50 års jubilæum 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 års jubilæum 2013"

Transkript

1 50 års jubilæum 2013 Orienteringsklubben O-63 Vordingborg 1

2 Indhold Forord Medlemmerne markante personer Klublokale Klubprofil Skovene vores idrætsanlæg Kortene Aktiviteter Større arrangementer Resultater Formænd for O-63 2 side 3 side 5 side 8 side 9 side 9 side 10 side 18 side 24 side 29 side 36

3 Forord Den 4. maj 2013 fejrer Orienteringsklubben af 1963, Vordingborg kaldet O-63 sit 50 års jubilæum. Klubbens første 25 år er vel beskrevet i jubilæumsskriftet fra Redaktørerne har derfor valgt udelukkende at fokusere på årene fra 1988 til 2013 i dette jubilæumsskrift. Til inspiration og dokumentation har vi brugt Peter Bjørn Jensens omfattende o-arkiv og gamle klubblade. I disse 25 år har de elektroniske mediers fremmarch nærmest revolutioneret orienteringssporten. Det gælder både formidling, korttegning og afvikling af stævner. På disse områder har O-63 formået at følge udviklingen trods det, at den er en lille klub, der til stadighed må kæmpe for sin eksistens. Vi er derfor meget glade for at kunne fejre 50 års jubilæum og takker sponsorer og andre, der har bidraget til dette skrift og til jubilæumsarrangementet. Vordingborg april 2013 Bonnie Petersen og Bente Skov-Jensen 3

4 I Jubilæumsskriftet fra 1988 skrev Peter Bjørn Jensen, hvordan det hele startede: Orienteringssporten kom til Vordingborg Orienteringssporten kom til Danmark fra Sverige i 30'erne. Det var en dansk reserveofficer, der inviterede nogle svenske officerer til Danmark for at disse kunne lære den ny sport fra sig. Det første arrangement fandt sted på Gjorslev Gods på Stevns. Under krigen blev der dyrket megen orientering eller terrænsport, som man kaldte det; det var i realiteten skjult militær træning af den hvilende hær. Efter krigen fortsatte terrænsporten og efterhånden udskilte der sig en tydelig idrætsgren, som efterhånden blev til det nuværende Dansk Orienterings-Forbund. Rundt omkring i landet var det især roklubberne, der dyrkede orienteringsløb som vintertræning, og her i Vordingborg begyndte man for alvor i begyndelsen af 50'erne. Efterhånden som orienteringssporten blev mere organiseret, blev det vanskeligt både at kunne gå helhjertet ind for roning og for orienteringsløb. Da orienteringsafdelingen i begyndelsen af 60'erne var blevet så stor, at den turde stå på egne ben, opstår idéen om at danne en selvstændig orienteringsklub. Dette skete i vinteren 1963 på initiativ af blandt andre Elvar Thomsen og Viktor Hansen. Den ny klub valgte Elvar Thomsen til formand og tog navnet Orienteringsklubben af 1963, Vordingborg kaldet O-63. Initiativtagerne på Nytårsløb den 1. januar

5 Medlemmerne markante personer Orienteringssporten er en lille sportsgren med knap 7000 registrerede medlemmer i Dansk Orienterings-Forbund (DOF). Det er svært at rekruttere nye medlemmer i en tid, hvor der er rigtig mange gode tilbud til idrætsudøvere. Det har vi også mærket i O-63, som har en lille men meget trofast medlemsskare. Medlemstallet har svinget en del gennem de sidste 25 år. Efter nogle gode år i 90'erne med en gruppe talentfulde ungdomsløbere dykkede tallet til 44 i Klubben kæmpede ihærdigt videre og var heldig at opnå en tilgang af flere meget aktive løbere. I jubilæumsåret tæller vi 70 medlemmer. Flere af dem har været med siden 1963, og flere af ungdomsløberne fra 70'erne er stadig aktive og er med til at skabe et solidt fundament for klublivet. Alle har de bidraget på mange måder til klubbens aktiviteter. Nedenfor omtales nogle af de personer, som har været mest markante de seneste 25 år. Peter Bjørn Jensen Peter løb sine første orienteringsløb som spejder i Sorø. Interessen blev for alvor styrket under uddannelsen på Hærens Officersskole. Da han i 1969 kom til Vordingborg Kaserne, meldte han sig straks ind i O-63, klubben med de mange søde piger, som han havde bemærket til orienteringsstævner. Efter nogle år væk fra byen flyttede han tilbage igen med sin familie. Han blev meget aktiv i klubben og var formand i to perioder og Hans engagement er ikke blevet mindre i årenes løb. Han har med stor omhu påtaget sig mange forskellige opgaver: medlem af bestyrelsen, redaktør af klubbladet gennem flere år, tilmelding til løb, pressekontakt, stævneleder, jubilæumsarrangør og korttegning. Peter er en ægte tovholder, der er rigtig god til at fange de tråde, som ellers kunne tabes. Ofte har han været initiativtager til sociale aktiviteter og har været den, der fandt passende lejeboliger til indkvartering ved påskeløb, løb i udlandet m.m. Kort sagt gør han et stort stykke arbejde for klubben ikke mindst ved at få fyret op under medlemmerne, som godt kan se, at karrieren i Forsvaret har sat sit præg. 5

6 Erik Bülow-Olsen Erik blev medlem af O-63 i 1983, da han flyttede til Vordingborg, hvor han underviste på Gymnasiet. Han overtog formandsposten i 1989 og beholdt den, indtil hustruen Inge Hestbæk overtog i Erik er vokset op i en Oløberfamilie og har været aktiv på højt niveau i mange år. I O-63 har han været primus motor indenfor korttegning. Utallige timer har han tilbragt i skovene og bag computeren for at berige os med fine orienteringskort. I mange år har han været korttegningskonsulent for DOF. Han har indført flere af klubbens interesserede medlemmer i korttegningens kunst med stor succes. Det er da også Erik, der i sin tid fik vakt Troels Christiansens interesse heri. Erik har været klubbens banelægger ved flere store stævner. Mange løbere har efter disse stævner udtrykt anerkendelse af de spændende, udfordrende og svære baner, som Erik har lagt i bl.a. Klinteskoven. Med sin helt specielle underfundige, lune humor har Erik været en vigtig brik i klubbens sociale liv. Inge Hestbæk Da Inge først var blevet introduceret til o-sporten, blev hun en rigtig ildsjæl! Med stor energi har hun beklædt formandsposten i hele 3 perioder , og Inge var meget involveret i ungdomsarbejdet i 90'erne, hvor klubbens unge opnåede mange fine resultater og medaljer ved mesterskaber. I 1990 fik Inge knyttet forbindelse til formanden for Svendborg Orienteringsklub, hvilket resulterede i venskabsbesøg de to klubber imellem. Inge var meget involveret i DOF's skoleprojekt i 1999, hvor skoler blev tilbudt uddannelse af lærere og hver skole fik gratis udleveret en kasse med alt nødvendigt grej for at gennemføre et orienteringsløb herunder et klassesæt laminerede o-kort over skolens område samt et nærskovskort. 6

7 I flere år har Inge været holdsætter til divisionsmatcherne. Med stor succes stiller hun hver gang det stærkest mulige hold ved at fordele løberne, således at resultatet giver max point. Når der så mangler en dameløber på den lange bane, så går/løber Inge selv den bane rundt trods dårligt knæ og belønnes med vigtige point! Troels Christiansen Troels begyndte at løbe i O-63, som 10 årig. Han var meget aktiv og fik trukket sine forældre med ind i klubben. Hurtigt fattede han stor interesse for kort og korttegning. Med ildhu har han produceret mange af klubbens kort og er blevet en af Danmarks fremmeste korttegnere. I 2009 opnåede han at blive kåret af DOF til årets korttegner. Som teenager blev han medlem af O-63's bestyrelse og har også været medredaktør af klubbladet. Troels har også et stort organisationstalent. I 2005 arrangerede han SM Sprint i Stege By på eget kort. Alt vedrørende stævnet var velorganiseret, og med sådan en succes var vejen banet for afholdelse af DM Sprint 2009 i Vordingborg By. Troels havde selv tegnet kortet og lagt baner. Dette stævne fik megen rosende omtale. DOF's formand Helge Søgaard skrev i en rosende mail bl.a., at O-63 havde sat nye standarder for, hvordan tingene skal gøres og efterladt et værdifuldt minde om en rigtig god oplevelse hos alle deltagere. Stævnet blev til med stor hjælp fra OK Søllerød. I 2013 arrangerer de to klubber i fællesskab DM Lang og DM Stafet i Klinteskoven. Her danner Troels sammen med de to klubformænd stævneledelsen, som styrer og koordinerer alt. Niels-Henrik Holscher I sine unge år var Niels-Henrik meget aktiv orienteringsløber. Senere var det Vordingborg Atletikklub, der kunne glæde sig over hans medlemskab og gennem flere år over hans formandskab. Efterhånden blev det for belastende for kroppen altid at løbe den samme vej rundt på et stadion, så Niels-Henrik blev igen en meget aktiv orienteringsløber. 7

8 I var han formand for O-63. Niels-Henrik er klubbens kontaktperson til skovejerne. Mange af disse kender han rigtig godt, da de er gode kunder i Holschers Frøhandel. Det har banet vejen for mange tilladelser til dels at tegne kort dels at arrangere løb. Endelig har han med sine gode kontakter indenfor erhvervslivet skaffet gode sponsorater til klubben ikke mindst til DM Sprint Klublokale Klubben har haft skiftende tilholdssteder siden 1988, hvor den holdt til i et kælderlokale på Elmealle hos Klaus og Margit Jensen. Da de solgte huset, fik vi tildelt et klasselokale på Vintersbølle skole samt et depotrum på Vintersbølle Strand, men vi var ikke de eneste med adgang til depotet det havde musene også! I december 2003 blev der plads til os i et kælderlokale på Vintersbølle skole, hvor vi kunne samles og også opbevare alle klubbens ting. Ikke optimalt men det fungerer. Desværre blev udbygningen af Vintersbøllehallen ikke til noget, og derved gik vores planer om et nyt og bedre klublokale i vasken. Til stævner holder vi til i vores mobile klublokale et fint tunneltelt sponseret af Holscher's Frøhandel, Køng Entreprenør Service og Biokube. 8

9 Klubprofil O-63's logo er stadig det samme. Det er tegnet af Viggo Hansen i Bemærkelsesværdigt, at det stadig matcher tiden. Klubdragter har der derimod været mange udgaver af gennem årene. I 2009 fik vi et nyt design fra Trimtex, som også findes på vores helt nye klubstander. I 2003 kom vi på nettet med den første hjemmeside designet af Bjarne Stougaard. Den fungerede indtil 2012, hvor Henrik Jensen, Bente Skov-Jensen og Ulrik Nielsen fra Søllerød OK designede en ny og mere interaktiv hjemmeside. Klubbladet O-63'eren udkommer 4 gange årligt og har gennem årene haft forskellige redaktører de seneste 12 år Bonnie Petersen og Bente Skov-Jensen. Bladet trykkes af Carl-Aage Hansen. Skovene vores idrætsanlæg v/peter Bjørn Jensen At kunne træne i skove og arrangere konkurrencer i skove er en forudsætning for orienteringssporten. O-63 er begunstiget ved at holde til i et område med mange store og små skove, som både er privat eller offentlig ejede. Især i de sidste 15 år har vi oparbejdet en goodwill hos mange af de private skovejere, og det har betydet, at vores aktuelle behov for skovadgang til fulde har kunnet opfyldes. Sådan er det desværre ikke for alle orienteringsklubber. Skovejernes indtægt fra udlejning til jagt udgør en væsentlig del af den samlede indtjening ved at drive skov- 9

10 brug. Desværre er en del af jægerne ikke til sinds at dele naturen med andre fritidsinteresser, også selvom f.eks. O-sporten beviseligt ikke forvolder nævneværdig skade på flora og fauna. Vores gode eller heldige situation har betydet, at vi har kunnet arrangere nogle store mesterskaber, såsom Danmarksmesterskaber, hvor både private og offentlig ejede skove har været anvendt. Stjernen blandt vore skove er selvfølgelig Klin-teskoven på Møn, som er Østdanmarks bedste og mest udfordrende konkurrenceterræn, men også de store Hannenov-Oustrup skove på Midtfalster, og ikke at for- glemme Petersgaards mange skove er vore favoritter og har dannet rammen om mange store og succesfulde arrangementer. By- og parkområder er nu i de seneste år også inddraget som orienteringssportens idrætspladser, og det har gjort sporten mere spektakulær. Klubben har således tegnet de såkaldte sprintkort over Vordingborg, Stege og Vintersbølle Strand, og netop Vordingborg (Oringe og Ruinterrænet) blev anvendt til DM i Sprint Udfordringen for klubben fremover ligger i at vedligeholde de mange kort og ikke mindst fastholde det gode forhold til skovejerne. Kortene v/erik Bülow-Olsen Hvad er det der fascinerer ved orienteringsløb? Da jeg var dreng og startede med at dyrke atletik, var der nogle, der løb hurtigere, kastede længere og sprang højere. Jeg havde ikke succes på atletikbanen. Jeg husker den dag, da vi for første gang skulle løbe 400 m og jeg undrede mig over, hvorfor jeg ikke blev overhalet. Der gik det op for mig, at jeg var bedre til at løbe langt end til at sprinte og kaste. Jeg husker også, at jeg som barn fik et Danmarkskort hængt op på mit værelse. Det studerede jeg ofte og fik et indre billede af, hvordan Danmark så ud. Da min far og jeg startede med at løbe orienteringsløb, var det noget ganske andet end atletikbanen. Jeg skulle jo tænke mig om og vide, hvor jeg var på kortet, og jeg skulle forstå, hvad et kort var, og hvordan det anvendtes. Det der blev fascinationen for mig, blev at bevæge mig igennem naturen og finde vej ved hjælp af et kort. 10

11 Kortet er det grundlæggende i min fascination af orienteringsløb. De første kort var almindelige topografiske kort, som kunne købes hos boghandleren. Det tror jeg, at nogle af jer har måtte gøre før et orienteringsløb. Målestokken på disse kort var som regel 1:40 000, mængden af detaljer ret få, og det krævede en god fornemmelse og held at finde posten, men de steder, hvor posten blev placeret dengang, var alt for tydelige terrængenstande til, at vi ville bruge dem i dag. I 1965 kom det første rigtige orienteringskort i Danmark lavet af orienteringsløber til orienteringsløbere. Det var starten på udviklingen frem til de kort, vi kender i dag. O-63 kom tidligt i gang med at lave orienteringskort. Det første kort var 1: og dækkede Iselinge Skov, Troldbjerg Skov, Vintersbølle Skov og Marienlyst Skov. Et område som i dag ville være på 4 orienteringskort, hvoraf vi har aktuelle kort på 2 af stederne. Kortet så helt anderledes ud, end det vi ser i dag. Skoven var grøn og markerne hvide. Der var således ingen oplysning om gennemløbelighed. Korttegningen blev lavet af orienteringsløbere, der gerne skulle have noget erfaring og være gode til at orientere. At lave et kort er delt op i 3 processer. Den første del er at fremskaffe et godt grundmateriale, som dengang var et skovkort og højdekurver fra Geodætisk Institut (i dag Kort- og Matrikelstyrelsen). Anden del er rekognosceringen. Vi gik ud i terrænet med grundmaterialet klæbet op på en plade med et stykke tegneplast over og rettede grundmaterialet, så en orienteringsløber kunne forstå terrænet ud fra kortet. Tredje del var rentegningen. Det foregik ved, at vi tegnede rekognosceringen op på tegneplast, som så igen kunne laves til trykkeplader, hvorefter kortet blev offsettrykt på et trykkeri. At tegne med tuschpenne på tegneplasten krævede god teknik og omhu. Tuschpennene var vanskelige til at få til at fungere, det var svært at få dem til at tegne lige tykke streger. O-63 har lavet mange kort på denne måde, DM-nat kortet fra 1968 i Korselitzeskovene, Hannenov-Oustrup, Klinteskoven, Horreby Lyng, Oreby Skov, Kulsbjerg Øvelsesterræn og Vintersbølle Skov blev tidligt lavet på denne måde. Rentegningen blev hjulpet kvalitetsmæssigt meget, da vi begyndte at bruge computer til rentegningen på det program, der hedder OCAD. Det betød, at vi slap af med 11

12 tuschpennene og tegneplasten. Stregtykkelserne og målestoksforholdet blev indstillet i computeren, og der kom et tydeligt og læsbart kort ud af det. Men også her kan der laves fejl, og det ses af og til. Den helt store fordel ligger i, at det er nemt at arbejde videre ud fra de gamle kortfiler, og trykningen af kort kan klares på en god farvelaserprinter. Achilleshælen med denne teknik er, at det skal læres at anvende et tegneprogram (OCAD), og det er der få, der gør. I O-63 er der i dag kun én, der anvender OCAD til rentegning. Mange kort er blevet omtegnet med denne teknik. Vintersbølle Skov er udkommet i mange udgaver ofte med få rettelser. Flere nye kort er kommet til. 2 nye kort er anvendt til DM er (Vordingborg By til DM i sprint og Viemose Skov til DM for Hold) men også Møns Klint er anvendt nogle gange til DM er og bliver det igen i år (2013). Af andre eksempler kan nævnes Store og Lille Fredskov, Stensby-Langebæk Skov, Troldbjerg Skov, Oremandsgårds Skove og den nye Udby Skov på Møn. Idag anvendes der nye teknikker til at lave grundmaterialer, og orienteringskortene bliver georefererede. Herved forstås, at kortene er lavet således, at de passer ind i det koordinatsystem, som alle andre kort er lagt ind i. Det betyder, at man kan tage sin GPS og anvende den sammen med kortet, men det betyder også, at en løber, som bliver sur på korttegneren, kan finde koordinater på kortegnerens soveværelse og sende en bombe ned i hans soveværelse. Det kræver dog, at korttegneren hus er med på et georefereret kort! Desuden anvendes der orthofoto (luftfoto, som er korrigerede således, at luftfotoet har samme målestok overalt i fotoet). Tekniske kort er nu offentlige og kan anvendes til grundmateriale. Højdekurverne i Danmark er ca. 150 år gamle og er lavet med en forældet teknik. De nye laserkurver er mere korrekte og har en ækvidistance på 67 cm. Her er faldgruppen, at korttegneren er for ukritisk og tager det hele med. Herunder følger en stribe kort anvendt i årene 1963 til 2011: Udby kortet 1893 Vintersbølle 1967 Vintersbølle 1972 Vintersbølle 1988 Vintersbølle

13 Udby kortet Mit kort fra den 8/ Var det mon O-63's første åbne løb? Hvordan har jeg kunnet finde posterne på dette kort? Det gik nu meget godt, jeg vandt en gaffel i præmie som jeg stadig har. Læg mærke til postmarkeringerne, dem skulle vi selv tegne ind, men kun en ad gangen, på starten post 1, på post 1 fik vi opgivet post 2 o.s.v. Kortet er et topografisk kort 1: fra 1890, trykt i 1893, kun lidt over 70 år på løbstidspunktet. 13

14 Vintersbølle 1967 Klubbens første o-kort tegnet til orienteringsløb, med grøn skov og hvide marker. Dette kort er på nuværende tidspunkt 46 år, så det kan bruges endnu i 24 år i forhold til Udby kortet. Den indtegnede bane er mit første løb som senior. Prøv at lægge posterne ind på det nyeste Vintersbølle kort og vurder dernæst banens kvalitet. Sammenlign antal postmuligheder med det nyeste Vintersbølle kort. Målestokforhold 1:

15 Vintersbølle 1972 Målestok 1: Nu er der kommet gennemløbeligheder på. Stadig ikke mange detaljer. 15

16 Vintersbølle 1988 Målestok 1: Rentegnet med tuschpen. Kortet er offset trykt. Blev brugt første gang til 25 års jubilæet. Kortet er nu meget lig det vi kender i dag, det der er anderledes skyldes den udvikling der er sket i skoven. 16

17 Vintersbølle 2011 Kortet rentegnet på computer på programmer O-cad. Sammenlign dette kort med de øvrige, læg mærke til læsbarheden, mængden af detaljer og kvaliteten af tegningen. 17

18 Aktiviteter Trods et relativt lille antal medlemmer er O-63 en klub med mange aktiviteter. Heldigvis bidrager mange til arbejdet med at holde klubben i gang. Vi har involveret os i nye projekter samtidig med, at vi har forsøgt at fastholde nogle af traditionerne fra de tidlige år. Klubbladet O-63'eren: Bladet er udkommet siden 1968 med forskellig frekvens og i forskellige udgaver. De digitale medier med alle deres muligheder har gjort arbejdet meget lettere. Siden 2001 er bladet udkommet 4 gange årligt. Bladet har haft følgende redaktører: Viggo Hansen Elvar Thomsen Jørgen Vestergård Peter Bjørn Jensen Charlotte Nielsen Peter Bjørn Jensen Erik Bülow-Olsen, Inge Hestbæk, Bente Skov-Jensen Kim Jensen Kim Jensen og Troels Christiansen Kim Jensen og Gitte Vinther Nielsen Bonnie Petersen og Bente Skov-Jensen VTR løb: I 1993 indgik orienteringsklubberne Haslev, HG, Holbæk, O-63, Slagelse og Sorø et samarbejde om afholdelse af en gennemgående konkurrence kaldet vintertræningsløb. Konkurrencen bestod af 13 løb plus et afslutningsløb. For at deltage i konkurrencen skulle man have gennemført 7 løb. Prisen var sat til 20 kr. pr. løb. Det viste sig at være et godt initiativ, for vintertræningsløbene er fortsat populære i deres 20. sæson med næsten uændret koncept. Selv prisen er kun steget til 25 kr. Samarbejdet er i dag udvidet med Hvalsø, Køge, Roskilde og Nykøbing F, mens Slagelse er ophørt som selvstændig klub. I var O-63 arrangør af afslutningsløbet med efterfølgende kaffebord og præmieoverrækkelse. 18

19 Divisionsturneringen: I april 1993 deltog O-63 for første gang i divisionsturneringen i 6. division, hvor vi dystede mod Haslev, KFIU, Holbæk, Slagelse og Stengården. O-63 vandt og rykkede op i 5. division, året efter rykkede vi op i 4. division, og minsandten rykkede vi næste år op i 3. division. Her var modstanden for stor og vi måtte igen i 4. division. I 2001 indgik vi klubsamarbejde med NFR og udvidede det med Maribo året efter. Resultaterne har svinget og i 2007 måtte O-63/NFR/Maribo ned og vende i 6. division. Derefter arbejdede vi os op i 4. division igen i Der løber vi stadig i Billedet viser en del af holdet fra divisionsmatchen i 2010 iklædt nye trøjer sponseret af Køng Entreprenør Service. Klubweekend: Flere gange i årenes løb har der med succes været arrangeret klubweekend. De sidste par år i forbindelse med op/nedrykningsmatchen. Dette styrker ikke mindst den sociale side i samarbejdet mellem klubberne. I 2011 afholdtes klubweekenden hos Akademisk Skytteforening i den smukt beliggende Høje Sandbjerglejr i Nordsjælland. Dagen før divisionsmatchen løb vi i Tokkekøb Hegn. Om aftenen nød vi en superb middag samt hinandens gode selskab. Året efter dannede Kongskilde Friluftsgård rammen om et vellykket arrangement med løb på det stedlige Find vej i kort inden aftenens middag og hygge, hvor vi ladede op til op-/nedrykningsmatchen. 19

20 De overnattende klar til dagens match i 2011 Påskeløb: I mange år har en trofast flok deltaget i påskeløbene i Jylland med indkvartering i et eller flere sommerhuse. Det har givet mange gode orienteringsoplevelser og hyggelige stunder. I 2001 boede vi på Lundø i Skive Fjord i et sommerhusområde. Her oplevede vi det mest fantastiske nordlys. Træningsløb: I sommerhalvåret arrangeres et antal træningsløb i nærskovene. Kalenderen koordineres med vores samarbejdsklubber Nykøbing F og Maribo, og vores løb har ofte deltagelse herfra. Året rundt løbetrænes der torsdag aften fra Vintersbølle skole. Den sidste torsdag i måneden er der efterfølgende klubaften med kaffe og kage. Nattergaleløbet: I 1992 genoptog klubben det traditionsrige Nattergaleløb, hvor alt kan ske. Deltagerne udfordres maksimalt, og banelæggerne overgår nærmest hinanden i iderigdom. Vinderen er banelægger næste år. Efter løbet er der fællesspisning og hyggeligt samvær. Vi bringer instruktionen fra 2011! Den er meget typisk for løbet. 20

21 Juleløb: Årets andet finurlige løb finder sted i julemåneden med efterfølgende gløgg og æbleskiver. Det er altid meget velbesøgt. Klubmesterskab: Hvert år afvikles klubmesterskab, hvor vinderne får overrakt en vandrepokal. Pokalerne prydes af en lang række navne på nuværende og tidligere klubmestre. I 2012 blev vinderne Gunnar Grue-Sørensen H>50, Gerda Marie Christiansen D>50, Carina Kjær Bollesen D<50 og Hjalte Hviid Mikkelsen H<50. Erik Hauschildt vandt i klassen Årets Kagemester. 21

22 Klubmestrene fremviser deres pokaler Udenlandske løb: Der er rige muligheder for at dyrke orienteringsløb uden for landets grænser. Flere fra klubben har benyttet sig af muligheden og kombineret sport og ferie i bl.a. Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Tyrkiet, Skotland og Schweiz. Til højre ses et billede fra Swiss O Week i 1996 stævnepladsen ved Ibergeregg. 22

23 Seminarieløb: Vordingborg seminarium har de sidste tre år rettet henvendelse til klubben med ønske om hjælp til afholdelse af orienteringsløb for de studerende på idrætslinien. De har været glade for muligheden for at gennemføre løbet med det elektroniske kontrol- og beregningssystem Sport-Ident. Find vej i...: Klubben deltager i kampagnen Find vej i... med to projekter i henholdsvis Vordingborg By og Klinteskoven. Til projekterne er udarbejdet to fine foldere, som kan downloades fra hjemmesiden. Skoleorientering Trellemarken og Vintersbølle: O-63 deltager i DOF's skoleorienteringsprojekt, som har til formål at fremme interessen for orienteringsløb hos børn og unge i skolen og foreningerne, samt at give idrætslæreren mulighed for inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen. De to kort, over Trellemarken og Vintersbølle, med dertil hørende faste poster til brug for skolerne forventes færdige i foråret Fra klubbens side håber vi, at dette projekt kan være medvirkende til at skabe interesse for o-sporten og eventuelt resultere i nye medlemmer. Rekrutteringskampagner: Mange af klubbens medlemmer er efterhånden blevet lidt grå i toppen, og vi har som mange andre klubber svært ved at tiltrække nye yngre medlemmer. Vi har med begrænset resultat gennemført flere rekrutteringskampagner. I foråret 2006 husstandsomdelte vi brochurer i hele Nyråd med tilbud om instruktion i o-løb og deltagelse i 6 efterfølgende løb om lørdagen i Vintersbølle Skov. Året efter gentog vi omdelingen denne gang på Iselingeudstykningen i Vordingborg. I sin formandstid har Torben Hviid arbejdet for at udvide klubben. Han har således etableret et godt samarbejde med Nyråd Løbeklub om afholdelse af Vintersbølleløbet i håb om at vække motionsløbernes interesse for o-løb. Trods det gode samarbejde er det endnu ikke lykkedes at tiltrække nye medlemmer fra den kant. 23

24 I 2011 afholdt vi på opfordring af Møn Løbeklub et orienteringsløb i Udby Skov på Møn. Der kom i alt 28 børn og voksne, som efterfølgende gav udtryk for, at det havde været rigtig sjovt. Desværre gav det heller ikke nye medlemmer. I forbindelse med Gang i Vordingborg ugen i 2012 bød vi ind med løb på Oringe. Der deltog kun få, der ikke allerede var medlem af en o-klub. Heldigvis har O-63 haft tilgang af nye medlemmer, som for de flestes vedkommende er kommet på eget initiativ. Vores erfaring er, at det er rigtig godt at få hele familier engageret, da vores sport er en oplagt familiesport. Større arrangementer Klubben har hele tiden været meget bevidst om at vedligeholde sine kompetencer i forbindelse med afviklingen af større stævner. Det er endvidere vigtigt at sørge for at oplære yngre kræfter, så vi fortsat kan være med. Gennem årene er det blevet til ganske mange arrangementer. Divisionsmatch 1. division 1995: Stævnet havde ca 300 deltagere fra fire klubber, som dystede om at kvalificere sig til DM for klubhold. Løbet blev afviklet i Vintersbølle Skov under de bedste betingelser, og klubben fik megen ros, dels for de gode baner og dels for hele arrangementet. Deltagerne var meget overraskede over, at vi også her i Sydsjælland har så spændende orienteringsterræner at tilbyde. Fra starten 24

25 DM 1996: I samarbejde arrangerede O-63 og Herlufsholm DM i Klinteskoven over to dage. De to klubber stillede også et fælles hold til stafetten bestående af Anne Plenge Jensen samt søskendeparret Ann-Dorthe og Dennis Lisbygd. Holdet vandt guldmedalje i klassen H/D max 43. Thomas Nielsen fra Farum OK, der som dreng lærte at løbe orienteringsløb i O-63, vandt guldmedalje i den individuelle klasse for herrer. DM for døve 1997: juni arrangerede O-63 DM klassisk for døve på nytegnet kort over HannenovOustrup og DM sprint i Vintersbølle Skov. Divisionsmatch 1. division i 2000: Stævnet blev afviklet i Vintersbølle Skov og havde 300 deltagere fra Farum, OK Øst, FIF Hillerød og Helsingør. OK Øst vandt og gik således videre til Landsfinalen. Divisionsmatch 1. division 2002: Klubberne Farum, OK Øst, FIF Hillerød og Ballerup dystede på Kulsbjerg med FIF som vinder. Terræn'et havde også besøg af Hjemmeværnet som skabte lidt panik ved vild løsskydning blandt ungdomsløberne. DM for klubhold 2003: Løbet blev afviklet i Viemose Skov på et godt kort. Skoven byder ikke på så store orienteringsmæssige udfordringer, men trods dette fik banelæggeren stor ros for at have udnyttet skoven optimalt. Klubben fik også ros for afviklingen, ikke mindst for Carl-Henriks ide med at vise stillingen online på en projektor placeret i et telt blev værdsat. Divisionsmatch 3. og 6. division 2005: Matchen blev afviklet i Hannenov-Oustrup med stævneplads ved Amagerhytten. O-63 havde lagt sig i selen for at skabe et godt stævne for de mange klubber. Desværre manglede der mange løbere, ikke mindre end 5 klubber stillede simpelthen ikke op det var bare for dårligt og utroligt demotiverende for os, der jo havde gjort et stort arbejde. Peter Nielsen fik megen ros for den fine banelægning, som for første gang i lang tid omfattede et større ingeniørarbejde i form af to broer, som han insisterede på skulle slæbes ud i en normalt utilgængelig mose. SM Sprint 2005: For første gang i klubbens historie blev der tegnet et sprintkort (ny kortnorm) og afholdt et SM i Stege By. Det var lykkedes at få det danske juniorlandshold og det mili25

26 tære landshold til at deltage i stævnet tillige med en halv snes døve, som ved denne lejlighed fik afviklet deres Danmarksmesterskab i sprint denne aften. Travlhed i beregnerteltet Stævnet forløb godt, der var stor begejstring for sprinten fra såvel unge som gamle. Selv de mest rutinerede eliteløbere havde bommet, sprunget poster over, truffet forkerte beslutninger og fundet terrænet svært skrev banelægger Troels Christiansen efterfølgende i klubbladet. Borgløb 2008: I anledning af Historisk Dag havde Sydsjællands Museum spurgt om O-63 kunne være behjælpelig med et historisk orienteringsløb i og omkring den gamle bydel ved Gåsetårnet. Erik havde lavet et godt løb på et gammelt bykort. Museet havde lavet opgaver til de forskellige poster og desuden bestilt en flot kanon, som blev affyret fra slotsbanken. 26

27 Kanonkongen alias Jesper Holm fra radioens P3 var hyret til at lave opvarmning og starte løbet, der havde mange flotte præmier. Klubbens kasserer indkasserede et gavekort på kr. 500 efter at have gennemført i fin stil. DM Sprint 2009: De gode erfaringer fra Stege By inspirerede Troels til i samarbejde med Henrik Plenge Jensen og Niels-Henrik Holscher at arrangere DM Sprint på Vordingborgs helt specielle borgterræn. Der var gjort et stort arbejde for at reklamere for mesterskabet ved hjælp af flyers, som blev omdelt ved flere stævner samt ved tidlig lancering af en meget flot hjemmeside udarbejdet af Ulrik Nielsen fra Søllerød. Troels havde tegnet et nyt kort over området, som omfatter borgterrænet- Kirkeskov-Oringe. Kaffepause med de sidste instruktioner Divisionsmatch division 2011: Efter at have måtte aflyse en divisionsmatch i Viemose i 2010 pga sne, fik vi lejlighed til at arrangere igen i Heldigvis kunne materialet fra planlægningen året før bruges med få ændringer. 380 løbere fra det nordsjællandske havde tilmeldt sig. De fik en god oplevelse i skoven og kunne nyde Bøgestrømmen fra stævnepladsen. 27

28 I anledning af fastelavn var der arrangeret tøndeslagning for børn og barnlige sjæle. Dagens hit var grill-selv pølser. Vintersbølleløbet: Klar til start i

29 I 2007 arrangerede O-63 for første gang et motionsløb i Vintersbølle Skov efter at Sportsmasterløbet var ophørt i Vordingborg. Vi havde 62 deltagere, som blev overraskede over den meget kuperede bane. Der var to distancer 5 km og 10 km. Løbet er siden da blevet afviklet hvert forår med et stigende antal deltagere, de sidste to år i samarbejde med Nyråd Løbeklub. Resultater fra DM og SM I jubilæumsskriftet fra 1988 har Peter Bjørn Jensen skrevet om de mange flotte guldmedaljer m.m., som klubbens dygtige løbere vandt i årene I de efterfølgende 25 år er der også løbet mange fine resultater hjem til O-63. Her følger en gennemgang af mange af de fine resultater til DM og SM de seneste 25 år. Listen er udarbejdet ud fra Peter Bjørns arkiv, men kan være ufuldstændig Peter Nielsen H45 vandt sølv i DM Nat og drengene Carl-Henrik Hansen, Henrik Plenge Jensen og Thomas Andersen B12 løb hurtigt og vandt bronze i SM Stafet i Grib Skov Peter Bjørn Jensen vandt sølvmedalje ved DM Feltsport i klassen ældre old boys. Konkurrencen var arrangeret af Gardehusarregimentet i Næstved Bedste resultater dette år sørgede de unge løbere Anne Plenge Jensen D10 og Troels Christiansen H12 for. De opnåede begge sølvmedaljer ved SM Klassisk i Sorø Sønderskov Ved DM Stafet i Grønholt Hegn vandt Anne Plenge Jensen D12, Carl-Henrik Hansen H16 og Henrik Plenge Jensen H16 deres første DM bronzemedaljer i klassen pige drenge-mix. Henrik Plenge Jensen fik desuden en bronzemedalje til SM Klassisk. Stafetholdet med H45 løberne Niels-Henrik Holscher, Peter Nielsen og Erik BülowOlsen opnåede SM sølv Anne Plenge Jensen D12 kom atter på sejrsskamlen ved årets mesterskaber. Ved DM Klassisk på Fanø blev det til en bronzemedalje og ved SM Klassisk i Tisvilde Hegn vandt hun sølvmedalje. 29

30 Ved SM Stafet i Store- og Lille Bøgeskov vandt Troels Christiansen H14, Heidi Hansen D14 og Carl-Henrik Hansen H18 sølvmedalje Knud Madsen H35 sørgede for årets DM medalje. Den var af bronze og blev opnået på kortdistancen i Trelde Skov ved Fredericia. Året bød på indtil flere SM medaljer til O-63. Til SM Klassisk vandt Henrik Plenge Jensen H18 sølv og Anne Plenge Jensen D14 bronze, til SM Stafet i Grib Skov løb Anne Plenge Jensen, Troels Christiansen og Heidi Hansen en guldmedalje hjem i klassen H/D max 43. Eva Smedegaard D21 fik ligeledes del i en guldmedalje ved stafetten Ved DM Klassisk i Munkebjerg opnåede Anne Plenge Jensen D14 igen en medalje denne gang af sølv. Sammen med Troels Christiansen og Dennis Lisbygd vandt Anne Plenge Jensen sølv til SM Stafet i Hornbæk Plantage. Klubbens H50 stafethold med løberne Niels-Henrik Holscher, Peter Nielsen og Peter Bjørn Jensen kunne vende hjem med bronze. Eva Smedegaard D21 løb sig til en bronzemedalje ved SM Klassisk Dette år vandt Anne Plenge Jensen D16 hele 2 medaljer ved DM. I Klassisk blev den af bronze og sammen med søskendeparret Ann-Dorthe og Dennis Lisbygd vandt hun guld i Stafet. 30

31 Anne, da hun er kommet i mål efter at have løbet 3. tur på stafetten. Sidsteposten var placeret ved et mudderhul, som har sat sine spor på den hurtige løber. 31

32 Vordingborg Kommunes daværende borgmester Elvar Thomsen, O-63's første formand, overrækker bronzemedaljen til Anne. Ved SM blev det også til medaljer til Anne Plenge Jensen: sølv til SM Stafet sammen med Ann-Dorthe og Dennis Lisbygd samt guld til SM Klassisk i Grib Skov. Eva Smedegaard D21 vandt sølv til SM Klassisk Atter kom Anne Plenge Jensen D16 øverst på skamlen og modtog guldmedalje for sin sejr i DM Kort i Holstenshuus Skov ved Fåborg. Til SM Klassisk vandt hun ligeledes guld, mens Henrik Plenge Jensen H20 vandt sølv Troels Christiansen H18 var ene om at løbe sig til en mesterskabsmedalje. Den var af bronze, idet han blev nr. 3 ved SM Klassisk Ved SM Stafet i Gl. Grønholt Vang ved Fredensborg vandt Troels Christiansen H20 guld sammen med Dennis Lisbygd fra Herlufsholm og Sune Jørgensen fra OK Bornholm. Anne Plenge Jensen D18 vandt også medalje i SM Stafet, da hun sammen med Ole Andersen og Ann-Dorthe Lisbygd fra Herlufsholm kom i mål på tredjepladsen. 32

33 2001 Eneste medaljetagere blev Bent Christiansen og Erik Bülow-Olsen, der opnåede bronze i H55 ved SM Stafet Det blev til en medalje af sølv til Erik Bülow-Olsen H55 ved SM Klassisk Så fik vi endelig en kvinde på sejrsskammelen, da Bente Skov Jensen D55 sørgede for en SM bronze på kortdistancen Peter Bjørn Jensen deltog i DM feltsport i Ulfsborg og vandt sølv i hold for Akademisk Skytteforening Det var året, hvor det atter lykkedes at hjemføre DM medaljer til klubben. Det klarede Erik Bülow-Olsen og Peter Bjørn Jensen, idet de vandt bronze i H60 Stafet sammen med Niels Lyhne fra Herlufsholm Niels-Henrik Holscher H60 blev næsthurtigste løber ved DM Sprint, og for den præstation belønnedes han med sølvmedalje Ved DM på Rømø dannede Peter Bjørn Jensen H65 stafethold med Niels Lyhne og Jens Asserbo fra Herlufsholm. De løb så godt, at de kunne tage hjem med sølvmedaljer om halsen Niels-Henrik Holscher H65 sørgede for årets DM bronze medalje i Færchs plantage ved Mossø, da han løb i mål som nr. 3 på mellemdistancen Gerda Marie Christiansen D60 opnåede hele 2 mesterskabsmedaljer. Ved DM Nat i Gurre Vang/Krogenbjerg Hegn fik hun en andenplads og ved SM Lang i Kongsøre Skov blev den af fineste karat, guld. De tre H65 løbere Erik Bülow-Olsen, Niels Henrik Holscher og Peter Bjørn Jensen ville ikke stå tilbage for Gerda Marie og fik også overrakt deres guldmedaljer øverst på skamlen ved SM Stafet i Nørreskoven ved Farum. 33

34 Erik, Peter Bjørn og Niels-Henrik 2012 Blev året hvor 4 medlemmer af O-63 vendte hjem med topplaceringer fra DM og SM. Ved DM ultralang i Jægerspris Nordskov løb Carina Kjær Bollesen D35 over målstregen med næstbedste tid og sølvmedaljen var hjemme. Ved SM lang i Rude Skov lykkedes det Carina at nå helt til tops og vinde guld. Stafetholdet i H20 med løberne Asbjørn Hviid, Hjalte Hviid og Jonas Brøndsel kom også på sejrsskamlen ved SM i St. Dyrehave, men måtte se sig henvist til 3. pladsen. Holdet D/H185 bestående af Gerda Marie Christiansen, Niels-Henrik Holscher og Peter Bjørn Jensen vandt sølv Gerda Marie Christiansen vandt årets første medalje, da hun løb i mål som nr. 2 i DM Nat i Guldborgland Plantage ved Viborg O-63 har gennem årene formået at gøre sig gældende. Det skal her nævnes, at det absolut flotteste resultat for en løber med rødder i O-63 er opnået af Mona Hebo gift Nørgaard. Hun lærte at løbe i O-63 og afsluttede sin karriere her med to danske mesterskaber i 1970 og Som medlem af OK Pan Århus løb hun i 1974 det første verdensmesterskab i orienteringsløb hjem til Danmark. 34

35 35

36 Formænd for O /2004 7/ Elvar Thomsen Viggo Hansen Jørgen Christensen Ingen formand Peter Bjørn Jensen Peter Nielsen Peter Bjørn Jensen Erik Bülow-Olsen Inge Hestbæk Knud Madsen Inge Hestbæk Niels-Henrik Holscher Marianne Bergmann Niels-Henrik Holscher Inge Hestbæk Torben Hviid Bonnie Petersen Peter Nielsen og Viggo Hansen 36

37 Elvar Thomsen Knud Madsen Marianne Bergmann Torben Hviid Tak til alle de, som med stort engagement stillede sig i spidsen for O-63. De har gjort en kæmpe indsats for at klubben har kunne overleve. 37

38 O-63's bestyrelse i jubilæumsåret Formand: Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg Kasserer: Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg Øvrige bestyrelse: Erik Bülow-Olsen, Maltvej 3, 4760 Vordingborg Henrik Plenge Jensen, Rørosvej 59, 4760 Vordingborg Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg Torben Hviid, Heibergsvej 63, 4760 Vordingborg Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg Carina Kjær Bollesen, Nyrådsvej 10, 4760 Vordingborg Redaktører: Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg Trykning af O-63 eren: Carl-Aage Hansen, Nyråd Hovedgade 20, 4760 Vordingborg Klubbens hjemmeside: Bente Skov-Jensen Epilog Redaktørerne har forsøgt at beskrive den store indsats af klubbens medlemmer i de sidste 25 år. Vi håber, at der stadig vil være lyst og engagement til at drive klubben videre i mange år endnu. Med tidens fokus på aktiviteter i naturen burde orienteringsløb være et oplagt valg. Vi orienteringsløbere kan ikke forestille os et bedre alternativ til en tur i skoven med kort og kompas. 38

39 Klubbens næste store arrangement DM 2013 i Klinteskoven den september 2013 Dette store to dages stævne er blevet til i et samarbejde mellem O-63 og Søllerød OK på initiativ af Troels Christiansen. Det er en stor opgave, som involverer mange medlemmer fra de to klubber. Vi glæder os til at se orienteringsløbere i Klinteskoven og håber, at de vil nyde opholdet på Møn. 39

40 Sponsorer Niels-Henrik Holscher: Henrik Plenge Jensen: Køng Entreprenør Service: Skude og Jacobsen: 40

eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2008 Nummer 4

eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2008 Nummer 4 eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2008 Nummer 4 1 Formandens side Her kort tid før årsskiftet vil jeg se lidt frem på 2009. Det vigtigste og for klubben det største

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG. eren. Marts 2014 Nummer 1. Husk Find vej Dagen den 5. april

Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG. eren. Marts 2014 Nummer 1. Husk Find vej Dagen den 5. april eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG Marts 2014 Nummer 1 Husk Find vej Dagen den 5. april 1 Juleløbet 2013 frit fortolket Kære alle glem din alder Julenissen slår sin gæk Denne

Læs mere

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Årsberetning for 2013 Løbsåret 2013 Vi har i året 2013 oplevet mange spændende løb. Årets fynske løbskalender har lignet de foregående år, med mange tilbud til løberne. Med fælles vintercup og Fynsk Sprint

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Januar 2006 Nummer 1

Januar 2006 Nummer 1 eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG Januar 2006 Nummer 1 Et velkendt motiv fra Vintersbølle skov iklædt vinterdragt Foto: Erik Bülow-Olsen 1 Indholdsfortegnelse Generalforsamling

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Påskeløbet 2014 At arrangere et påskeløb, er en ganske anderledes opgave, end at arrangere et B-løb som normalt er det største løb vi arrangerer. Når det går godt til et B-løb er

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

December 2010 Nummer 4

December 2010 Nummer 4 eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2010 Nummer 4 Formanden med årets klubmestre: Gerda Marie Christiansen og Hjalte Hviid 1 Generalforsamling 2011 Bestyrelsen indkalder

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG. eren. Marts 2006 Nummer 2. Niels-Henrik Holscher og Niels Lyhne til WMOC i Canada

Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG. eren. Marts 2006 Nummer 2. Niels-Henrik Holscher og Niels Lyhne til WMOC i Canada eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG Marts 2006 Nummer 2 Niels-Henrik Holscher og Niels Lyhne til WMOC i Canada 1 Indholdsfortegnelse 1. Træningsløb 2. Referat fra generalforsamling

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Årsberetning 2014 Orienteringsklubben Roskilde

Årsberetning 2014 Orienteringsklubben Roskilde Årsberetning 2014 Orienteringsklubben Roskilde I det følgende kan du læse om de vigtigste begivenheder i orienteringsklubbens liv i 2014. 2014 var et år, der har budt på overvældende succes for OK Roskilde.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com

Farum Orienteringsklub Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com Medlem af: DOF og DAF www.farum-ok.dk e-mail: farumorienteringsklub@gmail.com Generalforsamling 18. februar 2014 Formandens beretning 2013 I 2013 har vi arbejdet for at få en fungerende udvalgsstruktur

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

juni 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam

juni 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam Nyhedsbrev juni 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam 2013-2 Guld til Søren Schwartz ved Dansk Mesterskab i nat-o Indhold Leder Portræt af sponsor Årets første Danske Mesterskaber er i hus

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Årgang 16 nr. 2012 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 16 nr. 2012 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 16 nr. 2012 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme side 2 Juleløbet var en hitter side 3 Resultater point 2011 side 5 Natugle 3 side 5 Indkaldelse

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

Referat fra generalforsamling 20. februar 2013 i Sjørring Kultur- og Fritidscenter Tilstede var 22 af klubbens medlemmer

Referat fra generalforsamling 20. februar 2013 i Sjørring Kultur- og Fritidscenter Tilstede var 22 af klubbens medlemmer Referat fra generalforsamling 20. februar 2013 i Sjørring Kultur- og Fritidscenter Tilstede var 22 af klubbens medlemmer Pkt 1. Valg af dirigent Jørgen Nørmølle valgt Pkt. 2 Formandens beretning - herunder

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk Sjællands Diplom største fodboldstævne 7.-9. august KRONBORG CUP 2015 Arrangeres af 5 fodboldklubber i Helsingør Kommune og kombinerer fodbold, sundhed, kultur og sjove oplevelser i én spændende pakke.

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

OK Øst Birkerød Generalforsamling 2015

OK Øst Birkerød Generalforsamling 2015 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Orienteringsklubben Øst Birkerød Lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 i klublokalerne, Løbecentret, 1. sal ved Sjælsøhallen, Ravnsnæsvej 103 i Birkerød Dagsorden

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Årgang 15 nr. 5 2011 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 15 nr. 5 2011 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 15 nr. 5 2011 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme side 2 Juleløb side 6 Praktiske oplysninger side 6 Klubmesterskab 2011 side 7 Efterårets løb

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

God Jul og godt nytår

God Jul og godt nytår Organ for OK Sorø 40 årgang nr. 5 December 2008 www.oksorø.dk Redaktion: Jan Kuno Rost, Lodshusvej 17, 4230 Skælskør Tlf.58 19 43 07 Mail: j.k.rost@mail.dk God Jul og godt nytår Tjek løbende vores hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nyhedsbrev. Orienteringssæsonen er langt om længe kommet i gang. Orienteringsløberne

Nyhedsbrev. Orienteringssæsonen er langt om længe kommet i gang. Orienteringsløberne Nyhedsbrev April 2013 FIF Hillerød Orientering Ungdoms og Eliteteam 2013-1 Orienteringssæsonen er langt om længe kommet i gang Indhold Leder Portræt af årets træner i Hillerød Anders Bachhausen Portræt

Læs mere

Forældre og Åben Hus er fundamentet

Forældre og Åben Hus er fundamentet Forældre og Åben Hus er fundamentet I Sorø BMX Klub er medlemstallet steget markant de sidste par år. Det skyldes blandt andet en strategi fra bestyrelsens side, som indebærer aktive forældre, en Facebook-profil

Læs mere

Find vej i Vordingborg

Find vej i Vordingborg Find vej i Vordingborg Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker.

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med OCS og Haslev rykket i 2. division.. En stor tak og et stort tillykke til alle klubbens medlemmer.

Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med OCS og Haslev rykket i 2. division.. En stor tak og et stort tillykke til alle klubbens medlemmer. Organ for OK Sorø 41 årgang nr. 3 Oktober 2009 www.oksorø.dk Redaktion: Jan Kuno Rost, Lodshusvej 17, 4230 Skælskør Tlf.22434874 Mail: j.k.rost@mail.dk Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med OCS

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub Juli nr. 3/2015

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub Juli nr. 3/2015 Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Juli nr. 3/2015 Amalie og Hjalte til Påskeløb 2015 Klubbens bestyrelse valgt på generalforsamling 4/2 2015 Formand Næstformand Kasserer Sekretær Klubblad Ungdomskontakt

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre Januar Info Til alle Karate Ka er samt Forældre Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. 2010 har været et super godt år for klubben. Vi har igen i år fået meget stor tilstrømning

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere