Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal."

Transkript

1 Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David ) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os med et opsummeringsreferat, i stedet for det normale format, hvor de enkelte indlæg i debatten er detaljeret gengivet. 3) Valg af to stemmetællere Johnny Karsten ) Godkendelse af dagsorden Godkendt 5) Godkendelse af referat fra april fællesmødet Godkendt 6) Beretninger a. Kassereren Intet nyt b. Afdelingsbestyrelsen Karsten 4-53 Der bliver holdt Skt. Hansfest med salg af øl og vand. ABs informationsudvalg er ved at udvikle en ny struktur for hjemmesiden Kontorudvalget har opslået 4 stillinger. c. AUBs bestyrelse Torben (Inspektør) vil fremover komme med nyt i dette forum Der afventes en rapport på PCB, før da har vi intet om 100 lån fra kommunen til vores tagprojekt. Der vil snarest komme et interview med den nye inspektør i Fiset. 7) Nyt fra grupper Agility holder ferie i Juli Nyttehavegruppen har fået drivhusene op. Netværksgruppen holder normalt ferie i juli, men holder i år en enkelt

2 arbejdsnat den 29. juli i anledning af ramadanen Fotogruppen har et indledende møde onsdag den 22. juni Hønen er ved at arrangere 40 års fødselsdag for morbærhaven. Der er også planer om en 2-dages festival Fiset har glemt deadline til næste FM, deadline er den er 23. juli 8) Debatter a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Nogen egentlig beslutning ligger først op til næste møde, da der nu arbejdes med mindst 6 løsningsforslag, præsenteret på dagen, og indsat sidst i referatet Pt. Giver festlokalet et markant underskud, da der ikke er justeret priser siden 1999, mens alle andre priser er steget. Der inviteres til debat. Det foresloges bla. At man kunne åbne for tidsbegrænsede arrangementer i hverdagene, og der blev givet udtryk for at en prisstigning var på sin plads, men at festlokalet ikke nødvendigvis behøver hvile i sig selv, hvilket der dog ikke var enighed om. Ikke alle mener at den nuværende pris er lav, og en højere pris kunne afholde nogle fra at holde en fest. Debatten mundede ud i at der arbejdes videre med brug i hverdagene med tidsbegrænsning til klokken 22, og der skal beregnes en automatisk justering af prisen baseret på det forbrug der er i lokalet. 9) Beslutningsforslag a. Cafegruppen søger om lov til at disponere over festlokalet på udvalgte hverdage efter nærmere aftale med festlokalekontrollanten. Billag 2 (Cafegruppen) Dette forslag baseret på et forslag fra sidste FM, Cafegruppen vil, hvis forslaget vedtages afgive lokalerne i center 3. Cafegruppen mangler medlemmer, og hvis der ikke kommer flere, bliver cafeen ikke til noget. Dette vil også begrænse nødvendigheden af investering af service. Festkontrollanten får ikke mere arbejde i forbindelse med cafegruppen. For 11 Blankt 3 b. Ændring af åbningstider på administrationen Billag 3 (AB og Adm) Adm har personalemæssige problemer med det åbningsforsøg man har kørende pt. Forslaget følger i endnu højere grad KKIKs

3 tider, hvilket vil højne effektiviteten. Åbningstid fra om torsdagen, har medført ingen besøgende på administrationen. Nye åbningstider vil starte snarest, uden forsøgsperiode. Ved ændring af åbningstiderne skal beboerne informeres. Omdeling af en flyer foreslås. Administrationen vil gerne forestå omdelingen af denne. For 10 Blank 4, der omdeles en løbeseddel c. Udskiftning af alarmanlæg i center 1 og 4 Billag 4 (AB) Det gamle alarmsystem har brug for endnu en gang reparation. Nylige reparationsudgifter har overgået den årlige udgift på systemet. Systemet søges så brugervenligt som muligt. Skal vi bibeholde den nuværende alarm i C4? For 0 Imod 11 Blank 3 Den gamle alarm er besluttet nedlagt. Der vil blive skiftet til ny alarm hurtigst muligt, uden der bliver betalt for to anlæg? Ønsker vi at binde BF for 3 år til den nye alarm, ifølge forslagets billag 4 For 13 Blank 1 d. Nedlæggelse af møbelindsamlingen ved skuret på plænen. Billag 5 (Morten 12-5) Agilitygruppen er irriteret over at de ikke kan komme ind i skuret, pga. skrammel. For 14 Blank 0 10)Bevillinger a. Ansøgning til installation af projektor. Billag 6 (AB) Tidligere var det sådan at man søgte penge, og havde en tidsbegrænset periode til at bruge dem på en måned, dette projekt lader til at være gledet i baggrunden. Mange grupper søger penge, men glemmer at bruge dem. Vi burde måske tage denne praksis op igen. Det bliver taget op til diskussion senere.

4 Projektoren vil blive sat op indenfor ca en måned. For 13 Blank 1 b. Ansøgning om kr. til agilityudstyr. Billag 7 (Agilitygruppen) Et ændringsforslag blev foreslået af Karsten 4-53 til at forhøje beløbet til så alt det udstyr der mangler kan indkøbes. Så er agilitygruppen i besiddelse af en fuld bane. Der var en længere debat om lovligheden af at ændre på beløbet på mødet. Beløbet bliver fastholdt på så vender gruppen tilbage senere. For 14 Blank 0 c. Bevilling til rengøring i centrene. Billag 8 (AB) Kvalitet kontra pris diskuteres, specielt i forbindelse med støvsugerne. Flere ytrede ønsker om en Miéle, da den normalt er anset for at være bedst. Vedtages forslaget ikke, foregår rengøringen med de rester af rengøringsremedier der står rundt omkring i centrene. For 14 Blank 0 11)Besættelse af tillidsposter a. 2 medlemmer af AUBs repræsentantskab/afdelingsbestyrelsen Vi fik verdenshistoriens dårligste reklamespot fra Erling Trods redningsforsøg fra Karsten 4-53 og Johnny 16-76, turde ingen melde sig! 12)Eventuelt Der er noget galt med opvaskemaskinen, ingen har meldt det til adm. Festkontrollanten har haft en længere diskussion med Benny. Der ses på sagen. Ang. problemer med sæbeskålene i vaskemaskinerne. De er ækle, som resultat af at folk kommer pulver i rummene til flydende sæbe og skyllemiddel. Forslag om at de bliver gjort rent i forbindelse med den ugentlige rengøring. Johnny tager det med til et møde med inspektøren.

5 Det er blevet forslået at man fik et sted man kunne sætte fejlsedlerne på maskinerne til Benny. Intet er sket. Johnny tager det med. Hullerne i tromlerne er flænset op i nogle af maskinerne, skal repareres. Johnny tager det med. 13)Evaluering Skriv fremover beløb i dagsordenspunktet.

6 Noter til festlokale-debat Af Morten 12-5 til juni-fællesmødet i Morbærhaven 2011 Oversigt over beboerforeningens forventede udgifter til festlokalet 2011: Festkontrollant løn = 116*10*12+feriepenge = pr. år. Alarm 911,25*12 = pr. år. Dækker dog to lokaler, så divideret med 2 = pr. år Småanskaffelser foreslået af afgående festlokalekontrollant: kr. Samlede, forventede udgifter: kr. Indtægt: Maksimal, teoretiske indtægt (uden bøder): 52*350 = kr. Hvis den teoretisk maksimale indtægt skal dække udgifterne kræver det en leje på 483 kr. Hvis lejen automatisk prisjusteres efter inflationen... Prisen for leje af festlokale blev sidst justeret i Hvis man dengang havde valgt at justere lejen automatisk efter inflationen ville lejen pr. medio februar 2010 have været landet på 429,- pr. md. Kilde til inflationsberegning: px Ved en forventet inflation på 2.5% i 2011 vil lejen medio februar 2012 blive på 440,- Mindst 6 muligheder: Festlokalet skal økonomisk hvile i sig selv ved fuld udlejning, og lejen sættes derfor op til 483 kr. Festlokalet skal spare og derfor undlader vi at investere i ny alarm. Der åbnes for, at festlokalet kan udlejes mere end én gang om ugen. Prisen er god nok, der skal dog indføres en automatisk justering så den følger med den almindelige prisudvikling og skal altså medio februar 2012 justeres med inflationen. Prisen var i 1999 god nok, men man forsømte blot at sørge for at justere den med den almindelige prisudvikling og lejen skal sættes tilsvarende op

7 medio februar Prisen er god som den er også skal ikke ændres.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013.

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Ved generalsforsamlingens start var der 58 stemmeberettigede haver repræsenteret. 1 - valg af dirigent Chresten 43 foreslået og valgt 2 valg af referent Torben

Læs mere