ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J. Husk jubilæumsauktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J. Husk jubilæumsauktion 12-03-2012"

Transkript

1 ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Husk jubilæumsauktion Nr årgang mart s 2012

2 Østjysk Frimærkeklub Bestyrelsen Formand: Torben Malm, tlf Kasserer: Willy Vester, tlf Næstformand: Morten Mikkelsen,. Sekretær: Henning Bonde, tlf Bestyrelsesmedl.: Gert Nielsen, tlf Auktionsleder: Willy Vester, tlf PINCETTEN Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 Viby J. tlf Tryk: Husets trykkeri Deadlinie: Blad nr. 1 sæsonen 2012/2013, 6. august 2012 Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver mandag kl i Viby Lokalcenters lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl Forsiden: Et lille uddrag af lot som erpå vores jubilæumsauktion. Se auktionskatalog længere omme i bladet. Side 8. Lokalt tryksagsbrev sendt fra Viby J. Postet på Viby J. st. Sendt med toget Aarhus-Hou som har stemplet det med et posthornstempel, korrekt ved siden af frimærket. På det ankommende postkontor, i dette tilfælde Aarhus, er frankeringen korrekt blevet annulleret. Side 2

3 Fra bestyrelsen Forår? Selv om det kun momentvis føles sådan, så er det snart forår og så sommer. Det lakker mod enden af sæsonen. Men inden det er helt forbi har vi da lige et par arrangementer, vi skal have overstået. Jubilæumsauktion Her den 12. marts afholder vi jubilæumsauktion. Det er igen lykkedes at få sammensat en interessant auktion, med et bredt udvalg. Selvfølgelig er der traditionen tro en overvægt af dansk materiale, men der er også indleveret lot med klassisk norden, de tidligste udgivelser fra både Norge og Sverige. Også ældre Tyskland er repræsenteret. Se auktionsprogrammet længere omme i bladet, side 8. Det bliver forhåbentlig en god auktion, både for købere og sælgere. Foredrag Vi har stadig et foredrag til gode. Den 26. marts får vi besøg af Leif Ørndorf. Leif er en flittig udstiller og foredragsholder. For mange år siden har Leif holdt et foredrag i klubben om Dansk Vestindien. Denne gang holder Leif et foredrag som hedder Nordvestsjællands Jernbaner og egnen omkring. Forsendelser, stempler, postkort, dokumenter og andet med relation til banerne. Også et foredrag vi kan se frem til. Den 27. februar havde vi besøg af Poul Holm Nielsen. Han holdt et interessant foredrag om 1864-krigen. Foredraget var om en række personer, kendte som ukendte, men med udgangspunkt i indholdet i en række breve, som Poul havde erhvervet sig igennem tiden. Et godt fore- drag og som så ofte før var der et stort fremmøde. Medlemmet fortæller. Kaj B. Jensen har været en tur på de Dansk Vestindiske Øer. Han har tilbudt at holde et lille foredrag om turen og vil vise nogle billeder. Det vil han gøre den 16. april. Generalforsamlingen Vi afholdt vores generalforsamling den 13. februar. Der var mødt 52 medlemmer op på aftenen, flot fremmøde akkurat som på en almindelig mødeaften. Om selve generalforsamlingen henvises til referatet på side 14, her skal der blot lyde en tak til alle dem der i den forløbne sæson har ydet en indsats for klubben. Bestyrelsen er taknemlig for denne hjælp, det være sig til kaffebrygning, øl/sodavands indkøb, tilbud om prøveudstillingsramme og meget andet. Tak. Sommermøder Traditionen tro er der sommermøde hver den første mandag i hver af sommermånederne juni, juli og august. Som de øvrige år er det almindelig mødeaften med hyggeligt samvær for dem, som ikke kan undvære frimærkerne hen over sommeren. Den kommende sæson Med sommerens komme er det også tid til at planlægge programmet for den kommende sæson. Hvis der er nogen, som har ideer til nye aktiviteter eller foredrag, så fortæl bestyrelsen om det, så vi kan få sammensat et godt og levende program for den kommende sæson. Bestyrelsen Side 3

4 Åhavnen Havnen strakte sig helt op til broen ved Immervad. Denne strækning hørte lige til slutningen af forrige århundredes afslutning under havnevæsenet. I 1634 opførtes endnu en bro over åen, Mindebroen, som delte Åhavnen i 2, Mindehavnen og Kanalen.. Selv om en klap i Mindebroen i starten tillod skibe sejle ind i Kanalen eller Gamle Havn, tabte stykket efterhånden sin betydning. Omkring 1700 m i s t e de Mi n- debroen sin klap så kun mindre både nu kunne passerer, blandt andet til den gangbro der blev anlagt ved boldværket ovenfor broen. Herfra blev der handlet over bolværket fra fiskerbåde og pæreskuder. Her solgtes også n y e S a m s ø - kartofler. Selv efter at Aarhus havn var blevet udvidet med sit første havnebassin, Side 4

5 som stod færdigt i 1850 erne, tabte Åhavnen ikke sin betydning. Det var stadigt vigtigt at kunne sejle derind. Da jernbanen skulle føres til havnen, måtte den passere åen via en svingbro, der kunne åbnes for skibenes passage, blandt andet til den kølhalingsbeddingen ved Mindet. Her blev der også bygget mindre skibe. gang en rullebro, så skibe fortsat kunne sejle ind i Åhavnen. Kilde: Bernhardt Jensen, Fra Åhavnen til Fiskerhuset. Også den almindelige kørende trafik havde behov for at passere åen. Først i 1899 blev lavet en bro der gav mulighed for dette. Denne Brev sendt den fra Aarhus borgmesterkontor til Skifteretten for Kjøbstaden Aalborg. Frankeret med 8 øre tofarvet og annulleret med AARHUS Nr TOG. Stemplet er et lapidarstempel type VIIIa, kendes anvendt fra til (i flg. Lapidarstemplerne af Jan Bendix). Stemplet blev anvendt på Østbanegården på strækningen Aarhus-Grenaa. Tog nr. 5 kørte fra Ryomgaard kl eftermiddag og ankom til Aarhus 6.40, i flg. køreplan gjældende fra 1.ste oktober 1879 (trykt på Thieles Bogtrykkeri). Side 5

6 Alternativ byttedag for stempelsamlere!!! omkring dagen, med mulighed for at bygge videre på erfaringen, måske en årlig tilbagevendende begivenhed. Hammel Frimærkeklub vil til efteråret stable en alternativ byttedag på benene hovedsageligt henvendende sig til stempelsamlere af alle kategorier, førfilatelinummer-antikva-.lapidar-stjernebrotyper-posthorn-franco-maskinstempler af alle slags. Kort sagt alle slags stempler. Alle interesserede vil selvfølgelig være så hjertelig velkommen. Vi forventer en rigtig god opbakning Der vil ikke blive salg/udlejning af bytteborde, kun særligt indbudte handlere med et rimelig udbud af relevant stempelmateriale vil være at finde. Der vil være masser af bytteborde, hvor alle aktiviteter kan foregå, bytte, handel, krejl, udveksling af viden og materiale. Nøjagtig som på enhver anden byttedag. Dog vil vi venligst anmode vores gæster om at udvise et vist mådehold m.h.t. medbragte byttemateriale, som fortrinsvis bør relaterer byttedagens tema. Vi vil oprette en IT central, hvor det vil være muligt mod et beskedent beløb at få lavet kopier, transparenter etc. Ligeledes 5 øre tjenestebrevkort annulleret med stjernestempel VASSINGRØD, bureaustempel KJØBENHAVN-SLANGERUP og ankomstannulleret med brotypestempel BALLERUP. Hidtil seneste kendte anvendelse af stjernestemplet i fælge Skilling. Side 6

7 vil et meget omfattende stempelkatalog bibliotek være tilgængelig. Vagn Jensens samlede registreringer på papir, 9 store ringbind. Stor mulighed for stempelsamlere at udveksle erfaring omkring opsætning af stempler på klip, som vides at volde en del problemer for nogle. Udveksle private registreringer af nyopdagelser, ændringer i data osv. Vi håber på at lokke nogen til at vise hokus-pokus på computer med stempel-manipulation, afsløring af falske stempler f.eks. Der vil blive en mini udstilling med 30 rammer. Udstillerne vil være indbudte samlere, som har lyst til at deltage, vi vil prøve at favne så bredt som muligt. Der vil være foredrag om maskinstempler af DFF s formand Søren Chr. Jensen. Rammerne vil være en stor lys hal helt nede på jorden med masser af parkeringspladser lige ved døren: In Side i Hammel søndag den 7. oktober kl Vi vil arrangere et mini cafeteria hvor kaffe og brød kan købes mod et beskedent vederlag. Fra middag vil In Sides restaurant være åben på 1.sal med alt godt til halsen og ganen. Alle interesserede er meget velkommen til at henvende sig med evt. ideer og tiltag til undertegnede, som af Hammel Frimærkeklub er overladt tovholderjobbet. Jørgen Brandt, Skyttevej 12, 8450 Hammel. Auktionslot 107, se auktionskataloget på de følgende sider. Side 7

8 Medlemsauktion den 12. marts 2012 Velkommen til Østjysk Frimærkeklubs efterårs- og medlemsauktion. Materialet er indleveret af klubbens medlemmer. Materialet er for enkeltmærkernes vedkommende gennemgået og er efter klubbens skøn fri for skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af omslaget eller er nævnt i salgslisten. Findes der alligevel fejl sker reklamation til auktionslederen samme aften. Auktionsbetingelser: Alle lot sælges i den stand de forefindes ved hammerslag. Bud og overbud fastsættes af auktionarius, men vil som hovedregel være følgende: kr. forhøjes med kr kr. forhøjes med kr kr. forhøjes med kr kr. forhøjes med kr. 50 Lot 45 Opstår der tvivl om højeste bud foretages nyt opråb. Køber betaler alene hammerslagsprisen. Den der byder for andre, hæfter selv. Afregning for købte lot skal ske samme aften inden det købte udleveres. Afgivne bud er bindende og forpligter til omgående indløsning. Der tages forbehold for fejl og ændringer Eftersyn: Der vil være eftersyn af materialet på medlemsmødet den 5. marts, samt på auktionsdagen den 12. marts fra kl Signaturforklaring: o= stemplet * = ubrugt ** = postfrisk B= brev Bestyrelsen Side 8 Lot 93

9 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 1 DK 1 F o 4 RBS Ferslew, lux stemplet skydeskivestempel DK 1 o 4 RBS Ferslew, lux męrke, flotte rande DK 1 Ia F o 4 RBS rødbrun Thile 1. tryk DK 1 IIa o 4 RBS sortbrun Thile 2. tryk DK 1 IIb F o 4 RBS mørk rødbrun Thile 2. tryk DK 1 IIIb o 4 RBS gulbrun Thile 3. tryk DK 6 o 16 sk gråviolet DK 8 o 8 sk grøn Lot 1 Lot 3 Lot 5 Lot 9 9 DK 10 F o 16 sk rosalilla, klip til venstre DK 11 o 2 sk blå DK 15 o 16 sk oliven, flot DK 18 A o 4 sk grå/karminrosa, linietakning DK 20 o 16 sk grå/grøn DK o Sęt tofarvet skilling, sk DK 21 F o 48 sk brun/lilla, sædvanlig takning DK 22 y * 3 øre blå/grå,tryk VIII DK 24 o 5 øre rød/blå, flot mærke DK 31 y ** 100 øre grå/gul DK 33 F o 20 blå, små hjørnetal DK 40 B o 4/8 øre grå/rød VM II DK 47 F o 10 øre rød, luksus stjernestempel SANDVIG DK 50 o 50 øre sepiabrun DK 50 o 50 øre lilla DK 51 F o 100 øre gulbrun, luksus SORØ DK 61 o 35/20 øre karmin/grå DK 67 F o 5 kr posthus, pæn kun i stempel DK 68 B 5 øre grøn brevkort, stjernestempel BRUNBY DK 92 o 27/38 øre orange DK 107 F o 60 øre brun/blå, luksus FAXE Lot 15 Lot 19 Lot 21 Lot 24 Lot 29 Side 9

10 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 30 DK 120 ** 5/10 øre grøn, røde kors DK 163 o 7/5 øre grøn DK 180 F o 25 øre blå, kræftmęrke DK 181 F o 50 øre grå gl. luftpost, AARHUS DK 182 F o 1 kr brun gl. luftpost Lot 32 Lot 26 Lot 33 Lot DK o Planche med Chr. X 60 års fødselsdag 400/ DK 202 a o 10 øre orange DK 202 x o 10 øre orange, variant "Bønnen" sår i oval DK * Komplet sęt H. C. Andersen DK 233 x + y o 30 øre blå, varianter DK 254 ** 4-blok med nedre marginalnr DK 264 x F * 20/15 øre rød, 4-blok, varianter DK 273 x F * 10 øre lilla, bombe mod Runde Tårn DK 283 y + z ** 10+5 øre lilla, Runde Tårn, varianter DK 318 Fx ** 10 øre grøn, 4-blok, variant dobbeltpræg DK 341 F o 80 øre orange, luksus ÅRHUS DK SF 1 o 5 øre grøn, soldaterfrimærke DK TJ 10 a F o 10 øre teglrød, 4-blok DK TJ 13 o 4 øre blå DK TJ 16 x o 15 øre lilla, bredt E i øre DK PF 12 a F o 10 øre brun og rødbrun postfærge Lot 42 Side 10 Lot 41 Lot 47

11 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 51 DK AV 9 o 5 kr rød/grøn avisporto DK AV 10 o 10 kr brun/blå avisporto DK AUH 4 Hæfte 1 kr automathæfte DK AUH 6 Hæfte 1 kr automathæfte DK AUH 7 Hæfte 1 kr automathæfte DK AUH 8 Hæfte 1 kr automathæfte DK PRØVE DFF mærke 4-blok DK PRH 2 Hæfte Vikingeskibsmuseet, afa DK PRH 7 Hæfte Zoologisk have, afa DK o 2 cigarkasser med bundter DK Album Leutchtturm, tom 15 nye Vario - 5S sider DK Album Leutchtturm, kirkemotiver på julemærker DK Album Leutchtturm, kirkemotiver på julemærker DK Album Leutchtturm, kirkemotiver på julemærker DK Album Leutchtturm, slægten Glyksborgere DK Album Linder med malerimærker mange lande DK Album Stender nyt tomt Slesvig o mark Lot 69 Lot Færø 1 F Klip 2/5 øre + 5 øre grøn afa 68, THORSHAVN Færø 2-6 A+B o Sæt Færø-provisorier, afa 2A-3-4-5B-6B Færø 4 o 20/15 øre rød med variant afskåret bjælke Grøndland 4 o 10 øre lilla, 3-stribe Grøndland 4 o 10 øre lilla, stemplet MESTERVIG Grøndland 5 F o 15 øre rød, 3-stribe Grøndland 8-16 o Amerikaner udgave, komplet Grøndland 31 o 15 øre lilla, stemplet i MESTERVIG Grøndland 36 o 30 øre blå, stemplet i MESTERVIG DVI 5 o 1 cent grøn/rødbrun Finland o Wasa-udgaven Finland o Røde kors biskopper Island 140 o 10 aur blå luftpost Island 165 o 2 kr brun/blå Island TJ 7 x o 20 aur grųn, hakker i nordrammen Island TJ 10 ** 10 aur blå Island TJ 41 o 2 kr rød Side 11

12 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 86 Island * Islanske julemærker Island Album Indstiksbog fyldt med Island Norge 2 F o 2 sk orange Norge 3 F o 3 sk oliven Oskar I Norge 19 b o 4 sk mørkviolet Norge 20 o 6 sk orangebrun Norge o Komplet sæt Asmundsens polarflyvning Norge o Sæt velgørenhedsmærker skibsbrudne Norge Album Indstiksbog fyldt med Norge Sverige 1 F o 3 sk banco grøn, lux Sverige 2 F o 4 sk banco blå Sverige 8 F o 9 øre violet, nr-stempel 24 HELSINGØR! Sverige 15 o 17 øre rødlilla Lot 88 Lot 89 Lot 95 Lot 96 Lot Bayern 3 F o 6 kr brun Bayern 4 F o 1 kr rosa Bayern 9 F o 1 kr gul Bayern 20 F o 9 kr gulbrun Bayern o Planche med diverse værdier 7 stk Bayern o Planche med diverse værdier 12 stk Tyske Stater o Schleswig-Holstein, nr 16 "Rift i nord" Tyske Rige Bb * Tysk post i Belgien 35 euro Tyske Rige 648 F * Miniark Tyske Rige o Sæt, Winterhilfswerk Tyske Rige Album Samling Tysk post i Polen Tyske Rige o/*/** Tysk post i Rumænien, planche Tyske Rige Album Samling Tyske Rige Berlin 34 o 2 mark brun, rødt overtryk Berlin 40 o 1 DM oliven Berlin o Komplet sæt Berlin o Tag der briefmarke, stemplet BERLIN Side 12 Lot 99 Lot 100 Lot 101 Lot 102 Lot 125 Lot 126

13 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb V-Tyskland o Sęt Jugendmarke V-Tyskland 1129 o 30 pf blå V-Tyskland 1133 o 30 pf blå, flot stemplet V-Tyskland o Sæt IFRABA V-Tyskland F o Blok Einweihung der Beethoven-halle Bonn V-Tyskland Album Samling Vest-Tyskland DDR o Sæt Bachjahr DDR 105 F o DEBRIA-blokken Ungarn-Polen Album 3 stk springalbum med Polen og Ungarn Schweiz 30 x F o 20 rappen gul Schweiz 31 F o 40 rappen grųn Schweiz o Sæt Grekenland Album DAVO-album Grekenland Album DAVO-album Montenegro o/*/** Planche Japan Album Indstiksbog med Japan Taiwan Album Indstiksbog med Taiwan (Kina) Lot 123 Lot 120 Side 13

14 Side 14 Referat af generalforsamlingen 13 februar 2012 Generalforsamlingen blev med velkomst af formanden Torben Malm kl Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Sten Pedersen som dirigent. Sten blev valgt uden modkandidat. Sten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig ifølge foreningens vedtægter. Der var mødt 52 medlemmer op. Herefter foreslog Sten at stemmeudvalget blev varetaget af Henning Bødker og Poul Børge Graversen. Dette blev accepteret, hvorpå dagorden for generalforsamlingen blev læst op og godkendt af de fremmødte. Torben indledte med at redegøre for klubbens medlemstal og kunne slå fast, at klubben har haft en lille tilbagegang af medlemmer. Vi er pt 110 imod 115 sidste år. Ligesom de foregående år har der været et fint fremmøde, normalt mellem 50 og 60 medlemmer, ved klubbens møder. Der har været nemt at skaffe foredragsholdere, i den forløbne sæson havde indtil generalforsamlingen været 2, Bent Nielsen med Store Græske Hermes hoveder og Finn Skriver Lauersen med 2 samlinger, Fængselspost fra Horsens og Horsens posthistorie. 2 gode foredragsholdere. Yderligere 2 foredrag er planlagt i sæsonen. Der er til brug ved foredrag indkøbt en projektor af foreningen. Den årlige byttedag kører i øjeblikket i en god gænge. Der er blevet optaget en ny/gammel klub, da sporvejsklubben i Brabrand er blevet optaget. I den forbindelse er en del af De Samarbejdende Frimærke - og Møntklubber s formue blevet udloddet. Østjysk Frimærkeklub har modtaget kr. Den traditionelle udstilling som klubben hidtil har afholdt hvert 5. år blev aflyst i 2011, hvor klubben ellers kunne have markeret sit 30 års jubilæum. Grunden til aflysningen var at klubben som ikke medlem af forbundet, ikke som vi hidtil har kunnet, kunne få lov til at låne forbundets udstillingsrammer. Til slut blev det nævnt at bestyrelsen har tegnet en forsikring, således at klubben er dækket ind i tilfælde af tyveri og ved personskade på vores møder. Da der ikke var kommentarer til beretningen, blev denne godkendt af forsamlingen. Regnskabet indeholdende budget for kommende sæson blev runddelt, hvorefter Willy gennemgik de enkelte poster. Willy nævnte under posten annoncer, at Nordea ved en fejl ikke havde betalt, men i den kommende sæson råde bod herpå ved at indbetale det dobbelte beløb. Posten diverse indeholdt frasalg af, en større samling, som klubben havde anskaffet. På udgiftssiden nævnte Willy kontorartikler som drejede sig om købet af føromtalte projektor. Herefter omtaltes budgettet for det kommende på og som det fremgår ender vi med et pænt overskud på lidt over kr. Willy sluttede af med at gennemgå klubbens aktiver pr og efterlyste derpå spørgsmål. Da dette ikke var tilfældet, blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Beretning fra funktionsmænd, Torben lagde ud med at efterlyse indlæg til Pincetten fra medlemmerne. Herefter gjorde Morten Mikkelsen rede for klubbens hjemmeside. Han efterlyste bidrag fra klubbens medlemmer til hjemmesiden. Det blev påpeget at oplysninger om medlemmernes samleområder blev begrænset til kun klubbens medlemmer. Kontingent blev fastsat til uændret. Det blev påpeget at vi ved en måske fremtidig brugerbetaling for lokallerne, blev nødsaget til sætte kontingentet op.

15 Forslag, der var stillet et forslag som præciserede hvilken periode kontingent er dækkende for. Dette forslag blev stillet som følge af den diskussion der var på sidste års generalforsamling, efter vedtagelsen af de nye vedtægter. Efter lidt diskussion om placering blev det vedtaget til at stå i 7i klubbens vedtægter. På valg var kasserer Willy Vester, som blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmer Henning Bonde og Gert Nielsen (indtrådt i stedet for Finn Steffens), begge blev genvalgt. Bestyrelsessuppleanter, bestyrelsen foreslog Poul Kristiansen og Kjeld Hansen, begge blev valgt. Af revisorerne var Erik Sørensen på valg, han blev genvalgt. Revisorsuppleant Poul Børge Graversen blev genvalgt. Jens foreslog at klubben selv laver udstillingsrammer til kommende lejligheder, og tilbød selv at konstruere en prototype i træ. Willy takkede på klubbens vegne, men påpegede, at det var vigtigt, at vi fik afklaret forhold omkring opbevaringen. Vi drøftede mulighed for udleje af egne rammer til klubber uden for forbundet. Vi kom dog ikke til nærmere afklaring. Torben påpegede, at vi i givet fald ville få brug for ca. 30 rammer. Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Er medlem af Østjysk frimærkeklub. Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der Side 15

16 Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2012 Marts Klubaften., eftersyn på jubilæumsauktion Jubilæumsauktion Klubaften Foredrag, Leif Ørndorf, Nordvestsjællands jernbaner og egnen omkring. April Klubaften Hollandsk auktion Medlemmet fortæller Evt. foredrag Maj Klubaften, sidste mødeaften. Juni Sommermøde, dørene åbnes kl Juli Sommermøde, dørene åbnes kl August Sommermøde, dørene åbnes kl September Første møde i den nye sæson. Byttedage udstillinger Marts Byttedag i Struer, Grimsing Sognegård, kl Byttedag i Odder Viby J. Julemærkebyttedag, Viby Bibliotek, Skanderborgvej Viborg. Kasernehallen, Tingvej 17, April Hurup, Thy. Åbakken, Nørre Alle, Faaborg. Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, Brovst. Brovst-Hallen, Damengvej 2, Hobro. Rosendal Hallen Vejle. Det traditionelle sommerbyttemøde Udstillinger og øvrige arrangementer Hornslet. Klubudstilling Ry. Klub- og propagandaudstilling NORDIA Nordisk udstilling i Roskilde. KPK 125 år.

17

Husk Stor medlemsauktion 7-11-2011

Husk Stor medlemsauktion 7-11-2011 ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Husk Stor medlemsauktion 7-11-2011 Se auktionskatalog på side 8 inde i bladet. Nr 2 31. årgang nove mber 2011 Østjysk Frimærkeklub Bestyrelsen Formand: Torben Malm, tlf. 86284782

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MARTS 2012 Storauktion nu i farver på Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3,

Læs mere

Så det frimærketid igen

Så det frimærketid igen ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Så det frimærketid igen Nok et postkontor er blevet offer for Postens rationaliseringer. Fra den 11. september bliver Viby postkontor til en postbutik i Føtex. Nr 1 33. årgang

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 22. marts 2015, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** = postfrisk

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TJENESTE SF - PORTO. 421 422 ex.423 424 425

TJENESTE SF - PORTO. 421 422 ex.423 424 425 409 410 411 412 409 b 6/8 øre type 1 på brevstk. med Dr. Alexandrine... 262a,+ 250 410 o 10 øre Rundetårn med variant: "Bombe"... 273x 150 411 ** 30+5 øre Ungarnshjælpen med forskudt overtryk... 369 150

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Storauktion den 15. marts 2011 se side 5-8. Specialauktion den 29. marts 2011 se side 9-14 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20.

Storauktion den 15. marts 2011 se side 5-8. Specialauktion den 29. marts 2011 se side 9-14 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 FEBRUAR 2011 Storauktion den 15. marts 2011 se side 5-8 Specialauktion den 29. marts 2011 se side 9-14 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2015 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2012 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling 14. april 2015 Leif Ørndorf : Gæstgiveriets historie

Generalforsamling 14. april 2015 Leif Ørndorf : Gæstgiveriets historie Generalforsamling 14. april 2015 Leif Ørndorf : Gæstgiveriets historie 60. årgang marts 2015 nr. 1 Odense Frimærke Klub (OFK) Stiftet den 26. marts 1991 ved sammenlægning af Odense Filatelistklub stiftet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 87 93 95 - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 1Ia Postfrisk Plet Attest i K Møller Lille gummifold

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014

Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014 Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af Repræsentantskabsmødet, første mødeaften i den nye sæson. Heudover et foredrag af DFF s formand Søren

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2011 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 87 93 101 95 - - JANUAR - - MAJ 2014 2015 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER 2007 GODT NYTÅR 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere