DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,"

Transkript

1 DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning & vedligehold Søvej 1, 8600 Silkeborg Rådgivere: Constructa A/S Rådgivende Ingeniører og Arkitekter Hagemannsvej 24, Silkeborg

2 Indhold Indhold... 2 Analysen... 4 Tidlig udtalelsen om budgettal... 4 Om organisationen, Dybkær Specialskole... 4 Opgavebeskrivelse... 5 Resume... 6 Behovsanalyse for Dybkær Specialskole... 7 Generelt... 7 Rumskema A... 8 Rumskema B... 9 Rumskema C Rumskema D Rumskema E Opgørelse Beskrivelse af Arendalsvej Bygningens / stedets kvaliteter Generelt Æstetisk Logistisk - bevægelse og sammenhænge i bygningen Teknisk Områdets byggemuligheder Begrænsninger / muligheder Lokalplan/kommuneplan Byggelinier Fredning Jordkvalitet Lokalområde Tilførelse af værdi Afgivelse af værdi Forslag til anvendelse Overordnet ide Grovdisponering Beskrivelse af Nylandsvej Bygningens / grundens kvaliteter Generelt Logistik - bevægelse og sammenhænge i bygningen Æstetik Teknik Områdets byggemuligheder Lokalplan / kommuneplan Byggelinier Fredning Begrænsninger / muligheder Lokalområdet Tilførelse af værdi Forslag - anvendelse af Nylandsvej 16 til Dybkær Specialskole Overordnet ide Grovdisponering

3 Sammenstilling i skemaform BUDGET Bygherre fremtidige afklarende opgaver Vurdering af muligheder, budgetter og alternativer Bygherres afdækning af opgaver og interne resurser for løsning af opgaven Risikoanalyse Byggesagens hovedforudsætninger Værdier og strategi for håndtering af bygherres indsats Bæredygtighed Bilag 1 funktionsdiagram - i tilknytning til behovsanalyse og rumskemaer A,B,C, D,E 3

4 Analysen Nærværende rapport er resultatet af en analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole udført af Constructa A/S rådgivende ingeniører og arkitekter - for Silkeborg Kommune, Ejendomme, Søvej 1, 8600 Silkeborg i perioden fra uge Arbejdet har omfattet følgende discipliner, såsom: o Gennemgang af rapporten Beskrivelse af Dybkær Specialskole 2012 o Møde med ledelsen for Dybkær Specialskole, o Besigtigelse af eksisterende forhold på Arendalsvej 273 og Lemming Skolevej 8D, Lemming, o Udarbejdelse og behandling af krav og ønsker i skemaform o Møde med byggeudvalg o Tilretning af krav og ønsker i skemaform o Møde med lokalråds formand/repræsentanter o Endelig tilretning af krav og ønsker i skemaform og godkendelse. o Besigtigelse af lokaliteter på Nylandsvej 17, Nordre Skole og Arendalsvej 273 med henblik på byggeteknisk vurdering samt vurdering af anvendelsesmuligheder og hovedgreb i forbindelse med placering og fremtidige rammer for Dybkær Specialskole. o Samling af data fra analyser i nærværende rapport, som udgangspunkt for indstilling til Børne- og Unge udvalget i Silkeborg Kommune. Tidlig udtalelsen om budgettal På vedholdende opfordring af Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune, har vi udtalt os om vores skøn for budgettet den Det blev gjort på baggrund af, at vi kun havde fundet arealbehov gennem afdækning af ønsker til rum. Lokaliteterne på Nylandsvej og Arendalsvej var ikke vurderet, hverken teknisk eller planmæssigt. Det blev derfor kraftigt understreget, at budgetskønnene kunne være langt fra det endelige skøn, efter analysearbejdets afslutning. Det var imidlertidig vigtigt for Silkeborg Kommunes Skoleafdeling af have disse skøn med til Kommunens budgetseminar Derfor udførtes disse på det ufuldstændige grundlag. Det rigtige grundlag forligger her. 4 Om organisationen, Dybkær Specialskole Den samlede organisation består af Dybkær Specialskole, Kørselsafdelingen og Videnshus Dybkær med en placering i dag på Arendalsvej 273 og Lemming Skolevej 8D. I centrum er brugerne. Det drejer sig om 90 elever på skolen, samt børn og unge, som er tilknyttet Videnshuset i større eller mindre grad. Dertil skal lægges et større antal voksne kursister, der undervises gennem kurser i Videnshuset løbende. Alle børn og unge på skolen har svære generelle indlæringsvanskeligheder. En fjerdedel af børnene har behov for fysiske hjælpemidler herunder kørestol, ståstatvi, NF-walker m.m. Der er ca. 90 ansatte i den samlede organisation samt i mindre omfang eksterne kursusholdere. 65 af disse er pædagogisk personale. Skolen er faseopdelt i afdelinger, så elever og personale til enhver tid i skoleforløbet oplever overskuelige miljøer med en kultur, der på samme tid matcher elevernes faktiske alder og

5 udviklingsmæssige kompetencer. Skolens 3 afdelinger består af 3 basiselevgrupper, hvor der skal være plads til 8-12 elever i hver elevgruppe med tilhørende personaleteams. Det er vigtig for samarbejdet og eleverne at der er et fælles lokale i hver afdeling. Skole og fritidsdel er integreret i de samme fysiske lokaler og skolen arbejder helhedsorienteret. Den samlede organisation fungerer i henhold til flere forskellige lovgivninger Opgavebeskrivelse Ifølge Beskrivelse af Dybkær specialskole 2012 er der bevilliget midler til, at der kan udarbejdes en analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole. Nedenstående er en beskrivelse af skolens generelle og overordnede ønsker til de fremtidige fysiske rammer og placering: Skolen ønskes samlet på en matrikel for at kunne give eleverne et sammenhængende skoleforløb. Der kan desuden spares ressourcer bl.a. i transporten af elever, personaletimer ved samling på en matrikel og kun et sæt fag og administrationslokaler. De fysiske rammer i Lemming er utidssvarende bl.a. ved at rørsystemet under Lemmings skoles bygninger skønnes at være en tikkende bombe rørene kan springe igen når som helst eneste udbedringsmulighed er ophugning af gulvet i grundplan Specialskolen har i dag ingen faglokaler på Arendalsvej, såsom idrætsfaciliteter, billedkunst, naturvidenskablige lokaler, m.m. Det er ikke tilfredsstillende, når skolens elever er afhængige af optimale kreative og motoriske fagtilbud i deres skoleforløb. Manglen på faglokaler skyldes at Dybkærskolens faglokaler, som Dybkær Specialskole skulle have adgang til, bliver brugt fuldt ud af skolen selv pga. stigende elevtal. 5 Videnshuset, der tilbyder en lang række tilbud, der tidligere lå i regionalt regi, er blevet en stor succes, hvilket giver pres på de fysiske rammer på Arendalsvej. En placering i nærheden af Silkeborg Midtby, pga. transport og andre skoler med samme elevmålgruppe, er at foretrække + tæt på svømmehal. Bygninger der imødekommer moderne krav som tilgængelighed overalt for alle og indretningsmæssige gode, funktionelle fysiske rammer med nødvendige faglokaler og fællesfaciliteter. De specifikke behov til de fysiske rammer er senere uddybende beskrevet og konkretiseret i behovsanalysen under pkt. 5.

6 Resume Vi ser der er store fordele ved at anvende Nylandsvej 16 som hjemsted for Dybkær Specialskole. Ved en samling på Nylandsvej, bør de resterende arealer, som ikke skal anvendes af Dybkær Specialskole, udnyttes af tredjepart. Tredjepart bør hurtigst mulig inddrages i ombygningsarbejdet, således der opnås en helhedsløsning til gavn for både lokalområdet, kommunal økonomi og opnåelse af god synergi mellem brugere og ejere af Nylandvej som område. Nylandsvejs ligger tæt på Nordvestbadet og hovedfærdselsåre. Begge dele er meget attraktivt for skolen. Yderligere vil skolen bidraget til lokalborgernes dagligdag ved at bibringe gode faciliteter som kan anvendes efter skolens åbningstid måske I skolens åbningstid. Skolen bliver dermed en aktiv for andre end sig selv. På Arendalsvej ligger i forvejen en skole der har faciliteter som lokalbeboerne kan gøre brug af. Der er derfor begrænset, hvor meget det vil påvirke lokalbeboernes faciliteter at skolen flyttes derfra. Udfordringen omkring selve ombygningsprocessen, taler også for Nylandsvej 16. På Nylandsvej kan Dybkær Specialskole flytte ind når ombygningen er foretaget. Adgang til, og opdeling af skole, videnshus og kørsel er optimal på Nylandsvej, ligesom der er store regulærer udearealer til rådighed. Til Arendalsvej fordel tæller byggeri i et plan, mod Nylandsvejs 3 plan. Kvadratmeterprisen er på ca. 13 tkr. ved samling af Dybdal Specialskole på Nylandsvej 16 mod en kvadratmeterpris på ca. 17 tkr. ved samling på Arendalsvej. Der anvendes et større areal på Nylandsvej (ca m²), end der vurderes nødvendigt på Arendalsvej (ca m²). Dette skyldes de forskellige indretnings- og dispositionsmuligheder der er ved anvendelse af eksisterende bygning kontra udstrakt nybyggeri, der kan indrettes optimalt iht. rumbehov og ønsker. Se budget på side Alternativt det kunne overvejes, at rive det hele ned, eller dele af det, på Nylandsvej 16, med mulighed for at opføre nyt! Constructa A/S Ark. Preben Nørlund & Chr. Aagaard N.

7 Behovsanalyse for Dybkær Specialskole Nedenstående behovsanalyse er udarbejdet i samråd med Dybkær specialskoles ledelse og med baggrund i registrering af de eksisterende rammer på de to skoler. Ønskerne er således udtryk for Dybkær specialskoles ønske og krav til de fysiske rammer under optimale forhold. Ønskerne forholder sig ikke til en bestemt placering, men er objektive ønsker fra skolen ud fra en daglig praktisk og pædagogisk praksis. Generelt At Dybkær Specialskole, med de forskellige afdelinger i organisationen - skole, kørselsafdeling og Videnshus overordnet set, kan fungere som en helhed. Og at de forskellige afdelinger, med hver deres tilbud/funktioner kan fungere for sig selv! At skolen med indskoling, junior, ungdom og autismeområde, har rum til at ankomme, rum til at være aktiv, rum til at hvile, rum til at være individuel, rum til opbevaring, rum til hygiejne, rum til hjælpemidler og rum til at være fælles. At skolen kan gøre brug af faglokaler og lærer/pædagoger har adgang til administrationen og adgang til personalefaciliteter. At faglokaler er placeret hensigtsmæssigt så de fælles servicefunktioner kan bruges selvstændigt af skolen, bruges af videnshuset og evt. bruges af byen til aftenskole, foreninger og evt. privat udlejning. At rummene tænkes fleksibelt anvendt, hvoraf nogle kan anvendes til flere funktioner At videnshuset har del i personalefaciliteter, er tæt på faglokaler og fysisk placeret adskilt fra skolen. Har egen modtagelse med egen indgang og garderobe 7 At personalefaciliteter har rum for fordybelse, individuel og fælles forberedelse, samtale, fællesskab og rum for kreativitet At kørselsafdelingen kan benytte sig af fællesfaciliteterne, være en del af personalet og har gode ude faciliteter til pleje af busserne samt depotplads. At administrationen har kontorer for individuelt arbejde og møder. At adm. kan være adm. For både skole og videnscenter og dog klar over hvem de møder af kunder/klienter Ovenstående er efterfølgende uddybet og konkretiseret i efterfølgende skemaform og funktionsdiagram:

8 Rumskema A Afd. Generelt F-KLASSEN (Autisme) Rum benævnelse Klasseområde 1 Depot/ skabsplads Toilet/ hygiejnerum Note A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum Særligt indrettet område -være sig Plads til ca. 5-7 elever ved fællesbord og selv m. egne faciliteter. Alt skal separate opholdssteder/nicher. Godt boltes fast med hyldeplads og skabe Til området 1 15 Til legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Toilet til renlige + toilet/bad/skifte Handicapvenlig bruseniche, håndvask mulighed til ikke renlige elever og og toilet, 1 briks, vaskemaskine, fysisk. handicap tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab Klasse 2 Være sig selv/fælles leg Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Hjælpemiddel Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven. Garderobe God plads til skoletasker, kurve med skiftetøj, fodtøj og jakker Tekøkken Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine,1 køleskab, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Summa 145 INDSKOLING Fællesrum (loftslift i hjørne) I sammenhæng m. klasselokaler og uden forstyrr. gennemgang Fleksibelt m. plads til klaver, tavle, ribber, lydanlæg og motorisk aktivitet Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Te-køkken Depot/ skabsplads Forberedelse/ computerrum Hjælpemiddel Klasselokale- -område Til en elevgruppe ad gangen (1 klasselokaleområde) Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine, 3 køleskabe, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Tilhørende fællesrummet (afdelingen) 1 24 Til fagsamlinger, legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Til elever Bord og hyldeplads til computer og printer evt. mulighed for opdeling i to. Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Bruges fra eleverne møder ind til skole om morgenen til eleverne skal hjem om eftermiddagen fra SFO/klub (25 % af 30 elev) Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven Plads til 8-12 elever ved fællesbord, separate arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i alle klasser. Garderobe God plads til skoletasker, kurve m. skiftetøj,fodtøj jakker Toilet Almindelige toiletfaciliteter til elever der er renlige og kan klare sig selv Depotrum/niche/ eller væg 3 6 Hylder, skabe, gulvplads til opbevaring af diverse Klasse 2 Være sig selv, lille gruppe, stille/aktiv rum Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Egen legeplads Til de yngste Summa 407 8

9 Rumskema B Afd. Generelt JUNIOR Rum benævnelse Fællesrum (loftslift i hjørne) Hygiejnerum Note I sammenhæng m. klasselokaler og uden forstyrr. gennemgang Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum Fleksibelt m. plads til klaver, tavle, ribber, lydanlæg og motorisk aktivitet Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Te-køkken Depot/ skabsplads Forberedelse/ computerrum Hjælpemiddel Klasselokale område Til en elevgruppe ad gangen (1 klasselokaleområde) Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine, 3 køleskabe, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Tilhørende fællesrummet (afdelingen) 1 24 Til fagsamlinger, legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Til elever Bord og hyldeplads til computer og printer evt. mulighed for opdeling i to. Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Bruges fra eleverne møder ind til skole om morgenen til eleverne skal hjem om eftermiddagen fra SFO/klub (25 % af 30 elev) Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven Plads til 8-12 elever ved fællesbord, separate arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i alle klasser. Garderobe God plads til skoletasker, kurve med skiftetøj, fodtøj og jakker Toilet Almindelige toiletfaciliteter til elever der er renlige og kan klare sig selv Depotrum/niche/ eller væg 3 6 Hylder, skabe, gulvplads til opbevaring af diverse Klasse 2 Være sig selv, lille gruppe, stille/aktiv rum Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Egen legeplads Til de mellemste Summa 407 9

10 Rumskema C Afd. Rum benævnelse Note Generelt UNGDOM Egen indgang En indikation af: her bor de store. Fællesrum I sammenhæng m. klasselokaler (loftslift i hjørne) og uden forstyrr. gennemgang Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum Egen indgang/bagindgang Fleksibelt m. plads til klaver, tavle, ribber, lydanlæg og motorisk aktivitet. Der skal være en mangfoldighed af zoner m. plads til ungdoms-kultur, sofa/hyggeområde, somputerpladser, cafeområde m.m Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Pers. toilet Til afd. Lærer og pæd Personlig hygiejne Garderoberum Til afd. Lærer og pæd stk. aflåst opbevaringsskab pr. lærer/pæd. Til værdigen-stande, overtøj, regntøj, støvler Te-køkken Depot/ skabsplads Forberedelse/ computerrum Hjælpemiddel Klasselokale område Til en elevgruppe ad gangen (1 klasselokaleområde) Hæve-sænke bord m. vask. Opvaskemaskine, 3 køleskabe, 1 fryseskab, skab til service, plads til rulleborde Tilhørende fællesrummet (afdelingen) 1 24 Til fagsamlinger, legetøj, måtter, skamler med mere gulv, hylde og skabsplads Til elever Bord og hyldeplads til computer og printer evt. mulighed for opdeling i to. Skal stå tæt ved klasserne men væk fra gangareal, undervisnings og legeområde Bruges fra eleverne møder ind til skole om morgenen til eleverne skal hjem om eftermiddagen fra SFO/klub (25 % af 30 elev) Rum/niche med gulvplads hvor gåstativer, kørestole m.m. kan parkeres, (ca. 1m² pr. enhed) + vægplads til hylder for oven Plads til 8-12 elever ved fællesbord, separate arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i alle klasser. Garderobe God plads til skoletasker, kurve med skiftetøj, fodtøj og jakker Toilet Almindelige toiletfaciliteter til elever der er renlige og kan klare sig selv Depotrum/niche/ eller væg 3 6 Hylder, skabe, gulvplads til opbevaring af diverse Klasse 2 Være sig selv, lille gruppe, stille/aktiv rum/ hæng ud-rum Plads til 1-2 senge, stor gulvpude, madres og lignende Eget ude Ude-hæng ud område område Summa

11 Rumskema D Afd. Rum benævnelse Note A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Generelt Ingen loftslifte i faglokaler Ingen loftslifte i faglokaler FAGLOKAL. Kreativt område Til træ, tøj, billed/glaskunst m.m. (evt. også bruges til aftenskole) Opdelt i 2-3 forskellige men sammenhængende rum m. fællesbord, hæve/sænke arbejdsbord, hylder og skabe med godt med fralægnings og opbevarings-plads, udslags-vask, evt. maskiner i skab Depot Til kreativt område 1 12 Godt med skabs og hyldeplads Udeværksted Til kreativt område 1 25 Udeareal m. plads til at arbejde groft med træ, jern cykler, bålplads Natur Videnskablig område Til natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi, og ekstra møde/kursus lokale Plads til 8-12 elever og 4-6 personale ved fællesbord, separate hæve/sænke arbejdsstationer, computerpladser, smartboard og en lille almindelig tavle. Vask i klassen Udeforsøg Til natur videnskablig område 1 25 Udeareal (kan være sammen med Køkkenhjemkundskab Materialesamling Til undervisning for en større gruppe (evt. også bruges til aftenskole eller anretterkøkken i forbindelse med multisal KUN til lærer. Skolens materialesamling og ekstra møde/kursus lokale Udelivs depot Til skolen udeværksted kreativt område) Hæve-sænke borde m. vask, ovn og komfur (med tilgang fra begge sider), spisepladser m. plads til 4 elever ved hvert bord, separat afdeling med skabe til service, opvaskemaskine og håndvask 1 30 Plads til kasser m. eventyrvpå hylde og reoler +mødebord og stole til 8 pers. Til udendørs redskaber såsom kajakker, moon cars, tilbehør med mere MULTISAL m² (loftslift hjørne v. hygiejne/ fysioterapi) Affald/service Til skolen 1 50 Rum til affald/service Gymnastik/sport Foregår i multihal. Til skolen, Gulvplads til boldspil, leg, øvelser, videnshuset, aftenskole, udlejning gymnastik, trampolin, store madrasser/puder, ribber til at klatre op i m.m. Musik/drama Scene i gavl Foredrag/ samling Festlokale Kursus/møde Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Til multisalen. Evt. som udtræksscene Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Foregår i multisal. Til skolen, videnshuset, aftenskole, udlejning Gulvplads til forskellige musikinstrumenter + scene Gulvplads til opførelse og plads til musikinstrumenter Plads til stolerækker og bord/stoleopstilling, tavle, flip over, avudstyr med projektor Plads til stolerækker og bord/stoleopstilling Plads til stolerækker og bord/stoleopstilling, tavle, flip over, avudstyr med projektor Motorik Til skolen og videnshuset Gulvplads til trænings område, måtter madrasser m.m. Sanserum Oplevelsesrum til stimulation Brug af gulv, væg, loft Fysioterapi/ massage rum I nær tilknytning til multisal Plads til 2 brikse for massage, stole og andet udstyr, skærmvæg, loftslift Indgang Egen indgang til multihal 1 20 Indgang med garderobe til 100 pers Toilet M/K Toilet tilknyttet indgang 1 5 Til multisal Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap Toilet/Om klædning - dreng Handicapvenligt manøvreplads Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift 5-6 Bænke og knager til overtøj, handicapvenlig bruseniche, handicaptoilet Toilet/Om klædning - piger Handicapvenligt manøvreplads Bænke og knager til overtøj, handicapvenlig bruseniche, handicaptoilet Depot 1 borde og stole 1 15 Plads til opstabling af borde og stole 11

12 Depot 2 instrumenter 1 15 Plads til opbevaring af forskellige musikinstrumenter Depot 3 Redskaber 1 15 Plads til opbevaring af gymnastikredskaber Depot 4 Depot for lokal aktivitet(evt. som 1 15 Skabe og hylder, gulv og vægplads aftenskole) Kursus/møde lok Til mindre gruppe 1 15 Mødebord + stole 8-12 pers. Summa 1000 Rumskema E Afd. Generelt VIDENSHUS (udvidelses muligheder) Rum benævnelse Indgang m. garderobe Note Vigtigt med egen indgang for modtagelse A n t a l Areal i m² (skøn) Antal personer Elever (max.) Antal medarbej dere lærer/pæ d. (max.) Ønsker som skal indarbejdes. Loftslifte i alle rum 1 12 Plads til at ankomme, lille bord 2 stole - venterum Garderoberum Plads til overtøj, sko, støvler m.m. Personaletoilet Til pædagoger 1 5 Til personlig hygiejne Kontor Til 9 personer med max. 3 pr. kontor 3 20 Plads til arbejdsborde m. computer, hylder og skabe for opbevaring. Plads til Hygiejnerum Toilet/bad/skifte mulighed til ikke renlige elever og fysisk. handicap mødebord til 4 personer Handicapvenlig bruseniche, håndvask og toilet, 1-2 brikse, vaskemaskine, tørretumbler, stålvask, bordplade, hylder, opbevaringsskab, loftslift Depot Til kontor 1 12 Hylde og skabe til arkiv Samtalerum Evt. sammen m. pers. faciliteter 1 10 Bord og stole, tavle, flipover m.m. Summa 129 ADM. Skoleleder Plads til arbejdsbord m. computer, hylder og skab for opbevaring. Lille mødebord til 4 personer Viceinspektør Plads til arbejdsbord m. computer, hylder og skab for opbevaring. Lille mødebord til 4 personer 3 x leder og teknisk medarbejder Plads til 4 x arbejdsborde med computer, hylder og skabe for opbevaring. Lille mødebord til 4 personer 4 x sekretærer Plads til 4 x arbejdsborde m. computer, hylder og skabe. Mødebord til10 pers. Garderobe Til administrationen Plads til overtøj, skabe til værdigenstande Personaletoilet Til administrationen Personlig hygiejne Summa 137 PERSONALE FACILITE TER Personalestue Hvor der kan være ca. 50 personer Plads til borde stole, tavle, flip over, avudstyr med projektor, plads til sofa/bløde møbler Te-køkken Evt. i forbindelse m. personalestue 1 10 Anretterbord, bord med vask, opvaskemaskine,køle/fryseskab og skabe til service Forberedelse Til 10 computerstationer Plads til forberedelse ved egen computerstation, hylder 5 x samtalerum Samtale og fordybelsesrum til sammenlagt ca. 60 pers Bord og stole, tavle, flip over, zoner for stilhed/aktivitet Klip/kopi/klistre Klippe og klistreområde og kopi 1 20 Plads til kopimaskine, langt arbejdsbord, skabe og hylder Garderobe Til ca. 25 personale, ca transportfolk og 10 i administration Plads til overtøj, Aflåste skabe til værdigenstande 2xpersonaletoil. personalefaciliteter Personlig hygiejne Bruserum M/K Centralt placering brusebad for hver 10 beskæfigede = 10 stk.fordelt på M/K rum. j.f. BR10. Omklæd. afskærmet fra bad Værksted/depot (transport) Kørselsafdelingen en del af personale faciliteterne Værksted +plads til opbeva ring af ekstra sæder til busser, skabe, hylder, pleje-produkt. Ude-pleje af bus Til kørselsafdelingen Vaskeplads, støvsugning m.m. til busser Summa

13 Øvrige ønsker varmtvandsbassin til træning - som ved Nordvest badet Opgørelse Alle funktionerne i skemaerne er opgjort i netto arealer og udgør tilsammen ca m² netto areal, som omregnet til bruttoareal (incl. gange og ydre afgrænsninger) udgør ca m² m² er således dimensioneringsgrundlag i denne rapport ved optimal indretning. Dybkær Specialskole - set fra Arendalsvej Beskrivelse af Arendalsvej 273 Eksisterende Dybkær specialskole 13 Bygningens / stedets kvaliteter Generelt Dybkær Specialskole på Arendalsvej 273 er opført i 1984 som bygning i 1 etage med fladt tag og tilbygget yderligere i 1999 med to pavilloner i 1. etage. Skolen er i dag indrettet med kontorer og opholdsrum for personale og administration, placering af junior og indskolingsområdet samt Videnshuset. Skolen er beliggende på et ca m² stort areal med udendørsfaciliteter, der passer til eksisterende behov og niveau. Adgangsforhold til Dybkær Specialskole sker i dag vi naboen Dybkær Skoles indkørsel ligesom parkering sker på Dybkær Skoles grundareal. Æstetisk Skolen er opført som let byggeri med facadepartier i træbeklædning / facadeplader opbygget på træskelletvægge med indvendig beklædning i gips. Tagkonstruktionen på hovedbygningen er udført som built-up tag og på tilbygninger som pyramidetag med tagpap belægning. Skolen bærer præg af at være (forholdsvis) prisbilligt fornuftsbyggeri hvor der er bygget og tilbygget via knopskydning, i lidt forskellige stilarter, og hvor det nu engang har kunnet lade sig gøre på grunden. Skolen har en fin skala og har charme med de forskellige bygningsmæssige former, hjørner og kroge, hvor der er mulighed for ude ophold og er desuden beliggende tæt ved dejligt grønt skovområde. Arkitektonisk set er Dybkær Specialskole meget u-interessant og ikke bevaringsværdig!

14 Dybkær Specialskole - set fra parkeringspladsen - ankomsten Logistisk - bevægelse og sammenhænge i bygningen Personale og administrations-områder er placeret i forbindelse med indgangen. Den videre bevægelse og sammenhæng rundt i bygningen foregår primært gennem de enkelte Junior og indskolings områder. Det er ikke hensigtsmæssigt, og ud over forvirrende virker det meget forstyrrende for brugen af de enkelte afsnit. 14 Dybkær Specialskole indretning og bevægelse Teknisk Dybkær Special skole er forsynet med fjernvarme. Alle varme, vand og el installationer samt kloakforhold fungerer hensigtsmæssigt efter servicelederens udsagn, i forhold til skolens nuværende størrelse og niveau. Dog er der lidt problemer med afkøling i forhold til radiatorvarmen i de to pavilloner og der skal formodentlig foretages indreguleringer eller foretages udskiftninger af visse komponenter.

15 15 Dybkær Specialskole beliggenhed, omgivelser, tilkøbsmulighed Områdets byggemuligheder Begrænsninger / muligheder En fremtidig udbygning af Dybkær Specialskole, for at samle hele skolen (i dag Arendalsvej og Lemming) med funktioner som det fremgår af behovsanalysen, er umiddelbart begrænset af grundens størrelse og ikke-optimale adgangs samt parkeringsforhold. Skolen vil dimensioneringsgivende have brug for en udbygning på omkring m² for sammenlagt med de eksisterende m² at komme op på ca m² jf. behovsanalysen. Grundet udnyttelsesmuligheden i eksisterende bygninger, vil arealet på udbygningen være større og omkring 3200 m² som sammenlagt med eksisterende bygninger på 1400 m² giver = 4600 m² En mulighed vil være at tilkøbe et grundareal af Dybkær skolens sydlige grundareal som i dag er et kuperet og et skovlignende område. Såfremt Dybkær Skole vil afstå arealet. Bebyggelsesprocentmæssigt vil det kunne lade sig gøre, idet Dybkær Skole i dag har et grundareal på omkring m² og har bebygget grunden med ca m² svarende til en udnyttelse på omkring 10% Ifølge Plan og Byg i Silkeborgs Miljø og teknik afdeling karakteriseres området som bygbart, og projektet vil formodentlig være lokalplanpligtigt i forhold til brug af terræn, reduktion af skovbyggelinie m.m. En lokalplan vil tage mellem måneder fra igangsættelse.

16 Såfremt Dybkær Specialskole tilkøber et areal på ca m² af Dybkær Skole, vil Dybkær Specialskole komme op på ca m² grundareal. Med en bebyggelse på sammenlagt 4600 m², vil skolen dermed udnytte grunden med ca. 29 %. Grundarealet for tilkøb er dog så kuperet, at en fremtidig bebyggelse enten vil være en søjlebåren bebyggelse eller en udnyttelse af terrænet til bebyggelse i 2 etager med elevatorer/ramper. Der vil være en del terrænregulering forbundet med brug af området. Lokalplan/kommuneplan Der er ingen lokalplan for området, men området som Dybkær Specialskole er beliggende i, er omfattet af Kommuneplanramme nr. 13-O-02, som bl.a. beskriver at området er udlagt til bl.a. offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent der er fastsat til 30 % Byggelinier Der er ingen byggelinier, men Silkeborg Kommune kan ifølge Teknik og Miljø håndhævde en vejbyggelinie på ca. 5 m mod Arendalsvej Højdekurver Dybkær Specialskole er beliggende på et hævet niveau i forhold til Arendalsvej. Området direkte mod syd (tilkøbsmulighed-nabogrund) er karakteriseret af en slugt med et fald og niveauforskel på ca. 5-6 meter i forhold til skolens beliggenhed. Mod syd-øst er terrænet svagt stigende opad. Fredning Området er beliggende i skovbyggelinie. Der skal søges dispensation. Jordkvalitet Jordforureningsforhold efter jordforureningsloven er ikke kortlagt 16 Lokalområde Tilførelse af værdi Udbygning af skolen med f.eks. multisal, vil gøre det muligt for områdets beboere og lokalforening at benytte sig af fællesfaciliteterne. Afgivelse af værdi Hvis Dybkær Specialskole flytter mister området en institution, men har som sådan ikke ellers indflydelse på lokalområdet.

17 Forslag til anvendelse Overordnet ide Den overordnede ide tager udgangspunkt i, så vidt mulig anvendelse af eksisterende rammer i eksisterende 1400m² bygninger, samt nye ca m² tilbygninger, som sammen med funktionerne i de gamle rammer kan fungere som en samlet helhed. Det betyder bl.a. en hensigtsmæssig placering af funktionerne i forhold til hinanden, samt muligheden for en klar opdeling funktionerne i mellem, så de kan fungere sammen og hver for sig. Den overordnede disponering af eksisterende + ny bebyggelse, er således bygget op omkring en nord-syd gående bevægelse, og en øst-vest gående bevægelse, som binder nyt og gammelt sammen. Desuden tager den overordnede ide også udgangspunkt i, at indretningen samt placeringen af nye bygnings volumener tager hensyn til dagslysforhold, udkigsmuligheder fra eksisterende lokaler, samt tilgodeser nye uderum, så at såvel F-klassen, Indskolingen, Junior- som Unge- afdelingen kan få hver deres særskilte udeområde. Ligesom det forudsættes at tilkørselsforhold kan foregå som i dag. 17 Dybkær Specialskole overordnet ide

18 Grovdisponering Administration og ledelse: Administration og ledelse placeres som nu, men udvides med eksist. personalestue og dele af eksist. personalefaciliteter og udnytter således den eksist. rumopdeling til skoleleder, viceleder, mellem ledere, sekretærer m.m. Videnshus og personalefaciliteter: Videnshuset og personale faciliteter placeres fremover i ny bebyggelse tæt ved ankomsten, (og administrationen) hvilket både er hensigstmæssigt i forhold til Videnshuset brugere, men også i forhold til den indbyrdes ønskede sammenhæng mellem administration, videnshus og personale. Nye personalefaciliteter placeres også centralt af hensyn til synligheden mod vejen og den hensigtsmæssige afstand til den øvrige skole som sker via ny glasoverdækket gangareal. Dele af personalefaciliteter, såsom forberedelsesrum, kreativt rum eller lign. placeres i eksist. personalefaciliteter og udnytter dermed eksist. rumopdelinger. Skoleområder: Eksisterende junior afdeling bruges fremover som nyt indskolingsområde med adgang via den gamle indgang. Den eksisterende indretning, anvendes fremtidigt med stort set samme disponering dog med ændringer som følger i nedenstående. 18 Dybkær Specialskole grovdisponering

19 De 3 klasseområder benyttes som nu, med tilhørende ekstra klasse, garderobe og toiletforhold. Den fjerde klasse mod nord/vest ombygges til personalegarderobe med tilhørende toiletforhold, depotrum, forberedelses/pc rum til børn og udgangsmulighed mod vest til legeplads for indskolingsområdet. Placering af hygiejnerum, teknikrum, og tekøkkøken bevares som nu, sidstnævnte med fremtidigt adgang til lille gårdrum Det tidligere gennemgangsrum mod syd anvendes fremover som rum til hjælpemidler kombineret med adgang til større depotrum for hele området. Den eksisterende gangforbindelse til de to pavilionner mod syd afbrydes hermed, så at indskolingsområdet bliver fri for forstyrrende gennemgang fra andre afdelinger. F-klassen (autisme-området) placeres i de to pavilloner mod syd-vest og har mulighed for adgang fra eksist. adgang fra nord og adgang via nye tilbygninger. Arealmæssigt er der masser af plads til afdelingens både børn og voksne i de to eksisterende pavilloner, og placeringen, lidt for sig selv, men alligevel sammen med øvrige skole, må betegnes som værende optimalt i forhold til områdets funktion. F.eks får man mulighed for, at bruge den sydlige pavillon særskilt, i særlige situationer, efter behov. Øvrige junior og ungdomsområder tænkes placeret i ny bebyggelse i sammenhæng med øvrige skole, med funktioner som beskrevet i behovsanalysen og med adgang til hver deres respektive udeområder. Faglokaler og Multihal: Faglokaler og multihal, med funktioner som det fremgår af behovsanalysen, placeres ligeledes i ny bebyggelse med multihallen vendt mod nord og faglokaler vendt mod syd, i sammenhæng med øvrige bebyggelse. Kørselsafdelinen: Kørselsafdelingen placeres tæt ved indgangen med efterfølgende mulighed for vask, støvsugning og pleje af busserne på vaskepladsen og mulighed for at benytte sig af fællesfaciliteter for bussernes chauffører. 19

20 Beskrivelse af Nylandsvej 16 Oprindeligt Nordre Skole 20 Nylandsvej 16 Oprindeligt Nordre Skole set fra skolegård mod hovedindgang Bygningens / grundens kvaliteter Generelt Nordre Skole er oprindeligt opført i 1950 erne og sidenhen tilbygget i 1970 erne. Skolen er en typisk efterkrigs byskole i tre etager, med lange gange og klasserum på omkring 48 m². Skolen er i dag indrettet med hall (hovedindgang), administration, personalefaciliteter, faglokaler, en af kommunens børnetandklinikker samt 4 gymnastiksale med tilhørende omklædningsfaciliteter. Der er kælder/krybekælder under en mindre del af skolen, som har været brugt til undervisningsformål, opbevaring og depotrum, samt aktivitetsrum. Der er pulterum i hel tagetagen som i vestlig ende er indrettet for ophold. Nordre Skole er desuden beliggende på et m² stort matrikulært grundareal med meget gode udendørsfaciliteter til boldspil, leg og ophold.

21 NORD Nylandsvej 16 Nordre skole - oversigtsfoto af skole m. boldbaner 21 Nylandsvej 16 Nordre skole - oversigtstegning af skole med indgange Logistik - bevægelse og sammenhænge i bygningen Skolen er forsynet med central placeret hovedindgang i hjørnet mellem nord-øst og midterfløj. Ved denne indgang er der placeret stor og rummelig fordelingstrappe, der sikrer god forbindelse og bevægelse mellem de 3 etager og de herved centralt beliggende administration, faglokaler, personalefaciliteter m.m. Der er ingen elevator. Nord-østfløjen er desuden med ind- og udgang i hjørnet ved øst-gymnastiksalen (mod skolegården mod Nylandsvej) og med ind- og udgang i modsatte nordside vendt mod Sandvejen. Ved denne indgang er der placeret stor og rummelig fordelingstrappe med adgang til de 3 etager, samt adgang til depotrum i kælder og pulterum i tagetage. Der er etableret trappelift. Syd-vestfløjen er udover separat indgang til tandklinik og skolebibliotek i sydvendt facade, forsynet med indgang til sløjdlokale, omklædnings og gymnastiksale. Der er trappe med adgang til undervisningsrum i kælder, adgang til opholdsrum i tagetage, samt adgang til 1.sal via faglokaler og almindelig adgang til 2. sal. Der er ingen elevator.

22 Nylandsvej 16 Nordre skole set fra parkering øst bag gymnastiksal / omklædningsrum 22 Æstetik Nordre skole er karakteristisk med de klart definerede høje røde flotte bygningskroppe i teglstensfacader og det røde tegltag, på hovedbygningerne, hvor hvide vinduespartier er placeret i taktfast orden og rytme og hvor brugen af gode, gedigne materialer, lille gesims (og ingen udhæng) giver bygningerne karakter, stoflighed og udtrykker soliditet. Inspireret af den danske funktionalisme, hvor formen følger indholdet og funktionen frem for dekorationen der er gældende. Klasserummene i hovedbygningerne har gode proportioner, i forhold til fremtidigt brug, i forbindelse med evt. ombygning. Og et godt lysindfald, der gør rummene behagelige at opholde sig i, i forhold til mængden af dagslys. Anderledes gældende dog med de lave bygninger mod nord indeholdende faglokaler og administration et typisk eksempel fra halvfjerdserne hvor rationalitet og effektivitet kommer til udtryk. Hvilket bl.a. kan ses i den manglende patina (at bygningsafsnittet ikke ældes med ynde) Teknik Hovedbygninger på Nordre skoler (nord-øst til syd-vest fløj) er ifølge gamle tegninger opført i massive teglstens ydervægge, støbte hulstensdæk og tagkonstruktion som hanebåndsspær i træ. Ved visuel bedømmelse er der intet der tyder på det skulle være anderledes. Varmeinstallationen er fjernvarme med installationer fortrinsvis fra da skolen blev bygget. Ifølge tidligere udarbejdet Nordre skole moderniseringsplan 06/2008. Er der problemer med at skabe tilfredsstillende rumtemperaturer på kolde dage.

23 Der er ventilation i fysik, skolekøkken, hal og omklædning hvoraf alderen de fleste steder ikke kendes. Der mangler bl.a. ventilationsanlæg på gange og i klasse rum der medfører at gange og lokaler ikke kan nedkøles på en varm sommerdag. Der mangler bl.a. også solafskærmning på sydsider. Ifølge Silkeborg Kommune, Ejendomme rådgivning & vedligehold er vandinstallationen skiftet sidst i 00 erne. El installation fremgår ikke af moderniseringsplanen men er de fleste steder formodentligt fra skolens start. Der findes gasinstallation i fysiklokalet. Der er kloak som fællessystem hvor kapaciteten bedømmes tilstrækkelig på regnvandssiden. Områdets byggemuligheder Lokalplan / kommuneplan Nordre skole er beliggende indenfor lokalplan 36, område A2. (gammel byplanvedtægt) hvoraf det fremgår I område A2 omfattende matr. 440 u er der opført en Kommunal Skole. Evt. anvendelsesændringer til Specialskole, lokale foreninger m.m. samt evt. bygningsmæssige ændringer såsom tilbygninger, nedrivninger vil formodentlig kræve ny lokalplan ifølge Plan og Byg, Silkeborg Kommune Byggelinier Der er byggelinier mod Sandvejen, Nyvangen og Nylandsvej 23 Fredning Der er ifølge Kulturarvestyrelsens ingen fredningsstatus på bygningen Begrænsninger / muligheder Gode tilbygnings og udvidelsesmuligheder generelt da grundarealet er stort! Lokalområdet Tilførelse af værdi Der findes lokal råd og lokale foreninger i området som har stor interesse i brugen og samarbejdet omkring lokaler og ude-områder. Hvilket kan være et stort aktiv for både Dybkær Specialskole og lokalområdet.

24 Nylandsvej 16 Nordre skole overordnet ide til fremtidig disponering og anvendelse Forslag - anvendelse af Nylandsvej 16 til Dybkær Specialskole Overordnet ide Den overordnede ide tager udgangspunkt i at anvende hovedbygningen - den lange nord-østfløj sammen med den østlige gymnastiksal og den vestlige midterbygning - hvor der i dag er indgang, bibliotek m.m. i alt vejledende ca m² brutto. Heraf ca. 600 m² nye bygninger. Der ud over tilbygges med ny forbindelsesgang mod nord og nedrives/tilbygges i forbindelse med gymnastiksalen mod øst, hvilket fremgår efterfølgende. Generelt - anvendes så vidt muligt rammerne for den eksisterende indretning som den er i dag, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 24 Denne opdeling giver en naturlig brug af bygningens hovedgeometri, hvor 3 længer vendt mod syd omkranser et større gårdareal (skolegård) hvilket kan anvendes som primære aflukkede udearealer til henholdsvis indskoling og junior børn. Vendt mod nord og øst giver det en naturlig og mulig brug af eksisterende ankomst og p-areal til personale, forældre og kørselsafdelingen ligesom ungdommen har mulighed for at få deres eget hæng-ud område med bivuakker, bål og overlevelse - væk fra de små. I overgangen til syd-vest fløjen etableres adskillelse, og syd-vest fløjen og øvrige bygninger med omklædningsfaciliteter, gymnastiksale m.m. anvendes til andre formål såsom f.eks lokale foreninger. Den selvstændigt beliggende gymnastik sal mod Nylandsvej kan f.eks anvendes til nyt forsamlingshus for lokalområdet, De to gymnastiksale m. omklædningsfaciliteter til lokale sportsforeninger m. adgang til udebaner, eller til udstillinger, showrooms, eller evt. som garageanlæg. Gamle faglokaler som sløjd, fysik og klasse lokaler tænkes anvendt til aftenskole-brug eller til lokale foreninger, ligesom byens ældste tandlægeklinik bevares. I alt vejledende ca m² brutto til andre lokale og erhvervsmæssige formål. De store arealer til boldspil tænkes fremover anvendt af både Dybkær Specialskole og lokale foreninger i kvarteret.

25 Nylandsvej 16 Nordre skole 2 brede & centrale trappeopgange med 1-2 elevatorer i hver trappeopgang Grovdisponering Opdelingen med brug af nord-østfløj m.m., giver også en naturlig brug af eksisterende rammer i bygningskomplekset i forhold til Dybkær Specialskoles ønsker omkring fremtidige funktioner. Skolen har mulighed for at være samlet selvom det er en større skala og sammenhæng den vil befinde sig i. Logistikken og måden hvorpå man bevæger sig rundt i bygningskomplekset, samt interne sammenhænge, vil både være overskueligt og let tilgængelige. De meget brede og interne trapper (som bevares formmæssigt) vil suppleret med elevatorer (over for - eller ved siden af trappen) give god sammenhæng op og ned i bygningen, funktionerne imellem, samtidigt med de vil have den adskillende effekt der er nødvendigt for at Dybkær specialskoles forskellige funktioner fungerer for sig selv og sammen! 25 God bredde på trappeopgange giver god bevægelse og sammenhæng

26 Skoleområder: Der er bl.a. mulighed for at udnytte de tre etager i nord-østfløjen til henholdsvis indskoling, (stueetage) junior (1.sal) og ungdom (2.sal) og med F-klassen beliggende for sig selv på øverste etage i midterbygningen, men stadig som en del af skolen. Funktionelt vil det være muligt at skabe egne områder for de 4 områder svarende til deres ønsker og uden forstyrrende gennemgang. De lange gange og eksist. afgrænsede klasserum kan inddrages og opdeles efter funktionsbehov med eksist. Klasserum der enten underopdeles eller udvides. Konstruktionen er hulstensdæk, der formodentlig spænder i bygningens tværretning og med bærende langsgående indervæg. Dette vil til dels muliggøre indgreb i eksist. klasserums opdeling, men ikke mulighed for at fjerne alle tværafstivende vægge, idet de har en stabiliserende funktion for facaderne. Teknisk set vil det være muligt og hensigtsmæssigt med føring af nye lodrette faldstammer til vand, kloak, ventilation m.m. da funktionsbehovet og dermed opdelingen vil være stort set identiske på de forskellige etager. Ungdommen har brug for lidt størrere områder, hvorfor en placering på øverste etage bl.a. derfor vil være hensigtsmæssig, med mulighed for en evt. lidt anderledes indretning. 26

27 Videnshuset: Det eksisterende skolebibliotek i stueplan i midterfløj med egen indgang via forkontorer i syd-vest fløj vil fint kunne ombygges og fremover anvendes til nyt Videnshus. Udover muligheden for egen indgang for modtagelse, som er meget vigtig for Videnshuset, samt muligheden for at være meget synlig rundt om hjørnet mod skolegårdene vil den åbne plan løsning være hensigtsmæssig i forhold til en nyindretning/opdeling der passer til Videnshusets behov. Der vil også umiddelbart være mulighed for god sammenhæng til øvrige administration og personalefaciliteter ligesom der vil være inde adgang til skolens Multihal. Ledelse og administration: Ledelse og administrationen, med deres funktionsbehov, placeres centralt og mere synligt I stueplan i midterfløj i forbindelse med eksist. hovedindgang og med nær tilknytning til de øvrige funktioner. Personalefaciliteter: På første sal i midterfløj anvendes eksist. personalefaciliteter så vidt muligt. Der er i dag stor og meget flot personalestue med god dagsbelysning på hjørnet ud mod skolegården. Der er eksisterende te køkken og eksist. toiletforhold, som kan renoveres, samt bagvedliggende kontorer, der vil kunne opdeles og anvendes til forberedelse- og kreativt rum. Samtale og møderum vil kunne placeres centralt beliggende i eksisterende kontorer i stueetage i nord-vestlig retning og/eller rundt om trappeopgangen. Bruse og omklædningsrum tænkes etableret i kælder i forbindelse med hovedindgang. 27

28 Faglokaler: Rammerne for eksist. faglokaler i den lave bygning på nordsiden, anvendes/ombygges fremover til kreativt område, natur videnskabligt område og køkken-hjemkundskab. Der vil umiddelbart være adgang til udeområder og ude-værksteder ligesom der er depotrum til de enkelte faglokaler. Den gamle øst gymnastiksal anvendes/ombygges til skolens nye multi-sal med plads til bevægelse, gymnastik, musik-drama, festlokale m.m. Eksist. kælder under gymnastiksal anvendes fremover til depotrum med adgang via trappe og elevator. Eksist. omklædningsfaciliteter i den lave mellembygning mellem gymnastiksal og nord-øst fløj nedrives, da den ikke vurderes egnet til ombygnings formål. I stedet opføres ny lav bygning ved siden af eksist. gymnastiksal vendt ind mod skolegården og indeholdende handicap venlige toilet/omklædningsfaciliteter, hygiejne rum, fysioterapi, sanse og motorik rum m.m. tilsammen udgør de skolens nye multihal. 28 Den nye multihal adskilles/forbindes med nord-østfløjen via overdæket glasgang som udover overdækket forbindelse til hovedbygningen også giver den flotte arkitektoniske mulighed, at etablere et kig, samt fysisk adgang, langs øst-fløjens facadeflugt - mellem østlige parkeringsplads og hovedindgang i midterfløj. Multisalen vil med sin placering og funktioner kunne anvendes på naturlig vis af Dybkær Specialskole samt af områdets lokale foreninger / beboere. Illustration set fra øst parkeringsplads større åbenhed og mulighed for et kig mod hovedindgang

29 Kørselsafdelingen: Det vil være muligt at kombinere INDKØRSEL AFLEVERING UDKØRSEL for skolens mini busser, på skolens nordside mod Sandgade, med efterfølgende mulighed for at køre bussen i pit for vask, støvsugning og pleje af bussen. Der tænkes etableret byggeri, i forbindelse med vaskepladsen, hvor kørselsafdelingens 2 selvstændige værksted og depotrum kan kombineres med skolens generelle ønske om et ude-livsdepot. 29 Chaufførerne bringer/afhenter børnene i deres respektive områder på en af etagerne i nord-øst fløjen. I den forbindelse vil det være naturligt at gøre brug af den nærved liggende personalestue og være en del af dette fællesskab, eller bare for at læse dagens avis! Foto langs bus ud/ ind

30 Sammenstilling i skemaform Kriterier: Nylandsvej 16 (Nordre Skole) Forhold: Ringe Mindre god God Over middel Bedst Arendalsvej 273 (eksist. Dybkær Specialskole) Ringe Mindre god Beliggenhed X (i forhold til centrum, transport) Beliggenhed (i forhold til svømmehal, X transport) Mulighed for tilkørsels og parkeringsforhold X X Mulighed for anvendelse af udearealer X X*1 God X Over middel Bedst Plane terrænforhold i forhold til tilgængelighed - ude X X Bygningens arkitektoniske værdi Mulighed for anvendelse af bygningens nuværende logistik X X Mulighed for udnyttelse af de fysiske rammer i eksisterende X X*2 bygninger Tilgængelighed i bygningen X*3 X Bygningens nuværende tekniske installationer X X*4 X Bygningens energimæssige (isoleringsmæssige) værdi X X X*5 Bygge og ombygningsperiode X*6 X*6 Muligheden for at lokale foreninger kan bruge evt. fællesfaciliteter såsom f.eks multisal X Skematisk oversigt af vurderinger *1 - forudsætter tilkøb af grundareal X X X 30 *2 God mulighed for at udnytte eksist. rammer, men kræver meget tilbygning for at opfylde alle skolens funktionsbehov *3 forudsætter etablering af elevatorer for adgang mellem de forskellige niveauer *4 set som helhed vurderes de til at ligge på grænsen mellem mindre god og god. Ved ombygning vil man renovere installationerne. Ved brug af bygningen som den er på nuværende tidspunkt vil de kunne anvendes *5 Eksist. bygninger fra 84 og 99 er ikke opdaterede i forhold til nuværende og fremtidige strengere energikrav. Nye tilbygninger opføres efter nuværende energikrav *6. I forbindelse med byggeperiode vil eksist. skolegang være påvirket og evt. skulle foregå andet sted. På Nylandsvej kan man flytte ud når ombygningen er afsluttet

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Salgsopstilling Adresse: Glahnip Aqq. 20, 3911 Sisimiut Kontantpris: 1.100.000,- Udbetaling: Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Sags nr.: B 379, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel (42%): 3.750

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

Nye lejeboliger i Skrillinge ved Middelfart

Nye lejeboliger i Skrillinge ved Middelfart Nye lejeboliger i Skrillinge ved Middelfart 50 attraktive boliger 4 forskellige boligtyper Udlejning Kontakt: Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 63 11 78 80

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Salgsopstilling Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: Udbetaling: Areal: 130 m2 Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Sags nr.: B nr. 1221, Sisimiut Nettoydelse: 7.272 Gennemrenoveret

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere