Aspergers Syndrom og høj begavelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aspergers Syndrom og høj begavelse"

Transkript

1 Resumé Aspergers Syndrom, eller højtfungerende autisme, hører til spektret af autistiske forstyrrelser. Børn med Aspergers Syndrom kan være højt begavede og anses derfor som dobbelt exceptionelle eller multiexceptionelle (DME fra den engelske betegnelse Dual Multiple Exceptional) 1. Dette faktablad er for lærere, forældre og andre omsorgspersoner, der gerne vil have klar information om hvordan Aspergers Syndrom kan påvirke højtbegavede børn. Faktabladet indeholder information om de overordnede karaktertræk, som højtbegavede børn med Aspergers Syndrom har til fælles, problemer der kan opstå i hjemmet eller i skolen samt nyttige strategier og ideer til, hvordan man tackler disse udfordringer. Introduktion Aspergers Syndrom (AS) er en lidelse i autismespektret (ASD). Mennesker med ASD har 2 Sociale interaktionshandicap Vanskeligheder ved social kommunikation Begrænsede interesser Rigid og repetitiv adfærd Hvis adfærden beskrevet ovenfor møder kriterierne defineret af den Internationale Statistiske Klassifikation af Sygdomme og Relaterede Helseproblemer (ICD-10) og den Diagnostiske og Statistiske Manual for Mentale Lidelser DSM-IV, Fjerde udgave (DSM-IV), og adfærden har betydelig indflydelse på evnen til at fungere, kan diagnosen ASD gives. 3 Betegnelsen spektrum anvendes til at beskrive de varierende grader af symptomintensitet, der varierer fra mild til alvorlig autisme. Der er tre hovedtyper af ASD: Autisme (nogle gange kendt som klassisk autisme eller autistic disorder) Aspergers Syndrom eller højtfungerende autisme Gennemgående udviklingslidelse, ikke-specificeret (PDD-NOS, atypisk autisme) Børn der lider af autisme har typisk betydelige problemer med sprog, social interaktion og adfærd. Mange børn der lider af autisme har indlæringsvanskeligheder og en intelligens der ligger under middel. Til sammenligning har børn med Aspergers Syndrom mildere symptomer, der indvirker på social interaktion og adfærd, mens deres sproglige udvikling normalt er upåvirket og deres intelligens ligger over middel. 4 Der er endnu ikke fundet nogen specifik forklaring på, hvorfor nogle mennesker har Aspergers Syndrom, alligevel antages både genetiske og miljømæssige faktorer at have betydning for hjernens udvikling. 5 1 James T. Webb et al, (2005), Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and Adults, Great Potential Press p NICE Clinical Guideline 128: Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autistic spectrum. Udgivet september Som ovenstående, 4 NHS-vejledning 5 NHS-vejledning

2 Hvor mange børn er diagnosticerede med Aspergers Syndrom? Autisme var engang anset for en sjælden lidelse, men nyere studier har indikeret en hyppigere forekomst, så det nu anslås, at mindst 1 ud af 100 børn vurderes som autistiske 6. Aspergers Syndrom forekommer betydeligt sjældnere og adskiller sig fra anden autisme ved at børn med Aspergers Syndrom typisk er normalt- eller højtbegavede. 7 Afhængig af de diagnostiske kriterier anvendt til at diagnosticere Aspergers Syndrom, vurderes det at 3 til 7 ud af hver 1000 børn har Aspergers Syndrom. 8 I betragtning af, at et ud af 100 børn har en form for ASD, er AS til sammenligning en langt sjældnere forekommende diagnose. Symptomer på Aspergers Syndrom The National Autistic Society, NAS (UK) 9 har defineret, at mennesker med Aspergers Syndrom har svært ved at begå sig inden for de følgende tre hovedområder: 1. Social kommunikation 2. Social interaktion 3. Social forestillingsevne NAS beskriver desuden tre typiske karaktertræk for mennesker med AS: 1. Forkærlighed for rutiner 2. Særlige interesser 3. Sensoriske vanskeligheder Til forskel fra andre lidelser i autismespektret, lider børn med Aspergers Syndrom kun sjældent af forsinket sproglig udvikling, men deres tale kan være påvirket på andre måder. For eksempel kan deres tale lyde meget monoton eller være usædvanligt hurtigt. Udfordringerne med sprogbrug og -forståelse bliver ofte tydeligere, efterhånden som børn med Aspergers Syndrom bliver ældre. Eksempelvis 10 : At tale til nogen frem for at indgå i dialog At være ude af stand til at tilpasse tone og indhold af talen til forskellige sociale situationer. For eksempel at tale meget formelt til fester og at tale til fuldkomment fremmede på en familiær facon. At opfatte andres ord meget bogstaveligt og være ude af stand til at opfatte humor, sarkasme, metaforer eller andre talemåder. 6 NICE Clinical Guideline 128: Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autistic spectrum. Udgivet september Lovekey, Deidre V, Different Minds: Gfted Children with AD/HD, Asperger Syndrome and Other Learning Deficits, Jessica Kingsley Publlishers, Ehlers, S. & Gillberg, C. The Epidemiology of Asperger Syndrome: A total population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, National Autistic Society 10 NHS-vejledning

3 Behandling af ASD/Aspergers Syndrom Der eksisterer p.t. ikke nogen kur for lidelser i autismespektret (ASD). Dog findes der en række specialistuddannelser og adfærdsprogrammer (ofte kendt som interventioner), der kan forbedre de sociale integrations- og kommunikationsevner hos børn med ASD. 11 De britiske sundhedsmyndigheder har lavet en række publikationer 12 om nogle af de aktuelle interventioner for ASD, f.eks.: 1. Anvendt adfærdsanalyse (ABA) 2. Tale- og sprogterapi (SALT) 3. Behandling og uddannelse af autisme- og relaterede kommunikationshandikappede børn (TEACCH) Fælles karaktertræk hos højtbegavede børn med og uden Aspergers Syndrom 13 Højtbegavede børn, der ikke har Aspergers Syndrom, har ofte vanskeligheder på mange af de samme områder som er kendetegnende for børn med Aspergers Syndrom. Et dobbelt eller multiexceptionelt barn med Aspergers Syndrom er defineret ved at have symptomer på Aspergers Syndrom og samtidig være højtbegavet. Højtbegavede børn med og uden Aspergers Syndrom kan dele de samme karaktertræk: Ekstraordinær god til at huske begivenheder eller fakta Stort ordforråd og god sprogforståelse Taler eller stiller konstant spørgsmål Hypersensitiv over for stimuli (larm, lys, teksturer, smag) Optaget af retfærdighed Asynkron udvikling Fordybet i specielle interesser Intelligensprofil for børn med Aspergers Syndrom Børn med Aspergers Syndrom udmærker sig i akademiske genrer, der involverer fakta, grafer og logik 14. Ved formelle IQ-tests scorer højtbegavede børn med Aspergers Syndrom højere i tests, der involverer faktuel information, sproglige definitioner, matematik og byggeklodsdesign. Denne intellektuelle profil for AS-børn blev dokumenteret af Dr. Elizabeth Wurst, der arbejdede med Hans Asperger op igennem 1960 erne og 70 erne Diggle TT J, McConachie HH R. Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1.Art.No:CD DOI / CD NHS-vejledning 13 Webb, James T, Amend, Edward R, Webb, Nadia E, Goerss, Jean, Bejlan, Paul, Olenchak, F Richard. Misdiagnosis and dual Diagnosis of Gifted Children and Adults, Great Potential Press, 2005, ISBN NHS-vejledning 15 Sainsbury, Claire, Martian in the playground: understanding the schoolchild with Asperger s, Sage Publications, 2009, ISBN

4 I nyere tid (2011) publicerede NICE en guide til AS-symptomer 16, der blandt andet lyder: En usædvanlig sammensætning af evner og mangler (f.eks. underudviklede sociale eller motoriske koordinationsevner, mens færdigheder som læsning eller deres sproglige evner er avancerede i forhold til barnets kronologiske eller mentale alder). Selvom disse børn scorer højt i IQ-tests der omhandler ovenstående færdigheder, vil deres generelle IQ-kvotient være betydeligt formindsket på grund af deres manglende evne til at udmærke sig i færdigheder som f.eks. problemløsning og billedsammensætninger 17. Derfor vil den samlede IQ-profil på et barn med AS være betragteligt skæv på grund af barnets svagheder på områder, der har at gøre med social viden, abstrakt tankegang eller social kommunikation. Uoverensstemmelsen mellem store evner på nogle områder og svagheder på andre er en afgørende faktor for dobbelt eller multiexceptionalitet 18. Højtbegavede børn med Aspergers Syndrom er særligt optagede af, og nyder, opgaver, der involverer kopiering (af f.eks. en metode, en ligning, design, program) og af at skabe systemer, der hjælper dem til at opnå den nødvendige sammenhæng og orden, som de behøver. Børnene foretrækker oftest eneaktiviteter eller aktiviteter med mange gentagelser. Et barn med AS har tendens til at opleve andre menneskers involvering i deres særlige interesse som forstyrrende og unødvendig. 19 Symptomer på Aspergers Syndrom, der kræver støtte - Forstyrrelser af rutine eller særlig interesse For et barn med Aspergers Syndrom udgør deres særlige interesse 20 en fornøjelse der ikke kan sammenlignes med noget andet: enhver forstyrrelse undervejs udløser højst sandsynligt angst og måske kraftige emotionelle eller fysiske reaktioner. Det kan skabe problemer for forældre og lærere, eftersom forstyrrelser indimellem er uundgåelige. Disse børn trives med repetition og stramme rutiner, og selv mindre forstyrrelser vil sandsynligvis påvirke dem kraftigt. Hvis man er opmærksom på, at børn med Aspergers Syndrom føler på denne måde, er minimumsudgangspunktet, hvis man vil forberede dem på uundgåelige forandringer. - Overgangsproblemer Overgangen til skole kan være en særligt vanskelig tid for børn med AS, da de oplever en ekstrem forandring i deres normale rutiner. Skolestarten kan opleves som meget utryg og foruroligende. NICEvejledningen for diagnosticeringen af autisme nævner 21 : Kerneautistisk adfærd er typisk til stede i den tidlige barndom, men kendetegnene er ikke altid synlige førend barnets eller det unge menneskes omgivelser ændrer sig, for eksempel når barnet starter i børnehave, skole eller på en ungdomsuddannelse. Undervisningen på en ungdomsuddannelse er meget forskellige fra undervisningen i grundskolen, hvor læringen lægger vægt på basale akademiske færdigheder med en grad af automatiseret læring (f.eks. memorering af stavning, tabeller, basale videnskabelige fakta etc.). På ungdomsuddannelserne 16 NICE CG128 Autism in children and young people: signs and symptoms, 17 Attwood, Tony, Asperger s Syndrome: A guide for Parents and Professionals, Jessica Kingsley Publishers, 1998, ISBN 18 Webb, James T, Amend, Edward R, Webb, Nadia E, Goerss, Jean, Bejlan, Paul, Olenchak, F Richard. Misdiagnosis and dual Diagnosis of Gifted Children and Adults, Great Potential Press, 2005, ISBN Attwood, Tony, Asperger s Syndrome: A guide for Parents and Professionals, Jessica Kingsley Publishers, 1998, ISBN 20 Attwood, Tony, Asperger s Syndrome: A guide for Parents and Professionals, Jessica Kingsley Publishers, 1998, ISBN 21 NICE Clinical Guideline 128: Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autistic spectrum. Udgivet september

5 forventes det, at børnene udvikler en læringsstil, der vægter vigtigheden af abstrakt tænkning, kreativitet, debat, diskussion, samarbejde og præstationer. Denne type uddannelse kan være problematisk at engagere sig i for et barn med AS 22 - Problemer med motoriske evner Børn med Aspergers Syndrom behøver også særlig støtte for til de motoriske færdigheder; både finmotorik og grovmotorik. Håndskrivning kan blive en svær opgave uanset den intellektuelle kapacitet, børn med AS kan kæmpe med at holde om blyanten og blive meget nervøse, når de får en opgave, der involverer håndskrift. Disse børn trives ofte bedst med at skrive på et tastatur. Gymnastik, der involverer boldspil, kan også være udfordrende for børn med Aspergers Syndrom, da deres grovmotoriske evner har en tendens til at være underudviklede i sammenligning med deres jævnaldrendes formåen Kommunikationsproblemer 24 Det er af stor vigtighed, at børn med AS modtager så meget støtte og forståelse som muligt, hvad angår den sociale kommunikation, som de kæmper med. Noget af det første forældre eller lærere til et dobbelt eller multiexceptionelt barn bør lære, er at skræddersy deres sprogbrug, så metaforer anvendes sjældnere - sætninger som at holde øje med er uforståelige for et Asperger-barn. Klar kommunikation og simple instruktioner har afgørende betydning, når man har at gøre med et AS barn. - Sensitivitet Børn med Aspergs Syndrom kan lide under sensorisk overbelastning, der i særlig grad kan være problematisk uden for hjemmets trygge rammer. Skolemiljøet, ture med offentlig transport eller at handle ind i et supermarked kan være ubehagelige oplevelser for et barn med Aspergers Syndrom på grund af deres forhøjede sensitivitet. Selvom barnet vil foretrække fuldstændigt at undgå skarpt lys, høje lyde, mærkelige lugte og ukomfortable materialer, er det selvfølgelig ikke realistisk. Sensorisk Integrations Terapi 25 bliver indimellem tilbudt AS-børn for at hjælpe dem med at håndtere ekstreme sensoriske problemer. Kurserne bør kun afholdes af en certificeret terapeut. - Mobning 26 Desværre bliver Aspergerbørn ofte mobbet på grund af deres problemer med social kommunikation. Deres særlige interesser, der kan give dem så meget glæde, kan sørgeligt nok blive målet for ondskabsfulde drillerier eller mobning. Mange børn med ASD forstår ikke sarkasme og besidder ikke evnerne til at afværge drillerier. Det gør dem sårbare og understreger behovet for støtte fra forældre og lærere. Et barn med Aspergers Syndrom har ikke en naturlig interesse for trends eller den sidste nye mode; de forstår ikke, hvorfor deres interesser, tanker eller udseende skulle ændre sig for at følge populærkulturen. Deres ufleksible tankegang kan resultere i isolation og gøre dem sårbare overfor mobbere. Skolevalg for et højtbegavet barn med Aspergers Syndrom På grund af udfordringerne, der skabes de tidligere listede AS-symptomer, er det vigtigt at finde ud af, om den udsete skole har en eller flere af nedenstående poltikker, og orientere sig i dem: 22 Attwood, Tony, Asperger s Syndrome: A guide for Parents and Professionals, Jessica Kingsley Publishers, 1998, ISBN 23 Attwood, Tony, Asperger s Syndrome: A guide for Parents and Professionals, Jessica Kingsley Publishers, 1998, ISBN 24 National Autistic Society 25 Cohen E.Miller, L.J & Tickle-Dengen, L (2000). Parental hopes for therapy outcomes: Children with sensory modulation disorders. American Journal of Occupational Therapy, Simone, Rudy, Aspergirls: Empowering Females with Asperger Syndrome, Jessica Kingsley Publishers, 2010 ISBN

6 1. Børn med særlige behov 2. Mobning/adfærdsregulering 3. Børn med særlige evner/højt begavede børn Dobbelt eller multiexceptionelle børn har behov på flere områder, og det ene område er ikke vigtigere end de øvrige 27, hvorfor det er vigtigt, at skolen kan håndtere så mange af barnets udfordringer som muligt. Det kan umiddelbart virke som om skolen udgør et fjendtligt miljø for et barn med Aspergers Syndrom. Sammenlignet med den relative komfort og ro i børnenes hjemmemiljø, er skolen ofte larmende, kaotisk, har skarpt lys og farver, mærkelige lugte, pludselige lyde og vigtigst af alt er der mange mennesker. Men med den rette støtte fra skolens PPR-team/trivselskoordinator og en ansat med ansvar for højtbegavede børn, er det muligt at skabe de rette betingelser for højtbegavede børn med AS. Det kræver et kompromisløst engagement og samarbejde mellem skole og forældre, hvis barnet skal støttes så godt som muligt, så det sikres, at barnets oplevelse af skolen overordnet set bliver positiv. 28 Konklusion For de dobbelt eller multiexceptionelle børn kan verden uden for deres hjems tryghed og rutiner være et meget fjendtligt sted. Det er vigtigt at forældre, lærere og øvrige professionelle, der har omgang med barnet, forstår barnets styrker såvel som dets svagheder, og at de forsøger at gøre barnets dagligdag så positiv som muligt ved at sikre tilstrækkelige udfordringer såvel som konsekvent støtte. Gifted Children rådgiver jævnligt forældre, hvis børn har udfordringer med håndskrivning, venskaber, mobning, sensoriske eller organisatoriske problemer. Det kan være skræmmende for forældre at overveje, om deres barn har Aspergers Syndrom eller blot oplever særlige sociale, organisatoriske eller sensoriske vanskeligheder på grund af det højtbegavede barns asynkrone udvikling. En læges korrekte diagnosticering af Aspergers Syndrom, kan dog være den eneste måde at sikre barnet den fornødne støtte, forståelse og specialistviden. Information courtesy of Potential Plus UK 27 Konklusion uddraget af Potential Plus UK, baseret på foreningens medlemmers udtalelser 28 Som ovenfor

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 NY CP Peder Esben Cerebral Parese med nye øjne 2 ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 INDHOLD Forord Resumé CP:Centrets virksomhed og resultater Fra den store verden

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Klasseledelse og børn med særlige behov

Klasseledelse og børn med særlige behov Klasseledelse og børn med særlige behov 14.00 14.05 Velkommen og intro 14.05 14.30 Hjernen bag særlige behov 14.30 14.40 Klasseledelsens fokusområder 14.40 15.00 Praksiseksempler 15.00 15.10 Kort pause

Læs mere