Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009"

Transkript

1 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Formandens beretning. Formanden Søren Homann s fuldstændige beretning kan ses som Bilag 1 til dette referat. Nogle stikord fra beretningen er: Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt. Medlemmerne supplerer hinanden godt med forskellige styrker og interesseområder. Kortblanderne har ydet en stor indsats. En stor tak til dem. To tidligere bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Høj og Jan Ribel, er desværre gået bort i årets løb. De vil blive savnet. I år har vi forsøgt med nye tiltag med Mandags formiddags bridge, Onsdag aften for begyndere og fast undervisning begge torsdage. Mandag formiddag manglede desværre tilmeldinger, og blev ikke gennemført. Undervisningsopgaverne er fordelt mellem os, og vi er glade for mange positive tilbagemeldinger. Der er indkøbt bærbar computer og en projektor til brug for undervisningen og til resultatformidling ved barometerturneringer. Kontoret har fået en ny printer. Vi har fået trådløst internet til den bærbare, og vores internetforbindelse er blevet opgraderet. Der er indkøbt ny (ekstra) opvaskemaskine, da kapaciteten på den gamle ikke var stor nok. Kunstforeningen Enigheden er blevet en fast del af klubben. Der er gennemført følgende åbne turneringer i denne sæson: Mix Par, Veteran Par og DM for begyndere. Alle disse turneringer med god deltagelse og god stemning. Endvidere er gennemført to nybegynderturneringer med stor tilslutning fra klubbens egne begyndere og fra Gråsten Bridgeklub. Endnu en gang deltog vi med stor succes i Kulturnatten i Sønderborg. Sønderborgturneringen er blevet flyttet til 17. maj, i håb om at det kunne øge interessen blandt vore medlemmer. Den fælles sæsonafslutning for alle klubturneringerne med præmieoverrækkelse og en hyggelig bridge blev afholdt i fredags. De fleste bridgeklubber i Danmark er opdelt således, at hver spilledag er en selvstændig klub med egen bestyrelse. Jeg er glad for, at vi allesammen kan kalde os Enigheden. Derfor er det også vigtigt at gøre noget sammen. Kom med allesammen næste år.

2 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 2 af 9 DBF har ønsket, at vedtægterne for Enigheden blev tilpasset DBF s standardvedtægter. Det har vi arbejdet med her op til generalforsamlingen, og forslag til nye vedtægter bliver behandlet i et senere punkt på dagsordenen. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 3. Aflæggelse af årsregnskab Balance og årsregnskab blev udleveret, hvorefter kassereren Steen Christensen gennemgik alle tallene. I denne sæson har medlemmernes indbetaling været opdelt i kontingent og i spillegebebyr. I fremtiden vil disse beløb blive slået sammen, således at medlemmerne betaler et samlet kontingent. De største afvigelser i årets løb skyldes den større undervisningsaktivitet. Årets slutresultat er et overskud på kr. og klubbens egenkapital er nu kr. Regnskabet har ikke givet anledning til kommentarer fra revisor. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 4. Vedtægtsændringer Søren Homann gennemgik ændringerne i vedtægterne punkt for punkt. Ændringerne er vedlagt som Bilag 2 til dette referat. Spørgsmål: Hvorfor er det kun revisor, der skal underskrive regnskabet? Svar: Det er nok en forglemmelse. Kassereren vil under alle omstændigheder være ansvarlig for at regnskabet er korrekt. I praksis bliver regnskabet altid underskrevet af kassereren. Spørgsmål: Hvorfor kan passive medlemmer være medlem af bestyrelsen, mens de ikke har stemmeret på generalforsamlingen? Svar: Denne regel forhindrer en fjendtlig overtagelse af en klub. DBF har godkendt ændringerne. Herefter blev forslaget til nye vedtægter godkendt ensstemmigt af alle fremmødte (42 medlemmer inkl. bestyrelsen var mødt frem). De hidtil eksisterende vedtægter kan ændres, såfremt der er 2/3 tilslutning fra de fremmødte på generalforsamlingen. Derfor er de nye vedtægter nu vedtaget.

3 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 3 af 9 5. Forslag Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg af formand Søren Homann blev genvalgt for et år med akklamation. (Ref.: Denne generalforsamling fungerer under de gamle vedtægter, som definerer formandens valgperiode til et år. I de nye vedtægter er formandens valgperiode 2 år.) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var: Aase Niemann, Bente Reib, Jan Dyhr, Bob Østergaard. Alle var villige til genvalg, og alle blev genvalgt for en periode af 2 år uden debat. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Flemming Kock blev genvalgt som revisor. Thomas Hansen (fraværende) blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt Flemming Kock takkede bestyrelsen for et godt udført arbejde. (Referent: Find Rotvel)

4 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 4 af 9 Bilag 1 Formandsberetning 2009 Kære Medlemmer. Så blev det pludselig maj, forår, og tid til at runde endnu en sæson af i bridgeklubben Enigheden. Sidste sæson blev afsluttet med en af de hurtigste Generalforsamlinger i mange år. Det kunne måske være fordi de fleste bare ville have det overstået så vi kunne komme i gang med at spille bridge, men jeg vælger at tolke det som et tegn på, at vores medlemmer i det store hele er tilfredse med de ting og tiltag vi arbejder med i bestyrelsen. Hele gruppen af bestyrelsesmedlemmer valgte at fortsætte deres bestyrelsesarbejde, og det har naturligvis givet mere ro i det forløbne år, at vi hver især har været lidt mere inde i de mange arbejdsopgaver der er forbundet med en bridgeklub af vores størrelse. Vi har et super samarbejde i gruppen, og supplerer hinanden godt med hver vores styrker og interesseområder, og at alle stiller op til genvalg, er vel også et tegn på en velfungerende bestyrelse. Ikke kun bestyrelsen gør en indsats for klubben. Især vores kortblandere yder en kæmpe indsats, for at vi kan nyde godt af kortfordelinger og resultatformidling på nettet. En stor tak til dem. Livet går jo sin gang, og desværre bød året også på sorg i klubben, da vi måtte sige farvel til to tidligere bestyrelsesmedlemmer, der igennem årene har lagt et kæmpe stykke arbejde i klubben. Kirsten Høj og Jan Ribel vil blive savnet. Årets sæson bød på nye tiltag med Mandags formiddags bridge, Onsdag aften for begyndere, og fast undervisning begge torsdage. Mandag formiddag manglede desværre tilmeldinger, men de ekstra undervisningstiltag blev vel modtaget. Vi har delt undervisningsopgaverne imellem os, og er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi har fået. Undervisning er vejen frem, hvis man fortsat vil skaffe nye medlemmer til klubben og have en klub i udvikling. Den øgede fokusering på undervisning har også betydet nyanskaffelser til klubben. Der er blevet indkøbt bærbar computer og projektor, således at vi i fremtiden kan undervise lidt mere interaktivt. Der kommer i løbet af sommeren et nyt undervisningssystem der skal erstatte Bridgevejen, og her vil brug af pc-programmer og internettet naturligvis være en integreret del af undervisningssystemet. Projektoren kan også bruges til resultatformidling ved barometerturneringer vi vil gerne det hele vi skal bare lige have lært hvordan. Kontoret er blevet forsynet med ny printer som afløser for den frygtelige kopimaskine der havde papirstop ca. hver anden kopi, vi har fået trådløst internet, og vores forbindelse er blevet kraftigt opgraderet, så det ikke længere tager 20 min. At uploade data til hjemmesiden.

5 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 5 af 9 Indkøb af ny (ekstra) opvaskemaskine skyldes også til dels undervisning, da det ikke kan nås at vaske op mellem de to Onsdagshold. Ved større arrangementer, f.eks. juleafslutninger eller udlejning, har det også til tider knebet med at kunne følge med i køkkenet. Men disse problemer skulle være løst nu. Kunstforeningen Enigheden er blevet en fast del af vores klub, og vi nyder alle godt af den skiftende kunst på væggene. Hvad enten man lægger aktivt mærke til den eller ej, er jeg sikker på at kreativ kunst i øjenkrogen giver inspiration til kreative spilføringer ved bridgebordet. Nogen siger bridge er en sport jeg siger bridge er en kunst. De åbne turneringer blev i år efter ønske fra Forbundet centraliseret en del, med færre spillesteder rundt omkring i landet, for at imødegå de mange aflysninger. Det er ikke kun her det står lidt sløjt til med tilmeldinger. Derfor fik vi i år kun tildelt Mixed Par og Veteran Par. Disse to turneringer blev heldigvis gennemført med udmærket deltagelse og god stemning ved bordene. For fjorten dage siden havde vi for første gang Begynder Dm i klubben, hvor 36 håbefulde og lidt spændte nybegyndere deltog i den landsdækkende begynderturnering. Vi har også afholdt to nybegynderturneringer i løbet af sæsonen med store tilslutning fra egne hold og begyndere fra især Gråsten Bridgeklub. Gråsten Bridgeklub nyder vi at banke i bridge, og derfor havde vi inviteret dem med til endnu engang at repræsentere bridgen ved Kulturnatten i Sønderborg. Vi havde udvidet pladsen, så endnu flere kunne stikke snuden indenfor, og selvom vejret ikke var helt så fantastisk som forrige år, så havde vi en skøn aften med masser af bridge, sjov og snak med interesserede. Vi er med næste år, og håber i alle vil komme forbi teltet på kajen, gerne med et par nysgerrige ikke-bridgespillere, eller bare til et lille glas vin. Sønderborgturneringen blev sidste år besluttet flyttet til senere på året, og det betyder at Turneringen endnu ikke har været afholdt, den spilles nemlig d. 17. maj. Håbet var naturligvis, at det kunne øge interessen blandt vores medlemmer, og jeg kan kun opfordre jer til at melde jer. Der er fine præmier og en særdeles hyggelig Turneringsleder, vores egen Tage Hansen. Dette års sæson blev afsluttet på behørig hvis i fredags, hvor vi havde vores fælles afslutning med præmieoverrækkelser, klapsalver og frem for alt en meget hyggelig afsluttende bridgeturnering. De fleste bridgeklubber i Danmark er delt op således at de enkelte dage er en selvstændig klub med egen bestyrelse. Jeg er glad for, at vi kan kalde os Enigheden alle sammen, men derfor er er det også vigtigt at vi gør noget for at vise at vi hører sammen. Et arrangement som det i fredags er virkelig med til at løfte fællesskabsfølelsen. Mange synes, at det gamle med præmieoverrækkelse den sidste aften var meget bedre, man skal ikke være bange for at gøre noget på en anden måde. Kom med alle sammen næste år, til Jazzmusik, god mad, vin og frem for alt hyggeligt samvær.

6 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 6 af 9 Hvis man virkelig vil føle, at man er en del af et stort bridgefællesskab, bør man ikke snyde sig selv for den oplevelse det er, at tage til Vingsted et par dage eller to eller en uge! Spil en bronze en sølv- eller en guldturnering. Styrken er ikke skræmmende og alle kan være med. Det er altså fascinerende at spille en 50 bords bridge, og måske møde nogle af de bridgespillere man har set og læst om i bridgebladene, og hvem ved måske score en top mod Schaltz, Auken eller Krøjgaard. Arbejdet op til denne generalforsamling har for eget vedkommende været præget af et ønske fra forbundet om, at ændre vores vedtægter, således at de var i bedre overensstemmelse med de standardvedtægter, som forbundet anbefaler. Et lille nedsat udvalg har rettet vores vedtægter til, og vi har fra forbundet fået en positiv tilbagemelding på det nye forslag. Jeg vil senere i punktet Vedtægtsændringer komme nærmere ind på hvad ændringerne kommer til at betyde. Vi har naturligvis også arbejdet med at få vores regnskab gjort klart, men da det heldigvis ikke er min opgave at fremlægge det, er det vist ved at være tid til at give ordet til vores kasserer Steen. Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sommer. Vi ses til Drop-in og i Vingsted

7 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 7 af 9 Bilag 2 Søren Homann s gennemgang af vedtægtsændringerne. Det nedenstående er fra Sørens power-point præsentation. Danmarks bridgeforbund anbefalede os i efteråret at lave nogle ændringer i vores vedtægter, så de var mere i tråd med forbundets standardvedtægter. Ændringsforslag fra forbundet Formanden bør også vælges for 2 år. Regnskabsåret bør være klart defineret Generalforsamlingen bør indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Fristen for indsendelse af forslag bør være 14 dage. Regler omkring ekstraordinær generalforsamling bør erstattes med 10 i standardvedtægterne. Kontingentet bør fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 9 bør erstattes af 6 i standardvedtægterne. Der bør indsættes om: Udelukkelse og eksklusion Generalforsamlingens ledelse Tegning og hæftelse Hvad betyder det i store træk? Rækkefølgen er blevet ændret, så den følger DBF s standardvedtægter. Nogle paragraffer er blevet splittet op i flere. Paragraffer er blevet tilføjet for at dække områder, som ikke var indeholdt i vores gamle vedtægter. Paragraffer er blevet ændret til de forslag DBF havde i deres anbefaling. Hvilke fordele er der i det? Bestyrelsen mener, at anbefalingerne fra DBF virker fornuftige. Konsekvenserne er tekstmæssigt omfattende, men i forhold til klubbens daglige virke minimale. Områder der før ikke var beskrevet i vores vedtægter er nu indbefattet. Ved at tilpasse vores vedtægter til DBF s standardvedtægter, kan vi meget nemmere søge råd og vejledning hos forbundet, hvis vi står i en situation, hvor vi har brug for dette. Ændringer og Konsekvenser 1. Navn og hjemsted Var før 1. Stiftelse og formål Stiftelse og Navn og hjemsted står for det samme, medens Formål får sin egen paragraf nemlig: 2. Formål Var før en del af 1 Stiftelse og Formål

8 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 8 af 9 Ordet Undervisning er kommet med som noget nyt. 3. Tilhørsforhold Var før 2 Tilhørsforhold Ellers ingen ændringer 4. Medlemskab Var før 8. Medlemskab Det er blevet præciseret hvilke pligter og rettigheder medlemmer har. Regler for passive medlemmer er også blevet præciseret. Passive medlemmer kan ikke stemme til generalforsamlingen, men godt blive valgt ind i bestyrelsen 5. Kontingent Var før 7. Kontingent og spilleafgift Kontingentet fastsættes som noget nyt på generalforsamlingen 6 Udelukkelse og eksklusion Var før 9. Karantæne og eksklusion Ved udelukkelse får medlemmer ret til at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Ved eksklusion har medlemmet ret til at sagen endeligt afgøres på generalforsamlingen. 7. Ordinær Generalforsamling Var før 6. Generalforsamlingen Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel mod de nuværende 2 uger. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger inden generalforsamlingen mod den nuværende 1 uge. Dagsorden har fået sin egen nemlig: 8. Dagsorden Dagsordenens punkt 3. Aflæggelse af årsregnskab er blevet opdelt i t0 punkter nemlig: 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Godkendelse af budget Et nyt punkt er blevet tilføjet: 5. Fastsættelse af kontingent 9. Generalforsamlingens ledelse Et nyt punkt der præciserer:

9 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 9 af 9 afstemningsregler valg af dirigent udfærdigelse af referat 10. Ekstraordinær generalforsamling Var før en del af 6 Generalforsamlingen Kan kræves af 1/5 af medlemmerne mod før 1/3 11. Bestyrelsen Var før 3. Bestyrelse Der præciseres følgende i den nye paragraf: Udvalgsarbejde Protokol Beslutningsdygtighed Valgbarhed Formanden vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen er fjernet. 12. Regnskab Var før 5. Regnskabsår Følgende er tilføjet: Regnskabsåret er fastlagt til 1. april marts Regnskabet skal være forsynet med revisorens underskrift Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen 13. Revision Ny paragraf Præciserer revisorens opgave. 14. Tegning og hæftelse Ny paragraf Præciserer økonomiske dispositionsmuligheder/ begrænsninger for formand samt bestyrelse. Medlemmer kan ikke drages til økonomisk ansvar 15. Vedtægtsændringer Ny paragraf Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer Stod før som en del af 6. Generalforsamlingen 16. Opløsning Var før 10. Opløsning af klubben Opløsning kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling Beslutningsdygtighed kræver at 2/3 af klubbens medlemmer er fremmødt Vedtagelse kræver at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget Opnås et flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, kan der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling og til denne afstemning kræves blot ¾ flertal, uanset antallet af fremmødte.

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere