DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,"

Transkript

1 DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning & vedligehold Søvej 1, 8600 Silkeborg Rådgivere: Constructa A/S Rådgivende Ingeniører og Arkitekter Hagemannsvej 24, Silkeborg

2 Indhold Indhold... 2 Analysen... 4 Tidlig udtalelsen om budgettal... 4 Om organisationen, Dybkær Specialskole... 4 Opgavebeskrivelse... 5 Resume... 6 Behovsanalyse for Dybkær Specialskole... 7 Generelt... 7 Rumskema A... 8 Rumskema B... 9 Rumskema C Rumskema D Rumskema E Opgørelse Beskrivelse af Arendalsvej Bygningens / stedets kvaliteter Generelt Æstetisk Logistisk - bevægelse og sammenhænge i bygningen Teknisk Områdets byggemuligheder Begrænsninger / muligheder Lokalplan/kommuneplan Byggelinier Fredning Jordkvalitet Lokalområde Tilførelse af værdi Afgivelse af værdi Forslag til anvendelse Overordnet ide Grovdisponering Beskrivelse af Nylandsvej Bygningens / grundens kvaliteter Generelt Logistik - bevægelse og sammenhænge i bygningen Æstetik Teknik Områdets byggemuligheder Lokalplan / kommuneplan Byggelinier Fredning Begrænsninger / muligheder Lokalområdet Tilførelse af værdi Forslag - anvendelse af Nylandsvej 16 til Dybkær Specialskole Overordnet ide Grovdisponering

3 Sammenstilling i skemaform BUDGET Bygherre fremtidige afklarende opgaver Vurdering af muligheder, budgetter og alternativer Bygherres afdækning af opgaver og interne resurser for løsning af opgaven Risikoanalyse Byggesagens hovedforudsætninger Værdier og strategi for håndtering af bygherres indsats Bæredygtighed Bilag 1 funktionsdiagram - i tilknytning til behovsanalyse og rumskemaer A,B,C, D,E 3

4 Analysen Nærværende rapport er resultatet af en analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole udført af Constructa A/S rådgivende ingeniører og arkitekter - for Silkeborg Kommune, Ejendomme, Søvej 1, 8600 Silkeborg i perioden fra uge Arbejdet har omfattet følgende discipliner, såsom: o Gennemgang af rapporten Beskrivelse af Dybkær Specialskole 2012 o Møde med ledelsen for Dybkær Specialskole, o Besigtigelse af eksisterende forhold på Arendalsvej 273 og Lemming Skolevej 8D, Lemming, o Udarbejdelse og behandling af krav og ønsker i skemaform o Møde med byggeudvalg o Tilretning af krav og ønsker i skemaform o Møde med lokalråds formand/repræsentanter o Endelig tilretning af krav og ønsker i skemaform og godkendelse. o Besigtigelse af lokaliteter på Nylandsvej 17, Nordre Skole og Arendalsvej 273 med henblik på byggeteknisk vurdering samt vurdering af anvendelsesmuligheder og hovedgreb i forbindelse med placering og fremtidige rammer for Dybkær Specialskole. o Samling af data fra analyser i nærværende rapport, som udgangspunkt for indstilling til Børne- og Unge udvalget i Silkeborg Kommune. Tidlig udtalelsen om budgettal På vedholdende opfordring af Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune, har vi udtalt os om vores skøn for budgettet den Det blev gjort på baggrund af, at vi kun havde fundet arealbehov gennem afdækning af ønsker til rum. Lokaliteterne på Nylandsvej og Arendalsvej var ikke vurderet, hverken teknisk eller planmæssigt. Det blev derfor kraftigt understreget, at budgetskønnene kunne være langt fra det endelige skøn, efter analysearbejdets afslutning. Det var imidlertidig vigtigt for Silkeborg Kommunes Skoleafdeling af have disse skøn med til Kommunens budgetseminar Derfor udførtes disse på det ufuldstændige grundlag. Det rigtige grundlag forligger her. 4 Om organisationen, Dybkær Specialskole Den samlede organisation består af Dybkær Specialskole, Kørselsafdelingen og Videnshus Dybkær med en placering i dag på Arendalsvej 273 og Lemming Skolevej 8D. I centrum er brugerne. Det drejer sig om 90 elever på skolen, samt børn og unge, som er tilknyttet Videnshuset i større eller mindre grad. Dertil skal lægges et større antal voksne kursister, der undervises gennem kurser i Videnshuset løbende. Alle børn og unge på skolen har svære generelle indlæringsvanskeligheder. En fjerdedel af børnene har behov for fysiske hjælpemidler herunder kørestol, ståstatvi, NF-walker m.m. Der er ca. 90 ansatte i den samlede organisation samt i mindre omfang eksterne kursusholdere. 65 af disse er pædagogisk personale. Skolen er faseopdelt i afdelinger, så elever og personale til enhver tid i skoleforløbet oplever overskuelige miljøer med en kultur, der på samme tid matcher elevernes faktiske alder og

5 udviklingsmæssige kompetencer. Skolens 3 afdelinger består af 3 basiselevgrupper, hvor der skal være plads til 8-12 elever i hver elevgruppe med tilhørende personaleteams. Det er vigtig for samarbejdet og eleverne at der er et fælles lokale i hver afdeling. Skole og fritidsdel er integreret i de samme fysiske lokaler og skolen arbejder helhedsorienteret. Den samlede organisation fungerer i henhold til flere forskellige lovgivninger Opgavebeskrivelse Ifølge Beskrivelse af Dybkær specialskole 2012 er der bevilliget midler til, at der kan udarbejdes en analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole. Nedenstående er en beskrivelse af skolens generelle og overordnede ønsker til de fremtidige fysiske rammer og placering: Skolen ønskes samlet på en matrikel for at kunne give eleverne et sammenhængende skoleforløb. Der kan desuden spares ressourcer bl.a. i transporten af elever, personaletimer ved samling på en matrikel og kun et sæt fag og administrationslokaler. De fysiske rammer i Lemming er utidssvarende bl.a. ved at rørsystemet under Lemmings skoles bygninger skønnes at være en tikkende bombe rørene kan springe igen når som helst eneste udbedringsmulighed er ophugning af gulvet i grundplan Specialskolen har i dag ingen faglokaler på Arendalsvej, såsom idrætsfaciliteter, billedkunst, naturvidenskablige lokaler, m.m. Det er ikke tilfredsstillende, når skolens elever er afhængige af optimale kreative og motoriske fagtilbud i deres skoleforløb. Manglen på faglokaler skyldes at Dybkærskolens faglokaler, som Dybkær Specialskole skulle have adgang til, bliver brugt fuldt ud af skolen selv pga. stigende elevtal. 5 Videnshuset, der tilbyder en lang række tilbud, der tidligere lå i regionalt regi, er blevet en stor succes, hvilket giver pres på de fysiske rammer på Arendalsvej. En placering i nærheden af Silkeborg Midtby, pga. transport og andre skoler med samme elevmålgruppe, er at foretrække + tæt på svømmehal. Bygninger der imødekommer moderne krav som tilgængelighed overalt for alle og indretningsmæssige gode, funktionelle fysiske rammer med nødvendige faglokaler og fællesfaciliteter. De specifikke behov til de fysiske rammer er senere uddybende beskrevet og konkretiseret i behovsanalysen under pkt. 5.

6 Resume Vi ser der er store fordele ved at anvende Nylandsvej 16 som hjemsted for Dybkær Specialskole. Ved en samling på Nylandsvej, bør de resterende arealer, som ikke skal anvendes af Dybkær Specialskole, udnyttes af tredjepart. Tredjepart bør hurtigst mulig inddrages i ombygningsarbejdet, således der opnås en helhedsløsning til gavn for både lokalområdet, kommunal økonomi og opnåelse af god synergi mellem brugere og ejere af Nylandvej som område. Nylandsvejs ligger tæt på Nordvestbadet og hovedfærdselsåre. Begge dele er meget attraktivt for skolen. Yderligere vil skolen bidraget til lokalborgernes dagligdag ved at bibringe gode faciliteter som kan anvendes efter skolens åbningstid måske I skolens åbningstid. Skolen bliver dermed en aktiv for andre end sig selv. På Arendalsvej ligger i forvejen en skole der har faciliteter som lokalbeboerne kan gøre brug af. Der er derfor begrænset, hvor meget det vil påvirke lokalbeboernes faciliteter at skolen flyttes derfra. Udfordringen omkring selve ombygningsprocessen, taler også for Nylandsvej 16. På Nylandsvej kan Dybkær Specialskole flytte ind når ombygningen er foretaget. Adgang til, og opdeling af skole, videnshus og kørsel er optimal på Nylandsvej, ligesom der er store regulærer udearealer til rådighed. Til Arendalsvej fordel tæller byggeri i et plan, mod Nylandsvejs 3 plan. Kvadratmeterprisen er på ca. 13 tkr. ved samling af Dybdal Specialskole på Nylandsvej 16 mod en kvadratmeterpris på ca. 17 tkr. ved samling på Arendalsvej. Der anvendes et større areal på Nylandsvej (ca m²), end der vurderes nødvendigt på Arendalsvej (ca m²). Dette skyldes de forskellige indretnings- og dispositionsmuligheder der er ved anvendelse af eksisterende bygning kontra udstrakt nybyggeri, der kan indrettes optimalt iht. rumbehov og ønsker. Se budget på side Alternativt det kunne overvejes, at rive det hele ned, eller dele af det, på Nylandsvej 16, med mulighed for at opføre nyt! Constructa A/S Ark. Preben Nørlund & Chr. Aagaard N.

7 Behovsanalyse for Dybkær Specialskole Nedenstående behovsanalyse er udarbejdet i samråd med Dybkær specialskoles ledelse og med baggrund i registrering af de eksisterende rammer på de to skoler. Ønskerne er således udtryk for Dybkær specialskoles ønske og krav til de fysiske rammer under optimale forhold. Ønskerne forholder sig ikke til en bestemt placering, men er objektive ønsker fra skolen ud fra en daglig praktisk og pædagogisk praksis. Generelt At Dybkær Specialskole, med de forskellige afdelinger i organisationen - skole, kørselsafdeling og Videnshus overordnet set, kan fungere som en helhed. Og at de forskellige afdelinger, med hver deres tilbud/funktioner kan fungere for sig selv! At skolen med indskoling, junior, ungdom og autismeområde, har rum til at ankomme, rum til at være aktiv, rum til at hvile, rum til at være individuel, rum til opbevaring, rum til hygiejne, rum til hjælpemidler og rum til at være fælles. At skolen kan gøre brug af faglokaler og lærer/pædagoger har adgang til administrationen og adgang til personalefaciliteter. At faglokaler er placeret hensigtsmæssigt så de fælles servicefunktioner kan bruges selvstændigt af skolen, bruges af videnshuset og evt. bruges af byen til aftenskole, foreninger og evt. privat udlejning. At rummene tænkes fleksibelt anvendt, hvoraf nogle kan anvendes til flere funktioner At videnshuset har del i personalefaciliteter, er tæt på faglokaler og fysisk placeret adskilt fra skolen. Har egen modtagelse med egen indgang og garderobe 7 At personalefaciliteter har rum for fordybelse, individuel og fælles forberedelse, samtale, fællesskab og rum for kreativitet At kørselsafdelingen kan benytte sig af fællesfaciliteterne, være en del af personalet og har gode ude faciliteter til pleje af busserne samt depotplads. At administrationen har kontorer for individuelt arbejde og møder. At adm. kan være adm. For både skole og videnscenter og dog klar over hvem de møder af kunder/klienter Ovenstående er efterfølgende uddybet og konkretiseret i efterfølgende skemaform og funktionsdiagram:

8 Rumskema A Afd. Generelt F-KLASSEN (Autisme) Rum benævnelse Klasseområde 1 Depot/ skabsplads Toilet/ hygiejnerum Note A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum Særligt indrettet område -være sig Plads til ca. 5-7 elever ved fællesbord og selv m. egne faciliteter. Alt skal separate opholdssteder/nicher. Godt boltes fast med hyldeplads og skabe Til området 1 15 Til legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Toilet til renlige + toilet/bad/skifte Handicapvenlig bruseniche, håndvask mulighed til ikke renlige elever og og toilet, 1 briks, vaskemaskine, fysisk. handicap tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab Klasse 2 Være sig selv/fælles leg Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Hjælpemiddel Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven. Garderobe God plads til skoletasker, kurve med skiftetøj, fodtøj og jakker Tekøkken Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine,1 køleskab, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Summa 145 INDSKOLING Fællesrum (loftslift i hjørne) I sammenhæng m. klasselokaler og uden forstyrr. gennemgang Fleksibelt m. plads til klaver, tavle, ribber, lydanlæg og motorisk aktivitet Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Te-køkken Depot/ skabsplads Forberedelse/ computerrum Hjælpemiddel Klasselokale- -område Til en elevgruppe ad gangen (1 klasselokaleområde) Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine, 3 køleskabe, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Tilhørende fællesrummet (afdelingen) 1 24 Til fagsamlinger, legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Til elever Bord og hyldeplads til computer og printer evt. mulighed for opdeling i to. Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Bruges fra eleverne møder ind til skole om morgenen til eleverne skal hjem om eftermiddagen fra SFO/klub (25 % af 30 elev) Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven Plads til 8-12 elever ved fællesbord, separate arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i alle klasser. Garderobe God plads til skoletasker, kurve m. skiftetøj,fodtøj jakker Toilet Almindelige toiletfaciliteter til elever der er renlige og kan klare sig selv Depotrum/niche/ eller væg 3 6 Hylder, skabe, gulvplads til opbevaring af diverse Klasse 2 Være sig selv, lille gruppe, stille/aktiv rum Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Egen legeplads Til de yngste Summa 407 8

9 Rumskema B Afd. Generelt JUNIOR Rum benævnelse Fællesrum (loftslift i hjørne) Hygiejnerum Note I sammenhæng m. klasselokaler og uden forstyrr. gennemgang Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum Fleksibelt m. plads til klaver, tavle, ribber, lydanlæg og motorisk aktivitet Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Te-køkken Depot/ skabsplads Forberedelse/ computerrum Hjælpemiddel Klasselokale område Til en elevgruppe ad gangen (1 klasselokaleområde) Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine, 3 køleskabe, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Tilhørende fællesrummet (afdelingen) 1 24 Til fagsamlinger, legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Til elever Bord og hyldeplads til computer og printer evt. mulighed for opdeling i to. Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Bruges fra eleverne møder ind til skole om morgenen til eleverne skal hjem om eftermiddagen fra SFO/klub (25 % af 30 elev) Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven Plads til 8-12 elever ved fællesbord, separate arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i alle klasser. Garderobe God plads til skoletasker, kurve med skiftetøj, fodtøj og jakker Toilet Almindelige toiletfaciliteter til elever der er renlige og kan klare sig selv Depotrum/niche/ eller væg 3 6 Hylder, skabe, gulvplads til opbevaring af diverse Klasse 2 Være sig selv, lille gruppe, stille/aktiv rum Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Egen legeplads Til de mellemste Summa 407 9

10 Rumskema C Afd. Rum benævnelse Note Generelt UNGDOM Egen indgang En indikation af: her bor de store. Fællesrum I sammenhæng m. klasselokaler (loftslift i hjørne) og uden forstyrr. gennemgang Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum Egen indgang/bagindgang Fleksibelt m. plads til klaver, tavle, ribber, lydanlæg og motorisk aktivitet. Der skal være en mangfoldighed af zoner m. plads til ungdoms-kultur, sofa/hyggeområde, somputerpladser, cafeområde m.m Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Te-køkken Depot/ skabsplads Forberedelse/ computerrum Hjælpemiddel Klasselokale område Til en elevgruppe ad gangen (1 klasselokaleområde) Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine, 3 køleskabe, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Tilhørende fællesrummet (afdelingen) 1 24 Til fagsamlinger, legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Til elever Bord og hyldeplads til computer og printer evt. mulighed for opdeling i to. Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Bruges fra eleverne møder ind til skole om morgenen til eleverne skal hjem om eftermiddagen fra SFO/klub (25 % af 30 elev) Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven Plads til 8-12 elever ved fællesbord, separate arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i alle klasser. Garderobe God plads til skoletasker, kurve med skiftetøj, fodtøj og jakker Toilet Almindelige toiletfaciliteter til elever der er renlige og kan klare sig selv Depotrum/niche/ eller væg 3 6 Hylder, skabe, gulvplads til opbevaring af diverse Klasse 2 Være sig selv, lille gruppe, stille/aktiv rum/ hæng ud-rum Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Eget ude Ude-hæng ud område område Summa

11 Rumskema D Afd. Rum benævnelse Note A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Generelt Ingen loftslifte i faglokaler Ingen loftslifte i faglokaler FAGLOKAL. Kreativt område Til træ, tøj, billed/glaskunst m.m. (evt. også bruges til aftenskole) Opdelt i 2-3 forskellige men sammenhængende rum m. fællesbord, hæve/sænke arbejdsbord, hylder og skabe med godt med fralægnings og opbevarings-plads, udslags-vask, evt. maskiner i skab Depot Til kreativt område 1 12 Godt med skabs og hyldeplads Udeværksted Til kreativt område 1 25 Udeareal m. plads til at arbejde groft med træ, jern cykler, bålplads Natur Videnskablig område Til natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi, og ekstra møde/kursus lokale Plads til 8-12 elever og 4-6 personale ved fællesbord, separate hæve/sænke arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i klassen Udeforsøg Til natur videnskablig område 1 25 Udeareal (kan være sammen med Køkkenhjemkundskab Materialesamling Til undervisning for en større gruppe (evt. også bruges til aftenskole eller anretterkøkken i forbindelse med multisal KUN til lærer. Skolens materialesamling og ekstra møde/kursus lokale Udelivs depot Til skolen udeværksted kreativt område) Hæve-sænke borde m. vask, ovn og komfur (med tilgang fra begge sider), spisepladser m. plads til 4 elever ved hvert bord, separat afdeling med skabe til service, opvaskemaskine og håndvask 1 30 Plads til kasser m. eventyrvpå hylde og reoler +mødebord og stole til 8 pers. Til udendørs redskaber såsom kajakker, moon cars, tilbehør med mere MULTISAL m² (loftslift hjørne v. hygiejne/ fysioterapi) Affald/service Til skolen 1 50 Rum til affald/service Gymnastik/sport Foregår i multihal. Til skolen, Gulvplads til boldspil, leg, øvelser, videnshuset, aftenskole, udlejning gymnastik, trampolin, store madrasser/puder, ribber til at klatre op i m.m. Musik/drama Scene i gavl Foredrag/ samling Festlokale Kursus/møde Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Til multisalen. Evt. som udtræksscene Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Gulvplads til forskellige musikinstrumenter + scene Gulvplads til opførelse og plads til musikinstrumenter Plads til stolerækker og bord/stoleopstilling, tavle, flip over, avudstyr med projektor Plads til stolerækker og bord/stoleopstilling Plads til stolerækker og bord/stoleopstilling, tavle, flip over, avudstyr med projektor Motorik Til skolen og videnshuset Gulvplads til trænings område, måtter madrasser m.m. Sanserum Oplevelsesrum til stimulation Brug af gulv, væg, loft Fysioterapi/ massage rum I nær tilknytning til multisal Plads til 2 brikse for massage, stole og andet udstyr, skærmvæg, loftslift Indgang Egen indgang til multihal 1 20 Indgang med garderobe til 100 pers Toilet M/K Toilet tilknyttet indgang 1 5 Til multisal Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap Toilet/Om klædning - dreng Handicapvenligt manøvreplads Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift 5-6 Bænke og knager til overtøj, handicapvenlig bruseniche, handicaptoilet Toilet/Om klædning - piger Handicapvenligt manøvreplads Bænke og knager til overtøj, handicapvenlig bruseniche, handicaptoilet Depot 1 borde og stole 1 15 Plads til opstabling af borde og stole 11

12 Depot 2 instrumenter 1 15 Plads til opbevaring af forskellige musikinstrumenter Depot 3 Redskaber 1 15 Plads til opbevaring af gymnastikredskaber Depot 4 Depot for lokal aktivitet(evt. som 1 15 Skabe og hylder, gulv og vægplads aftenskole) Kursus/møde lok Til mindre gruppe 1 15 Mødebord + stole 8-12 pers. Summa 1000 Rumskema E Afd. Generelt VIDENSHUS (udvidelses muligheder) Rum benævnelse Indgang m. garderobe Note Vigtigt med egen indgang for modtagelse A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum 1 12 Plads til at ankomme, lille bord 2 stole - venterum Garderoberum Plads til overtøj, sko, støvler m.m. Personaletoilet Til pædagoger 1 5 Til personlig hygiejne Kontor Til 9 personer med max. 3 pr. kontor 3 20 Plads til arbejdsborde m. computer, hylder og skabe for opbevaring. Plads til Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap mødebord til 4 personer Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Depot Til kontor 1 12 Hylde og skabe til arkiv Samtalerum Evt. sammen m. pers. faciliteter 1 10 Bord og stole, tavle, flipover m.m. Summa 129 ADM. Skoleleder Plads til arbejdsbord m. computer, hylder og skab for opbevaring. Lille mødebord til 4 personer Viceinspektør Plads til arbejdsbord m. computer, hylder og skab for opbevaring. Lille mødebord til 4 personer 3 x leder og teknisk medarbejder Plads til 4 x arbejdsborde med computer, hylder og skabe for opbevaring. Lille mødebord til 4 personer 4 x sekretærer Plads til 4 x arbejdsborde m. computer, hylder og skabe. Mødebord til10 pers. Garderobe Til administrationen Plads til overtøj, skabe til værdigenstande Personaletoilet Til administrationen Personlig hygiejne Summa 137 PERSONALE FACILITE TER Personalestue Hvor der kan være ca. 50 personer Plads til borde stole, tavle, flip over, avudstyr med projektor, plads til sofa/bløde møbler Te-køkken Evt. i forbindelse m. personalestue 1 10 Anretterbord, bord med vask, opvaskemaskine,køle/fryseskab og skabe til service Forberedelse Til 10 computerstationer Plads til forberedelse ved egen computerstation, hylder 5 x samtalerum Samtale og fordybelsesrum til sammenlagt ca. 60 pers Bord og stole, tavle, flip over, zoner for stilhed/aktivitet Klip/kopi/klistre Klippe og klistreområde og kopi 1 20 Plads til kopimaskine, langt arbejdsbord, skabe og hylder Garderobe Til ca. 25 personale, ca transportfolk og 10 i administration Plads til overtøj, Aflåste skabe til værdigenstande 2xpersonaletoil. personalefaciliteter Personlig hygiejne Bruserum M/K Centralt placering brusebad for hver 10 beskæfigede = 10 stk.fordelt på M/K rum. j.f. BR10. Omklæd. afskærmet fra bad Værksted/depot (transport) Kørselsafdelingen en del af personale faciliteterne Værksted +plads til opbeva ring af ekstra sæder til busser, skabe, hylder, pleje-produkt. Ude-pleje af bus Til kørselsafdelingen Vaskeplads, støvsugning m.m. til busser Summa

13 Øvrige ønsker varmtvandsbassin til træning - som ved Nordvest badet Opgørelse Alle funktionerne i skemaerne er opgjort i netto arealer og udgør tilsammen ca m² netto areal, som omregnet til bruttoareal (incl. gange og ydre afgrænsninger) udgør ca m² m² er således dimensioneringsgrundlag i denne rapport ved optimal indretning. Dybkær Specialskole - set fra Arendalsvej Beskrivelse af Arendalsvej 273 Eksisterende Dybkær specialskole 13 Bygningens / stedets kvaliteter Generelt Dybkær Specialskole på Arendalsvej 273 er opført i 1984 som bygning i 1 etage med fladt tag og tilbygget yderligere i 1999 med to pavilloner i 1. etage. Skolen er i dag indrettet med kontorer og opholdsrum for personale og administration, placering af junior og indskolingsområdet samt Videnshuset. Skolen er beliggende på et ca m² stort areal med udendørsfaciliteter, der passer til eksisterende behov og niveau. Adgangsforhold til Dybkær Specialskole sker i dag vi naboen Dybkær Skoles indkørsel ligesom parkering sker på Dybkær Skoles grundareal. Æstetisk Skolen er opført som let byggeri med facadepartier i træbeklædning / facadeplader opbygget på træskelletvægge med indvendig beklædning i gips. Tagkonstruktionen på hovedbygningen er udført som built-up tag og på tilbygninger som pyramidetag med tagpap belægning. Skolen bærer præg af at være (forholdsvis) prisbilligt fornuftsbyggeri hvor der er bygget og tilbygget via knopskydning, i lidt forskellige stilarter, og hvor det nu engang har kunnet lade sig gøre på grunden. Skolen har en fin skala og har charme med de forskellige bygningsmæssige former, hjørner og kroge, hvor der er mulighed for ude ophold og er desuden beliggende tæt ved dejligt grønt skovområde. Arkitektonisk set er Dybkær Specialskole meget u-interessant og ikke bevaringsværdig!

14 Dybkær Specialskole - set fra parkeringspladsen - ankomsten Logistisk - bevægelse og sammenhænge i bygningen Personale og administrations-områder er placeret i forbindelse med indgangen. Den videre bevægelse og sammenhæng rundt i bygningen foregår primært gennem de enkelte Junior og indskolings områder. Det er ikke hensigtsmæssigt, og ud over forvirrende virker det meget forstyrrende for brugen af de enkelte afsnit. 14 Dybkær Specialskole indretning og bevægelse Teknisk Dybkær Special skole er forsynet med fjernvarme. Alle varme, vand og el installationer samt kloakforhold fungerer hensigtsmæssigt efter servicelederens udsagn, i forhold til skolens nuværende størrelse og niveau. Dog er der lidt problemer med afkøling i forhold til radiatorvarmen i de to pavilloner og der skal formodentlig foretages indreguleringer eller foretages udskiftninger af visse komponenter.

15 15 Dybkær Specialskole beliggenhed, omgivelser, tilkøbsmulighed Områdets byggemuligheder Begrænsninger / muligheder En fremtidig udbygning af Dybkær Specialskole, for at samle hele skolen (i dag Arendalsvej og Lemming) med funktioner som det fremgår af behovsanalysen, er umiddelbart begrænset af grundens størrelse og ikke-optimale adgangs samt parkeringsforhold. Skolen vil dimensioneringsgivende have brug for en udbygning på omkring m² for sammenlagt med de eksisterende m² at komme op på ca m² jf. behovsanalysen. Grundet udnyttelsesmuligheden i eksisterende bygninger, vil arealet på udbygningen være større og omkring 3200 m² som sammenlagt med eksisterende bygninger på 1400 m² giver = 4600 m² En mulighed vil være at tilkøbe et grundareal af Dybkær skolens sydlige grundareal som i dag er et kuperet og et skovlignende område. Såfremt Dybkær Skole vil afstå arealet. Bebyggelsesprocentmæssigt vil det kunne lade sig gøre, idet Dybkær Skole i dag har et grundareal på omkring m² og har bebygget grunden med ca m² svarende til en udnyttelse på omkring 10% Ifølge Plan og Byg i Silkeborgs Miljø og teknik afdeling karakteriseres området som bygbart, og projektet vil formodentlig være lokalplanpligtigt i forhold til brug af terræn, reduktion af skovbyggelinie m.m. En lokalplan vil tage mellem måneder fra igangsættelse.

16 Såfremt Dybkær Specialskole tilkøber et areal på ca m² af Dybkær Skole, vil Dybkær Specialskole komme op på ca m² grundareal. Med en bebyggelse på sammenlagt 4600 m², vil skolen dermed udnytte grunden med ca. 29 %. Grundarealet for tilkøb er dog så kuperet, at en fremtidig bebyggelse enten vil være en søjlebåren bebyggelse eller en udnyttelse af terrænet til bebyggelse i 2 etager med elevatorer/ramper. Der vil være en del terrænregulering forbundet med brug af området. Lokalplan/kommuneplan Der er ingen lokalplan for området, men området som Dybkær Specialskole er beliggende i, er omfattet af Kommuneplanramme nr. 13-O-02, som bl.a. beskriver at området er udlagt til bl.a. offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent der er fastsat til 30 % Byggelinier Der er ingen byggelinier, men Silkeborg Kommune kan ifølge Teknik og Miljø håndhævde en vejbyggelinie på ca. 5 m mod Arendalsvej Højdekurver Dybkær Specialskole er beliggende på et hævet niveau i forhold til Arendalsvej. Området direkte mod syd (tilkøbsmulighed-nabogrund) er karakteriseret af en slugt med et fald og niveauforskel på ca. 5-6 meter i forhold til skolens beliggenhed. Mod syd-øst er terrænet svagt stigende opad. Fredning Området er beliggende i skovbyggelinie. Der skal søges dispensation. Jordkvalitet Jordforureningsforhold efter jordforureningsloven er ikke kortlagt 16 Lokalområde Tilførelse af værdi Udbygning af skolen med f.eks. multisal, vil gøre det muligt for områdets beboere og lokalforening at benytte sig af fællesfaciliteterne. Afgivelse af værdi Hvis Dybkær Specialskole flytter mister området en institution, men har som sådan ikke ellers indflydelse på lokalområdet.

17 Forslag til anvendelse Overordnet ide Den overordnede ide tager udgangspunkt i, så vidt mulig anvendelse af eksisterende rammer i eksisterende 1400m² bygninger, samt nye ca m² tilbygninger, som sammen med funktionerne i de gamle rammer kan fungere som en samlet helhed. Det betyder bl.a. en hensigtsmæssig placering af funktionerne i forhold til hinanden, samt muligheden for en klar opdeling funktionerne i mellem, så de kan fungere sammen og hver for sig. Den overordnede disponering af eksisterende + ny bebyggelse, er således bygget op omkring en nord-syd gående bevægelse, og en øst-vest gående bevægelse, som binder nyt og gammelt sammen. Desuden tager den overordnede ide også udgangspunkt i, at indretningen samt placeringen af nye bygnings volumener tager hensyn til dagslysforhold, udkigsmuligheder fra eksisterende lokaler, samt tilgodeser nye uderum, så at såvel F-klassen, Indskolingen, Junior- som Unge- afdelingen kan få hver deres særskilte udeområde. Ligesom det forudsættes at tilkørselsforhold kan foregå som i dag. 17 Dybkær Specialskole overordnet ide

18 Grovdisponering Administration og ledelse: Administration og ledelse placeres som nu, men udvides med eksist. personalestue og dele af eksist. personalefaciliteter og udnytter således den eksist. rumopdeling til skoleleder, viceleder, mellem ledere, sekretærer m.m. Videnshus og personalefaciliteter: Videnshuset og personale faciliteter placeres fremover i ny bebyggelse tæt ved ankomsten, (og administrationen) hvilket både er hensigstmæssigt i forhold til Videnshuset brugere, men også i forhold til den indbyrdes ønskede sammenhæng mellem administration, videnshus og personale. Nye personalefaciliteter placeres også centralt af hensyn til synligheden mod vejen og den hensigtsmæssige afstand til den øvrige skole som sker via ny glasoverdækket gangareal. Dele af personalefaciliteter, såsom forberedelsesrum, kreativt rum eller lign. placeres i eksist. personalefaciliteter og udnytter dermed eksist. rumopdelinger. Skoleområder: Eksisterende junior afdeling bruges fremover som nyt indskolingsområde med adgang via den gamle indgang. Den eksisterende indretning, anvendes fremtidigt med stort set samme disponering dog med ændringer som følger i nedenstående. 18 Dybkær Specialskole grovdisponering

19 De 3 klasseområder benyttes som nu, med tilhørende ekstra klasse, garderobe og toiletforhold. Den fjerde klasse mod nord/vest ombygges til personalegarderobe med tilhørende toiletforhold, depotrum, forberedelses/pc rum til børn og udgangsmulighed mod vest til legeplads for indskolingsområdet. Placering af hygiejnerum, teknikrum, og tekøkkøken bevares som nu, sidstnævnte med fremtidigt adgang til lille gårdrum Det tidligere gennemgangsrum mod syd anvendes fremover som rum til hjælpemidler kombineret med adgang til større depotrum for hele området. Den eksisterende gangforbindelse til de to pavilionner mod syd afbrydes hermed, så at indskolingsområdet bliver fri for forstyrrende gennemgang fra andre afdelinger. F-klassen (autisme-området) placeres i de to pavilloner mod syd-vest og har mulighed for adgang fra eksist. adgang fra nord og adgang via nye tilbygninger. Arealmæssigt er der masser af plads til afdelingens både børn og voksne i de to eksisterende pavilloner, og placeringen, lidt for sig selv, men alligevel sammen med øvrige skole, må betegnes som værende optimalt i forhold til områdets funktion. F.eks får man mulighed for, at bruge den sydlige pavillon særskilt, i særlige situationer, efter behov. Øvrige junior og ungdomsområder tænkes placeret i ny bebyggelse i sammenhæng med øvrige skole, med funktioner som beskrevet i behovsanalysen og med adgang til hver deres respektive udeområder. Faglokaler og Multihal: Faglokaler og multihal, med funktioner som det fremgår af behovsanalysen, placeres ligeledes i ny bebyggelse med multihallen vendt mod nord og faglokaler vendt mod syd, i sammenhæng med øvrige bebyggelse. Kørselsafdelinen: Kørselsafdelingen placeres tæt ved indgangen med efterfølgende mulighed for vask, støvsugning og pleje af busserne på vaskepladsen og mulighed for at benytte sig af fællesfaciliteter for bussernes chauffører. 19

20 Beskrivelse af Nylandsvej 16 Oprindeligt Nordre Skole 20 Nylandsvej 16 Oprindeligt Nordre Skole set fra skolegård mod hovedindgang Bygningens / grundens kvaliteter Generelt Nordre Skole er oprindeligt opført i 1950 erne og sidenhen tilbygget i 1970 erne. Skolen er en typisk efterkrigs byskole i tre etager, med lange gange og klasserum på omkring 48 m². Skolen er i dag indrettet med hall (hovedindgang), administration, personalefaciliteter, faglokaler, en af kommunens børnetandklinikker samt 4 gymnastiksale med tilhørende omklædningsfaciliteter. Der er kælder/krybekælder under en mindre del af skolen, som har været brugt til undervisningsformål, opbevaring og depotrum, samt aktivitetsrum. Der er pulterum i hel tagetagen som i vestlig ende er indrettet for ophold. Nordre Skole er desuden beliggende på et m² stort matrikulært grundareal med meget gode udendørsfaciliteter til boldspil, leg og ophold.

21 NORD Nylandsvej 16 Nordre skole - oversigtsfoto af skole m. boldbaner 21 Nylandsvej 16 Nordre skole - oversigtstegning af skole med indgange Logistik - bevægelse og sammenhænge i bygningen Skolen er forsynet med central placeret hovedindgang i hjørnet mellem nord-øst og midterfløj. Ved denne indgang er der placeret stor og rummelig fordelingstrappe, der sikrer god forbindelse og bevægelse mellem de 3 etager og de herved centralt beliggende administration, faglokaler, personalefaciliteter m.m. Der er ingen elevator. Nord-østfløjen er desuden med ind- og udgang i hjørnet ved øst-gymnastiksalen (mod skolegården mod Nylandsvej) og med ind- og udgang i modsatte nordside vendt mod Sandvejen. Ved denne indgang er der placeret stor og rummelig fordelingstrappe med adgang til de 3 etager, samt adgang til depotrum i kælder og pulterum i tagetage. Der er etableret trappelift. Syd-vestfløjen er udover separat indgang til tandklinik og skolebibliotek i sydvendt facade, forsynet med indgang til sløjdlokale, omklædnings og gymnastiksale. Der er trappe med adgang til undervisningsrum i kælder, adgang til opholdsrum i tagetage, samt adgang til 1.sal via faglokaler og almindelig adgang til 2. sal. Der er ingen elevator.

22 Nylandsvej 16 Nordre skole set fra parkering øst bag gymnastiksal / omklædningsrum 22 Æstetik Nordre skole er karakteristisk med de klart definerede høje røde flotte bygningskroppe i teglstensfacader og det røde tegltag, på hovedbygningerne, hvor hvide vinduespartier er placeret i taktfast orden og rytme og hvor brugen af gode, gedigne materialer, lille gesims (og ingen udhæng) giver bygningerne karakter, stoflighed og udtrykker soliditet. Inspireret af den danske funktionalisme, hvor formen følger indholdet og funktionen frem for dekorationen der er gældende. Klasserummene i hovedbygningerne har gode proportioner, i forhold til fremtidigt brug, i forbindelse med evt. ombygning. Og et godt lysindfald, der gør rummene behagelige at opholde sig i, i forhold til mængden af dagslys. Anderledes gældende dog med de lave bygninger mod nord indeholdende faglokaler og administration et typisk eksempel fra halvfjerdserne hvor rationalitet og effektivitet kommer til udtryk. Hvilket bl.a. kan ses i den manglende patina (at bygningsafsnittet ikke ældes med ynde) Teknik Hovedbygninger på Nordre skoler (nord-øst til syd-vest fløj) er ifølge gamle tegninger opført i massive teglstens ydervægge, støbte hulstensdæk og tagkonstruktion som hanebåndsspær i træ. Ved visuel bedømmelse er der intet der tyder på det skulle være anderledes. Varmeinstallationen er fjernvarme med installationer fortrinsvis fra da skolen blev bygget. Ifølge tidligere udarbejdet Nordre skole moderniseringsplan 06/2008. Er der problemer med at skabe tilfredsstillende rumtemperaturer på kolde dage.

23 Der er ventilation i fysik, skolekøkken, hal og omklædning hvoraf alderen de fleste steder ikke kendes. Der mangler bl.a. ventilationsanlæg på gange og i klasse rum der medfører at gange og lokaler ikke kan nedkøles på en varm sommerdag. Der mangler bl.a. også solafskærmning på sydsider. Ifølge Silkeborg Kommune, Ejendomme rådgivning & vedligehold er vandinstallationen skiftet sidst i 00 erne. El installation fremgår ikke af moderniseringsplanen men er de fleste steder formodentligt fra skolens start. Der findes gasinstallation i fysiklokalet. Der er kloak som fællessystem hvor kapaciteten bedømmes tilstrækkelig på regnvandssiden. Områdets byggemuligheder Lokalplan / kommuneplan Nordre skole er beliggende indenfor lokalplan 36, område A2. (gammel byplanvedtægt) hvoraf det fremgår I område A2 omfattende matr. 440 u er der opført en Kommunal Skole. Evt. anvendelsesændringer til Specialskole, lokale foreninger m.m. samt evt. bygningsmæssige ændringer såsom tilbygninger, nedrivninger vil formodentlig kræve ny lokalplan ifølge Plan og Byg, Silkeborg Kommune Byggelinier Der er byggelinier mod Sandvejen, Nyvangen og Nylandsvej 23 Fredning Der er ifølge Kulturarvestyrelsens ingen fredningsstatus på bygningen Begrænsninger / muligheder Gode tilbygnings og udvidelsesmuligheder generelt da grundarealet er stort! Lokalområdet Tilførelse af værdi Der findes lokal råd og lokale foreninger i området som har stor interesse i brugen og samarbejdet omkring lokaler og ude-områder. Hvilket kan være et stort aktiv for både Dybkær Specialskole og lokalområdet.

24 Nylandsvej 16 Nordre skole overordnet ide til fremtidig disponering og anvendelse Forslag - anvendelse af Nylandsvej 16 til Dybkær Specialskole Overordnet ide Den overordnede ide tager udgangspunkt i at anvende hovedbygningen - den lange nord-østfløj sammen med den østlige gymnastiksal og den vestlige midterbygning - hvor der i dag er indgang, bibliotek m.m. i alt vejledende ca m² brutto. Heraf ca. 600 m² nye bygninger. Der ud over tilbygges med ny forbindelsesgang mod nord og nedrives/tilbygges i forbindelse med gymnastiksalen mod øst, hvilket fremgår efterfølgende. Generelt - anvendes så vidt muligt rammerne for den eksisterende indretning som den er i dag, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 24 Denne opdeling giver en naturlig brug af bygningens hovedgeometri, hvor 3 længer vendt mod syd omkranser et større gårdareal (skolegård) hvilket kan anvendes som primære aflukkede udearealer til henholdsvis indskoling og junior børn. Vendt mod nord og øst giver det en naturlig og mulig brug af eksisterende ankomst og p-areal til personale, forældre og kørselsafdelingen ligesom ungdommen har mulighed for at få deres eget hæng-ud område med bivuakker, bål og overlevelse - væk fra de små. I overgangen til syd-vest fløjen etableres adskillelse, og syd-vest fløjen og øvrige bygninger med omklædningsfaciliteter, gymnastiksale m.m. anvendes til andre formål såsom f.eks lokale foreninger. Den selvstændigt beliggende gymnastik sal mod Nylandsvej kan f.eks anvendes til nyt forsamlingshus for lokalområdet, De to gymnastiksale m. omklædningsfaciliteter til lokale sportsforeninger m. adgang til udebaner, eller til udstillinger, showrooms, eller evt. som garageanlæg. Gamle faglokaler som sløjd, fysik og klasse lokaler tænkes anvendt til aftenskole-brug eller til lokale foreninger, ligesom byens ældste tandlægeklinik bevares. I alt vejledende ca m² brutto til andre lokale og erhvervsmæssige formål. De store arealer til boldspil tænkes fremover anvendt af både Dybkær Specialskole og lokale foreninger i kvarteret.

25 Nylandsvej 16 Nordre skole 2 brede & centrale trappeopgange med 1-2 elevatorer i hver trappeopgang Grovdisponering Opdelingen med brug af nord-østfløj m.m., giver også en naturlig brug af eksisterende rammer i bygningskomplekset i forhold til Dybkær Specialskoles ønsker omkring fremtidige funktioner. Skolen har mulighed for at være samlet selvom det er en større skala og sammenhæng den vil befinde sig i. Logistikken og måden hvorpå man bevæger sig rundt i bygningskomplekset, samt interne sammenhænge, vil både være overskueligt og let tilgængelige. De meget brede og interne trapper (som bevares formmæssigt) vil suppleret med elevatorer (over for - eller ved siden af trappen) give god sammenhæng op og ned i bygningen, funktionerne imellem, samtidigt med de vil have den adskillende effekt der er nødvendigt for at Dybkær specialskoles forskellige funktioner fungerer for sig selv og sammen! 25 God bredde på trappeopgange giver god bevægelse og sammenhæng

26 Skoleområder: Der er bl.a. mulighed for at udnytte de tre etager i nord-østfløjen til henholdsvis indskoling, (stueetage) junior (1.sal) og ungdom (2.sal) og med F-klassen beliggende for sig selv på øverste etage i midterbygningen, men stadig som en del af skolen. Funktionelt vil det være muligt at skabe egne områder for de 4 områder svarende til deres ønsker og uden forstyrrende gennemgang. De lange gange og eksist. afgrænsede klasserum kan inddrages og opdeles efter funktionsbehov med eksist. Klasserum der enten underopdeles eller udvides. Konstruktionen er hulstensdæk, der formodentlig spænder i bygningens tværretning og med bærende langsgående indervæg. Dette vil til dels muliggøre indgreb i eksist. klasserums opdeling, men ikke mulighed for at fjerne alle tværafstivende vægge, idet de har en stabiliserende funktion for facaderne. Teknisk set vil det være muligt og hensigtsmæssigt med føring af nye lodrette faldstammer til vand, kloak, ventilation m.m. da funktionsbehovet og dermed opdelingen vil være stort set identiske på de forskellige etager. Ungdommen har brug for lidt størrere områder, hvorfor en placering på øverste etage bl.a. derfor vil være hensigtsmæssig, med mulighed for en evt. lidt anderledes indretning. 26

27 Videnshuset: Det eksisterende skolebibliotek i stueplan i midterfløj med egen indgang via forkontorer i syd-vest fløj vil fint kunne ombygges og fremover anvendes til nyt Videnshus. Udover muligheden for egen indgang for modtagelse, som er meget vigtig for Videnshuset, samt muligheden for at være meget synlig rundt om hjørnet mod skolegårdene vil den åbne plan løsning være hensigtsmæssig i forhold til en nyindretning/opdeling der passer til Videnshusets behov. Der vil også umiddelbart være mulighed for god sammenhæng til øvrige administration og personalefaciliteter ligesom der vil være inde adgang til skolens Multihal. Ledelse og administration: Ledelse og administrationen, med deres funktionsbehov, placeres centralt og mere synligt I stueplan i midterfløj i forbindelse med eksist. hovedindgang og med nær tilknytning til de øvrige funktioner. Personalefaciliteter: På første sal i midterfløj anvendes eksist. personalefaciliteter så vidt muligt. Der er i dag stor og meget flot personalestue med god dagsbelysning på hjørnet ud mod skolegården. Der er eksisterende te køkken og eksist. toiletforhold, som kan renoveres, samt bagvedliggende kontorer, der vil kunne opdeles og anvendes til forberedelse- og kreativt rum. Samtale og møderum vil kunne placeres centralt beliggende i eksisterende kontorer i stueetage i nord-vestlig retning og/eller rundt om trappeopgangen. Bruse og omklædningsrum tænkes etableret i kælder i forbindelse med hovedindgang. 27

28 Faglokaler: Rammerne for eksist. faglokaler i den lave bygning på nordsiden, anvendes/ombygges fremover til kreativt område, natur videnskabligt område og køkken-hjemkundskab. Der vil umiddelbart være adgang til udeområder og ude-værksteder ligesom der er depotrum til de enkelte faglokaler. Den gamle øst gymnastiksal anvendes/ombygges til skolens nye multi-sal med plads til bevægelse, gymnastik, musik-drama, festlokale m.m. Eksist. kælder under gymnastiksal anvendes fremover til depotrum med adgang via trappe og elevator. Eksist. omklædningsfaciliteter i den lave mellembygning mellem gymnastiksal og nord-øst fløj nedrives, da den ikke vurderes egnet til ombygnings formål. I stedet opføres ny lav bygning ved siden af eksist. gymnastiksal vendt ind mod skolegården og indeholdende handicap venlige toilet/omklædningsfaciliteter, hygiejne rum, fysioterapi, sanse og motorik rum m.m. tilsammen udgør de skolens nye multihal. 28 Den nye multihal adskilles/forbindes med nord-østfløjen via overdæket glasgang som udover overdækket forbindelse til hovedbygningen også giver den flotte arkitektoniske mulighed, at etablere et kig, samt fysisk adgang, langs øst-fløjens facadeflugt - mellem østlige parkeringsplads og hovedindgang i midterfløj. Multisalen vil med sin placering og funktioner kunne anvendes på naturlig vis af Dybkær Specialskole samt af områdets lokale foreninger / beboere. Illustration set fra øst parkeringsplads større åbenhed og mulighed for et kig mod hovedindgang

29 Kørselsafdelingen: Det vil være muligt at kombinere INDKØRSEL AFLEVERING UDKØRSEL for skolens mini busser, på skolens nordside mod Sandgade, med efterfølgende mulighed for at køre bussen i pit for vask, støvsugning og pleje af bussen. Der tænkes etableret byggeri, i forbindelse med vaskepladsen, hvor kørselsafdelingens 2 selvstændige værksted og depotrum kan kombineres med skolens generelle ønske om et ude-livsdepot. 29 Chaufførerne bringer/afhenter børnene i deres respektive områder på en af etagerne i nord-øst fløjen. I den forbindelse vil det være naturligt at gøre brug af den nærved liggende personalestue og være en del af dette fællesskab, eller bare for at læse dagens avis! Foto langs bus ud/ ind

30 Sammenstilling i skemaform Kriterier: Nylandsvej 16 (Nordre Skole) Forhold: Ringe Mindre god God Over middel Bedst Arendalsvej 273 (eksist. Dybkær Specialskole) Ringe Mindre god Beliggenhed X (i forhold til centrum, transport) Beliggenhed (i forhold til svømmehal, X transport) Mulighed for tilkørsels og parkeringsforhold X X Mulighed for anvendelse af udearealer X X*1 God X Over middel Bedst Plane terrænforhold i forhold til tilgængelighed - ude X X Bygningens arkitektoniske værdi Mulighed for anvendelse af bygningens nuværende logistik X X Mulighed for udnyttelse af de fysiske rammer i eksisterende X X*2 bygninger Tilgængelighed i bygningen X*3 X Bygningens nuværende tekniske installationer X X*4 X Bygningens energimæssige (isoleringsmæssige) værdi X X X*5 Bygge og ombygningsperiode X*6 X*6 Muligheden for at lokale foreninger kan bruge evt. fællesfaciliteter såsom f.eks multisal X Skematisk oversigt af vurderinger *1 - forudsætter tilkøb af grundareal X X X 30 *2 God mulighed for at udnytte eksist. rammer, men kræver meget tilbygning for at opfylde alle skolens funktionsbehov *3 forudsætter etablering af elevatorer for adgang mellem de forskellige niveauer *4 set som helhed vurderes de til at ligge på grænsen mellem mindre god og god. Ved ombygning vil man renovere installationerne. Ved brug af bygningen som den er på nuværende tidspunkt vil de kunne anvendes *5 Eksist. bygninger fra 84 og 99 er ikke opdaterede i forhold til nuværende og fremtidige strengere energikrav. Nye tilbygninger opføres efter nuværende energikrav *6. I forbindelse med byggeperiode vil eksist. skolegang være påvirket og evt. skulle foregå andet sted. På Nylandsvej kan man flytte ud når ombygningen er afsluttet

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

Facilitets- og udviklingsplan

Facilitets- og udviklingsplan Facilitets- og udviklingsplan Facilitetsundersøgelse - Beskrivelse og vurdering af idræts- og kulturfaciliteterne Bilag 2 for Næstved Kommune 2009 Næstved Museum Boderne Sct. Peders Kirkeplads 8-12 DK

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening

KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening KONKURRENCEPROGRAM Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd 24. september 2010 Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Konkurrencens baggrund... 1 2

Læs mere

1/98. Indholdsfortegnelse

1/98. Indholdsfortegnelse 1/98 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 3.1 Stuerne... 9 3.2 Bade- og toiletfaciliteter... 9 3.3 Gangarealer... 10 3.4 Køkken... 11 3.5 Opholdslokaler...

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere