Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1"

Transkript

1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/ Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer for at registrere det og bruge det på forskellig måde. Det rejser spørgsmålet om lovligheden af både at afkræve kunden cpr-nummer samt registrere og bruge det. Dette notat beskriver i hvilke typer tilfælde, det er lovligt at kræve cprnummer oplyst. To forskellige regelsæt Der findes to love, der regulerer området. Disse er persondataloven og markedsføringsloven. Persondataloven er den centrale lov på området Persondataloven indeholder regler for, hvornår private virksomheder må behandle, dvs. indsamle, registrere og bruge oplysninger om en kundes cpr-nummer. Men den regulerer ikke, hvornår en virksomhed har krav på at få kundens cpr-nummer. Det kan derfor ikke efter persondataloven afgøres, om virksomheden kan afvise fx salg, hvis kunden ikke vil give samtykke til registrering og brug af sit cpr-nummer. Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Markedsføringsloven Private virksomheder skal efter bestemmelsen i markedsføringslovens 1 udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Når en virksomhed mener at have krav på at få kundens cpr-nummer oplyst ved indgåelse af en aftale, må det vurderes, om kravet er i overensstemmelse med god markedsføringsskik, eller om det er ulovligt at bede om cpr-nummeret. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at reglerne i markedsføringsloven overholdes. 1 Sidste afsnit i notatet er præciseret den 20. februar 2015

2 Persondatalovens regler hvornår må private behandle cpr-nummer En privat virksomhed må behandle kundens cpr-nummer, når det står i lovgivningen (1), eller kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen, og der er et relevant og sagligt formål (2). Det følger af persondatalovens 11, stk. 2, nr. 1 og 2, samt af lovens 5, stk Det følger af lovgivning Virksomheder kan normalt registrere kundens cpr-nummer, hvis det er fastsat i anden lovgivning (særlovgivning). Eksempler fra praksis: Virksomheder, som er forpligtet til at indberette cpr-nummer til SKAT - det kan være som arbejdsgivere, banker mv. 2. Samtykke og kravet om saglige grunde Den registreredes samtykke defineres i persondatalovens 3, nr. 8, som enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Bestemmelsen indebærer, at det klart og utvetydigt skal fremgå, at kunden giver samtykke til, at cpr-nummeret må behandles, hvem der kan foretage behandlingen og til hvilke formål. Informationen skal være tilstrækkelig til, at kunden kan vurdere, hvorvidt samtykke bør gives. Virksomheden må dog kun behandle cpr-nummeret, hvis den foruden kundens samtykke til registrering eller brug af vedkommendes cprnummer har et relevant og sagligt formål med sit ønske om registrering. Et relevant og sagligt formål er efter Datatilsynets opfattelse løbende mellemværender - abonnement, medlemskab og lignende - mellem kunden og virksomheden, når praktiske eller administrative hensyn gør, at cpr-nummeret skal registreres. Selv om kunden har forudbetalt fx et abonnement, kan der godt være et løbende mellemværende mellem kunden og virksomheden. Konkrete eksempler fra Datatilsynet: Abonnement med mobiltelefonselskab, medlemskab af fitnesscenter (der er brug for at sikre en entydig identifikation af kunden fx i forbindelse med indbetalinger). Lejeforhold (det lejede afleveres ikke, og lejer skal kunne findes). En virksomhed stiller et produkt til rådighed for kunden, som kunden skal tilbagelevere til virksomheden, fx et programkort til digitalt tv. 2

3 Derimod vil det efter tilsynets opfattelse som hovedregel ikke være relevant og sagligt, at virksomheder registrerer kundens cpr-nummer, hvis der betales kontant for en vare, og den udleveres, og hvor der derefter ikke er nogen forbindelse mellem kunden og virksomheden. Datatilsynet stiller krav til private virksomheder om, at overførsel af cprnumre via hjemmesider skal ske krypteret. For yderligere information om registrering og brug af cpr-nummer henvises til Datatilsynets hjemmeside Markedsføringsloven - hvornår har private krav på at få cprnummer oplyst Forbrugerombudsmanden modtager løbende henvendelser om virksomheders krav om oplysning af cpr-nummer som betingelse for at indgå en aftale med en kunde eller levere en aftalt ydelse. Det rejser spørgsmålet, om virksomheden handler i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden har i sin vurdering af spørgsmålet lagt vægt på den praksis, der er lagt i Datatilsynet for registrering og brug af cprnumre i henhold til persondataloven. Vurderingen efter markedsføringsloven sker således i lyset af reglerne i persondataloven. Lovgivning fastsætter, at cpr-nummer kan registreres eller bruges Hvor det i anden lovgivning er fastsat, at en virksomhed kan behandle cpr-numre, vil cpr-numre også kunne kræves oplyst af kunderne uden, at virksomheden kommer i strid med god markedsføringsskik. Eksempler fra praksis: Efter hvidvaskningsloven kan Rejsekortet kræve kundens cprnummer ved køb af visse af de udbudte korttyper. Tilsvarende kan posthuset ved kontant betaling af regninger bede om cpr-nummer. For at deltage i onlinekasino skal kunden oplyse cpr-nummer til spiludbyder. Medielicens - indehaveren/brugeren af et apparat skal i forbindelse med tilmelding oplyse cpr-nummer til DR Licens. Ingen lovgivning virksomheden skal have samtykke Hvis virksomheden ikke kan henvise til lovgivning, som fastsætter, at cpr-numre kan behandles, må det vurderes, hvad der så skal til for, at det kan tillades, at virksomheden afkræver kunden dennes cpr-nummer. I markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik ligger der også et saglighedskrav, selvom dette ikke er lovfæstet som i persondataloven. En virksomhed kan således kun bede kunden om samtykke til registrering af 3

4 dennes cpr-nummer, hvis formålet med anmodningen kan anses for sagligt under hensyn til aftaleforholdet mv. Det kan fx være ved løbende mellemværender som abonnementer og lejeforhold, eller aftalen indebærer, at kunden får stillet et produkt til rådighed, som skal tilbageleveres til virksomheden såsom et programkort til digitalt tv. Formål, som ikke anses for relevante og saglige efter persondataloven, vil som udgangspunkt heller ikke blive anset for relevante og saglige efter markedsføringsloven. Spørgsmålet er dernæst, om der vil være tilfælde, hvor virksomheden kan registrere cpr-nummer efter reglerne i persondataloven, men hvor kravet til kunden om oplysning om cpr-nummer (samtykke til registreringen) må anses for at være i strid med god markedsføringsskik. Når vurderingen efter markedsføringsloven sker i lyset af reglerne i persondataloven, betyder det, at der kun vil blive grebet ind efter markedsføringslovens 1 i tilfælde, hvor det er åbenbart, at der ikke er en saglig begrundelse for at bede om cpr-nummer. Der vil ved vurderingen af, om kravet om oplysning af cpr-nummer er i strid med god markedsføringsskik, blive set på, hvilket formål der forfølges, herunder virksomhedens angivelse af administrative hensyn, og om dette formål relativt nemt kan opnås på anden måde. Eksempler fra praksis, hvor virksomheden normalt ikke har en saglig grund til at kræve cpr-nummer Kontante køb i fysisk forretning, når produktet (ikke abonnement mv.) bliver udleveret i forretningen eller udbringes til køberen. Køb med særlige betalingsinstrumenter i forretning/e-handel (fx betalingskort/mobiltelefoner), hvor købet ikke har karakter af et løbende mellemværende. Tilbagebetaling i forbindelse med afregning af energiforbrug eller restbeløb på et transportkort, der ikke er knyttet til en bestemt person som fx det såkaldte anonyme Rejsekort. Udlevering af vare/tilbagebetaling ved returnering af varer. Kreditvurdering i kreditoplysningsbureauer (Datatilsynet tillader ikke brug af cpr-numre her). Dialog med potentiel kunde/nuværende kunde om salg/mersalg (fx bredbånd). Særlige forespørgsler til Forbrugerombudsmanden: Forsikringsselskaber beder ofte om den potentielle kundes cprnummer, når de skal udarbejde et specifikt forsikringstilbud. Forbrugerombudsmanden henviser til Finanstilsynet, der i første om- 4

5 gang vurderer god skik for finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber (www.finanstilsynet.dk). Når virksomheden vil og kan betinge salg mv. af oplysning om cprnummer Når en virksomhed har en saglig og relevant begrundelse for at bede om cpr-nummer og derfor lovligt kan gøre det, skal det - hvor omstændighederne taler for det - oplyses klart og tydeligt i markedsføringen, at oplysning om cpr-nummer er en forudsætning for fx indgåelse af aftalen. 5

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1. juli 2010 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006 FORBRUGEROMBUDSMANDEN FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER 27. februar 2006 1. Baggrund og metode Internetauktioner er blevet en stadig mere populær handelsform, hvilket naturligt

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere