som ikke er omfattet af forretningsførerbidraget bliver løst af Kundechef, hvilket afregnes af afdelingerne/selskaberne via betaling af tilvalgsydelse, f.eks. kollektiv råderet, referat fra afd.møder, mindre byggeopgaver, større forsikringssager, grundejerforeninger m.m. Dette løses fremover af Kundechef, som nu bliver ansat i selskaberne og derved vil der ikke skulle afregnes betaling for tilvalgsydelse. Derved opstår denne yderligere tid. Spørgsmål 2 Hvis der bliver sammenlægning af afdelinger, bliver huslejen pr. kvadratmeter så den samme for alle boliger?.

4 Svar til spørgsmålet er, at nettokapitaludgifter (kreditforeningslån), ejendomsskat og nogle andre helt faste omkostninger, som er tilknyttet bygningen forbliver i huslejeberegningen og derved bliver huslejen ikke harmoniseret 100%. Pkt. 4: Udlejning og drift Skættevænget nr. 5 og nr. 11 er i tomgang. Skættevænget 11 er udlejet pr Pkt. 5: Energimærkning, energisyn og driftsjournaler På Organisationsbestyrelsesmøde den 11. juni 2013 blev det besluttet, at iværksætte Energimærkning af afdelingerne. Prisen var desværre beregnet forkert til kr ,50 incl. moms excl. fremfinding af tegninger. Iflg. tilbud fra Domea Energi & Miljø udgør beløbet nu kr ,62 incl. moms OG incl. fremfinding af tegninger. Energisyn og driftsjournaler er opsagt/afmeldt efter ønske fra bestyrelsen i afd og Kim Hybel oplyste, at han efter samråd med Ejendomsmester, anmoder om, at opsigelse aftaler på energisyn og driftsjournal i afdelingerne og Afdeling har ikke haft aftale. Organisationsbestyrelsesmedlem Lars Henriksen kunne bekræfte, at energisyn og driftsjournal ikke giver valuta for pengene og bør opsiges. Organisationsbestyrelsen besluttede, at tilkøbe energimærke til kr beløbet tages fra arbejdskapitalen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at få opsagt energisyn og driftsjournal i afdelingerne og Pkt. 6: Eventuelt Intet. Pkt. 7: Næste møde Aftales nærmere.

5 Mødet sluttet kl Referatet godkendt Søren Svendsen Formand Svendborg den KHY/LIJ

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag d. 4. december 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere