ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J. Husk jubilæumsauktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J. Husk jubilæumsauktion 12-03-2012"

Transkript

1 ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Husk jubilæumsauktion Nr årgang mart s 2012

2 Østjysk Frimærkeklub Bestyrelsen Formand: Torben Malm, tlf Kasserer: Willy Vester, tlf Næstformand: Morten Mikkelsen,. Sekretær: Henning Bonde, tlf Bestyrelsesmedl.: Gert Nielsen, tlf Auktionsleder: Willy Vester, tlf PINCETTEN Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 Viby J. tlf Tryk: Husets trykkeri Deadlinie: Blad nr. 1 sæsonen 2012/2013, 6. august 2012 Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver mandag kl i Viby Lokalcenters lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl Forsiden: Et lille uddrag af lot som erpå vores jubilæumsauktion. Se auktionskatalog længere omme i bladet. Side 8. Lokalt tryksagsbrev sendt fra Viby J. Postet på Viby J. st. Sendt med toget Aarhus-Hou som har stemplet det med et posthornstempel, korrekt ved siden af frimærket. På det ankommende postkontor, i dette tilfælde Aarhus, er frankeringen korrekt blevet annulleret. Side 2

3 Fra bestyrelsen Forår? Selv om det kun momentvis føles sådan, så er det snart forår og så sommer. Det lakker mod enden af sæsonen. Men inden det er helt forbi har vi da lige et par arrangementer, vi skal have overstået. Jubilæumsauktion Her den 12. marts afholder vi jubilæumsauktion. Det er igen lykkedes at få sammensat en interessant auktion, med et bredt udvalg. Selvfølgelig er der traditionen tro en overvægt af dansk materiale, men der er også indleveret lot med klassisk norden, de tidligste udgivelser fra både Norge og Sverige. Også ældre Tyskland er repræsenteret. Se auktionsprogrammet længere omme i bladet, side 8. Det bliver forhåbentlig en god auktion, både for købere og sælgere. Foredrag Vi har stadig et foredrag til gode. Den 26. marts får vi besøg af Leif Ørndorf. Leif er en flittig udstiller og foredragsholder. For mange år siden har Leif holdt et foredrag i klubben om Dansk Vestindien. Denne gang holder Leif et foredrag som hedder Nordvestsjællands Jernbaner og egnen omkring. Forsendelser, stempler, postkort, dokumenter og andet med relation til banerne. Også et foredrag vi kan se frem til. Den 27. februar havde vi besøg af Poul Holm Nielsen. Han holdt et interessant foredrag om 1864-krigen. Foredraget var om en række personer, kendte som ukendte, men med udgangspunkt i indholdet i en række breve, som Poul havde erhvervet sig igennem tiden. Et godt fore- drag og som så ofte før var der et stort fremmøde. Medlemmet fortæller. Kaj B. Jensen har været en tur på de Dansk Vestindiske Øer. Han har tilbudt at holde et lille foredrag om turen og vil vise nogle billeder. Det vil han gøre den 16. april. Generalforsamlingen Vi afholdt vores generalforsamling den 13. februar. Der var mødt 52 medlemmer op på aftenen, flot fremmøde akkurat som på en almindelig mødeaften. Om selve generalforsamlingen henvises til referatet på side 14, her skal der blot lyde en tak til alle dem der i den forløbne sæson har ydet en indsats for klubben. Bestyrelsen er taknemlig for denne hjælp, det være sig til kaffebrygning, øl/sodavands indkøb, tilbud om prøveudstillingsramme og meget andet. Tak. Sommermøder Traditionen tro er der sommermøde hver den første mandag i hver af sommermånederne juni, juli og august. Som de øvrige år er det almindelig mødeaften med hyggeligt samvær for dem, som ikke kan undvære frimærkerne hen over sommeren. Den kommende sæson Med sommerens komme er det også tid til at planlægge programmet for den kommende sæson. Hvis der er nogen, som har ideer til nye aktiviteter eller foredrag, så fortæl bestyrelsen om det, så vi kan få sammensat et godt og levende program for den kommende sæson. Bestyrelsen Side 3

4 Åhavnen Havnen strakte sig helt op til broen ved Immervad. Denne strækning hørte lige til slutningen af forrige århundredes afslutning under havnevæsenet. I 1634 opførtes endnu en bro over åen, Mindebroen, som delte Åhavnen i 2, Mindehavnen og Kanalen.. Selv om en klap i Mindebroen i starten tillod skibe sejle ind i Kanalen eller Gamle Havn, tabte stykket efterhånden sin betydning. Omkring 1700 m i s t e de Mi n- debroen sin klap så kun mindre både nu kunne passerer, blandt andet til den gangbro der blev anlagt ved boldværket ovenfor broen. Herfra blev der handlet over bolværket fra fiskerbåde og pæreskuder. Her solgtes også n y e S a m s ø - kartofler. Selv efter at Aarhus havn var blevet udvidet med sit første havnebassin, Side 4

5 som stod færdigt i 1850 erne, tabte Åhavnen ikke sin betydning. Det var stadigt vigtigt at kunne sejle derind. Da jernbanen skulle føres til havnen, måtte den passere åen via en svingbro, der kunne åbnes for skibenes passage, blandt andet til den kølhalingsbeddingen ved Mindet. Her blev der også bygget mindre skibe. gang en rullebro, så skibe fortsat kunne sejle ind i Åhavnen. Kilde: Bernhardt Jensen, Fra Åhavnen til Fiskerhuset. Også den almindelige kørende trafik havde behov for at passere åen. Først i 1899 blev lavet en bro der gav mulighed for dette. Denne Brev sendt den fra Aarhus borgmesterkontor til Skifteretten for Kjøbstaden Aalborg. Frankeret med 8 øre tofarvet og annulleret med AARHUS Nr TOG. Stemplet er et lapidarstempel type VIIIa, kendes anvendt fra til (i flg. Lapidarstemplerne af Jan Bendix). Stemplet blev anvendt på Østbanegården på strækningen Aarhus-Grenaa. Tog nr. 5 kørte fra Ryomgaard kl eftermiddag og ankom til Aarhus 6.40, i flg. køreplan gjældende fra 1.ste oktober 1879 (trykt på Thieles Bogtrykkeri). Side 5

6 Alternativ byttedag for stempelsamlere!!! omkring dagen, med mulighed for at bygge videre på erfaringen, måske en årlig tilbagevendende begivenhed. Hammel Frimærkeklub vil til efteråret stable en alternativ byttedag på benene hovedsageligt henvendende sig til stempelsamlere af alle kategorier, førfilatelinummer-antikva-.lapidar-stjernebrotyper-posthorn-franco-maskinstempler af alle slags. Kort sagt alle slags stempler. Alle interesserede vil selvfølgelig være så hjertelig velkommen. Vi forventer en rigtig god opbakning Der vil ikke blive salg/udlejning af bytteborde, kun særligt indbudte handlere med et rimelig udbud af relevant stempelmateriale vil være at finde. Der vil være masser af bytteborde, hvor alle aktiviteter kan foregå, bytte, handel, krejl, udveksling af viden og materiale. Nøjagtig som på enhver anden byttedag. Dog vil vi venligst anmode vores gæster om at udvise et vist mådehold m.h.t. medbragte byttemateriale, som fortrinsvis bør relaterer byttedagens tema. Vi vil oprette en IT central, hvor det vil være muligt mod et beskedent beløb at få lavet kopier, transparenter etc. Ligeledes 5 øre tjenestebrevkort annulleret med stjernestempel VASSINGRØD, bureaustempel KJØBENHAVN-SLANGERUP og ankomstannulleret med brotypestempel BALLERUP. Hidtil seneste kendte anvendelse af stjernestemplet i fælge Skilling. Side 6

7 vil et meget omfattende stempelkatalog bibliotek være tilgængelig. Vagn Jensens samlede registreringer på papir, 9 store ringbind. Stor mulighed for stempelsamlere at udveksle erfaring omkring opsætning af stempler på klip, som vides at volde en del problemer for nogle. Udveksle private registreringer af nyopdagelser, ændringer i data osv. Vi håber på at lokke nogen til at vise hokus-pokus på computer med stempel-manipulation, afsløring af falske stempler f.eks. Der vil blive en mini udstilling med 30 rammer. Udstillerne vil være indbudte samlere, som har lyst til at deltage, vi vil prøve at favne så bredt som muligt. Der vil være foredrag om maskinstempler af DFF s formand Søren Chr. Jensen. Rammerne vil være en stor lys hal helt nede på jorden med masser af parkeringspladser lige ved døren: In Side i Hammel søndag den 7. oktober kl Vi vil arrangere et mini cafeteria hvor kaffe og brød kan købes mod et beskedent vederlag. Fra middag vil In Sides restaurant være åben på 1.sal med alt godt til halsen og ganen. Alle interesserede er meget velkommen til at henvende sig med evt. ideer og tiltag til undertegnede, som af Hammel Frimærkeklub er overladt tovholderjobbet. Jørgen Brandt, Skyttevej 12, 8450 Hammel. Auktionslot 107, se auktionskataloget på de følgende sider. Side 7

8 Medlemsauktion den 12. marts 2012 Velkommen til Østjysk Frimærkeklubs efterårs- og medlemsauktion. Materialet er indleveret af klubbens medlemmer. Materialet er for enkeltmærkernes vedkommende gennemgået og er efter klubbens skøn fri for skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af omslaget eller er nævnt i salgslisten. Findes der alligevel fejl sker reklamation til auktionslederen samme aften. Auktionsbetingelser: Alle lot sælges i den stand de forefindes ved hammerslag. Bud og overbud fastsættes af auktionarius, men vil som hovedregel være følgende: kr. forhøjes med kr kr. forhøjes med kr kr. forhøjes med kr kr. forhøjes med kr. 50 Lot 45 Opstår der tvivl om højeste bud foretages nyt opråb. Køber betaler alene hammerslagsprisen. Den der byder for andre, hæfter selv. Afregning for købte lot skal ske samme aften inden det købte udleveres. Afgivne bud er bindende og forpligter til omgående indløsning. Der tages forbehold for fejl og ændringer Eftersyn: Der vil være eftersyn af materialet på medlemsmødet den 5. marts, samt på auktionsdagen den 12. marts fra kl Signaturforklaring: o= stemplet * = ubrugt ** = postfrisk B= brev Bestyrelsen Side 8 Lot 93

9 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 1 DK 1 F o 4 RBS Ferslew, lux stemplet skydeskivestempel DK 1 o 4 RBS Ferslew, lux męrke, flotte rande DK 1 Ia F o 4 RBS rødbrun Thile 1. tryk DK 1 IIa o 4 RBS sortbrun Thile 2. tryk DK 1 IIb F o 4 RBS mørk rødbrun Thile 2. tryk DK 1 IIIb o 4 RBS gulbrun Thile 3. tryk DK 6 o 16 sk gråviolet DK 8 o 8 sk grøn Lot 1 Lot 3 Lot 5 Lot 9 9 DK 10 F o 16 sk rosalilla, klip til venstre DK 11 o 2 sk blå DK 15 o 16 sk oliven, flot DK 18 A o 4 sk grå/karminrosa, linietakning DK 20 o 16 sk grå/grøn DK o Sęt tofarvet skilling, sk DK 21 F o 48 sk brun/lilla, sædvanlig takning DK 22 y * 3 øre blå/grå,tryk VIII DK 24 o 5 øre rød/blå, flot mærke DK 31 y ** 100 øre grå/gul DK 33 F o 20 blå, små hjørnetal DK 40 B o 4/8 øre grå/rød VM II DK 47 F o 10 øre rød, luksus stjernestempel SANDVIG DK 50 o 50 øre sepiabrun DK 50 o 50 øre lilla DK 51 F o 100 øre gulbrun, luksus SORØ DK 61 o 35/20 øre karmin/grå DK 67 F o 5 kr posthus, pæn kun i stempel DK 68 B 5 øre grøn brevkort, stjernestempel BRUNBY DK 92 o 27/38 øre orange DK 107 F o 60 øre brun/blå, luksus FAXE Lot 15 Lot 19 Lot 21 Lot 24 Lot 29 Side 9

10 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 30 DK 120 ** 5/10 øre grøn, røde kors DK 163 o 7/5 øre grøn DK 180 F o 25 øre blå, kræftmęrke DK 181 F o 50 øre grå gl. luftpost, AARHUS DK 182 F o 1 kr brun gl. luftpost Lot 32 Lot 26 Lot 33 Lot DK o Planche med Chr. X 60 års fødselsdag 400/ DK 202 a o 10 øre orange DK 202 x o 10 øre orange, variant "Bønnen" sår i oval DK * Komplet sęt H. C. Andersen DK 233 x + y o 30 øre blå, varianter DK 254 ** 4-blok med nedre marginalnr DK 264 x F * 20/15 øre rød, 4-blok, varianter DK 273 x F * 10 øre lilla, bombe mod Runde Tårn DK 283 y + z ** 10+5 øre lilla, Runde Tårn, varianter DK 318 Fx ** 10 øre grøn, 4-blok, variant dobbeltpræg DK 341 F o 80 øre orange, luksus ÅRHUS DK SF 1 o 5 øre grøn, soldaterfrimærke DK TJ 10 a F o 10 øre teglrød, 4-blok DK TJ 13 o 4 øre blå DK TJ 16 x o 15 øre lilla, bredt E i øre DK PF 12 a F o 10 øre brun og rødbrun postfærge Lot 42 Side 10 Lot 41 Lot 47

11 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 51 DK AV 9 o 5 kr rød/grøn avisporto DK AV 10 o 10 kr brun/blå avisporto DK AUH 4 Hæfte 1 kr automathæfte DK AUH 6 Hæfte 1 kr automathæfte DK AUH 7 Hæfte 1 kr automathæfte DK AUH 8 Hæfte 1 kr automathæfte DK PRØVE DFF mærke 4-blok DK PRH 2 Hæfte Vikingeskibsmuseet, afa DK PRH 7 Hæfte Zoologisk have, afa DK o 2 cigarkasser med bundter DK Album Leutchtturm, tom 15 nye Vario - 5S sider DK Album Leutchtturm, kirkemotiver på julemærker DK Album Leutchtturm, kirkemotiver på julemærker DK Album Leutchtturm, kirkemotiver på julemærker DK Album Leutchtturm, slægten Glyksborgere DK Album Linder med malerimærker mange lande DK Album Stender nyt tomt Slesvig o mark Lot 69 Lot Færø 1 F Klip 2/5 øre + 5 øre grøn afa 68, THORSHAVN Færø 2-6 A+B o Sæt Færø-provisorier, afa 2A-3-4-5B-6B Færø 4 o 20/15 øre rød med variant afskåret bjælke Grøndland 4 o 10 øre lilla, 3-stribe Grøndland 4 o 10 øre lilla, stemplet MESTERVIG Grøndland 5 F o 15 øre rød, 3-stribe Grøndland 8-16 o Amerikaner udgave, komplet Grøndland 31 o 15 øre lilla, stemplet i MESTERVIG Grøndland 36 o 30 øre blå, stemplet i MESTERVIG DVI 5 o 1 cent grøn/rødbrun Finland o Wasa-udgaven Finland o Røde kors biskopper Island 140 o 10 aur blå luftpost Island 165 o 2 kr brun/blå Island TJ 7 x o 20 aur grųn, hakker i nordrammen Island TJ 10 ** 10 aur blå Island TJ 41 o 2 kr rød Side 11

12 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb 86 Island * Islanske julemærker Island Album Indstiksbog fyldt med Island Norge 2 F o 2 sk orange Norge 3 F o 3 sk oliven Oskar I Norge 19 b o 4 sk mørkviolet Norge 20 o 6 sk orangebrun Norge o Komplet sæt Asmundsens polarflyvning Norge o Sæt velgørenhedsmærker skibsbrudne Norge Album Indstiksbog fyldt med Norge Sverige 1 F o 3 sk banco grøn, lux Sverige 2 F o 4 sk banco blå Sverige 8 F o 9 øre violet, nr-stempel 24 HELSINGØR! Sverige 15 o 17 øre rødlilla Lot 88 Lot 89 Lot 95 Lot 96 Lot Bayern 3 F o 6 kr brun Bayern 4 F o 1 kr rosa Bayern 9 F o 1 kr gul Bayern 20 F o 9 kr gulbrun Bayern o Planche med diverse værdier 7 stk Bayern o Planche med diverse værdier 12 stk Tyske Stater o Schleswig-Holstein, nr 16 "Rift i nord" Tyske Rige Bb * Tysk post i Belgien 35 euro Tyske Rige 648 F * Miniark Tyske Rige o Sæt, Winterhilfswerk Tyske Rige Album Samling Tysk post i Polen Tyske Rige o/*/** Tysk post i Rumænien, planche Tyske Rige Album Samling Tyske Rige Berlin 34 o 2 mark brun, rødt overtryk Berlin 40 o 1 DM oliven Berlin o Komplet sæt Berlin o Tag der briefmarke, stemplet BERLIN Side 12 Lot 99 Lot 100 Lot 101 Lot 102 Lot 125 Lot 126

13 Nr. land katnr. Foto**/*/o beskrivelse katalog opråb V-Tyskland o Sęt Jugendmarke V-Tyskland 1129 o 30 pf blå V-Tyskland 1133 o 30 pf blå, flot stemplet V-Tyskland o Sæt IFRABA V-Tyskland F o Blok Einweihung der Beethoven-halle Bonn V-Tyskland Album Samling Vest-Tyskland DDR o Sæt Bachjahr DDR 105 F o DEBRIA-blokken Ungarn-Polen Album 3 stk springalbum med Polen og Ungarn Schweiz 30 x F o 20 rappen gul Schweiz 31 F o 40 rappen grųn Schweiz o Sæt Grekenland Album DAVO-album Grekenland Album DAVO-album Montenegro o/*/** Planche Japan Album Indstiksbog med Japan Taiwan Album Indstiksbog med Taiwan (Kina) Lot 123 Lot 120 Side 13

14 Side 14 Referat af generalforsamlingen 13 februar 2012 Generalforsamlingen blev med velkomst af formanden Torben Malm kl Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Sten Pedersen som dirigent. Sten blev valgt uden modkandidat. Sten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig ifølge foreningens vedtægter. Der var mødt 52 medlemmer op. Herefter foreslog Sten at stemmeudvalget blev varetaget af Henning Bødker og Poul Børge Graversen. Dette blev accepteret, hvorpå dagorden for generalforsamlingen blev læst op og godkendt af de fremmødte. Torben indledte med at redegøre for klubbens medlemstal og kunne slå fast, at klubben har haft en lille tilbagegang af medlemmer. Vi er pt 110 imod 115 sidste år. Ligesom de foregående år har der været et fint fremmøde, normalt mellem 50 og 60 medlemmer, ved klubbens møder. Der har været nemt at skaffe foredragsholdere, i den forløbne sæson havde indtil generalforsamlingen været 2, Bent Nielsen med Store Græske Hermes hoveder og Finn Skriver Lauersen med 2 samlinger, Fængselspost fra Horsens og Horsens posthistorie. 2 gode foredragsholdere. Yderligere 2 foredrag er planlagt i sæsonen. Der er til brug ved foredrag indkøbt en projektor af foreningen. Den årlige byttedag kører i øjeblikket i en god gænge. Der er blevet optaget en ny/gammel klub, da sporvejsklubben i Brabrand er blevet optaget. I den forbindelse er en del af De Samarbejdende Frimærke - og Møntklubber s formue blevet udloddet. Østjysk Frimærkeklub har modtaget kr. Den traditionelle udstilling som klubben hidtil har afholdt hvert 5. år blev aflyst i 2011, hvor klubben ellers kunne have markeret sit 30 års jubilæum. Grunden til aflysningen var at klubben som ikke medlem af forbundet, ikke som vi hidtil har kunnet, kunne få lov til at låne forbundets udstillingsrammer. Til slut blev det nævnt at bestyrelsen har tegnet en forsikring, således at klubben er dækket ind i tilfælde af tyveri og ved personskade på vores møder. Da der ikke var kommentarer til beretningen, blev denne godkendt af forsamlingen. Regnskabet indeholdende budget for kommende sæson blev runddelt, hvorefter Willy gennemgik de enkelte poster. Willy nævnte under posten annoncer, at Nordea ved en fejl ikke havde betalt, men i den kommende sæson råde bod herpå ved at indbetale det dobbelte beløb. Posten diverse indeholdt frasalg af, en større samling, som klubben havde anskaffet. På udgiftssiden nævnte Willy kontorartikler som drejede sig om købet af føromtalte projektor. Herefter omtaltes budgettet for det kommende på og som det fremgår ender vi med et pænt overskud på lidt over kr. Willy sluttede af med at gennemgå klubbens aktiver pr og efterlyste derpå spørgsmål. Da dette ikke var tilfældet, blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Beretning fra funktionsmænd, Torben lagde ud med at efterlyse indlæg til Pincetten fra medlemmerne. Herefter gjorde Morten Mikkelsen rede for klubbens hjemmeside. Han efterlyste bidrag fra klubbens medlemmer til hjemmesiden. Det blev påpeget at oplysninger om medlemmernes samleområder blev begrænset til kun klubbens medlemmer. Kontingent blev fastsat til uændret. Det blev påpeget at vi ved en måske fremtidig brugerbetaling for lokallerne, blev nødsaget til sætte kontingentet op.

15 Forslag, der var stillet et forslag som præciserede hvilken periode kontingent er dækkende for. Dette forslag blev stillet som følge af den diskussion der var på sidste års generalforsamling, efter vedtagelsen af de nye vedtægter. Efter lidt diskussion om placering blev det vedtaget til at stå i 7i klubbens vedtægter. På valg var kasserer Willy Vester, som blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmer Henning Bonde og Gert Nielsen (indtrådt i stedet for Finn Steffens), begge blev genvalgt. Bestyrelsessuppleanter, bestyrelsen foreslog Poul Kristiansen og Kjeld Hansen, begge blev valgt. Af revisorerne var Erik Sørensen på valg, han blev genvalgt. Revisorsuppleant Poul Børge Graversen blev genvalgt. Jens foreslog at klubben selv laver udstillingsrammer til kommende lejligheder, og tilbød selv at konstruere en prototype i træ. Willy takkede på klubbens vegne, men påpegede, at det var vigtigt, at vi fik afklaret forhold omkring opbevaringen. Vi drøftede mulighed for udleje af egne rammer til klubber uden for forbundet. Vi kom dog ikke til nærmere afklaring. Torben påpegede, at vi i givet fald ville få brug for ca. 30 rammer. Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Er medlem af Østjysk frimærkeklub. Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der Side 15

16 Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2012 Marts Klubaften., eftersyn på jubilæumsauktion Jubilæumsauktion Klubaften Foredrag, Leif Ørndorf, Nordvestsjællands jernbaner og egnen omkring. April Klubaften Hollandsk auktion Medlemmet fortæller Evt. foredrag Maj Klubaften, sidste mødeaften. Juni Sommermøde, dørene åbnes kl Juli Sommermøde, dørene åbnes kl August Sommermøde, dørene åbnes kl September Første møde i den nye sæson. Byttedage udstillinger Marts Byttedag i Struer, Grimsing Sognegård, kl Byttedag i Odder Viby J. Julemærkebyttedag, Viby Bibliotek, Skanderborgvej Viborg. Kasernehallen, Tingvej 17, April Hurup, Thy. Åbakken, Nørre Alle, Faaborg. Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, Brovst. Brovst-Hallen, Damengvej 2, Hobro. Rosendal Hallen Vejle. Det traditionelle sommerbyttemøde Udstillinger og øvrige arrangementer Hornslet. Klubudstilling Ry. Klub- og propagandaudstilling NORDIA Nordisk udstilling i Roskilde. KPK 125 år.

17

Husk Stor medlemsauktion 7-11-2011

Husk Stor medlemsauktion 7-11-2011 ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Husk Stor medlemsauktion 7-11-2011 Se auktionskatalog på side 8 inde i bladet. Nr 2 31. årgang nove mber 2011 Østjysk Frimærkeklub Bestyrelsen Formand: Torben Malm, tlf. 86284782

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Så det frimærketid igen

Så det frimærketid igen ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Så det frimærketid igen Nok et postkontor er blevet offer for Postens rationaliseringer. Fra den 11. september bliver Viby postkontor til en postbutik i Føtex. Nr 1 33. årgang

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 24 / August 2013 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer: Peter

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 30-års Jubilæum 1981-2011 Nr. 20 / August 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Generalforsamling 14. april 2015 Leif Ørndorf : Gæstgiveriets historie

Generalforsamling 14. april 2015 Leif Ørndorf : Gæstgiveriets historie Generalforsamling 14. april 2015 Leif Ørndorf : Gæstgiveriets historie 60. årgang marts 2015 nr. 1 Odense Frimærke Klub (OFK) Stiftet den 26. marts 1991 ved sammenlægning af Odense Filatelistklub stiftet

Læs mere

Nr. 4 2011. Nye forskningsresultater. færøprovisorierne Side 20. Tyske stater: Bremen Side 4. Nye grønlandske frimærker trækkes tilbage Side 8

Nr. 4 2011. Nye forskningsresultater. færøprovisorierne Side 20. Tyske stater: Bremen Side 4. Nye grønlandske frimærker trækkes tilbage Side 8 Nr. 4 2011 AUGUST 72. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Tyske stater: Bremen Side 4 Nye grønlandske frimærker trækkes tilbage Side 8 Nye danske frimærker?? Side 14 Premiere DFFs medlemssalg Side 16 Nye forskningsresultater

Læs mere

Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00

Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Perfin KPK 125 år på Nordia-blok Side 12 2.-4. november i Roskilde-Hallerne Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2011 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 1. 2012 24. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS Malmøgade,

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2012 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub

TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub 2014 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach Sekretær

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens

Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN 0107-3702 Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge 40 1560 København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

Letland En kort historie

Letland En kort historie 2014 NR. 3 JUNI 75. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Letland En kort historie Side 12 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk Køb eller sælg på dff-netsalg.dk

Læs mere

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MARTS 2012 Storauktion nu i farver på Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3,

Læs mere

Nr. 6 2008. Om at samle Jernbanemærker Side 24. Når et frimærkemotiv. Ny litteratur Side 30

Nr. 6 2008. Om at samle Jernbanemærker Side 24. Når et frimærkemotiv. Ny litteratur Side 30 Nr. 6 2008 OKTOBER 69. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Når et frimærkemotiv genbruges Side 10 Ny litteratur Side 30 Om at samle Jernbanemærker Side 24 Udkast til danske frimærker 1986 Side 37 Danmarks største

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere