DIVISIONSRÅDSMØDE Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne?"

Transkript

1 DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 Hvad betyder skolereformen for spejderne? Kong Knud Division Tirsdag d. 29. april 2014 kl til Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden Beretninger Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling 3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag (sendes til DC erne senest 3. april 2013) 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 5.1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 5.2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af Divisionskontingent for det følgende år. 7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10.Skriftlig eller mundtlig beretning fra divisionens repræsentanter i diverse udvalg 11. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen 12.Eventuelt. Der bliver serveret frugt, kaffe og kage. Vær opmærksom på at mødet starter allerede kl Alle grupper har valgt 5 repræsentanter til divisionsrådet. Andre er også velkomne. Side 2 Oversigt over divisionspersoner Divisionsledelsen Peder Vang Rasmussen (DC) Rikke Molin (DC) - på valg Karin Ravnkilde (Kasserer) - på valg Anders Christian Nielsen Jes Kristensen Kim Malchau (web) Stinna Rasmussen - på valg Rikke Knudsen - Morgan - på valg Thyge Autzen - Ritta - på valg Repræsentanter BP-Fonden: Bente Bech Jakobsen, Knud Hollenbo BUS: Karin Ravnkilde Danmarkssamfundet: Stinna Rasmussen Det Rådgivende Friluftsudvalg: Karin Ravnkilde Friluftsrådet: Nicolai Ploug - på valg Fyns Blå Spejdere i Bloddonor korpset: Peter Buch Hansen Hylkedam: Tom Knudsen - på valg Skovbrynet: Claes Pedersen

3 Beretning fra Divisionsledelsen - af Rikke Molin, Divisionschef Kære spejdere i Kong Knud Division, I divisionsregi har året budt på arrangementer til alle aldre, og af så vidt forskellig karakter som loppemarked med spejdereffekter, lederaften i selskab med Kim Larsen - og mange spejderarrangementer med stor indlevelse, engagement og fantasi. Året startede med at vi fra divisionens side aflyste lederdagen i januar på grund af for få tilmeldte. Vi valgte at udskyde arrangementet til en sommerevent. I slutningen af januar var det meste af divisionsledelsen på divisionsledelsesstævne på Skovbrynet i tre dage. Der blev afholdt et ekstraordinært divisionsrådsmøde med henblik på afklaring af divisionens hytters fremtid. Vi var samlet i Frie Fugles hytte, og der blev lagt planer for renovering af Ravnedam. Det endelige divisionsrådsmøde blev afholdt i april, skarpt efterfulgt af møde med divisionens grenrepræsentanter. Med foråret kom også en stribe af spejderarrangementer: 21. april blev der afholdt Mikrodag på Hollufgaard og maj var der Juniordivi på Port Arthur. Det blev miniernes tur den 25. maj, hvor der var Miniskæg på Hylkedam. I slutningen af maj var der kursus for nye bestyrelsesmedlemmer på Beravænget. Side 3 Divisionens tropsspejdere var på Øghaven den juni, hvor der blev afholdt Tropsdivi. Hen over foråret kom der en aftale i stand omkring salget af Fjordagers hytte. Vi fik en aftale med den nærliggende sportsforening, og hytten blev overdraget til dem i midten af sommeren. Sortering og tømning af hytten var omfattende, og den brugbare del af grejet blev solgt til spotpriser. Forhandlingerne blev benhårdt ledet af Karin. Vi har flere af Fjordagers orange Kitkat telte, og lidt patruljegrej, liggende på Beravænget hvis nogen skulle være interesseret. Da vi tidligere på året aflyste vores lederdag, besluttede vi i samråd med gruppelederne, at afholde en lederaften den 22. Juni. Vi mødtes i Polarstjernens nye bålhytte og grillede sammen. Efterfølgende gik vi sammen ned i Den Fynske Landsby, hvor omkring 40 af divisionens ledere blev underholdt af Michael Falck og Kim Larsen. I efteråret afholdt Sct. Gerogsgilderne Sct. Georgsløb. Og i september blev der afholdt Område Senior Tunering OST. Det planlagte for-korpsrådsmøde den 28. Oktober, blev aflyst på grund af storm. Senere på året deltog tre fra divisionsledelsen på Korpsrådsmøde i Vejle blev også året hvor shelteren på Øghaven blev færdig og så blev divisionsledelsen forøget med to juniormedlemmer, Rasmus og Asger Projektet med renovering af Ravnedam har fyldt meget i år, og Karin har sammen med Finn lagt et stort stykke arbejde i at få alt klar. Der er lavet tegninger og regnet på udgifter, og så er

4 der søgt utroligt mange fonde, så vi kan komme tættere på at få en lækker brugbar hytte. Vi er endnu ikke helt i mål med midlerne, men vi er godt på vej. Og derfor vil der i det kommende år blive søgt om byggetilladelse, så projektet kan gå i gang. Over hele året blev der afhold divisionsledelsesmøder og gruppeledermøder sluttede med at vi rundede 1207 spejdere i divisionen. Det var en kort gennemgang af Vi håber I har haft et dejligt spejderår, og vi glæder os til en masse spændende oplevelser i 2014, sammen med jer. Til alle ledere i alle grupper; tak for det store arbejde I gør i jeres grupper, og tak for jeres deltagelse samt engagement, såvel i grupperne som i spejderarbejdet for alle divisionens spejdere i Odense og omegn Side 4 Beretning fra Minigrenen - af Gitte Kortbek Sandal I minigrenen har vi i årets løb afholdt 2 ledermøder, hvor vi har udvekslet gode ideer og erfaringer. Desuden har vi finpudset arbejdsfordelinger mm til vores fælles arrangementer. Der har været fint fremmøde og god stemning til begge møder. Der har været arbejdsgrupper til planlægning af vores fællesarrangementer, nemlig Miniskæg og Efterårsarrangement. I arbejdsgrupperne har der været deltagelse fra Sortebrødre, Frie Fugle, 1. Otterup, Stjernegruppen og Polarstjernen. Ar bejdsgrupperne mødes typisk en enkelt gang og fordeler her opgaverne. Dagen inden et arrangement tager et par af os desuden ud og hænger poster op, fordeler lejrpladser og hvad der ellers måtte være. Vi har afholdt Miniskæg i maj på Hylkedam med Sørøvere som tema. Der var lovet meget regn og dårligt vejr i det hele taget, men vi slap nådigt med regn kun lørdag formiddag, og alle fik tørre telte med hjem. Der deltog 122 minier og deres ledere. I september afholdt vi efterårsarrangement ved området omkring Sortebrødrenes hytte. Det var et detektivløb, hvor minierne skulle finde frem til mordsted, mordvåben og selvfølgelig morder ved at løse forskellige opgaver. På posterne var lederne klædt ud som TVdetektiver og spejderne fik undervejs en lakridspibe á la Sherlock

5 Holmes. Alle deltagere fik en lille sherifstjerne som tak for hjælpen. Der deltog 190 minier og deres ledere. Vi skal også i år holde miniskæg på Hylkedam i maj måned, denne gang med Superhelte som tema. Arbejdsgruppen mødtes i januar og indbydelsen er sendt ud i grupperne. Med stor minihilsen Jørgen, Frie Fugle og Gitte, Polarstjernen Side 5 Beretning fra TAL forsamlingen - af Michael Hansen Året 2013 startede med at vi, Mos og jeg prøvede at få et bedre samarbejde op at køre med alle tropslederne inden Divi skulle planlægges dette lykkedes ikke helt så der var lidt udfordringer i Divi planlægningen. Divi var et forsøg på at komme tilbage til rødderne og de rigtige spejderfærdigheder. Derfor var det et gammeldags og traditionelt Divi med pioneering, natløb og dagløb. Det hele blev afholdt på Øghaven, som også vil danne rammen for divi de næste par år. Divi forløb uden de større problemer, men evalueringen taget i betragtning er der plads til forbedringer. Efter sommerferien valgte Mos, det var tiden for ham at prøve noget nyt og valgte derfor kontaktpersons arbejdet fra og derfor er jeg nu alene om det. Dette har dog resulteret i at der er kommet et rigtig godt samarbejde med lederne og jeg. Der har været TAL møder fordelt ud over efteråret, hvor der bla. har været fællesspisning inden mødet, og lederne har været godt repræsenteret. På opfordring fra nogle af lederne har jeg oprettet en gruppe på Facebook, TAL forsamlingen Kong Knud, som bruges som forum til bla. møde indkaldelser, referater og diverse spørgsmål som supplement til mail. Lederne har efterspurgt PL/PA træning hvilket de gerne ville have mig som ansvarlig for. Dette har jeg prøvet at kaste mig ud i og det første arrangement var d. 24 Marts og emnet var førstehjælp. Divi 2014 er godt på vej, der er en styregruppe der har nedsat en række spilleregler for planlægningen. Det kommer igen til at være på Øghaven d Maj. Jeg håber at det gode samarbejde fortsætter og der kommer mange gode oplevelser.

6 Beretning fra Danmarkssamfundet - af Stinna Rasmussen Hermed beretning fra Danmarks samfundet der i øjeblikket har lidt modvind og står overfor en del udfordringer. Det er lykkedes at finde en afløser til tidl. Formand for afd. Fyn, da Preben Petersen er valgt som landsformand og ikke længere kan være afdelings formand. Endvidere vil det ikke længere være muligt at bruge ressourcer ved totalforsvarsregionen for Danmarks-Samfundet Fyn, hvor møder tidligere har været afviklet dernæst været stillet kuverter og Porto mv til rådighed og der har været gjort brug af Charlotte som sekretær for bestyrelsen. Deres primære aktiviteter er koordinering af salg af flag til Valdemarsdag dag. Hvor jeg vil opfordre spejderne til større opbakning, da det er dette salg der muliggør fane overrækkelse, som de fleste foreninger har eller vil få glæde af. Derudover er der flagfesten i den Fynske Landsby på Valdemarsdag som arrangeres af Danmarks-Samfundet. Også her vil det være dejligt at se nogle flere blå spejder uniformer repræsenteret. Side 6 Beretning fra BUS - af Karin Ravnkilde I forbindelse med Odense Kommunes budget for 2014, blev tilskuddet beskåret kraftigt. Fra at have fået kr. årligt får vi nu kr. i tilskud. Det betyder, at næsten alle de tilskud, vi har givet videre til spejdergrupperne er faldet bort. BUS dækker fortsat ½ af udgifterne til PR, idet vi synes, at det lokale PR arbejde er vigtigt, og beløbet ligger indenfor en ramme, som vi kan honorere. Resten af pengene går som tilskud til administration at de enkelte divisioner/foreningen, hvilket betyder at vi kan holde divisions- kontingent nede. Førstehjælpskurserne er også droppet, men vi har søgt Tryg Fonden om tilskud til afholdelse af disse. BUS udlåner fortsat GPS er, projektor og kæmpe wok pande. Der var nyvalg til Folkeoplysningsudvalget og vi fik genvalgt Jens Jørn Iversen fra DUI og nyvalgt Lars Johannesen fra FDF som afløser Jørgen Stær. Vi er i gang med et generations skifte. Se BUS`s hjemmeside: (er muligvis ikke opdateret).

7 Beretning fra det Rådgivende Fritidsudvalg Beretning fra Donorkorpset - af Karin Ravnkilde Donorkorpset meddeler, at det i år har 80 års jubilæum for bloddonorer i Odense, at de i det seneste år har købt 5 taxa reklamer der kører rundt i Odense, og har købt en trailer, som de kan have deres personlige PR udstyr i, når de er på messer, så det permanent er klar. - af Peter Buch Hansen For første gang skulle vi i 2013 medsende redegørelse for hvad tilskuddet blev brugt til. I samarbejde med de 3 andre divisioner udarbejdede vi en redegørelse, og ventede spændt på om den opfyldte de krav, som er beskrevet i formålsparagraffen. Der var ingen bemærkninger til redegørelsen, og vi fik de penge ca kr. som vi plejer. Vi er sikret tilskuddet til og med Derud over er programmet for donor events meget lig sidste år, dog vil de i år også forsøge at deltage i Odinløbet, og så er der selvfølgelig 80 års jubilæet for inviterede. Bestyrelsen i Det Rådgivende Fritidsudvalg går i gang med at søge Kulturministeriet om en forlængelse af tilskudsordningen. Det betyder meget for vores økonomi at vi får det tilskud. Side 7

8 Beretning fra Hylkedam Så fik vi endelig vores traktor, og den er vi meget glade for. Den er købt med 2 slags klippeudstyr, således at vi på meget kort tid kan pleje de fleste af vores lejrpladser. Vi forsøger at få klippet, når der er store lejre mm. Og dette gøres på meget kortere tid end før. Det håber vi lejerne er glade for. - af Tom Knudsen Hermed følger årets beretning for 2013 hos Hylkedam. Allerførst er vi kede af at vi i februar i år 2014, har mistet vores gode spejderkammerat, og udvalgsmedlem Henning Mini Outzen, i vores lille udvalg. Han tabte kampen mod kræften, og han vil blivet savnet gevaldigt. Ellers har vi afholdt vores arbejdsaftener og arbejdsweekender i god ro og orden. Vi har fået taget et stort stykke af renoveringen af Ravnereden igen. Vi har forsøgt på at vedligeholde vejen igen, og vi har fået ryddet op, og fået fældet en del træer efter div. storme mm. Det giver sig heldigvis også udslag i at vi bliver meget mere selvforsyndende med brænde. Ellers har det stået på almindelig vedligeholdelse, og meget, meget hygge. Vi er pt. 12 faste medlemmer i udvalget, og når vi holder arbejdsaftener mm. kan vi med venner, familie mm. blive omkring en 15 stykker. Men der er stadig plads til flere, vi kunne godt tænke os nogle med en håndværkeruddannelse, tømmer, vvs-mand mm. Men det er absolut ingen hindring for at være med. Derudover blev det et af de mere spændende år, pga. vi blev kastet ind i en fredningssag fra Fredningsnævnet for Fyn, sammen med en del af vores naboer. Det har taget lidt tid, og vi var spændte på om det ville påvirke vores ønske om en udvidelse af Hylkedam. Afgørelsen blev kort sagt denne, at vi må bruge hytten, og vores lejrpladser som altid, men vi skal vedligeholde området. Det er ikke det store problem for os, for det gør vi jo løbende. Problemet er det at området til venstre for vejen ned mod hytten er fredet, hvilket gør det lidt mere besværligt med en udvidelse ved hytten. På den højre side der ikke nogen problemer, men det er jo lidt væk fra hytten. Hvis vi en dag vil udvide hytten, er det jo nok på den side det skal foregå. Men omkring udvidelsen står vi også lidt i stampe, pga. skiftende korpsledelser og folk i ejendomsudvalg, er vi ikke helt klar over hvad man vil med Hylkedam. Vi har i år pga. den tiltagende arbejdsmængde, ændret lidt i vores interne organisation, således at forskellige ansvarsområder er blevet delt ud på nogle af os. Der er lige nu et team som står for regnskab og udlejning, et team for alt der er udendørs, et team for Side 8

9 materialer, og vedligeholdelse af bygninger. Vi vil også gerne starte et aktivitetsteam, som kunne stå for nogle aktiviteter for vores brugere og andre. Det kunne være noget med at have nogle faste aktiviteter liggende, som så kunne tage frem og bruge. Det kunne også handle om at man stod for en aktivitet, en eftermiddag eller lignende. Hvis der er nogle her i forsamlingen der kunne tænke sig det, så sig til. Ideer fra sådant et team har næsten ingen begrænsninger, og vi skal også nok finde økonomien til det. Vores udlejning har været ok, gennem hele året, men der er stadig plads til flere udlejninger. Sidst men ikke mindst har vi i december 2013, endnu en gang været plaget af indbrud. Der er blevet stjålet alt vores værktøj. Og det er lige fra motorsave, buskrydder, skærebukser, sikkerhedsudstyr, håndværktøj og meget, meget andet. Det er bare trælst, og det koster tid og kræfter hos os alle. Man skal huske på, at det vi havde på Hylkedam, er samlet igennem mange år. Nu kan vi starte forfra. Vi arbejder derfor på noget tyverisikring, videoovervågning, mærk ning mm. Indkomne forslag Igangsættelse af bygning af soveafdeling ved Ravnedamhytten - af Divisionsledelsen Sidste år blev det på divisionsrådsmødet vedtaget, at der kunne bygges ny soveafdeling ved Ravnedamhytten, når økonomien var på plads. Budgettet var på kr. Byggeriet er nu budgetteret til at koste ca kr. med nedrivning af den gamle hytte. Vi måtte bruge kr. af divisionens formue + indtægten fra salg af Fjordagerhytten anslået til kr. Fjordagerhytten blev solgt til Fjordager Idrætsforening d , hvilket imidlertid kun gav kr. Til gengæld er vi sluppet for en masse udgifter efterfølgende. Side 9

10 Vi har en bevilling på kr. fra LOA fonden (Lokale- og Anlægsfonden). Denne bortfalder hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden d Endvidere har vi fået Fondsmidler på kr. Nogle af pengene bliver først udbetalt når der foreligger bilag på indkøb af det ansøgte. P.t. har vi sikkerhed for kr. Der er stadig en difference på kr. Vi har pt. ansøgninger liggende hos Friluftsrådet, Jyllandspostens Fond, Energi Fyns Almene Fond og A.P. Møllers Fond. Det er målet at få de kr. ind fra fonde, eller evt. sponsorater af materialer. Oplæg til beslutning: For ikke at miste tilskuddet fra LOA Fonden, ønsker divisionsledelsen at iværksætte byggeriet hurtigst muligt. Der er mange henvendelser om leje af hytten, så jo før den bliver færdig jo tidligere kan den være indtægtsgivende. Det vil også være en stor fordel at få bygget hytten på denne årstid. Budget for byggeri af soveafdeling ved Ravnedamhytten Indtægter: Salg af anden hytte Brug af egne midler Fondsmidler til d.d Tilskud LOA Fonden Udgifter: Tømrer Tagpap Murer VVS El Maler Nedbrydning af gammel hytte Moms I alt Manglende finansiering Side 10

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2008 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: I juni 2008. Indlæg

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere